Sulzer CP 116, CP 216 Installationsguide

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sulzer CP 116, CP 216 Installationsguide | Manualzz

Lathund för grundinstallation av CP 116 & CP 216

Tangentbord

För att lämna översiktsbilden för pumpgropen och gå in i menyerna, tryck Ner

Stega mellan olika undermenyer med Upp eller Ner och bekräfta ditt val med Enter

Ändra värden med Enter på vald funktion, ge lösen och ändra med Upp/Ner

Gå tillbaka till föregående meny med Vänster och till översiktsbilden med Esc/Avbryt

Lösenord

Det finns tre säkerhetsnivåer för lösenord.

1. Normala åtgärder som kvittera larm och starta/stoppa pumpar kräver ingen lösen

2. Inställning av driftvärden, som t.ex. ändra start- och stoppnivåer kräver lägst lösen Drift .

3. Inställningar som påverkar grundfunktionen kräver högsta lösen System .

De fabriksinställda standardlösenorden är 1 och 2 , men kan ändras under menyalternativet Inställningar – System – Ändra Lösenord.

Till att börja med

Gör en fabriksåterställning på skåpet första gången det startas upp efter installation genom att hålla ner Högerpil/Vänsterpil samtidigt i ca.10 sekunder. Skåpet startar då om med fabriksinställningarna.

Kontrollera firmware via [Pil Ner] – Visa Status – System . Uppgradera vid behov. Senaste firmware finns för nerladdning på Control & Monitoring ftp-site, (logga in via

” Anonymous ”) Var observant på att CP 116 och CP 216 inte har samma firmware. Den inbyggda lufttrycksensorn har fast ett mätområde på 0 – 3,5 meter.

Grundläggande Inställningar

1. Ställ in språk

[Pil Ner] – Inställningar – System – Laguage

2. Ange typ av nivågivare och skallera

[Pil Ner] – Inställningar – Analoga Ingångar – Ext Nivågivare

3. Ställ in start/stoppnivåer

[Pil Ner] – Inställningar – Pump X – Start och Stoppnivåer

4. Stationsflöde: ange pumpgropens mått för flödesberäkningar

[Pil Ner] – Inställningar – Pumpgrop – Stationsflöde – Sumparea

5.

6.

7.

På pumpen finns det nominella värdet angivet som ska matas in under Inställningar – Pump X – Pump Parametrar.

Gå ut till översiktsbilden i displayen och starta pumpen manuellt.

Se och notera strömförbrukningen i displayen. Under Inställningar

– Pump X – Pumplarm – Hög Motorström ska ett värde läggas in som är mitt i mellan nominella värdet och förbrukningen som lästes av i displayen.

Här ska man också ange om temperatur- och läckagevakt är inkopplade.

Om Lågvippa används; gå in och ändra i

Ingångar – Digital In 4 till NC

Inställningar – Digitala

(Normally Closed)

Inkoppling av signaler

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement