KARTA SI 5TE - Nowoczesne grzanie

KARTA SI 5TE - Nowoczesne grzanie
Arkusz danych SI 5TE
Pompa ciepła solanka/woda
: 58 °C
Kolor obudowy: biała
Grzewcza pompa ciepła do instalacji wewnętrznej ze zintegrowanym układem
regulacji WPM 2007 plus. Umieszczony w czołowej obudowie pompy zdejmowalny
panel sterujący Managera WPM 2007 plus można przy pomocy zestawu
montażowego (wyposażenie specjalne MS PGD) zamontować na ścianie jako
przewodowe zdalne sterowanie. Różne możliwości podłączenia dla przyłączy
solanki i ogrzewania na tylnej ściance obudowy. Wyciszona przez izolowaną
obudowę metalową i podwójne odsprzężenie wibracji sprężarki. Ekonomizer dla
wysokich wskaźników mocy. Budowa uniwersalna z opcjonalnym przygotowaniem
ciepłej wody i wszechstronnymi możliwościami rozszerzenia dla:
- biwalentny lub biwalentny regeneracyjny tryb pracy
- Systemy rozdzielcze z niemieszanymi i mieszanymi obiegami grzewczymi
Rozrusznik do łagodnego rozruchu, stycznik przeciążeniowy silnika obiegowego
solanki, integrowany czujniki obiegu zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny
(standardowy NTC-2) i filtr zanieczyszczeń obiegu solanki w zakresie dostawy.
Dane techniczne
Dimplex Pompa ciepła solanka/woda (niskotemperaturowe)
Znak zamówieniowy
SI 5TE
Kolor obudowy
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła
(tryb ogrzewania)
/ *
Moc grzewcza 1 sprężarki /
Pobór znamionowy według EN 14511 przy B0/W35
Poziom mocy akustycznej przyrządu
Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego
Przepustowość wody grzewczej według EN14511 / Strata ciśnienia
Przepustowość źródła ciepła min.
wymiary (szer. x wys. x gł.)**
Ciężar
Napięcie zasilania
Przyłącze grzania
Przyłącze źródła ciepła
biała
-5 do 25 °C
5,20 kW / 4,10
5,00 kW / 2,90
1,27 kW
54 dB (A)
R407C / 1,20 kg
0,90 m³/h / 7400 Pa
1 m³/h
650 x 805 x 462 mm
109 kg
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
1 ¼ Zoll
1 ¼ Zoll
*Moc grzewcza i współczynnik mocy według EN 14511 przy B0/W35 (B0 = temperatura solanki dopływającej 0 °C, W35 = temperatura wypływającej ciepłej wody.
+35 °C)
**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Strona 1/5
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
Email: [email protected]
Internet: www.dimplex.de
Internet: 20.06.2011
Telefon: +49 (0)9221 709-201
Telefax: +49 (0)9221 709-339
Wyposażenie urządzenia SI 5TE
Opis
Numer
Ilości
artykułu
przykładowe
SI 5TE
SYL 250
352850
352260
1
SZB 680
AP SVT
SVT 200
SVT 300
SVT 400
AFN 825
SWPR 500
336680
348900
348910
348920
348930
328610
337500
1
1
PSP 100E
CTHK 631
CTHK 632
CTHK 633
CTHK 634
PSW 100
PSW 200
PSW 500
VSH BS
KPV 25
EB KPV
UP 60
DDV 25
WWM 25
UPE 60
VTB 25
MMH 25
MMB 25
353360
336180
335910
322140
322150
351090
339830
339210
347790
346590
348650
340300
358390
346600
358870
339870
348640
348880
1
HDLR 450
HCT 300
337450
351210
HL 11C
HL 16C
HL 26C
HL 36C
351730
351740
351750
351760
WWSP 229E
WWSP 332
FLH 60
FLHU 70
FLH 25M
SVK 852
WWSP 880
353380
346610
338060
338070
349430
326660
337880
WWSP 442E
353370
PWS 332
348620
PWD 750
349100
VTB 25
WWM 25
339870
346600
WPG 25
356030
UP 60
340300
NWPM
EWPM
LWPM 410
356960
356970
339410
Typ-nr
Sztuk
Cena
Pompa ciepła
Pompa ciepła solanka/woda
Elastyczne taśmy izolacyjne do podłożenia
Wyposażenie dodatkowe źródła ciepła
Zestaw solankowy dla pompy ciepła typu solanka / woda
Zestaw przyłączeniowy rozdzielacza solanki
Rozdzielacz obiegu solanki 2 krotny
Rozdzielacz obiegu solanki 3 krotny
Rozdzielacz obiegu solanki 4 krotny
Środek przeciw zamarzaniu dla obiegu solanki 20 l
Presorat niskiego ciśnienia solanki
2
Akcesoria hydrauliczne
Zbiornik buforowy do zabudowy pod pompą
Grzałka 2,0 kW
Grzałka 2,9 kW CTHK 632
Grzałka 4,5 kW CTHK 633
Grzałka 6,0 kW CTHK 634
Podstawa zbiornika buforowego 100l*
Podstawa zbiornika buforowego 200 l*
Uniwersalny zbiornik buforowy 500 l*
Komplet połączeniowy ogrzewania dla pompy ciepła solanka/woda
Kompaktowy rozdzielacz z zaworem przelewowym
Dodatkowe podzespoły EB KPV
Pompa obiegowa wody grzewczej
Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy
Moduł ciepłej wody / moduł niemieszanego obiegu grzewczego
Elektronicznie regulowana pompa obiegowa dla wody grzewczej
Belka rozdzielacza
Mieszany obieg grzewczy z czujnikiem temperatury
Moduł mieszalnika do systemów biwalentnych
1
1
1
Akcesoria do ogrzewania
Podzespoły rur do grzałek*
Ogrzewanie rurowe 3 kW
Akcesoria do ogrzewania i chłodzenia
Konwektor wentylatorowy grzanie/chłodzenie*
Konwektor wentylatorowy grzanie/chłodzenie*
Konwektor wentylatorowy grzanie/chłodzenie*
Konwektor wentylatorowy grzanie/chłodzenie*
Wyposażenie dodatkowe przygotowania ciepłej wody
Zbiornik ciepłej wody zabudowany pod pompą*
Zasobnik ciepłej wody 300 l z czujnikiem temperatury
Ogrzewanie kołnierzowe do ciepłej wody
Ogrzewanie kołnierzowe do ciepłej wody
Ogrzewanie kołnierzowe FLH 25M
Układ zaworów zabezpieczających
Zasobnik ciepłej wody 400 l z czujnikiem temperatury*
Design zasobnik ciepłej wody z obudową z blachy i czujnikiem
temperatury*
Kombinacja zbiorników dla ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody*
Zbiornik kombinacyjny dla ogrzewania i centralnego podgrzewania
przepływowego wody pitnej*
Belka rozdzielacza
Moduł ciepłej wody / moduł niemieszanego obiegu grzewczego
Seria pomp DN 25 do bezpośredniego podłączenia zbiornika ciepłej
wody
Pompa obiegowa wody grzewczej
1
1
1
1
1
Wyposażenie dodatkowe techniki regulacji
Rozszerzenie dla podłączenia sieci Ethernet
Rozszerzenie dla przyłączenia magistrali KNX/EIB
Karta wtykowa menedżera pompy ciepła
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Strona 2/5
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
Email: [email protected]
Internet: www.dimplex.de
Internet: 20.06.2011
Telefon: +49 (0)9221 709-201
Telefax: +49 (0)9221 709-339
Wyposażenie urządzenia SI 5TE
Opis
Typ-nr
Grupa przekaź ników basenu / zdalny wskaź nik zakłóceń
Zestaw do montażu naściennego MS PGD
Pilot zdalnego sterowania WPM 2006/2007/EconPlus/R*
Czujnik temperatury zewnętrznej w obudowie
Termostat ogrzewania i ciepłej wody
Numer
Ilości
artykułu
przykładowe
RBG WPM
MS PGD
AP PGD
FG 3115
KRRV 003
339700
353810
356570
336620
322070
DWU 25
DWU 40
ZWU 25
ZWU 32
347760
347770
348940
348950
RKS WPM
342220
RTK 601U
RTK 602U
TPW WPM
355610
355620
350970
Sztuk
Cena
Wyposażenie dodatkowe pasywnego chłodzenia
Hydraulicze wyposażenie dla pasywnego chłodzenia*
Hydraulicze wyposażenie dla pasywnego chłodzenia*
Hydraulicze wyposażenie dla pasywnego chłodzenia*
Hydraulicze wyposażenie dla pasywnego chłodzenia*
Wyposażenie dodatkowe techniki regulacji (chłodzenie)
Moduł sterowania klimatyzacji pomieszczenia do regulacji
temperatury i wilgotności pomieszczenia
Regulator temperatury pomieszczenia grzanie/chłodzenie*
Regulator temperatury pomieszczenia grzanie/chłodzenie
Nadzór punktu rosy*
* Dodatkowe szczególne wyposażenie do dyspozycji / wymagane
Adnotacja:
Wyposażenie dodatkowe źródła ciepła należy dobrać dla
kolektorów ziemnych zgodnie z dokumentacją projektowania.
Ważna wskazówka:
Kombinacja komponentów i podana ilość przedstawia niewiążące przykładowe urządzenie, które musi być sprawdzone i dopasowane według
indywidualnych potrzeb. Wielkość pompy powinna zostać sprawdzona według spadku ciśnienia urządzenia i minimalnego przepływu wody grzewczej
pompy ciepła.
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Strona 3/5
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
Email: [email protected]
Internet: www.dimplex.de
Internet: 20.06.2011
Telefon: +49 (0)9221 709-201
Telefax: +49 (0)9221 709-339
Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
Adnotacje:
Hydrauliczne połączenie obrazuje
schematyczne przedstawienie
niezbędnych do działania elementów i
powinno służyć jako pomoc do
przeprowadzenia własnych projektów.
Aktualną wersję można w każdej chwili
ściągnąć pod adresem
www.dimplex.de/nc/pl/professional/plan
owanie-online/schematy-po3-czen.html.
Nie zawiera ono wszystkich
koniecznych zgodnie z normą DIN EN
12828 instalacji bezpieczeństwa,
elementów utrzymania stałego ciśnienia
oraz ewentualnie koniecznych
dodatkowych urządzeń zamykających
do prac konserwacyjnych i
serwisowych.
Nastawienia sterownika pompy ciepła i
istniejącego ewentualnie zewnętrznego
urządzenia regulującego muszą zostać
dostosowane do przedłożonego
schematu połączeń.
Może wystąpić konieczność dokonania
aktualizacji oprogramowania!
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Strona 4/5
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
Email: [email protected]
Internet: www.dimplex.de
Internet: 20.06.2011
schemat połączeń: 20111020
Telefon: +49 (0)9221 709-201
Telefax: +49 (0)9221 709-339
Pompa ciepła solanka/woda, schemat połączeń, Tylko pompa ciepła
Legenda:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
3.1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
15.
16.
17.
Pompa ciepła
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła solanka/woda
Pompa ciepła woda/woda
Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda
Rewersyjna pompa ciepła solanka/woda
Rewersyjna pompa ciepła woda/woda
Menedżer pompy ciepła
Równoległy zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy
Zbiornik ciepłej wody
Wymiennik ciepła wody w basenie
Pasywna stacja chłodzenia z regulatorem N6
Grzanie i ciche lub dynamiczne chłodzenie
Konwektor wentylatorowy z podłączeniem 4 litrowym
Wyłączny obieg chłodzenia
Wyłączny obieg grzania
Źródło ciepła
Wieża hydrauliczna
Ochrona przed oparzeniem
Wieża hydrauliczna HWK 332
System rozdziału ciepłej wody:
DDV 32
EB KPV
KPV 25
MMB 25
MMH 25
VTB 25
WWM 25
Podwójny bezciśnieniowy rozdzielacz (do 2,5 m³/h)*
Moduł rozszerzający dla rozdzielacza kompaktowego (do 2,0 m³/h)*
Moduł rozszerzający z zaworem przelewowym (do 1,3 m³/h)*
w połączeniu z EB KPV (do 2,0 m³/h)*
Biwalentny moduł mieszający (do 2,0 m³/h)*
Moduł mieszający obiegu grzewczego
Belki rozdzielacza (do 2,5 m³/h)*
Moduł ciepłej wody / niemieszalny obieg grzewczy (do 2,5 m³/h)*
* zalecany max. przepływ wody grzewczej
Termika solaru:
SST 25
SOLK 1204
SOLPU 1
SOLCU 1
SOLCU 2
T1
T2
T3
Stacja solarna ciepłej wody
Pole kolektora
Stacja sloneczna
Regulator solaru
Regulator solaru
Czujnik temperatury (czujnik kolektora)
Czujnik temperatury (zbiornik 1)
Czujnik temperatury (zbiornik 2 /opcjonalna funkcja wskazania)
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Oddział Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
B3
B4
E9
E10
E10.1
E10.2
E10.3
E10.5
F7
K20
K21
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M21
N1
N2
N3/N4
N6
N12
R1
R2/2.1
R3
R4
R5
R9
R11
R13
SMF
TC
Y5
Y6
Y7
Y8
Y12
termostat ciepłej wody
termostat basenu
Kołnierzowy grzejnik ciepłej wody
Drugi generator ciepła (2 GC)
Grzałka nurnikowa
Kocioł olejowy/gazowy
Kocioł na paliwa stałe
Instalacja solarna
Czujnik temperatury bezpieczeństwa
Stycznik 2. generatora ciepła
Stycznik grzejnika nurnikowego ciepłej wody
Pierwotna pompa trybu grzania
Pierwotna pompa trybu chłodzenia
Pompa cyrkulacyjna ogrzewania biegu głównego
pompa cyrkulacyjna ogrzewania 1. obiegu grzewczego
Pompa cyrkulacyjna ogrzewania 2. obiegu grzewczego
Dodatkowa pompa cyrkulacyjna
Pompa cyrkulacyjna chłodzenia
Pompa obiegowa ciepłej wody
Pompa cyrkulacyjna basenu
mieszalnik
Regulator ogrzewania
Regulator chłodzenia rewersyjnych pomp ciepła
Stacje klimatyzacji pomieszczeń
Regulator pasywnego chłodzenia
Regulator solaru
Czujnik zewnętrzny
Czujnik na powrocie
Czujnik ciepłej wody
Czujnik na powrocie wody chłodzącej
Czujnik temperatury 2. obiegu grzewczego
Czujnik dopływu (ochrona przed mrozem)
Czujnik dopływu wody chłodzącej
Czujnik temperatury 3. obiegu grzewczego / biwalentny regeneracyjny
Filtr zanieczyszczeń
Regulator temperatury w pomieszczeniu
Trójdrogowy zawór rozdzielczy
Zawór dwudrogowy
Trójdrogowy zawór mieszający
Zawór trójdrogowy (czas zamknięcia max. 10 sek.)
Zewnętrzny czterodrożny zawór przełączający
Strona 5/5
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!
Email: [email protected]
Internet: www.dimplex.de
Internet: 20.06.2011
schemat połączeń: 20111020
Telefon: +49 (0)9221 709-201
Telefax: +49 (0)9221 709-339
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement