Coiler | AT-2200 | AT-2200 - Amazon Web Services

...a step into a digital world
150317 • 02377
AT-2200
Operatörs-styrd 3G-repeater
För Telia/Tele2/Telenor/Tre
AT-2200 är en 3G-repeater som kan användas på alla ställen där mottagningen inomhus för telefoni och data är för svag. AT-2200
är en professionell enhet som följer Europeiska riktlinjer och är godkänd av alla operatörer i Sverige. Effektiva filter och lågbrusteknik
ger en hög förstärkning utan att dina grannar och andra operatörer störs. AT-2200 finns i tre olika utförande och är operatörslåst för
den operatör som repeatern är byggd för. Bandbredd upp till 20MHz innefattar även de nya kraven från operatören "3".
Det som framför allt utmärker AT-2200 är Coilers patenterade ICS-teknik. (Isolation Cancellation System) som minimera filtreringsproblem och den "rundgång" som är det största problemet vid användning av repeatrar. Driftsättningen kan i princip inte vara enklare.
"Plug&Play" gör att flertalet användare själv kan driftsätta enheten.
Den medföljande utomhusantennen monteras om möjligt med fri sikt mot sändaren. Anslut nätdelen, så startas enheten och du får
omedelbart bättre 3G täckning. Behövs det täckning i flera rum går det via en extern port att ansluta en extra inomhusantenn och
vid behov kan förstärkningen regleras. Ett smart fäste medföljer som tillåter ett flertal olika montagesätt och placeringar.
För områden med mycket svag 3G-täckning rekommenderar vi en större och högre placerade utomhusantenner typ PRO-1500.
Art. nr:
E-nr:
Benämning
633 86 60
633 86 62
633 86 63
60 005 59
60 005 60
60 005 61
AT-2200/Telenor, Coiler 3G repeater
AT-2200/"3", Coiler 3G repeater
AT-2200/Telia-Tele2), Coiler 3G repeater
I serien finns också PS-2200, som är en större modell
www.macab.com
... a step into a digital world
DONER > Mottagning (utomhus)
SERVICE > Sändning (inomhus)
Utomhusantenn
Baksidan
Framsidan
Paketet innehåller
•Repeater AT-2200 för vald operatör
•Nätdel till AT-2200
•Multifäste för AT-2200
•Antenn för yttre bruk 7 dBi
•Fäste för antenn
•Kabel 10 m
AT-2200 är frekvensbestämda
AT-2200 är frekvensbestämda och kan inte ändras. De finns i olika modeller beroende på operatör enligt nedanstående information.
Art. nr:
Operatör
Frekvens "ner"
633 86 63
Telia/Tele 2
DL: 2149,9-2169,7 MHz
633 86 62
Hi3G (Tre)
DL: 2130,1–2149,9 MHz
633 86 60
Telenor
DL: 2110,3–2130,1 MHz
GRG-Macab AS
Lierstranda 82 NO-3414 Lierstranda, Norway
Phone: +47 32 22 99 90 Fax: +47 32 22 99 91
firmapost@grg-macab.no
Macab AB
Post: Box 3 SE-231 21 Trelleborg, Sweden
Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg
Tel: +46 (0) 410 36 36 10 Fax: +46 (0) 410 36 36 01
info@macab.se
www.macab.com
Max Nordic A/S
Køgevej 70 B, DK-4652 Hårlev, Denmark
Telefon: +45 31 68 20 10
salg@max-nordic.com
Download PDF

advertising