Vaillant | THERMOcompac SERIES | Installatiehandleiding thermoCOMPACT VCW 255/3 R1

834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 1
Voor de installateur
Installatiehandleiding
thermoCOMPACT
VR Gaswandketel
VC 255/3
VCW 255/3
NL
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 2
Inhoud
Aanwijzing inzake de toestel documentatie . . . . .
Documenten afhandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen en symbolen . . . . . . . . . . . .
3
3
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Toestelomschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typenoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CE-markering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaskeurlabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik conform de voorschriften . . . . . . . . . .
Toestelopbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
4
4
5
2
2.1
2.2
Veiligheid en voorschriften . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorschriften en normen . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leveringsomvang en toebehoren . . . . . . . . . .
Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toebehoren (optioneel) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstellingsplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noodzakelijke vrije montageruimte . . . . . . . . .
Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel ophangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestelmantel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
9
4
4.1
4.2
4.3
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algemene aanwijzingen inzake de installatie .
Gasaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warm- en koudwateraansluiting
(alleen combitoestel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cv-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concentrische Verbrandingsluchttoevoer/
verbrandingsgasafvoer 60/100 mm . . . . . . . .
Maximale lengte van het concentrische toe-/
afvoersysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiten van externe regeltechniek . . . . . . .
Interne regeltechniek monteren . . . . . . . . . . .
Aansluiting van een indirectgestookte boiler .
Klemmenstook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
Inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het vullen van de installatie . . . . . . . . . . . . . . .
Het vullen van de cv-installatie . . . . . . . . . . . .
Het vullen van de tapwaterinstallatie
(alleen combitoestel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het inschakelen van de netspanning . . . . . . . .
Controle van de gasvoordruk (dynamisch) . . .
Controle en instelling van de branderdruk
(vollast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controle en instelling van de ontsteekdruk . .
Controle en instelling van het arbeidspunt . . .
Functiecontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instructie aan de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
cv-deellast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pompcappaciteit instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pompnalooptijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brandervertragingstijd instellen . . . . . . . . . . . 20
7
7.1
7.2
Inspectie en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspectie en onderhoudsintervaltijden . . . . . .
Inspectie/onderhoudsaanwijzingen . . . . . . . . .
21
21
21
8
8.1
8.2
8.3
8.4
Status-, diagnose- en storingscodes . . . . .
Statuscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnosecodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storingscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storingsgeheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
24
24
9
Serviceteam en fabrieksgarantie . . . . . . . . 25
10
Recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
17
18
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 3
Aanwijzing inzake de toesteldocumentatie
Aanwijzing inzake de toestel
documentatie
De navolgende aanwijzingen zijn een leidraad door de
totale toesteldocumentatie.
Dit geldt voor zowel deze installatiehandleiding als ook
voor de bijbehorende bedieningshandleiding.
Voor schade ontstaan door het niet opvolgen van de
aanwijzingen in deze handleidingen is Vaillant BV
niet aansprakelijk.
Meegeleverde documenten
Voor de gebruiker:
– Bedieningshandleiding
– Bedieningshandleiding (kort)
– Registratiekaart
nr. 83 46 60
nr. 83 34 50
nr. 80 29 11
Documenten afhandeling
Bewaar de installatiehandleiding zorgvuldig.
Plak de korte bedieningshandleiding in het frontpaneel
en markeer het juiste toesteltype. Overhandig de ingevulde registratiekaart en de bedieningshandleiding aan
de gebruiker van het toestel.
Veiligheidsaanwijzingen en symbolen
S.v.p. let bij installatie van het toestel op de veiligheidsaanwijzingen uit deze handleiding!
Gevaarlijk!
Onmiddellijk gevaar voor lijf en leden.
Let op!
Mogelijkheid tot een gevaarlijke situatie t.a.v.
het product en/of omgeving.
Aanwijzing!
Toepassingsaanbeveling.
Onderstaand worden de in de tekst gebruikte symbolen
verklaard:
• Symbool voor een noodzakelijke activiteit
– Opsomming bij functiebeschrijvingen, algemene
opsomming
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 4
1 Toestelomschrijving
1 Toestelomschrijving
1.1 Typenoverzicht
Toesteltype
Bestemmingsland
(ISO 3166)
Toelatingscategorie
Gassoort
Nom. vermogen
voor cv in kW
Nom.vermogen
voor tapwater in kW
VC 255/3-7
NL (Nederland)
I2L3P
Aardgas L G25
12,8 - 24,4 (80/60 °C)
26,6 (bij gebruik van een
indirectgestookte boiler)
VCW 255/3-7
NL (Nederland)
I2L3P
Aardgas L G25
1.2 Typeplaatje
Het typeplaatje van de thermoCOMPACT VC/VCW
255/3 is fabrieksmatig aan de achterzijde van de schakelkast aangebracht.
1.3 CE-markering
Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel
voldoet aan de criteria van de: Gastoestellenrichtlijn
90/396/EEG, Machinerichtlijn 89/392/EEG, 91/386/EEG,
93/68/EEG, EMC-richtlijn 89/336/EEG, 91/263/EEG,
92/31/EEG, Rendementsrichtlijn 92/42/EEG,
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en 93/68/EEG.
1.4 Gaskeurlabels
De VC 255/3 en de VCW 255/3 zijn voorzien van de volgende gaskeurlabels
Vaillant GmbH Remscheid / Germany
Serial-Nr. 01000000000000000000
Service-Nr. 00000000000000000000
VCW NL 255/3-7
Typ C12, C32, C42, C82, B22
NL, cat. II2L3P
3P, G31 - 30 mbar
P 3P = 12,8-22,4 kW
Q 3P = 13,9-24,4 kW Hi
2L = 12,8-24,4 kW
Q 2L = 13,9-26,6 kW Hi
Tmax = 90ÁC
PMS = 3 bar
NOx Klasse 5
230 V~ 50 Hz 125 W IPX4D
D
Tapwater
PMW =
P 3P =
Q 3P =
D 3P =
P 2L =
Q 2L =
2L =
10
24,6
26,6
11,7
26,6
28,9
12,7
bar
kW
kW Hi
l/min
kW
kW Hi
l/min
0085
CE-0085BM0000
Installeren en gebruiken is alleen toegestaan volgens die
Installatie- en gebruiksvoorschriften! Het toestel mag
alleen worden opgesteld in vorstvrije ruimtes!
12,8 - 24,4 (80/60 °C)
26,6
Gaskeur SV geeft aan dat de maximale eisen inzake de
uitstoot van schadelijke stoffen niet worden overtreden.
Gaskeur NZ geeft aan dat het toestel geschikt is om als
naverwarmer te dienen bij een zonneboiler.
Gaskeur CW toepassingsklasse 3 wil zeggen dat het
toestel geschikt is voor:
- het voeden van een keukentappunt met ten minste
3,5 l/min. van 60 °C;
- een douchefunctie van ten minste 6 l/min. tot ten
minste 10 l/min. van 40 °C;
- het vullen van een klein bad van 100 liter met 10 l/min.
van 40 °C;
- gelijktijdigheid van meerdere tappunten is met CW 3
niet mogelijk.
De maximale specifieke leidinglengte 10/12 mm is maximale lengte die de warmwaterleiding van 10 mm inwendig en 12 mm uitwendig mag hebben om nog aan de criteria van het Gaskeur CW-label te voldoen.
1.5 Gebruik conform de voorschriften
De Vaillant thermoCOMPACT toestellen zijn volgens de
laatste stand der techniek en erkende veiligheidstechnische voorschriften geproduceerd. Echter, het is
altijd mogelijk dat bij onzorgvuldig of niet daartoe
bestemd gebruik, gevaar voor lijf en leden ontstaat voor
de gebruiker of derden.
Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in gesloten
huishoudelijke warmwater- en cv-installaties. Het gebruik in alle andere toepassingen is voor risico van de
gebruiker. Voor eventuele schade, voortvloeiend uit niet
juist gebruik, is Vaillant BV niet aansprakelijk. Voor het
juiste gebruik zie de eveneens bijgeleverde bedieningshandleiding.
EAN-CODE
Afb. 1.1 Typeplaatje (voorbeeld)
Gaskeur basis geeft aan dat het toestel voldoet aan de
basiseisen die door de stichting EPK (Energie Prestatie
Keurmerk) zijn gesteld.
4
Label
VC 255/3
VCW 255/3
Gaskeur basis
ja
ja
Gaskeur HR
n.v.t.
n.v.t.
Gaskeur SV
ja
ja
Gaskeur NZ
n.v.t.
ja
Gaskeur CW
n.v.t.
toepassingsklasse 3
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 5
Toestelomschrijving 1
1.6 Toestelopbouw
1
1
12
2
12
2
3
3
4
4
5
5
11
10
6
10
7
9
7
8
9
Afb. 1.2 Toestelopbouw VCW 255/3
Afb. 1.3 Toestelopbouw VC 255/3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
Toestelframe
Ventilator
Primaire warmtewisselaar
Brander
Automatische ontluchter
Pomp
Gasgedeelte
Tapwaterstromingssensor
Kast met elektronische regelaar
Driewegklep
Platenwarmtewisselaar
NTC-voeler
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
6
Toestelframe
Ventilator
Primaire warmtewisselaar
Brander
Automatische ontluchter
Pomp
Gasgedeelte
Kast met elektronische regelaar
Driewegklep
NTC-voeler
5
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 6
2 Veiligheid en voorschriften
2 Veiligheid en voorschriften
Let er voor uw eigen veiligheid op dat de installatie, de
instellingen en het onderhoud door een deskundige
installateur worden uitgevoerd. De installateur is
eveneens verantwoordelijk voor de inspectie, het onderhoud, de reparatie, de gasinstellingen en de juiste en
veilige werking van het toestel.
• NEN 3028. Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties;
• NEN 1006. Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties;
• Het bouwbesluit;
• Algemene bepalingen van de plaatselijk nutsbedrijven.
Opgelet!
Bij het aandraaien of losdraaien van schroefverbindingen in principe passende gaffelsleutels
(muilsleutels) gebruiken (geen buistangen,
verlengingen enz.). Ondeskundig gebruik en/of
ongeschikt gereedschap kan schade veroorzaken (b.v. gas- of waterlekken)!
Attentie!
Als dit verwarmingstoestel tegelijkertijd met
een afvoerluchtventilator (b.v. wasemkap) in
voegdichte ruimtes gebruikt wordt, dan moet
het toebehoren 306 248 gebruikt worden.
Bij meervoudig gebruikte verbrandingsgasschoorstenen en het gelijktijdige gebruik van afvoerluchtventilatoren zijn bijkomende maatregelen
volgens het DVGW-werkblad G 670 vereist.
2.1 Veiligheidsaanwijzingen
De verbrandingslucht voor het toestel moet vrij zijn van
chemische stoffen zoals bijv. fluor, chloor en zwafel.
Ook spray's, oplosmiddelen en lijmen kunnen stoffen
bevatten die in het ongunstige geval kunnen leiden tot
een verhoogde korrosie van toestel en het afvoersysteem. Bij gebruik in een zakelijke omgeving zoals
kapsalons, verfspuiterijen en wasserijen ed. moet altijd
een opstellingsruimte worden gebruikt die de aanvoer
van verbrandingslucht zonder chemische stoffen waarborgt.
Voor de installatie mag alleen gekeurd en op de
Nederlandsemarkt toegelaten afvoermateriaal worden
gebruikt. Een specifieke afstand tussen toestel en
brandbare bouwmaterialen hoeft niet in acht te worden
genomen omdat de oppervlaktetemperatuur van het
toestel nergens hoger is als 85 °C. In de cv-installatie
moet een veiligheidsoverstortventiel en een expansievat
worden gemonteerd. In de koudwatertoevoerleiding
naar het toestel moet een typegoedgekeurde inlaatcombinatie worden opgenomen.
2.2 Voorschriften en normen
Voor het installeren dienen de volgende voorschiften,
normen en richtlijnen in acht genomen te worden:
• NEN 1078. Voorschriften voor aardgasinstallaties;
• Gavo 1987 (en aanvullingen);
• NPR 3378. Toelichting bij NEN 1078;
• NEN 2757. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer
van rook van verbrandingstoestellen;
• NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
6
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 7
Voorbereiding 3
3 Voorbereiding
Let op!
Installeer het toestel alleen in vorstvrije ruimten. Zorg voor voldoende toevoer van verbrandingslucht in de opstellingsruimte.
3.1 Leveringsomvang en toebehoren
1
5
2
Bij de keuze van de opstellingsplaats is het belangrijk
dat de aangezogen verbrandingslucht vrij is van chemische stoffen zoals fluor, chloor, oplos- en reinigingsmiddelen, verf, lijm enz.
Opgelet!
Leg geen braendbare materialen op het apparaat!
4
3
Afb. 3.1 Levering
3.1.1 Leveringsomvang
De VC/VCW 255/3 wordt compleet gemonteerd geleverd In de verpakkingseenheid treft u aan.
Benaming
1
ophangbeugel
2
1
toestel
3
1
afdekking onderzijde toestel
4
2
toesteldocumenten zoals:
installatiehandleiding;
bedieningshandleiding; registratiekaart
5
1
bevestigingsmateriaal
Tab. 3.1 Leveringsomvang
3.1.2 Toebehoren (optioneel)
Voor de installatie en het gebruik van de Vaillant
VC/VCW 255/3 is het onderstaande pakket toebehoren
optioneel verkrijgbaar:
306243 aansluitset voor cv, warm/koud water en gas
300643 VRT 25 slimline tweedraads aan/uit regelaar
307401
calorMATIC 240 tweedraads digitale aan/uit
klokthermostaat
300662 VRT 40 slimline aan/uit of modulerende
kamerthermostaat
307403 calorMATIC 330 driedraads digitale modulerende of aan/uit klokthermostaat
306776
VRT 340f draadloze digitale modulerende of
aan/uit klokthermostaat met ”plug-in” ontvanger
300641
VRT 390 digitale aan/uit of modulerende
klokthermostaat
300645 VRC 410S weersafhankelijke regelaar
3.2 Opstellingsplaats
Let bij de keuze van de opstellingsplaats van het toestel
op de volgende veiligheidsaanwijzing:
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
Afb. 3.2 Opstellingsplaats
3.3 Noodzakelijke vrije montageruimte
Voor zowel de installatie als ook de onderhoudswerkzaamheden is de volgende minimale vrije ruimte noodzakelijk (zie afb. 3.3)
Zijkant:
5 mm
Onderkant:
150 mm
Bovenkant:
390 mm
Er behoeft geen rekening te worden gehouden met
minimale afstanden tot brandbare bouwmaterialen
omdat bij normale bedrijfsomstandigheden geen hogere
temperatuur optreedt dan 85 °C.
390
1
5
5
150
Pos. Aantal
Afb. 3.3 minimale noodzakelijke vrije montageruimte
7
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 8
3 Voorbereiding
3.4 Afmetingen
440
A
120
1
B
2
3
800
4
5
20
R 3/4
6
Ø 20
Ø 20
70
100 100
180
340
Afb. 3.4 Aansluitmaten (in mm)
1
2
3
4
5
6
ophangbeugel
cv-aanvoer
warmwateraansluiting (alleen VCW)
gasaansluiting
koudwateraansluiting (alleen VCW)
cv-retour
A 170 mm
B Ø 60/100 mm
8
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 9
Voorbereiding 3
3.5 Toestel ophangen
Met de bij het toestel geleverde ophangbeugel kan het
toestel als volgt aan de wand opgehangen worden:
• Teken de boorgaten (2) af, boor de gaten en monteer
de ophangbeugel (1) met pluggen en schroeven aan
de wand;
• Hang het toestel op met de toestelbeugel (3) in de
ophangbeugel (1);
• Monteer het leidingwerk spanningsvrij aan het toestel.
• druk de toestelmantel zodanig aan dat de klemmen
weerszijden vastklikken;
• klap de schakelkast (2) omhoog;
• borg de schakelkast door de twee bevestigingsschroeven (1) 90° naar rechts te draaien;
• bevestig en sluit frontpaneel;
• monteer de onderafdekking.
Aanwijzing!
U kunt de schakelkastindien nodig (b. v. voor
instel- en onderhoudswerkzaamheden) inhangen. Daarvoor is binnen in het apparaat een
vangband (5) aangebracht, die u aan de bovenste rechter brug van de schakelkast kunt bevestigen.
402
171
174,5
2
12,5
1
4
1
1
3
3
2
Afb. 3.5 Toestel ophangen
Let op!
Het is bij toestelvervanging beslist noodzakelijk
om de meegeleverde ophangbeugel (1) te gebruiken. Voorkom geluidsoverlast door het toestel
niet aan te dunne of holle wanden te monteren.
5
Afb. 3.6 Toestelmantel afnemen/aanbrengen
3.6 Toestelmantel
3.6.1 Afnemen
Voor demontage van de toestelmantel gaat u als volgt
te werk:
• verwijder de onderafdekking;
• klap het frontpaneel naar voren;
• draai de beide bevestigingsschroeven (1) 90 ° naar
links;
• klap de schakelkast (2) naar voren;
• trek de toestelmantel aan de onderzijde naar voren
en hef deze omhoog van het toestel af.
3.6.2 Aanbrengen
Voor montage van de toestelmantel gaat u als volgt te
werk:
• hang de toestelmantel aan de bovenkant van het toestel in de bevestigingspunten;
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
9
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 10
4 Installatie
4 Installatie
4.1 Algemene aanwijzingen inzake de installatie
Let op!
Spoel de cv-installatie, de koudwater- en gasleiding zorgvuldig voordat het toestel wordt aangesloten. Hiermee voorkomt u dat vuildelen in het
toestel komen en hiermee storingen veroorzaken.
Zorg voor een spanningsvrije montage van de
aansluitleidingen, dit voorkomt lawaai en lekkage!
Aanwijzing!
Voor de installatie van de cv-, gas-, warm-, en
koudwaterleidingen is een optionele aansluitset
art. nr. 306243 verkrijgbaar.
verkrijgbaar. De gasaansluiting is uitgevoerd in 15 mm ∆
messingpijp. De dynamische gasvoordruk moet minimaal 25 hPa (mbar) bedragen.
• sluit het toestel aan. Gebruik hiervoor de meegeleverde klemkoppeling en een goedgekeurde gasstopkraan;
• ontlucht de gasleiding voor inbedrijfname;
Let op!
Het gasgedeelte van het toestel mag bij het
testen op dichtheid niet zwaarder belast worden
dan met een druk van 5 kPa (50 mbar).
• controleer de gasaansluiting op lekkage.
4.3 Warm- en koudwateraansluiting (alleen combitoestel)
Let op!
Het vanwege functietechnische reden alleen
toegestaan om bij een concentrisch toe-/afvoersysteem het door Vaillant op de markt gebrachte toe-/afvoermaterialen te gebruiken
4.2 Gasaansluiting
Afb. 4.2 Warm- en koudwateraansluiting (alleen combitoestel)
Afb. 4.1 Gasaansluiting
Gevaarlijk!
De installatie van de gasleiding mag alleen worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde
installateur. Hierbij dienen de wettelijke regels,
normen en plaatselijke voorschriften van de
energieleverancier te worden opgevolgd.
Let op!
Zorg voor een spanningsvrije montage van de
gasleiding, dit voorkomt lekkage!
De VC/VCW 255/3 is bij aflevering alleen geschikt voor
het gebruik met aardgas A 25 en kan worden omgebouwd voor gebruik met flessengas. Voor ombouw naar
flessengas (propaan) is een ombouwset art. nr. 202073
10
De warm- en koudwateraansluitingen zijn uitgevoerd
met een 3/4” buitendraad aansluiting. Sluit de warmwateraansluiting en de koudwateraansluiting van het toestel aan op de waterleiding. In de koudwaterleiding dient
een goedgekeurde inlaatcombinatie te worden opgenomen. De thermoCOMPACT VCW 255/3 is af-fabriek
voorzien van een waterhoeveelheidsbegrenzer met een
nominale doorlaat van 7,3 l/min.
Aanwijzing!
Bij montage van de koudwaterleiding dient de
stromingssensor met een steeksleutel (SW 17)
worden tegengehouden tegen het meedraaien
van de stromingssensor.
4.4 cv-aansluiting
De aansluitingen voor de cv-installatie zijn uitgevoerd in
koperen pijp met een 3/4” buitendraadaansluiting. Sluit de
cv-aanvoer en de cv-retour van het toestel aan op de cvinstallatie. Het is voor servicewerkzaamheden aan te bevelen om afsluiters te monteren tussen het toestel en de cvinstallatie. In de cv-installatie moet een expansievat en een
veiligheidsoverstortventiel afgesteld op 300 kPa (3bar)
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 11
Installatie 4
worden opgenomen. Indien de cv-installatie is voorzien
van thermostatische radiatorventielen moet rekening
gehouden worden met een minimale doorstroming van
550 l/uur door het toestel. Monteer hiervoor zo ver mogelijk van het toestel vandaan een automatische drukverschilregelaar (bypass-ventiel) of een thermostatisch driewegventiel in de installatie. Het is verboden chemische
middelen aan het cv-water toe te voegen.
De thermoCOMPACT VC/VCW 255/3 is niet geschikt voor
gebruik in cv-installaties met een "open” expansievat.
Gebruik bij vloer- of wandverwarming een hydraulisch neutrale vloerverwarmingset met zuurstofdiffusiedichte VPE-c
slangen of slangen met een metalen ommanteling. Is dit
niet mogelijk dan moet een systeemscheiding met een
externe warmtewisselaar worden toegepast om het toestel te beschermen tegen vervuiling door corrosieproducten uit de cv-installatie.
Afb. 4.3 CV-aansluiting
4.5 Concentrische Verbrandingsluchttoevoer / verbrandingsgasafvoer 60/100 mm
Art.-Nr.
Elemente
303 830
Concentrische vertikale dakdoorvoer, zwart met inwendig geïsoleerde verbrandingsgasbuis
303 832
Concentrische verlengbuis 0,5 m met inwendig geïsoleerde verbrandingsgasbuis
303 833
Concentrische verlengbuis 1,0 m met inwendig geïsoleerde verbrandingsgasbuis
303 834
Concentrische verlengbuis 2,0 m met inwendig geïsoleerde verbrandingsgasbuis
303 845
Concentrische horizontale wand/dakdoorvoer 1,0 m
303 808
Concentrische bocht 90°
303 809
Concentrische bocht 45° (2 stuks)
303 921
Ophanbeugel voor buis Ø 100 mm
303 839
Adaptergarnituur voor gescheiden aansluiting 2 x 80 mm
303 840
Adaptergarnituur voor Sine muurdoorvoer
Tab.4.1: Toe-/afvoergarnituren
4.6 Maximale lengte van het concentrische toe-/afvoersysteem
toe-/ afvoersysteem
Concentrische vertikale dakdoorvoer
VC/VCW 255/3
maximale lengte van toestel-aansluiting tot aan de uitmonding
4,5 m
maximale lengte van toestel-aansluiting tot aan de uitmonding
3 m + toestelbocht
(art. nr. 303 830)
Concentrische horizontale wand/
dakdoorvoer 1,0 m (art. nr. 303 845)
Tab.4.2: Maximale lengte
Met elke extra toegepaste 90°-bocht verminderd de maximale lengte zich met 1,0 m.
Met elke extra toegepaste 45°-bocht verminderd de maximale lengte zich met 0,5 m.
4.7 Drukverlies
Als om functietechnische reden geen concentrisch toe-/afvoersysteem mogelijk is moet het toestel worden aangepast met het adaptergarnituur 303839 voor aan-sluiting
van een gescheiden luchttoevoer/verbrandingsgasafvoersysteem. Voor bepaling van de maximale lengte van het
gescheiden toe-/afvoersysteem moet een drukverliesberekening worden gemaakt aan de hand van de drukverliestabel.
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
Let op!
Indien de verbrandingsgasafvoer bij gescheiden
aansluiting langer is dan 4 meter dan moet altijd
een condensafvoergarnituur worden toe-gepast.
11
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 12
4 Installatie
Omschrijving VLT/VGA materiaal 80 mm
aantal
drukverlies
in Pa
Universele concentrische vertikale dakdoorvoer
39
Universele concentrische horizontale muurdoorvoer
39
Aantal meters rechte buis in de luchttoevoer
1,9
Aantal meters rechte buis in de rookgasafvoer
2,8
Aantal 90° bochten in de luchttoevoer
3,8
Aantal 90° bochten in de rookgasafvoer
5,6
Aantal 45° bochten in de luchttoevoer
1,9
Aantal 45° bochten in de rookgasafvoer
2,8
Condensafvoergarnituur
subtotaal
1,5
Totaal drukverlies in het VLT/VGA-systeem dient lager te zijn als 120 Pa
Totaal drukverlies
Tab.4.3: Drukverliestabel
4.8 Elektrische aansluitingen
2
1
0
4.8.1 Netaansluiting
De VC/VCW 255/3 is compleet bedraad en voorzien van
een netsnoer van ca. 1 meter lengte met randaarde stekker. Sluit het toestel aan op een wandcontactdoos met
randaarde. Het is niet toegestaan het toestel in een badkamer te installeren. De elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010 (veiligheidsbepalingen voor laagspanninginstallaties).
3
bar
Let op!
De netstekker moet na de installatie voor de
gebruiker vrij toegankelijk zijn.
4V
24V
0V
230V
8 9
7
Anl.24V
T 24V
herm RT
Therm
3 4 5
0V
230V
2 0V
T 230V
RT
1 2
Pumpe
MV
ent
Ven
Afb. 4.4 Schakelkast openen
Gevaarlijk!
Werkzaamheden aan de elektrische installatie
mogen alleen uitgevoerd worden door een deskundige installateur. Gevaar van elektrocutie door
aanraking van spanningvoerende delen. Schakel
altijd eerst de spanning uit alvorens werkzaamheden te verrichten aan de elektrische installatie. Op
de netaansluitklemmen (L en N) staat ook bij uitgeschakelde hoofdschakelaar nog spanning.
Om toegang te krijgen tot de elektrische aansluitingen
moet de schakelkast worden geopend. Ga hiervoor als
volgt te werk:
• klap het frontpaneel naar voren;
• draai de beide bevestigingsschroeven aan weerszijdevan de schakelkast 90° naar links;
• klap de schakelkast naar voren;
• verwijder het achterste deel van de deksel van de
schakelkast door de bevestigingslippen een weinig te
verbuigen.
12
4.8.2 Aansluiten van externe regeltechniek
In de schakelkast van de VC/VCW 255/3 is aan de linkerzijde een print geplaatst met een klemmenstrook. Op
deze klemmenstrook worden de externe kamer(klok)thermostaten of de weersafhankelijke regelaar aangesloten.
Klemmen 3, 4 en 5 = alleen geschikt voor 24 VAC
aan/uit schakelende kamer(klok)thermostaten (draadbrug tussen 3 en 4 verwijderen).
Klemmen 7, 8, 9 = alleen geschikt voor Vaillant 20 VDC
regeltechniek (draadbrug tussen 3 en 4 niet verwijderen).
Ga voor het aansluiten als volgt te werk:
• voer de kabel van de kamer(klok)thermostaat aan de
onderzijde van het toestel door de PG-wartel en de
kabeldoorvoer van de schakelkast;
• sluit de kabel aan op de daarvoor bestemde klemmen
3, 4 en/of 5 en 7, 8, 9 (dit is afhankelijk van het type
regelaar);
• sluit de deksel van de schakelkast en druk er op zodat
deze er hoorbaar inklikt;
• klap de schakelkast omhoog en borg de schakelkast
door de twee bevestigingsschroeven 90 ° naar rechts
te draaien;
• bevestig en sluit frontpaneel.
Let op!
Geen netspanning aansluiten op de klemmen 3,
4, 5 of 7, 8, 9. Dit zal de elektronica van het
toestel onherstelbaar beschadigen.
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 13
Installatie 4
4.8.3 Interne regeltechniek monteren
Het bedieningspaneel van de VC/VCW 255/3 biedt de
mogelijkheid tot inbouw van de Vaillant weersafhankelijke regelaar VRC 410 S. Verwijder hiervoor de afdekplaat in het bedieningspaneel en druk de ”plug-in”
ontvanger of de VRC 410 S in de uitsparing. De buitenvoeler moet in de schakelkast aangesloten worden op
stekker X8. Zie voor details de installatiehandleiding
van de VRC 410 S.
1
2
Anl.Therm
7 8 9
RT 24V
3 4 5
230V
RT 230V
1 2
Pumpe
MV
Vent
3
4
NTC
Afb. 4.5 Netaansluiting
C1/C2
1
Afb. 4.7 Indirectgestookte boiler aansluiten (elektrisch)
Anl.Therm
7 8 9
RT 24V
4.8.4 Aansluiting van een indirectgestookte boiler
(VIH…)
Het cv-toestel (VC 255/3) is standaard af-fabriek voorbereid voor aansluiting van een indirectgestookte boiler
VIH… Hiervoor zijn in het toestel een driewegklep en de
boilerregeling reeds aanwezig.
Bij gebruik van de Vaillant indirectgestookte boiler VIH…
moet de kabel van de NTC-voeler worden aangesloten
op de "NTC”-stekker.
Bij gebruik van een andere boiler met een mechanische
thermostaat kan deze worden aangesloten op de
"C1/C2”-stekker. Tevens moet in dit geval de pompnalooptijd bij boiler opwarmen "d.72” van 80 sec. op 0 sec.
worden ingesteld.
2
24V
230V
3 4 5
230V
RT 230V
1 2
Pumpe
MV
Vent
3
24V
230V
24V
230V
4
7 8 9
RT 24V
Afb. 4.6 Externe regeltechniek aansluiten
Overzicht van aan te sluiten externe regeltechniek
Regelaar type
Soort regelaar
Aan/uit
Aan/uit
Aan/uit of modulerend
Aan/uit of modulerend
Aan/uit of modulerend
Artikelnummer
300643
307401
300662
307403
306776
Aansluiten
op klem
3-4
3-4
7,8,9
7,8,9
n.v.t.
VRT 25
calorMATIC 240
VRT 40
calorMATIC 330
VRT 340f
VRT 390
VRC 410 S
Aan/uit of modulerend
Weersafhankelijk modulerend
300641
300645
7,8,9
7,8,9
Vreemd merk 120 mA
Aan/uit
_
3-4
Vreemd merk met
potentiaalvrij contact
Aan/uit
_
3-4
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
bijzonderheden
Draadbrug 3-4 verwijderen
Draadbrug 3-4 verwijderen
van de ”plug-in” ontvanger van de
VRT 340f of het bedieningspaneel
aanbrengen
Buitenvoeler aansluiten op stekker
X8
Weerstand 220ohm 5Watt
op klem 4 en 5
Draadbrug 3-4 verwijderen
13
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 14
4 Installatie
4.8.5 Klemmenstook en bedradingschema
X 10
X6
Diagnoseaansluiting
X4
Driewegklep
X7
X2
X8
X 20
Buitenvoeler met DCF77 ontvanger
Hallsensor Ventilator
Anl Therm
Maximaalthermostaat t.b.v. vloerverwarming
(bij aansluiting draadbrug verwijderen)
7 8 9
230V
L N
3 4 5
Ruimtethermostaat
(3=230 V
4=signal/schakelend contact
5=Ground/0)
Pumpe
L N
Pomp
MV
L N
Gasgedeelte
Vent.
L N
RT 230V
RT 24V
Netaansluiting 230 V/50Hz
7-8-9 naar NL-thermostaatprint
Ventilator
Aan/uitschakelaar
Afb. 4.8 Klemmenstook VC/VCW 255/3
14
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 15
Inbedrijfname 5
5 Inbedrijfname
5.1 Het vullen van de installatie
Gebruik voor het vullen van de cv-installatie alleen zuiver drinkwater.
Let op!
Geen vorst- of anticorrosiemiddelen toevoegen.
Deze middelen kunnen schade aan pakkingen en
O-ringen veroorzaken alsmede lawaai in de cvinstallatie.
5.1.1 Vullen van de cv-installatie
Voor het betrouwbaar functioneren van de cv-installatie
is een waterdruk van 100 kPa (1 bar) – 200 kPa (2 bar)
noodzakelijk. Verdeelt de cv-installatie zich over meerdere verdiepingen, dan kan afhankelijk van de plaats waar
het toestel zich bevindt een hogere druk noodzakelijk zijn.
5.1.2 Vullen van de tapwaterinstallatie (alleen combitoestel)
• draai de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie
open;
• open elke warmwaterkraan afzonderlijk en wacht tot
het water uit de kraan stroomt;
• zodra op alle warmwater tappunten water uit de kraan
stroomt, is de tapwaterinstallatie gevuld en ontlucht.
5.1.3 Het inschakelen van de netspanning
Na inschakeling van de netspanning gaat de electronica
van het toestel een AVA-meting uitvoeren om het werkpunt van de ventilator te bepalen.
Tijdens de AVA-meting worden het huis- en ventilatorsymbool getoond in het display. Na ca. 2 min. is de
meting voltooid en is het toestel gereed voor gebruik.
5.2 Controle van de gasvoordruk (dynamisch)
1
1
2
2
Afb. 5.1 Automatische ontluchter
Vul de cv-installatie als volgt:
• spoel de cv-installatie voor het definitieve vullen goed
door;
• draai het kapje van de automatische ontluchter (1) op
de pomp enige slagen los;
• open alle radiatorkranen;
• verbind de vulslang met de vul/aftapkraan en een
koudwaterkraan;
• draai de vul/aftapkraan en de koudwaterkraan langzaam open;
• vul tot de noodzakelijke druk op de manometer (2) is
bereikt;
• draai de koudwaterkraan dicht;
• ontlucht alle radiatoren;
• controleer de druk op de manometer (2) en vul zonodig water bij tot de juiste druk weer is bereikt;
• sluit de vul/aftapkraan, de koudwaterkraan en verwijder de vulslang;
• controleer de cv-installatie op lekkage.
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
Afb. 5.2 Dynamische gasvoordruk meten
Controleer de gasvoordruk als volgt:
• verwijder de mantel van het toestel;
• sluit de gasstopkraan;
• draai de schroef (1) met het kenmerk „in“ enkele slagen los;
• sluit de digitale- of U-buismanometer (2) aan;
• open de gasstopkraan;
• neem het toestel in bedrijf;
• meet de gasvoordruk.
Let op!
Aardgas:
De gasvoordruk moet tussen de 2,5 kPa
(25 mbar) en 3,0 kPa (30 mbar) bedragen.
Ga verder als de gasvoordruk zich tussen de bovengenoemde waarden bevindt:
• Neem het toestel uit bedrijf;
• sluit de gasstopkraan;
• verwijder de manometer en draai de schroef (1) weer
vast
15
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 16
5 Inbedrijfname
• open de gasstopkraan
• controleer de schroef (1) op gaslekkage
• monteer de mantel en neem het toestel weer in bedrijf
Als de gasvoordruk zich niet binnen de eerdergenoemde waarden bevindt, moet de drukregelaar van de
gasinstallatie worden gecontroleerd. Neem hiervoor
contact op met het energiebedrijf of de gasleverancier.
5.3 Controle en instelling van de branderdruk (vollast)
• wip de kunststof kap met een kleine schroevendraaier
van het gasgedeelte af;
• draai met een steeksleutel (SW10) aan de zeskantmoer (2) tot de digitale- of U-buismanometer een
branderdruk aangeeft van 10,0 hPa (mbar).
- naar rechtsdraaien = verhogen
- naar linksdraaien = verlagen.
Aanwijzing!
Controleer eerst de vollastdruk en aansluitend
het arbeidspunt van de gasinstelling.
1
5.4 Controle en instelling van de ontsteekdruk
1
2
2
Afb. 5.3 Instelling van de branderdruk in vollast
De instelling van de branderdruk in vollast is alleen noodzakelijk bij grote afwijkingen en bij vervanging van de elektronica
(F.41 = gasinstelling uitvoeren) of het gasgedeelte. Ga voor de
instelling van de branderdruk in vollast als volgt te werk:
• klap het frontpaneel naar voren;
• schakel het toestel uit met de hoofdschakelaar;
• draai de schroef van de branderdrukmeetnippel (1)
enige slagen los;
• sluit een digitale- of U-buismanometer aan op de
branderdrukmeetnippel;
• druk op de "+”-toets en schakel met ingedrukte "+”toets de hoofdschakelaar in de stand "I”;
• druk de "+”-toets zo lang in tot het display "P.1” aangeeft;
Aanwijzing!
Met de "+” of "-"-toets kunt u de aanwijzing
veranderen.
• druk op de "i”-toets om het instelprogramma "P.1” te
starten. Het toestel gaat nu in bedrijf op vollast. De
aanwijzing op het display wisselt nu tussen "P.1” en de
actuele cv-aanvoertemperatuur;
Aanwijzing!
Als het apparaat niet ontsteekt of als de vlam bij de
tweede ontstekingspoging maar even verschijnt, dan
moet de schroef voor de hoeveelheid ontstekingsgas
(kruisgleuf) tot aan de aanslag naar rechts en dan
een halve omdraaiing terug gedraaid worden.
16
Afb. 5.4 Instelling van de ontsteekdruk
Aanwijzing!
Controleer eerst de vollastdruk en aansluitend
het arbeidspunt van de gasinstelling.
De instelling van de ontsteekdruk is alleen noodzakelijk
bij grote afwijkingen en bij vervanging van de elektronica
(F.41 = gasinstelling uitvoeren) of het gasgedeelte. Ga
voor de instelling van de ontsteekdruk als volgt te werk:
• klap het frontpaneel naar voren;
• schakel het toestel uit met de hoofdschakelaar;
• draai de schroef van de branderdrukmeetnippel (1)
enige slagen los;
• sluit een digitale- of U-buismanometer aan op de
branderdrukmeetnippel;
• druk op de "+”-toets en schakel met ingedrukte "+”toets de hoofdschakelaar in de stand "I”;
• druk de "+”-toets zo lang in tot het display "P.2” aangeeft.
Aanwijzing!
Met de "+” of "-"-toets kunt u de aanwijzing
veranderen.
• druk op de "i”-toets om het instelprogramma "P.2” te
starten. Het toestel gaat nu in bedrijf op de ontsteekdruk;
• wip de kunststof kap met een kleine schroevendraaier
van het gasgedeelte af;
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 17
Inbedrijfname 5
• draai met een kruiskopschroevendraaier aan binnenste
kruiskopschroef (2) tot de digitale- of U-buismanometer
een ontsteekdruk aangeeft van 2,4 hPa (mbar). Tijdens
het verdraaien van de kruiskopschroef moet de zeskant
moer worden tegengehouden met de steeksleutel (SW10).
- naar rechtsdraaien = verhogen
- naar linksdraaien = verlagen.
• druk op de „i“ en „+“-toets om de normale bedrijfsfunctie te activeren;
• steek de kunststof kap op het gasgedeelte.
• verwijder de digitale- of U-buismanometer en draai de
schroef van de branderdrukmeetnippel (1 afb. 5.3 of
5.4) vast.
Let op!
Controleer de branderdrukmeetnippel op gaslekkage.
1
Let op!
Zonder de kunstof kap is het juist functioneren
van het gasgedeelte niet gewaarborgd!
• verwijder de digitale- of U-buismanometer en draai de
schroef van de branderdrukmeetnippel (1) weer vast.
Let op!
Controleer de branderdrukmeetnippel op gaslekkage!
5.5 Controle en instelling van het arbeidspunt
De instelling van het arbeidspunt is alleen noodzakelijk bij
grote afwijkingen en bij vervanging van de elektronica. Bij
plaatsing van een nieuwe elektronische regelaar geeft het
display de melding "F.41” (F.41 = gasinstelling uitvoeren).
Afb. 5.5 Instelling van het arbeidspunt
5.6 Functiecontrole
Instelling van het arbeidspunt
• Ga zoals omschreven in 5.3 te werk;
• druk de "+”-toets zo lang in tot het display "P.15” aangeeft;
I
0
Aanwijzing
Met de "+” of "-"-toets kunt u de aanwijzing
veranderen.
• druk op de "i”-toets om het instelprogramma "P.15” te
starten. Het toestel gaat nu in bedrijf
• druk op de "+”-toets tot de digitale- of U-buismanometer
een branderdruk (arbeidspunt) aangeeft van 5,2 hPa (mbar)
Aanwijzing!
Indien per ongeluk een hogere waarde als 5,2
hPa (mbar) wordt ingesteld moet de voorgaande
procedure worden herhaald.
• druk op de "i”-toets tot de waarde in het display niet meer
knippert. Het arbeidspunt is nu in het geheugen vastgelegd.
Controle van het arbeidspunt
• Ga zoals omschreven in 5.3 te werk;
• druk op de „+“-toets tot het betreffende instelprogramma „P.3“ verschijnt;
• druk op de „i“-toets om het instelprogramma te starten. Het toestel gaat nu in bedrijf;
• vergelijk de branderdruk met de waarde uit de gasinsteltabel;
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
Afb. 5.6 Functicontrole
Voer na installatie een functiecontrole uit voordat u de
installatie oplevert aan de gebruiker.
Functiecontrole uitvoeren:
• neem het toestel overeenkomstig de bedieningshandleiding in bedrijf
• controleer het toestel op gas- en waterzijdige lekkage;
• controleer de toevoer van verbrandingslucht en het verbrandingsgasafvoersysteem op lekkage en bevestiging
• controleer het ontsteken en het vlammenbeeld van de
brander
• controleer de cv- en tapwaterfunctie
• draag het toestel over aan de gebruiker
17
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 18
5 Inbedrijfname
Gasinsteltabel VC/VCW 255/3
Gassoort
P1 Branderdruk
[hPa/mbar]
P2 Ontsteekdruk
[hPa/mbar]
P.15 Arbeidspunt
[hPa/mbar]
10,0
2,4
5,2
Aardgas L (G25)
Tab. 5.1 Gasinsteltabel
Aanwijzing!
De Vaillant VC/VCW 255/3 heeft een display
dat de actuele status van het toestel aangeeft.
Een functiecontrole van het CV- en tapwaterdeel kan aan de hand van deze statuscodes worden opgevraagd door de „i" toets in te drukken.
Verwarming
Afb. 5.7 displayaanwijzing bij verwarming
• zet de hoofdschakelaar van het toestel in de stand „I";
• overtuig u ervan dat de boiler warmte vraagt;
• druk op de „i" toets.
Wanneer de boiler opwarmfunctie in orde is, verschijnt
in het display de statuscode „S.24“.
5.7 Instructie aan de gebruiker
De gebruiker dient voor het juiste gebruik van de cvinstallatie te worden geïnstrueerd. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk:
• overhandig alle documenten van het toestel;
• vertel dat alle toesteldocumenten in de nabijheid van
het toestel moeten worden opgeborgen;
• instrueer de gebruiker over de bediening, de juiste cvwaterdruk, de cv-installatie vullen en ontluchten en
vertel dat niets aan het toestel of installatie mag worden gewijzigd.
• wijs de gebruiker op het nut van energiezuinig stoken,
de jaarlijkse inspectie en de mogelijkheid van het afsluiten van een onderhoudscontract.
• zet de hoofdschakelaar van het toestel in de stand „I";
• overtuig u ervan dat de kamer(klok)thermostaat
warmte vraagt;
• druk op de „i" toets.
Wanneer de verwarmingsfunctie in orde is verschijnt in
het display de statuscode „S.4“.
Warmwater tappen (combitoestel)
• zet de hoofdschakelaar van het toestel in de stand „I";
• draai een warmwaterkraan geheel open;
• druk op de „i" toets.
Wanneer de warmwaterfunctie in orde is, verschijnt in
het display de statuscode „S.14“.
Boiler opwarmen (cv-toestel met indirectgestookte
boiler)
Afb. 5.9 displayaanwijzing bij boiler opwarmen
Let op!
Het toestel mag
- voor de ingebruikneming
- voor testdoeleinden
- voor het continue gebruik
alleen met een gesloten kamerdeksel en volledig
gemonteerd en gesloten lucht-rookgassysteem
gebruikt worden.
Attentie!
Na de installatie plakt u de bij het toestel
gevoegde sticker 835593 in de taal van de
gebruiker vooraan op het toestel.
Afb. 5.8 displayaanwijzing bij warm water tappen
18
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 19
Instellingen 6
6 Instellingen
Aanwijzing!
De aanwijzing loopt van „d.0“ tot en met „d.99“
en begint dan weer bij „d.0“.
2 Druk op de „i“ toets. Op het display verschijnt het
symbool „=“ gevolgd door de ingestelde cv-deellast
waarde in kW.
3 Met de "+” of de "-" toets kan de cv-deellastwaarde
worden ingesteld tussen de 10 en 24 kW (zie tabel
6.1). Tijdens het instellen knippert de waarde;
ca. 5 s
5 Beëindig de cv-deellastinstelling door wederom
gelijktijdig de "i” en de "+” toets in te drukken. Het
display geeft nu de normale bedrijfstoestand aan
(actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C). De
instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.
6.2 Pompcapaciteit instellen
De VC/VCW 255/3 is voorzien van een tweetrapspomp
die op de fabriek is ingesteld op de laagste capaciteit.
Om de pompcapaciteit te wijzigen, schakelt u de schakelaar (1) op de pomp in de gewenste positie.
Stand II: lage capaciteit
Stand III: hoge capaciteit (zie afb. 6.2).
Opvoerhoogte in hPa (mbar)
6.1 cv-deellast
De VC/VCW 254/3 is standaard op de fabriek ingesteld
op maximum cv-vermogen. Is voor de verwarming een
ander vermogen noodzakelijk, dan kan dit worden ingesteld via het diagnose systeem.
Stel de cv-deellast als volgt in:
• klap het frontpaneel naar voren;
1 Druk gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in en houd de
„+“ toets zo lang ingedrukt tot het display „d.0“ aangeeft.
400
300
250
200
II
100
III
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Waterhoeveelheid in l/uur
Afb. 6.2 Pompgrafiek
Toesteltype
4 Houd de „i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;
VC/VCW 255/3
Instelbereik
Fabrieksinstelling
in kW
in kW
12,8 - 24,4
24
Tab. 6.1 cv-deellastinstelling
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
19
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 20
6 Instellingen
6.3 Pompnalooptijd instellen
1
Afb. 6.1 Pompcapaciteit instellen
De pompnalooptijd is af-fabriek op 5 minuten ingesteld,
indien andere pompnalooptijden gewenst zijn, is instelling tussen 1 en 60 minuten of continu mogelijk.
Wijzig de pompnalooptijd als volgt:
• druk gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in;
• houd de „+“ toets zo lang ingedrukt tot het display
„d.1“ aangeeft. (de aanwijzing loopt van „d.0“ tot en
met „d.99“ en begint dan weer bij „d.0“);
• druk op de „i“ toets, op het display verschijnt het
symbool „=“ gevolgd door de ingestelde pompnalooptijd in minuten;
• met de "+” of de "-" toets kan de pompnalooptijd worden verhoogd of verlaagd. Voor continu draaien moet
i.p.v. een getal het symbool "---"worden gekozen.
Tijdens het instellen knippert de waarde;
• houd de „i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;
• beëindig de pompnalooptijdsinstelling door wederom
gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in te drukken. Het
display geeft nu de normale bedrijfstoestand weer
aan (actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 70 °C). De
instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.
20
6.4 Brandervertragingtijd instellen
Om een pendelgedrag bij de cv-functie te voorkomen,
wordt bij het uitschakelen van de brander automatisch
een variabele tijdvertraging gestart die voorkomt dat de
brander direct weer wordt ingeschakeld.
De tijdsduur van deze vertraging is afhankelijk van de
actuele cv-aanvoertemperatuur en is standaard affabriek ingesteld op 15 minuten.
Door de hoofdschakelaar van het toestel uit- en weer in
te schakelen wordt een lopende tijdvertraging gereset.
Na het uitschakelen van de brander kan via "d.67” de
resterende vertragingstijd worden opgeroepen.
Via het diagnosesysteem kan indien noodzakelijk de
fabrieksinstelling worden gewijzigd.
Wijzig de brandervertagingstijd als volgt:
• klap het frontpaneel naar voren;
• druk gelijktijdig de "i” en de "+” toets in;
• houd de "+”toets zo lang ingedrukt tot het display
"d.2” aangeeft. (de aanwijzing loopt van „d.0“ tot en
met „d.99“ en begint dan weer bij „d.0“.)
• druk op de "i” toets, op het display verschijnt het
symbool "=” gevolgd door de ingestelde brandervertragingstijd in minuten;
• met de "+” of de "-" toets kan de brandervertragingstijd in stappen van 1 minuut worden verhoogd of verlaagd. Tijdens het instellen knippert de waarde;
• houd de "i” toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;
• beëindig de brandervertragingstijdsinstelling door
wederom gelijktijdig de "i” en de "+” toets in te drukken. Het display geeft nu de normale bedrijfstoestand
weer aan (actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv.70 °C).
De instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen ingedrukt worden.
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 21
Inspectie en onderhoud 7
7 Inspectie en onderhoud
7.1 Inspectie/onderhoudsintervaltijden
Het houden van inspecties en het uitvoeren van onderhoud alsmede uitsluitend het gebruik van originele
Vaillant onderdelen staan borg voor een betrouwbaar
en langdurig gebruik van de Vaillant thermoCOMPACT.
Gevaarlijk!
Inspecties/onderhoud en reparaties mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundige
installatie/onderhoudsbedrijven. Het achterwege blijven van inspectie/onderhoud kan tot
schade leiden aan personen of zaken.
• Open de service-afsluiters cv-aanvoer/cv-retour (indien aanwezig) en waterstopkraan;
• vul indien noodzakelijk de cv-installatie tot een druk
tussen 100 kPa (1bar) en 200 kPa (2bar) en ontlucht
de cv-installatie;
• open de gasstopkraan;
• steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de
hoofdschakelaar van het toestel in;
• controleer het toestel op gas- en waterzijdige lekkages;
• monteer de mantel op het toestel;
• controleer alle toestelfuncties op juiste werking.
Wij adviseren om een onderhoudscontract af te sluiten.
De inspectie is uitsluitend om de actuele toestand van
het toestel te vergelijken met de fabrieksspecificaties.
Dit vindt plaats door meten, testen en observeren.
Onderhoud is noodzakelijk indien bij inspectie afwijkingen worden waargenomen t.o.v. de fabrieksspecificaties. Dit vindt plaats door reiniging, instelling en/of
evtuele vervanging van onderdelen die niet meer aan
fabrieksspecificaties voldoen.
Voor de thermoCOMPACT is een jaarlijkse inspectie aan
te bevelen. Via het diagnosesysteem kunnen specifieke
meetwaarden worden opgevraagd. Samen met een verbrandingsgasanalyse en een optische controle kan deze
inspectie zonder demontage van onderdelen eenvoudig
worden uitgevoerd.
Uit ervaring is gebleken dat bij normale bedrijfsomstandigheden het niet noodzakelijk is om jaarlijks de
brander en warmtewisselaar te reinigen.
7.2 Inspectie/onderhoudsaanwijzingen
Om alle functies van het toestel op lange termijn te
waarborgen en om de op de Nederlandse markt toegelaten seriestand niet te wijzigen mogen bij reparatie
alleen originele Vaillant onderdelen worden toegepast.
Een overzicht van onderdelen staat in de meest recente
onderdelencatalogus. Raadpleeg bij twijfel het Vaillant
technisch adviescentrum.
Gevaarlijk!
Bij de aansluitklemmen van het lichtnet staat
ook spanning bij uitgeschakelde hoofdschakelaar.
Voer bij onderhoud altijd de volgende werkzaamheden
uit:
• schakel de hoofdschakelaar van het toestel uit;
• neem de stekker uit de wandcontactdoos;
• sluit de gas-en waterstopkranen;
• sluit indien gemonteerd de service-afsluiter in cv-aanvoer en cv-retour;
• verwijder de mantelt van het toestel.
Voer na beëindiging van het onderhoud altijd de volgende werkzaamheden uit:
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
21
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 22
8 Status-, diagnose- en storingscodes
8 Status-, diagnose- en storingscodes
Betekenis van Statuscodes
Code
Betekenis
Aanwijzingen bij de verwarmingsfunctie
S. 0
geen warmtevraag
S. 2
pomp voorspoelen
S. 3
ontsteken
S. 4
brander aan
S. 5
ventilator en pompnaloop
S. 7
pompnaloop
S. 8
wachttijd
8.1 Statuscodes
Tijdens het normaal functioneren van het toestel kan
door het drukken op de "i” toets de actuele status van
het toestel worden opgevraagd. Door nogmaals op de
"i” toets te drukken geeft het display weer de actuele
cv-aanvoertemperatuur aan. De statusaanwijzing wordt
ook beëindigd indien 4 min. lang geen toetsen worden
ingedrukt, het display geeft daarna de actuele cv-aanvoertemperatuur aan.
De tabel 8.1 geeft een overzicht van de meest voorkomende statuscodes.
Aanwijzingen bij de warmwaterfunctie
S.10
warmwatervraag
S.13
ontsteken
S.14
brander aan
S.15
ventilator en pompnaloop
S.17
pompnaloop
Aanwijzingen bij de boileropwarmfunctie
S.20
opwarmen actief
S.23
ontsteken
S.24
brander aan
S.25
ventilator en pompnaloop
S.27
pompnaloop
S.28
wachttijd
Aanwijzingen door installatie-invloeden
S.30
geen warmtevraag regelaar (aan/uit regelaar)
S.31
zomerfunctie actief
S.32
vorstbeveiliging primaire warmtewisselaar actief
S.34
vorstbeveiliging actief
S.36
warmtevraag regelaar = < 20 °C (analoogregelaar)
S.39
aanlegthermostaat contact "open”
S.42
Gasafvoerklep open (bevestigingssignaal van de
Afb. 8.1 Statuscodes
8.2 Diagnosecodes
Via de diagnosecodes kunnen bepaalde instellingen worden gewijzigd en kunnen bepaalde meetwaarden worden
weergegeven.
De diagnosecodes worden opgeroepen door:
• druk gelijktijdig de "i” en de "+ "-toets in. In het display verschijnt "d.0”;
• blader met de "+” of de "-"-toets naar het gewenste
diagnosenummer;
• druk op de "i”-toets, het display geeft de onder het
diagnosenummer verborgen informatie weer;
• druk op de "+” of "-"-toets om de informatie te wijzigen, de informatie gaat nu knipperen;
• druk op de "i” toets tot de informatie niet meer knippert. De nieuwe informatie wordt in het geheugen
vastgelegd.
• druk gelijktijdig op de "i” en de "+" toets, de diagnosefunctie wordt beëindigd en er wordt teruggekeerd
naar de actuele aanwijzing van de cv-aanvoertemperatuur. Ook nadat ca. 4 min. geen toets is ingedrukt
wordt teruggekeerd naar de actuele aanwijzing van de
cv-aanvoertemperatuur.
gasafvoerklep blokkeert het branderbedrijf)
S.52
apparaat bevindt zich in de wachttijd (20 min)
omwille van uittreding van afvoergas
S.53
20 minuten wachttijd door watergebrek (spreiding
tussen NTC-voelers te groot)
S.54
20 minuten wachttijd door watergebrek (temperatuurgradient NTC-voelers te groot)
Tab.8.1: Statuscodes
22
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 23
Status-, diagnose- en storingscodes 8
Betekenis van de diagnosecodes
Code
d. 0
Betekenis
cv-deellast
d. 1
d. 2
d. 3
d. 4
d. 5
d. 6
d. 7
d.61
d.64
d.65
d.67
d.68
d.69
Pompnalooptijd voor cv
brandervertragingstijd voor cv
warmwateruitstoomtemperatuur (combitoestel)
boilertemperatuur (cv-ketel met boiler)
cv-aanvoertemperatuur
warmwateruitstoomtemperatuur
1. boilertemperatuur (cv-ketel met boiler)
2. warmhoudtemperatuur (combitoestel)
gevraagde cv-temp. van 7,8,9 regelaar
interne cv-pomp
externe pomp
externe tapwatercirculatiepomp
ingesteld toerental cv-pomp (alleen van
toepassing bij een modulerende pomp)
actuele toerental pompt
Omschakeling aanvoer/retourregeling voor cv
warmwatervraag
zomerfunctie (verwarming)
luchtdrukverschilschakelaar
gevraagd ventilatortoerental
actueel ventilatortoerental
stand van de driewegklep
cv-aanvoertemperatuur
cv-retourtemperatuur
correctie buitentemperatuur
buitentemperatuur
aantal uitschakelingen van de
maximaaltemperatuurbegrenzer
aantal ontsteekpogingen bij de laatste storing
gemiddelde ontsteektijd
maximale ontsteektijd
resterende brandervertragingstijd
aantal ontsteekfouten in de 1e poging
aantal ontsteekfouten in de 2e poging
d.71
d.72
max. instelling cv-aanvoertemperatuur
pompnalooptijd met boiler via C1/C2
d.73
d.74
d.75
d.76
d.77
d.78
d.80
d.81
d.82
d.83
d.84
koppeling v/d warmhoudtemperatuur
wachttijd na boiler opwarmen
max. opwarmtijd voor een boiler zonder eigen regeling
ingestelde gassoort en toestelvermogen
deellast voor boiler opwarmen
cv-aanvoertemperatuur bij boiler opwarmen
aantal bedrijfsuren voor cv
aantal bedrijfsuren voor ww
aantal schakelingen voor cv
aantalschakelingen voor ww
serviceindicator
d.88
Onderdrukking vraag naar hergebruikt water
bij drukschommelingen
VRC 410 S herkent
ontvangst DCF 77 kloksignaal
d. 9
d.10
d.11
d.13
d.14
d.15
d.17
d.22
d.23
d.24
d.33
d.34
d.35
d.40
d.41
d.46
d.47
d.60
d.90
d.91
Getoonde waarde/ingestelde waarde
Instelwaarde tussen 12,8 en 24,4 kW
(fabrieksinstelling 24,4 kW)
1, 2, 3….60 min; fabrieksinstelling 5 min
8, 9, 10...60 min; fabrieksinstelling 15 min
actuele waarde in °C
actuele waarde in °C
ingestelde waarde in °C
ingestelde waarde in °C
instelbaar tussen 40 en 70 °C (uit = 15 °C)
instelbaar tussen 40 en 65 °C
in °C
1 = aan; 0 = uit
1 = aan; 0 = uit
1 = aan; 0 = uit
ingestelde waarde in %. Mogelijke instellingen:
Auto, 53, 60, 70, 85, 100%
actueel toerental in %
0 =aanvoer; 1 = retour
stromingssensor: 1 = aan; 0 = uit
1 = cv aan 0 = cv uit (zomerfunctie)
1 = heeft geschakeld 0 = heeft niet geschakeld
uitlezing is toerental x10
itlezing is toerental x10
1 = warm water 0 = verwarming
in °C
in °C
-10...+10 K; fabrieksinstelling: 0
in °C
aantal
aantal
in seconden
in seconden
in minuten
aantal
aantald.70 functie driewegklep 0 = normaal bedrijf
1 = middenstand voor aftappen
2 = alleen cv (gebruik van externe driewegklep)
instelbereik 50….87 °C (fabrieksinstelling 82 °C)
instelbereik: 0, 1, 2...250 s
fabrieksinstelling: 80 s
instelbereik: -15...+15 K; fabrieksinstelling: -12 K
instelbereik: 0... 5 min; fabrieksinstelling: 1 min
instelbereik: 20, 21, 22... 90 min; fabrieksinstelling: 30 min
instelbereik: 10….24 kW; fabrieksinstelling: 24 kW
instelbereik: 20... 90 °C; fabrieksinstelling: 85 °C
u xx . 1.000 + xxx (in uren)
u xx . 1.000 + xxx (in uren)
u xx . 100.000 + xxx . 100 (aantal)
u xx . 100.000 + xxx . 100 (aantal)
xxx . x10 uren tot de volgende onderhoudsbeurt;
„---“ uitgeschakeld
0 = geen onderdrukking (fabrieksinstelling)
1 = onderdrukking vraag naar hergebruikt water voor 2 sec.
1 = ja; 0 = nee
0 = nee 1 = ja 2 = gesynchroniseerd 3 = geldig
Tab.8.2: Diagnosecodes
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
23
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 24
8 Status-, diagnose- en storingscodes
8.3 Storingscodes
Bij storing geeft het display een storingscode weer. Alle
andere aanwijzingen worden door de storingscode verdrongen. De storing kan worden gereset door op de
"reset” toets te drukken.
De storing wordt aangegeven met de letter "F” gevolgd
door een getal, bijv. "F.10”. Bij het gelijktijdig voorkomen
van meerdere storingen worden deze voor ca. 2 sec.
achtereenvolgens getoond.
8.4 Storingsgeheugen
In het storingsgeheugen worden de laatste 10 storingen
opgeslagen. Om deze op te roepen moet gelijktijdig de
"i” en "-"-toets ingedrukt worden. Met de "+”-toets kan
dan door het storingsgeheugen worden gebladerd.
Betekenis van de storingscodes
Aanwijzing
Betekenis
Oorzaak
F. 0
onderbreking cv-aanvoervoeler
NTC-stekker los of NTC-voeler defect
F. 1
onderbreking retourvoeler
NTC-stekker los of NTC-voeler defect
F.10
kortsluiting aanvoervoeler
NTC-stekker defect of kortsluiting, NTC-voeler defect
F.11
kortsluiting retourvoeler
NTC-stekker defect of kortsluiting, NTC-voeler defect
F.20
max. temperatuurbegrenzer (aanvoertemperatuur te hoog)
Maximaaltemperatuur T1 of T2 overschreden
F.22
droogkookbeveiliging (geen water in toestel)
Te weinig water in het toestel, pomp defect
intern lek in de VUV
F.23
watergebrek (temperatuurspreiding te groot)
Te weinig water in het toestel, pomp defect
Pompcapaciteit te gering
F.24
watergebrek (temperatuur stijgt te snel)
Te weinig water in het toestel, pomp defect
F.27
onterecht ionisatiesignaal
gasmagneetventiel defect, ontsteekautomaat defect
F.28
geen ontsteking tijden opstarten
geen of te weinig gas, ontsteektrafo defect
ionisatie-elektrode defect
F.29
vlam gedoofd tijdens bedrijf
geen of te weinig gas
F.32
vorstbeveiliging actief
geen toerentalsignaal van de ventilator
of toerentalafwijking te groot
F.33
vorstbeveiliging heeft driemaal gereageerd en is actief
geen signaal van de drukwachter
Reservedrukdoos moet met schakelpunt 95/80 Pa
gebruikt worden
F.36
TTB storing
F.37
ventilatortoerental tijdens bedrijf te hoog of te laag
drukwachter defect, ventilator defect, elektronica defect
F.38
kortsluiting ventilator
ventilator defect
F.41
geen gaszijdige instelling (nieuwe elektronica)
F.60 - F.67
elektronica defect
storing elektronische regelaar
Tab.8.4: Foutcodes
24
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 25
Serviceteam en fabrieksgarantie9
9 Serviceteam en fabrieksgarantie
Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer
(020) 565 92 20.
Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende
installateur conform de installatievoorschriften van het
betreffende product. De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van
Vaillant BV. arantiewerkzaamheden worden uitsluitend
door de servicedienst Vaillant BV of door een door
Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien
vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant
BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de
algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
25
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 26
10 Recycling
10 Recycling
Bij Vaillant producten is de latere recycling een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling. Hiervoor zijn
strenge eisen vastgesteld. Met de materiaalkeuze wordt
i.v.m. recycling, demontage en scheiding van diverse
materialen rekening gehouden.
De thermoCOMPACT bestaat voor 92% uit metalen die
hergebruikt kunnen worden. De kunststoffen zijn allemaal gecodeerd zodat sortering voor de latere recycling
eenvoudig realiseerbaar is.
De verpakking is tot een minimum gereduceerd. De
materiaalkeuze is zodanig dat deze voor 100% recyclebaar is.
26
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
834729_17NL_102006
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 27
Technische gegevens 11
11 Technische gegevens
thermoCOMPACT
VC 255/3
VCW 255/3
Eenheid
Nominale belasting (onderwaarde)
26,6
26,6
kW
Minimale belasting (onderwaarde)
13,9
13,9
kW
Nominaal vermogen voor cv (80/60)
24,4
24,4
kW
Nominaal vermogen voor warmwater
26,9*
26,6
kW
12,8
12,8
kW
95/140
95/140
°C
NOX-emissie
› 35
› 35
mg/kWh
Restopvoerhoogte voor cv
250
250
hPa
82 (87)
82 (87)
°C
300
300
kPa
Maximale waterdruk tapwaterzijdig
-
1000
kPa
Nominale Waterhoeveelheid voor cv
1032
1032
l/h
Warmwatertemperatuur (instelbaar)
-
35 - 65
°C
Warmwaterhoeveelheid
-
2,0 - 7,3
l/min
Aansluitingen cv-zijdig
3/4
3/4
"bu
Aansluitingen ww-zijdig
1/2*
3/4
"bu
Aansluiting gas-zijdig
15
15
mm
Dynamische gasvoordruk voor aardgas G25
25
25
hPa
Aansluitwaarde aardgas G25
3,0
3,0
m3/h
Elektrische aansluiting
230/50
230/50
V/Hz
Opgenomen vermogen max. (gemiddeld)
140 (85)
140 (85)
W
SV
SV/NZ/CW3
Maximale leidinglengte volgens Gaskeur CW klasse 3
n.v.t.
26,0
m
Hoogte
800
800
mm
Breedte
440
440
mm
Diepte
340
340
mm
60/100
60/100
mm
42
45
kg
IP X4D
IP X4D
Minimum vermogen
Verbrandingsgastemperatuur (min/max)
Maximaal instelbare cv-aanvoertemperatuur.
Maximale druk cv-zijdig
Gaskeurlabels
Aansluiting verbrandingsgasafvoer
Gewicht
Elektrische beschermingsgraad
*) voor indirect gestookte boiler VIH…
Gas-wandketel VC/VCW 255/3
27
12.10.2006 16:44 Uhr
Seite 28
834729_17NL 10 2006
834729_17NL_102006
Download PDF

advertising