20 MAR 2014 5,6¡p J j

20 MAR 2014 5,6¡p J j
SR
115),
fi
123 C00941 XPERTS 1307 |< 598187
131 C01025 XPERTS 1229 59819
132 C01020 XPERTS 1266 59820
133 co1030 XPERTS 1031 59821
134 C01029 XPERTS 1265 59822
138 C01013 XPERTS 1282 59823
141 C00976 XPERTS 1221 59824
150 C00806 XPERTS 1259 59825
152 C00991 XPERTS 1269 59826
160 C00963 XPERTS 1311 59827
168 C00944 XPERTS 1023 59828
195 C00985 XPERTS 1323 59829
197 C01012 XPERTS 1299 59830
199 C00990 XPERTS 1278 59831
217 C00922 XPERTS 1367 59832
228 C00879 XPERTS 1340 59833
237 C00953 XPERTS 1185 59834
244 C00948 XPERTS 1059 59835
248 C00542 XPERTS 1279 59836
266 C00567 XPERTS 1207 59837
284 C00860 XPERTS 1211 59838
291 C00859 XPERTS 1341 59839
293 C00862 XPERTS 1088 59840
295 C00857 XPERTS 1036 59841
298 C00687 XPERTS 1065 59842
249 C00653 A9110564 S/N
Nro. Orden | Nro. Blanco Nro Serie Marca Modelo № Inv.
81 100238 61P1293882 Epson 870 22989
90 100246 61P0003885 Epson 870 23095
166 100118 61P1029037 Epson 870 23096
179 100072 61P0003625 Epson 870 23116
187 100284 61P0003792 Epson 870 23117
244 100131 61P0003259 Epson 870 23118
246 100037 61P0003883 Epson 870 23119
264 100091 61P0003641 Epson 870 23120
265 100083 61P0003878 Epson 870 23121
274 100115 61P1029817 Epson 870 23122
281 100095 61P0003637 Epson 870 23123
287 100063 61P0003626 Epson 870 23124
41 100255 CMT1023034 Epson 880 40622
50 100171 CMT1023032 Epson 880 40623
64 100208 CMT1023024 Epson 880 40624
112 100003 CMT1022838. —_ | - Epson 880 40625
134 100297 cMT1022848 2% J ~ Epson T 880 40626
177 100251 CMT1022823 |/;/// Epson — 880 40627
LEY me ss
My DiTSO LA SERNA ol mn TIRE 1. gag
» = с OR ARCA TECNOLOGIAS DE oa oD " A ; Er Fra - go
INFORMACIÓN Y CONUNICACIONES | RESOL О р О О I жа ПН
\ 7 ?
Pagina 7 de 22
240 100310 CMT1022832 Epson 880 40628
11 100202 B4WZ000964 Epson 2050 42544
150 100159 BROBCK1S19TKV Epson 840c S/N
62 100186 44C1C35734 Epson Action Printer 2000 S/N
80 100263 44C0218971 Epson Action Printer 2000 S/N
91 100270 44C1035783 Epson Action Printer 2000 S/N
114 100294 44C0084259 Epson Action Printer 2000 S/N
122 100100 44C1035792 Epson Action Printer 2000 S/N
168 100192 44CE024797 Epson Action Printer 2000 S/N
174 100129 44C1013246 Epson Action Printer 2000 S/N
202 100162 44C1035794 Epson Action Printer 2000 S/N
229 100040 44C1012900 Epson Action Printer 2000 S/N
245 100164 44B0006504 Epson Action Printer 2000 S/N
273 100096 44C1035804 Epson Action Printer 2000 S/N
275 100163 44C1035814 Epson Action Printer 2000 S/N
280 100117 44CE014338 Epson Action Printer 2000 S/N
49 100233 DQSY012754 Epson C60 S/N
52 100052 DQSY022700 Epson C60 S/N
53 100076 DQSY012248 Epson C60 S/N
61 100135 DQSY011646 Epson C60 S/N
93 100229 DQSY020584 Epson C60 S/N
107 100239 DQSY022823 Epson C60 S/N
108 100053 DQSY012476 Epson C60 S/N
115 100287 DQSY020972 Epson C60 S/N
116 100295 DQSY020435 Epson C60 S/N
118 100136 DQSY015819 Epson C60 S/N
119 100138 DQSY020428 Epson C60 S/N
123 100288 DQSY020575 Epson C60 S/N
125 100139 DQSY020401 Epson C60 S/N
126 100134 DQSY020402 Epson C60 S/N
127 100094 DQSY012621 Epson C60 S/N
128 100073 DQSY023003 Epson C60 S/N
140 100051 DQSY024768 Epson C60 S/N
141 100041 DQSY011645 Epson C60 S/N
148 100244 DQSY022992 Epson C60 S/N
165 100242 DQSY020561 Epson C60 S/N
188 100032 DQSY022695 Epson C60 S/N
189 100031 DQSY022990 Epson C60 S/N
190 100080 DQSY020406 Epson C60 S/N
191 100113 DQSY020433 Epson C60 S/N
207 100086 DQSY024774 Epson C60 S/N
208 100062 DQSY020440 Epson C60 S/N
212 100013 DQSY024787 Epson C60 S/N
100300 DQSYO22541 Epson C60 S/N
100302 DQSY022691 Epson S/N
100301 DQSYQ23001 / Epson S/N
Pagina 8 de 22
20 MAR 2014
223 100001 DQSY024779 Epson C60 SAO
224 100099 DQSY022391 Epson C60 S/N
250 100124 DQSY024772 Epson C60 S/N
259 100089 DQSY022376 Epson C60 S/N
164 100071 1K1E013142 Epson Lq-570 S/N
170 100193 1KYE000896 Epson Lq-570 S/N
51 100145 1YKY204279 Epson Lx-300 S/N
54 100147 1YKY142573 Epson Lx-300 S/N
55 100184 1YKY204254 Epson Lx-300 52260
57 100178 1YKY145881 Epson Lx-300 54297
58 100150 1YKY204506 Epson Lx-300 22670
59 100183 1YKY147680 Epson Lx-300 51772
60 100176 1YKY205089 Epson Lx-300 22668
63 100174 1YKY142581 Epson Lx-300 22669
66 100197 1YKY206238 Epson Lx-300 48048
68 100199 1YKY125919 Epson Lx-300 22685
69 100237 1YKY147690 Epson Lx-300 22686
70 100194 1YKY142584 Epson Lx-300 22687
71 100127 1YKY146375 Epson Lx-300 22688
72 100236 1YKY146370 Epson Lx-300 22689
73 100277 1YKY146373 Epson Lx-300 22690
74 100223 1YKY145882 Epson Lx-300 22691
76 100235 1YKY148921 Epson Lx-300 22694
78 100242 1YKY145898 Epson Lx-300 22695
83 100257 1YKY205944 Epson Lx-300 52285
86 100160 1YKY203624 Epson Lx-300 22679
87 100196 1YKY147684 Epson Lx-300 22680
88 100177 1YKY102514 Epson Lx-300 22681
89 100195 1YKY205950 Epson Lx-300 22682
92 100293 1YKY203641 Epson Lx-300 22683
96 100230 1YKY147708 Epson Lx-300 22684
98 100260 1YKY204264 Epson Lx-300 51397
99 100125 1YKY146357 Epson Lx-300 22671
104 100290 1YKY147667 Epson Lx-300 22672
105 100208 1YKY146314 Epson Lx-300 52312
111 100256 1YKY142626 Epson Lx-300 22673
117 100016 1YKY142556 Epson Lx-300 22674
121 100289 1YKY146327 Epson Lx-300 22675
136 100189 1YKY205917 Epson Lx-300 22676
137 100179 1YKY146347 Epson Lx-300 22677
138 100175 1YKY142585 Epson Lx-300 48762
139 100265 1YKY205086 Epson Lx-300 22678
142 100198 1YKY204257 ee Lx-300 52220
143 100149 1YKY204525 Lx-300 22644
145 100132 1YKY148925 ANDRE 5 Lx-300 22645
146 100137 YKY142629 | rb..0< / [Epson |. |. 12-300, 22646
NECO ; LA SER DE = JEFE DE FENERÓN | se. > Página 9 de 22
SCION Ÿ Y COMUNICACIONES о UO | |
147 100231 1YKY147731 Epson Lx-300 22647
151 100210 1YKY147283 Epson Lx-300 22648
152 100212 1YKY205075 Epson Lx-300 22649
153 100211 1YKY148958 Epson Lx-300 22650
154 100209 1YKY142622 Epson Lx-300 22651
155 100190 1YKY145871 Epson Lx-300 22652
156 100282 1YKY142608 Epson Lx-300 22653
157 100285 1YKY204258 Epson Lx-300 22654
158 100234 1YKY147262 Epson Lx-300 22655
159 100182 1YKY208179 Epson Lx-300 22656
160 100148 1YKY147287 Epson Lx-300 22657
161 100075 1YKY205081 Epson Lx-300 22658
162 100111 1YKY205049 Epson Lx-300 22659
163 100068 1YKY204286 Epson Lx-300 22660
171 100201 1YKY148928 Epson Lx-300 22661
172 100180 1YKY145859 Epson Lx-300 22662
173 100172 1YKY147288 Epson Lx-300 22663
180 100061 1YKY051864 Epson Lx-300 22664
181 100110 1YKY147716 Epson Lx-300 22665
182 100112 1YKY205734 Epson Lx-300 22666
183 100079 1YKY205919 Epson Lx-300 22667
184 100092 1YKY205057 Epson Lx-300 48394
185 100074 1YKY204767 Epson Lx-300 52316
186 100069 1Q3E013971 Epson Lx-300 52318
192 100077 1YKY203652 Epson Lx-300 52319
194 100062 1YKY147681 Epson Lx-300 52322
195 100058 1YKY142589 Epson Lx-300 52326
196 100057 1YKY145891 Epson Lx-300 52327
197 100153 1YKY205948 Epson Lx-300 52332
198 100155 1YKY204510 Epson Lx-300 52342
199 100158 1YKY205958 Epson Lx-300 52345
200 100154 1YKY142636 Epson Lx-300 22637
201 100161 1YKY147649 Epson Lx-300 22638
206 100078 1YKY146360 Epson Lx-300 22639
210 100036 1YKY147738 Epson Lx-300 22640
213 100304 1YKY208178 Epson Lx-300 22641
221 100308 1YKY147669 Epson Lx-300 22642
226 100046 1YKY205066 Epson Lx-300 22643
227 100063 1YKY146385 Epson Lx-300 52206
228 100061 1YKY075010 Epson Lx-300 52281
230 100005 1YKY147244 Epson Lx-300 52282
231 100044 1YKY124512 Epson Lx-300 52337
232 100047 1YKY203635 Epson Lx-300 52339
233 100102 1YKY204287 Epson Lx-300 48079
234 100060 1YKY206239 Epson Lx-300 54254
235 100004 [email protected]) Epson Lx-300 22965
inf. DIEGO 1A 850 oF | FE DE DN dr а Вы
ПАН Ч COMUNICACIONES 4 Pagina 10 de 22
Cm
20 MAR 2014
\
. Di:GO
"| r 4 = Ls BRYN
\ oR f Rizo Y |5 Li.
237 100103 1YKY205953 Epson Lx-300 ‚22696
238 100101 1YKY203621 Epson Lx-300 52237
242 100133 1YKY208166 Epson Lx-300 52241
243 100126 1YKY142599 Epson Lx-300 52293
247 100219 1YKY145887 Epson Lx-300 54249
248 100173 1YKY145904 Epson Lx-300 52212
249 100200 1063037547 Epson Lx-300 52198
255 100038 1Q3E021670 Epson Lx-300 52195
262 100060 1YKY147666 Epson Lx-300 52138
263 100087 1YKY204256 Epson Lx-300 51950
267 100065 1YKY147706 Epson Lx-300 48301
268 100082 1YKY142620 Epson Lx-300 48296
269 100084 1YKY148955 Epson Lx-300 23257
271 100065 1YKY204762 Epson Lx-300 22577
272 100093 1YKY147258 Epson Lx-300 22571
56 100181 CDTY004036 Epson Lx-300 + 54262
82 100261 CDTM000668 Epson Lx-300 + 54253
109 100280 CDTM001783 Epson Lx-300 + 52341
135 100191 CDTM001810 Epson Lx-300 + 52334
225 100043 CDTM001825 Epson Lx-300 + 52314
77 100215 1CK0018302 Epson Lx-810 S/N
79 100188 1CK0003038 Epson Lx-810 S/N
84 100262 1CK0008579 Epson Lx-810 S/N
85 100245 1CK0031403 Epson Lx-810 S/N
113 100099 0A50262754 Epson Lx-810 S/N
124 100090 0A50504353 Epson Lx-810 S/N
130 100296 1CK0007444 Epson Lx-810 S/N
178 100130 1CK0007368 Epson Lx-810 S/N
251 100187 1CK0012215 Epson Lx-810 S/N
252 100165 0A50595124 Epson Lx-810 S/N
254 100151 1CK0014154 Epson Lx-810 S/N
277 100156 0A50476727 Epson Lx-810 S/N
279 100116 1CK0021686 Epson Lx-810 S/N
300 100169 0A50585496 Epson Lx-810 S/N
2 100268 BRCGK14176 HP 2300 49091
3 100273 BRCGK14073 HP 2300 49118
9 100209 BRCGK14186 HP 2300 49082
10 100275 BRCGK13934 HP 2300 49127
25 100206 CNCFC13343 Hp 2300 49129
27 100222 BRCGK62300 HP 2300 49049
292 100011 BRCGK14180 HP 2300 49088
1 100283 USQY089389 Hp 4050 S/N
5 100269 USQAYO088643 Hp 4050 S/N
8 100141 USQN009104 Hp 4050 S/N
14 100062 USQY088372 | 4050 S/N
19 100144 USQNO091#1| _ S/N
LA SERNA Pagina 11 de 22
GIAS DE
sas # = i aa INIA AN I NE
MACIÓN 1 CON JNICACIONES
20 100254 USQN009103 Hp 4050 S/N
21 100225 USQQ035824 Hp 4050 S/N
283 100028 USQW100164 Hp 4050 S/N
284 100034 USQW101063 Hp 4050 S/N
286 100064 USQYO88145 Hp 4050 S/N
290 100049 USQYO88151 Hp 4050 S/N
293 100070 USQYO88806 Hp 4050 S/N
299 100066 USQY089337 Hp 4050 S/N
22 100092 BRO9T1S212KV Hp 840c S/N
29 100226 BRO9U1S1KFKV Hp 840c S/N
31 100279 BRO9U1S1KTKV Hp 840c S/N
32 100252 BRO9T1S2PKKV Hp 840c S/N
33 100278 BRO9T1S2NTKV Hp 840c S/N
34 100121 BROSN1SO2RKV Hp 840c S/N
35 100240 BRO8M1S10NKV Hp 840c S/N
37 100276 BROSM1SOZPKV Hp 840c S/N
38 100170 BRO9T1S2NGKV Hp 840c S/N
39 100205 BRO9T1S25MKV Hp 840c S/N
40 100253 BRO8N1S02WKV Hp 840c S/N
42 100152 BRO9U1S1KJKV Hp 840c S/N
43 100228 BRO9U1S022KV Hp 840c S/N
44 100120 BRO9U1S1KDKV Hp 840c S/N
45 100042 BRO8N1S035KV Hp 840c S/N
47 100104 BRO9T1S2NCKV Hp 840c S/N
48 100024 BRO9U1S1M1KV Hp 840c S/N
95 100227 BRO9T1S1FPKV Hp 840c S/N
97 100291 BRO9T1S26ZKV Hp 840c S/N
100 100286 BRO9T1S1FVKV Hp 840c S/N
103 100241 BRO9T1S1FNKV Hp 840c S/N
110 100212 BRO9T1S1DRKV Hp 840c S/N
120 100088 BRO9T1S233KV Hp 840c S/N
131 100157 BR16M1T16JKV Hp 840c S/N
132 100097 BRO8N1S023KV Hp 840c S/N
133 100211 BRO9U1S1K5KV Hp 840c S/N
149 100248 BRO8M1S10FKV Hp 840c S/N
167 100272 BRO9T1S26PKV Hp 840c S/N
169 100123 BRO9U1S1M2KV Hp 840c S/N
175 100119 BRO9T1S1FMKV Hp 840c S/N
203 100023 BRO131S02HFY Hp 840c S/N
204 100100 BRO9T1S1DYKV Hp 840c S/N
205 100054 BRO9T1SOT8KV Hp 840c S/N
209 100081 BROSN1S02YKV Hp 840c S/N
215 100303 BRO9U1S1KVKV Hp 840c S/N
239 100098 BRO9T1S2NVKV Hp 840c S/N
253 100146 BRO9T1S1DKKV Hp 840c S/N
257 100006 BRO8BM1S10GKY Hp S/N
1-60 LA SERE | | FIGUEROA Hy
JEFE DE DIVISION . Página 12 de 22
SU SAGIONES
& a г :
#
fs TA ' ET
ИО
20 MAR 2014 EE
258 100007 BRO8N1S02ZKV Hp 840c +... €-[...65/N
260 100027 BRO9T1S1FFKV Hp 840c “ul BIN
261 100055 BRO9T1S1D9KV Hp 840c S/N
282 100019 BRO8M1S100KV Hp 840c S/N
266 100050 BRBSB95SD8 Hp P1606DN 74832
4 100122 792BKWH Lexmark T430 56958
6 100142 7925H7M Lexmark T430 52611
7 100271 792BL29 Lexmark T430 56962
12 100128 7925HB7 Lexmark T430 52633
13 100143 7925HBP Lexmark T430 52599
15 100259 792BKY5 Lexmark T430 56964
16 100258 792BKXC Lexmark T430 56966
18 100213 7925H6T Lexmark T430 52547
24 100214 792BKVR Lexmark T430 56971
28 100232 7925HBC Lexmark T430 52638
30 100266 792BKV1 Lexmark T430 56972
285 100018 792BKTP Lexmark T430 56974
288 100045 792BKW2 Lexmark T430 55697
289 100029 7925H9R Lexmark T430 52615
291 100010 7925H9Z Lexmark T430 52565
294 100039 792BKV7 Lexmark T430 55710
295 100014 792BKZ2 Lexmark T430 55713
296 100048 7925H7B Lexmark T430 52551
297 100025 792BKV5 Lexmark T430 55693
23 100274 6080810085 Lexmark Z31 S/N
36 100267 6120867460 Lexmark Z31 S/N
46 100085 6120867470 Lexmark Z31 S/N
65 100250 6120869652 Lexmark Z31 S/N
67 100213 6120868206 Lexmark Z31 S/N
101 100224 6120867475 Lexmark Z31 S/N
129 100056 6120866157 Lexmark 231 S/N
144 100017 6120868224 Lexmark Z31 S/N
193 100140 6040780112 Lexmark Z31 S/N
222 100002 6120871368 Lexmark Z31 S/N
236 100020 6120868824 Lexmark Z31 S/N
75 100247 1200097 Samsung S/N
102 100281 10200080 Samsung S/N
211 100022 10200097 Samsung S/N
216 100305 1200025 Samsung S/N
219 100306 1200003 Samsung S/N
270 100009 10300055 Samsung S/N
278 100030 10300045 Samsung S/N
17 100207 JPBQQO35763
26 100203 19D1166 A
94 100292 CN97L1MOC1FY | | А! № Е
106 100185 (FY6Y186431 roo _L / 7
) LEY E NET
OO LA SERNA ancho | 0000537
RECTO AREA TIENCLOGIAS DE \ E | RESOL. sp: Lf
NF
sl 3
FAA)
Y COMUNICACIONES
INTO ds
Poma
176 100247 1365233 S/N
220 100307 KU731655 S/N
241 100309 14V005008200133071 S/N
256 100033 TH91S1Q3ZYMZ S/N
276 100014 202336 S/N
298 100059 SG8C51302YHT S/N
Nro. Orden Nro. Blanco Nro Serie Marca Modelo Ne Inv.
44 M00633 016BB28SD802 Compaq 510 42837
74 M00491 020BB28SA630 Compaq 510 42838
187 M00330 020BB28SA989 Compaq 510 42840
108 M00590 040BJ46RB589 Compaq 510 42843
45 M00502 031BB46MB109 Compaq 510 42844
275 M00223 035BB46MC583 Compaq 510 42852
111 M00180 036BJ46RA013 Compaq 510 42862
271 M00321 031BB46MB145 Compaq 510 42868
127 M00490 036BJ46RA014 Compaq 510 42876
73 M00586 035BJ46RB193 Compaq 510 42891
253 M00559 031BB46MB216 Compaq 510 42893
142 M00504 031BB46MB269 Compaq 510 42895
118 M00492 031BB46MB283 Compaq 510 42896
64 M00510 031BB46MB300 Compaq 510 42900
138 M00503 031BB46MB304 Compaq 510 42903
11 M00641 031BB46MB699 Compaq 510 42905
121 M00576 040BJ46RB339 Compaq 510 42906
26 M00646 031BB46MB773 Compaq 510 42907
241 M00291 031BB46MB790 Compaq 510 42909
290 M00298 031BB46MB810 Compaq 510 42919
214 M00235 031BB46MC597 Compaq 510 42920
200 M00289 031BB46MB856 Compaq 510 42923
251 M00372 031BB46MC239 Compaq 510 42925
25 M00637 031BB46MC250 Compaq 510 42928
189 M00274 031BB46MC565 Compaq 510 42930
90 M00366 031BB46MC268 Compaq 510 42931
136 M00300 031BB46MC564 Compaq 510 42932
221 M00233 031BB46MC558 Compaq 510 42935
168 M00350 031BB46MC400 Compaq 510 42937
211 M00234 031BB46MC563 Compaq 510 42938
291 M00228 031BB46MC436 Compaq 510 42942
236 M00226 031BB46MC474 Compaq 510 42944
210 M00710 040BJ46RB275 Compaq 510 42946
183 M00329 031BB46MC599 Compaq 510 42948
76 M00574 035BJ46RA209 Compaq 510 42951
219 M00266 031BB46MC950 Compaq 510 42953
37 M00479 031BB46MD136 Compaq 510 42958
234 M00312 031BB46MD157, Compaq 510 42960
JDIEZO LA SERNA
YC +A TUSNO.OCIAS: DN
i wa
& TAE
‘ "Página 14 de 22
20 MAR 2014
247 M00498 040BJ46RA919 Compaq 510
284 M00292 031BB46MD165 Compaq 510 \142966 |
53 M00512 031BB46MD229 Compaq 510 47968
220 M00290 031BB46MD761 Compaq 510 42969
223 M00733 040BJ46RC297 Compaq 510 42970
7 M00632 040BJ46RB193 Compaq 510 42972
184 M00243 031BB46MD765 Compaq 510 42974
272 M00294 031BB46MD769 Compaq 510 42979
286 M00283 031BB46MD782 Compaq 510 42980
166 M00297 031BB46MD786 Compaq 510 42983
229 M00256 031BB46MD847 Compaq 510 42984
67 M00495 031BB46MD827 Compaq 510 42985
36 M00506 031BB46MD879 Compaq 510 42987
131 M00501 031BB46MD885 Compaq 510 42990
9 M00625 035BJ46RA614 Compaq 510 42991
148 M00508 031BB46MD893 Compaq 510 42997
169 M00695 040BJ46RC240 Compaq 510 42998
197 M00494 031BB46MD900 Compaq 510 42999
2 M00493 031BB46MD920 Compaq 510 43001
155 M00740 031BB46MD928 Compaq 510 43002
21 M00434 031BB46MD947 Compaq 510 43004
122 M00583 031BB46MD95 7 Compaq 510 43005
54 M00654 031BB46MD960 Compaq 510 43006
1 M00640 031BB46ME005 Compaq 510 43007
175 M00280 040BB46MC339 Compaq 510 43011
29 M00658 30525222A105 Compaq 510 43013
12 M00655 30525222a219 Compaq 510 43014
134 M00623 040BJ46RB458 Compaq 510 43022
20 M00569 040BJ46RC236 Compaq 510 43024
97 M00619 036BJ46RA055 Compaq 510 43040
61 M00499 040BJ46RC323 Compaq 510 43041
160 M00676 040BJ46RB942 Compaq 510 43068
5 M00474 916ab11cd929 Compaq \/45 S/N
59 M00596 925AB47CA196 Compaq vas S/N
60 M00395 919AB11CF113 Compaq \/45 S/N
62 M00430 916AB11CE719 Compaq \/45 S/N
89 M00403 926AB47CA692 Compaq \/45 S/N
94 M00605 923AB11CA674 Compaq Vas S/N
98 M00617 919AB11CF124 Compaq \/45 S/N
112 M00665 926AB47CB417 Compaq V45 S/N
132 M00468 923AB11CA676 Compaq vas S/N
135 M00537 916B11CD22 Compaq va5 S/N
137 M00563 923AB11CB061 Compaq V45 S/N
145 M00618 919AB11CCI54 Compaq... \/45 S/N
146 M00410 916AB11CF01 7 [1 — Compaq — v45 S/N
150 M00548 | ; 925AB47CC64H Y) / ; ; Compaq | vas _ S/N
iz50 LA SERNA | ARIA H défdJERnA — A мы:
GrgTon He Cou UNICACIONES ee TR 00005 dl. sets
157 M00698 916AB11CB451 Compaq \/45 S/N
165 M00725 916AB11CFO95 Compaq V45 S/N
171 M00404 916AB11CF088 Compaq \/45 S/N
186 M00699 916AB11CE715 Compaq \/45 S/N
192 M00252 926AB47CB408 Compaq \/45 S/N
194 M00304 9301251040 Compaq vas S/N
198 M00334 9301250XXX Compaq ZE S/N
201 M00674 923AB11CE112 Compaq \/45 S/N
203 M00742 916AB11CF042 Compaq vas S/N
208 M00739 916AB11CF045 Compaq \/45 S/N
217 M00552 916AB11CB454 Compaq \/45 S/N
242 M00384 241252222A040 Compaq \/45 S/N
255 M00675 917AB11CG471 Compaq \/45 S/N
258 M00409 916AB11CC780 Compaq \/45 S/N
261 M00436 926AB47CB396 Compaq vas S/N
267 M00687 916AB11CF067 Compaq vas S/N
274 M00344 24905277C687 Compaq \/45 S/N
278 M00447 923AB11CA830 Compaq vas S/N
285 M00401 919AB11CB834 Compaq \/45 S/N
81 M00578 7012014341 Epson S/N
85 M00478 7012013987 Epson S/N
87 M00389 7012013980 Epson S/N
173 M00680 7012013674 Epson S/N
257 M00380 7012013660 Epson S/N
51 M00650 MX340WA186 HP 45617
281 M00276 MX340WA013 HP 45622
93 M00600 MX340WA044 HP 45627
179 M00281 MX340WA047 HP 45630
151 M00299 MX340WA050 HP 45633
185 M00310 MX340WA067 HP 45643
268 M00323 MX340WA144 HP 45650
227 M00238 MX340WA236 HP 45676
235 M00284 MX340WA276 HP 45681
213 M00247 MX340WA384 HP 45697
95 M00621 MX340WA404 HP 45699
84 M00626 CNC814PV7T HP PROMO W17E 68145
14 M00629 66BK457 IBM S/N
38 M00585 66AX630 IBM S/N
41 M00620 66BK971 IBM S/N
69 M00582 23CGMLZ IBM S/N
70 M00579 66BH546 IBM S/N
80 M00607 66BK974 IBM S/N
101 M00616 66BK858 IBM S/N
103 M00609 66BH533 IBM S/N
104 M00612 66BK978 IBM S/N
105 M00599 6BH528 , IBM oe S/N
: 7 |
. DIEZ? LA SERNA 2 / ELECTRONICA
INFORLLAG.GH Y COMUNICACIONES AP FIGUEROA | | y. - Página 16 de 22
a
#
e
[i
E
20 MAR 2014 Eo
115 M00581 66AY887 IBM Wf] S/N
133 M00392 23DPXC7 IBM Te S/N
143 M00542 23BWBDZ IBM S/N
206 M00332 66AX819 IBM S/N
249 M00744 23CMNGZ IBM S/N
262 M00679 23DBWG2 IBM S/N
264 M00324 66AV271 IBM S/N
265 M00326 66AY915 IBM S/N
295 M00328 23ZVKH6 IBM S/N
228 M00692 LE15HXBX933782V Samsung SyncMaster 591s 50597
13 M00628 LB15HXBL317634F Samsung SyncMaster 591s 50598
283 M00327 LB15HXBL339901M Samsung SyncMaster 591s 50603
225 M00257 LB15HXBL339905T Samsung SyncMaster 591s 50605
263 M00667 LB15HXBL340972T Samsung SyncMaster 591s 50606
19 M00570 LB15HXBL341195L Samsung SyncMaster 591s 50608
6 M00627 LB15HXBL406606P Samsung SyncMaster 591s 50609
139 M00663 LB15HXBY318107W Samsung SyncMaster 591s 50610
147 M00560 LB15HXBY807835H Samsung SyncMaster 591s 50611
152 M00513 LB15HXBY807846F Samsung SyncMaster 591s 50612
15 M00649 LB15HXBY807849)J Samsung SyncMaster 591s 50614
130 M00482 LB15HXBY808376J Samsung SyncMaster 591s 50616
92 M00431 LE15HXAXA25144A Samsung SyncMaster 591s 50617
259 M00682 LB15HXBY813120Z Samsung SyncMaster 591s 50618
57 M00407 LB15HXBY813249Z Samsung SyncMaster 591s 50619
18 M00481 LE15HXBXA19698X Samsung SyncMaster 591s 50620
71 M00592 LB15HXBY912897P Samsung SyncMaster 591s 50621
55 M00638 LB15HXBY913405K Samsung SyncMaster 591s 50622
282 M00496 LB15HXBYA26532E Samsung SyncMaster 591s 50623
117 M00661 LE15HXBXA19627N Samsung SyncMaster 591s 50626
119 M00394 LE15HXAXA08378E Samsung SyncMaster 591s 50627
23 M00644 LB15HXBYA26626J Samsung SyncMaster 591s 50629
39 M00580 LB15HXBYA26694E Samsung SyncMaster 591s 50630
78 M00470 LE15HXBY203140L Samsung SyncMaster 591s 50631
86 M00577 LE15HXBY204874X Samsung SyncMaster 591s 50633
180 M00549 LE17HXAY150233L Samsung SyncMaster 591s 50634
126 M00406 LE15HXAXA02864R Samsung SyncMaster 591s 50636
88 M00664 LE15HXAXA04789X Samsung SyncMaster 591s 50637
158 M00703 LE15HXBXA618908Z Samsung SyncMaster 591s 50638
83 M00480 LE15HXBXA29422D Samsung SyncMaster 591s 50642
232 M00669 LE15HXAXA04618R Samsung SyncMaster 591s 50645
170 M00210 LE15HXAXA08371Z Samsung SyncMaster 591s 50652
8 M00653 LE15HXAXA25147X Samsung SyncMaster 591s 50653
293 M00408 LE15HXBXA19699N Samsung SyncMaster 591s 50656
113 M00509 LE15HXAXA04630V Samsung SyncMaster 591s 50698
256 M00670 LE15HXAXA29884E y, h y== v Samsung SyncMaster 591s 50725
58 M00473 | LE15HXAXA25877W' Y E=-7 “Samsung ~~ SyncMaster 591s | 50731
| FOLIO ‚ай м ERECT IA ZB Za
Zp Rt E ae E "| AR Hr | o Le dea an “Página 17 de 22
¿SACIÓN Y COMUNICACIONES ах 00С 0 053 =. E. Je
199 M00696 LE15HXAXA09094P Samsung SyncMaster 591s 50735
205 M00622 LE15HXBXA19541T Samsung SyncMaster 591s 50738
196 M00686 LE15HXAXA09171P Samsung SyncMaster 591s 50748
123 M00396 LE15HXBXA29404M Samsung SyncMaster 591s 50749
233 M00668 LE15HXAXA25530F Samsung SyncMaster 591s 50761
161 M00726 LE15HXBXA19161P Samsung SyncMaster 591s 50773
191 M00199 LE15HXAXA02962D Samsung SyncMaster 591s 50777
174 M00544 LE15HXBXA18976P Samsung SyncMaster 591s 50780
10 M00354 LE15HXBXA18992M Samsung SyncMaster 591s 50816
72 M00606 LE15HXBXA19673N Samsung SyncMaster 591s 50827
230 M00205 LE15HXBXA19649A Samsung SyncMaster 591s 50829
246 M00490 LE15HXAXA25724R Samsung SyncMaster 591s 50843
63 M00514 LE15HXAXA063327 Samsung SyncMaster 591s 50848
181 M00691 LE15HXBX933880R Samsung SyncMaster 591s 50853
270 M00705 LE15HXAXA25132P Samsung SyncMaster 591s 50891
40 M00595 LE15HXBX933790R Samsung SyncMaster 591s 50901
77 M00483 LE15HXBX933466V Samsung SyncMaster 591s 50907
162 M00411 LE15HXAXA25071M Samsung SyncMaster 591s 50911
91 M00400 LE15HXBX919420F Samsung SyncMaster 591s 50915
110 M00414 LE15HXAXA25729V Samsung SyncMaster 591s 50925
75 M00589 LE15HXAXA08427K Samsung SyncMaster 591s 50944
299 M00624 LE15HXAXA25097M Samsung SyncMaster 591s 50955
149 M00613 LE15HXAXA25956L Samsung SyncMaster 591s 50967
42 M00594 LE15HXAXA08354R Samsung SyncMaster 591s 50968
252 M00424 LE15HXAXA09195Y Samsung SyncMaster 591s 50978
129 M00397 LE15HXAXA04610Y Samsung SyncMaster 591s 50980
47 M00571 LE15HXBXA19162D Samsung SyncMaster 591s 50982
172 M00693 LE15HXAXA09201A Samsung SyncMaster 591s 50990
204 M00524 MJ15HXCYA16663K Samsung 510n 53820
280 M00319 SC15H9LL800030M Samsung 592V 56446
243 M00415 SC15H9LL800109F Samsung 592V 56447
30 M00636 SC15H9LL800269N Samsung 592V 56448
266 M00448 SC15H9LL800280H Samsung 592V 56449
222 M00246 SC15H9LL800286T Samsung 592V 56450
65 M00572 SC15H9LL800400R Samsung 592V 56451
218 M00666 SC15H9LL800467B Samsung 592V 56452
292 M00317 SC15H9LL800470E Samsung 592V 56453
116 M00416 SC15H9LL800485R Samsung 592V 56454
46 M00562 SC15H9LL800486H Samsung 592V 56455
296 M00733 SC15H9LL800492P Samsung 592V 56456
120 M00662 SC15H9LL800516R Samsung 592V 56457
163 M00550 SC15H9LL800528F Samsung 592V 56458
102 M00604 SC15H9LL800797K Samsung 592V 56459
100 M00610 SC15H9LL800809N Samsung 592V 56460
48 M00485 SC15H9LL800822M Samsung 592V 56461
56 M00398 SC15H9LL903792 Y Samsung 592V 56462
SERNA ZP DA
CO LA
» 172NOLOGIAS DE
| =P
CON Y CUMUNICACIONES
…. <-—*OMPégina 18 de 22
JE gh. + Aa
pr
£
20 MAR 2014 Era
300 Mo0405 | SC15H9LL904050H Samsung 592V TF Sees)
273 M00061 SC15H9LL904103N Samsung 592V XT - 564
17 M00635 SC15H9LL904271K Samsung 592V 56465
68 M00597 SC15H9LL904394M Samsung 592V 56466
202 M00245 SC15H9LL904507B Samsung 592V 56467
49 M00634 SC15H9LL904523E Samsung 592V 56468
294 M00460 SC15H9LL904524F Samsung 592V 56469
245 M00340 SC15H9LL904563V Samsung 592V 56470
43 M00643 SC15H9LL904575W Samsung 592V 56471
176 M00719 SC15H9LL904578T Samsung 592V 56472
22 M00631 SC15H9LL904639E Samsung 592V 56473
207 M00694 AR15H9LP703850V Samsung 592V 56474
215 M00704 AR15H9LP703885H Samsung 592V 56475
182 M00700 AR15H9LP703888W Samsung 592V 56476
159 M00683 AR15H9LP703899J Samsung 592V 56477
50 M00101 AR15H9LP703902R Samsung 592V 56478
195 M00671 AR15H9LP703953V Samsung 592V 56479
260 M00697 AR15H9LP703961R Samsung 592V 56480
96 M00587 AR15H9LP703970X Samsung 592V 56481
212 M00489 AR15H9LP703995D Samsung 592V 56482
279 M00713 AR15H9LP703996X Samsung 592V 56483
226 M00232 AR15H9LP704012) Samsung 592V 56484
164 M00459 AR15H9LP704015V Samsung 592V 56485
156 M00712 AR15H9LP704056P Samsung 592V 56486
79 M00593 AR15H9LP704070H Samsung 592V 56487
190 M00689 AR15H9LP704089T Samsung 592V 56488
16 M00645 AR15H9LP704111E Samsung 592V 56489
144 M00518 AR15H9LP704116M Samsung 592V 56490
109 M00598 AR15H9LP704144Y Samsung 592V 56491
4 M00651 AR15H9LP704158A Samsung 592V 56492
106 M00588 AR15H9LP704207W Samsung 592V 56493
27 M00647 AR15H9LP704243T Samsung 592V 56494
250 M00458 AR15H9LP704361X Samsung 592V 56495
269 M00488 AR15H9LP704365R Samsung 592V 56496
99 M00615 AR15H9LP704371A Samsung 592V 56497
153 M00690 AR15H9LP704472Z Samsung 592V 56498
277 M00267 AR15H9LP704627V Samsung 592V 56499
52 M00484 AR15H9LP704705L Samsung 592V 56500
82 M00417 AR15H9LP704709Z Samsung 592V 56501
167 M00688 AR15H9LP704711F Samsung 592V 56502
289 M00286 AR15H9LP704716W Samsung 592V 56503
177 M00335 1200171 Samsung S/N
209 M00720 1200287 Samsung S/N
66 M00611 503411696 Unisys — Aquanta S/N
140 M00391 503400897 ANF) | Aguanta S/N
141 M00377 503539499 ооо 4Unigys , + Aguanta S/N
ge A 1 MARE . »
> À BEN, i? DE FlcDerok [77 upégina 19 de 22
CONUNICACIONES en O O O О 5 3 < ВЕ dai AC
154 M00743 503395585 Unisys Aquanta S/N
193 M00374 503392573 Unisys Aquanta S/N
237 M00367 503390783 Unisys Aquanta S/N
244 M00534 503397169 Unisys Aquanta S/N
248 M00732 503411109 Unisys Aquanta S/N
297 M00361 503396137 Unisys Aquanta S/N
298 M00379 503400772 Unisys Aquanta S/N
3 M00642 89mla0012264 S/N
24 M00660 V00202897 S/N
28 M00659 S/N S/N
31 M00639 100002293 S/N
32 M00657 S/N S/N
33 M00648 21035185G S/N
34 M00112 S/N S/N
35 M00656 S/N S/N
107 M00591 WE000514401649 S/N
114 M00608 M6730029767 S/N
124 M00536 BCA590825838 S/N
125 M00614 19854217979A S/N
128 M00575 D950912566 S/N
178 M00303 930620092349 S/N
188 M00702 S/N S/N
216 M00305 9361681 S/N
224 M00745 S/N S/N
231 M00314 S/N S/N
238 M00341 300094454 S/N
239 M00528 CO2960500281 S/N
240 M00306 M910509619 S/N
254 M00381 96MLA0014403 S/N
276 M00386 S/N S/N
287 M00735 EDF4700836 S/N |
M00362 0002H8VG601243
Policía Jud. TE FAX SAMSUNG SF2900M B36H700207 33808
Policia Jud. TE FAX PANASONIC KXFT908 AG 5GBQA011479 51865
Policia Jud. TE FAX XEROX 7238 6VN-018095 47089
Policia Jud. TE FAX XEROX 7238 6VN-019858 3194
Policia Jud. TE FAX PANASONIC KXFT908AG 7ВВОА021852 57897
Policia Jud. TE FAX XEROX 7238 6VN-018120 2926
Policia Jud. TE FIJO PANASONIC KXFS500AGB 48030
Policía Jud. TE FIJO NEC 3491
Policía Jud. TE FIJO NEC 2816
Policía Jud. TE FIJO SIEMENS EUROSIT 3005 55173
> Policía Jud. TE FIJO PHILLIPS SIN DATOS SIN DATOS 28918
Policía Jud. TE FIJO PHILLIPS SIN DATOS SIN DATOS 48040
Policía Jud. TE FIJO NEC à — 12263
. DIEGO LA SERNA. Ne 4
SRMACIÓN Y COMUNICACIONES /.. ... Página 20 de 22
20 MAR 2014
Policia Jud. TE FIJO NEC 314
Policía Jud. TE FIJO PANASONIC KXTS500AGB 48027
Policía Jud. | TELEFONO PHILIPS P9C05384 21247
Policia Jud. TELEFONO NEC 3286
Policia Jud. SWITCH ENCORE 8 BOCAS 44243
Policia Jud. SWITCH INTELLINET 8 BOCAS 44050
Policia Jud. SWITCH INTELLINET 8 BOCAS 44048
Policia Jud. SWITCH INTELLINET 8 BOCAS 44052
Policia Jud. MONITOR BELTRON 300108023 S/N
Policia Jud. MONITOR COMPAQ V510b 035BJ46RA101 43010
Policia Jud. MONITOR COMPAQ V510b 040BJ46RA796 42977
Policia Jud. MONITOR COMPAQ vas S1?AB11CC356 S/N
Policia Jud. MONITOR COMPAQ \/45 923AB11CE137 S/N
Policia Jud. MONITOR COMPAQ V510b 42878
Policia Jud. MONITOR COMPAQ 040BJ4GRC390 42926
Policia Jud. MONITOR COMPAQ V510 031BB46MB742 42860
Policia Jud. MONITOR COMPAQ 43064
Policia Jud. MONITOR COMPAQ 031BB46MD905 42922
Policia Jud. MONITOR COMPAQ 923AB11CA844 S/N
Policia Jud. MONITOR COMPAQ S/N 43021
Policia Jud. MONITOR IBM 2268 66-BL109 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6450 23-DPWZ1 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6540 23-CBNVZ S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 2268 66-BH541 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6540 23-BWBTZ S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 2268 66-BV446 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6540 23-CBRAZ S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6540 23DPXC8 S/N
Policía Jud. MONITOR IBM 2268 66-BK991 S/N
Policía Jud. MONITOR IBM 6540 23-BWBLZ S/N
Policía Jud. MONITOR IBM 2268 66-AY017 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6540 24-99652 50139
Policia Jud. MONITOR IBM 2268 66-FN832 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM G42 23-CAGYZ S/N
Policia Jud. MONITOR IBM G42 23-CAGCZ S/N
Policia Jud. MONITOR IBM E50 24-A0234 50143
Policia Jud. MONITOR IBM 2268 66BL130 S/N
Policía Jud. MONITOR IBM 6540 91-64B11CE711 S/N
Policia Jud. MONITOR IBM 6518 24-A0239 50159
Policia Jud. MONITOR IBM 6518 23-CBPKZ S/N
Policía Jud. MONITOR LG T710SH 8045PYR21242 S/N
Policia Jud. MONITOR MARC VISION VC144L SIN DATOS S/N
Policia Jud. MONITOR MICROSISTEMA S/N
Policia Jud. MONITOR OLIVETTI BM15D 0156499071211 S/N
Policia Jud. MONITOR SAMSUNG 15HXBY807831M 53678
Policía Jud. | MONITOR SAMSUNG | | | A50N8 /, , HoP1aHMEKSI3072L | S/N
‚ко. Página 21 de 22
FORO 77 +H —— ————
MARIA H mevERdA 1
JEFE CD Bere N |
RE = О
a
Lik Y HE
i i of Th
=20 LA SERNA
IDAGIONÉS
Policia Jud. MONITOR SAMSUNG CQB4147 HMAH106205 S/N
Policía Jud. MONITOR SAMSUNG 591s LE15HXAXAO6351M 50613
Policía Jud. MONITOR SAMSUNG 592V AR15H9LP704028V 56444
Policía Jud. MONITOR SAMSUNG LE15HXAXA08426B 53679
Policía Jud. MONITOR SAMSUNG SC15H9LL800525X 56445
Policía Jud. MONITOR SAMSUNG LE15HXAXA06344K 53680
Policía Jud. MONITOR SIN MARCA 3423T NO VISIBLE S/N
Policía Jud. MONITOR UNISYS 191-73241180 S/N
Policía Jud. TELEVISOR KENIA TVC C-3025-K 9090
Policía Jud. IMPRESORA HP DESKJET 550C SG3BT241YT 72803
Policia Jud. IMPRESORA EPSON STYLUS C45 F464035024 S/N
Policia Jud. IMPRESORA EPSON STYLUS 800 1QZ1008344 S/N
Policia Jud. IMPRESORA HP 670C ES85E1921) S/N
Policia Jud. IMPRESORA HP DESKJET 550C US3BU2404Z S/N
Policia Jud. | IMPRESORA MONROE S/N
Policia Jud. IMPRESORA HP 840C 52258
Policia Jud. IMPRESORA EPSON LX-300 1Q6E064764 45113
Policía Jud. IMPRESORA EPSON LX-300 1YXY147247 44802
Policía Jud. ELEMENTOS VARIOS REZAGOS INFORMATICOS CAJA 12
Policía Jud. DISCOS RIGIDOS VARIAS MARCAS Y CAPACIDAD UNIDAD 113
Policía Jud. DISCOS RIGIDOS VARIAS MARCAS Y CAPACIDAD CAJA 4
Policía Jud. MOUSE VARIAS MARCAS; USB Y PS2 UNIDAD 189
Policía Jud. TECLADOS VARIAS MARCAS UNIDAD 136
Policía Jud. GABINETES CPU S/N? INVENTARIO UNIDAD 32
Policía Jud. PARTES DE IMPRESORA CAJA 1
Policía Jud. FUENTES DE ALIMENTACION UNIDAD 2
Policía Jud. EQUIPO DE MUSICA ANSAI UNIDAD 1
Policia Jud. TECLADOS UNIDAD 21
Policia Jud. MOUSE UNIDAD 14
Policia Jud. TELEVISOR PHILCO 21' UNIDAD L
ei Nuımeno de Invendano 512963 sobueMarcado Vale
Ino. |
DIRE is 2 AS En
INF SIA AL tn
in
Coti ай td ALi
Las оно У CIAS DE
¡ONES
MARIA H. FISUEROA
Jiri Lt. e SIÓN
A РЗ ге Га
Fr ;
E CTO ! i A » \
= =. La
Pagina 22 de 22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement