Miele CM 5000 Freestanding Coffee Machine instruction manual

Add to My manuals
4 Pages

advertisement

Miele CM 5000 Freestanding Coffee Machine instruction manual | Manualzz

Operating Instructions

Freestanding coffee machine

CM 5000

To prevent accidents and machine damage read these instructions before installation or use.

en - US, CA

M.-Nr. 07 995 281

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Guide to the machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

First steps to use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Before the first use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Turning on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Water hardness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Filling the water tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Filling the coffee bean container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Turning the machine On / Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pre-heating cups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Preparing coffee or espresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Preparing two portions at one time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Adjusting the height of the coffee dispensers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Making coffee or espresso using ground coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Adding ground coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Preparing coffee/espresso using ground coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Frothing and heating milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Preparing milk froth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Preparing hot milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

After preparing milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Milk temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Milk froth consistency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Preparing a cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Preparing a Latte Macchiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Preparing hot water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Adjusting the grinder setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Adjusting the strength of the coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Pre-brewing the coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Brewing temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Setting the serving size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

SETTINGS Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Options menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Time of day and clock display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2

Contents

Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Default settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

System lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Displaying information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Cleaning and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Quick guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Rinsing the system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Cappuccinatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Milk flask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Water tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Drip tray cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Drip tray and waste container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Coffee bean container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Brew unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Descaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Energy saving mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Evaporating the coffee system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Frequently Asked Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

After sales service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Caring for the environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3

O

bsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky

.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme.

Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Z akoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek . T řeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze.

A r ozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky naš eho úsilí pro svůj prospěch.

Tímto krokem se jim to snažíme př ekazit.

A pokud nemáte zájem , respektujeme to. U rgujte svého prodejce . A když neuspějete, rádi Vás uvidíme !

advertisement

Key Features

  • Espresso machine 1.8 L
  • Coffee beans
  • 2 cups 15 bar
  • Built-in display
  • Espresso making
  • Black

Related manuals

advertisement