Cambridge Audio | BK10 | A-BUS-bordbetjent kontrolpanel

A-BUS-bordbetjent kontrolpanel
BK10
A-BUS-bordbetjent kontrolpanel
Installationsvejledning
BK10 bordbetjent kontrolpanel
INDHOLD
Indledning.........................................112
Konfigurationer.................................113
A-BUS Ready/Incognito Ready.........114
Komplet Incognito-system................116
Inden installationen..........................118
Forbindelser på bagpanelet.............119
Knapper på kontrolpanelet..............120
Fjernbetjening...................................121
Betjeningsvejledning........................122
Valg af lokal kilde..............................124
Tekniske specifikationer...................126
Begrænset garanti............................127
Incognito bordbetjent kontrolpanel 111
INDLEDNING
Tak fordi du har valgt at købe dette Cambridge Audio Incognito-produkt.
Incognito er et omkostningsbesparende, modulært flerrumssystem, hvor der
anvendes et almindeligt Cat-5/5e- eller Cat-6-kabel til fordeling af lyd og video
i hi-fi-kvalitet i hjemmet.
BK10 er en A-BUS TM -kompatibel forstærket kontrolpanelenhed med knapper til
styring af højtalerstyrke, standby/on og kildevalg (med kompatibelt Cambridge
Audio-udstyr) og har desuden et IR -vindue til både modtagelse af
fjernbetjeningssignalerne og videreføring af dem til tilsluttet kildeudstyr
(infrarød overførsel). BK10 kan med anvendelse af Cat-5-kabler tilsluttes
Incognito Ready-udgangene på receivere og forstærkere fra Cambridge Audio
eller A-BUS-hubs og A-BUS Ready-receivere fra andre producenter. BK10 kan
dermed forbindes til højtalerne ved hjælp af et konventionelt højtalerkabel.
Tak fordi du vil bruge tid på at læse denne manual. Vi anbefaler, at du gemmer
den til fremtidig brug.
Matthew Bramble
Teknisk direktør
Den overstregede skraldebøtte er den Europæiske Unions symbol for separat
indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk og
elektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke må kasseres
sammen med usorteret almindeligt affald. Indlever venligst enheden eller kontakt
den autoriserede forhandler, som du har købt dette produkt af, hvis du ønsker mere
information.
112 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
KONFIGURATIONER
BK10 kan bruges i to typer konfigurationer:
1. Som et A-BUS Ready-/Incognito Ready-kontrolpanel, der er forbundet direkte
på bagsiden af en forstærker/receiver.
2. I et komplet A-BUS- eller Incognito flerrumssystem, der er forbundet til en hub.
A-BUS Ready/Incognito Ready giver mulighed for blot at tilslutte et eller to
kontrolpaneler (og en PSU) til en HiFi-enhed, så der kan opbygges et enkelt
flerrumssystem med 2/3 zoner.
Desuden er der mange flere muligheder i systemet, fx underzoner, lokale
indgange og videoomkobling, hvis en særlig A-BUS-hub anvendes.
På www.cambridge-audio.com finder du flere oplysninger.
For begge muligheder gælder det, at fordi BK10 er kompatibel med A-BUSTM standarden, kan den fungere med alle producenters A-BUS-kompatible
produkter. Dog er valg af kilde fra kontrolpanelet kun muligt med Cambridge
Audios eget Incognito A-BUS-system eller Incognito Ready-udgange på HiFienheder fra Cambridge Audio.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 113
A-BUS READY/INCOGNITO READY
I denne konfiguration er kontrolpanelet forbundet direkte med forstærkeren/
receiveren. En strømforsyningsenhed (Incognito PS5) er desuden nødvendig til
at strømføde det ene eller de to kontrolpaneler. Diagrammerne viser detaljerne
i systemets tilslutning:
Højtalerkabel
Højtalerkabel
LR10
BK10
BK10
Cat5/5e-kabel
PS5
CAP5
Multi-Room
azur 640A Integrated Amplifier V2.0
IR1
IR3
IR2
IR4
Impedance 4 - 8 ohms
Left
B
Right
Left
A
Off
DVD
Protection LED
indicators:
On
Tuner / DAB
Power
Designed in London, England
www.cambridge-audio.com
Right
Max Power Consumption: 700W
IR Emitter
PSU
In
In
Fault requiring
service (DC)
Keypad 1
Control Bus
Keypad 2
In
Out
Forstærker
(fx 640A V2.0)
Mains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)
Over temperature
International Patent Pending LeisureTech Electronics Pty Ltd
Temporary overload
Aux
CD
AV / MD
Rec Out 2
Rec Out 1
Tape In
Pre-Out
Power AC
Loudspeaker short
Left
Vol
Left
Auto
Clipping
Right
A
Left
B
Right
Left
Right
Please refer to
your User's Manual
for more information
Manufactured in an
ISO9002 approved facility
Right
Impedance 4 - 8 ohms
Loudspeaker Terminals
Pre-Out
Tape In
Rec Out 1
Rec Out 2
AV / MD
DVD
Tuner / DAB
CD
Aux
Important
Please ensure that loudspeaker terminals are fully tightened
Veuillez s'assurer que les bornes de l'enceinte sont entièrement serrées
Caution Risk of electric shock. Do not open. Avis Risque de choc electrique. Ne pas ouvrir. Achtung Vorm öffnen des gërates. Netzstecker ziehen.
Minijackledning
azur 640C
Compact Disc Player
Open
Close
Standby / On
Play
Pause
Skip
Scan
Stop
IR10
Cd-afspiller
(fx 640C V2.0)
Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserplaite
Klass 1 Laserapparat
Line Output
On
Power Off
In
Out
IR Emitter
In
Max Power Consumption: 18W
Right
114 Incognito bordbetjent kontrolpanel
azur 640C Compact Disc Player V2.0
Left
Caution
Risk of electric shock
Do not open
Avis
Risque de choc electrique
Ne pas ouvrir
Achtung
Vorm offnen des gerates
Netzstecker ziehen
Right
Line Output
Power AC
Manufactured in an
ISO9002 approved facility
Designed in London, England
Digital Outputs
Left
Control Bus
Mains Voltage Selector Switch (50 / 60Hz)
S/P DIF
Co-axial
Toslink
Optical
www.cambridge-audio.com
BK10 bordbetjent kontrolpanel
Højtalerkabel
Cat5/5
e-kabel
BK10 leveres med 10 meter Cat5-forbindelseskabel, men et Incognito CP20kabelsæt (med 20 meter kabel, 2 × 3,5-3,5-forbindelseskabler og en
punchdown-/afisoleringstang) kan købes separat.
For at kunne styre dit kildeudstyr fra eksterne rum tilsluttes en IR-emitter
(IR10) i en af IR-udgangene bag på enheden og forbindes derefter via
kildeenhedens IR-vindue. På vores egne produkter, som har IR-emitterindgange, kan du også bruge en minijack til minijack-ledning.
Kommandoer, der modtages af kontrolpanelerne, kan herefter sendes tilbage
til kildeudstyret via forstærkeren. Det er derefter muligt at styre kildeudstyret
fra de eksterne rum med anvendelse af kildeudstyrets egne fjernbetjeninger
eller via en indlæringsfjernbetjening. Indlæringsfjernbetjeningen Incognito
LR10 kan styre kontrolpanelerne fuldstændigt, ”lære” kildens fjernbetjeninger
og skifte kildeindgang på forstærkeren osv.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 115
KOMPLET INCOGNITO-SYSTEM
BK10 kontrolpanelet kan også bruges som en del af et komplet Incognitosystem, hvor det kobles til en Incognito-hub (AH10), eventuelt sammen med
andet Incognito-tilbehør som fx en videoomkoblingsenhed (VH10) eller et lokalt
indgangsmodul (LM10). Nedenstående diagram viser et eksempel på et
Incognito-system.
Højtalerkabel
Højtalerkabel
BK10
KP10 EU
Cat-5/5e-kabel
AH10
PS10
116 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
Bemærk: Når et BK10 kontrolpanel anvendes med en AH10 hub, SKAL en
Incognito PS10 strømforsyningsenhed anvendes.
Se vejledningen til installation af AH10 Incognito i flere rum for at få alle
oplysninger om de forskellige muligheder til det komplette Incognito-system.
VIGTIGT! BK10 er som standard indstillet til konfigurationen A-BUS
Ready/Incognito Ready. Ved anvendelse i et komplet Incognito-system
skal modusvælgeren (placeret inden i kontrolpanelblokken) være sat
i indstillingen ”AH10”.
Brug en skruetrækker til forsigtigt at fjerne bagpladen og indstil
modusvælgeren i positionen ”AH10” som vist i nedenstående:
BK10 - bagside
Bemærk: Forkert indstilling af modusvælgeren kan medføre fejlfunktion!
Incognito bordbetjent kontrolpanel 117
INDEN INSTALLATIONEN
Undgå at placere kontrolpanelet på et sted, hvor der er synslinje til et andet
kontrolpanel. I sådanne situationer kan begge kontrolpaneler fange de samme
kommandoer fra en fjernbetjening, og det vil være vanskeligt at styre hver zone
uafhængigt.
Undgå at placere BK10, hvor der er en synslinje til kildeudstyr til systemet.
I sådanne situationer kan kildeudstyret direkte fange de samme IR-kommandoer,
som fanges af kontrolpanelet og sendes til kildeudstyret. Det kan påvirke
fjernbetjeningen af kildeudstyret.
Placer ikke kontrolpanelet i områder med direkte sollys eller kraftigt lys fra
lysstofrør. Dette kan være kilder med infrarød energi, som kan påvirke
fjernbetjeningen af systemet. Nogle plasmafjernsyn kan udstråle en stor
mængde infrarød energi, og det tilrådes at være forsigtig, hvis en BK10 placeres
i nærheden af et plasmafjernsyn. Undgå at placere BK10 i nærheden af
lysdæmpere eller andre anordninger, som producerer meget elektrisk støj.
Sikkerhedsforanstaltninger
BK10 drives af 24 V DC, der leveres via tilslutningskablet. Der er som sådan
ingen netspænding til stede i BK10, og enheden er ofte sikker at placere
i områder, hvor kun udstyr med ekstra lav spænding (ELV) er tilladt. Det er
imidlertid afgørende, at du altid kontrollerer de gældende kablingsforskrifter
for anvendelse og område.
118 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
FORBINDELSER PÅ BAGPANELET
1
Højtalerudgang
Tilslut et par højtalere med to stykker
almindeligt højtalerkabel i høj kvalitet.
Til BK10 bør du bruge højtalere med
en effektivitet på mindst 88 dB SPL til
1 W @ 1 meter. Højtalere på 4-8 ohm
kan bruges.
2
2
1
Cat5 til BK10
Et Cat-5-kabel (afsluttet med et RJ45jackstik) bruges til at forbinde BK10 til
en AH10 -hub eller en A-BUS Readyreceiver.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 119
KNAPPER PÅ KONTROLPANELET
3
2
4
5
1
6
8
1 - 6
De 6 lysdioder viser BK10’s
lydstyrkeniveau. Lysdioderne viser også
den valgte kilde, når der er skiftet kilde, og
kan desuden vise status for nogle andre
funktioner.
Alle oplysninger
om
lydstyrkeregulering,
kildevalg,
lydjustering og valg af lokal kilde finder du
i afsnittet ”Betjeningsvejledning” i denne
vejledning.
7 Standby/On
Tryk på knappen for at skifte mellem
tændt og standby på kontrolpanelet. Når
du trykker på standbyknappen og holder
den nede i ca. 2 sekunder, slukkes der for
alle BK10’er, der er tilsluttet AH10hubben. Hvis BK10 er tilsluttet en
Cambridge Audio Incognito Readyforstærker i stedet for en AH10-hub,
slukkes der for forstærkeren.
11
7
9
10
12
8 Lydstyrke op
Tryk for at hæve lydstyrken eller for
anden lydjustering.
9 Kildevalg (højre)
Brug denne tast til at vælge den
aktuelt aktive kilde.
120 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
Lydstyrke ned
Tryk for at sænke lydstyrken eller for anden lydjustering.
10
Kildevalg (venstre)
Brug denne tast til at vælge den aktuelt aktive kilde.
11
IR-vindue
Ret indlæringsfjernbetjeningen Incognito LR10 mod dette vindue. En lille
blinkende lysdiode bag dette vindue viser, at anordningen er tændt.
12
FJERNBETJENING
BK10 kan bruges sammen med en Incognito LR10, der er en
avanceret fjernbetjening til indlæring, som kan lære koderne til
alle kildeudstyrets fjernbetjeninger. Når den først er
programmeret, kan brugeren anvende den til at udføre al
betjening fra en enkelt fjernbetjening.
LR10 er også velegnet i tilfælde, hvor BK10 skal tilsluttes
A-BUS Ready-udgangene til AV-receivere og -forstærkere
i stedet for en af vores hubs, da den kan lære de relevante
kommandoer til ændring af kilde osv. for receiveren eller
forstærkeren og kildeudstyret.
Manualen til
oplysninger.
Incognito
LR10
indeholder
yderligere
Incognito bordbetjent kontrolpanel 121
BETJENINGSVEJLEDNING
Regulering af lydstyrke
Lydstyrken reguleres med knapperne til lydstyrke op og ned på kontrolpanelet
eller fjernbetjeningen: Dette angives på kontrolpanelet med de blå lysdioders
styrke. Der er fire styrkeniveauer for hver lysdiode.
Valg af kilde
Med venstre og højre kildeknap kan du vælge mellem flere tilsluttede kilder.
Lysdiodedisplayet viser, hvilken kilde der er valgt.
Lydreguleringsindstillinger
Hvis du trykker på knappen On/Standby, mens knappen til lydstyrke ned holdes
nede, aktiveres lydreguleringsindstillingerne. De fire midterste lysdioder på
kontrolpanelet tændes derefter i rækkefølge for på skift at vise hver af de fire
lydreguleringsindstillinger: bas, diskant, balance og udtoning. Disse indstillinger
kan også aktiveres med knappen ‘Select’ på fjernbetjeningen.
Når begge knapper holdes nede i et kort øjeblik, tændes den anden lysdiode på
kontrolpanelet for at angive, at basreguleringsindstillingen er blevet aktiveret.
I denne indstilling justeres basniveauet (lave frekvenser), når der trykkes på
lydstyrkeknapperne op/ned.
Hvis du fortsat holder begge knapper nede, tændes den tredje lysdiode for at vise,
at diskantreguleringsindstillingen er blevet aktiveret. I denne indstilling justeres
diskantniveauet (høje frekvenser), når der trykkes på lydstyrkeknapperne op/ned.
122 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
Hvis du fortsat holder begge knapper nede,
tændes den fjerde lysdiode for at angive,
at balancereguleringsindstillingen er blevet
aktiveret. I denne indstilling justeres lydniveauet
mellem venstre og højre højtaler, når der trykkes
på lydstyrkeknapperne op/ned.
Bas
Diskant Balance Udtoning
Hvis du fortsat holder begge knapper nede,
tændes den femte lysdiode for at angive,
at udtoningsregulerings
indstillingener
blevet
aktiveret. I denne indstilling justeres balancen
mellem hovedhøjtalerne og forforstærkerudgangen,
når der trykkes på lydstyrkeknapperne op/ned.
Forforstærkerudgangen er anbragt bag på KP10 og
er ikke tilgængelig fra bagsiden af BK10.
Lydstyrkeknapperne op/ned på fjernbetjeningen
kan også bruges til at regulere lyden i hver
indstilling.
Bemærk: Hvis der ikke foretages nogen
regulering, vender systemet automatisk tilbage til
lydstyrkeregulering efter to sekunder.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 123
VALG AF LOKAL KILDE
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis BK10 er en del af et komplet
Incognito-flerrumssystem med et eller to lokale indgangsmoduler (LM10).
LR10
Højtalerkabel
BK10
Cat5/5e-kabel
AH10
Cat5/5e
-kabel
LM10
L
R
Audio In
IR Out
Local Input
Phono-phono-forbindelseskabel
IR10
azur 640C
Compact Disc Player
Standby / On
Open
Close
Play
Pause
Stop
Skip
Scan
Cd-afspiller
(fx 640C V2.0)
Indstillingen til valg af lokal kilde skal aktiveres for at konfigurere BK10 korrekt.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når modusvælgeren er sat i indstillingen
“AH10”. LM10 kan kun bruges sammen med en AH10-hub.
Se installationsvejledningen til LM10 for at få yderligere oplysninger.
124 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
Når du trykker på venstre eller højre vælgerknap
på kontrolpanelet, kan du som standard bladre
gennem alle seks kilder. Det er dog muligt at tilføje
en eller to lokale kilder ved at aktivere indstillingen
til valg af lokal kilde. Du kan aktivere denne
indstilling ved at trykke samtidigt på knappen til
lydstyrke op og tænd/sluk-knappen i 4 sekunder.
Lysdiodedisplayet bladrer derefter gennem
sekvensen, der vises på illustrationen og som
beskrevet her:
2
3
4
5
Når du har holdt begge knapper nede i et kort
øjeblik, tændes lysdiode 2 for at vise, at kilderne
1-6 (standard) kan vælges.
Hvis du fortsat holder begge knapper nede,
tændes lysdiode 3 for at vise, at kilderne 1-6 +
lokal kilde 1 kan vælges.
Hvis du fortsat holder begge knapper nede,
tændes lysdiode 4 for at vise, at kilderne 1-6 +
lokal kilde 1 + lokal kilde 2 kan vælges.
Hvis du fortsat holder knappen til lydstyrke op og tænd/sluk-knappen nede,
tændes lysdiode 5 for at angive, at slukket indstilling kan vælges, og der vil så ikke
blive valgt nogen kilde.
Hvis du vil vælge disse indstillinger, skal du vente, indtil den modsvarende lysdiode
tændes, og derefter slippe tænd/sluk-knappen og knappen til lydstyrke op.
Bemærk: Hvis der ikke foretages nogen regulering, vender systemet
automatisk tilbage til lydstyrkeregulering efter 2 sekunder. Hvis indstillingen
“Standard A-BUS/Incognito Ready” er valgt med modusvælgeren, bladrer
BK10 kun gennem de 6 hovedkilder.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 125
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Indgangsimpedans
Frekvensgang
THD
S/N-forhold
Lydstyrkereguleringsområde
Basreguleringssområde
Diskantreguleringsområde
Balancereguleringsområde
For-forstærkerudgang
IR-gennemløb
Højttalerimpedans
Strømkrav
45 k ohm
20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
<0,2% ved 1 W, 20 Hz - 20 kHz
> 80 dB 'A'-vægtet
-80 dB, 36 trin
+/- 16 dB, 2 dB trin
+/- 16 dB, 2 dB trin
+/- 40 dB, 9 trin begge veje
Variabelt niveau, følger lydstyrkeindstilling
34-40 kHz og 54-58 kHz
modulationsfrekvenser understøttes
4-8 ohm
24 V jævnstrøm ved 1 A maks. (leveret af hub)
Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at gøre installationen og anvendelsen af dette produkt så nemt som
muligt. Nøjagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt på tidspunktet for trykning.
Cambridge Audio går imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kan
ændres uden forudgående varsel. Hvis du bemærker fejl i dokumentet, er du velkommen til at sende os en e-mail:
support@cambridgeaudio.com
Dette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af
denne manual må reproduceres mekanisk, elektronisk eller på anden vis eller i nogen form uden forudgående skriftlig
tilladelse fra producenten. Alle varemærker og registrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.
Incognito og Incognito Ready er varemærker tilhørende Cambridge Audio Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2006
A-BUS og A-BUS Ready er registrerede varemærker tilhørende LeisureTech Electronics Pty Ltd, Australien.
126 Incognito bordbetjent kontrolpanel
BK10 bordbetjent kontrolpanel
BEGRÆNSET GARANTI
Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående
betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter
Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og sørg for at
gemme købskvitteringen.
Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er købt hos, hvis der er
behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det
indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicerepræsentant for Cambridge Audio. Dette
produkt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse.
Købskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gældende, skal
fremvises for at opnå service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte
serienummer er ændret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er købt hos en autoriseret forhandler
af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributør af Cambridge Audioprodukter for at kontrollere, om serienummeret er uændret og/eller om produktet er købt hos en autoriseret forhandler af
Cambridge Audio-produkter.
Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse,
misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ændring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dækker
ikke skader, der er en følge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation, som udføres
af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicerepræsentant, som
er autoriseret til at udføre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udføres af uautoriserede
personer, gør denne garanti ugyldig. Denne garanti dækker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL.
REPARATIONER ELLER UDSKIFTNING I MEDFØR AF DENNE GARANTI ER FORBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL.
CAMBRIDGE AUDIO ER IKKE ERSTATNINGSPLIGTIG I FORBINDELSE MED HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER
ELLER BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. BORTSET FRA DET
OMFANG, DET FORBYDES VED LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE
UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER - MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL.
I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader og/eller
følgeskader eller udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder i dit
land. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmæssige rettigheder, som
varierer fra land til land.
Incognito bordbetjent kontrolpanel 127
Incognito BK10
www.cambridge-audio.com
Part No. AP19601/1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising