AVG Rescue CD Uživatelský manuál
AVG Rescue CD pro Windows
Uživatelský manuál
Revize dokumentu 85.2 (7.4.2009)
Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných vlastníků.
Tento produkt obsahuje Windows software licencovaný společností Microsoft Corporation a/nebo společnostmi
přidruženými ke společnosti Microsoft. Microsoft Windows Preinstallation Environment software, který je součástí tohoto
software, může být použit pouze za účelem zavádění (systému), diagnostiky, obnovy, instalace, konfigurace, testování
či obnovení (systému) po nehodě.
Tento produkt používá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (c) 1991-2, RSA Data
Security, Inc. Created 1991.
Tento produkt obsahuje kód knihovny C-SaCzech, Copyright (c) 1996-2001 Jaromir Dolecek ([email protected]).
Tento produkt používá kompresní knihovnu libbzip2, Copyright (c) 1996-2002 Julian R. Seward.
Tento produkt používá kompresní knihovnu zlib, Copyright (c) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler.
Tento produkt obsahuje freeCommander software, Copyright (c) 2004 Marek Jasinski.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
1
Obsah
1. Úvod........................................................................................................................ 4
.....................................................................................................................
4
1.1 Upozornění
uživatelům
.....................................................................................................................
4
1.2 Základní
popis AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
4
1.3 Klíčové
funkce AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
5
1.4 Minimální
požadavky – podporované operační systémy
.....................................................................................................................
6
1.5 Minimální
požadavky na hardware
........................................................................................................................
7
2. Instalace
a spuštění
.....................................................................................................................
7
2.1 Získání
AVG Rescue CD a licenčního souboru
.....................................................................................................................
8
2.2 Rozdíly
mezi AVG Rescue CD ke stažení a distribuovaným CD.
.....................................................................................................................
8
2.3 Stažení
a vytváření AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
17
2.4 Vytvoření
AVG Rescue CD – vypalování ISO souboru
.....................................................................................................................
27
2.5 Kdy
použít AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
28
2.6 Příprava
před instalací
.....................................................................................................................
29
2.7 Postup
spuštění a instalace AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
31
2.8 Průvodce
instalací AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
34
2.9 Rozpoznání
a přidání vlastních síťových ovladačů
39
3. Po ........................................................................................................................
spuštění
........................................................................................................................
41
4. AVG
Rescue CD – základní rozhraní
.....................................................................................................................
42
4.1 Nabídka
Soubor
.....................................................................................................................
42
4.2 Nabídka
Komponenty
.....................................................................................................................
43
4.3 Nabídka
Historie
..........................................................................................................
43
4.3.1 Výsledky
testů
..........................................................................................................
43
4.3.2 Virový
trezor
..........................................................................................................
43
4.3.3 Protokol
událostí
.....................................................................................................................
45
4.4 Nabídka
Nástroje
.....................................................................................................................
45
4.5 Nabídka
Nápověda
........................................................................................................................
46
5. Přehled
testů
.....................................................................................................................
47
5.1 Test
celého počítače
.....................................................................................................................
50
5.2 Test
vybraných souborů či složek
.....................................................................................................................
51
5.3 Výsledky
testů
.....................................................................................................................
52
5.4 Detail
výsledků testů
..........................................................................................................
52
5.4.1 Záložka
Přehled výsledků
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
2
..........................................................................................................
52
5.4.2 Záložka
Infekce
..........................................................................................................
52
5.4.3 Záložka
Spyware
..........................................................................................................
52
5.4.4 Záložka
Upozornění
..........................................................................................................
52
5.4.5 Záložka
Informace
........................................................................................................................
58
6. Nástroje
AVG Rescue CD
.....................................................................................................................
58
6.1 AVG
Příkazový řádek
..................................................................................................................... 67
6.2 freeCommander
.....................................................................................................................
70
6.3 Připojit
jednotku
.....................................................................................................................
71
6.4 AVG
Editor registrů
.....................................................................................................................
73
6.5 AVG
Ping
.....................................................................................................................
74
6.6 AVG
Scan disk
.....................................................................................................................
76
6.7 AVG
Poznámkový blok
.....................................................................................................................
76
6.8 AVG
IP Config
.....................................................................................................................
79
6.9 AVG
Keyboard
........................................................................................................................
80
7. FAQ
a technická podpora
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
3
1.
Úvod
Tento Uživatelský manuál předkládá kompletní přehled vlastností a možností
použití AVG Rescue CD pro Windows.
1.1. Upozornění uživatelům
Použití AVG Rescue CD důrazně doporučujeme pouze uživatelům, kteří mají
pokročilé zkušenosti s prací s PC. Použití spouštěcího CD-ROM umožňuje přístup
k systémovým nastavením a ke všem datům v počítači. Při nesprávné manipulaci
se systémem či systémovými prostředky může dojít k částečné či úplné
nefunkčnosti operačního systému a také ke ztrátě dat.
Před použitím AVG Rescue CD vždy zálohujte veškerá důležitá data, která se v
počítači vyskytují. Pro zálohu použijte přenosné médium (diskety, CD/DVD disky,
flash disk a podobně).
1.2. Základní popis AVG Rescue CD
AVG Rescue CD je přenosná varianta programu AVG, založená na platformě
Windows PE. Je distribuována jako samozaváděcí (bootovací) CD-ROM určený
k obnově operačního systému Windows XP či Windows Server 2003 v případě
nemožnosti jeho zavedení běžným způsobem, například v důsledku virové infekce.
Primárně umožňuje zavést dočasný systém Windows PE a spustit AVG, který lze
následně použít obvyklým způsobem k detekci a odstranění všech virových infekcí
či jiných ohrožení.
Kromě toho jsou na CD k dispozici administrátorské nástroje pro zkušenější
uživatele. Kompletní výčet hlavních funkcí naleznete v následující kapitole:
1.3. Klíčové funkce AVG Rescue CD
AVG Rescue CD nabízí následující klíčové funkce:
·
Spuštění AVG z alternativního Windows prostředí.
·
Detekce virových infekcí na discích i v systémovém registru.
·
Možnost aktualizace virové báze AVG z lokální instalace AVG, z pevného
disku, prostřednictvím LAN připojené k síti Internet nebo z externího (flash)
disku.
·
Nástroj AVG Příkazový řádek k provedení řady systémových operací.
·
freeCommander je dvoupanelová alternativa správce souborů pro Windows,
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
4
která nabízí také mnoho pokročilých funkcí.
·
Funkce Připojit jednotku umožní snadno a rychle připojit síťové zařízení.
·
Nástroj AVG Editor registrů pro zpracování registrů.
·
Nástroj AVG IP Config pro nastavení a správu konfigurace síťových prvků.
·
AVG Ping pro testování dostupnosti síťových objektů (serverů, domén, IP
adres).
·
AVG Scan disk pro testování integrity disků s možností automatických oprav
chyb.
·
AVG Poznámkový blok pro editaci systémových souborů.
·
Možnost změny rozlišení obrazovky přímo z rozhraní AVG Rescue CD.
1.4. Minimální požadavky – podporované operační systémy
AVG Rescue CD lze použít pro obnovení následujících operačních systémů:
·
MS Windows 2000 SP4 + Update rollup pack 1
·
MS Windows XP
·
MS Windows XP Pro x64 Edition
·
MS Windows 2000 Server
·
MS Windows 2003 Server
·
MS Windows 2003 Server x64 Edition
Zároveň pro zavedení samotného CD do systému je nezbytné, aby BIOS počítače
podporoval zavádění (bootování) systému z CD/DVD a také aby v počítači bylo
nainstalováno minimálně 256 MB paměti RAM a CD-ROM/DVD-ROM mechanika
nebo kompatibilní zařízení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
5
1.5. Minimální požadavky na hardware
Minimální požadavky na hardware jsou následující:
·
Procesor Intel Pentium 1.2 GHz
·
550 MB volného prostoru na pevném disku (pro účely vytvoření ISO souboru)
·
Minimálně 256 MB RAM paměti
·
60 MB volného prostoru na pevném disku pro dočasné soubory
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
6
2.
Instalace a spuštění
2.1. Získání AVG Rescue CD a licenčního souboru
AVG Rescue CD lze získat buď prostřednictvím vašeho místního prodejce AVG
software, nebo stažením RAR archivu ze sítě Internet, následným vytvořením ISO
souboru a jeho vypálením na CD.
Upozornění: Pokud jste obdrželi AVG Rescue CD prostřednictvím vašeho
dodavatele AVG produktů (případně jinou cestou), doporučujeme zkontrolovat
webové stránky společnosti AVG Technologies, zdali již neexistuje novější verze.
Součástí distribuované verze AVG Rescue CD není licenční soubor. Pro získání
licenčního souboru kontaktujte obchodní oddělení společnosti AVG Technologies
prostřednictvím stránek www.avg.cz, případně vašeho dodavatele AVG produktů.
Po registraci obdržíte e-mailem licenční soubor (avgelc.dat). Následně budete mít
dvě možnosti jeho použití:
a)
Vytvořit nové AVG Rescue CD prostřednictvím programu AVG Rescue CD
Creator a použít přitom nový licenční soubor (viz kapitola 2.3 Stažení a
vytváření AVG Rescue CD).
b)
Pokud jste již AVG Rescue CD obdrželi jinou cestou, případně nechcete
vytvářet CD nové, nahrajte soubor avgelc.dat na nějaké (výměnné) médium
jako třeba disketu, USB flash disk, hard disk a podobně, restartujte počítač,
který se chystáte opravovat a spusťte AVG Rescue CD.
Poznámka: Před spuštěním se ujistěte, že médium, na které jste umístili
soubor avgelc.dat, je dostupné z počítače, na kterém AVG Rescue CD
spouštíte.
Po spuštění AVG Rescue CD se zobrazí informační dialog umožňující zadat
cestu k licenčnímu souboru avgelc.dat.
Poznámka: Pokud umístíte soubory na USB Flash disk či podobně kompatibilní
USB zařízení, je třeba, aby toto zařízení bylo vloženo do USB zdířky před
spuštěním AVG Rescue CD!
Jestliže se rozhodnete pro vlastní vytvoření CD z RAR kompilace, postupujte dle
návodu v kapitole 2.3. Pro více informací o rozdílech mezi verzí AVG Rescue CD
nabízenou ke stažení a distribuovaným CD pokračujte kapitolou 2.2.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
7
2.2. Rozdíly mezi AVG Rescue CD ke stažení a distribuovaným CD.
Pro zajištění maximální kompatibility s co největším počtem počítačů je AVG
Rescue CD distribuováno ve dvou odlišných verzích.
·
Distribuované CD
CD lze získat například od vašeho dodavatele AVG produktů, případně též
jinou cestou.
AVG Rescue CD vytvoří po spuštění na pevném disku pracovní složku s
názvem AVG_Rescue_Temp o velikosti přibližně 60 MB pro uložení
dočasných souborů. Tuto složku lze po úspěšném zotavení operačního
systému kompletně vymazat.
·
Verze ke stažení
Tuto verzi AVG Rescue CD lze vytvořit s virtuálním RAM diskem, který bude
použit pro uložení dočasných souborů.
Upozornění: Jestliže máte k dispozici pouze distribuované CD, existuje stále
možnost vytvořit verzi vlastní. Na každém AVG Rescue CD je umístěna složka s
RAR archivem a aplikací AVG Rescue CD Creator (nacházející se v
podadresáři \PROGRAMS\MAKECD\MakeCD.exe), kterou lze použít k rychlému
vytvoření dalšího AVG Rescue CD (viz kapitola 2.3)
2.3. Stažení a vytváření AVG Rescue CD
Pro úspěšné vytvoření AVG Rescue CD postupujte podle níže uvedených bodů.
a)
Pokud jste tak zatím neučinili, zakupte si prosím licenci k AVG Rescue CD
prostřednictvím webových stránek www.avg.cz nebo kontaktujte vašeho
dodavatele produktů AVG. Licenční soubor (avgelc.dat) obdržíte
prostřednictvím e-mailu.
b)
Z adresy www.avg.cz/cz.90218?prd=rcd, sekce AVG Rescue CD stáhněte
speciální RAR archív, který obsahuje předpřipravenou strukturu pro vytvoření
CD.
Tento krok lze přeskočit, pokud preferujete stáhnout RAR archív
prostřednictvím nástroje AVG Rescue CD Creator (viz níže).
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
8
c)
Ze stejného umístění (www.avg.cz/cz.90218?prd=rcd) stáhněte také program
AVG Rescue CD creator (MakeCD.exe), která slouží pro vytvoření ISO
obrazu za použití staženého RAR archivu.
d)
Spusťte AVG Rescue CD creator a pokračujte dle následujících instrukcí.
(i)
K vytvoření ISO souboru lze použít buď dříve stažený RAR archiv
(kliknutím na první tlačítko
jej lze vybrat) nebo stáhnout a použít
nejaktuálnější verzi přímo prostřednictvím programu AVG Rescue CD
Creator. Doporučujeme vždy stáhnout a použít nejaktuálnější dostupnou
verzi.
Pro stažení nejnovější verze RAR archivu nebo pro ověření dostupnosti
nové verze AVG Rescue CD Creatoru klikněte na tlačítko
.
Zobrazí se nový dialog. Pokud je vaše verze programu AVG Rescue CD
Creator zastaralá a je již k dispozici verze nová, uvidíte nejprve tento
dialog:
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
9
Kliknutím na modře podtržený odkaz otevřete váš internetový prohlížeč,
kde si budete moci stáhnout nejnovější verzi. Tlačítkem
lze zobrazit
přehled dřívějších verzí programu AVG Rescue CD Creator s popisem
klíčových změn. Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi aplikace.
Kliknutím na tlačítko Continue (případně když je aplikace aktuální),
zobrazíte následující dialog:
V dialogu se nachází seznam RAR archivů dostupných ke stažení.
Daný archiv lze stáhnout dvojklikem pravého tlačítka myši na řádek, kde
se nachází, případně stiskem tlačítka Download. Stahování souboru
započne okamžitě po upřesnění umístění uložení souboru.
Zaškrtnutím položky Close when downloaded se po stažení dialog
automaticky zavře.
Poznámka: Pokud se vyskytnou potíže se zobrazením dostupných RAR
archivů, případně jejich stažením, ujistěte se nejprve, že je dostupné
internetové připojení, a že váš firewall neblokuje komunikaci aplikace
AVG Rescue CD Creator. V případě nedostupnosti internetového
připojení nebo v případě blokace spojení firewallem se může objevit
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
10
chybové hlášení.
-
Sekce CRC Checksum
Jakmile je RAR archiv otevřen v programu AVG Rescue CD Creator,
případně v prostředí tohoto programu stažen, zobrazí se v sekci CRC
Checksum informace o kontrolním součtu (CRC). Tento slouží pro
ověření, zdali je RAR soubor opravdu korektní.
Kontrolní součet RAR archívu, který byl stažen prostřednictvím
programu AVG Rescue CD Creator, je ověřen automaticky a pokud
je vše v pořádku, zobrazí se v hlavním dialogovém okně tato ikona
. V případě, že se zobrazí jiný symbol, doporučujeme stažení
souboru zopakovat.
V případě souborů, které jste stáhli z webových stránek společenosti
AVG Technologies je potřeba zobrazený CRC součet porovnat
manuálně, a to buď se součtem, který se objeví po stisku tlačítka
v seznamu souborů ke stažení, případně na produktových
stránkách AVG Rescue Cd (odkaz CRC Soubor) společnosti AVG
Technologies.
Pro každou novou verzi RAR archivu bude kontrolní součet vždy jiný!
(ii)
Klikněte na druhé tlačítko
a zvolte licenční soubor, který jste
obdrželi e-mailem (avgelc.dat).
(iii) Klikněte na třetí tlačítko
vytvořen ISO soubor.
a zvolte cílovou složku, do které bude
Upozornění: před vybráním cílové složky se prosím ujistěte, že je
prázdná.
Před započetím vytváření ISO souboru se ujistěte, že na pevném disku
máte minimálně 550 MB volného místa.
(iv) Pro upřesnění dalšího nastavení klikněte na tlačítko
nový dialog:
. Objeví se
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
11
- Sekce RAM disk used for online updates
Zde můžete zaškrtnout volbu use RAM disk, která vám umožní
zvolit mezi 144 až 1024 MB velkým RAM diskem.
Poznámka: Při použití funkce RAM disk je potřeba, aby počítač, na
kterém AVG Rescue CD bude spuštěno, disponoval minimálně RAM
pamětí velikosti 256 MB + velikost zvoleného RAM disku.
RAM disk se používá po zavedení AVG Rescue CD pro uložení
dočasných souborů. Více informací naleznete v kapitole 2.2.
- External drivers
Jelikož operační systém Windows, na kterém běží AVG Rescue CD
nemusí obsahovat ovladače pro všechny typy síťových karet (či jejich
nejaktuálnější verze), lze použít tento dialog k přidání ovladačů
vlastních. Přidat lze samozřejmě též ovladače k jinému druhu
hardware.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
12
Upozornění: AVG Rescue CD je založeno na 32bitovém operačním
systému Windows XP SP2 US, z toho důvodu lze použít pouze
32bitové (x86) ovladače! V opačném případě může dojít k zamrznutí
AVG Rescue CD, případně k jeho nestabilitě.
Pokud přidáte nějaké vlastní ovladače a poté nebude možno spustit
AVG Rescue CD či dojde k jeho nestandardnímu chování, zkuste
nejprve vytvořit ISO soubor (a patřičné CD) znovu, tentokráte však
bez vlastních ovladačů. Pokud i následně problémy se spuštěním AVG
Rescue CD přetrvají, kontaktujte prosím technickou podporu
společnosti AVG Technologies.
Více informací jak rozpoznat a přidat vlastní ovladače síťové karty
naleznete v kapitole 2.9.
Alternativně také můžete použít tlačítko
, které slouží pro
automatické vyhledání síťových ovladačů a jejich přidání.
Poznámka: Podporovány jsou pouze zařízení typu "plug and play".
Zároveň mějte na paměti, že přidání ovladačů neznamená, že bude
daný hardware 100% spolehlivě fungovat také v prostředí aplikace
AVG Rescue CD.
Pro přidání a odebrání souborů použijte tlačítka
a
. Pro
odstranění nebo vložení více souborů najednou použijte k jejich
výběru např. myš a k potvrzení volby patřičné tlačítko. Také lze užít
tlačítek DEL a INS pro odebrání, případně pro přidání souborů.
Soubory lze do patřičných polí přetáhnout jednoduše také myší;
například z jiného okna Windows aplikace, z prostředí Průzkumníka
Windows a podobně.
V prvním dialogu vložte pouze soubory ovladače s příponou .inf
(umístěné ve složce C:\WINDOWS\inf). Vložené .inf soubory
budou po přidání na ISO obraz přejmenovány na oem0.inf, oem1.
inf atd. Po vložení souboru lze zjistit seznam pravděpodobně
potřebných systémových souborů ovladače po najetí myší nad jeho
název. Seznam souborů může obsahovat též soubory určené pro jiné
operační systémy. Více informací jak rozpoznat a přidat vlastní
ovladače síťové karty naleznete v kapitole 2.9.
Obsah konkrétního načteného .inf souboru lze zobrazit kliknutím na
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
13
tuto ikonu
.
Ve druhém dialogu vložte jednotlivé soubory ovladače, tedy např. .
dll, .sys a podobně, určené pro složku C:\WINDOWS\System32
\Drivers.
Do třetího dialogu vložte síťové ovladače, které se nacházejí v
adresáři C:\Windows\System32 (v případě, že takové soubory
ovladač vyžaduje).
Všechny zvolené soubory budou zahrnuty při kompilaci ISO souboru
do patřičné adresářové struktury.
- Přidání ovladačů SCSI, S-ATA nebo RAID
Pokud používáte zařízení typu SCSI, S-ATA nebo RAID, jehož ovladač
není standardní součástí operačního systému MS Windows XP 32bit
(respektive ovladač zařízení, jež není při startu AVG Rescue CD
rozpoznáno), můžete jej umístit do předpřipraveného ISO souboru.
Nejprve je potřeba stáhnout daný ovladač ze stránek výrobce
(případně jej vykopírovat z instalačního CD). Budete potřebovat
ovladače, které jsou kompatibilní s MS Windows XP 32bit (x86).
Archiv s ovladači rozbalte do adresáře na vašem pevném disku.
Struktura souborů a adresářů musí být zachována! Příklad takového
archivu naleznete níže:
C:\ADAPTEC\TXTSETUP.OEM
C:\ADAPTEC\WINXP32\ADPU320.SYS
C:\ADAPTEC\WINXP32\ADPU320.INF
C:\ADAPTEC\WINXP32\ADPU320.CAT
C:\ADAPTEC\WINXP64\ADPU640.SYS
C:\ADAPTEC\WINXP64\ADPU640.INF
C:\ADAPTEC\WINXP64\ADPU640.CAT
C:\ADAPTEC\WINXP64\ADP64U.DLL
C:\ADAPTEC\WIN2000\ADPU320W2.INF
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
14
C:\ADAPTEC\WIN2000\ADPU320W2.SYS
C:\ADAPTEC\WIN2000\ADPU320W2.CAT
Nejpodstatnějším souborem je TXTSETUP.OEM, jež by měl být
součástí každého ovladače pro SCSI, RAID či S-ATA zařízení.
Obsahuje totiž důležité informace o souborech ovladače a jejich
umístění a bude vyžadován pro správné načtení ovladače v průběhu
spouštění AVG Rescue CD.
Jestliže si nejste jisti názvem daného SCSI kompatibilního zařízení,
můžete jej ověřit ve Správci zařízení ve Windows.
Poznámka: Mějte prosím na paměti, že tento postup platí pouze pro
případy, kdy plánujete AVG Rescue CD použít na tomtéž počítači, na
kterém se dané zařízení nachází. Systém také musí být Windows XP
32bit kompatibilní, aby bylo ovladače možné použít.
Pro otevření Správce zařízení klikněte na tlačítko Start, pravým
tlačítkem na Tento počítač a z nabídky zvolte položku Spravovat. V
nově zobrazeném dialogu zvolte z větve Systémové nástroje položku
Správce zařízení.
V pravé části obrazovky klikněte na položku Řadiče SCSI a RAID.
Zde naleznete seznam dostupných SCSI a kompatibilních zařízení.
Pro přidání ovladače do ISO obrazu, klikněte na tlačítko
.V
otevřeném dialogu vyberte soubor TXTSETUP.OEM od vámi
požadovaného ovladače. Jestliže soubor obsahuje ovladače pro více
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
15
operačních systémů, můžete být dotázáni na jeho výběr
prostřednictvím dialogu podobného tomuto:
Vždy je potřeba zvolit volbu Windows XP (32bit/x86) a stisknout
tlačítko OK. Jakmile jsou ovladače vloženy, uvidíte jejich seznam v
dialogovém okně. Najetím myši nad název jednotlivých souborů lze
zjistit další detaily ovladače (např. pro ověření jejich správného
vložení a podobně).
Pro přidání a odebrání souborů použijte tlačítka
a
. Pro
odstranění nebo vložení více souborů najednou použijte k jejich
výběru např. myš a k potvrzení volby patřičné tlačítko. Také lze užít
tlačítek DEL a INS pro odebrání, případně pro přidání souborů.
Soubory lze do patřičných polí přetáhnout jednoduše také myší;
například z jiného okna Windows aplikace, z prostředí Průzkumníka
Windows a podobně.
- External directory structure
V případě, že potřebujete použít při obnově systému také nějaké
vlastní softwarové nástroje, můžete je prostřednictvím tohoto dialogu
umístit na ISO obraz (CD). Jednoduše klikněte na tlačítko
a
vyberte složku, ve které se nachází váš software. Všechny soubory a
podsložky budou při kompilaci umístěny do adresáře /External na
CD. Při výběru aplikací vemte vždy v úvahu velikost média, na které
budete ISO soubor později vypalovat. Také s rostoucím počtem
aplikací bude potřeba adekvátní prostor na pevném disku pro
vytvoření samotného ISO souboru! V případě, že délka vašeho ISO
souboru přesáhne standardní velikost CD-R média (700 MB), můžete
AVG Rescue CD vypálit na DVD médium (kapacita 4,7 GB nebo
více).
Poznámka: Funkčnost registrů je v prostředí AVG Rescue CD
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
16
zejména z důvodu bezpečnosti částečně omezena (např. je omezen
přímý import souborů registru .reg), z toho důvodu některé aplikace,
vyžadující právě tuto funkci nemusí v prostředí AVG Rescue CD
fungovat zcela správně. Obecně tedy zásah do registrů vůbec
nedoporučujeme.
- Include AVG Rescue CD compressed (*.rar) file to ISO
Zaškrtnutím tohoto políčka se na CD při kompilaci uloží také RAR
archiv, ze kterého je kompilace vytvářena. Tento soubor lze kdykoliv
později použít k vytvoření dalšího AVG Rescue CD, bez nutnosti jeho
opětovného stahování z Internetu.
(v)
Jakmile nastavíte veškeré potřebné parametry, stiskněte tlačítko Create
ISO pro zahájení procesu vytváření ISO souboru.
Po úspěšném vytvoření AVG Rescue CD ISO souboru, pokračujte kapitolou 2.4, kde
najdete informace pro vypálení ISO souboru na CD.
2.4. Vytvoření AVG Rescue CD – vypalování ISO souboru
Jestliže jste již obdrželi kopii AVG Rescue CD jinou cestou, můžete přeskočit tuto
část a pokračovat kapitolou 2.5 Kdy použít AVG Rescue CD. Pro vytvoření AVG
Rescue CD je zapotřebí nejprve vytvořit ISO soubor. Více informací najdete v
kapitole 2.3.
Pro úspěšné vytvoření instalačního CD je potřeba CD nebo DVD vypalovací jednotka
(buď CD-RW nebo DVD-RW kompatibilní zařízení s možností vytváření CD-R disků).
Kromě toho bude potřeba vypalovací software, jež umožňuje vytvoření CD za
použití tzv. ISO souboru s obrazem CD a jeden disk typu CD-R, DVD-R nebo
kompatibilní.
Pro samotné vytvoření CD z ISO souboru lze použít Váš oblíbený vypalovací
software nebo některý z distribuovaných zdarma (například CDBurnerXP Pro http://www.cdburnerxp.se/, nicméně k dispozici je také řada jiných programů,
včetně zkušebních verzí komerčních vypalovacích aplikací). Níže jsou popsány
postupy pro vytváření CD z ISO obrazů za použití různých softwarových produktů.
a)
Ahead Nero burning ROM
Nero Burning ROM je komerční vypalovací nástroj, který umožňuje také
vytváření CD z ISO souborů.
Více informací o tomto programu naleznete na stránkách společnosti Ahead
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
17
Software: http://www.nero.com.
Kroky nutné k vytvoření kompletního CD z ISO souboru:
(i)
Vložte prázdné CD do CD-RW mechaniky.
(ii)
Spusťte program Nero Burning ROM z programové složky Nero
nacházející se v nabídce Start.
(iii) Zobrazí se dialog Nová kompilace. Pakliže se tak nestane, zvolte z horní
nabídky Soubor/Nový.
(iv) Vyberte CD-ROM (ISO) (mělo by být automaticky zvoleno ve výchozím
stavu) a klikněte na tlačítko Otevřít v dolní části dialogu.
V dialogu Otevřít soubor najděte ISO soubor s AVG Rescue CD a
klikněte na tlačítko Otevřít.
Objeví se nový dialog Vypálit kompilaci:
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
18
Můžete nastavit některé z voleb před samotným zahájením pálení.
Zároveň doporučujeme zaškrtnout volbu Uzavřít CD pro zajištění
maximální kompatibility (nicméně již nebude možno na CD dále
zapisovat). Pro zahájení vytváření CD stiskněte tlačítko Vypálit.
b)
Roxio Easy Media Creator 8
Program byl dříve znám jako WinonCD nebo Easy CD creator. Pro více
informací o daném software navštivte stránky společnosti Roxio (http://www.
roxio.com).
Kroky nutné k vytvoření kompletního CD z ISO souboru:
(i)
Vložte prázdné CD do CD-RW mechaniky.
(ii)
Spusťte program Creator Classic z jeho standardního umístění
v nabídce Start - Start/Programy/Roxio Easy Media Creator/Data/Creator
Classic. Z levé nabídky vyberte volbu Burn From Disc Image File.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
19
(iii) V dalším dialogu vyberte ISO soubor s AVG Rescue CD a klikněte na
tlačítko Otevřít. Zobrazí se nový dialog:
(iv) Klikněte na tlačítko Burn Options, kde můžete vybrat další možnosti
vypalování. Pro zahájení vytváření AVG Rescue CD klikněte na tlačítko
OK.
c)
WinOnCD 6.0
Původně komerční software. Nyní distribuován také ve verzi zdarma. Pro více
informací o daném software navštivte stránky společnosti Roxio (http://www.
roxio.com).
Kroky nutné k vytvoření kompletního CD z ISO souboru:
(i)
Vložte prázdné CD do CD-RW mechaniky.
(ii)
Spusťte program WinOnCd 6.0 z jeho standardního umístění v nabídce
Start - Start/Programy/Roxio/WinOnCD 6 Power Edition/WinOnCD 6
Power Edition. Z úvodní nabídky posléze zvolte volbu Load file.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
20
(iii) V dalším dialogu vyberte ISO soubor s AVG Rescue CD a klikněte na
tlačítko Otevřít. Zobrazí se nový dialog:
(iv) Klikněte na záložku Record kde lze pokračovat v nastavení
vypalovacího procesu. Pro zahájení vytváření CD klikněte na žlutou
ikonu (s obrázkem ohně) umístěnou v pravé dolní části dialogu.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
21
d)
Alcohol 120%
Jedná se o komerční nástroj na vytváření CD s možností vypalování ISO
souborů.
Pro více informací o daném software navštivte stránky společnosti Alcohol
Software - http://www.alcohol-soft.com/.
Kroky nutné k vytvoření kompletního CD z ISO souboru:
(i)
Vložte prázdné CD do CD-RW mechaniky.
(ii)
Spusťte program Alcohol 120% z jeho standardního umístění v nabídce
Start - Start/Programy/Alcohol 120%/Alcohol 120%
(iii) Z menu Hlavní nabídka zvolte volbu Vypálit image soubor.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
22
(iv) Objeví se nový dialog Vypálit image soubor. Klikněte na tlačítko
Procházet a najděte ISO soubor obsahující AVG Rescue CD. Poté
klikněte na Další.
(v)
V následujícím dialogu zvolte případné další parametry vypalování
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
23
(obvykle není žádné další nastavení potřeba). Kliknutím na tlačítko
Start zahájíte vytváření CD.
e)
CDBurnerXP Pro
Jedná se o tzv. freeware program (distribuovaný za určitých podmínek
zdarma) sloužící k vypalování s možností vytváření CD z ISO souborů.
Pro více informací o daném software navštivte stránky výrobce - http://www.
cdburnerxp.se/.
Kroky nutné k vytvoření kompletního CD z ISO souboru:
(i)
Vložte prázdné CD do CD-RW mechaniky.
(ii)
Spusťte program CDBurner XP Pro z jeho obvyklého umístění v nabídce
Start - Start/Programy/CDBurnerXP Pro 3/CDBurnerXP Pro 3
(iii) Zobrazí se dialog New compilation. Zvolte první volbu z nabídky, jak je
uvedeno na obrázku níže:
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
24
(iv) Z horní nabídky zvolte File/Write Disc Image from ISO File.
(v)
V dalším dialogu Write ISO Image klikněte na tlačítko s tímto
označením
, v dialogu pro výběr souboru vyhledejte ISO soubor AVG
Rescue CD a zvolte Open (Otevřít).
(vi) Kliknutím na tlačítko Write Disc zahájíte vytváření CD.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
25
f)
CDBurn.exe - ISO CD-ROM burner tool
AVG Rescue CD lze vytvořit také prostřednictvím nástroje CDBurn.exe, který
je součástí programového balíku Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Ke
stažení zdarma například z tohoto umístění:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en.
I přesto, že je tento balík primárně určen pro operační systémy Microsoft
Windows Server 2003, lze jej instalovat a použít také pod systémy Microsoft
Windows XP.
ISO CD-ROM Burner Tool (CDBurn) je jednoduchý nástroj ovládaný
z příkazové řádky umožňující vytváření CD z ISO souborů. Jeho použití je
doporučeno pouze zkušeným uživatelům.
CDBurn lze spustit z obvyklého umístění v nabídce Start:
Start /Windows Resource Kit Tools/Command Shell.
Pro vypálení CD ze souboru AvgRescueCD.iso umístěného v adresáři c:
\RescueCD, kde d: je jednotka Vaší vypalovací mechaniky, vložte do
příkazové řádky následující text:
cdburn.exe d: c:\RescueCD\AvgRescueCD.iso
A stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se výstup podobný tomuto:
Vyčkejte, než vypalovací proces dosáhne 100%.
g)
Magic ISO Maker
Jestliže chcete pro vypálení ISO souboru využít program Magic ISO, navštivte
níže uvedenou adresu, kde naleznete popis postupu (anglicky): http://www.
magiciso.com/tutorials/miso-burnwin.htm
Jestliže Vám žádný ze zmíněných postupů nepomůže k úspěšnému vytvoření CD z
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
26
ISO obrazového souboru, konzultujte prosím uživatelský manuál k vypalovacímu
software. Alternativně zkuste navštívit stránky výrobce programu a nalézt
požadované informace. Níže uvádíme seznam známých výrobců vypalovacího
software a webových odkazů na stránky technické podpory.
Společnost
Software
Webová stránka
společnosti
URL
podpory
Ahead
Nero Burning Rom http://www.ahead.de
Klikněte zde
Roxio
Easy Media
Creator
http://www.roxio.com
Klikněte zde
Roxio
WinOnCD
http://www.roxio.com
Klikněte zde
Alcohol software
Alcohol 120%
http://www.alcohol-soft.com/ Klikněte zde
MagicISO, Inc.
MagicISO Maker
http://www.magiciso.com/
Klikněte zde
2.5. Kdy použít AVG Rescue CD
AVG Rescue CD by mělo být použito pouze v těch případech, kdy má uživatel
podezření, že počítač nefunguje správně, tj. vykazuje určité nestandardní či chybné
chování. Tedy například:
·
počítač nelze spustit běžným způsobem,
·
počítač lze spustit, ale virovou nákazu či jiné ohrožení se nepodařilo vyčistit
obvyklým způsobem ani po restartu systému,
·
počítač vykazuje pravidelně nestandardní chování („tuhne“, restartuje se, ...).
AVG Rescue CD však není pochopitelně univerzálním řešením na veškeré
softwarové problémy, které mohou nastat. Kromě toho, řada problémů může být
způsobena také selhávajícím hardware, přehříváním komponent v počítači a
podobně.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
27
2.6. Příprava před instalací
Před použitím AVG Rescue CD doporučujeme zálohovat veškerá cenná data, která
se v počítači vyskytují, na přenosné médium (diskety, CD/DVD disky, flash disk a
podobně). Záloha je vhodná pro případ, že se systém nepodaří obnovit a bude
potřeba kompletní reinstalace systému či výměna některého hardware.
AVG je distribuován na CD, které nemusí obsahovat jeho nejaktuálnější verzi.
Doporučujeme tedy před zahájením práce s AVG Rescue CD připravit aktualizační
soubory dle jednoho z postupů uvedených níže. Díky tomu zajistíte aktuálnost
virové báze a celého AVG.
a)
Aktualizace z Internetu
Pokud je počítač, na kterém se chystáte AVG Rescue CD použít, připojen k
síti Internet prostřednictvím LAN, CATV (kabelový Internet, některé druhy), tj.
je schopen získat nastavení sítě z DHCP serveru, případně toto nastavení sami
znáte, nemusíte provádět offline stahování aktualizačních souborů. Aktualizaci
lze v takovém případě provést přímo ze sítě Internet při spuštění AVG
Rescue CD.
Zároveň je nutné vzít v potaz, že MS Windows PE je založen na operačním
systému MS Windows XP SP2 a nemusí obsahovat aktuální ovladače pro
nejnovější síťové karty. Pokud vlastníte síťovou kartu, která není podporována
verzí MS Windows XP SP2, pravděpodobně nebudete možné síťové připojení
zprovoznit.
Pokud si nejste jisti, zdali máte Internetové připojení k dispozici,
doporučujeme připravit si offline aktualizační soubory dle postupu uvedeného
v bodu b).
b)
Aktualizace offline
Aktualizační soubory lze stáhnout zvlášť z webových stránek společnosti AVG
Technologies, sekce Podpora a informace/Stáhnout/Aktualizace.
Soubory pro offline aktualizaci jsou vždy dostupné jednak pro nejaktuálnější
verzi AVG Rescue CD a zároveň pro určitý počet verzí starších. Pro každou
verzi je vždy potřeba použít správný aktualizační soubor! Vždy doporučujeme
stáhnout a použít nejaktuálnější AVG Rescue CD, pokud je to možné.
Pokud z nějakého důvodu nelze použít nejnovější verzi, vždy stáhněte
aktualizaci, která odpovídá vaší verzi AVG Rescue CD. Jednotlivé verze jsou
rozlišeny jmenovkou daného CD případně kontrolním součtem/checksum
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
28
(týká se stažených RAR archivů). Kontrolní součet daného archivu lze
vypočítat v prostředí aplikace AVG Rescue CD Creator (více informací
naleznete v kapitole 2.3).
Tip: Jmenovku CD lze zjistit po vložení CD (DVD) do vaší mechaniky,
spuštěním nabídky Start/Tento počítač a kliknutím pravého tlačítka myši na
jednotku CD-ROM (DVD-ROM, DVD-RAM a podobně) a z nabídky zvolením
položky Vlastnosti.
Aktualizační soubory lze umístit na přenosné médium (například USB Flash
disk, externí USB disk, CD, disketu …) a posléze použít k aktualizaci AVG.
Pokud umístíte soubory na USB Flash disk či podobně kompatibilní USB
zařízení, je třeba, aby toto zařízení bylo vloženo do USB zdířky před
spuštěním AVG Rescue CD!
c)
Aktualizace z existujícího systémového nastavení
AVG Rescue CD umožňuje také aktualizaci za použití stávajícího nastavení
původního systému, na kterém je CD spouštěno. Pokud jste si jisti, že na
původním systému byl AVG nainstalován a zároveň pravidelně aktualizován,
lze pro aktualizaci použít také toto nastavení (dostupné prostřednictvím
automatického Průvodce instalací, který vyhledá všechny instalace AVG a
nabídne uživateli pro aktualizaci výběr ze všech nalezených instalací AVG,
včetně zobrazení verzí nainstalovaných komponent).
Upozornění: AVG Rescue CD je založeno na operačním systému MS Windows PE.
Aby společnost Microsoft zabránila jeho užití jako klasického operačního systému,
dochází po 24 hodinách po spuštění k automatickému restartování počítače!
2.7. Postup spuštění a instalace AVG Rescue CD
Aby bylo možné úspěšně použít AVG Rescue CD, je nezbytné správně nastavit
BIOS počítače, aby byl schopen CD v mechanice detekovat. Ve většině případů by
mělo dostačovat pouze vložit CD do mechaniky, zapnout (či restartovat) počítač a
vyčkat, až se zobrazí výzva k potvrzení zavedení systému z CD. V praxi může
nastat jedna ze dvou níže uvedených situací:
a)
Systém se nepodařilo zavést z CD
V případě, že se výzva ke spuštění systému z CD nezobrazí, je
pravděpodobné, že BIOS (vnitřní systém) počítače není správně
nakonfigurován.
o
U novějších základních desek se nabízí možnost přímé volby média, ze
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
29
kterého si uživatel přeje systém zavést a to prostřednictvím klávesy
nebo klávesové zkratky, kterou lze spustit tzv. „boot menu“ (název se
může lišit). Informace o tom, jak toto menu zobrazit, může být uvedena
na obrazovce v průběhu startu počítače. Pro více informací konzultujte
manuál k Vaší základní desce.
o
Další možností je vstoupení přímo do nastavení BIOSu a provedení
změny pro zavedení systému z přenosného média (CD). Toto nastavení
je však určeno pouze zkušeným uživatelům! V žádném případě se
nesnažte nastavení BIOSu měnit, pokud plně nerozumíte jednotlivým
funkcím. Vždy konzultujte před použitím změn manuál k Vaší základní
desce!
Poznámka: V naší příručce bohužel není možno popsat veškeré
modelové situace, které mohou nastat a jejich řešení, neboť existuje
řada výrobců základních desek a software (BIOS) k nim. Proto vždy
konzultujte manuál k základní desce Vašeho počítače, kde jsou uvedeny
informace o tom, jak systém přesně zavést z přenosného média (CD).
b)
Systém byl z CD úspěšně spuštěn
Pakliže systém úspěšně našel AVG Rescue CD a toto spustil, zobrazí se
Průvodce instalací AVG Rescue CD (viz kapitola níže).
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
30
2.8. Průvodce instalací AVG Rescue CD
Automatický průvodce instalací Vás provede aktualizací AVG a nastavením síťových
prostředků.
a)
Vítejte
V úvodním okně průvodce si zvolte jazyk, který preferujete pro komunikaci, a
stiskněte tlačítko Další (Next).
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
31
b)
Aktualizace AVG Rescue CD
Z nabídky zvolte způsob aktualizace, který preferujete. Na výběr máte několik
možností:
o
Aktualizovat ze složky nebo z výměnného média
Máte-li na svém počítači, případně na výměnném médiu (USB Flash disk,
CD-ROM, disketa), připraveny offline aktualizační soubory s příponou .
bin, použijte toto nastavení k jejich zpracování.
Více o přípravě aktualizačních souborů se dočtete v části 2.6 Příprava
před instalací.
Poznámka:
Pokud chcete aktualizovat data z přenosného USB Flash disku, je potřeba
jej zapojit před zapnutím (respektive restartováním) systému, aby jej
bylo možné použít!
o
Aktualizovat z Internetu
Je-li Váš počítač trvale připojen k Internetu prostřednictvím sítě LAN,
případně některého z typů kabelových modemů a zároveň AVG Rescue
CD detekovalo vaši síťovou kartu, můžete k aktualizaci použít tuto volbu
a data nechat stáhnout přímo z Internetu.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
32
V dalším kroku po potvrzení volby je možno si vybrat dodatečné
nastavení proxy serveru, pakliže jej k připojení do sítě Váš poskytovatel
Internetu vyžaduje.
AVG Rescue CD se pokusí automaticky vyhledat dřívější nastavení
proxy serveru. V případě úspěchu se jedna nebo více voleb již objeví
v seznamu proxy serverů.
Pokud ani jedna z voleb není správná, lze zadat libovolnou adresu a port
proxy serveru.
Například:
-
192.168.5.45:80
nebo
-
UzivJmeno:[email protected]:80 (v případě, že proxy server
vyžaduje ověření dle uživatelského jména a hesla)
Jestliže proxy server není k připojení potřeba, ponechte výchozí
nastavení.
Poznámka: Pokud používáte DHCP službu pro dynamické přidělení IP
adresy, může komunikace s DHCP serverem trvat delší dobu (i několik
desítek sekund). Případný chybový dialog tedy nemusí nutně znamenat
nenalezení síťové karty, ale jen krátký čas pro obdržení IP adresy z DHCP
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
33
serveru. Proto tedy zkuste opakovat volbu aktualizace z internetu přímo
z hlavního dialogu AVG Rescue CD, který se zobrazí ihned po ukončení
průvodce aktualizací.
Správnou detekci síťového připojení můžete zkontrolovat pomocí aplikace
IP Config, přístupné z hlavním dialogu a případně upravit nastavení
síťového připojení viz. kapitola 6.5 AVG Ping a 6.8 AVG IP Config.
o
Aktualizovat z nastavení místního počítače
Pokud byl na počítači, na kterém spouštíte AVG Rescue CD, již dříve
nainstalován AVG, průvodce se může pokusit vyhledat všechny jeho
instalace a použít nejaktuálnější dostupné existující nastavení.
Použijte tuto volbu, pokud jste na počítači používali a pravidelně
aktualizovali program AVG.
Poznámka: Pokud vlastníte (a máte nainstalovanou) pouze základní
verzi AVG bez kontroly spyware/malware, dojde pouze k aktualizaci
virové báze a běžných komponent AVG. Databáze anti-spyware však
zůstane nezměněna. Na základě toho nebude v průběhu testu probíhat
detekce novějších variant spyware/malware infekcí! V takovém případě
doporučujeme spíše aktualizaci prostřednictvím Internetu nebo z
výměnného média.
o
Neaktualizovat
V případě této volby nedojde k aktualizaci AVG. Toto nastavení však
důrazně nedoporučujeme.
Po úspěšném dokončení Automatického průvodce dojde k pokusu o aktualizaci
systému dle zvoleného nastavení a posléze ke spuštění AVG.
Upozornění: Protože je AVG Rescue CD spouštěno vždy v dočasném operačním
systému, je potřeba aktualizační proces zopakovat při každém jeho zavedení!
2.9. Rozpoznání a přidání vlastních síťových ovladačů
Poznámka: Tuto kapitolu můžete přeskočit, pokud neplánujete přidání vlastních
ovladačů síťové karty, případně pokud AVG Rescue CD dokáže úspěšně po spuštění
detekovat vaše síťové připojení.
Upozornění: AVG Rescue CD je založeno na 32bitovém operačním systému
Windows XP SP2 US, z toho důvodu lze použít pouze 32bitové (x86) ovladače síťové
karty! V opačném případě může dojít k zamrznutí AVG Rescue CD, případně k jeho
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
34
nestabilitě.
Přidat vlastní ovladače síťové karty lze jednoduše z prostředí programu AVG
Rescue CD Creator. Konkrétní proces přidání jednotlivých souborů je popsán v
kapitole 2.3. Postup jak zjistit, které konkrétní soubory přidat naleznete v
následující části.
Tento postup se týká pouze případu, kdy se chystáte použít AVG Rescue CD na
stejném počítači (identickém hardware), ze kterého síťové ovladače přidáváte.
Pokud plánujete použít AVG Rescue CD na počítači s jiným hardwarovým
vybavením, počítejte s tím, že přidané ovladače pravděpodobně nebudou fungovat
správně.
a)
Nejprve otevřete Správce zařízení ve Windows.
Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem na Tento počítač a z nabídky
zvolte položku Spravovat. V nově zobrazeném dialogu zvolte z větve
Systémové nástroje položku Správce zařízení.
b)
V pravé části obrazovky klikněte na položku Síťové adaptéry. Zde naleznete
seznam dostupných síťových adaptérů. Pokud je v seznamu více položek a
nejste si jisti, která z nich je síťová karta, kterou používáte pro přístup k
Internetu, zkuste v hledat názvy jako Ethernet NIC, LAN CARD, LAN Adapter,
Ethernet controller (v případě, že se připojujete prostřednictvím sítě LAN/
WAN).
Pokud se vám nedaří síťový adaptér nalézt, opakujte následující body c) až d)
pro všechny dostupné zařízení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
35
c)
Pravým tlačítkem myši klikněte na zvolený adaptér a zvolte Vlastnosti.
Zobrazí se nový dialog podobný tomuto:
Zvolte záložku Ovladač a klikněte na tlačítko Podrobnosti. V sekci Soubory
ovladače uvidíte seznam souborů a jejich umístění.
Přepněte se do umístění daného souboru či souborů a zkopírujte je do zvláštní
složky, případně si pouze poznamenejte jejich název a umístění.
d)
Nyní je potřeba ještě .inf soubor. Tento typ souboru lze nalézt v umístění c:
\Windows\Inf, kde c:\ je vaše systémová jednotka pevného disku a
\Windows instalační adresář operačního systému Windows. V adresáři se
nachází obvykle několik desítek .inf souborů a je potřeba vybrat pouze ten,
který obsahuje jméno ovladače, který jste nalezli v předchozím kroku (v
našem ukázkovém případě se jedná o yk51x86.sys).
Nejjednodušší způsob nalezení správného .inf souboru je prostřednictvím
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
36
nabídky Start zvolte nabídku Spustit a vložte následující:
c:\windows\inf
Za předpokladu, že je toto váš systémový adresář a jednotka. Volbu potvrďte
klávesou Enter.
Objeví se nový dialog. Stiskněte klávesu F3 pro otevření vyhledávacího
panelu a pokud budete dotázání na další možnosti hledání, zvolte Všechny
soubory a složky. K dispozici by měla být dvě políčka - Část nebo celý
název souboru a Slovo nebo fráze v souboru. Do prvního políčka vepište
*.inf a do druhého název souboru ovladače (v našem případě yk51x86.sys).
Pro vyhledávání stiskněte tlačítko Hledat. Výsledkem by měl být dialog
podobný tomuto:
V dialogu Výsledky hledání vyberte všechny nalezené soubory a zkopírujte
je do zvláštního adresáře (jiného než ten, kam jste umístili soubory
ovladače), případně si pouze zapametujte jméno daného souboru.
Poznámka: Pokud se v seznamu nenechází žádný výsledek, zkontrolujte
název souboru na překlepy, případně zkuste do pole pro vyhledávání zadat
pouze část názvu daného souboru.
e)
Tento postup lze opakovat pro všechny soubory, které jste nalezli
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
37
prostřednictvím dialogu Podrobnosti o souborech ovladače. Obvykle by
však pro všechny systémové soubory určitého ovladače měl existovat pouze
jediný .inf soubor.
f)
Jakmile budete s hledáním souborů hotovi, přepněte se zpátky do aplikace
AVG Rescue CD creator a pokračujte ve vytváření ISO souboru. Více
informací pak naleznete v kapitole 2.3.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
38
3.
Po spuštění
Po úspěšném zavedení AVG Rescue CD se zobrazí základní rozhraní AVG.
Protože AVG Rescue CD běží pod speciální verzí operačního systému Windows, je z
důvodu kompatibility grafických karet použito ve výchozím nastavení nízké
rozlišení obrazovky. Pokud z nějakého důvodu shledáte rozlišení obrazovky
nepoužitelným, můžete jej zkusit změnit prostřednictvím horní nabídky Soubor/
Nástroje na CD a položky Obrazovka.
V části Current je uvedeno aktuální rozlišení obrazovky. V části Available si
můžete vybrat z módů podporovaných vaší grafickou kartou. Ačkoliv vám dialog
může umožnit vybrat také velmi vysoké rozlišení, doporučujeme zvolit vždy
rozumně velké rozlišení, tj. 1024x768 nebo 800x600 a to i přesto, pokud váš
monitor zvládá vyšší hodnoty.
Upozornění: Před změnou rozlišení obrazovky důrazně doporučujeme konzultaci
příručky k vašemu monitoru a ověření, že monitor dané rozlišení podporuje! U
některých starších modelů monitorů totiž může zvolením velmi vysokého rozlišení
dojít až k jeho poškození.
Pokud náhodou zvolíte rozlišení, které váš monitor nepodporuje a obrazovka bude
nečitelná, počkejte pět vteřin. Po této době AVG Rescue CD obnoví původní
nastavení rozlišení.
Pro potvrzení změny rozlišení použijte tlačítko Apply. Rozlišení bude okamžitě
změněno na vámi vybranou hodnotu a potvrzovací tlačítko se změní na OK. Jestliže
jste se změnou rozlišení spokojeni, potvrďte během pěti vteřin vaši volbu stiskem
tlačítka OK. Pro uzavření dialogu zvolte tlačítko Cancel.
Poznámka: Pokud se rozhodne pro práci s AVG Rescue CD zvolit vysoké rozlišení,
může dojít ke zpomalení reakcí grafického rozhraní aplikace. Z toho důvodu
doporučujeme volit spíše nižší rozlišení, pokud je to možné.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
39
Jako další krok doporučujeme otestovat počítač za použití standardních
předdefinovaných testů. Více o testování naleznete v části 5. Přehled testů.
Dále je pro pokročilé uživatele k dispozici několik nástrojů, které lze při opravě
systému využít. Jejich bližší popis je uveden v kapitole 6. Nástroje AVG Rescue CD.
Upozornění: V závislosti na verzi AVG Rescue CD, kterou používáte, může být po
spuštění vytvořena na pevném disku složka s názvem AVG_Rescue_Temp, která
slouží k umístění dočasných pracovních souborů. Po ukončení práce s AVG Rescue
CD (tedy například po úspěšném zavedení opraveného operačního systému) lze tuto
složku vč. všech podadresářů vymazat.
AVG Rescue CD využívá virtuální jednotku Z pro přístup k této dočasné složce. Za
žádných okolností neměňte obsah dočasné složky nebo jednotky Z, v opačném
případě nemusí AVG Rescue CD fungovat správně.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
40
4.
AVG Rescue CD – základní rozhraní
Verze AVG, která je distribuována na AVG Rescue CD nabízí oproti plné verzi AVG
pouze omezený počet funkcí. K dispozici je pouze základní rozhraní, které
umožňuje přístup k aktualizaci, testování systému na virové infekce či malware a
základní konfiguraci. AVG umožňuje detekci virových infekcí jak na discích, tak i v
systémovém registru.
Navíc umožňuje spouštět doplňkové nástroje jako AVG Příkazový řádek,
freeCommander, Připojit jednotku, AVG Editor registrů, AVG IP Config, AVG Ping,
Poznámkový blok, AVG Scan disk (více informací viz kapitola 6. Nástroje AVG
Rescue CD).
Upozornění: Při zavření hlavního okna základního rozhraní AVG dojde k restartu
celého počítače!
Základní rozhraní AVG nabízí tyto hlavní tlačítka:
·
Přehled - obsahuje seznam všech dostupných komponent.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
41
·
Otestovat počítač - spustí test celého počítače.
·
Aktualizovat - umožní aktualizaci virových bází.
·
Nástroje na CD - otevře seznam dostupných nástrojů a pomocných
programů.
4.1. Nabídka Soubor
Tato nabídka obsahuje následující položky:
·
Nástroje na CD - obsahuje seznam dostupných pomocných programů. Více
informací naleznete v kapitole Nástroje AVG Rescue CD.
·
Restartovat počítač - Ukončí AVG a restartuje počítač. Alternativně lze také
použít klávesovou zkratku ALT+F4.
4.2. Nabídka Komponenty
Tato nabídka obsahuje následující položky:
·
Přehled komponent - obsahuje základní přehled o všech komponentách.
·
Anti-Virus - otevře vlastnosti komponenty Anti-Virus (stav, verzi databáze a
podobně).
·
Anti-Spyware - otevře vlastnosti komponenty Anti-Spyware (stav, verzi
databáze a podobně).
·
Licence - otevře vlastnosti komponenty Licence (licenční číslo, typ, expirace
atp.).
·
Manažer aktualizací
Otevře vlastnosti komponenty Manažer aktualizací (se statistikami a stavem
aktualizace).
Tlačítkem Aktualizovat teď můžete provést automatickou aktualizaci.
Chcete-li raději aktualizaci spustit prostřednictvím Průvodcce aktualizací,
klikněte na tlačítko Aktualizovat, které se nachází v levé navigační nabídce.
Více informací o možnostech aktualizace pomocí průvodce naleznete v
kapitole Průvodce instalací AVG Rescue CD.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
42
4.3. Nabídka Historie
Tato nabídka obsahuje následující položky:
·
Výsledky testů
·
Virový trezor
·
Protokol událostí
4.3.1. Výsledky testů
Dostupné skrze horní nabídku Historie/Výsledky testů.
Dialog Výsledky testů nabízí přehled informací o spuštěných testech a jejich
výsledcích. Podrobnější informace naleznete v kapitole Přehled testů/Výsledky testů
.
4.3.2. Virový trezor
Dostupný skrze horní nabídku Historie/Virový trezor.
Virový trezor je bezpečným prostředím pro správu podezřelých/infikovaných
objektů nalezených během testů AVG. Je-li během testu detekován infikovaný
objekt a AVG jej nedokáže automaticky vyléčit, budete dotázáni, co se má s tímto
objektem provést. Doporučeným řešením je přesunutí objektu do Virového
trezoru k dalšímu postupu.
Rozhraní Virového trezoru se otevírá v samostatném okně a nabízí přehled
informací o infikovaných objektech uložených v karanténě:
·
Typ infekce - rozlišuje typy nálezů podle úrovně jejich infekčnosti (objekty
mohou být pozitivně/potenciálně infikované)
·
Jméno viru - uvádí název detekované infekce viru podle Virové encyklopedie
(online)
·
Cesta k souboru - plná cesta k původnímu umístění souboru, který byl
detekován jako infikovaný, na lokálním disku
·
Původní název objektu - všechny detekované objekty v tabulce jsou
uvedeny pod standardním jménem, kterým byly označeny během detekce při
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
43
testování. Pokud měl detekovaný objekt své původní specifické jméno a toto
jméno je známo, bude uvedeno v tomto sloupci (například příloha emailu
může být označena jménem, které neodpovídá skutečnému detekovanému
infekčnímu obsahu, pak budou uvedena obě jména).
·
Datum uložení - datum a čas detekce infikovaného souboru a jeho přesunutí
do Virového trezoru
V rozhraní Virového trezoru jsou dostupná tato ovládací tlačítka:
·
Obnovit - přesune infikovaný soubor z Virového trezoru zpět do původního
umístění
·
Obnovit jako - pokud se rozhodnete detekovanou infekci z Virového
trezoru umístit do zvolené složky, použijte toto tlačítko. Podezřelý a
detekovaný objekt bude uložen pod svým původním jménem, a pokud toto
není známo, bude uložen pod standardním jménem, kterým byl označen při
detekci.
·
Smazat - vymaže infikovaný soubor z Virového trezoru
·
Odeslat k analýze - odešle podezřelý soubor k analýze do virové laboratoře
AVG
·
Odstranit vše - odstraní všechny objekty Virového trezoru.
4.3.3. Protokol událostí
Dostupný skrze horní nabídku Historie/Protokol událostí.
V tomto dialogu najdete přehled všech důležitých událostí, které nastaly v průběhu
práce AVG Rescue CD. Zaznamenávány jsou události, mezi které patří například:
·
informace o aktualizacích programu
·
spuštění/ukončení/přerušení testů (včetně testů spouštěných automaticky)
·
události týkající se nalezení viru (testováním) s uvedením konkrétního místa
nálezu
·
ostatní důležité události
Ovládací prvky dialogu:
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
44
·
Smazat seznam - vymaže veškeré protokolované záznamy ze seznamu
událostí
·
Obnovit seznam - provede aktualizaci záznamů v seznamu událostí
4.4. Nabídka Nástroje
Tato nabídka obsahuje následující položky:
·
Otestovat počítač - spustí test celého počítače. Více informací naleznete v
kapitole Přehled testů.
·
Otestovat zvolený adresář - umožní test vybraného adresáře. Více
informací naleznete v kapitole Přehled testů.
·
Otestovat soubor - umožní test konkrétního souboru. Více informací
naleznete v kapitole Přehled testů.
·
Aktualizovat - spustí průvodce aktualizací.
·
Aktualizovat z adresáře - spustí aktualizaci ze souborů ve vybraném
adresáři.
4.5. Nabídka Nápověda
Volba Obsah otevře okno s tématy nápovědy.
Volba O AVG - v této sekci najdete obecné informace o AVG a informace týkající se
technické a obchodní podpory. Obě volby otevírají okno s pěti záložkami, na nichž
najdete informace o verzi AVG, informace o Vašem operačním systému, plné znění
licenčního ujednání AVG a také přehled kontaktních informací výrobce AVG a
obchodních partnerů v jednotlivých zemích.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
45
5.
Přehled testů
V edici AVG pro AVG Rescue CD jsou k dispozici následující přednastavené testy:
·
Test celého počítače
·
Test vybraných souborů či složek
Ovládací tlačítka dostupná v testovacím rozhraní jsou:
·
Historie testů - zobrazí dialog Přehled výsledků testů s kompletním
seznamem historie testování
·
Zobrazit virový trezor - v novém okně otevře Virový trezor - karanténní
prostor pro uložení detekovaných infekcí
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
46
5.1. Test celého počítače
Test celého počítače zkontroluje celý počítač a ověří případnou přítomnost virů a
potenciálně nežádoucích programů. Test prozkoumá všechny pevné disky vašeho
počítače a najde všechny viry, případně je vyléčí či přesune do Virového trezoru.
Test celého počítače spusťte přímo ze základního rozhraní kliknutím na graficky
znázorněnou položku Otestovat počítač. U tohoto testu již není potřeba žádné
další specifické nastavení, test bude tedy rovnou spuštěn v dialogu Probíhá test (
viz obrázek). Test můžete podle potřeby kdykoliv dočasně přerušit (Pozastavit)
nebo ukončit (Storno).
Předem definované výchozí nastavení Testu celého počítače máte možnost
editovat v dialogu Změnit nastavení testu pro Test celého počítače
(dostupného prostřednictvím odkazu Změnit nastavení testu u Testu celého
počítače). Pokud však nemáte skutečný důvod konfiguraci testu měnit,
doporučujeme se podržet výrobcem definovaného nastavení!
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
47
V sekci Nastavení testu najdete seznam parametrů testu, která můžete podle
potřeby vypínat/zapínat:
·
Automaticky léčit/odstraňovat infekci - je-li je během testu identifikován
virus, je možné jej automaticky léčit, pokud je k dispozici metoda k jeho
vyléčení. Pokud virus automaticky léčit nelze, anebo pokud se rozhodnete tuto
funkci vypnout, budete o nálezu viru vyrozuměni a můžete rozhodnout, co se
má dále s infikovaným objektem provést. Doporučeným postupem je
přesunutí objektu do Virového trezoru;
·
Kontrolovat potenciálně nežádoucí programy - parametr zapíná funkci
Anti-Viru, která umožňuje detekovat potenciálně nežádoucí programy (
spustitelné programy, které mohou fungovat jako spyware nebo adware) a
tyto pak zablokuje či odstraní;
·
Testovat cookies - parametr komponenty Anti-Spyware definuje, že během
testu mají být detekovány cookies (HTTP data zaslaná serverem prohlížeči a
uložena na počítači uživatele; při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
48
posílá cookies zpět serveru, který podle nich rozlišuje jednotlivé uživatele);
·
Testovat archivy - parametr definuje, že test má kontrolovat všechny
soubory, a to i takové, které jsou zabaleny v některém typu archivu, například
ZIP, RAR, ...
·
Použít heuristickou analýzu - během testu bude použita k detekci infekce i
metoda heuristické analýzy (dynamické emulace instrukcí testovaného objektu
v prostředí virtuálního počítače);
·
Testovat systémové prostředí - test prověří i systémové oblasti vašeho
počítače;
·
Testovat pouze infikovatelné soubory - při zapnutí tohoto parametru
budou z testu vynechány ty soubory, které nelze (nebo nemá smysl)
infikovat. Příkladem mohou být třeba jednoduché TXT textové soubory anebo
jiné soubory, které se nedají nijak spustit.
·
Testovat multimediální soubory - zaškrtněte pro zahrnutí testu
multimediálních souborů (video, hudba atp.). Nezaškrtnutím tohoto pole
potenciálně snížíte dobu testování, protože multimediální soubory bývají
poměrně objemné a není úplně obvyklé, aby byly nositeli infekce.
V sekci Priorita testu pak můžete nastavit požadovanou rychlost testování v
závislosti na zátěži systémových zdrojů. Ve výchozím nastavení je tato hodnota
nastavena střední úroveň automatického využití systémových prostředků. Pokud se
rozhodnete pro spuštění rychlého testu, proběhne test v kratším čase, ale po dobu
jeho běhu bude výrazně zvýšena zátěž systémových zdrojů, takže vaše práce na
počítači bude obtížnější (tato varianta je vhodná pro situaci, kdy je počítač spuštěn,
ale nikdo na něm aktuálně nepracuje). Naopak, prodloužením doby testu snížíte
zátěž systémových zdrojů a vaše práce na počítači nebude téměř ovlivněna, test
však bude probíhat po delší dobu.
Kliknutím na odkaz Nastavit další reporty testů ... otevřete samostatné
dialogové okno Reporty testů, v němž můžete označením příslušných položek
určit situace, jejichž výskyt během testu má být hlášen:
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
49
5.2. Test vybraných souborů či složek
Editace parametrů Testu vybraných souborů či složek je prakticky identická s
editací parametrů Testu celého počítače. Možnosti konfigurace jsou totožné, liší
se pouze výchozím nastavením, které je pro Test celého počítače nastaveno
striktněji:
Poznámka: Popis jednotlivých parametrů tohoto dialogu najdete v kapitole
Přehled testů/Test celého počítače.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
50
5.3. Výsledky testů
Dialog Přehled výsledků testů je dostupný z testovacího rozhraní AVG tlačítkem
Historie testů. V tomto dialogu je zobrazen seznam všech dříve spuštěných testů
společně s informacemi o jejich průběhu a výsledku:
·
Název - označením testu může být buďto název jednoho z přednastavených
testů nebo název, kterým jste sami označili vlastní test. Každý název je
předznamenán ikonou, která informuje o výsledku testu:
- zelená ikona informuje, že během testu nebyla detekována žádná infekce
- modrá ikona oznamuje, že během testu byla detekována infekce, ale
podařilo se ji automaticky odstranit
- červená ikona je varováním, že během testu byla detekována infekce,
kterou se nepodařilo odstranit!
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
51
Ve všech případech může být ikona buďto celistvá nebo přepůlená - celá ikona
značí, že test proběhl celý a byl řádně ukončen, přepůlená ikona identifikuje
nedokončený nebo přerušený test.
Poznámka: Podrobné informace o každém testu najdete v dialogu Výsledky
testu dostupném přes tlačítko Podrobnosti (ve spodní části tohoto dialogu).
·
Čas začátku - datum a přesný čas spuštění testu
·
Čas konce - datum a přesný čas ukončení testu
·
Testovaných objektů - počet objektů, které byly během testu zkontrolovány
·
Infekce - číslo udává počet nalezených / odstraněných virových infekcí
·
Spyware - počet detekovaného / odstraněného spyware
·
Informace testovacího protokolu - údaje o průběhu testu, zejména o jeho
řádném či předčasném ukončení
Ovládacími tlačítky pro dialog Přehled výsledků testů jsou:
·
Podrobnosti - tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je ve přehledu testů
zvolen konkrétní test; jeho stiskem pak přejdete do dialogu Výsledky testu,
kde se zobrazí podrobné informace o testu zvoleném v přehledu
·
Smazat výsledek - tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je ve přehledu testů
zvolen konkrétní test; jeho stiskem můžete záznam o zvoleném testu y
přehledu testů odstranit
·
Zpět - přepíná zpět do výchozího dialogu
5.4. Detail výsledků testů
Jestliže v dialogu Přehled výsledků testů vyberete jeden test ze seznamu a označíte
jej, můžete stiskem tlačítka Podrobnosti přejít do dialogu Výsledky testů, v
němž jsou zobrazeny detailní informace o průběhu a výsledku zvoleného testu.
Dialog Výsledky testu je dále rozdělen na několik záložek:
·
Přehled výsledků - záložka se zobrazuje vždy a nabízí statistická data
popisující průběh testu
·
Infekce - záložka se zobrazuje podmínečně tehdy, když byla během testu
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
52
detekována virová infekce
·
Spyware - záložka se zobrazuje podmínečně tehdy, když byl během testu
detekován spyware
·
Upozornění - záložka se zobrazuje podmínečně s upozorněním na výskyt
objektů, jež nebylo možno testovat
·
Informace - záložka se zobrazuje podmínečně a zobrazuje informace (typicky
varovná upozornění) o nálezech, které mohou být potenciálně nebezpečné, ale
nelze je klasifikovat jako konkrétní typ infekce
5.4.1. Záložka Přehled výsledků
Na záložce Přehled výsledků najdete podrobnou statistiku testu s informacemi o:
·
detekovaných virových infekcích / spyware
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
53
·
vyléčených virových infekcích / spyware
·
počtu virových infekcích / spyware, které se nepodařilo odstranit nebo vyléčit
Dále jsou uvedeny informace o datu a čase spuštění testu, celkovém počtu
otestovaných objektů, o době trvání testu a počtu chyb, k nimž během testu došlo.
Pokud v průběhu testu nedošlo k odstranění nalezených infekcí, zobrazí se tlačítko
Odstranit všechny nevyléčené infekce, kterým lze odstranit všechny nálezy,
které nelze léčit.
V dialogu je dostupné ovládací tlačítko Zpět, kterým se vrátíte do dialogu Přehled
výsledků testů.
5.4.2. Záložka Infekce
Záložka Infekce se v dialogu Výsledky testu zobrazuje podmínečně v případě, že
během testu byla detekována virová infekce.Záložka je rozdělena do tří sekcí a
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
54
uvádí následující informace:
·
Soubor - plná adresa původního umístění infikovaného objektu na lokálním
disku
·
Infekce - jméno detekovaného viru (podrobnosti o jednotlivých virech najdete
ve Virové encyklopedii)
·
Výsledek - uvádí, v jakém stavu se infikovaný a během testu detekovaný
objekt aktuálně nachází:
o
Infikováno - infikovaný objekt byl rozpoznán a zůstává ve svém
původním umístění (například pokud máte v nastavení konkrétního testu
vypnutou možnost automatického léčení)
o
Vyléčeno - infikovaný objekt byl automaticky vyléčen a ponechán ve
svém původním umístění
o
Přesunuto do trezoru - infikovaný objekt byl přesunut do bezpečného
prostoru Virového trezoru
o
Smazáno - infikovaný objekt byl smazán
o
Obnoveno - objekt byl obnoven z Virového trezoru zpět do původního
umístění
o
Zamčený soubor - neotestován - objekt je zamčený a nebylo možno
jej otestovat
o
Potenciálně nebezpečný objekt - objekt je detekován jako
potenciálně nebezpečný, ale nikoli infikovaný (může například obsahovat
makra). Informace má tedy pouze charakter upozornění.
o
Pro dokončení akce je potřeba provést restart - infikovaný objekt
nebylo možno odstranit, pro jeho odstranění je třeba provést restart
počítače
V dialogu jsou dostupná tato tlačítka:
·
Podrobnosti - tlačítko otevírá nové dialogové okno Podrobné informace o
výsledku testu:
V tomto dialogu najdete informaci o umístění detekovaného infikovaného
objektu (Název objektu) a jméno rozpoznané infekce (Název detekce).
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
55
Pomocí tlačítek Předchozí / Následující můžete postupně zobrazovat
informace o jednotlivých nálezech. Tlačítkem Zavřít dialog zavřete.
·
Odstranit vybrané infekce - tlačítkem přesunete v seznamu označený
nález do Virového trezoru
·
Odstranit všechny nevyléčené infekce - tlačítko odstraní všechny nálezy,
které nelze léčit ani nemohou být přesunuty do Virového trezoru
·
Zavřít výsledky - zavírá detail výsledku testu a přepíná zpět do dialogu
Přehled výsledků testů
5.4.3. Záložka Spyware
Záložka Spyware se v dialogu Výsledky testu zobrazuje podmínečně v případě,
že během testu byla detekován spyware. Záložka je rozdělena do tří sekcí a uvádí
následující informace:
·
Soubor - plná adresa původního umístění infikovaného objektu na lokálním
disku
·
Infekce - jméno detekovaného spyware (podrobnosti o jednotlivých virech
najdete ve Virové encyklopedii online)
·
Výsledek - uvádí, v jakém stavu se infikovaný a během testu detekovaný
objekt aktuálně nachází:
o
Infikováno - infikovaný objekt byl rozpoznán a zůstává ve svém
původním umístění (například pokud máte v nastavení konkrétního testu
vypnutou možnost automatického léčení)
o
Vyléčeno - infikovaný objekt byl automaticky vyléčen a ponechán ve
svém původním umístění
o
Přesunuto do trezoru - infikovaný objekt byl přesunut do
bezpečného prostoru Virového trezoru
o
Smazáno - infikovaný objekt byl smazán
o
Obnoveno - objekt byl obnoven z Virového trezoru zpět do původního
umístění
o
Zamčený soubor - neotestován - objekt je zamčený a nebylo možno jej
otestovat
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
56
o
Potenciálně nebezpečný objekt - objekt je detekován jako
potenciálně nebezpečný, ale nikoli infikovaný (může například
obsahovat makra). Informace má tedy pouze charakter upozornění.
o
Pro dokončení akce je potřeba provést restart - infikovaný objekt
nebylo možno odstranit, pro jeho odstranění je třeba provést restart
počítače
V dialogu jsou dostupná tato tlačítka:
·
Podrobnosti - tlačítko otevírá nové dialogové okno Podrobné informace o
výsledku testu:
V tomto dialogu najdete informaci o umístění detekovaného infikovaného
objektu (Název objektu) a jméno rozpoznané infekce (Název detekce).
Pomocí tlačítek Předchozí / Následující můžete postupně zobrazovat
informace o jednotlivých nálezech. Tlačítkem Zavřít dialog zavřete.
·
Odstranit vybrané infekce - tlačítkem přesunete v seznamu označený nález
do Virového trezoru
·
Odstranit všechny nevyléčené infekce - tlačítko odstraní všechny nálezy,
které nelze léčit ani nemohou být přesunuty do Virového trezoru
·
Zavřít výsledky - zavírá detail výsledku testu a přepíná zpět do dialogu
Přehled výsledků testů
5.4.4. Záložka Upozornění
Záložka Upozornění zobrazuje informace o "podezřelých" objektech (nejčastěji
souborech) detekovaných během testu. Příkladem mohou být skryté soubory,
soubory cookies, podezřelé registrové klíče, heslem chráněné dokumenty či
archivy, maskovací jména atd.
5.4.5. Záložka Informace
Záložka Informace obsahuje údaje o takových "nálezech", které nelze zařadit do
kategorie infekcí, spyware, ... ani je pozitivně označit za nebezpečné, přesto
zasluhují pozornost. Veškerá data na této záložce mají pouze informativní
charakter.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
57
6.
Nástroje AVG Rescue CD
Pro pokročilé uživatele nabízí AVG Rescue CD řadu nástrojů určených pro analýzu,
správu a změny nastavení operačního systému.
K dispozici jsou tyto nástroje:
·
AVG Příkazový řádek
·
freeCommander
·
Připojit jednotku
·
AVG Poznámkový blok
·
AVG Editor registrů
·
AVG Scan disk
·
AVG Ping
·
AVG IP Config
·
AVG Keyboard
6.1. AVG Příkazový řádek
Tento nástroj nahrazuje většinu funkcí standardní příkazové řádky, jež je běžně
dostupná v operačních systémech Windows XP/2000 a kompatibilních. Funkce,
které nabízí, jsou v zásadě totožné s funkcemi standardní příkazové řádky od
společnosti Microsoft.
Spuštění AVG Příkazového řádku provedete kliknutím na tlačítko Příkazový
řádek v základním rozhraní AVG Rescue CD. Objeví se textová konzole, do které
můžete zapisovat příkazy:
V následující tabulce je uveden seznam všech příkazů AVG Příkazové řádky.
Jejich použití však doporučujeme pouze v případech, kdy plně rozumíte významu
dané funkce! U popisu příkazů je vždy uvedena stručná charakteristika příkazu a
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
58
posléze obvykle jeden nebo více příkladů užití. Pro kompletní výpis parametrů
daného příkazu použijte příkaz help, popřípadě parametr /? (např. attrib /?).
Příkaz
Popis
HELP
Zobrazí přehled všech příkazů a jejich základní popis. Vyvolání
nápovědy k jednotlivým příkazům použijte Help <název příkazu>,
tedy například:
Help Attrib
ATTRIB
Vypíše nápovědu pro příkaz Attrib.
Příkaz slouží pro zobrazení, nastavení nebo odebrání atributů
přiřazených souborům nebo adresářům. Možné atributy jsou: Jen pro
čtení, Archivovat, Systémový a Skrytý. Pokud použijete příkaz attrib
bez parametrů, zobrazí se atributy všech souborů v aktuálním
adresáři.
Attrib soubor.exe
zobrazí atribut souboru s názvem soubor.
exe.
Attrib +R soubor.exe
nastaví atribut souboru s názvem soubor.
exe na Jen pro čtení.
Attrib –R c:\adresar\*.* odebere atribut Jen pro čtení ze souborů
umístěných v adresáři c:\adresar
CALL
Používá se pouze v dávce (skript obsahující příkazy) pro volání
(spouštění) jiné dávky, aniž by byla původní dávka přerušena.
CALL davka.bat
Pokud je použito v rámci jiné dávky, spustí
davka.bat a provede příkazy, které tento
soubor obsahuje a poté pokračuje ve
zpracování původní dávky.
CD
Zobrazí název aktuálního adresáře, případně změní současný adresář.
CHDIR
CD c:\
Zobrazí jednotku (C:\)
CD..
Přepne do nadřazeného adresáře (je-li k
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
59
dispozici)
CD Adresar
Přepne do adresáře s názvem Adresar,
jestliže existuje.
CLS
Vymaže okno příkazového řádku.
COPY
Umožňuje kopírovat jeden nebo více souborů z jednoho umístění do
jiného.
copy c:\*.* c:\temp
Zkopíruje všechny soubor z kořenového
disku C: do adresáře Temp na disku C.
Copy help.txt c:\temp\ Zkopíruje soubor help.txt do adresáře temp
na disku C
DATE
Zobrazí aktuální systémové datum a umožní jeho změnu.
DEL
Umožní odstranění vybraných souborů
ERASE
del c:\temp\*.*
DIR
Vypíše obsah aktuálního adresáře – názvy a případně umístění
souborů a podadresářů.
ECHO
Odstraní všechny soubory nacházející se
v adresáři C:\TEMP
Dir /P
Rozdělí rozsáhlejší výpis na více obrazovek
Dir /S
Zobrazí soubory v aktuálním adresáři a všech
podadresářích
Dir /W
Zobrazí seznam souborů a adresářů v širokém seznamu
Dir /B
Úspornější formát zobrazení adresářů a souborů
Umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazování textu, případně umožní
zobrazit volitelnou zprávu. Při použití bez parametru zobrazí aktuální
nastavení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
60
Používá se zejména v příkazových dávkách pro potlačení zobrazení
prováděných příkazů.
Echo on
Zapne zobrazování příkazů
Echo off
Vypne zobrazování příkazů
Echo zprava
Zobrazí řetězec „zpráva“ v aktuálním okně.
EXIT
Ukončí konzolovou aplikaci AVG Příkazový řádek.
FOR
Provede zadaný příkaz pro každý ze souborů v rámci celku souborů.
Pro zobrazení obsahu všech TXT či DOC souborů v aktuálním
adresáři, zadejte:
for %f in (*.doc *.txt) do type %f
Ve výše uvedeném příkladu bude za proměnnou %f postupně
dosazeny všechny soubory s příponou DOC nebo TXT, které se
nacházejí v aktuálním adresáři a obsah každého souboru bude
zobrazen.
GOTO
Příkaz umožňuje přesměrování na jiný (předem označený) řádek
v dávkovém souboru. Pokud je jmenovka v souboru úspěšně
nalezena, provedou se příkazy, které se nacházejí na následujícím
řádku.
Jmenovka, na kterou je odkazováno může mít maximálně 255 znaků,
nesmí obsahovat mezery a pakliže v dávkovém souboru existují dvě
či více stejných jmenovek, bude odkázáno vždy na tu první. V případě
odkazu na chybnou jmenovku dojde k přerušení běhu dávky.
Příkaz lze použít pouze v rámci dávky.
Goto Odkaz
IF
Přesměruje na řádek označený v dávkovém
souboru jako :Odkaz.
Umožňuje provádění podmíněných příkazů v dávkových souborech.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
61
If exist soubor.txt goto Podmínka – jestliže bude existovat soubor
Odkaz
soubor.bat, odkáže v dokumentu na část
s označením :Odkaz.
if not
Tato podmínka bude vyhodnocena jako
“řetězec1”==”řetězec2 pravdivá pouze v případě, kdy řetězec1
” del soubor.txt
bude roven řetězec2. Řetězce je potřeba
zadávat ve dvojitých uvozovkách.
Porovnávání řetězců nerozlišuje mezi
velkými a malými písmeny.
If not errorlevel 1 del
soubor.txt
V této podmínce dojde ke smazání souboru
soubor.txt, pakliže proměnná errorlevel
vrátí chybovou hodnotu jinou než 1.
IPCONFIG Slouží pro zobrazení konfigurace sítě (protokol TCP/IP). Při použití
bez parametru zobrazí IP adresu, Masku podsítě a Výchozí bránu
všech adaptérů.
IPCONFIG /ALL
Zobrazí kompletní konfiguraci TCP/IP
protokolu (sítě) pro všechny adaptéry.
LABEL
Umožňuje vytvořit, změnit či odstranit název (jmenovku) disku. Při
použití bez parametrů nabídne příkaz změnu jmenovky aktuálního
disku.
MD
Příkaz vytvoří adresář, případně podadresář.
MKDIR
MD C:\adresar
MORE
Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách.
Dir |more
MOVE
Vytvoří na disku c: adresář s názvem
„adresar“
Vypíše seznam souborů nebo adresářů a
umožní pauzu mezi zobrazením jednotlivých
obrazovek.
Umožňuje přesun jednoho nebo více souborů mezi adresáři.
Přenášeny jsou také veškeré podadresáře, které se nacházejí
v zadaném umístění. Příkaz move nelze použít pro přenos souborů
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
62
mezi různými jednotkami disků.
Move \docs\*.doc \admin\dokumenty
Přesune všechny soubory s příponou DOC z adresáře \Docs do
adresáře \admin\dokumenty
PATH
Nastaví nebo zobrazí cestu k příkazům v proměnné PATH. Příkaz
obvykle obsahuje adresáře (cesty), kde dochází k prvotnímu hledání
spustitelných souborů. Spuštění příkazu bez parametru umožní
zobrazit aktuální nastavení proměnné path.
PATH=C:\Program Files\Far;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;
Nastaví cestu do proměnné Path na zadané umístění.
PAUSE
Zobrazí zprávu „Press Return key to continue“ a zároveň zastaví
zpracování příkazové dávky. Pro pokračování slouží stisk klávesy
Enter (Return).
PING
Slouží pro ověření např. dostupnosti internetu/doménové adresy/ip
adresy a podobně. Jedná se o diagnostický program na bázi TCP/IP,
který vysílá tzv. ICMP pakety na danou IP adresu či doménový název.
Při použití bez parametru zobrazí nápovědu.
Možné příkazy:
Ping www.avg.cz
Ověří dostupnost/odezvu serveru
www.avg.cz
Ping -t www.avg.cz
Ověřuje dostupnost/odezvu serveru až
do ukončení uživatelem (klávesy
CTRL+C, případně CTRL+PAUSE/
BREAK)
Ping -n 2 www.avg.cz
Udává počet odeslaných dotazů na
daný server. V tomto případě se jedná
o hodnotu 2. Výchozí hodnota je 4.
Ping -w 200 www.avg.cz
Určuje časový limit pro čekání na
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
63
odpověď. Udává se v milisekundách.
Výchozí hodnota je 4000 (4 sekundy)
PROMPT
Příkaz změní text, kterým začíná příkazový řádek. Obnovení
původního nastavení lze spuštěním příkazu bez parametru (výchozí
nastavení je název aktuální jednotky následovaný názvem aktuálního
adresáře a znakem větší než.
PROMPT $q
Nastaví text příkazového řádku na znak „je rovno“ =.
PUSHD
Umožní uložit zvolený adresář pro následné použití příkazem POPD, a
zároveň okamžitě přejde do vybraného adresáře.
PUSHD c:\nejakyadresar
POPD
Adresář uložený příkazem PUSHD nastaví jako aktuální.
REM
Slouží pro vkládání komentářů či poznámek do dávkového souboru.
REM Toto je poznamka v davkovem souboru
RENAME
Umožňuje změnu názvu souboru či souborů.
REN
Ren dok.txt dok.doc
RMDIR
Umožní smazat prázdný adresář.
RD
Rmdir c:\adresar
SET
Umožňuje zobrazit, nastavit či odebrat systémové proměnné. Pokud
je spuštěn bez parametrů, zobrazí aktuální nastavení.
Set windir=c:\win
SHIFT
Přejmenuje soubor dok.txt
v aktuálním adresáři na souboru
dok.doc
Odstraní adresář „adresar“ na disku C.
Nastaví proměnnou Windir na hodnotu c:
\win
Při volání v rámci dávkového souboru odstraní první parametr a
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
64
umožní použít parametr č.2 jako č.1.
START
Spustí zadaný příkaz v novém okně příkazového řádku a zároveň toto
po ukončení příkazu automaticky uzavře.
start mojedavka.bat
AVGSUBS Umožňuje přiřadit cestu k písmenu jednotky a vytvořit tak jednotku
T
virtuální.
avgsubst h: c:\slozka
Vytvoří virtuální disk h, který bude
obsahovat všechny soubory a složky
umístěné v c:\slozka
avgsubst h: /d
Odstraní virtuální jednotku h
SYSINFO
Používá se bez parametru. Příkaz zobrazí aktuální systémové
informace o procesoru a paměti daného počítače.
TIME
Zobrazí aktuální systémový čas a umožní jeho změnu.
TITLE
Změní titulek příkazového okna, ve kterém příkazová řádka běží.
TITLE Tohle je titulek do zahlavi
TYPE
Zobrazí obsah textového souboru. Neumožňuje provádění jakýchkoliv
úprav.
Type soubor.txt
VER
Vypíše obsah souboru soubor.txt.
Zobrazí informace o souborech (obvykle verzi, copyright, jazyk, a
podobně), jestliže jsou tato data dostupná. Funguje obvykle s .exe
či .dll soubory.
Při použití bez parametru zobrazí verzi AVG příkazové řádky.
Ver notepad.exe
VOL
Vypíše informace o souboru notepad.exe
Zobrazí sériové číslo a jmenovku disku, jestliže jsou k dispozici.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
65
XCOPY
Umožní zkopírovat soubory a adresáře vč. kompletní stromové podadresářové struktury.
Příklady použití:
Pro aktualizaci souborů v adresáři \web na základě dat
v adresáři \source, u nichž došlo ke změně od 20.2.2006, zadejte
následující příkaz:
xcopy \source \web /d: 20-02-06
Pro aktualizaci souborů v adresáři \web bez ohledu na datum,
použijte následující syntaxi:
xcopy \source \web /u
Příklad dávkového souboru
@echo off
REM Toto je jednoduchy priklad davkoveho souboru
REM Vytvori adresar Soubory na c:\
If not exist c:\soubory md c:\soubory
REM Odstrani atributy "pouze pro cteni" u vsech souboru .txt v aktualnim adresari
attrib -R *.txt
REM Zkopiruje vsechny .txt soubory do adresare c:\soubory
copy *.txt c:\soubory\
Dané příkazy je potřeba uložit do textového souboru a přejmenovat na příponu .bat
(například soubor.bat). Po spuštění takového souboru se vykonají jednotlivé
příkazy, které se v dávce nacházejí.
Ve většině případů lze namísto parametru, který určuje konkrétní soubor použít
standardní zástupné znaky (? nebo *) a tím aplikovat příkaz na více souborů.
%ERRORLEVEL% je typ systémové proměnné, která vrací chybový kód naposledy
použitého příkazu. Nenulová hodnota obvykle signalizuje chybu.
Pokud používáte vlastní dávku příkazů v souboru .BAT nebo .CMD, nemusí být
soubor plně kompatibilní s AVG příkazovou řádkou. Proto si vždy před spuštěním
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
66
zkontrolujte, zda všechny vámi použité příkazy jsou podporovány AVG příkazovou
řádkou. Zvláště pak parametry použitých příkazů!
6.2. freeCommander
Upozornění: Použití tohoto nástroje doporučujeme pouze zkušeným uživatelům!
freeCommander je správce souborů s klasickými dvěma panely, funkcemi podobný
jako například komerční Total Commander. Oproti standardnímu Průzkumníkovi
Windows je poněkud odlišný, ačkoliv nabízí tytéž funkce a zároveň řadu pokročilých
nástrojů a funkcí.
a)
Základní použití
Výběr jednoho či více souborů (adresářů) lze provést stejně jako v
Průzkumníku Windows. Hlavním rozdílem je pak především rozdělení
obrazovky na dva panely, kde v každém z nich lze mít rozlišný obsah
(například jednotku, adresář) pro rychlé dosažení různých akcí.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
67
Pro výběr jednotky klikněte na jednu z rolovacích nabídek v horní částí
hlavního dialogu (buď v levé či pravé části). freeCommander umožňuje navíc
také procházení síťových zařízení v Místa v síti, pokud je k dispozici síťové
připojení.
Prostřednictvím programu freeCommander lze také snadno a rychle testovat
složky či soubory. Jednoduše vyberte soubory nebo složky, které chcete
otestovat, klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte volbu Scan
with AVG. Objeví se testovací dialog a vybraný obsah bude okamžitě
otestován.
b)
Nabídka File
o
View (F3) - umožní otevřít textové soubory, případně obrázky nebo jiný
kompatibilní formát ve vestavěném prohlížeči.
o
Edit (F4) - vestavěný editor pro textové soubory.
o
Copy (F5) - otevře dialogové okno pro kopírování souborů/adresářů, lze
vložit cílovou cestu. Výchozí nastavení obvykle zobrazí cestu cílového
okna (panelu).
o
Move (F6) - otevře dialogové okno pro přesun souborů/složek, lze
vybrat cílovou cestu. Výchozí nastavení obvykle zobrazí cestu cílového
okna (panelu).
o
Delete (F8) - po potvrzení volby přesune vybrané soubory nebo
adresáře do Windows Koše. Pro kompletní výmaz souborů či adresářů
stiskněte Shift-F8.
o
Wipe (Shift-Ctrl+F8) - alternativní metoda mazání. Umožní vám
bezpečně vymazat citlivá nebo privátní data tak, že je již nebude možno
žádným způsobem obnovit.
o
Lze navíc vybrat také počet tzv. overwrite runs, tedy kolikrát má
program přepsat daný obsah. Čím větší hodnota, tím důkladněji je obsah
odstraněn (respektive přepsán), ale také s větší hodnotou roste i čas
potřebný ke zpracování úlohy.
o
Rename (F2) - umožní přejmenovat aktuální soubor/adresář.
o
Pack (Alt+F5) - v některých případech může být potřeba zaarchivovat
některé soubory do jednoho balíčku (archivu). freeCommander používá
integrovaný Zip systém pro komprimaci souborů/adresářů. Jednoduše
zvolte soubory či adresáře, které chcete komprimovat a stiskněte
Alt+F5.
o
Unpack (Alt+F6) - slouží k dekomprimaci kompatibilních .zip formátů.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
68
o
b)
Search (Alt+F7) - otevře vyhledávací dialog, kde lze vybírat z několika
podmínek a nastavení pro vyhledávání souborů a v uvnitř souborů.
Nabídka Folder
Obsahuje seznam funkcí týkajících se adresářů. Lze vytvořit novou (New,
F7), nastavit filtrování (set filter, Ctrl+F), zobrazit velikost adresáře(ů) (
count folder size, Alt+F9), třídit adresáře (sort folders), porovnávat (
compare), atp.
c)
Nabídka View
Zde lze upravovat rozložení panelů a způsob zobrazení položek v jednotlivých
panelech.
d)
Nabídka Extras
Obsahuje odkazy na nastavovací dialogy a nabízí také řadu užitečných
nástrojů:
o
Favorite tools - obsahuje odkazy na nástroje AVG Rescue CD.
o
Connect network drive (F11) - umožní připojit síťovou jednotku. Více
informací naleznete v kapitole 6.3 Připojit jednotku
o
Disconnect network drive (F12) - umožní odpojit sítovou jednotku.
Více informací naleznete v kapitole 6.3 Připojit jednotku.
o
Run - nabízí dialog totožný s Windows funkcí nabídky Start/Spustit.
o
DOS box (CTRL+D) -spustí AVG Příkazový řádek (viz kapitola 6.1).
o
Take Desktop Snapshot - spustí dialogové okno pro konfiguraci funkce
snímání obrazovky. Výchozí nastavení zkratkové klávesy pro sejmutí
obrazovky je Shift+Ctrl+F10 (stisknuto najednou).
Po sejmutí aktuální obrazovky a uložení obsahu do souboru (výchozí
nastavení) naleznete uložené soubory (při ponechání výchozího
nastavení) v adresáři z:\freeCommander. Tato funkce může být užitečná
v případě, že bude nezbytné řešit nějaký problém například s technickou
podporou společnosti AVG Technologies. Lze takto uložit a později zaslat
ilustrační obrázek pro snadnější řešení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
69
6.3. Připojit jednotku
Tento nástroj vám umožní snadno a rychle připojit nebo odpojit síťovou jednotku.
Můžete přiřadit písmeno jednotky kterémukoliv sdílenému datovému zařízení v síti.
Posléze je možno k danému zařízení přistupovat například prostřednictvím aplikace
freeCommander nebo AVG Příkazový řádek. Kromě toho lze samozřejmě připojenou
jednotku testovat na přítomnost virů či malware programem AVG.
·
Drive - vyberte písmeno jednotky, ke kterému chcete sdílený prostředek
připojit, případně který chcete odpojit.
·
Folder - zde zadejte plnou cestu ke sdílenému prostředku (síťovému adresáři)
V některých případech může být nutné pro dosažení správného přístupu zadat
uživatelské jméno a heslo do políček Username (jméno) a Password (heslo).
Upozornění: V případě, že se váš počítač nachází v síti s doménou, může být pro
správnou funkci připojení potřeba zadat uživatelské jméno v následujícím tvaru:
VašeDoména\VašeUživatelskéJméno
Funkční tlačítka:
·
Clear - vymaže obsah všech políček.
·
Mount/Unmount - pokud jsou všechna políčka správně vyplněna, po
stisknutí tlačítka připojí (Mount) nebo odpojí (Unmount) písmeno jednotky
sdíleného prostředku.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
70
·
Cancel - zavře dialogové okno.
6.4. AVG Editor registrů
Nástroj AVG Editor registrů slouží k zobrazení, vyhledání a případně změnám
v systémovém nastavení, tzv. registru. Registr lze definovat jako úložiště pro údaje
o konfiguraci počítače. Obsahuje nejen informace, které systém Windows využívá
během operací, jako například profily jednotlivých uživatelů či nainstalované
programy, ale také třeba seznam použitého hardware. Registr je uspořádán jako
víceúrovňový strom a skládá se z klíčů, podklíčů, podregistrů a položek jednotlivých
hodnot.
Důrazně nedoporučujeme upravovat registr systému méně zkušeným
uživatelům. Provedení nesprávných změn může poškodit i zcela znemožnit
základní funkci operačního systému!
Při spuštění AVG Rescue CD dojde vždy k načtení systémového registru
jednotlivých operačních systémů, které jsou v počítači nainstalovány. Tyto jsou
posléze zpřístupněny prostřednictvím programu AVG Editor registrů. Můžete tak
například přistupovat ke všem nastavením, které mohly být virovou infekcí
změněny.
V levé části rozhraní je zobrazen strom s vybranými větvemi registru. Na
ilustračním příkladu je zobrazen strom registru, který náleží operačnímu systému
nalezenému na disku C ve složce Windows. Pokud je disk pojmenován, objeví se v
hranatých závorkách jmenovka svazku – v ilustračním případě Disk C.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
71
V pravé části se nacházejí hodnoty, které náleží k vybranému klíči. Tyto hodnoty
lze měnit dvojklikem na danou hodnotu (nebo z horní nabídky volbou Edit/Change
). Hodnotu lze odmazat stiskem tlačítka DEL, případně volbou z horní nabídky
Edit/Delete.
Přidávat hodnoty nebo klíče lze prostřednictvím nabídky Edit/New a následným
výběrem daného typu hodnoty nebo klíče. Kopírovat název vybraného klíče lze
volbou z menu Edit/Copy key name (hodnota je posléze uložena do schránky).
Pakliže z nějakého důvodu potřebujete přidat již existující databázi registrů (tzv.
hive) například z jiného umístění, než jsou standardní cesty používané operačními
systémy MS Windows XP/2003 Server, lze tak učinit kliknutím na User Loaded
Registry Files a výběrem z horní nabídky File/Load Hive. Dojde k importu této
databáze. Postupně lze načíst a prohlížet libovolné množství databází. Importovat
lze jen Hive soubory, nikoliv .reg nebo jiné exporty registrů.
Importované databáze lze nejen prohlížet, ale také upravovat stejně jako jiné větve
registrů. Změny jsou ukládány okamžitě. Pro odpojení hive souboru vyberte
databázi a z nabídky File zvolte volbu Unload Hive.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
72
Na uvedeném příkladu je připojena databáze registrů software z jiného umístění
než jsou standardní cesty operačních systému Windows XP/2003 Server.
Pro export vybrané větve registru do .reg souboru zvolte z nabídky File položku
Export. Poté vepiště název souboru, zvolte jeho umístění a klikněte na tlačítko
Save. Exportované soubory jsou standardně ukládány s příponou .reg.
6.5. AVG Ping
Pro případy ověření dostupnosti Internetového připojení přímo z prostředí AVG
v rámci Rescue CD, respektive pro ověření dostupnosti vzdáleného či lokálního
serveru/stanice slouží aplikace AVG Ping. Jedná se o diagnostický program na bázi
TCP/IP, který vysílá tzv. ICMP pakety na danou IP adresu či doménový název.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
73
Zároveň umožňuje převést doménový (DNS) název na IP adresu a tuto posléze
zobrazit.
Do políčka Server zadejte IP adresu nebo doménový název počítače v síti, jehož
dostupnost chcete zjistit. V poli Retries vyberte počet opakování a stiskněte
tlačítko Ping.
Výsledek dostupnosti se zobrazí spolu s údaji o době přenosu.
Poznámka: Po ukončení a znovu spuštění aplikace AVG Ping zůstane seznam
testovaných serverů zachován.
6.6. AVG Scan disk
Program AVG Scan disk supluje funkci programu ChkDsk, který je standardně
dostupný v operačních systémech MS Windows.AVG Scan Disk umožňuje
analyzovat pevné disky v daném počítači a reportovat případné nalezené chyby,
které za určitých okolností umožňuje také opravit. Na konci analýzy disku zobrazí
program AVG Scan disk výslednou zprávu o stavu disku.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
74
Po spuštění je třeba v nabídce Select the drive vybrat jednotku, kterou chcete
kontrolovat. Při prvním spuštění doporučujeme jednotku pouze zanalyzovat, tedy
ponechat zaškrtnutou pouze volbu Surface scan. Analýzu spustíte tlačítkem Start
scan.
Pokud se ve výsledné zprávě o stavu nachází nějaké chyby, můžete zaškrtnutím
políčka Fix errors a stiskem tlačítka Start scan danou jednotku znovu analyzovat.
Tentokráte dojde také k pokusu o opravu dříve nalezených chyb.
Před použitím funkce oprav (volba Fix errors) doporučujeme provést
zálohu důležitých dat na některé z přenosných médií. Zároveň
doporučujeme spustit AVG Scan disk před spuštěním jakékoliv jiné
aplikace, protože při opravách chyb vyžaduje program výhradní přístup k
jednotce. Před zahájením oprav pevného disku zavřete všechny dosud
spuštěné aplikace (kromě hlavního okna AVG).
Po dokončení kontroly je možno uložit záznam o kontrole do textového souboru
prostřednictvím tlačítka Save log.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
75
6.7. AVG Poznámkový blok
Aplikace AVG Poznámkový blok je jednoduchý textový editor, který umožňuje
vytvářet nebo upravovat prosté dokumenty ve formátu TXT. V rámci AVG Rescue
CD jej lze využít kupříkladu k rychlé editaci konfiguračních souborů, jako například
autoexec.bat, config.sys, system.ini a podobně.
Poznámkový blok podporuje pouze elementární formátování. Ukládání souborů je
dostupné v textovém formátu s kódováním Unicode, ANSI, UTF-8 či Unicode big
endian. Různé kódování může být praktické při ukládání dokumentů v různých
znakových sadách.
6.8. AVG IP Config
AVG IP Config je nástroj pro správu síťového nastavení. Umožňuje zobrazit a
v případě potřeby měnit současné nastavení síťové konfigurace TCP/IP.
·
Záložka IP Config
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
76
Záložka IP Config zobrazuje aktuální síťovou konfiguraci vybraného síťového
adaptéru (viz nabídka Adapter) a umožňuje uživateli změnit nastavení DNS
či IP adres.
Jestliže se do sítě připojujete prostřednictvím sítě typu LAN nebo nějakého
druhu CATV připojení (přes rozvody kabelové televize), pak by váš počítač
měl být schopen automaticky přijmout veškeré nastavení z DHCP serveru.
Obrázek výše ilustruje příklad nastavení pro vnitřní síť typu LAN, kdy je
veškeré nastavení přiřazeno automaticky.
Pokud není zobrazeno žádné nastavení a víte jistě, že by připojení mělo být
dostupné, kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele Internetu (či správce
síťového připojení) a požádejte o jednotlivá nastavení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
77
Jestliže je potřeba použít vlastního nastavení sítě, klikněte na Use the
following IP address nebo Use the following DNS server addresses a
zadejte jednotlivé hodnoty ručně. Pro potvrzení všech změn stiskněte tlačítko
Apply, případně OK pro ukončení editace.
·
Záložka Details
Záložka Details obsahuje přehled současného síťového nastavení.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
78
6.9. AVG Keyboard
AVG Keyboard (volba Změna klávesnice z nabídky Nástroje) je utilita sloužící ke
změně rozložení klávesnice. Ve výchozím nastavení je použito rozložení US, tedy
americké. Změnu klávesnice provedete snadno prostřednictvím rolovací nabídky.
Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko Apply. Poté je možno ověřit rozložení
klávesnice pomocí ikonky v levém dolním rohu dialogu. Tlačítkem Cancel dialog
uzavřete.
Poznámka: Bude potřeba následně restartovat všechny aplikace, ve kterých chcete
nové rozložení klávesnice používat, pokud jsou zrovna spuštěny (například
Notepad).
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
79
7.
FAQ a technická podpora
V případě problémů s AVG Rescue CD nebo AVG pro Windows se pokuste vyhledat
řešení na webu společnosti AVG Technologies, na adrese www.avg.cz (sekce FAQ).
Pokud na svůj dotaz nenajdete uspokojivou odpověď, obraťte se prosím na oddělení
technické podpory společnosti AVG Technologies CZ na e-mailové adrese
[email protected] Do textu e-mailové zprávy uveďte své licenční číslo!
V případě závažných potíží s AVG Rescue CD můžete váš problém konzultovat s
technickou podporou společnosti AVG Technologies na uvedeném telefonním čísle:
+420 549 524 044 (pro místní a národní volání platí standardní telefonní tarif).
Před zahájením hovoru si připravte své licenční číslo, které jste obdrželi s AVG
Rescue CD.
AVG Rescue CD © 2009 Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement