Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
TR6951
Dizüstü Bilgisayar
Kullanma Kılavuzu
Şubat 2012
İçindekiler
Bölüm 1:
Dizüstü PC’ye Giriş
Kullanıcının El Kitabı Hakkında....................................................................... 6
Bu Kılavuzla İlgili Notlar.................................................................................... 6
Güvenlik Tedbirleri.............................................................................................. 7
Dizüstü PC’nizin hazırlanması.......................................................................11
Bölüm 2:
Parçaların Tanınması
Üst Taraf................................................................................................................14
Alt Taraf.................................................................................................................17
Sağ Taraf.............................................................................................................19
Sol Taraf.................................................................................................................21
Arka Taraf..............................................................................................................23
Ön Taraf.................................................................................................................23
Subwoofer’ı Bağlama.......................................................................................24
Bölüm 3:
Çalıştırma
Güç Sistemi..........................................................................................................26
AC Güç Kullanarak...........................................................................................26
Batarya Gücünün Kullanımı.........................................................................28
Pil Bakımı............................................................................................................29
Dizüstü PC’nizin AÇIK konuma getirilmesi ............................................30
Otomatik Sınama (POST)..............................................................................30
Batarya Gücünün Kontrol Edilmesi ..........................................................32
Pil Takımının Şarj Edilmesi............................................................................33
Güç Seçenekleri................................................................................................34
Güç Yönetim Modları......................................................................................36
Uyku ve Derin Uyku........................................................................................36
Isıya Bağlı Güç Kontrolü................................................................................38
Özel Klavye Fonksiyonları...............................................................................39
Renkli Geçiş Tuşları . .......................................................................................39
Microsoft Windows Tuşları...........................................................................42
Genişletilmiş Klavye (seçilen modellerde)..............................................42
Multimedya Kontrol Tuşları (belirli modellerde)...................................43
Anahtarlar ve Durum Göstergeleri..............................................................44
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Anahtarlar...........................................................................................................44
Durum Göstergeleri........................................................................................45
Hızlı Tuşu Kullanma...........................................................................................47
Hızlı Tuşu ilk kez kullanma............................................................................47
Bölüm 4:
Dizüstü Bilgisayar Kullanımı
Dokunmatik yüzeyi kullanma.....................................................................53
Dokunmatik yüzey kullanım resimleri.....................................................54
Dokunmatik yüzeyin bakımı........................................................................56
Dokunmatik yüzeyi otomatik olarak devre dışı bırakma...................57
Depolama Aygıtları...........................................................................................58
Optik Sürücü (belirli modellerde)..............................................................58
Flash Bellek Kart Okuyucu............................................................................62
Sabit Disk Sürücü.............................................................................................63
Bellek (RAM)......................................................................................................66
Bağlantılar............................................................................................................67
Ağ Bağlantısı......................................................................................................67
Kablosuz LAN Bağlantısı (belirli modellerde)........................................69
Windows Kablosuz Ağ Bağlantısı...............................................................71
Bluetooth Kablosuz Bağlantı (belirli modellerde)................................73
USB Şarj Cihazı+.................................................................................................76
Ek
Opsiyonel Aksesuarlar....................................................................................E-2
Opsiyonel Bağlantılar................................................................................... E-2
İşletim Sistemi ve Yazılım...............................................................................E-3
Sistem BIOS Ayarları...................................................................................... E-4
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri.................................................................E-10
Dizüstü Bilgisayarınızı Alma......................................................................E-16
Kurtarma Bölümünü Kullanma . ............................................................E-16
Kurtarma DVD’sinin Kullanılması (seçilen modellerde).................E-17
DVD-ROM Sürücü Bilgisi.............................................................................E-19
Blu-ray ROM Sürücü bilgileri (seçilen modellerde)...........................E-21
Dahili Modem Uygunluğu.........................................................................E-22
Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları.......................................................E-26
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı..............................................E-26
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı....................E-27
Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)..................................E-27
CE İşareti Uyarısı...........................................................................................E-28
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı.............................E-28
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı.........................E-29
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları............................E-29
UL Güvenlik Bildirimleri.............................................................................E-31
Güç Güvenlik Koşulu..................................................................................E-32
TV Tarayıcı Uyarıları.....................................................................................E-32
REACH .........................................................................................................E-32
Kuzey Avrupa Lityum İkazları(Lityum iyon bataryalar için)..........E-33
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi..................................................................E-34
Lazer Güvenlik Bilgisi..................................................................................E-34
Servis Uyarı Etiketi.......................................................................................E-34
CDRH Düzenlemeleri..................................................................................E-34
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi.........................................................E-35
CTR 21 Uygunluğu(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için)...E-36
Avrupa Birliği Eco etiketi . ........................................................................E-38
ENERGY STAR uyumlu ürün.....................................................................E-38
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı . ..........................E-39
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri.........................................E-39
Telif Hakkı Bilgileri.........................................................................................E-40
Sınırlı Sorumluluk..........................................................................................E-41
Hizmet ve Destek..........................................................................................E-41
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bölüm
1:
1
Dizüstü PC’ye Giriş
Kullanıcının El Kitabı Hakkında
Dizüstü PC’nin Kullanıcı El Kitabını okumaktasınız. Bu Kullanıcının
El Kitabı, Dizüstü PC içindeki çeşitli bileşenlere ve onların nasıl
kullanılacağına dair bilgiler sağlar. Aşağıda yer alanlar bu Kullanıcının
El Kitabının başlıca kısımlarıdır:
1.
2.
3.
Dizüstü PC’ye Giriş
Dizüstü PC’yi ve de bu Kullanıcının El Kitabını size tanıtır.
Parçaların Tanınması
Dizüstü PC’nin bileşenleri hakkında size bilgi verir.
Çalıştırma
Dizüstü PC’niz ile işe başlarken dikkat etmeniz gerekenler
hakkında size bilgi verir.
4. Dizüstü PC’nizin Kullanımı
Dizüstü PC’nizin bileşenlerinin kullanımı hakkında size bilgi verir.
5. Ek
Size isteğe bağlı olan aksesuarları tanıtır ve de ilave bilgi verir.
Verilen asıl uygulamalar modele ve bölgeye göre değişmektedir.
Dizüstü PC’niz ve bu kılavuzda gösterilen çizimler arasında farklar
olabilir. Lütfen Dizüstü PC’nizi doğru olarak kabul edin.
Bu Kılavuzla İlgili Notlar
Bu kılavuzda, belirli görevleri güvenli ve etkin biçimde
tamamlamanıza olanak sağlayan birkaç not ve uyarı kullanılmıştır. Bu
notlar, aşağıda belirtildiği gibi farklı önem derecelerine sahiptir:
UYARI! Güvenli kullanım için izlenmesi gereken önemli bilgiler.
ÖNEMLİ! Verilere, bileşenlere veya kişilere zarar gelmesini
önlemek için izlenmesi gereken önemli bilgiler.
İPUCU: Görevleri tamamlama hakkında ipuçları.
NOT: Özel durumlarla ilgili bilgi.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Güvenlik Tedbirleri
Aşağıda yer alan güvenlik tedbirleri Dizüstü PC'nin ömrünü
uzatacaktır. Tüm tedbirleri ve de yönergeleri takip ediniz. Bu el
kitabında tanımlananın dışında tüm servis hizmetlerini kalifiye
personele danışınız.
Temizlik yapmadan önce AC güç kablolarını prizden çıkartınız
ve de bataryaları yerlerinden çıkartınız. Aşındırıcı olmayan bir
deterjan çözeltisi ile ıslatılmış olan temiz bir selüloz sünger ya da
güderi bir bez parçası ve birkaç damla ılık su kullanarak Dizüstü
PC’yi siliniz ve de kuru bir bez parçası ile fazla nemi alınız.
Düz ya da stabil olmayan
çalışma yüzeyleri üzerine
YERLEŞTİRMEYİNİZ. Eğer
mahfaza zarar görmüş ise
servisi arayınız.
Dizüstü PC’nin üstüne
nesne DÜŞÜRMEYİNİZ
ve her hangi bir yabancı
nesneyi Dizüstü PC’ye
sürtmeyiniz.
Kirli ya da tozlu ortamlara
maruz BIRAKMAYINIZ. Bir
gaz sızıntısı varken cihazı
çalıştırmayınız.
Güçlü manyetik ya da
elektrikli alanlara maruz
BIRAKMAYINIZ.
Görüntü paneline
basmayınız ya da
DOKUNMAYINIZ. Dizüstü
PC içine girebilecek ya
da onu çizecek küçük
maddeler ile birlikte
yerleştirmeyiniz.
Sıvıların, yağmurlu
ya da nemli
bölgelerin civarında
KULLANMAYINIZ.
Bir elektrik fırtınası
esnasında modemi
KULLANMAYINIZ.
Isı nedeniyle
yaralanmalardan
kaçınmak için Dizüstü
PC’yi kucağınızda ya
da vücudunuzun her
hangi bir kısmında
BIRAKMAYINIZ.
Batarya güvenlik uyarısı:
Bataryayı ateşe maruz
BIRAKMAYINIZ. Kısa
devre oluşmasına
müsaade ETMEYİNİZ.
Bataryanın içini
AÇMAYINIZ.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
GÜVENLİ SICAKLIK: Bu
Dizüstü PC, yalnızca
ortam sıcaklığının 5°C
(41°F) ila 35°C (95°F)
arasında olduğu
ortamlarda
kullanılmalıdır.
GİRİŞ DERECESİ:
Dizüstü PC’nizin en
altında yer alan derece
etiketine bakınız ve güç
adaptörünüzün güç
derecesi ile uyumlu
olduğundan emin
olunuz.
Elektriğe bağlı olan
bir Dizüstü PC’yi hava
sirkülasyonunu kesintiye
uğratacak olan taşıma
çantası gibi her hangi bir
nesne ile kaplamayınız
ya da TAŞIMAYINIZ.
Ürünün yüzeyinde
veya yakınında inceltici
veya benzin gibi güçlü
çözücüleri veya diğer
kimyasal maddeleri
KULLANMAYIN.
Hasarlı elektrik
kablolarını,
aksesuarları veya
diğer çevre aygıtlarını
KULLANMAYIN.
Pilin yanlış takılması
Dizüstü PC’nin
patlamasına ve zarar
görmesine neden
olabilir.
Dizüstü PC’yi kamu çöplüğüne ATMAYINIZ. Bu ürün
parçalar uygun biçimde yeniden kullanılacak ve geri
dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli çöp
kutusu sembolü ürünün (elektrikli, elektronik ekipmanlar
ve cıva içeren düğme piller) ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin elden çıkarılması ile
ilgili olarak lokal düzenlemeleri kontrol ediniz.
Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli
çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması
gerektiğini belirtir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Ses Basıncı Uyarısı
Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden
olabilir. Lütfen ses seviyesi denetimini ve ekolayzeri orta konumun
üstünde ayarlanmasının kulaklık çıkış voltajını ve bununla birlikte ses
bacıncı seviyesini artıracağını unutmayın.
DC Fan Uyarısı
DC fanının hareketli parça olduğunu ve tehlikeli olabileceğini
unutmayın. Lütfen gövdenizi hareket eden fan bıçaklarından uzak
tutun.
Adaptör bilgileri
Giriş voltajı: 100–240Vac
Giriş frekansı: 50–60Hz
Ölçülen çıkış akımı: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc
Taşıma Tedbirleri
Dizüstü PC’yiz taşıma için hazırlarken, onu KAPALI konuma getirmeli
ve konektörlerin zarar görmesini önlemek için tüm harici
çevre birimlerinin bağlantılarını birbirlerinden ayırmalısınız.
Hard disk sürücülerin kafaları, cihaz KAPALI konuma getirildiğinde,
taşıma esnasında hard disk yüzeyinin çizilmesini önlemek amacıyla
ger çekilir. Bu nedenle, cihaz halen AÇIK konumda iken Dizüstü
PC’yi taşımamalısınız. Görüntü panelini kapatınız ve klavye ile
görüntü panelini korumak için kapalı pozisyonda güvenli bir şekilde
tutturulduğunu kontrol ediniz.
ÖNEMLİ! Eğer uygun bir şekilde korunmaz ise, Dizüstü PC’nizin
yüzeyi kolay bir şekilde mat hale gelir. Dizüstü bilgisayarın dış
yüzeylerini ovalamamaya ya da kazımamaya dikkat edin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Cover Your Notebook PC
Purchase a carrying bag to protect the Notebook PC from dirt, water,
shock, and scratches.
Charge Your Batteries
If you intend to use battery power, be sure to fully charge your
battery pack and any optional battery packs before going on long
trips. Remember that the power adapter charges the battery pack as
long as it is plugged into the computer and an AC power source. Be
aware that it takes much longer to charge the battery pack when the
Notebook PC is in use.
Airplane Precautions
Contact your airline if you want to use the Notebook PC on the airplane.
Most airlines will have restrictions for using electronic devices. Most
airlines will allow electronic use only between and not during takeoffs
and landings.
CAUTION! There are three main types of airport security devices:
X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic
detectors (used on people walking through security checks), and
magnetic wands (hand-held devices used on people or individual
items). You can send your Notebook PC and diskettes through
airport X-ray machines. However, it is recommended that you do
not send your Notebook PC or diskettes through airport magnetic
detectors or expose them to magnetic wands.
10
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Dizüstü PC’nizin hazırlanması
Bunlar sadece Dizüstü PC’nizin kullanımı için hızlı yönergelerdir.
Bataryanızı yerine yerleştiriniz
2
1
AC Güç Adaptörünüzü bağlayınız
1
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
3
2
110V
-220
V
11
LCD Görüntü Panelini Açma
1. Başparmağınızla ekran panelini dikkatli bir şekilde kaldırın.
2. Rahat edebileceğiniz bir görüntüleme açısı bulmak için görüntü
panelini yavaşça öne ve arkaya doğru eğin.
Gücü Açma
1. LCD görüntü panelinin altındaki güç düğmesine basıp bırakın.
2. [Fn]+[F5] veya [Fn]+[F6] tuşlarını kullanarak LCD ekranın
parlaklığını ayarlayın.
12
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bölüm
2:
2
Parçaların Tanınması
Üst Taraf
Her bir ülke için klavye farklılık arz edebilir.
1
2
3
4
5
6
esc
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
pause
break
prt sc
sysrq
delete
insert
backspace
home
pgup
pgdn
end
num lk
scr lk
tab
7
8
4
5
1
2
home
enter
caps lock
shift
shift
end
9
7
pgup
6
3
pgdn
enter
ctrl
fn
alt
alt
ctrl
0
insert
delete
8
9
14
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
1
2
Mikrofon (Yerleşik)
Yerleşik mono mikrofon video konferans görüşmesi, ses
aktarımları ya da basit ses kayıtları gibi uygulamalar için
kullanılabilir.
Kamera
Yerleşik kamera, resim çekmeye ya da video kaydı yapmaya
imkan sağlamaktadır. Video konferans ve de diğer interaktif
uygulamalar ile birlikte kullanılabilir.
Kamera Göstergesi
3
Kamera göstergesi yerleşik kameranın kullanıldığını
gösterir.
4
Görüntü Paneli
Görüntü paneli, bir masa üstü monitörü ile benzer özellik
göstermektedir. Dizüstü PC, masa üstü monitörlerininki
gibi mükemmel bir görüntü sunan bir aktif matris TFT LCD
kullanır. Masa üstü monitörlerin aksine LCD panel her hangi
bir radyasyon ya da oynama üretmez, bu sayede gözler
üzerinde yorucu bir etki oluşturmaz. Görüntü panelini
temizlemek için üzerinde hiçbir kimyasal sıvı kullanmaksızın
yumuşak bir bez ile siliniz.
5
Hızlı Erişim Tuşları
Hızlı erişim tuşları size en sık kullanılan uygulamaları sadece
tek bir butona basarak başlatabilme imkanı sağlar. Detaylar,
bölüm 3’ te tanımlanmaktadır.
Güç Düğmesi
6
Güç anahtarı Dizüstü PCyi açmanızı ve kapamanızı, aynı
zamanda STD'den dönüşü sağlar. Anahtara bir kez basarak
Dizüstü PC'yi AÇIN ve bir kez daha basarak KAPATIN. Güç
anahtarı yalnızca ekran paneli açıldığında çalışır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
15
7
Klavye
Klavye konforlu seyahat (tuşların basılabildiği derinlikte)
ve her iki el için dinlenme sağlayan tam ebatlı tuşlar
sağlamaktadır. Windows fonksiyon tuşları, Windows işletim
sistemi içinde kolay şekilde dolaşıma yardımcı olmak için
sağlanmıştır.
Dokunma pedi ve Butonları
8
Durum Göstergeleri (Ön)
9
16
Butonları ile dokunma pedi, bir masa üstü faresi gibi aynı
fonksiyonları sağlayan bir işaretleme cihazıdır. Yazılım
kontrollü kaydırma fonksiyonu, kolay Windows ve de web
dolaşımı için dokunma pedi programının yüklenmesinin
ardından kullanılabilirdir.
Durum göstergeleri çeşitli donanım/yazılım şartlarını
gösterir. Bölüm 3 gösterge ayrıntılarına bakınız.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Alt Taraf
Alt taraf görünüş bakımından modele bağlı olarak farklılık arz
edebilir.
Pil takımının boyutu modele göre değişecektir.
UYARI! Dizüstü PC’nin alt tarafı çok sıcak olabilir. Dizüstü PC
çalışırken ya da henüz yeni kapanmışken cihazı kaldırmanız
gerektiğinde dikkatli olunuz. Şarj olma ya da çalışma esnasında
yüksek sıcaklıklar normaldir. Hava akımlarını kesebilecek yatak
ya da divan gibi yumuşak yüzeyler üstünde kullanmayınız.
ISI NEDENİYLE YARALANMALARDAN KAÇINMAK İÇİN
DİZÜSTÜ PC’NİZİ KUCAĞINIZA YA DA VÜCUDUNUZUN HER
HANGİ BİR YERİNE KOYMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
17
1
18
Pil Takımı
Dizüstü bilgisayar, AC güç kaynağına bağlandığında pil takımı
otomatik olarak şarj olmaya başlar ve AC güç bağlı değilken pil
takımı Dizüstü bilgisayara güç sağlar. Bu sayede geçici olarak
lokasyonlar arasında hareket ederken cihazın kullanılması
mümkün olabilmektedir. Pil takımı süresi kullanıma ve de
bu Dizüstü PC’nin spesifikasyonlarına göre çeşitlilik arz
etmektedir. Pil takımının içi açılmamalıdır ve de tek bir birim
olarak satın alınmamalıdır.
2
Pil Takımı – Yaylı
Yaylı batarya kilidi pil takımının güvenli bir şekilde yerinde
muhafaza edilmesi için kullanılmaktadır. Pil takımı yerine
yerleştirildiğinde, otomatik olarak kilitlenecektir. Pil takımını
yerinden çıkarmak için, bu yaylı kilit, sökülmüş pozisyonda
tutulmalıdır.
3
Hard Disk Sürücü Bölmesi
Hard disk sürücüsü bir bölme içinde emniyete alınmıştır.
Dizüstü PC’niz için sabit disk sürücü yükseltmeleri hakkında
bilgi almak üzere yetkili bir servis merkezi veya perakende
satış merkezine başvurunuz. Maksimum uyumluluk ve
güvenilirlik için sabit disk sürücülerini sadece bu Dizüstü
PC’nin yetkili satıcılarından alınız.
4
Bellek (RAM) Bölümü
Bellek bölümü, ilave bellek için genişletme kapasitelerini
sağlamaktadır. İlave bellek, hard disk erişimini minimize
ederek uygulama performansını artıracaktır. BIOS, sistem
içindeki bellek miktarının otomatik olarak tespit eder ve de
POST (Power-On-Self-Test) esnasında CMOS’u konfigüre eder.
Bellek montajının ardında her hangi bir donanım ya da yazılım
(BIOS da dahil olmak üzere) kurulumu gerekmemektedir.
Dizüstü PC'nizin bellek yükseltmeleri hakkında bilgi için
yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret ediniz.
Genişletme modülleri yalnızca bu Dizüstü PC'nin yetkili
perakendecilerinden satın alınız ve de maksimum uyumluluk
ve de güvenilirlikten emin olunuz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Sağ Taraf
1 2
3
4
5
6
7
8
Kulaklık Çıkış Fişi
Stereo kulaklık fişi (1/8 inç) Dizüstü PC’nin dışarı ses sinyallerini
amfili hoparlörlere ya da kulaklıklara aktarmak için kullanılır.
Bu fişi kullanarak yerleşik hoparlörleri otomatik olarak devre
dışı bırakabilirsiniz.
SPDIF Çıkış Fişi
Bu fişi, dijital ses çıkışı için SPDIF (Sony/Phillips Digital
Interface) uyumlu cihazlara bağlantı sağlamaktadır. Bu özelliği
Dizüstü PC’nizi bir Hi-fi ev eğlence sistemi haline getirmek için
kullanınız.
2
�������������������
Mikrofon Giriş Fişi
Mono mikrofon fişi (1/8 inç) ses cihazlarından harici bir
mikrofonu ya da çıkış sinyallerini bağlamak için kullanılır.
Bu fişi kullanarak yerleşik mikrofonun otomatik bir şekilde
kullanılabilirsiniz. Video konferans, ses aktarımları ya da basit
ses kayıtları için bu özelliği kullanınız.
3
USB Yuvası (3.0)
USB (Universal Serial Bus) 12Mbits/sn (USB 1.1), 480Mbits/sn
(USB 2.0), ve de 4.8Gbits/sn (USB 3.0) serisine kadar bağlanan
klavyeler, işaretleme cihazları, kameralar, hard disk sürücüler,
yazıcılar ve tarayıcılar gibi USB 3.0, 2.0 ya da USB 1.1 cihazları
ile uyumludur. USB bir çok cihazın tek bir bilgisayar üstünde,
ilave tak çalıştır yerleri ya da dağıtım soketleri şeklinde
hareket eden bazı çevre birimleri ile eş zamanlı bir biçimde
çalışabilme olanağını sağlar. USB cihazların yakın değiş
tokuşunu destekler, böylece bir çok çevre birimi bilgisayarın
yeniden başlatılmasına gerek kalmadan birbirlerine bağlanır
yada bağlantıları kesilebilir.
Combo
1
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
19
4
Optik Sürücü
Dizüstü PC farklı optik sürücüler ile çeşitli modeller halinde
gelmektedir. Dizüstü PC’nin optik sürücüsü kompakt
diskleri (CD) ve / veya dijital video disklerini (DVD)
destekleyebilir ve de kaydedilebilir (R) ya da yeniden
yazılabilir (RW) özelliklere sahiptir. Her bir model hakkında
detaylar için pazarlama spesifikasyonlarına bakınız.
5
Optik Sürücü Elektronik Çıkarma
Optik sürücü, çıkarma tepsinin açılması için elektronik bir
çıkarma butonuna sahiptir. Ayrıca herhangi bir yazılım
oynatıcısını kullanarak optik sürücü tepsisini herhangi
bir yazılım oynatıcısından çıkarabilir veya Windows’un
“Bilgisayar” kısmındaki optik sürücüye sağ tıklayarak
Çıkar’ı seçebilirsiniz.
6
Optik Sürücüsü Acil Durum (modele göre yeri
değişebilir)
Acil durum çıkarması, elektronik çıkarma özelliğini
çalışmaması halinde optik sürücü tepsisini çıkarmak için
kullanılır. Elektronik çıkarma özelliğinin yerine acil durumlar
dışında acil durum çıkarma özelliğini kullanmayınız.
Optik Sürücüsü Acil Durum
(modele göre yeri değişebilir)
Acil durum çıkarması, elektronik çıkarma özelliğini
çalışmaması halinde optik sürücü tepsisini çıkarmak için
kullanılır. Elektronik çıkarma özelliğinin yerine acil durumlar
dışında acil durum çıkarma özelliğini kullanmayınız.
7
KULLANIMDA İKEN ÇOK FAZLA ISINABİLİR. ADAPTÖRÜN
ÜSTÜNÜ KAPATMADĞINIZDAN VE VÜCUDUNUZDAN UZAK
TUTTUĞUNUZDAN EMİN OLUNUZ.
20
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
8
Kensington® Kilit Yuvası
Kensington® kilitleri (ya da uyumlu olanı), Dizüstü PC' nin
sabit bir nesne üzerinden sökülmesini önleyen bir metal kablo
ya da kilit kullanarak Dizüstü PC' nin emniyete alınmasını
sağlamaktadır. Bazı güvenlik ürünleri, Dizüstü yerinden
oynatıldığında bir alarm vermesi için programlanmış olan bir
hareket dedektörü de içerebilir.
Sol Taraf
1
1
2
3
4
5
6
7
����������
Subwoofer Jakı
������������������������
(seçili modellerde)
Tescilli subwoofer jakı YALNIZCA Dizüstü PC’nizle gelen
subwooferı bağlamak için kullanılır. Subwoofer, şaşırtıcı
bas (düşük frekans) sesini multimedya uygulamalarınızda
çıkarır.
Diğer aygıtları bu jaka BAĞLAMAYIN. Aksi halde subwoofer jakı
veya Dizüstü PC zarar görebilir.
2
Ekran (Monitör) Çıkışı
15 pimli D-sub monitör yuvası, daha geniş harici ekranlar
üzerinde görüntüleyebilme imkanı sağlayan monitör
ya da projektör gibi standart bir VGA uyumlu cihazı
desteklemektedir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
21
3
Hava Kanalları
Hava kanalları soğuk havanın girmesine ve sıcak havanın
dizüstü bilgisayardan çıkmasına olanak sağlar.
Kağıt, elbise, kablolar ya da diğer nesneler gibi çeşitli maddelerin
her hangi bir şekilde hava menfezlerini tıkamamasına özen
gösteriniz, aksi halde Dizüstü PC’nizin aşırı ısınmasına neden
olabilirsiniz.
4
LAN Yuvası
RJ-45 LAN yuvası sekiz pim ile RJ-11 modem yuvasından daha
büyüktür ve de lokal bir ağa erişim için standart bir Ethernet
kablosunu destekler. Yerleşik konektör ilave adaptörlere
ihtiyaç duyulmaksızın rahat kullanıma imkan verir.
5
HDMI Portu
HDMI (Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü) set üstü
kutu, DVD çalar ve A/V alıcısı gibi herhangi bir ses/görüntü
monitörü ile dijital televizyon (DTV) gibi ses ve/veya görüntü
monitörü arasında sıkıştırılmamış tümü dijital ses/görüntü
arayüzüdür. Standart, gelişmiş veya yüksek
çözünürlükteki video ile birlikte tekli kablo üzerindeki
çok kanallı dijital sesi destekler. İlerideki eklemeleri veya
gereksinimleri karşılaması için tüm ATSC HDTV standartlarını
aktarır ve bant genişlikli 8 kanallı dijital sesi destekler.
HDMI
6
USB Yuvası (3.0)
7
USB Yuvası (3.0)
22
USB Charge+ (belirli modellerde)
Notebook PC'niz uyurken, hazırda bekletilirken veya
kapalıyken cep telefonlarınızı ya da dijital ses çalarlarınızı şarj
etmenizi sağlar.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Arka Taraf
1
1
Pil Takımı
Dizüstü bilgisayar, AC güç kaynağına bağlandığında pil
takımı otomatik olarak şarj olmaya başlar ve AC güç bağlı
değilken pil takımı Dizüstü bilgisayara güç sağlar. Bu sayede
geçici olarak lokasyonlar arasında hareket ederken cihazın
kullanılması mümkün olabilmektedir. Pil takımı süresi
kullanıma ve de bu Dizüstü PC’nin spesifikasyonlarına göre
çeşitlilik arz etmektedir. Pil takımının içi açılmamalıdır ve de
tek bir birim olarak satın alınmamalıdır.
Ön Taraf
1
Flaş Bellek Yuvası
1
Normalde dijital kameralar, MP3 çalarlar, cep telefonları ve
PDA gibi cihazlara ait bellek kartlarını kullanmak için ayrı
olarak harici bir kart okuyucu satın alınmalıdır. Bu dizüstü
bilgisayarda, çoğu flaş bellek kartlarını okuyup yazabilen
yerleşik bir yüksek hızlı bellek kartı okuyucusu bulunur.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
23
Subwoofer’ı Bağlama
Dizüstü PC’nizle gelen Subwoofer kompakt boyuttadır ve taşıması
kolaydır. Subwoofer’ı Dizüstü PC’nizdeki özel subwoofer jakına
bağlayın ve multimedya uygulamalarınızda şaşırtıcı bas seslerin keyfini
çıkarın.
ZORLAMAYIN ve bu tescilli subwoofer’ı kullanıcı kılavuzunda
gösterilen, özel subwoofer jakının haricindeki ses jaklarına bağlayın.
Aksi halde subwoofer veya ses jakı zarar görebilir.
24
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bölüm
3:
3
Çalıştırma
Güç Sistemi
AC Güç Kullanarak
Dizüstü PC gücü iki parçadan meydana gelmektedir, güç adaptörü
ve de pil takımı güç sistemi. Güç adaptörü bir duvar prizinden
alınan AC gücünü, Dizüstü PC tarafından ihtiyaç duyulan DC gücüne
dönüştürür. Dizüstü PC'nizi bir üniversal AC-DC adaptörü ile birlikte
gelir. Bu da, anahtarlar ayarlamaksızın ya da güç dönüştürücüler
kullanmada’ 220V-240V prizlerin yanı sıra her hangi bir 100V-120V’
lık bir güç kablosuna bağlayabileceğiniz anlamına gelir. Farklı ülkeler,
tedarik edilen ABD standardı AC güç kablosunu farklı bir standarda
bağlamak için kullanılabilecek bir adaptöre ihtiyaç duyulabilir. Bir
çok otel farklı güç kablolarının yanı sıra farklı voltajları destekleyen
üniversal prizler sağlamaktadır. Güç adaptörlerini başka bir ülkeye
getirirken daha önce buraya seyahat etmiş birine AC priz voltajları
hakkında danışmak daima en iyisidir.
1
3
2
110V
-2
20V
Güç girişinin yeri modelere göre değişiklik göstermektedir. LAN
bağlantı noktasının yerini bulmak için önceki bölüme bakınız.
Neredeyse hemen her ülke için güç ve de modem adaptörleri
içeren Dizüstü PC seyahat hitleri satın alabilirsiniz.
UYARI! DC fişini Dizüstü PC’ye takmadan önce, AC güç kablosunu
bir AC çıkışına BAĞLAMAYIN. Bu, AC-DC adaptörüne zarar
verebilir.
26
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
ÖNEMLİ! Dizüstü PC’ye güç girişi için farklı bir adaptör
kullanırsanız ya da Dizüstü PC'nin adaptörünü diğer elektronik
cihazlar için kullanır iseniz zarar meydana gelebilir. Eğer duman,
yanık kokusu varsa ya da AC-DC adaptöründen şiddetli bir
sıcaklık gelmekte ise, derhal servisinizi arayınız. Eğer AC-DC
adaptörde her hangi bir hatadan şüphelenseniz dahi servisi
arayınız. AC-DC adaptörde bir hatadan ötürü hem Dizüstü PC'ye
hem de pil takımlarına zarar verebilirisiniz.
Ülkesine bağlı olarak bu Dizüstü PC ya iki ya da üç uçlu fiş
ile birlikte gelebilir. Eğer üç uçlu bir fiş tedarik edilmiş ise,
Dizüstü PC'nin güvenli bir şekilde çalışmasını tesis etmek için
topraklanmış bir AC priz ya da uygun bir şekilde topraklanmış
adaptör kullanınız.
UYARI! KULLANIMDA İKEN ÇOK FAZLA ISINABİLİR. ADAPTÖRÜN
ÜSTÜNÜ KAPATMADIĞINIZDAN VE VÜCUDUNUZDAN UZAK
TUTTUĞUNUZDAN EMİN OLUNUZ.
Dizüstü PC kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini en aza
indirmek için güç adaptörünü çıkarın veya AC çıkışını kapatın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
27
Batarya Gücünün Kullanımı
Dizüstü PC, taşınabilir bir pil takımı ile birlikte çalışabilmek üzere
tasarlanmıştır. Pil takımı içerisinde bir arada bulunan bir pil takımı
bulunmaktadır. Tam olarak şarj edilmiş bir pil takımı birkaç saatlik
batarya ömrü sağlayacaktır, ayrıca bu süre daha sonra BIOS
Kurulumundaki güç yönetim özelliklerini kullanarak uzatılabilir. İlave
pil takımları isteğe bağlıdır ve bir Dizüstü PC perakendecisinden ayrı
ayrı satın alınabilir.
Pil Takımının Yerleştirilmesi ve Yerinden Çıkartılması
Dizüstü PC’niz önceden içine pil takımı yerleştirilmiş halde size teslim
edilir ya da teslim aldığınızda pil takımı içerisine yerleştirilmemiş
olabilir. Eğer Dizüstü1 PC'niz önceden yerleştirilmiş bir pil takımına
2
sahip değil ise, pil takımını yerine yerleştirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanınız.
ÖNEMLİ! Üzerinde çalışmakta olduğunuz verinin kaybolmasına
neden olabileceğinden ötürü Dizüstü PC’niz AÇIK konumda iken
pil takımını yerinden çıkartmaya teşebbüs etmeyiniz.
Pil takımını yerine yerleştirmek için:
1
28
2
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Pil takımını yerinden çıkartmak için:
1
2
ÖNEMLİ! Sadece bu Dizüstü PC ile birlikte tedarik edilen ya da
bu model ile kullanım için imalatçı ya da perakendeci tarafından
özellikle onaylanan pil takımlarını
ve de güç adaptörlerini
2
kullanınız,
aksi
halde
Dizüstü
PC’niz
zarar görebilir.
1
Pil Bakımı
Tüm şarj edilebilir bataryalar gibi Dizüstü PC’nin pil takımı şarj
edilebileceği bir şarj limitine sahiptir. Pil takımının yararlı ömrü içinde
bulunduğunuzu çevrenin sıcaklığına, nemliliğine ve de Dizüstü PC’
nizin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Kullanılan pil takımının 5˚C ve de
35˚C (41˚F ve de 95˚F) arasında bir sıcaklık aralığında kullanılması
idealdir. Fakat her durumda, pil takımını kullanım zamanı eninde
sonunda düşecektir ve de bu Dizüstü PC’nin yetkili satıcısından yeni
bir pil takımının satın alınması zorunludur. Bataryaların da bir raf
ömrü olduğundan, depolama amaçlı olarak ekstra pil takımlarının
satın alınması önerilmemektedir.
UYARI! Güvenlik amaçları için, bataryayı ateşe ATMAYINIZ, kısa
devre yaptırmayınız ve de bataryanın içerisini AÇMAYINIZ. Eğer
her hangi bir normal olmayan işlem söz konusu ise ya da çarpma
nedeniyle pil takımı zarar görmüş ise, Dizüstü PC’nizi KAPALI
konuma getiriniz ve de yetkili bir irtibat merkezi ile irtibata
geçiniz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
29
Dizüstü PC’nizin AÇIK konuma getirilmesi
Dizüstü PC’nizi AÇIK konuma getirdiğinizde, ekranda güç – AÇIK
mesajı görünecektir. Eğer gerekir ise, hızlı tuşları kullanarak parlaklığı
ayarlayabilirsiniz. Sistem konfigürasyonunu ayarlamak ya da modifiye
etmek için BIOS Kurulumunu çalıştırmak isterseniz, BIOS Kurulumuna
girmek için [F2] tuşuna basınız. Eğer ilk ekran esnasında [tab] tuşuna
basarsanız, BIOS versiyonu gibi standart yükleme bilgisi görülebilir.
[ESC] tuşuna basınız ve de mevcut sürücülerinizi yüklemek için seçim
yapabileceğiniz bir yükleme menüsü karşınıza çıkacaktır.
Yükleme öncesinde, güç AÇIK duruma getirildiğinde, görüntü
paneli yanıp sönmeye başlar. Bu durum, Dizüstü PC’nin test
programının normal bir parçasıdır ve de görüntü ile ilgili bir
problem değildir.
ÖNEMLİ! Hard disk sürücüsünü korumak için, Dizüstü PC’nizi
kapattıktan sonra yeniden AÇIK duruma getirmek için en azından
5 saniye beklemeniz önerilir.
UYARI! AÇIK durumda olan bir Dizüstü PC’yi, taşıma çantası gibi
hava sirkülasyonunu azaltacak olan her hangi bir malzeme ile
kaplamayınız ya da taşımayınız.
Otomatik Sınama (POST)
Dizüstü PC’nizi açık konuma getirdiğinizde, ilk olarak otomatik
Sınama (POST) adı verilen bir dizi yazılım kontrollü hata teşhis testleri
çalışacaktır. POST’ u kontrol eden yazılım, Dizüstü PC mimarisinin
daimi ve de vazgeçilmez bir parçası olarak yüklenir. POST içinde
sistemin bir hata teşhis testinde geçirilmesi için kullanılan Dizüstü
PC’nin donanım konfigürasyonunun bir kaydı yer almaktadır. Bu
kayıt, BIOS Kurulum programı kullanılarak oluşturulmaktadır. Eğer
POST kayıt ve de mevcut donanım arasında bir fark keşfeder ise, BIOS
kurulumu çalıştırarak ikilemi düzeltmenizi ileten bir mesaj ekranda
görüntülenecektir. Bir çok durumda, Dizüstü PC'yi elinize geçtiğinde,
kayıt düzeltilmelidir. Test sona erdiğinde, eğer bir işletim sistemi ile
hard disk önceden yüklenmemiş ise “Hiç işletim sistemi bulunamadı”
şeklinde bir rapor mesajı alırsınız. Bu durum hard diskin doğru bir
şekilde tespit edildiğini ve de yeni bir işletim sisteminin yüklenmesi
için hazır olduğunu işaret etmektedir.
30
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Self Monitoring and Reporting Technology
POST esnasında, S.M.A.R.T (Self
Monitoring and Reporting
Technology) hard disk sürücüsünü
kontrol eder ve de eğer hard
disk sürücünün bakıma alınması
gerekmekte ise bir uyarı mesajını
görüntüler. Yükleme esnasında
eğer kritik bir hard disk sürücü
uyarısı verilir ise, derhal verinizi
yedekleyin ve de Windows disk
denetim programını çalıştırın.
Window’un disk kontrol
programını çalıştırmak için: Başlat
> Bilgisayar’ı seçin> sabit disk
sürücü simgesine sağ tıklayın >
Özellikler’i seçin > Araçlar sekmesine tıklayın > Şimdi İşaretle >
Başlat’a tıklayın. Daha etkili tarama ve onarım için ayrıca “... sektörleri
tara”yı da seçebilirsiniz, fakat süreç daha yavaş çalışacaktır.
ÖNEMLİ! Bir yazılım disk denetim programını çalıştırdıktan sonra
yükleme sırasında eğer ki hala uyarılar verilmekte ise, o halde
Dizüstü PC’nizi servise götürmeniz gerekmektedir. Bu şekilde
kullanılmaya devam edilmesi veri kaybına yol açacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
31
Batarya Gücünün Kontrol Edilmesi
Batarya sistemi, bataryanın içerisinde ne kadar şarj kaldığını doğru
bir biçimde rapor etmesine imkan sağlayan Windows ortamı
altındaki Akıllı Batarya standardını uygulamaktadır. Tam olarak
şarj edilmiş bir pil takımı Dizüstü PC için bir kaç saatlik çalışma
gücü sağlayacaktır. Ancak gerçek kullanım süresi sizin güç tasarruf
özelliklerinizi nasıl kullandığınıza, genel çalışma alışkanlıklarınıza,
CPU, sistem bellek büyüklüğü ve de görüntü panelinin büyüklüğüne
bağlı olarak çeşitlilik arz edebilmektedir.
Burada gösterilen ekran özellikler sadece örnektir ve de sizin
sisteminizde görebileceğiniz özellikleri yansıtmamaktadır.
Batarya gücü düşük olduğunda uyarlayacaksınız. Düşük batarya
uyarılarını önemsememeye devam ederseniz, Dizüstü PC
nihayetinde bekleme moduna geçecektir (Windows varsayılanı
STR’yi kullanır).
Pil simgesine sağ tıklayın.
Güç adaptörü olmadan pil simgesi üzerindeki imleç.
Pil simgesi sol tıklayın.
Güç adaptörü bulunan pil simgesi
üzerindeki imleç.
UYARI! Batarya gücü tüketildiğinde, RAM’i Askıya Alma (STR:
Suspend-to-RAM) çok uzun sürmez. Güç KAPALI konuma
getirildiğinde Diski Beklet (STD: Suspend-to-Disk) aynı değildir. STD
küçük bir miktarda güç gerektirir ve de komple batarya boşalmasına
ya da hiç bir güç beslemesi (örneğin, hem güç adaptörünün hem de
pil takımının yerinden sökülmesi) olmamasına bağlı olarak eğer hiç
güç mevcut değil ise sona erecektir.
32
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Pil Takımının Şarj Edilmesi
Dizüstü PC’nizi yolda kullanmaya başlamadan önce, pil takımını
şarj etmek mecburiyetindesiniz. Dizüstü PC güç adaptörü
kullanılarak harici bir güç kaynağına bağlanır bağlanmaz pil takımı
şarj olmaya başlar. Pil takımını ilk defa kullanacaksanız, tam bir
şekilde şarj etmenizi önerilir. Dizüstü PC harici bir güç kaynağından
çıkartılmadan önce yeni bir pil takımı tamamen şarj edilmelidir.
Dizüstü PC kapalı durumda iken bir pil takımının şarj edilmesi birkaç
saat alır ve de Dizüstü PC AÇIK konumda iken bu süre en azından iki
katına çıkacaktır. Pil takımı şarj olduğunda batarya şarj ışığı KAPALI
duruma geçecektir.
Pilde kalan şarj miktarı %95’in altına düştüğünde pil şarj olmaya
başlar. Bu pilin sık sık şarj edilmesini engeller. Yeniden şarj etme
sıklığının en aza indirilmesi pil ömrünün uzamasını sağlar.
Sıcaklık çok yüksek olduğunda veya pil voltajı çok yüksek
olduğunda pil şarj işlemi durdurulur.
UYARI! Pil takımını şarjsız bir şekilde bırakmayınız. Pil takımı
zamanla boşalacaktır. Eğer bir pil takımını kullanmamakta
iseniz, yeniden kullanma kapasitesini artırmak için her üç ayda
bir pil takımı şarj edilmelidir, aksi halde gelecekte şarj edilmesi
mümkün olmayacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
33
Güç Seçenekleri
Güç düğmesi Dizüstü Bilgisayarı
AÇAR ve KAPATIR veya uyku ya
da derin uyku moduna geçirir.
Güç düğmesinin gerçek hareketi
Windows Denetim Masası > Güç
Seçenekleri > Sistem Ayarları’
ndan ayarlanabilir.
“Kullanıcıyı Değiştir, Yeniden
Başlat, Uyku veya Kapat” gibi diğer seçenekler için kilitleme
simgesinin yanında bulunan ok düğmesine tıklayın.
Yeniden Başlatma ya da Yeniden Yükleme
İşletim sisteminizde değişiklikler yaptıktan sonra, size bilgisayarı
yeniden başlatmanızı öneren iletiler gelecektir. Bazı yükleme
süreçleri, yeniden başlatmaya izin vermek için bir diyalog kutusu
sağlanacaktır. Sistemi manuel olarak başlatmak için, Yeniden Başlat’
ı seçin.
ÖNEMLİ! Hard disk sürücüsünü korumak için, Dizüstü PC’nizi
kapattıktan sonra yeniden AÇIK duruma getirmek için en azından
5 saniye beklemeniz önerilir.
34
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Acil Durum Kapaması
İşletim sisteminiz düzgün biçimde KAPANMAZSA veya yeniden
başlamazsa, Dizüstü PC’nizi kapatmanın başka yolları da vardır:
• Güç düğmesine
4 saniye
müddetince basılı tutunuz.
ÖNEMLİ! Veri yazılmakta ise acil durum kapama butonuna
basmayınız; bu şekilde yaparak kaydetmekte olduğunuz veride
kayıplar oluşmasına neden olursunuz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
35
Güç Yönetim Modları
Dizüstü bilgisayar pil ömrünü maksimuma çıkarabileceğiniz ve
toplam sahip olma maliyetinizi azaltabileceğiniz çok sayıda otomatik
veya ayarlanabilir güç tasarrufu özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin
bazılarını BIOS ayarlarında bulunan Güç menüsünü kullanarak
kontrol edebilirsiniz. ACPI güç yönetim ayarları işletim sistemi
vasıtasıyla yapılır. Güç yönetim özellikleri bazı parçaların sıklıkla
düşük elektrik tüketiminde tutup ihtiyaç anında tam çalıştırarak
elektrikten mümkün olduğunca tasarruf etmek üzere dizayn
edilmiştir.
Uyku ve Derin Uyku
Güç yönetimi ayarları Windows
> Denetim Masası > Donanım
ve Ses > Güç Seçenekleri’nde
bulunabilir. Güç Seçenekleri’
nde ekran panelini kapatmak
veya güç düğmesine basmak
için “Uyku/Derin Uyku” veya
“Kapat”ı tanımlayabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayarınız belirli komponentleri KAPATARAK
kullanılmıyorsa “Uyku” ve “Derin Uyku” güçten tasarruf sağlar.
İşinize geri döneceğiniz zaman, sanki hiç kapatmamışsınız gibi en
son durumunda (bir belge yarıya kadar kaydırıldıysa veya e-posta
yarısına kadar yazıldıysa) nasılsa öyle açılır. “Bilgisayarı kapat” tüm
uygulamaları kapatır ve size kaydedilmemiş işlerinizi kaydetmeyi
isteyip istemediğinizi sorar.
36
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
“Uyku” RAM’i askıya al (STR) ile
aynıdır. Bu işlem çoğu bileşenler
kapalı olduğu halde mevcut
bilgilerinizi ve durumunuzu RAM’
de tutar. Çünkü RAM geçicidir,
bilgiyi saklamak (tazelemek)
için güce gereksinim duyar. Bu
seçeneği görmek için Windows
düğmesine tıklayın ve kilitleme
simgesinin yanındaki ok’a tıklayın. Bu modu etkinleştirmek için [Fn
F1] klavye kısayol tuşunu da kullanabilirsiniz. [Fn] dışında herhangi
bir klavye tuşuna basarak kurtarın. (NOT: Güç göstergesi bu modda
yanıp sönecektir.)
“Derin Uyku” Disk’i askıya al (STD) ile aynıdır ve mevcut bilgi ve
durumunuzu sabit diskte kaydeder. Bu sayede, RAM belirli aralıklara
yenilenmeye gerek duymaz ve güç tüketimi büyük oranda düşer
fakat tamamen bitmez. Çünkü LAN gibi belirli uyandırma bileşenleri
güçlü kalmaya ihtiyaç duyar. “Derin Uyku”, “Uyku” moduyla
karşılaştırıldığında daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bu seçeneği
görmek için Windows düğmesine tıklayın ve kilitleme simgesinin
yanındaki oka tıklayın. Güç düğmesine basarak kurtarın. (NOT: Güç
göstergesi bu modda KAPANACAKTIR.)
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
37
Isıya Bağlı Güç Kontrolü
Dizüstü bilgisayarın ısı durumunu kontrol için üç güç kontrol metodu
vardır. Bu güç kontrolleri kullanıcı tarafından düzenlenemez ve
dizüstü bilgisayar bu durumlardan herhangi birine girdiği zaman fark
edilir. Aşağıdaki sıcaklıklar kasa sıcaklığını gösterir (CPU değil).
•
•
•
38
Sıcaklık güvenli üst limiti aştığı zaman fanlar aktif soğutma için
devreye girer.
Sıcaklık güvenli üst limiti aştığı zaman CPU pasif soğutma için
hızını düşürür.
Sıcaklık güvenli maksimum üst limiti aştığı zaman sistem kritik
soğutma için kapanır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Özel Klavye Fonksiyonları
Renkli Geçiş Tuşları
Aşağıda yer alanlar Dizüstü PC klavyesi
üzerinden mevcut olan renkli geçiş
tuşlarını tanımlar. Renkli komutlar ancak,
bir renkli komut ile bir tuşa basılı tutarken
ilk önce fonksiyon tuşuna basıp akabinde
de basılı tutarak erişilebilir.
Fonksiyon tuşları üstünde yer alan Geçiş Tuşu lokasyonları
modele bağlı olarak çeşitlilik arz edebilmekte ancak, fonksiyonlar
hep aynı kalmaktadır. Fonksiyon tuşları yerine ikonları izleyiniz.
“ZZ” İkon (F1): Dizüstü PC’yi bekleme moduma alır (güç
yönetim kurulumundaki uyku düğme ayarına bağlı olarak
ya RAM'e Kaydet ya da Diske Kaydet).
Radyo Kulesi (F2): Sadece kablosuz modeller: Dahili
kablosuz LAN ya da Bluetooth (seçili modeller üstünde)
ekran üzerinde bir görüntü ile AÇIK ya da KAPALI
konuma gelir. Aktif hale getirildiğinde, buna tekabül
eden kablosuz göstergesi yanacaktır. Kablosuz LAN ya
da Bluetooth kullanmak için Windows yazılım ayarları
gereklidir.
Parlaklık Azaltma Simgesi (F5): Ekran parlaklığını
düşürür.
Parlaklık Artırma Simgesi (F6): Ekran parlaklığını artırır.
LCD İkonu (F7): Görüntü panelini AÇIK ya da KAPALI
konuma getirir. Bu tuş ayrıca düşük çözünürlük modların
kullanımı esnasında görüntünün tamamının ekrana
sığmasını sağlamak amacıyla sizin ekran alanınızı
genişletir (bazı modellerde).
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
39
LCD/Monitor İkonları (F8): “Yalnız LCD -> Yalnız CRT (Harici
Monitör) -> LCD + CRT Klon -> LCD + CRT Genişletme” serisi
içinde Dizüstü PC’nin LCD ekranı ile harici bir monitör
arasında geçiş sağlar. (Bu fonksiyon 256 renkte çalışmaz,
Ekran Özellik Ayarlarında Yüksek Renk seçimi yapınız).
NOT: Ön-yükleme yapmadan “önce” bir harici monitöre
bağlanmalıdır.
Dokunma Pedi (F9) (belirli modellerde):
Yerleşik dokunma pedinin KİLİTLİ (pasif halde) ve de
KİLİTSİZ (aktif halde) durumları arasında geçişini sağlar.
Dokunma pedini kilitleyerek, yazı yazdığınız esnada
imlecin kazara hareket etmesini önlemiş olursunuz ve de
bir fare gibi harici bir işaretleme cihazı ile en iyi şekilde
kullanılır. NOT: Seçili modeller dokunmaya duyarlı
tablet düğmeleri arasında bir göstergeye sahip olup
dokunmaya duyarlı tablet KİLİDİ AÇIK (etkin) iken
yanacak ve KİLİTLİ (devre dışı) iken yanmayacaktır.
Hoparlör İkonları (F10): Hoparlörleri AÇIK ya da KAPALI
konuma getirir (Sadece Windows İşletim Sisteminde).
Hoparlör Aşağı İkonu (F11):
Hoparlörün sesini azaltır (sadece Windows İşletim
Sisteminde).
Hoparlör Yukarı İkonu (F12):
Hoparlörün sesini artırır (sadece Windows İşletim
Sisteminde).
Num Lk (Ins): Sayısal dokunma pedini (numara kilidi)
KAPALI ya da AÇIK konuma getirir. Numara girişinde
bulunmak için size klavyenin daha geniş bir kısmını
kullanabilme imkanı sağlar. (belirli modellerde)
Scr Lk (Del): “Kaydırma Kilit” özelliğini AÇIK ya da KAPALI
konuma getirir. Hücre yönlendirmesi için size klavyenin
daha geniş bir kısmını kullanabilme imkanı sağlar. (belirli
modellerde)
40
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Fn+C: “Mükemmel Video Kavrama Teknolojisi" fonksiyonunu
AÇIK ya da KAPALI duruma getirir. Bu sayede kontrast,
parlaklık, yüzey tonu ve kırmızı, yeşil ya da mavi için renk
doygunluğunu geliştirmek için farklı ekran renk geliştirme
modları arasında geçişlere olanak sağlar. Mevcut modu
Ekranda Görüntü (OSD) özelliği aracılığı ile görebilirsiniz.
Fn+V (belirli modellerde): “Life Frame” yazılım
uygulamasına geçiş yapar.
Bazı modellerde, bu işlev sadece kamerayı devreye soktuğunuzda
kullanılabilir.
Fn+A (belirli modellerde):
Çevre ışık sensörünü AÇAR/KAPATIR.
Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Bu tuş güç
tasarruflarını çeşitli güç tasarruf modları arasında
değiştirir. Performansı pil süresine karşı en üst düzeye
çıkarmak için güç tasarrufu modları dizüstü bilgisayarın
birçok yönünü kontrol etmektedir. Güç adaptörü
kullanılması veya adaptörün çıkarılması sistemi AC modu
ve pil modu arasında otomatik olarak değiştirecektir.
Mevcut modu ekrandaki görüntüden (OSD) görebilirsiniz.
Fn+Enter (genişletilmiş klavye): “Hesap Makinesini”
getirir. (belirli modellerde)
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
41
Microsoft Windows Tuşları
Aşağıda tanımlandığı üzere klavye üstünde iki özel Windows tuşu
mevcuttur.
Üzerinde Windows Logosu bulunan tuş, Windows masa
üstünün en alt sol köşesinde yer alan Başlat menüsünü
aktif hale getirir.
Küçük bir imleç ile bir Windows menüsüne benzeyen
diğer tuş, özellikler menüsünü aktif hale getirir ve de bir
Windows nesnesi üzerinde farenin sağ düğmesine basma
ile denk bir işlemdir.
Genişletilmiş Klavye (seçilen modellerde)
Seçili modellerde
genişletilmiş bir klavye
mevcuttur. Genişletilmiş
klavye, kolay rakam
girişi için özel bir sayısal
tuş takımına sahiptir.
Genişletilmiş tuş takımını
rakam ya da imleç yönleri
olarak kullanma arasında
geçiş yapmak için [Num
Lk / Scr Lk] tuşunu kullanın.
İmleç yön tuşları çizelge ya da
tablolarda bulunan alan ya da
hücreler arasında gezinti içindir.
42
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Multimedya Kontrol Tuşları (belirli modellerde)
Multimedya kontrol tuşları multimedya uygulamasının uygun şekilde
kontrolüne imkan tanır. Aşağıda Dizüstü bilgisayar üzerinde bulunan
her bir multimedya kontrol tuşları açıklanmıştır.
Bazı kontrol tuş fonksiyonları dizüstü bilgisayar modelinize bağlı
olarak farklılık gösterebilir.
CD kontrol fonksiyonları için ok tuşları ile kombinasyon içinde [Fn]
tuşunu kullanınız.
CD Oynat/Duraklat
CD durduğunda, CD’yi çalmaya başlar.
CD çalınırken, CD’nin çalmasını duraklatır.
CD Durdur
CD çalarken: CD çalmasını durdurur.
Bir Önceki Parçaya CD’yi Döndürme (Geriye
Sarma)
CD çalarken, bir önceki müzik/film parçasına geri
dönüş yapmak için basınız.
Bir Sonraki Parçaya CD’yi Geçirme (İleri Hızlı
Sarma)
CD çalarken, bir sonraki müzik/film parçasına geçiş
yapmak için basınız.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
43
Anahtarlar ve Durum Göstergeleri
Anahtarlar
Güç Düğmesi
44
Güç anahtarı Dizüstü PCyi açmanızı ve kapamanızı, aynı
zamanda STD'den dönüşü sağlar. Anahtara bir kez basarak
Dizüstü PC'yi AÇIN ve bir kez daha basarak KAPATIN. Güç
anahtarı yalnızca ekran paneli açıldığında çalışır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Durum Göstergeleri
Güç Göstergesi
Güç göstergesi Dizüstü PC AÇIK konuma getirildiğinde yanar
ve de Dizüstü PC RAM Beklemede (Standby) modunda iken
yavaş bir şekilde yanıp söner. Dizüstü PC KAPALI konuma
getirildiğinde ya da Disk Beklemede (Kış Uykusu) modunda iken,
bu gösterge KAPALIDIR.
Batarya Şarj Göstergesi (iki renkli)
İki renkli pil şarjı göstergesi pilin güç durumunu aşağıdaki gibi
gösterir:
Yeşil AÇIK: Pil gücü %95 ile %100 arasındadır (AC gücüyle).
Turuncu AÇIK : Pil gücü %95’ten azdır (AC gücüyle).
Yanıp Sönen Turuncu: Pil gücü %10’dan azdır (AC gücü
olmadan).
Kapalı: Pil gücü %10 ile %100 arasındadır (AC gücü olmadan).
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
45
Sürücü Aktivite Göstergesi
Dizüstü PC’nin hard disk gibi bir ya da daha fazla depolama
cihazına/cihazlarına erişmekte olduğunu işaret eder. Erişim
zamanına göre ışık orantısal olarak yanıp söner.
Bluetooth / Kablosuz LAN Göstergesi
Bu yalnız dahili Bluetooth (BT) ve yerleşik kablosuz LAN içeren
modellerde geçerlidir. Dizüstü PC'nin yerleşik Bluetooth (BT)
işlevinin etkinleştiğini göstermek için bu gösterge ışığı yanar.
Yerleşik kablosuz LAN etkinleştirildiğinde bu gösterge yanar.
(Windows yazılım ayarları gereklidir.)
Büyük Harf Kilit Göstergesi
46
Bu gösterge yandığında büyük harf kilidinin [Caps Lock] aktif
hale getirildiğine işaret eder. Büyük harf kilidi bazı klavye
harflerinin büyük harfler (örn. A, B, C) şeklinde kullanılmasına
imkan verir. Büyük harf kilit ışığı KAPALI durumda iken, yazılan
harfler daha küçük formlarında (örn. a, b, c) olacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Hızlı Tuşu Kullanma
Hızlı Tuş ile mevcut Hızlı Tuş işlevinizi hızlı bir şekilde etkinleştirmek
için düğmeye basın.
Bir kerede bir Hızlı Tuş işlevini yapılandırabilirsiniz.
Hızlı Tuşu ilk kez kullanma
Hızlı Tuşa ilk kez bastığınızda, Hızlı Tuşun işlevlerini yapılandırmanıza
yardımcı olmak için Hoş Geldiniz ekranı görünür.
Hızlı Tuşu ilk kez kullanmak için:
1. Güç düğmesinin karşısındaki Hızlı Tuşa basın.
2. Ayarlar ekranını başlatmak için Hoş Geldiniz ekranından Ayarlar'ı
tıklatın.
3. Ayarlar ekranından, simgelerden birini tıklatın, ayarları yapılandırın,
sonra Uygula'yı tıklatın.
Yapılandırabileceğiniz Hızlı Tuş işlevleriyle gözatmak için okları
tıklatın.
Şu Hızlı Tuş işlevlerini yapılandırabilirsiniz:
İşlev
Açıklama
Ses Düzeyi Düğmesi
Ses düzeyini açar/azaltır veya sessiz moduna geçirir.
Hızlı Uygulama
Sık kullanılan uygulamayı veya Office dosyalarını hızlı
bir şekilde başlatır.
Hızlı Web
Sık kullanılan web sitenizi hızlı bir şekilde başlatır.
Mükemmel Önayar
Altı renkli ekran önayarından seçim yapmanızı sağlar.
Video Magic
Video oynatma, düzenleme ve format dönüştürmeleri
için Video Magic'i hızlı bir şekilde başlatır.
Geri Sayım Zamanlayıcısı
Uyku, kapatma veya hazırda bekletme için bir geri
sayım zamanlayıcı başlatır.
Dokunma Pedi Kilidi
Dokunma pedini etkinleştirmenizi veya devre
dışı bırakmanızı sağlar. Bu işlev Dokunma Pedini
Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma işlevi tuşu olan <Fn>
+ <F9> tuşları gibi davranır.
İşlev
Açıklama
Çıkış Ekranı Seçici
Dizüstü bilgisayar, harici monitör ve çoğaltılmış bir
monitör arasında hızlı geçiş yapar.
Bu işlev Dokunma Pedi LCD/Monitör Geçiş işlevi tuşu
olan <Fn> + <F8> tuşları gibi davranır.
Kablosuz Bağlanabilirlik
Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirmeye veya devre dışı
bırakmaya izin verir. Bu işlev WLAN/Bluetooth Anahtarı
işlevi tuşu olan <Fn> + <F2> tuşları gibi davranır.
Medya Kontrolü
Hızlı bir şekilde Windows Media Player'ı başlatır ve
ortam oynatma sırasında çalar/duraklatır.
Hızlı Tuşu yeniden yapılandırmak için, Hızlı Tuş ayarları ekranını
başlatmak için üç saniye kadar Hızlı Tuşu basılı tutun.
4
4:
Dizüstü Bilgisayar Kullanımı
Bölüm
Dizüstü Bilgisayarınızın entegre dokummatik yüzey işaretleme aygıtı
basınca duyarlıdır ve hareketli parçalar içermez. Bazı uygulama
yazılımlarıyla çalışmak için yine de bir aygıt sürücüsü gerekir.
Sağ tıklama düğmesi
(noktalı çizgi dışındaki bölge)
Sol tıklama düğmesi
(noktalı çizgi içindeki bölge)
Dokunmatik yüzeyi çalıştırmak için parmağınızdan başka bir nesne
KULLANMAYIN. Bu nesneler dokunmatik yüzeyin yüzeyine zarar
verebilir.
52
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Dokunmatik yüzeyi kullanma
Dokunmatik yüzeyi normal bir farenin işlevlerini simüle eden etkileşimli
bir aygıttır. İşaretçiyi hareket ettirmek için bir parmaklı ve çok parmaklı
hareketleri kullanmanızı sağlar, böylece öğeleri seçip tıklayabilir,
görüntüleri döndürüp yakınlaştırabilir, listeleri kaydırabilir, ayrıca
pencereler arasında gezinebilir ve geçiş yapabilirsiniz.
İşaretçiyi hareket ettirme
İşaretçisini etkinleştirmek için dokunmatik yüzeyin herhangi bir
yerine dokunabilir veya tıklayabilirsiniz, sonra işaretçiyi ekranda
hareket ettirmek için dokunmatik yüzey üzerinde parmağınızı
kaydırabilirsiniz.
Dikey kaydır
Yatay kaydır
Çapraz kaydır
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
53
Dokunmatik yüzey kullanım resimleri
Dokunma - Dokunmatik yüzey üzerine dokunma ekrandaki öğeleri
seçmenizi ve dosyaları açmanızı sağlar.
Bir öğeyi seçmek için bir kez
dokunun.
Seçili öğeyi açmak için iki kez
dokunun.
Tıklama - Dokunmatik yüzeyin üzerini tıklama sol fare düğmesi ve sağ
fare düğmesinin işlevlerini simüle eder.
Sol tıklama
Bir öğeyi seçmek için bir kez
tıklayın, sonra açmak için çift
tıklayın.
Sağ tıklama
Bir öğeyi seçmek için bir kez
tıklayın ve menü seçeneklerini
görüntüleyin.
Sürükleme ve bırakma - Dokunmatik yüzey üzerinde sürükle ve bırak
işlemini yapma ekran üzerindeki öğeleri yeni bir konuma hareket
ettirmeyi sağlar.
Sürükle
Bırak
İki kez dokunarak bir öğeyi seçin, Öğeyi yeni konuma bırakmak
sonra aynı parmağı kaldırmadan için parmağınızı dokunmatik
dokunmatik yüzey üzerinde yüzeyden kaldırın.
kaydırın.
54
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Döndürme - Görüntüleri saat yönünde/saatin tersi yönünde döndürme
dokunmatik yüzey üzerinde sıkıştırma hareketi yapılarak sağlanır.
Dokunmatik yüzeye iki parmağınızı koyun, sonra görüntüyü döndürmek
için saat yönünde veya saatin tersi yönünde daire hareketi çizin.
Kaydırma - Dokunmatik yüzey üzerinde iki parmağınızı kullanarak
listelerde dikey ve yatay olarak kaydırabilirsiniz.
Sürekli kaydırma sağlamak için, yukarıdan aşağıya/soldan sağa veya
tam tersi hareket ederken parmaklarınızı dokunmatik yüzeyin kenarında
tutun. Sürekli kaydırma etkinleştirildiğinde fare işaretçisi çift başlı ok
işaretçisine döner.
Yakınlaştırma - Dokunmatik yüzey üzerinde iki parmağınızı
kullanarak seçili görüntünüzün görüntüleme boyutunu büyütebilir
veya küçültebilirsiniz.
Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirinden
ayırın/birleştirin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
55
Üç parmakla gezinme - Dokunmatik yüzeyde üç parmak kullanarak
sayfalarda soldan sağa/sağdan sola gezinebilirsiniz. Bu hareketi
masaüstünüzdeki etkin pencereler arasında geçiş yapmak için de
kullanabilirsiniz.
Dokunmatik yüzeyin bakımı
Dokunmatik yüzey basınca duyarlıdır. Düzgün kullanılmazsa kolaylıkla
zarar görebilir. Aşağıdaki önlemleri dikkate alın.
• Dokunmatik yüzeyin kir, sıvı veya yağ ile temas etmediğinden emin
olun.
• Parmaklarınız kirliyse veya ıslaksa dokunmatik yüzeye dokunmayın.
• Dokunmatik yüzey veya dokunmatik yüzeyin düğmeleri üzerine ağır
nesneler koymayın.
• Dokunmatik yüzeyi tırnaklarınızla veya sert nesnelerle çizmeyin.
Dokunmatik yüzey zorlamadan yapılan hareketlere yanıt verir.
Yüzeye çok sert dokunmak gerekmez. Çok sert dokunma
dokunmatik yüzeyin yanıtlama süresini kısaltmaz. Dokunmatik
yüzey en iyi ışık basıncına yanıt verir.
56
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Dokunmatik yüzeyi otomatik olarak devre dışı
bırakma
Harici bir USB fare takıldığında dokunmatik yüzeyi otomatik olarak
devre dışı bırakabilirsiniz.
Dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakmak için:
1.Denetim Masası'na gidin. Görüntüleme ayarlarını Geniş
Simgeler olarak değiştirin, sonra Fare'yi seçin.
2.
ELAN sekmesini seçin.
3.Harici işaretleme aygıtı takıldığında devre dışı bırak
seçeneği bulunan kutuyu işaretleyin.
4. Geçerli değişiklikleri kaydetmek için Uygula'yı seçin veya
değişiklikleri kaydedip çıkmak için Tamam'ı seçin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
57
Depolama Aygıtları
Depolama aygıtları dizüstü bilgisayarın belgeler, resimler ve diğer
dosyaları çeşitli depolama aygıtlarına yazmasını veya onlardan
okumasını sağlar.
Optik Sürücü (belirli modellerde)
Bir optik diskin takılması
1. Dizüstü bilgisayarınız açıkken sürücünün düğmesine basarak
tepsinin kısmen dışarı çıkmasını sağlayın.
2. Yavaşça sürücü tepsisinin ön panelinden tutarak tepsiyi tam
olarak dışarı kaydırın. CD sürücü lensi ve diğer mekanizmalara
dokunmamaya dikkat edin ve sürücü tepsisinin altındaki
herhangi bir engelin tıkanıklık yapmayacağından emin olun.
58
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
3. Diski kenarlarından tutarak ve boyalı tarafı üste gelecek şekilde
tutun. Disk göbeğe oturana kadar iç merkez kısmında iki
taraftan aşağı bastırın. Doğru yerleştirildiyse göbek diskten
yukarıda olmalı.
4. Sürücü tepsisini hafifçe iterek yerine yerleştirin. Sürücü, diskte
bulunan içindekiler (TOC) kısmını okumaya başlayacaktır.
Sürücü durduğu zaman, disk kullanıma hazır durumdadır.
CD’deki bilgiler okunurken CD’nin sürücü içinde şiddetli bir
şekilde döndüğünü duymanız veya hissetmeniz normaldir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
59
Bir optik diskin çıkarılması
Tepsiyi dışarı çıkarın ve göbekten diski kurtarmak için belli bir açıyla
diskin kenarından kaldırın.
Acil durumlarda çıkarma
Acil durum çıkartıcısı optik sürücüde bir deliktedir ve optik
sürücünün tepsisini elektronik çıkartıcı çalışmadığı durumlarda
çıkarmak için kullanılır. Acil durum çıkartıcıyı elektronik çıkartıcının
yerine kullanmayın.
İğneyi aynı bölgedeki aktivite göstergesine batırmadığınızdan
emin olun.
Gerçek yeri her modelden
modele değişiklik gösterir.
60
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Optik Sürücü Kullanımı
Optik diskler ve ekipmanları hassas aletlerden oluştuğu için dikkatli
kullanılmalı. CD satıcılarınızın önemli güvenlik talimatlarını aklınızda
bulundurun. Masaüstü optik sürücülerinden farklı olarak, dizüstü
bilgisayarlar açı ne olursa olsun CD’yi tutmak için bir göbek kullanır.
Bir CD’yi takarken Cd’nin merkezinin göbeğe bastırılması çok
önemlidir aksi taktirde optik sürücü tepsisi CD’yi çizer.
UYARI! Eğer CD doğru şekilde göbeğe kilitlenmediyse, CD tepsi
kapalıyken zarar görebilir. Her zaman tepsiyi yavaşça kapatırken
zarar vermemek için CD’yi dikkatlice izleyin.
Bir CD sürücü yazısı sürücüde CD olup olmadığına bakılmaksızın
mevcut olacaktır. CD’yi doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra
bilgiye sabit disk sürücüsü gibi erişilebilecektir; tek farkı CD’ye bir
şey yazılamaz veya CD’de değişiklik yapılamaz. Uygun programı
kullanarak, bir CD-RW sürücüsü veya DVD+CD-RW sürücüsü CD-RW
disklerini sabit disk sürücüsü gibi yazma, silme ve düzenlemek için
kullanma izin verir.
Yüksek hızlı her optik sürücülerin bozuk CD’ler veya CD baskıları
nedeniyle tireşimi normaldir. Titreşimi azaltmak için dizüstü
bilgisayarı düz bir zeminde kullanın ve CD üzerine etkiket
yapıştırmayın.
Müzik CD’si Dinleme
Optik sürücüler müzik CD’lerini oynatabilir, buna karşılık DVD
müziklerini sadece DVD-ROM sürücüsü oynatır. Müzik CD’sini takın
ve Windows™ otomatik olarak bir oynatıcı aşıp çalmaya başlayacaktır.
DVD müzik diskine ve yüklü olan programa bağlı olarak, DVD
dinlemek için DVD oynatıcı program açmanız gerekebilir. Sesi, geçiş
tuşları veya görev çubuğundaki Windows™ hoparlör simgesine
tıklayarak ayarlayabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
61
Flash Bellek Kart Okuyucu
Normalde bir PCMCIA hafıza kartı okuyucusunun; dijital kameralar,
MP3 çalarlar, cep telefonları ve PDA’ler de kullanmak için ayrıca
satın alınması lazımdır. Bu Dizüstü bilgisayarda aşağıdaki örnekte
gösterildiği gibi birçok flash bellek kartını kullanabilen bir yerleşik
bellek kart okuyucusu mevcuttur. Memory Stick’ler standart
veya MagicGate teknolojisiyle birlikte verilebilir. Yerleşik hafıza
kart okuyucusu sadece kullanışlı değil aynı zamanda yüksekbant genişliğine sahip PCI yolunu kullandığı için diğer hafıza kartı
okuyucularının çoğundan daha hızlıdır.
ÖNEMLİ! Flash bellek kart uyumluluğu Dizüstü bilgisayar
modeline ve flash bellek kartı teknik özelliklerine bağlı olarak
değişir. Flash bellek kartı teknik özellikleri devamlı olarak
değiştiğinden uyumluluk da uyarı vermeden değiştirilebilir.
SD / MMC
MS / MS Pro
ÖNEMLİ! Kartları okurken, kopyalarken, format atarken, silerken
veya bu işlemlerin herhangi birini yaptıktan hemen sonra
çekmeyin aksi halde kartta bilgi kaybı meydana gelebilir.
UYARI! Veri kaybını önlemek için, flaş bellek kartını çıkarmadan
önce görev çubuğundaki Windows
“Safely Remove Hardware and Eject
Media” işlevini kullanınız.
62
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Sabit Disk Sürücü
Sabit disk sürücüleri yüksek kapasiteye sahiptir ve disket sürücülerle
optik sürücülerden daha hızlı iş yapabilir. Dizüstü bilgisayar
değiştirilebilir sabit disk sürücüsü ile birlikte gelmektedir. Mevcut
sabit disk sürücüler sabit disk hatalarını ve bozulmalarını olmadan
tespit etmek için S.M.A.R.T.’yi (Self Monitorin and Reporting
Technology:Kendini Kontrol Etme ve Raporlama Teknolojisi)
destekler. Sabit disk değiştirileceği veya yükseltileceğinde, bu
dizüstü bilgisayar için daima yetkili servislere veya satıcılara gidin.
ÖNEMLİ! Dizüstü bilgisayarın kötü kullanımı sabit disk
sürücüsüne zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarı özenli kullanın ve
onu statik elektrikten, şiddetli sarsıntıdan ve darbelerden uzak
tutun. Sabit disk sürücüsü en hassas parçadır ve eğer dizüstü
bilgisayar bir yerden düşerse muhtemelen ilk veya tek hasar
görecek parçadır.
ÖNEMLİ! Sabit disk değiştirileceği veya yükseltileceğinde, bu
dizüstü bilgisayar için daima yetkili servislere veya satıcılara
gidin.
Sabit disk kapağını çıkarmadan önce tüm takılı çevre aygıtları,
telefon veya telekomünikasyon hatlarını ve güç konektörünü
(harici güç kaynağı, pil takımı vs.) çıkarın.
Sabit disk sürücü sayısı satın aldığınız modele göre
değişmektedir. İkinci sabit disk sürücü bölmesi boş olabilir
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
63
Sabit disk sürücülerini konumlandırma:
Sabit disk sürücüsünün sökülmesi
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
64
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
2
1
Sabit disk sürücüsünün monte edilmesi
2
1
2
2
1
2
1
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
65
Bellek (RAM)
İlave bellek, sabit sürücü erişimini azaltarak uygulama performansını
artıracaktır. Dizüstü PC'nizin bellek yükseltmeleri hakkında
bilgi için yetkili servis merkezini ya da perakendecinizi ziyaret
ediniz. Genişletme modülleri yalnızca bu Dizüstü PC'nin yetkili
perakendecilerinden satın alınız ve de maksimum uyumluluk ve de
güvenilirlikten emin olunuz.
BIOS, sistemdeki bellek miktarını otomatik olarak tespit eder ve
POST (Power-On-Self-Test / Otomatik Sınama) işlemi sırasında CMOS’
u buna göre yapılandırır. Bellek yüklendikten sonra başka donanım
veya yazılımın (BIOS dahil) kurulmasına gerek yoktur.
Bir belleği takmadan veya
çıkarmadan önce tüm takılı
çevre aygıtları, telefon veya
telekomünikasyon hatlarını
ve güç konektörünü (harici
güç kaynağı, pil takımı vs.)
çıkarın.
Bellek Kartının Takılması:
Bellek Kartının Çıkarılması:
33
(Bu sadece bir örnektir.)
66
(Bu sadece bir örnektir.)
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bağlantılar
Yerleşik ağ yükseltme olarak yüklenemez. Satın aldıktan sonra,
ağ genişletme kartı olarak yüklenebilir.
Ağ Bağlantısı
Bir ağ kablosunun, her iki ucunda RJ-45 bağlantı elemanları olan, bir
ucunu dizüstü bilgisayardaki modem/ağ girişine diğer ucunu da bir
göbeğe veya anahtara bağlayın. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T hızlar
için, ağ kablonuz 5’lik veya daha yüksek (3’lük değil) kategoride ve
çift-bükümlü kablolama olmalıdır. Eğer arayüzü 100/1000Mbps hızda
çalıştırmayı düşünüyorsanız, bir 100 BASE-TX / 1000 BASE-T göbeğe
(bir BASE-T4 göbeğe değil) bağlanmalıdır. 10Base-T için 3’lük, 4’lük,
veya 5’lik kategorideki çift-bükümlü kabloyu kullanın. 10/100 Mbps
çift yönlü bağlantı bu dizüstü bilgisayarda desteklenir fakat “çift yön”
açık bir ağ anahtarlama göbeğine bağlantı olması gerekir. Yazılımın
geçerli olan ayarları en hızlı şekilde kullanılacak şekilde düzenlendiği
için kullanıcı müdahalesine gerek yoktur.
1000BASE-T (veya Gigabit) sadece belirli modellerde desteklenir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
67
TÇift-Bükümlü Kablo
Bu kablo Ethernet kartı bir ana sisteme (genelde bir göbek veya
anahtar) bağlar bir doğrudan-anında Twisted Pair Ethernet (TPE)
olarak adlandırılır. Uçtaki bağlantı elemanları RJ-11 telefon bağlantı
elemanlarıyla uyumlu olmayan RJ-45 elemanlarıdır. İki bilgisayar
arada göbek olmadan birbirine bağlanacaksa, bir aktarma noktası
LAN kablosu gereklidir (Hızlı-Ethernet modeli). (Gigabit modelleri
otomatik-aktarma noktalarını destekler dolayısıyla bir aktarma
noktası LAN kablosu isteğe bağlıdır.)
Bir Ağ Göbeğine veya Anahtara yerleşik Ethernet denetleyicisiyle
kullanım için bağlanan dizüstü bilgisayar örnekleri.
Ağ Göbeği veya Anahtar
RJ-45 bağlantı elemanlı
ağ kablosu
68
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Kablosuz LAN Bağlantısı (belirli modellerde)
Opsiyonel yerleşik kablosuz LAN kullanımı kolay uyumlu bir
kablosuz Ethernet adaptörüdür. IEEE 802.11 standardının kablosuz
LAN (WLAN) için kurulmasıyla, opsiyonel yerleşik kablosuz LAN
2.4GHz/5GHz frekanslarında Direk Sıralama Yayılım Demeti (DSSS:
Direct Sequence Spread Spectrum) ve Dik Frekanslı Bölüm Çoklama
(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojilerini
kullanarak hızlı data iletimi yapabilir hale gelir. Opsiyonel yerleşik
LAN, kablosuz LAN standartlarıyla kesintisiz arayüz bağlantısına izin
veren önceki IEEE 802.11 satandartlarıyla da uyumludur. Opsiyonel
yerleşik kablosuz LAN altyapıyı destekleyen bir istemci bağdaştırıcıdır
ve istemci–erişim noktası arasındaki 40 metrelik mesafeye kadar
mevcut/gelecekteki kablosuz ağ yapılanmalarını destekleyen Ad-hoc
modu size esneklik sağlar.
Kablosuz iletişiminizin güvenliğini etkin bir şekilde sağlayabilmek
için, opsiyonel yerleşik kablosuz LAN 64-bit/128-bit Kablolu
Seviyesinde Gizlilik (WEP:Wired Equivalent Privacy) şifreleme ve WiFi Korumalı Erişim (WPA:Wi-Fi Protected Access) özellikleri ile birlikte
gelir.
Güvenlik için güvensiz ağlara BAĞLANMAYIN; aksi takdirde
şifrelemesiz veri iletimi diğerleri tarafından görülebilir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
69
Ad-hoc modu
Ad-hoc modu dizüstü bilgisayarı başka bir kablosuz aygıta
bağlamanıza izin verir. Erişim noktası (AP:Access Point) bu kablosuz
alanda gerekmemektedir.
(Bütün aygıtlar opsiyonel
802.11 kablosuz LAN
bağdaştırıcılarını
kurmalı.)
Dizüstü bilgisayar
Normal Bilgisayar
PDA
Altyapı modu
Altyapı modu dizüstü bilgisayarını ve diğer kablosuz aygıtları bir
erişim noktası (AP) tarafından oluşturulan kullanıcıları birbiriyle ve
bir kablolu ağla iletişimini sağlayan merkezi bir kablosuz ağa bağlar.
(Bütün aygıtlar opsiyonel
802.11 kablosuz LAN
bağdaştırıcılarını
kurmalı.)
Dizüstü bilgisayar
Normal Bilgisayar
Erişim Noktası
PDA
70
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Windows Kablosuz Ağ Bağlantısı
Bir ağa bağlanma
1. Modeliniz için gerekli ise Wireless (Kablosuz Bağlantı) Anahtarını
AÇIK konuma getirin (Bölüm
3’teki anahtarlara bakınız).
2. Kablosuz LAN simgesi
ve bluetooth simgesi
(belirli modellerde)
görüntülendiğinde, [FN+F2]
tuşlarına tekrar tekrar basın.
Veya Windows bildirim alanındaki
Kablosuz Konsol simgesini çift
tıklatıp kablosuz LAN simgesini
tıklatın.
3. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ
simgesini
tıklatın�.
4. Listeden bağlanmak
istediğiniz kablosuz erişim
noktasını seçin ve bağlantıyı
oluşturmak için Bağlan‘ı
tıklatın.
İstediğiniz erişim noktasını
bulamazsanız, listeyi
yenilemek ve listeye
yeniden bakmak için
sağ üst köşedeki Yenile
simgesini tıklatın�.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
71
5. Bağlanırken parola girmeniz gerekebilir.
6. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.
7.����������������������������������������
Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini
görebilirsiniz�.
WLAN işlevini devre dışı bırakmak için <Fn> + <F2> tuşlarına
basarsanız, çarpı işaretli kablosuz ağ simgesi
belirir�.
72
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bluetooth Kablosuz Bağlantı (belirli modellerde)
Bluetooth teknolojisi içeren Dizüstü PC'ler, Bluetooth’u açık cihazları
bağlamak için kablo ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bluetooth’
u açık cihazlara örnek olarak Dizüstü Bilgisayarlar, Masaüstü
Bilgisayarlar, cep telefonları ve PDA’lar verilebilir.
Dizüstü PC'nizde dahili Bluetooth özelliği yoksa, Bluetooth
işlevini kullanabilmek için bir USB veya ExpressCard Bluetooth
modülü kullanmanız gerekir.
Bluetooth etkin cep telefonları
Cep telefonunuza kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Cep
telefonunuzun özelliklerine bağlı olarak, telefon rehberi verilerini,
fotoğrafları, ses dosyalarını vs. aktarabilir veya telefonu Internete
bağlanmak için modem olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda SMS
mesajları da gönderebilirsiniz.
Bluetooth etkin bilgisayarlar veya PDA'lar
Başka bir bilgisayar veya PDA'ya ve aktarım dosyalarına kablosuz
olarak bağlanabilir, çevre aygıtları veya Internet ve ağ bağlantılarını
paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Bluetooth etkin kablosuz klavye veya
fareyi de kullanabilirsiniz.
Bluetooth Uygulamasını AÇMA ve Başlatma
Bu işlem çoğu Bluetooth aygıtı eklemek için kullanılabilir.
1. Modeliniz için gerekli ise Wireless (Kablosuz Bağlantı) Anahtarını
AÇIK konuma getirin (Bölüm 3’teki anahtarlara bakınız).
2. Kablosuz LAN simgesi
ve bluetooth simgesi
(belirli modellerde)
görüntülendiğinde, [FN+F2]
tuşlarına tekrar tekrar basın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
73
Veya Windows bildirim
alanındaki Kablosuz Konsol
simgesini çift tıklatıp
Bluetooth simgesini tıklatın.
3. Denetim Masası
bölümünden Ağ ve İnternet
> Ağ ve Paylaşım Merkezi
öğelerini tıklatıp, soldaki
mavi bölmeden Bağdaştırıcı
ayarlarını değiştir öğesini
tıklatın.
4. Bluetooth Ağ Bağlantısı
öğesine sağ tıklatıp
Bluetooth Ağ Aygıtlarını
Görüntüle seçeneğini
işaretleyin.
5.���������������������������
Yeni aygıtları aramak için
Yeni cihaz ekle düğmesini
tıklatın.
74
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
6.����������������������������
Listeden Bluetooth özelliği
etkin olan bir aygıt seçip
İleri düğmesini tıklatın.
7.���������������������
Aygıtınıza Bluetooth
güvenlik kodunu girin ve
eşleşmeyi başlatın.
8.���������������������������
Eşleşen bağlantı başarıyla
oluşturulmuştur. Ayarları
tamamlamak için Kapat
düğmesini tıklatın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
75
USB Şarj Cihazı+
USB Şarj Cihazı+, Dizüstü Bilgisayarınız açık da olsa kapalı da olsa Pil Şarjı
Sürüm 1.1 (PŞ 1.1) özelikleriyle uyumlu USB aygıtlarınızı şarj etmenize
yardımcı olur. İhtiyaçlarınıza göre şarjı durdurmak için pil eğişine karar
verebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Adaptörle
USB Şarj Cihazı+, her zaman Dizüstü Bilgisayarınız adaptörle bağlıyken
özel USB 3.0 bağlantı noktasıyla kullanılabilir.
Adaptörsüz
USB Şarj Cihazı+'nı etkinleştirmek için
1. Bildirim alanında USB Şarj Cihazı+
simgesini tıklatın ve Ayarları seçin.
2. Pil modunda USB Şarj Cihazı işlevini
etkinleştir'i tıklatın.
3. Dizüstü Bilgisayar AÇILDIĞINDA
veya uyku/bekleme/kapatma
modundayken ihtiyaçlarınıza göre,
hızlı şarjı etkinleştirmek için tıklatın.
4. USB Şarj Cihazı+ işlevini durdurmak
için pil şarj eşiğini ayarlamak için
kaydırıcıyı kaydırın.
•Pil şarjı ayarladığınız eşiğin altına düşünce Dizüstü Bilgisayar
bağlı USB aygıtını şarj etmeyi durdurur.
•USB Şarj Cihazı+'nı destekleyen USB bağlantı noktası USB aygıtı
uyandırma işlevini desteklemez.
•Bağlı aygıtınız aşırı ısındıysa, duman çıkarıyorsa veya anormal
kokular çıkarıyorsa hemen aygıtı çıkarın.
76
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E
Ek
Opsiyonel Aksesuarlar
Eğer istenir ise, sizin Notebook PC' nizi tamamlamak için bu
malzemeler isteğe bağlı/opsiyonel malzemeler olarak gelmektedir.
USB Dağıtım Soketi (İsteğe Bağlı)
İsteğe bağlı bir USB dağıtım soketini bağlayarak USB yuvalarınızı
artırabilir ve de tek bir kablo aracılığı ile bir çok USB çevre birimlerini
hızlı bir şekilde bağlayabilir ya da bağlantılar kesilebilir.
USB Flaş Bellek Diski
Bir USB flaş bellek diski, isteğe bağlı bir üründür ve de yüzlerce
mega bit depolama, daha yüksek aktarım hızları ve de daha
yüksek dayanırlılık sağlamaktadır. Mevcut işletimi sistemlerinde
kullanıldığında, hiçbir sürücü gerektirmezler.
USB Disket Sürücü
İsteğe bağlı bir USB ara yüz disket sürücü standart bir 1.44 MB (ya da
720 KB) 3-5 inç disketi kabul edebilir.
UYARI! Sistem arızalarını önlemek için, USB disket sürücüsünü
çıkarmadan önce görev çubuğundaki Windows “Donanımı
Güvenle Kaldır” işlevini kullanınız. Notebook PC’ yi taşımadan
evvel şoktan kaynaklı zararları önlemek amacıyla disket sürücüyü
çıkartınız.
Opsiyonel Bağlantılar
Eğer gerek duyulur ise bu ürünler üçüncü kişilerden satın alınabilir.
USB Klavye ve Fare
Harici bir USB klavyeyi bağlamak veri girişini çok daha konforlu hale
getirecektir. Harici bir USB farenin bağlanması Windows kullanımını
çok daha rahat hale getirecektir. Her iki harici USB klavye ve de fare
Notebook PC' nin yerleşik klavye ve de faresi ile eş zamanlı bir şekilde
uyumlu çalışacaktır.
Yazıcı Bağlantısı
Bir ya da daha fazla USB yazıcı her hangi bir USB yuva ya da USB
dağıtım soketi üstünde eş zamanlı bir şekilde kullanılabilirler.
E-2
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
İşletim Sistemi ve Yazılım
Bu dizüstü bilgisayar (ülkeye bağlı olarak) müşterilerine Microsoft
Windows gibi önceden kurulmuş bir işletim sistemi önerebilir.
Seçenekler ve diller ülkeye bağlıdır. Donanım ve yazılım desteğinin
seviyesi yüklenmiş olan işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
Diğer işletim sistemlerinin düzgün çalışması ve uygunluğu garanti
edilemez.
Yazılım Desteği
Bu dizüstü bilgisayar donanım özelliklerini kurmak, işlevselliği
artıran, dizüstü bilgisayarınızı yönetmenize yardım eden veya işletim
sisteminde mevcut olmayan işlevleri kazandıran BIOS, sürücüler ve
uygulamaları içeren bir destek CD’si ile birlikte gelir. Eğer destek CD’
nizin güncellenmesi veya yenilenmesi gerekiyorsa, belli başlı yazılım
sürücüleri ve yamalarını indireceğiniz web siteleri için satıcınızla
irtibata geçin.
Destek CD’si önceden kurulmuş olanlar da dahil en çok kullanılan
işletim sistemleri için tüm sürücüleri, yamaları ve yazılımları içerir.
Destek CD’sinde işletim sistemi mevcut değildir. Destek CD’si dizüstü
bilgisayarınız fabrikada yapılan kurulumda yüklenmeyen ilave
yazılımlar varsa bunları yüklemek için gereklidir.
Bir kurtarma CD’si isteğe bağlıdır ve sabit diskinize fabrikadan
yüklenen orijinal işletim sisteminin aynısını içerir. Kurtarma CD’
si, sabit diskinizin düzgün çalışmasını sağlayan orjinal çalışma
durumuna, dizüstü bilgisayarınızın işletim sistemini hızlı bir şekilde
geri yükleyen kapsamlı bir kurtarma çözümü sağlar. Böyle bir
çözüme ihtiyaç duyduğunuzda bayinizle irtibat kurun.
Dizüstü bilgisayarların bazı parçaları ve özellikleri aygıt
sürücüleri ve programları yüklenmeden çalışmayabilir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-3
Sistem BIOS Ayarları
Bu bölümdeki BIOS ekranları yalnızca referans olması içindir.
Gerçek ekranlar modellere ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Önyükleme Aygıtı
1. Boot (Ön Yükleme) ekranınında Boot Option #1 (Ön Yükleme
Seçeneği #1 )’i seçin.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Boot
Boot
Boot
Boot
[P0: WDC WD7500BPKT...]
[P2: MATSHITABD-MLT...]
[ Windows Boot Manager]
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
Enables/Disables UEFI boot from
disks.
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
2. [Enter] (Gir)’e basın ve bir aygıt Boot Option #1 (Ön Yükleme
Seçeneği #1 ) olarak seçin.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Enables/Disables Quiet Boot
option.
[Disabled]
[Disabled]
Priorities
#1
#2
#3
[ Windows Boot Manager]
[P0: ST9750423AS ...]
[P0:
WDC
WD7500BPKT...]
Boot
Option
#1
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
CD/DVD ROM Drive BBS PrioritiesWindows Boot Manager
Hard Device BBS Priorities
P0: ST9750423AS
Add New Boot Option
Disabled
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
E-4
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Güvenlik Ayarı
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator ’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user ’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Inter face Security
Security Boot Policy
Set User Password
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Parolayı ayarlamak için:
1. Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator
Password (Yönetici Parolasını Ayarla) veya User Password
(Kullanıcı Parolası)’nı seçin.
2. Bir şifre girin ve [Enter (Giriş)] tuşuna basın.
3. Şifreyi tekrar girin ve [Enter (Giriş)] tuşuna basın.
4. Şifre belirlenmiştir.
Parolayı silmek için:
1. Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator
Password (Yönetici Parolasını Ayarla) veya User Password
(Kullanıcı Parolası)’nı seçin.
2. Geçerli parolayı girin ve [Enter] (Gir)’ basın.
3. Create New Password (Yeni Parola) alanını boş bırakın ve
[Enter] (Gir)’e basın.
4. Confirm New Password (Yeni Parolayı Onayla) alanını boş
bırakın ve [Enter] (Gir)’e basın.
5. Şifre temizlenmiştir.
Notebook PC'nizi her açtığınızda User Password (Kullanıcı
Parolasını) girmeniz istenecektir (BIOS ya da İşletim Sistemine
girerken). Administrator Password (Yönetici Parolası) sadece
BIOS ayarlarına girmek ve söz konusu ayarları yapılandırmak
istediğinizde sorulacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-5
G/Ç Arabirimi Güvenliği
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, 2nd SATA HDD will be
disabled.
I/O Inter face Security
LAN Network Inter face
Wireless Network Inter face
HD AUDIO Inter face
SATA ODD Inter face
USB Inter face Security
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
LAN Network Inter face
Lock
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
G/Ç arabirimini kilitlemek için:
1. Security (Güvenlik) ekranında I/O Interface Security (G/Ç
Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.
2. Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve Lock (��������
Kilitle) öğesine
tıklayın.
I/O Interface Security (G/Ç Arabirimi Güvenliği) ayarları,
sadece Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açtığınızda değiştirilebilir.
E-6
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
USB Arabirimi Güvenliği
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, all USB device will
be disabled.
USB Inter face Security
USB Inter face
[UnLock]
External Ports
BlueTooth
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Inter face
LocK
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
USB arabirimini kilitlemek için:
1. Security (Güvenlik) ekranında I/O Interface Security
(G/Ç Arabirimi Güvenliği) > USB Interface Security (USB
Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.
2. Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve Lock (��������
Kilitle) öğesine
tıklayın.
USB Interface (USB Arabirimi'ni) [Kilitli] olarak yapılandırırsanız
External Ports (Harici Portlar) ve CMOS Camera (CMOS
Kamera) özellikleri de kilitlenecek ve gizlenecektir.
USB Interface Security (USB Arabirimi Güvenliği) ayarları,
sadece Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açtığınızda değiştirilebilir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-7
HDD Parolası
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator ’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user ’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Create New Password
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Inter face Security
Security Boot Policy
Set the system boot order.
***Advanced to Power Cycle
System after Setting Hard Disk
Passwords***
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
HDD parolasını ayarlamak için:
1. Security (Güvenlik) ekranında Set Master Password Ana
Parolayı Ayarla) öğesine tıklayın ve parolayı girip [Enter]
tuşuna basın.
2. Parolayı onaylamak için yeniden girin ve [Enter] tuşuna basın.
3. Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarla) öğesine
tıklayın ve kullanıcı parolasını ayarlamak için önceki işlemleri
tekrarlayın.
4. Parola ayarlanır.
•HDD Parolası, sadece Yönetici ayrıcalıkları ile oturum
açtığınızda değiştirilebilir.
•Master Password (Kullanıcı Parolası'nı) ayarlamadan önce
User Password (Ana Parola'yı) ayarlamanız gerekir.
Notebook PC'nizi açtığınız zaman ilk olarak kullanıcı parolasını
(mevcut ise), ardından HDD kullanıcı parolasını girmeniz
istenecektir; doğru parolaları giremezseniz işletim sistemine
giremezsiniz.
E-8
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Değişiklikleri Kaydet
Konfigürasyon ayarlarınızı korumak isterseniz, BIOS kurulum
programından çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmelisiniz.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
E x i t s ys te m s e t u p a f te r s av i n g
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-9
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
Donanım Sorunu – Optik Disk
Optik disk sürücüsü, diskleri okuyamıyor veya disklere yazamıyor.
1. BIOS’u en son sürüme güncelleyin ve tekrar deneyin.
2. BIOS’un güncellenmesi sorunu çözmezse, daha kaliteli diskler
kullanın ve tekrar deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize başvurun ve
bir mühendisten yardım isteyin.
Bilinmeyen Sebep – Sistem Kararsız
Hazırda bekleme durumundan çıkamıyor.
1. Satın alma tarihinden sonra yüklenen yeni parçalar varsa çıkarın
(RAM, HDD, WLAN, BT).
2. Bu söz konusu değilse, daha eski bir tarihe MS Sistem Geri
Yüklemesini deneyin.
3. Sorun hala devam ederse, kurtarma bölüntüsü veya DVD
kullanarak sisteminizi geri yüklemeyi deneyin.
Kurtarma işleminden önce bütün verilerinizi başka bir konuma
yedeklemelisiniz.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize başvurun ve
bir mühendisten yardım isteyin.
Donanım Sorunu – Klavye / Geçiş Tuşu
Geçiş Tuşu (FN) etkin değildir.
A. “ATK0100” sürücüsünü sürücü CD’sinden tekrar yükleyin veya
ASUS websitesinden indirin.
E-10
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Donanım Sorunu – Yerleşik Kamera
Yerleşik kamera düzgün çalışmıyor.
1. Sorun olup olmadığını görmek için “Aygıt Yöneticisi”ni kontrol
edin.
2. Sorunu çözmek için Internet kamerası sürücüsünü tekrar
yüklemeyi deneyin.
3. Sorun çözülmezse, BIOS’u en son sürüme güncelleyin ve tekrar
deneyin.
4. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize başvurun ve
bir mühendisten yardım isteyin.
Donanım Sorunu - Pil
Pil bakımı.
1. Verilen web sitesini kullanarak bir yıllık garanti için Dizüstü PC’yi
kaydedin:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. Arızi güç kaybından kaynaklanan hasarı önlemek için, Dizüstü
PC’yi AC adaptörü ile kullanırken, pil takımını ÇIKARMAYIN. ASUS
pil takımı aşırı yüklemeyi önlemek üzere koruma devresine sahip
olduğu için, Dizüstü PC'de bırakılsa dahi zarar görmeyecektir.
Donanım Sorunu – Güç AÇIK/KAPALI Hatası
Dizüstü PC’yi AÇIK konuma getiremiyorum.
Arıza Tespiti:
1.
2. 3.
4. 5. 6. 7. Sadece Pille mi açıyorsunuz? (E = 2, H = 4)
BIOS’u görebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E = 3, H = A)
İşletim sistemi yüklenebiliyor mu? (E = B, H = A)
Adaptör güç LED’i AÇIK mı? (E = 5, H = C)
Sadece Adaptörle mi açıyorsunuz? (E = 6, H = A)
BIOS’u görebiliyor musunuz (ASUS Logosu)? (E = 7, H = A)
İşletim sistemi yüklenebiliyor mu? (E = D, H = A)
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-11
Belirti ve Çözümler:
A. Sorun Ana Kart, Sabit Disk Sürücüsü veya NB'de olabilir; yardım için
bir yerel servis merkezine başvurun.
B. Sorun işletim sisteminden kaynaklanıyorsa, kurtarma bölüntüsünü
veya diskini kullanarak sisteminizi geri yüklemeyi deneyin.
ÖNEMLİ: Kurtarma işleminden önce bütün verilerinizi başka bir
konuma yedeklemelisiniz.
C. Adaptör sorunu; güç kablosu bağlantılarını kontrol edin; olmazsa
değiştirme için bir yerel servis merkezine başvurun.
D. Pil sorunu; lütfen pil temas yerlerini kontrol edin; olmazsa onarım
için bir yerel servis merkezine başvurun.
Donanım Sorunu – Kablosuz Kart
Bir Dizüstü PC’nin kablosuz karta sahip olup olmadığı nasıl kontrol
edilir?
A. Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi’ne girin. “Ağ Adaptörü”
öğesi altında Dizüstü PC’nin bir WLAN kartına sahip olup
olmadığını göreceksiniz.
Mekanik Sorun – FAN / Termal
Soğutma fanı neden her zaman AÇIK konumda ve sıcaklık yüksek?
1. FAN’ın CPU sıcaklığı yüksekken çalıştığından emin olun ve ana
hava menfezinden hava akımı olup olmadığını kontrol edin.
2. Çalışmakta olan pek çok uygulamanız varsa (görev çubuğuna
bakınız), sistem yükünü azaltmak için bunları kapatın.
3. Sorun ayrıca bazı virüslerden kaynaklanmış olabilir; virüsleri
tespit etmek için anti-virüs yazılımı kullanın.
4. Bunlar sorunu çözmezse, kurtarma bölüntüsü veya DVD
kullanarak sisteminizi geri yüklemeyi deneyin.
ÖNEMLİ: Kurtarma işleminden önce bütün verilerinizi başka bir
konuma yedeklemelisiniz.
E-12
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
DİKKAT: Virüslerden korunmak için bir anti-virüs yazılımı ve
Internet güvenlik duvarı yüklemeden Internet’e bağlanmayın.
Yazılım Sorunu – ASUS donanımla gelen yazılımlar
Dizüstü PC’yi AÇIK konuma getirdiğimde, bir "Açık politika dosya
hatası" iletisi beliriyor.
A. Sorunu çözmek için “Power4 Gear” programının son sürümünü
yükleyin. Bu program ASUS websitesinde mevcuttur.
Bilinmeyen Sebep – Beyaz metinli mavi ekran
Sistem ön-yüklemesinden sonra beyaz metinlerin bulunduğu mavi
ekran çıkıyor.
1. İlave belleği çıkarın. Satın aldıktan sonra ilave bellek yüklendiyse,
bilgisayarı KAPALI konuma getirin, ilave belleği çıkarın ve
sorunun uyumsuz bellekten kaynaklanıp kaynaklanmadığını
görmek için tekrar AÇIK konuma getirin.
2. Yazılım uygulamalarını kaldırın. Son zamanda yazılım
uygulamaları yüklediyseniz, sisteminizle uyum sorunu olabilir.
Bunları Windows Güvenli Kip’te kaldırmayı deneyin.
3. Sisteminizde virüs olup olmadığını kontrol edin.
4. Windows için WINFLASH veya DOS modunda AFLASH kullanarak
BIOS’un son sürümünü yükleyin. Bu programlar ve BIOS
dosyaları ASUS websitesinden indirilebilir.
UYARI: Dizüstü PC’nizin BIOS yollama sürecinde güç
kaybetmemesine dikkat ediniz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-13
5. Sorun hala çözülmezse, bütün sisteminizi yeniden yüklemek için
kurtarma işlemini kullanın.
ÖNEMLİ: Kurtarma işleminden önce bütün verilerinizi başka bir
konuma yedeklemelisiniz.
DİKKAT: Virüslerden korunmak için bir anti-virüs yazılımı ve
Internet güvenlik duvarı yüklemeden Internet’e bağlanmayın.
Donanım aygıtlarının tanınabilmesi için ilk önce “Intel INF
Update” ve “ATKACPI” sürücülerini yükleyiniz.
6. Sorun hala devam ederse, yerel servis merkezinize başvurun ve
bir mühendisten yardım isteyin.
E-14
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Yazılım Sorunu - BIOS
BIOS’un güncellenmesi.
1. Lütfen Dizüstü bilgisayarın tam model adından emin olun ve
ASUS web sitesinden en yeni BIOS dosyasını indirin ve flaş disk
sürücüsüne kaydedin.
2. Flaş disk sürücüsünü Dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve Dizüstü
bilgisayarınızı açın.
3. BIOS Ayar Yardımcısının Gelişmiş sayfasındaki “Start Easy Flash”
işlevini kullanın. Gösterilen talimatları yerine getirin.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Main
POST Logo Type
Start Easy Flash
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
Wake On Lid Open
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Static]
[No]
[4]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Disabled]
V T-d
[Enabled]
SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack
Pr e s s E N T E R t o r u n t h e u t i l i t y
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
4. En yeni BIOS dosyasını bulun ve BIOS’u güncellemeye (flaşlama)
başlayın.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH T YPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: N56
Version:
200
Build Date: Dec 6 2011
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
[
]: Switch [
] : Choose [q] : Exit
5. BIOS’u güncelledikten (yükselttikten) sonra Exit (Çıkış)
sayfasında “Varsayılan Ayarlara Geri Dön” işlemini yapmanız
gerekmektedir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-15
Dizüstü Bilgisayarınızı Alma
Kurtarma Bölümünü Kullanma
Kurtarma Bölümü Dizüstü Bilgisayarınızın yazılımını hızlı bir şekilde
ilk durumuna getirir. Kurtarma Bölüntüsünü kullanmadan önce, veri
dosyalarınızı (Outlook PST dosyaları gibi) bir USB aygıtına veya bir ağ
sürücüsüne kopyalayın ve isteğe uyarlanmış konfigürasyon ayarlarını
(ağ ayarları gibi) not edin.
Kurtarma Bölüntüsü Hakkında
Kurtarma Bölüntüsü, fabrikada Dizüstü PC’nize yüklenen işletim
sistemi, sürücüler ve programların geri yüklenmesi için sabit disk
sürücünüzde ayrılan bir alandır.
ÖNEMLİ: “RECOVERY” adlı bölüntüyü silmeyiniz. Kurtarma
Bölüntüsü fabrikada oluşturulmuştur ve silinmesi halinde
kullanıcı tarafından geri
yüklenemez. Kurtarma
sürecinde sorun yaşarsanız
Dizüstü PC’nizi bir yetkili
ASUS servis merkezine
götürünüz.
Kurtarma Bölüntüsünün Kullanılması:
1. Ön-yükleme sırasında [F9] tuşuna basın.
2. Windows Kurulumu [EMS Etkin] seçmek için [Giriş] tuşuna basın.
3. Kurtarmayı gerçekleştirmek istediğiniz dili seçip İleri’yi tıklatın.
4. “ASUS Ön-yükleme Sihirbazı” ekranını okuyun ve İleri’yi
tıklayın.
5. Bir bölüntü seçeneğini seçin ve İleri’yi tıklayın. Bölüntü
seçenekleri:
Windows’u sadece birinci bölüntüye kurtar.
Bu seçenek, sadece birinci bölüntüyü silerek size diğer
bölüntüleri koruma imkanı verecek ve sürücü “C” olarak yeni bir
sistem bölüntüsü oluşturacaktır.
Windows’u bütün Sabit Diske kurtar.
Bu seçenek, sabit disk sürücünüzde bulunan bütün bölüntüleri
silecek ve sürücü “C” olarak yeni bir sistem bölüntüsü oluşturacaktır.
E-16
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Windows’u bütün Sabit Diske 2 bölüntülü olarak kurtar.
Bu seçenek, sabit diskinizdeki bütün bölüntüleri silecek ve “C”
(%40) ve “D” (%60) olmak üzere iki yeni bölüntü oluşturacaktır.
6. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları takip
edin.
Güncellenmiş sürücüler ve programlar için www.asus.com
sitesini ziyaret ediniz.
Kurtarma DVD’sinin Kullanılması
(seçilen modellerde)
Kurtarma DVD’sinin Oluşturulması
1. Windows masa üstündeki AI Recovery Burner (AI Kurtarma
Yazıcısı) simgesine çift tıklayın.
2. Optik sürücüye
boş yazılabilir
bir DVD
yerleştirin ve
Kurtarma DVD’si
oluşturmayı başlatmak için Start (Başlat)’a tıklayın.
3. Kurtarma DVD'si oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki
talimatları takip edin.
Kurtarma DVD’si oluşturmak için üç adet boş yazılabilir DVD
hazırlayın.
ÖNEMLİ! Dizüstü bilgisayarınızda sistem geri yükleme
gerçekleştirmek için isteğe bağlı ikincil sabit disk sürücüyü
kaldırın. Microsoft’a göre, Windows’u yanlış diske kurarsanız veya
yanlış sürücü birimini biçimlendirirseniz önemli verileri
kaybedebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-17
Kurtarma DVD’sinin Kullanılması:
1. Kurtarma DVD’sini optik sürücüye takın. Dizüstü PC AÇIK
konumda olmalıdır.
2. Dizüstü PC’yi açın ve ön-yükleme sırasında <Esc> tuşuna basın
ve aşağı imleci kullanarak optik sürücüyü seçin (“CD/DVD” olarak
etiketlenmiş olabilir) ve Kurtarma DVD’sinden ön-yüklemek için
<Giriş> tuşuna basın.
3. Görüntüyü geri yüklemeyi başlatmak için Tamam’ı tıklatın.
4. Sistem kurtarma işlemini doğrulamak için Tamam’ı seçin.
Kurtarma, sabit diskinizin üstüne yazacaktır. Sistem kurtarma
işleminden önce tüm önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin
olun.
5. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
UYARI: Kurtarma işlemi boyunca Kurtarma DVD’sini çıkarmayınız
(böyle bir talimat verilmedikçe), aksi halde bölüntüleriniz
kullanılamaz hale gelecektir.
Sistem kurtarma işlemi sırasında güç adaptörünü Dizüstü
Bilgisayarınıza bağlamayı unutmayın. Dalgalanan güç kaynağı
kurtarma işleminin başarısız olmasına neden olabilir.
Güncellenmiş sürücüler ve programlar için www.asus.com
sitesini ziyaret ediniz.
E-18
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
DVD-ROM Sürücü Bilgisi
Notebook PC, opsiyonel bir DVD-ROM sürücüsü ya da bir CD-ROM
sürücüsü ile birlikte gelmektedir. DVD başlıklarının görüntülemek
için, sizin kendi DVD görüntüleme yazılımınızı yüklemelisiniz.
Opsiyonel DVD görüntüleme yazılımı bu Notebook PC ile birlikte
satın alınabilir. DVD-ROM sürücüsü hem CD hem de DVD disklerini
kullanabilmenize izin verir.
Bölgesel Tekrar Çalma Bilgisi
DVD film başlıklarının tekrar çalınması MPEG2 video, dijital AC3 ses
kod çözmeyi ve de CSS korumalı içeriğin şifresini çözmeyi içerir. CSS
(bazen kopyalama koruması olarak isimlendirilir), yasa dışı içerik
çoğaltmasına karşı bir koruma ihtiyacını sağlamak için sinema filmi
endüstrisi tarafından benimsenen içerik koruma projesine verilen
isimdir.
CSS lisansörleri tahmil edilen tasarım kurallarına rağmen, en çok
ilgili olan bir kural bölgeselleştirilmiş içerik üstündeki tekrar çalma
kısıtlamalarıdır. Coğrafi olarak ayrılmış film yayımlarını kolaylaştırmak
amacı ile, DVD video başlıkları aşağıda “Bölge Tanımları” bölümünde
tanımlandığı üzere spesifik coğrafi bölgeler için yayımlanır. Telif
Hakkı yasaları, tüm DVD filmlerin belirli bir bölgeye sınırlı olmasını
gerektirir (genellikle satıldığı bölgeye göre kodlanır). DVD film içeriği
bir çok bölge için yayımlanabilirken, CSS tasarım kuralları CSS şifreli
içeriği çalabilme kapasitesine haiz her hangi bir sistemin sadece bir
bölgeyi çalabilme yetisine haiz olmasını gerektirir.
Görüntüleme yazılımını kullanarak bölge ayarı beş defaya kadar
değiştirilebilir, daha sonra sadece en son bölge ayarına göre DVD
filmleri oynatabilir. Bundan sonra bölge kodunu değiştirebilmek
için garanti kapsamında olmayan fabrika ayarlarına geri
dönme özelliği kullanılabilir. Eğer ayarların sıfırlanması istenir
ise, yükleme ve de sıfırlama masrafları kullanıcı tarafından
karşılanacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-19
Bölge Tanımları
Bölge 1
Kanada, ABD, ABD hükmü altıdaki topraklar
Bölge 2
Çek, Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Körfez Devletleri,
Macaristan, İzlanda, İran, Irak, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, İskoçya, Güney Afrika,
İsveç, İsviçre, Suriye, Türkiye, Birleşik Krallık, Yunanistan, Eski
Yugoslavya Cumhuriyetleri, Slovakya
Bölge 3
Burma, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinleri, Singapur,
Tayvan, Tayland, Vietnam
Bölge 4
Avustralya, Karayip (ABD hükmü altındaki toprakları dışında), Orta
Amerika, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, Güney Amerika
Bölge 5
CIS, Hindistan, Pakistan, Afrika’nın geri kalanı, Rusya, Kuzey Kore
Bölge 6
Çin
E-20
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Blu-ray ROM Sürücü bilgileri
(seçilen modellerde)
Bölge Tanımları
Bölge A
Kuzey, Latin ve Güney Amerika ülke ve bölgeleri; Tayvan, Hong Kong,
Macau, Japonya, Kore (Güney ve Kuzey), Güneydoğu Asya ülke ve
bölgeleri.
Bölge B
Avrupa, Afrika ve Güneybatı Asya ülke ve bölgeleri; Avusturalya ve
Yeni Zelanda.
Bölge C
Orta, Güney Asya, Doğu Avrupa ülke ve bölgeleri, Çin ve Moğolistan.
Daha fazla bilgi için Blu-ray Disc websitesine bakınız:www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-21
Dahili Modem Uygunluğu
Dahili modem içeren Dizüstü PC, JATE (Japonya), FCC (ABD, Kanada,
Kore, Tayvan) ve CTR21 şartlarına uygundur. Dahili modem, kamusal
anahtarlamalı telefon ağına (PSTN) Avrupa tekli terminal bağlantısı için
98/482/EC sayılı Konsey Direktifi’ne göre onaylanmıştır. Ancak farklı
ülkelerde sağlanan farklı PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, onay
başlı başına her bir PSTN ağ sonlandırma noktasının başarılı biçimde
çalışacağına dair kayıtsız şartsız garanti vermez. Sorun yaşamanız
halinde öncelikle ekipmanınızın satıcısına başvurmalısınız.
Özet
CTR 21'e ilişkin 4 Ağustos 1998 tarihli Avrupa Konseyi Kararı AB Resmi
Gazetesi'nde yayınlandı. CTR 21, analog PSTN’e (Kamusal Anahtarlamalı
Telefon Ağı) bağlanması amaçlanan DTMF araması içeren sessiz
terminal ekipmanların tümü için geçerlidir.
Varsa, ağ adresinin çift tonlu çok frekanslı sinyal ile alındığı terminal
ekipmanlarının (sesli telefon ayarlı kasa servisini destekleyen terminal
ekipmanlar dışında) analog kamusal anahtarlamalı telefon ağlarına
bağlanması için takma gereksinimlerine yönelik CTR 21 (Genel Teknik
Düzenleme).
Ağ Uygunluk Beyanı
Beyan üretici tarafından Onaylanmış Kuruluşa ve satıcıya yapılacaktır.
“Bu beyan aygıtın çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma sorunları
yaşayabileceği, bildirilmiş ağları belirtir.”
E-22
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Ağ Uygunluk Beyanı
Üretici tarafından kullanıcıya yapılacak beyan: “Bu beyan aygıtın
çalışması tasarlanan ve aygıtın dahili çalışma sorunları yaşayabileceği,
bildirilmiş ağları belirtir. Üretici aynı zamanda ağ uyumluluğunun
fiziksel ve yazılım anahtar ayarlarına bağlı olduğu durumları açıkça
belirtecek bir ifade de ekleyecektir. Ayrıca aygıtı başka bir ağda
kullanmak istediği takdirde kullanıcıya satıcıyla bağlantı kurmasını
önerir.”
Şimdiye kadar CETECOM Onaylanmış Kurum, CTR 21 kullanarak bir
çok Pan Avrupa onayları düzenledi. Sonuç olarak, her bir Avrupa
ülkesinden düzenleyici onaylara ihtiyaç duymayan Avrupa’nın ilk
modemleri ortaya çıktı.
Sesli Olmayan Ekipmanlar
Telesekreterler ve sesli telefonların yanı sıra modemler, faks
makineleri, otomatik numara çevirme ve alarm sistemleri
de bu kategoride yer alabilir. Uçtan uca konuşma kalitesinin
yönetmeliklerle denetlendiği ekipmanlar (örn. Ahizeli telefonlar ve
bazı ülkelerde kablosuz telefonlar) hariç tutulmuştur.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-23
Bu tablo şu an CTR21 standardı kapsamında bulunan ülkeleri
göstermektedir.
Ülke
Uygulanan
Daha Fazla Test
Avusturya1
Evet Hayır
Belçika Evet Hayır
Çek Cumhuriyeti Hayır Geçerli Değil
Danimarka1 Evet Evet
Finlandiya Evet Hayır
Fransa Evet Hayır
Almanya Evet Hayır
Yunanistan Evet Hayır Macaristan Hayır Geçerli Değil
İzlanda Evet Hayır
İrlanda Evet Hayır
İtalya Beklemede
Beklemede
İsrail Hayır Hayır
Lichtenstein Evet Hayır Lüksemburg Evet Hayır
Evet Evet
Norveç Evet Hayır
Polonya Hayır Geçerli Değil
Portekiz Hayır Geçerli Değil
İspanya Hayır Geçerli Değil
İsveç Evet
Hayır
İsviçre Evet
Hayır
İngiltere Evet
Hayır
Hollanda1
E-24
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Bu bilgiler CETECOM’dan alınmıştır ve yükümlülük olmadan
sağlanmaktadır. Bu tablo ile ilgili güncelleştirmeler için http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html adresini ziyaret edebilirsiniz.
1 Ulusal gereksinimler yalnızca ekipmanda darbeli arama
kullanıldığında geçerlidir (üreticiler kullanma kılavuzunda ekipmanın
yalnız DTMF sinyalini desteklemesinin amaçlandığını bildirebilir, bu
da yapılacak ilave testleri gereksiz kılar).
Hollanda’da seri bağlantı ve arayan kimliği özellikleri için ilave testler
gereklidir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-25
Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı
Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer
alan iki koşula bağlıdır:
• Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez.
• Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil
olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications
Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B
bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir
yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı
makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo
frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere
riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo
haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir
monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği
yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu
ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon
yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan
önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı
etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:
• Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
• Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
• Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir
çıkış noktasına bağlayınız.
• Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza
danışınız.
FCC emisyon limitlerinin karşılanması ve de radyo ya da
televizyon yayının yakınında meydana gelen zararlı etkileşimi
önlemek için korunmalı tip güç kablosunun kullanımı
gerekmektedir. Sadece tedarik edilen güç kablosunun
kullanılması önemlidir. I/O cihazları bu ekipmana bağlamak için
sadece korunmalı kablolar kullanınız. Uyum için sorumlu olan
kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada
modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona
erdireceği yönünde uyarılmaktasınız.
E-26
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
(Federal Düzenlemeler #47 Yasası, bölüm 15.193, 1993. Washington
DC’ den yeniden basılmıştır: Federal Sicil Dairesi, Ulusal Arşivler ve de
Kayıtlar İdaresi, A.B.D. Devlet Baskı Dairesi.)
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz
Beyanı
Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde
onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu
ekipmanı kullanma yetkinizi sona
erdirebilecektir. “ASUS bu cihazın ABD içinde kontrol edilen belirli
yazılımlar tarafından 2.4 GHz frekansında Kanal 1’den 11’e sınırlı
olduğu beyan eder.”
Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan FCC
radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. FCC RF maruziyet
uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici
çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet
uygunluğunu karşılamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma
yönergelerine uymalıdır.
Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)
Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
[Madde 3]’de olduğu gibi elzem gereksinimler
[Madde 3.1a]’de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma
gereksinimleri
[EN 60950]’ye göre elektrik güvenliği için test etme
[Madde 3.1b]’de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için
koruma gereksinimleri
[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik
uyumluluk için test etme
[Madde 3.2]’de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir
biçimde kullanımı
[EN 300 328-2]’e göre radyo test dizileri
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-27
CE İşareti Uyarısı
Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE
işareti
Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC “Elektromanyetik
uygunluk” ve 2006/95/EC “Düşük voltaj direktifi” başlıklı EEC
direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.
Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti
Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve
Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü
kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine
uygundur.
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona
maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum
gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım
sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen
gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar
spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.
Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:
•
•
Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil
olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul
etmelidir.
Lisanslı servise radyo karışımını önlemek için (örneğin, ikinci kanal
Mobil Uydu Sistemleri), bu cihaz ev içinde kullanım amaçlı olarak
üretilmiştir ve de maksimum koruma sağlamak için pencerelerden
uzak yerlerde çalıştırılmalıdır. Dış mekan monte edilen ekipman (ya
da onun anteni) lisanslamaya tabiidir.
E-28
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı
K. Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01’den CH11’e
Japonya
2.412-2.484 GHz
Ch01’den CH14’e
Avrupa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01’den CH13’e
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları
Fransa’nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En
kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:
•
•
Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW
10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında
çalışır.
Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel
mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde
kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz
bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç
yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda
kullanıma izin verilmemektedir.
Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:
• Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW’dir.
• Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW’dir.
2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar
için 100mW’den daha az ve de dış mekanlarda 10mW’den daha az bir
EIRP ile izin verilir:
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
E-29
60
63
66
68
71
82
88
90
Oise
Puy du Dôme
Pyrénées Orientales
Haut Rhin
Saône et Loire
Tarn et Garonne
Vosges
Territoire de Belfort
61
64
67
70
75
84
89
94
Orne
Pyrénées Atlantique
Bas Rhin
Haute Saône
Paris
Vaucluse
Yonne
Val de Marne
Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa
sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza
izin verecektir (www.arcep.fr).
Sizin WLAN Kart 100mW’den daha az, ancak 10mW’den daha
fazla aktarır.
E-30
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
UL Güvenlik Bildirimleri
200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms’ yi aşmayan zemine
çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında
elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon
(telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de
Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.
Dizüstü PC modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve
insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler
de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde
takip edilmelidir:
•
•
•
Dizüstü PC’nizi banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da
çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme
havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde kullanmayınız.
Bir elektrik fırtınası esnasında Dizüstü PC’ nizi kullanmayınız.
Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz
konusudur.
Dizüstü PC’ nizi bir gaz sızıntısı olan yerin civarında
kullanmayınız.
Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil
(şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir.
Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum
iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal
reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri,
paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal
hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.
•
•
Patlamaya neden olabileceğinden ötürü Dizüstü PC batarya
ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle
kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel elden
çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.
Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmalar
riskini azaltmak amacıyla diğer cihazlarını güç adaptörleri
ya da bataryaları kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili
perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç
adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-31
Güç Güvenlik Koşulu
6A’ ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg’ den daha fazla ağırlığı
olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm2 ‘den
daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.
TV Tarayıcı Uyarıları
CATV Sisteminin Kurucusuna Not - Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA
70, Ulusal Elektrik Yasası (NEC) Bölüm 820.93, Koaksiyal Kablosunun
Dış İletken Kaplamasının Topraklanması’na göre uyarlanmalıdır
– kurulum, bina girişinde koaksiyal kablo ekranının birbirine
bağlanmasını içermelidir.
REACH
REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi,
Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine
uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.
com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde
yayınlamaktayız.
E-32
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Kuzey Avrupa Lityum İkazları
(Lityum iyon bataryalar için)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-33
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi
Lazer Güvenlik Bilgisi
Bu Notebook PC ile birlikte satılan dahili ya da harici optik sürücüler,
SINIF 1 LAZER ÜRÜN içerir. Lazer sınıflandırmaları bu el kitabının
sonunda yer alan terimler sözlüğünde bulunabilir.
UYARI! Kullanıcının el kitabında belirtilenlerin dışında ayarlamalar
yapmak ya da prosedürler gerçekleştirmek lazerin tehlikeli
bir biçimde açığa çıkmasına neden olabilir. Optik sürücüyü
demonte etmeye teşebbüs etmeyiniz. Güvenliğiniz için sadece
yetkilendirilmiş bir servis sağlayıcı tarafından hizmet verilen bir
optik sürücü kullanınız.
Servis Uyarı Etiketi
DİKKAT! AÇIK OLDUĞUNDA GÖRÜNMEYEN LAZER RADYASYONU
YAYAR. IŞINA GÖZLERİNİZİ DİKİP BAKMAYINIZ YA DA OPTİK
ARAÇLAR İLE DOĞRUDAN GÖRÜNTÜLEMEYİNİZ.
CDRH Düzenlemeleri
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin Cihazlar ve de Radyolojik Sağlık (CDRH)
Merkezi 2 Ağustos 1976 tarihinde lazer ürünler için düzenlemeleri
yürürlüğe soktu. Bu düzenlemeler 1 Ağustos 1976 tarihinden itibaren
imal edilen lazer ürünlere uygulanır. Birleşik Devletlerde piyasaya
sürülen ürünler için uyumluluk zorunludur.
UYARI! Burada ya da lazer ürün montajı el kitabında ifade
edilenlerin dışında prosedürlerin performansının ya da
kontrollerin veya ayarlamaların kullanımı tehlikeli radyasyon
yayımı ile sonuçlanabilir.
E-34
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi
Bu ürün, Macrovision Şirketi ya da diğer hak sahipleri tarafından
sahip olunan belirli A.B.D. patentleri ve de diğer fikri mülkiyet
alacakları yöntemiyle korunan telif hakkı koruma teknolojisini
ihtiva etmektedir. Telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı için
Macrovision Şirketi tarafından yetkilendirme yapılabilir ve de aksi
Macrovision Şirketi tarafında yetkilendirilmediği müddetçe, sadece
ev ve de diğer sınırlı görüntüleme kullanımı amaçlıdır. Tersine
mühendislik ya da demontaj yasaklanmıştır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-35
CTR 21 Uygunluğu
(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar için)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
E-36
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Spanish
Swedish
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-37
Avrupa Birliği Eco etiketi
Bu Dizüstü PC EU Flower etiketine sahiptir; buna göre ürün aşağıdaki
özellikleri içerir:
1.
2.
3.
4.
Kullanım ve bekleme modlarında daha az enerji tüketimi.
Sınırlı derecede toksik ağır metal kullanımı.
Çevreye ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.
Geri dönüşümü teşvik ederek doğal kaynak tüketiminin
azaltılması.
5. Piller, güç kaynakları, klavye, bellek ve varsa CD veya DVD sürücü
gibi uyumlu yedek parçalar sağlayarak kolay yükseltme işlemleri
ve daha uzun kullanım ömrü için tasarlanmıştır.
6. Geri dönüşüm politikasıyla katı atıkların azaltılması.
EU Flower etiketi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Birliği
Eco-label Ana sayfasını ziyaret edin: http://www.ecolabel.eu.
ENERGY STAR uyumlu ürün
ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler
ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve
çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre
Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın ortak
bir programıdır.
ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY
STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak
etkindir. Monitör ve bilgisayar kullanıcı tarafından 15 ve 30 dakika
kullanılmadıgında otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarı
uyandırmak için, fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa
basın.
Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen
http://www.energy.gov/powermanagement adresini ziyaret edin.
Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için
lütfen http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin.
Energy Star Freedos ve Linux tabanlı ürünlerde
DESTEKLENMEMEKTED5R.
E-38
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı
ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına
uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir
aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını
sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini
esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.
Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için http://csr.
asus.com/english/Compliance.htm adresini ziyaret edin, ASUS
aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:
Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları
EU REACH SVHC
Kore RoHS
İsviçre Enerji Yasaları
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri
ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada
yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj
malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşlenleri sorumlu
bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız
gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm
bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresini
ziyaret edin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-39
Telif Hakkı Bilgileri
İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun
hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni
olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda
saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde
ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti
alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi
bir dile tercüme edilemez.
ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA
BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK
TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL
OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ
VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ,
GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR
DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI,
İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI
VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ
KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ
BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A
BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.
Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli
ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal
maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve
sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.
BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER
YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ
BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR
VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK
YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE
YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK
HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR
SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.
Telif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.
E-40
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Sınırlı Sorumluluk
ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten
dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin
etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar
tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS,
bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi
kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen
kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden
kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz
konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak
şekilde sorumludur.
ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da
iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz
konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü
olacaktır.
Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu,
ASUS’un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına
ilişkin maksimum limittir.
ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ
BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ
OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT
YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA
(3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR
EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI
DA DAHİL) - ASUS’UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ
KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ
OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.
Hizmet ve Destek
Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
E-41
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
N56V, R501V, N56V8, R501V8
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 111121
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: Feb. 10, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
E-42
Jerry Shen
Signature : __________
Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement