air-o-steam
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
air-o-steam: 6xGN1/1 - verze A - (EL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 6xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze
A - programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob a navinovací sprcha
10.1 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 151 cbm 1.0
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 5xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 80mm, verze A
- programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ zaváˇzecí
klec a navinovací sprcha
10.1 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 151 cbm 1.0
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922008 Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 5xGN1/1 - rozteˇc 80mm
267000
AOS061EAA1
267010
AOS061EAH1
sk.
CZK
1,0
229.000,00
1,0
229.000,00
1
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
467
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
air-o-steam: 6xGN1/1 - verze A - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 6xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze A programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob a navinovací sprcha
17.0 kW pl. 0.25 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 165 cbm 1.0
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
267500
AOS061GAG1
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
sk.
CZK
1,0
285.000,00
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
468
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
air-o-steam: 6xGN1/1 - verze B - (EL)
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 6xGN1/1 s
ˇ
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze B (2 stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
10.1 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 151 cbm 1.0
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 5xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob - rozteˇc 80mm, ovládací verze
ˇ
B (2 stupnové
vaˇrení). V ceneˇ zaváˇzecí klec
10.1 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 151 cbm 1.0
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922008 Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 5xGN1/1 - rozteˇc 80mm
268000
AOS061EBA1
268010
AOS061EBH1
sk.
CZK
1,0
173.400,00
1,0
188.050,00
1
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
469
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
air-o-steam: 6xGN1/1 - verze B - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 6xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze B (2
ˇ
stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
17.0 kW pl. 0.25 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×808 mm
Váha kg: 165 cbm 1.0
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
268500
AOS061GBG1
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
sk.
CZK
1,0
231.300,00
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
470
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
pˇríslušenství pro air-o-steam 6xGN1/1
Kód
Model
Popis
Zaváˇzecí vozík pro konvektomaty Air-O-Steam 6&10GN1/1
DxHxV mm 400×790×952 mm
Váha kg: 20 cbm 0.1
922004
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 6xGN1/1 - rozteˇc 63mm
DxHxV mm 353×551×460 mm
Váha kg: 6 cbm 0.14
922005
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 5xGN1/1 - rozteˇc 80mm
DxHxV mm 353×551×460 mm
Váha kg: 6 cbm 0.14
922008
Klec na 5 pekaˇrských plechu˚ 40x60cm - pro konvektomaty
6xGN1/1 - rozteˇc 80mm, vˇcetneˇ koleˇcek.
DxHxV mm 428×608×465 mm
Váha kg: 6 cbm 0.16
922065
Zvýšení podestavby pro konvektomaty air-o-steam® 6xGN1/1
osazené originální digestoˇrí.
DxHxV mm 854×691×400 mm
Váha kg: 8 cbm 0.24
922087
Vedení plechu˚ pro podestavbu 6-10xGN1/1 - Air-O-Steam
DxHxV mm 23×657×478 mm
Váha kg: 5 cbm 0.01
Sada koleˇcek pro podestavbu konvektomatu˚ Air-O-Steam
6&10xGN1/1
DxHxV mm 100×85×158 mm
Váha kg: 4 cbm 0.05
Sada 4 stavitelných nohou pro Air-O-Steam 6&10x1/1GN
DxHxV mm 74×74×174 mm
Váha kg: 2
Otevˇrená podestavba s vedením na GN nádoby, pro
konvektomaty Air-O-Steam 6&10xGN1/1
DxHxV mm 891×762×803 mm
Váha kg: 35 cbm 0.7
CCAC01
CCAC02
CCAC05
AOSAC35
AOSAC56
922021
AOSAC12
922003
AOSAC03
922012
AOSAC04
922195
AOSQAC01
sk.
CZK
2,0
16.840,00
2,0
9.750,00
2,0
9.920,00
2,0
11.200,00
2,0
6.560,00
2,0
5.410,00
2,0
2.170,00
2,0
1.150,00
2,0
12.750,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
471
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 6xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
ˇ
Skˇrínová
podestavba, pro konvektomaty Air-O-Steam
6&10xGN1/1
DxHxV mm 897×845×803 mm
Váha kg: 80 cbm 1.07
Vyhˇrívaná podestavba pro konvektomaty Air-O-Steam
6&10xGN1/1.
DxHxV mm 897×845×803 mm
Váha kg: 96 cbm 0.88
922196
AOSQAC02
922197
AOSQAC07
˚ pro parní konvektomaty
Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusu,
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922017
Tukový filtr pro konvektomaty 6xGN 1/1
DxHxV mm 450×360×60 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
922177
Sprcha pro konvektomaty - pro boˇcní montáˇz ke
˚
konvektomatum,
vhodná pro všechny typy konvektomatu˚
DxHxV mm 220×220×220 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922171
Rošt na peˇcení celých kuˇrat - sada 2 kusu˚ (GN1/1) - aˇz pro 8
kusu˚ kuˇrat o normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 3 cbm 0.03
Rošt na peˇcení celých kuˇrat, GN1/1 - aˇz pro 8 kusu˚ kuˇrat o
normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
Sluˇcovaˇc tahu pro plynové konvektomaty s bojlerovým
˚ er
ˇ
vyvíjením páry i pro nástˇrikové s ISG systémem. Prum
výstupní napojovací trubky - 200mm.
DxHxV mm 480×284×255 mm
Váha kg: 6 cbm 0.03
Nádoba GN1/1-20mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×20 mm
Váha kg: 1
AOSAC09
OAC54
OAC71
922036
2GR118C
922266
1GR118C
922235
FLUECOND
sk.
CZK
2,0
36.940,00
2,0
73.920,00
2,0
1.400,00
2,0
2.460,00
2,0
4.130,00
2,0
2.320,00
2,0
1.160,00
2,0
8.950,00
II
922090
UPAN20
2,0
2.300,00
II
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
472
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 6xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
Nádoba GN1/1-40mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×40 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
Nádoba GN1/1-65mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×65 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
ˇ GN1/1, pro pouˇzití v
Grilovací rošt, hliníkový, rozmer
konvektomatech
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti rˇadách (napˇr. pro 5
baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
DxHxV mm 400×600×38 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, perforovaný,
hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, plný, hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Grilovací tál, GN1/1 - pro pouˇzití v konvektomatech.
Oboustranné pouˇzití: vroubkovaná a hladká strana. Nepˇrilnavý
ˇ
povrch ze speciálního materiálu, který umoˇznuje
i krájení pˇrímo
ˇ patentem.
na plechu. Materiál chránen
DxHxV mm 325×530×5 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
ˇ ovládacích panelu˚ konvektomatu˚ v sestaveˇ
Tepelné odstínení
AIR-O-STEAM DUO v uspoˇrádání 6xGN1/1 na 6xGN1/1
DxHxV mm 70×802×1540 mm
Váha kg: 17 cbm 0.09
ˇ ovládacích panelu˚ konvektomatu˚ v sestaveˇ
Tepelné odstínení
AIR-O-STEAM DUO v uspoˇrádání 6xGN1/1 na 10xGN1/1
DxHxV mm 70×802×1540 mm
Váha kg: 19 cbm 0.1
ˇ ovládacího panelu konvektomatu˚ 6xGN1/1
Tepelné odstínení
DxHxV mm 70×802×680 mm
Váha kg: 5 cbm 0.04
AIR-O-STEAM® DUO - sada pro sestavení PLYNOVÝCH
konvektomatu˚ AIR-O-STEAM® 6x1/1GN na 6x1/1GN nebo
10xGN1/1. Sada je urˇcena pro dodateˇcné sestavení dvou
˚
samostatných konvektomatu.
DxHxV mm 950×1050×178 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
922091
UPAN40
922092
UPAN65
922093
OGR11
922189
BTL5CBPA
922190
BT4EPA
922191
BT4ENPA
922215
FRYGRID11
922244
OVSCRK66
922245
OVSCRK610
922250
OVSCRK061
922216
AOSAC65
sk.
CZK
2,0
2.620,00
2,0
2.850,00
2,0
2.640,00
2,0
980,00
2,0
550,00
2,0
500,00
2,0
2.320,00
2,0
16.470,00
2,0
17.490,00
2,0
11.350,00
2,0
33.320,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
473
air-o-steam
air-o-steam: 6 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 6xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
AIR-O-STEAM® DUO - sada pro sestavení ELEKTRICKÝCH
konvektomatu˚ AIR-O-STEAM® 6x1/1GN na 6x1/1GN nebo
10xGN1/1. Sada je urˇcena pro dodateˇcné sestavení dvou
˚
samostatných konvektomatu.
DxHxV mm 950×1050×178 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
DUO KIT - sada pro sestavu konvektomatu˚ air-o-steam. Sloˇzení
sestavy: 6xGN1/1 (EL) na 10xGN2/1 (EL)
DxHxV mm 950×1050×374 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
DUO KIT - sada pro sestavu konvektomatu˚ air-o-steam. Sloˇzení
sestavy: 6xGN1/1 (PL) na 10xGN2/1 (PL)
DxHxV mm 950×1050×374 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
922217
AOSAC66
922221
STKELT12Q
922222
STKGAS12Q
˚ pro konvektomaty
Fritovací koše (sada 2 kusu)
DxHxV mm 530×325×40 mm
Váha kg: 2 cbm 0.02
922239
Vodící lyˇziny pro zaváˇzení klece konvektomatu˚ AOS
6&10xGN1/1 a madlo pro manipulací s klecí
DxHxV mm 1×1×1 mm
Váha kg: 5 cbm 0.02
922074
Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost 6 &
ˇ
10xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
DxHxV mm 287×68×15 mm
Váha kg: 1
922228
ˇ
Systém dvoustupnového
otevírání dveˇrí pro konvektomaty s
podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 aˇz 10x2/1)
DxHxV mm 15×52×15 mm
OAC100
AOSAC41
AIRF6101
922265
NSDOUBS
sk.
CZK
2,0
28.470,00
2,0
23.560,00
2,0
36.920,00
2,0
3.350,00
2,0
5.060,00
2,0
1.130,00
2,0
570,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
474
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
air-o-steam 10xGN1/1 - verze A - (EL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 10xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze
A - programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob a navinovací sprcha
17.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 176 cbm 1.19
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 8xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 80mm, verze A
- programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ zaváˇzecí
klec a navinovací sprcha
17.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 176 cbm 1.19
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922009 Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 8xGN1/1 - rozteˇc 80mm
267002
AOS101EAA1
267012
AOS101EAH1
sk.
CZK
1,0
271.000,00
1,0
271.000,00
1
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
475
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
air-o-steam 10xGN1/1 - verze A - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 10xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze A programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob avinovací sprcha
35.0 kW pl. 0.3 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 180 cbm 1.19
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
267502
AOS101GAG1
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
sk.
CZK
1,0
329.000,00
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
476
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
air-o-steam 10xGN1/1 - verze B - (EL)
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 10xGN1/1 s
ˇ
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze B (2 stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
17.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 176 cbm 1.19
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 8xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob - rozteˇc 80mm, ovládací verze
ˇ
B (2 stupnové
vaˇrení). V ceneˇ zaváˇzecí klec
17.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 176 cbm 1.19
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922009 Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 8xGN1/1 - rozteˇc 80mm
268002
AOS101EBA1
268012
AOS101EBH1
sk.
CZK
1,0
205.000,00
1,0
219.000,00
1
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
477
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
air-o-steam 10xGN1/1 - verze B - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 10xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze B (2
ˇ
stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
35.0 kW pl. 0.3 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 898×915×1058 mm
Váha kg: 180 cbm 1.19
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 55 cbm 0.79
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
6&10 GN1/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 895×1220×400 mm
Váha kg: 68 cbm 0.79
268502
AOS101GBG1
640791
KLW610GEM
640792
KLWV610GEM
sk.
CZK
1,0
271.020,00
2,0
28.000,00
2,0
51.500,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
478
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN1/1
Kód
Model
Popis
Zaváˇzecí vozík pro konvektomaty Air-O-Steam 6&10GN1/1
DxHxV mm 400×790×952 mm
Váha kg: 20 cbm 0.1
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 10xGN1/1 - rozteˇc 63mm
DxHxV mm 353×551×721 mm
Váha kg: 8 cbm 0.14
922004
CCAC01
922006
CCAC03
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 8xGN1/1 - rozteˇc 80mm
DxHxV mm 353×551×721 mm
Váha kg: 8 cbm 0.14
922009
Banketová klec na talíˇre pro Air-O-Steam 10XGN1/1 (kapacita
˚
30 talíˇru)
DxHxV mm 391×653×722 mm
Váha kg: 16 cbm 0.21
922015
Termoizolaˇcní plᚡt pro klec Air-O-Steam 10xGN1/1
DxHxV mm 388×658×720 mm
Váha kg: 4 cbm 0.02
922013
Klec na 8 pekaˇrských plechu˚ 40x60cm - pro konvektomaty
10xGN1/1 - rozteˇc 80mm, vˇcetneˇ koleˇcek.
DxHxV mm 428×608×715 mm
Váha kg: 8 cbm 0.22
922066
˚
Banketová klec pro Air-O-Steam 10x1/1 - kapacita 23 talíˇru,
rozteˇc 85mm
DxHxV mm 391×653×722 mm
Váha kg: 16 cbm 0.21
922071
Vodící lyˇziny pro zaváˇzení klece konvektomatu˚ AOS
6&10xGN1/1 a madlo pro manipulací s klecí
DxHxV mm 1×1×1 mm
Váha kg: 5 cbm 0.02
922074
Vedení plechu˚ pro podestavbu 6-10xGN1/1 - Air-O-Steam
DxHxV mm 23×657×478 mm
Váha kg: 5 cbm 0.01
CCAC06
CCAC09
AOSAC05
AOSAC36
AOSAC33
AOSAC41
sk.
CZK
2,0
16.840,00
2,0
11.860,00
2,0
12.050,00
2,0
20.240,00
2,0
23.220,00
2,0
13.920,00
2,0
18.330,00
2,0
5.060,00
II
922021
AOSAC12
2,0
5.410,00
II
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
479
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
Sada koleˇcek pro podestavbu konvektomatu˚ Air-O-Steam
6&10xGN1/1
DxHxV mm 100×85×158 mm
Váha kg: 4 cbm 0.05
Sada 4 stavitelných nohou pro Air-O-Steam 6&10x1/1GN
DxHxV mm 74×74×174 mm
Váha kg: 2
Otevˇrená podestavba s vedením na GN nádoby, pro
konvektomaty Air-O-Steam 6&10xGN1/1
DxHxV mm 891×762×803 mm
Váha kg: 35 cbm 0.7
ˇ
Skˇrínová
podestavba, pro konvektomaty Air-O-Steam
6&10xGN1/1
DxHxV mm 897×845×803 mm
Váha kg: 80 cbm 1.07
Vyhˇrívaná podestavba pro konvektomaty Air-O-Steam
6&10xGN1/1.
DxHxV mm 897×845×803 mm
Váha kg: 96 cbm 0.88
922003
AOSAC03
922012
AOSAC04
922195
AOSQAC01
922196
AOSQAC02
922197
AOSQAC07
˚ pro parní konvektomaty
Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusu,
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922017
Tukový filtr pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1
DxHxV mm 620×490×100 mm
Váha kg: 4 cbm 0.05
922178
Sprcha pro konvektomaty - pro boˇcní montáˇz ke
˚
konvektomatum,
vhodná pro všechny typy konvektomatu˚
DxHxV mm 220×220×220 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922171
Rošt na peˇcení celých kuˇrat - sada 2 kusu˚ (GN1/1) - aˇz pro 8
kusu˚ kuˇrat o normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 3 cbm 0.03
AOSAC09
OAC55
OAC71
922036
2GR118C
sk.
CZK
2,0
2.170,00
2,0
1.150,00
2,0
12.750,00
2,0
36.940,00
2,0
73.920,00
2,0
1.400,00
2,0
3.460,00
2,0
4.130,00
2,0
2.320,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
480
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
Rošt na peˇcení celých kuˇrat, GN1/1 - aˇz pro 8 kusu˚ kuˇrat o
normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
Sluˇcovaˇc tahu pro plynové konvektomaty s bojlerovým
˚ er
ˇ
vyvíjením páry i pro nástˇrikové s ISG systémem. Prum
výstupní napojovací trubky - 200mm.
DxHxV mm 480×284×255 mm
Váha kg: 6 cbm 0.03
Nádoba GN1/1-20mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×20 mm
Váha kg: 1
Nádoba GN1/1-40mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×40 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
Nádoba GN1/1-65mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×65 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
ˇ GN1/1, pro pouˇzití v
Grilovací rošt, hliníkový, rozmer
konvektomatech
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti rˇadách (napˇr. pro 5
baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
DxHxV mm 400×600×38 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, perforovaný,
hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, plný, hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Grilovací tál, GN1/1 - pro pouˇzití v konvektomatech.
Oboustranné pouˇzití: vroubkovaná a hladká strana. Nepˇrilnavý
ˇ
povrch ze speciálního materiálu, který umoˇznuje
i krájení pˇrímo
ˇ patentem.
na plechu. Materiál chránen
DxHxV mm 325×530×5 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922266
1GR118C
922235
FLUECOND
922090
UPAN20
922091
UPAN40
922092
UPAN65
922093
OGR11
922189
BTL5CBPA
922190
BT4EPA
922191
BT4ENPA
922215
FRYGRID11
sk.
CZK
2,0
1.160,00
2,0
8.950,00
2,0
2.300,00
2,0
2.620,00
2,0
2.850,00
2,0
2.640,00
2,0
980,00
2,0
550,00
2,0
500,00
2,0
2.320,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
481
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
˚ pro konvektomaty
Fritovací koše (sada 2 kusu)
DxHxV mm 530×325×40 mm
Váha kg: 2 cbm 0.02
AIR-O-STEAM® DUO - sada pro sestavení PLYNOVÝCH
konvektomatu˚ AIR-O-STEAM® 6x1/1GN na 6x1/1GN nebo
10xGN1/1. Sada je urˇcena pro dodateˇcné sestavení dvou
˚
samostatných konvektomatu.
DxHxV mm 950×1050×178 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
AIR-O-STEAM® DUO - sada pro sestavení ELEKTRICKÝCH
konvektomatu˚ AIR-O-STEAM® 6x1/1GN na 6x1/1GN nebo
10xGN1/1. Sada je urˇcena pro dodateˇcné sestavení dvou
˚
samostatných konvektomatu.
DxHxV mm 950×1050×178 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
ˇ ovládacích panelu˚ konvektomatu˚ v sestaveˇ
Tepelné odstínení
AIR-O-STEAM DUO v uspoˇrádání 6xGN1/1 na 10xGN1/1
DxHxV mm 70×802×1540 mm
Váha kg: 19 cbm 0.1
ˇ ovládacího panelu konvektomatu˚ 10xGN1/1
Tepelné odstínení
DxHxV mm 70×802×930 mm
Váha kg: 7 cbm 0.05
ˇ
Systém dvoustupnového
otevírání dveˇrí pro konvektomaty s
podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 aˇz 10x2/1)
DxHxV mm 15×52×15 mm
Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost 6 &
ˇ
10xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
DxHxV mm 287×68×15 mm
Váha kg: 1
922239
OAC100
922216
AOSAC65
922217
AOSAC66
922245
OVSCRK610
922251
OVSCRK101
922265
NSDOUBS
922228
AIRF6101
sk.
CZK
2,0
3.350,00
2,0
33.320,00
2,0
28.470,00
2,0
17.490,00
2,0
12.330,00
2,0
570,00
2,0
1.130,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
482
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
air-o-steam 10xGN2/1 - verze A - (EL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 10xGN2/1 s
podélným ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze
A - programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob a navinovací sprcha
25.0 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 1208×1065×1058 mm
Váha kg: 228 cbm 1.82
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system 10
GN2/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 55 cbm 1.17
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
10 GN2/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 68 cbm 1.17
267003
AOS102EAA1
640793
KLW10GE21M
640794
KLWV10GE2M
sk.
CZK
1,0
330.470,00
2,0
32.000,00
2,0
55.200,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
483
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
air-o-steam 10xGN2/1 - verze A - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 10xGN2/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze A programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ vnitˇrní
vedení GN nádob a navinovací sprcha
45.0 kW pl. 1.0 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1208×1065×1058 mm
Váha kg: 229 cbm 1.82
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system 10
GN2/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 55 cbm 1.17
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
10 GN2/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 68 cbm 1.17
267503
AOS102GAG1
640793
KLW10GE21M
640794
KLWV10GE2M
sk.
CZK
1,0
412.660,00
2,0
32.000,00
2,0
55.200,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
484
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
air-o-steam 10xGN2/1 - verze B - (EL)
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 10xGN2/1 s
ˇ
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze B (2 stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
25.0 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 1208×1065×1058 mm
Váha kg: 228 cbm 1.82
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system 10
GN2/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 55 cbm 1.17
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
10 GN2/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 68 cbm 1.17
268003
AOS102EBA1
640793
KLW10GE21M
640794
KLWV10GE2M
sk.
CZK
1,0
282.300,00
2,0
32.000,00
2,0
55.200,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
485
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
air-o-steam 10xGN2/1 - verze B - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 10xGN2/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze B (2
ˇ
stupnové
vaˇrení). V ceneˇ vnitˇrní vedení GN nádob
45.0 kW pl. 1.0 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1208×1065×1058 mm
Váha kg: 229 cbm 1.82
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system 10
GN2/1 podélné, bez ventilátoru.
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 55 cbm 1.17
Nerezová AISI304 digestoˇr nad konvektomaty air-o-system
10 GN2/1 podélné, s ventilátorem a vlhkostní sondou pro
˚
automatickou regulaci otáˇcek, vˇc.filtru.
0.42 kW el.
220...240V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1205×1369×400 mm
Váha kg: 68 cbm 1.17
268503
AOS102GBG1
640793
KLW10GE21M
640794
KLWV10GE2M
sk.
CZK
1,0
362.260,00
2,0
32.000,00
2,0
55.200,00
ˇ
Verze B umoˇznuje
std. pouˇzít sprchu pro boˇcní montáˇz (extra pˇríslušenství). V pˇrípadeˇ
poˇzadavku na navinovací sprchu je zapotˇrebi objednat jako Speciál.
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
486
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN2/1
Kód
Model
Popis
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 10xGN2/1 - rozteˇc 63mm
DxHxV mm 558×624×721 mm
Váha kg: 12 cbm 0.26
922043
Zaváˇzecí klec (vˇc. koleˇcek) - 8xGN2/1 - rozteˇc 80mm
DxHxV mm 558×628×721 mm
Váha kg: 11 cbm 0.3
922045
Klec na 8 pekaˇrských plechu˚ 40x60cm - pro konvektomaty
10xGN2/1 - rozteˇc 80mm, vˇcetneˇ koleˇcek.
DxHxV mm 558×628×721 mm
Váha kg: 11 cbm 0.3
922067
Zaváˇzecí vozík pro konvektomaty Air-O-Steam 10GN2/1
DxHxV mm 600×1010×945 mm
Váha kg: 30 cbm 0.14
Sada vodících lyˇzin a madla pro klec 10xGN2/1
DxHxV mm 493×851×40 mm
Váha kg: 6 cbm 0.02
AOSAC19
AOSAC21
AOSAC37
922042
AOSAC18
922047
AOSAC23
Banketová klec na talíˇre pro Air-O-Steam 10XGN2/1 (kapacita
˚
51 talíˇru)
DxHxV mm 620×780×722 mm
Váha kg: 30 cbm 0.46
922052
Termoizolaˇcní plᚡt pro klec Air-O-Steam 10xGN2/1
DxHxV mm 2225×2165×10 mm
Váha kg: 8 cbm 0.04
922048
Sada 4 stavitelných nohou pro Air-O-Steam 6&10x1/1GN
DxHxV mm 74×74×174 mm
Váha kg: 2
˚ pro parní konvektomaty
Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusu,
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
AOSAC26
AOSAC24
922012
AOSAC04
922017
AOSAC09
sk.
CZK
2,0
14.080,00
2,0
12.700,00
2,0
16.510,00
2,0
24.700,00
2,0
8.620,00
2,0
30.620,00
2,0
21.100,00
2,0
1.150,00
2,0
1.400,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
487
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN2/1 )
Kód
Model
Popis
Tukový filtr pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1
DxHxV mm 620×490×100 mm
Váha kg: 4 cbm 0.05
Rošt na peˇcení celých kuˇrat - sada 2 kusu˚ (GN1/1) - aˇz pro 8
kusu˚ kuˇrat o normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 3 cbm 0.03
Rošt na peˇcení celých kuˇrat, GN1/1 - aˇz pro 8 kusu˚ kuˇrat o
normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
Rošt GN 2/1 - 2 kusy, AISI 304
DxHxV mm 530×650×23 mm
Váha kg: 6 cbm 0.01
Sluˇcovaˇc tahu pro plynové konvektomaty s bojlerovým
˚ er
ˇ
vyvíjením páry i pro nástˇrikové s ISG systémem. Prum
výstupní napojovací trubky - 200mm.
DxHxV mm 480×284×255 mm
Váha kg: 6 cbm 0.03
Sprcha pro konvektomaty - pro boˇcní montáˇz ke
˚
konvektomatum,
vhodná pro všechny typy konvektomatu˚
DxHxV mm 220×220×220 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Otevˇrená podestavba s vedením na GN nádoby, pro
konvektomaty Air-O-Steam 10xGN2/1
DxHxV mm 1201×912×803 mm
Váha kg: 45 cbm 1.1
ˇ
Skˇrínová
podestavba, pro konvektomaty Air-O-Steam
10xGN2/1
DxHxV mm 1207×995×803 mm
Váha kg: 77 cbm 1.31
Vedení plechu˚ pro podestavbu 10xGN2/1 - Air-O-Steam
DxHxV mm 23×800×478 mm
Váha kg: 6 cbm 0.02
922178
OAC55
922036
2GR118C
922266
1GR118C
922175
CAC19
922235
FLUECOND
922171
OAC71
922198
AOSQAC14
922199
AOSQAC15
922041
AOSAC17
sk.
CZK
2,0
3.460,00
2,0
2.320,00
2,0
1.160,00
2,0
2.060,00
2,0
8.950,00
2,0
4.130,00
2,0
17.050,00
2,0
44.750,00
2,0
7.340,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
488
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN2/1 )
Kód
Model
Popis
Nádoba GN1/1-20mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×20 mm
Váha kg: 1
Nádoba GN1/1-40mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×40 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
Nádoba GN1/1-65mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×65 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
ˇ GN1/1, pro pouˇzití v
Grilovací rošt, hliníkový, rozmer
konvektomatech
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti rˇadách (napˇr. pro 5
baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
DxHxV mm 400×600×38 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, perforovaný,
hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, plný, hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
ˇ ovládacího panelu konvektomatu˚ 10xGN2/1
Tepelné odstínení
DxHxV mm 70×952×930 mm
Váha kg: 9 cbm 0.06
DUO KIT - sada pro sestavu konvektomatu˚ air-o-steam. Sloˇzení
sestavy: 6xGN1/1 (EL) na 10xGN2/1 (EL)
DxHxV mm 950×1050×374 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
DUO KIT - sada pro sestavu konvektomatu˚ air-o-steam. Sloˇzení
sestavy: 6xGN1/1 (PL) na 10xGN2/1 (PL)
DxHxV mm 950×1050×374 mm
Váha kg: 56 cbm 0.37
˚ pro konvektomaty
Fritovací koše (sada 2 kusu)
DxHxV mm 530×325×40 mm
Váha kg: 2 cbm 0.02
Vyhˇrívaná podestavba pro konvektomaty Air-O-Steam
10xGN2/1.
DxHxV mm 1207×995×803 mm
Váha kg: 100 cbm 1.31
922090
UPAN20
922091
UPAN40
922092
UPAN65
922093
OGR11
922189
BTL5CBPA
922190
BT4EPA
922191
BT4ENPA
922252
OVSCRK102
922221
STKELT12Q
922222
STKGAS12Q
922239
OAC100
922200
AOSQAC16
sk.
CZK
2,0
2.300,00
2,0
2.620,00
2,0
2.850,00
2,0
2.640,00
2,0
980,00
2,0
550,00
2,0
500,00
2,0
12.680,00
2,0
23.560,00
2,0
36.920,00
2,0
3.350,00
2,0
88.660,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
489
air-o-steam
air-o-steam: 10 GN 2/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 10xGN2/1 )
Kód
Model
Popis
Banketová klec na talíˇre pro Air-O-Steam 10XGN2/1 (kapacita
˚
51 talíˇru)
DxHxV mm 620×780×722 mm
Váha kg: 30 cbm 0.46
ˇ
Systém dvoustupnového
otevírání dveˇrí pro konvektomaty s
podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 aˇz 10x2/1)
DxHxV mm 15×52×15 mm
Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
ˇ
10xGN2/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
DxHxV mm 417×68×15 mm
922052
AOSAC26
922265
NSDOUBS
922229
AIRF102
sk.
CZK
2,0
30.620,00
2,0
570,00
2,0
1.270,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
490
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
air-o-steam 20xGN1/1 - verze A - (EL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
V ceneˇ integrovaná klec s vozíkem
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 20xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze A (Air-O-Clima,
Air-O-Clean), v ceneˇ klec s integrovaným zaváˇzecím vozíkem
34.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 309 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922007 Klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteˇc 63mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
CZK
2,0
397.960,00
1
1
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 16xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob - rozteˇc 80mm, ovládací verze
A (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ klec s integrovaným
zaváˇzecím vozíkem
34.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 309 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922010 Klec s vozíkem pro Air-O-Steam 20xGN1/1 - rozteˇc 80mm sníˇzená kapacita na max. 16xGN1/1-65mm
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
267004
AOS201EAA1
sk.
267014
AOS201EAH1
2,0
397.960,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
491
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
air-o-steam 20xGN1/1 - verze A - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
V ceneˇ integrovaná klec s vozíkem
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 20xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze A programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ klec s
integrovaným zaváˇzecím vozíkem
58.0 kW pl. 0.5 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 337 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922007 Klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteˇc 63mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
267504
AOS201GAG1
sk.
CZK
2,0
469.900,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
492
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
air-o-steam 20xGN1/1 - verze B - (EL)
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 20xGN1/1 s
ˇ
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze B (2 stupnové
vaˇrení), v ceneˇ klec s integrovaným zaváˇzecím vozíkem
34.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 309 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922007 Klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteˇc 63mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
CZK
2,0
343.000,00
1
1
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 16xGN1/1 s
podélným ukládáním GN nádob - rozteˇc 80mm, ovládací verze
ˇ
B (2 stupnové
vaˇrení), v ceneˇ klec s integrovaným zaváˇzecím
vozíkem
34.5 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 309 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922010 Klec s vozíkem pro Air-O-Steam 20xGN1/1 - rozteˇc 80mm sníˇzená kapacita na max. 16xGN1/1-65mm
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
268004
AOS201EBA1
sk.
268014
AOS201EBH1
2,0
343.000,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
493
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
air-o-steam 20xGN1/1 - verze B - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 20xGN1/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze B (2
ˇ
stupnové
vaˇrení). V ceneˇ zaváˇzecí klec s integrovaným
vozíkem.
58.0 kW pl. 0.5 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 993×957×1795 mm
Váha kg: 337 cbm 2.18
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922007 Klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteˇc 63mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam
922230 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
268504
AOS201GBG1
sk.
CZK
2,0
413.900,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
494
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
pˇríslušenství pro air-o-steam 20xGN1/1
Kód
Model
Popis
Klec s vozíkem pro 20xGN1/1 - rozteˇc 63mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam
DxHxV mm 510×839×1700 mm
Váha kg: 56 cbm 0.95
922007
Klec s vozíkem pro Air-O-Steam 20xGN1/1 - rozteˇc 80mm sníˇzená kapacita na max. 16xGN1/1-65mm
DxHxV mm 510×839×1700 mm
Váha kg: 54 cbm 0.95
922010
Zaváˇzecí vozík s banketovou klecí na talíˇre pro Air-O-Steam
˚
20XGN1/1 (kapacita 60 talíˇru)
DxHxV mm 510×841×1700 mm
Váha kg: 56 cbm 0.95
922016
Termoizolaˇcní plᚡt pro klec Air-O-Steam 20xGN1/1
DxHxV mm 388×648×1410 mm
Váha kg: 7 cbm 0.02
922014
˚
Záveˇzí vozík s klecí pro Air-O-Steam 20x1/1 uzpusobený
pro
pekaˇrské plechy 40x60cm
DxHxV mm 510×839×1700 mm
Váha kg: 54 cbm 0.95
922068
Banketová klec s vozíkem pro Air-O-Steam 20x1/1 - kapacita
˚ rozteˇc 85mm
45 talíˇru,
DxHxV mm 510×841×1700 mm
Váha kg: 56 cbm 0.95
Výplnˇ dveˇrí pro pouˇzití pˇri pˇredehˇrívání a mytí bez zaveˇzeného
vozíku. Pro air-o-steam® 20x1/1
DxHxV mm 522×170×227 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
˚ pro parní konvektomaty
Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusu,
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
CCAC04
CCAC07
CCAC10
AOSAC06
AOSAC38
922072
AOSAC34
922094
AOSAC57
922017
AOSAC09
sk.
CZK
2,0
40.450,00
2,0
40.450,00
2,0
52.970,00
2,0
24.920,00
2,0
69.490,00
2,0
49.050,00
2,0
3.170,00
2,0
1.400,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
495
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 20xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
Tukový filtr pro konvektomaty 20xGN 1/1 a GN 2/1 - sada 2
kusu˚
DxHxV mm 610×490×100 mm
Váha kg: 5 cbm 0.03
922179
Sprcha pro konvektomaty - pro boˇcní montáˇz ke
˚
konvektomatum,
vhodná pro všechny typy konvektomatu˚
DxHxV mm 220×220×220 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922171
Rošt na peˇcení celých kuˇrat - sada 2 kusu˚ (GN1/1) - aˇz pro 8
kusu˚ kuˇrat o normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 3 cbm 0.03
Rošt na peˇcení celých kuˇrat, GN1/1 - aˇz pro 8 kusu˚ kuˇrat o
normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
Sluˇcovaˇc tahu pro plynové konvektomaty s bojlerovým
˚ er
ˇ
vyvíjením páry i pro nástˇrikové s ISG systémem. Prum
výstupní napojovací trubky - 200mm.
DxHxV mm 480×284×255 mm
Váha kg: 6 cbm 0.03
Nádoba GN1/1-20mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×20 mm
Váha kg: 1
Nádoba GN1/1-40mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×40 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
Nádoba GN1/1-65mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×65 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
ˇ GN1/1, pro pouˇzití v
Grilovací rošt, hliníkový, rozmer
konvektomatech
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti rˇadách (napˇr. pro 5
baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
DxHxV mm 400×600×38 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
OAC56
OAC71
922036
2GR118C
922266
1GR118C
922235
FLUECOND
922090
UPAN20
922091
UPAN40
922092
UPAN65
922093
OGR11
922189
BTL5CBPA
sk.
CZK
2,0
6.420,00
2,0
4.130,00
2,0
2.320,00
2,0
1.160,00
2,0
8.950,00
2,0
2.300,00
2,0
2.620,00
2,0
2.850,00
2,0
2.640,00
2,0
980,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
496
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 1/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 20xGN1/1 )
Kód
Model
Popis
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, perforovaný,
hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, plný, hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Grilovací tál, GN1/1 - pro pouˇzití v konvektomatech.
Oboustranné pouˇzití: vroubkovaná a hladká strana. Nepˇrilnavý
ˇ
povrch ze speciálního materiálu, který umoˇznuje
i krájení pˇrímo
ˇ patentem.
na plechu. Materiál chránen
DxHxV mm 325×530×5 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
˚ pro konvektomaty
Fritovací koše (sada 2 kusu)
DxHxV mm 530×325×40 mm
Váha kg: 2 cbm 0.02
ˇ ovládacího panelu konvektomatu˚ 20xGN1/1
Tepelné odstínení
DxHxV mm 70×802×1586 mm
Váha kg: 13 cbm 0.09
Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
ˇ
20xGN1/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
DxHxV mm 300×68×15 mm
922190
BT4EPA
922191
BT4ENPA
922215
FRYGRID11
922239
OAC100
922243
OVSCRK201
922230
AIRF201
sk.
CZK
2,0
550,00
2,0
500,00
2,0
2.320,00
2,0
3.350,00
2,0
16.870,00
2,0
1.160,00
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
497
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
air-o-steam 20xGN2/1 - verze A - (EL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
V ceneˇ integrovaná klec s vozíkem
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 20xGN2/1 s
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze A (Air-O-Clima,
Air-O-Clean), v ceneˇ klec s integrovaným zaváˇzecím vozíkem
50.0 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 1243×1107×1795 mm
Váha kg: 405 cbm 3.1
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922044 Klec s vozíkem pro 20xGN2/1 - rozteˇc 65mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam (1 kus v ceneˇ konvektomatu)
922231 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN2/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
267005
AOS202EAA1
sk.
CZK
2,0
499.900,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
498
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
air-o-steam 20xGN2/1 - verze A - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni A: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry, programovatelné.
ˇ rení a regulace skuteˇcné vlhkosti v komoˇre pomocí LAMBDA Sondy (PATENTOVÁNO) zaruˇcuje
AIR-O-CLIMA: meˇ
konstantní a vˇzdy opakovatelné výsledky peˇcení bez závislosti na mnoˇzství pokrmu v komoˇre a obsahu vody v
ˇ Moˇznost ˇrízení vlhkosti i pˇri horkovzdušném cyklu - tzv. systém zbytkové vlhkosti.
surovine.
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
˚
AIR-O-CLEAN: integrovaný, automatický systém MYTÍ komory, 4 pˇrednastavené mycí programy ruzné
intenzity a 1
ˇ
poloautomatický cyklus cˇ ištení.
Speciální program LTC - nízkoteplotní peˇcení s extra nízkými váhovými úbytky (PATENTOVÁNO).
ˇ - 100 volných programu˚ se 7 fázemi, min. 20 pˇrednastavených receptu.
˚
Plná programovatelnost, komunikace v CJ
ˇ rícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí
Pokrmová sonda se 6ti meˇ
Další funkce: automatické zchlazení, automatické pˇredehˇrívání
ˇ
Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace
pomocí vzduchové mezivrstvy.
Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Moˇznost správy knihovny receptu˚ pomocí programu AOS-Manager
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
V ceneˇ integrovaná klec s vozíkem
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 20xGN2/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze A programovatelná (Air-O-Clima, Air-O-Clean), v ceneˇ klec s
integrovaným zaváˇzecím vozíkem,
95.0 kW pl. 2.0 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1243×1107×1795 mm
Váha kg: 444 cbm 3.1
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922044 Klec s vozíkem pro 20xGN2/1 - rozteˇc 65mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam (1 kus v ceneˇ konvektomatu)
922231 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN2/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
267505
AOS202GAG1
sk.
CZK
2,0
618.460,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
499
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
air-o-steam 20xGN2/1 - verze B - (EL)
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, elektrický, 20xGN2/1 s
ˇ
podélným ukládáním GN nádob, ovládací verze B (2 stupnové
vaˇrení), v ceneˇ klec s integrovaným zaváˇzecím vozíkem
50.0 kW el.
400V 3N 50/60 Hz
DxHxV mm 1243×1107×1795 mm
Váha kg: 405 cbm 3.1
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922044 Klec s vozíkem pro 20xGN2/1 - rozteˇc 65mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam (1 kus v ceneˇ konvektomatu)
922231 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN2/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
268005
AOS202EBA1
sk.
CZK
2,0
445.210,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
500
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
air-o-steam 20xGN2/1 - verze B - (PL)
•
•
•
•
•
•
•
Konvektomaty Electrolux air-o-steam® v ovládací úrovni B: konvektomaty s bojlerovým vyvíjeˇcem páry a moˇzností
ˇ
peˇcení ve 2 fázích s oddeleným
nastavením.
ˇ rení a regulace vlhkosti pomocí technologie By-Pass, která zárovenˇ pˇrispívá ke sníˇzení spotˇreby vody a energie.
Meˇ
(PATENTOVÁNO)
ˇ
AIR-O-FLOW: rovnomernost
ohˇrevu garantována systémem nasávání a pˇredehˇrívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bi-funkˇcního ventilátoru (PATENTOVÁNO.
Varné reˇzimy: pára (100°C), nízkoteplotní regulovaná pára (25-99°C), superpˇrehˇrátá pára (101-130°C), horký vzduch
(25-300°C), kombinovaný reˇzim (25-250°C), banketová regenerace, Eco-Delta peˇcení
Další funkce: poloviˇcní výkon, poloviˇcní otáˇcky ventilátoru, pulsní otáˇcky (udrˇzovací program Hold), automatické
ˇ
zchlazení, automatické pˇredehˇrívání, poloautomatický cyklus cˇ ištení,
funkce okamˇzitého zvýšení vlhkosti pomocí
jednoho tlaˇcítka.
Souˇcasné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a cˇ asu. Dvojité dveˇrní sklo, snadno rozevíratelné pro
ˇ
potˇreby cˇ ištení,
atermická vrstva a systém pˇrirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy. Halogenové
ˇ
osvetlení
komory. Moˇznost napojení na poˇcítaˇcový systém HACCP nebo na HACCP tiskárnu.
Plynové hoˇráky s extra nízkou emisí spalin (PATENTOVÁNO, certifikace GasTec France).
Kód
Model
Popis
Parní konvektomat Air-O-Steam, plynový, 20xGN2/1 s podélným
ukládáním GN nádob, rozteˇc plechu˚ - 65mm, verze B (2
ˇ
stupnové
vaˇrení). V ceneˇ zaváˇzecí klec s integrovaným
vozíkem.
95.0 kW pl. 2.0 kW el.
230V 1N 50/60 Hz
DxHxV mm 1243×1107×1795 mm
Váha kg: 444 cbm 3.1
Pˇríslušenství v cene:
ˇ
922044 Klec s vozíkem pro 20xGN2/1 - rozteˇc 65mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam (1 kus v ceneˇ konvektomatu)
922231 Extra filtr elektroniky pro podélné konvektomaty velikost
20xGN2/1. Pro pouˇzití konvektomatu v obzvlášteˇ
ˇ
zneˇcišteném
prostˇredí napˇr. moukou nebo tuky.
268505
AOS202GBG1
sk.
CZK
2,0
553.360,00
1
1
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
501
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
pˇríslušenství pro air-o-steam 20xGN2/1
Kód
Model
Popis
Klec s vozíkem pro 20xGN2/1 - rozteˇc 65mm, pro
konvektomaty Air-O-Steam (1 kus v ceneˇ konvektomatu)
DxHxV mm 692×987×1700 mm
Váha kg: 77 cbm 1.48
Klec s vozíkem pro Air-O-Steam 20xGN2/1 - rozteˇc 80mm sníˇzená kapacita na max. 14xGN2/1-65mm
DxHxV mm 692×987×1700 mm
Váha kg: 75 cbm 1.48
922044
AOSAC20
922046
AOSAC22
Zaváˇzecí vozík s banketovou klecí na talíˇre pro Air-O-Steam
˚
20XGN2/1 (kapacita 104 talíˇru)
DxHxV mm 692×987×1700 mm
Váha kg: 97 cbm 1.48
922055
Termoizolaˇcní plᚡt pro klec Air-O-Steam 20xGN2/1
DxHxV mm 3725×3650×10 mm
Váha kg: 12 cbm 0.06
922049
˚
Záveˇzí vozík s klecí pro Air-O-Steam 20x2/1 uzpusobený
pro
pekaˇrské plechy 40x60cm
DxHxV mm 692×987×1700 mm
Váha kg: 75 cbm 1.48
922069
Výplnˇ dveˇrí pro pouˇzití pˇri pˇredehˇrívání a mytí bez zaveˇzeného
vozíku. Pro air-o-steam® 20x2/1
DxHxV mm 702×170×227 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
AOSAC28
AOSAC25
AOSAC39
922095
AOSAC58
˚ pro parní konvektomaty
Nerezový rošt GN 1/1 - sada 2 kusu,
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
922017
Tukový filtr pro konvektomaty 20xGN 1/1 a GN 2/1 - sada 2
kusu˚
DxHxV mm 610×490×100 mm
Váha kg: 5 cbm 0.03
922179
AOSAC09
OAC56
sk.
CZK
2,0
52.910,00
2,0
52.910,00
2,0
65.340,00
2,0
28.160,00
2,0
96.130,00
2,0
3.850,00
2,0
1.400,00
2,0
6.420,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
502
air-o-steam
air-o-steam: 20 GN 2/1
JJ(pˇríslušenství pro air-o-steam 20xGN2/1 )
Kód
Model
Popis
Sprcha pro konvektomaty - pro boˇcní montáˇz ke
˚
konvektomatum,
vhodná pro všechny typy konvektomatu˚
DxHxV mm 220×220×220 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Rošt na peˇcení celých kuˇrat - sada 2 kusu˚ (GN1/1) - aˇz pro 8
kusu˚ kuˇrat o normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 3 cbm 0.03
Rošt na peˇcení celých kuˇrat, GN1/1 - aˇz pro 8 kusu˚ kuˇrat o
normované váze 1.2kg na jeden rošt
DxHxV mm 325×530×152 mm
Váha kg: 2 cbm 0.03
Sluˇcovaˇc tahu pro plynové konvektomaty s bojlerovým
˚ er
ˇ
vyvíjením páry i pro nástˇrikové s ISG systémem. Prum
výstupní napojovací trubky - 200mm.
DxHxV mm 480×284×255 mm
Váha kg: 6 cbm 0.03
Nádoba GN1/1-20mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×20 mm
Váha kg: 1
Nádoba GN1/1-40mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×40 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
Nádoba GN1/1-65mm, nepˇrilnavý povrch
DxHxV mm 530×330×65 mm
Váha kg: 1 cbm 0.01
ˇ GN1/1, pro pouˇzití v
Grilovací rošt, hliníkový, rozmer
konvektomatech
DxHxV mm 325×530×12 mm
Váha kg: 2 cbm 0.01
Plech (600x400x38), perforovaný v 5ti rˇadách (napˇr. pro 5
baget), hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou.
DxHxV mm 400×600×38 mm
Váha kg: 3 cbm 0.01
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, perforovaný,
hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
Plech (400x600x20), uzavˇrený ze všech 4 stran, plný, hliníkový
DxHxV mm 400×600×20 mm
Váha kg: 2
922171
OAC71
922036
2GR118C
922266
1GR118C
922235
FLUECOND
922090
UPAN20
922091
UPAN40
922092
UPAN65
922093
OGR11
922189
BTL5CBPA
922190
BT4EPA
922191
BT4ENPA
sk.
CZK
2,0
4.130,00
2,0
2.320,00
2,0
1.160,00
2,0
8.950,00
2,0
2.300,00
2,0
2.620,00
2,0
2.850,00
2,0
2.640,00
2,0
980,00
2,0
550,00
2,0
500,00
II
ˇ bez pˇredchozího upozornení.
ˇ
Electrolux, s.r.o. Praha si vyhrazuje právo zmeny
Edice 02/2009.
503
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement