Downloaded from www.vandenborre.be B41015-5

Downloaded from www.vandenborre.be B41015-5
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
B41015-5
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
nl
ow
D
2
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen
om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde
raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruiksaanwijzing
3
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het apparaat
4
Totaalaanzicht
4
Bedieningspaneel
5
Uitrusting oven
5
Accessoires oven
6
Voor het in gebruik nemen
7
Dagtijd instellen en wijzigen
7
Reinigen voor het in gebruik nemen
8
Bedienen van de oven
8
Oven in- en uitschakelen
8
Ovenfuncties
9
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen 9
Anti-aanbakaccessoires
10
Vetfilter plaatsen/verwijderen
11
Klokfuncties
11
Toepassingen, tabellen en tips
16
Bakken
16
Braden
Vlak-grilleren
Ontdooien
Drogen met hetelucht
Wecken
Reiniging en onderhoud
Buitenkant apparaat
Binnenkant oven
Accessoires
Vetfilter
Anti-aanbakaccessoires
Inschuifroosters
Ovenverlichting
Bovenwand van de oven
Bakovendeur
Het glas van deur van de bakoven
Wat is er aan de hand als …
22
24
25
25
26
27
27
27
27
27
27
28
29
29
30
32
35
Afvalverwerking
36
Service
37
e
.b
re
Inhoud
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
1
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
3
Algemene informatie en tips
2
Milieu-informatie
nl
ow
D
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Elektrische veiligheid
fro
1 Veiligheidsvoorschriften
3
d
de
oa
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Veiligheid voor kinderen
e
.b
re
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of
verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in
staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken.
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in aanraking komen of onder de hete
ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met
vuur of vonken in de buurt van de oven.
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid
door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten, pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
nl
ow
D
4
Beschrijving van het apparaat
d
de
oa
m
fro
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het
glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van de oven kan dit
ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd
raken.
• Bewaar na het uitschakelen van de koelventilator geen open gerechten in de oven. In
de ovenruimte of op de deurruiten kan vocht neerslaan dat ook op uw meubelen terecht kan komen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet
van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik.
Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
e
.b
re
3
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
nl
ow
D
Beschrijving van het apparaat
5
d
de
oa
Bedieningspaneel
fro
Temperatuurcontrolelampje
m
Bedrijfscontrolelampje
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Tijdsindicatie
Klokfunctietoetsen
Ovenfuncties
Temperatuurkeuze
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Vetfilter
Verwarmingselement in de
achterwand
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Beschrijving van het apparaat
nl
ow
D
6
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Braadslede met antiaanbaklaag
Voor bakken en braden of als opvangbak voor
vet.
w
Bakplaat met antiaanbaklaag
Voor gebak en koekjes.
w
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
m
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
fro
Accessoires oven
d
de
oa
Binnenkant deur
Aan de binnenkant van de ovendeur is de nummering van de inzetniveaus van de ovenweergegeven.
Bovendien treft u beknopte informatie aan over
de ovenfuncties, aanbevolen inzetniveaus en
temperaturen voor de bereiding van de meest
gebruikelijke gerechten.
nl
ow
D
Voor het in gebruik nemen
d
de
oa
Voor het in gebruik nemen
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft
de klok de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
3
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als er
geen automatische functie (Duur of
Einde ) is ingesteld.
e
.b
de juiste tijd instellen.
re
of
or
nb
de
an
.v
w
2. Met de toets
w
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen
drukt u de toets Selectie zo vaak in, tot het
functielampje Dagtijd knippert.
w
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het functielampje
Dagtijd automatisch.
m
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
fro
Dagtijd instellen en wijzigen
3
7
Bedienen van de oven
d
de
oa
Reinigen voor het in gebruik nemen
nl
ow
D
8
m
fro
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen.
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
3
Bij metalen fronten in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen gebruiken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Bedienen van de oven
3
De oven is van verzinkbare schakelaars voor oven-functies en temperatuurkeuze uitgerust. Druk voor het gebruik ervan op de betreffende schakelaar. De schakelaar komt
dan naar buiten.
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Ovenfuncties
Temperatuurcontrolelampje
Temperatuurkeuze
e
.b
re
1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
nl
ow
D
Bedienen van de oven
9
d
de
oa
m
fro
1. Zet de functiekiezer van de oven in de gewenste stand.
2. Zet de temperatuurkiezer op de gewenste temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in gebruik is.
Het temperatuurcontrolelampje is aan zolang de verwarming van de oven aan staat.
3. Om de oven uit te schakelen moet u de functiekiezer en de temperatuurkiezer van de
oven beide in de Uit stand zetten.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
e
.b
re
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld
blijft de ventilator nog verder lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Licht
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te maken.
Hetelucht met ring
Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij
boven-/onderwarmte.
Pizza hetelucht
Voor het bakken op een niveau voor gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem vragen.
Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij
boven-/onderwarmte.
Conventioneel
Voor het bakken en braden op één niveau.
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met een brosse bodem.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel ontdooien van bijvoorbeeld
gebak, boter, brood, fruit of andere bevroren levensmiddelen.
Grill klein
Voor het grilleren van vlakke levensmiddelen, die in het midden van het rooster worden geplaatst en om te roosteren.
Grill groot
Voor het grilleren van vlakke levensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één
niveau.
Deze functie is ook geschikt voor gratineren.
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
3
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de linker kant een
kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich achterin bevindt.
Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bedienen van de oven
nl
ow
D
10
d
de
oa
m
fro
Baakplaat resp. vetopvangbak plaatsen:
Schuif de bakplaat resp. de vetopvangbak tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
3
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de beide voetjes
naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
Rooster en vetopvangbak plaatsen:
Plaats het rooster op de vetopvangbak.
Schuif de vetopvangbak tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Anti-aanbakaccessoires
Opdat deze accessoire de waarde blijft behouden en voortdurend gemakkelijk te reinigen
blijft, dienen de volgende richtlijnen opgevolgd te worden:
• Accessoires niet zonder voedingsmiddelen in de oven plaatsen.
• Accessoires niet op hete kookzones plaatsen omdat de eigenschappen van de antiaanbaklaag door plaatselijke oververhitting kan worden beïnvloedt.
nl
ow
D
Bedienen van de oven
d
de
oa
Vetfilter plaatsen/verwijderen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en de
beide steuntjes van boven naar beneden
in de opening tegen de achterwand van
de oven (ventilatoropening) plaatsen.
m
fro
Het vetfilter alleen gebruiken bij het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
e
.b
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en
naar boven uit de oven nemen.
Klokfuncties
Functielampjes
Toets
11
Tijdsindicatie
Functielampjes
Toets Selectie
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Toets
Bedienen van de oven
nl
ow
D
12
d
de
oa
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het selecteren van een functie knippert het bijbehorende functielampje
ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunnen met de toetsen of de gewenste tijden worden ingesteld.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw
ca. 5 seconden. Daarna blijft het functielampje branden. De ingestelde tijd begint te
lopen.
• De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige toets te drukken.
• De gewenste ovenfunctie en oventemperatuur kunnen voor of na het instellen van de
klokfuncties Duur en Einde worden gekozen.
• Na afloop van het bereidingsproces draait u de schakelaars voor de ovenfunctie en de
temperatuurkeuze weer op de positie UIT.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
m
fro
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
Kookwekker
1. Toets Selectie zo vaak indrukken, tot het
functielampje Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste Kookwekker
instellen (max. 2 uur 30 minuten).
nl
ow
D
13
d
de
oa
m
fro
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie de resterende tijd aan.
Het functielampje Kookwekker brandt.
Bedienen van de oven
of
de gewenste bereidings-
e
.b
2. Met de toets
tijd instellen.
re
Duur
1. Toets Selectie zo vaak indrukken, tot het
functielampje Duur knippert.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het
functielampje en klinkt er gedurende 2 minuten
een signaal.
De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
Bedienen van de oven
nl
ow
D
14
d
de
oa
m
fro
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug
naar de dagtijd. Het functielampje Duur
brandt.
2. Met de toets
tijd instellen.
of
de gewenste uitschakel-
e
.b
Einde
1. Toets Selectie zo vaak indrukken, tot het
functielampje Einde knippert.
re
3. De signaaltoon en het programma kunnen worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het
functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten
een signaal en wordt de oven uitgeschakeld.
nl
ow
D
15
d
de
oa
m
fro
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug
naar de dagtijd.
Het functielampje Einde brandt.
Bedienen van de oven
3. De signaaltoon en het programma kunnen worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
Duur
3
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later
tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Met de functie Duur
gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
de tijd instellen, die het
2. Met de functie Einde het tijdstip instellen,
waarop het gerecht klaar moet zijn.
In dit geval 14:05.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het
functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten
een signaal en wordt de oven uitgeschakeld.
nl
ow
D
16
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht met ring
of Conventioneel
Bakvormen
• Voor Conventioneel zijn vormen van donker metaal en gecoate vormen geschikt.
• Voor Hetelucht met ring zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Bakken met Conventioneel is altijd slechts op één niveau mogelijk.
• Met Hetelucht met ring kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
En na afloop van de ingevoerde duur wordt de
oven weer uitgeschakeld.
In dit geval 14:05.
m
De oven wordt op het berekende tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval 13:05.
fro
De functielampjes Duur en Einde branden
en in het display wordt de tijd aangegeven.
In dit geval 12:05.
nl
ow
D
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
m
fro
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
17
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze
weer recht.
e
.b
3
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Conventioneel of Hetelucht met ring ook twee vormen tegelijk
naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, tijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk
van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd te lang duurt,
een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u dan bij een
soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op bakplaten of in vormen kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin van het bakproces
niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de
loop van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een ander bak-/braadgedrag vertonen als uw oude apparaat. Pas
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend
bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabel aan.
2
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen, om de nawarmte te gebruiken.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Toepassingen, tabellen en tips
nl
ow
D
18
d
de
oa
Baktabel
m
fro
Bakken op één inzetniveau
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Tulband
Hetelucht met ring
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Hetelucht met ring
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht met ring
1
140
0:25-0:40
Ovenfunctie
Gebak in vormen
Conventioneel
1
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
170-1801)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Hetelucht met ring
3
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Conventioneel
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht met ring
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Conventioneel
1
180
1:10-1:30
Hetelucht met ring
1
160-180
0:30-1:10
Conventioneel
1
170-190
1:00-1:30
Conventioneel
3
170-190
0:30-0:40
160-1801)
0:40-1:00
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Kwarktaart
Gebak op het bakblik
Gistbroodje/-krans
Kerststol
Conventioneel
3
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Conventioneel
1
Roomsoezen/tompoezen
Conventioneel
3
160-1701)
0:15-0:30
Biscuitrol
Conventioneel
3
180-2001)
0:10-0:20
Hetelucht met ring
3
150-160
0:20-0:40
Conventioneel
3
190-2101)
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Hetelucht met ring
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Conventioneel
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
160-170
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg (bijv. kwark, room, honing)
Conventioneel
3
160-1801)
0:40-1:20
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
e
.b
re
Biscuittaart
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Soort
gebak
nl
ow
D
Toepassingen, tabellen en tips
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
Inzet-niveau
Ovenfunctie
m
fro
w
Hetelucht met ring
w
Pizza (met veel beleg)2)
d
de
oa
Soort
gebak
19
Hetelucht met ring
1
200-220
0:10-0:25
Turks brood
Hetelucht met ring
1
200-220
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Hetelucht met ring
1
180-200
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht met ring
3
140
0:20-0:30
Koekjes
Conventioneel
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht met ring
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht met ring
3
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
Hetelucht met ring
3
150-160
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
Hetelucht met ring
3
170-1801)
0:20-0:30
0:20-0:35
Broodjes
Hetelucht met ring
3
1601)
Broodjes
Conventioneel
3
1801)
0:20-0:35
0:20-0:30
0:20-0:30
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht met ring
3
1401)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Conventioneel
3
1701)
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Bakken op meerdere niveaus
Hetelucht met Hetelucht met
ring
ring
Soort gebak
Niveau van onderen
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Temperatuur ºC
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Gebak op de bakplaat
Koekjes
e
.b
1)
re
Sprits
or
nb
de
an
.v
w
Pizza (dun)
nl
ow
D
20
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
Soort gebak
m
fro
Hetelucht met Hetelucht met
ring
ring
Niveau van onderen
Tijd
uur: min.
3 niveaus
Temperatuur ºC
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2 niveaus
1)
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
170-180
0:30-0:50
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
---
140
0:25-0:40
1) Oven voorverwarmen
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden
verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het bijzonder bij het gebruik van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Baktemperatuur lager instellen
en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
e
.b
1/4
re
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1)
nl
ow
D
Toepassingen, tabellen en tips
21
d
de
oa
Tabel Pizza hetelucht
Pizza (dun)
1
180 - 2001)
Pizza (met veel beleg)
1
180 - 200
Swabische pizza
1
180 - 200
Spinazietaart
1
160 -180
Quiche Lorraine
1
170 - 190
Kwarktaart, rond
1
140 - 160
60 - 90
Kwarktaart op bakplaat
1
140 - 160
50 - 60
Appeltaart, dicht
1
150 - 170
50 - 70
Groentetaart
1
160 - 180
50 - 60
Turks brood
1
250 - 2701)
10 - 20
Bladerdeegtaart
1
160 - 1801)
40 - 50
Flammekuchen (brood)
1
250 - 2701)
12 - 20
1
180 - 2001)
15 - 25
w
w
20 - 30
20 - 30
45 - 60
45 - 60
40 - 50
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Pastaschotel
Lasagne
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Conventioneel
1
180-200
0:45-1:00
Ovenfunctie
Conventioneel
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groenten1)
Hetelucht met ring
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd
stokbrood 1)
Hetelucht met ring
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Conventioneel
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Conventioneel
1
180-200
0:30-1:00
Hetelucht met ring
1
160-170
0:30-1:00
Gevulde groenten
1) Oven voorverwarmen
e
.b
re
Piroggen (gevulde broodjes)
Tijd
uur: min.
m
Temperatuur
°C
or
nb
de
an
.v
w
fro
Inzetniveau
Soort gebak
nl
ow
D
22
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Inzetniveau
Temperatuur
°C
m
Ovenfunctie
fro
Gerecht
Tijd
w
w
or
nb
de
an
.v
w
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Conventioneel
3
Patates frites1)
(500 g)
Hetelucht met ring
3
Stokbrood
Conventioneel
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Conventioneel
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220°C
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
Braden
Ovenfunctie: Conventioneel
of Infratherm
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op het rooster met
hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op
deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen, adviseren wij
een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
e
.b
re
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer draaien.
nl
ow
D
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
Braadtabel
Ovenfunctie
Tijd
uur: min.
1-1,5 kg
Conventioneel
1
Rosbief of ossenhaas
or
nb
de
an
.v
w
w
Rundvlees
Stoofvlees
Temperatuur
°C
w
Inzetniveau
m
Hoeveelheid
fro
Soort vlees
23
200-250
2:00-2:30
per cm dikte
per cm
dikte
Infratherm
1
190-2001)
0:05-0:06
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190
0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
0:08-0:10
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180
2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
1:15-2:00
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:00-1:30
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
Conventioneel
3
220-2501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Conventioneel
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Conventioneel
1
200-210
1:30-2:15
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
1
200-220
0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
1
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200
1:15-1:45
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
Wild
Gevogelte
e
.b
re
- Van binnen rood (rare)
nl
ow
D
24
Toepassingen, tabellen en tips
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
m
fro
Hoeveelheid
d
de
oa
Soort vlees
Infratherm
1
160-180
2:30-3:30
Kalkoen
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:45-2:30
Kalkoen
4-6 kg
Infratherm
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Conventioneel
1
210-220
0:45-1:15
Hele vissen
re
or
nb
de
an
.v
w
Vis (stoven)
w
3,5-5 kg
w
Gans
e
.b
1) Oven voorverwarmen
Vlak-grilleren
Ovenfunctie: Grill klein
of Grill groot
met maximale temperatuurinstelling
1
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
3
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor grillen het rooster op het aanbevolen gebruiksniveau plaatsen.
• De opvangbak altijd op het 1e gebruiksniveau van onderaf plaatsen.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Niet voorverwarmen
nl
ow
D
Toepassingen, tabellen en tips
25
d
de
oa
Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
m
fro
Ovenfunctie: Ontdooien
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in een
groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x 200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
60
60
e
.b
Gebak, 1400g
Opmerking
re
Gerecht
---
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Hetelucht met ring
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven uitschakelt, opent en
gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Bonen
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (reepjes)
60-70
3
1/4
5-6
Soepgroenten
60-70
3
1/4
5-6
Paddestoelen
50-60
3
1/4
6-8
Kruiden
40-50
3
1/4
2-3
Gerecht
Groenten
nl
ow
D
26
Toepassingen, tabellen en tips
d
de
oa
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Pruimen
60-70
3
1/4
Abrikozen
60-70
3
1/4
Appelschijven
60-70
3
1/4
Peren
60-70
3
1/4
Tijd in uren
(richtwaarde)
m
fro
Temperatuur in
°C
Gerecht
8-10
6-8
6-9
e
.b
re
Wecken
8-10
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Fruit
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes glazen met elk een
inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter-glazen na ca. 35-60
minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Product
Temperatuur
in°C
Wecken tot het parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen,
rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
nl
ow
D
fro
Waarschuwing: Voor het reinigen moet het apparaat zijn uitgeschakeld en zijn afgekoeld.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
27
d
de
oa
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen het apparaat niet reingen met een stoom- of
hogedrukreiniger.
Let op: geen schuurmiddelen, scherp reinigingsgereedschap of schuursponsjes
gebruiken.
e
.b
re
Geen bijtende schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken om het
glas van de ovendeur te reinigen. Hierdoor kan het oppervlak bekrast raken en
kan het glas uiteindelijk breken.
Buitenkant apparaat
• De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje afnemen.
• Bij een metalen front een in de handel verkrijgbaar onderhoudsmiddel gebruiken.
• Geen schuurmiddelen en schuursponsjes gebruiken.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en
kunt u het makkelijk verwijderen.
1. Schakel de ovenverlichting in om de oven goed schoon te kunnen maken.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel voor afwasautomaten uitkoken.
Anti-aanbakaccessoires
Accessoires met een zachte spons of doek in heet water met afwasmiddel reinigen.
3
1
Lichte vlekken op de antiaanbaklaag betekenen niet dat deze beschadigd is.
Let op: Gebruik geen agressieve en schurende reinigingsmiddelen, ovensprays,
schuursponsjes of harde voorwerpen zoals messen of schraapspatels. Deze beschadigen de antiaanbaklaag.
d
de
oa
Let op: Deze accessoires niet in de afwasmachine reinigen. Daardoor worden de eigenschappen van de antiaanbaklaag aangetast.
w
Inschuifroosters
m
fro
1
Reiniging en onderhoud
nl
ow
D
28
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter losnemen (2).
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in de oven
worden losgenomen.
Inschuifroosters inzetten
3
Belangrijk! De afgeronde einden van de geleidingsstangetjes moeten naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst achter weer
inhangen (1) en dan voor inzetten en aandrukken (2).
nl
ow
D
29
d
de
oa
Ovenverlichting
Reiniging en onderhoud
fro
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
3
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven
leggen.
m
1
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan het bovenste
verwarmingselement worden neergeklapt.
Verwarmingselement neerklappen
1
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen
neerklappen als de oven is uitgeschakeld en er
geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren vastpakken en over het nokje aan de binnenkant van de
oven naar voren trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet
met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en
schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V 300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
Reiniging en onderhoud
nl
ow
D
30
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Attentie: Het verwarmingselement moet aan
beide kanten boven het nokje in de binnenwand
van de oven liggen en goed op z'n plek zitten.
fro
1
d
de
oa
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van
de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de veerkracht
naar voren trekken en over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de bakovendeur van
uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
nl
ow
D
31
d
de
oa
m
fro
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
Reiniging en onderhoud
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan de
kant van de greep vast en houd deze in een
hoek van circa 45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de
bakovendeur op de scharnieren van de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glijden.
2. Bakovendeur volledig openen.
e
.b
Leg de bakovendeur met de buitenkant naar
boven op een zacht, vlak oppervlak neer, bijvoorbeeld op een deken, om krassen te vermijden.
re
3
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Pak met beide handen de zijkanten van de bakovendeur vast en trek de deur van de bakoven
schuin naar boven er uit (Let op : Zwaar!).
Reiniging en onderhoud
nl
ow
D
32
d
de
oa
m
fro
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Bakovendeur sluiten.
Het glas van deur van de bakoven
De bakovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen.
1
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit, kan het
glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van
de deur volledig uitklappen.
nl
ow
D
33
d
de
oa
m
fro
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergrendelstand (circa 45°).
Reiniging en onderhoud
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaten goed af.
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur de glasplaten
een voor een schuin vanaf boven in het profiel
van de deur en laat ze zakken.
3
Zet eerst de kleine glasplaat erin en daarna de
grote.
e
.b
5. Pak de glasplaten een voor een aan de rand vast
en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Pak de deurafschermer (B) aan de bovenkant
van de deuraan beide kanten vast en druk deze
naar binnen om de klemvergrendeling los te
maken. Trek vervolgens de deurafschermer van
boven eraf.
Reiniging en onderhoud
nl
ow
D
34
d
de
oa
m
fro
3
e
.b
3. Bakovendeur volledig openen.
re
Aan de openzijde van de deurafschermer (B)
bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de buitenste deurruit en de geleidehoek (D)
erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast gezet zijn.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten
vast, breng deze aan de binnenkant van de rand
van de deur aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van de deur.
nl
ow
D
Wat is er aan de hand als …
d
de
oa
m
fro
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
35
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Bakovendeur sluiten.
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De vereiste instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De zekering in de huisinstalla- Controleer de zekering
tie (stoppenkast) is gespronNeem contact op met een ergen
kend elektro-installateur als de
zekeringen meermaals springen
De ovenverlichting valt uit
De lamp van de ovenverlichting is defect
Lamp van de ovenverlichting
vervangen
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden.
3
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
3
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de
binnenkant van het deurvenster.
Afvalverwerking
d
de
oa
Afvalverwerking
nl
ow
D
36
fro
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke
inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
m
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
W
e
.b
1
re
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
Het symbool
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten
voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
nl
ow
D
37
d
de
oa
Service
Service
fro
m
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing
(hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
..........................
PNC:
..........................
S-No:
..........................
nl
ow
D
Service
38
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
39
nl
ow
D
Service
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
d
de
oa
m
fro
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
nl
ow
D
www.electrolux.com
892 938 617-A-160909-01
Wijzigingen voorbehouden
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement