Pro Form 730 ZLT
Modellnr. PETL79713.0
Serienr.:
Skriv ned serienummeret i
feltet over for fremtidig
referanse.
Serienummermerke
MERK
Les gjennom alle forholdsregler og
instruksjoner i denne brukerveiledningen før du benytter seg av
apparatet. Spar på denne
bruker-veiledningen for fremtidig
referanse.
NORSK BRUKERVEILEDNING
INNHOLD
Plassering av varselsmerker
Viktige forholdsregler
Før du begynner
Smådeler
Montering
Drift og justeringer
Folding og flytting av tredemøllen
Feilsøk
Retningslinjer
Deleliste
Oversiktsdiagram
Service
2
3
5
6
7
14
21
22
25
26
28
Siste side
PLASSERING AV VARSELSMERKER
2
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Merk: Det er viktig å lese gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen, samt alle
varselsmerker på tredemøllen før du benytter deg av denne.
1. Før du påbegynner dette eller et hvilket som helst annet treningsprogram, er det viktig at du snakker
med en lege. Dette er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel eller har kjente helseproblemer.
2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukerene av tredemøllen er kjent med forholdsregler og
instruksjoner.
3. Bruk tredemøllen kun som beskrevet i denne brukerveiledningen.
4. Oppbevar tredemøllen innendørs, og ikke utsett den for fuktighet og støv. Ikke plasser tredemøllen i
garasje, nær vann, eller utendørs selv om det er under tak.
5. Plasser tredemøllen på et jevnt underlag med minst 2,5 meter klaring bak, og 0,5 meter klaring på hver
side. Ikke plasser tredemøllen der den kan blokkere lufttilførsel. Beskytt gulv eller teppe ved å plassere
en matte under tredemøllen.
6. Ikke bruk tredemøllen der aerosol-produkter er i bruk eller der oksygen blir forvaltet.
7. Hold kjæledyr og barn under 12 år unna tredemøllen til enhver tid.
8. Tredemøllens maksvekt er 135 kilo.
9. Kun én person kan benytte seg av tredemøllen om gangen.
10. Ikle deg passende treningstøy når du benytter deg av tredemøllen. Ikke ikle deg løssittende klær som
kan vikles inn i apparatet. Bruk alltid rene joggesko – ikke benytt apparatet med bare ben, iført sokker
eller sandaler.
11. Når du kobler til strømledningen (Se side 14), forsikre deg om at du kobler den til en jordet sikring uten
noen andre elektriske artikler koblet til samme sikring.
12. Dersom du trenger skjøteledning, bør du kun benytte deg av en 3-fører, 14-gauge (1mm2) som ikke er
lenger enn 1,5 meter.
13. Hold strømledningen unna opphetede overflater.
14. Ikke beveg på løpebåndet når strømmen er avslått. Ikke benytt apparatet dersom tredemøllen,
strømledningen eller stikkontakten er skadet. Se side 22 for feilsøk.
15. Sett deg inn i nødstoppsprosedyren (Se side 16).
16. Ikke stå på løpebåndet når du starter apparatet. Hold alltid tak i håndtakene.
17. Tredemøllen har kapasitet til høye hastigheter. Juster hastigheten gradvis, og unngå store
fartsforandringer på veldig kort tid.
3
18. Pulssensorene er ikke medisinske verktøy. Forskjellige faktorer, inkludert brukerens
bevegelsesmønster, kan påvirke avlesningen. Pulssensoren er kun ment for å gi brukeren en idé om
generelle pulstrender i treningen.
19. Ikke la tredemøllen stå uten oppsyn mens løpebåndet beveger seg. Når du ikke benytter deg av den,
fjerner du nøkkelen, skrur av strømbryteren og kobler fra strømledningen. Se side 5 for plassering av
strømbryteren.
20. Ikke forsøk å heve, senke eller flytte tredemøllen før den er ferdig montert (Se side 21 for folding og
flytting av tredemøllen). Du må være i stand til å løfte 20 kg for å heve, senke eller flytte tredemøllen.
21. Når du folder eller flytter tredemøllen, forsikre deg om at lagringslåsen sitter sikkert.
22. Ikke før noe objekt inn i noen åpning på tredemøllen.
23. Inspiser tredemøllen regelmessig, og stram alle deler.
24. Ikke forsøk å forandre stigningen på tredemøllen ved å plassere objecter under plattformen.
25. VIKTIG: Koble alltid fra strømledningen umiddelbart etter bruk, før du renser apparatet, og før du utfører
vedlikehold i henhold til denne brukerveiledningen. Ikke fjern panseret uten at en serviceperson har
instruert deg til å gjøre dette. All vedlikehold annet enn det som er beskrevet i denne brukerveiledningen
bør utføres av kvalifisert personell.
26. Denne tredemøllen er kun ment for hjemmebruk. Ikke benytt denne tredemøllen i en kommersiell, utleie,
eller institusjonell situasjon.
27. Overtrening kan virke mot sin hensikt, og kan være helsefarlig. Dersom du føler svimmelhet eller annen
form for ubehag, avslutt treningen umiddelbart, og start nedkjølingsprosessen.
SPAR PÅ DENNE BRUKERVEILEDNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.
4
FØR DU BEGYNNER
Takk for at du valgte den nye PROFORM 730 ZLT. Denne tredemøllen tilbyr et imponerende utvalg funksjoner
som er utviklet for å gjøre din hjemmetrening mer effektiv og fornøyelig.
Det anbefales at du setter deg inn i denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Dersom du
fremdeles har spørsmål etterpå, så vil du finne kontaktinformasjonen til Mylna Sports Servicesenter på
baksiden av denne brukerveiledningen.
Lengde: 178 cm
Bredde: 86 cm
Vekt: 82 kg
Konsoll
Kurv
Håndpulssensor
Håndtak
Nøkkel/
Klemme
Panser
Strømbryter
Løpebånd
Fotskinne
Hjul
Støtdemper
Justeringsskruer,
valse
5
Smådeler
5/16" Stjerneskive (8)–2
3/8" Stjerneskive (5)–10
3/4" x 1" Skrue
(10)–4
M8 Mutter (90)–2
5/16" x 1" Skrue
(7)–2
M8 x 45mm Bolt
(12)–1
3/8" Mutter (3)–2
1/4" x 1 3/4" Skrue
(97)–2
M8 x 50mm Bolt
(104)–1
3/8" x 3 1/2" Skrue
(9)–4
3/8" x 2 1/2" Bolt
(2)–2
3/8" x 4" Skrue
(4)–6
6
#8 x 3/4" Skrue
(6)–12
MONTERING
Monteringen krever to personer. Plasser tredemøllen på et åpent område og fjern alt pakningsmatriale. Ikke
kast pakningsmatrialet før monteringen er fullført.
Merk: undersiden av løpebåndet er innsmurt med smøremiddel. Under frakten er det mulig at noe av dette
smøremiddelet har spredt seg til oversiden av løpebåndet eller til pakningen. Dette er helt normalt og vil ikke
påvirke apparatets ytelse. Dersom smøremiddelet har spredt seg til oversiden av løpebåndet, rens det med en
myk klut og et mildt, ikke-slitende rensemiddel. Følgende verktøy behøves til monteringen.
Unbrakonøkler (inkl.)
Skiftenøkkel
Stjernetrekker
Saks
Nebbtang
Ikke benytt deg av elektriske verktøy da disse kan skade
apparatet.
1. Registrer produktet ditt på www.iconsupport.eu
Dette aktiverer garantien din og vil gjøre det lettere å kontakte deg
med oppgraderinger og tilbud.
Dersom du ikke har internettilgang, ta kontakt med Mylna Sport. Se
siste side for kontaktinformasjon.
2. Forsikre deg om at strømledningen er koblet fra.
Finn stolpeledningen (70) som er bundet rundt fremre del av basen
(80), under bunnplate (68). Klipp over plastikkbåndet som fester
den til basen. Før ledningen så gjennom det indikerte hullet.
Trykk en basehette (77) inn i hver side av basen (80).
Se den lille tegningen. Klipp over plastikkbåndet nær
stolpeledningen (70). Pass på å ikke skade stolpeledningen.
Bånd
Klipp
Hull
7
Klipp
3. Finn venstre stolpe (75). Få hjelp av en annen person
til å holde denne stolpen nær basen (80).
Se den lille tegningen. Bind ledningbåndet i den
venstre stolpen (75) godt rundt enden av
stolpeledningen (70). Før så stolpeledningen inn i nedre
del av venstre stolpe, samtidig som du drar den andre
enden av ledningbåndet gjennom den venstre stolpen.
Ledningbånd
Ledningbånd
4. Få hjelp av en annen person til å holde venstre stolpe
(75) mot basen (80). Pass på å ikke legge noen
ledninger i klem.
Delvis stram tre 3/8" x 4" skruer (4) med tre 3/8"
stjerneskiver (5) inn i venstre stolpe (75) og basen (80);
ikke stram skruene fullstendig inn ennå.
Fest høyre stolpe (ikke vist) på samme måte. Merk:
Det er ingen ledningen på høyre side.
Ledninger
8
5. Finn venstre og høyre basedeksler (73, 74). Før
basedekslene på venstre og høyre stolper (75, 76) som
vist på illustrasjonen.
6. Finn venstre håndtak (71). Dersom du finner en ledning
i dette håndtaket, kan du fjerne dette.
Hold venstre håndtak (71) nær venstre stolpe (75). Før
ledningbåndet fra stolpeledningen (70) gjennom bunnen
og dra det ut av enden på venstre håndtak som vist på
illustrasjonen. Dra så stolpeledningen gjennom venstre
håndtak.
Fest venstre håndtak (71) til venstre stolpe (75) med to
3/8" x 3 1/2" skruer (9) og to 3/8" stjerneskiver (5). Pass
på å ikke legge stolpeledningen (70) i klem. Skru inn
begge skruene med fingrene, men ikke stram dem
ennå.
9
Ledningbånd
7. Fest høyre håndtak (72) to høyre stolpe (76) med to 3/8"
x 3 1/2" skruer (9) og to 3/8" stjerneskiver (5). Skru inn
begge skruene med fingrene, men ikke stram dem
ennå.
8. Før konsollrammen (87) inn i håndtakene (71, 72). Fest
konsollrammen med fire 1/4" x 1" skruer (10). Skru inn
alle fire skruene med fingrene, før du strammer dem.
Pass på at du ikke legger stolpeledningen i klem.
Stram de fire 3/8" x 3 1/2" skruene (9) godt.
10
9. Få hjelp av en annen person til å holde konsollsettet
nær venstre (71) og høyre (ikke vist) håndtak.
Konsollsett
Koble stolpeledningen (70) til konsolledningen. Se den
lille tegningen. Koblestykkene skal enkelt kunne
klikkes sammen. Dersom de ikke gjør dette, snu en av
koblestykkene og prøv på nytt. DERSOM DISSE IKKE
KOBLES RIKTIG, RISIKERER KONSOLLET Å SKADES
NÅR STRØMMEN KOBLES TIL. Fjern så ledningbåndet
fra stolpeledningen.
Konsollledning
Konsollledning
Ledningbånd
10. Plassér konsollsettet på venstre og høyre håndtak
(71, 72). Pass på at ingen ledninger legges i klem. Før
all overflødig ledningslakk inn i venstre håndtak.
Fest konsollsettet på brakettene på håndtakene (71, 72)
med to 5/16" x 1" skruer (7) og to 5/16" stjerneskiver (8).
Skru inn begge skruene med fingrene før du strammer
dem.
11
Konsollsett
11. Fest de to konsollklemmene (34) til konsollsettet med
fire #8 x 3/4" skruer (6).
Konsollsett
Se steg 4. Stram alle seks 3/8" x 4" skruene (4).
12. Finn venstre og høyre kurver (45, 85). Posisjonér
kurvene som vist, og fest hver kurv med fire #8 x 3/4"
skruer (6). Skru inn alle skruene med fingrene før du
strammer dem. Ikke overstram skruene.
12
13. Hev rammene (49) til stillingen som vist på
illustrasjonen. Få hjelp av en annen person til å holde
rammen under de neste to stegene.
Fest låsebjelken (96) til rammen (49) med to 1/4" x 1 3/4"
skruer (97).
14. Posisjonér lagringslåsen (51) slik at den store
sylinderen og låseskruen er i posisjonene som vist på
illustrasjonen.
Fest nedre del av lagringslåsen (51) til basen (80) med en
M8 x 50mm bolt (104) og en M8 mutter (90).
Fest øvre del av lagringslåsen (51) til låsebjelken (96)
med en M8 x 45mm bolt (12) og en M8 mutter (90).
Fest to hjul (81) til basen (80) med to 3/8" x 2 1/2" bolter
(2) og to 3/8" muttere (3). Ikke overstram mutteren;
hjulet må kunne spinne fritt.
Låseskrue
Senk rammen (49) (se side 21).
Stor
Sylinder
15. Forsikre deg om at alle deler er strammet riktig før du tar apparatet i bruk. Du kan nå fjerne plastikken
som dekker varselsmerkene dersom dette er nødvendig. Det anbefales at du plasserer en matte under
apparatet for å beskytte gulv eller underlag. Ekstra smådeler kan være inkludert i pakningen. Spar på de
inkluderte unbrakonøklene, da en av disse er nødvendig for å justere løpebåndet (se side 23 og 24).
13
DRIFT OG JUSTERINGER
STRØMLEDNING
Apparatet må være jordet.
Dersom det skulle svikte eller bryte
sammen, så vil jording sørge for
å minske faren for elektrisk sjokk
ved å føre strømmen via en bane
med minst mulig motstand.
Produktet er utstyrt med strømkabel
som har jordledning og jordstøpsel.
- VIKTIG: Dersom strømkabelen
er skadet, MÅ det bli erstattet med en strømkabel som er godkjent av produsenten.
-
Se tegningen: Koble den indikerte enden av strømledningen inn i tredemøllen som vist på tegningen.
14
KONSOLL
Konsollfunksjoner
Tredemøllens konsoll kan tilby et imponerende utvalg av funksjoner som vil gjøre din treningsøkt mer effektiv og fornøyelig.
Når du trener i manuell modus kan du forandre hastighet og stigning med et knappetrykk. Under treningen vil konsollet gi
deg umiddelbare tilbakemeldinger. Du kan også måle hjerterytmen din ved hjelp av håndpulssensorene eller et pulsbelte.
I tillegg tilbyr konsollet et utvalg treningsprogrammer, hvor hver økt automatisk justerer hastighet og stigning mens den
hjelper deg gjennom en effektiv treningsøkt.
Gjennom det progressive 8-ukers-programmet kan du kvitte deg med uønsket vekt. Hver økt i programmet kontrollerer
hastighet og stigning i treningsøkter utviklet for å hjelpe deg i å nå dine treningsmål.
Du kan også høre på din favorittmusikk eller lydbøker mens du trener med konsollets lydsystem.
For å skru på strømmen, se side 16.
Manuell modus, se side 16.
Treningsprogrammer, se side 18.
8-ukers-programmet, se side 19.
Lydsystemet, se side 20.
Informasjonsmodus, se side 20.
Apparatet kan måle distanse og hastighet i enten engelske mil eller metriske kilometer. Se side 20 for å finne ut hvordan du
kan forandre måleenhet. Denne brukerveiledningen vil benytte seg av metriske kilometer.
Dersom konsollet er dekket av plastikk, kan du nå fjerne denne. Unngå skader på apparatet ved å benytte deg av
rene joggesko. Første gang du benytter deg av tredemøllen bør du holde et øye med justeringen av løpebåndet, og
sentrere det dersom dette er nødvendig (se side 24).
15
HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN
Dersom tredemøllen har blitt utsatt for kalde temperaturer, anbefales det at du lar den varmes opp til
romtemperatur før du benytter deg av den. Dersom du ikke gjør dette, risikerer du å skade konsollet eller andre
elektroniske komponenter.
Koble til strømkabelen (Se side 14). Finn så strømbryteren ved strømkabelen.
Sett den til nullstillposisjonen.
Stå på fotskinnene på tredemøllen. Finn klemmen som er festet til nøkkelen, og fest den til
klærne dine. Koble deretter nøkkelen til konsollet. Etter et øyeblikk vil skjermen aktiveres.
Viktig: Ved en nødsituasjon kan nøkkelen bli dratt ut av konsollet. Dette vil føre til at
løpebåndet vil sakne farten til det stopper helt. Test klemmen ved å ta noen steg
bakover; dersom nøkkelen ikke dras ut av konsollet, så må du justere
posisjoneringen av klemmen.
Nøkkel
Klemme
MANUELL MODUS
1. Før nøkkelen inn i konsollen
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på denne siden.
2. Velg manuell modus.
Når nøkkelen er koblet til konsollet, vil manuell mods automatisk bli valgt. Dersom du allerede har valgt et annet program,
trykk MANUAL på konsollet.
3. Start løpebåndet
For å starte løpebåndet kan du trykke START, SPEED+ eller en av de nummererte hastighetsknappene.
Dersom du trykker START eller SPEED+, vil løåebåndet begynne å bevege seg i 2 km/t. Du kan forandre hastigheten på
løpebåndet når du vil under treningsøkten ved å trykke SPEED+/-. Hver gang du trykker en av disse knappene vil
hastigheten forandres med 0,1 km/t; dersom du holder knappen nede vil hastigheten forandres med 0,5 km/t.
Dersom du trykker en av de nummererte hastighetsknappene vil løpebåndet gradvis øke farten til den når den hastigheten
du valgte.
For å stanse løpebåndet, trykk STOP. For å starte løpebåndet igjen, trykker du START eller SPEED+.
Forandre stigningen etter ønske
Trykk INCLINE+/- eller en av de nummererte stigningsknappene for å forandre stigningen på løpebåndet. Hver gang du
trykker en av de nummererte stigningsknappene, vil tredemøllen gradvis justere seg til valgt stigning.
16
5. Follow your progress with the displays.
Når du velger manuell modus, vil bane som representerer 400 meter vises på
den øvre skjermen. Når du beveger deg på løpebåndet, vil indikatorene dukke opp en
etter en helt til hele banen er vist på matrisen. Banen vil så forsvinne, og
indikatorene vil på nytt dukke opp en etter en.
Bane
Den øvre skjermen kan også vise tiden som har gått siden økten begynte, i tillegg til distansen du
har beveget deg, hastigheten på løpebåndet, det omtrentlige antallet kalorier du har forbrent og
stigningen på plattformen.Trykk PRIORITY DISPLAY gjentatte ganger for å se ønsket
informasjon.
Feltet nede til venstre på skjermen kan vise tiden som har gått, distansen du har beveget deg, og stigningen på
plattformen. Dersom du har valgt et program, vil denne skjermen vise gjenværende tid i stedet for tiden som har gått.
Feltet nede til høyre vil vise det omtrentlige antallet kalorier du har forbrent, hastigheten
på løpebåndet, og din hastighet. Høyre side på skjermen vil også vise hjerterytmen din
når du benytter deg av håndpulssensorene.
Nullstill skjermene ved å trykke STOP-knappen, fjerne nøkkelen, og koble den til igjen.
6. Mål hjerterytmen din dersom ønskelig.
Før du benytter deg av håndpulssensorene, må du fjerne den
gjennomsiktige plasten de er levert med. Pass også på at du har
rene hender.
Mål hjerterytmen din ved å plassere føttene på fotskinnene, og
holde tak i metallsensorene. Unngå å bevege på hendene dine.
Når konsollet oppdager pulsen din, vil hjerterytmen din bli vist. Hold
hendene dine på kontaktene i ca 15 sekunder for et mest mulig
nøyaktig resultat.
Kontakter
7. Skru på viften dersom ønskelig.
Viften har flere hastighetsinnstillinger. Trykk FAN+/- for å velge en hastighet eller for å skru viften av eller på.
Merk: Dersom viften fremdeles er på når løpebåndet stanser, vil den skru seg av innen noen minutter.
8. Når du er ferdig med å trene, fjerner du nøkkelen fra konsollet.
Plassér føttene dine på fotskinnene, trykk STOP og juster så stigningen til den laveste posisjonen. Dersom stigningen
ikke justeres til den laveste posisjonen, risikerer du å skade tredemøllen når du folder den sammen.
Fjern så nøkkelen fra konsollet, skru av strømbryteren og koble fra strømledningen for å unngå at tredemøllens
elektroniske komponenter slites ut før tiden.
17
TRENINGSPROGRAMMER
1. Før nøkkelen inn i konsollen
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 16.
2. Velg et treningsprogram
Trykk SPEED, INCLINE, INTENSITY eller CALORIE-knappene gjentatte ganger til ønsket program vises på skjermen.
Når du velger et treningsprogram, vil maks hastighets- og stigningsnivå vises på skjermen i noen sekunder, og en profil av
hastighetsinnstillingene vil også vises på skjermen. Dersom du valgte et CALORIE-program, vil også det omtrentlige
antallet kalorier du forventes å forbrenne vises på skjermen.
3. Start løpebåndet.
Trykk START eller SPEED+ for å starte treningsøkten. Tredemøllen vil så automatisk justere seg etter de første verdiene
for hastighet og stigning. Hold tak i håndtakene og begynn å gå.
Hvert program er delt inn i ett-minutts- segmenter. En innstilling for hastighet og en for stigning er programmert for hvert
segment. Samme innstilling for hastighet og/eller stigning kan forekomme i to eller flere segmenter på rad.
Profilen vil vise din progresjon i treningsprogrammet under treningen. Det blinkende
segmentet representerer det inneværende segmentet i økten. Høyden på det
blinkende segmentet representerer hastighetsinnstillingen på inneværende segment.
Rett før hvert segment avsluttes, vil apparatet lydindikere, og neste segment vil
Inneværende segment
begynne å blinke på skjermen. Dersom en annen innstilling for hastighet og/eller
stigning er programmert for det neste segmentet, vil de nye verdiene blinke på
skjermen for å gjøre deg oppmerksom på dette. Tredemøllen vil så automatisk justere seg til de nye innstillingene.
Programmet vil fortsette slik til det siste segmentet blinker og det er over. Løpebåndet vil så sakne farten til det stanser.
Merk: Antallet kalorier du forventes å forbrenne er et omtrentlig antall. Det faktiske antallet vil variere på grunn av
forskjellige faktorer som vekt, og manuell overstyring av hastighet og stigning.
Dersom hastighet og/eller stigning er for høyt eller for lavt, kan du når som helst forandre dette manuelt under økten, ved å
trykke SPEED+/- eller INCLINE+/-, men når neste segment begynner vil tredemøllen automatisk rette seg etter
verdiene som er programmert for det nye segmentet.
Du kan når som helst avslutte treningsøkten ved å trykke på STOP-knappen. Trykk START-knappen eller SPEED+ for å
starte treningsøkten igjen. Løpebåndet vil nå begynne å bevege seg i 2 km/t. Når neste segment påbegynnes, vil
tredemøllen automatisk rette seg etter verdiene som er programmert for det nye segmentet.
4. Følg med på din progresjon på skjermen.
Se steg 5 på side 17.
5. Mål hjerterytmen din etter ønske
Se steg 6 på side 17.
6. Skru på vifta etter ønske.
Se steg 7 på side 17.
7. Når du er ferdig med å trene, fjerner du nøkkelen fra konsollet.
Se steg 8 på side 17.
18
8-UKERS-PROGRAMMET
1. Før nøkkelen inn i konsollen
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 16.
2. Velg ønsket uke i programmet.
Dette kan gjøres ved å trykke SELECT WEEK gjentatte ganger til tallet på den
ønskede uka vises på den øvre venstre skjermen.
Ukenummer
3. Velg ønsket dag i programmet.
Det er tre dagsøkter for hver uke i programmet. Velg ønsket dag ved å trykke
SELECT DAY gjentatte ganger til nummeret på den ønskede dagen vises på
den øvre høyre skjermen.
Dagsnummer
4. Skriv inn din vekt.
For å sikre mest mulig nøyaktig kalkulering av antallet kalorier som forbrennes, bør du skrive inn din vekt ved å
benytte deg av ENTER WEIGHT+/-. Konsollet vil justere øktens intensitetsnivå i henhold til brukervekten.
5. Start treningsøkten.
Trykk GO, og trykk deretter START for å påbegynne økten.
Treningsøkten vil fungere på samme måte som et vanlig treningsprogram (se steg 3 på side 18).
6. Følg med på din progresjon på skjermen.
Se steg 5 på side 17. Skjermen nede til venstre vil vise gjenværende tid i stedet for tid som har gått.
7. Mål hjerterytmen din etter ønske
Se steg 6 på side 17.
8. Skru på vifta etter ønske.
Se steg 7 på side 17.
9. Når du er ferdig med å trene, fjerner du nøkkelen fra konsollet.
Se steg 8 på side 17.
19
STEREOSYSTEMET
Ønsker du å spille av musikk eller lydbøker fra konsollets høytalere, må du koble din mp3- eller CD- eller musikkspiller til
konsollet via MP3-porten.
Ønsker du å bruke MP3-porten, finn den inkluderte audio-ledningen og koble den til MP3-porten.
Koble så audioledningen til din musikkspiller. Forsikre deg om at audioledningen er koblet
helt inn.
Trykk så PLAY på din musikkspiller. Juster volumet på musikkspilleren din eller på konsollet.
Dersom du benytter deg av en bærbar cd-spiller, og denne begynner å hoppe, plassér CD-spilleren på gulvet eller en
annen flat overflate istedet for på konsollet.
INFORMASJONSMODUS
Konsllet har en informasjonsmodus som holder oversikt over tredemøllens bruksinformasjon. Denne modusen
lar deg også velge metriske kilometer eller engelske miles som målesystem, og gir deg mulighet til å skru
demomodus av eller på.
For å velge informasjonsmodus, hold nede STOP samtidig som du kobler til nøkkelen, før du slipper STOP-knappen. Når
informasjonsmodus er valgt, vil følgende informasjon vises på skjermen:
-
Antall timer som tredemøllen har vært i bruk.
-
Det totale antall kilometer eller engelske mil som løpebåndet
har beveget seg.
-
En ‘E’ for engelske mil, eller en ‘M’ for metriske kilometer. Skift måleenhet ved å trykke SPEED-.
-
Et valg for skjermlys. Velg mellom ON, OFF eller AUTO ved å trykke SPEED+
For å gå ut av informasjonsmodus, fjern nøkkelen fra konsollet.
20
FOLDING OG FLYTTING
HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN FOR LAGRING
Før du folder sammen tredemøllen, må du justere stigningen til den laveste posisjonen. Dersom dette ikke er gjort,
risikerer tredemøllen å bli permanent skadet. Koble deretter fra strømledningen. MERK: Du må være i stand til å
sikkert kunne løfte 20 kg for å løfte, senke eller flytte tredemøllen.
1. Hold metallrammen sikkert i stillingen som vist i tegningen til
høyre. MERK: Ikke løft rammen ved å løfte opp fotskinnene av
plastikk. Når du skal løfte rammen, lønner det seg å bøye
knærne, holde ryggen din rett og løfte med beina.
2. Vipp tredemøllen forsiktig tilbake til den ruller fritt på hjulene. Flytt
tredemøllen forsiktig til ønsket posisjon. Ikke flytt tredemøllen
uten å vippe den, ikke dra I rammen, og Ikke flytt den over en
ujevn overflate.
Ramme
3. Plasser en fot mot en av hjulene og senk tredemøllen forsiktig til
den står i lagringsstillingen.
HVORDAN FOLDE UT TREDEMØLLEN FOR BRUK
Ramme
1. Hold den øvre delen av tredemøllen med din høyre hånd. Dra
låseskruen til venstre og hold den. IKKE SKRU LÅSEKSRUEN.
Det kan være nødvendig å dytte rammen litt forover. Senk rammen
nedover og slipp låseskruen.
2. Hev rammen til låseskruen låser seg i lagrings-posisjon. Pass på
låseskruen har låst seg.
Plassér en matte under tredemøllen for å beskytte
gulvet eller teppet fra skade. Ikke utsett tredemøllen
for direkte sollys. Ikke la tredemøllen stå i
lagringsposisjon i temperaturer høyere enn 30 grader.
Låseskrue
Ramme
HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN
Før du flytter tredemøllen, sett den i lagringsposisjon
som vist over. Forsikre deg om at låseskruen er låst i
lagringsposisjon.
Håndtak
1. Hold tak i en av håndtakene og plassér en fot mot et
av hjulene.
Hjul
2. Hold metallrammen forsiktig med begge hender, og senk den
forsiktig ned mot gulvet. MERK: Ikke senk rammen ved kun å holde i fotskinnene av plastikk. Ikke slipp rammen til
gulvet. Bøy knærne og hold ryggen din rett.
21
FEILSØK
De fleste problemer med tredemøllen kan bli løst ved å følge stegene som er beskrevet under. Finn de gjeldende
symptomene og følg stegene som er listet opp. Dersom du trenger ytterligere assistanse, se siste side for
kontaktinformasjon.
PROBLEM: Strømmen vil ikke skrus på
LØSNING:
a. Forsikre deg om at strømledningen er koblet ordentlig til en jordet stikkontakt (Se side 13). Dersom du trenger en
skjøteledning, bruk kun en 3-leder, 1 mm 2 (14-gauge) ledning som ikke er lenger en
1,5 meter.
b. Etter at strømkabelen er koblet til, pass på at nøkkelen sitter på plass i konsollet.
c. Sjekk strømbryteren som du vil finne nær strømledningen.
Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen, så
er strømbryteren skrudd av. For å nullstille strømbryteren,
vent i fem minutter og trykk bryteren inn.
PROBLEM: Strømmen skrur seg av under bruk
LØSNING:
a. Sjekk strømbryteren som du vil finne nær strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen over,
så er strømbryteren skrudd av. For å nullstille strømbryteren, vent i fem minutter og trykk bryteren inn.
b. Pass på at strømkabelen er koblet til. Dersom den er det, koble den fra, vent i fem minutter, og koble den tilbake inn.
c. Fjern nøkkelen fra konsollet, og sett den så tilbake igjen.
d. Dersom tredemøllen fremdeles ikke vil virke, se siste side for kontaktinformasjon.
PROBLEM: Konsollet er fremdeles aktivt etter at nøkkelen er fjernet.
LØSNING:
Konsollet er satt i demomodus. Hold STOP nede i noen
side 20.
sekunder. Dersom dette ikke hjelper, se
PROBLEM: Konsollet virker ikke som det skal
LØSNING:
a. Fjern nøkkelen fra konsollet, og koble fra
strømledningen. Fjern de tre indikerte #8 x ¾’’ skruene (6) og før
panseret (57) forsiktig av.
22
Finn reedbryteren (94) og magneten (95) på venstre side av
reimskiven (43). Vri reimskiven til magneten er justert med
reedbryteren. Forsikre deg om at avstanden mellom
magneten og reedbryteren er ca 3 mm. Løsne #8 x 3/4”
skruen (19) dersom dette er nødvendig, flytt litt på
reedbryteren og stram så skruen til. Fest panseret (ikke vist)
med #8 x 3/4” skruene (ikke vist). La tredemøllen gå i noen
minutter for å få riktig fartsavmåling.
Front
3 mm
Høyre
Venstre
PROBLEM: Stigningen på tredemøllen justeres ikke
riktig.
LØSNING:
Hold nede STOP og SPEED+, koble nøkkelen til konsollet og slipp STOP og SPEED+. Trykk så PRIORITY DISPLAY før du
trykker INCLINE+/-. Tredemøllen vil nå automatisk heve seg til maks stigningsnivå før det senkes tilbake til det laveste
nivået igjen. Dette vil rekalibrere stigningssystemet.
Dersom dette ikke løser problemet, trykker du STOP og INCLINE+/- på nytt. Når stigningen er riktig kalibrert, fjerner du
nøkkelen fra konsollet.
PROBLEM: Løpebåndet sakner farten når man går på det.
LØSNING:
a. Dersom løpebåndet er for stramt, vil ikke tredemøllen yte
fullt, og løpebåndet kan bli skadet. Ta ut nøkkelen, og
KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk unbrakonøkkelen
til å skru begge de bakre valseboltene i retning mot klokka
en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du
være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til syv cm
opp fra plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på
plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la
tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet
er strammet riktig.
5 – 7 cm
Valseskruer
b. Løpebåndet er dekket av smøremiddel. Ikke før silikonspray eller andre midler på plattformen dersom du ikke har
blitt instruert i dette av en servicerepresentant. Slike midler kan forringe løpebåndet og forårsake slitasje. Se siste
side for kontaktinformasjon dersom du trenger mer smøremiddel.
d. Dersom løpebåndet fremdeles sakner farten, se siste side for kontaktinformasjon.
23
PROBLEM: Løpebåndet er ikke sentrert eller glipper under bruk.
LØSNING:
a. Dersom løpebåndet ikke er sentrert, fjern først nøkkelen
og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Dersom
løpebåndet har justert seg til venstre, bruker du
umbrakonøkkelen til å skru den venstre valsebolten en
halv runde i retning med klokka; Dersom løpebåndet har
justert seg til høyre, skru den venstre valsebolten en halv
runde i retning mot klokka. Pass på å ikke stramme
løpebåndet for stramt. Koble deretter til strømledningen
og sett nøkkelen tilbake i konsollet. La tredemøllen gå i
noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er sentrert.
b. Dersom løpebåndet sklir når man går på det, fjern først
nøkkelen og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk
umbrakonøkkelen til å skru begge de bakre valseboltene i
retning med klokka en kvart runde. Når løpebåndet er
strammet riktig, skal du være i stand til å løfte hver kant av
løpe båndet fem til syv cm opp fra plattformen. Pass på at
løpebåndet er sentrert på plattformen. Koble deretter til
strømledningen, og la tredemøllen gå i noen minutter.
Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig.
24
RETNINGSLINJER
ADVARSEL: Før du påbegynner et nytt treningsprogram, snakk med lege. Dette er særdeles viktig dersom du er over 35 år
gammel eller har eksisterende helseproblemer.
Pulsmåleren er ikke et medisinsk verktøy. Forskjellige faktorer, inkludert bevegelsesmønster, kan gjøre utslag på
nøyaktigheten i avmålingen av hjerterytmen. Pulsmåleren er kun ment å gi en generell avmåling.
De følgende retningslinjene vil hjelpe deg å planlegge ditt treningsprogram. For mer detaljert informasjon vedrørende trening, snakk med
lege.
TRENINGSINTENSITET
Uansett om målet ditt er å forbrenne kalorier
eller å stryrke ditt kardiovaskulære system,
ligger nøkkelen til å nå dine mål i riktig
treningsintensitet. Det riktige
treningsintensitetsnivået kan bli funnet ved å
bruke hjerterytmen din til rettledning. Dette
diagrammet viser anbefalt hjerterytme for fettforbrenning og aerobic trening.
For å finne den riktige hjerterytmen for deg, finn først din alder (eller nærmeste avrundete) på bunnen av diagrammet. Se deretter på de
tre tallene over alderen din. Disse tre nummerene definerer din treningssone. De to underste tallene er anbefalt hjerterytme for
fettforbrenning; det øverste nummeret er anbefalt hjerterytme for aerobic trening.
Fettforbrenning
For effektiv fettforbrenning, må du trene i en relativt lav intensitet i en kontinuerlig periode. Under de første treningsminuttene bruker
kroppen din lett tilgjengelige karbohydratkalorier til energi.
Etter noen minutter, vil kroppen din begynne å bruke lagrede fettkalorier som energi. Dersom målet ditt er å forbrenne fett, justerer du
farten og stigningen på tredemøllen til hjerterytmen din er nært de underste tallet i treningssonen din. For maks fettforbrenning, juster fart
og stigning i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det midterste tallet i treningssonen din.
Aerobic trening
Dersom målet ditt er å styrke det kardiovaskulære systemet, må du sette treningsnivået ditt på “aerobic”. Aerobic trening er aktivitet som
krever store mengder av oksygen for utvidete tidsperioder. Dette øker kravet til at hjertet pumper blod ut til musklene, og til at lungene
tilfører surstoff til blodet. For aerobic trening, justerer du farten og stigningen i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det høyeste
nummeret i treningssonen din.
RETNINGSLINJER FOR TRENING
Oppvarming: Begynn hver treningsøkt med 5 til 10 minutter med lett trening og tøyning. En riktig oppvarming øker kropps-temperaturen
din, hjerterytmen din og sirkulasjonen i forberedelse til treningen.
Trening etter treningssonen: Når du er ferdig med oppvarmingen øker du treningsintensiteten til pulsen din er i treningssonen din i
20-60 minutter. (Under de første ukene i treningsprogrammet ditt, må du ikke holde pulsen din i treningssonen din i lenger enn 20
minutter). Pust jevnt og dypt mens du trener—hold aldri pusten.
Nedtrapping: Avslutt hver treningsøkt med fem til ti minutter med tøying for å kjøle ned. Dette vil øke fleksibiliteten i musklene dine og
hjelpe til med å motvirke problemer som kan komme etter trening.
TRENINGSFREKVENS
For å opprettholde eller forbedre formen din, bør du gjennomføre minst tre treningsøkter i uka, med minst èn hviledag mellom hver
treningsøkt. Etter noen måneder kan du gjennomføre opptil fem treningsøkter i uka dersom det er ønskelig. Nøkkelen til å suksess ligger
i å gjøre trening til en vanlig og fornøyelig del av hverdagen din.
25
DELELISTE
Modellnr. PETL79713.0 R0513A
Nr. Ant. Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2
2
2
6
10
41
2
2
4
4
10
1
2
2
2
2
2
3
19
2
4
2
2
4
2
1
2
2
4
1
1
1
8
2
2
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
#8 x 1/2" Jordskrue
3/8" x 2 1/2" Bolt
3/8" Mutter
3/8" x 4" Skrue
3/8" Stjerneskive
#8 x 3/4" Skrue
5/16" x 1" Skrue
5/16" Stjerneskive
3/8" x 3 1/2" Skrue
1/4" x 1" Skrue
#3 x 1/4" Skrue
M8 x 45mm Bolt
Høytaler
1/4" x 2 1/2" Skrue
3/8" x 1 3/8" Bolt
1/2" x 2 1/4" Bolt
1/2" Mutter
Panserklemme
#8 x 3/4" Skrue
3/8" x 1 3/4" Bolt
3/8" Låsemutter
Spacer, stigningsmotor
1/4" x 3/8" Skrue
#8 x 1/2" Skrue
5/16" x 1 1/4" Bolt
Deksel, venstre høytaler
5/16" x 1 3/4" Bolt
5/16" Skive
5/16" Mutter
Deksel, høyre høytaler
Pulsbjelke
1/4" x 2" Skrue
#8 x 1" Tekskrue
Konsollklemme
Spacer, basepute
Plattformdemper
Venstre fotskinne
Varselsmerke, lås
Plattform
Løpebånd
Beltefører
Gummispacer
Valse/reimskive
Grill, venstre høytaler
Venstre kurv
Drivmotorbelte
Drivmotor
Rammespacer
Ramme
Høyre fotskinne
Lagringslås
Høyre bakre fot
Venstre bakre fot
#8 x 1/2" Skrue
#8 x 1/2" Kontrollerskrue
26
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
*.
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
7
1
1
5
1
1
1
4
–
Valse
Panser
Spacer, stigningsramme
Stigningsramme
Stigningsmotor
Receptacle
Kontroller
Ledningbånd
Plate, bunnplate
Strømbryter
Strømledning
Malje
Bunnplate
Hette, håndtak
Stolpeledning
Venstre håndtak
Høyre håndtak
Venstre basedeksel
Høyre basedeksel
Venstre stolpe
Høyre stolpe
Basehette
Varselsmerke
Basepute
Base
Hjul
Nøkkel/klemme
Konsollbase
Filter
Høyre kurv
Konsoll
Konsollramme
Putebunn
Jordledning, konsoll
M8 Mutter
Konsolledningbånd
Grill, høyre høytaler
Klemme, reedbryter
Reedbryter
Magnet
Låsebjelke
1/4" x 1 3/4" Skrue
Motorforing
Motorisolator
#8 x 1/2" Maskinskrue
#8 x 3/4" Bolt
#8 Mutter
#8 Stjerneskive
M8 x 50mm Bolt
Filterbrakett
Jordingsbrakett
Liten pute
Brukerveiledning
27
OVERSIKTSDIAGRAM A
Modellnr.: PETL79713.0 R0513A
28
OVERSIKTSDIAGRAM B
Modellnr.: PETL79713.0 R0513A
29
OVERSIKTSDIAGRAM C
Modellnr.: PETL79713.0 R0513A
30
OVERSIKTSDIAGRAM D
Modellnr.: PETL79713.0 R0513A
31
VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Mylna servicesenter. Her
sitter det konsulenter med spesiell kompetanse til å hjelp deg med spørsmål rundt produktet,
montering eller feil og mangler. Du kan også kikke på hjemmesiden www.mylnasport.no/service. Her
vil det ligge mye informasjon rundt produktene.
VI ØNSKER AT DU SKAL KONTAKTE OSS FØR DU EVENTUELT GÅR TILBAKE TIL
BUTIKKEN MED PRODUKTET:
Kundeservice: 32 27 27 27
Når du kontakter oss bør du ha denne brukerveiledningen, samt den originale brukerveiledningen
(”USER’S MANUAL”).
BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til
Kundeservice: 32 27 27 27
Mail: [email protected]
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
•Modellnummeret
•Navnet på produktet.
•Serienummeret på produktet.
•Key nummeret på reservedelene (finnes i brukermanualen).
•Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i brukermanualen.
Leverandør:
Mylna Sport & Fitness AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norge
E-post: [email protected]
www.abilica.no
www.mylnasport.no
Leverantör:
Mylna Sport & Fitness AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
E-post: [email protected]
www.abilica.se
www. mylnasport.se
© 2011 Mylna Sport & Fitness AS
Rev.1 012011
32
Supplier:
Mylna Sport & Fitness AS
P.O. Box 244
N-3051 Mjoendalen
Norway
E-post: [email protected]
www.abilica.com
www.mylnasport.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement