Taal- en letterkunde. Aanwinsten van Anet — Periode 2011/01

Taal- en letterkunde. Aanwinsten van Anet — Periode 2011/01
Taal- en letterkunde. Aanwinsten van
Anet — Periode 2011/01
Semiotiek
Turner's Oxford / Colin Harrison. — Oxford : Ashmolean
Museum, 2000. — 108 p., ill. — Tentoonstelling: Ashmolean
Museum [Oxford]. 2000/06/20 - 2000/09/02. —
ISBN 1–85444–138–8 ; ISBN 1–85444–137-X
KMSKA: TENT–TB 7390
Les vertus dans la France baroque: repr´esentations
iconographiques et litt´eraires / Marie-Odile Bonardi. — Paris :
Champion, 2010. — 451 p., ill. — (Biblioth`eque d'histoire
moderne et contemporaine ; 32). — ISBN 978–2–7453–1898–5
UA–CST: MAG–OW–B 74079
Ieper in(ge)prent: Ieper doorheen de grafische kunsten van de
16de eeuw tot op heden / Hugo J. Constandt ; Jan Dewilde ;
Frederik Vandewiere. — Ieper : Stad Ieper, Dienst Stedelijke
Musea, 2010. — 159 p., ill. — (Inventarissen van het Iepers
kunstpatrimonium ; 9). — ISBN 978–94–90926–01–4
KMSKA: BEST–M 167 II 8
Droedels / Emma kinderziekenhuis. — Amsterdam : Ploegsma,
1982. — 66 p., ill. — ISBN 90–216–0745-X
EHC: 743998
Engel: Mittler zwischen Himmel und Erde. — Berlin :
Deutscher Kunstverlag, 2010. — 528 p., ill. — (Kataloge und
Schriften ; 50). — Tentoonstelling: Di¨ozesanmuseum
[Freising]. 2010/11/06 - 2011/05/01. —
ISBN 978–3–422–07037–0
KMSKA: TENT–TB 7399
Mettre en prose aux 14e-16e si`ecles / [edit.] Maria Colombo
Timelli ; [edit.] Barbara Ferrari ; [edit.] Anne Schoysman ;
[medew.] Irene Finotti. — Turnhout : Brepols, 2010. — 265
p. — (Texte, codex & contexte ; 11). —
ISBN 978–2–503–53351–3
UA–CST: MAG–OW–B 62886
UA–CST: RG 2147 D 20
Qu'est-ce que nommer? L'image l´egend´ee entre monde
monastique et pens´ee scolastique : actes du colloque du
RILMA, Insitut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18
octobre 2008) / [edit.] Christian Heck. — Turnhout : Brepols,
2010. — 259 p., ill. — (R´epertoire iconographique de la
itt´erature du Moyen-Age: les e´ tudes du RILMA ; 1). —
ISBN 978–2–503–53426–8
UA–CST: RG 1071 C 5:1
Kinder: Darstellungen um 1900 / Gabriele Sand ;
[medew.] Christine Eckett. — Hannover : Sprengel Museum,
2010. — 62 p., ill. — Tentoonstelling: Sprengel Museum
[Hannover]. 2010/08/29 - 2011/01/23. —
ISBN 978–3–89169–216–5
KMSKA: TENT–TB 7400
Vertalende woordenboeken
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Henri IV : portraits d'un r`egne / Nicole Garnier-Pelle ; Jacques
Perot. — Paris : De Maule, 2010. — 87 p., ill. —
ISBN 978–2–87623–266–2
KMSKA: MONO–BA 3084
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Sacred Spain: art and belief in the Spanish world /
[edit.] Ronda Kasl ; Alfonso Rodr´ıguez G. de Ceballos ; Javier
Port´us ; Luisa Elena Alcal´a ; e.a. — Indianapolis, Ind. :
Indianapolis Museum of Art, 2009. — 357 p., ill. —
Tentoonstelling: Indianapolis Museum of Art. 2009/10/11 2010/01/03. — ISBN 978–0–300–15471–9
KMSKA: TENT–TC 9894
De kat in de kunst: felis in arte: internationale
tentoonstelling. — Edegem : Gemeentelijk Kunstcentrum Huis
Hellemans, 2005. — 12 p., ill., 1 losse bijl. — Tentoonstelling:
Gemeentelijk Kunstcentrum Huis Hellemans [Edegem].
2005/11/26 - 2005/12/18
KMSKA: TENT–TA 5395
Blessed and beautiful: picturing the saints / Robert Kiely. —
New Haven, Conn. : Yale University Press, 2010. — 344 p.,
ill. — ISBN 978–0–300–16277–6
KMSKA: MONO–BB 8432
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
Op´eration NL: r´epertoire de poche FR/NL pour les hˆopitaux =
Operatie FR: zakwoordenboekje NL/FR voor de ziekenhuizen /
Huis van het Nederlands [Antwerpen] ; Pro Medicis Brussel
[Brussel]. — Brussel : Huis van het Nederlands, 2009. — 65 p.
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
KdG–GEZ: 601.1.0 HUIS
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744123
1–2
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
Didactiek
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
1–2
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
1–2
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 744257
EHC: 743580
1
2
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
EHC: 743408
2–4
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letter-
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
en prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
EHC: 743836
1:4
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
EHC: 743788
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
2
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
EHC: 744373
EHC: 743440
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
EHC: 743716
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
1–2
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
2
M´ethode Havet: cahiers franc¸ais anglais, l'´ecriture et les
langues enseign´ees simultan´ement = M´ethode Havet: French
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
English copy-books, writing and languages taught
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
simultaneously / Alfred G. Havet. — Paris : Papillon & Herment 1924. — 55 p.
EHC: 743713
1
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
EHC: 743579
Handboek der leerlings
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
3; 6
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. —
ISBN 90–309–0291–4
ill.
EHC: 744136
Handboek der leerlingen 2
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 743677
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
EHC: 743822
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
EHC: 744163
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. — nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
EHC: 743581
240 p., ill.
EHC: 744130
6
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
Deel van den leerling 4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
2
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Schrijfboek met Nederlandsche voorbeelden. — Gent :
Vanderpoorten. — 6 v.
EHC: 743714
3–4
1–2
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
met 3 grammofoonplaten
Genietend lezen / Ludwig Poignie. — Kapellen : Pelckmans,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–289–5823–4
XIOS–CH: 433.7 POIG 2010
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
EHC: 743449
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ; 18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 743444
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
EHC: 744233
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
Lenses on reading: an introduction to theories and models /
Diane H. Tracey ; Lesley Mandel Morrow. — New York, N.Y. :
Guilford, 2006. — 238 p. — ISBN 1–59385–296–7 ;
ISBN 1–59385–297–5 ; ISBN 978–1–59385–296–2 ;
ISBN 978–1–59385–297–9
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
UA–CST: OW 372.880 G–TRAC 2006
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
EHC: 743801
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
EHC: 727078
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
4; 6–12
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
rase
EHC: 743816
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Restlessness / Jan Lauwers ; J´erˆome Sans. — S.l. :
Mercatorfonds, 2007. — 174 p., ill., 1 losse bijl. —
Tentoonstelling: Centre for Fine Arts [Brussels]. 2007/03/02 2007/05/06 ; Engelse en Nederlandse tekst. —
ISBN 978–90–6153–730–4
EHC: 709003 [C0–580 c]
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
Zhongguo falu / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing : Peking
University Press, 2007. — 144 p. — ISBN 978–7–301–11646–3
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46452
Zhongguo ZHENGZHI / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing :
Peking University Press, 2007. — 139 p. —
ISBN 978–7–301–11644–9
Artesis-OWAC: 34655
Inside the west wing: an unauthorized look at television's
smartest show / Paul Challen. — Toronto, Ont. : ECW Press,
2010. — 185 p., ill. — ISBN 978–1–55022–468–9 ;
ISBN 1–55022–468–9
Artesis-VT: L 791.4 M–B 46445
Fruit Chan's Made in Hong Kong / Esther M.K. Cheung. —
Hong Kong : Hong Kong University Press, 2009. — 178 p.,
ill. — (The new Hong Kong cinema series ; 2009: 1). —
ISBN 978–962–209–977–7
UA–CST: MAG–OW–AA 30786
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46453
Film. Toneel
100 classiques du 7`eme art / [edit.] J¨urgen M¨uller. — K¨oln :
Taschen, 2008. — 2 v., ill. — ISBN 978–3–8365–0861–2
KMSKA: MONO–BC 6115
1–2
Cultuurspreiding in Vlaanderen: een studie van het
gesubsidieerde podiumgebeuren / Jan Colpaert ; Miek de
Kepper. — Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
1998. — 141 p. — (Cultuurstudies ; 6)
UA–CST: PSW 301.52 L–B–COLP 98
UA–CST: PSW 301 L–B–COLP 98
UA–CST: PSW 301.54 F–CULT:6
DB: DB 744 COLP
EHC: 615854 [C0–155 b]
Bedrijvige muzen: het management in de musea en de
podiuminstellingen in Vlaanderen / Guido de Brabander ;
Anniek Desmet. — Brussel : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 1998. — 204 p. — (Cultuurstudies ; 2)
MPM: PK–A 5285
DB: DB 750.1 BRAB
KMSKA: MONO–BB 1187
C0
KdG–SAW: 700.7
The place of artists' cinema: space, site and screen / Maeve
Connolly. — Bristol : Intellect, 2009. — 276 p., ill. —
ISBN 978–1–84150–246–5
UA–CST: PSW 791.4 G–CONN 2009
UA–CST: TEW 338.46 L–B–BRAB 98
UA–CST: PSW 301 L–B–BRAB 98
UA–CST: PSW 301.54 F–CULT:2
EHC: 615851 [C0–155 b]
C0
KdG–SAW: 700.4
Hermes op de planken: de economische impacten van de
podiumkunsten in Vlaanderen / Guido de Brabander ; Liesbet
Steel. — Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
1998. — 131 p. — (Cultuurstudies ; 1)
UA–CST: TEW 338.46 L–B–BRAB 98
Cour et jardin / Association Bruxelloise et Brabanc¸onne des
Compagnies Dramatiques [Brussel]. — Bruxelles. —
ISSN 1370–5911
EHC: 744412 [C2–476 a]
:155–200(1999–2003); Ontbreekt: :158(1999); :161(2000);
:177,179(2001); :191,196,198–199(2003)
Dans: het Nederlands ballettijdschrift. — Arnhem
EHC: 743866 [C3–498 a]
7:3–9:5(1988–1991); Ontbreekt: 7:4–8(1989); 8:11(1990)
UA–CST: PSW 301 L–B–BRAB 98
UA–CST: PSW 301.54 F–CULT:1
DB: DB 744 BRAB
EHC: 615850 [C0–155 b]
C0
KdG–SAW: 792
Wong Kar-Wai's Ashes of time / Wimal Dissanayake ;
[medew.] Dorothy Wong. — Hong Kong : Hong Kong
University Press, 2006. — 175 p., ill. — (The new Hong Kong
cinema series ; 2006: 3). — ISBN 978–962–209–585–4 ;
ISBN 978–962–209–584–7
UA–CST: MAG–OW–AA 30781
Une philosophie du ‘temps a` l'´etat pur’: l'autofiction chez
Proust et Jutra / Thomas Carrier-Lafleur. — Paris : Vrin,
2010. — 215 p. — (Collection Zˆetˆesis ; 2010: 2). —
ISBN 978–2–7116–4622–7 ; ISBN 978–2–7637–9170–8
UA–CST: FILO 19.8 G–CARR 2010
Mabel Cheung Yuen-ting's An autumn's tale / Stacilee Ford. —
Hong Kong : Hong Kong University Press, 2008. — 126 p.,
ill. — ISBN 978–962–209–894–7 ; ISBN 962–209–894–0
UA–CST: MAG–OW–AA 30758
Fruit Chan's Durian durian / Wendy Gan. — Hong Kong :
Hong Kong University Press, 2005. — 112 p., ill. — (The new
Hong Kong cinema series ; 2005: 1). —
ISBN 978–962–209–743–8
UA–CST: MAG–OW–AA 30784
The new-brutality film: race and affect in contemporary
Hollywood cinema / Paul Gormley. — Bristol : Intellect,
2005. — 220 p. — ISBN 1–84150–119–0
UA–CST: PSW 791.4 L–USA–GORM 2005
Air de Dalila / [comp.] C. Saint-Sa¨ens ; F. Lemaire ;
[vert.] Richard Pohl. — Paris : Durand. — 1 partituur (7 p.). —
Tekst incipit: Samson, recherchant ma pr´esence. — Uitg. nr./Pl.
nr. D.S. et Cie.2346 (7)
Artesis-KC: MM–LEPP–SAINT-samsonr-1
Cantabile extrait du duo / [comp.] C. Saint-Sa¨ens ; F. Lemaire ;
[vert.] Richard Pohl. — Paris : Durand. — 1 partituur (9 p.). —
Tekst incipit: Mon cœur s'ouvre a ta voix. — Uitg. nr./Pl.
nr. D.S.et Cie.2346(9)
Artesis-KC: MM–LEPP–SAINT-moncoeu-1
The religious film: christianity and the hagiopic / Pamela
Grace. — Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2009. — 180 p.,
ill. — (New approaches to film genre ; 4). —
ISBN 978–1–4051–6025–4 ; ISBN 1–4051–6025-X ;
ISBN 978–1–4051–6026–1 ; ISBN 1–4051–6026–8
UA–CST: ALG 791.4 G–GRAC 2009
Andrew Lau and Alan Mak's Infernal affairs: the trilogy / Gina
Marchetti. — Hong Kong : Hong Kong University Press,
2007. — 210 p., ill. — (The new Hong Kong cinema series ;
2007: 2). — ISBN 978–962–209–801–5
UA–CST: MAG–OW–AA 30785
Pride and panic: Russian imagination of the West in post-Soviet Modern times / Joan Mellen. — London : BFI, 2006. — 87 p.,
film / Yana Hashamova. — Bristol : Intellect, 2007. — 144 p. — ill. — (BFI film classics ; 2006: 3). — ISBN 1–84457–122-X
UA–CST: PSW 791.4 G–MELL 2006
Titel varieert: Pride & panic: Russian imagination of the West
in post-Soviet film. — ISBN 978–1–84150–156–7
Vlaamse theateraffiches tijdens het interbellum / Karl
UA–CST: PSW 791.4 L–SU–HASH 2007
Scheerlinck ; Peter de Laet ; Toon Brouwers. — Schilde :
Gemeentebestuur, 2010. — 111 p., ill. — Tentoonstelling:
Het paleis om de hoek: een eeuw cinema in Antwerpen / Frank
Albert van Dyck Museum [Schilde]. 2010/10/16 Heirman. — S.l. : BMP, 2006. — 191 p., ill. —
2010/12/19. — ISBN 978–90–76297–47–7
ISBN 90–5720–264–6 ; ISBN 978–90–5720–264–3
SA: 105#50
DB: DB 955 HEIR
EHC: 703984 [C0–577 d]
Stanley Kwan's Center stage / Mette Hjort. — Hong Kong :
Hong Kong University Press, 2006. — 144 p., ill. — (The new
Hong Kong cinema series ; 2006: 1). —
ISBN 978–962–209–791–9
UA–CST: MAG–OW–AA 30759
British TV and film in the 1950s: 'coming to a TV near you!' /
Su Holmes. — Bristol : Intellect, 2005. — 271 p. — Titel
varieert: British TV & film culture in the 1950s: coming to a TV
near you. — ISBN 1–84150–121–2
UA–CST: PSW 791.4 L–GB–HOLM 2005
Hugo Claus: wat een boek al niet mag zijn. — Antwerpen :
Antiquariaat De Slegte, 2004. — 79 p., ill. — (Catalogus ;
10). — Tentoonstelling: Antiquariaat De Slegte [Antwerpen].
2004/05/15 - 2004/06/19
EHC: 612466:10 [C2–366 c]
KMSKA: TENT–TB 7398
Johnnie To Kei-Fung's PTU / Mike Ingham. — Hong Kong :
Hong Kong University Press, 2009. — 149 p., ill. — (The new
Hong Kong cinema series ; 2009: 3). —
ISBN 978–962–209–919–7
UA–CST: MAG–OW–AA 30788
Invisible storytellers: voice-over narration in American fiction
film / Sarah Kozloff. — Berkeley, Calif. : University of
California Press, 2010. — 167 p., ill. — ISBN 0–520–06793–2
Artesis-VT: L 791.4 M–B 46469
Artesis-KC: LT–TG–VLAAN-scheerl-1
EHC: 744066
Artesis-OWAC: 34616
Representing Shakespearean tragedy: Garrick, the Kembles,
and Kean / Reiko Oya. — Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. — 244 p., ill. — ISBN 978–0–521–18140–2 ;
ISBN 978–0–521–87985–9
UA–CST: MAG–OW–B 74901
Economische impact van de film in Vlaanderen: aanbevelingen
voor nieuw beleid / Chris Peeters ; Tom Thijssens ; Harry
Webers. — Diegem : Kluwer, 2000. — 161 p. —
(Audiovisueel ; 2000: 1). — ISBN 90–5583–655–9
KdG–ABK: 798.73 PEET
DB: DB 720 PEET
UA–CST: TEW 659.3 A–FAUC 97:2
UA–CST: PSW 659.3 L–B–FAUC 97
EHC: 645237 [C0–222 d]
PLANTIJN–MEI: OK 798.73 PEET
Artesis-BLS: BLS 659.3 G–PEET 2000
XIOS–CH: 798 PEET 2000
The horse who drank the sky: film experience beyond narrative
and theory / Murray Pomerance. — New Brunswick, N.J. :
Rutgers University Press, 2008. — 257 p., ill. —
ISBN 978–0–8135–4327–7 ; ISBN 0–8135–4327–4 ;
ISBN 978–0–8135–4328–4 ; ISBN 0–8135–4328–2
UA–CST: MAG–OW–B 74001
Pornography: film and culture / [edit.] Peter Lehman. — New
Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 2006. — 272 p. —
(Rutgers depth of field series ; 2006: 1). —
ISBN 0–8135–3870-X ; ISBN 0–8135–3871–8 ;
ISBN 978–0–8135–3870–9 ; ISBN 978–0–8135–3871–6
UA–CST: ALG 791.4 G–LEHM 2006
Veertig jaar in het Rubenshuis / [compil.] Peter Benoy ; e.a. —
Antwerpen : RVT, 1989. — 56 p., ill. — ISBN 90–800353–1–9
UA–CST: T&L 792 L–B–BENO 89
AMVC: 166.550
Wong Kar-Wai's Happy together / Jeremy Tambling. — Hong
Kong : Hong Kong University Press, 2006. — 122 p., ill. —
(The new Hong Kong cinema series ; 2006: 2). —
ISBN 978–962–209–588–5 ; ISBN 978–962–209–589–2
UA–CST: MAG–OW–AA 30780
EHC: 537505 [C3–123 e / ds 155]
KMSKA: MONO–BA 3061
Rwanda: a` travers nous, l'humanit´e . . . / [regie] Marie-France
Collard. — Groupov : Li`ege, 2006. — 1 dvd-video('s), 106 min.
UA–CST: MAG–OW–B 74430
In excess: Sergei Eisenstein's Mexico / Masha Salazkina. —
Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 2009. — 221 p.,
ill. — (Cinema and modernity ; 2009: 1). —
ISBN 978–0–226–73414–9 ; ISBN 0–226–73414–5
UA–CST: MAG–OW–B 74924
Tsui Hark's Zu: warriors from the magic mountain / Andrew
Schroeder. — Hong Kong : Hong Kong University Press,
2004. — 111 p., ill. — (The new Hong Kong cinema series ;
2004: 1). — ISBN 978–962–209–651–6
UA–CST: MAG–OW–AA 30782
Screening genders / [edit.] Krin Gabbard ; [edit.] William
Luhr. — New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press,
2008. — 195 p., ill. — (Rutgers depth of field series ; 2008:
1). — ISBN 978–0–8135–4339–0 ; ISBN 978–0–8135–4340–6
UA–CST: ALG 791.4 G–GABB 2008
Soundtrack available: essays on film and popular music /
[edit.] Pamela Robertson Wojcik ; [edit.] Arthur Knight. —
Durham, N.C. : Duke University Press, 2001. — 491 p., ill. —
ISBN 0–8223–2800–3 ; ISBN 0–8223–2797-X
UA–CST: ALG 791.4 G–WOJC 2001
Staalkaart. — Mechelen
Artesis-KC: LM–TY–STAAL
1:1(2009)–
EHC: 729767 [C2–469 a]
1:1(2009)–
Lopende jaargang : LZ IV e
KMSKA: M BE 457
:1-:4(2009–2010)
Stella / [regie] Sylvie Verheyde. — S.l. : Lumi`ere, 2008. — 1
DVV, 103 min
KdG–DLO: STEL
Framed time: toward a postfilmic cinema / Garrett Stewart. —
Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 2007. — 299 p.,
ill. — (Cinema and modernity ; 2007: 1). —
ISBN 978–0–226–77415–2 ; ISBN 0–226–77415–5 ;
ISBN 978–0–226–77416–9 ; ISBN 0–226–77416–3
UA–CST: MAG–OW–B 74024
Peter Ho-sun Chan's He's a woman, she's a man / Lisa Odham
Stokes. — Hong Kong : Hong Kong University Press, 2009. —
150 p. — (The new Hong Kong cinema series ; 2009: 4). —
ISBN 978–962–209–970–8
UA–CST: MAG–OW–AA 30789
Chinese martial arts cinema: the wuxia tradition / Stephen
Teo. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 2009. — 230
p. — (Traditions in world cinema ; 2009: 1). —
ISBN 978–0–7486–3285–5 ; ISBN 978–0–7486–3286–2
UA–CST: ALG 791.4 G–TEO 2009
King Hu's A touch of zen / Stephen Teo. — Hong Kong : Hong
Kong University Press, 2007. — 179 p., ill. — (The new Hong
Kong cinema series ; 2007: 1). — ISBN 978–962–209–815–2
UA–CST: MAG–OW–AA 30771
Theater. — Antwerpen : Opendoek, 2010. — 66 p., ill. — Titel
varieert: Van Nu en Straks ; titel varieert: Van Nu en Straks
EHC: 743945
Tristan und Isolde: vollst¨andiger Klavierauszug /
[comp.] Richard Wagner ; [bew.] Hans von B¨ulow. — Leipzig :
Breitkopf & H¨artel. — 1 partituur (260 p.). — Jaar van
compositie: c. 1865. — Uitg. nr./Pl. nr. V.A. 31
Artesis-KC: MM–LEPP–WAGNE-tristan-1
Doek: erflaters van de film in Vlaanderen / Lukas de Vos. —
Kapellen : Pelckmans, 2009. — 208 p., ill. —
ISBN 978–90–289–5556–1
PLANTIJN–MEI: OK 798.53 VOS
UA–CST: PSW 791.4 L–B–VOS 2009
EHC: 734767
The politics of contemporary European cinema: histories,
borders, diasporas / Mike Wayne. — Bristol : Intellect,
2002. — 146 p. — ISBN 1–84150–059–3
UA–CST: PSW 791.4 L–EUR–WAYN 2002
The west wing: the American presidency as television drama /
[edit.] Peter C. Rollins ; [edit.] John E. O'Connor. — Syracuse,
N.Y. : Syracuse University Press, 2003. — 295 p. — (The
television series ; 2003: 2). — ISBN 0–8156–3031-X
Artesis-VT: L 791.4 M–B 46446
John Woo's Bullet in the head / Tony Williams. — Hong Kong :
Hong Kong University Press, 2009. — 128 p., ill. — (The new
Hong Kong cinema series ; 2009: 2). —
ISBN 978–962–209–968–5
UA–CST: MAG–OW–AA 30787
The horror film: an introduction / Rick Worland. — Malden,
Mass. : Blackwell, 2007. — 324 p., ill. — (New approaches to
film genre ; 2). — ISBN 1–4051–3901–3 ;
ISBN 978–1–4051–3901–4 ; ISBN 1–4051–3902–1 ;
ISBN 978–1–4051–3902–1
UA–CST: ALG 791.4 G–WORL 2007
Taalkunde (algemeen en hulpwetenschappen)
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
EHC: 744153
1–2
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
The BBI combinatory dictionary of English: your guide to
collocations and grammar / [edit.] Morton Benson ;
[edit.] Evelyn Benson ; [edit.] Robert Ilson. — 3 ed. —
Amsterdam : Benjamins, 2009. — 462 p. —
ISBN 978–90–272–3260–1 ; ISBN 978–90–272–3261–8
UA–CST: PSW 800 A–ILSO 2009
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
Alt´erit´e et mutations dans la langue: pour une stylistique des
1–2; Handleiding [2]
litt´eratures francophones / [edit.] Samia Kassab-Charfi. —
Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2010. — 284 p. — (Au Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
cœur des textes ; 19). — ISBN 978–2–87209–964–1
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46466
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–OW–B 68721
EHC: 744123
1–2
Met andere woorden: talen en taal, gek en normaal, dit boekje
vertelt het verhaal / [edit.] Katherine Ennekens ; [edit.] Eveline
Wouters ; [edit.] Claudia Gaspard ; e.a. — Antwerpen : Stad
Antwerpen, 2007. — ill. — Tentoonstelling: Atlasgebouw
[Antwerpen]. 2007/06/01 - 2007/12/07 ; tentoonstelling:
Permeke-bibliotheek [Antwerpen]. 2007/12/13 - 2008/01/31
DB: DB 880 MET
EHC: 717396
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Kristeva reframed: interpreting key thinkers for the arts / Estelle
Barrett. — London : Tauris, 2011. — 169 p. — (Contemporary
thinkers reframed series ; 2011: 2). —
ISBN 978–1–84511–660–6
UA–CST: FILO 19.8 N–KRIS–BARR 2011
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
Formulierenleidraad / [edit.] Armand de Troyer ; [edit.] Dirk
Caluw´e ; [edit.] Nathalie Hulsen ; e.a. ; Belgi¨e. Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. Cel Taaladvies. — Brussel :
2003. — 235 p.
Artesis-VT: L 35 M–B 44320
DB: DB 880 FORM
EHC: 693748 [C0–372 a]
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Geschichte der deutschen Sprache: L¨angsschnitte, Zeitstufen,
linguistische Studien / Werner Besch ; Norbert Richard Wolf. —
16 ed. — Berlin : Schmidt, 2009. — 347 p., ill. — (Grundlagen
der Germanistik ; 47). — ISBN 978–3–503–09866–8
UA–CST: T&L 803.0 H 7 BESC 2009
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
The Cambridge history of the Romance languages /
[edit.] Martin Maiden ; [edit.] John Charles Smith ; [edit.] Adam
Ledgeway. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010
UA–CST: T&L 804 G–MAID 2010
1
Metaphor and reconciliation: the discourse dynamics of
empathy in post-conflict conversations / Lynne J. Cameron. —
New York, N.Y. : Routledge, 2010. — 208 p. — (Routledge
studies in linguistics ; 11). — ISBN 978–0–415–95675–8
UA–CST: T&L 800 H 8 CAME 2010
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
127)
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
EHC: 743815
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Bonaventura Vulcanius, works and networks: Bruges
1588-Leiden 1614 / [edit.] H´el`ene Cazes. — Leiden : Brill,
2010. — 489 p., ill. — (Brill's studies in intellectual history ;
194). — ISBN 978–90–04–19209–6
UA–CST: MAG–OW–B 74238
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Linguistic nativism and the poverty of the stimulus / Alexander
Clark ; Shalom Lappin. — Malden, Mass. : Wiley-Blackwell,
2011. — 248 p. — ISBN 978–1–4051–8784–8
UA–CST: T&L 800.15 G–CLAR 2011
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Contemporary applied linguistics / [edit.] Li Wei ; [edit.] Vivian
Cook. — London : Continuum, 2009. — 2 v. — (Continuum
contemporary studies in linguistics ; 2009: 1)
UA–CST: T&L 800 G–WEI 2009
1–2
Les contradictions de la globalisation e´ ditoriale / [edit.] Gis`ele
Sapiro. — Paris : Nouveau Monde, 2009. — 412 p. —
(Culture/m´edias ; 2010: 1) ; (Soci´et´es et repr´esentations ; 2010:
1). — ISBN 978–2–84736–392–0
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46449
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Words: a user's guide / Stewart Clark ; Graham Pointon. —
Harlow : Pearson, 2009. — 438 p. —
ISBN 978–1–4058–5915–8
Artesis-VT: L 802.0 BB 177
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
EHC: 744217
2
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
Konjugationsklassenwandel: Prinzipien des Ab-, Um- und
Ausbaus verbalflexivischer Allomorphie in germanischen
Modern english pronunciation: a practical guide for speakers of Sprachen / Antje Dammel. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 333
Dutch / Beverley Collins ; Anne-Marie Vanderbergen. — Gent : p. — (Studia linguistica Germanica ; 103). —
Academia Press, 2000. — 120 p. — Met 1 CD–ROM. —
ISBN 978–3–11–024034–4 ; ISBN 978–3–11–024035–1
ISBN 90–382–0255–5
UA–CST: T&L 802 H 5 DAMM 2010
Artesis-VT: L 802.0 M–B 44398
Basiswerk; 1 CD–ROM
PLANTIJN–MEI: OK-eng 841 BEVE
XIOS–CD: 81 COLL 2000
KdG–IWT: 811.111
KdG–IWT: Cd-rom 2011/0008
UHasselt: 802.0 COLL 2000
Basiswerk; CD–ROM
CD–ROM aan de balie
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de
woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en
Vlaams-Brabant / Frans Debrabandere. — Zwolle : Waanders,
2010. — 629 p. — ISBN 978–90–8526–106–3
SA: 105#2667
leeszaal
EHC: 744337
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Deutsche Grammatik / [edit.] Elke Hentschel. — Berlin : De
Gruyter, 2010. — 404 p. — ISBN 978–3–11–018560–7 ;
ISBN 978–3–11–018560–7
UA–CST: T&L 803.0 H 5 HENT 2010
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
1:4
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
Structuring the lexicon: a clustered model for near-synonymy /
Dagmar Divjak. — Berlin : De Gruyter Mouton, 2010. — 278
p. — (Cognitive linguistics research ; 43). —
ISBN 978–3–11–022058–2
UA–CST: T&L 800.15 H 3 DIVJ 2010
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs / Henk
Donkers ; Selma Markhorst ; Marij Smits. — Bussum :
Coutinho, 2010. — 198 p. — ISBN 978–90–469–0193–9
Artesis-VT: L 001 M–B 46355
PLANTIJN–MEI: OK 307/023 DONK
XIOS–CH: 092.2 DONK 2010
UA–CST: PSW 001 G–DONK 2010
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Ik schrijf nu zo! Op kantoor en in allerlei praktijk / G.
Demanet ; G. de Graeve. — 4 ed. — Lier : van In, 1947. — 40
p.
EHC: 743429
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: ein internationales
Handbuch / [edit.] Hans-J¨urgen Krumm ; [edit.] Christian
Fandrych ; [edit.] Britta Hufeisen ; e.a. — Berlin : De Gruyter
Mouton, 2010. — 2 v. — (Handb¨ucher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft ; 35)
UA–CST: T&L 803.0 G–KRUM 2010
1–2
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
Evolutionary epistemology, language and culture: a
non-adaptationist, systems theoretical approach /
[edit.] Nathalie Gontier ; [edit.] Jean Paul van Bendegem ;
[edit.] Diederik Aerts. — Dordrecht : Springer, 2010. — 493
p. — (Theory and decision library: series A: philosophy and
methodology of the social sciences ; 39). —
ISBN 978–90–481–6852–1 ; ISBN 978–1–4020–3395–7
UA–CST: FILO 165.6 G–GONT 2010
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
Taalvariatie en taalbeleid: bijdragen aan het taalbeleid in
Nederland en Vlaanderen / [edit.] Johan de Caluwe ; [edit.] Dirk
Geeraerts ; [edit.] Sjaak Kroon ; e.a. — Antwerpen : Garant,
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
2002. — 308 p. — ISBN 90–441–1302-X
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
Artesis-VT: L 800.13 M–B 43873
EHC: 743716
UA–CST: T&L 800.13 H 0 CALU 2002
DB: DB 880 CALU
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Framing: from grammar to application / [edit.] Paul Sambre ;
[edit.] Cornelia Wermuth. — Amsterdam : Benjamins, 2010. —
193 p. — (Belgian journal of linguistics ; 24). —
ISBN 978–90–272–2684–6
UA–CST: T&L 800 F–BJL:24
Deel des leerlings 2
The emergence of protolanguage: holophrasis vs
compositionality / [edit.] Michael A. Arbib ; [edit.] Derek
Bickerton. — Amsterdam : Benjamins, 2010. — 181 p. —
(Benjamins current topics ; 24). — ISBN 978–90–272–2254–1 ;
ISBN 978–90–272–8782–3
UA–CST: T&L 800.15 H 6 ARBI 2010
Dicion´ario de d´uvidas, dificuldades e subtilezas da l´ıngua
portuguesa / Edite Estrela ; Maria Almira Soares ; Maria Jos´e
Leit˜ao. — Alfragide : Dom Quixote, 2010. — 365 p. —
ISBN 978–972–20–3611–5
Artesis-VT: L 806.9 BB 79
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
An introduction to discourse analysis: theory and method /
James Paul Gee. — 3 ed. — New York, N.Y. : Routledge,
2011. — 218 p. — ISBN 978–0–415–58569–9 ;
ISBN 978–0–415–58570–5 ; ISBN 978–0–203–84788–6
UA–CST: T&L 800 H 8 GEE 2011
Synonymes franc¸ois / Girard [Abb´e] ; [edit.] Beauz´ee ; Olivet
[Abb´e]. — 2 ed. — Lyon : Ballanche et Barret, an
9[=1800–1801]. — 2 v.
EHC: 743830
2
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
1–2
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
Handbook of intercultural communication / [edit.] Helga
Kotthoff ; [edit.] Helen Spencer-Oatey. — Berlin : Mouton de
Gruyter, 2007. — 560 p. — (Handbooks of applied linguistics ;
7). — ISBN 978–3–11–018471–6
UA–CST: T&L 800.13 H 8 KOTT 2007
UA–CST: PSW 659.3 G–KOTT 2007
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
EHC: 728414
M´ethode Havet: cahiers franc¸ais anglais, l'´ecriture et les
langues enseign´ees simultan´ement = M´ethode Havet: French
English copy-books, writing and languages taught
simultaneously / Alfred G. Havet. — Paris : Papillon & Herment
EHC: 743713
1
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Historical cognitive linguistics / [edit.] Margaret E. Winters ;
[edit.] Heli Tissari ; [edit.] Kathryn Allan. — Berlin : De
Gruyter Mouton, 2010. — 360 p. — (Cognitive linguistics
research ; 47). — ISBN 978–3–11–022643–0
UA–CST: T&L 800.15 H 7 WINT 2010
Hek, vis, muts. — Amsterdam : Mulder Holland, 1987. — ill.
EHC: 744159
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
Stijlboek VRT / Ruud Hendrickx. — Utrecht : Van Dale
Lexicografie, 2003. — 292 p. — (Van Dale praktijkgidsen ;
2003: 2). — ISBN 90–6648–983–9
Artesis-VT: L 803.93 BB 99
Artesis-VT: L NED HEND 2003
KdG–IWT: 001.818
Artesis-KC: LM–WO–NEDER-stijlbo-1
UA–CST: T&L 803.9 A–HEND 2003
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
EHC: 744373
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
2
UA–CST: HB–TL–JASPJ
Artesis-BLSL: BLSL 030.8 B–HEND 2003
EHC: 693350 [C0–374 c]
KdG–DLO–NP: ∗843
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–HEND 2003
XIOS–CH: ∗843 HEND 2003
KdG–SAW: ∗843
Early morphosyntactic and lexical development in young
hearing impaired Hebrew-speaking children with cochlear
implants compared to normally hearing peers: proefschrift /
Orly Herzberg. — Antwerpen : Universiteit Antwerpen,
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2010. — 243 p., ill. —
(Proefschriften UA–LW: taalkunde ; 2010: 3)
UA–CST: MAG–DOCT 507
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
UA–CST: MAG–OW–C 15358
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale / A. IJpeij. —
Utrecht : Van Paddenburg, 1812. — 573 p.
EHC: 743721
EHC: 735247
3; 6
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Taalkundige aanmerkingen over verouderde en
minverstaanbaare woorden in de staaten overzetting des
Bijbels / A. IJpeij. — Amsterdam : Warnars, 1807. — 180 p.
EHC: 743723
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. —
ill.
EHC: 744136
Handboek der leerlingen 2
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Stability and change along a dialect boundary: the low vowels
of southeastern New England / Daniel Ezra Johnson. —
Durham, N.C. : Duke University Press, 2011. — 235 p., ill. —
(Publication of the American Dialect Society ; 95). —
ISBN 978–0–8223–6748–2
UA–CST: T&L 802.0 H 0 JOHN 2011
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Horen, zien en tolken: werken als tolk in de sociale sector /
Ra¨ıssa de Keyser. — Gent : Academia Press, 2006. — 110 p. —
ISBN 90–382–0940–1
Artesis-VT: L 800.3 M–B 44947
DB: DB 310 KEYZ
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Deutsches Aussprachew¨orterbuch / Eva-Maria Krech ; Eberhard
Stock ; e.a. ; [medew.] Walter Haas ; [medew.] e.a. — De
Gruyter : Berlin, 2010. — 1076 p. — Met H¨orspiele online
Artesis-VT: L 803.0 BB 113
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
EHC: 744167
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
A
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
ISBN 90–309–0291–4
EHC: 743677
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
EHC: 743822
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Scalability issues in authorship attribution: proefschrift / Kim
Luyckx. — Antwerpen : UPA, 2010. — 180 p., ill. —
(Proefschriften UA–LW: taalkunde ; 2010: 4). —
ISBN 978–90–5487–823–0
UA–CST: MAG–DOCT 508
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
Dictionnaire de rimes et de prononciation / Charles-L´eopold
Mathieu. — Paris : Janet, an 8[=1799–1800]. — 341 p.
EHC: 743825
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
1–3
Woordsoep: vrolijk dwalen in de Dikke Van Dale / Erik
Nieuwenhuis ; [edit.] Paul Abels ; [ill.] Martien Frijns. —
Enschede : AFdH, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–72603–12–8
EHC: 744200
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
EHC: 743581
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
6
UA–CST: MAG 41 A 52.4
Mood in the languages of Europe / [edit.] Bj¨orn Rothstein ;
[edit.] Rolf Thieroff. — Amsterdam : Benjamins, 2010. — 647
p. — (Studies in language companion series ; 120). —
ISBN 978–90–272–0587–2 ; ISBN 978–90–272–8763–2
UA–CST: T&L 800 H 5 ROTH 2010
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
2
EHC: 744237
2
Funktionsgerechtigkeit und loyalit¨at: Theorie, Methode und
¨
Didaktik des funktionalen Ubersetzens
/ Christiane Nord. —
¨ ; 32). —
Berlin : Frank & Timme, 2011. — 331 p. — (TransUD
ISBN 978–3–86596–330–7
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46456
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Narrative revisited: telling a story in the age of new media /
[edit.] Christian R. Hoffmann. — Amsterdam : Benjamins,
2010. — 276 p., ill. — (Pragmatics and beyond: new series ;
199). — ISBN 978–90–272–5603–4 ;
ISBN 978–90–272–8770–0
UA–CST: T&L 800 F–PB:N,199
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
New perspectives on historical Latin syntax / [edit.] Philip
Baldi ; [edit.] Pierluigi Cuzzolin. — Berlin : Mouton de
Gruyter, 2009-2010. — 3 v. — (Trends in linguistics: studies
and monographs ; 180). — ISBN 978–3–11–019082–3
UA–CST: T&L 807.1 H 5 BALD 2009
1–3
UA–CST: HB–TL–MULDW
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
De sprouk van den D`ujnder: spraakkunst van het Hoeilaarts /
Alfons Van Orshoven. — Hoeilaart : Heemkundige en
toeristische kring Het Glazen Dorp, 2000. — 144 p. —
(Bijdrage tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland ; 19)
EHC: 743384
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
1–2
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Taalgebruik in bestuurszaken / Tom de Pelsmaeker ; Lennart
Deridder ; Frank Judo ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2004. —
305 p. — (Administratieve rechtsbibliotheek: algemene reeks ;
15). — ISBN 90–5958–598–4
UA–CST: SR 34 F–AR:15
UA–CST: TEW 35.07 F–AR:15
UA–CST: PSW 35 F–AR:15
UA–CST: RECH 34 F–AR:15
ADVO–A: LZA–ADMI 1 PELS 2004
UA–SOR: bl 35.07 G–PELS
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Le projet de Ferdinand de Saussure / [edit.] Jean-Paul
Bronckart ; [edit.] Ecaterina Bulea ; [edit.] Cristian Bota. —
Gen`eve : Droz, 2010. — 365 p. — (Langue et cultures ; 42). —
ISBN 978–2–600–01394–9 ; ISBN 2–600–01394–6
UA–CST: MAG–OW–B 74194
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
DB: DB 880 PELS
EHC: 705313 [C0–409 b]
Built upon love: architectural longing after ethics and
aesthetics / Alberto P´erez-G´omez. — Cambridge, Mass. : MIT,
2006. — 247 p. — ISBN 978–0–262–16238–8
UA–CST: FILO 18 G–PERE 2006
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
Rara & rarissima: documenting the fringes of linguistic
diversity / [edit.] Jan Wohlgemuth ; [edit.] Michael Cysouw. —
Berlin : De Gruyter Mouton, 2010. — 408 p. — (Empirical
approaches to language typology ; 46). —
ISBN 978–3–11–022854–0 ; ISBN 978–3–11–022855–7
UA–CST: T&L 800 G–WOHL 2010
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Maestricht :
by Jacobus Lekens, 1778. — [12], 369, [3] p., 12°, ∗6 A–P12
Q6 . — Bibliografische referentie STCN 156467151. —
Vingerafdruk: 177812 - # a1=a2 ∗3 lt$ - # b1 A r : # b2 Q2 de$
EHC: 743604
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Vierden druk,
overzien en merkelyk verbeterd. — Antwerpen : by J. Grang´e,
1778. — [21], [1 blanco], 381, [4], [1 blanco] p., 12°, π 12 (π12) A–Q12 [R]1. — Bibliografische referentie STCV
7071995. — Vingerafdruk: 177812 - # b1 A n : # b2 Q s
UA–CST: MAG–P 12.440
EHC: 743607
Genietend lezen / Ludwig Poignie. — Kapellen : Pelckmans,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–289–5823–4
EHC: C 196873 [M-241 f]
Ontbreekt: fol. [R]1
XIOS–CH: 433.7 POIG 2010
Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans le
langage franc¸ais / Antoine-Fid`ele Poyart. — Bruxelles : Tarte,
1806. — 272 p.
EHC: C 27650 [S1–457 h]
EHC: 688829 [C0–361 f]
The role of data at the semantics-pragmatics interface /
[edit.] Enik¨o N´emeth T. ; [edit.] K´aroly Bibok. — Berlin : De
Gruyter Mouton, 2010. — 426 p. — (Mouton series in
pragmatics ; 9). — ISBN 978–3–11–024026–9 ;
ISBN 978–3–11–024027–6
UA–CST: T&L 800 H 8 NEME 2010
EHC: 743603
Grammatica Burgundica contractis copiosa præceptis
exornata / Antonius Franciscus de Pratel. —
[Kopij-impr.] Lovanii : s.n. ; Bruxellis : prostant [. . . ] apud J.
Moris, [1743–1769]. — [10], 834, [5], [1 blanco] p., 8°, π1 ∗4
A-3F8 3G4 . — Datum van publicatie afgeleid van jaren van
activiteit van de drukker, en uit herkomstmerk in exemplaar
EHC 743606 (gedateerd 1769). — Vingerafdruk: 000008 - # a1
∗2 on : # a2 ∗3 ie - # b1 A u : # b2 3G emen
EHC: 743606
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
Syntactic analysis: the basics / Nicholas Sobin. — Malden,
Mass. : Wiley-Blackwell, 2011. — 177 p. —
ISBN 978–1–4443–3895–9 ; ISBN 978–1–4443–3507–1
UA–CST: T&L 800 H 5 SOBI 2011
EHC: 743417
Schrijfboek met Nederlandsche voorbeelden. — Gent :
Vanderpoorten. — 6 v.
EHC: 743714
3–4
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Interculturele communicatie: een algemene inleiding / Sander
Schroevers. — Deventer : Kluwer, 2006. — 79 p., ill. —
(Communicatie memo ; 42). — ISBN 90–13–03861–1
PLANTIJN–MEI: OK 307/050 SCHR
UA–CST: TEW 659.3 F–COME:42
UA–CST: PSW 65 F–COME:42
Artesis-BLS: BLS 659.3 F 1:42
DB: DB 659.8 SCHR
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
The logic of metaphor: analogous parts of possible worlds /
Eric Charles Steinhart. — Dordrecht : Kluwer Academic,
2010. — 254 p. — (Synthese library: studies in epistemology,
logic, methodology, and philosophy of science ; 299). —
ISBN 978–90–481–5712–9
UA–CST: FILO 800.1 G–STEI 2010
XIOS–CH: TS COMM
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
Studies in ditransitive constructions: a comparative handbook /
[edit.] Andrej Malchukov ; [edit.] Martin Haspelmath ;
[edit.] Bernard Comrie. — Berlin : De Gruyter Mouton,
2010. — 772 p. — ISBN 978–3–11–022036–0 ;
ISBN 978–3–11–022037–7
UA–CST: T&L 800.11 H 5 MALC 2010
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
Penser le langage a` l'ˆage classique / Gilles Siouffi. — Paris :
Colin, 2010. — 218 p. — (Collection U: s´erie linguistique ;
2010: 1). — ISBN 978–2–200–24929–8
Syntactic variation and genre / [edit.] Heidrun Dorgeloh ;
[edit.] Anja Wanner. — Berlin : De Gruyter Mouton, 2010. —
364 p. — (Topics in English linguistics ; 70). —
ISBN 978–3–11–022647–8 ; ISBN 978–3–11–022648–5
UA–CST: T&L 800.13 H 5 DORG 2010
Artesis-VT: L 800 M–B 46463
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Situationser¨offnungen: zur multimodalen Herstellung
fokussierter Interaktion / [edit.] Lorenza Mondada ;
[edit.] Reinhold Schmitt. — T¨ubingen : Narr, 2010. — 386 p.,
ill. — (Studien zur deutschen Sprache ; 47). —
ISBN 978–3–8233–6438–2
UA–CST: T&L 803.0 H 8 MOND 2010
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
ABC de la langue anglaise / J.-J. Tavernier. — Gand : Langues
vivantes, 1944. — 253 p.
EHC: 743797
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
EHC: 743449
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands. — Utrecht :
Van Dale, 2009. — 1039 p. — Doelpubliek: volwassenen. —
ISBN 978–90–6648–280–7
EHC: 744190
XIOS–CH: ∗831 VAN 2009
Van Dale modern nieuwewoordenboek / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 237 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 1). — Titel varieert:
Modern nieuwewoordenboek. — ISBN 978–90–6648–874–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 140
EHC: 743446
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
EHC: 744233
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
Van Dale modern uitdrukkingenwoordenboek: het mag geen
naam hebben en 799 andere uitdrukkingen / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 239 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 3). —
ISBN 978–90–6648–887–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 138
XIOS–CH: ∗845 MODE 2010
EHC: 744229
Die Beschreibung von Sehensw¨urdigkeiten in Kunstf¨uhrern:
Kontrastive Analyse der makrostrukturellen Konstituente
‘Beschreibung von Sehensw¨urdigkeiten’ der Fachtextsorte
‘Allgemeiner Kunstf¨uhrer’ (Deutsch-Englisch) / Rosmarie
Thomas. — Hamburg : Kovaˇc, 2009. — 103 p. — (Angewandte
Linguistik aus interdisziplin¨arer Sicht ; 27). —
ISBN 978–3–8300–4041–5
Van Dale modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid
tot zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 224 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 2). — Titel varieert:
Modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid tot
zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden. —
ISBN 978–90–6648–896–0
Artesis-VT: L 803.93 BB 139
KMSKA: MONO–BA 3114
Lenses on reading: an introduction to theories and models /
Diane H. Tracey ; Lesley Mandel Morrow. — New York, N.Y. :
Guilford, 2006. — 238 p. — ISBN 1–59385–296–7 ;
ISBN 1–59385–297–5 ; ISBN 978–1–59385–296–2 ;
ISBN 978–1–59385–297–9
UA–CST: OW 372.880 G–TRAC 2006
Translatio: le march´e de la traduction en France a` l'heure de la
mondialisation / [edit.] Gis`ele Sapiro. — Paris : CNRS,
2008. — 427 p. — (Culture & soci´et´e ; 2008: 1). —
ISBN 978–2–271–06729–6
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46447
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
EHC: 744191
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
Basiswerk; Werkboekje
1951-1963. — 12 v., ill.
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
EHC: 727078
4; 6–12
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
Zhongguo falu / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing : Peking
University Press, 2007. — 144 p. — ISBN 978–7–301–11646–3
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46452
Zhongguo ZHENGZHI / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing :
Peking University Press, 2007. — 139 p. —
ISBN 978–7–301–11644–9
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46453
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
Germaanse taalkunde
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
EHC: 744153
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
1–2
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
EHC: 744231
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
Basiswerk; Oefeningen
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
Met andere woorden: talen en taal, gek en normaal, dit boekje
rase
vertelt het verhaal / [edit.] Katherine Ennekens ; [edit.] Eveline
EHC: 743816
Wouters ; [edit.] Claudia Gaspard ; e.a. — Antwerpen : Stad
Antwerpen, 2007. — ill. — Tentoonstelling: Atlasgebouw
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
[Antwerpen]. 2007/06/01 - 2007/12/07 ; tentoonstelling:
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
Permeke-bibliotheek [Antwerpen]. 2007/12/13 - 2008/01/31
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
DB: DB 880 MET
EHC: 743439
Dialogue: the mixed game / Edda Weigand. — Amsterdam :
Benjamins, 2010. — 304 p. — (Dialogue studies ; 10). —
ISBN 978–90–272–1027–2 ; ISBN 978–90–272–8746–5
Artesis-VT: L 800 M–B 46467
EHC: 717396
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
UA–CST: T&L 800 H 8 WEIG 2010
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
The BBI combinatory dictionary of English: your guide to
collocations and grammar / [edit.] Morton Benson ;
[edit.] Evelyn Benson ; [edit.] Robert Ilson. — 3 ed. —
Amsterdam : Benjamins, 2009. — 462 p. —
ISBN 978–90–272–3260–1 ; ISBN 978–90–272–3261–8
UA–CST: PSW 800 A–ILSO 2009
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
2
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J. Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
EHC: 744123
oplossing der opgaven
1–2
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
Formulierenleidraad / [edit.] Armand de Troyer ; [edit.] Dirk
Caluw´e ; [edit.] Nathalie Hulsen ; e.a. ; Belgi¨e. Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. Cel Taaladvies. — Brussel :
2003. — 235 p.
Artesis-VT: L 35 M–B 44320
DB: DB 880 FORM
EHC: 693748 [C0–372 a]
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Geschichte der deutschen Sprache: L¨angsschnitte, Zeitstufen,
linguistische Studien / Werner Besch ; Norbert Richard Wolf. —
16 ed. — Berlin : Schmidt, 2009. — 347 p., ill. — (Grundlagen
der Germanistik ; 47). — ISBN 978–3–503–09866–8
UA–CST: T&L 803.0 H 7 BESC 2009
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Words: a user's guide / Stewart Clark ; Graham Pointon. —
Harlow : Pearson, 2009. — 438 p. —
ISBN 978–1–4058–5915–8
Artesis-VT: L 802.0 BB 177
Konjugationsklassenwandel: Prinzipien des Ab-, Um- und
Ausbaus verbalflexivischer Allomorphie in germanischen
Sprachen / Antje Dammel. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 333
p. — (Studia linguistica Germanica ; 103). —
ISBN 978–3–11–024034–4 ; ISBN 978–3–11–024035–1
UA–CST: T&L 802 H 5 DAMM 2010
Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de
woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en
Vlaams-Brabant / Frans Debrabandere. — Zwolle : Waanders,
2010. — 629 p. — ISBN 978–90–8526–106–3
SA: 105#2667
leeszaal
EHC: 744337
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Modern english pronunciation: a practical guide for speakers of
Dutch / Beverley Collins ; Anne-Marie Vanderbergen. — Gent : Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Academia Press, 2000. — 120 p. — Met 1 CD–ROM. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
ISBN 90–382–0255–5
Artesis-VT: L 802.0 M–B 44398
Basiswerk; 1 CD–ROM
PLANTIJN–MEI: OK-eng 841 BEVE
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
XIOS–CD: 81 COLL 2000
KdG–IWT: 811.111
KdG–IWT: Cd-rom 2011/0008
UHasselt: 802.0 COLL 2000
Basiswerk; CD–ROM
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
1:4
CD–ROM aan de balie
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Ik schrijf nu zo! Op kantoor en in allerlei praktijk / G.
Demanet ; G. de Graeve. — 4 ed. — Lier : van In, 1947. — 40
p.
EHC: 743429
Deutsche Grammatik / [edit.] Elke Hentschel. — Berlin : De
Gruyter, 2010. — 404 p. — ISBN 978–3–11–018560–7 ;
ISBN 978–3–11–018560–7
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: ein internationales
Handbuch / [edit.] Hans-J¨urgen Krumm ; [edit.] Christian
Fandrych ; [edit.] Britta Hufeisen ; e.a. — Berlin : De Gruyter
Mouton, 2010. — 2 v. — (Handb¨ucher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft ; 35)
UA–CST: T&L 803.0 G–KRUM 2010
1–2
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
UA–CST: T&L 803.0 H 5 HENT 2010
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs / Henk
Donkers ; Selma Markhorst ; Marij Smits. — Bussum :
Coutinho, 2010. — 198 p. — ISBN 978–90–469–0193–9
Artesis-VT: L 001 M–B 46355
PLANTIJN–MEI: OK 307/023 DONK
XIOS–CH: 092.2 DONK 2010
UA–CST: PSW 001 G–DONK 2010
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Hek, vis, muts. — Amsterdam : Mulder Holland, 1987. — ill.
EHC: 744159
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Stijlboek VRT / Ruud Hendrickx. — Utrecht : Van Dale
Lexicografie, 2003. — 292 p. — (Van Dale praktijkgidsen ;
2003: 2). — ISBN 90–6648–983–9
Artesis-VT: L 803.93 BB 99
Artesis-VT: L NED HEND 2003
KdG–IWT: 001.818
Artesis-KC: LM–WO–NEDER-stijlbo-1
UA–CST: T&L 803.9 A–HEND 2003
UA–CST: HB–TL–JASPJ
Taalkundige aanmerkingen over verouderde en
minverstaanbaare woorden in de staaten overzetting des
Bijbels / A. IJpeij. — Amsterdam : Warnars, 1807. — 180 p.
EHC: 743723
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
Artesis-BLSL: BLSL 030.8 B–HEND 2003
EHC: 693350 [C0–374 c]
KdG–DLO–NP: ∗843
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–HEND 2003
XIOS–CH: ∗843 HEND 2003
KdG–SAW: ∗843
Stability and change along a dialect boundary: the low vowels
of southeastern New England / Daniel Ezra Johnson. —
Durham, N.C. : Duke University Press, 2011. — 235 p., ill. —
(Publication of the American Dialect Society ; 95). —
ISBN 978–0–8223–6748–2
UA–CST: T&L 802.0 H 0 JOHN 2011
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
3; 6
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
EHC: 743419
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
EHC: 743583
1
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
2
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale / A. IJpeij. —
Utrecht : Van Paddenburg, 1812. — 573 p.
EHC: 743721
Deutsches Aussprachew¨orterbuch / Eva-Maria Krech ; Eberhard
Stock ; e.a. ; [medew.] Walter Haas ; [medew.] e.a. — De
Gruyter : Berlin, 2010. — 1076 p. — Met H¨orspiele online
Artesis-VT: L 803.0 BB 113
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. —
ill.
EHC: 744136
Handboek der leerlingen 2
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
4; Onderwijzersboekje [2]
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
Woordsoep: vrolijk dwalen in de Dikke Van Dale / Erik
Nieuwenhuis ; [edit.] Paul Abels ; [ill.] Martien Frijns. —
Enschede : AFdH, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–72603–12–8
EHC: 744200
KdG–DLO: 475.26 H
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
2
[2]:1–6
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het De sprouk van den D`ujnder: spraakkunst van het Hoeilaarts /
Alfons Van Orshoven. — Hoeilaart : Heemkundige en
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
toeristische kring Het Glazen Dorp, 2000. — 144 p. —
EHC: 743581
(Bijdrage tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland ; 19)
6
EHC: 743384
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Situationser¨offnungen: zur multimodalen Herstellung
fokussierter Interaktion / [edit.] Lorenza Mondada ;
[edit.] Reinhold Schmitt. — T¨ubingen : Narr, 2010. — 386 p.,
ill. — (Studien zur deutschen Sprache ; 47). —
ISBN 978–3–8233–6438–2
UA–CST: T&L 803.0 H 8 MOND 2010
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
B
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
ABC de la langue anglaise / J.-J. Tavernier. — Gand : Langues
vivantes, 1944. — 253 p.
EHC: 743797
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
EHC: 744233
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
EHC: 743753
Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands. — Utrecht :
Van Dale, 2009. — 1039 p. — Doelpubliek: volwassenen. —
ISBN 978–90–6648–280–7
EHC: 744190
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
XIOS–CH: ∗831 VAN 2009
Van Dale modern nieuwewoordenboek / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 237 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 1). — Titel varieert:
Modern nieuwewoordenboek. — ISBN 978–90–6648–874–8
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
Artesis-VT: L 803.93 BB 140
Van Dale modern uitdrukkingenwoordenboek: het mag geen
naam hebben en 799 andere uitdrukkingen / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 239 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 3). —
ISBN 978–90–6648–887–8
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Artesis-VT: L 803.93 BB 138
XIOS–CH: ∗845 MODE 2010
Van Dale modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid
tot zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 224 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 2). — Titel varieert:
Modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid tot
zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden. —
ISBN 978–90–6648–896–0
Artesis-VT: L 803.93 BB 139
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
EHC: 727078
4; 6–12
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
D:1; Mijn spraakkunst [2]
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
Engelse taalkunde
The BBI combinatory dictionary of English: your guide to
collocations and grammar / [edit.] Morton Benson ;
[edit.] Evelyn Benson ; [edit.] Robert Ilson. — 3 ed. —
Amsterdam : Benjamins, 2009. — 462 p. —
ISBN 978–90–272–3260–1 ; ISBN 978–90–272–3261–8
UA–CST: PSW 800 A–ILSO 2009
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Words: a user's guide / Stewart Clark ; Graham Pointon. —
Harlow : Pearson, 2009. — 438 p. —
ISBN 978–1–4058–5915–8
Artesis-VT: L 802.0 BB 177
Stability and change along a dialect boundary: the low vowels
of southeastern New England / Daniel Ezra Johnson. —
Durham, N.C. : Duke University Press, 2011. — 235 p., ill. —
(Publication of the American Dialect Society ; 95). —
ISBN 978–0–8223–6748–2
UA–CST: T&L 802.0 H 0 JOHN 2011
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
Modern english pronunciation: a practical guide for speakers of ABC de la langue anglaise / J.-J. Tavernier. — Gand : Langues
Dutch / Beverley Collins ; Anne-Marie Vanderbergen. — Gent : vivantes, 1944. — 253 p.
Academia Press, 2000. — 120 p. — Met 1 CD–ROM. —
EHC: 743797
ISBN 90–382–0255–5
Artesis-VT: L 802.0 M–B 44398
Basiswerk; 1 CD–ROM
PLANTIJN–MEI: OK-eng 841 BEVE
XIOS–CD: 81 COLL 2000
KdG–IWT: 811.111
KdG–IWT: Cd-rom 2011/0008
UHasselt: 802.0 COLL 2000
Basiswerk; CD–ROM
CD–ROM aan de balie
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Duitse taalkunde
Geschichte der deutschen Sprache: L¨angsschnitte, Zeitstufen,
linguistische Studien / Werner Besch ; Norbert Richard Wolf. —
16 ed. — Berlin : Schmidt, 2009. — 347 p., ill. — (Grundlagen
der Germanistik ; 47). — ISBN 978–3–503–09866–8
UA–CST: T&L 803.0 H 7 BESC 2009
Deutsche Grammatik / [edit.] Elke Hentschel. — Berlin : De
Gruyter, 2010. — 404 p. — ISBN 978–3–11–018560–7 ;
ISBN 978–3–11–018560–7
UA–CST: T&L 803.0 H 5 HENT 2010
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: ein internationales
Handbuch / [edit.] Hans-J¨urgen Krumm ; [edit.] Christian
Fandrych ; [edit.] Britta Hufeisen ; e.a. — Berlin : De Gruyter
Mouton, 2010. — 2 v. — (Handb¨ucher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft ; 35)
UA–CST: T&L 803.0 G–KRUM 2010
1–2
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
Deutsches Aussprachew¨orterbuch / Eva-Maria Krech ; Eberhard
Stock ; e.a. ; [medew.] Walter Haas ; [medew.] e.a. — De
Gruyter : Berlin, 2010. — 1076 p. — Met H¨orspiele online
Artesis-VT: L 803.0 BB 113
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
Situationser¨offnungen: zur multimodalen Herstellung
fokussierter Interaktion / [edit.] Lorenza Mondada ;
[edit.] Reinhold Schmitt. — T¨ubingen : Narr, 2010. — 386 p.,
ill. — (Studien zur deutschen Sprache ; 47). —
ISBN 978–3–8233–6438–2
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744123
1–2
UA–CST: T&L 803.0 H 8 MOND 2010
Nederlandse taalkunde
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
1–2
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
Formulierenleidraad / [edit.] Armand de Troyer ; [edit.] Dirk
Caluw´e ; [edit.] Nathalie Hulsen ; e.a. ; Belgi¨e. Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. Cel Taaladvies. — Brussel :
2003. — 235 p.
Artesis-VT: L 35 M–B 44320
DB: DB 880 FORM
EHC: 693748 [C0–372 a]
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
Met andere woorden: talen en taal, gek en normaal, dit boekje
vertelt het verhaal / [edit.] Katherine Ennekens ; [edit.] Eveline
Wouters ; [edit.] Claudia Gaspard ; e.a. — Antwerpen : Stad
Antwerpen, 2007. — ill. — Tentoonstelling: Atlasgebouw
[Antwerpen]. 2007/06/01 - 2007/12/07 ; tentoonstelling:
Permeke-bibliotheek [Antwerpen]. 2007/12/13 - 2008/01/31
DB: DB 880 MET
EHC: 717396
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 743403
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de
woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en
Vlaams-Brabant / Frans Debrabandere. — Zwolle : Waanders,
2010. — 629 p. — ISBN 978–90–8526–106–3
SA: 105#2667
leeszaal
EHC: 744337
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Ik schrijf nu zo! Op kantoor en in allerlei praktijk / G.
Demanet ; G. de Graeve. — 4 ed. — Lier : van In, 1947. — 40
p.
EHC: 743429
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
1:4
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs / Henk
Donkers ; Selma Markhorst ; Marij Smits. — Bussum :
Coutinho, 2010. — 198 p. — ISBN 978–90–469–0193–9
Artesis-VT: L 001 M–B 46355
PLANTIJN–MEI: OK 307/023 DONK
KdG–DLO–NP: ∗843
XIOS–CH: 092.2 DONK 2010
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–HEND 2003
UA–CST: PSW 001 G–DONK 2010
XIOS–CH: ∗843 HEND 2003
KdG–SAW: ∗843
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
3; 6
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
1
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
2
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In, Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor (3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
de leerkracht
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743579
Handboek der leerlings
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
EHC: 743461
2
Hek, vis, muts. — Amsterdam : Mulder Holland, 1987. — ill.
EHC: 744159
Stijlboek VRT / Ruud Hendrickx. — Utrecht : Van Dale
Lexicografie, 2003. — 292 p. — (Van Dale praktijkgidsen ;
2003: 2). — ISBN 90–6648–983–9
Artesis-VT: L 803.93 BB 99
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale / A. IJpeij. —
Utrecht : Van Paddenburg, 1812. — 573 p.
EHC: 743721
Taalkundige aanmerkingen over verouderde en
minverstaanbaare woorden in de staaten overzetting des
Bijbels / A. IJpeij. — Amsterdam : Warnars, 1807. — 180 p.
EHC: 743723
Artesis-VT: L NED HEND 2003
KdG–IWT: 001.818
Artesis-KC: LM–WO–NEDER-stijlbo-1
UA–CST: T&L 803.9 A–HEND 2003
UA–CST: HB–TL–JASPJ
Artesis-BLSL: BLSL 030.8 B–HEND 2003
EHC: 693350 [C0–374 c]
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
A
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. — Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
ill.
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
EHC: 744136
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
Handboek der leerlingen 2
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
4; Onderwijzersboekje [2]
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
EHC: 744134
EHC: 743581
3
6
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Deel van den leerling
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
Deel van den meester [2]:4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
Woordsoep: vrolijk dwalen in de Dikke Van Dale / Erik
Nieuwenhuis ; [edit.] Paul Abels ; [ill.] Martien Frijns. —
Enschede : AFdH, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–72603–12–8
EHC: 744200
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
2
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
De sprouk van den D`ujnder: spraakkunst van het Hoeilaarts /
Alfons Van Orshoven. — Hoeilaart : Heemkundige en
toeristische kring Het Glazen Dorp, 2000. — 144 p. —
(Bijdrage tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland ; 19)
EHC: 743384
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
EHC: 743818
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
Van Dale modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid
tot zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 224 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 2). — Titel varieert:
Modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid tot
zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden. —
ISBN 978–90–6648–896–0
Artesis-VT: L 803.93 BB 139
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
EHC: 744233
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands. — Utrecht :
Van Dale, 2009. — 1039 p. — Doelpubliek: volwassenen. —
ISBN 978–90–6648–280–7
EHC: 744190
XIOS–CH: ∗831 VAN 2009
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Van Dale modern nieuwewoordenboek / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 237 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 1). — Titel varieert:
Modern nieuwewoordenboek. — ISBN 978–90–6648–874–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 140
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
Van Dale modern uitdrukkingenwoordenboek: het mag geen
naam hebben en 799 andere uitdrukkingen / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 239 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 3). —
ISBN 978–90–6648–887–8
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
Artesis-VT: L 803.93 BB 138
KdG–DLO–NP: 485.1
XIOS–CH: ∗845 MODE 2010
EHC: 744193
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
EHC: 727078
4; 6–12
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Romaanse taalkunde
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
1
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
1–2
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
The Cambridge history of the Romance languages /
[edit.] Martin Maiden ; [edit.] John Charles Smith ; [edit.] Adam
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
Ledgeway. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
UA–CST: T&L 804 G–MAID 2010
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
1
EHC: 735983
3; 12
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
127)
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
Artesis-VT: HB–GENN
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
EHC: 743822
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Dictionnaire de rimes et de prononciation / Charles-L´eopold
Mathieu. — Paris : Janet, an 8[=1799–1800]. — 341 p.
EHC: 743825
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans le
langage franc¸ais / Antoine-Fid`ele Poyart. — Bruxelles : Tarte,
1806. — 272 p.
EHC: C 27650 [S1–457 h]
EHC: 688829 [C0–361 f]
EHC: 743603
1
Dicion´ario de d´uvidas, dificuldades e subtilezas da l´ıngua
portuguesa / Edite Estrela ; Maria Almira Soares ; Maria Jos´e
Leit˜ao. — Alfragide : Dom Quixote, 2010. — 365 p. —
ISBN 978–972–20–3611–5
Artesis-VT: L 806.9 BB 79
Synonymes franc¸ois / Girard [Abb´e] ; [edit.] Beauz´ee ; Olivet
[Abb´e]. — 2 ed. — Lyon : Ballanche et Barret, an
9[=1800–1801]. — 2 v.
EHC: 743830
2
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
Grammatica Burgundica contractis copiosa præceptis
exornata / Antonius Franciscus de Pratel. —
[Kopij-impr.] Lovanii : s.n. ; Bruxellis : prostant [. . . ] apud J.
Moris, [1743–1769]. — [10], 834, [5], [1 blanco] p., 8°, π1 ∗4
A-3F8 3G4 . — Datum van publicatie afgeleid van jaren van
activiteit van de drukker, en uit herkomstmerk in exemplaar
EHC 743606 (gedateerd 1769). — Vingerafdruk: 000008 - # a1
∗2 on : # a2 ∗3 ie - # b1 A u : # b2 3G emen
EHC: 743606
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Maestricht :
by Jacobus Lekens, 1778. — [12], 369, [3] p., 12°, ∗6 A–P12
Q6 . — Bibliografische referentie STCN 156467151. —
Vingerafdruk: 177812 - # a1=a2 ∗3 lt$ - # b1 A r : # b2 Q2 de$
EHC: 743604
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Vierden druk,
overzien en merkelyk verbeterd. — Antwerpen : by J. Grang´e,
1778. — [21], [1 blanco], 381, [4], [1 blanco] p., 12°, π 12 (π12) A–Q12 [R]1. — Bibliografische referentie STCV
7071995. — Vingerafdruk: 177812 - # b1 A n : # b2 Q s
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
UA–CST: MAG–P 12.440
EHC: 743607
EHC: C 196873 [M-241 f]
Ontbreekt: fol. [R]1
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
EHC: 744229
Translatio: le march´e de la traduction en France a` l'heure de la
mondialisation / [edit.] Gis`ele Sapiro. — Paris : CNRS,
2008. — 427 p. — (Culture & soci´et´e ; 2008: 1). —
ISBN 978–2–271–06729–6
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46447
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur, Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
1–2
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
EHC: 743807
rase
1
EHC: 743816
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Synonymes franc¸ois / Girard [Abb´e] ; [edit.] Beauz´ee ; Olivet
[Abb´e]. — 2 ed. — Lyon : Ballanche et Barret, an
9[=1800–1801]. — 2 v.
EHC: 743830
2
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
Franse taalkunde
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
1–2
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2 Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
KdG–DLO–NP: fran 485.2
EHC: 743822
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
Dictionnaire de rimes et de prononciation / Charles-L´eopold
Mathieu. — Paris : Janet, an 8[=1799–1800]. — 341 p.
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
EHC: 743825
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
rase
EHC: 743816
Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans le
langage franc¸ais / Antoine-Fid`ele Poyart. — Bruxelles : Tarte,
1806. — 272 p.
EHC: C 27650 [S1–457 h]
EHC: 688829 [C0–361 f]
EHC: 743603
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Grammatica Burgundica contractis copiosa præceptis
exornata / Antonius Franciscus de Pratel. —
[Kopij-impr.] Lovanii : s.n. ; Bruxellis : prostant [. . . ] apud J.
Moris, [1743–1769]. — [10], 834, [5], [1 blanco] p., 8°, π1 ∗4
A-3F8 3G4 . — Datum van publicatie afgeleid van jaren van
activiteit van de drukker, en uit herkomstmerk in exemplaar
EHC 743606 (gedateerd 1769). — Vingerafdruk: 000008 - # a1
∗2 on : # a2 ∗3 ie - # b1 A u : # b2 3G emen
EHC: 743606
Basiswerk
Italiaanse taalkunde
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
127)
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Maestricht :
by Jacobus Lekens, 1778. — [12], 369, [3] p., 12°, ∗6 A–P12
Q6 . — Bibliografische referentie STCN 156467151. —
Vingerafdruk: 177812 - # a1=a2 ∗3 lt$ - # b1 A r : # b2 Q2 de$
EHC: 743604
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Vierden druk,
overzien en merkelyk verbeterd. — Antwerpen : by J. Grang´e,
1778. — [21], [1 blanco], 381, [4], [1 blanco] p., 12°, π 12 (π12) A–Q12 [R]1. — Bibliografische referentie STCV
7071995. — Vingerafdruk: 177812 - # b1 A n : # b2 Q s
UA–CST: MAG–P 12.440
EHC: 743607
EHC: C 196873 [M-241 f]
Ontbreekt: fol. [R]1
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
Translatio: le march´e de la traduction en France a` l'heure de la
mondialisation / [edit.] Gis`ele Sapiro. — Paris : CNRS,
2008. — 427 p. — (Culture & soci´et´e ; 2008: 1). —
ISBN 978–2–271–06729–6
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46447
Portugese taalkunde
Dicion´ario de d´uvidas, dificuldades e subtilezas da l´ıngua
portuguesa / Edite Estrela ; Maria Almira Soares ; Maria Jos´e
Leit˜ao. — Alfragide : Dom Quixote, 2010. — 365 p. —
ISBN 978–972–20–3611–5
Artesis-VT: L 806.9 BB 79
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
Grieks-Latijnse taalkunde
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
New perspectives on historical Latin syntax / [edit.] Philip
Baldi ; [edit.] Pierluigi Cuzzolin. — Berlin : Mouton de
Gruyter, 2009-2010. — 3 v. — (Trends in linguistics: studies
and monographs ; 180). — ISBN 978–3–11–019082–3
UA–CST: T&L 807.1 H 5 BALD 2009
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
1–3
UA–CST: HB–TL–MULDW
1–3
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
1–2
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
EHC: 743716
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
EHC: 744373
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
ISBN 90–309–0291–4
EHC: 743677
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
Indo-Europese taalkunde
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
1–2
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Met andere woorden: talen en taal, gek en normaal, dit boekje
vertelt het verhaal / [edit.] Katherine Ennekens ; [edit.] Eveline
Wouters ; [edit.] Claudia Gaspard ; e.a. — Antwerpen : Stad
Antwerpen, 2007. — ill. — Tentoonstelling: Atlasgebouw
[Antwerpen]. 2007/06/01 - 2007/12/07 ; tentoonstelling:
Permeke-bibliotheek [Antwerpen]. 2007/12/13 - 2008/01/31
DB: DB 880 MET
EHC: 717396
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Geschichte der deutschen Sprache: L¨angsschnitte, Zeitstufen,
linguistische Studien / Werner Besch ; Norbert Richard Wolf. —
16 ed. — Berlin : Schmidt, 2009. — 347 p., ill. — (Grundlagen
der Germanistik ; 47). — ISBN 978–3–503–09866–8
UA–CST: T&L 803.0 H 7 BESC 2009
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
The BBI combinatory dictionary of English: your guide to
collocations and grammar / [edit.] Morton Benson ;
[edit.] Evelyn Benson ; [edit.] Robert Ilson. — 3 ed. —
Amsterdam : Benjamins, 2009. — 462 p. —
ISBN 978–90–272–3260–1 ; ISBN 978–90–272–3261–8
UA–CST: PSW 800 A–ILSO 2009
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J. Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 744123
EHC: 743462
1–2
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
Formulierenleidraad / [edit.] Armand de Troyer ; [edit.] Dirk
Caluw´e ; [edit.] Nathalie Hulsen ; e.a. ; Belgi¨e. Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap. Cel Taaladvies. — Brussel :
2003. — 235 p.
Artesis-VT: L 35 M–B 44320
DB: DB 880 FORM
EHC: 693748 [C0–372 a]
Dictionnaire de traduction franc¸ais-espagnol / Albert Belot ;
St´ephane Oury. — Paris : Colin, 2010. — 471 p. —
ISBN 978–2–200–25452–0
Artesis-VT: L 804.0 BV–FRA 4
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
EHC: 743704
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
1
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
The Cambridge history of the Romance languages /
[edit.] Martin Maiden ; [edit.] John Charles Smith ; [edit.] Adam 2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Ledgeway. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010
UA–CST: T&L 804 G–MAID 2010
1
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
127)
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Words: a user's guide / Stewart Clark ; Graham Pointon. —
Harlow : Pearson, 2009. — 438 p. —
ISBN 978–1–4058–5915–8
Artesis-VT: L 802.0 BB 177
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
Modern english pronunciation: a practical guide for speakers of
Dutch / Beverley Collins ; Anne-Marie Vanderbergen. — Gent :
Academia Press, 2000. — 120 p. — Met 1 CD–ROM. —
ISBN 90–382–0255–5
Artesis-VT: L 802.0 M–B 44398
Basiswerk; 1 CD–ROM
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
PLANTIJN–MEI: OK-eng 841 BEVE
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CD: 81 COLL 2000
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
KdG–IWT: 811.111
KdG–IWT: Cd-rom 2011/0008
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
UHasselt: 802.0 COLL 2000
Basiswerk; CD–ROM
CD–ROM aan de balie
EHC: 743827
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
1:4
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
Konjugationsklassenwandel: Prinzipien des Ab-, Um- und
Ausbaus verbalflexivischer Allomorphie in germanischen
Sprachen / Antje Dammel. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 333
p. — (Studia linguistica Germanica ; 103). —
ISBN 978–3–11–024034–4 ; ISBN 978–3–11–024035–1
UA–CST: T&L 802 H 5 DAMM 2010
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de
woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en
Vlaams-Brabant / Frans Debrabandere. — Zwolle : Waanders,
2010. — 629 p. — ISBN 978–90–8526–106–3
SA: 105#2667
Ik schrijf nu zo! Op kantoor en in allerlei praktijk / G.
Demanet ; G. de Graeve. — 4 ed. — Lier : van In, 1947. — 40
p.
EHC: 743429
leeszaal
EHC: 744337
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Deutsche Grammatik / [edit.] Elke Hentschel. — Berlin : De
Gruyter, 2010. — 404 p. — ISBN 978–3–11–018560–7 ;
ISBN 978–3–11–018560–7
UA–CST: T&L 803.0 H 5 HENT 2010
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
2
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs / Henk
Donkers ; Selma Markhorst ; Marij Smits. — Bussum :
Coutinho, 2010. — 198 p. — ISBN 978–90–469–0193–9
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
Artesis-VT: L 001 M–B 46355
PLANTIJN–MEI: OK 307/023 DONK
XIOS–CH: 092.2 DONK 2010
UA–CST: PSW 001 G–DONK 2010
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
EHC: 743716
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: ein internationales
Handbuch / [edit.] Hans-J¨urgen Krumm ; [edit.] Christian
Fandrych ; [edit.] Britta Hufeisen ; e.a. — Berlin : De Gruyter
Mouton, 2010. — 2 v. — (Handb¨ucher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft ; 35)
UA–CST: T&L 803.0 G–KRUM 2010
1–2
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
Dicion´ario de d´uvidas, dificuldades e subtilezas da l´ıngua
portuguesa / Edite Estrela ; Maria Almira Soares ; Maria Jos´e
Leit˜ao. — Alfragide : Dom Quixote, 2010. — 365 p. —
ISBN 978–972–20–3611–5
Artesis-VT: L 806.9 BB 79
Synonymes franc¸ois / Girard [Abb´e] ; [edit.] Beauz´ee ; Olivet
[Abb´e]. — 2 ed. — Lyon : Ballanche et Barret, an
9[=1800–1801]. — 2 v.
EHC: 743830
2
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
1–2
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Hek, vis, muts. — Amsterdam : Mulder Holland, 1987. — ill.
EHC: 744159
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
Stijlboek VRT / Ruud Hendrickx. — Utrecht : Van Dale
Lexicografie, 2003. — 292 p. — (Van Dale praktijkgidsen ;
2003: 2). — ISBN 90–6648–983–9
Artesis-VT: L 803.93 BB 99
Artesis-VT: L NED HEND 2003
KdG–IWT: 001.818
Artesis-KC: LM–WO–NEDER-stijlbo-1
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
UA–CST: T&L 803.9 A–HEND 2003
UA–CST: HB–TL–JASPJ
Artesis-BLSL: BLSL 030.8 B–HEND 2003
EHC: 693350 [C0–374 c]
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale / A. IJpeij. —
Utrecht : Van Paddenburg, 1812. — 573 p.
EHC: 743721
KdG–DLO–NP: ∗843
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–HEND 2003
XIOS–CH: ∗843 HEND 2003
KdG–SAW: ∗843
Taalkundige aanmerkingen over verouderde en
minverstaanbaare woorden in de staaten overzetting des
Bijbels / A. IJpeij. — Amsterdam : Warnars, 1807. — 180 p.
EHC: 743723
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
3; 6
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
EHC: 744373
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Stability and change along a dialect boundary: the low vowels
of southeastern New England / Daniel Ezra Johnson. —
Durham, N.C. : Duke University Press, 2011. — 235 p., ill. —
(Publication of the American Dialect Society ; 95). —
ISBN 978–0–8223–6748–2
UA–CST: T&L 802.0 H 0 JOHN 2011
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsKennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
en middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill. Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: 743584
2
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Deutsches Aussprachew¨orterbuch / Eva-Maria Krech ; Eberhard
Stock ; e.a. ; [medew.] Walter Haas ; [medew.] e.a. — De
Gruyter : Berlin, 2010. — 1076 p. — Met H¨orspiele online
Artesis-VT: L 803.0 BB 113
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. —
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
ill.
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
EHC: 744136
ISBN 90–309–0291–4
Handboek der leerlingen 2
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
EHC: 743677
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
EHC: 743822
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
A–C
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
EHC: 744118
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
1; 3–7
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
240 p., ill.
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
EHC: 744130
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
Deel van den leerling
EHC: 743581
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
6
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
KdG–DLO: 433,7
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Nederlands Portugees / [edit.] C.H.A. Keesom. — Utrecht : Van
Dale, 2009. — 907 p. — (Van Dale middelgrote
woordenboeken ; 2009: 9). — Titel varieert: Van Dale
middelgroot woordenboek Nederlands Portugees ;
oorspronkelijke titel: Dicion´aria Editora de
Neerlandˆes-Portuguˆes. — ISBN 978–90–6648–323–1 ;
ISBN 978–90–6648–325–5
EHC: 744223
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
Dictionnaire de rimes et de prononciation / Charles-L´eopold
Mathieu. — Paris : Janet, an 8[=1799–1800]. — 341 p.
EHC: 743825
New perspectives on historical Latin syntax / [edit.] Philip
Baldi ; [edit.] Pierluigi Cuzzolin. — Berlin : Mouton de
Gruyter, 2009-2010. — 3 v. — (Trends in linguistics: studies
and monographs ; 180). — ISBN 978–3–11–019082–3
UA–CST: T&L 807.1 H 5 BALD 2009
1–3
UA–CST: HB–TL–MULDW
1–3
Woordsoep: vrolijk dwalen in de Dikke Van Dale / Erik
Nieuwenhuis ; [edit.] Paul Abels ; [ill.] Martien Frijns. —
Enschede : AFdH, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–72603–12–8
EHC: 744200
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
UA–CST: MAG 41 A 52.4
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
2
EHC: 744237
2
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans le
langage franc¸ais / Antoine-Fid`ele Poyart. — Bruxelles : Tarte,
1806. — 272 p.
EHC: C 27650 [S1–457 h]
EHC: 688829 [C0–361 f]
EHC: 743603
EHC: 743823
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Grammatica Burgundica contractis copiosa præceptis
exornata / Antonius Franciscus de Pratel. —
[Kopij-impr.] Lovanii : s.n. ; Bruxellis : prostant [. . . ] apud J.
Moris, [1743–1769]. — [10], 834, [5], [1 blanco] p., 8°, π1 ∗4
A-3F8 3G4 . — Datum van publicatie afgeleid van jaren van
activiteit van de drukker, en uit herkomstmerk in exemplaar
EHC 743606 (gedateerd 1769). — Vingerafdruk: 000008 - # a1
∗2 on : # a2 ∗3 ie - # b1 A u : # b2 3G emen
EHC: 743606
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
De sprouk van den D`ujnder: spraakkunst van het Hoeilaarts /
Alfons Van Orshoven. — Hoeilaart : Heemkundige en
toeristische kring Het Glazen Dorp, 2000. — 144 p. —
(Bijdrage tot de geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland ; 19)
EHC: 743384
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
Pschyrembel Fachw¨orterbuch Medizin Deutsch-English,
Englisch-Deutsch = Pschyrembel medical dictionary
German-English, Englisch-German / [edit.] Fritz-J¨urgen
N¨ohring. — 5 ed. — Berlin : De Gruyter, 2010. — 2 v. —
ISBN 978–3–11–022030–8 ; ISBN 978–3–11–022031–5
Artesis-VT: L 61 BV 46
1–2
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Maestricht :
by Jacobus Lekens, 1778. — [12], 369, [3] p., 12°, ∗6 A–P12
Q6 . — Bibliografische referentie STCN 156467151. —
Vingerafdruk: 177812 - # a1=a2 ∗3 lt$ - # b1 A r : # b2 Q2 de$
EHC: 743604
EHC: 716382
1–2
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Nieuwe Fransche spraek-konst / J. des Roches. — Vierden druk,
overzien en merkelyk verbeterd. — Antwerpen : by J. Grang´e,
1778. — [21], [1 blanco], 381, [4], [1 blanco] p., 12°, π 12 (π12) A–Q12 [R]1. — Bibliografische referentie STCV
7071995. — Vingerafdruk: 177812 - # b1 A n : # b2 Q s
UA–CST: MAG–P 12.440
EHC: 743607
EHC: C 196873 [M-241 f]
Ontbreekt: fol. [R]1
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
B
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
ABC de la langue anglaise / J.-J. Tavernier. — Gand : Langues
vivantes, 1944. — 253 p.
EHC: 743797
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
Basiswerk; Oefenboek
Situationser¨offnungen: zur multimodalen Herstellung
fokussierter Interaktion / [edit.] Lorenza Mondada ;
[edit.] Reinhold Schmitt. — T¨ubingen : Narr, 2010. — 386 p.,
ill. — (Studien zur deutschen Sprache ; 47). —
ISBN 978–3–8233–6438–2
UA–CST: T&L 803.0 H 8 MOND 2010
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
EHC: 744233
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
Translatio: le march´e de la traduction en France a` l'heure de la
mondialisation / [edit.] Gis`ele Sapiro. — Paris : CNRS,
2008. — 427 p. — (Culture & soci´et´e ; 2008: 1). —
ISBN 978–2–271–06729–6
Artesis-VT: L 800.3 M–B 46447
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
1–4
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Basiswerk; Werkboekje
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
Van Dale middelgroot woordenboek Nederlands. — Utrecht :
Van Dale, 2009. — 1039 p. — Doelpubliek: volwassenen. —
ISBN 978–90–6648–280–7
1–5
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
EHC: 744190
XIOS–CH: ∗831 VAN 2009
Van Dale modern nieuwewoordenboek / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 237 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 1). — Titel varieert:
Modern nieuwewoordenboek. — ISBN 978–90–6648–874–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 140
Van Dale modern uitdrukkingenwoordenboek: het mag geen
naam hebben en 799 andere uitdrukkingen / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 239 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 3). —
ISBN 978–90–6648–887–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 138
XIOS–CH: ∗845 MODE 2010
Van Dale modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid
tot zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 224 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 2). — Titel varieert:
Modern verdwijnwoordenboek: van aamborstigheid tot
zwijmelgeest en 748 andere verdwenen woorden. —
ISBN 978–90–6648–896–0
Artesis-VT: L 803.93 BB 139
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
EHC: 727078
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
4; 6–12
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
rase
EHC: 743816
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
1–2
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
Achter de schermen: nieuwsbrief van het Willem Elsschot
Genootschap. — Kalmthout. — ISSN 1377–297X
UA–CST: MAG–OW–C 12412
Overige taalkunde
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Chinese-English dictionary of modern science = Hanging
Xiandai Keji Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 684 p. — ISBN 7–5068–0910–9
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 27
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
10:2/3(2008/2009); 11(2009/2010); 12:1(2010/2011)
EHC: 622190 [C2–373 d]
1(2000)–
Aen den eerwaerden heer mynheer P.N. van Weddingen, toen hy
voor de eerste mael aen God het heylig misoffer opdroeg in de
collegiale kerk van den H. Petrus te Leuven; den 29 van
louwmaend 1826. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743908
Aen den godminnenden heer H.-J. Tialans, by het opdraegen van
zyn eerste heylig mis-offer te Haelen, den 25 van bloey-maend
1826. — Mechelen : Van Velsen-van der Elst, 1826
EHC: 743913
Aen den godminnenden heer P. J. Schoofs by het opdragen van
zyn eerste heylig mis-offer te St. Joos-ten-Noode, voorstad van
Brussel, den 3 van oogst-maend MDCCCXXVII. — Mechelen :
[Boekdrukker] by P.-J Hanicq, 1827. — 8 p., front., ill., 8°, π1
[A]2 [B]1. — Datum op typografische titelpagina met pen
veranderd in ‘23’. — Vingerafdruk: 000008 - # b1 t s : # b2 ad .
UA–CST
Early morphosyntactic and lexical development in young
hearing impaired Hebrew-speaking children with cochlear
implants compared to normally hearing peers: proefschrift /
Orly Herzberg. — Antwerpen : Universiteit Antwerpen,
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2010. — 243 p., ill. —
(Proefschriften UA–LW: taalkunde ; 2010: 3)
UA–CST: MAG–DOCT 507
15Plaats in convoluut: [1]/[2]31
EHC: 743971
Aen den zeer eerweˆerden heer, mynheer Joannes-Baptista
Besseleˆers, gebortig van Scho´oten, verhe´even tot de priesterlyke
weˆerdigheyd. — S.l. : s.n., 1820. — 1 fol.
EHC: 743898
UA–CST: MAG–OW–C 15358
Gods goedheyd byzonderlyk uytschynende in het allerheyligste
sacrament des autaers: Gedicht toegezongen aen . . . M.S.
Zhongguo falu / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing : Peking
Slaghmeulder, toen hy aen God zyne eerste onbloedige
University Press, 2007. — 144 p. — ISBN 978–7–301–11646–3 offerhande opdroeg in de parochiale kerk van de H. Catharina
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46452
binnen Brussel, den 28 van slagtmaend 1826 / D. van
Aerschodt. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743967
Zhongguo ZHENGZHI / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing :
Peking University Press, 2007. — 139 p. —
ISBN 978–7–301–11644–9
Op rijm een jaartje rond / Agnes [Tante] ; [ill.] Bert [Oom]. —
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46453
Rijswijk : Propaflex, 1969. — ill.
EHC: 743686
Literatuur en literatuurwetenschap (algemeen en
hulpwetenschappen)
De pelsjagers van de Arkansas / Gustave Aimard. — Chevron :
Hemma. — 29 p., ill.
EHC: 743845
Ode ad nobilem ac reverendum dominum D. Franciscum
Xaverium Martens sacras Deo primitias offerentem, Antverpiae Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
30. aprilis 1689 / A.S.S.I. — Antwerpen : s.n., 1689. — [4] fol., onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
4°, A4
p. — Met Oefeningen
UA–CST: RG 3119 K 13
EHC: 743996
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Along the oral-written continuum: types of texts, relations and
their implications / [edit.] Slavica Rankovi´c ; [edit.] Leidulf
Melve ; [edit.] Else Mundal. — Turnhout : Brepols, 2010. —
488 p., ill. — (Utrecht studies in medieval literacy ; 20). —
ISBN 978–2–503–53407–7 ; ISBN 2–503–53407–4
UA–CST: MAG–OW–B 74083
1854 / Judocus Antonius Ansiau. — Antwerpen : Drukkerij
Janssens, 1854. — 9 p.
EHC: C 99111 [S0–145 a / ds c 36]
Aristotle's theory of contrariety / John Peter Anton. —
Abingdon : Routledge, 2010. — 253 p. — (Ancient
philosophy ; 1). — ISBN 978–0–415–61361–3
UA–CST: FILO 19.2 N–ARIS–ANTO 2010
Alt´erit´e et mutations dans la langue: pour une stylistique des
litt´eratures francophones / [edit.] Samia Kassab-Charfi. —
De zanglerares: roman / Silvia Arazi. — Amsterdam :
Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2010. — 284 p. — (Au Wereldbibliotheek, 2002. — 190 p. — ISBN 90–284–1938–1
cœur des textes ; 19). — ISBN 978–2–87209–964–1
Artesis-KC: UL–LE–ARAZI-zangler-1
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46466
UA–CST: MAG–OW–B 68721
Heksje Mimi mist haar vriendje / Kathleen Amant. — Hasselt :
Clavis, 2010. — ill. — (Clavis peuter ; 2010: 1) ; (Heksje
Mimi ; 2010: 1). — Doelpubliek: peuters vanaf 30 maanden. —
ISBN 978–90–448–1259–6
Waarom is het gras groen? / Chris Arvetis ; Carole Palmer ;
[ill.] James Buckley ; [vert.] Dirk Lammers. — Gorinchem :
Ruiter, 1988. — ill. — (Een vraag maar raak boekje ; 1988:
4). — Oorspronkelijke titel: Why is the grass green? —
ISBN 90–05–15501–9
EHC: 743678
EHC: 744253
Dierensprookjes / Andersen. — Averbode : Goede Pers. — 137
p., ill. — Titel varieert: Sprookjes
EHC: 743538
De Chinese nachtegaal / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] Wim van Nieuwenhoven. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1953. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1953: 1)
Kiekeboe! / Jeanne Ashb´e ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam :
Lemniscaat, 1994. — ill. — (Hallo, hier ben ik! ; 1994: 1). —
Oorspronkelijke titel: Coucou! — ISBN 90–6069–929–7
EHC: 743857
Les nouveaux horizons de la Renaissance franc¸aise / Geoffroy
Atkinson. — Gen`eve : Slatkine, 2010. — 502 p. — Herdruk van
uitgave 1935: Gen`eve. — ISBN 978–2–05–102144–9
UA–CST: MAG–OW–B 74153
EHC: 743513
De Chinese nachtegaal / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] Wim van Nieuwenhoven. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1955. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1955: 1)
EHC: 743512
Thuis niet thuis / Marijn Backer. — Amsterdam : Piramide,
1994. — 135 p. — ISBN 90–254–0449–9
EHC: 743657
Elvire: roman / Paul Baekeland. — S.l. : Baekeland, 2010. —
424 p. — ISBN 978–90–79488–24–7
EHC: 744234
De nieuwe kleren van den keizer / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] J.F. van den Broecke. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1953. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1953: 2)
EHC: 743514
Sprookjes / H.C. Andersen ; [vert.] E. Dopheide-Witte ; [ill.] Jan
Wiegman. — Amsterdam : Meulenhoff, 1915. — 119 p., ill.
EHC: 743536
De nieuwe baby / [ill.] Catharine Anholt ; Laurence Anholt ;
[vert.] Henny Kroonenberg. — Amsterdam : Van Goor,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: The new baby. —
ISBN 90–00–03075–7
EHC: 743778
Knopedorus / Frans van Anrooy ; [ill.] Marcelle Hooglandt. —
IJmuiden : Vermande, 1962. — ill.
EHC: 744156
Jubel-krans gevlochten voor het achtbaer hoofd van den Zeer
eerweerden Heer Petrus van den Wyngaert, ter gelegenheid van
het vijf-en-twintigste jaer zyner herderlyke bediening in de
parochie van St. Anthonis, plegtig gevierd den 24 augustus
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De omweg: roman / Gerbrand Bakker. — Amsterdam : Cossee,
2010. — 235 p. — ISBN 978–90–5936–294–9
EHC: 744251
Een bui in het bos / Jeanne Bakker ; [ill.] Riske Lemmens. —
Hasselt : Clavis, 1998. — 23 p., ill. — (Fiep en Jop ; 1). —
Doelpubliek: AVI 1. — ISBN 90–6822–569–3
EHC: 744033
SL: PREX–BAKK
Beer gaat een dagje weg / [ill.] Prue Theobalds ;
[vert.] Annemarie Dragt. — S.l. : Kluitman, 1993. — ill. —
(Beer en zijn vrienden ; 1993: 1). — Oorspronkelijke titel: A
picnic for teddybears. — ISBN 90–206–8983–5
EHC: 743837
Beertje op school. — S.l. : Caramel, 1994. — ill. —
ISBN 90–5562–090–4
EHC: 744096
Beestenboel / [medew.] Nienke Denekamp. — Amsterdam :
Zout van de zee / Jill Barklem ; [vert.] Mies Bouhuys. — 2
ed. — Heemstede : Big Balloon, 1994. — ill. — (Bramenbuurt ; Rubinstein, 2010. — 92 p., ill. — (Gouden boekjes ; 2010:
3). — ISBN 978–90–476–0684–0
1994: 1). — Oorspronkelijke titel: Sea story. —
EHC: 744318
ISBN 90–5425–085–2
EHC: 744032
Bartiesten gevraagd: Willem Elsschot citatenwedstrijd. —
Antwerpen : De Koninck, 2010. — 6 v. — Elsschotcitaten op
bierviltjes
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
EHC: 743024
[1]-[3]
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
De knappe kunstjes van Diederik Dolfijn / Nathaniel Benchley ;
[ill.] Mamoru Funai ; [vert.] J. Daane. — Amsterdam :
Ploegsma, 1972. — 61 p., ill. — (Blok-boekje ; 1972: 1). —
Oorspronkelijke titel: The several tricks of Edgar Dolphin. —
ISBN 90–216–0165–6
EHC: 744053
6
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
Sproetje en de talentenjacht / Ursula Beckert ; [bew.] Carry W.
Zijlstra-van Dijk ; [ill.] Hildrun Covi. — Amsterdam : Mulder
Holland. — ill. — (Kaboutervertellingen ; [ 3])
EHC: 743851
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744123
1–2
Liedeken op het agt-honderd vyf en twintigste jubil jaer van
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, gevierd in haere kerk
binnen Mechelen, den 15 augusty 1813 . Vreugden-galm op den
prael-tryn van het agt-honderd vyf en twintigste jubil-jaer van
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, vertoont binnen Mechelen
den 16. en 17. augusty 1813 / Petrus Beeckaert. — Antwerpen :
by C. Parys, 1813. — [1] fol., 2°, [A]1
EHC: 743975
Kleine ijsbeer en de bange haas / Hans de Beer ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — S.l. : Vier Windstreken, 1992. — ill. — (Hoera, ik
kan lezen ; 1992: 1). — Oorspronkelijke titel: Der kleine Eisb¨ar
und der Angsthase ; doelpubliek: voor beginnende lezers. —
ISBN 3–314–40003–9
EHC: 744035
Waar is Piep? / Nathaniel Benchley ; [ill.] Arnold Lobel ;
[vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma, 1969. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1969: 1). — Oorspronkelijke titel: The
strange disappearance of Arthur Cluck
EHC: 744050
De berenschool. — S.l. : Hema. — ill.
EHC: 744103
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Sermons vari´es / Bernard de Clairvaux ; [edit.] Jean Leclercq ;
[edit.] Henri Rochais ; [edit.] Ch.H. Talbot ; [vert.] Pierre-Yves
´
Emery
; e.a. — Paris : Cerf, 2010. — 297 p. — (Œuvres
compl`etes ; 28:B). — ISBN 978–2–204–09445–0
UA–CST: MAG–OW–AA 30774
UA–CST: RG–S 265:526
Bernard le Clunisien : une vision du monde vers 1144 /
[edit.] Andr´e Cresson. — Turnhout : Brepols, 2009. — 303
p. — (T´emoins de notre histoire ; 2009: 1). —
ISBN 978–2–503–53224–0
UA–CST: RG 2147 C 17
Sermones / Bernardus Claraevallensis ; [edit.] J. Leclercq ;
[edit.] H.M. Rochais. — Romae : Editiones cistercienses,
1966-1972. — 3 v. in 4 bdn. — (Opera ; 4(=v. 1)) ; (Opera ;
5(=v. 2)) ; (Opera ; 6(=v. 3))
UA–CST: RG 21 B 2:4–6
1–3
Dag hoed! / Rotraut Susanne Berner. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2002. —
ill. — ISBN 90–74336–76–0
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
EHC: 743680
Als Beertje in bad gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 1]). —
ISBN 90–206–8604–6
EHC: 744114
Als Beertje slapen gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 2). —
ISBN 90–206–8601–1
EHC: 744064
Beertje en zijn bal / Micheline Bertrand ; Lise Marin. — S.l. :
Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 2]). —
ISBN 90–206–8612–7
EHC: 744117
Beertje kleedt zich aan / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 9). —
ISBN 90–206–8609–7
EHC: 744068
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Goudlokje en de drie beren / Marion Billet. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2009. — ill. — (Spelen met verhalen ;
2009: 1). — Oorspronkelijke titel: Boucle d'or et les trois ours ;
Pop-up boek ; doelpubliek: Vanaf 3 jaar. —
ISBN 978–90–5908–329–5 ; ISBN 978–90–5908–317–2
EHC: 744325
SL: PREX–BILL
Blauwdruk / [edit.] Jan Robert. — Antwerpen :
AMVC–Letterenhuis, 2008. — 95 p.
Artesis-KC: UL–LE–AMVC-blauwdr-1
MPM: PK–A 6346
DB: DB 820 BLAU
KMSKA: MONO–BA 1310
UA–CST: MAG–OW–A 20749
Beertje leert de kleuren / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman, 1985. — ill. — (De boekjes van Beertje ;
10). — ISBN 90–206–8610–0
EHC: 743769
EHC: 721758
De blauwe fee. — Amsterdam : Algemene Distributie Centrale,
1991. — ill. — (Haarlok reeks ; 1)
EHC: 743459
Between Scylla and Charybdis: learned letter writers
navigating the reefs of religious and political controversy in
early modern Europe / [edit.] J. de Landtsheer ; [edit.] Henk
Nellen. — Leiden : Brill, 2011. — 539 p., ill. — (Brill's studies
in intellectual history ; 192). — ISBN 978–90–04–18573–9
Drama prinses / Birgitte Blobel. — Antwerpen : Standaard,
2010. — 191 p., ill. — (Girls 13 + roman ; 2010: 1). —
ISBN 978–90–02–23000–4
KdG–DLO: BLOB
UA–CST: MAG–OW–B 74236
Noddy verliest een dubbeltje / Enid Blyton ; [vert.] Ben
Beekman. — Helmond : Michon, 1995. — 31 p., ill. — (De
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
avonturen van Noddy ; 1). — Oorspronkelijke titel: Noddy loses
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
sixpence. — ISBN 90–6761–207–3
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
EHC: 744024
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Bobby de clown. — Amsterdam : Algemene Distributie
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Centrale, 1991. — ill. — (Haarlok reeks ; 3)
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
EHC: 743465
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
Maar waar is het drama: beschouwingen over beeldende kunst,
film en literatuur / Huub Beurskens. — Amsterdam :
Meulenhoff, 2010. — 287 p., ill. — ISBN 978–90–290–8596–0
EHC: 744195
Stiltetherapeut / Marc van Biezen. — Amsterdam : Mistral,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–499–5156–6
EHC: 744189
Het escortmeisje: thriller / Bogaerts. — S.l. : House of books,
2009. — 316 p. — ISBN 978–90–443–2406–8
EHC: 744230
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en zangwijzen /
Jan Bols. — Namen : Wesmael-Charlier, 1897. — 263 p.
UA–CST: GG 839.3 P–BOLS
UA–CST: MAG 41 F 12
UA–CST: RG 2101 A 35
AMVC: B 707ho
Artesis-KC: MM–LI–BOLS-honderd-1
Artesis-KC: UM–MG–LIED-bols-1
A minha pequena guerra / Louis Paul Boon ;
[vert.] J´ulio Marten Willem de Jong. — Lisboa : Dom Quixote,
1979. — 159 p. — Oorspronkelijke titel: Mijn kleine oorlog ;
Portugese tekst
UA–CST: MAG–UIA–B 5220
EHC: 744336
Florrie / Burny Bos ; [ill.] Hans de Beer. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1987. —
ill. — ISBN 90–70000–53–9
EHC: 743669
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
Sprookjes / Hilda Boswell. — Haarlem : Dorom. — ill. —
(Mini-boekjes ; 5)
EHC: 744150
Artesis-KC: MM–LEPP–BOLS-honderd-1
EHC: C 22149 [S3–983 c]
EHC: C 230692 [M-434 b]
EHC: 731498
Les vertus dans la France baroque: repr´esentations
iconographiques et litt´eraires / Marie-Odile Bonardi. — Paris :
Champion, 2010. — 451 p., ill. — (Biblioth`eque d'histoire
moderne et contemporaine ; 32). — ISBN 978–2–7453–1898–5
UA–CST: MAG–OW–B 74079
Paddington de beer / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 1). — ISBN 90–6069–153–9
The prison of Weltevreden: Boudewijn B¨uch en zijn zoektocht
naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson / Garrelt
Verhoeven ; Boudewijn B¨uch Gezelschap B¨uchmania. —
Utrecht : Boekenwereld, 2010. — 31 p., ill. — (Bijzondere
collecties ; 2010: 2)
UA–CST: MAG–BR–B 2013
EHC: 743960
Situations de Fougeret de Monbron (1706–1760) / Emmanuel
Boussuge. — Paris : Champion, 2010. — 760 p. — (Les
dix-huiti`emes si`ecles ; 138). — ISBN 978–2–7453–1948–7 ;
ISBN 2–7453–1948–5
UA–CST: MAG–OW–B 74080
EHC: 743984
Paddington in de supermarkt / Michael Bond ; [ill.] Fred
Banbery ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1972. — 32 p., ill. — (Paddington prentenboekjes ; 4). —
ISBN 90–6069–194–6
EHC: 743989
De tuin van Paddington / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 2). — ISBN 90–6069–154–7
EHC: 743988
Goede woorden om even bij stil te staan: vitaminen voor het
hart van Bond Zonder Naam / Karel Staes. — Tielt : Lannoo,
1992. — 107 p. — ISBN 90–209–2070–7
De vrouwen / T.C. Boyle. — Amsterdam : Anthos, 2009. — 530
p. — ISBN 978–90–414–1359–8
KMSKA: MONO–BB 8456
Vandaag de dag: verzamelde columns / Sjaak Bral. — Den
Haag : Kap Nˆah!!, 2009. — 122 p., ill. —
ISBN 978–90–806453–6–3
EHC: 743475
Bram. — S.l. : Zeppelin. — ill.
EHC: 743949
Mijnen vrienden Jan van Beers en Hendrika Mertens op hunne
zilveren bruiloft / Frans Jos van den Branden. — Antwerpen :
s.n., 1875. — 8 p.
BSA: LZ 191/792
UA–CST: MAG 42 AK 41
EHC: 743933
EHC: C 19361 [S3–967 c]
EHC: C 204093 [C3–112 e / ds 211]
En de doos zei: hatsjie! / Crosby Bonsall ; [vert.] Herma
Vogel. — Amsterdam : Ploegsma, 1971. — 64 p., ill. —
(Blok-boekje ; 1971: 1). — Oorspronkelijke titel: The case of
the scaredy cats. — ISBN 90–216–0701–8
EHC: 744054
EHC: 744018
Brandweerauto Freddie. — Amsterdam : Mulder, 1992. —
ill. — (Hoor mijn sirene! ; 1)
EHC: 743410
De jaargetijden: Voorjaarsmoeheid . Zomervlucht . Warme
herfst . Winterlicht / Jeroen Brouwers. — Amsterdam : Atlas,
2010. — 555 p. — ISBN 978–90–450–5891–7
EHC: 744367
De nieuwe poesjes / Heidi Bruhn ; [ill.] Susanna Hartman ;
[vert.] Corrie Haftkamp. — Waalwijk : Omnium, 1991. —
ill. — (Pixi-boekjes ; 250). — ISBN 90–6702–184–9 ;
ISBN 90–6702–178–4
EHC: 744140
De avonturen van Babar / Laurent de Brunhoff ; [fotograaf] Guy
Suignard. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers, 1969. — ill.
EHC: 743861
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Drie kleine biggetjes / [ill.] St´ephane Turgeon ; Robyn
Bryant. — Lisse : R & B, 1996. — ill. — Oorspronkelijke titel:
The three little pigs. — ISBN 90–396–0226–3
EHC: 743385
Bumba in Afrika / [pass. aut.] Jan Maillard. — Schelle : Studio
100, 2010. — ill. — (Bumba ; 2010: 4). — Doelpubliek: + 1
jaar. — ISBN 978–90–5916–491–8
Mensen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. — Lisse :
Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992: 1). —
Oorspronkelijke titel: People. — ISBN 90–366–0750–7
EHC: 743698
De egel wil een ballon / Nick Butterworth ; [vert.] Jacqueline
Wittebrood. — Heemstede : Big Balloon, 1996. — ill. — (Boris
de boswachter ; 1996: 2). — Oorspronkelijke titel: The
hedgehog's balloon. — ISBN 90–5425–358–4
EHC: 743451
In de dierentuin / Nick Butterworth ; Mick Inkpen. — 2 ed. —
Amsterdam : Hema, 1989. — ill. — (Wat zie ik. . . ; 1989: 1)
EHC: 743725
Mijn knuffels en ik doen boodschappen / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — Bloemendaal : Gottmer/Becht, 1994. —
ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1994: 1). —
Oorspronkelijke titel: When we go shopping. —
ISBN 90–257–2639–9
EHC: 744098
Mijn knuffels en ik helpen in huis / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — 2 ed. — Bloemendaal : Gottmer/Becht,
1995. — ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1995: 1). —
Oorspronkelijke titel: When there's work to do. —
ISBN 90–257–2638–0
EHC: 743709
EHC: 743468
‘Ontmoeting. . . ’: po¨etische bloemlezing / Marc Bungeneers ;
Franc¸ois Vermeulen ; Mark Meekers ; [medew.] Marcel van den
Heuvel ; e.a. — Antwerpen : Leemans, 1987
Venus in minirok: seks in de literatuur na 1945 / Piet Calis. —
Amsterdam : Meulenhoff, 2010. — 384 p. —
ISBN 978–90–290–8654–7
EHC: 744377
EHC: 744281
Where soldiers fear to tread: at work in the fields of anarchy /
John S. Burnett. — London : Heinemann, 2005. — 350 p. —
ISBN 978–0–09–946499–0
UA–CST: DEV 90 G–BURN 2005
The Cambridge companion to English renaissance tragedy /
[edit.] Emma Smith ; [edit.] Garrett A. Sullivan [jr.]. —
Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — 274 p. —
ISBN 978–0–521–51937–3 ; ISBN 978–0–521–73464–6
Artesis-VT: L 820 M–B 46465
UA–CST: T&L 820 H 2 SMIT 2010
Het huisje dat verhuisde / Virginia Lee Burton ; [vert.] L.M.
De kabouters / Dana Camerini. — S.l. : Mirta, 1995. — ill. —
Niskos. — 3 ed. — Rotterdam : Lemniscaat, 1977. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The little house. — ISBN 90–6069–181–4 ISBN 90–74904–33–5
EHC: 743869
Infra-critique de l'oeuvre plastique du prof. Froeppel / Pol
Bury. — La Louvi`ere : Daily-Bul, 1976. — (Les poquettes
volantes ; 57)
KMSKA: MONO–BB 8537
Het dinosaurus-ei / Christina M. Butler ; [ill.] Val Biro ;
[vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1992. —
ill. — Oorspronkelijke titel: The dinosaur's egg. —
ISBN 90–6174–504–7
EHC: 743812
Allerlei plaatsen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. —
Lisse : Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992:
2). — Oorspronkelijke titel: Places. — ISBN 90–366–0749–3
EHC: 743703
EHC: 743456
Nikkie gaat buiten spelen / Rod Campbell ; [vert.] Heleen van
Egmondt. — S.l. : Kluitman, 1995. — ill. —
ISBN 90–206–8934–7
EHC: 743702
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Une philosophie du ‘temps a` l'´etat pur’: l'autofiction chez
Proust et Jutra / Thomas Carrier-Lafleur. — Paris : Vrin,
2010. — 215 p. — (Collection Zˆetˆesis ; 2010: 2). —
ISBN 978–2–7116–4622–7 ; ISBN 978–2–7637–9170–8
UA–CST: FILO 19.8 G–CARR 2010
Naar een feestje / Stephen Cartwright. — Utrecht : Van Reemst,
1989. — ill. — (Voor het eerst ; 6). — Oorspronkelijke titel:
Going to a party. — ISBN 90–359–0521–0
EHC: 743694
Blinde liefde / Patrick Cauvin ; [vert.] M.G. Bartman. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1981. — p. 9–88. — (Het beste
boek ; 100). — Oorspronkelijke titel: L'amour aveugle ; samen
met De Cock en de treurende kater ; samen met Overhaaste
ingreep ; samen met Domino
EHC: 743647
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
127)
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
Snoetje de egel: een herfstverhaal / Mirabel Cecil ; [vert.] Mies
Bouhuys ; [ill.] Christina Cascoigne. — Haarlem : Holland,
1980. — ill. — (Het hele jaar rond ; 3). —
ISBN 90–251–0411–8
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–CECI 1980
EHC: 743496
. . . er is een reus in het bos! / Sally Cedar ; [ill.] Rita van
Bilsen ; [vert.] Dolf Verroen. — Den Haag : Junk, 1978. — 27
p., ill. — (Junk boekjes ; 1978: 2). — Oorspronkelijke titel:
There's a giant in the forest. — ISBN 90–6193–939–9
EHC: 743779
Lof-dicht opgedraegen aen het deugdzaem paer Joannes Fidelis
Celen en Maria Theresia le Mineur, in den houwelyken-staet
getreden den 3 juny 1828 / F. Celen. — Antwerpen : Van der
Hey, 1828
EHC: 744013
Restlessness / Jan Lauwers ; J´erˆome Sans. — S.l. :
Mercatorfonds, 2007. — 174 p., ill., 1 losse bijl. —
Tentoonstelling: Centre for Fine Arts [Brussels]. 2007/03/02 2007/05/06 ; Engelse en Nederlandse tekst. —
ISBN 978–90–6153–730–4
EHC: 709003 [C0–580 c]
Artesis-OWAC: 34655
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Victor Hugo: le chˆatiment et l'amour: sens de l'exil / Christian
Chelebourg. — Caen : Lettres modernes Minard, 2010. — 157
p. — (Archives Victor Hugo ; 12). —
ISBN 978–2–256–90490–5
UA–CST: T&L 840 N–HUGO–CHEL 2010
Chinese-English dictionary of culture and education = Hanying
Wenhua Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. —
556 p. — ISBN 7–5068–0913–3
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 25
Chinese-English dictionary of human life = Hanying Renlei
Shenghuo. — Beijing : Zhongguo Shuji Press, 2002. — 436
p. — ISBN 7–5068–0909–5
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 24
Chinese-English dictionary of radio & television = Hanying
Guangbo Dianshi Cidian. — Beijing : Zhongguo Shuji Press,
2002. — 441 p. — ISBN 7–5068–0911–7
Artesis-VT: L 809.51 BV–ENG 26
Oratio pro Milone / M. Tullius Cicero ; [edit.] Jules Martha. —
Paris : Colin, 1922. — 141 p. — (Collection de classiques
latins ; 1922: 1)
EHC: 743793
Cinquante ans d'avant-garde / [edit.] Jean Warmoes ; Archives
et mus´ee de la litt´erature [Bruxelles]. — Bruxelles :
Biblioth`eque royale Albert I, 1983. — 248 p., ill. —
(Catalogus ; 188). — Titel varieert: Cinquante ans
d'avant-garde, 1917–1967 ; tentoonstelling: Biblioth`eque royale
Albert I [Bruxelles]. 1983/03/19 - 1983/04/30
UA–CST: MAG–A 1884
UA–CST: RG 4062 E 28
UA–CST: T&L 82.091 J 20 WARM 83
UA–CST: PREC 09 G–WARM 83
EHC: 505027 [S4–24 c]
KMSKA: TENT–TA 5386
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
Filasse / Ernest Claes. — Bruxelles : Vanderlinden. — 220
p. — Oorspronkelijke titel: De Witte
EHC: 743518
Flachskopf / Ernest Claes ; [ill.] Felix Timmermans ;
[vert.] Peter Mertens. — Frankfurt am Main : Suhrkamp,
1961. — 222 p., ill. — (Suhrkamp Taschenbuch ; 524). —
Oorspronkelijke titel: De Witte. — ISBN 3–518–37024–3
After the end of history: American fiction in the 1990s / Samuel
Cohen. — Iowa City, Iowa : University of Iowa Press, 2009. —
237 p. — ISBN 978–1–58729–815–8 ; ISBN 1–58729–815–5
UA–CST: T&L 820.73 H 3 COHE 2009
EHC: 743520
Herman Coene: roman / Ernest Claes ; [vert.] Julia
M´ajekov´a. — Bratislava : Spoloˇcnost, 1944. — 306 p. —
Slovaakse tekst
EHC: 743526
Pater Cellarius und andere Geschichten aus dem Kempenland /
Ernest Claes ; [ill.] Ino Zimmerman ; [vert.] Peter Mertens ;
e.a. — Leipzig : St. Benno, 1956. — 215 p., ill.
EHC: 743522
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1938. — 326 p. — Tsjechische
tekst ; vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
De jaren van verstand / Steve Colardijn. — S.l. : Bronzen Huis,
2004. — 128 p. — (Thuis: hoe het vroeger was ; 2). —
ISBN 90–75756–73–9
EHC: 743656
Koning Allesanders / Babette Cole. — Amsterdam : Hema,
1988. — ill. — Oorspronkelijke titel: King Change-a-lot
EHC: 743828
EHC: 743524
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Podrouˇzek, 1946. — 345 p. — Tsjechische tekst ;
vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
EHC: 743523
Whitey / Ernest Claes ; [vert.] Charles Dowsett ; [ill.] Victor G.
Ambrus. — London : Oxford University Press, 1970. — 186 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: De Witte
AMVC: C 2632w/e
EHC: 743521
Prins Assepoets / Babette Cole. — Leuven : Davidsfonds,
1992. — ill. — (Davidsfonds/Infodok prentenboek ; 1992:
1). — Oorspronkelijke titel: PrinceCinders ; doelpubliek: Vanaf
4 jaar. — ISBN 90–6565–513–1
EHC: 743773
Als het geld op mijn rug groeide . . . / Michael Coleman ; Basia
Bogdanowicz ; [vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: The
mum who was made of money. — ISBN 90–5341–132–1 ;
ISBN 90–6174–884–4
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–COLE 1993 PR
ˇ
Zivot
Heˇrmana Coena / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1941. — 362 p. —
Oorspronkelijke titel: Het leven van Herman Coene ;
Tsjechische tekst
EHC: 743529
EHC: 743802
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Claude Cr´ebillon, ou: les mouvements du cœur: lettres de la
Marquise de M∗∗∗ au Comte de R∗∗∗ / [edit.] Catherine
Ramond. — Paris : Presses universitaires de France, 2010. —
197 p. — (S´erie 18e si`ecle franc¸ais ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–058174–1
UA–CST: MAG–OW–B 74197
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
The novel and the sea / Margaret Cohen. — Princeton
University Press, N.J. : Princeton, 2010. — 306 p., ill. —
(Translation, transnation ; 2010: 1). —
ISBN 978–0–691–14065–0
Artesis-VT: L 82 M–B 46443
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Les litt´eratures francophones: questions, d´ebats, pol´emiques /
Dominique Combe. — Paris : PUF, 2010. — 242 p. —
(Collection Licence: lettres ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–056845–2
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46448
Sloffie Sleepboot en zijn avonturen op de rivier / Gertrude
Crampton ; [bew.] Han G. Hoekstra ; [ill.] Tibor Gergely. —
S.l. : Rubinstein. — ill. — (Mini gouden boekjes ; [ 4])
EHC: 744164
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
On deconstruction: theory and criticism after structuralism /
Jonathan Culler. — Abingdon : Routledge, 2008. — 317 p. —
ISBN 978–0–415–46151–1
Artesis-OWAC: 34649
in lokaal onderzoekers OW (I. Somers)
Historiarum libri de vita et expeditione Alexandri Magni /
Quintus Curtius Rufus. — Utrecht : Zijll, van, Gijsbert,
1666. — [12], 449, [18], [1 blanco] p., ill., 12°, ∗6 A–T12
V6 . — Bibliografische referentie STCN 066918138. —
Vingerafdruk: 166612 - # a1 ∗2 $C : # a2 ∗4 levi - # b1 A ip : #
b2 V3 ili
EHC: 743840
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
De debutanten / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam : Van
Gennep, 2010. — 447 p. — (Clubsandwich ; 1). —
ISBN 978–90–5515–589–7
EHC: 744201:1
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
Een dag in het park / [pass. aut.] Hanna-Barbera
Productions. — 2 ed. — Amsterdam : Mulder, 1993. — ill. —
(Yogi Beer: avonturen in het natuurpark ; 1993: 1)
EHC: 744126
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
Agnus paschalis . . . incruente primum oblatus ab amplissimo
doctissimoqie domino D. Petro Moreto, ecclesiae cathedralis
Antverpianae canonico . . . feria tertia paschatis anni
M.D.CC.IX. / I.A. Daniau. — Antwerpen : Moretus, Balthasar
IV, 1709. — [1] fol., 1°, [A]1, 55 × 32,5 cm. — Jaar van uitgave
afgeleid van titel
EHC: 744272
EHC: C 97519 [C2–585 d-g / liedbundel II]
De dappere muis. — Bussum : Junior Press, 1977. — ill. —
(Junior reeks ; 4). — ISBN 84–399–7498–1
EHC: 743767
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
1:4
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
Das fremde Sch¨one: Dimensionen des a¨ sthetischen in der
Literatur des Mittelalters / [edit.] Manuel Braun ;
[edit.] Christopher Young. — Berlin : De Gruyter, 2007. — 367
p. — (Trends in medieval philology ; 12). —
ISBN 978–3–11–019350–3
UA–CST: RG 2147 D 10
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Discours de la couronne / [edit.] Antoine Boxler ;
D´emosth`ene. — Paris : Poussielgue, 1898. — 165 p. — Griekse
tekst
EHC: 743794
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Sept Philippiques / D´emosth`ene ; [edit.] Charles Baron. —
Paris : Colin, 1894. — 397 p. — (Collection de classiques
grecs ; 1894: 1)
EHC: 743800
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
Taart voor mama / Veerle Derave. — Wielsbeke : Eenhoorn,
2010. — ill. — ISBN 978–90–5838–597–0
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letter-
SL: PRVL–DERA
en prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
KdG–DLO: T
grote lettergroepenkaarten 4
Uit vuur geboren: het levensverhaal van koningin Draupadi,
heldin uit de Mahabharata / Nicole Derycker. — Leuven :
Davidsfonds, 2010. — 269 p. — ISBN 978–90–815725–1–4
Tikkop: roman / Adriaan van Dis. — 4 ed. — Amsterdam :
Augustus, 2010. — 221 p. — ISBN 978–90–457–0244–5
EHC: 744418
EHC: 744313
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
Die onsigbares / E.K.M. Dido. — Kaapstad : Kwela Boeke,
2003. — 223 p. — ISBN 978–0–7957–0158–0
UA–CST: MAG–OW–B 74082
Diversit´e litt´eraire en Alg´erie / [edit.] Najib Redouane. —
Paris : Harmattan, 2009. — 300 p. — (Autour des textes
maghr´ebins ; 2009: 1). — ISBN 978–2–296–11979–6
UA–CST: MAG–OW–B 74199
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
Die Pr¨asenz des Mittelalters in seinen Handschriften :
Ergebnisse der Berliner Tagung in der Staatsbibliothek zu
Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 6.-8. April 2000 /
[edit.] Hans-Jochen Schiewer ; [edit.] Karl Stackmann. —
T¨ubingen : Niemeyer, 2002. — 361 p., ill. —
ISBN 978–3–484–10847–9
A–C; Hanleiding [2]
Doe mee met Bert. — Aartselaar : Deltas, 1983. — ill. —
(Sesamstraat eerste boekjes ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2894–2
EHC: 743722
UA–CST: RG 2147 D 1
Een verhaal geschreven: het begin van ‘eigen’ / Imke Dielen. —
Gent : Ludion, 2009. — ill. — ISBN 978–90–5544–828–9
Dokter Langpootmug. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 744093
EHC: 744295
Dieren. — Erlangen : Pestalozzi, 1977. — ill.
EHC: 744155
Hotemetoten: gedichten voor kinderen en andere grote mensen /
Pat Donnez ; [ill.] Ann Kestens. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2008. — 59 p., il. — ISBN 978–90–295–6638–4
SL: PRVL–DONN
Dieren op de boerderij. — Amsterdam : Mulder Holland,
1982. — ill.
EHC: 719185
KdG–DLO: DONN po¨ezie
EHC: 744157
Androcles en de leeuw / Birte Dietz ; [ill.] Iben Clante. —
Waalwijk : Omnium-Holland. — ill. — (Pixi-boekjes ; 116)
Het muizenboek / Clinge Doorenbos ; [ill.] Nans van
Leeuwen. — Amsterdam : Mulder, 1982. — ill.
EHC: 743826
EHC: 744146
Dikke vrienden. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao, het
pandabeertje ; 1984: 2). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0416–8
EHC: 743762
Doornroosje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8898–1
EHC: 743464
Pixi en de teddybeer / [ill.] Eva Wenzel-B¨urger ; Anna D¨oring ;
[vert.] Corrie Hafkamp. — Waalwijk : Omnium, 1993. — ill. —
(Pixi-boekjes ; 270). — ISBN 90–6702–229–2 ;
ISBN 90–6702–225-X
EHC: 744141
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Beertje Colargol: ons t.v.-beertje in het circus / [vert.] Ton
Hasebos ; [compil.] Olga Ppouchine ; e.a. — S.l. : Amsterdam
Boek. — 48 p., ill. — Vertaling van: Colargol en route pour la
gloire; Colargol au cirque
EHC: 743919
Kleur en architectuur / [edit.] Marie-H´el`ene Cornips ; [edit.] Jan
De Heer ; [medew.] Henk Engel ; e.a. — Rotterdam : 010,
1986. — 176 p., ill. — ISBN 90–6450–040–1
DB: DB 738 HEER
De drie biggetjes. — Amsterdam : Mulder, 1994. — ill. —
ISBN 90–5423–486–5
EHC: 743661
Drie kleine biggetjes / [vert.] Dolf Verroen ; [ill.] Benvenuti. —
Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1978. — ill. —
ISBN 90–269–0208–5
Artesis-OWAC: 24856
Watermerk: literair tijdschrift Digther: een doorslag van 10
jaar literaire passie / [edit.] Hugo Verstraeten ; [edit.] Frank
Decerf ; [edit.] Alain Delmotte ; e.a. — S.l. : Digther, 2010. —
144 p.
EHC: 743631
EHC: 743666
Roosje moet mee / Imme Dros ; [ill.] Harrie Geelen. — Houten :
Van Holkema & Warendorf, 1992. — 63 p., ill. — (Lees je
al-serie ; 1992: 1). — Doelpubliek: AVI-niveau: 5. —
ISBN 90–269–0219–0 ; ISBN 90–269–0220–4
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
EHC: 744026
Cesar, het haantje van de toren / Philippe Dumas. — Bussum :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1979. — 56 p., ill. —
Oorspronkelijke titel: C´esar, le coq du village. —
ISBN 90–269–0967–5
Aquinas: a guide for the perplexed / Peter S. Eardley ; Carl N.
Still. — London : Continuum, 2010. — 156 p. — (Continuum
guides for the perplexed ; 2010: 3). —
ISBN 978–0–8264–9879–3 ; ISBN 978–0–8264–9880–9
UA–CST: FILO 19.5 N–AQUI–EARD 2010
EHC: 743803
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Gerard Manley Hopkins / Angus Easson. — London :
Routledge, 2011. — 223 p. — (Routledge guides to literature ;
2011: 1). — ISBN 978–0–415–27323–7 ;
ISBN 978–0–415–27324–4 ; ISBN 978–0–203–83518–0
UA–CST: T&L 820 N–HOPK–EASS 2011
Eekhorentjes zonder hol. — S.l. : Hemma, 1984. — 8 p., ill.
EHC: 743437
Pinksterbloemen in september / Remco Ekkers. — Groningen :
Kleine Uil, 2010. — 63 p. — ISBN 978–90–77487–88–4
EHC: 744192
Wie vermoordde Darwin? / Piet Duthoit. — Antwerpen :
Houtekiet, 2010. — 303 p. — ISBN 978–90–8924–110–8
EHC: 744211
Bedrijfsgedichten / Luc Elen. — Antwerpen : Brandhome,
2010. — 79 p. — ISBN 978–90–77163–00–9
KdG–HB: 360
Absoluut geweldig! Gedichten over vrouwen / [compil.] Ina
Vandewijer ; [ill.] Jan Bosschaert ; e.a. — Leuven :
The encyclopedia of fictional artists / [edit.] Koen Brams. —
Davidsfonds, 2010. — 191 p., ill. — ISBN 978–90–6306–606–2 Zurich : JRP / Ringier, 2010. — 2 dln. —
ISBN 978–3–03764–123–1
UA–CST: MAG–OW–C 15331
EHC: 744312
KdG–ABK: 821 ENCY
Encyclopedia + Addition
Avant-garde en religie: over het spirituele in de moderne kunst,
1905–1955 / [edit.] Frank Bosman ; [edit.] Theo Salemink ;
[medew.] Jattie Enklaar ; e.a. — Utrecht : Van Gruting, 2009. —
367 p., ill. — (Utrechtse studies ; 13). —
ISBN 978–90–75879–49–0
EHC: 744317
The encyclopedia of literary and cultural theory /
[edit.] Michael Ryan. — Malden, Mass. : Wiley-Blackwell,
2011. — 3 v. — (The Wiley-Blackwell encyclopedia of
literature ; 2011: 1). — ISBN 978–1–4051–8312–3
UA–CST: T&L 82 A–RYAN 2011
The encyclopedia of the novel / [edit.] Peter Melville Logan. —
Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2011. — 2 v. — (The
Wiley-Blackwell encyclopedia of literature ; 2011: 2). —
ISBN 978–1–4051–6184–8
UA–CST: T&L 82 A–LOGA 2011
The encyclopedia of twentieth-century fiction / [edit.] Brian W.
Shaffer. — Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2011. — 3 v. —
(The Wiley-Blackwell encyclopedia of literature ; 2001: 3). —
ISBN 978–1–4051–9244–6
UA–CST: T&L 82 A–SHAF 2011
1–3
L'´epistolaire au 17e si`ecle / [edit.] G´erard Ferreyrolles. —
Paris : Champion, 2010. — 366 p. — (Litt´eratures classiques ;
71). — ISBN 978–2–908728–62–0
UA–CST: MAG–OW–B 74084
Choix de fables / Esope ; [edit.] Georges van Tieghem. —
Paris : Soci´et´e g´en´erale de librairie catholique. — 110 p.
heeren 1809 / Petrus Robertus van Eyndhoven. — Antwerpen :
by J.B. Carstiaenssens, 1809. — [4] fol., 4°, [A]4 . —
Vingerafdruk: 000004 - # b1 hier e$ : # b2 zijn' luk
EHC: 744011
Ezza Agha Malak: a` la crois´ee des regards: litt´erature libanaise
d'expression franc¸aise / [edit.] Cynthia Hahn. — Paris :
Harmattan, 2010. — 314 p. — (Espaces litt´eraires ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–296–11455–5
UA–CST: MAG–OW–B 74198
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
De hemeleters / Daniel Fano ; [ill.] Catherine Chasseur. —
Nieuwkoop : Heuff, 1980. — ill. — Oorspronkelijke titel: Les
mangeurs de ciel. — ISBN 90–6141–209–9
EHC: 743824
EHC: 743799
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
EHC: 743716
Alex la Guma: a literary & political biography / Roger Field. —
Rochester, N.Y. : Currey, 2010. — 258 p., ill. —
ISBN 978–1–84701–017–9 ; ISBN 1–84701–017–2
UA–CST: MAG–OW–B 74889
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
Allemaal schapen / Heiderose Fischer-Nagel ; Andreas
Fischer-Nagel ; [vert.] Corrie Hafkamp. — Waalwijk :
Omnium, 1992. — ill. — (Pixi-boekjes ; 263). —
ISBN 90–6702–218–7 ; ISBN 90–6702–209–8
EHC: 744142
Mijn konijn Huppel / Heiderose Fischer-Nagel ; Andreas
Fischer-Nagel ; [vert.] Corrie Hafkamp. — Waalwijk :
Omnium, 1992. — ill. — (Pixi-boekjes ; 264). —
ISBN 90–6702–219–5 ; ISBN 90–6702–209–8
EHC: 744143
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
XXL: een maximalistische roman over het leven, de liefde en de
grote snoek / Jon Ewo ; [vert.] Maaike Lahaise. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 280 p. — Oorspronkelijke titel:
XXL: en maksimalistisk roman om livet, kjærligheten og den
store gjedda. — ISBN 978–90–5908–299–1
Samuel Beckett's art / John Fletcher. — London : Chatto &
Windus, 1967. — 154 p.
UA–CST: MAG–OW–B 74925
Flits het vliegtuig / [ill.] St´ephane Turgeon. — Lisse : R & B,
2000. — ill. — ISBN 90–396–0444–4
EHC: 744065
KdG–DLO–NP: EWO
SL: PREX–EWO
Een kanarie in mijn hoofd / Ed Franck. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 100 p. — Doelpubliek: 9. —
Experiment en traditie: een keuze uit opstellen en voordrachten / ISBN 978–90–5908–382–0
[pass. aut.] Piet Thomas ; [edit.] Jooris van Hulle. — Kortrijk :
EHC: 744314
Groeninghe, 2009. — 316 p. — ISBN 978–90–77723–88–3
SL: PRVL–FRAN
EHC: 743915
De waere bestandigheyd van een goed houwelyk, bewe´eze ter
bruyloft van den heere Franciscus van Eyndhoven, en jouffrouw
Catharina van den Panhuyzen, do´or den egten band vereenigd
binnen Antwerpen, op den 13den van wey-maend, 't jaer onz'
Het welterustenboek / Alona Frankel ; [vert.] Thera Coppens. —
Haarlem : Gottmer, 1980. — ill. — ISBN 90–257–1298–3
EHC: 743741
Invasie op de Steenhorst / H.E. Frankena. — Zwolle : La
Rivi`ere & Voorhoeve. — 185 p. — ISBN 90–6084–301–0
EHC: 743658
Heer Cedric / Roy Gerrard ; [ill.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1991. — ill. — Oorspronkelijke titel: Sir
Cedric. — ISBN 90–6174–843–7
EHC: 743381
Benjamin Franklin's autobiography: an authoritative text,
backgrounds, criticism / Benjamin Franklin ; [edit.] J.A. Leo
Lemay ; [edit.] P.M. Zall. — New York, N.Y. : Norton, 1986. —
391 p. — (Norton critical editions ; 1986: 1). —
ISBN 978–0–393–95294–0 ; ISBN 0–393–01737–0 ;
ISBN 0–393–95294–0
Fl¨amische Weihnacht: Erz¨ahlungen fl¨amischer Dichter /
[edit.] Carl Hanns Erkelenz ; Marie Gevers ; Karel van de
Woestijne ; Ernest Claes ; e.a. — M¨unchen : K¨osel-Pustet,
1942. — 143 p.
EHC: 743515
Artesis-VT: L 92 M–B 46442
Een veertigtal verzen uit Nederlands Lyriek / Guido Gezelle ;
Karel van de Woestijne ; Paul van Ostaijen ; [compil.] Arn. J.
Ik ben de zon / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
Schneiders ; [compil.] Jan M. Castelein ; e.a. — S.l. : Coebergh,
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: 1935. — 63 p.
EHC: 744334
2). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4143–3 ; ISBN 90–02–13225–5
De kleine slak / Ghodsi Ghazinoor ; [vert.] Anja de Beer. —
EHC: 743985
Utrecht : St. Pazand, 1993. — ill. — ISBN 90–801414–1–0
EHC: 743970
Ik ben een vis / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Jose Ram´on Sanchez ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: De gieter. — S.l. : Neprebo, 1938. — ill.
EHC: 744105
4). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4141–7 ; ISBN 90–02–13227–1
De rest is nog veel erger: de briefwisseling tussen Maurice
EHC: 743987
Gilliams en Emmanuel De Bom / [edit.] Stijn Vanclooster. —
Kapellen : Pelckmans, 2006. — 251 p., ill. — (Studia
De rode halsketting / Sally Gardner ; [vert.] Tjitske
Flandrica ; 6). — ISBN 90–289–4416–8 ;
Veldkamp. — Houten : Van Goor, 2008. — 383 p. —
ISBN 978–90–289–4416–9
ISBN 978–90–475–0614–0
KdG–DLO–NP: GARD
SL: PREX–GARD
UA–CST: MAG–OW–B 61396
SA: 105#2718
EHC: 706843 [C0–416 b]
KMSKA: MONO–BB 6259
De dag dat de klokken stilstonden: een boek over tijd / William
Geldard ; [ill.] Jolyne Knox ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 4). —
ISBN 90–6407–083–0
EHC: 744021:4
Geluk-wensch aen den eerweˆerden heer mynheer Josephus
Ferdinandus Augustus Hemelaer, aen God opdragende zyne
eerste plegtige misse, in de parochiaele kerk van S. Nicolaes,
Land van Waes, den 24 augustus 1824. — Gend : Begyn, 1824
EHC: 743895
Macht moet zijn in handen van de menschen met ethos: 5
brieven over macht en revolutie van Robert van Genechten aan
Paul van Ostaijen (januari-maart 1919) / [edit.] Matthijs de
Ridder ; [edit.] Ann Blommaert. — Antwerpen : Genootschap
van Ostaijen, 2010. — 48 p. — (Publicaties van het Paul van
Ostaijen Genootschap ; 2). — ISBN 978–94–90889–01–2
EHC: 743555
Verzamelde gedichten / Ida Gerhardt. — 13 ed. — Amsterdam :
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. — 796 p. —
ISBN 978–90–253–6803–6
EHC: 744415
Ijsland / Ronald Giphart. — Amsterdam : Podium, 2010. —
221 p., ill. — ISBN 978–90–5759–446–5
EHC: 744249
Global Ireland: Irish literatures for the New Millennium /
[edit.] Ondˇrej Piln´y ; [edit.] Clare Wallace. — Prague : Litteraria
Pragensia, 2005. — 241 p. — ISBN 978–80–7308–103–4
UA–CST: MAG–OW–B 74081
Samen met vakantie! Beeldwoordenboek met ruim 600
woorden. / Ingrid Godon. — 2 ed. — s.l. : Casterman, 1996. —
ill. — ISBN 90–303–0753–6
EHC: 743771
Nederlandse schrijvers en religie, 1960–2010 / Jaap
Goedegebuure. — Nijmegen : Vantilt, 2010. — 207 p. —
ISBN 978–94–6004–054–2
UA–CST: RG 2147 C 11
EHC: 744245
Gedichten voor moeders / Steph Goossens. — 2 ed. —
Antwerpen : Manteau, 2010. — 48 p. —
ISBN 978–90–223–2543–8
EHC: 744389
Le petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean Jacques Semp´e. —
Paris : Gallimard, 1999. — 176 p., ill. — (Folio junior ;
940). — ISBN 2–07–052427–2
KdG–DLO–NP: SEMP
Artesis-BLS: BLS 840 G–SEMP 1999
Les vacances du petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean
Jacques Semp´e. — Paris : Gallimard, 2002. — 156 p., ill. —
(Collection Folio ; 2664). — ISBN 2–07–039262–7
KdG–DLO–NP: GOSC
UA–CST: OW 840 P–GOSC 2002
Pinkeltje en Pluisje / Corrie Hafkamp ; [ill.] Dagmar Stam ;
[pass. aut.] Dick Laan. — 3 ed. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf, 1983. — ill. — (Pinkeltje ; 1983: 1). —
ISBN 90–269–0278–6
EHC: 743688
De ondeugende eekhoorntjes / Elly Haga. — Den Haag : Van
Goor, 1940. — 15 p., ill.
EHC: 744180
Des feux fragiles dans la nuit qui vient: roman / Xavier
Hanotte. — Paris : Belfond, 2010. — 329 p. —
ISBN 978–2–7144–4709–8
Contre Eunome / Gr´egoire de Nysse ; [edit.] Raymond Winling ;
EHC: 744286
[medew.] W. Jaeger. — Paris : Cerf, 2008. — 225 p. —
(Sources chr´etiennes ; 521(= v. 1)) ; (Sources chr´etiennes ;
Juffertje Geluk / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
524(=v. 2)). — Griekse en Franse tekst. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
ISBN 978–2–204–08716–2 ; ISBN 978–2–204–09211–1
5). — ISBN 90–359–0393–5
UA–CST: MAG–OW–A 21885
EHC: 743528
1–2
BSA: LZ 250/1
1
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
1–2
Juffertje Kattekop / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla
Brommer. — Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje
miniboekjes ; 1). — ISBN 90–359–0389–7
EHC: 743525
Juffertje Te-laat / Roger Hargreaves. — Antwerpen : Standaard,
1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ; 4). —
ISBN 90–359–0392–7
EHC: 743977
Sneeuwwitje / Jacob Grimm ; Wilhelm Grimm ; [ill.] Rolf
Rettich ; [vert.] M. Bodaert. — Vlaardingen : Lever. — 43 p.,
ill. — (De bonte Grimm-boekjes ; [ 1])
EHC: 744301
Juffertje Twijfel / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
2). — ISBN 90–359–0390–0
EHC: 743527
Ad L. & M. Annaeos Senecas notae / Johannes Fredericus
Gronovius. — Amsterdam : Elzevier, Lodewijk III & Daniel,
1658. — [24], 490, [23], [1 blanco] p., 12°, ∗12 A–X12 Y6 . —
Bibliografische referentie STCN 091015243. —
Vingerafdruk: 165812 - # a1 ∗2 cor : # a2 ∗7 ter - # b1 A ur : #
b2 Y4 ali
EHC: 743844
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Meneer Blij / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1971. — ill. — (De meneer boekjes ; 13). —
ISBN 0–85396–001–1
EHC: 743532
Meneer Spierbal / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (De meneer boekjes ;
1986: 1). — ISBN 90–359–0383–8
EHC: 743535
Rwanda 94: une tentative de r´eparation symbolique envers les
morts, a` l'usage des vivants / Marie-France Collard ; Jacques
Delcuvellerie ; Yolande Mukagasana ; e.a. ; Groupov. — Paris :
Editions th´eaˆ trales, 2002. — 174 p. — ISBN 2–84260–102–5
UA–CST: MAG–OW–B 74430
Huid en haar / Arnon Grunberg. — Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar, 2010. — 525 p. — ISBN 978–90–388–9383–9
EHC: 744397
Meneer Vergeetal / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1976. — ill. — (De meneer boekjes ; 2). —
ISBN 0–85985–058–7
EHC: 743530
Meneertje Wijsneus / Roger Hargreaves ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — Amsterdam : Leopold, 1993. — ill. —
ISBN 90–258–3660–7
EHC: 743705
Rym-galm aen den eerweerden heer Jacobus Desutter, by het
opdraegen van zyn eerste heylig mis-offer in de parochiale kerk
van de Minimen binnen Brussel, den 27 van gras-maend 1826 /
H.J.T. — Mechelen : Van Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743966
M´ethode Havet: cahiers franc¸ais anglais, l'´ecriture et les
langues enseign´ees simultan´ement = M´ethode Havet: French
English copy-books, writing and languages taught
simultaneously / Alfred G. Havet. — Paris : Papillon & Herment
EHC: 743713
1
Op weg naar de tandarts / Barbara Shook Hazen ; [ill.] Richard
Cuffari ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1979. — ill. — Oorspronkelijke titel: The ups and downs of
Marvin. — ISBN 90–215–0726–9
EHC: 744044
Vos en haas / Sylvia vanden Heede ; [ill.] Th´e Tjong-Khing. —
6 ed. — Tielt : Lannoo, 2000. — 140 p., ill. —
ISBN 90–209–3197–0
Dribbel naar de kermis / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 3). —
Oorspronkelijke titel: Spot at the fair. — ISBN 90–410–0059–3
EHC: 743923
Dribbel op de boerderij / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 2). —
Oorspronkelijke titel: Spot on the farm. —
ISBN 90–410–0060–7
EHC: 743922
EHC: 743813
Pleun: roman / Detlev van Heest. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2010. — 496 p. — ISBN 978–90–282–4143–5
EHC: 744212
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
EHC: 743461
2
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
Het heerlijke eiland van koning Torelore / Sylvaine Hinglais ;
[ill.] Tom Schamp ; [vert.] Siska Goeminne. — Tielt : Lannoo,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Le fabuleux amour
d'Aucassin et Nicolette. — ISBN 978–90–209–9178–9
EHC: 744332
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Hobbel en zijn vriendjes / [vert.] Miek Moolenaar. —
Aartselaar : Deltas, 1984. — ill. — ISBN 90–243–9954–8
EHC: 743469
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
Hoe laat is het? / [ill.] Nans van Leeuwen. — Amsterdam :
Mulder. — ill.
EHC: 743387
1–2
Bert vindt een paard / Marian Hesper-Sint ; [ill.] Beate Rose ;
[pass. aut.] Gunther Spang. — Assen : Van Gorcum & Comp,
1968. — ill. — Oorspronkelijke titel: Ferdi und Ferdinand
Hoe laat is het? — S.l. : Zuid-Nederlandse Uitgeverij, 1974. —
ill. — (Een preschool uitgave ; 1974: 1). —
ISBN 90–243–1081–4
EHC: 743391
EHC: 743932
[Het schommelpaard]. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 743485
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
Hoe laat is het? / Walt Disney Productions. — S.l. : Hema,
1986. — ill.
EHC: 743397
Hoe laat is het? / [ill.] Pamela Storey. — 4 ed. — Amsterdam :
Mulder, 1993. — ill. — Doelpubliek: 3 tot 5 jaar
EHC: 743389
3; 6
Hom`ere illustr´e: Iliade . Odyss´ee . Po`emes hom´eriques /
[edit.] Ch. Georgin. — 2 ed. — Paris : Hatier, 1927. — 446 p.,
Kabouter Pimpeltje in het sprookjesbos / Hetty van den
Heuvel. — Aartselaar : Deltas, 1985. — ill. — Titel varieert: De ill.
EHC: 743791
avonturen van kabouter Pimpeltje ; doelpubliek: Vier- tot
achtjarigen ; titel varieert: De avonturen van kabouter
Pimpeltje. — ISBN 90–243–3496–9
Iliade / Hom`ere ; [medew.] P.-A. Brach. — 2 ed. — Paris :
EHC: 743832
Belin, 1876. — 687 p. — (Nouvelles e´ ditions de classiques
grecs, imprim´ees en gros caract`eres ; 1876: 1). — Griekse tekst
EHC: 743796
Dribbel kijkt naar vormen / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 4). —
Oorspronkelijke titel: Spot looks at shapes. —
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
ISBN 90–410–0061–5
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 743924
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
‘Welterusten, kleintje’: naar het boek ‘Het verhaal van Klaas
Vaak’ / [ill.] Rien Poortvliet ; Wil Huygen ; [bew.] Rein
Gerlofs. — Leeuwarden : In Holland staat een Huis, 1992. —
32 p., ill. — Titel varieert: ‘Welterusten, kleintje’: het verhaal
van Klaas Vaak. — ISBN 90–74818–03-X
EHC: 743833
EHC: 744373
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Concepts of power in Kierkegaard and Nietzsche / J. Keith
Hyde. — Farnham : Ashgate, 2010. — 235 p. — (Ashgate new
critical thinking in religion, theology and biblical studies ;
2010). — ISBN 978–0–7546–6574–8 ;
ISBN 978–1–4094–1041–6
UA–CST: FILO 19.8 G–HYDE 2010
Diderot: un mat´erialisme e´ clectique / Annie Ibrahim. — Paris :
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsVrin,
2010. — 239 p. — (Biblioth`eque des philosophies ; 2010:
en middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
2).
—
ISBN 978–2–7116–2290–0
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
UA–CST: FILO 19.7 N–DIDE–IBRA 2010
2
Liederen: volledige tekst met de oude wijzen, in hedendaagse
toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht / Pieter
Cornelisz. Hooft ; [edit.] H. Geraedts ; [edit.] Geert
Kazemier. — Utrecht : Spectrum, 1947. — 46 p.
Artesis-KC: MM–LI–HOOFT-liedere-1
Artesis-KC: MM–LEPP–HOOFT-liedere-1
EHC: B 128072 [S0–403 c]
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
In het circus / [edit.] Joachim L¨offel ; [ill.] Marion
Kr¨atschmer. — M¨unchen : Pestalozzi, 2008. — ill. —
ISBN 3–614–91062–8
EHC: 743376
De zwerftocht van de wannenlapper / Jacques Hoste. — S.l. :
Heemkring Huizingouw, 2009. — 28 p.
EHC: 743587
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
Hugo Claus: wat een boek al niet mag zijn. — Antwerpen :
Antiquariaat De Slegte, 2004. — 79 p., ill. — (Catalogus ;
10). — Tentoonstelling: Antiquariaat De Slegte [Antwerpen].
2004/05/15 - 2004/06/19
EHC: 612466:10 [C2–366 c]
KMSKA: TENT–TB 7398
Roodkapje was een toffe meid: stoere sprookjes om te rappen /
Marjet Huiberts ; [ill.] Wendy Panders ; [comp.] Bena¨ıssa
Linger. — Haarlem : Gottmer, 2010. — 47 p., ill. — Met 1
compact disc(s). — ISBN 978–90–257–4684–1
EHC: 744300
Basiswerk; CD
Leren recenseren / Hans Invernizzi ; Tjeerd de Jong. —
Bussum : Coutinho, 2009. — 123 p. —
ISBN 978–90–469–0139–7
Artesis-VT: L 82 M–B 46010
PLANTIJN–MEI: OK 307/233 INVE
XIOS–CH: 092.2 INVE 2009
UA–CST: PSW 001 G–INVE 2009
KdG–SAW: 092.2
De penu et instrumentis domesticis et rusticis / Isidorus
Hispalensis ; [edit.] J.-Y. Guillaumin. — Paris : Belles Lettres,
´
2010. — 173 p. — (Etymologies
; 20). — Franse en Latijnse
tekst. — ISBN 978–2–251–33645–9
UA–CST: MAG–OW–AA 30765
Laus angelica : poetry in the medieval mass / Gunilla Iversen ;
[edit.] Jane Flynn. — Turnhout : Brepols, 2010. — 317 p., ill. —
(Medieval church studies ; 5). — ISBN 978–2–503–53133–5
UA–CST: RG 2147 B 16
Pligten van een opregt christen / J.V.L. — S.l. : s.n., 1700. —
[1] fol., 2°, [A]1. — Waarschijnlijk gedrukt in de (Zuidelijke?)
Nederlanden, in de 18de eeuw
EHC: 743901
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
Jaarboek / Gerard Walschap Genootschap. — Antwerpen
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
UA–CST: T&L 80 E–JAAR
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
1(2009)–
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–JAAR
1(2009)–
EHC: 734825 [C2–474 f]
1(2009)–
EHC: 737189
Huisje aan de zee / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 95 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 1). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743516
KMSKA: TENT–TC 9892
Jungle boek. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8900–7
EHC: 743466
Huisje in het bosch / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 98 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 2). — Doelpubliek:
Wie wil koek? / Nini Jurriens ; [ill.] Dagmar Stam. — Tilburg :
6–9 jaar
Zwijsen, 1978. — ill. — (Step-boekjes ; 1978: 3). —
EHC: 743517
ISBN 90–276–0663–3
EHC: 744031
Huisje op de heide / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 72 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 3). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743982
Kabouter Flip en zijn vrienden / [ill.] Fritz Baumgarten. — S.l. :
s.n. — ill. — Titel varieert: Avonturen van Flip en Maxje ; titel
varieert: Avonturen van Flip en Maxje
EHC: 743780
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
De kabouterwinkel: een vrolijk verhaaltje / [ill.] Freddie
Langeler. — Groningen : Niemeijer. — 30 p., ill.
EHC: 744183
3; 12
Vaslav: roman / Arthur Japin. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2010. — 374 p. — ISBN 978–90–295–7297–2
EHC: 744416
Joost de tovenaar / Lena Karlin ; [ill.] Charlotte Ramel ;
[vert.] J.C.F. Feths. — Amersfoort : Eekhoorn. — ill. — (Joost ;
[ 1]). — Oorspronkelijke titel: Magiska Hjalte. —
ISBN 90–6056–432–4
EHC: 743854
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Muisje Andersom / Anita Jeram. — S.l. : Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek, 2001. — ill. —
ISBN 90–74336–66–3
EHC: 743691
Konijn en de beesten / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 1). — ISBN 90–75170–07–6
EHC: 743925
Konijn gaat in bad / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 2). — ISBN 90–75170–08–4
EHC: 743926
Telkens met 3 grammofoonplaten
Wie , wat, waar? Wat doen ze daar? / Jack Kent ;
[vert.] Marianne Keser. — Helmond : Helmond, 1975. — 32 p.,
ill. — (Kleuter-verhaaltjes ; 1975: 4). — ISBN 90–252–4664–8
EHC: 743936
Heilwensch ter gelegenheid der zilveren bruiloft van Carolus de
Keyser met Maria Theresia Bal: gevierd te Antwerpen den 20
juli 1879 / Jozef de Keyser. — Antwerpen : 1879
EHC: 744017
Kijk naar binnen, kijk naar buiten: de kat en de muis. —
Amsterdam : Mulder, 1989. — ill.
EHC: 744101
Veel zeggen met weinig woorden: inspiratie voor troost &
bemoediging / Majke Jongen. — Leuven : Davidsfonds,
2010. — 80 p. — ISBN 978–90–5826–733–7
BSA: LZ 191/1542
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
J.R.P.V.P.L.T. & R. Vermeersch / [edit.] Lowie Vermeersch ;
[edit.] Pieter Vermeersch ; [edit.] Paul Vermeersch. — Brussel :
ASA, 2010. — 286 p., ill. — Tentoonstelling: Belgi¨e. Vlaams
Parlement. Lokettenzaal [Brussel]. 2010/03/25 - 2010/06/03 ;
Nederlandse en Engelse tekst. — ISBN 978–94–6117–001–9
Kleine haas, grote leeuw. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao,
het pandabeertje ; 1984: 1). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0412–5
EHC: 743759
De kleine kok. — S.l. : Hemma, 1984. — 8 p., ill.
EHC: 743435
Draaien zwaaien / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. —
Houten : Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. —
(Kindje kijken ; 1995: 2). — ISBN 90–269–1115–7
EHC: 743674
De kleine zeemeermin. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8899-X
EHC: 743463
Het klokje rond met Mark en Mieke. — Amsterdam : Mulder
Holland, 1982. — ill. — (Een Mulder Holland kartonboek ;
1982: 1)
EHC: 743400
Hoki en Poki / Rie Kooyman. — Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1970. — ill. — ISBN 90–01–48950–8
Vriendjes genoeg = Arkadas¸ c¸ok / Nannie Kuiper ; [ill.] Philip
¨
Hopman ; [vert.] Mari Ozkaya
; e.a. — Houten : Van Holkema
& Warendorf, 1991. — ill. — (Niet storen, ik lees ; 1991: 4). —
Nederlandse en Turkse tekst. — ISBN 90–269–1266–8
EHC: 744012
Die k¨urzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere
Essays / Hermann Kurzke. — M¨unchen : Beck, 2010. — 255
p. — ISBN 978–3–406–59989–7
UA–CST: T&L 830 G–KURZ 2010
EHC: 743682
De kracht van Gods woord: Augustinus als predikant. —
Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2009. — 126 p. —
(Augustinusdag ; 2009)
Mario en de meeuw / Guy Lamarque ; [ill.] Michel Gourlier ;
[bew.] Mies Bouhuys. — S.l. : Roelofs van Goor, 1961. —
ill. — (De wereld rond ; [ 3])
EHC: 743831
BSA: LZ 254/V/74/2009
De koe die in het water viel / Phyllis Krasilovsky ; [ill.] Peter
Spier. — Houten : Van Holkema & Warendorf, 1992. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The cow who fell in the canal. —
ISBN 90–269–0886–5
EHC: 743849
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
De hond in de pot / Rindert Kromhout ; [ill.] Georgien
Overwater. — Tilburg : Zwijsen, 2000. — 31 p., ill. —
(Leesleeuw: groep 3/leerjaar 1 ; 10). — ISBN 90–276–4377–6
EHC: 743927
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. —
ill.
EHC: 744136
Igor: beer in nood / Rindert Kromhout. — Amsterdam :
Leopold, 2007. — 72 p. — ISBN 978–90–258–5083–8
Handboek der leerlingen 2
De sneeuwpop van Pim / Greta Landen ; [medew.] Pat Mills ;
[bew.] Arnoldus Ans ; [ill.] Angela Mills. — Houten : Van
Reemst, 1987. — ill. — (De vlinder-kinderen ; 1987: 1). —
Oorspronkelijke titel: The missing snowman ; doelpubliek:
Knappe Gans / Rindert Kromhout ; [ill.] Annemarie van
Haeringen. — Amsterdam : Leopold, 2000. — ill. — (Vriendjes Leesindex A 101, niveau 4. — ISBN 90–269–0558–0
EHC: 744008
van Leopold ; 2000: 1). — ISBN 90–258–3681-X
SL: PREX–KROM
KdG–DLO: KROM
EHC: 743981
Weer en wind / Rindert Kromhout ; [ill.] Jan Jutte. — Tilburg :
Zwijsen, 2000. — 23 p., ill. — (Spetter ; 2000: 5). —
Doelpubliek: AVI 1; vanaf 6 jaar. — ISBN 90–276–4488–8
EHC: 744037
Het abc rijmboek van Sofie en Maarten / Nannie Kuiper ;
[ill.] Philip Hopman. — Groningen : Wolters-Noordhoff,
1999. — 30 p., ill. — (Kleuterlijsters ; 1999/ 3). —
Doelpubliek: 3–6 jaar. — ISBN 90–01–55222–6
EHC: 744042
De kabouterwinkel / Freddie Langeler. — Den Haag :
Kompas. — 28 p., ill.
EHC: 744112
Sprakeloos / Tom Lanoye. — 15 ed. — Amsterdam :
Prometheus, 2010. — 359 p., ill. — ISBN 978–90–446–1712–2
EHC: 744419
Feestelijk zweet: roman / Ruth Lasters. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 332 p. —
ISBN 978–90–8542–169–6
EHC: 744266
Bibabubbel / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. — Houten :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. — (Kindje
kijken ; 1995: 3). — ISBN 90–269–1113–0
EHC: 743676
Brommeltje wil mama helpen / Anne Leblanc. — Malle : Ballon,
1999. — ill. — (Strikjesreeks ; 3). — ISBN 90–374–3102-X
EHC: 744023
Hara kiwi / Lectrr. — 's-Hertogenbosch : Silvester, 2005. — ill.
EHC: 744291
5
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Deesje / Joke van Leeuwen. — Amsterdam : Rainbouw Jeugd,
2010. — 166 p., ill. — (Rainbouw jeugd ; 6). — Doelpubliek:
7+. — ISBN 978–90–417–5017–4
EHC: 744260
De drie biggetjes / A.M. Lef`evre ; M. Loiseaux ; M.
Nathan-Deiller ; e.a. — Eke : ADC, 1999. — ill. —
ISBN 90–5561–311–8
EHC: 743556
Zielsveel / Marc Legendre. — Antwerpen : Manteau, 2010. —
196 p. — ISBN 978–90–223–2561–2
KdG–DLO–NP: LEGE
EHC: 744879
SL: PRVL–LEGE
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744188
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
Het lelijke speelgoed. — S.l. : Hemma, 1984. — 8 p., ill.
EHC: 743433
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
ISBN 90–309–0291–4
EHC: 743677
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
Lesevorg¨ange : Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen
Texten, Bildern und Handschriften / [edit.] Eckart Conrad Lutz ;
[edit.] Martina Backes ; [edit.] Stefan Matter. — Z¨urich :
Chronos, 2010. — 728 p., ill. — (Medienwandel Medienwechsel - Medienwissen: historische Perspektiven ;
11). — ISBN 978–3–0340–0965–2
UA–CST: RG 2147 D 9
De letter levend maken: opstellen aangeboden aan Guido de
Baere bij zijn zeventigste verjaardag / [edit.] Kees Schepers ;
[edit.] Frans Hendrickx ; [medew.] Rob Faesen ;
[medew.] e.a. — Leuven : Peeters, 2010. — 689 p., 1 losse
bijl. — (Miscellanea Neerlandica ; 39). —
ISBN 978–90–429–2441–3
UA–CST: ALG 248 G–SCHE 2010
UA–CST: RG 2133 C 18
BSA: LZ 102/574
Roodkapje / Martine Letterie ; [ill.] Els Vermeltfoort ; e.a. —
Tilburg : Zwijsen, 2010. — ill. — (Sprookjesreis ; 2010: 2). —
Doelpubliek: 4+. — ISBN 978–90–487–0536–8
EHC: 744241
Appartemensen: een verhaal met voetnoten in vier
verdiepingen / Dimitri Leue ; [medew.] Britt van Marsenille ;
[ill.] Tom Schoonooghe. — Tielt : Lannoo, 2009. — 86 p.,
ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–209–8553–5
SL: PRVL–LEUE
EHC: 734464
Basiswerk; CD
KdG–DLO: LEUE j
Armandus de Zoveelste / Dimitri Leue ; [ill.] Vanessa
Verstappen. — Tielt : Lannoo, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–209–9054–6
KdG–DLO–NP: LEUE
XIOS–CH: Fict B LEUE 2010
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
SL: PRVL–LEUE
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Jafta: mijn moeder / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 4). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my mother. — ISBN 90–6141–222–6
EHC: 743852
´
Ecrivains
artistes: la tentation plastique, 18e-21e si`ecle / Serge
Linares. — Paris : Citadelles & Mazenod, 2010. — 271 p.,
ill. — ISBN 978–2–85088–331–6
KMSKA: MONO–BC 6171
Artesis-OWAC: 34689
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Ab urbe condita liber 21: tekst, inleiding en commentaar / Titus
Livius ; [edit.] J.A.M. van der Linden. — Zeist : Nib, 1973. —
104 p. — ISBN 90–275–1445–3
EHC: 743665
Jafta: mijn vader / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 3). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my father. — ISBN 90–6141–223–4
EHC: 743850
Roffel en Stoffel op het land: een boek over de natuur / David
Lloyd ; [ill.] Gill Tomblin ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 3). —
ISBN 90–6407–082–2
EHC: 744021:3
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
Tip en Tippie: een boek over letters / David Lloyd ;
EHC: 743822
[ill.] Charlotte Voake ; [vert.] Louis C.P. Rogmans ; e.a. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 2). —
Feestgedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
ISBN 90–6407–085–7
Libot. — Lier : Van In. — 2 v.
EHC: 744122
EHC: 744021:2
1–2
Na¨ıeve gedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 38 p.
EHC: 744125
Weemoedige dichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 41 p.
EHC: 744127
Zot van A / Bart van Lierde ; [pass. aut.] Kim van Kooten. —
Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 261 p. —
ISBN 978–90–8924–142–9
Van e´ e´ n tot tien en terug: een boek over cijfers / David Lloyd ;
[ill.] Carolyn Dinan ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 1). —
ISBN 90–6407–084–9
EHC: 744021:1
Bastiaan Big / Arnold Lobel ; Jean van Leeuwen ; [vert.] W.J.
van Melle-Meijer. — Amsterdam : Ploegsma, 1986. — 60 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1986: 1). — Oorspronkelijke titel: Tales
of Oliver Pig. — ISBN 90–216–0827–8
EHC: 744051
EHC: 744202
´
Ecrits
sur la soci´et´e / Charles-Joseph de Ligne ; [edit.] Jeroom
Vercruysse ; [medew.] Daniel Acke ; e.a. — Paris : Champion,
2010. — 958 p. — (L'ˆage des Lumi`eres ; 56). —
ISBN 978–2–7453–2046–9
UA–CST: MAG–OW–B 74196
Bij Uil thuis / Arnold Lobel ; [vert.] Ed Leeflang. — 5 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1991. — 64 p. — (Blok-boekje ; 1991:
1). — Oorspronkelijke titel: Owl at home ; doelpubliek: AVI
6. — ISBN 90–216–1174–0
EHC: 743505
KdG–DLO: B
Kikker en Pad zijn vrienden / Arnold Lobel ; [vert.] Ed
Leeflang. — 5 ed. — Amsterdam : Ploegsma, 1997. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1997: 1). — Oorspronkelijke titel: Frog
and Toad are friends ; doelpubliek: AVI 6. —
ISBN 90–216–1184–8
Dit is Koen / Kristiina Louhi ; [bew.] Agnes Somers. —
Naarden : Kimio, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: Meidan
Tomppa ; doelpubliek: Voor kinderen vanaf 1 jaar en hun papa's
en mama's. — ISBN 90–71368–57–2
EHC: 743862
EHC: 743502
Muizen verhalen / Arnold Lobel. — Amsterdam : Ploegsma,
1979. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 4). —
Oorspronkelijke titel: Mouse tales. — ISBN 90–216–0512–0
EHC: 744048
Valentijn / Arnold Lobel ; [vert.] Jannie Daane. — 2 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1979. — 63 p., ill. — (Blok-boekje ;
1979: 3). — Oorspronkelijke titel: Small pig. —
ISBN 90–216–0562–7
EHC: 744047
De auto / M. Luisa ; [ill.] M.R. Vela. — Waalwijk : Omnium. —
8 p., ill. — (Serie Vroem-vroem ; [ 1])
EHC: 744298
La letteratura nel ventennio fascista: cronache letterarie tra le
due guerre: 1920–1940 / Giorgio Luti. — 2 ed. — Firenze :
Nuova Italia, 1973. — 289 p. — (Biblioteca di cultura ; 106)
Artesis-VT: HB–GENN
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
Plato's theory of ethics: the moral criterion and the highest
good / R.C. Lodge. — Abingdon : Routledge, 2010. — 558
p. — (Ancient philosophy ; 9). — ISBN 978–0–415–61394–1 ;
ISBN 978–0–415–22523–6
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Plato's theory of art / Rupert C. Lodge. — Abingdon :
Routledge, 2010. — 316 p. — (Ancient philosophy ; 7). —
ISBN 978–0–415–61392–7 ; ISBN 978–0–415–22522–9
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Lof-dicht op-gedraegen aen den seer eerwerdigen ende
godt-minnenden heere, myn heer Rupertus Henricus Josephus
Beydaels, aen Godt op-offerende syn eerste onbloedige
offerande in de kapelle van de ee.pp. carthuysers binnen
Brussel den 5. julii 1746. — Brussel : by P.J. Lemmens,
1746. — 6, [2 blanco] p., 4°, A4 (A4 blanco)
EHC: 743914
Lof-galm toegezongen aen den nieuw-gezalfden heer J.-B. Jans,
zyne eerste plegtige offerhande aen den hemelschen Vader
opdraegende in de succursale kerk van het beggyn-hof binnen
Brussel den 27 van winter-maend 1826. — Mechelen : Van
Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743969
Willie en zijn gele kar / Ulf L¨ofgren ; [bew.] Koen Sels. —
Leuven : Infodok, 1988. — ill. — (Willie: prettige boekjes voor
peuters en kleuters ; 1988: 1). — Oorspronkelijke titel: Ludde
och vagnen. — ISBN 90–6565–210–8
EHC: 744030
Daphnis und Chloe / Longus ; [ill.] Marc Chagall. — M¨unchen :
Prestel, 2004. — (Pegasus Bibliothek ; 2004: 1). —
ISBN 3–7913–3245–7
KMSKA: MONO–BB 8367
Elsschot, Antwerpen en Coraline / Bart van Loo ; [ill.] Alain
Giebens. — Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 153 p., ill. —
ISBN 978–90–8924–135–1 ; ISBN 978–90–450–1740–2
EHC: 743928
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
De geheime boekenclub / Gayle Lynds. — Amsterdam :
Luitingh, 2010. — 398 p. — ISBN 978–90–245–8962–3
KdG–DLO–NP: LYND
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
Misschien morgen / Patricia McCormick ; [vert.] Jenny De
Jonge. — Amsterdam : Mistral, 2010. — 264 p. —
ISBN 978–90–499–5164–1
KdG–DLO–NP: MCCO
[2]:1–6
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
De wedstrijd: de wonderbaarlijke avonturen van Anton B.
Stanton / Colin McNaughton ; [vert.] Ineke Ris. — Amsterdam :
Kosmos, 1979. — Ill. — Oorspronkelijke titel: The rat race. — Een broertje voor Julia / Richard Meier ; [ill.] Ingrid
ISBN 90–215–0905–9
Mizsenko. — D¨usseldorf : Schwann-Bagel, 1981. — ill.
EHC: 744099
EHC: 743841
KdG–DLO: W
Literature, law, and Europe: the first Romano Guarnieri lecture
in Italian studies and a debate with Frans Timmermans /
Claudio Magris. — Utrecht : Igitur, 2009. — 80 p. —
(Italianistica ultraiectina ; 5). — Engelse, Italiaanse en
Nederlandse tekst. — ISBN 978–90–6701–027–6
UA–CST: MAG–OW–B 73988
Geen pakjes voor mij! / Lenia Major ; [vert.] Kolet Janssen ;
[ill.] Patrick Chenot ; [medew.] Ria Swinnen ; e.a. — Averbode :
Averbode, 2010. — 32 p., ill. — (Leeskriebel ; 10: 4)
Een literaire roadtrip: in 30 dagen langs 100 schrijversgraven /
Aad Meinderts ; [fotograaf] Jessica Swinkels. — Amsterdam :
Lubberhuizen, 2010. — 175 p., ill. —
ISBN 978–90–5937–270–2
EHC: 744378
Het regent zonlicht / Koos Meinderts ; [ill.] Annette Fienieg. —
Utrecht : Lemniscaat, 2010. — 60 p., ill. — Met 1 compact
disc(s). — ISBN 978–90–477–0309–9
EHC: 744304
Basiswerk; CD
Artesis-BLS: BLS 839.3 F 2:2010,4
EHC: 743328
KdG–DLO: MAJO j
In doos Leeskriebel (bij fictie L)
De slodderwolven / David Melling. — [vabb] Amsterdam :
Zirkoon, 2006. — 32 p., ill. — ISBN 978–90–5247–383–3
KdG–DLO: S
In Europa: reizen door de twintigste eeuw / Geert Mak. —
Antwerpen : Atlas, 2007. — 852 p. —
ISBN 978–90–450–0372–6
UA–CST: HB–PSW–SAUET
XIOS–CH: 927.3 MAK 2007
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
Scherprechter / Bob Mendes. — Antwerpen : Manteau,
2010. — 207 p. — (Manteau thriller ; 2010: 10). —
ISBN 978–90–223–2565–0
EHC: 744394
Cahier d'un retour au pays natal: Aim´e C´esaire: approche
ethnostylistique / Gervais Mendo Ze. — Paris : Harmattan,
2010. — 269 p. — ISBN 978–2–296–11785–3
UA–CST: T&L 840.8 N–CESA–MEND 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
Das literarische Deutschland: ein bescheidener Blick / Louis de
Man. — S.l. : s.n., 1951. — Overdruk uit Revue des langues
vivantes. - (c.1951)
EHC: 743617
De Marec code / Marec. — Leuven : Van Halewyck, 2010. —
ill. — ISBN 978–94–6131–016–3
EHC: 744322
Vengeance du traducteur: roman / Brice Matthieussent. —
Paris : P.O.L., 2009. — 308 p. — ISBN 978–2–84682–334–0
Artesis-VT: L 840 M–B 46455
Meneer Kat gaat naar de stad / [ill.] Richard Scarry. —
Helmond : Helmond, 1977. — ill. — (Scarry miniboekjes ;
2). — Oorspronkelijke titel: Mr. Kitcat goes to town. —
ISBN 90–252–4704–0
EHC: 744139
Het konijn op de maan / Paul Mennes. — Amsterdam : Nijgh &
Van Ditmar, 2010. — 189 p. — ISBN 978–90–388–9351–8
EHC: 744374
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
Iejoor is jarig / A.A. Milne ; [ill.] Ernest Shepard. — Den
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh boekjes ; 4). —
Oorspronkelijke titel: Eeyore has a birthday. —
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
ISBN 90–00–02325–4
EHC: 743581
6
Mettre en prose aux 14e-16e si`ecles / [edit.] Maria Colombo
Timelli ; [edit.] Barbara Ferrari ; [edit.] Anne Schoysman ;
[medew.] Irene Finotti. — Turnhout : Brepols, 2010. — 265
p. — (Texte, codex & contexte ; 11). —
ISBN 978–2–503–53351–3
EHC: 743993
Kanga en Roe verschijnen in het woud / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 5). — Oorspronkelijke titel: Kanga and baby
Roo come to the forest. — ISBN 90–00–02326–2
EHC: 743995
UA–CST: MAG–OW–B 62886
UA–CST: RG 2147 D 20
Pipo en het oog van Ox / W. Meuldijk ; [ill.] J. Nieuwenhuis ;
[medew.] J. Wesseling. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers,
1968. — 64 p., ill.
Knorretje ontmoet een flipperdeflap / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 3). — Oorspronkelijke titel: Piglet meets a
heffalump. — ISBN 90–00–02324–6
EHC: 743992
EHC: 743821
Burgerlijke schemering / Steve Michiels. — Antwerpen :
Vrijdag, 2010. — ill. — ISBN 978–94–6001–087–3
EHC: 744359
Winnie-de-Poeh en een stuk of wat bijen / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 1). — Oorspronkelijke titel: Winnie-the-Pooh
and some bees. — ISBN 90–00–02322-X
EHC: 743990
Er wordt bij Wanja op de deur geklopt. . . / Reinhard Michl ;
Tilde Michels ; [vert.] I. Buyle. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Es klopft bei Wanja in der Nacht. — ISBN 90–6174–494–6
EHC: 744022
Rodin/Balzac: verhaal van een meesterwerk: educatieve
brochure / Inez Dechamps. — Antwerpen : Stad Antwerpen,
2008. — 19 p., ill. — Tentoonstelling: Middelheimmuseum
[Antwerpen]. 2008/10/12 - 2008/12/14
KMSKA: TENT–TC 8889
EHC: 722887
Artesis-OWAC: 34646
Smoorverliefd / Hilde van Mieghem ; Chris van Camp ;
[ill.] Sofie Silbermann. — Tielt : Lannoo, 2010. — 193 p.,
ill. — ISBN 978–90–209–9262–5
EHC: 744209
A kiss for Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice
Sendak. — New York, N.Y. : Harper Trophy, 1984. — 32 p.,
ill. — (An I can read book ; 1984: 1). — 3 tot 7 jaar. —
ISBN 0–06–444050–8
EHC: 743447
Kleine beer / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak ;
[vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. — Amsterdam :
Ploegsma, 1974. — 55 p., ill. — (Blok-boekje ; 1974: 1). —
Oorspronkelijke titel: Little bear. — ISBN 90–216–0253–9
EHC: 744058
Kleine beer en zijn vrienden / Else Holmelund Minarik ;
[ill.] Maurice Sendak ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1976. — 58 p., ill. — (Blok-boekje ;
1976: 1). — Oorspronkelijke titel: Little bear's friend. —
ISBN 90–216–0273–3
EHC: 744056
Mies de poes. — Brussel-Heemstede : Mustang, 1986. — ill. —
(Dierenclub reeks ; 1986: 1)
EHC: 743445
Mijn dierenboek. — Antwerpen : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1974. — ill. — ISBN 90–243–1198–5
Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak. —
New York, N.Y. : Harper Trophy, 1985. — 63 p., ill. — (An I
can read book ; 1985: 1). — 4 tot 8 jaar. —
ISBN 0–06–444004–4
EHC: 743443
EHC: 744172
Mijn eerste klok. — Aartselaar : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1979. — ill. — ISBN 90–243–2030–5
Mladi Flamanski Pesnitsi / [vert.] Dragoslav Andric. —
Krusjevats : Bagdala, 1967. — 205 p. — Servische tekst
EHC: 744335
EHC: 743398
Een expotitie naar de Noordpool / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 6). — Oorspronkelijke titel: An expotition to the
North Pole. — ISBN 90–00–02327–0
EHC: 743997
Het paradijs / Bart Moeyaert ; [ill.] Wolf Erlbruch ;
[comp.] Joseph Haydn. — Amsterdam : Querido, 2010. — 35
p., ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–451–1112–4
EHC: 744408
Basiswerk; CD
SL: PRVL–MOEY
Le comte de Gabalis, ou: Entretiens sur les sciences secr`etes:
avec l'adaptation du Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise
de Vigen`ere (1583) / Henri de Montfaucon de Villars ;
[edit.] Didier Kahn. — Paris : Champion, 2010. — 307 p. —
(Sources classiques ; 105). — ISBN 978–2–7453–2146–6
UA–CST: MAG–OW–B 74195
Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur /
[compil.] Gert Jan Pos ; [medew.] Pieter Steinz ;
[medew.] Rienk Tychon. — S.l. : De Vliegende Hollander,
2010. — 126 blz., ill. — ISBN 978–90–495–0157–0
KdG–ABK: 745.4 MOOI
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
Narrative revisited: telling a story in the age of new media /
[edit.] Christian R. Hoffmann. — Amsterdam : Benjamins,
2010. — 276 p., ill. — (Pragmatics and beyond: new series ;
199). — ISBN 978–90–272–5603–4 ;
ISBN 978–90–272–8770–0
UA–CST: T&L 800 F–PB:N,199
Luchthaven voor vogels / Roger de Neef. — Gent :
Po¨eziecentrum, 2010. — 95 p. — ISBN 978–90–5655–054–7
EHC: 744255
De nieuwe Zeeuwse nachtegaal: 60 jaar po¨ezie in het Zeeuws
tijdschrift, 1950–2010 / [compil.] Paul van der Velde ;
[compil.] Wim Hofman. — Middelburg : Stichting CBK
Zeeland, 2010. — 144 p. — (Zeeuws tijdschrift ; 60: 7/ 8) ;
(Slibreeks groot ; 132)
EHC: 744138
Nils Holgersson en zijn vrienden. — Aartselaar :
Zuidnederlandse Uitgeverij, 1983. — ill. — (Nils Holgersson ;
1983: 2). — ISBN 90–243–2936–1
EHC: 743748
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
De Nederlandse maagd / Marente de Moor. — Amsterdam :
Querido, 2010. — 297 p. — ISBN 978–90–214–3842–9
Nils Holgersson komt te hulp. — Aartselaar : Zuidnederlandse
Uitgeverij, 1983. — ill. — (Nils Holgersson ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2934–5
EHC: 743750
EHC: 744417
Een ontsnappingskunstenaar: essay over Franz Hellens / Erwin
Mortier. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 29 p. — (Belgica ; 4). —
Samen met Tussen de straat en de tuin. —
ISBN 978–90–78068–67–9
EHC: 744342
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
2
Een muis op bezoek / [bew.] Gemma van Leeuwen ; [ill.] Sylvie
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (Tommie ; [ 1]). —
ISBN 90–412–0778–3
EHC: 743810
Een vorm van leven: roman / Am´elie Nothomb ; [vert.] Daan
Pieters. — Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 174
p. — Oorspronkelijke titel: Une forme de vie. —
ISBN 978–90–8542–251–8
EHC: 744364
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
EHC: 728372
1–3
Nacht is niet boos. — S.l. : Wander. — ill.
EHC: 744089
Sim heeft een schrift / Tord Nygren ; [vert.] Ineke Ris. —
Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1991. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Sune med cykel och skrivbok. —
ISBN 90–6174–563–2
EHC: 743720
Papa vertelt / Tom Naegels ; Bart de Wever ; Steven Kolacny ;
[ill.] Madeleine Wermenbol ; e.a. — Antwerpen : Luster,
2010. — 104 p., ill. — Titel varieert: Papa vertelt:
zelfverzonnen verhalen van bekende papa's. —
ISBN 978–94–6058–048–2
EHC: 744293
Sim heeft nieuwe laarzen / Tord Nygren ; [vert.] Ineke Ris. —
Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1991. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Sune har nya st¨ovlar. —
ISBN 90–6174–573-X
EHC: 743717
EHC: 744121
De kerkmuizen en de maan / Graham Oakley ; [bew.] Albert
Mol ; e.a. — Zutphen : Thieme, 1983. — ill. — Oorspronkelijke
De vernietiging van Prosper Mor`el / Jamal Ouariachi. —
titel: The church mice & the moon. — ISBN 90–03–98140-X
Amsterdam : Querido, 2010. — 478 p. —
EHC: 743839
ISBN 978–90–214–3844–3
Een huis vol dieren / Michelle O'Connell ; [ill.] Simon
Abbott. — Alkmaar : Kluitman, 1999. — ill. — (Leuk om te
leren ; 1999: 1). — Oorspronkelijke titel: Animal house. —
ISBN 90–206–8556–2
EHC: 744171
Kirsteen: the story of a Scotch family seventy years ago /
Margaret Oliphant ; [edit.] Anne M. Scriven. — Glasgow :
Association for Scottish Literary Studies, 2010. — 419 p. —
(The Association for Scottish Literary Studies ; 40). —
ISBN 978–0–948877–98–8
UA–CST: MAG–OW–B 74150
Olivier de olifant / [vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma,
1967. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 3). —
Oorspronkelijke titel: Oliver
EHC: 744391
Overgangen: gedichten bij figuren uit 'Metamorphosen' van
Ovidius / [edit.] Huub Beurskens ; [edit.] Ren´e Bakker. —
Baarn : Atalanta, 2004. — 52 p.
EHC: 743533
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
1–2
Aan zee / Helen Oxenbury. — Haarlem : Gottmer, 1982. —
ill. — (Peuterboekjes ; 4). — ISBN 90–257–1482-X
EHC: 744083
EHC: 744052
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
Aankleden / Helen Oxenbury. — 4 ed. — Haarlem : Gottmer,
1984. — ill. — (Babyboekjes ; 1984: 1). —
ISBN 90–257–1371–8
EHC: 744079
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Huisje bij de boerderij / Liek Oosterbaan ; [ill.] Huib
Sliedrecht. — Zeist : Swartsenburg, 1943. — 63 p., ill. —
(Huisjes in Holland ; 4). — Doelpubliek: 6–9 jaar
Representing Shakespearean tragedy: Garrick, the Kembles,
and Kean / Reiko Oya. — Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. — 244 p., ill. — ISBN 978–0–521–18140–2 ;
ISBN 978–0–521–87985–9
UA–CST: MAG–OW–B 74901
Ik ben een boom / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] M.A Pacheco ; e.a. — Helmond :
Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: 3). —
Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4140–9 ; ISBN 90–02–13226–3
EHC: 743986
EHC: 743519
Op de hoge daken. . . — S.l. : Mulder Holland. — ill.
EHC: 744169
Op de werf. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2002. — ill. —
(Puzzelboek ; 4)
EHC: 744088
Opa's auto. — S.l. : Hemma, 1970. — ill.
EHC: 743413
La oralidad fingida / [edit.] Jenny Brumme. — Madrid :
Iberoamericana Vervuert, 2008. — 2 v. —
ISBN 978–84–8489–397–4 ; ISBN 978–3–86527–417–5
Artesis-VT: L 82.03 M–B 45881
1–2
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
Ik ben een vogel / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
1). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4142–5 ; ISBN 90–02–13224–7
EHC: 743983
Het paleis en de leeuw. — Brussel : MIC. — ill.
EHC: 744162
De waterdrager Papad´opolos / Theodore Papas ; [ill.] William
Papas. — Rotterdam : Lemniscaat, 1965. — ill.
EHC: 743805
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen / Peggy Parish ;
[ill.] Fritz Siebel ; [vert.] Herma Vogel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1979. — 64 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 5). —
Oorspronkelijke titel: Amelia Bedelia and the surprise
shower. — ISBN 90–216–0641–0
EHC: 744055
Robinson Cruso¨e: voor kinderen in de periode 1850–1950 /
Sanne Parlevliet. — Amersfoort : Stichting Geschiedenis
Kinder- en Jeugdliteratuur, 2010. — 19 p., ill., 2 losse bijl. —
(De waare rijkdom ; 10)
EHC: 744409
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Een schat in het Vossebos / Cynthia Paterson ; Brian
Paterson. — Haarlem : Oberon, 1987. — ill. — (Het Vossebos ;
1987: 1). — Titel varieert: Het verhaal van Willy, Haro en
Rombus en. . . ; oorspronkelijke titel: The Foxwood
treasure/Foxwood Tales ; titel varieert: Het verhaal van Willy,
Haro en Rombus en. . . — ISBN 90–320–6038–4
EHC: 744043
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Genietend lezen / Ludwig Poignie. — Kapellen : Pelckmans,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–289–5823–4
XIOS–CH: 433.7 POIG 2010
Een ongewoon uitstapje / Ellis Post Uiterweer. — Amsterdam :
Ploegsma, 1977. — ill. — ISBN 90–216–0060–9
EHC: 744062
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 743685
De kleine amazone / [ill.] C. Busquets ; C. Peppelenbosch. —
S.l. : Hemma, 1986. — ill. — (Kleine ogen ; 1986: 1). —
ISBN 90–6804–275–0
EHC: 743441
Hulp voor de rivier in nood / Ciny Peppelenbosch ; [ill.] Michel
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (De kleine
bosbewoners ; 3). — ISBN 90–412–0014–2
EHC: 744036
Built upon love: architectural longing after ethics and
aesthetics / Alberto P´erez-G´omez. — Cambridge, Mass. : MIT,
2006. — 247 p. — ISBN 978–0–262–16238–8
UA–CST: FILO 18 G–PERE 2006
Performative body spaces: corporeal topographies in literature,
theatre, dance, and the visual arts / [edit.] Markus
Hallensleben. — Amsterdam : Rodopi, 2010. — 250 p., ill. —
(Critical studies ; 33). — ISBN 978–90–420–3193–7 ;
ISBN 978–90–420–3194–4
Polo en de konijnen / Mathew Price ; [ill.] Emma Chichester
Clark. — Alphen aan den Rijn : Icob, 2000. — ill. —
ISBN 90–6113–920–1
EHC: 744072
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Puck en de dieren. — Aartselaar : Zuidnederlandse Uitgeverij,
1978. — ill. — ISBN 90–243–1477–1
EHC: 744010
Puck, Puckie en hun dierenvrienden. — S.l. : Zuidnederlandse
Uitgeverij, 1957. — ill. — ISBN 90–243–1276–0
EHC: 744005
Qu'est-ce que nommer? L'image l´egend´ee entre monde
monastique et pens´ee scolastique : actes du colloque du
RILMA, Insitut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18
octobre 2008) / [edit.] Christian Heck. — Turnhout : Brepols,
2010. — 259 p., ill. — (R´epertoire iconographique de la
itt´erature du Moyen-Age: les e´ tudes du RILMA ; 1). —
ISBN 978–2–503–53426–8
UA–CST: RG 1071 C 5:1
UA–CST: T&L 80 E–CSE:33
Blauwbaard / Perrault ; [bew.] Juan Ferr´andiz. — Brussel :
Edifi. — ill. — (Poppie albums ; 9)
Raadsels / [ill.] Blanka Robejskova ; [vert.] Ingrid de Vries. —
S.l. : Rebo Productions, 1990. — ill. — ISBN 90–366–0466–4
EHC: 744176
EHC: 743430
De leerling-toversmurf / Peyo. — Sittard : Dupuis, 1983. —
ill. — (Smurfen-miniboekjes ; 9). — ISBN 90–314–0910–3
EHC: 743943
Dina: verre vrienden en een vlek / Do van Ranst. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 192 p. — Doelpubliek: vanaf 10
jaar. — ISBN 978–90–5908–368–4
EHC: 744327
SL: PRVL–RANS
James Joyce in Italia / Gianni Pinguentini. — Verona :
Linotopia Veronese di Ghidini e fiorini, 1963. — 339 p.
Artesis-VT: HB–GENN
Mombakkes / Do van Ranst. — Leuven : Davidsfonds/Infodok,
2010. — 168 p. — ISBN 978–90–5908–344–8
KdG–DLO–NP: RANS
EHC: 744348
SL: PRVL–RANS
Waarom jaguars bang zijn voor vuur: naar een legende van de
indianen in Zuid-Amerika / Franc¸ois Raoul-Duval ; [ill.] Agnes
Molnar ; [vert.] Agnes Renssen-Schellart. — Utrecht :
Spectrum, 1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Walya and
Gurigoo. — ISBN 90–274–8291–8
EHC: 743789
Rond het erf. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 744115
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Mauwtje / Rascal ; [ill.] Sophie ; [vert.] Imme Dros. — 2 ed. —
Amsterdam : Van Goor, 1994. — 32 p., ill. — Oorspronkelijke
titel: L'ecole des loisirs ; doelpubliek: Vanaf 4 jaar. —
ISBN 90–00–02996–1
EHC: 744061
De rattenvanger van Hamelen. — Bussum : Junior Press. —
ill. — (Sprookjesreeks ; 6)
Woordenboekje[3]
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
EHC: 743428
Repelsteeltje / [edit.] Judy Hamilton ; [vert.] Marthe C.
Philipse ; [ill.] Lindsay Duff. — S.l. : Lantaarn, 1994. — ill. —
(Tarantula reeks ; 1994: 1). — ISBN 90–5426–892–1
EHC: 743829
Kleine verhaaltjes voor het slapengaan / Jane Resnick ;
[ill.] Loretta Krupinsky. — Groningen : Rebo, 1990. — ill. —
(De kostelijke kleuterreeks ; 1990: 1). — Oorspronkelijke titel:
One minute bedtime stories. — ISBN 90–366–0479–6
EHC: 743472
Menens: roman / Marc Reugebrink. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 267 p. —
ISBN 978–90–8542–194–8
EHC: 744420
Verzameld werk / Karel van het Reve. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2008. — 7 v.
UA–CST: MAG–OW–A 22078
1–3
EHC: 725395
1–5
Snurk! / Michael Rosen ; [ill.] Jonathan Langley ; [vert.] J.H.
Gever. — Haarlem : Gottmer, 1998. — ill. — (Een
Gottmer-prentenboek ; 1998: 2). — Oorspronkelijke titel:
Snore! — ISBN 90–257–2933–9
EHC: 743787
De verjaardag / Marguerita Rudolph ; [ill.] Linda Strauss
Edwards ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Today is not my
birthday. — ISBN 90–215–0534–7
EHC: 744045
Effie in Venice: unpublished letters of Mrs. John Ruskin written
from Venice between 1849 and 1852 / John Ruskin [Mrs.] ;
[edit.] Mary Lutyens. — London : Pallas, 1999. — 352 p.,
ill. — Titel varieert: Effie in Venice: Mrs. John Ruskin's letters
home, 1849–52. — ISBN 978–1–873429–33–4
KMSKA: MONO–BB 8360
Een gedicht, over de onuytspreekelijcke liefde van onsen
mensch-minnenden God / K. Ryp. — Haarlem : by Koenraat
Rijp, 1700. — Datum afgeleid van periode van activiteit van de
drukker. Volgens STCN was Coenraad Rijp actief in 1702–1703
EHC: 743979
Reverendo admodum ac eruditissimo viro domino domino
Joanni Francisco de Bruyn ex Sundert Majori sacrae theologiae
in alma universitate Lovaniensi licentiato . . . in seminario
episcopali Antverpiensi praesidi dignissimo / Antwerpen,
seminarie. — Antverpie : apud viduam Petri Jouret, 1741. —
[1] fol., 1°, [A]1, 53,5 × 37 cm
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
EHC: 744270
Saints and sinners in early christian Ireland: moral theology in
the lives of saints Brigit and Columba / Katja Ritari. —
Turnhout : Brepols, 2009. — 211 p. —
ISBN 978–2–503–53315–5
UA–CST: RG 2147 D 19
Mijn eigen engeltje / Beth Roberts ; [ill.] Caroline Jayne
Church. — Groningen : Persklaar, 2006. — ill. —
ISBN 1–4054–7702–4
EHC: 743774
Onvolledig kettinkje ontbreekt
Les violons parfois / Franc¸oise Sagan. — Paris : Julliard,
1966. — 159 p. — (Le livre de poche ; 1617)
KdG–DLO–NP: SAGA
EHC: 550448 [C0–001 g]
Œuvres compl`etes / Sc´evole de Sainte-Marthe ; [edit.] Jean
Brunel. — Gen`eve : Droz, 2010. — (Textes litt´eraires franc¸ais ;
606)
UA–CST: MAG–OW–AA 30764
Kinder: Darstellungen um 1900 / Gabriele Sand ;
[medew.] Christine Eckett. — Hannover : Sprengel Museum,
2010. — 62 p., ill. — Tentoonstelling: Sprengel Museum
[Hannover]. 2010/08/29 - 2011/01/23. —
ISBN 978–3–89169–216–5
KMSKA: TENT–TB 7400
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Kain: roman / Jos´e Saramago ; [vert.] Harrie Lemmens. —
Amsterdam : Boekerij, 2010. — 157 p. — Oorspronkelijke titel:
Caim. — ISBN 978–90–290–8658–5
EHC: 744406
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
Tot ziens in Yamboyo / Leni Saris. — Hoorn : Westfriesland,
1999. — 159 p. — (5 omnibus ; 2). — Samen met Belofte ;
samen met De start ; samen met Buitenspel gezet ; samen met
Het portret. — ISBN 90–6113–877–9
EHC: 743991
De drie biggetjes / Richard Scarry. — S.l. : Deltas, 1982. —
ill. — (Een preschool uitgave ; 1982: 1). —
ISBN 90–243–2812–8
EHC: 743544
De koning zonder onderdanen / Raija Siekkinen ; [ill.] Hannu
Taina. — Rotterdam : Lemniscaat, 1987. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Herra Kuningas. —
ISBN 90–6069–661–1
EHC: 743804
Sijtje en het klompeneiland / [ill.] Rein van Looy. — Gorssel :
Terra Nostra. — ill.
EHC: 743963
Goudlokje en de drie beren / Richard Scarry. — S.l. : Deltas,
1983. — ill. — (Een preschool uitgave ; 1983: 3). —
ISBN 90–243–2813–6
EHC: 744160
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Het nieuwe drakenboek / Walter Schm¨ogner ; [vert.] Jacques
Dohmen. — Amsterdam : Querido, 1982. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Das neue Drachenbuch. —
ISBN 90–214–8144–8
EHC: 743792
Rik, het reekalf / Romain Simon ; [vert.] Jan Steur. —
Aartselaar : Zuidnederlandse Uitgeverij, 1975. — 30 p., ill. —
(Ik lees alleen ; 8). — Doelpubliek: Van 7 tot 9 jaar. —
ISBN 90–243–1261–2
EHC: 743442
De Lustige Kapoentjes / Marc Sleen ; [ill.] Jean-Pol. —
Beveren : Gebroken Zwaard, 2010. — ill. — (Het Gebroken
Zwaard-uitgaven ; 2)
EHC: 744287
Lentewolkje en de boer / Augusta van Slooten ; [ill.] Let
Schouten. — Amsterdam : Roskam, 1943. — 48 p., ill.
EHC: 743795
Kito en de blauwe bloem / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
Niederl¨andische Briefe / Karl Schnaase ; [edit.] Henrik
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
Karge. — Hildesheim : Olms-Weidmann, 2010. — 539 p. —
(Historia scientiarum: Fachgebiet Kulturwissenschaften ; 2010: ISBN 90–252–4512–9
1). — Facsimile: 1834: Stuttgart. — ISBN 978–3–487–13434–5
EHC: 743489
KMSKA: MONO–BA 3067
Bastille / Roger H. Schoemans. — Leuven : Davidsfonds,
2010. — 243 p. — ISBN 978–90–6306–607–9
Kito en het ezeltje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. —
Helmond : Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4565-X
EHC: 743491
EHC: 744331
Schrijfboek met Nederlandsche voorbeelden. — Gent :
Vanderpoorten. — 6 v.
EHC: 743714
3–4
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
Kito en Kappie / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. — Helmond :
Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4564–1
EHC: 743492
Kito heeft een vriendje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4511–0
EHC: 743978
Kito, het konijntje en de lappenpop / Lea Smulders ;
[ill.] Dominique ; e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4590–0
EHC: 743490
Sneeuwwitje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8902–3
EHC: 743467
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
KdG–DLO: S
De speelgoedwinkel / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 1). — Oorspronkelijke titel: The toy shop. —
ISBN 90–269–0395–2
EHC: 744174
KdG–DLO: S
4
Sprookjesboek. — S.l. : s.n. — ill.
Stropje / M. Snoeck-Henkemans ; [ill.] Rie Kooyman. — S.l. :
s.n. — 63 p., ill.
EHC: 744091
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
EHC: 744109
Pannekoeken bakken / Dagmar Stam ; Francine Oomen. — S.l. :
Van Goor, 1992. — ill. — (Saartje en Tommie ; 1992: 3). —
ISBN 90–00–02839–6
EHC: 743935
Heinrich Heine: Gedichte und Prosa / Renate Stauf. — Berlin :
Schmidt, 2010. — 261 p., ill. — (Klassiker Lekt¨uren ; 13). —
ISBN 978–3–503–12220–2
UA–CST: T&L 830 N–HEIN–STAU 2010
‘Sottes chansons contre amours’: parodie et burlesque au
ˆ / [edit.] Eglal Doss-Quinby ;
Moyen Age
[edit.] Marie-Genevi`eve Grossel ; [edit.] Samuel N.
Rosenberg. — Paris : Champion, 2010. — 240 p. — (Essais sur
le moyen aˆ ge ; 46). — ISBN 978–2–7453–1996–8 ;
ISBN 2–7453–1996–5
UA–CST: MAG–OW–B 74078
¨
¨
Ubersetzung:
Thomas von Aquin, Uber
das Seiende und das
Wesen, De ente et essentia mit den Roland-Gosselin-Exzerpten /
Edith Stein ; Andreas Speer ; Francesco Valerio Tommasi. —
Freiburg : Herder, 2010. — 80 p. — (Gesamtausgabe ; 26). —
¨
Titel varieert: Uber
das Seiende und das Wesen ; titel varieert:
De ente et essentia. — ISBN 978–3–451–27396–4
UA–CST: FILO 19.8 P–STEI 2000:26
De spannende avonturen van Niels Holgersson. — Vianen :
ECI, 1981. — ill. — ISBN 90–70038–54–4
EHC: 743752
Hij bijt niet hoor / Gitte Spee. — Tilburg : Zwijsen, 1996. —
ill. — (Ik ben niet bang ; 1). — ISBN 90–6692–176–5
Waar is de beer? / [ill.] Jule Ehlers-Juhle ; Anne Steinwart ;
[vert.] Corrie Hafkamp. — Waalwijk : Omnium, 1992. — ill. —
(Pixi-boekjes ; 257). — ISBN 90–6702–194–6 ;
ISBN 90–6702–187–3
EHC: 744144
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–SPEE 1996 PR
EHC: 743746
KdG–DLO: H
Groen / Mark Sperring ; [ill.] Leo Timmers. — Hasselt : Clavis,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Green ; doelpubliek:
vanaf 3 jaar. — ISBN 978–90–448–1339–5
EHC: 744294
Alweer niks te doen / Peter Spier ; [vert.] L.M. Niskos. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Bored: nothing to do. — ISBN 90–6069–394–9
EHC: 743782
KdG–DLO: A
Het regent, het zegent / Peter Spier. — Rotterdam : Lemniscaat,
1983. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rain. —
ISBN 90–6069–523–2
EHC: 743473
De school / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 6). — Oorspronkelijke titel: My school. —
ISBN 90–269–0393–6
EHC: 744178
Het azijnvrouwtje: een oud verhaal / Simon Stern. —
Maarssen : Free Spirit, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Mrs Vinegar. — ISBN 90–6420–001–7
EHC: 743785
Het spook uit de Zandstraat / Marc Sleen ; Stichting Marc
Sleen. — Antwerpen : Standaard, 2009. — 38 p., ill. — (De
avonturen van Nero ; 2009: 1). — ISBN 978–90–02–23777–5
EHC: 744296
After Augustine: the meditative reader and the text / Brian
Stock. — Philadelphia, Pa : University of Pennsylvania Press,
2001. — 132 p. — (Material texts ; 2001: 2). —
ISBN 978–0–8122–3602–6
UA–CST: V–CB
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Geen varkens over de vloer! / Mary Stolz ; [ill.] Garth
Williams ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1967. — 57 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 2). —
Oorspronkelijke titel: Emmett's pig
EHC: 744046
Zegengroet aen mynen geliefden broeder Egidius Joannes
Storms, in huwelyk getreden met de welachtbare jufvrouw
Melania Isabella de Jongh, binnen Antwerpen, den 22 van
grasmaend 1845 / Storms. — Antwerpen : 1845
EHC: 744016
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
Hippe Suus / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1982. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1982: 1). —
ISBN 90–269–0137–2
EHC: 743768
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Truus konijn / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1981. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1981: 1). —
ISBN 90–269–0578–5
EHC: 743770
Zij en ik: het verhaal van een vriendschap / Annemie Struyf ;
[fotograaf] Lieve Blancquaert. — 4 ed. — Tielt : Lannoo,
2010. — 311 p., ill. — ISBN 978–90–209–9293–9
EHC: 744228
Succes verzekerd: verhalen van vrijwilligerswerk / [edit.] Guido
Knops. — Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2002. — 91
p. — ISBN 90–5130–403-X
DB: DB 315 SUCC
EHC: 659087 [c0–255 d]
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Doedel en het monster / [ill.] Peter Cross ; Judy Taylor. — S.l. :
Blauwe Olifant, 1986. — ill. — (Doedel ; 1986: 2). —
Oorspronkelijke titel: Dudley and the monster. —
ISBN 90–70038–88–9
EHC: 743834
Nieuwe buren / Mil Teerink. — Weert : M&P, 1990. — ill. —
(Leesboekjes ; 1990: 1). — ISBN 90–359–0453–2
EHC: 743696
Super truck: een boek voor jonge chauffeurs / [ill.] Ian
Pillinger. — Amsterdam : Hema, 1988. — ill.
EHC: 743416
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
¡Mondo Manga! / Nick J. Swarth. — Utrecht : IJzer, 2009. —
64 p. — ISBN 978–90–8684–047–2
UA–CST: MAG–OW–B 61170
EHC: 744288
Heb je mijn eendje soms gezien? / Nancy Tafuri ; [vert.] Martine
Schaap. — Haarlem : Gottmer, 1984. — ill. — Oorspronkelijke
titel: Have you seen my duckling? — ISBN 90–257–1767–5
EHC: 743775
KdG–DLO: H
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Als Feda slaapt / Toon Tellegen ; [ill.] Gerda Dendooven. —
Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden boekjes ;
2010: 1). — ISBN 978–90–476–0942–1
EHC: 744297
Mano de brandweerjongen / Toon Tellegen ; [ill.] Arjan
Boeve. — Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden
boekjes ; 2010: 2). — ISBN 978–90–476–0943–8
EHC: 744299
De verjaardag van de eekhoorn / Toon Tellegen ; [ill.] Geerten
ten Bosch. — Amsterdam : Querido, 1995. —
ISBN 90–214–8392–0
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–TELL 1995
EHC: 743511
De molenaar / Fulvio Testa ; [vert.] W. Junk. — Den Haag :
Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 4). —
ISBN 90–6193–938–0
EHC: 743868
KdG–DLO: M
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
De vlinderverzamelaar / Fulvio Testa ; [vert.] Ineke Ris. — Den
Haag : Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 3). —
ISBN 90–6193–940–2
EHC: 743865
The sermons of William of Newburgh / [edit.] A.B. Kraebel. —
Toronto, Ont. : Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
2010. — 118 p. — (Toronto medieval Latin texts ; 31). —
ISBN 978–0–88844–481–3
UA–CST: RG 2147 C 14
Karel van de Woestijne: biografie / Peter Theunynck. —
Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 540 p., ill. —
ISBN 978–90–8542–055–2
AMVC: 190.793
EHC: 743480
Naar een nieuw zeeland: gedichten / Peter Theunynck. —
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2010. — 56 p. —
ISBN 978–90–284–2342–8
EHC: 743476
Voyage en Europe, 1652–1662 / Jean de Th´evenot ;
[edit.] Franc¸oise de Valence. — Paris : Champion, 2010. — 181
p. — (L'atelier des voyages ; 6). — ISBN 978–2–7453–2082–7
UA–CST: MAG–OW–B 74077
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
EHC: 744233
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
Adriaan Brouwer / Felix Timmermans ; [vert.] Olga Krijtov´a ;
[medew.] Jan Rous. — Praha : Obelisk, 1970. — 109 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743499
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1958. — 304 p., ill.
EHC: 743497
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Luzern : Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1970. — 230 p., ill.
EHC: 743494
Petr Brueghel: co jako vune zavanulo z jeho d´ıla / Felix
Timmermans ; [vert.] J.R. Vonka ; [medew.] Anton´ın
Hartmann. — Praha : Obelisk, 1970. — 279 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743500
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Peter Mertens. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1960. — 331 p., ill.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.910:DEU
EHC: 743503
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Afonso Cautela. —
Lisboa : Ulisseia, 1966. — 177 p. — (Colecc¸a˜ o Romance e
vida ; 1966: 1). — Portugese tekst ; vertaling van: La vie
passionn´ee de Pieter Bruegel
EHC: 743501
Selsk´y zˇalm / Felix Timmermans ; [vert.] Rudolf J. Vonka ;
[ill.] Karel Svolinsk´y. — Praha : Symposion, 1938. — 257 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: Boerenpsalm ; Tsjechische tekst
EHC: 743493
Timmermans raconte. . . : choix de contes et de nouvelles / F´elix
Timmermans ; [vert.] Camille Melloy. — Paris : Essor, 1941. —
216 p.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.913:FRA
Adriaan Brouwer: Roman / Felix Timmermans ; [vert.] Bruno
Loets. — Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1963. — 167
p.
EHC: 743498
Aus dem sch¨onen Lier / Felix Timmermans ; [vert.] Peter
Mertens. — Wiesbaden : Insel, 1959. — 77 p., ill. —
(Insel-B¨ucherei ; 401)
EHC: 743508
Das Gl¨uck in der Stille: die sch¨onsten Erz¨ahlungen / Felix
Timmermans ; [compil.] Franz-Heinrich Hackel. — Frankfurt
am Main : Insel, 1997. — 277 p. — (Insel Taschenbuch ;
1886). — ISBN 3–458–33586–2
EHC: 743510
La harpe de Saint Franc¸ois / F´elix Timmermans ; [vert.] Camille
Melloy. — Paris : Editions franciscaines, 1950. — 284 p.
EHC: 743504
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Wiesbaden : Insel, 1951. — 230 p., ill. — (Bibliothek der
Romane ; 1951: 1)
EHC: 743495
EHC: 743506
Das Triptychon von den Heiligen Drei K¨onigen / Felix
Timmermans ; [vert.] Anton Kippenberg. — Wiesbaden : Insel,
1956. — 48 p., ill. — (Insel-B¨ucherei ; 362). —
Oorspronkelijke titel: Driekoningentryptiek
EHC: 743509
Kruis: de weg van het lijden / Fritz Timmermans ; [ill.] Luc
Hoenraet. — Tielt : Lannoo, 2008. — 95 p., ill. —
ISBN 978–90–209–8069–1
BSA: LZ 354/341
Ernest Staas, advokaat: schetsen en beelden / Tony ;
[medew.] Fr. van Hoof. — 4 ed. — Lier : Van In, 1943. — 121
p. — (Nederlandsche schooluitgaven voor Waal en Vlaming ; 7)
EHC: 743460
Lenses on reading: an introduction to theories and models /
Diane H. Tracey ; Lesley Mandel Morrow. — New York, N.Y. :
Guilford, 2006. — 238 p. — ISBN 1–59385–296–7 ;
ISBN 1–59385–297–5 ; ISBN 978–1–59385–296–2 ;
ISBN 978–1–59385–297–9
UA–CST: OW 372.880 G–TRAC 2006
The trans-Saharan book trade: manuscript culture, Arabic
literacy and intellectual history in Muslim Africa /
[edit.] Graziano Kr¨atli ; [edit.] Ghislaine Lydon. — Leiden :
Brill, 2011. — 422 p. — (The manuscript world ; 3) ; (Library
of the written word ; 8). — ISBN 978–90–04–18742–9
UA–CST: IBW 09 G–KRAT 2011
Translation, humour and literature / [edit.] Delia Chiaro. —
London : Continuum, 2010. — 2 v. — (Continuum advances in
translation studies ; 2010: 1). — ISBN 978–1–4411–5823–9
Utopia: verzonnen steden. — Antwerpen : Dedalus, 2000. —
262 p., ill. — (Sampel: jong cultuurtijdschrift ; 9: 2)
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–OORL 2000
DB: DB 820 UTOP
EHC: 585362:2000,2 [C2–346 c]
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
Artesis-VT: L 82.03 M–B 46450
1
Trinity and creation : a selection of works of Hugh, Richard and
Adam of St Victor / [edit.] Boyd Taylor Coolman ;
[edit.] Dale M. Coulter. — Turnhout : Brepols, 2010. — 428
p. — (Victorine texts in translation: exegesis, theology and
spirituality from the Abbey of St Victor ; 1). —
ISBN 978–2–503–53458–9
UA–CST: RG 2147 D 12
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
Van Dale modern uitdrukkingenwoordenboek: het mag geen
naam hebben en 799 andere uitdrukkingen / Van Dale
Lexicografie. — Utrecht : Van Dale, 2010. — 239 p. — (Van
Dale moderne leeswoordenboeken ; 2010: 3). —
ISBN 978–90–6648–887–8
Artesis-VT: L 803.93 BB 138
XIOS–CH: ∗845 MODE 2010
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
De tuinshow. — Amsterdam : Mulder, 1997. — ill. —
ISBN 90–5423–681–7
EHC: 743951
De witte draad / Adela Turin ; Aura Cesari ; [vert.] Ilse
Hughan. — Amsterdam : Feministische Uitgeverij Sara,
1981. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rosmarina e il gomitolo
bianco. — ISBN 90–6328–055–6
EHC: 743848
Eend heeft pech / Jenny Tyler ; [ill.] Stephen Cartwright. —
Amersfoort : Eekhoorn, 1988. — ill. — (Eekhoorn peuterboek ;
1988: 1). — Oorspronkelijke titel: Duck in trouble. —
ISBN 90–6056–401–4
EHC: 743729
Het geheime wapen / [pass. aut.] Ren´e Goscinny ; Albert
Uderzo ; [vert.] Frits van der Heide ; e.a. — Paris : Editions
Albert Ren´e, 2005. — 47 p., ill. — (De avonturen van Asterix
de Galli¨er ; 33). — Oorspronkelijke titel: Le ciel lui tombe sur
la tˆete. — ISBN 2–86497–173–9
EHC: 706629:33 [C0–412 a]
Mijn extra leven / Johan Unenge ; [vert.] Maaike Lahaise. —
Hasselt : Clavis, 2010. — 255 p., ill. — Oorspronkelijke titel:
Mitt extra liv. — ISBN 978–90–448–1370–8
KdG–DLO–NP: UNEN
SL: PREX–UNEN
Bitterzoet: het liefdesevangelie volgens Rafaela / Annelies A.A.
Vanbelle. — Van Halewyck : Leuven, 2010. — 224 p., ill. —
ISBN 978–94–6131–008–8
EHC: 744269
De kuikens wonen in een schoen / Martine Vandergraesen ;
[ill.] Terry Rogers. — S.l. : Mirta. — ill. —
ISBN 90–74904–26–2
EHC: 744015
Nietzsche et la pens´ee des brahmanes / Alphonse
Vanderheyde. — Paris : Harmattan, 2008. — 312 p. —
(Ouverture philosophique ; 2008: 3). —
ISBN 978–2–296–06623–6
UA–CST: FILO 19.8 N–NIET–VAND 2008
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
De dolle musketiers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 4)
EHC: 743961:4
De dulle griet / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. —
56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums
ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 8)
EHC: 743961:8
De Kleppende Klipper / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 5)
EHC: 743961:5
De koning drinkt / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 2)
EHC: 743961:2
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Lambiorix / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. — 56
p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums ter
gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 7)
EHC: 743961:7
De nerveuze Nervi¨ers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 6)
EHC: 743961:6
Op het eiland Amoras / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 1)
EHC: 743961:1
Prinses Zagemeel / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 9)
EHC: 743961:9
De ringelingschat / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 3)
EHC: 743961:3
Basiswerk; Werkboekje
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 2 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
EHC: 743378
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 7 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1999. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VELT 1999 PR
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VELT 1999
EHC: 743377
KdG–DLO: K
Trompet voor Olifant / Max Velthuijs. — Amsterdam : Leopold,
1990. — ill. — Oorspronkelijke titel: Too much noise. —
ISBN 90–258–4746–3
EHC: 743379
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Het zingende nijlpaard / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ;
10)
Een huisje voor kabouter Puk / Marcel Verbeeck. — Hoorn :
Kinheim. — ill. — (Kijkboekje ; 1). — ISBN 90–6052–033–5
EHC: 743930
EHC: 743961:10
Het feest van de Bok: roman / Mario Vargas Llosa ; [vert.] Arie
van der Wal. — 10 ed. — Amsterdam : Meulenhoff, 2010. —
445 p. — Oorspronkelijke titel: La fiesta del Chivo. —
ISBN 978–90–290–8533–5
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
EHC: 744404
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
De vergeten dichters / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam :
Van Gennep, 2010. — 463 p. — (Clubsandwich ; 2). —
ISBN 978–90–5515–607–8
EHC: 744201:2
Het geheim van de keel van de nachtegaal / Peter Verhelst ;
[pass. aut.] Hans Christian Andersen ; [ill.] Carll Cneut. —
Wielsbeke : Eenhoorn, 2008. — 64 p., ill. —
ISBN 978–90–5838–507–9
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VERH 2008 PR
EHC: 722933
SL: PRVL–VERH
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VERH 2008 PR
XIOS–CH: Fict B VERH 2009
KdG–DLO: VERH
Muisje Piep / M. V´erit´e ; E. Ivanovsky. — S.l. : Casterman,
1972. — 16 p., ill. — (De rode ballon ; 1972: 1)
EHC: 743921
De reis: verzameld proza / Franc¸ois Vermeulen. — Antwerpen :
Eigen-Zinnige, 2010. — 91 p.
EHC: 743554
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Appelmoes: een prentenboek / Klaas Verplancke. — Wielsbeke :
Eenhoorn, 2010. — ill. — Doelpubliek: vanaf 4 jaar. —
ISBN 978–90–5838–639–7
EHC: 744379
SL: PRVL–VERP
Het dikke tranen boek / Dolf Verroen ; [ill.] The Tjong
Khing. — Amsterdam : Leopold, 1988. — ill. —
ISBN 90–258–4733–1
EHC: 744041
KdG–DLO: D
Vers adress´es a` monsieur Franc¸ois van P´ee, le 26 novembre
1826, jour de ses pr´emices. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 7 p.
EHC: 743911
Karin en haar beertjes gaan schilderen / Anna Virin. —
Utrecht : Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
1978: 2). — Oorspronkelijke titel: Elsa's bears learn to paint. —
ISBN 90–274–4359–9
EHC: 743878
Karin en haar beertjes gaan slapen / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the night. —
ISBN 90–274–8376–0
EHC: 743872
Karin en haar beertjes in de sneeuw / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 2). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the snow. —
ISBN 90–274–8373–6
EHC: 743873
Karin en haar beertjes in de speeltuin / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1978: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa's bears in the playground. —
ISBN 90–274–4359–0
EHC: 743877
Karin en haar beertjes naar de dokter / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 4). —
Oorspronkelijke titel: Elsa need the doctor. —
ISBN 90–274–8375–2
EHC: 743875
Het visje en zijn mama. — S.l. : Hemma, 1984. — 8 p., ill.
EHC: 743436
De verwaande muis. — Brussel : M.I.C. — ill.
EHC: 744119
Vicky de veerboot. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2000. —
ill. — (Mini motor boekje ; 2)
Piet bij de wilde dieren / [ill.] Johanna Bottema ; Ab Visser. —
Meppel : Roelofs van Goor. — ill.
EHC: 743809
EHC: 743383
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
Voor kinderen hier & daar / [medew.] Willemijn Verloop. —
's-Graveland : Body Shop Benelux. — ill.
EHC: 743569
Karin en haar beertjes aan de schoonmaak / Anna Virin. —
Utrecht : Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
1976: 3). — Oorspronkelijke titel: Elsa tidies her house. —
ISBN 90–274–8374–4
EHC: 743874
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
EHC: 727078
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
4; 6–12
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
3–5
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Reuzen / Martin Waddell ; [vert.] Ine Orbons ; [ill.] Penny
Dale. — Hasselt : Clavis, 1989. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Once there were giants. — ISBN 90–6822–062–4
EHC: 743820
KdG–DLO: R
Welterusten. . . Kleine Beer / Martin Waddell ; [ill.] Barbara
Firth ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: Can't you sleep, Little
Bear? — ISBN 90–6069–990–4
EHC: 744152
De filosofe op de troon: het literaire werk van Catherina II van
Rusland / Emmanuel Waegemans. — Antwerpen : Benerus,
2010. — 251 p., ill. — ISBN 978–90–806363–8–5
EHC: 744071
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Hebban / Leo Vroman. — Leiden : Stichting Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2010
EHC: 743929
Pentito / Simon de Waal. — 5 ed. — Amsterdam : Lebowski,
2009. — 303 p. — ISBN 978–90–488–0171–8
1–2
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Waerachtig manna der christene geloovige, uytgereykt door . . .
mynheer Josephus Franciscus van Deurme, van't canoniklyk
orden van premonstreyt, plegtiglyk opdraegende syne eerste
onbloedige offerhande, in de kerk der . . . abdye van den H.
arts-engel Micha¨el, binnen Antwerpen, den VII. october,
MDCCLXXVII. — Antwerpen : by J. Grang´e, 1777. — [1] fol.,
1°, [A]1, 55 × 33,5 cm
EHC: 744275
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
rase
EHC: 743816
EHC: 744204
Roosje onder de modder / Marie Wabbes ; [vert.] Beccy de
Vries. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1988. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Rose is muddy. — ISBN 90–6174–370–2
EHC: 743732
De liefde van Annie Mols / Lew Waitmas. — Gent : De Vlam,
1960. — 576 p.
UA–CST: T&L 839.3 P–BOON
EHC: C 233331 [M-414 e]
Cover met filmfoto; Auteur aangeduid als Leo Waitmas
EHC: 744333
Uitgeversband met plastic stofwikkel
Wilde rozen / Lulu Wang. — Amsterdam : Boekerij, 2010. —
480 p. — ISBN 978–90–225–5584–2
EHC: 744401
The embodied word : female spiritualities, contested
orthodoxies, and English religious cultures, 1350–1700 /
Nancy Bradley Warren. — Notre Dame, Ind. : University of
Notre Dame Press, 2010. — 339 p. — (Reformations: medieval
and early modern ; 2010: 1). — ISBN 978–0–268–04420–6
UA–CST: RG 2147 D 17
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
Mee naar de zee / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744029
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
EHC: 743439
De wederliefde van eene getrouwe ziele, haer hert aen den
bruydegom tot erkentenisse teenemael overge´evende:
Waergemaekt in jouffrouw Catharina-Maria Godichal, doende
haere professie op het beggyn-hof van Lier, den 8sten van julius,
1816. — Antwerpen : Van Ael, 1816. — 1 fol.
EHC: 743897
Sneeuwwitje en de zeven dwergen / Jacques Weijters ; [pass.
aut.] Freya Littledale ; [ill.] Susan Jeffers. — Den Bosch :
Malmerg Boek, 1980. — ill. — Oorspronkelijke titel: Snow
White and the seven dwarfs. — ISBN 90–345–0023–3
EHC: 743798
De nevelkathedraal: teksten uit het diepere geheugen / Paul
Willems ; [vert.] Kiki Coumans ; [medew.] Hans van
Pinxteren. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 87 p. — (Belgica ; 5). —
ISBN 978–90–78068–68–6
EHC: 744345
Triumph der Torheit: fr¨ohliche Legenden / Josef Winckler ;
[ill.] Felix Timmermans. — Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1938. — 226 p., ill.
EHC: 743507
Wij spelen schooltje / Wil de Wingerd. — Den Haag :
Kompas. — ill.
EHC: 743758
Spiegelungen : zur Kultur der Visualit¨at im Mittelalter / Horst
Wenzel. — Berlin : Schmidt, 2009. — 316 p., ill. —
(Philologische Studien und Quellen ; 216). —
ISBN 978–3–503–09873–6
10 onmogelijke reizen / Karin Winkelman ; [ill.] Arne
Zuidhoek. — Amsterdam : Uniepers, 1983. — ill.
EHC: 744128
UA–CST: RG 2147 C 15
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Dagboek van Droppie / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura
Gerding. — Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 3 v. — (Kris kras
boek ; 1964: 2)
EHC: 743835
2
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
De wielen draaien / [ill.] C.A. Michelini. — 2 ed. — S.l. :
Unieboek/Van Reemst, 1980. — ill. — ISBN 90–269–0758–3
EHC: 743420
Ik groei op / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura Gerding. —
Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 43 p., ill. — (Dagboek van
Droppie ; 2)
EHC: 743835:2
Wir lernen die Uhr! — Erlangen : Pestalozzi, 1975. — ill.
EHC: 743399
Wij kleden ons aan / [ill.] Emanuela Bussolati. — Amsterdam :
Mulder, 1990. — ill.
EHC: 743707
Boe. . . zegt de koe / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744027
Een dagje met een vlag vlag vlag. . . / Riet Wille ; [ill.] Ingrid
Godon. — S.l. : Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744028
Wondere verhevenheyd des priesters, vertoond in mynheer
Henricus Speck, opdraegende aen God zyne eerste onbloedige
offerhande, in de kerk van O.-L.-V. ad Sanctam Claram, binnen
Brussel, den 27 november 1826. — Brussel : Vanderborght,
1826. — 7 p.
EHC: 743968
English revenge drama: money, resistance, equality / Linda
Woodbridge. — Cambridge : Cambridge University Press,
2010. — 332 p. — ISBN 978–0–521–88459–4
Artesis-VT: L 820 M–B 46444
Een Wimpie boek over de hefboom / Denis Wrigley ; [bew.] B.
Monnik. — Kampen : Kok, 1971. — ill. — (Wimpieboeken ;
1971: 1). — Titel varieert: De hefboom. —
ISBN 90–242–4626–1
EHC: 743765
1(2001)–
UA–CST: MAG 3318/3
1–11(2001–2006)
UA–CST: GG 90 E–ZUVR
1(2001)–
HHA: LZ T2 ZUURVR
2(2002)–
Yves Bonnefoy / [edit.] Odile Bombarde ; [edit.] Jean-Paul
Avice. — Paris : Herne, 2010. — 328 p., ill. — (L'Herne ;
93). — ISBN 978–2–85197–151–7 ; ISBN 2–85197–151–4
UA–CST: T&L 840 N–BONN–BOMB 2010
AMVC: 188.475
1(2001)–
AMVC: LZ 188.961
1(2001)–
EHC: 641713 [C2–398 c]
Zegen-prael des gods-dienst afgeschets [!] ter inwyding van
juffrouw Catharina Josepha Moons, onder den maegdenlyken
regel der beggynen tot Lier, den eersten september 1822. —
Antwerpen : Vander Hey, 1828. — 1 fol.
EHC: 743899
1(2001)–
Lopende jrg : LZ VI a
KMSKA: M BE 182
:1(2001)–
Artesis-BLS: BLS 839.3 E–ZUUR
alleen lopende jaargang
Zhongguo falu / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing : Peking
University Press, 2007. — 144 p. — ISBN 978–7–301–11646–3
enkel raadpleging ter plaatse
SA: 195#1-
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46452
Zhongguo ZHENGZHI / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing :
Peking University Press, 2007. — 139 p. —
ISBN 978–7–301–11644–9
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46453
Germaanse letterkunde
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
Zoek me! / [ill.] Irmtraut Korth-Sander. — S.l. : Hema, 1985. —
ill.
EHC: 744100
De pop van Willem / Charlotte Zolotow ; [ill.] William P`ene du
Bois ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1977. — ill. — Oorspronkelijke titel: William's doll. —
ISBN 90–215–0608–4
EHC: 744034
De zaak van de dieren tegen de mensen: uit het Arabisch
vertaald / de Zuivere broeders van Basra ; [vert.] Remke
Kruk. — Amsterdam : Bulaaq, 2010. — 272 p. —
Oorspronkelijke titel: Tad¯aci' al-hayaw¯an¯atcal¯a al-ins¯an. —
ISBN 978–90–5460–172–2
EHC: 744235
Zullen we spelen? / [ill.] Emanuela Bussolati ; [vert.] Heleen
van Egmondt. — S.l. : Kluitman, 1990. — il. — (Bij ons thuis ;
2). — ISBN 90–206–8844–8
EHC: 743740
Zuurvrij: berichten uit het AMVC–Letterenhuis. —
Antwerpen. — ill., facsim., portr., 20 cm. — ISSN 1377–8455 ;
Dep. D/2010/0306/33
Artesis-KC: LM–TY–ZUURV
2(2002)– ; Ontbreekt 1(2001); 5(2003); 6(2004); 12(2007)
kiosk
1–2
Achter de schermen: nieuwsbrief van het Willem Elsschot
Genootschap. — Kalmthout. — ISSN 1377–297X
UA–CST: MAG–OW–C 12412
10:2/3(2008/2009); 11(2009/2010); 12:1(2010/2011)
EHC: 622190 [C2–373 d]
1(2000)–
Aen den eerwaerden heer mynheer P.N. van Weddingen, toen hy
voor de eerste mael aen God het heylig misoffer opdroeg in de
collegiale kerk van den H. Petrus te Leuven; den 29 van
louwmaend 1826. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743908
Aen den godminnenden heer H.-J. Tialans, by het opdraegen van
zyn eerste heylig mis-offer te Haelen, den 25 van bloey-maend
1826. — Mechelen : Van Velsen-van der Elst, 1826
EHC: 743913
Aen den godminnenden heer P. J. Schoofs by het opdragen van
zyn eerste heylig mis-offer te St. Joos-ten-Noode, voorstad van
Brussel, den 3 van oogst-maend MDCCCXXVII. — Mechelen :
[Boekdrukker] by P.-J Hanicq, 1827. — 8 p., front., ill., 8°, π1
[A]2 [B]1. — Datum op typografische titelpagina met pen
veranderd in ‘23’. — Vingerafdruk: 000008 - # b1 t s : # b2 ad .
UA–CST
15Plaats in convoluut: [1]/[2]31
EHC: 743971
MPM: BP 348
1(2001)–
DB: DB 820 ZUUR
(2002–2010) Onvolledig
Artesis-OWAC: 70 E–ZUUR
2(2002)–; Ontbreekt: 3(2002)
UA–CST: T&L 80 E–ZUUR
Aen den zeer eerweˆerden heer, mynheer Joannes-Baptista
Besseleˆers, gebortig van Scho´oten, verhe´even tot de priesterlyke
weˆerdigheyd. — S.l. : s.n., 1820. — 1 fol.
EHC: 743898
Gods goedheyd byzonderlyk uytschynende in het allerheyligste
sacrament des autaers: Gedicht toegezongen aen . . . M.S.
Slaghmeulder, toen hy aen God zyne eerste onbloedige
offerhande opdroeg in de parochiale kerk van de H. Catharina
binnen Brussel, den 28 van slagtmaend 1826 / D. van
Aerschodt. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743967
Op rijm een jaartje rond / Agnes [Tante] ; [ill.] Bert [Oom]. —
Rijswijk : Propaflex, 1969. — ill.
EHC: 743686
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
De nieuwe baby / [ill.] Catharine Anholt ; Laurence Anholt ;
[vert.] Henny Kroonenberg. — Amsterdam : Van Goor,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: The new baby. —
ISBN 90–00–03075–7
EHC: 743778
Knopedorus / Frans van Anrooy ; [ill.] Marcelle Hooglandt. —
IJmuiden : Vermande, 1962. — ill.
EHC: 744156
Jubel-krans gevlochten voor het achtbaer hoofd van den Zeer
eerweerden Heer Petrus van den Wyngaert, ter gelegenheid van
het vijf-en-twintigste jaer zyner herderlyke bediening in de
parochie van St. Anthonis, plegtig gevierd den 24 augustus
1854 / Judocus Antonius Ansiau. — Antwerpen : Drukkerij
Janssens, 1854. — 9 p.
EHC: C 99111 [S0–145 a / ds c 36]
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Along the oral-written continuum: types of texts, relations and
their implications / [edit.] Slavica Rankovi´c ; [edit.] Leidulf
Melve ; [edit.] Else Mundal. — Turnhout : Brepols, 2010. —
488 p., ill. — (Utrecht studies in medieval literacy ; 20). —
ISBN 978–2–503–53407–7 ; ISBN 2–503–53407–4
UA–CST: MAG–OW–B 74083
Heksje Mimi mist haar vriendje / Kathleen Amant. — Hasselt :
Clavis, 2010. — ill. — (Clavis peuter ; 2010: 1) ; (Heksje
Mimi ; 2010: 1). — Doelpubliek: peuters vanaf 30 maanden. —
ISBN 978–90–448–1259–6
EHC: 744253
Dierensprookjes / Andersen. — Averbode : Goede Pers. — 137
p., ill. — Titel varieert: Sprookjes
EHC: 743538
De Chinese nachtegaal / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] Wim van Nieuwenhoven. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1953. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1953: 1)
EHC: 743513
De Chinese nachtegaal / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] Wim van Nieuwenhoven. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1955. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1955: 1)
EHC: 743512
De nieuwe kleren van den keizer / H.C. Andersen ; [bew.] A.D.
Hildebrand ; [ill.] J.F. van den Broecke. — Joppe : Littera
Scripta Manet, 1953. — 46 p., ill. — (Kleintjes voor kleintjes ;
1953: 2)
EHC: 743514
Sprookjes / H.C. Andersen ; [vert.] E. Dopheide-Witte ; [ill.] Jan
Wiegman. — Amsterdam : Meulenhoff, 1915. — 119 p., ill.
EHC: 743536
Waarom is het gras groen? / Chris Arvetis ; Carole Palmer ;
[ill.] James Buckley ; [vert.] Dirk Lammers. — Gorinchem :
Ruiter, 1988. — ill. — (Een vraag maar raak boekje ; 1988:
4). — Oorspronkelijke titel: Why is the grass green? —
ISBN 90–05–15501–9
EHC: 743678
Thuis niet thuis / Marijn Backer. — Amsterdam : Piramide,
1994. — 135 p. — ISBN 90–254–0449–9
EHC: 743657
Elvire: roman / Paul Baekeland. — S.l. : Baekeland, 2010. —
424 p. — ISBN 978–90–79488–24–7
EHC: 744234
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De omweg: roman / Gerbrand Bakker. — Amsterdam : Cossee,
2010. — 235 p. — ISBN 978–90–5936–294–9
EHC: 744251
Een bui in het bos / Jeanne Bakker ; [ill.] Riske Lemmens. —
Hasselt : Clavis, 1998. — 23 p., ill. — (Fiep en Jop ; 1). —
Doelpubliek: AVI 1. — ISBN 90–6822–569–3
EHC: 744033
SL: PREX–BAKK
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Zout van de zee / Jill Barklem ; [vert.] Mies Bouhuys. — 2
ed. — Heemstede : Big Balloon, 1994. — ill. — (Bramenbuurt ; Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
1994: 1). — Oorspronkelijke titel: Sea story. —
EHC: 744279
ISBN 90–5425–085–2
EHC: 744032
Bartiesten gevraagd: Willem Elsschot citatenwedstrijd. —
Antwerpen : De Koninck, 2010. — 6 v. — Elsschotcitaten op
bierviltjes
EHC: 743024
[1]-[3]
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
De knappe kunstjes van Diederik Dolfijn / Nathaniel Benchley ;
[ill.] Mamoru Funai ; [vert.] J. Daane. — Amsterdam :
Ploegsma, 1972. — 61 p., ill. — (Blok-boekje ; 1972: 1). —
Oorspronkelijke titel: The several tricks of Edgar Dolphin. —
ISBN 90–216–0165–6
EHC: 744053
Waar is Piep? / Nathaniel Benchley ; [ill.] Arnold Lobel ;
[vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma, 1969. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1969: 1). — Oorspronkelijke titel: The
strange disappearance of Arthur Cluck
EHC: 744050
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
Sproetje en de talentenjacht / Ursula Beckert ; [bew.] Carry W.
Zijlstra-van Dijk ; [ill.] Hildrun Covi. — Amsterdam : Mulder
Holland. — ill. — (Kaboutervertellingen ; [ 3])
EHC: 743851
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
Dag hoed! / Rotraut Susanne Berner. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2002. —
ill. — ISBN 90–74336–76–0
EHC: 743680
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
EHC: 744123
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
1–2
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Liedeken op het agt-honderd vyf en twintigste jubil jaer van
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, gevierd in haere kerk
Voorbereidend forumlezen
binnen Mechelen, den 15 augusty 1813 . Vreugden-galm op den
EHC: 718355
prael-tryn van het agt-honderd vyf en twintigste jubil-jaer van
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, vertoont binnen Mechelen
begeleiding [3]:2–3
den 16. en 17. augusty 1813 / Petrus Beeckaert. — Antwerpen :
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
by C. Parys, 1813. — [1] fol., 2°, [A]1
EHC: 743975
Kleine ijsbeer en de bange haas / Hans de Beer ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — S.l. : Vier Windstreken, 1992. — ill. — (Hoera, ik
kan lezen ; 1992: 1). — Oorspronkelijke titel: Der kleine Eisb¨ar
und der Angsthase ; doelpubliek: voor beginnende lezers. —
ISBN 3–314–40003–9
EHC: 744035
Maar waar is het drama: beschouwingen over beeldende kunst,
film en literatuur / Huub Beurskens. — Amsterdam :
Meulenhoff, 2010. — 287 p., ill. — ISBN 978–90–290–8596–0
EHC: 744195
Stiltetherapeut / Marc van Biezen. — Amsterdam : Mistral,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–499–5156–6
EHC: 744189
Beer gaat een dagje weg / [ill.] Prue Theobalds ;
[vert.] Annemarie Dragt. — S.l. : Kluitman, 1993. — ill. —
(Beer en zijn vrienden ; 1993: 1). — Oorspronkelijke titel: A
picnic for teddybears. — ISBN 90–206–8983–5
EHC: 743837
Beertje op school. — S.l. : Caramel, 1994. — ill. —
ISBN 90–5562–090–4
EHC: 744096
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
Blauwdruk / [edit.] Jan Robert. — Antwerpen :
AMVC–Letterenhuis, 2008. — 95 p.
Artesis-KC: UL–LE–AMVC-blauwdr-1
MPM: PK–A 6346
DB: DB 820 BLAU
KMSKA: MONO–BA 1310
UA–CST: MAG–OW–A 20749
EHC: 721758
De tuin van Paddington / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 2). — ISBN 90–6069–154–7
EHC: 743988
Drama prinses / Birgitte Blobel. — Antwerpen : Standaard,
2010. — 191 p., ill. — (Girls 13 + roman ; 2010: 1). —
ISBN 978–90–02–23000–4
KdG–DLO: BLOB
Goede woorden om even bij stil te staan: vitaminen voor het
hart van Bond Zonder Naam / Karel Staes. — Tielt : Lannoo,
1992. — 107 p. — ISBN 90–209–2070–7
BSA: LZ 191/792
EHC: 743933
Noddy verliest een dubbeltje / Enid Blyton ; [vert.] Ben
Beekman. — Helmond : Michon, 1995. — 31 p., ill. — (De
En de doos zei: hatsjie! / Crosby Bonsall ; [vert.] Herma
avonturen van Noddy ; 1). — Oorspronkelijke titel: Noddy loses
Vogel. — Amsterdam : Ploegsma, 1971. — 64 p., ill. —
sixpence. — ISBN 90–6761–207–3
(Blok-boekje ; 1971: 1). — Oorspronkelijke titel: The case of
EHC: 744024
the scaredy cats. — ISBN 90–216–0701–8
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
Het escortmeisje: thriller / Bogaerts. — S.l. : House of books,
2009. — 316 p. — ISBN 978–90–443–2406–8
EHC: 744230
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
EHC: 744054
A minha pequena guerra / Louis Paul Boon ;
[vert.] J´ulio Marten Willem de Jong. — Lisboa : Dom Quixote,
1979. — 159 p. — Oorspronkelijke titel: Mijn kleine oorlog ;
Portugese tekst
UA–CST: MAG–UIA–B 5220
EHC: 744336
Florrie / Burny Bos ; [ill.] Hans de Beer. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1987. —
ill. — ISBN 90–70000–53–9
EHC: 743669
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Sprookjes / Hilda Boswell. — Haarlem : Dorom. — ill. —
(Mini-boekjes ; 5)
EHC: 744150
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
EHC: 743408
2–4
Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en zangwijzen /
Jan Bols. — Namen : Wesmael-Charlier, 1897. — 263 p.
UA–CST: GG 839.3 P–BOLS
The prison of Weltevreden: Boudewijn B¨uch en zijn zoektocht
naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson / Garrelt
Verhoeven ; Boudewijn B¨uch Gezelschap B¨uchmania. —
Utrecht : Boekenwereld, 2010. — 31 p., ill. — (Bijzondere
collecties ; 2010: 2)
UA–CST: MAG–BR–B 2013
EHC: 743960
UA–CST: MAG 41 F 12
UA–CST: RG 2101 A 35
AMVC: B 707ho
Artesis-KC: MM–LI–BOLS-honderd-1
De vrouwen / T.C. Boyle. — Amsterdam : Anthos, 2009. — 530
p. — ISBN 978–90–414–1359–8
KMSKA: MONO–BB 8456
Artesis-KC: UM–MG–LIED-bols-1
Artesis-KC: MM–LEPP–BOLS-honderd-1
EHC: C 22149 [S3–983 c]
EHC: C 230692 [M-434 b]
EHC: 731498
Paddington de beer / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 1). — ISBN 90–6069–153–9
EHC: 743984
Paddington in de supermarkt / Michael Bond ; [ill.] Fred
Banbery ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1972. — 32 p., ill. — (Paddington prentenboekjes ; 4). —
ISBN 90–6069–194–6
EHC: 743989
Vandaag de dag: verzamelde columns / Sjaak Bral. — Den
Haag : Kap Nˆah!!, 2009. — 122 p., ill. —
ISBN 978–90–806453–6–3
EHC: 743475
Bram. — S.l. : Zeppelin. — ill.
EHC: 743949
Mijnen vrienden Jan van Beers en Hendrika Mertens op hunne
zilveren bruiloft / Frans Jos van den Branden. — Antwerpen :
s.n., 1875. — 8 p.
UA–CST: MAG 42 AK 41
EHC: C 19361 [S3–967 c]
EHC: C 204093 [C3–112 e / ds 211]
EHC: 744018
Brandweerauto Freddie. — Amsterdam : Mulder, 1992. —
ill. — (Hoor mijn sirene! ; 1)
EHC: 743410
De jaargetijden: Voorjaarsmoeheid . Zomervlucht . Warme
herfst . Winterlicht / Jeroen Brouwers. — Amsterdam : Atlas,
2010. — 555 p. — ISBN 978–90–450–5891–7
EHC: 744367
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
Drie kleine biggetjes / [ill.] St´ephane Turgeon ; Robyn
Bryant. — Lisse : R & B, 1996. — ill. — Oorspronkelijke titel:
The three little pigs. — ISBN 90–396–0226–3
In de dierentuin / Nick Butterworth ; Mick Inkpen. — 2 ed. —
Amsterdam : Hema, 1989. — ill. — (Wat zie ik. . . ; 1989: 1)
EHC: 743725
Mijn knuffels en ik doen boodschappen / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — Bloemendaal : Gottmer/Becht, 1994. —
ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1994: 1). —
Oorspronkelijke titel: When we go shopping. —
ISBN 90–257–2639–9
EHC: 744098
Mijn knuffels en ik helpen in huis / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — 2 ed. — Bloemendaal : Gottmer/Becht,
1995. — ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1995: 1). —
Oorspronkelijke titel: When there's work to do. —
ISBN 90–257–2638–0
EHC: 743709
EHC: 743385
Bumba in Afrika / [pass. aut.] Jan Maillard. — Schelle : Studio
100, 2010. — ill. — (Bumba ; 2010: 4). — Doelpubliek: + 1
jaar. — ISBN 978–90–5916–491–8
Venus in minirok: seks in de literatuur na 1945 / Piet Calis. —
Amsterdam : Meulenhoff, 2010. — 384 p. —
ISBN 978–90–290–8654–7
EHC: 744377
EHC: 743468
‘Ontmoeting. . . ’: po¨etische bloemlezing / Marc Bungeneers ;
Franc¸ois Vermeulen ; Mark Meekers ; [medew.] Marcel van den
Heuvel ; e.a. — Antwerpen : Leemans, 1987
EHC: 744281
The Cambridge companion to English renaissance tragedy /
[edit.] Emma Smith ; [edit.] Garrett A. Sullivan [jr.]. —
Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — 274 p. —
ISBN 978–0–521–51937–3 ; ISBN 978–0–521–73464–6
Artesis-VT: L 820 M–B 46465
UA–CST: T&L 820 H 2 SMIT 2010
Where soldiers fear to tread: at work in the fields of anarchy /
John S. Burnett. — London : Heinemann, 2005. — 350 p. —
ISBN 978–0–09–946499–0
UA–CST: DEV 90 G–BURN 2005
Nikkie gaat buiten spelen / Rod Campbell ; [vert.] Heleen van
Egmondt. — S.l. : Kluitman, 1995. — ill. —
ISBN 90–206–8934–7
EHC: 743702
Het huisje dat verhuisde / Virginia Lee Burton ; [vert.] L.M.
Niskos. — 3 ed. — Rotterdam : Lemniscaat, 1977. — ill. —
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
Oorspronkelijke titel: The little house. — ISBN 90–6069–181–4 1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
EHC: 743869
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
Het dinosaurus-ei / Christina M. Butler ; [ill.] Val Biro ;
[vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1992. —
ill. — Oorspronkelijke titel: The dinosaur's egg. —
ISBN 90–6174–504–7
EHC: 743812
Allerlei plaatsen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. —
Lisse : Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992:
2). — Oorspronkelijke titel: Places. — ISBN 90–366–0749–3
EHC: 743703
Mensen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. — Lisse :
Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992: 1). —
Oorspronkelijke titel: People. — ISBN 90–366–0750–7
EHC: 743698
De egel wil een ballon / Nick Butterworth ; [vert.] Jacqueline
Wittebrood. — Heemstede : Big Balloon, 1996. — ill. — (Boris
de boswachter ; 1996: 2). — Oorspronkelijke titel: The
hedgehog's balloon. — ISBN 90–5425–358–4
EHC: 743451
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Naar een feestje / Stephen Cartwright. — Utrecht : Van Reemst,
1989. — ill. — (Voor het eerst ; 6). — Oorspronkelijke titel:
Going to a party. — ISBN 90–359–0521–0
EHC: 743694
Snoetje de egel: een herfstverhaal / Mirabel Cecil ; [vert.] Mies
Bouhuys ; [ill.] Christina Cascoigne. — Haarlem : Holland,
1980. — ill. — (Het hele jaar rond ; 3). —
ISBN 90–251–0411–8
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–CECI 1980
EHC: 743496
. . . er is een reus in het bos! / Sally Cedar ; [ill.] Rita van
Bilsen ; [vert.] Dolf Verroen. — Den Haag : Junk, 1978. — 27
p., ill. — (Junk boekjes ; 1978: 2). — Oorspronkelijke titel:
There's a giant in the forest. — ISBN 90–6193–939–9
EHC: 743779
Lof-dicht opgedraegen aen het deugdzaem paer Joannes Fidelis
Celen en Maria Theresia le Mineur, in den houwelyken-staet
getreden den 3 juny 1828 / F. Celen. — Antwerpen : Van der
Hey, 1828
EHC: 744013
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
ˇ
Zivot
Heˇrmana Coena / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1941. — 362 p. —
Oorspronkelijke titel: Het leven van Herman Coene ;
Tsjechische tekst
EHC: 743529
After the end of history: American fiction in the 1990s / Samuel
Cohen. — Iowa City, Iowa : University of Iowa Press, 2009. —
237 p. — ISBN 978–1–58729–815–8 ; ISBN 1–58729–815–5
UA–CST: T&L 820.73 H 3 COHE 2009
De jaren van verstand / Steve Colardijn. — S.l. : Bronzen Huis,
2004. — 128 p. — (Thuis: hoe het vroeger was ; 2). —
ISBN 90–75756–73–9
EHC: 743656
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Koning Allesanders / Babette Cole. — Amsterdam : Hema,
1988. — ill. — Oorspronkelijke titel: King Change-a-lot
EHC: 743828
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Filasse / Ernest Claes. — Bruxelles : Vanderlinden. — 220
p. — Oorspronkelijke titel: De Witte
Prins Assepoets / Babette Cole. — Leuven : Davidsfonds,
1992. — ill. — (Davidsfonds/Infodok prentenboek ; 1992:
1). — Oorspronkelijke titel: PrinceCinders ; doelpubliek: Vanaf
4 jaar. — ISBN 90–6565–513–1
EHC: 743773
EHC: 743518
Flachskopf / Ernest Claes ; [ill.] Felix Timmermans ;
[vert.] Peter Mertens. — Frankfurt am Main : Suhrkamp,
1961. — 222 p., ill. — (Suhrkamp Taschenbuch ; 524). —
Oorspronkelijke titel: De Witte. — ISBN 3–518–37024–3
EHC: 743520
Als het geld op mijn rug groeide . . . / Michael Coleman ; Basia
Bogdanowicz ; [vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: The
mum who was made of money. — ISBN 90–5341–132–1 ;
ISBN 90–6174–884–4
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–COLE 1993 PR
EHC: 743802
Herman Coene: roman / Ernest Claes ; [vert.] Julia
M´ajekov´a. — Bratislava : Spoloˇcnost, 1944. — 306 p. —
Slovaakse tekst
EHC: 743526
Pater Cellarius und andere Geschichten aus dem Kempenland /
Ernest Claes ; [ill.] Ino Zimmerman ; [vert.] Peter Mertens ;
e.a. — Leipzig : St. Benno, 1956. — 215 p., ill.
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
EHC: 743522
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1938. — 326 p. — Tsjechische
tekst ; vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
EHC: 743524
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Podrouˇzek, 1946. — 345 p. — Tsjechische tekst ;
vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
EHC: 743523
Whitey / Ernest Claes ; [vert.] Charles Dowsett ; [ill.] Victor G.
Ambrus. — London : Oxford University Press, 1970. — 186 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: De Witte
AMVC: C 2632w/e
EHC: 743521
Een dag in het park / [pass. aut.] Hanna-Barbera
Productions. — 2 ed. — Amsterdam : Mulder, 1993. — ill. —
(Yogi Beer: avonturen in het natuurpark ; 1993: 1)
EHC: 744126
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Pupil's book 1–2
De dappere muis. — Bussum : Junior Press, 1977. — ill. —
(Junior reeks ; 4). — ISBN 84–399–7498–1
EHC: 743767
De debutanten / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam : Van
Gennep, 2010. — 447 p. — (Clubsandwich ; 1). —
ISBN 978–90–5515–589–7
EHC: 744201:1
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Taart voor mama / Veerle Derave. — Wielsbeke : Eenhoorn,
2010. — ill. — ISBN 978–90–5838–597–0
SL: PRVL–DERA
KdG–DLO: T
Uit vuur geboren: het levensverhaal van koningin Draupadi,
heldin uit de Mahabharata / Nicole Derycker. — Leuven :
Davidsfonds, 2010. — 269 p. — ISBN 978–90–815725–1–4
EHC: 744313
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
Die onsigbares / E.K.M. Dido. — Kaapstad : Kwela Boeke,
2003. — 223 p. — ISBN 978–0–7957–0158–0
UA–CST: MAG–OW–B 74082
Een verhaal geschreven: het begin van ‘eigen’ / Imke Dielen. —
Gent : Ludion, 2009. — ill. — ISBN 978–90–5544–828–9
EHC: 744295
1:4
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Dieren op de boerderij. — Amsterdam : Mulder Holland,
1982. — ill.
EHC: 744157
Dikke vrienden. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao, het
pandabeertje ; 1984: 2). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0416–8
EHC: 743762
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
Tikkop: roman / Adriaan van Dis. — 4 ed. — Amsterdam :
Augustus, 2010. — 221 p. — ISBN 978–90–457–0244–5
EHC: 744418
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
Doe mee met Bert. — Aartselaar : Deltas, 1983. — ill. —
(Sesamstraat eerste boekjes ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2894–2
EHC: 743722
Deel des leerlings 2
Gerard Manley Hopkins / Angus Easson. — London :
Routledge, 2011. — 223 p. — (Routledge guides to literature ;
2011: 1). — ISBN 978–0–415–27323–7 ;
ISBN 978–0–415–27324–4 ; ISBN 978–0–203–83518–0
UA–CST: T&L 820 N–HOPK–EASS 2011
Pinksterbloemen in september / Remco Ekkers. — Groningen :
Kleine Uil, 2010. — 63 p. — ISBN 978–90–77487–88–4
EHC: 744192
Dokter Langpootmug. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 744093
Hotemetoten: gedichten voor kinderen en andere grote mensen /
Pat Donnez ; [ill.] Ann Kestens. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2008. — 59 p., il. — ISBN 978–90–295–6638–4
SL: PRVL–DONN
EHC: 719185
KdG–DLO: DONN po¨ezie
Het muizenboek / Clinge Doorenbos ; [ill.] Nans van
Leeuwen. — Amsterdam : Mulder, 1982. — ill.
Bedrijfsgedichten / Luc Elen. — Antwerpen : Brandhome,
2010. — 79 p. — ISBN 978–90–77163–00–9
KdG–HB: 360
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
EHC: 743826
De drie biggetjes. — Amsterdam : Mulder, 1994. — ill. —
ISBN 90–5423–486–5
EHC: 743661
Roosje moet mee / Imme Dros ; [ill.] Harrie Geelen. — Houten :
Van Holkema & Warendorf, 1992. — 63 p., ill. — (Lees je
al-serie ; 1992: 1). — Doelpubliek: AVI-niveau: 5. —
ISBN 90–269–0219–0 ; ISBN 90–269–0220–4
EHC: 744026
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
de leerkracht
EHC: 728414
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
Wie vermoordde Darwin? / Piet Duthoit. — Antwerpen :
Houtekiet, 2010. — 303 p. — ISBN 978–90–8924–110–8
EHC: 744211
XXL: een maximalistische roman over het leven, de liefde en de
grote snoek / Jon Ewo ; [vert.] Maaike Lahaise. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 280 p. — Oorspronkelijke titel:
XXL: en maksimalistisk roman om livet, kjærligheten og den
store gjedda. — ISBN 978–90–5908–299–1
KdG–DLO–NP: EWO
SL: PREX–EWO
Kleur en architectuur / [edit.] Marie-H´el`ene Cornips ; [edit.] Jan
De Heer ; [medew.] Henk Engel ; e.a. — Rotterdam : 010,
Experiment en traditie: een keuze uit opstellen en voordrachten /
1986. — 176 p., ill. — ISBN 90–6450–040–1
[pass. aut.] Piet Thomas ; [edit.] Jooris van Hulle. — Kortrijk :
DB: DB 738 HEER
Groeninghe, 2009. — 316 p. — ISBN 978–90–77723–88–3
Artesis-OWAC: 24856
EHC: 743915
Watermerk: literair tijdschrift Digther: een doorslag van 10
jaar literaire passie / [edit.] Hugo Verstraeten ; [edit.] Frank
Decerf ; [edit.] Alain Delmotte ; e.a. — S.l. : Digther, 2010. —
144 p.
EHC: 743631
De waere bestandigheyd van een goed houwelyk, bewe´eze ter
bruyloft van den heere Franciscus van Eyndhoven, en jouffrouw
Catharina van den Panhuyzen, do´or den egten band vereenigd
binnen Antwerpen, op den 13den van wey-maend, 't jaer onz'
heeren 1809 / Petrus Robertus van Eyndhoven. — Antwerpen :
by J.B. Carstiaenssens, 1809. — [4] fol., 4°, [A]4 . —
Vingerafdruk: 000004 - # b1 hier e$ : # b2 zijn' luk
EHC: 744011
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 743440
Alex la Guma: a literary & political biography / Roger Field. —
Rochester, N.Y. : Currey, 2010. — 258 p., ill. —
ISBN 978–1–84701–017–9 ; ISBN 1–84701–017–2
UA–CST: MAG–OW–B 74889
Samuel Beckett's art / John Fletcher. — London : Chatto &
Windus, 1967. — 154 p.
Verzamelde gedichten / Ida Gerhardt. — 13 ed. — Amsterdam :
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. — 796 p. —
ISBN 978–90–253–6803–6
EHC: 744415
Heer Cedric / Roy Gerrard ; [ill.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1991. — ill. — Oorspronkelijke titel: Sir
Cedric. — ISBN 90–6174–843–7
EHC: 743381
Fl¨amische Weihnacht: Erz¨ahlungen fl¨amischer Dichter /
[edit.] Carl Hanns Erkelenz ; Marie Gevers ; Karel van de
Woestijne ; Ernest Claes ; e.a. — M¨unchen : K¨osel-Pustet,
1942. — 143 p.
EHC: 743515
UA–CST: MAG–OW–B 74925
Een kanarie in mijn hoofd / Ed Franck. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 100 p. — Doelpubliek: 9. —
ISBN 978–90–5908–382–0
EHC: 744314
Een veertigtal verzen uit Nederlands Lyriek / Guido Gezelle ;
Karel van de Woestijne ; Paul van Ostaijen ; [compil.] Arn. J.
Schneiders ; [compil.] Jan M. Castelein ; e.a. — S.l. : Coebergh,
1935. — 63 p.
EHC: 744334
SL: PRVL–FRAN
De gieter. — S.l. : Neprebo, 1938. — ill.
Invasie op de Steenhorst / H.E. Frankena. — Zwolle : La
Rivi`ere & Voorhoeve. — 185 p. — ISBN 90–6084–301–0
EHC: 743658
Benjamin Franklin's autobiography: an authoritative text,
backgrounds, criticism / Benjamin Franklin ; [edit.] J.A. Leo
Lemay ; [edit.] P.M. Zall. — New York, N.Y. : Norton, 1986. —
391 p. — (Norton critical editions ; 1986: 1). —
ISBN 978–0–393–95294–0 ; ISBN 0–393–01737–0 ;
ISBN 0–393–95294–0
Artesis-VT: L 92 M–B 46442
De rode halsketting / Sally Gardner ; [vert.] Tjitske
Veldkamp. — Houten : Van Goor, 2008. — 383 p. —
ISBN 978–90–475–0614–0
KdG–DLO–NP: GARD
SL: PREX–GARD
De dag dat de klokken stilstonden: een boek over tijd / William
Geldard ; [ill.] Jolyne Knox ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 4). —
ISBN 90–6407–083–0
EHC: 744021:4
EHC: 744105
De rest is nog veel erger: de briefwisseling tussen Maurice
Gilliams en Emmanuel De Bom / [edit.] Stijn Vanclooster. —
Kapellen : Pelckmans, 2006. — 251 p., ill. — (Studia
Flandrica ; 6). — ISBN 90–289–4416–8 ;
ISBN 978–90–289–4416–9
UA–CST: MAG–OW–B 61396
SA: 105#2718
EHC: 706843 [C0–416 b]
KMSKA: MONO–BB 6259
Ijsland / Ronald Giphart. — Amsterdam : Podium, 2010. —
221 p., ill. — ISBN 978–90–5759–446–5
EHC: 744249
Global Ireland: Irish literatures for the New Millennium /
[edit.] Ondˇrej Piln´y ; [edit.] Clare Wallace. — Prague : Litteraria
Pragensia, 2005. — 241 p. — ISBN 978–80–7308–103–4
UA–CST: MAG–OW–B 74081
Samen met vakantie! Beeldwoordenboek met ruim 600
woorden. / Ingrid Godon. — 2 ed. — s.l. : Casterman, 1996. —
ill. — ISBN 90–303–0753–6
EHC: 743771
Geluk-wensch aen den eerweˆerden heer mynheer Josephus
Ferdinandus Augustus Hemelaer, aen God opdragende zyne
eerste plegtige misse, in de parochiaele kerk van S. Nicolaes,
Land van Waes, den 24 augustus 1824. — Gend : Begyn, 1824
EHC: 743895
Macht moet zijn in handen van de menschen met ethos: 5
brieven over macht en revolutie van Robert van Genechten aan
Paul van Ostaijen (januari-maart 1919) / [edit.] Matthijs de
Ridder ; [edit.] Ann Blommaert. — Antwerpen : Genootschap
van Ostaijen, 2010. — 48 p. — (Publicaties van het Paul van
Ostaijen Genootschap ; 2). — ISBN 978–94–90889–01–2
EHC: 743555
Nederlandse schrijvers en religie, 1960–2010 / Jaap
Goedegebuure. — Nijmegen : Vantilt, 2010. — 207 p. —
ISBN 978–94–6004–054–2
UA–CST: RG 2147 C 11
EHC: 744245
Gedichten voor moeders / Steph Goossens. — 2 ed. —
Antwerpen : Manteau, 2010. — 48 p. —
ISBN 978–90–223–2543–8
EHC: 744389
Sneeuwwitje / Jacob Grimm ; Wilhelm Grimm ; [ill.] Rolf
Rettich ; [vert.] M. Bodaert. — Vlaardingen : Lever. — 43 p.,
ill. — (De bonte Grimm-boekjes ; [ 1])
EHC: 744301
Huid en haar / Arnon Grunberg. — Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar, 2010. — 525 p. — ISBN 978–90–388–9383–9
EHC: 744397
Rym-galm aen den eerweerden heer Jacobus Desutter, by het
opdraegen van zyn eerste heylig mis-offer in de parochiale kerk
van de Minimen binnen Brussel, den 27 van gras-maend 1826 /
H.J.T. — Mechelen : Van Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743966
Meneertje Wijsneus / Roger Hargreaves ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — Amsterdam : Leopold, 1993. — ill. —
ISBN 90–258–3660–7
EHC: 743705
Op weg naar de tandarts / Barbara Shook Hazen ; [ill.] Richard
Cuffari ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1979. — ill. — Oorspronkelijke titel: The ups and downs of
Marvin. — ISBN 90–215–0726–9
EHC: 744044
Vos en haas / Sylvia vanden Heede ; [ill.] Th´e Tjong-Khing. —
6 ed. — Tielt : Lannoo, 2000. — 140 p., ill. —
ISBN 90–209–3197–0
EHC: 743813
Pinkeltje en Pluisje / Corrie Hafkamp ; [ill.] Dagmar Stam ;
[pass. aut.] Dick Laan. — 3 ed. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf, 1983. — ill. — (Pinkeltje ; 1983: 1). —
ISBN 90–269–0278–6
Pleun: roman / Detlev van Heest. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2010. — 496 p. — ISBN 978–90–282–4143–5
EHC: 744212
EHC: 743688
De ondeugende eekhoorntjes / Elly Haga. — Den Haag : Van
Goor, 1940. — 15 p., ill.
EHC: 744180
Juffertje Geluk / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
5). — ISBN 90–359–0393–5
EHC: 743528
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
Juffertje Kattekop / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla
Brommer. — Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje
miniboekjes ; 1). — ISBN 90–359–0389–7
EHC: 743525
Juffertje Te-laat / Roger Hargreaves. — Antwerpen : Standaard,
1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ; 4). —
ISBN 90–359–0392–7
EHC: 743977
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Bert vindt een paard / Marian Hesper-Sint ; [ill.] Beate Rose ;
[pass. aut.] Gunther Spang. — Assen : Van Gorcum & Comp,
1968. — ill. — Oorspronkelijke titel: Ferdi und Ferdinand
EHC: 743932
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
Juffertje Twijfel / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
2). — ISBN 90–359–0390–0
EHC: 743527
Meneer Blij / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1971. — ill. — (De meneer boekjes ; 13). —
ISBN 0–85396–001–1
3; 6
Kabouter Pimpeltje in het sprookjesbos / Hetty van den
Heuvel. — Aartselaar : Deltas, 1985. — ill. — Titel varieert: De
avonturen van kabouter Pimpeltje ; doelpubliek: Vier- tot
achtjarigen ; titel varieert: De avonturen van kabouter
Pimpeltje. — ISBN 90–243–3496–9
EHC: 743832
EHC: 743532
Meneer Spierbal / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (De meneer boekjes ;
1986: 1). — ISBN 90–359–0383–8
EHC: 743535
Meneer Vergeetal / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1976. — ill. — (De meneer boekjes ; 2). —
ISBN 0–85985–058–7
EHC: 743530
Dribbel kijkt naar vormen / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 4). —
Oorspronkelijke titel: Spot looks at shapes. —
ISBN 90–410–0061–5
EHC: 743924
Dribbel naar de kermis / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 3). —
Oorspronkelijke titel: Spot at the fair. — ISBN 90–410–0059–3
EHC: 743923
Dribbel op de boerderij / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 2). —
Oorspronkelijke titel: Spot on the farm. —
ISBN 90–410–0060–7
EHC: 743922
Hugo Claus: wat een boek al niet mag zijn. — Antwerpen :
Antiquariaat De Slegte, 2004. — 79 p., ill. — (Catalogus ;
10). — Tentoonstelling: Antiquariaat De Slegte [Antwerpen].
2004/05/15 - 2004/06/19
EHC: 612466:10 [C2–366 c]
KMSKA: TENT–TB 7398
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Hobbel en zijn vriendjes / [vert.] Miek Moolenaar. —
Aartselaar : Deltas, 1984. — ill. — ISBN 90–243–9954–8
EHC: 743469
Hoe laat is het? / [ill.] Nans van Leeuwen. — Amsterdam :
Mulder. — ill.
EHC: 743387
Hoe laat is het? / Walt Disney Productions. — S.l. : Hema,
1986. — ill.
EHC: 743397
Hoe laat is het? / [ill.] Pamela Storey. — 4 ed. — Amsterdam :
Mulder, 1993. — ill. — Doelpubliek: 3 tot 5 jaar
Roodkapje was een toffe meid: stoere sprookjes om te rappen /
Marjet Huiberts ; [ill.] Wendy Panders ; [comp.] Bena¨ıssa
Linger. — Haarlem : Gottmer, 2010. — 47 p., ill. — Met 1
compact disc(s). — ISBN 978–90–257–4684–1
EHC: 744300
Basiswerk; CD
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
‘Welterusten, kleintje’: naar het boek ‘Het verhaal van Klaas
Vaak’ / [ill.] Rien Poortvliet ; Wil Huygen ; [bew.] Rein
Gerlofs. — Leeuwarden : In Holland staat een Huis, 1992. —
32 p., ill. — Titel varieert: ‘Welterusten, kleintje’: het verhaal
van Klaas Vaak. — ISBN 90–74818–03-X
EHC: 743833
EHC: 743389
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Concepts of power in Kierkegaard and Nietzsche / J. Keith
Hyde. — Farnham : Ashgate, 2010. — 235 p. — (Ashgate new
critical thinking in religion, theology and biblical studies ;
2010). — ISBN 978–0–7546–6574–8 ;
ISBN 978–1–4094–1041–6
UA–CST: FILO 19.8 G–HYDE 2010
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsIk leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
en middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743457
EHC: 743584
2:A
2
Liederen: volledige tekst met de oude wijzen, in hedendaagse
toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht / Pieter
Cornelisz. Hooft ; [edit.] H. Geraedts ; [edit.] Geert
Kazemier. — Utrecht : Spectrum, 1947. — 46 p.
In het circus / [edit.] Joachim L¨offel ; [ill.] Marion
Kr¨atschmer. — M¨unchen : Pestalozzi, 2008. — ill. —
ISBN 3–614–91062–8
EHC: 743376
Artesis-KC: MM–LI–HOOFT-liedere-1
Artesis-KC: MM–LEPP–HOOFT-liedere-1
EHC: B 128072 [S0–403 c]
De zwerftocht van de wannenlapper / Jacques Hoste. — S.l. :
Heemkring Huizingouw, 2009. — 28 p.
EHC: 743587
Pligten van een opregt christen / J.V.L. — S.l. : s.n., 1700. —
[1] fol., 2°, [A]1. — Waarschijnlijk gedrukt in de (Zuidelijke?)
Nederlanden, in de 18de eeuw
EHC: 743901
Jaarboek / Gerard Walschap Genootschap. — Antwerpen
UA–CST: T&L 80 E–JAAR
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
1(2009)–
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–JAAR
1(2009)–
EHC: 734825 [C2–474 f]
1(2009)–
Huisje aan de zee / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 95 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 1). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743516
Joost de tovenaar / Lena Karlin ; [ill.] Charlotte Ramel ;
[vert.] J.C.F. Feths. — Amersfoort : Eekhoorn. — ill. — (Joost ;
[ 1]). — Oorspronkelijke titel: Magiska Hjalte. —
ISBN 90–6056–432–4
EHC: 743854
Huisje in het bosch / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
1942. — 98 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 2). — Doelpubliek:
In, 1912. — 120 p.
6–9 jaar
EHC: 743517
Huisje op de heide / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 72 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 3). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743982
EHC: 744145
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Vaslav: roman / Arthur Japin. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2010. — 374 p. — ISBN 978–90–295–7297–2
EHC: 744416
Muisje Andersom / Anita Jeram. — S.l. : Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek, 2001. — ill. —
ISBN 90–74336–66–3
EHC: 743691
Konijn en de beesten / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 1). — ISBN 90–75170–07–6
EHC: 743925
Konijn gaat in bad / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 2). — ISBN 90–75170–08–4
EHC: 743926
J.R.P.V.P.L.T. & R. Vermeersch / [edit.] Lowie Vermeersch ;
[edit.] Pieter Vermeersch ; [edit.] Paul Vermeersch. — Brussel :
ASA, 2010. — 286 p., ill. — Tentoonstelling: Belgi¨e. Vlaams
Parlement. Lokettenzaal [Brussel]. 2010/03/25 - 2010/06/03 ;
Nederlandse en Engelse tekst. — ISBN 978–94–6117–001–9
EHC: 737189
Telkens met 3 grammofoonplaten
Wie , wat, waar? Wat doen ze daar? / Jack Kent ;
[vert.] Marianne Keser. — Helmond : Helmond, 1975. — 32 p.,
ill. — (Kleuter-verhaaltjes ; 1975: 4). — ISBN 90–252–4664–8
EHC: 743936
Heilwensch ter gelegenheid der zilveren bruiloft van Carolus de
Keyser met Maria Theresia Bal: gevierd te Antwerpen den 20
juli 1879 / Jozef de Keyser. — Antwerpen : 1879
EHC: 744017
Kijk naar binnen, kijk naar buiten: de kat en de muis. —
Amsterdam : Mulder, 1989. — ill.
EHC: 744101
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Kleine haas, grote leeuw. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao,
het pandabeertje ; 1984: 1). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0412–5
EHC: 743759
KMSKA: TENT–TC 9892
Jungle boek. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8900–7
De kleine zeemeermin. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8899-X
EHC: 743463
EHC: 743466
Wie wil koek? / Nini Jurriens ; [ill.] Dagmar Stam. — Tilburg :
Zwijsen, 1978. — ill. — (Step-boekjes ; 1978: 3). —
ISBN 90–276–0663–3
Het klokje rond met Mark en Mieke. — Amsterdam : Mulder
Holland, 1982. — ill. — (Een Mulder Holland kartonboek ;
1982: 1)
EHC: 743400
EHC: 744031
Kabouter Flip en zijn vrienden / [ill.] Fritz Baumgarten. — S.l. :
s.n. — ill. — Titel varieert: Avonturen van Flip en Maxje ; titel
varieert: Avonturen van Flip en Maxje
EHC: 743780
De kabouterwinkel: een vrolijk verhaaltje / [ill.] Freddie
Langeler. — Groningen : Niemeijer. — 30 p., ill.
EHC: 744183
Hoki en Poki / Rie Kooyman. — Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1970. — ill. — ISBN 90–01–48950–8
EHC: 743682
De koe die in het water viel / Phyllis Krasilovsky ; [ill.] Peter
Spier. — Houten : Van Holkema & Warendorf, 1992. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The cow who fell in the canal. —
ISBN 90–269–0886–5
EHC: 743849
De hond in de pot / Rindert Kromhout ; [ill.] Georgien
Overwater. — Tilburg : Zwijsen, 2000. — 31 p., ill. —
(Leesleeuw: groep 3/leerjaar 1 ; 10). — ISBN 90–276–4377–6
EHC: 743927
Igor: beer in nood / Rindert Kromhout. — Amsterdam :
Leopold, 2007. — 72 p. — ISBN 978–90–258–5083–8
SL: PREX–KROM
KdG–DLO: KROM
De sneeuwpop van Pim / Greta Landen ; [medew.] Pat Mills ;
[bew.] Arnoldus Ans ; [ill.] Angela Mills. — Houten : Van
Reemst, 1987. — ill. — (De vlinder-kinderen ; 1987: 1). —
Oorspronkelijke titel: The missing snowman ; doelpubliek:
Leesindex A 101, niveau 4. — ISBN 90–269–0558–0
EHC: 744008
De kabouterwinkel / Freddie Langeler. — Den Haag :
Kompas. — 28 p., ill.
EHC: 744112
Knappe Gans / Rindert Kromhout ; [ill.] Annemarie van
Haeringen. — Amsterdam : Leopold, 2000. — ill. — (Vriendjes Sprakeloos / Tom Lanoye. — 15 ed. — Amsterdam :
van Leopold ; 2000: 1). — ISBN 90–258–3681-X
Prometheus, 2010. — 359 p., ill. — ISBN 978–90–446–1712–2
EHC: 743981
Weer en wind / Rindert Kromhout ; [ill.] Jan Jutte. — Tilburg :
Zwijsen, 2000. — 23 p., ill. — (Spetter ; 2000: 5). —
Doelpubliek: AVI 1; vanaf 6 jaar. — ISBN 90–276–4488–8
EHC: 744037
Het abc rijmboek van Sofie en Maarten / Nannie Kuiper ;
[ill.] Philip Hopman. — Groningen : Wolters-Noordhoff,
1999. — 30 p., ill. — (Kleuterlijsters ; 1999/ 3). —
Doelpubliek: 3–6 jaar. — ISBN 90–01–55222–6
EHC: 744042
EHC: 744419
Feestelijk zweet: roman / Ruth Lasters. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 332 p. —
ISBN 978–90–8542–169–6
EHC: 744266
Brommeltje wil mama helpen / Anne Leblanc. — Malle : Ballon,
1999. — ill. — (Strikjesreeks ; 3). — ISBN 90–374–3102-X
EHC: 744023
Hara kiwi / Lectrr. — 's-Hertogenbosch : Silvester, 2005. — ill.
EHC: 744291
Bibabubbel / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. — Houten :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. — (Kindje
kijken ; 1995: 3). — ISBN 90–269–1113–0
EHC: 743676
Draaien zwaaien / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. —
Houten : Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. —
(Kindje kijken ; 1995: 2). — ISBN 90–269–1115–7
EHC: 743674
Vriendjes genoeg = Arkadas¸ c¸ok / Nannie Kuiper ; [ill.] Philip
¨
Hopman ; [vert.] Mari Ozkaya
; e.a. — Houten : Van Holkema
& Warendorf, 1991. — ill. — (Niet storen, ik lees ; 1991: 4). —
Nederlandse en Turkse tekst. — ISBN 90–269–1266–8
EHC: 744012
Die k¨urzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere
Essays / Hermann Kurzke. — M¨unchen : Beck, 2010. — 255
p. — ISBN 978–3–406–59989–7
UA–CST: T&L 830 G–KURZ 2010
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
5
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
EHC: 744186
Deesje / Joke van Leeuwen. — Amsterdam : Rainbouw Jeugd,
2010. — 166 p., ill. — (Rainbouw jeugd ; 6). — Doelpubliek:
7+. — ISBN 978–90–417–5017–4
EHC: 744260
Zielsveel / Marc Legendre. — Antwerpen : Manteau, 2010. —
196 p. — ISBN 978–90–223–2561–2
KdG–DLO–NP: LEGE
EHC: 744879
SL: PRVL–LEGE
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. — globaal kan uitgevoerd worden
ill.
EHC: 744120
EHC: 744136
Handboek der leerlingen 2
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
KdG–DLO: LEUE j
Armandus de Zoveelste / Dimitri Leue ; [ill.] Vanessa
Verstappen. — Tielt : Lannoo, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–209–9054–6
KdG–DLO–NP: LEUE
XIOS–CH: Fict B LEUE 2010
SL: PRVL–LEUE
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
EHC: 744165
A
Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
Lier : Van In, 1935. — ill.
Jafta: mijn moeder / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 4). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my mother. — ISBN 90–6141–222–6
EHC: 743852
EHC: 744188
C
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
Jafta: mijn vader / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 3). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my father. — ISBN 90–6141–223–4
EHC: 743850
EHC: 744167
A
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
De letter levend maken: opstellen aangeboden aan Guido de
Baere bij zijn zeventigste verjaardag / [edit.] Kees Schepers ;
[edit.] Frans Hendrickx ; [medew.] Rob Faesen ;
[medew.] e.a. — Leuven : Peeters, 2010. — 689 p., 1 losse
bijl. — (Miscellanea Neerlandica ; 39). —
ISBN 978–90–429–2441–3
UA–CST: ALG 248 G–SCHE 2010
UA–CST: RG 2133 C 18
Feestgedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 2 v.
EHC: 744122
1–2
Na¨ıeve gedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 38 p.
EHC: 744125
Weemoedige dichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 41 p.
EHC: 744127
Zot van A / Bart van Lierde ; [pass. aut.] Kim van Kooten. —
Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 261 p. —
ISBN 978–90–8924–142–9
EHC: 744202
BSA: LZ 102/574
Roodkapje / Martine Letterie ; [ill.] Els Vermeltfoort ; e.a. —
Tilburg : Zwijsen, 2010. — ill. — (Sprookjesreis ; 2010: 2). —
Doelpubliek: 4+. — ISBN 978–90–487–0536–8
EHC: 744241
Appartemensen: een verhaal met voetnoten in vier
verdiepingen / Dimitri Leue ; [medew.] Britt van Marsenille ;
[ill.] Tom Schoonooghe. — Tielt : Lannoo, 2009. — 86 p.,
ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–209–8553–5
SL: PRVL–LEUE
EHC: 734464
Basiswerk; CD
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Roffel en Stoffel op het land: een boek over de natuur / David
Lloyd ; [ill.] Gill Tomblin ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 3). —
ISBN 90–6407–082–2
EHC: 744021:3
Tip en Tippie: een boek over letters / David Lloyd ;
[ill.] Charlotte Voake ; [vert.] Louis C.P. Rogmans ; e.a. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 2). —
ISBN 90–6407–085–7
Willie en zijn gele kar / Ulf L¨ofgren ; [bew.] Koen Sels. —
Leuven : Infodok, 1988. — ill. — (Willie: prettige boekjes voor
peuters en kleuters ; 1988: 1). — Oorspronkelijke titel: Ludde
och vagnen. — ISBN 90–6565–210–8
EHC: 744030
EHC: 744021:2
Van e´ e´ n tot tien en terug: een boek over cijfers / David Lloyd ;
[ill.] Carolyn Dinan ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 1). —
ISBN 90–6407–084–9
EHC: 744021:1
Bastiaan Big / Arnold Lobel ; Jean van Leeuwen ; [vert.] W.J.
van Melle-Meijer. — Amsterdam : Ploegsma, 1986. — 60 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1986: 1). — Oorspronkelijke titel: Tales
of Oliver Pig. — ISBN 90–216–0827–8
EHC: 744051
Elsschot, Antwerpen en Coraline / Bart van Loo ; [ill.] Alain
Giebens. — Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 153 p., ill. —
ISBN 978–90–8924–135–1 ; ISBN 978–90–450–1740–2
EHC: 743928
Dit is Koen / Kristiina Louhi ; [bew.] Agnes Somers. —
Naarden : Kimio, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: Meidan
Tomppa ; doelpubliek: Voor kinderen vanaf 1 jaar en hun papa's
en mama's. — ISBN 90–71368–57–2
EHC: 743862
De auto / M. Luisa ; [ill.] M.R. Vela. — Waalwijk : Omnium. —
8 p., ill. — (Serie Vroem-vroem ; [ 1])
EHC: 744298
Bij Uil thuis / Arnold Lobel ; [vert.] Ed Leeflang. — 5 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1991. — 64 p. — (Blok-boekje ; 1991:
1). — Oorspronkelijke titel: Owl at home ; doelpubliek: AVI
6. — ISBN 90–216–1174–0
EHC: 743505
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
KdG–DLO: B
Kikker en Pad zijn vrienden / Arnold Lobel ; [vert.] Ed
Leeflang. — 5 ed. — Amsterdam : Ploegsma, 1997. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1997: 1). — Oorspronkelijke titel: Frog
and Toad are friends ; doelpubliek: AVI 6. —
ISBN 90–216–1184–8
EHC: 743502
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
De geheime boekenclub / Gayle Lynds. — Amsterdam :
Luitingh, 2010. — 398 p. — ISBN 978–90–245–8962–3
KdG–DLO–NP: LYND
Muizen verhalen / Arnold Lobel. — Amsterdam : Ploegsma,
1979. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 4). —
Oorspronkelijke titel: Mouse tales. — ISBN 90–216–0512–0
EHC: 744048
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
Valentijn / Arnold Lobel ; [vert.] Jannie Daane. — 2 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1979. — 63 p., ill. — (Blok-boekje ;
1979: 3). — Oorspronkelijke titel: Small pig. —
ISBN 90–216–0562–7
EHC: 744047
Lof-dicht op-gedraegen aen den seer eerwerdigen ende
godt-minnenden heere, myn heer Rupertus Henricus Josephus
Beydaels, aen Godt op-offerende syn eerste onbloedige
offerande in de kapelle van de ee.pp. carthuysers binnen
Brussel den 5. julii 1746. — Brussel : by P.J. Lemmens,
1746. — 6, [2 blanco] p., 4°, A4 (A4 blanco)
EHC: 743914
3
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Lof-galm toegezongen aen den nieuw-gezalfden heer J.-B. Jans,
zyne eerste plegtige offerhande aen den hemelschen Vader
opdraegende in de succursale kerk van het beggyn-hof binnen
Brussel den 27 van winter-maend 1826. — Mechelen : Van
Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743969
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Een broertje voor Julia / Richard Meier ; [ill.] Ingrid
Mizsenko. — D¨usseldorf : Schwann-Bagel, 1981. — ill.
EHC: 743841
B–D
Misschien morgen / Patricia McCormick ; [vert.] Jenny De
Jonge. — Amsterdam : Mistral, 2010. — 264 p. —
ISBN 978–90–499–5164–1
KdG–DLO–NP: MCCO
Een literaire roadtrip: in 30 dagen langs 100 schrijversgraven /
Aad Meinderts ; [fotograaf] Jessica Swinkels. — Amsterdam :
Lubberhuizen, 2010. — 175 p., ill. —
ISBN 978–90–5937–270–2
EHC: 744378
Het regent zonlicht / Koos Meinderts ; [ill.] Annette Fienieg. —
De wedstrijd: de wonderbaarlijke avonturen van Anton B.
Stanton / Colin McNaughton ; [vert.] Ineke Ris. — Amsterdam : Utrecht : Lemniscaat, 2010. — 60 p., ill. — Met 1 compact
Kosmos, 1979. — Ill. — Oorspronkelijke titel: The rat race. — disc(s). — ISBN 978–90–477–0309–9
EHC: 744304
ISBN 90–215–0905–9
EHC: 744099
Basiswerk; CD
KdG–DLO: W
De slodderwolven / David Melling. — [vabb] Amsterdam :
Zirkoon, 2006. — 32 p., ill. — ISBN 978–90–5247–383–3
Geen pakjes voor mij! / Lenia Major ; [vert.] Kolet Janssen ;
KdG–DLO: S
[ill.] Patrick Chenot ; [medew.] Ria Swinnen ; e.a. — Averbode :
Averbode, 2010. — 32 p., ill. — (Leeskriebel ; 10: 4)
Artesis-BLS: BLS 839.3 F 2:2010,4
Scherprechter / Bob Mendes. — Antwerpen : Manteau,
EHC: 743328
2010. — 207 p. — (Manteau thriller ; 2010: 10). —
KdG–DLO: MAJO j
ISBN 978–90–223–2565–0
In doos Leeskriebel (bij fictie L)
In Europa: reizen door de twintigste eeuw / Geert Mak. —
Antwerpen : Atlas, 2007. — 852 p. —
ISBN 978–90–450–0372–6
UA–CST: HB–PSW–SAUET
XIOS–CH: 927.3 MAK 2007
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
EHC: 744394
Meneer Kat gaat naar de stad / [ill.] Richard Scarry. —
Helmond : Helmond, 1977. — ill. — (Scarry miniboekjes ;
2). — Oorspronkelijke titel: Mr. Kitcat goes to town. —
ISBN 90–252–4704–0
EHC: 744139
Het konijn op de maan / Paul Mennes. — Amsterdam : Nijgh &
Van Ditmar, 2010. — 189 p. — ISBN 978–90–388–9351–8
EHC: 744374
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
KdG–DLO: 475.26 H
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
Das literarische Deutschland: ein bescheidener Blick / Louis de
Man. — S.l. : s.n., 1951. — Overdruk uit Revue des langues
vivantes. - (c.1951)
EHC: 743617
De Marec code / Marec. — Leuven : Van Halewyck, 2010. —
ill. — ISBN 978–94–6131–016–3
1; 3–7
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
EHC: 743581
6
EHC: 744322
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Pipo en het oog van Ox / W. Meuldijk ; [ill.] J. Nieuwenhuis ;
[medew.] J. Wesseling. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers,
1968. — 64 p., ill.
EHC: 743821
Burgerlijke schemering / Steve Michiels. — Antwerpen :
Vrijdag, 2010. — ill. — ISBN 978–94–6001–087–3
EHC: 744359
Er wordt bij Wanja op de deur geklopt. . . / Reinhard Michl ;
Tilde Michels ; [vert.] I. Buyle. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Es klopft bei Wanja in der Nacht. — ISBN 90–6174–494–6
EHC: 744022
Smoorverliefd / Hilde van Mieghem ; Chris van Camp ;
[ill.] Sofie Silbermann. — Tielt : Lannoo, 2010. — 193 p.,
ill. — ISBN 978–90–209–9262–5
EHC: 744209
Mijn dierenboek. — Antwerpen : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1974. — ill. — ISBN 90–243–1198–5
EHC: 744172
Mijn eerste klok. — Aartselaar : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1979. — ill. — ISBN 90–243–2030–5
EHC: 743398
Een expotitie naar de Noordpool / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 6). — Oorspronkelijke titel: An expotition to the
North Pole. — ISBN 90–00–02327–0
EHC: 743997
Kleine beer / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak ;
[vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. — Amsterdam :
Ploegsma, 1974. — 55 p., ill. — (Blok-boekje ; 1974: 1). —
Oorspronkelijke titel: Little bear. — ISBN 90–216–0253–9
EHC: 744058
Kleine beer en zijn vrienden / Else Holmelund Minarik ;
[ill.] Maurice Sendak ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1976. — 58 p., ill. — (Blok-boekje ;
1976: 1). — Oorspronkelijke titel: Little bear's friend. —
ISBN 90–216–0273–3
EHC: 744056
Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak. —
New York, N.Y. : Harper Trophy, 1985. — 63 p., ill. — (An I
can read book ; 1985: 1). — 4 tot 8 jaar. —
ISBN 0–06–444004–4
EHC: 743443
Mladi Flamanski Pesnitsi / [vert.] Dragoslav Andric. —
Krusjevats : Bagdala, 1967. — 205 p. — Servische tekst
EHC: 744335
Het paradijs / Bart Moeyaert ; [ill.] Wolf Erlbruch ;
[comp.] Joseph Haydn. — Amsterdam : Querido, 2010. — 35
p., ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–451–1112–4
EHC: 744408
Basiswerk; CD
SL: PRVL–MOEY
Iejoor is jarig / A.A. Milne ; [ill.] Ernest Shepard. — Den
Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh boekjes ; 4). —
Oorspronkelijke titel: Eeyore has a birthday. —
ISBN 90–00–02325–4
EHC: 743993
Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur /
[compil.] Gert Jan Pos ; [medew.] Pieter Steinz ;
[medew.] Rienk Tychon. — S.l. : De Vliegende Hollander,
2010. — 126 blz., ill. — ISBN 978–90–495–0157–0
KdG–ABK: 745.4 MOOI
Kanga en Roe verschijnen in het woud / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 5). — Oorspronkelijke titel: Kanga and baby
Roo come to the forest. — ISBN 90–00–02326–2
EHC: 743995
Knorretje ontmoet een flipperdeflap / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 3). — Oorspronkelijke titel: Piglet meets a
heffalump. — ISBN 90–00–02324–6
EHC: 743992
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
Winnie-de-Poeh en een stuk of wat bijen / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 1). — Oorspronkelijke titel: Winnie-the-Pooh
and some bees. — ISBN 90–00–02322-X
De Nederlandse maagd / Marente de Moor. — Amsterdam :
Querido, 2010. — 297 p. — ISBN 978–90–214–3842–9
EHC: 744417
EHC: 743990
A kiss for Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice
Sendak. — New York, N.Y. : Harper Trophy, 1984. — 32 p.,
ill. — (An I can read book ; 1984: 1). — 3 tot 7 jaar. —
ISBN 0–06–444050–8
EHC: 743447
Een muis op bezoek / [bew.] Gemma van Leeuwen ; [ill.] Sylvie
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (Tommie ; [ 1]). —
ISBN 90–412–0778–3
EHC: 743810
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Nacht is niet boos. — S.l. : Wander. — ill.
Kirsteen: the story of a Scotch family seventy years ago /
Margaret Oliphant ; [edit.] Anne M. Scriven. — Glasgow :
Association for Scottish Literary Studies, 2010. — 419 p. —
(The Association for Scottish Literary Studies ; 40). —
ISBN 978–0–948877–98–8
UA–CST: MAG–OW–B 74150
EHC: 744089
Papa vertelt / Tom Naegels ; Bart de Wever ; Steven Kolacny ;
[ill.] Madeleine Wermenbol ; e.a. — Antwerpen : Luster,
2010. — 104 p., ill. — Titel varieert: Papa vertelt:
zelfverzonnen verhalen van bekende papa's. —
ISBN 978–94–6058–048–2
EHC: 744293
Luchthaven voor vogels / Roger de Neef. — Gent :
Po¨eziecentrum, 2010. — 95 p. — ISBN 978–90–5655–054–7
Olivier de olifant / [vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma,
1967. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 3). —
Oorspronkelijke titel: Oliver
EHC: 744052
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
EHC: 744255
Nils Holgersson en zijn vrienden. — Aartselaar :
Zuidnederlandse Uitgeverij, 1983. — ill. — (Nils Holgersson ;
1983: 2). — ISBN 90–243–2936–1
EHC: 743748
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Nils Holgersson komt te hulp. — Aartselaar : Zuidnederlandse
Uitgeverij, 1983. — ill. — (Nils Holgersson ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2934–5
EHC: 743750
Huisje bij de boerderij / Liek Oosterbaan ; [ill.] Huib
Sliedrecht. — Zeist : Swartsenburg, 1943. — 63 p., ill. —
(Huisjes in Holland ; 4). — Doelpubliek: 6–9 jaar
EHC: 743519
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
Op de hoge daken. . . — S.l. : Mulder Holland. — ill.
EHC: 744169
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
2
Sim heeft een schrift / Tord Nygren ; [vert.] Ineke Ris. —
Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1991. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Sune med cykel och skrivbok. —
ISBN 90–6174–563–2
EHC: 743720
Sim heeft nieuwe laarzen / Tord Nygren ; [vert.] Ineke Ris. —
Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1991. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Sune har nya st¨ovlar. —
ISBN 90–6174–573-X
EHC: 743717
Op de werf. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2002. — ill. —
(Puzzelboek ; 4)
EHC: 744088
Opa's auto. — S.l. : Hemma, 1970. — ill.
EHC: 743413
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
De vernietiging van Prosper Mor`el / Jamal Ouariachi. —
Amsterdam : Querido, 2010. — 478 p. —
ISBN 978–90–214–3844–3
EHC: 744391
De kerkmuizen en de maan / Graham Oakley ; [bew.] Albert
Mol ; e.a. — Zutphen : Thieme, 1983. — ill. — Oorspronkelijke
titel: The church mice & the moon. — ISBN 90–03–98140-X
Overgangen: gedichten bij figuren uit 'Metamorphosen' van
EHC: 743839
Ovidius / [edit.] Huub Beurskens ; [edit.] Ren´e Bakker. —
Baarn : Atalanta, 2004. — 52 p.
EHC: 743533
Een huis vol dieren / Michelle O'Connell ; [ill.] Simon
Abbott. — Alkmaar : Kluitman, 1999. — ill. — (Leuk om te
leren ; 1999: 1). — Oorspronkelijke titel: Animal house. —
Aan zee / Helen Oxenbury. — Haarlem : Gottmer, 1982. —
ISBN 90–206–8556–2
ill. — (Peuterboekjes ; 4). — ISBN 90–257–1482-X
EHC: 744171
EHC: 744083
Aankleden / Helen Oxenbury. — 4 ed. — Haarlem : Gottmer,
1984. — ill. — (Babyboekjes ; 1984: 1). —
ISBN 90–257–1371–8
EHC: 744079
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Representing Shakespearean tragedy: Garrick, the Kembles,
and Kean / Reiko Oya. — Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. — 244 p., ill. — ISBN 978–0–521–18140–2 ;
ISBN 978–0–521–87985–9
UA–CST: MAG–OW–B 74901
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Het paleis en de leeuw. — Brussel : MIC. — ill.
EHC: 744162
Een ongewoon uitstapje / Ellis Post Uiterweer. — Amsterdam :
Ploegsma, 1977. — ill. — ISBN 90–216–0060–9
EHC: 744062
De waterdrager Papad´opolos / Theodore Papas ; [ill.] William
Papas. — Rotterdam : Lemniscaat, 1965. — ill.
EHC: 743805
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen / Peggy Parish ;
[ill.] Fritz Siebel ; [vert.] Herma Vogel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1979. — 64 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 5). —
Oorspronkelijke titel: Amelia Bedelia and the surprise
shower. — ISBN 90–216–0641–0
EHC: 744055
Een schat in het Vossebos / Cynthia Paterson ; Brian
Paterson. — Haarlem : Oberon, 1987. — ill. — (Het Vossebos ;
1987: 1). — Titel varieert: Het verhaal van Willy, Haro en
Rombus en. . . ; oorspronkelijke titel: The Foxwood
treasure/Foxwood Tales ; titel varieert: Het verhaal van Willy,
Haro en Rombus en. . . — ISBN 90–320–6038–4
EHC: 744043
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 743685
De kleine amazone / [ill.] C. Busquets ; C. Peppelenbosch. —
S.l. : Hemma, 1986. — ill. — (Kleine ogen ; 1986: 1). —
ISBN 90–6804–275–0
EHC: 743441
Hulp voor de rivier in nood / Ciny Peppelenbosch ; [ill.] Michel
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (De kleine
bosbewoners ; 3). — ISBN 90–412–0014–2
EHC: 744036
James Joyce in Italia / Gianni Pinguentini. — Verona :
Linotopia Veronese di Ghidini e fiorini, 1963. — 339 p.
Artesis-VT: HB–GENN
Polo en de konijnen / Mathew Price ; [ill.] Emma Chichester
Clark. — Alphen aan den Rijn : Icob, 2000. — ill. —
ISBN 90–6113–920–1
EHC: 744072
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Dina: verre vrienden en een vlek / Do van Ranst. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 192 p. — Doelpubliek: vanaf 10
jaar. — ISBN 978–90–5908–368–4
EHC: 744327
SL: PRVL–RANS
Mombakkes / Do van Ranst. — Leuven : Davidsfonds/Infodok,
2010. — 168 p. — ISBN 978–90–5908–344–8
KdG–DLO–NP: RANS
EHC: 744348
SL: PRVL–RANS
Waarom jaguars bang zijn voor vuur: naar een legende van de
indianen in Zuid-Amerika / Franc¸ois Raoul-Duval ; [ill.] Agnes
Molnar ; [vert.] Agnes Renssen-Schellart. — Utrecht :
Spectrum, 1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Walya and
Gurigoo. — ISBN 90–274–8291–8
EHC: 743789
De rattenvanger van Hamelen. — Bussum : Junior Press. —
ill. — (Sprookjesreeks ; 6)
EHC: 743428
Repelsteeltje / [edit.] Judy Hamilton ; [vert.] Marthe C.
Philipse ; [ill.] Lindsay Duff. — S.l. : Lantaarn, 1994. — ill. —
(Tarantula reeks ; 1994: 1). — ISBN 90–5426–892–1
EHC: 743829
Kleine verhaaltjes voor het slapengaan / Jane Resnick ;
[ill.] Loretta Krupinsky. — Groningen : Rebo, 1990. — ill. —
(De kostelijke kleuterreeks ; 1990: 1). — Oorspronkelijke titel:
One minute bedtime stories. — ISBN 90–366–0479–6
EHC: 743472
Menens: roman / Marc Reugebrink. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 267 p. —
ISBN 978–90–8542–194–8
EHC: 744420
Een gedicht, over de onuytspreekelijcke liefde van onsen
mensch-minnenden God / K. Ryp. — Haarlem : by Koenraat
Rijp, 1700. — Datum afgeleid van periode van activiteit van de
drukker. Volgens STCN was Coenraad Rijp actief in 1702–1703
EHC: 743979
Verzameld werk / Karel van het Reve. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2008. — 7 v.
UA–CST: MAG–OW–A 22078
1–3
EHC: 725395
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
1–5
Saints and sinners in early christian Ireland: moral theology in
the lives of saints Brigit and Columba / Katja Ritari. —
Turnhout : Brepols, 2009. — 211 p. —
ISBN 978–2–503–53315–5
UA–CST: RG 2147 D 19
Mijn eigen engeltje / Beth Roberts ; [ill.] Caroline Jayne
Church. — Groningen : Persklaar, 2006. — ill. —
ISBN 1–4054–7702–4
EHC: 743774
Onvolledig kettinkje ontbreekt
Rond het erf. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 744115
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Kinder: Darstellungen um 1900 / Gabriele Sand ;
[medew.] Christine Eckett. — Hannover : Sprengel Museum,
2010. — 62 p., ill. — Tentoonstelling: Sprengel Museum
[Hannover]. 2010/08/29 - 2011/01/23. —
ISBN 978–3–89169–216–5
KMSKA: TENT–TB 7400
Tot ziens in Yamboyo / Leni Saris. — Hoorn : Westfriesland,
1999. — 159 p. — (5 omnibus ; 2). — Samen met Belofte ;
samen met De start ; samen met Buitenspel gezet ; samen met
Het portret. — ISBN 90–6113–877–9
EHC: 743991
De drie biggetjes / Richard Scarry. — S.l. : Deltas, 1982. —
ill. — (Een preschool uitgave ; 1982: 1). —
ISBN 90–243–2812–8
EHC: 743544
Goudlokje en de drie beren / Richard Scarry. — S.l. : Deltas,
1983. — ill. — (Een preschool uitgave ; 1983: 3). —
ISBN 90–243–2813–6
EHC: 744160
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Snurk! / Michael Rosen ; [ill.] Jonathan Langley ; [vert.] J.H.
Gever. — Haarlem : Gottmer, 1998. — ill. — (Een
Gottmer-prentenboek ; 1998: 2). — Oorspronkelijke titel:
Snore! — ISBN 90–257–2933–9
EHC: 743787
De verjaardag / Marguerita Rudolph ; [ill.] Linda Strauss
Edwards ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Today is not my
birthday. — ISBN 90–215–0534–7
EHC: 744045
Effie in Venice: unpublished letters of Mrs. John Ruskin written
from Venice between 1849 and 1852 / John Ruskin [Mrs.] ;
[edit.] Mary Lutyens. — London : Pallas, 1999. — 352 p.,
ill. — Titel varieert: Effie in Venice: Mrs. John Ruskin's letters
home, 1849–52. — ISBN 978–1–873429–33–4
KMSKA: MONO–BB 8360
Het nieuwe drakenboek / Walter Schm¨ogner ; [vert.] Jacques
Dohmen. — Amsterdam : Querido, 1982. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Das neue Drachenbuch. —
ISBN 90–214–8144–8
EHC: 743792
Niederl¨andische Briefe / Karl Schnaase ; [edit.] Henrik
Karge. — Hildesheim : Olms-Weidmann, 2010. — 539 p. —
(Historia scientiarum: Fachgebiet Kulturwissenschaften ; 2010:
1). — Facsimile: 1834: Stuttgart. — ISBN 978–3–487–13434–5
KMSKA: MONO–BA 3067
Bastille / Roger H. Schoemans. — Leuven : Davidsfonds,
2010. — 243 p. — ISBN 978–90–6306–607–9
EHC: 744331
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Stropje / M. Snoeck-Henkemans ; [ill.] Rie Kooyman. — S.l. :
s.n. — 63 p., ill.
EHC: 744091
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
KdG–SAW: ∗842
Basiswerk; Oefenboek
Sijtje en het klompeneiland / [ill.] Rein van Looy. — Gorssel :
Terra Nostra. — ill.
EHC: 743963
De Lustige Kapoentjes / Marc Sleen ; [ill.] Jean-Pol. —
Beveren : Gebroken Zwaard, 2010. — ill. — (Het Gebroken
Zwaard-uitgaven ; 2)
De spannende avonturen van Niels Holgersson. — Vianen :
ECI, 1981. — ill. — ISBN 90–70038–54–4
EHC: 743752
Hij bijt niet hoor / Gitte Spee. — Tilburg : Zwijsen, 1996. —
ill. — (Ik ben niet bang ; 1). — ISBN 90–6692–176–5
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–SPEE 1996 PR
EHC: 743746
KdG–DLO: H
EHC: 744287
Lentewolkje en de boer / Augusta van Slooten ; [ill.] Let
Schouten. — Amsterdam : Roskam, 1943. — 48 p., ill.
EHC: 743795
Kito en de blauwe bloem / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4512–9
EHC: 743489
Groen / Mark Sperring ; [ill.] Leo Timmers. — Hasselt : Clavis,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Green ; doelpubliek:
vanaf 3 jaar. — ISBN 978–90–448–1339–5
EHC: 744294
Alweer niks te doen / Peter Spier ; [vert.] L.M. Niskos. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Bored: nothing to do. — ISBN 90–6069–394–9
EHC: 743782
KdG–DLO: A
Kito en het ezeltje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. —
Helmond : Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4565-X
EHC: 743491
Kito en Kappie / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. — Helmond :
Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4564–1
EHC: 743492
Kito heeft een vriendje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4511–0
EHC: 743978
Kito, het konijntje en de lappenpop / Lea Smulders ;
[ill.] Dominique ; e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4590–0
EHC: 743490
Sneeuwwitje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8902–3
EHC: 743467
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
EHC: 743659
4
Het regent, het zegent / Peter Spier. — Rotterdam : Lemniscaat,
1983. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rain. —
ISBN 90–6069–523–2
EHC: 743473
De school / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 6). — Oorspronkelijke titel: My school. —
ISBN 90–269–0393–6
EHC: 744178
KdG–DLO: S
De speelgoedwinkel / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 1). — Oorspronkelijke titel: The toy shop. —
ISBN 90–269–0395–2
EHC: 744174
KdG–DLO: S
Pannekoeken bakken / Dagmar Stam ; Francine Oomen. — S.l. :
Van Goor, 1992. — ill. — (Saartje en Tommie ; 1992: 3). —
ISBN 90–00–02839–6
EHC: 743935
Heinrich Heine: Gedichte und Prosa / Renate Stauf. — Berlin :
Schmidt, 2010. — 261 p., ill. — (Klassiker Lekt¨uren ; 13). —
ISBN 978–3–503–12220–2
UA–CST: T&L 830 N–HEIN–STAU 2010
Het azijnvrouwtje: een oud verhaal / Simon Stern. —
Maarssen : Free Spirit, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Mrs Vinegar. — ISBN 90–6420–001–7
¡Mondo Manga! / Nick J. Swarth. — Utrecht : IJzer, 2009. —
64 p. — ISBN 978–90–8684–047–2
UA–CST: MAG–OW–B 61170
EHC: 744288
EHC: 743785
Het spook uit de Zandstraat / Marc Sleen ; Stichting Marc
Sleen. — Antwerpen : Standaard, 2009. — 38 p., ill. — (De
avonturen van Nero ; 2009: 1). — ISBN 978–90–02–23777–5
EHC: 744296
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Geen varkens over de vloer! / Mary Stolz ; [ill.] Garth
Williams ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1967. — 57 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 2). —
Oorspronkelijke titel: Emmett's pig
EHC: 744046
Zegengroet aen mynen geliefden broeder Egidius Joannes
Storms, in huwelyk getreden met de welachtbare jufvrouw
Melania Isabella de Jongh, binnen Antwerpen, den 22 van
grasmaend 1845 / Storms. — Antwerpen : 1845
EHC: 744016
Hippe Suus / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1982. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1982: 1). —
ISBN 90–269–0137–2
EHC: 743768
Truus konijn / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1981. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1981: 1). —
ISBN 90–269–0578–5
EHC: 743770
Heb je mijn eendje soms gezien? / Nancy Tafuri ; [vert.] Martine
Schaap. — Haarlem : Gottmer, 1984. — ill. — Oorspronkelijke
titel: Have you seen my duckling? — ISBN 90–257–1767–5
EHC: 743775
KdG–DLO: H
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
EHC: 743444
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
EHC: 743446
Zij en ik: het verhaal van een vriendschap / Annemie Struyf ;
[fotograaf] Lieve Blancquaert. — 4 ed. — Tielt : Lannoo,
2010. — 311 p., ill. — ISBN 978–90–209–9293–9
EHC: 744228
Doedel en het monster / [ill.] Peter Cross ; Judy Taylor. — S.l. :
Blauwe Olifant, 1986. — ill. — (Doedel ; 1986: 2). —
Oorspronkelijke titel: Dudley and the monster. —
ISBN 90–70038–88–9
EHC: 743834
Succes verzekerd: verhalen van vrijwilligerswerk / [edit.] Guido
Knops. — Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2002. — 91
p. — ISBN 90–5130–403-X
DB: DB 315 SUCC
Nieuwe buren / Mil Teerink. — Weert : M&P, 1990. — ill. —
(Leesboekjes ; 1990: 1). — ISBN 90–359–0453–2
EHC: 743696
EHC: 659087 [c0–255 d]
Super truck: een boek voor jonge chauffeurs / [ill.] Ian
Pillinger. — Amsterdam : Hema, 1988. — ill.
EHC: 743416
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
Als Feda slaapt / Toon Tellegen ; [ill.] Gerda Dendooven. —
Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden boekjes ;
2010: 1). — ISBN 978–90–476–0942–1
EHC: 744297
Mano de brandweerjongen / Toon Tellegen ; [ill.] Arjan
Boeve. — Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden
boekjes ; 2010: 2). — ISBN 978–90–476–0943–8
EHC: 744299
De verjaardag van de eekhoorn / Toon Tellegen ; [ill.] Geerten
ten Bosch. — Amsterdam : Querido, 1995. —
ISBN 90–214–8392–0
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Luzern : Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1970. — 230 p., ill.
EHC: 743494
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–TELL 1995
EHC: 743511
The sermons of William of Newburgh / [edit.] A.B. Kraebel. —
Toronto, Ont. : Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
2010. — 118 p. — (Toronto medieval Latin texts ; 31). —
ISBN 978–0–88844–481–3
UA–CST: RG 2147 C 14
Karel van de Woestijne: biografie / Peter Theunynck. —
Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 540 p., ill. —
ISBN 978–90–8542–055–2
AMVC: 190.793
EHC: 743480
Naar een nieuw zeeland: gedichten / Peter Theunynck. —
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2010. — 56 p. —
ISBN 978–90–284–2342–8
EHC: 743476
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
Petr Brueghel: co jako vune zavanulo z jeho d´ıla / Felix
Timmermans ; [vert.] J.R. Vonka ; [medew.] Anton´ın
Hartmann. — Praha : Obelisk, 1970. — 279 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743500
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Peter Mertens. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1960. — 331 p., ill.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.910:DEU
EHC: 743503
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Afonso Cautela. —
Lisboa : Ulisseia, 1966. — 177 p. — (Colecc¸a˜ o Romance e
vida ; 1966: 1). — Portugese tekst ; vertaling van: La vie
passionn´ee de Pieter Bruegel
EHC: 743501
Selsk´y zˇalm / Felix Timmermans ; [vert.] Rudolf J. Vonka ;
[ill.] Karel Svolinsk´y. — Praha : Symposion, 1938. — 257 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: Boerenpsalm ; Tsjechische tekst
EHC: 743493
EHC: 744233
Adriaan Brouwer / Felix Timmermans ; [vert.] Olga Krijtov´a ;
[medew.] Jan Rous. — Praha : Obelisk, 1970. — 109 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743499
Adriaan Brouwer: Roman / Felix Timmermans ; [vert.] Bruno
Loets. — Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1963. — 167
p.
EHC: 743498
Timmermans raconte. . . : choix de contes et de nouvelles / F´elix
Timmermans ; [vert.] Camille Melloy. — Paris : Essor, 1941. —
216 p.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.913:FRA
EHC: 743506
Das Triptychon von den Heiligen Drei K¨onigen / Felix
Timmermans ; [vert.] Anton Kippenberg. — Wiesbaden : Insel,
1956. — 48 p., ill. — (Insel-B¨ucherei ; 362). —
Oorspronkelijke titel: Driekoningentryptiek
EHC: 743509
Aus dem sch¨onen Lier / Felix Timmermans ; [vert.] Peter
Mertens. — Wiesbaden : Insel, 1959. — 77 p., ill. —
(Insel-B¨ucherei ; 401)
EHC: 743508
Kruis: de weg van het lijden / Fritz Timmermans ; [ill.] Luc
Hoenraet. — Tielt : Lannoo, 2008. — 95 p., ill. —
ISBN 978–90–209–8069–1
BSA: LZ 354/341
Das Gl¨uck in der Stille: die sch¨onsten Erz¨ahlungen / Felix
Timmermans ; [compil.] Franz-Heinrich Hackel. — Frankfurt
am Main : Insel, 1997. — 277 p. — (Insel Taschenbuch ;
1886). — ISBN 3–458–33586–2
EHC: 743510
La harpe de Saint Franc¸ois / F´elix Timmermans ; [vert.] Camille
Melloy. — Paris : Editions franciscaines, 1950. — 284 p.
EHC: 743504
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Wiesbaden : Insel, 1951. — 230 p., ill. — (Bibliothek der
Romane ; 1951: 1)
EHC: 743495
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1958. — 304 p., ill.
EHC: 743497
Ernest Staas, advokaat: schetsen en beelden / Tony ;
[medew.] Fr. van Hoof. — 4 ed. — Lier : Van In, 1943. — 121
p. — (Nederlandsche schooluitgaven voor Waal en Vlaming ; 7)
EHC: 743460
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
De tuinshow. — Amsterdam : Mulder, 1997. — ill. —
ISBN 90–5423–681–7
EHC: 743951
De Kleppende Klipper / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 5)
EHC: 743961:5
Eend heeft pech / Jenny Tyler ; [ill.] Stephen Cartwright. —
Amersfoort : Eekhoorn, 1988. — ill. — (Eekhoorn peuterboek ;
1988: 1). — Oorspronkelijke titel: Duck in trouble. —
ISBN 90–6056–401–4
EHC: 743729
Mijn extra leven / Johan Unenge ; [vert.] Maaike Lahaise. —
Hasselt : Clavis, 2010. — 255 p., ill. — Oorspronkelijke titel:
Mitt extra liv. — ISBN 978–90–448–1370–8
KdG–DLO–NP: UNEN
De koning drinkt / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 2)
EHC: 743961:2
Lambiorix / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. — 56
p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums ter
gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 7)
EHC: 743961:7
SL: PREX–UNEN
Utopia: verzonnen steden. — Antwerpen : Dedalus, 2000. —
262 p., ill. — (Sampel: jong cultuurtijdschrift ; 9: 2)
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–OORL 2000
De nerveuze Nervi¨ers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 6)
EHC: 743961:6
DB: DB 820 UTOP
EHC: 585362:2000,2 [C2–346 c]
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Bitterzoet: het liefdesevangelie volgens Rafaela / Annelies A.A.
Vanbelle. — Van Halewyck : Leuven, 2010. — 224 p., ill. —
ISBN 978–94–6131–008–8
EHC: 744269
De kuikens wonen in een schoen / Martine Vandergraesen ;
[ill.] Terry Rogers. — S.l. : Mirta. — ill. —
ISBN 90–74904–26–2
EHC: 744015
Nietzsche et la pens´ee des brahmanes / Alphonse
Vanderheyde. — Paris : Harmattan, 2008. — 312 p. —
(Ouverture philosophique ; 2008: 3). —
ISBN 978–2–296–06623–6
UA–CST: FILO 19.8 N–NIET–VAND 2008
De dolle musketiers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 4)
Op het eiland Amoras / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 1)
EHC: 743961:1
Prinses Zagemeel / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 9)
EHC: 743961:9
De ringelingschat / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 3)
EHC: 743961:3
Het zingende nijlpaard / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ;
10)
EHC: 743961:10
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
EHC: 743961:4
De dulle griet / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. —
56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums
ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 8)
EHC: 743961:8
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
ISBN 90–306–0773–4
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 2 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
EHC: 743378
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Appelmoes: een prentenboek / Klaas Verplancke. — Wielsbeke :
Eenhoorn, 2010. — ill. — Doelpubliek: vanaf 4 jaar. —
ISBN 978–90–5838–639–7
EHC: 744379
SL: PRVL–VERP
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 7 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1999. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VELT 1999 PR
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VELT 1999
EHC: 743377
KdG–DLO: K
Trompet voor Olifant / Max Velthuijs. — Amsterdam : Leopold,
1990. — ill. — Oorspronkelijke titel: Too much noise. —
ISBN 90–258–4746–3
EHC: 743379
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Het dikke tranen boek / Dolf Verroen ; [ill.] The Tjong
Khing. — Amsterdam : Leopold, 1988. — ill. —
ISBN 90–258–4733–1
EHC: 744041
KdG–DLO: D
De verwaande muis. — Brussel : M.I.C. — ill.
EHC: 744119
Vicky de veerboot. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2000. —
ill. — (Mini motor boekje ; 2)
EHC: 743383
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Een huisje voor kabouter Puk / Marcel Verbeeck. — Hoorn :
Kinheim. — ill. — (Kijkboekje ; 1). — ISBN 90–6052–033–5
EHC: 743930
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
Karin en haar beertjes aan de schoonmaak / Anna Virin. —
Utrecht : Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
1976: 3). — Oorspronkelijke titel: Elsa tidies her house. —
ISBN 90–274–8374–4
EHC: 743874
De vergeten dichters / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam :
Van Gennep, 2010. — 463 p. — (Clubsandwich ; 2). —
ISBN 978–90–5515–607–8
EHC: 744201:2
Het geheim van de keel van de nachtegaal / Peter Verhelst ;
[pass. aut.] Hans Christian Andersen ; [ill.] Carll Cneut. —
Wielsbeke : Eenhoorn, 2008. — 64 p., ill. —
ISBN 978–90–5838–507–9
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VERH 2008 PR
EHC: 722933
SL: PRVL–VERH
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VERH 2008 PR
XIOS–CH: Fict B VERH 2009
KdG–DLO: VERH
De reis: verzameld proza / Franc¸ois Vermeulen. — Antwerpen :
Eigen-Zinnige, 2010. — 91 p.
EHC: 743554
Karin en haar beertjes gaan schilderen / Anna Virin. —
Utrecht : Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
1978: 2). — Oorspronkelijke titel: Elsa's bears learn to paint. —
ISBN 90–274–4359–9
EHC: 743878
Karin en haar beertjes gaan slapen / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the night. —
ISBN 90–274–8376–0
EHC: 743872
Karin en haar beertjes in de sneeuw / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 2). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the snow. —
ISBN 90–274–8373–6
EHC: 743873
Karin en haar beertjes in de speeltuin / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1978: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa's bears in the playground. —
ISBN 90–274–4359–0
EHC: 743877
9–10
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
Karin en haar beertjes naar de dokter / Anna Virin. — Utrecht :
1; 3–4
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 4). —
Oorspronkelijke titel: Elsa need the doctor. —
ISBN 90–274–8375–2
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
EHC: 743875
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
Piet bij de wilde dieren / [ill.] Johanna Bottema ; Ab Visser. —
EHC: 744386
Meppel : Roelofs van Goor. — ill.
EHC: 743809
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
1
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Hebban / Leo Vroman. — Leiden : Stichting Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2010
EHC: 743929
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Voor kinderen hier & daar / [medew.] Willemijn Verloop. —
's-Graveland : Body Shop Benelux. — ill.
EHC: 743569
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
Pentito / Simon de Waal. — 5 ed. — Amsterdam : Lebowski,
2009. — 303 p. — ISBN 978–90–488–0171–8
EHC: 744204
Roosje onder de modder / Marie Wabbes ; [vert.] Beccy de
Vries. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1988. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Rose is muddy. — ISBN 90–6174–370–2
EHC: 743732
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
EHC: 727078
4; 6–12
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
EHC: 716469
3–5
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
Reuzen / Martin Waddell ; [vert.] Ine Orbons ; [ill.] Penny
Dale. — Hasselt : Clavis, 1989. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Once there were giants. — ISBN 90–6822–062–4
EHC: 743820
KdG–DLO: R
Welterusten. . . Kleine Beer / Martin Waddell ; [ill.] Barbara
Firth ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: Can't you sleep, Little
Bear? — ISBN 90–6069–990–4
EHC: 744152
De liefde van Annie Mols / Lew Waitmas. — Gent : De Vlam,
1960. — 576 p.
UA–CST: T&L 839.3 P–BOON
EHC: C 233331 [M-414 e]
Cover met filmfoto; Auteur aangeduid als Leo Waitmas
Dagboek van Droppie / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura
Gerding. — Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 3 v. — (Kris kras
boek ; 1964: 2)
EHC: 743835
2
EHC: 744333
Uitgeversband met plastic stofwikkel
Wilde rozen / Lulu Wang. — Amsterdam : Boekerij, 2010. —
480 p. — ISBN 978–90–225–5584–2
Ik groei op / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura Gerding. —
Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 43 p., ill. — (Dagboek van
Droppie ; 2)
EHC: 743835:2
EHC: 744401
Wir lernen die Uhr! — Erlangen : Pestalozzi, 1975. — ill.
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
De wederliefde van eene getrouwe ziele, haer hert aen den
bruydegom tot erkentenisse teenemael overge´evende:
Waergemaekt in jouffrouw Catharina-Maria Godichal, doende
haere professie op het beggyn-hof van Lier, den 8sten van julius,
1816. — Antwerpen : Van Ael, 1816. — 1 fol.
EHC: 743897
Boe. . . zegt de koe / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744027
Een dagje met een vlag vlag vlag. . . / Riet Wille ; [ill.] Ingrid
Godon. — S.l. : Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744028
Mee naar de zee / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744029
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
EHC: 743399
Wondere verhevenheyd des priesters, vertoond in mynheer
Henricus Speck, opdraegende aen God zyne eerste onbloedige
offerhande, in de kerk van O.-L.-V. ad Sanctam Claram, binnen
Brussel, den 27 november 1826. — Brussel : Vanderborght,
1826. — 7 p.
EHC: 743968
English revenge drama: money, resistance, equality / Linda
Woodbridge. — Cambridge : Cambridge University Press,
2010. — 332 p. — ISBN 978–0–521–88459–4
Artesis-VT: L 820 M–B 46444
Een Wimpie boek over de hefboom / Denis Wrigley ; [bew.] B.
Monnik. — Kampen : Kok, 1971. — ill. — (Wimpieboeken ;
1971: 1). — Titel varieert: De hefboom. —
ISBN 90–242–4626–1
EHC: 743765
Zegen-prael des gods-dienst afgeschets [!] ter inwyding van
juffrouw Catharina Josepha Moons, onder den maegdenlyken
regel der beggynen tot Lier, den eersten september 1822. —
Antwerpen : Vander Hey, 1828. — 1 fol.
EHC: 743899
De pop van Willem / Charlotte Zolotow ; [ill.] William P`ene du
Bois ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1977. — ill. — Oorspronkelijke titel: William's doll. —
ISBN 90–215–0608–4
EHC: 744034
Zuurvrij: berichten uit het AMVC–Letterenhuis. —
Antwerpen. — ill., facsim., portr., 20 cm. — ISSN 1377–8455 ;
Dep. D/2010/0306/33
Artesis-KC: LM–TY–ZUURV
Triumph der Torheit: fr¨ohliche Legenden / Josef Winckler ;
[ill.] Felix Timmermans. — Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1938. — 226 p., ill.
EHC: 743507
2(2002)– ; Ontbreekt 1(2001); 5(2003); 6(2004); 12(2007)
kiosk
MPM: BP 348
1(2001)–
DB: DB 820 ZUUR
Wij spelen schooltje / Wil de Wingerd. — Den Haag :
Kompas. — ill.
EHC: 743758
(2002–2010) Onvolledig
Artesis-OWAC: 70 E–ZUUR
2(2002)–; Ontbreekt: 3(2002)
UA–CST: T&L 80 E–ZUUR
10 onmogelijke reizen / Karin Winkelman ; [ill.] Arne
Zuidhoek. — Amsterdam : Uniepers, 1983. — ill.
EHC: 744128
1(2001)–
UA–CST: MAG 3318/3
1–11(2001–2006)
UA–CST: GG 90 E–ZUVR
1(2001)–
HHA: LZ T2 ZUURVR
2(2002)–
AMVC: 188.475
1(2001)–
Noddy verliest een dubbeltje / Enid Blyton ; [vert.] Ben
Beekman. — Helmond : Michon, 1995. — 31 p., ill. — (De
avonturen van Noddy ; 1). — Oorspronkelijke titel: Noddy loses
sixpence. — ISBN 90–6761–207–3
EHC: 744024
AMVC: LZ 188.961
1(2001)–
EHC: 641713 [C2–398 c]
1(2001)–
Lopende jrg : LZ VI a
Paddington de beer / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 1). — ISBN 90–6069–153–9
EHC: 743984
KMSKA: M BE 182
:1(2001)–
Artesis-BLS: BLS 839.3 E–ZUUR
alleen lopende jaargang
enkel raadpleging ter plaatse
SA: 195#1-
Engelse letterkunde
Paddington in de supermarkt / Michael Bond ; [ill.] Fred
Banbery ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1972. — 32 p., ill. — (Paddington prentenboekjes ; 4). —
ISBN 90–6069–194–6
EHC: 743989
De tuin van Paddington / Michael Bond ; [ill.] Fred Banbery. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1972. — 32 p., ill. — (Paddington
prentenboekjes ; 2). — ISBN 90–6069–154–7
EHC: 743988
De nieuwe baby / [ill.] Catharine Anholt ; Laurence Anholt ;
[vert.] Henny Kroonenberg. — Amsterdam : Van Goor,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: The new baby. —
ISBN 90–00–03075–7
EHC: 743778
En de doos zei: hatsjie! / Crosby Bonsall ; [vert.] Herma
Vogel. — Amsterdam : Ploegsma, 1971. — 64 p., ill. —
(Blok-boekje ; 1971: 1). — Oorspronkelijke titel: The case of
the scaredy cats. — ISBN 90–216–0701–8
EHC: 744054
Waarom is het gras groen? / Chris Arvetis ; Carole Palmer ;
[ill.] James Buckley ; [vert.] Dirk Lammers. — Gorinchem :
Ruiter, 1988. — ill. — (Een vraag maar raak boekje ; 1988:
4). — Oorspronkelijke titel: Why is the grass green? —
ISBN 90–05–15501–9
EHC: 743678
Sprookjes / Hilda Boswell. — Haarlem : Dorom. — ill. —
(Mini-boekjes ; 5)
EHC: 744150
De vrouwen / T.C. Boyle. — Amsterdam : Anthos, 2009. — 530
p. — ISBN 978–90–414–1359–8
KMSKA: MONO–BB 8456
Zout van de zee / Jill Barklem ; [vert.] Mies Bouhuys. — 2
ed. — Heemstede : Big Balloon, 1994. — ill. — (Bramenbuurt ;
Brandweerauto Freddie. — Amsterdam : Mulder, 1992. —
1994: 1). — Oorspronkelijke titel: Sea story. —
ill. — (Hoor mijn sirene! ; 1)
ISBN 90–5425–085–2
EHC: 744032
Beer gaat een dagje weg / [ill.] Prue Theobalds ;
[vert.] Annemarie Dragt. — S.l. : Kluitman, 1993. — ill. —
(Beer en zijn vrienden ; 1993: 1). — Oorspronkelijke titel: A
picnic for teddybears. — ISBN 90–206–8983–5
EHC: 743837
De knappe kunstjes van Diederik Dolfijn / Nathaniel Benchley ;
[ill.] Mamoru Funai ; [vert.] J. Daane. — Amsterdam :
Ploegsma, 1972. — 61 p., ill. — (Blok-boekje ; 1972: 1). —
Oorspronkelijke titel: The several tricks of Edgar Dolphin. —
ISBN 90–216–0165–6
EHC: 744053
EHC: 743410
Drie kleine biggetjes / [ill.] St´ephane Turgeon ; Robyn
Bryant. — Lisse : R & B, 1996. — ill. — Oorspronkelijke titel:
The three little pigs. — ISBN 90–396–0226–3
EHC: 743385
Where soldiers fear to tread: at work in the fields of anarchy /
John S. Burnett. — London : Heinemann, 2005. — 350 p. —
ISBN 978–0–09–946499–0
UA–CST: DEV 90 G–BURN 2005
Het huisje dat verhuisde / Virginia Lee Burton ; [vert.] L.M.
Niskos. — 3 ed. — Rotterdam : Lemniscaat, 1977. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The little house. — ISBN 90–6069–181–4
EHC: 743869
Waar is Piep? / Nathaniel Benchley ; [ill.] Arnold Lobel ;
[vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma, 1969. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1969: 1). — Oorspronkelijke titel: The
strange disappearance of Arthur Cluck
EHC: 744050
Het dinosaurus-ei / Christina M. Butler ; [ill.] Val Biro ;
[vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1992. —
ill. — Oorspronkelijke titel: The dinosaur's egg. —
ISBN 90–6174–504–7
EHC: 743812
Allerlei plaatsen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. —
Lisse : Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992:
2). — Oorspronkelijke titel: Places. — ISBN 90–366–0749–3
EHC: 743703
Mensen / Moira Butterfield ; [ill.] Richard Fowler. — Lisse :
Rebo, 1992. — ill. — (Wat zie je allemaal? ; 1992: 1). —
Oorspronkelijke titel: People. — ISBN 90–366–0750–7
EHC: 743698
Naar een feestje / Stephen Cartwright. — Utrecht : Van Reemst,
1989. — ill. — (Voor het eerst ; 6). — Oorspronkelijke titel:
Going to a party. — ISBN 90–359–0521–0
EHC: 743694
Snoetje de egel: een herfstverhaal / Mirabel Cecil ; [vert.] Mies
Bouhuys ; [ill.] Christina Cascoigne. — Haarlem : Holland,
1980. — ill. — (Het hele jaar rond ; 3). —
ISBN 90–251–0411–8
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–CECI 1980
De egel wil een ballon / Nick Butterworth ; [vert.] Jacqueline
Wittebrood. — Heemstede : Big Balloon, 1996. — ill. — (Boris
de boswachter ; 1996: 2). — Oorspronkelijke titel: The
hedgehog's balloon. — ISBN 90–5425–358–4
EHC: 743451
In de dierentuin / Nick Butterworth ; Mick Inkpen. — 2 ed. —
Amsterdam : Hema, 1989. — ill. — (Wat zie ik. . . ; 1989: 1)
EHC: 743725
Mijn knuffels en ik doen boodschappen / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — Bloemendaal : Gottmer/Becht, 1994. —
ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1994: 1). —
Oorspronkelijke titel: When we go shopping. —
ISBN 90–257–2639–9
EHC: 744098
Mijn knuffels en ik helpen in huis / Nick Butterworth ;
[vert.] J.H. Gever. — 2 ed. — Bloemendaal : Gottmer/Becht,
1995. — ill. — (Een Gottmer-peuterboekje ; 1995: 1). —
Oorspronkelijke titel: When there's work to do. —
ISBN 90–257–2638–0
EHC: 743709
The Cambridge companion to English renaissance tragedy /
[edit.] Emma Smith ; [edit.] Garrett A. Sullivan [jr.]. —
Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — 274 p. —
ISBN 978–0–521–51937–3 ; ISBN 978–0–521–73464–6
Artesis-VT: L 820 M–B 46465
UA–CST: T&L 820 H 2 SMIT 2010
EHC: 743496
. . . er is een reus in het bos! / Sally Cedar ; [ill.] Rita van
Bilsen ; [vert.] Dolf Verroen. — Den Haag : Junk, 1978. — 27
p., ill. — (Junk boekjes ; 1978: 2). — Oorspronkelijke titel:
There's a giant in the forest. — ISBN 90–6193–939–9
EHC: 743779
After the end of history: American fiction in the 1990s / Samuel
Cohen. — Iowa City, Iowa : University of Iowa Press, 2009. —
237 p. — ISBN 978–1–58729–815–8 ; ISBN 1–58729–815–5
UA–CST: T&L 820.73 H 3 COHE 2009
Koning Allesanders / Babette Cole. — Amsterdam : Hema,
1988. — ill. — Oorspronkelijke titel: King Change-a-lot
EHC: 743828
Prins Assepoets / Babette Cole. — Leuven : Davidsfonds,
1992. — ill. — (Davidsfonds/Infodok prentenboek ; 1992:
1). — Oorspronkelijke titel: PrinceCinders ; doelpubliek: Vanaf
4 jaar. — ISBN 90–6565–513–1
EHC: 743773
Als het geld op mijn rug groeide . . . / Michael Coleman ; Basia
Bogdanowicz ; [vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: The
mum who was made of money. — ISBN 90–5341–132–1 ;
ISBN 90–6174–884–4
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–COLE 1993 PR
EHC: 743802
Nikkie gaat buiten spelen / Rod Campbell ; [vert.] Heleen van
Egmondt. — S.l. : Kluitman, 1995. — ill. —
ISBN 90–206–8934–7
EHC: 743702
Een dag in het park / [pass. aut.] Hanna-Barbera
Productions. — 2 ed. — Amsterdam : Mulder, 1993. — ill. —
(Yogi Beer: avonturen in het natuurpark ; 1993: 1)
EHC: 744126
Present day English / E. Frank Candlin. — Lier : Van In,
1968-1980. — 3 v., ill. — Titel varieert: Present day English for
Belgian students ; met Work book; Teacher's book
EHC: 717083
(Students') Book 1–3; Work book [2]:1A
Made to measure / W. Dalemans ; H. Daman ; F. Paschael ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — 2 v., ill. — Met Teacher's book;
Pupil's book
EHC: 743757
Textbook 1; Teacher's book [2]:1; Pupil's book [3]:2
It's up to you! / Guy Capelle ; Denis Girard ; Janine Capelle ;
[medew.] Magda Vorlat ; e.a. — Lier : Van In, 1976-1978. — 3
v., ill. — Met Selfcorrective workbook with testsheets;
Teacher's guide
EHC: 743747
Handbook 1–3; Workbook [2]:1–3; Teacher's book [3]:1
Made to measure: pupil's book / W. Dalemans ; H. Daman ; F.
Paschael ; e.a. — Lier : Van In, 1986. — 2 v., ill. —
Experimentele uitgave
EHC: 743756
Pupil's book 1–2
Spark / Kate Decoster ; Peter Lips. — Kapellen : Pelckmans,
2009. — Met Teacher's manual; Leerwerkboek;CD's; CD-rom;
DVD-video
KdG–DLO–NP: enge 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.20 SAV–SPAR 2009
English on the imitative method / F. Demanet. — Lierre : Van
In, 1948-1950. — 3 v. in 6 bdn, ill. — Met Guide du maˆıtre ;
French edition in 2 versions: for boys, for girls
EHC: 743788
Global Ireland: Irish literatures for the New Millennium /
[edit.] Ondˇrej Piln´y ; [edit.] Clare Wallace. — Prague : Litteraria
Pragensia, 2005. — 241 p. — ISBN 978–80–7308–103–4
UA–CST: MAG–OW–B 74081
Juffertje Geluk / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
5). — ISBN 90–359–0393–5
EHC: 743528
For boys 1–2; For grils 1bis-2bis; Guide du maˆıtre [2]:1–2
Doe mee met Bert. — Aartselaar : Deltas, 1983. — ill. —
(Sesamstraat eerste boekjes ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2894–2
Juffertje Kattekop / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla
Brommer. — Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje
miniboekjes ; 1). — ISBN 90–359–0389–7
EHC: 743525
EHC: 743722
De drie biggetjes. — Amsterdam : Mulder, 1994. — ill. —
ISBN 90–5423–486–5
EHC: 743661
Gerard Manley Hopkins / Angus Easson. — London :
Routledge, 2011. — 223 p. — (Routledge guides to literature ;
2011: 1). — ISBN 978–0–415–27323–7 ;
ISBN 978–0–415–27324–4 ; ISBN 978–0–203–83518–0
Juffertje Te-laat / Roger Hargreaves. — Antwerpen : Standaard,
1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ; 4). —
ISBN 90–359–0392–7
EHC: 743977
Juffertje Twijfel / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (Juffertje miniboekjes ;
2). — ISBN 90–359–0390–0
EHC: 743527
UA–CST: T&L 820 N–HOPK–EASS 2011
Alex la Guma: a literary & political biography / Roger Field. —
Rochester, N.Y. : Currey, 2010. — 258 p., ill. —
ISBN 978–1–84701–017–9 ; ISBN 1–84701–017–2
UA–CST: MAG–OW–B 74889
Samuel Beckett's art / John Fletcher. — London : Chatto &
Windus, 1967. — 154 p.
UA–CST: MAG–OW–B 74925
Meneer Blij / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1971. — ill. — (De meneer boekjes ; 13). —
ISBN 0–85396–001–1
EHC: 743532
Meneer Spierbal / Roger Hargreaves ; [vert.] Carla Brommer. —
Antwerpen : Standaard, 1986. — ill. — (De meneer boekjes ;
1986: 1). — ISBN 90–359–0383–8
EHC: 743535
Benjamin Franklin's autobiography: an authoritative text,
backgrounds, criticism / Benjamin Franklin ; [edit.] J.A. Leo
Lemay ; [edit.] P.M. Zall. — New York, N.Y. : Norton, 1986. —
391 p. — (Norton critical editions ; 1986: 1). —
ISBN 978–0–393–95294–0 ; ISBN 0–393–01737–0 ;
ISBN 0–393–95294–0
Artesis-VT: L 92 M–B 46442
De rode halsketting / Sally Gardner ; [vert.] Tjitske
Veldkamp. — Houten : Van Goor, 2008. — 383 p. —
ISBN 978–90–475–0614–0
KdG–DLO–NP: GARD
SL: PREX–GARD
De dag dat de klokken stilstonden: een boek over tijd / William
Geldard ; [ill.] Jolyne Knox ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 4). —
ISBN 90–6407–083–0
EHC: 744021:4
Heer Cedric / Roy Gerrard ; [ill.] Ineke Ris. — Antwerpen : De
Vries-Brouwers, 1991. — ill. — Oorspronkelijke titel: Sir
Cedric. — ISBN 90–6174–843–7
EHC: 743381
Meneer Vergeetal / Roger Hargreaves. — D¨usseldorf : Bates
Graphics, 1976. — ill. — (De meneer boekjes ; 2). —
ISBN 0–85985–058–7
EHC: 743530
Meneertje Wijsneus / Roger Hargreaves ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — Amsterdam : Leopold, 1993. — ill. —
ISBN 90–258–3660–7
EHC: 743705
Op weg naar de tandarts / Barbara Shook Hazen ; [ill.] Richard
Cuffari ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1979. — ill. — Oorspronkelijke titel: The ups and downs of
Marvin. — ISBN 90–215–0726–9
EHC: 744044
Teaching English as a foreign language: a manual for teacher
students and practising teachers / L. Henderickx. — Lier : Van
In, 1981. — 285 p. — ISBN 90–306–0987–7
UA–CST: OW 372.880.20 G–HEND 81
EHC: 743755
XIOS–CH: 456.2 HEND 1981
Dribbel kijkt naar vormen / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 4). —
Oorspronkelijke titel: Spot looks at shapes. —
ISBN 90–410–0061–5
EHC: 743924
Dribbel naar de kermis / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 3). —
Oorspronkelijke titel: Spot at the fair. — ISBN 90–410–0059–3
EHC: 743923
Dribbel op de boerderij / Eric Hill. — 4 ed. — Houten : Van
Reemst, 1996. — ill. — (Dribbel kartonboekjes ; 1996: 2). —
Oorspronkelijke titel: Spot on the farm. —
ISBN 90–410–0060–7
EHC: 743922
Hoe laat is het? / Walt Disney Productions. — S.l. : Hema,
1986. — ill.
Jafta: mijn vader / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 3). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my father. — ISBN 90–6141–223–4
EHC: 743850
Roffel en Stoffel op het land: een boek over de natuur / David
Lloyd ; [ill.] Gill Tomblin ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 3). —
ISBN 90–6407–082–2
EHC: 744021:3
Tip en Tippie: een boek over letters / David Lloyd ;
[ill.] Charlotte Voake ; [vert.] Louis C.P. Rogmans ; e.a. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 2). —
ISBN 90–6407–085–7
EHC: 744021:2
EHC: 743397
Hoe laat is het? / [ill.] Pamela Storey. — 4 ed. — Amsterdam :
Mulder, 1993. — ill. — Doelpubliek: 3 tot 5 jaar
EHC: 743389
Muisje Andersom / Anita Jeram. — S.l. : Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek, 2001. — ill. —
ISBN 90–74336–66–3
EHC: 743691
Jungle boek. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8900–7
Van e´ e´ n tot tien en terug: een boek over cijfers / David Lloyd ;
[ill.] Carolyn Dinan ; [vert.] Louis C.P. Rogmans. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1982. — ill. — (Mijn eerste
boeken: boeken om groot mee te worden ; 1). —
ISBN 90–6407–084–9
EHC: 744021:1
Bastiaan Big / Arnold Lobel ; Jean van Leeuwen ; [vert.] W.J.
van Melle-Meijer. — Amsterdam : Ploegsma, 1986. — 60 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1986: 1). — Oorspronkelijke titel: Tales
of Oliver Pig. — ISBN 90–216–0827–8
EHC: 744051
EHC: 743466
Wie , wat, waar? Wat doen ze daar? / Jack Kent ;
[vert.] Marianne Keser. — Helmond : Helmond, 1975. — 32 p.,
ill. — (Kleuter-verhaaltjes ; 1975: 4). — ISBN 90–252–4664–8
EHC: 743936
Bij Uil thuis / Arnold Lobel ; [vert.] Ed Leeflang. — 5 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1991. — 64 p. — (Blok-boekje ; 1991:
1). — Oorspronkelijke titel: Owl at home ; doelpubliek: AVI
6. — ISBN 90–216–1174–0
EHC: 743505
KdG–DLO: B
De koe die in het water viel / Phyllis Krasilovsky ; [ill.] Peter
Spier. — Houten : Van Holkema & Warendorf, 1992. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The cow who fell in the canal. —
ISBN 90–269–0886–5
EHC: 743849
De sneeuwpop van Pim / Greta Landen ; [medew.] Pat Mills ;
[bew.] Arnoldus Ans ; [ill.] Angela Mills. — Houten : Van
Reemst, 1987. — ill. — (De vlinder-kinderen ; 1987: 1). —
Oorspronkelijke titel: The missing snowman ; doelpubliek:
Leesindex A 101, niveau 4. — ISBN 90–269–0558–0
EHC: 744008
Jafta: mijn moeder / Hugh Lewin ; [ill.] Lisa Kopper ;
[vert.] Gerda Wijmans. — Nieuwkoop : Heuff, 1981. — ill. —
(Jafta en zijn familie ; 1981: 4). — Oorspronkelijke titel: Jafta:
my mother. — ISBN 90–6141–222–6
EHC: 743852
Kikker en Pad zijn vrienden / Arnold Lobel ; [vert.] Ed
Leeflang. — 5 ed. — Amsterdam : Ploegsma, 1997. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1997: 1). — Oorspronkelijke titel: Frog
and Toad are friends ; doelpubliek: AVI 6. —
ISBN 90–216–1184–8
EHC: 743502
Muizen verhalen / Arnold Lobel. — Amsterdam : Ploegsma,
1979. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 4). —
Oorspronkelijke titel: Mouse tales. — ISBN 90–216–0512–0
EHC: 744048
Valentijn / Arnold Lobel ; [vert.] Jannie Daane. — 2 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1979. — 63 p., ill. — (Blok-boekje ;
1979: 3). — Oorspronkelijke titel: Small pig. —
ISBN 90–216–0562–7
EHC: 744047
De geheime boekenclub / Gayle Lynds. — Amsterdam :
Luitingh, 2010. — 398 p. — ISBN 978–90–245–8962–3
KdG–DLO–NP: LYND
Misschien morgen / Patricia McCormick ; [vert.] Jenny De
Jonge. — Amsterdam : Mistral, 2010. — 264 p. —
ISBN 978–90–499–5164–1
Kleine beer / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak ;
[vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. — Amsterdam :
Ploegsma, 1974. — 55 p., ill. — (Blok-boekje ; 1974: 1). —
Oorspronkelijke titel: Little bear. — ISBN 90–216–0253–9
EHC: 744058
Kleine beer en zijn vrienden / Else Holmelund Minarik ;
[ill.] Maurice Sendak ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1976. — 58 p., ill. — (Blok-boekje ;
De wedstrijd: de wonderbaarlijke avonturen van Anton B.
1976: 1). — Oorspronkelijke titel: Little bear's friend. —
Stanton / Colin McNaughton ; [vert.] Ineke Ris. — Amsterdam : ISBN 90–216–0273–3
Kosmos, 1979. — Ill. — Oorspronkelijke titel: The rat race. —
EHC: 744056
ISBN 90–215–0905–9
KdG–DLO–NP: MCCO
EHC: 744099
KdG–DLO: W
De slodderwolven / David Melling. — [vabb] Amsterdam :
Zirkoon, 2006. — 32 p., ill. — ISBN 978–90–5247–383–3
Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak. —
New York, N.Y. : Harper Trophy, 1985. — 63 p., ill. — (An I
can read book ; 1985: 1). — 4 tot 8 jaar. —
ISBN 0–06–444004–4
EHC: 743443
KdG–DLO: S
Meneer Kat gaat naar de stad / [ill.] Richard Scarry. —
Helmond : Helmond, 1977. — ill. — (Scarry miniboekjes ;
2). — Oorspronkelijke titel: Mr. Kitcat goes to town. —
ISBN 90–252–4704–0
EHC: 744139
Een expotitie naar de Noordpool / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 6). — Oorspronkelijke titel: An expotition to the
North Pole. — ISBN 90–00–02327–0
EHC: 743997
Iejoor is jarig / A.A. Milne ; [ill.] Ernest Shepard. — Den
Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh boekjes ; 4). —
Oorspronkelijke titel: Eeyore has a birthday. —
ISBN 90–00–02325–4
De kerkmuizen en de maan / Graham Oakley ; [bew.] Albert
Mol ; e.a. — Zutphen : Thieme, 1983. — ill. — Oorspronkelijke
titel: The church mice & the moon. — ISBN 90–03–98140-X
EHC: 743839
Een huis vol dieren / Michelle O'Connell ; [ill.] Simon
Abbott. — Alkmaar : Kluitman, 1999. — ill. — (Leuk om te
leren ; 1999: 1). — Oorspronkelijke titel: Animal house. —
ISBN 90–206–8556–2
EHC: 744171
Kirsteen: the story of a Scotch family seventy years ago /
Margaret Oliphant ; [edit.] Anne M. Scriven. — Glasgow :
Association for Scottish Literary Studies, 2010. — 419 p. —
(The Association for Scottish Literary Studies ; 40). —
ISBN 978–0–948877–98–8
UA–CST: MAG–OW–B 74150
EHC: 743993
Kanga en Roe verschijnen in het woud / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 5). — Oorspronkelijke titel: Kanga and baby
Roo come to the forest. — ISBN 90–00–02326–2
EHC: 743995
Knorretje ontmoet een flipperdeflap / A.A. Milne ; [ill.] Ernest
Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. — (Poeh
boekjes ; 3). — Oorspronkelijke titel: Piglet meets a
heffalump. — ISBN 90–00–02324–6
EHC: 743992
Winnie-de-Poeh en een stuk of wat bijen / A.A. Milne ;
[ill.] Ernest Shepard. — Den Haag : Van Goor, 1976. — ill. —
(Poeh boekjes ; 1). — Oorspronkelijke titel: Winnie-the-Pooh
and some bees. — ISBN 90–00–02322-X
Olivier de olifant / [vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma,
1967. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 3). —
Oorspronkelijke titel: Oliver
EHC: 744052
Op de werf. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2002. — ill. —
(Puzzelboek ; 4)
EHC: 744088
Aan zee / Helen Oxenbury. — Haarlem : Gottmer, 1982. —
ill. — (Peuterboekjes ; 4). — ISBN 90–257–1482-X
EHC: 744083
Aankleden / Helen Oxenbury. — 4 ed. — Haarlem : Gottmer,
1984. — ill. — (Babyboekjes ; 1984: 1). —
ISBN 90–257–1371–8
EHC: 744079
EHC: 743990
A kiss for Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice
Sendak. — New York, N.Y. : Harper Trophy, 1984. — 32 p.,
ill. — (An I can read book ; 1984: 1). — 3 tot 7 jaar. —
ISBN 0–06–444050–8
EHC: 743447
Representing Shakespearean tragedy: Garrick, the Kembles,
and Kean / Reiko Oya. — Cambridge : Cambridge University
Press, 2007. — 244 p., ill. — ISBN 978–0–521–18140–2 ;
ISBN 978–0–521–87985–9
UA–CST: MAG–OW–B 74901
De waterdrager Papad´opolos / Theodore Papas ; [ill.] William
Papas. — Rotterdam : Lemniscaat, 1965. — ill.
EHC: 743805
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen / Peggy Parish ;
[ill.] Fritz Siebel ; [vert.] Herma Vogel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1979. — 64 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 5). —
Oorspronkelijke titel: Amelia Bedelia and the surprise
shower. — ISBN 90–216–0641–0
EHC: 744055
Snurk! / Michael Rosen ; [ill.] Jonathan Langley ; [vert.] J.H.
Gever. — Haarlem : Gottmer, 1998. — ill. — (Een
Gottmer-prentenboek ; 1998: 2). — Oorspronkelijke titel:
Snore! — ISBN 90–257–2933–9
EHC: 743787
De verjaardag / Marguerita Rudolph ; [ill.] Linda Strauss
Edwards ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Today is not my
birthday. — ISBN 90–215–0534–7
EHC: 744045
Een schat in het Vossebos / Cynthia Paterson ; Brian
Paterson. — Haarlem : Oberon, 1987. — ill. — (Het Vossebos ;
1987: 1). — Titel varieert: Het verhaal van Willy, Haro en
Rombus en. . . ; oorspronkelijke titel: The Foxwood
treasure/Foxwood Tales ; titel varieert: Het verhaal van Willy,
Haro en Rombus en. . . — ISBN 90–320–6038–4
EHC: 744043
James Joyce in Italia / Gianni Pinguentini. — Verona :
Linotopia Veronese di Ghidini e fiorini, 1963. — 339 p.
Artesis-VT: HB–GENN
Effie in Venice: unpublished letters of Mrs. John Ruskin written
from Venice between 1849 and 1852 / John Ruskin [Mrs.] ;
[edit.] Mary Lutyens. — London : Pallas, 1999. — 352 p.,
ill. — Titel varieert: Effie in Venice: Mrs. John Ruskin's letters
home, 1849–52. — ISBN 978–1–873429–33–4
KMSKA: MONO–BB 8360
De drie biggetjes / Richard Scarry. — S.l. : Deltas, 1982. —
ill. — (Een preschool uitgave ; 1982: 1). —
ISBN 90–243–2812–8
EHC: 743544
Polo en de konijnen / Mathew Price ; [ill.] Emma Chichester
Clark. — Alphen aan den Rijn : Icob, 2000. — ill. —
ISBN 90–6113–920–1
EHC: 744072
Waarom jaguars bang zijn voor vuur: naar een legende van de
indianen in Zuid-Amerika / Franc¸ois Raoul-Duval ; [ill.] Agnes
Molnar ; [vert.] Agnes Renssen-Schellart. — Utrecht :
Spectrum, 1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Walya and
Gurigoo. — ISBN 90–274–8291–8
Goudlokje en de drie beren / Richard Scarry. — S.l. : Deltas,
1983. — ill. — (Een preschool uitgave ; 1983: 3). —
ISBN 90–243–2813–6
EHC: 744160
Groen / Mark Sperring ; [ill.] Leo Timmers. — Hasselt : Clavis,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Green ; doelpubliek:
vanaf 3 jaar. — ISBN 978–90–448–1339–5
EHC: 744294
EHC: 743789
Repelsteeltje / [edit.] Judy Hamilton ; [vert.] Marthe C.
Philipse ; [ill.] Lindsay Duff. — S.l. : Lantaarn, 1994. — ill. —
(Tarantula reeks ; 1994: 1). — ISBN 90–5426–892–1
Alweer niks te doen / Peter Spier ; [vert.] L.M. Niskos. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Bored: nothing to do. — ISBN 90–6069–394–9
EHC: 743782
KdG–DLO: A
EHC: 743829
Kleine verhaaltjes voor het slapengaan / Jane Resnick ;
[ill.] Loretta Krupinsky. — Groningen : Rebo, 1990. — ill. —
(De kostelijke kleuterreeks ; 1990: 1). — Oorspronkelijke titel:
One minute bedtime stories. — ISBN 90–366–0479–6
EHC: 743472
Saints and sinners in early christian Ireland: moral theology in
the lives of saints Brigit and Columba / Katja Ritari. —
Turnhout : Brepols, 2009. — 211 p. —
ISBN 978–2–503–53315–5
UA–CST: RG 2147 D 19
De school / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 6). — Oorspronkelijke titel: My school. —
ISBN 90–269–0393–6
EHC: 744178
KdG–DLO: S
De speelgoedwinkel / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 1). — Oorspronkelijke titel: The toy shop. —
ISBN 90–269–0395–2
EHC: 744174
KdG–DLO: S
Mijn eigen engeltje / Beth Roberts ; [ill.] Caroline Jayne
Church. — Groningen : Persklaar, 2006. — ill. —
ISBN 1–4054–7702–4
EHC: 743774
Onvolledig kettinkje ontbreekt
Het azijnvrouwtje: een oud verhaal / Simon Stern. —
Maarssen : Free Spirit, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Mrs Vinegar. — ISBN 90–6420–001–7
EHC: 743785
Geen varkens over de vloer! / Mary Stolz ; [ill.] Garth
Williams ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1967. — 57 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 2). —
Oorspronkelijke titel: Emmett's pig
EHC: 744046
Super truck: een boek voor jonge chauffeurs / [ill.] Ian
Pillinger. — Amsterdam : Hema, 1988. — ill.
EHC: 743416
Eend heeft pech / Jenny Tyler ; [ill.] Stephen Cartwright. —
Amersfoort : Eekhoorn, 1988. — ill. — (Eekhoorn peuterboek ;
1988: 1). — Oorspronkelijke titel: Duck in trouble. —
ISBN 90–6056–401–4
EHC: 743729
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 2 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1993. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
EHC: 743378
Heb je mijn eendje soms gezien? / Nancy Tafuri ; [vert.] Martine
Schaap. — Haarlem : Gottmer, 1984. — ill. — Oorspronkelijke
titel: Have you seen my duckling? — ISBN 90–257–1767–5
EHC: 743775
KdG–DLO: H
Kikker in de kou / Max Velthuijs. — 7 ed. — Amsterdam :
Leopold, 1999. — ill. — Oorspronkelijke titel: Frog in
winter. — ISBN 90–258–4757–9
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VELT 1999 PR
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VELT 1999
EHC: 743377
KdG–DLO: K
Trompet voor Olifant / Max Velthuijs. — Amsterdam : Leopold,
1990. — ill. — Oorspronkelijke titel: Too much noise. —
ISBN 90–258–4746–3
EHC: 743379
Vicky de veerboot. — Sint-Niklaas : Flash Promoties, 2000. —
ill. — (Mini motor boekje ; 2)
EHC: 743383
Karin en haar beertjes aan de schoonmaak / Anna Virin. —
Utrecht : Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
1976: 3). — Oorspronkelijke titel: Elsa tidies her house. —
ISBN 90–274–8374–4
EHC: 743874
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ;
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees
Karin en haar beertjes gaan schilderen / Anna Virin. —
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
Utrecht : Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ;
EHC: 743444
1978: 2). — Oorspronkelijke titel: Elsa's bears learn to paint. —
ISBN 90–274–4359–9
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
EHC: 743878
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
Karin en haar beertjes gaan slapen / Anna Virin. — Utrecht :
EHC: 743446
Doedel en het monster / [ill.] Peter Cross ; Judy Taylor. — S.l. :
Blauwe Olifant, 1986. — ill. — (Doedel ; 1986: 2). —
Oorspronkelijke titel: Dudley and the monster. —
ISBN 90–70038–88–9
EHC: 743834
The sermons of William of Newburgh / [edit.] A.B. Kraebel. —
Toronto, Ont. : Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
2010. — 118 p. — (Toronto medieval Latin texts ; 31). —
ISBN 978–0–88844–481–3
UA–CST: RG 2147 C 14
De tuinshow. — Amsterdam : Mulder, 1997. — ill. —
ISBN 90–5423–681–7
EHC: 743951
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the night. —
ISBN 90–274–8376–0
EHC: 743872
Karin en haar beertjes in de sneeuw / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 2). —
Oorspronkelijke titel: Elsa in the snow. —
ISBN 90–274–8373–6
EHC: 743873
Karin en haar beertjes in de speeltuin / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1978. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1978: 1). —
Oorspronkelijke titel: Elsa's bears in the playground. —
ISBN 90–274–4359–0
EHC: 743877
EHC: 744050
Karin en haar beertjes naar de dokter / Anna Virin. — Utrecht :
Spectrum, 1976. — ill. — (Karin en haar beertjes ; 1976: 4). —
En de doos zei: hatsjie! / Crosby Bonsall ; [vert.] Herma
Oorspronkelijke titel: Elsa need the doctor. —
Vogel. — Amsterdam : Ploegsma, 1971. — 64 p., ill. —
ISBN 90–274–8375–2
(Blok-boekje ; 1971: 1). — Oorspronkelijke titel: The case of
EHC: 743875
the scaredy cats. — ISBN 90–216–0701–8
EHC: 744054
Roosje onder de modder / Marie Wabbes ; [vert.] Beccy de
Vries. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1988. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Rose is muddy. — ISBN 90–6174–370–2
EHC: 743732
Reuzen / Martin Waddell ; [vert.] Ine Orbons ; [ill.] Penny
Dale. — Hasselt : Clavis, 1989. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Once there were giants. — ISBN 90–6822–062–4
EHC: 743820
De vrouwen / T.C. Boyle. — Amsterdam : Anthos, 2009. — 530
p. — ISBN 978–90–414–1359–8
KMSKA: MONO–BB 8456
Drie kleine biggetjes / [ill.] St´ephane Turgeon ; Robyn
Bryant. — Lisse : R & B, 1996. — ill. — Oorspronkelijke titel:
The three little pigs. — ISBN 90–396–0226–3
EHC: 743385
KdG–DLO: R
Welterusten. . . Kleine Beer / Martin Waddell ; [ill.] Barbara
Firth ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam : Lemniscaat,
1995. — ill. — Oorspronkelijke titel: Can't you sleep, Little
Bear? — ISBN 90–6069–990–4
EHC: 744152
English revenge drama: money, resistance, equality / Linda
Woodbridge. — Cambridge : Cambridge University Press,
2010. — 332 p. — ISBN 978–0–521–88459–4
Artesis-VT: L 820 M–B 46444
Een Wimpie boek over de hefboom / Denis Wrigley ; [bew.] B.
Monnik. — Kampen : Kok, 1971. — ill. — (Wimpieboeken ;
1971: 1). — Titel varieert: De hefboom. —
ISBN 90–242–4626–1
EHC: 743765
De pop van Willem / Charlotte Zolotow ; [ill.] William P`ene du
Bois ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1977. — ill. — Oorspronkelijke titel: William's doll. —
ISBN 90–215–0608–4
EHC: 744034
Where soldiers fear to tread: at work in the fields of anarchy /
John S. Burnett. — London : Heinemann, 2005. — 350 p. —
ISBN 978–0–09–946499–0
UA–CST: DEV 90 G–BURN 2005
Het huisje dat verhuisde / Virginia Lee Burton ; [vert.] L.M.
Niskos. — 3 ed. — Rotterdam : Lemniscaat, 1977. — ill. —
Oorspronkelijke titel: The little house. — ISBN 90–6069–181–4
EHC: 743869
Het dinosaurus-ei / Christina M. Butler ; [ill.] Val Biro ;
[vert.] Ineke Ris. — Antwerpen : De Vries-Brouwers, 1992. —
ill. — Oorspronkelijke titel: The dinosaur's egg. —
ISBN 90–6174–504–7
EHC: 743812
After the end of history: American fiction in the 1990s / Samuel
Cohen. — Iowa City, Iowa : University of Iowa Press, 2009. —
237 p. — ISBN 978–1–58729–815–8 ; ISBN 1–58729–815–5
UA–CST: T&L 820.73 H 3 COHE 2009
Een dag in het park / [pass. aut.] Hanna-Barbera
Productions. — 2 ed. — Amsterdam : Mulder, 1993. — ill. —
(Yogi Beer: avonturen in het natuurpark ; 1993: 1)
EHC: 744126
Amerikaanse letterkunde
Waarom is het gras groen? / Chris Arvetis ; Carole Palmer ;
[ill.] James Buckley ; [vert.] Dirk Lammers. — Gorinchem :
Ruiter, 1988. — ill. — (Een vraag maar raak boekje ; 1988:
4). — Oorspronkelijke titel: Why is the grass green? —
ISBN 90–05–15501–9
EHC: 743678
De knappe kunstjes van Diederik Dolfijn / Nathaniel Benchley ;
[ill.] Mamoru Funai ; [vert.] J. Daane. — Amsterdam :
Ploegsma, 1972. — 61 p., ill. — (Blok-boekje ; 1972: 1). —
Oorspronkelijke titel: The several tricks of Edgar Dolphin. —
ISBN 90–216–0165–6
EHC: 744053
Waar is Piep? / Nathaniel Benchley ; [ill.] Arnold Lobel ;
[vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma, 1969. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1969: 1). — Oorspronkelijke titel: The
strange disappearance of Arthur Cluck
Doe mee met Bert. — Aartselaar : Deltas, 1983. — ill. —
(Sesamstraat eerste boekjes ; 1983: 1). —
ISBN 90–243–2894–2
EHC: 743722
Benjamin Franklin's autobiography: an authoritative text,
backgrounds, criticism / Benjamin Franklin ; [edit.] J.A. Leo
Lemay ; [edit.] P.M. Zall. — New York, N.Y. : Norton, 1986. —
391 p. — (Norton critical editions ; 1986: 1). —
ISBN 978–0–393–95294–0 ; ISBN 0–393–01737–0 ;
ISBN 0–393–95294–0
Artesis-VT: L 92 M–B 46442
Op weg naar de tandarts / Barbara Shook Hazen ; [ill.] Richard
Cuffari ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1979. — ill. — Oorspronkelijke titel: The ups and downs of
Marvin. — ISBN 90–215–0726–9
EHC: 744044
Hoe laat is het? / Walt Disney Productions. — S.l. : Hema,
1986. — ill.
EHC: 743397
Wie , wat, waar? Wat doen ze daar? / Jack Kent ;
[vert.] Marianne Keser. — Helmond : Helmond, 1975. — 32 p.,
ill. — (Kleuter-verhaaltjes ; 1975: 4). — ISBN 90–252–4664–8
EHC: 743936
Bastiaan Big / Arnold Lobel ; Jean van Leeuwen ; [vert.] W.J.
van Melle-Meijer. — Amsterdam : Ploegsma, 1986. — 60 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1986: 1). — Oorspronkelijke titel: Tales
of Oliver Pig. — ISBN 90–216–0827–8
EHC: 744051
Bij Uil thuis / Arnold Lobel ; [vert.] Ed Leeflang. — 5 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1991. — 64 p. — (Blok-boekje ; 1991:
1). — Oorspronkelijke titel: Owl at home ; doelpubliek: AVI
6. — ISBN 90–216–1174–0
EHC: 743505
KdG–DLO: B
Kikker en Pad zijn vrienden / Arnold Lobel ; [vert.] Ed
Leeflang. — 5 ed. — Amsterdam : Ploegsma, 1997. — 64 p.,
ill. — (Blok-boekje ; 1997: 1). — Oorspronkelijke titel: Frog
and Toad are friends ; doelpubliek: AVI 6. —
ISBN 90–216–1184–8
EHC: 743502
Kleine beer en zijn vrienden / Else Holmelund Minarik ;
[ill.] Maurice Sendak ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1976. — 58 p., ill. — (Blok-boekje ;
1976: 1). — Oorspronkelijke titel: Little bear's friend. —
ISBN 90–216–0273–3
EHC: 744056
Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak. —
New York, N.Y. : Harper Trophy, 1985. — 63 p., ill. — (An I
can read book ; 1985: 1). — 4 tot 8 jaar. —
ISBN 0–06–444004–4
EHC: 743443
Olivier de olifant / [vert.] J. Daane. — Amsterdam : Ploegsma,
1967. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 3). —
Oorspronkelijke titel: Oliver
EHC: 744052
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen / Peggy Parish ;
[ill.] Fritz Siebel ; [vert.] Herma Vogel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1979. — 64 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 5). —
Oorspronkelijke titel: Amelia Bedelia and the surprise
shower. — ISBN 90–216–0641–0
EHC: 744055
Kleine verhaaltjes voor het slapengaan / Jane Resnick ;
[ill.] Loretta Krupinsky. — Groningen : Rebo, 1990. — ill. —
(De kostelijke kleuterreeks ; 1990: 1). — Oorspronkelijke titel:
One minute bedtime stories. — ISBN 90–366–0479–6
EHC: 743472
Muizen verhalen / Arnold Lobel. — Amsterdam : Ploegsma,
1979. — 62 p., ill. — (Blok-boekje ; 1979: 4). —
Oorspronkelijke titel: Mouse tales. — ISBN 90–216–0512–0
EHC: 744048
Valentijn / Arnold Lobel ; [vert.] Jannie Daane. — 2 ed. —
Amsterdam : Ploegsma, 1979. — 63 p., ill. — (Blok-boekje ;
1979: 3). — Oorspronkelijke titel: Small pig. —
ISBN 90–216–0562–7
EHC: 744047
De verjaardag / Marguerita Rudolph ; [ill.] Linda Strauss
Edwards ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1975. — ill. — Oorspronkelijke titel: Today is not my
birthday. — ISBN 90–215–0534–7
EHC: 744045
De drie biggetjes / Richard Scarry. — S.l. : Deltas, 1982. —
ill. — (Een preschool uitgave ; 1982: 1). —
ISBN 90–243–2812–8
EHC: 743544
Meneer Kat gaat naar de stad / [ill.] Richard Scarry. —
Helmond : Helmond, 1977. — ill. — (Scarry miniboekjes ;
2). — Oorspronkelijke titel: Mr. Kitcat goes to town. —
ISBN 90–252–4704–0
EHC: 744139
A kiss for Little Bear / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice
Sendak. — New York, N.Y. : Harper Trophy, 1984. — 32 p.,
ill. — (An I can read book ; 1984: 1). — 3 tot 7 jaar. —
ISBN 0–06–444050–8
Goudlokje en de drie beren / Richard Scarry. — S.l. : Deltas,
1983. — ill. — (Een preschool uitgave ; 1983: 3). —
ISBN 90–243–2813–6
EHC: 744160
Alweer niks te doen / Peter Spier ; [vert.] L.M. Niskos. —
Rotterdam : Lemniscaat, 1979. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Bored: nothing to do. — ISBN 90–6069–394–9
EHC: 743782
KdG–DLO: A
EHC: 743447
Kleine beer / Else Holmelund Minarik ; [ill.] Maurice Sendak ;
[vert.] H. Kernkamp-Biegel. — 4 ed. — Amsterdam :
Ploegsma, 1974. — 55 p., ill. — (Blok-boekje ; 1974: 1). —
Oorspronkelijke titel: Little bear. — ISBN 90–216–0253–9
EHC: 744058
De school / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 6). — Oorspronkelijke titel: My school. —
ISBN 90–269–0393–6
EHC: 744178
KdG–DLO: S
De speelgoedwinkel / Peter Spier. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf/Unieboek, 1981. — ill. — (Het dorp van Peter
Spier ; 1). — Oorspronkelijke titel: The toy shop. —
ISBN 90–269–0395–2
Hobbel en zijn vriendjes / [vert.] Miek Moolenaar. —
Aartselaar : Deltas, 1984. — ill. — ISBN 90–243–9954–8
EHC: 743469
EHC: 744174
KdG–DLO: S
Geen varkens over de vloer! / Mary Stolz ; [ill.] Garth
Williams ; [vert.] H. Kernkamp-Biegel. — Amsterdam :
Ploegsma, 1967. — 57 p., ill. — (Blok-boekje ; 1967: 2). —
Oorspronkelijke titel: Emmett's pig
Concepts of power in Kierkegaard and Nietzsche / J. Keith
Hyde. — Farnham : Ashgate, 2010. — 235 p. — (Ashgate new
critical thinking in religion, theology and biblical studies ;
2010). — ISBN 978–0–7546–6574–8 ;
ISBN 978–1–4094–1041–6
UA–CST: FILO 19.8 G–HYDE 2010
EHC: 744046
Heb je mijn eendje soms gezien? / Nancy Tafuri ; [vert.] Martine
Schaap. — Haarlem : Gottmer, 1984. — ill. — Oorspronkelijke
titel: Have you seen my duckling? — ISBN 90–257–1767–5
In het circus / [edit.] Joachim L¨offel ; [ill.] Marion
Kr¨atschmer. — M¨unchen : Pestalozzi, 2008. — ill. —
ISBN 3–614–91062–8
EHC: 743376
EHC: 743775
KdG–DLO: H
De pop van Willem / Charlotte Zolotow ; [ill.] William P`ene du
Bois ; [vert.] Josephine Vonk. — Amsterdam : Kosmos,
1977. — ill. — Oorspronkelijke titel: William's doll. —
ISBN 90–215–0608–4
EHC: 744034
Kabouter Flip en zijn vrienden / [ill.] Fritz Baumgarten. — S.l. :
s.n. — ill. — Titel varieert: Avonturen van Flip en Maxje ; titel
varieert: Avonturen van Flip en Maxje
EHC: 743780
Kijk naar binnen, kijk naar buiten: de kat en de muis. —
Amsterdam : Mulder, 1989. — ill.
EHC: 744101
Middeleeuwse Engelse letterkunde
The sermons of William of Newburgh / [edit.] A.B. Kraebel. —
Toronto, Ont. : Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
2010. — 118 p. — (Toronto medieval Latin texts ; 31). —
ISBN 978–0–88844–481–3
UA–CST: RG 2147 C 14
Duitse letterkunde
Sproetje en de talentenjacht / Ursula Beckert ; [bew.] Carry W.
Zijlstra-van Dijk ; [ill.] Hildrun Covi. — Amsterdam : Mulder
Holland. — ill. — (Kaboutervertellingen ; [ 3])
EHC: 743851
Dag hoed! / Rotraut Susanne Berner. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2002. —
ill. — ISBN 90–74336–76–0
EHC: 743680
Drama prinses / Birgitte Blobel. — Antwerpen : Standaard,
2010. — 191 p., ill. — (Girls 13 + roman ; 2010: 1). —
ISBN 978–90–02–23000–4
Kleine haas, grote leeuw. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao,
het pandabeertje ; 1984: 1). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0412–5
EHC: 743759
Die k¨urzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere
Essays / Hermann Kurzke. — M¨unchen : Beck, 2010. — 255
p. — ISBN 978–3–406–59989–7
UA–CST: T&L 830 G–KURZ 2010
Das literarische Deutschland: ein bescheidener Blick / Louis de
Man. — S.l. : s.n., 1951. — Overdruk uit Revue des langues
vivantes. - (c.1951)
EHC: 743617
Grammaire pratique de la langue allemande, pr´ec´ed´ee d'un:
Trait´e de prononciation / J.V. Meidinger ; F.G. Eichhoff. — 15
ed. — Rotterdam : Hartmann, 1831. — 312 p.
EHC: 743744
Een broertje voor Julia / Richard Meier ; [ill.] Ingrid
Mizsenko. — D¨usseldorf : Schwann-Bagel, 1981. — ill.
EHC: 743841
KdG–DLO: BLOB
Dikke vrienden. — S.l. : SBP, 1984. — ill. — (Taotao, het
pandabeertje ; 1984: 2). — Doelpubliek: 5 - 7 jaar. —
ISBN 90–359–0416–8
Er wordt bij Wanja op de deur geklopt. . . / Reinhard Michl ;
Tilde Michels ; [vert.] I. Buyle. — ill. — Oorspronkelijke titel:
Es klopft bei Wanja in der Nacht. — ISBN 90–6174–494–6
EHC: 744022
EHC: 743762
Sneeuwwitje / Jacob Grimm ; Wilhelm Grimm ; [ill.] Rolf
Rettich ; [vert.] M. Bodaert. — Vlaardingen : Lever. — 43 p.,
ill. — (De bonte Grimm-boekjes ; [ 1])
EHC: 744301
Mijn eerste klok. — Aartselaar : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1979. — ill. — ISBN 90–243–2030–5
EHC: 743398
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 622190 [C2–373 d]
1(2000)–
EHC: 743685
De rattenvanger van Hamelen. — Bussum : Junior Press. —
ill. — (Sprookjesreeks ; 6)
EHC: 743428
Kinder: Darstellungen um 1900 / Gabriele Sand ;
[medew.] Christine Eckett. — Hannover : Sprengel Museum,
2010. — 62 p., ill. — Tentoonstelling: Sprengel Museum
[Hannover]. 2010/08/29 - 2011/01/23. —
ISBN 978–3–89169–216–5
KMSKA: TENT–TB 7400
Het nieuwe drakenboek / Walter Schm¨ogner ; [vert.] Jacques
Dohmen. — Amsterdam : Querido, 1982. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Das neue Drachenbuch. —
ISBN 90–214–8144–8
EHC: 743792
Niederl¨andische Briefe / Karl Schnaase ; [edit.] Henrik
Karge. — Hildesheim : Olms-Weidmann, 2010. — 539 p. —
(Historia scientiarum: Fachgebiet Kulturwissenschaften ; 2010:
1). — Facsimile: 1834: Stuttgart. — ISBN 978–3–487–13434–5
KMSKA: MONO–BA 3067
Sneeuwwitje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8902–3
Aen den eerwaerden heer mynheer P.N. van Weddingen, toen hy
voor de eerste mael aen God het heylig misoffer opdroeg in de
collegiale kerk van den H. Petrus te Leuven; den 29 van
louwmaend 1826. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743908
Aen den godminnenden heer H.-J. Tialans, by het opdraegen van
zyn eerste heylig mis-offer te Haelen, den 25 van bloey-maend
1826. — Mechelen : Van Velsen-van der Elst, 1826
EHC: 743913
Aen den godminnenden heer P. J. Schoofs by het opdragen van
zyn eerste heylig mis-offer te St. Joos-ten-Noode, voorstad van
Brussel, den 3 van oogst-maend MDCCCXXVII. — Mechelen :
[Boekdrukker] by P.-J Hanicq, 1827. — 8 p., front., ill., 8°, π1
[A]2 [B]1. — Datum op typografische titelpagina met pen
veranderd in ‘23’. — Vingerafdruk: 000008 - # b1 t s : # b2 ad .
UA–CST
15Plaats in convoluut: [1]/[2]31
EHC: 743971
Aen den zeer eerweˆerden heer, mynheer Joannes-Baptista
Besseleˆers, gebortig van Scho´oten, verhe´even tot de priesterlyke
weˆerdigheyd. — S.l. : s.n., 1820. — 1 fol.
EHC: 743898
EHC: 743467
Heinrich Heine: Gedichte und Prosa / Renate Stauf. — Berlin :
Schmidt, 2010. — 261 p., ill. — (Klassiker Lekt¨uren ; 13). —
ISBN 978–3–503–12220–2
UA–CST: T&L 830 N–HEIN–STAU 2010
Nietzsche et la pens´ee des brahmanes / Alphonse
Vanderheyde. — Paris : Harmattan, 2008. — 312 p. —
(Ouverture philosophique ; 2008: 3). —
ISBN 978–2–296–06623–6
UA–CST: FILO 19.8 N–NIET–VAND 2008
Gods goedheyd byzonderlyk uytschynende in het allerheyligste
sacrament des autaers: Gedicht toegezongen aen . . . M.S.
Slaghmeulder, toen hy aen God zyne eerste onbloedige
offerhande opdroeg in de parochiale kerk van de H. Catharina
binnen Brussel, den 28 van slagtmaend 1826 / D. van
Aerschodt. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 8 p.
EHC: 743967
Op rijm een jaartje rond / Agnes [Tante] ; [ill.] Bert [Oom]. —
Rijswijk : Propaflex, 1969. — ill.
EHC: 743686
Triumph der Torheit: fr¨ohliche Legenden / Josef Winckler ;
[ill.] Felix Timmermans. — Stuttgart : Deutsche
Verlags-Anstalt, 1938. — 226 p., ill.
EHC: 743507
Wir lernen die Uhr! — Erlangen : Pestalozzi, 1975. — ill.
EHC: 743399
Nederlandsche spraakkunst ten dienste van onderwijzers en
onderwijzeressen: normaal en middelbaar onderwijs / E.
Allegaert ; H. Abeele. — Tienen : Verheyen, 1907-1908. — 288
p. — Met Oefeningen
UA–CST: MAG–OW–A 16232
EHC: 744231
Basiswerk; Oefeningen
Nederlandse letterkunde
Wij lezen! Globaal leesmethode / M. van Aaland ; [ill.] G.
Schreurs. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744153
Heksje Mimi mist haar vriendje / Kathleen Amant. — Hasselt :
Clavis, 2010. — ill. — (Clavis peuter ; 2010: 1) ; (Heksje
Mimi ; 2010: 1). — Doelpubliek: peuters vanaf 30 maanden. —
ISBN 978–90–448–1259–6
EHC: 744253
1–2
Achter de schermen: nieuwsbrief van het Willem Elsschot
Genootschap. — Kalmthout. — ISSN 1377–297X
UA–CST: MAG–OW–C 12412
10:2/3(2008/2009); 11(2009/2010); 12:1(2010/2011)
Knopedorus / Frans van Anrooy ; [ill.] Marcelle Hooglandt. —
IJmuiden : Vermande, 1962. — ill.
EHC: 744156
Jubel-krans gevlochten voor het achtbaer hoofd van den Zeer
eerweerden Heer Petrus van den Wyngaert, ter gelegenheid van
het vijf-en-twintigste jaer zyner herderlyke bediening in de
parochie van St. Anthonis, plegtig gevierd den 24 augustus
1854 / Judocus Antonius Ansiau. — Antwerpen : Drukkerij
Janssens, 1854. — 9 p.
EHC: C 99111 [S0–145 a / ds c 36]
Thuis niet thuis / Marijn Backer. — Amsterdam : Piramide,
1994. — 135 p. — ISBN 90–254–0449–9
EHC: 743657
Elvire: roman / Paul Baekeland. — S.l. : Baekeland, 2010. —
424 p. — ISBN 978–90–79488–24–7
Eerste onderwijs in lezen, schrijven, orthographi¨eeren bewerkt
naar het programma der lagere scholen: van bord naar boek / J.
op de Beeck. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 744123
1–2
Liedeken op het agt-honderd vyf en twintigste jubil jaer van
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, gevierd in haere kerk
binnen Mechelen, den 15 augusty 1813 . Vreugden-galm op den
prael-tryn van het agt-honderd vyf en twintigste jubil-jaer van
Onze-Lieve-Vrouwe van Hansewyk, vertoont binnen Mechelen
den 16. en 17. augusty 1813 / Petrus Beeckaert. — Antwerpen :
by C. Parys, 1813. — [1] fol., 2°, [A]1
EHC: 743975
EHC: 744234
Verbonden schrijf- en leesmethode / Ch. Baeten ; H. Baeten. —
Lier : Van In. — 2 v. in 3 bdn
EHC: 744124
1–2
Kleine ijsbeer en de bange haas / Hans de Beer ; [vert.] Sjoerd
Kuyper. — S.l. : Vier Windstreken, 1992. — ill. — (Hoera, ik
kan lezen ; 1992: 1). — Oorspronkelijke titel: Der kleine Eisb¨ar
und der Angsthase ; doelpubliek: voor beginnende lezers. —
ISBN 3–314–40003–9
EHC: 744035
De vijfdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 5e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1971. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733396
Beertje op school. — S.l. : Caramel, 1994. — ill. —
ISBN 90–5562–090–4
EHC: 744096
A; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De zesdeklassers leren Nederlands: taalboek voor de 6e klas /
M. Baisier ; J. Masschelin ; M. Verbeeck ; e.a. — Lier : Van In,
1968-1972. — 2 v., ill. — Met Taalschriftje; Handleiding
EHC: 733395
Een zinnig woord: werkboek elementaire woordenschat / L.
Beheydt. — Lier : Van In, 1987. — 89 p. —
ISBN 90–306–1549–4
EHC: 744279
A–B; Taalschriftje [2]; Handleiding [3]:a-b
De omweg: roman / Gerbrand Bakker. — Amsterdam : Cossee,
2010. — 235 p. — ISBN 978–90–5936–294–9
EHC: 744251
Als een wolf in de wildernis / Aster Berkhof ; [edit.] F. du
Mong. — Lier : Van In, 1970. — 132 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4: 3)
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 743403
Een bui in het bos / Jeanne Bakker ; [ill.] Riske Lemmens. —
Hasselt : Clavis, 1998. — 23 p., ill. — (Fiep en Jop ; 1). —
Doelpubliek: AVI 1. — ISBN 90–6822–569–3
EHC: 744033
SL: PREX–BAKK
Bartiesten gevraagd: Willem Elsschot citatenwedstrijd. —
Antwerpen : De Koninck, 2010. — 6 v. — Elsschotcitaten op
bierviltjes
EHC: 743024
[1]-[3]
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers / Ev. Bauwens ; [bew.] J. No¨e. — 16 ed. — Brugge :
Descl´ee De Brouwer, 1964. — 6 v.
EHC: 744407
6
UA–CST: MAG–UIA–B 29968
De leesmarkt: een verzameling leesteksten voor de basisschool /
Peter Beuming ; Rinie van Bleisem ; Bart van Schijndel ; e.a. —
Lier : Van In, 1980-1982. — 5 v., ill. — Titel varieert:
Uitgangspunten voor leesvormen en groeperingsvormen,
taalexpressie, taalbouw ; met Didactische begeleiding;
Signaalschrift; Didactische toelichting signaalschrift;
Voorbereidend forumlezen
EHC: 718355
Forumlezen 2; Voorbereidend forumlezen [2]:1; Didactische
begeleiding [3]:2–3
XIOS–CH: 475.2 LEES 1980
Maar waar is het drama: beschouwingen over beeldende kunst,
film en literatuur / Huub Beurskens. — Amsterdam :
Meulenhoff, 2010. — 287 p., ill. — ISBN 978–90–290–8596–0
EHC: 744195
Ik lees! / Charles Beaujean. — Lier : Van In, 1948. — 2 v.,
ill. — Met Handleiding
EHC: 744182
1–2; Handleiding [2]
Stiltetherapeut / Marc van Biezen. — Amsterdam : Mistral,
2010. — 64 p. — ISBN 978–90–499–5156–6
EHC: 744189
Bij ons: een taalboek gebouwd op de studie van het milieu /
Zusters der Christelijke Scholen [Vorselaar]. — Lier : Van In,
1952. — ill.
EHC: 743580
2
Blauwdruk / [edit.] Jan Robert. — Antwerpen :
AMVC–Letterenhuis, 2008. — 95 p.
Artesis-KC: UL–LE–AMVC-blauwdr-1
MPM: PK–A 6346
DB: DB 820 BLAU
KMSKA: MONO–BA 1310
UA–CST: MAG–OW–A 20749
EHC: 721758
Handboekje voor het briefschrijven / A.E. de Boeck. — 12
ed. — Lier : Van In, 1943. — 47 p.
EHC: 743462
Het escortmeisje: thriller / Bogaerts. — S.l. : House of books,
2009. — 316 p. — ISBN 978–90–443–2406–8
EHC: 744230
Vrolijk lezen / L. Bogaerts ; F. Noels ; J. Suetens. — 5 ed. —
Lier : Van In, 1949-1951. — 10 v., ill. — Met Toelichting met
oplossing der opgaven
EHC: 738398
7–9; Toelichting met oplossing der opgaven[2]:10
Gele kaft met jongen- en meisjesfiguur aan een raam; enkel
zwart-wit ill.
Praktische voordrachtmethodiek / Bert de Bois. — 3 ed. —
Lier : Van In, 1957. — 5 v.
Florrie / Burny Bos ; [ill.] Hans de Beer. — S.l. : Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1987. —
ill. — ISBN 90–70000–53–9
EHC: 743669
The prison of Weltevreden: Boudewijn B¨uch en zijn zoektocht
naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson / Garrelt
Verhoeven ; Boudewijn B¨uch Gezelschap B¨uchmania. —
Utrecht : Boekenwereld, 2010. — 31 p., ill. — (Bijzondere
collecties ; 2010: 2)
UA–CST: MAG–BR–B 2013
EHC: 743960
Vandaag de dag: verzamelde columns / Sjaak Bral. — Den
Haag : Kap Nˆah!!, 2009. — 122 p., ill. —
ISBN 978–90–806453–6–3
EHC: 743475
Bram. — S.l. : Zeppelin. — ill.
EHC: 743949
Mijnen vrienden Jan van Beers en Hendrika Mertens op hunne
zilveren bruiloft / Frans Jos van den Branden. — Antwerpen :
s.n., 1875. — 8 p.
UA–CST: MAG 42 AK 41
EHC: C 19361 [S3–967 c]
EHC: C 204093 [C3–112 e / ds 211]
EHC: 744018
De jaargetijden: Voorjaarsmoeheid . Zomervlucht . Warme
herfst . Winterlicht / Jeroen Brouwers. — Amsterdam : Atlas,
2010. — 555 p. — ISBN 978–90–450–5891–7
EHC: 744367
EHC: 743408
2–4
Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en zangwijzen /
Jan Bols. — Namen : Wesmael-Charlier, 1897. — 263 p.
E´en taal - e´ e´ n boek: m´ethode directe et intuitive / J. de Bruyne ;
Al. Bogaerts. — 3 ed. — Lierre : Van In. — ill.
EHC: 743412
1
UA–CST: GG 839.3 P–BOLS
UA–CST: MAG 41 F 12
UA–CST: RG 2101 A 35
AMVC: B 707ho
Artesis-KC: MM–LI–BOLS-honderd-1
Artesis-KC: UM–MG–LIED-bols-1
Artesis-KC: MM–LEPP–BOLS-honderd-1
EHC: C 22149 [S3–983 c]
EHC: C 230692 [M-434 b]
EHC: 731498
Goede woorden om even bij stil te staan: vitaminen voor het
hart van Bond Zonder Naam / Karel Staes. — Tielt : Lannoo,
1992. — 107 p. — ISBN 90–209–2070–7
BSA: LZ 191/792
EHC: 743933
A minha pequena guerra / Louis Paul Boon ;
[vert.] J´ulio Marten Willem de Jong. — Lisboa : Dom Quixote,
1979. — 159 p. — Oorspronkelijke titel: Mijn kleine oorlog ;
Portugese tekst
UA–CST: MAG–UIA–B 5220
EHC: 744336
Bumba in Afrika / [pass. aut.] Jan Maillard. — Schelle : Studio
100, 2010. — ill. — (Bumba ; 2010: 4). — Doelpubliek: + 1
jaar. — ISBN 978–90–5916–491–8
EHC: 743468
‘Ontmoeting. . . ’: po¨etische bloemlezing / Marc Bungeneers ;
Franc¸ois Vermeulen ; Mark Meekers ; [medew.] Marcel van den
Heuvel ; e.a. — Antwerpen : Leemans, 1987
EHC: 744281
Venus in minirok: seks in de literatuur na 1945 / Piet Calis. —
Amsterdam : Meulenhoff, 2010. — 384 p. —
ISBN 978–90–290–8654–7
EHC: 744377
Lof-dicht opgedraegen aen het deugdzaem paer Joannes Fidelis
Celen en Maria Theresia le Mineur, in den houwelyken-staet
getreden den 3 juny 1828 / F. Celen. — Antwerpen : Van der
Hey, 1828
EHC: 744013
Smoes / Ward Ceulemans ; Natalie Drees ; Lai Chi Wong. —
Brugge : die Keure, 2010. — Leerwerkboek; Taalsysteemkaart
KdG–DLO–NP: 485.1
Leerwerkboek thema 1–4, thema 5–10; taalsysteemkaart
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–SMOE 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
XIOS–CH: 485.1 CEUL 2010
Claes' herinneringen / Claes ; [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts. — Lier : Van In, 1967. — 44 p., ill. — (Cursiva:
cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 3: 1)
EHC: 743406
Filasse / Ernest Claes. — Bruxelles : Vanderlinden. — 220
p. — Oorspronkelijke titel: De Witte
EHC: 743518
Flachskopf / Ernest Claes ; [ill.] Felix Timmermans ;
[vert.] Peter Mertens. — Frankfurt am Main : Suhrkamp,
1961. — 222 p., ill. — (Suhrkamp Taschenbuch ; 524). —
Oorspronkelijke titel: De Witte. — ISBN 3–518–37024–3
EHC: 743520
Herman Coene: roman / Ernest Claes ; [vert.] Julia
M´ajekov´a. — Bratislava : Spoloˇcnost, 1944. — 306 p. —
Slovaakse tekst
EHC: 743526
Pater Cellarius und andere Geschichten aus dem Kempenland /
Ernest Claes ; [ill.] Ino Zimmerman ; [vert.] Peter Mertens ;
e.a. — Leipzig : St. Benno, 1956. — 215 p., ill.
EHC: 743522
Vlot en vaardig lezen in het eerste leerjaar / Jan Crijns ; Leo
Cortebeek ; Constant Corveleyn ; e.a. — Lier : Van In,
1978-1979. — 9 v., ill. — Met Handleiding. —
ISBN 90–306–0656–8
EHC: 744063
Handleiding [2]
XIOS–CH: 475.2 VLOT 1978
Dag- en jaarkrans: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 186 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 2)
EHC: 743438
De dappere muis. — Bussum : Junior Press, 1977. — ill. —
(Junior reeks ; 4). — ISBN 84–399–7498–1
EHC: 743767
De debutanten / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam : Van
Gennep, 2010. — 447 p. — (Clubsandwich ; 1). —
ISBN 978–90–5515–589–7
EHC: 744201:1
Lezen, woordenschat, spreken, stellen / Fl. Decraene ; A.
Vercraeye ; [ill.] Chr. Delpierre ; e.a. — Lier : Van In. — ill. —
Met Toelichting - opstelteksten; Deel van den meester
EHC: 727388
[1]:2:B; Deel van den leerling 1–3 (=3e tot 5e jaar); Toelichting opstelteksten [2]:2–3; Deel van den meester [3]:1X
Trapswyze le´eslesjes, vo´or kinderen van eerste jaren / Joseph
Delin. — Antwerpen : Janssens. — 208 p.
EHC: 743836
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1938. — 326 p. — Tsjechische
tekst ; vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
EHC: 743524
Vesel´ı obˇcan´e sichemˇst´ı / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Podrouˇzek, 1946. — 345 p. — Tsjechische tekst ;
vertaling van: De Witte ; Pastoor Campens zaliger
EHC: 743523
Whitey / Ernest Claes ; [vert.] Charles Dowsett ; [ill.] Victor G.
Ambrus. — London : Oxford University Press, 1970. — 186 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: De Witte
AMVC: C 2632w/e
EHC: 743521
ˇ
Zivot
Heˇrmana Coena / Ernest Claes ; [vert.] L´ıda Faltov´a. —
Praha : Evropsk´y liter´arn´ı klub, 1941. — 362 p. —
Oorspronkelijke titel: Het leven van Herman Coene ;
Tsjechische tekst
EHC: 743529
De jaren van verstand / Steve Colardijn. — S.l. : Bronzen Huis,
2004. — 128 p. — (Thuis: hoe het vroeger was ; 2). —
ISBN 90–75756–73–9
EHC: 743656
1:4
Levende taal: methode voor het basistaalonderwijs / F.
Demanet ; [ill.] E.J.J. Retera ; e.a. — Lier : Van In,
1971-1976. — ill. — Met Handleiding; Schrift; Beknopt
taalgidsje; Oplossingen bij de oefeningen
EHC: 743182
1:A; Handleiding [2]:1; Schrift [3]3–5; Beknopt taalgidsje [4];
Oplossingen bij de oefeningen [5]:6A
Levende taal: spreken en schrijven / F. Demanet ; J. de
Doncker ; O. Moeyaert ; [ill.] Ed. Aidans ; [medew.] L.J.
Hertroys ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In, 1966. — ill. — Titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven ; titel varieert: Levende taal: spreken en schrijven:
methode voor het basis-taalonderwijs op de lagere school ; titel
varieert: Organische taalmethode: levende taal: spreken en
schrijven; Levende taal: spreken en schrijven: methode voor het
basis-taalonderwijs op de lagere school
EHC: 718343
1A–C; 2A; 2C; 3B; 4B
Practische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 23 ed. — Lier : Van In. — 5 v.
EHC: 732848
3; 5
Praktische Nederlandse spraakkunst / F. Demanet ; Fl.
Decraene. — 32 ed. — Lier : Van In. — 4 v.
EHC: 732850
2–4
Hotemetoten: gedichten voor kinderen en andere grote mensen /
Pat Donnez ; [ill.] Ann Kestens. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2008. — 59 p., il. — ISBN 978–90–295–6638–4
SL: PRVL–DONN
EHC: 719185
Taart voor mama / Veerle Derave. — Wielsbeke : Eenhoorn,
2010. — ill. — ISBN 978–90–5838–597–0
SL: PRVL–DERA
KdG–DLO: T
KdG–DLO: DONN po¨ezie
Het muizenboek / Clinge Doorenbos ; [ill.] Nans van
Leeuwen. — Amsterdam : Mulder, 1982. — ill.
EHC: 743826
Uit vuur geboren: het levensverhaal van koningin Draupadi,
heldin uit de Mahabharata / Nicole Derycker. — Leuven :
Davidsfonds, 2010. — 269 p. — ISBN 978–90–815725–1–4
EHC: 744313
Taal: een methode voor het taalonderwijs op de lagere school /
C. Devos. — 5 ed. — Antwerpen : Sikkel, 1977. — ill.
EHC: 743572
2
Een verhaal geschreven: het begin van ‘eigen’ / Imke Dielen. —
Gent : Ludion, 2009. — ill. — ISBN 978–90–5544–828–9
Roosje moet mee / Imme Dros ; [ill.] Harrie Geelen. — Houten :
Van Holkema & Warendorf, 1992. — 63 p., ill. — (Lees je
al-serie ; 1992: 1). — Doelpubliek: AVI-niveau: 5. —
ISBN 90–269–0219–0 ; ISBN 90–269–0220–4
EHC: 744026
Taal actief: taalspel / B. van Duren ; B. Geerlink ; H. Kok ;
e.a. — Lier : Van In, 1988. — ill. — Handleiding. —
ISBN 90–306–1623–7
EHC: 744384
Handleiding [2]:3
EHC: 744295
Dieren op de boerderij. — Amsterdam : Mulder Holland,
1982. — ill.
Wie vermoordde Darwin? / Piet Duthoit. — Antwerpen :
Houtekiet, 2010. — 303 p. — ISBN 978–90–8924–110–8
EHC: 744211
EHC: 744157
De leesballon: structuurmethode voor aanvankelijk lezen / A.
Dirks ; H. Vastenburg. — Oostmalle : De Sikkel, 1995-1999. —
4 v., ill. — Met Leesboek; handleiding; werkschrift;
kopieermap; zinsopbouwboek; leeskist; wandkaarten
Kleur en architectuur / [edit.] Marie-H´el`ene Cornips ; [edit.] Jan
De Heer ; [medew.] Henk Engel ; e.a. — Rotterdam : 010,
1986. — 176 p., ill. — ISBN 90–6450–040–1
DB: DB 738 HEER
Artesis-OWAC: 24856
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek 4; Handleiding 1/2, 3/4; Leeskist;
Wandkaarten 1–4
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.39 G–LEES 1995
Leesboek 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B; Werkschrift 1–4; Kopieermap
1/2, 3/4; Zinsopbouwboek; Handleiding 1,2 en 3/4
EHC: 743570
Leesboek 2:B
KdG–DLO: 475.26 H
kopieermap 1/2; handleiding 1, 2, 3/4; leesboek 1, 2a, 2b, 3a, 3b,
4a, 4b; werkschrift 1, 2; woordkaarten 3, 4; wandprenten 1; letteren prentkaarten 1; grote letter-, lettergroepen- en prentkaarten 1;
grote lettergroepenkaarten 4
Tikkop: roman / Adriaan van Dis. — 4 ed. — Amsterdam :
Augustus, 2010. — 221 p. — ISBN 978–90–457–0244–5
EHC: 744418
Levend lezen: gestuele leesmethode / W. Dobbeleers ; C. de
Groof. — Lier : Van In, 1967-1968. — 3 v., ill. — Met
Handleiding bij de gestuele leesmethode
EHC: 678960 [C0–336 d]
A–C; Hanleiding [2]
Dokter Langpootmug. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 744093
Watermerk: literair tijdschrift Digther: een doorslag van 10
jaar literaire passie / [edit.] Hugo Verstraeten ; [edit.] Frank
Decerf ; [edit.] Alain Delmotte ; e.a. — S.l. : Digther, 2010. —
144 p.
EHC: 743631
Briefstijl ten gebruike der lagere scholen bewerkt naar een
gansch nieuw methodisch plan, door Br. E. . . .. en Br. G. . . .. —
Gent : Siffer, 1891
EHC: 744232
Deel des leerlings 2
Pinksterbloemen in september / Remco Ekkers. — Groningen :
Kleine Uil, 2010. — 63 p. — ISBN 978–90–77487–88–4
EHC: 744192
Bedrijfsgedichten / Luc Elen. — Antwerpen : Brandhome,
2010. — 79 p. — ISBN 978–90–77163–00–9
KdG–HB: 360
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 6
ed. — Lier : Van In, 1950. — ill. — Met Spraakkunst
EHC: 728416
Lees- en taalboekje 1:B; 2:B; 3:B; 4:B; Spraakkunst [2]:3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: lees- en taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F.
Evers ; R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — 5
ed. — Lier : Van In, 1951-1954. — ill. — Met Spraakkunst
Verzamelde gedichten / Ida Gerhardt. — 13 ed. — Amsterdam :
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010. — 796 p. —
ISBN 978–90–253–6803–6
EHC: 744415
EHC: 728417
Lees- en taalboekje 3:A, 5:B, 6:A; Spraakkunst [2]:1–3
Fl¨amische Weihnacht: Erz¨ahlungen fl¨amischer Dichter /
[edit.] Carl Hanns Erkelenz ; Marie Gevers ; Karel van de
Woestijne ; Ernest Claes ; e.a. — M¨unchen : K¨osel-Pustet,
1942. — 143 p.
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school: taalboekje / [bew.] J. Walleyn ; F. Evers ;
EHC: 743515
R. Kuiters ; I. van der Velde ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van In,
1947. — 7 v. in 12 bdn, ill. — Met Spraakkunst; Handboek voor
Een veertigtal verzen uit Nederlands Lyriek / Guido Gezelle ;
de leerkracht
Karel van de Woestijne ; Paul van Ostaijen ; [compil.] Arn. J.
EHC: 728414
Schneiders ; [compil.] Jan M. Castelein ; e.a. — S.l. : Coebergh,
Taalboekje 1:A–B, 2:A, 3:A–B ; Spraakkunst [2]:1–3
1935. — 63 p.
EHC: 744334
Experiment en traditie: een keuze uit opstellen en voordrachten /
[pass. aut.] Piet Thomas ; [edit.] Jooris van Hulle. — Kortrijk :
De gieter. — S.l. : Neprebo, 1938. — ill.
Groeninghe, 2009. — 316 p. — ISBN 978–90–77723–88–3
EHC: 743915
De waere bestandigheyd van een goed houwelyk, bewe´eze ter
bruyloft van den heere Franciscus van Eyndhoven, en jouffrouw
Catharina van den Panhuyzen, do´or den egten band vereenigd
binnen Antwerpen, op den 13den van wey-maend, 't jaer onz'
heeren 1809 / Petrus Robertus van Eyndhoven. — Antwerpen :
by J.B. Carstiaenssens, 1809. — [4] fol., 4°, [A]4 . —
Vingerafdruk: 000004 - # b1 hier e$ : # b2 zijn' luk
EHC: 744011
Familieleven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1950. — 226 p., ill. — (Bloemlezing ; 1950: 1)
EHC: 744105
De rest is nog veel erger: de briefwisseling tussen Maurice
Gilliams en Emmanuel De Bom / [edit.] Stijn Vanclooster. —
Kapellen : Pelckmans, 2006. — 251 p., ill. — (Studia
Flandrica ; 6). — ISBN 90–289–4416–8 ;
ISBN 978–90–289–4416–9
UA–CST: MAG–OW–B 61396
SA: 105#2718
EHC: 706843 [C0–416 b]
KMSKA: MONO–BB 6259
Ijsland / Ronald Giphart. — Amsterdam : Podium, 2010. —
221 p., ill. — ISBN 978–90–5759–446–5
EHC: 744249
EHC: 743440
Een kanarie in mijn hoofd / Ed Franck. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 100 p. — Doelpubliek: 9. —
ISBN 978–90–5908–382–0
Samen met vakantie! Beeldwoordenboek met ruim 600
woorden. / Ingrid Godon. — 2 ed. — s.l. : Casterman, 1996. —
ill. — ISBN 90–303–0753–6
EHC: 743771
EHC: 744314
SL: PRVL–FRAN
Invasie op de Steenhorst / H.E. Frankena. — Zwolle : La
Rivi`ere & Voorhoeve. — 185 p. — ISBN 90–6084–301–0
EHC: 743658
Geluk-wensch aen den eerweˆerden heer mynheer Josephus
Ferdinandus Augustus Hemelaer, aen God opdragende zyne
eerste plegtige misse, in de parochiaele kerk van S. Nicolaes,
Land van Waes, den 24 augustus 1824. — Gend : Begyn, 1824
EHC: 743895
Macht moet zijn in handen van de menschen met ethos: 5
brieven over macht en revolutie van Robert van Genechten aan
Paul van Ostaijen (januari-maart 1919) / [edit.] Matthijs de
Ridder ; [edit.] Ann Blommaert. — Antwerpen : Genootschap
van Ostaijen, 2010. — 48 p. — (Publicaties van het Paul van
Ostaijen Genootschap ; 2). — ISBN 978–94–90889–01–2
EHC: 743555
Nederlandse schrijvers en religie, 1960–2010 / Jaap
Goedegebuure. — Nijmegen : Vantilt, 2010. — 207 p. —
ISBN 978–94–6004–054–2
UA–CST: RG 2147 C 11
EHC: 744245
Gedichten voor moeders / Steph Goossens. — 2 ed. —
Antwerpen : Manteau, 2010. — 48 p. —
ISBN 978–90–223–2543–8
EHC: 744389
Huid en haar / Arnon Grunberg. — Amsterdam : Nijgh & Van
Ditmar, 2010. — 525 p. — ISBN 978–90–388–9383–9
EHC: 744397
Rym-galm aen den eerweerden heer Jacobus Desutter, by het
opdraegen van zyn eerste heylig mis-offer in de parochiale kerk
van de Minimen binnen Brussel, den 27 van gras-maend 1826 /
H.J.T. — Mechelen : Van Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743966
Pinkeltje en Pluisje / Corrie Hafkamp ; [ill.] Dagmar Stam ;
[pass. aut.] Dick Laan. — 3 ed. — Bussum : Van Holkema &
Warendorf, 1983. — ill. — (Pinkeltje ; 1983: 1). —
ISBN 90–269–0278–6
EHC: 743688
De ondeugende eekhoorntjes / Elly Haga. — Den Haag : Van
Goor, 1940. — 15 p., ill.
EHC: 744180
Vos en haas / Sylvia vanden Heede ; [ill.] Th´e Tjong-Khing. —
6 ed. — Tielt : Lannoo, 2000. — 140 p., ill. —
ISBN 90–209–3197–0
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs, met aanhangsel / August van
Hoof ; E. Heiremans. — 4 ed. — Lier : Van In, 1951. — 2 v., ill.
EHC: 743584
2
Liederen: volledige tekst met de oude wijzen, in hedendaagse
toonzetting overgebracht, bewerkt en toegelicht / Pieter
Cornelisz. Hooft ; [edit.] H. Geraedts ; [edit.] Geert
Kazemier. — Utrecht : Spectrum, 1947. — 46 p.
Artesis-KC: MM–LI–HOOFT-liedere-1
Artesis-KC: MM–LEPP–HOOFT-liedere-1
EHC: B 128072 [S0–403 c]
EHC: 743813
Pleun: roman / Detlev van Heest. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2010. — 496 p. — ISBN 978–90–282–4143–5
De zwerftocht van de wannenlapper / Jacques Hoste. — S.l. :
Heemkring Huizingouw, 2009. — 28 p.
EHC: 743587
EHC: 744212
Woordenschat en taalzuivering, voor de derde graad / H.
Heidbuchel ; [ill.] A. Boschmans. — Lier : Van In. — 2 v., ill
EHC: 743461
2
Bert vindt een paard / Marian Hesper-Sint ; [ill.] Beate Rose ;
[pass. aut.] Gunther Spang. — Assen : Van Gorcum & Comp,
1968. — ill. — Oorspronkelijke titel: Ferdi und Ferdinand
EHC: 743932
Stijloefeningen voor den middelbaren graad der lagere scholen
(3e en 4e studiejaar) / Jozef van Hove. — 9 ed. — Lier : Van In,
1924. — 55 p.
EHC: 743579
Handboek der leerlings
Hugo Claus: wat een boek al niet mag zijn. — Antwerpen :
Antiquariaat De Slegte, 2004. — 79 p., ill. — (Catalogus ;
10). — Tentoonstelling: Antiquariaat De Slegte [Antwerpen].
2004/05/15 - 2004/06/19
EHC: 612466:10 [C2–366 c]
Van bot tot bloem / Jan Heuts ; Willy Stevens ; [ill.] Jan
Waterschoot ; e.a. — Lier : Van In, 1953. — 6 v., ill.
EHC: 735247
3; 6
Kabouter Pimpeltje in het sprookjesbos / Hetty van den
Heuvel. — Aartselaar : Deltas, 1985. — ill. — Titel varieert: De
avonturen van kabouter Pimpeltje ; doelpubliek: Vier- tot
achtjarigen ; titel varieert: De avonturen van kabouter
Pimpeltje. — ISBN 90–243–3496–9
EHC: 743832
Leren studerend lezen / A. Hillewaert ; Omer Moeyaert. —
Lier : Van In, 1971-1972. — 56 p., ill. — Met Werkboek;
Correctiesleutel
UA–CST: MAG–UIA–B 30051
Basiswerk; werkboek
KMSKA: TENT–TB 7398
Roodkapje was een toffe meid: stoere sprookjes om te rappen /
Marjet Huiberts ; [ill.] Wendy Panders ; [comp.] Bena¨ıssa
Linger. — Haarlem : Gottmer, 2010. — 47 p., ill. — Met 1
compact disc(s). — ISBN 978–90–257–4684–1
EHC: 744300
Basiswerk; CD
De ring: Nederlands taalboek / W. Huygebaert ; Frans Ickx ; M.
Thys ; e.a. — 7 ed. — Deurne : Plantyn, 1971-1973. — 6 v. in 8
bdn, ill. — Met Oplossingen van de oefeningen uit De ring, 1 en
2; Systematische samenvatting van de spraakkunst en de
spelling uit De ring; Handleiding leraar
EHC: 720963
3–4
EHC: 743419
Tekstboek; Werkboek; Correctiesleutel
Hoe laat is het? / [ill.] Nans van Leeuwen. — Amsterdam :
Mulder. — ill.
EHC: 743387
‘Welterusten, kleintje’: naar het boek ‘Het verhaal van Klaas
Vaak’ / [ill.] Rien Poortvliet ; Wil Huygen ; [bew.] Rein
Gerlofs. — Leeuwarden : In Holland staat een Huis, 1992. —
32 p., ill. — Titel varieert: ‘Welterusten, kleintje’: het verhaal
van Klaas Vaak. — ISBN 90–74818–03-X
EHC: 743833
Onze eigen taal: lees- en leerboek voor het beroeps-, handelsen middelbaar meisjesonderwijs / August van Hoof ; E.
Heiremans. — 2 ed. — Lier : Van In. — 2 v., ill.
EHC: 743583
1
Ik leer mijn moedertaal: organistische taalmethode / Broeders
van O.L. Vr. van Lourdes [Oostakker]. — Lier : Van In. — ill.
EHC: 743457
2:A
Pligten van een opregt christen / J.V.L. — S.l. : s.n., 1700. —
[1] fol., 2°, [A]1. — Waarschijnlijk gedrukt in de (Zuidelijke?)
Nederlanden, in de 18de eeuw
Spraakkunst met oefeningen / R. Keersmaekers. — Lier : Van
In, 1912. — 120 p.
EHC: 744145
EHC: 743901
Jaarboek / Gerard Walschap Genootschap. — Antwerpen
UA–CST: T&L 80 E–JAAR
1(2009)–
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–JAAR
1(2009)–
Kennismaking met de dichter / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray
Gilles. — Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele
bloemlezing ; 1) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 2)
EHC: C 217192:1–2 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
EHC: 734825 [C2–474 f]
1(2009)–
Huisje aan de zee / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 95 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 1). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743516
Huisje in het bosch / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 98 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 2). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743517
Huisje op de heide / Constance Jacobs. — Zeist : Swartsenburg,
1942. — 72 p., ill. — (Huisjes in Holland ; 3). — Doelpubliek:
6–9 jaar
EHC: 743982
Heilwensch ter gelegenheid der zilveren bruiloft van Carolus de
Keyser met Maria Theresia Bal: gevierd te Antwerpen den 20
juli 1879 / Jozef de Keyser. — Antwerpen : 1879
EHC: 744017
Kinderleven: leer kinderen lezen wat kinderen schrijven:
leesboek voor het 4de studiejaar der lagere scholen / [edit.] A.
van Herck. — Lier : Van In. — 62 p.
EHC: 743578
Het klokje rond met Mark en Mieke. — Amsterdam : Mulder
Holland, 1982. — ill. — (Een Mulder Holland kartonboek ;
1982: 1)
EHC: 743400
Hoki en Poki / Rie Kooyman. — Groningen :
Wolters-Noordhoff, 1970. — ill. — ISBN 90–01–48950–8
EHC: 743682
Vaslav: roman / Arthur Japin. — Amsterdam : Arbeiderspers,
2010. — 374 p. — ISBN 978–90–295–7297–2
EHC: 744416
Konijn en de beesten / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 1). — ISBN 90–75170–07–6
EHC: 743925
De hond in de pot / Rindert Kromhout ; [ill.] Georgien
Overwater. — Tilburg : Zwijsen, 2000. — 31 p., ill. —
(Leesleeuw: groep 3/leerjaar 1 ; 10). — ISBN 90–276–4377–6
EHC: 743927
Igor: beer in nood / Rindert Kromhout. — Amsterdam :
Leopold, 2007. — 72 p. — ISBN 978–90–258–5083–8
SL: PREX–KROM
Konijn gaat in bad / Miranda de Jong ; [ill.] Jan Dik Zegel. —
Alphen aan den Rijn : Publipress, 1998. — ill. — (Bad - Bed Beesten - Buiten ; 1998: 2). — ISBN 90–75170–08–4
EHC: 743926
J.R.P.V.P.L.T. & R. Vermeersch / [edit.] Lowie Vermeersch ;
[edit.] Pieter Vermeersch ; [edit.] Paul Vermeersch. — Brussel :
ASA, 2010. — 286 p., ill. — Tentoonstelling: Belgi¨e. Vlaams
Parlement. Lokettenzaal [Brussel]. 2010/03/25 - 2010/06/03 ;
Nederlandse en Engelse tekst. — ISBN 978–94–6117–001–9
EHC: 737189
KdG–DLO: KROM
Knappe Gans / Rindert Kromhout ; [ill.] Annemarie van
Haeringen. — Amsterdam : Leopold, 2000. — ill. — (Vriendjes
van Leopold ; 2000: 1). — ISBN 90–258–3681-X
EHC: 743981
Weer en wind / Rindert Kromhout ; [ill.] Jan Jutte. — Tilburg :
Zwijsen, 2000. — 23 p., ill. — (Spetter ; 2000: 5). —
Doelpubliek: AVI 1; vanaf 6 jaar. — ISBN 90–276–4488–8
EHC: 744037
KMSKA: TENT–TC 9892
Wie wil koek? / Nini Jurriens ; [ill.] Dagmar Stam. — Tilburg :
Zwijsen, 1978. — ill. — (Step-boekjes ; 1978: 3). —
ISBN 90–276–0663–3
EHC: 744031
De kabouterwinkel: een vrolijk verhaaltje / [ill.] Freddie
Langeler. — Groningen : Niemeijer. — 30 p., ill.
EHC: 744183
Het abc rijmboek van Sofie en Maarten / Nannie Kuiper ;
[ill.] Philip Hopman. — Groningen : Wolters-Noordhoff,
1999. — 30 p., ill. — (Kleuterlijsters ; 1999/ 3). —
Doelpubliek: 3–6 jaar. — ISBN 90–01–55222–6
EHC: 744042
Bibabubbel / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. — Houten :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. — (Kindje
kijken ; 1995: 3). — ISBN 90–269–1113–0
EHC: 743676
Draaien zwaaien / Nannie Kuiper ; [ill.] Alex de Wolf. —
Houten : Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1995. — ill. —
(Kindje kijken ; 1995: 2). — ISBN 90–269–1115–7
EHC: 743674
Vriendjes genoeg = Arkadas¸ c¸ok / Nannie Kuiper ; [ill.] Philip
¨
Hopman ; [vert.] Mari Ozkaya
; e.a. — Houten : Van Holkema
& Warendorf, 1991. — ill. — (Niet storen, ik lees ; 1991: 4). —
Nederlandse en Turkse tekst. — ISBN 90–269–1266–8
EHC: 744012
Markant Nederlands / Els Lambaerts ; Sandie Van Aerde. —
Kapellen : Pelckmans, 2010. — 6 v. — Met Werkboek;
Leerwerkboek; — ISBN 978–90–289–5365–9
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SAV–MARK 2010
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
Moedertaalonderwijs ten gebruike van lagere scholen en
voorbereidende klassen van het middelbaar onderwijs:
handleiding bij de uitwerking van Groeien, Bloeien, Oogsten /
L. Lehembre ; P. Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier :
Van In, 1936-1940
EHC: 717262
Handleiding [2]:B–C
Zaaien en planten: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A / L. Lehembre ; P. Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier :
Van In, 1944. — 2 v., ill. — Met Hoe deze beperkt globale
leesmethode, bewerkt voor 't 1e leerjaar der L.S., integraal
globaal kan uitgevoerd worden
EHC: 744120
B; Hoe deze beperkt globale leesmethode . . . integraal globaal kan
uitgevoerd worden [2]
XIOS–CH: 485.1 LAMB 2010
Zoo leer ik lezen: voorlooper van Groeien, bloeien en oogsten
A, in vervanging van Zaaien en planten A / L. Lehembre ; P.
Opstel- en leesboek: schooljaren, schoone jaren / Ed.
Lambrechts ; [ill.] Edmond van Offel. — Lier : Van In, 1926. — Pauwels ; [bew.] X [Mejuffer]. — Lier : Van In, 1936. — 68 p.,
ill., 1 losse bijl. — Met Handleiding
ill.
EHC: 744136
Handboek der leerlingen 2
De kabouterwinkel / Freddie Langeler. — Den Haag :
Kompas. — 28 p., ill.
EHC: 744112
EHC: 732250
[Leerboek]; Handleiding
Bloeien: lezen, woordenschat / Leonard Lehembre ; Pieter
Pauwels ; L. Wachters-Lehembre. — Lier : Van In,
1930-1940. — ill., 1 losse bijl.
EHC: 744163
Sprakeloos / Tom Lanoye. — 15 ed. — Amsterdam :
Prometheus, 2010. — 359 p., ill. — ISBN 978–90–446–1712–2
EHC: 744419
Feestelijk zweet: roman / Ruth Lasters. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 332 p. —
ISBN 978–90–8542–169–6
EHC: 744266
A–C
Groeisel: lezen, spraakkunst en spelling, woordenschat /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1928. —
ill. — Titel varieert: Groeien: lezen, spraakkunst en spelling,
woordenschat
EHC: 744165
A
Brommeltje wil mama helpen / Anne Leblanc. — Malle : Ballon, Leeslust: leesboekje met platen voor het aanvankelijk onderwijs
in lezen, schrijven en spelling / Leonard Lehembre. — 10 ed. —
1999. — ill. — (Strikjesreeks ; 3). — ISBN 90–374–3102-X
Lier : Van In, 1935. — ill.
EHC: 744023
EHC: 744188
Hara kiwi / Lectrr. — 's-Hertogenbosch : Silvester, 2005. — ill.
C
EHC: 744291
5
Leeslust: vaderlandsch leesboek voor het lager- en middelbaar
onderwijs / [edit.] Leonard Lehembre. — 5 ed. — Lier : Van In,
1920. — 3 v.
Oogsten: lezen, woordenschat, stijloefeningen, opstelopgaven /
Leonard Lehembre ; Pieter Pauwels. — Lier : Van In, 1931. —
ill.
EHC: 744167
A
EHC: 744186
Deesje / Joke van Leeuwen. — Amsterdam : Rainbouw Jeugd,
2010. — 166 p., ill. — (Rainbouw jeugd ; 6). — Doelpubliek:
7+. — ISBN 978–90–417–5017–4
EHC: 744260
Leren lezen / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — Lier : Van
In, 1952. — 4 v., ill. — Titel varieert: Van kindertaal tot
moedertaal: leren lezen ; met Onderwijzersboekje ; titel
varieert: Van kindertaal tot moedertaal: leren lezen
EHC: 744399
4; Onderwijzersboekje [2]
Zielsveel / Marc Legendre. — Antwerpen : Manteau, 2010. —
196 p. — ISBN 978–90–223–2561–2
KdG–DLO–NP: LEGE
EHC: 744879
SL: PRVL–LEGE
De letter levend maken: opstellen aangeboden aan Guido de
Baere bij zijn zeventigste verjaardag / [edit.] Kees Schepers ;
[edit.] Frans Hendrickx ; [medew.] Rob Faesen ;
[medew.] e.a. — Leuven : Peeters, 2010. — 689 p., 1 losse
bijl. — (Miscellanea Neerlandica ; 39). —
ISBN 978–90–429–2441–3
EHC: 743973
Ontbreekt fol. A3.4 (p.5–8)
UA–CST: ALG 248 G–SCHE 2010
UA–CST: RG 2133 C 18
BSA: LZ 102/574
Roodkapje / Martine Letterie ; [ill.] Els Vermeltfoort ; e.a. —
Tilburg : Zwijsen, 2010. — ill. — (Sprookjesreis ; 2010: 2). —
Doelpubliek: 4+. — ISBN 978–90–487–0536–8
EHC: 744241
Appartemensen: een verhaal met voetnoten in vier
verdiepingen / Dimitri Leue ; [medew.] Britt van Marsenille ;
[ill.] Tom Schoonooghe. — Tielt : Lannoo, 2009. — 86 p.,
ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–209–8553–5
SL: PRVL–LEUE
Literaire sprokkels / [edit.] F. Bruffaerts ; [edit.] F. du Mong ;
[edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 131 p. —
(Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair onderwijs ; 4:
1)
EHC: 743415
Lof-dicht op-gedraegen aen den seer eerwerdigen ende
godt-minnenden heere, myn heer Rupertus Henricus Josephus
Beydaels, aen Godt op-offerende syn eerste onbloedige
offerande in de kapelle van de ee.pp. carthuysers binnen
Brussel den 5. julii 1746. — Brussel : by P.J. Lemmens,
1746. — 6, [2 blanco] p., 4°, A4 (A4 blanco)
EHC: 743914
EHC: 734464
Basiswerk; CD
KdG–DLO: LEUE j
Armandus de Zoveelste / Dimitri Leue ; [ill.] Vanessa
Verstappen. — Tielt : Lannoo, 2010. — 191 p., ill. —
ISBN 978–90–209–9054–6
Lof-galm toegezongen aen den nieuw-gezalfden heer J.-B. Jans,
zyne eerste plegtige offerhande aen den hemelschen Vader
opdraegende in de succursale kerk van het beggyn-hof binnen
Brussel den 27 van winter-maend 1826. — Mechelen : Van
Velsen-Van Der Elst, 1826
EHC: 743969
KdG–DLO–NP: LEUE
XIOS–CH: Fict B LEUE 2010
SL: PRVL–LEUE
Het leven: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 140 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 1)
EHC: 743434
Elsschot, Antwerpen en Coraline / Bart van Loo ; [ill.] Alain
Giebens. — Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 153 p., ill. —
ISBN 978–90–8924–135–1 ; ISBN 978–90–450–1740–2
EHC: 743928
De auto / M. Luisa ; [ill.] M.R. Vela. — Waalwijk : Omnium. —
8 p., ill. — (Serie Vroem-vroem ; [ 1])
EHC: 744298
Leven en po¨ezie / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 6)
EHC: C 217192:6 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — Lier : Van In,
1968-1979. — ill. — Met (Correctie)sleutel
EHC: 717774
2–4; (Correctie)sleutel [2]:2–4
Feestgedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 2 v.
EHC: 744122
1–2
Na¨ıeve gedichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 38 p.
EHC: 744125
Weemoedige dichten voor kleine en ook grootere wichten / Jos.
Libot. — Lier : Van In. — 41 p.
Vormend lezen / A. Luyts ; R. Staelens. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1978. — ill.
EHC: 744118
1
Vlaamsche bloempjes: ge¨ıllustreerd leesboek voor het . . .
studiejaar der lagere school, door M. M. — Lier : Van In,
1938. — 4 v., ill.
EHC: 744134
3
EHC: 744127
Zot van A / Bart van Lierde ; [pass. aut.] Kim van Kooten. —
Antwerpen : Houtekiet, 2010. — 261 p. —
ISBN 978–90–8924–142–9
EHC: 744202
Oratio funebris in obitu illustrissimi ac reverendissimi domini
d.ni Joannis Baptistae de Smet ex XV. Iprensium, XIV.
Gandensium episcopi . . . Enunciata exempta cathedralis
ecclesia S. Bavonis 2. octobris 1741 / Guilielmus vander
Linden. — Gandavi : typis viduae Petri de Goesin, 1741. — 12
p., 4°, A6 . — Bibliografische referentie Backer-Sommervogel
[S.J.] IV, 1840, nr. 1
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den derden en den vierden
graad der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — 15 ed. — Lier : Van In, 1941. —
240 p., ill.
EHC: 744130
Deel van den leerling
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — Lier : Van In, 1926. — 4 v., ill. —
Met Deel van den meester
EHC: 744132
Deel van den meester [2]:4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor het . . . studiejaar der
lagere school, door M. M. — 2 ed. — Lier : Van In, 1934. — 4
v., ill.
EHC: 744131
Deel van den leerling 4
Vlaamsche bloempjes: leesboek voor den 3en en den 4en graad
der lagere school met spreekwoorden, tekstverklaring en
toepassingen, door M. & M. — Lier : Van In, 1925. — ill. —
Met Deel van den meester
Het regent zonlicht / Koos Meinderts ; [ill.] Annette Fienieg. —
Utrecht : Lemniscaat, 2010. — 60 p., ill. — Met 1 compact
disc(s). — ISBN 978–90–477–0309–9
EHC: 744304
Basiswerk; CD
Scherprechter / Bob Mendes. — Antwerpen : Manteau,
2010. — 207 p. — (Manteau thriller ; 2010: 10). —
ISBN 978–90–223–2565–0
EHC: 744394
EHC: 673331 [C0–318 f]
Deel van den leerling; Deel van den meester
Naar buiten: leesboek voor de lagere school / Jan Maats ; E.
Dewispelaere ; [ill.] L. van Hille ; e.a. — 4 ed. — Lier : Van In,
1934. — 4 v., ill. — Titel varieert: Naar den buiten
EHC: 717305
B–D
Het konijn op de maan / Paul Mennes. — Amsterdam : Nijgh &
Van Ditmar, 2010. — 189 p. — ISBN 978–90–388–9351–8
EHC: 744374
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
opstellen volgens het modelprogramma voor elk der leerjaren
van de lagere school. — Lier : Van In, 1925-1936. — 7 v., ill.
EHC: 679307 [C0–333 g]
1; 3–7
Geen pakjes voor mij! / Lenia Major ; [vert.] Kolet Janssen ;
[ill.] Patrick Chenot ; [medew.] Ria Swinnen ; e.a. — Averbode :
Methode Meulemans: mijn opstelboekje: tachtig opgaande
Averbode, 2010. — 32 p., ill. — (Leeskriebel ; 10: 4)
opstellen voor elk der leerjaren van de lagere school volgens het
Artesis-BLS: BLS 839.3 F 2:2010,4
nieuw programma. — Lier : Van In, 1936. — 7 v., ill.
EHC: 743328
KdG–DLO: MAJO j
EHC: 743581
6
In doos Leeskriebel (bij fictie L)
In Europa: reizen door de twintigste eeuw / Geert Mak. —
Antwerpen : Atlas, 2007. — 852 p. —
ISBN 978–90–450–0372–6
Pipo en het oog van Ox / W. Meuldijk ; [ill.] J. Nieuwenhuis ;
[medew.] J. Wesseling. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers,
1968. — 64 p., ill.
EHC: 743821
UA–CST: HB–PSW–SAUET
XIOS–CH: 927.3 MAK 2007
Plantyn taaltaken: begrijpend lezen / Sabine van Malderen. —
Mechelen : Plantyn, 2010. — 6 v. — Titel varieert: Taaltaken:
begrijpend lezen
Artesis-BLS: BLS 372.880.39 SO–PLAN 2010
2–3
XIOS–CH: 475.2 PLAN 2010
Burgerlijke schemering / Steve Michiels. — Antwerpen :
Vrijdag, 2010. — ill. — ISBN 978–94–6001–087–3
EHC: 744359
Smoorverliefd / Hilde van Mieghem ; Chris van Camp ;
[ill.] Sofie Silbermann. — Tielt : Lannoo, 2010. — 193 p.,
ill. — ISBN 978–90–209–9262–5
EHC: 744209
KdG–DLO: 475.26 H
De Marec code / Marec. — Leuven : Van Halewyck, 2010. —
ill. — ISBN 978–94–6131–016–3
Mijn dierenboek. — Antwerpen : Zuid-Nederlandse Uitgeverij,
1974. — ill. — ISBN 90–243–1198–5
EHC: 744172
EHC: 744322
‘Woordenschat door beeldenschat’ voor het lager onderwijs /
Gerard M´echant ; [ill.] Remy Felix. — Lier : Van In,
1927-1929. — 6 v., ill. — Met Boekje voor de(n)
onderwijzer(es)
EHC: 720666
Boekje voor den leerling 1–6; Boekje voor de(n) onderwijzer(es)
[2]:1–6
Mladi Flamanski Pesnitsi / [vert.] Dragoslav Andric. —
Krusjevats : Bagdala, 1967. — 205 p. — Servische tekst
EHC: 744335
Het paradijs / Bart Moeyaert ; [ill.] Wolf Erlbruch ;
[comp.] Joseph Haydn. — Amsterdam : Querido, 2010. — 35
p., ill. — Met 1 cd. — ISBN 978–90–451–1112–4
EHC: 744408
Basiswerk; CD
Een literaire roadtrip: in 30 dagen langs 100 schrijversgraven /
Aad Meinderts ; [fotograaf] Jessica Swinkels. — Amsterdam :
Lubberhuizen, 2010. — 175 p., ill. —
ISBN 978–90–5937–270–2
EHC: 744378
SL: PRVL–MOEY
Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur /
[compil.] Gert Jan Pos ; [medew.] Pieter Steinz ;
[medew.] Rienk Tychon. — S.l. : De Vliegende Hollander,
2010. — 126 blz., ill. — ISBN 978–90–495–0157–0
KdG–ABK: 745.4 MOOI
Kom op, verhaal! De verhalenmethode / Karel Moons. —
Antwerpen : Garant, 2007. — 34 p., losse bijl. — (De Veerman
bibliotheek ; 1). — Met de verhalenmethode (+ stuurkaarten
kleuter, verhaalkaarten kleuter, stuurkaarten lagere school,
verhaalkaarten lagere school). — ISBN 978–90–441–1952–7
Taalschat: spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden,
uitdrukkingen / Karel Ooms. — Lier : Van In. — 3 v. —
(Werkboekjes voor de lagere school ; [ 2]). — Met Enige
uitgewerkte oefeningen
EHC: 632556 [C0-ds162]
1; 3; Enige uitgewerkte oefeningen [2]
Artesis-BLS: BLS 373.3.147 SO–KOMO 2007
Artesis-BLS: BLS 373.1.147 SK–KOMO 2007
Artesis-BLSL: BLSL 372.87 G–MOON 2007
DB: DB 370 MOON
XIOS–CH: 471.41 MOON 2007
KdG–DLO: 433,7
De Nederlandse maagd / Marente de Moor. — Amsterdam :
Querido, 2010. — 297 p. — ISBN 978–90–214–3842–9
EHC: 744417
Huisje bij de boerderij / Liek Oosterbaan ; [ill.] Huib
Sliedrecht. — Zeist : Swartsenburg, 1943. — 63 p., ill. —
(Huisjes in Holland ; 4). — Doelpubliek: 6–9 jaar
EHC: 743519
Op de hoge daken. . . — S.l. : Mulder Holland. — ill.
EHC: 744169
Opa's auto. — S.l. : Hemma, 1970. — ill.
EHC: 743413
Een muis op bezoek / [bew.] Gemma van Leeuwen ; [ill.] Sylvie
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (Tommie ; [ 1]). —
ISBN 90–412–0778–3
EHC: 743810
Neerlandia: cours B / van Mulders-Chrispeels ; J. van Mulders ;
[ill.] Moniquet. — Bruxelles : Didier, 1948-1949. — 3 v., ill. —
(Nouvelle s´erie pour l'enseignement de la langue n´eerlandaise
dans les e´ tablissements d'enseignement primaire et moyen de
Wallonie et de Bruxelles ; 1948: 1)
EHC: 728372
1–3
Nacht is niet boos. — S.l. : Wander. — ill.
EHC: 744089
Begrippen van ontleding: theoretische en practische
behandeling ten gerieve van de lagere klassen M.O. en van het
beroepsonderwijs / A.G. Otten. — 6 ed. — Lier : Van In,
1960. — 123 p.
EHC: 744121
De vernietiging van Prosper Mor`el / Jamal Ouariachi. —
Amsterdam : Querido, 2010. — 478 p. —
ISBN 978–90–214–3844–3
EHC: 744391
Overgangen: gedichten bij figuren uit 'Metamorphosen' van
Ovidius / [edit.] Huub Beurskens ; [edit.] Ren´e Bakker. —
Baarn : Atalanta, 2004. — 52 p.
EHC: 743533
Papa vertelt / Tom Naegels ; Bart de Wever ; Steven Kolacny ;
[ill.] Madeleine Wermenbol ; e.a. — Antwerpen : Luster,
2010. — 104 p., ill. — Titel varieert: Papa vertelt:
zelfverzonnen verhalen van bekende papa's. —
ISBN 978–94–6058–048–2
EHC: 744293
Luchthaven voor vogels / Roger de Neef. — Gent :
Po¨eziecentrum, 2010. — 95 p. — ISBN 978–90–5655–054–7
EHC: 744255
Het paleis en de leeuw. — Brussel : MIC. — ill.
EHC: 744162
Eenige reeksen spelbezigheden met het oog op een aanvankelijk
leeren lezen en leeren nateekenen van 35 woordjes
voorbereidend tot Zaaien en planten A / [edit.] L. Lehembre ; P.
Pauwels. — Lier : Van In. — 2 v., ill., losse bijlagen. — Met
Handleiding
EHC: 744184
A–B; Handleiding [2]
Zuid en Noord: bloemlezing uit Zuid- en Noordnederlandse
schrijvers [nieuwe serie] / J. No¨e. — 4 ed. — Brugge : Descl´ee
De Brouwer, 1970. — 6 v., ill.
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 743685
UA–CST: MAG 41 A 52.4
2
EHC: 744237
2
De kleine amazone / [ill.] C. Busquets ; C. Peppelenbosch. —
S.l. : Hemma, 1986. — ill. — (Kleine ogen ; 1986: 1). —
ISBN 90–6804–275–0
EHC: 743441
Onze rijke moedertaal / [edit.] L. Bogaerts ; [edit.] Fr. Noels ;
[ill.] J. Suetens. — Lier : Van In, 1948. — ill. — Met
Toelichting met oplossing der opgaven
EHC: 744324
Toelichting met oplossing der opgaven [2]
Hulp voor de rivier in nood / Ciny Peppelenbosch ; [ill.] Michel
Rainaud. — Chevron : Hemma. — ill. — (De kleine
bosbewoners ; 3). — ISBN 90–412–0014–2
EHC: 744036
Po¨etisch avontuur / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. —
Lier : Van In. — 2 v., ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 3 (=v.
1)) ; (Audio-visuele bloemlezing ; 4 (=v. 2))
EHC: C 217192:3–4 [M-358 e]
1–2
Telkens met 3 grammofoonplaten
Po¨ezie en leven / [edit.] Leo Beyers ; [ill.] Ray Gilles. — Lier :
Van In. — ill. — (Audio-visuele bloemlezing ; 5)
EHC: C 218192:5 [M-358 e]
met 3 grammofoonplaten
Een ongewoon uitstapje / Ellis Post Uiterweer. — Amsterdam :
Ploegsma, 1977. — ill. — ISBN 90–216–0060–9
EHC: 744062
Belangrijk leesboek, voor de laagste afdeeling der hoogste
klasse eener lagere school / P.J. Prinsen. — 2 ed. —
Amsterdam : Schalekamp, 1826. — 59 p.
EHC: 743818
Dina: verre vrienden en een vlek / Do van Ranst. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2010. — 192 p. — Doelpubliek: vanaf 10
jaar. — ISBN 978–90–5908–368–4
EHC: 744327
SL: PRVL–RANS
Een gedicht, over de onuytspreekelijcke liefde van onsen
mensch-minnenden God / K. Ryp. — Haarlem : by Koenraat
Rijp, 1700. — Datum afgeleid van periode van activiteit van de
drukker. Volgens STCN was Coenraad Rijp actief in 1702–1703
EHC: 743979
Oost, west, t' huis best! Leesboek / A. de Saeger. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1939. — 2 v., ill.
EHC: 743586
B
Tot ziens in Yamboyo / Leni Saris. — Hoorn : Westfriesland,
1999. — 159 p. — (5 omnibus ; 2). — Samen met Belofte ;
samen met De start ; samen met Buitenspel gezet ; samen met
Het portret. — ISBN 90–6113–877–9
EHC: 743991
Schaduwen van schoonheid / [edit.] F. du Mong ; [edit.] F.
Bruffaerts ; [edit.] F. Puttemans. — Lier : Van In, 1972. — 153
p., ill. — (Cursiva: cursorische lectuur voor het secundair
onderwijs ; 5: 1)
EHC: 743417
Bastille / Roger H. Schoemans. — Leuven : Davidsfonds,
2010. — 243 p. — ISBN 978–90–6306–607–9
EHC: 744331
Mombakkes / Do van Ranst. — Leuven : Davidsfonds/Infodok,
2010. — 168 p. — ISBN 978–90–5908–344–8
KdG–DLO–NP: RANS
EHC: 744348
SL: PRVL–RANS
Handboek spelling / Johan de Schryver ; Anneke Neijt. —
Mechelen : Wolters Plantyn, 2005-2009. — 430 p. — Met
Oefenboek. — ISBN 90–301–8650-X ; ISBN 90–301–7536–2 ;
ISBN 978–90–301–7536–0 ; ISBN 978–90–301–8650–2
Artesis-VT: L 803.93 M–B 44871
Menens: roman / Marc Reugebrink. — Antwerpen :
Meulenhoff/Manteau, 2010. — 267 p. —
ISBN 978–90–8542–194–8
EHC: 744420
Verzameld werk / Karel van het Reve. — Amsterdam : Van
Oorschot, 2008. — 7 v.
UA–CST: MAG–OW–A 22078
1–3
EHC: 725395
1–5
Basiswerk; Oefenboek
UA–CST: T&L 803.9 H 1 SCHR 2005
Basiswerk; oefenboek
UA–CST: HB–CD–CNTS
Basiswerk; Oefenboek
PLANTIJN–MEI: OK-nede 842 SCHR
PLANTIJN–MEI: HAND-nede 842 SCHR
KdG–DLO–NP: 485.1
Artesis-BLS: BLS 803.9 G–SCHR 2005
Handboek; Oefenboek
KdG–DLO: 842
XIOS–CH: 485.1 SCHR 2005
KdG–SAW: ∗842
Rond het erf. — S.l. : s.n. — ill.
Basiswerk; Oefenboek
EHC: 744115
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 4 ed. — Vorselaar : Zusters
der Christelijke Scholen. — ill. — (Globaal leesmethode ; [
2]). — Met [Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743664
Woordenboekje[3]
Sijtje en het klompeneiland / [ill.] Rein van Looy. — Gorssel :
Terra Nostra. — ill.
EHC: 743963
De Lustige Kapoentjes / Marc Sleen ; [ill.] Jean-Pol. —
Beveren : Gebroken Zwaard, 2010. — ill. — (Het Gebroken
Zwaard-uitgaven ; 2)
EHC: 744287
Roosje: leesboekje voor het . . . leerjaar / Zusters der
Christelijke Scholen [Vorselaar]. — 3 ed. — Lier : Van In,
1949. — ill. — (Globaal leesmethode ; [ 1]). — Met
[Leesstrookjes]; Woordenboekje; Handleiding
EHC: 743660
Leesboek 3; [Leesstrookjes] [2]; Woordenboekje [3]
Lentewolkje en de boer / Augusta van Slooten ; [ill.] Let
Schouten. — Amsterdam : Roskam, 1943. — 48 p., ill.
EHC: 743795
Kito en de blauwe bloem / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4512–9
EHC: 743489
Kito en het ezeltje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. —
Helmond : Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4565-X
EHC: 743491
Kito en Kappie / Lea Smulders ; [ill.] Dominique. — Helmond :
Helmond, 1969. — ill. — ISBN 90–252–4564–1
Taalvaardig door oefening en herhaling / F. Stoffelen ; O.
Moeyaert. — Lier : Van In, 1966. — 2 v. — Met
Correctiesleutels voor de leerkracht
EHC: 743577
Taken A–B; Correctiesleutels voor de leerkracht [2]:A–B
Zegengroet aen mynen geliefden broeder Egidius Joannes
Storms, in huwelyk getreden met de welachtbare jufvrouw
Melania Isabella de Jongh, binnen Antwerpen, den 22 van
grasmaend 1845 / Storms. — Antwerpen : 1845
EHC: 744016
EHC: 743492
Kito heeft een vriendje / Lea Smulders ; [ill.] Dominique ;
e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4511–0
Hippe Suus / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1982. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1982: 1). —
ISBN 90–269–0137–2
EHC: 743768
EHC: 743978
Kito, het konijntje en de lappenpop / Lea Smulders ;
[ill.] Dominique ; e.a. — Helmond : Helmond, 1973. — ill. —
ISBN 90–252–4590–0
Truus konijn / Hanneke Struyck. — Bussum : Van Reemst,
1981. — ill. — (Van Reemst kinderboeken ; 1981: 1). —
ISBN 90–269–0578–5
EHC: 743770
EHC: 743490
Mijn leesboek: oefeningen in het aanvankelijk lezen / E.
Sneyers ; J. Sneyers ; [ill.] Edmond van Offel. — 12 ed. —
Lier : Van In, 1950. — 4 v., ill.
Zij en ik: het verhaal van een vriendschap / Annemie Struyf ;
[fotograaf] Lieve Blancquaert. — 4 ed. — Tielt : Lannoo,
2010. — 311 p., ill. — ISBN 978–90–209–9293–9
EHC: 744228
EHC: 743659
4
Stropje / M. Snoeck-Henkemans ; [ill.] Rie Kooyman. — S.l. :
s.n. — 63 p., ill.
EHC: 744091
Instuif: bloemlezing / Ludo Sollie ; Jef de Leeuw ; Harry van
Lint ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1974-1977. — 5 v. in 6
bdn. — Met Handleiding
UA–CST: MAG–UIA–B 30067
Succes verzekerd: verhalen van vrijwilligerswerk / [edit.] Guido
Knops. — Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2002. — 91
p. — ISBN 90–5130–403-X
DB: DB 315 SUCC
EHC: 659087 [c0–255 d]
Oefeningen op de Vlaamsche spelregels / Ed. Suy ; Alf. van
Overbeke. — 4 ed. — Gent : Siffer, 1900. — 2 v.
EHC: 744390
1
1–5; handleiding v. 1–5:A
EHC: 729544
Bloemlezing 3; 5:A; Handleiding [2]:4
Hij bijt niet hoor / Gitte Spee. — Tilburg : Zwijsen, 1996. —
ill. — (Ik ben niet bang ; 1). — ISBN 90–6692–176–5
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–SPEE 1996 PR
EHC: 743746
KdG–DLO: H
Het regent, het zegent / Peter Spier. — Rotterdam : Lemniscaat,
1983. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rain. —
ISBN 90–6069–523–2
EHC: 743473
Pannekoeken bakken / Dagmar Stam ; Francine Oomen. — S.l. :
Van Goor, 1992. — ill. — (Saartje en Tommie ; 1992: 3). —
ISBN 90–00–02839–6
EHC: 743935
Het spook uit de Zandstraat / Marc Sleen ; Stichting Marc
Sleen. — Antwerpen : Standaard, 2009. — 38 p., ill. — (De
avonturen van Nero ; 2009: 1). — ISBN 978–90–02–23777–5
EHC: 744296
¡Mondo Manga! / Nick J. Swarth. — Utrecht : IJzer, 2009. —
64 p. — ISBN 978–90–8684–047–2
UA–CST: MAG–OW–B 61170
EHC: 744288
Als ik rijk was . . . / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 24 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 2, 4)
EHC: 743450
De drie stoute geiten / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ;
[vert.] Frans Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van
In. — 16 p., ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor
de speel-leerklas ; 2: 1, 1)
EHC: 743448
Ik wil vechten! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 4)
EHC: 743449
De schat / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans Leonard ; Das Gl¨uck in der Stille: die sch¨onsten Erz¨ahlungen / Felix
[ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p., ill. — (Ik lees Timmermans ; [compil.] Franz-Heinrich Hackel. — Frankfurt
helemaal alleen: ritmisch lezen voor de speel-leerklas ; 2: 1, 3)
am Main : Insel, 1997. — 277 p. — (Insel Taschenbuch ;
1886). — ISBN 3–458–33586–2
EHC: 743444
EHC: 743510
Vlek is een held! / Jenny Taylor ; Terry Ingleby ; [vert.] Frans
Leonard ; [ill.] Derek Crowe ; e.a. — Lier : Van In. — 16 p.,
ill. — (Ik lees helemaal alleen: ritmisch lezen voor de
speel-leerklas ; 2: 1, 2)
La harpe de Saint Franc¸ois / F´elix Timmermans ; [vert.] Camille
Melloy. — Paris : Editions franciscaines, 1950. — 284 p.
EHC: 743504
EHC: 743446
Nieuwe buren / Mil Teerink. — Weert : M&P, 1990. — ill. —
(Leesboekjes ; 1990: 1). — ISBN 90–359–0453–2
EHC: 743696
Als Feda slaapt / Toon Tellegen ; [ill.] Gerda Dendooven. —
Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden boekjes ;
2010: 1). — ISBN 978–90–476–0942–1
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Wiesbaden : Insel, 1951. — 230 p., ill. — (Bibliothek der
Romane ; 1951: 1)
EHC: 743495
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1958. — 304 p., ill.
EHC: 743497
EHC: 744297
Mano de brandweerjongen / Toon Tellegen ; [ill.] Arjan
Boeve. — Amsterdam : Rubinstein, 2010. — ill. — (Gouden
boekjes ; 2010: 2). — ISBN 978–90–476–0943–8
EHC: 744299
De verjaardag van de eekhoorn / Toon Tellegen ; [ill.] Geerten
ten Bosch. — Amsterdam : Querido, 1995. —
ISBN 90–214–8392–0
Pallieter / Felix Timmermans ; [vert.] Anna Valeton-Hoos. —
Luzern : Schweizer Volks-Buchgemeinde, 1970. — 230 p., ill.
EHC: 743494
Petr Brueghel: co jako vune zavanulo z jeho d´ıla / Felix
Timmermans ; [vert.] J.R. Vonka ; [medew.] Anton´ın
Hartmann. — Praha : Obelisk, 1970. — 279 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743500
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–TELL 1995
EHC: 743511
Karel van de Woestijne: biografie / Peter Theunynck. —
Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 540 p., ill. —
ISBN 978–90–8542–055–2
AMVC: 190.793
EHC: 743480
Naar een nieuw zeeland: gedichten / Peter Theunynck. —
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2010. — 56 p. —
ISBN 978–90–284–2342–8
EHC: 743476
Stijloefeningen op de spreekwijzen en spreekwoorden / A. van
Thielen. — Gent : Boekdrukkerij Jacobs, 1916. — 72 p.
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Peter Mertens. —
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1960. — 331 p., ill.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.910:DEU
EHC: 743503
Pieter Bruegel / Felix Timmermans ; [vert.] Afonso Cautela. —
Lisboa : Ulisseia, 1966. — 177 p. — (Colecc¸a˜ o Romance e
vida ; 1966: 1). — Portugese tekst ; vertaling van: La vie
passionn´ee de Pieter Bruegel
EHC: 743501
Selsk´y zˇalm / Felix Timmermans ; [vert.] Rudolf J. Vonka ;
[ill.] Karel Svolinsk´y. — Praha : Symposion, 1938. — 257 p.,
ill. — Oorspronkelijke titel: Boerenpsalm ; Tsjechische tekst
EHC: 743493
EHC: 744233
Adriaan Brouwer / Felix Timmermans ; [vert.] Olga Krijtov´a ;
[medew.] Jan Rous. — Praha : Obelisk, 1970. — 109 p., ill. —
Tsjechische tekst
EHC: 743499
Adriaan Brouwer: Roman / Felix Timmermans ; [vert.] Bruno
Loets. — Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1963. — 167
p.
EHC: 743498
Timmermans raconte. . . : choix de contes et de nouvelles / F´elix
Timmermans ; [vert.] Camille Melloy. — Paris : Essor, 1941. —
216 p.
Artesis-VT: L–MAG 839.3 M–B 41.913:FRA
EHC: 743506
Das Triptychon von den Heiligen Drei K¨onigen / Felix
Timmermans ; [vert.] Anton Kippenberg. — Wiesbaden : Insel,
1956. — 48 p., ill. — (Insel-B¨ucherei ; 362). —
Oorspronkelijke titel: Driekoningentryptiek
EHC: 743509
Aus dem sch¨onen Lier / Felix Timmermans ; [vert.] Peter
Mertens. — Wiesbaden : Insel, 1959. — 77 p., ill. —
(Insel-B¨ucherei ; 401)
EHC: 743508
Kruis: de weg van het lijden / Fritz Timmermans ; [ill.] Luc
Hoenraet. — Tielt : Lannoo, 2008. — 95 p., ill. —
ISBN 978–90–209–8069–1
BSA: LZ 354/341
Ernest Staas, advokaat: schetsen en beelden / Tony ;
[medew.] Fr. van Hoof. — 4 ed. — Lier : Van In, 1943. — 121
p. — (Nederlandsche schooluitgaven voor Waal en Vlaming ; 7)
EHC: 743460
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[bew.] St. Verelst ; [ill.] R. Coulon. — Lier : Van In,
1923-1924. — 4 v., ill.
De koning drinkt / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 2)
EHC: 743961:2
Lambiorix / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. — 56
p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums ter
gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 7)
EHC: 743961:7
EHC: 716934
1–4
Leesboek voor lagere en middelbare scholen / P. Troch ;
[edit.] St. Verelst ; [edit.] Aug. Selderslaghs ; [ill.] R.
Coulon. — Lier : Van In, 1936. — 4 v., ill.
EHC: 743679
3
Utopia: verzonnen steden. — Antwerpen : Dedalus, 2000. —
262 p., ill. — (Sampel: jong cultuurtijdschrift ; 9: 2)
UA–CST: GW 839.3 P–WALS–OORL 2000
DB: DB 820 UTOP
EHC: 585362:2000,2 [C2–346 c]
De nerveuze Nervi¨ers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 6)
EHC: 743961:6
Op het eiland Amoras / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 1)
EHC: 743961:1
Prinses Zagemeel / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 9)
EHC: 743961:9
Vaderlandsch A–B boek voor de Nederlandsche jeugd. —
Amsterdam : Stichting IVIO, 1969. — 58 p., ill. — Facsimile:
1781: Amsterdam
EHC: 743753
De ringelingschat / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 3)
EHC: 743961:3
Van kindertaal tot moedertaal, methode voor het taalonderwijs
op de lagere school / [bew.] J. Walleyn ; [ill.] R. Demoen. — 2
ed. — Lier : Van In. — ill. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 744179
Boekje voor de leerkracht [2]:1–4
Het zingende nijlpaard / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ;
10)
EHC: 743961:10
Bitterzoet: het liefdesevangelie volgens Rafaela / Annelies A.A.
Vanbelle. — Van Halewyck : Leuven, 2010. — 224 p., ill. —
ISBN 978–94–6131–008–8
EHC: 744269
De kuikens wonen in een schoen / Martine Vandergraesen ;
[ill.] Terry Rogers. — S.l. : Mirta. — ill. —
ISBN 90–74904–26–2
EHC: 744015
De dolle musketiers / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 4)
Koop thee voor je geld / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Ad
Windig. — 11 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 5)
EHC: 669075:5 [C0–308 g]
Olleke bolleke / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Aart Klein. —
18 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg door de
wereld: methode voor organisch onderwijs voor de lagere
school ; 2). — Met Werkboekje
EHC: 669075:2 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
EHC: 743961:4
De dulle griet / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard, 2010. —
56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien memorabele albums
ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 8)
EHC: 743961:8
De Kleppende Klipper / Willy Vandersteen. — S.l. : Standaard,
2010. — 56 p., ill. — (Suske en Wiske stripbox: tien
memorabele albums ter gelegenheid van hun 65e verjaardag ; 5)
EHC: 743961:5
Op weg door de wereld: methode voor organisch onderwijs
voor de lagere school / Tjits Veenstra ; R. Kramer. — Zeist :
Dijkstra. — ill.
EHC: 669075
1–5
Piep zei de muis / Tjits Veenstra ; R. Kramer ; [ill.] Cas
Oorthuys. — 23 ed. — Zeist : Dijkstra. — 48 p., ill. — (Op weg
door de wereld: methode voor organisch onderwijs voor de
lagere school ; 1). — Met Werkboekje
EHC: 669075:1 [C0–308 g]
Basiswerk; Werkboekje
Spreek beschaafd! 50 lesjes, 100 uitspraakoefeningen voor
zelfonderricht, school en tooneel / Ev. Verachtert. — 2 ed. —
Lier : Van In, 1941. — 62 p., ill. — Titel varieert: Voor u!
Neem me mee en . . . spreek beschaafd!
EHC: 743582
Een huisje voor kabouter Puk / Marcel Verbeeck. — Hoorn :
Kinheim. — ill. — (Kijkboekje ; 1). — ISBN 90–6052–033–5
EHC: 743930
Ik leer mijn moedertaal: organicistische taalmethode / A.
Vercraeye. — Lier : Van In, 1957-1960. — Met Nederlandse
spraakkunst
EHC: 743458
3:A-6:B; Nederlandse spraakkunst [2]
De vergeten dichters / [edit.] Gerrit Komrij. — Amsterdam :
Van Gennep, 2010. — 463 p. — (Clubsandwich ; 2). —
ISBN 978–90–5515–607–8
EHC: 744201:2
Het geheim van de keel van de nachtegaal / Peter Verhelst ;
[pass. aut.] Hans Christian Andersen ; [ill.] Carll Cneut. —
Wielsbeke : Eenhoorn, 2008. — 64 p., ill. —
ISBN 978–90–5838–507–9
Artesis-BLSL: BLSL 839.3 G–VERH 2008 PR
EHC: 722933
Schoon lezen, goed spreken, zuiver schrijven: lees- en
taalboekje (tweede en begin van het derde leerjaar) / J.-F.
Vincx. — Lier : Van In, 1925. — 43 p., ill.
EHC: 744129
Nederlandse grammatica / Th. Vindevogel. — 7 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1973. — 240 p. — ISBN 90–260–2064–3
EHC: 743564
Piet bij de wilde dieren / [ill.] Johanna Bottema ; Ab Visser. —
Meppel : Roelofs van Goor. — ill.
EHC: 743809
Vlug en vlot: moedertaal- en werkelijkheidsonderricht / Zusters
van de H. Filippus-Neri [Sint-Niklaas]. — Sint-Niklaas :
Zusters van de H. Filippus-Neri, 1955-1960. — 9 v., ill. — Titel
varieert: Vlug en vlot: leesboek- en taalboek ; titel varieert:
Vlug en vlot: leesboek taalboek ; titel varieert: Vlug en vlot:
moedertaal- en vakkenonderricht ; titel varieert: Vlug en vlot:
leesboek- en taalboek; Vlug en vlot: leesboek taalboek; Vlug en
vlot: moedertaal- en vakkenonderricht; ‘Vlug en vlot’: methode
bij het aanvankelijke leesonderricht ; met Handleiding
EHC: 733445
1–9; Handleiding [2]:0 en 3
Voor kinderen hier & daar / [medew.] Willemijn Verloop. —
's-Graveland : Body Shop Benelux. — ill.
EHC: 743569
SL: PRVL–VERH
Artesis-BLS: BLS 839.3 G–VERH 2008 PR
XIOS–CH: Fict B VERH 2009
KdG–DLO: VERH
Hoofdzakelijke regels der Nederlandsche spraakleer voor het
lager onderwijs en de voorbereidende klassen der middelbare
scholen / P.A. de Vos. — 8 ed. — Lier : Van In, 1921. — 64 p.
EHC: 744191
De reis: verzameld proza / Franc¸ois Vermeulen. — Antwerpen :
Eigen-Zinnige, 2010. — 91 p.
EHC: 743554
Stellen, herstellen: 600 slordigheden uit de omgangstaal /
Willem Vermeylen. — Lier : Van In, 1979. — 63 p. —
ISBN 90–306–0773–4
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: taalgebruik / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] J. Wiegmans ; e.a. — Lier : Van In,
1951-1963. — 12 v., ill.
EHC: 727078
4; 6–12
Artesis-VT: L 803.93 M–B 32.906
KdG–DLO–NP: 485.1
EHC: 744193
Appelmoes: een prentenboek / Klaas Verplancke. — Wielsbeke :
Eenhoorn, 2010. — ill. — Doelpubliek: vanaf 4 jaar. —
ISBN 978–90–5838–639–7
EHC: 744379
SL: PRVL–VERP
Het dikke tranen boek / Dolf Verroen ; [ill.] The Tjong
Khing. — Amsterdam : Leopold, 1988. — ill. —
ISBN 90–258–4733–1
EHC: 744041
KdG–DLO: D
De verwaande muis. — Brussel : M.I.C. — ill.
EHC: 744119
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats. — Lier : Van In, 1958-1960
EHC: 716469
3–5
Zuiver en keurig, nieuwe taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen van het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van
In, 1963
EHC: 744321
4–5
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats ; [medew.] Jan Grauls. — 3 ed. — Lier : Van In. — 12 v.,
ill.
EHC: 744323
9–10
Zuiver en keurig, taalmethode: taalgebruik / C. de Vriese ; Jan
Maats. — Lier : Van In. — 12 v., ill. — Titel varieert: Zuiver en
keurig: leesmethode: taalgebruik ; met Handleiding ; titel
varieert: Zuiver en keurig: leesmethode: taalgebruik
EHC: 744388
1; 3–4
Zuiver en keurig, taalmethode voor lagere scholen en
voorbereidingsklassen tot het M.O.: zuiver schrijven / C. de
Vriese ; Jan Maats ; [ill.] W. de Hollander. — Lier : Van In. —
ill.
EHC: 744386
1
EHC: 743897
Mandement nopens de lyk-diensten voor wylen haere keyzerlyke
en koninglyke majesteyt Maria Teresia van Oostenryk / Jacobus
Thomas Josephus Wellens. — Antwerpen : by J. Grang´e,
1780. — 11, [1] p., 4°, π1 [A]2 B–C2
MPM
MPM: A 2920
EHC: E 84227 [C2–635 a / ds 33 zie : 84225]
Convoluut
EHC: 744004
Boe. . . zegt de koe / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744027
Jan en Mie: voorbereidend globaal leesspel voor het derde jaar
der bewaarschool / P. de Vriese ; G. Vanhecke ; [ill.] H.
Prov´e. — Lier : Van In. — 12 p., ill.
EHC: 744273
Hebban / Leo Vroman. — Leiden : Stichting Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2010
EHC: 743929
Pentito / Simon de Waal. — 5 ed. — Amsterdam : Lebowski,
2009. — 303 p. — ISBN 978–90–488–0171–8
EHC: 744204
Vaardig in taal: Nederlands voor het vernieuwd secundair
onderwijs / R. de Wachter ; G. Schuy ; R. Suetens. — 4 ed. —
Antwerpen : Sikkel, 1981
EHC: 743565
2
Groeien - Bloeien - Oogsten: luisteren en spreken, lezen,
schrijven, spraakkunst: moedertaal / L. Wachters ; P. Pauwels ;
F. d' Haen. — Lier : Van In. — ill. — Met Mijn spraakkunst
EHC: 744376
D:1; Mijn spraakkunst [2]
De liefde van Annie Mols / Lew Waitmas. — Gent : De Vlam,
1960. — 576 p.
UA–CST: T&L 839.3 P–BOON
Een dagje met een vlag vlag vlag. . . / Riet Wille ; [ill.] Ingrid
Godon. — S.l. : Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744028
Mee naar de zee / Riet Wille ; [ill.] Ingrid Godon. — S.l. :
Dopido, 1998. — 7 p., ill.
EHC: 744029
Algemene briefwisseling en handelscorrespondentie: voor
studerenden en afgestudeerden / E. Willems ; J. Nonneman ; A.
Vandenheede. — 6 ed. — Lier : Van In, 1980. — 178 p. —
ISBN 90–306–0920–6
EHC: 744158
Onze rijke taal: technische en beroepsschool / E. Willems ; H.
Heidbuchel ; J. Nonneman. — Lier : Van In. — 4 v., ill, 1 losse
bijl. — Met Boekje voor de leerkracht
EHC: 652588 [C0–237 d]
1–3; Boekje voor de leerkracht [2]
Wij spelen schooltje / Wil de Wingerd. — Den Haag :
Kompas. — ill.
EHC: 743758
10 onmogelijke reizen / Karin Winkelman ; [ill.] Arne
Zuidhoek. — Amsterdam : Uniepers, 1983. — ill.
EHC: 744128
EHC: C 233331 [M-414 e]
Cover met filmfoto; Auteur aangeduid als Leo Waitmas
EHC: 744333
Uitgeversband met plastic stofwikkel
Wilde rozen / Lulu Wang. — Amsterdam : Boekerij, 2010. —
480 p. — ISBN 978–90–225–5584–2
EHC: 744401
Het water: concentratiepunt / Zusters Annonciaden van
Huldenberg-Normaalschool [Wijnegem]. — Lier : Van In,
1949. — 131 p., ill. — (Bloemlezing ; 1949: 3)
EHC: 743439
De wederliefde van eene getrouwe ziele, haer hert aen den
bruydegom tot erkentenisse teenemael overge´evende:
Waergemaekt in jouffrouw Catharina-Maria Godichal, doende
haere professie op het beggyn-hof van Lier, den 8sten van julius,
1816. — Antwerpen : Van Ael, 1816. — 1 fol.
Dagboek van Droppie / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura
Gerding. — Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 3 v. — (Kris kras
boek ; 1964: 2)
EHC: 743835
2
Ik groei op / Annie Winkler-Vonk ; [ill.] Laura Gerding. —
Amsterdam : Kris Kras, 1964. — 43 p., ill. — (Dagboek van
Droppie ; 2)
EHC: 743835:2
Wondere verhevenheyd des priesters, vertoond in mynheer
Henricus Speck, opdraegende aen God zyne eerste onbloedige
offerhande, in de kerk van O.-L.-V. ad Sanctam Claram, binnen
Brussel, den 27 november 1826. — Brussel : Vanderborght,
1826. — 7 p.
EHC: 743968
Zegen-prael des gods-dienst afgeschets [!] ter inwyding van
juffrouw Catharina Josepha Moons, onder den maegdenlyken
regel der beggynen tot Lier, den eersten september 1822. —
Antwerpen : Vander Hey, 1828. — 1 fol.
EHC: 743899
Alt´erit´e et mutations dans la langue: pour une stylistique des
litt´eratures francophones / [edit.] Samia Kassab-Charfi. —
Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2010. — 284 p. — (Au
cœur des textes ; 19). — ISBN 978–2–87209–964–1
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46466
UA–CST: MAG–OW–B 68721
Zuurvrij: berichten uit het AMVC–Letterenhuis. —
Antwerpen. — ill., facsim., portr., 20 cm. — ISSN 1377–8455 ;
Dep. D/2010/0306/33
Artesis-KC: LM–TY–ZUURV
De zanglerares: roman / Silvia Arazi. — Amsterdam :
Wereldbibliotheek, 2002. — 190 p. — ISBN 90–284–1938–1
Artesis-KC: UL–LE–ARAZI-zangler-1
2(2002)– ; Ontbreekt 1(2001); 5(2003); 6(2004); 12(2007)
kiosk
MPM: BP 348
1(2001)–
DB: DB 820 ZUUR
Kiekeboe! / Jeanne Ashb´e ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam :
Lemniscaat, 1994. — ill. — (Hallo, hier ben ik! ; 1994: 1). —
Oorspronkelijke titel: Coucou! — ISBN 90–6069–929–7
EHC: 743857
(2002–2010) Onvolledig
Artesis-OWAC: 70 E–ZUUR
2(2002)–; Ontbreekt: 3(2002)
UA–CST: T&L 80 E–ZUUR
1(2001)–
UA–CST: MAG 3318/3
Les nouveaux horizons de la Renaissance franc¸aise / Geoffroy
Atkinson. — Gen`eve : Slatkine, 2010. — 502 p. — Herdruk van
uitgave 1935: Gen`eve. — ISBN 978–2–05–102144–9
UA–CST: MAG–OW–B 74153
1–11(2001–2006)
UA–CST: GG 90 E–ZUVR
1(2001)–
HHA: LZ T2 ZUURVR
2(2002)–
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
AMVC: 188.475
1(2001)–
AMVC: LZ 188.961
1(2001)–
EHC: 641713 [C2–398 c]
Sermons vari´es / Bernard de Clairvaux ; [edit.] Jean Leclercq ;
[edit.] Henri Rochais ; [edit.] Ch.H. Talbot ; [vert.] Pierre-Yves
´
Emery
; e.a. — Paris : Cerf, 2010. — 297 p. — (Œuvres
compl`etes ; 28:B). — ISBN 978–2–204–09445–0
1(2001)–
UA–CST: MAG–OW–AA 30774
Lopende jrg : LZ VI a
UA–CST: RG–S 265:526
KMSKA: M BE 182
:1(2001)–
Artesis-BLS: BLS 839.3 E–ZUUR
alleen lopende jaargang
enkel raadpleging ter plaatse
Als Beertje in bad gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 1]). —
ISBN 90–206–8604–6
EHC: 744114
SA: 195#1-
Middeleeuwse Nederlandse letterkunde
De letter levend maken: opstellen aangeboden aan Guido de
Baere bij zijn zeventigste verjaardag / [edit.] Kees Schepers ;
[edit.] Frans Hendrickx ; [medew.] Rob Faesen ;
[medew.] e.a. — Leuven : Peeters, 2010. — 689 p., 1 losse
bijl. — (Miscellanea Neerlandica ; 39). —
ISBN 978–90–429–2441–3
Als Beertje slapen gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 2). —
ISBN 90–206–8601–1
EHC: 744064
Beertje en zijn bal / Micheline Bertrand ; Lise Marin. — S.l. :
Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 2]). —
ISBN 90–206–8612–7
EHC: 744117
UA–CST: ALG 248 G–SCHE 2010
UA–CST: RG 2133 C 18
BSA: LZ 102/574
Beertje kleedt zich aan / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 9). —
ISBN 90–206–8609–7
EHC: 744068
Romaanse letterkunde
De pelsjagers van de Arkansas / Gustave Aimard. — Chevron :
Hemma. — 29 p., ill.
EHC: 743845
Beertje leert de kleuren / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman, 1985. — ill. — (De boekjes van Beertje ;
10). — ISBN 90–206–8610–0
EHC: 743769
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Goudlokje en de drie beren / Marion Billet. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2009. — ill. — (Spelen met verhalen ;
2009: 1). — Oorspronkelijke titel: Boucle d'or et les trois ours ;
Pop-up boek ; doelpubliek: Vanaf 3 jaar. —
ISBN 978–90–5908–329–5 ; ISBN 978–90–5908–317–2
EHC: 744325
SL: PREX–BILL
Cacologie, ou: recueil de locutions vicieuses emprunt´ees des
meilleurs e´ crivains ou d'auteurs bien connus, et mises sous les
yeux des jeunes-gens / Boinvilliers. — 2 ed. — Paris : Delalain,
1807. — 122 p.
EHC: 743815
Les vertus dans la France baroque: repr´esentations
iconographiques et litt´eraires / Marie-Odile Bonardi. — Paris :
Champion, 2010. — 451 p., ill. — (Biblioth`eque d'histoire
moderne et contemporaine ; 32). — ISBN 978–2–7453–1898–5
UA–CST: MAG–OW–B 74079
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
127)
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Victor Hugo: le chˆatiment et l'amour: sens de l'exil / Christian
Chelebourg. — Caen : Lettres modernes Minard, 2010. — 157
p. — (Archives Victor Hugo ; 12). —
ISBN 978–2–256–90490–5
UA–CST: T&L 840 N–HUGO–CHEL 2010
Cinquante ans d'avant-garde / [edit.] Jean Warmoes ; Archives
et mus´ee de la litt´erature [Bruxelles]. — Bruxelles :
Biblioth`eque royale Albert I, 1983. — 248 p., ill. —
(Catalogus ; 188). — Titel varieert: Cinquante ans
d'avant-garde, 1917–1967 ; tentoonstelling: Biblioth`eque royale
Albert I [Bruxelles]. 1983/03/19 - 1983/04/30
UA–CST: MAG–A 1884
UA–CST: RG 4062 E 28
UA–CST: T&L 82.091 J 20 WARM 83
Situations de Fougeret de Monbron (1706–1760) / Emmanuel
Boussuge. — Paris : Champion, 2010. — 760 p. — (Les
dix-huiti`emes si`ecles ; 138). — ISBN 978–2–7453–1948–7 ;
ISBN 2–7453–1948–5
UA–CST: MAG–OW–B 74080
De avonturen van Babar / Laurent de Brunhoff ; [fotograaf] Guy
Suignard. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers, 1969. — ill.
EHC: 743861
UA–CST: PREC 09 G–WARM 83
EHC: 505027 [S4–24 c]
KMSKA: TENT–TA 5386
Claude Cr´ebillon, ou: les mouvements du cœur: lettres de la
Marquise de M∗∗∗ au Comte de R∗∗∗ / [edit.] Catherine
Ramond. — Paris : Presses universitaires de France, 2010. —
197 p. — (S´erie 18e si`ecle franc¸ais ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–058174–1
UA–CST: MAG–OW–B 74197
Infra-critique de l'oeuvre plastique du prof. Froeppel / Pol
Bury. — La Louvi`ere : Daily-Bul, 1976. — (Les poquettes
volantes ; 57)
KMSKA: MONO–BB 8537
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
De kabouters / Dana Camerini. — S.l. : Mirta, 1995. — ill. —
ISBN 90–74904–33–5
EHC: 743456
Une philosophie du ‘temps a` l'´etat pur’: l'autofiction chez
Proust et Jutra / Thomas Carrier-Lafleur. — Paris : Vrin,
2010. — 215 p. — (Collection Zˆetˆesis ; 2010: 2). —
ISBN 978–2–7116–4622–7 ; ISBN 978–2–7637–9170–8
UA–CST: FILO 19.8 G–CARR 2010
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Blinde liefde / Patrick Cauvin ; [vert.] M.G. Bartman. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1981. — p. 9–88. — (Het beste
boek ; 100). — Oorspronkelijke titel: L'amour aveugle ; samen
met De Cock en de treurende kater ; samen met Overhaaste
ingreep ; samen met Domino
EHC: 743647
Les litt´eratures francophones: questions, d´ebats, pol´emiques /
Dominique Combe. — Paris : PUF, 2010. — 242 p. —
(Collection Licence: lettres ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–056845–2
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46448
On deconstruction: theory and criticism after structuralism /
Jonathan Culler. — Abingdon : Routledge, 2008. — 317 p. —
ISBN 978–0–415–46151–1
Artesis-OWAC: 34649
in lokaal onderzoekers OW (I. Somers)
EHC: 743987
Le petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean Jacques Semp´e. —
Paris : Gallimard, 1999. — 176 p., ill. — (Folio junior ;
940). — ISBN 2–07–052427–2
KdG–DLO–NP: SEMP
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
Artesis-BLS: BLS 840 G–SEMP 1999
Les vacances du petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean
Jacques Semp´e. — Paris : Gallimard, 2002. — 156 p., ill. —
(Collection Folio ; 2664). — ISBN 2–07–039262–7
KdG–DLO–NP: GOSC
UA–CST: OW 840 P–GOSC 2002
Diversit´e litt´eraire en Alg´erie / [edit.] Najib Redouane. —
Paris : Harmattan, 2009. — 300 p. — (Autour des textes
maghr´ebins ; 2009: 1). — ISBN 978–2–296–11979–6
UA–CST: MAG–OW–B 74199
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
Doornroosje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8898–1
EHC: 743464
Cesar, het haantje van de toren / Philippe Dumas. — Bussum :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1979. — 56 p., ill. —
Oorspronkelijke titel: C´esar, le coq du village. —
ISBN 90–269–0967–5
EHC: 743803
Beertje Colargol: ons t.v.-beertje in het circus / [vert.] Ton
Hasebos ; [compil.] Olga Ppouchine ; e.a. — S.l. : Amsterdam
Boek. — 48 p., ill. — Vertaling van: Colargol en route pour la
gloire; Colargol au cirque
EHC: 743919
Ezza Agha Malak: a` la crois´ee des regards: litt´erature libanaise
d'expression franc¸aise / [edit.] Cynthia Hahn. — Paris :
Harmattan, 2010. — 314 p. — (Espaces litt´eraires ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–296–11455–5
UA–CST: MAG–OW–B 74198
De hemeleters / Daniel Fano ; [ill.] Catherine Chasseur. —
Nieuwkoop : Heuff, 1980. — ill. — Oorspronkelijke titel: Les
mangeurs de ciel. — ISBN 90–6141–209–9
1–2
Rwanda 94: une tentative de r´eparation symbolique envers les
morts, a` l'usage des vivants / Marie-France Collard ; Jacques
Delcuvellerie ; Yolande Mukagasana ; e.a. ; Groupov. — Paris :
Editions th´eaˆ trales, 2002. — 174 p. — ISBN 2–84260–102–5
UA–CST: MAG–OW–B 74430
Des feux fragiles dans la nuit qui vient: roman / Xavier
Hanotte. — Paris : Belfond, 2010. — 329 p. —
ISBN 978–2–7144–4709–8
EHC: 744286
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
Het heerlijke eiland van koning Torelore / Sylvaine Hinglais ;
[ill.] Tom Schamp ; [vert.] Siska Goeminne. — Tielt : Lannoo,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Le fabuleux amour
d'Aucassin et Nicolette. — ISBN 978–90–209–9178–9
EHC: 744332
EHC: 743824
Samuel Beckett's art / John Fletcher. — London : Chatto &
Windus, 1967. — 154 p.
UA–CST: MAG–OW–B 74925
Diderot: un mat´erialisme e´ clectique / Annie Ibrahim. — Paris :
Vrin, 2010. — 239 p. — (Biblioth`eque des philosophies ; 2010:
2). — ISBN 978–2–7116–2290–0
UA–CST: FILO 19.7 N–DIDE–IBRA 2010
Ik ben de zon / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
Laus angelica : poetry in the medieval mass / Gunilla Iversen ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
[edit.] Jane Flynn. — Turnhout : Brepols, 2010. — 317 p., ill. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: (Medieval church studies ; 5). — ISBN 978–2–503–53133–5
2). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
UA–CST: RG 2147 B 16
ISBN 90–252–4143–3 ; ISBN 90–02–13225–5
EHC: 743985
Ik ben een vis / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Jose Ram´on Sanchez ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
4). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4141–7 ; ISBN 90–02–13227–1
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
Mario en de meeuw / Guy Lamarque ; [ill.] Michel Gourlier ;
[bew.] Mies Bouhuys. — S.l. : Roelofs van Goor, 1961. —
ill. — (De wereld rond ; [ 3])
EHC: 743831
Een vorm van leven: roman / Am´elie Nothomb ; [vert.] Daan
Pieters. — Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 174
p. — Oorspronkelijke titel: Une forme de vie. —
ISBN 978–90–8542–251–8
EHC: 744364
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2 Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
Principaux
libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743822
EHC: 743823
´
Ecrits
sur la soci´et´e / Charles-Joseph de Ligne ; [edit.] Jeroom
Vercruysse ; [medew.] Daniel Acke ; e.a. — Paris : Champion,
2010. — 958 p. — (L'ˆage des Lumi`eres ; 56). —
ISBN 978–2–7453–2046–9
UA–CST: MAG–OW–B 74196
Ik ben een boom / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] M.A Pacheco ; e.a. — Helmond :
Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: 3). —
Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4140–9 ; ISBN 90–02–13226–3
EHC: 743986
La letteratura nel ventennio fascista: cronache letterarie tra le
due guerre: 1920–1940 / Giorgio Luti. — 2 ed. — Firenze :
Nuova Italia, 1973. — 289 p. — (Biblioteca di cultura ; 106)
Artesis-VT: HB–GENN
Vengeance du traducteur: roman / Brice Matthieussent. —
Paris : P.O.L., 2009. — 308 p. — ISBN 978–2–84682–334–0
Artesis-VT: L 840 M–B 46455
Cahier d'un retour au pays natal: Aim´e C´esaire: approche
ethnostylistique / Gervais Mendo Ze. — Paris : Harmattan,
2010. — 269 p. — ISBN 978–2–296–11785–3
UA–CST: T&L 840.8 N–CESA–MEND 2010
Rodin/Balzac: verhaal van een meesterwerk: educatieve
brochure / Inez Dechamps. — Antwerpen : Stad Antwerpen,
2008. — 19 p., ill. — Tentoonstelling: Middelheimmuseum
[Antwerpen]. 2008/10/12 - 2008/12/14
KMSKA: TENT–TC 8889
EHC: 722887
Artesis-OWAC: 34646
Le comte de Gabalis, ou: Entretiens sur les sciences secr`etes:
avec l'adaptation du Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise
de Vigen`ere (1583) / Henri de Montfaucon de Villars ;
[edit.] Didier Kahn. — Paris : Champion, 2010. — 307 p. —
(Sources classiques ; 105). — ISBN 978–2–7453–2146–6
UA–CST: MAG–OW–B 74195
Een ontsnappingskunstenaar: essay over Franz Hellens / Erwin
Mortier. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 29 p. — (Belgica ; 4). —
Samen met Tussen de straat en de tuin. —
ISBN 978–90–78068–67–9
Ik ben een vogel / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
1). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4142–5 ; ISBN 90–02–13224–7
EHC: 743983
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 743685
Blauwbaard / Perrault ; [bew.] Juan Ferr´andiz. — Brussel :
Edifi. — ill. — (Poppie albums ; 9)
EHC: 743430
De leerling-toversmurf / Peyo. — Sittard : Dupuis, 1983. —
ill. — (Smurfen-miniboekjes ; 9). — ISBN 90–314–0910–3
EHC: 743943
Mauwtje / Rascal ; [ill.] Sophie ; [vert.] Imme Dros. — 2 ed. —
Amsterdam : Van Goor, 1994. — 32 p., ill. — Oorspronkelijke
titel: L'ecole des loisirs ; doelpubliek: Vanaf 4 jaar. —
ISBN 90–00–02996–1
EHC: 744061
Les violons parfois / Franc¸oise Sagan. — Paris : Julliard,
1966. — 159 p. — (Le livre de poche ; 1617)
KdG–DLO–NP: SAGA
EHC: 550448 [C0–001 g]
Œuvres compl`etes / Sc´evole de Sainte-Marthe ; [edit.] Jean
Brunel. — Gen`eve : Droz, 2010. — (Textes litt´eraires franc¸ais ;
606)
UA–CST: MAG–OW–AA 30764
EHC: 744342
De nieuwe Zeeuwse nachtegaal: 60 jaar po¨ezie in het Zeeuws
tijdschrift, 1950–2010 / [compil.] Paul van der Velde ;
[compil.] Wim Hofman. — Middelburg : Stichting CBK
Zeeland, 2010. — 144 p. — (Zeeuws tijdschrift ; 60: 7/ 8) ;
(Slibreeks groot ; 132)
EHC: 744138
Kain: roman / Jos´e Saramago ; [vert.] Harrie Lemmens. —
Amsterdam : Boekerij, 2010. — 157 p. — Oorspronkelijke titel:
Caim. — ISBN 978–90–290–8658–5
EHC: 744406
Rik, het reekalf / Romain Simon ; [vert.] Jan Steur. —
Aartselaar : Zuidnederlandse Uitgeverij, 1975. — 30 p., ill. —
(Ik lees alleen ; 8). — Doelpubliek: Van 7 tot 9 jaar. —
ISBN 90–243–1261–2
EHC: 743442
‘Sottes chansons contre amours’: parodie et burlesque au
ˆ / [edit.] Eglal Doss-Quinby ;
Moyen Age
[edit.] Marie-Genevi`eve Grossel ; [edit.] Samuel N.
Rosenberg. — Paris : Champion, 2010. — 240 p. — (Essais sur
le moyen aˆ ge ; 46). — ISBN 978–2–7453–1996–8 ;
ISBN 2–7453–1996–5
UA–CST: MAG–OW–B 74078
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
De molenaar / Fulvio Testa ; [vert.] W. Junk. — Den Haag :
Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 4). —
ISBN 90–6193–938–0
EHC: 743868
KdG–DLO: M
De vlinderverzamelaar / Fulvio Testa ; [vert.] Ineke Ris. — Den
Haag : Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 3). —
ISBN 90–6193–940–2
EHC: 743865
Voyage en Europe, 1652–1662 / Jean de Th´evenot ;
[edit.] Franc¸oise de Valence. — Paris : Champion, 2010. — 181
p. — (L'atelier des voyages ; 6). — ISBN 978–2–7453–2082–7
UA–CST: MAG–OW–B 74077
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
De witte draad / Adela Turin ; Aura Cesari ; [vert.] Ilse
Hughan. — Amsterdam : Feministische Uitgeverij Sara,
1981. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rosmarina e il gomitolo
bianco. — ISBN 90–6328–055–6
EHC: 743848
Het geheime wapen / [pass. aut.] Ren´e Goscinny ; Albert
Uderzo ; [vert.] Frits van der Heide ; e.a. — Paris : Editions
Albert Ren´e, 2005. — 47 p., ill. — (De avonturen van Asterix
de Galli¨er ; 33). — Oorspronkelijke titel: Le ciel lui tombe sur
la tˆete. — ISBN 2–86497–173–9
EHC: 706629:33 [C0–412 a]
Het feest van de Bok: roman / Mario Vargas Llosa ; [vert.] Arie
van der Wal. — 10 ed. — Amsterdam : Meulenhoff, 2010. —
445 p. — Oorspronkelijke titel: La fiesta del Chivo. —
ISBN 978–90–290–8533–5
EHC: 744404
Muisje Piep / M. V´erit´e ; E. Ivanovsky. — S.l. : Casterman,
1972. — 16 p., ill. — (De rode ballon ; 1972: 1)
EHC: 743921
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Abr´eg´e de la grammaire franc¸oise / de Wailly. — Septieme
e´ dition, revue et augment´ee. — Liege : chez J.F. Bassompierre,
1779. — [2], viij, [4], 186 p., 12°, π 2 a6 A–O8/4 P8 Q1. —
Vingerafdruk: 177912 - # a1 a u : # a2 a3 ci. - # b1 A s : # b2 P4
rase
EHC: 743816
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
De wielen draaien / [ill.] C.A. Michelini. — 2 ed. — S.l. :
Unieboek/Van Reemst, 1980. — ill. — ISBN 90–269–0758–3
EHC: 743420
Wij kleden ons aan / [ill.] Emanuela Bussolati. — Amsterdam :
Mulder, 1990. — ill.
EHC: 743707
De nevelkathedraal: teksten uit het diepere geheugen / Paul
Willems ; [vert.] Kiki Coumans ; [medew.] Hans van
Pinxteren. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 87 p. — (Belgica ; 5). —
ISBN 978–90–78068–68–6
EHC: 744345
Yves Bonnefoy / [edit.] Odile Bombarde ; [edit.] Jean-Paul
Avice. — Paris : Herne, 2010. — 328 p., ill. — (L'Herne ;
93). — ISBN 978–2–85197–151–7 ; ISBN 2–85197–151–4
UA–CST: T&L 840 N–BONN–BOMB 2010
Franse letterkunde
De pelsjagers van de Arkansas / Gustave Aimard. — Chevron :
Hemma. — 29 p., ill.
EHC: 743845
Alt´erit´e et mutations dans la langue: pour une stylistique des
litt´eratures francophones / [edit.] Samia Kassab-Charfi. —
Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2010. — 284 p. — (Au
cœur des textes ; 19). — ISBN 978–2–87209–964–1
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46466
UA–CST: MAG–OW–B 68721
Vers adress´es a` monsieur Franc¸ois van P´ee, le 26 novembre
Kiekeboe! / Jeanne Ashb´e ; [vert.] L.M. Niskos. — Rotterdam :
1826, jour de ses pr´emices. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 7 p.
Lemniscaat, 1994. — ill. — (Hallo, hier ben ik! ; 1994: 1). —
EHC: 743911
Oorspronkelijke titel: Coucou! — ISBN 90–6069–929–7
EHC: 743857
Les nouveaux horizons de la Renaissance franc¸aise / Geoffroy
Atkinson. — Gen`eve : Slatkine, 2010. — 502 p. — Herdruk van
uitgave 1935: Gen`eve. — ISBN 978–2–05–102144–9
UA–CST: MAG–OW–B 74153
Situations de Fougeret de Monbron (1706–1760) / Emmanuel
Boussuge. — Paris : Champion, 2010. — 760 p. — (Les
dix-huiti`emes si`ecles ; 138). — ISBN 978–2–7453–1948–7 ;
ISBN 2–7453–1948–5
UA–CST: MAG–OW–B 74080
Lisons . . . . de belles histoires / J. Bailly ; [ill.] Ph. Thomas. —
Lier : Van In, 1978. — ill.
EHC: 744257
1
Sermons vari´es / Bernard de Clairvaux ; [edit.] Jean Leclercq ;
[edit.] Henri Rochais ; [edit.] Ch.H. Talbot ; [vert.] Pierre-Yves
´
Emery
; e.a. — Paris : Cerf, 2010. — 297 p. — (Œuvres
compl`etes ; 28:B). — ISBN 978–2–204–09445–0
UA–CST: MAG–OW–AA 30774
De avonturen van Babar / Laurent de Brunhoff ; [fotograaf] Guy
Suignard. — Amsterdam : Ge¨ıllustreerde Pers, 1969. — ill.
EHC: 743861
Infra-critique de l'oeuvre plastique du prof. Froeppel / Pol
Bury. — La Louvi`ere : Daily-Bul, 1976. — (Les poquettes
volantes ; 57)
KMSKA: MONO–BB 8537
UA–CST: RG–S 265:526
Als Beertje in bad gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 1]). —
ISBN 90–206–8604–6
EHC: 744114
Als Beertje slapen gaat / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 2). —
ISBN 90–206–8601–1
EHC: 744064
Beertje en zijn bal / Micheline Bertrand ; Lise Marin. — S.l. :
Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; [ 2]). —
ISBN 90–206–8612–7
EHC: 744117
Beertje kleedt zich aan / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman. — ill. — (De boekjes van Beertje ; 9). —
ISBN 90–206–8609–7
EHC: 744068
Beertje leert de kleuren / Micheline Bertrand ; Lise Marin. —
S.l. : Kluitman, 1985. — ill. — (De boekjes van Beertje ;
10). — ISBN 90–206–8610–0
EHC: 743769
Chrestomathie franc¸aise a` l'usage des e´ coles moyennes et des
classes inf´erieures des ath´en´ees et coll`eges / G. Bille ; E.
Bille. — 2 ed. — Bruxelles : Office de publicit´e, 1931. — 2 v.
EHC: 744227
2
Une philosophie du ‘temps a` l'´etat pur’: l'autofiction chez
Proust et Jutra / Thomas Carrier-Lafleur. — Paris : Vrin,
2010. — 215 p. — (Collection Zˆetˆesis ; 2010: 2). —
ISBN 978–2–7116–4622–7 ; ISBN 978–2–7637–9170–8
UA–CST: FILO 19.8 G–CARR 2010
Blinde liefde / Patrick Cauvin ; [vert.] M.G. Bartman. —
Amsterdam : Reader's Digest, 1981. — p. 9–88. — (Het beste
boek ; 100). — Oorspronkelijke titel: L'amour aveugle ; samen
met De Cock en de treurende kater ; samen met Overhaaste
ingreep ; samen met Domino
EHC: 743647
Arte de hablar bien Frances, o: Gramatica completa dividida
en tres partes / Pedro Nicolas Chantreau. — 8 ed. — Madrid :
Sancha, 1823. — 268 p.
EHC: 743827
Victor Hugo: le chˆatiment et l'amour: sens de l'exil / Christian
Chelebourg. — Caen : Lettres modernes Minard, 2010. — 157
p. — (Archives Victor Hugo ; 12). —
ISBN 978–2–256–90490–5
UA–CST: T&L 840 N–HUGO–CHEL 2010
Cinquante ans d'avant-garde / [edit.] Jean Warmoes ; Archives
et mus´ee de la litt´erature [Bruxelles]. — Bruxelles :
Biblioth`eque royale Albert I, 1983. — 248 p., ill. —
(Catalogus ; 188). — Titel varieert: Cinquante ans
d'avant-garde, 1917–1967 ; tentoonstelling: Biblioth`eque royale
Albert I [Bruxelles]. 1983/03/19 - 1983/04/30
UA–CST: MAG–A 1884
UA–CST: RG 4062 E 28
Goudlokje en de drie beren / Marion Billet. — Leuven :
Davidsfonds/Infodok, 2009. — ill. — (Spelen met verhalen ;
2009: 1). — Oorspronkelijke titel: Boucle d'or et les trois ours ;
Pop-up boek ; doelpubliek: Vanaf 3 jaar. —
ISBN 978–90–5908–329–5 ; ISBN 978–90–5908–317–2
EHC: 744325
SL: PREX–BILL
Les vertus dans la France baroque: repr´esentations
iconographiques et litt´eraires / Marie-Odile Bonardi. — Paris :
Champion, 2010. — 451 p., ill. — (Biblioth`eque d'histoire
moderne et contemporaine ; 32). — ISBN 978–2–7453–1898–5
UA–CST: MAG–OW–B 74079
UA–CST: T&L 82.091 J 20 WARM 83
UA–CST: PREC 09 G–WARM 83
EHC: 505027 [S4–24 c]
KMSKA: TENT–TA 5386
Claude Cr´ebillon, ou: les mouvements du cœur: lettres de la
Marquise de M∗∗∗ au Comte de R∗∗∗ / [edit.] Catherine
Ramond. — Paris : Presses universitaires de France, 2010. —
197 p. — (S´erie 18e si`ecle franc¸ais ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–058174–1
UA–CST: MAG–OW–B 74197
Francofan: nouveau programme / Yves Cohen ; Philippe
Hemelsoet ; Josiane Jonckheere ; e.a. — Antwerpen : De
Boeck, 2010. — Cahier d'apprentissage; Guide du maˆıtre
KdG–DLO: 475.34 H
De hemeleters / Daniel Fano ; [ill.] Catherine Chasseur. —
Nieuwkoop : Heuff, 1980. — ill. — Oorspronkelijke titel: Les
mangeurs de ciel. — ISBN 90–6141–209–9
EHC: 743824
Cahier d'apprentissage 1A; guide du maˆıtre 1A
7 Beaufort: Frans voor het 1e jaar SO [A-stroom] / Lucr`ece
Colman ; Griet Coppens ; Francesca Scolozzi ; e.a. — Brugge :
Die Keure, 2009. — 2 v. — Titel varieert: 7beaufort
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–BEAU 2009
1–2
Samuel Beckett's art / John Fletcher. — London : Chatto &
Windus, 1967. — 154 p.
UA–CST: MAG–OW–B 74925
Le petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean Jacques Semp´e. —
Paris : Gallimard, 1999. — 176 p., ill. — (Folio junior ;
940). — ISBN 2–07–052427–2
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
KdG–DLO–NP: SEMP
XIOS–CH: 485.2 BEAU 2009
Artesis-BLS: BLS 840 G–SEMP 1999
Les litt´eratures francophones: questions, d´ebats, pol´emiques /
Dominique Combe. — Paris : PUF, 2010. — 242 p. —
(Collection Licence: lettres ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–056845–2
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46448
On deconstruction: theory and criticism after structuralism /
Jonathan Culler. — Abingdon : Routledge, 2008. — 317 p. —
ISBN 978–0–415–46151–1
Artesis-OWAC: 34649
in lokaal onderzoekers OW (I. Somers)
Perspectives le franc¸ais parl´e / D. Debel ; J.-P. Gailliez ; L.
Krokaert ; e.a. — Namur : Glossa, 1971-1972. — 2 v., ill.
UA–CST: MAG–UIA–B 30120
1–2
EHC: 743807
1
Diversit´e litt´eraire en Alg´erie / [edit.] Najib Redouane. —
Paris : Harmattan, 2009. — 300 p. — (Autour des textes
maghr´ebins ; 2009: 1). — ISBN 978–2–296–11979–6
Les vacances du petit Nicolas / Ren´e Goscinny ; [ill.] Jean
Jacques Semp´e. — Paris : Gallimard, 2002. — 156 p., ill. —
(Collection Folio ; 2664). — ISBN 2–07–039262–7
KdG–DLO–NP: GOSC
UA–CST: OW 840 P–GOSC 2002
Le mot qu'il faut: vocabulaire et faits de civilisation / Tine
Greidanus ; Chris de Kok ; Francine Melka ; e.a. — 6 ed. —
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006-2003. — 2 v.
UHasselt: 800 GREI 2003–2006
1–2
Rwanda 94: une tentative de r´eparation symbolique envers les
morts, a` l'usage des vivants / Marie-France Collard ; Jacques
Delcuvellerie ; Yolande Mukagasana ; e.a. ; Groupov. — Paris :
Editions th´eaˆ trales, 2002. — 174 p. — ISBN 2–84260–102–5
UA–CST: MAG–OW–B 74430
Des feux fragiles dans la nuit qui vient: roman / Xavier
Hanotte. — Paris : Belfond, 2010. — 329 p. —
ISBN 978–2–7144–4709–8
EHC: 744286
UA–CST: MAG–OW–B 74199
Doornroosje. — Mortsel : Parade. — ill. —
ISBN 84–305–8898–1
EHC: 743464
Cesar, het haantje van de toren / Philippe Dumas. — Bussum :
Unieboek/Van Holkema & Warendorf, 1979. — 56 p., ill. —
Oorspronkelijke titel: C´esar, le coq du village. —
ISBN 90–269–0967–5
EHC: 743803
Lec¸ons de langue franc¸aise pour . . . humanit´es r´egime
flamand / Jean-Joseph Hendrickx. — 2 ed. — Brussel : Procure,
1962-1963
EHC: 744243
1–2
Het heerlijke eiland van koning Torelore / Sylvaine Hinglais ;
[ill.] Tom Schamp ; [vert.] Siska Goeminne. — Tielt : Lannoo,
2010. — ill. — Oorspronkelijke titel: Le fabuleux amour
d'Aucassin et Nicolette. — ISBN 978–90–209–9178–9
EHC: 744332
Beertje Colargol: ons t.v.-beertje in het circus / [vert.] Ton
Hasebos ; [compil.] Olga Ppouchine ; e.a. — S.l. : Amsterdam
Boek. — 48 p., ill. — Vertaling van: Colargol en route pour la
gloire; Colargol au cirque
EHC: 743919
Ezza Agha Malak: a` la crois´ee des regards: litt´erature libanaise
d'expression franc¸aise / [edit.] Cynthia Hahn. — Paris :
Harmattan, 2010. — 314 p. — (Espaces litt´eraires ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–296–11455–5
UA–CST: MAG–OW–B 74198
Diderot: un mat´erialisme e´ clectique / Annie Ibrahim. — Paris :
Vrin, 2010. — 239 p. — (Biblioth`eque des philosophies ; 2010:
2). — ISBN 978–2–7116–2290–0
UA–CST: FILO 19.7 N–DIDE–IBRA 2010
M´ethode d'´ecriture . . . cours complet de belle e´ criture
commerciale et administrative d'apr`es la m´ethodologie de M.
Decoster / Charles de Jaeger. — Bruxelles : Corn´e
EHC: 735983
3; 12
Mario en de meeuw / Guy Lamarque ; [ill.] Michel Gourlier ;
[bew.] Mies Bouhuys. — S.l. : Roelofs van Goor, 1961. —
ill. — (De wereld rond ; [ 3])
EHC: 743831
Le nouveau secr´etaire franc¸ais, ou: mod`eles de lettres sur
toutes sortes de sujets, avec leurs r´eponses. — Paris :
Principaux libraires, 1806. — 288 p.
EHC: 743823
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
Grammaire franc¸oise . . . a` l'usage des lyc´ees et e´ coles
EHC: 743685
secondaires / Lhomond ; [edit.] Charles-Constant le Tellier. — 2
ed. — Paris : Le Prieur, 1808. — 212 p.
EHC: 743822
Blauwbaard / Perrault ; [bew.] Juan Ferr´andiz. — Brussel :
Edifi. — ill. — (Poppie albums ; 9)
EHC: 743430
´
Ecrits
sur la soci´et´e / Charles-Joseph de Ligne ; [edit.] Jeroom
Vercruysse ; [medew.] Daniel Acke ; e.a. — Paris : Champion,
2010. — 958 p. — (L'ˆage des Lumi`eres ; 56). —
De leerling-toversmurf / Peyo. — Sittard : Dupuis, 1983. —
ISBN 978–2–7453–2046–9
ill. — (Smurfen-miniboekjes ; 9). — ISBN 90–314–0910–3
UA–CST: MAG–OW–B 74196
Vengeance du traducteur: roman / Brice Matthieussent. —
Paris : P.O.L., 2009. — 308 p. — ISBN 978–2–84682–334–0
Artesis-VT: L 840 M–B 46455
Cahier d'un retour au pays natal: Aim´e C´esaire: approche
ethnostylistique / Gervais Mendo Ze. — Paris : Harmattan,
2010. — 269 p. — ISBN 978–2–296–11785–3
UA–CST: T&L 840.8 N–CESA–MEND 2010
EHC: 743943
Mauwtje / Rascal ; [ill.] Sophie ; [vert.] Imme Dros. — 2 ed. —
Amsterdam : Van Goor, 1994. — 32 p., ill. — Oorspronkelijke
titel: L'ecole des loisirs ; doelpubliek: Vanaf 4 jaar. —
ISBN 90–00–02996–1
EHC: 744061
Les violons parfois / Franc¸oise Sagan. — Paris : Julliard,
1966. — 159 p. — (Le livre de poche ; 1617)
KdG–DLO–NP: SAGA
Rodin/Balzac: verhaal van een meesterwerk: educatieve
brochure / Inez Dechamps. — Antwerpen : Stad Antwerpen,
2008. — 19 p., ill. — Tentoonstelling: Middelheimmuseum
[Antwerpen]. 2008/10/12 - 2008/12/14
KMSKA: TENT–TC 8889
EHC: 722887
EHC: 550448 [C0–001 g]
Œuvres compl`etes / Sc´evole de Sainte-Marthe ; [edit.] Jean
Brunel. — Gen`eve : Droz, 2010. — (Textes litt´eraires franc¸ais ;
606)
UA–CST: MAG–OW–AA 30764
Artesis-OWAC: 34646
Le comte de Gabalis, ou: Entretiens sur les sciences secr`etes:
avec l'adaptation du Liber de Nymphis de Paracelse par Blaise
de Vigen`ere (1583) / Henri de Montfaucon de Villars ;
[edit.] Didier Kahn. — Paris : Champion, 2010. — 307 p. —
(Sources classiques ; 105). — ISBN 978–2–7453–2146–6
UA–CST: MAG–OW–B 74195
Een ontsnappingskunstenaar: essay over Franz Hellens / Erwin
Mortier. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 29 p. — (Belgica ; 4). —
Samen met Tussen de straat en de tuin. —
ISBN 978–90–78068–67–9
EHC: 744342
De nieuwe Zeeuwse nachtegaal: 60 jaar po¨ezie in het Zeeuws
tijdschrift, 1950–2010 / [compil.] Paul van der Velde ;
[compil.] Wim Hofman. — Middelburg : Stichting CBK
Zeeland, 2010. — 144 p. — (Zeeuws tijdschrift ; 60: 7/ 8) ;
(Slibreeks groot ; 132)
EHC: 744138
Een vorm van leven: roman / Am´elie Nothomb ; [vert.] Daan
Pieters. — Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 174
p. — Oorspronkelijke titel: Une forme de vie. —
ISBN 978–90–8542–251–8
EHC: 744364
Rik, het reekalf / Romain Simon ; [vert.] Jan Steur. —
Aartselaar : Zuidnederlandse Uitgeverij, 1975. — 30 p., ill. —
(Ik lees alleen ; 8). — Doelpubliek: Van 7 tot 9 jaar. —
ISBN 90–243–1261–2
EHC: 743442
‘Sottes chansons contre amours’: parodie et burlesque au
ˆ / [edit.] Eglal Doss-Quinby ;
Moyen Age
[edit.] Marie-Genevi`eve Grossel ; [edit.] Samuel N.
Rosenberg. — Paris : Champion, 2010. — 240 p. — (Essais sur
le moyen aˆ ge ; 46). — ISBN 978–2–7453–1996–8 ;
ISBN 2–7453–1996–5
UA–CST: MAG–OW–B 74078
Plein feu / Eddy Tant ; e.a. — Brugge : Die Keure, 2010–
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Artesis-BLSL: BLSL 372.880.4 SAV–PLEI 2010
Voyage en Europe, 1652–1662 / Jean de Th´evenot ;
[edit.] Franc¸oise de Valence. — Paris : Champion, 2010. — 181
p. — (L'atelier des voyages ; 6). — ISBN 978–2–7453–2082–7
UA–CST: MAG–OW–B 74077
Cours pratique de grammaire franc¸aise / Paul Thiry. — 2 ed. —
Bruxelles : De Boeck, 1941. — 262 p.
EHC: 744229
Het geheime wapen / [pass. aut.] Ren´e Goscinny ; Albert
Uderzo ; [vert.] Frits van der Heide ; e.a. — Paris : Editions
Albert Ren´e, 2005. — 47 p., ill. — (De avonturen van Asterix
de Galli¨er ; 33). — Oorspronkelijke titel: Le ciel lui tombe sur
la tˆete. — ISBN 2–86497–173–9
EHC: 706629:33 [C0–412 a]
Cinquante ans d'avant-garde / [edit.] Jean Warmoes ; Archives
et mus´ee de la litt´erature [Bruxelles]. — Bruxelles :
Biblioth`eque royale Albert I, 1983. — 248 p., ill. —
(Catalogus ; 188). — Titel varieert: Cinquante ans
d'avant-garde, 1917–1967 ; tentoonstelling: Biblioth`eque royale
Albert I [Bruxelles]. 1983/03/19 - 1983/04/30
UA–CST: MAG–A 1884
Muisje Piep / M. V´erit´e ; E. Ivanovsky. — S.l. : Casterman,
1972. — 16 p., ill. — (De rode ballon ; 1972: 1)
EHC: 743921
UA–CST: RG 4062 E 28
UA–CST: T&L 82.091 J 20 WARM 83
UA–CST: PREC 09 G–WARM 83
EHC: 505027 [S4–24 c]
Vers adress´es a` monsieur Franc¸ois van P´ee, le 26 novembre
1826, jour de ses pr´emices. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 7 p.
EHC: 743911
Mistral / Jan De Waele ; Ann Geeroms ; Evelien Colpaert ;
e.a. — Kapellen : Pelckmans, 2007. — Met Livre du professeur,
Leerwerkboek, Dvd-rom, Audio-cd en Cd-rom
KdG–DLO–NP: fran 485.2
Artesis-BLS: BLS 372.880.4 SAV–MIST 2007
1–2
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
XIOS–CH: 485.2 WAEL 2007
Comme convenu! Cours de communication franc¸aise / Isabelle
Werbrouck. — 4 ed. — Leuven : Acco, 2007. — 201 p. — Met
Corrig´es des exercices. — ISBN 978–90–334–5394–6
KdG–HB: CVT FRAN 844.6
KMSKA: TENT–TA 5386
Les litt´eratures francophones: questions, d´ebats, pol´emiques /
Dominique Combe. — Paris : PUF, 2010. — 242 p. —
(Collection Licence: lettres ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–13–056845–2
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46448
Diversit´e litt´eraire en Alg´erie / [edit.] Najib Redouane. —
Paris : Harmattan, 2009. — 300 p. — (Autour des textes
maghr´ebins ; 2009: 1). — ISBN 978–2–296–11979–6
UA–CST: MAG–OW–B 74199
Ezza Agha Malak: a` la crois´ee des regards: litt´erature libanaise
d'expression franc¸aise / [edit.] Cynthia Hahn. — Paris :
Harmattan, 2010. — 314 p. — (Espaces litt´eraires ; 2010: 1). —
ISBN 978–2–296–11455–5
UA–CST: MAG–OW–B 74198
Basiswerk, corrig´e
KdG–HB: FRAN 844.6
Basiswerk
De nevelkathedraal: teksten uit het diepere geheugen / Paul
Willems ; [vert.] Kiki Coumans ; [medew.] Hans van
Pinxteren. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 87 p. — (Belgica ; 5). —
ISBN 978–90–78068–68–6
EHC: 744345
Yves Bonnefoy / [edit.] Odile Bombarde ; [edit.] Jean-Paul
Avice. — Paris : Herne, 2010. — 328 p., ill. — (L'Herne ;
93). — ISBN 978–2–85197–151–7 ; ISBN 2–85197–151–4
UA–CST: T&L 840 N–BONN–BOMB 2010
Rwanda 94: une tentative de r´eparation symbolique envers les
morts, a` l'usage des vivants / Marie-France Collard ; Jacques
Delcuvellerie ; Yolande Mukagasana ; e.a. ; Groupov. — Paris :
Editions th´eaˆ trales, 2002. — 174 p. — ISBN 2–84260–102–5
UA–CST: MAG–OW–B 74430
Des feux fragiles dans la nuit qui vient: roman / Xavier
Hanotte. — Paris : Belfond, 2010. — 329 p. —
ISBN 978–2–7144–4709–8
EHC: 744286
Cahier d'un retour au pays natal: Aim´e C´esaire: approche
ethnostylistique / Gervais Mendo Ze. — Paris : Harmattan,
2010. — 269 p. — ISBN 978–2–296–11785–3
UA–CST: T&L 840.8 N–CESA–MEND 2010
Buitenlandse Franse letterkunde
Een ontsnappingskunstenaar: essay over Franz Hellens / Erwin
Alt´erit´e et mutations dans la langue: pour une stylistique des
Mortier. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 29 p. — (Belgica ; 4). —
litt´eratures francophones / [edit.] Samia Kassab-Charfi. —
Samen met Tussen de straat en de tuin. —
Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2010. — 284 p. — (Au ISBN 978–90–78068–67–9
cœur des textes ; 19). — ISBN 978–2–87209–964–1
EHC: 744342
Artesis-VT: L 840.8 M–B 46466
UA–CST: MAG–OW–B 68721
Infra-critique de l'oeuvre plastique du prof. Froeppel / Pol
Bury. — La Louvi`ere : Daily-Bul, 1976. — (Les poquettes
volantes ; 57)
KMSKA: MONO–BB 8537
De nieuwe Zeeuwse nachtegaal: 60 jaar po¨ezie in het Zeeuws
tijdschrift, 1950–2010 / [compil.] Paul van der Velde ;
[compil.] Wim Hofman. — Middelburg : Stichting CBK
Zeeland, 2010. — 144 p. — (Zeeuws tijdschrift ; 60: 7/ 8) ;
(Slibreeks groot ; 132)
EHC: 744138
Een vorm van leven: roman / Am´elie Nothomb ; [vert.] Daan
Pieters. — Antwerpen : Meulenhoff/Manteau, 2010. — 174
p. — Oorspronkelijke titel: Une forme de vie. —
ISBN 978–90–8542–251–8
De vlinderverzamelaar / Fulvio Testa ; [vert.] Ineke Ris. — Den
Haag : Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 3). —
ISBN 90–6193–940–2
EHC: 743865
EHC: 744364
Allegaartjes. — S.l. : s.n., 2010. — 50 p.
EHC: 743685
De leerling-toversmurf / Peyo. — Sittard : Dupuis, 1983. —
ill. — (Smurfen-miniboekjes ; 9). — ISBN 90–314–0910–3
EHC: 743943
Vers adress´es a` monsieur Franc¸ois van P´ee, le 26 novembre
1826, jour de ses pr´emices. — Mechelen : Hanicq, 1826. — 7 p.
EHC: 743911
De witte draad / Adela Turin ; Aura Cesari ; [vert.] Ilse
Hughan. — Amsterdam : Feministische Uitgeverij Sara,
1981. — ill. — Oorspronkelijke titel: Rosmarina e il gomitolo
bianco. — ISBN 90–6328–055–6
EHC: 743848
De wielen draaien / [ill.] C.A. Michelini. — 2 ed. — S.l. :
Unieboek/Van Reemst, 1980. — ill. — ISBN 90–269–0758–3
EHC: 743420
Wij kleden ons aan / [ill.] Emanuela Bussolati. — Amsterdam :
Mulder, 1990. — ill.
EHC: 743707
De nevelkathedraal: teksten uit het diepere geheugen / Paul
Willems ; [vert.] Kiki Coumans ; [medew.] Hans van
Pinxteren. — S.l. : Voetnoot, 2010. — 87 p. — (Belgica ; 5). —
ISBN 978–90–78068–68–6
EHC: 744345
Spaanse letterkunde
De zanglerares: roman / Silvia Arazi. — Amsterdam :
Wereldbibliotheek, 2002. — 190 p. — ISBN 90–284–1938–1
Artesis-KC: UL–LE–ARAZI-zangler-1
Middeleeuwse Franse letterkunde
‘Sottes chansons contre amours’: parodie et burlesque au
ˆ / [edit.] Eglal Doss-Quinby ;
Moyen Age
[edit.] Marie-Genevi`eve Grossel ; [edit.] Samuel N.
Rosenberg. — Paris : Champion, 2010. — 240 p. — (Essais sur
le moyen aˆ ge ; 46). — ISBN 978–2–7453–1996–8 ;
ISBN 2–7453–1996–5
UA–CST: MAG–OW–B 74078
Italiaanse letterkunde
De kabouters / Dana Camerini. — S.l. : Mirta, 1995. — ill. —
ISBN 90–74904–33–5
Ik ben de zon / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
2). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4143–3 ; ISBN 90–02–13225–5
EHC: 743985
Ik ben een vis / J.L. Garcia Sanchez ; M.A. Pacheco ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Jose Ram´on Sanchez ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
4). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4141–7 ; ISBN 90–02–13227–1
EHC: 743987
Ik ben een boom / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] M.A Pacheco ; e.a. — Helmond :
Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975: 3). —
Lingua e dialetto in Gadda / Giorgio Cavallini. — Messina :
Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
Anna, 1977. — 199 p. — (Biblioteca di cultura contemporanea ;
ISBN 90–252–4140–9 ; ISBN 90–02–13226–3
127)
EHC: 743456
Artesis-VT: HB–GENN
UA–CST: T&L 850 N–GADD–CAVA 77
La letteratura nel ventennio fascista: cronache letterarie tra le
due guerre: 1920–1940 / Giorgio Luti. — 2 ed. — Firenze :
Nuova Italia, 1973. — 289 p. — (Biblioteca di cultura ; 106)
Artesis-VT: HB–GENN
De molenaar / Fulvio Testa ; [vert.] W. Junk. — Den Haag :
Junk, 1978. — ill. — (Junk boekjes ; 1978: 4). —
ISBN 90–6193–938–0
EHC: 743868
KdG–DLO: M
EHC: 743986
Ik ben een vogel / M.A. Pacheco ; J.L. Garcia Sanchez ;
[vert.] Marianne Keser ; [ill.] Karin Schubert ; e.a. —
Helmond : Helmond, 1975. — 32 p., ill. — (Wie ben ik? ; 1975:
1). — Doelpubliek: Voor kinderen van 5 tot 7 jaar. —
ISBN 90–252–4142–5 ; ISBN 90–02–13224–7
EHC: 743983
Het feest van de Bok: roman / Mario Vargas Llosa ; [vert.] Arie
van der Wal. — 10 ed. — Amsterdam : Meulenhoff, 2010. —
445 p. — Oorspronkelijke titel: La fiesta del Chivo. —
ISBN 978–90–290–8533–5
EHC: 744404
Portugese letterkunde
Kain: roman / Jos´e Saramago ; [vert.] Harrie Lemmens. —
Amsterdam : Boekerij, 2010. — 157 p. — Oorspronkelijke titel:
Caim. — ISBN 978–90–290–8658–5
EHC: 744406
Historiarum libri de vita et expeditione Alexandri Magni /
Quintus Curtius Rufus. — Utrecht : Zijll, van, Gijsbert,
1666. — [12], 449, [18], [1 blanco] p., ill., 12°, ∗6 A–T12
V6 . — Bibliografische referentie STCN 066918138. —
Vingerafdruk: 166612 - # a1 ∗2 $C : # a2 ∗4 levi - # b1 A ip : #
b2 V3 ili
EHC: 743840
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Agnus paschalis . . . incruente primum oblatus ab amplissimo
doctissimoqie domino D. Petro Moreto, ecclesiae cathedralis
Ode ad nobilem ac reverendum dominum D. Franciscum
Antverpianae canonico . . . feria tertia paschatis anni
Xaverium Martens sacras Deo primitias offerentem, Antverpiae M.D.CC.IX. / I.A. Daniau. — Antwerpen : Moretus, Balthasar
30. aprilis 1689 / A.S.S.I. — Antwerpen : s.n., 1689. — [4] fol., IV, 1709. — [1] fol., 1°, [A]1, 55 × 32,5 cm. — Jaar van uitgave
4°, A4
afgeleid van titel
Latijnse letterkunde
UA–CST: RG 3119 K 13
EHC: 744272
EHC: 743996
EHC: C 97519 [C2–585 d-g / liedbundel II]
Aristotle's theory of contrariety / John Peter Anton. —
Abingdon : Routledge, 2010. — 253 p. — (Ancient
philosophy ; 1). — ISBN 978–0–415–61361–3
UA–CST: FILO 19.2 N–ARIS–ANTO 2010
Bernard le Clunisien : une vision du monde vers 1144 /
[edit.] Andr´e Cresson. — Turnhout : Brepols, 2009. — 303
p. — (T´emoins de notre histoire ; 2009: 1). —
ISBN 978–2–503–53224–0
Discours de la couronne / [edit.] Antoine Boxler ;
D´emosth`ene. — Paris : Poussielgue, 1898. — 165 p. — Griekse
tekst
EHC: 743794
Sept Philippiques / D´emosth`ene ; [edit.] Charles Baron. —
Paris : Colin, 1894. — 397 p. — (Collection de classiques
grecs ; 1894: 1)
EHC: 743800
UA–CST: RG 2147 C 17
Sermones / Bernardus Claraevallensis ; [edit.] J. Leclercq ;
[edit.] H.M. Rochais. — Romae : Editiones cistercienses,
1966-1972. — 3 v. in 4 bdn. — (Opera ; 4(=v. 1)) ; (Opera ;
5(=v. 2)) ; (Opera ; 6(=v. 3))
UA–CST: RG 21 B 2:4–6
1–3
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
Aquinas: a guide for the perplexed / Peter S. Eardley ; Carl N.
Still. — London : Continuum, 2010. — 156 p. — (Continuum
guides for the perplexed ; 2010: 3). —
ISBN 978–0–8264–9879–3 ; ISBN 978–0–8264–9880–9
UA–CST: FILO 19.5 N–AQUI–EARD 2010
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
Oratio pro Milone / M. Tullius Cicero ; [edit.] Jules Martha. —
Paris : Colin, 1922. — 141 p. — (Collection de classiques
latins ; 1922: 1)
Choix de fables / Esope ; [edit.] Georges van Tieghem. —
Paris : Soci´et´e g´en´erale de librairie catholique. — 110 p.
EHC: 743799
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
EHC: 743716
EHC: 743793
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
Contre Eunome / Gr´egoire de Nysse ; [edit.] Raymond Winling ;
[medew.] W. Jaeger. — Paris : Cerf, 2008. — 225 p. —
(Sources chr´etiennes ; 521(= v. 1)) ; (Sources chr´etiennes ;
524(=v. 2)). — Griekse en Franse tekst. —
ISBN 978–2–204–08716–2 ; ISBN 978–2–204–09211–1
UA–CST: MAG–OW–A 21885
1–2
BSA: LZ 250/1
1
Ad L. & M. Annaeos Senecas notae / Johannes Fredericus
Gronovius. — Amsterdam : Elzevier, Lodewijk III & Daniel,
1658. — [24], 490, [23], [1 blanco] p., 12°, ∗12 A–X12 Y6 . —
Bibliografische referentie STCN 091015243. —
Vingerafdruk: 165812 - # a1 ∗2 cor : # a2 ∗7 ter - # b1 A ur : #
b2 Y4 ali
EHC: 743844
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Hom`ere illustr´e: Iliade . Odyss´ee . Po`emes hom´eriques /
[edit.] Ch. Georgin. — 2 ed. — Paris : Hatier, 1927. — 446 p.,
ill.
EHC: 743791
Iliade / Hom`ere ; [medew.] P.-A. Brach. — 2 ed. — Paris :
Belin, 1876. — 687 p. — (Nouvelles e´ ditions de classiques
grecs, imprim´ees en gros caract`eres ; 1876: 1). — Griekse tekst
EHC: 743796
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
EHC: 743677
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
Ab urbe condita liber 21: tekst, inleiding en commentaar / Titus
Livius ; [edit.] J.A.M. van der Linden. — Zeist : Nib, 1973. —
104 p. — ISBN 90–275–1445–3
EHC: 743665
Plato's theory of ethics: the moral criterion and the highest
good / R.C. Lodge. — Abingdon : Routledge, 2010. — 558
p. — (Ancient philosophy ; 9). — ISBN 978–0–415–61394–1 ;
ISBN 978–0–415–22523–6
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Plato's theory of art / Rupert C. Lodge. — Abingdon :
Routledge, 2010. — 316 p. — (Ancient philosophy ; 7). —
ISBN 978–0–415–61392–7 ; ISBN 978–0–415–22522–9
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Daphnis und Chloe / Longus ; [ill.] Marc Chagall. — M¨unchen :
Prestel, 2004. — (Pegasus Bibliothek ; 2004: 1). —
ISBN 3–7913–3245–7
KMSKA: MONO–BB 8367
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
EHC: 744373
De penu et instrumentis domesticis et rusticis / Isidorus
Hispalensis ; [edit.] J.-Y. Guillaumin. — Paris : Belles Lettres,
´
2010. — 173 p. — (Etymologies
; 20). — Franse en Latijnse
tekst. — ISBN 978–2–251–33645–9
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
1–2
Reverendo admodum ac eruditissimo viro domino domino
Joanni Francisco de Bruyn ex Sundert Majori sacrae theologiae
in alma universitate Lovaniensi licentiato . . . in seminario
Laus angelica : poetry in the medieval mass / Gunilla Iversen ;
episcopali Antverpiensi praesidi dignissimo / Antwerpen,
[edit.] Jane Flynn. — Turnhout : Brepols, 2010. — 317 p., ill. — seminarie. — Antverpie : apud viduam Petri Jouret, 1741. —
(Medieval church studies ; 5). — ISBN 978–2–503–53133–5
[1] fol., 1°, [A]1, 53,5 × 37 cm
UA–CST: MAG–OW–AA 30765
UA–CST: RG 2147 B 16
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
EHC: 744368
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
De kracht van Gods woord: Augustinus als predikant. —
Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2009. — 126 p. —
(Augustinusdag ; 2009)
EHC: 744270
Saints and sinners in early christian Ireland: moral theology in
the lives of saints Brigit and Columba / Katja Ritari. —
Turnhout : Brepols, 2009. — 211 p. —
ISBN 978–2–503–53315–5
UA–CST: RG 2147 D 19
¨
¨
Ubersetzung:
Thomas von Aquin, Uber
das Seiende und das
Wesen, De ente et essentia mit den Roland-Gosselin-Exzerpten /
Edith Stein ; Andreas Speer ; Francesco Valerio Tommasi. —
Freiburg : Herder, 2010. — 80 p. — (Gesamtausgabe ; 26). —
¨
Titel varieert: Uber
das Seiende und das Wesen ; titel varieert:
De ente et essentia. — ISBN 978–3–451–27396–4
UA–CST: FILO 19.8 P–STEI 2000:26
BSA: LZ 254/V/74/2009
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
ISBN 90–309–0291–4
After Augustine: the meditative reader and the text / Brian
Stock. — Philadelphia, Pa : University of Pennsylvania Press,
2001. — 132 p. — (Material texts ; 2001: 2). —
ISBN 978–0–8122–3602–6
UA–CST: V–CB
Trinity and creation : a selection of works of Hugh, Richard and
Adam of St Victor / [edit.] Boyd Taylor Coolman ;
[edit.] Dale M. Coulter. — Turnhout : Brepols, 2010. — 428
p. — (Victorine texts in translation: exegesis, theology and
spirituality from the Abbey of St Victor ; 1). —
ISBN 978–2–503–53458–9
UA–CST: RG 2147 D 12
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
Grieksche themata, of: verzameling van opstellen, tot het
aanleeren van de Grieksche taal, naar de bijgevoegde regelen
van derzelver syntaxis / J. Bosscha. — 2 ed. — Breda :
Holling´erus Pijpers, 1827. — 152 p.
EHC: 743704
Commentaires sur la guerre des Gaules / C´esar ; [edit.] A.
Geerebaert. — 5 ed. — Li´ege : Dessain, 1947. — 217 p. —
(Collection de classiques grecs et latins ; 1947: 1)
EHC: 744221
Oratio pro Milone / M. Tullius Cicero ; [edit.] Jules Martha. —
Paris : Colin, 1922. — 141 p. — (Collection de classiques
latins ; 1922: 1)
EHC: 743793
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — Li`ege : Dessain, 1949-1951
EHC: 744215
3; Lexique [2]:2–3
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
Lec¸ons de latin / Adelin Closset. — 3 ed. — Li`ege : Dessain,
1951
EHC: 744217
2
Waerachtig manna der christene geloovige, uytgereykt door . . .
mynheer Josephus Franciscus van Deurme, van't canoniklyk
orden van premonstreyt, plegtiglyk opdraegende syne eerste
onbloedige offerhande, in de kerk der . . . abdye van den H.
arts-engel Micha¨el, binnen Antwerpen, den VII. october,
MDCCLXXVII. — Antwerpen : by J. Grang´e, 1777. — [1] fol.,
1°, [A]1, 55 × 33,5 cm
EHC: 744275
Historiarum libri de vita et expeditione Alexandri Magni /
Quintus Curtius Rufus. — Utrecht : Zijll, van, Gijsbert,
1666. — [12], 449, [18], [1 blanco] p., ill., 12°, ∗6 A–T12
V6 . — Bibliografische referentie STCN 066918138. —
Vingerafdruk: 166612 - # a1 ∗2 $C : # a2 ∗4 levi - # b1 A ip : #
b2 V3 ili
EHC: 743840
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Agnus paschalis . . . incruente primum oblatus ab amplissimo
doctissimoqie domino D. Petro Moreto, ecclesiae cathedralis
Antverpianae canonico . . . feria tertia paschatis anni
Ode ad nobilem ac reverendum dominum D. Franciscum
Xaverium Martens sacras Deo primitias offerentem, Antverpiae M.D.CC.IX. / I.A. Daniau. — Antwerpen : Moretus, Balthasar
30. aprilis 1689 / A.S.S.I. — Antwerpen : s.n., 1689. — [4] fol., IV, 1709. — [1] fol., 1°, [A]1, 55 × 32,5 cm. — Jaar van uitgave
afgeleid van titel
4°, A4
Klassieke Griekse letterkunde
UA–CST: RG 3119 K 13
EHC: 744272
EHC: 743996
EHC: C 97519 [C2–585 d-g / liedbundel II]
Aristotle's theory of contrariety / John Peter Anton. —
Abingdon : Routledge, 2010. — 253 p. — (Ancient
philosophy ; 1). — ISBN 978–0–415–61361–3
UA–CST: FILO 19.2 N–ARIS–ANTO 2010
Bernard le Clunisien : une vision du monde vers 1144 /
[edit.] Andr´e Cresson. — Turnhout : Brepols, 2009. — 303
p. — (T´emoins de notre histoire ; 2009: 1). —
ISBN 978–2–503–53224–0
Discours de la couronne / [edit.] Antoine Boxler ;
D´emosth`ene. — Paris : Poussielgue, 1898. — 165 p. — Griekse
tekst
EHC: 743794
Sept Philippiques / D´emosth`ene ; [edit.] Charles Baron. —
Paris : Colin, 1894. — 397 p. — (Collection de classiques
grecs ; 1894: 1)
EHC: 743800
UA–CST: RG 2147 C 17
Sermones / Bernardus Claraevallensis ; [edit.] J. Leclercq ;
[edit.] H.M. Rochais. — Romae : Editiones cistercienses,
1966-1972. — 3 v. in 4 bdn. — (Opera ; 4(=v. 1)) ; (Opera ;
5(=v. 2)) ; (Opera ; 6(=v. 3))
UA–CST: RG 21 B 2:4–6
1–3
Grieksche spraakkunst voor de scholen / G. Dorn Seiffen. — 2
ed. — Amsterdam : Gartman, 1828. — 335 p.
EHC: 743700
Exercises on the syntax, and observations on most of the idioms
of the Greek language / George Dunbar. — 3 ed. — Edinburgh :
Stirling & Slade, 1822. — 348 p.
EHC: 743699
Aquinas: a guide for the perplexed / Peter S. Eardley ; Carl N.
Still. — London : Continuum, 2010. — 156 p. — (Continuum
guides for the perplexed ; 2010: 3). —
ISBN 978–0–8264–9879–3 ; ISBN 978–0–8264–9880–9
Laus angelica : poetry in the medieval mass / Gunilla Iversen ;
[edit.] Jane Flynn. — Turnhout : Brepols, 2010. — 317 p., ill. —
(Medieval church studies ; 5). — ISBN 978–2–503–53133–5
UA–CST: RG 2147 B 16
UA–CST: FILO 19.5 N–AQUI–EARD 2010
Choix de fables / Esope ; [edit.] Georges van Tieghem. —
Paris : Soci´et´e g´en´erale de librairie catholique. — 110 p.
EHC: 743799
Eloge des saints martyrs: hom´elie apr`es le tremblement de
terre / Jean Chrysostome ; [edit.] E. Ragon. — 4 ed. — Paris :
Librairie Poussielgue, 1900. — 36 p., ill. — (Classiques de
l'Alliance des maisons d'´education chr´etienne ; 1900: 3)
EHC: 744368
Herm`es, ou: Exercices m´ethodiques sur le texte de la Palaestra
II / P. F´eron. — Roulers : De Meester, 1912. — 80 p.
EHC: 743716
Hom´elie sur le retour de l'´evˆeque Flavien / Jean Chrysostome ;
[edit.] E. Ragon. — 9 ed. — Paris : De Gigord, 1925. — 48 p.
EHC: 744370
Contre Eunome / Gr´egoire de Nysse ; [edit.] Raymond Winling ;
[medew.] W. Jaeger. — Paris : Cerf, 2008. — 225 p. —
De kracht van Gods woord: Augustinus als predikant. —
(Sources chr´etiennes ; 521(= v. 1)) ; (Sources chr´etiennes ;
Heverlee : Augustijns Historisch Instituut, 2009. — 126 p. —
524(=v. 2)). — Griekse en Franse tekst. —
(Augustinusdag ; 2009)
ISBN 978–2–204–08716–2 ; ISBN 978–2–204–09211–1
BSA: LZ 254/V/74/2009
UA–CST: MAG–OW–A 21885
1–2
BSA: LZ 250/1
1
Ad L. & M. Annaeos Senecas notae / Johannes Fredericus
Gronovius. — Amsterdam : Elzevier, Lodewijk III & Daniel,
1658. — [24], 490, [23], [1 blanco] p., 12°, ∗12 A–X12 Y6 . —
Bibliografische referentie STCN 091015243. —
Vingerafdruk: 165812 - # a1 ∗2 cor : # a2 ∗7 ter - # b1 A ur : #
b2 Y4 ali
EHC: 743844
Ontbreekt: fol. ∗1 (titelpagina)
Hom`ere illustr´e: Iliade . Odyss´ee . Po`emes hom´eriques /
[edit.] Ch. Georgin. — 2 ed. — Paris : Hatier, 1927. — 446 p.,
ill.
EHC: 743791
Iliade / Hom`ere ; [medew.] P.-A. Brach. — 2 ed. — Paris :
Belin, 1876. — 687 p. — (Nouvelles e´ ditions de classiques
grecs, imprim´ees en gros caract`eres ; 1876: 1). — Griekse tekst
EHC: 743796
Fragmenta: Latijns handboek voor de vijfde / R. Lenaers. — 6
ed. — Leuven : Wolters, 1983. — 239 p., ill. — (Ars legendi:
Latijnse handboeken voor het secundair onderwijs ; 2). —
ISBN 90–309–0291–4
EHC: 743677
A short introduction of grammar, generally to be used . . . to
attain to the knowledge of the Latin tongue / William Lilly. —
Dublin : Wogan, 1806. — 72 p.
EHC: 743697:1
Convoluut
Ab urbe condita liber 21: tekst, inleiding en commentaar / Titus
Livius ; [edit.] J.A.M. van der Linden. — Zeist : Nib, 1973. —
104 p. — ISBN 90–275–1445–3
EHC: 743665
Plato's theory of ethics: the moral criterion and the highest
good / R.C. Lodge. — Abingdon : Routledge, 2010. — 558
p. — (Ancient philosophy ; 9). — ISBN 978–0–415–61394–1 ;
ISBN 978–0–415–22523–6
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Iliade, chant 6 / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 11 ed. — Paris :
De Gigord, 1925. — 44 p., ill.
EHC: 744371
Iliade, chant 24 / [edit.] A. Julien ; Hom`ere. — 6 ed. — Paris :
De Gigord, 1921. — 43 p., ill.
EHC: 744372
Iliade, chant premier / [edit.] E. Ragon ; Hom`ere. — 9 ed. —
Paris : De Gigord, 1922. — 64 p., ill.
Plato's theory of art / Rupert C. Lodge. — Abingdon :
Routledge, 2010. — 316 p. — (Ancient philosophy ; 7). —
ISBN 978–0–415–61392–7 ; ISBN 978–0–415–22522–9
UA–CST: FILO 19.2 N–PLAT–LODG 2010
Daphnis und Chloe / Longus ; [ill.] Marc Chagall. — M¨unchen :
Prestel, 2004. — (Pegasus Bibliothek ; 2004: 1). —
ISBN 3–7913–3245–7
KMSKA: MONO–BB 8367
EHC: 744373
De penu et instrumentis domesticis et rusticis / Isidorus
Hispalensis ; [edit.] J.-Y. Guillaumin. — Paris : Belles Lettres,
´
2010. — 173 p. — (Etymologies
; 20). — Franse en Latijnse
tekst. — ISBN 978–2–251–33645–9
UA–CST: MAG–OW–AA 30765
Bloemlezing uit Ovidius / [edit.] A. Geerebaert. — 4 ed. —
Luik : Dessain, 1935-1940. — 2 v. — (Grieksche en Latijnsche
schooluitgaven ; 1940: 2)
EHC: 716382
1–2
Reverendo admodum ac eruditissimo viro domino domino
Joanni Francisco de Bruyn ex Sundert Majori sacrae theologiae
in alma universitate Lovaniensi licentiato . . . in seminario
episcopali Antverpiensi praesidi dignissimo / Antwerpen,
seminarie. — Antverpie : apud viduam Petri Jouret, 1741. —
[1] fol., 1°, [A]1, 53,5 × 37 cm
Slavische en Baltische letterkunde
Raadsels / [ill.] Blanka Robejskova ; [vert.] Ingrid de Vries. —
S.l. : Rebo Productions, 1990. — ill. — ISBN 90–366–0466–4
EHC: 744176
EHC: 744270
Saints and sinners in early christian Ireland: moral theology in
the lives of saints Brigit and Columba / Katja Ritari. —
Turnhout : Brepols, 2009. — 211 p. —
ISBN 978–2–503–53315–5
De filosofe op de troon: het literaire werk van Catherina II van
Rusland / Emmanuel Waegemans. — Antwerpen : Benerus,
2010. — 251 p., ill. — ISBN 978–90–806363–8–5
EHC: 744071
UA–CST: RG 2147 D 19
¨
¨
Ubersetzung:
Thomas von Aquin, Uber
das Seiende und das
Wesen, De ente et essentia mit den Roland-Gosselin-Exzerpten /
Edith Stein ; Andreas Speer ; Francesco Valerio Tommasi. —
Freiburg : Herder, 2010. — 80 p. — (Gesamtausgabe ; 26). —
¨
Titel varieert: Uber
das Seiende und das Wesen ; titel varieert:
De ente et essentia. — ISBN 978–3–451–27396–4
UA–CST: FILO 19.8 P–STEI 2000:26
After Augustine: the meditative reader and the text / Brian
Stock. — Philadelphia, Pa : University of Pennsylvania Press,
2001. — 132 p. — (Material texts ; 2001: 2). —
ISBN 978–0–8122–3602–6
UA–CST: V–CB
Trinity and creation : a selection of works of Hugh, Richard and
Adam of St Victor / [edit.] Boyd Taylor Coolman ;
[edit.] Dale M. Coulter. — Turnhout : Brepols, 2010. — 428
p. — (Victorine texts in translation: exegesis, theology and
spirituality from the Abbey of St Victor ; 1). —
ISBN 978–2–503–53458–9
Overige letterkunde
Het welterustenboek / Alona Frankel ; [vert.] Thera Coppens. —
Haarlem : Gottmer, 1980. — ill. — ISBN 90–257–1298–3
EHC: 743741
[Het schommelpaard]. — S.l. : s.n. — ill.
EHC: 743485
De koning zonder onderdanen / Raija Siekkinen ; [ill.] Hannu
Taina. — Rotterdam : Lemniscaat, 1987. — ill. —
Oorspronkelijke titel: Herra Kuningas. —
ISBN 90–6069–661–1
EHC: 743804
The trans-Saharan book trade: manuscript culture, Arabic
literacy and intellectual history in Muslim Africa /
[edit.] Graziano Kr¨atli ; [edit.] Ghislaine Lydon. — Leiden :
Brill, 2011. — 422 p. — (The manuscript world ; 3) ; (Library
of the written word ; 8). — ISBN 978–90–04–18742–9
UA–CST: IBW 09 G–KRAT 2011
UA–CST: RG 2147 D 12
Een volk strijdt voor zijn vrijheid: handboek voor het eerste
ori¨enteringsjaar / L. Vandermeulen ; Caesar ; Ovidius. —
Kapellen : Sikkel, 1977. — 85 p. — ISBN 90–260–2772–9
EHC: 743673
Ascensus: lectuur en opgaven / Raymond Verdoolaege ; Willy
Hosten ; P. Moreels ; e.a. — Antwerpen : Sikkel, 1971-1980. —
4 v., ill. — Met Hulpboek; Ascensusspraakkunst
EHC: 733416
2; 4; Hulpboek [2]:3–4; Ascensusspraakkunst [3]
L'En´eide de Virgile (1–5) = Vergilius' Aeneis (1–5) / [edit.] Edg.
Mortier. — Li`ege : Dessain, 1932. — 64 p. — (Voorbereidingen
op Grieksche en Latijnsche schrijvers ; 5)
EHC: 743801
Waerachtig manna der christene geloovige, uytgereykt door . . .
mynheer Josephus Franciscus van Deurme, van't canoniklyk
orden van premonstreyt, plegtiglyk opdraegende syne eerste
onbloedige offerhande, in de kerk der . . . abdye van den H.
arts-engel Micha¨el, binnen Antwerpen, den VII. october,
MDCCLXXVII. — Antwerpen : by J. Grang´e, 1777. — [1] fol.,
1°, [A]1, 55 × 33,5 cm
EHC: 744275
Zhongguo falu / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing : Peking
University Press, 2007. — 144 p. — ISBN 978–7–301–11646–3
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46452
Zhongguo ZHENGZHI / [edit.] Wang Ruojiang. — Beijing :
Peking University Press, 2007. — 139 p. —
ISBN 978–7–301–11644–9
Artesis-VT: L 809.51 M–B 46453
De zaak van de dieren tegen de mensen: uit het Arabisch
vertaald / de Zuivere broeders van Basra ; [vert.] Remke
Kruk. — Amsterdam : Bulaaq, 2010. — 272 p. —
Oorspronkelijke titel: Tad¯aci' al-hayaw¯an¯atcal¯a al-ins¯an. —
ISBN 978–90–5460–172–2
EHC: 744235
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement