Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent

Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent
ascom
Ascotel Office 45 / Office 45pro
System Assistent betjeningsvejledninger til
slutbrugeren
www.ascom.com/ec/documents
20321643en_ba_b0
Betjenings- og displayelementer
Betjenings- og displayelementer
1
2
3
4
1: K
2: D ORTNUMMER
3 : L OE S T I N A T I O N
6: SE
RV
4: LO KALNUMMER
KAL K
L I S T E 7 : S A M T AI C E C O N F I G
5:
ON
LE RE
8: HO
G I S T R.
V Æ L G :O P T A G E T D IF I G .
9
.
: P A ST E L
SP.
## M
0
: OTH SWORD
ENU :
Ok
E
R
S
CONFI
Tilba YSTEM ASS
G
.
ge
ISTEN
<_
T
_>
##
Afslu
t
1
Display
• 1. - 5. linie: menuer
• 6. linie: promt
• 7. linie: aktiv menu
• 8. linie: Foxtastfunktioner
2
Foxtast
Multifunktionstast:
• Kort: Aktiverer tildelt funktion
3
Direkte valgtaster
Valg af numre på listen:
• Tryk 1x: venstre kolonne
• Tryk 2x: højre kolonne
4
Scrolltasterne
Ændrer data
Bemærk
2
For en mere detaljeret beskrivelse af betjenings- og displayelementerne,
referer venligst til afsnittet "Brug af display- og betjeningselementer".
Indhold
Indhold
Betjenings- og displayelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Menutræ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hvad handler dette dokument om? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af display og betjeningselementerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Start og afslutt System Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menuvejledt navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Behandling af indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstillinger med System Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kortnumre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Destinationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lokalnummerliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lokalinstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Optaget display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedligeholdelsesindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Udlæsning af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Password. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Andre indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Henvisning til andre dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3
Menutræ
Menutræ
Formålet med menutræet
Menutræet illustrerer System Assistentens struktur. Dette giver nem og hurtig adgang til
indstillingsmulighederne.
I menuen kan du gå direkte fra System Assistentens rod til de forskellige undermenuer. Herfra er der
adgang til undermenuer, hvor der er mulighed for at lave personlige indstillinger. For at nå ud til de første
to forgreninger (menu-niveauer), tast det viste ciffer. Telefonens display vil vise dig, hvordan du kan
komme til de andre undermenuer. Proceduren er også beskrevet i denne vejledning. Strukturen er baseret
på menutræet.
1: KORTNUMMER
ABBR.DIAL.NO.
2: NAVN
3: TELEFONNUMMER
2: DESTINATION
1: RING DESTINATION
1: NAVN
DDI NUMMER
SWITCH POS. 1
SWITCH POS. 2
SWITCH POS. 3
2: ALARM-NUMMER
1: SWITCH POS. 1
2: SWITCH POS. 2
3: SWITCH POS. 3
3: KODET KALD
1: KODET KALD 1
2: KODET KALD 2
3: KODET KALD 3
4: KODET KALD 4
5: KODET KALD 5
4: FORSTYR IKKE
1: VIDERESTIL TIL
5: STEDFORTRÆDER
1: KLOKKE
2: STEDFORTRÆDER
6: KONFERENCER
1: MEDLEM 1
2: MEDLEM 2
3: MEDLEM 3
4: MEDLEM 4
5: MEDLEM 5
7: HOTLINE
1: HOTLINE 1
2: HOTLINE 2
3: HOTLINE 3
4
4: HOTLINE 4
5: HOTLINE 5
8: KLOKKE
1: SWITCH POS. 1
2: SWITCH POS. 2
3: SWITCH POS. 3
9: CAPOLINEA
3: LOKALNUMMERLISTE
4: LOKAL KONFIG.
1/3 1: NAVN
2: OPTAGET DISP.
3: HOTLINE
4: PRÆ.VIDERESTIL
2/3 1: RING F.VIDRST.
2: PRÆ.VIDERESTIL
3: MEDF V.OPTAGET
4: SØGER NR.
3/3 1: KODET KALD
2: AFDELING
3: CIFFER SPÆRRE
4: TELEFONSPÆRRE
5: GÆST INDTIL
4: LOKAL KONFIG. (PISN)
1: NAVN
2: RUTE
3: PISN-LO-NR
4: CLIP VALG
5: OPTAGET DISP.
VERSION 1
VERSION 2
VERSION 3
...
6: SERVICE KONFIG.
1: PRINT ALT
2: PRINT U/KORTNR.
Menutræ
3: VEDLIGEHOLD
1: STATUS
2: SYSTEM FAILURES
3: STRØMAFBRYDELSE
4: HÆNDELSER
4: LICENS
1/3
EID
CID
MAC
2/3 1: LIC
3/3
LICENCES
5: VIS
1: VIS
2: SYSTEM TIME
3: SYSTEM DATE
2: VÆRELSE STATUS
3: VÆKNING
4: KONFIGURER
1: VÆRELSE-VÆRELSE
2: SLET NAVNE
3: FAKTURA
4: VÆKNING
9: PASSWORD
0: ANDET
1: LOG ON/OFF DECT HANDSET
1: LOG ON
2: LOG OFF
3: ÆNDRE ADGANGS KODE
6: FJERN KONTROL
1: TILLAD
2: PASSWORD
2: DECT BESKED DESTINATION
7: FJERNPROG.
3: LEAST COST ROUT.
1: LCR TIL/FRA
2: UDBYDER TABEL
7: SAMTALE REGISTR.
1: TÆLLER STATUS
1: LOKAL
2: AFDELING
3: BYLINIE
4: BOKS/VÆRELSE
2: RAPPORT
1: LOKAL
2: AFDELINGER
3: BYLINIE
4: BOKS/VÆRELSE
5: ALLE
4: BESKEDER/GRUPPEK
1: BESKED OG STEMMEKALDS
GRUPPER
2: BESKEDER
3: SLET ALLE BESKEDER
4: REDUCER BESKEDER
5: AKTIVER FORVALGT TEKST
8: HOTEL
1: VÆRELSE KONFIGURATION
1/2 1: NUMMER
2: VÆRELSE STATUS
3: NAVN
4: VÆKNING
5: TÆLLER STATUS
2/2 1: BYLINIEADGANG
2: VÆRELSE-VÆRELSE
3: TAKSERING
4: HOTLINE
5
Hvad handler dette dokument om?
Hvad handler dette dokument om?
System Assistent
Formålet med disse instruktioner er at vise, hvilke indstillinger du kan udføre på Ascotel telefonanlægget.
Dit værktøj til dette er "System Assistent" -menuen. Brug din Office 45 eller 45pro for at ændre disse
indstillinger. Standard brug af Office 45 og 45pro er beskrevet i de respektive manualer.
Da du ofte skal bruge bogstaver, kan det være en fordel at anskaffe dig et alfatastatur (AKP). Med et
alfatastatur kan du nemt og hurtigt indtaste de data, som du ellers skulle indtaste på telefonens taster.
Oversigt over indstillinger, som er tilgængelige med System Assistenten
Herunder er et udvalg af de indstillinger, som du kan udføre ved hjælp af System Assistenten:
• Anvendelse af hotelfunktioner til f.eks. vækning, udskrivning af regning.
• Ændre navne.
• Redigere kortnumre.
• Tildele telefonnumre
• Tillade ekstern fjernkontrol.
• Ændre system tid og dato.
• Åbne/lukke telefon og spærre cifre.
• Specificere numre til hvilket nødkald, viderestilling eller dørklokke, der skal rutes til.
• Ændre konto / debiteringscentre.
• Opsætning af numre for lokalnummeroversigt.
• Melde trådløse telefoner til og fra i systemet.
• Indtastning af licenskoder for udvidelse af systemet.
For en komplet oversigt over System Assistent, se venligst menutræet i starten af denne vejledning.
Indexet i slutningen af denne manual vil også give dig yderligere information.
Med System Assistent kan du kun ændre nogle af systemindstillingerne, ikke alle. Indstillingerne beskrevet
her kan også ændres af din installatør eller systemansvarlige via AIMS-programmet enten lokalt eller
eksternt sted. For at ekstern programmering kan anvendes skal du tillade dette i systemet.
Systemet som helhed er fra starten programmeret af installatøren eller systemadministratoren ved hjælp
af AIMS-programmet. Dette inkludere for eksempel opsætning af direkte indvalgsplan (DDI),
Calldistribution element (CDE), og definering af bylinier mm.
Data backup
Indstillinger, som du laver på systemet ved hjælp af System Assistent, bliver ikke gemt og vil blive slettet,
hvis telefonanlægget bliver genstartet. Af denne årsag, ville det være en fordel, hvis du får
systemadministratoren eller installatøren til at gemme indstillingerne ved hjælp af AIMS programmet.
Dette kan også gøres ved hjælp af fjernprogrammering.
6
Hvad handler dette dokument om?
Ekstern programmeringsadgang
Der er tre niveauer ved ekstern programmering ved brug af AIMS programmeringssoftware:
• Ingen adgang (No access)
• Adgang én gang (One-off access)
• Permanent adgang (Permanent access)
Tilladelse til ekstern adgang gives i systemassistenten. Adgang til systemprogrammeringen af andre
brugere er spærret, når du bruger System Assistent-menuen, og kun du kan ændre systemets indstillinger.
For at aktivere ekstern systemprogrammering skal du forlade menuen.
Password
For at få adgang til "System Assistent"-menuen skal du have et password. Systemadministratoren kan
hjælpe dig med password.
7
Brug af display og betjeningselementerne
Brug af display og betjeningselementerne
Indstillingerne i System Assistent er normalt de samme for 45 og 45pro telefoner. Udover telefonens
indstillinger, tilbyder System Assistent ekstra grundlæggende betjeningsfunktioner; og nogle indstillinger
udføres anderledes. Disse betjeningsfunktioner beskrives nedenfor. Du skal være fortrolig med dem for
at kunne ændre systemindstillinger.
En række fremgangsmåder, såsom brugerindstillinger er illustreret i afsnittet "Indstillinger med System
Assistent", forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende betjenings fremgangsmåder og
beskriver derfor kun de foretagede ændringer. Du skal derfor være sikker på, at du har været igennem
disse fremgangsmåder mindst én gang på din telefon, inden du ændrer på indstillingerne.
Start og afslutt System Assistent
Start System Assistent
For at starte "System Assistent" til systemindstillinger skal du have et password. System administratoren
kan hjælpe dig med password.
Tryk Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "Prog.".
MENU
Prog.
Tryk "Prog." på Foxtasten.
Tryk på Menutasten gentagne gange, indtil displayet viser "PBX-System".
MENU
PBX system
☛
Tryk "PBX System" på Foxtasten.
Indtast password.
OK
Tryk "OK" på Foxtasten.
Displayet viser "System Assistent"-menuen eller alarmbeskeder.
OK
Hvis der er alarmbeskeder:
Bekræft beskederne ved at trykke "OK" på Foxtasten igen
Displayet viser "System Assistent"-menuen.
1: KORTNUMMER
6: SERVICE CONFIG.
2: DESTINATION
7: SAMTALE REGISTR.
3: LOKALNUMMERLISTE 8: HOTEL
4: LOKAL KONFIG.
9: PASSWORD
5: OPTAGET DISP.
0: OTHER CONFIG.
VÆLG:
## MENU : SYSTEM ASSISTENT
##
Ok
Tilbage
<_
_>
Afslut
"System Assistent" startside
8
Brug af display og betjeningselementerne
Afslut System Assistent
De ændringer, du har lavet, godkendes kun, hvis du har bekræftet det sidste input med "OK" på
Foxtasten, eller du har udført et skift (fx "JA/NEJ"). Du kan afslutte og forlade "System Assistent" menuen
til enhver tid ved at trykke "Afslut" på Foxtasten.
Afslut
Tryk "Afslut" på Foxtasten.
Telefonen er i standby tilstand.
Brug af telefonen under indstillinger i System Assistent
Du kan ikke bruge telefonen, mens du er i System Assistent. Hvis du løfter håndsættet eller besvarer et
opkald, afslutter og forlader du automatisk System Assistent.
Menuvejledt navigation
Vælge en undermenu eller menumulighed med en ciffer tast
System Assistent startside viser 10 undermenuer, der hver især hører til et ciffer. Disse undermenuer er tit
underinddelt i endnu flere undermenuer. Du kan få adgang til undermenuerne ved at trykke på
tilsvarende ciffertast. Menustrukturen er vist med et menutræ i starten af disse vejledninger.
Der er mindst et menupunkt, hvor du selv kan vælge, hvordan du ønsker at behandle det. Displayet viser
de forskellige valgmuligheder.
Tryk ciffertasten for undermenuen.
Displayet viser den udvalgte undermenu.
☛
Bemærk
Eksempel
GHI
4
Hvis menuen ikke har undermenuer, kommer du til menuindstilling.
System Assistent startside viser de nummererede undermenuer. Du ønsker at
gå til undermenu "4-LOKAL KONFIG".
Tryk ciffertast 4.
Displayet viser dig valgmulighederne for at behandle indstillingerne.
1: VIS
2: ÆNDRE
3: PRINT
VÆLG:
## MENU : LOKAL KONFIG.
Ok
Tilbage
<_
_>
##
Afslut
"Bruger indstillinger" Undermenu
9
Brug af display og betjeningselementerne
Forlad et menuniveau
Ved at trykke "Tilbage" på Foxtasten rykker du et niveau op. Du er nu rykket et niveau op i menutræet.
For at være sikker på, at du bliver i System Assistent, må du kun gå tilbage til System Assistent startside.
Eksempel
Tilbage
Bemærk
Du er i "Lokal konfig" undermenu og ønsker at gå tilbage til System
Assistent startside.
Tryk "Tilbage" på Foxtasten.
Du er nu på det næsthøjeste menu niveau, System Assistent startside.
Hvis du har et Alfatastatur kan du bruge Endtasten i stedet for "Tilbage" på
Foxtasten i System Assistent. Endtasten på 45 / 45pro telefonen har samme
funktion.
Behandling af indstillinger
Der gives følgende muligheder for indstillinger af et menupunkt: "VIS", "ÆNDRE" og "PRINT"; "SLET"
eller "UDSKRIV OG SLET" er også ofte muligt. "PRINT" muligheden sender data til et valgt interface.
En printer er normalt forbundet med dette interface. Der kan dog også tilsluttes en pc til behandling af
den sendte data.
Funktionsmulighederne er vist på displayet. Afhængig af de valgte muligheder, der er vist, kan
indstillingerne vises, udskrives eller slettes. Hvis du vælger "PRINT OG SLET", bliver indstillingerne
automatisk slettet efter udskrivningen.
Telefonlås-indstillingen under brugerindstillinger bruges her for at illustrere et par eksempler. Afsnittet
"Indstillinger med System Assistent" forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende betjenings
fremgangsmåder og beskriver derfor kun de foretagede ændringer.
Display
Du ønsker indstillingerne vist på displayet.
Eksempel
☛
1
☛
10
Du vil gerne vide, om en bruger har låst sin telefon.
Fremkald "Lokal konfig" menuen.
Displayet viser "Lokal konfig: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".
Tryk ciffertast 1.
Displayet beder dig om at indtaste brugerens telefonnummer.
Indtast telefonnummeret på den bruger, hvis indstillinger du ønsker at se.
Brug af display og betjeningselementerne
OK
Tryk "OK" på Foxtasten.
Displayet viser informationer omkring navn, optagetdisplay, hotline samt
viderestilling. For at se indstillingen til telefonlås skal du gå til en anden side
(se "Brug af navigation gennem sider").
Bemærk
Hvis du har et Alfatastatur kan du bruge Returtasten i stedet for "OK"
Foxtasten i "System Assistenten" . Men Returtasten fører dig kun fremad.
Brug af piletasterne til navigering gennem sider
Et undermenupunkt kan indeholde en liste over mange numre. Hvis datajournalerne ikke kan vises på
samme tid, er numrene fordelt og vist på flere sider. Sidenummer samt antal af sider vises i displayets
nederste højre hjørne, for eksempel "1/3", som den første af tre sider. Du kan bruge "<-" og "->" på
Foxtasten til at bladre fra en side til en anden.
Eksempel
Du vil gerne vide, om en bruger har låst sin telefon, og du har fremkaldt
Lokal Konfig for vedkommendes telefonnummer. Displayet viser ikke den
ønskede information, men i stedet "1/3" i det nederste-højre hjørne.
->
For at bladre videre til den anden side: Tryk "->" på Foxtasten.
Displayet viser information omkring viderestilling efter første ringetone,
forudprogrammeret viderestil, Medflyt hvis optaget, personsøgenummer,
og "2/3" i det nederste højre hjørne.
->
For at bladre videre til den tredje side: Tryk "->" på Foxtasten.
Displayet viser indstillingerne til kodet kald, omkostningscenter,
cifferspærring samt telefonlås. Dette viser, om telefonlåsen er aktiveret
eller deaktiveret.
KODET KALD
AFDELING
TELEFONSPÆRRE
TELEFONSPÆRREE
: 2
: _
: CIF. SPÆRREI I= 1 E= 1
: FRA
RUFMUSTER
MERE
MED , 1_ÆNDRE : 2
_ :25
== KOSTENSTELLE
VIS : LO 0.10_1 :NR.
3/3
I_ 1 E_ 1
Ok TELEFONSPERRE
Tilbage
<_ : WAHLKONTR.
_>
Afslut
TELEFONSPERRE
:
RUFMUSTER
2
MERE
MED , 1_ÆNDRE :
:NR.
_ :25
== KOSTENSTELLE
VIS
:
LO
0.10_1
2/3
WAHLKONTR.
I_ 1 E_ 1
Ok TELEFONSPERRE
Tilbage
<_ :
Afslut
TELEFONSPERRE
: _>
MERE MED , 1_ÆNDRE
== VIS : LO 0.10_1 NR. :25
1/3
Ok
Tilbage
<_
_>
Afslut
Ændre displaysiden i "Lokal konfig" menuen
<-
Du kan bruge "<-" Foxtasten for at gå tilbage til den foregående side.
Bemærk
Hvis du har et Alfatastatur, kan du principielt godt bruge piletasterne
i stedet for "->" og "<-" på Foxtasterne i System Assistent.
og
11
Brug af display og betjeningselementerne
Brug af scrolltasterne for at navigere gennem journaler
En datajournal kan indeholde et eller flere numre. Hvis datajournalerne ikke kan vises på samme tid,
er numrene fordelt og vist på flere sider.
Du kan gå til andre datajournaler ved at trykke " " eller " " scrolltasten. Det betyder, at du kan hoppe
fra den udvalgte data fra et telefonnummer til dataen fra et andet telefonnummer.
Eksempel
Du vil gerne vide hvilken bruger, der har låst sin telefon.
Indtast et telefonnummer på en af brugerne for at få vist vedkommendes
telefonlåsindstilling. Se eksemplet under "Display".
☛
Tryk " " eller " " scroll tasten.
Displayet viser enten næste eller foregående journal.
Bemærk
Hvis du har et Alfatastatur kan du principielt godt bruge piletasterne
i stedet for " " eller " " scrolltasterne i system assistent.
KODET KALD
AFDELING
TELEFONSPÆRRE
TELEFONSPÆRRE
og
: 2
: _
: WAHLKONTR. I= 1 E= 1
: AUS
RUFMUSTER
MERE
MED , 1_ÆNDRE : 2
_ :25
== KOSTENSTELLE
VIS : LO 0.10_1 :NR.
3/3
I_ 1 E_ 1
Ok TELEFONSPERRE
Tilbage
<_ : WAHLKONTR.
_>
Afslut
TELEFONSPERRE
:
RUFMUSTER
2
MERE
MED , 1_ÆNDRE :
:NR.
_ :26
== KOSTENSTELLE
VIS
:
LO
0.11_1
3/3
WAHLKONTR.
I_ 1 E_ 1
Ok TELEFONSPERRE
Tilbage
<_ :
Afslut
TELEFONSPERRE
: _>
MERE MED , 1_ÆNDRE
== VIS : LO 0.14_1 NR. :27
3/3
Ok
Tilbage
<_
_>
Afslut
At gå fra en datajournal i telefonlås "Lokal konfig" til en anden.
Bemærk
12
Hver gang du går fra en datajournal til en anden, er du på
brugerindstillingssiden, som viser telefonlåsindstillingen. For at se den valgte
brugers indstillinger på andre sider, brug "->" eller "<-" på Foxtasten.
Selvom denne måde er praktisk, kan den dog resultere i, at der bliver lavet
indstillinger til den forkerte bruger. Du skal derfor huske at notere
informationen på den viste datajournal.
Brug af display og betjeningselementerne
Ændringer
Du ønsker at ændre bestemte indstillinger. Indstillingerne kan være navne, numre eller skift, for eksempel
"JA/NEJ" eller "TÆNDT/SLUKKET".
Navne og numre kan bare overskrives. Når du er færdig, skal du kun bekræfte ændringerne med "OK"
på Foxtasten. For at slette eksisterende indstillinger uden at erstatte dem med nye, skal du overskrive dem
med "-". Skift ændringer kan gennemføres, så snart den tilsvarende position bliver indkaldt.
Eksempel
Du ønsker at aktivere eller deaktivere ekstern fjernbetjening.
MNO
Tryk ciffertast 6.
Displayet viser "VEDLIGEHOLDELSE".
MNO
Tryk ciffertast 6.
Options: "1: Tilladt" eller "2: PASSWORD".
6
6
1
Eksempel
☛
ABC
2
☛
OK
1
☛
Bemærk
OK
Tryk ciffertast 1.
Displayet skifter frem og tilbage mellem "TÆNDT" og "SLUKKET", for hver
gang tasten trykkes.
Du ønsker at ændre et brugernavn.
Indkal "Lokal konfig" menuen.
Efter tryk på tast har du mulighed "1: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".
Tryk ciffertast 2.
Displayet beder dig om at indtaste brugerens telefonnummer.
Indtast telefonnummeret på den bruger, hvis navn du ønsker at ændre.
Tryk "OK" på Foxtasten.
Displayet viser de indstillinger, der tilhører dette telefonnummer, inklusive
"1: NAVN".
Tryk ciffertast 1.
Displayet beder dig om at indtaste brugerens navn.
Indtast det nye navn.
Hvis du ikke ønsker at erstatte det gamle navn med et nyt et, indtast "-" for
at slette navnet.
Tryk "OK" på Foxtasten.
Indstillingerne er gemt.
13
Brug af display og betjeningselementerne
Indtastning af specielle tegn
Selvom du ikke har et Alfatastatur kan du bruge *-tasten til indtastning af specielle tegn "-", "." og ":"
brug af *-tasten. Når den nye indstilling gemmes, konverterer telefonen "*" tegnet til det korrekte tegn.
Eksempel
For at indsætte en bindestreg.
Tryk *-tasten.
Displayet viser "*".
OK
Færdiggør indstillingen, og tryk "OK" på Foxtasten.
Displayet viser "-".
Udskriv
Displayet viser "UDSKRIV". Du kan nu sende dataen fra det udvalgte menupunkt via en grænseflade til
en outputanordning, fx en printer. Du kan også overføre dataen til en computer. Senere, vil der kun
bruges ordet "Udskriv" for dataoutput.
Eksempel
☛
DEF
3
Du ønsker at udskrive alle brugerindstillinger. (Du bør ikke teste denne
funktion, da printet kan være meget stor.)
Indkalde "Lokal konfig" menuen.
Displayet viser "1: VIS", "2: ÆNDRE" og "3: UDSKRIV".
Tryk ciffertast 3.
Data udskrives.
For at afbryde igangværende udskrivning: Tryk Endtasten.
END
14
Indstillinger med System Assistent
Indstillinger med System Assistent
Følgende beskrivelse fortæller generelle træk, hvordan du "Ændrer" systemindstillinger ved hjælp af
System assistent. Andre muligheder for redigering og indstillinger som "VIS", "PRINT", og "SLET" er
beskrevet under "Navigering". Der vil kun være refereret hertil, hvis yderligere informationer er
nødvendig.
Dette afsnit er baseret på strukturen af menutræet.
Underliggende afsnit er struktureret som følgende:
• Visning af tastekombination, som er nødvendig i menustien. Alt, hvad du behøver fra "System
Assistent" menuen, er at indtaste cifferet ud for ud for menupunktet. Alle indtastninger som f.eks.
"Telefonnummer" skal godkendes med tryk på "OK" på Foxtasten.
• Komplet menusti-reference.
• Beskrivelse af mulige ændringer.
• Hvor det er nødvendigt, en kort forklaring af indholdet af menupunktet og indtastningen.
Kortnumre
Kortnumre gør det nemt at ringe op til ofte anvendte telefonnumre. Interne eller eksterne telefonnumre
kan gemmes sammen med navn under hvert sit kortnummer. Når et kortnummer er gemt i systemet,
er nummeret tilgængeligt for alle telefoner. Telefonlås kan opsættes, således at kortnumre stadig er
tilgængelige.
Når et eksternt nummer skal gemmes, skal bylinieadgangkoden også indtastes (bylinieadgang er
normalt "0"). Brug bindestreg til at adskille bylinieadgang og telefonnummer (f.eks. 0-12345678).
Hvis du også indtaster navne i kortnummerlisten, kan nummeret findes ved hjælp af Navnekald. Første
del af et telefonnummer kan indtastes. Sidste del af telefonnummeret indtastes så manuelt af brugeren.
Eksempel: Nummeret 0-001212 og navnet "NY" (for New York) er gemt under kortnummer 7500.
Alle brugere, der ønsker at ringe til Manhattan, New York, finder "NY" ved navnekald og tilføjer selv
nummeret, der ønskes.
Ændring af navn og telefonnummer i et kortnummer
Menusti: 1-Kortnummer.
Kortnumre i systemet er fra 7000 til 7999, hvis de ikke er ændret af installatøren. Disse numre kan tildeles
navne og telefonnumre.
Displayet viser dig navnet, som aktuelt er tildelt kortnummeret. Hvis du ikke ønsker at overskrive et
eksisterende, men ønsker at oprette et nyt, indtaster du "-" i stedet for et navn. Systemet finder derefter
det først ledige kortnummer til dig.
Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.
15
Indstillinger med System Assistent
Destinationer
Lader dig bestemme, hvortil kald skal routes i bestemte situationer. Destinationer kan være interne eller
eksterne telefonnumre.
Ændring af ringedestinationen (CDE)
Menusti: 2-Destinationer/1-CDE indstilling.
Lader dig ændre navnet på en eksisterende ringedestination. DDI-nummeret i dag/nat/weekendstilling
(switch position) er vist.
Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.
Navnet anvendes til CNIP (Calling Name Identification Presentation) faciliteten. Navnet vises i displayet på
systemapparater eller ISDN-telefoner der ringes til.
Destinationer kan tildeles tre positioner (dag/nat/weekend). */# procedure kan anvendes til at skifte dag/
nat/weekendstilling.
Specificer hotlinedestinationer
Menusti: 2-Destinationer/2-Alarm nummer.
Lader dig indtaste et telefonnummer, der skal anvendes som alarmnummer i henholdsvis dag/nat/
weekendstilling. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/weekendstilling.
Alarmnummeret er prækonfigureret som nummer "12" i systemet. Enhver, der taster "12" på telefonen
ringer op til det alarmnummer, der er indtastet. Destinationen er kun gældende for dag/nat/weekend
gruppe 1. Destinationen kan være intern eller ekstern.
Tildeling af ringemønstre for fællesklokken
Menusti: 2-Destinationer/3-Kodet kald/2-Ændre.
Lader dig tildele een af fem forskellige ringerytmer på fællesklokkenets til en telefon.
Fællesklokken er en ekstern enhed, som kan tilsluttes centralen. Enheden kan f.eks. være en klokke eller
et visuelt signal. Enheden kan anvendes som stedfortræder for omstillingen eller som et simpelt
personsøgesystem. Du kan søge op til 5 forskellige personer med hvert sit ringemønster ved hjælp af
"Kodet kald" funktionen. En bruger, der kan genkende sit ringemønster, kan besvare opkaldet fra ethvert
lokalapparat. Ringemønstret består af et langt ringesignal efterfulgt af 1 til 5 korte ringesignaler. Kodet
kald nummer 1 til 5 bestemmer antallet af korte ring.
Specificer destination for "Forstyr ikke"
Menusti: 2-Destinationer/4-Forstyr ikke.
Lader dig specificere en fælles destination for viderestilling af kald. Kald til brugere, der har aktiveret
"Forstyr ikke" vil blive viderestillet til dette nummer.
16
Indstillinger med System Assistent
Specificer en destination for stedfortræder
Menusti: 2-Destinationer/5-Stedfortræder.
Giver dig mulighed for at viderestille kald til omstillingsbordet til en stedfortræder (et lokalnummer eller
fællesklokken). Indstillingen gælder alle omstillingsborde, der er tilsluttet samme system. Opkald til
omstillingsbordets lokalnummer viderestilles ikke med Stedfortræder.
Specificer medlemmer for konferencegrupper
Menusti: 2-Destinationer/6-Konferencer.
Lader dig tilføje eller fjerne medlemmer i fast konfigurerede konferencer. Hver konference kan indeholde
op til 5 medlemmer.
For at indsætte et medlem, indtast telefonnummeret på medlemmet. For at slette et medlem, indtast en
bindestreg "-" i stedet for telefonnummer.
I modsætning til variabel konference, hvor medlemmerne bliver kaldt op én efter én, bliver medlemmer
af en fast korference kaldt op samtidig. Kun eet eksternt medlem kan være med i en fast konference.
Specificer hotlinedestinationer
Menusti: 2-Destinationer/7-Hotline.
Lader dig specificere et telefonnummer for een af fem mulige Hotline.
En telefon kan tildeles en Hotline. Når røret løftes af telefonen, ringes der automatisk op til nummeret,
der er indtastet i Hotlinen. En hotline kan f.eks. anvendes til nødtelefoner i elevatorer, nødtelefoner ved
maskiner eller til af skaffe f.eks. en fax adgang til en bylinie, uden at der tastes "0" på faxen.
Hotlinedestinationer kan være interne eller eksterne.
Specificer dørklokkedestinationer
Menusti: 2-Destinationer/8-Klokke.
Lader dig specificerer et telefonnummer, hvorpå dørklokken skal ringe.
Du kan vælge, hvor der skal ringes i dag/nat/weekend. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/nat/
weekendstilling.
Der kan kun indsættes interne numre. Hvis den interne telefon er viderestillet til et eksternt nummer,
vil der også ringes til det eksterne telefonnummer.
Capolinea
Menusti: 2-Destinationer/9-Capolinea (Kun Italien).
Lader dig specificere en destination for Capolinea funktionen.
Du kan vælge hvor der skal ringes i Capolinea destinationer. */# procedure kan anvendes til at skifte dag/
nat/weekendstilling.
Capolinea funktionen er kun tilgængelig i Italien. Sikrer, at alle indkommende kald besvares. Kald der ikke
besvares inden 15 sekunder, viderestilles til Capolinea destinationen. Destinationen er altid et
omstillingsbord. Hvis Omstillingen er vidrestillet til et andet nummer (selv ekstern numer), vil denne
sestination blive kaldt.
17
Indstillinger med System Assistent
Lokalnummerliste
Lokalnummerlisten viser følgende pr. linie: Telefonnummer, Navn, og Interface (Port). Listen er designet
for at give overblik over lokalnumre, i modsætning til lokal konfig, hvor der er mere uddybende data på
et lokalnummer.
Ændre i lokalnummerlisten
Menusti: 3-Lokalnummerliste/2-Ændre/Nummer/Foxtast "OK"/1
Lader dig ændre navne i lokalnummerlisten.
Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.
Lokalinstillinger
Lader dig ændre følgende indstillinger for et lokalnummer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Navn
Optaget display
Hotline tildeling
Viderestilling
Medflytning
Søge nummer
Kodet kald på fællesklokken
Afdelinger
Spærretabel
Telefon lås
Afhængig af telefontype på lokalnummeret (alm. telefon, trådløse, søger, PISN), vil kun gyldige
menupunkter være tilgængelige. Dette betyder, at kun følgende menupunkter kan ændres under en
privat telefon/PISN (Private Integrated Services Network):
•
•
•
•
Navn
Rutenummer
PISN-telefonnummer
CLIP-valg
Lokalnummeret (PISN-nummeret) kan ikke ændres via System Assistent.
For at foretage ændringer i Lokal konfig, skal du vælge "Ændre" i "Lokal konfig" menuen, indtaste
ønsket lokalnummer, og trykke "OK" på Foxtasten.
Ændre en brugers navn
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/1-Navn.
Lader dig ændre navne i lokalnummerlisten. Navnene i listen er navnene, der anvendes ved navnekald i
systemet.
Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.
18
Indstillinger med System Assistent
Ændring af Optagetdisplay
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2-Optaget display (kun 45 / 45pro).
Lader dig tildele en variation af Optaget display på en 45 / 45pro telefon.
Dette menupunkt vises ikke på andre telefontyper. Afhængig af systemstørrelse kan der vælges mellem
4 og 10 varianter. Under hver variant kan der indsættes op til 25 lokalnumre, som viser optaget eller ledig.
Ændring af hotline
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/3-Hotline.
Lader dig tildele en telefon en hotline. Dette betyder at der straks ringes op til nummeret når røret løftes
af telefonen. Hotline er allokeret til et specifik destination.
Du kan vælge mellem 4 hotline. For at slette en hotline indtastes en "-" i stedet for nummer.
Ændring af prædefineret viderestilling
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/4-Viderestil.
Lader dig ændre viderestillingen af et bestemt lokalnummer til en ny destination.
Hvis "Ring før viderestil" er deaktiveret, vil der viderestilles øjeblikkeligt, uanset om telefonen hvorpå
viderestillinger er aktiveret, er optaget eller ej. Hvis "Ring før viderestil" er aktiveret, vil telefonen ringe en
enkelt gang, og kaldet kan besvares inden for 5 sekunder. Telefonen, som har en prædefineret
viderestilling, kan kun tilringes af den telefon der er viderestillet til. Alle andre kald viderestilles.
Destinationen kan være intern eller ekstern og kan være op til 20 cifre.
Aktiver "Ring før viderestil"
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 1-Ring før viderestil
Lader dig aktivere eller deaktivere et ring før en viderestilling.
Hvis "Ring før viderestilling" er aktiveret, bliver der viderestillet øjeblikkeligt, hvis telefonen er optaget.
Hvis telefonen ikke er optaget, vil telefonen ringe. Opkaldet kan besvares inden for fem sekunder.
Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
Ændre en prækonfigureret medflytning
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 2-Medflyt.
Lader dig indsætte en destination for medflytning, så alle kald til nummeret medflyttes til destinationen,
hver gang telefonen er optaget. Medflyt skal være aktiveret på telefonen.
Destinationen kan være intern eller ekstern og kan være op til 20 cifre.
19
Indstillinger med System Assistent
Aktiver medflyt
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/3-Medflyt ved optaget.
Lader dig aktivere eller deaktivere, medflyt, hvis telefonen er optaget.
Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
Ændring af søgenummeret
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/Foxtast "->"/ 4-Søger Nummer.
Lader dig tildele et søgenummer til en telefon. Kald til telefonen medflyttes til søgeren.
Søgeren (også kaldet bibber) er en trådløs modtager, der garanterer, at du altid kan findes. Søgeren skal
selvfølgelig være inden for systemets rækkevidde. I søgerens display ses en besked eller et nummer, der
skal kaldes tilbage på. Et søgesystem skal tilsluttes telefonsystemet, for at dette kan fungere.
Ændring af ringemønster for "Kodet kald"
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxkey "->"/ 1-Kodet kald.
Lader dig allokere eet af fem forskellige ringemønstre til et lokalnummer.
Fællesklokken er en ekstern enhed, som kan tilsluttes centralen. Enheden kan f.eks. være en klokke eller
et visuelt signal. Enheden kan anvendes som stedfortræder for omstillingen eller som et simpelt
personsøgesystem. Du kan søge op til 5 forskellige personer med hvert sit ringemønster ved hjælp af
"Kodet kaldfunktionen". En bruger, der kan genkende sit ringemønster, kan besvare opkaldet fra ethvert
lokalapparat. Ringemønstret består af et langt ringesignal efterfulgt af 1 til 5 korte ringesignaler. "Kodet
kald" nummer 1 til 5 bestemmer antallet af korte ring.
Bemærk
Ringemønster kan også indtastes i menuen "Destinationer".
Ændrdring af "Konto kode"
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxkey ">"/ 2-Cost centre.
Lader dig tildele et kontonummer, hvortil opkald kan konteres. Kontonumre kan være mellem 00 og 99.
Kontonumrene vises på udskrifter.
Ændring af Cifferspærretabeller
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxtast "->"/3-Cifferspærre.
Cifferspærre beskytter mod utilsigtet brug af telefonen. Der kan spærres for telefonnumre, der indtastes
i cifferspærretabellerne. Forskellige telefonnumre eller områdenumre kan grupperes i spærretabellerne,
således at der kan oprettes forskellige adgangsmuligheder. I hvert tilfælde kan du vælge fra 8 interne og
eksterne cifferspærremuligheder.
Kortnumre kan bruges til at "omgå" cifferspærre, forudsat kortnummeret ikke er inkluderet i
cifferspærretabellerne.
Først får du adgang til intern cifferspærretabel (displayet viser "I=" derefter tabel nummer), derefter den
eksterne cifferspærretabel (displayet viser "E=" derefter tabelnummer). Indtast "-", hvis du ikke ønsker
at anvende cifferspærre.
20
Indstillinger med System Assistent
Deaktiver telefonspærre
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxtast "->"/ 4-Telefonspærring.
Lader dig overskrive en brugers password for telefonspærre.
Du kan ikke deaktivere eller opsætte telefonspærre. Telefonspærre skal deaktiveres på telefonen med det
nye password.
Tilmeld en trådløs telefon for en kortere periode
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2x Foxtast "->"/ 5-Gæst indtil (kun trådløs telefon).
Denne funktion er kun tilgængelig for trådløse telefoner (også kaldet håndsæt eller DECT), der er
defineret som gæst i systemet. Med denne funktion kan et håndsæt anvendes i en begrænset periode.
Et håndsæt kan udleveres til en gæst og vil automatisk blive logget af systemet på en bestemt tid og dato.
Ændring af ruten
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/2-Rute (kun PISN nummer).
Kun for telefonnumre i private netværk/PISN (Private Integrated Services Network): Lader dig vælge en
rute mellem 1 og 24.
Ændring af et PISN fonnummer
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/3-PISN-Navn.
Kun for telefonnumre i private netværk/PISN (Private Integrated Services Network): Lader dig ændre et
PISN telefonnummer, som kan indeholde op til 20 cifre.
Ændring af CLIP valg
Menusti: 4-Lokal konfig/2-Ændre/Nummer/4-CLIP valg (kun PISN).
Kun for telefonnumre i private netværk / PISN (Private Integrated Services Network): CLIP (Calling Line
Identification Presentation) er en term, der anvendes for den facilitet, der viser den kaldende parts
nummer på den kaldte parts telefon. Lader dig vælge mellem den normale indstilling (hvor den kaldende
parts DDI-nummer vises, er det anvendt som CLIP) og CLIP (et defineret CLIP er anvendt).
Tryk "4" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
21
Indstillinger med System Assistent
Optaget display
Når en Office 45 / 45pro anvendes som omstillingsbord, er det muligt at anvende displayet til at indikere,
når udvalgte lokalnumre er optaget.
Optaget display
Menusti: 5-Optaget display/2-Ændre.
Lader dig vælge hvilke lokalnumre, der skal vises i displayet.
Du kan vælge mellem 4 varianter til at definere de lokalnumre, der ønskes vist. Vælg variant 1 til 4.
Displayet kan vise 25 lokalnumre, som er gemt under hver variant. Kun de sidste 6 cifre vises, hvis
lokalnummeret er længere. Det vil da vises med "+" foran nummeret.
For indtastning, brug "<-" og "->" på Foxtasten til at vælge positionen på nummeret, der skal ændres.
Det første ciffer repræsenterer linien, det andet ciffer repræsenterer kolonnen. "2.1", for eksempel,
er lokalnummeret på anden linie, første kolonne. Når slutning af linien er nået, springes der til starten af
næste linie. Du kan også gå tilbage fra starten af en linie til slutning at foregående linie.
Vedligeholdelsesindstillinger
Vedligeholdelsesindstillinger anvendes til at ændre systemets grundindstillinger og se fejlmeldinger.
Denne menu anvendes også til opsætning af fjernprogrammering og vedligeholdelse.
Den giver information om:
•
•
•
•
•
Alle systemindstillinger, der kan sættes med "System Assistent".
Systemstatus og systemfejl
Strømafbrydelser og hændelsesbeskeder (alarmbeskeder)
Licenser i systemet
System tid og dato
Print systemindstillinger
Menusti: 6-Service kommand/1-Print alt.
Lader dig printe alle systemindstillinger, du kan sætte med System Assistent. Giver en meget stor mængde
data. Det anbefales at printe til en pc.
Print systemindstillinger uden kortnummerlisten
Menusti: 6-Service kommand/2-Print uden kortnummerlist.
Lader dig printe alle system indstillinger du kan sætte med System Assistent, men uden kortnummerlisten.
Giver en meget stor mængde data. Det anbefales at printe til en pc.
22
Indstillinger med System Assistent
Systemstatus og hændelsesbeskeder
Menusti: 6-Service kommand/3-Vedligehold.
Informationen kan behandles med følgende kommandoer: "VIS", "PRINT", "SLET" eller "BEGGE" (Print,
efterfulgt af Slet). Du må vælge funktion, inden du kan vælge data.
Du har følgende muligheder:
• 1-Status linie
• 2-System fejl med visning af tid og dato
• 3-Strømafbrydelse med visning af tid og dato
• 4-Hændelsesbeskeder, de sidste 84 alarmer med visning af tid og dato
Ændre licens
Menusti: 6-Service kommand/4-Licens/2-Change/2x Foxtast "->"/1-LIC.
Lader dig indtaste en ny licenskode (LIC) for at udvide dine systemfunktioner.
Systemets funktioner er tilgængelige ved hjælp af licenskoder. For at anvende andre funktioner skal du
indtaste en ny licenskode i systemet. Du kan bestille licenskoder hos din installatør af systemet. Han
behøver systemets identitetsinformation, som er indeholdt i denne menu. Når han har denne information,
kan han levere en ny licenskode. Den nye licens indtastes over den eksisterende. De nye funktioner vil
være tilgængelige, når systemkonfigurationen et opdateret, og systemet har været genstartet. Dette kan
gøres af installatøren via fjern servicering.
Identifikationsinformationen kan vælges med "->" på Foxtasten. Den indeholder følgende information:
• Systemets serienummer, EID (Equipment Identification)
• Lande -og salgskanal information CID (Channel Identification)
• Hardwareadresse på Ethernet interface, MAC (Media Access Control)
• Licenskode (LIC), ikke tilgængelig, hvis systemet ikke er udstyret med yderligere funktioner.
"Licens" -menupunktet indeholder en liste med licenserede funktioner.
Ændring af tiden
Menusti: 6-Service kommand/5-Dato/Tid/2-System tid.
Lader dig ændre systemets tiden.
Tiden skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur kan du adskille timer og minutter
med "*".
Ændring af dato
Menusti: 6-Service kommand/5-Dato/Tid/3-System tid.
Lader dig ændre systemets dato.
Den ny dato skal indtastes som "DD.MM.ÅÅ". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur, kan du adskille med
"*"-tasten.
23
Indstillinger med System Assistent
Tillad ekstern fjernkontrol
Menusti: 6-Service kommand/6-Fjern kontrol/1-Tilladt.
Du kan også spærre for fjernkontrol.
En ekstern bruger kan udføre en række */# funktioner i systemet ved at ringe til systemet. Alt hvad man
har brug for er et DDI-nummer, som er sat op til fjernbetjeningsnummer og et gyldigt kodeord (for
eksempel: ændre viderestillinger, sende tekstbeskeder, åbne døre m.m.).
Tryk "1" for at skifte mellem "TIL" og "FRA". Indstillingerne gemmes automatisk
Opret password for ekstern fjernkontrol
Menusti: 6-Service kommand/6-Ekstern fjern kontrol/2-Password.
Password skal indeholde mindst 6 og maks. 20 karakterer. Under indtastningen vises "*" for at beskytte
mod uautoriseret adgang. Password skal indtastes to gange for at undgå tastefejl.
Tillade fjernprogrammering
Menusti: 6-Service kommand/7-Fjernprogrammering (kun med System Assistent password).
Tillader dig at tillade / forbyde fjernprogrammering. I princippet tillader / forbyder du, at der kan udføres
serviceopgaver ved at kalde op til centralen fra et servicecenter.
Med fjernprogrammeringstilladelse og et password kan der udføres ændringer og serviceopgaver via
telefonnettet. Dette betyder, at der også kan foretages ændringer, som normalt foretages med System
Assistent. Fjernprogrammering kan udgøre en risiko for misbrug, men er beskyttet af password, ligesom
der kan vælges et bestemt DDI-nummer, som skal benyttes.
Selvom systemadministratoren har et password, der giver adgang til højere serviceniveau, er det ikke
muligt for ham at tillade / forbyde fjernprogrammering.
Fjernprogrammering er ikke muligt, mens du arbejder i System Assistent.
Indstillingerne er gemt, når du har aktiveret det tilhørende menupunkt:
• 1: Fjernprogrammering: Nej
• 2: Fjernprogrammering: Ja
• 3: Fjernprogrammering: Kun een gang
24
Indstillinger med System Assistent
Udlæsning af data
Lader dig aflæse, printe og / eller slette individuelle forbrugstællere og giver dig muligheder for at printe
rapporter.
Informationerne er adskilt efter:
•
•
•
•
Lokalnummer
Afdelinger
Bylinier
Værelse / telefonboks
Aflæsning af et lokalnummers tæller
Menusti: 7-Samtale registrering/1-Tæller/1-Nummer.
For hvert telefonnummer vises:
• Forretningsopkald
• Forretnings datakald
• Private kald
Aflæsning af en lokalnummertæller
Menusti: 7-Samtale registrering/1-Tæller/2-Afdeling.
Displayet viser tælleren for den valgte afdeling. Kontonumrene vises på udskrifter.
Du kan vælge kontonummer (debiteringscenter) fra 00 til 99.
Aflæsning af en bylinietæller
Menusti: 7-Samtaleregistrering/1-Tæller/3-Bylinie.
Displayet viser tæller for den valgte bylinie. Bylinieinterfacet forbinder systemet med det offentlige net.
For at aflæse en bylinie, skal formatet "0.00" anvendes. Første ciffer refererer til kortplacering.
De efterfølgende cifre er bylinieporten på kortet.
Aflæsning af tæller for værelse / boks
Menusti: 7-Samtaleregistrering/1-Tæller/4-Værelse/Boks.
Displayet viser tæller for det valgte værelse eller telefonboks.
Print rapport for lokalnummer
Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/1-Lokal.
Lader dig printe en rapport / regning på forbrug på een eller alle lokalnumre. Data kan efterfølgende
automatisk slettes.
For at vælge et lokalnummer, tryk "1" igen, og indtast lokalnummer. Tryk derefter "2" for at vælge
("PRIVAT + FORRETNING", "PRIVAT" og "FORRETNING").
Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.
25
Indstillinger med System Assistent
Print en afdelings rapport
Menusti: 7-7-Samtaleregistrering/2-Rapport/2-Afdeling.
Lader dig printe en rapport over een eller alle afdelinger. Kontonumrene vises på udskrifter. Data kan
efterfølgende automatisk slettes.
For at vælge en afdeling, tryk "1", og indtast afdeling. Afdelinger er fra 00 til 99.
Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.
Print bylinie forbrug rapport
Menusti: 7-Samtaleregistrering/3-Bylinie.
Lader dig printe en rapport / regning for een eller alle bylinier. Data kan efterfølgende automatisk slettes.
For at vælge en bylinie tryk "1" samt bylinieport. For at aflæse en bylinie, skal formatet "0.00" anvendes.
Første ciffer refererer til kortplacering, de efterfølgende cifre er bylinieporten på kortet.
Indholdet vises ikke. Anvend "Tæller status" menuen til dette.
Print en rapport for værelse / telefonboks
Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/4-Telefonboks/værelse.
Lader dig printe rapport / regning fra tællerstatus på ét eller alle værelser / telefonboks. Data kan
efterfølgende automatisk slettes.
For at vælge et værelse eller en telefonboks, tryk "1" og derefter nummeret på værelset eller
telefonboksen.
Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.
Print en komplet rapport
Menusti: 7-Samtaleregistrering/2-Rapport/5-Komplet.
Lader dig printe en komplet rapport på tællere. Data kan efterfølgende automatisk slettes.
Indholdet vises ikke. Anvend "Tællerstatus" -menuen til dette.
26
Indstillinger med System Assistent
Hotel
Efterfølgende liste indeholder specielle hotelfaciliteter. For bedste resultat bør værelsenummer og
lokalnummer være det samme. Indtastninger refererer altid telefonnummeret.
I denne menu kan du:
•
•
•
•
•
•
•
Indtaste en gæsts navn
Gøre et værelse optaget eller ledigt
Opsætte vækning
Kalkulere telefonforbrug
Tillade forbindelse til bylinier
Tillade forbindelse til andre værelser / reception
Opsætning af hotline for værelser
Vise værelsesnummer
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Telefonnummer/1-Nummer.
Lader dig se indstillinger for et værelses telefonnummer. Du kan kopiere telefonindstillingerne fra eet
værelse til et andet. Dette kan gøres ved at "hoppe" til forskellige værelser eller ved at rulle gennem listen
med piletasterne. Telefonnummeret kan ikke ændres.
Gøre et værelse optaget / ledigt
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/2-Værelse status.
Lader dig bestemme, om et værelse er ledigt eller optaget.
Når du gør et værelse ledigt, vil eksisterende vækninger blive slettet. Hvis det er konfigureret, vil navnet
slettes eller der vil automatisk blive udskrevet en rapport.
Ved at trykke "2" vil der automatisk skiftes mellem "LEDIG" og "OPTAGET". Indstillingerne gemmes
automatisk
Ændring af navnet på en gæst
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/3-Navn.
Gæstens navn vises også i lokalnummerlisten og kan ringes til med navnekald.
Lader dig tildele en gæsts navn til et værelse. Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum
og skal begynde med et bogstav.
Ændring af en vækning
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/4-Vækning.
Lader dig sætte en ny vækning for et værelse.
Tiden skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur, kan du anvende "*" til at
adskille tt og mm.
27
Indstillinger med System Assistent
Print / slet tæller for et værelse
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/5-Tæller.
Lader dig printe eller slette tæller for et bestemt værelse.
Ændring af bylinieadgang for et værelse
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/1-Bylinieadgang.
Lader dig spærre eller tillade eksterne kald for individuelle værelser.
Tryk "1" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
Tillade opkald mellem værelser
Menusti: 8-Hotel/1-Værelser/Nummer/Foxtast "->"/2-Tillade værelse til værelse opkald.
Tillader opkald fra det valgte værelse til andre værelser.
Denne funktion fungerer kun, hvis generel spærring eller generel tilladelse er sat under "Værelse til
Værelse" i Hotelmenuen "Generelle indstilling".
Tryk "2" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
Opsætning af takstkalkulation
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/3-Kalkuler.
Med indstillinger i takstkalkulation kan du ændre niveauet for samtaleprisen for værelsetelefoner. Du kan
vælge mellem 4 varianter. For at lade en gæst ringe med det aktuelle niveau sættes en "-".
Opsætning af hotline for et værelse
Menusti: 8-Hotel/1-Værelse/Nummer/Foxtast "->"/4-Hotline
Lader dig opsætte en direkte hotline for en værelses telefon. Dette betyder, at der straks ringes op til
nummeret, når røret løftes af telefonen. Hotline er allokeret til et specifik destination.
Du kan vælge mellem 4 hotline. For at slette en hotline indtastes en "-" i stedet for nummer.
Gør et værelse ledigt
Menusti: 8-Hotel/2-Værelse status/2-Ændre/1-Ledig/Nummer.
Hvis du valgte "LEDIG" funktionen og indtastede nummeret på et værelse, kan du også gøre andre
værelser ledige herfra ved simpelthen at indtaste de andre værelsesnumre.
Når du gør et værelse ledigt, vil eksisterende vækninger blive slettet. Hvis det er konfigureret, vil navnet
slettes, eller der vil automatisk blive udskrevet en rapport.
28
Indstillinger med System Assistent
Optage et værelse
Menusti: 8-Hotel/2-Værelse status/2-Ændre/2-Optaget.
Lader dig allokere et værelse og tildele det en gæsts navn og et telefonnummer.
Et navn kan indeholde op til 17 karakterer inkl. mellemrum og skal begynde med et bogstav.
Opsætning af vækning
Menusti: 8-Hotel/3-Vækning/1-Ændre.
Du indtaster først vække tidspunktet og derefter værelsesnummeret. Det er også muligt at printe
eksisterende vækningstidspunkter (8/3/2).
Tidspunktet skal indtastes som "tt.mm". Hvis du ikke anvender et Alfa-tastatur kan du adskille timer og
minutter med "*".
Tillade værelse-til-værelse generelt
Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/1-Værelse-til-værelse.
Lader dig tillade eller forbyde opkald mellem værelser principielt.
Tryk på "1" for at skifte mellem "JA", "NEJ" og "-". "JA" og "NEJ" sletter alle tilladelser og spærringer
der er sat for individuelle værelser. For at kunne ændre indstillingen for individuelle værelser, må du sætte
en "-". Indstillingerne gemmes automatisk
Slette navnet automatisk ved udcheck
Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/2-Slet navn.
Navnet på gæsten slettes automatisk ved udcheck.
Tryk "2" for at skifte mellem "SLET" og "-", som beskyttet navnet mod automatisk sletning.
Indstillingerne gemmes automatisk
Print automatisk en regning ved udcheck
Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/3-Regning.
De gamle opkald printes automatisk ud ved udcheck.
Tryk "3" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
Rapporter ubesvarede vækninger
Menusti: 8-Hotel/4-Generelle indstillinger/2-Ændre/4-Vækning.
Lader dig se ubesvarede vækninger.
Tryk "4" for at skifte mellem "JA" og "NEJ". Indstillingerne gemmes automatisk
29
Indstillinger med System Assistent
Password
Ændring af password for System Assistent
Menusti: 9-Password.
Lader dig ændre password for System Assistent.
Før du kan ændre password, skal du indtaste det gamle password. Det nye password skal have mindst 4
og maksimum 20 karakterer. Under indtastningen vises "*" for at beskytte mod uautoriseret adgang.
Password skal indtastes to gange for at undgå tastefejl. Cifre og bogstaver er tilladt. Det er ligegyldigt om
du anvender store eller små bogstaver.
Andre indstillinger
Under "Andre indstillinger" finder du:
• Tilmelding af DECT håndsæt
• Tillade forskellige netværksudbydere
• Opsætning af "Beskeder" og "Stemmekald"
Tilmeld et håndsæt
Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT handset til/fra/Lokalnummer/1-Log on.
Håndsættet (også kaldet DECT) skal være klar til logonproceduren, således at logon kan aktiveres.
GAP håndsætadgangskoden skal indtastes i forbindelse med logon (se nedenstående).
Log et håndsæt af
Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT håndsæt på/af/Nummer/2-Log af.
For at logge et håndsæt af systemet skal du være sikker på, at håndsættet er tændt og er inden for
systemets dækningsområde. Log af proceduren bliver derved udført i begge ender, altså både i håndsæt
og i system. Herved undgås en særskilt afmelding på selve håndsættet.
Selvom håndsættet kun er logget af i den ene ende, vil det ikke være muligt at anvende håndsættet
længere. Hvis håndsættet kun er logget af systemet, vil håndsættet stadig være optaget af det
dækningsområde, det var tilmeldt, og det vil ikke være muligt igen at tilmelde håndsættet til samme
område. Dette betyder, at håndsættet ikke længere kan tilmeldes, hvis alle 4 områder er optaget. I disse
tilfælde må håndsættet logges af på selve håndsættet.
30
Indstillinger med System Assistent
Ændring af access code (AC) for GAP håndsæt
Menusti: 0-Andre indstillinger/1-Log DECT håndsæt på/af/Nummer/3-Ændre access code.
Ændring af håndsættets beskeddestination
Menusti: 0-Andre indstillinger/2-DECT besked destination.
Du kan opsætte en telefon som beskeddestination, således at telefonen får besked, når et håndsæt
logges af på grundtidsoverskridelse, hvis dette er logget på med en tidsbegrænsning.
Telefonnummeret på besked-destinationstelefonen vises ikke i displayet under indtastning.
Ændring af udbyder (Least Cost Routing)
Menusti: 0-Andre indstillinger/3-Least Cost Routing/1-LCR Til/Fra/1-LCR Til/Fra.
Lader dig skifte "Least Cost Routing" (LCR) til eller fra. Med "Least Cost Routing" -funktionen vælger
systemet den billigste udbyder for forskellige opkald fra en liste. Valg af udbydere afhænger af
telefonnumre, der ringes til, samt på hvilke tidspunkter opkaldene foretages. Disse parametre er ikke
tilgængelige i "System Assistent".
Tryk "1" for at skifte mellem "TIL" og "FRA". Indstillingerne gemmes automatisk
Spærring af individuelle netværksudbydere
Menusti: 0-Andre indstillinger/3-Least Cost Routing/2-Udbydere.
Viser dig en liste over netværksudbydere og tillader dig at åbne eller lukke for udbydere i listen.
Nye netværksudbydere kan kun sættes via programmet AIMS.
Vælg en udbyder ved at indtaste det tilhørende ciffer. Tryk "1" for at skifte mellem "JA" for at lukke og
"NEJ" for at åbne. Indstillingerne gemmes automatisk
Ændring af gruppemedlemmer for beskeder / stemmekald
Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemmekald/1-Besked/Stemmekaldsgrupper.
Lader dig ændre gruppens medlemmer, som kan modtage beskeder og stemmekald i grupper. Du kan
lave 1 til 8 grupper med op til 16 medlemmer i hver.
For indtastning brug "
" eller "
" tasterne for at vælge telefonnummeret, der skal ændres.
Ændring af beskeder
Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemmekald/2-Beskeder.
Lader dig ændre systemets standardbeskeder.
Vælg en tekstbesked, og overskriv den. Den nye tekst må ikke overskride 42 karakterer.
31
Indstillinger med System Assistent
Slet ulæste beskeder
Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemmekald/3-Slet alle beskeder.
Lader dig slette både læste og ulæste beskeder.
Tast "J" for "JA" for at godkende sletningen.
Reducer beskeder
Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemmekald/4-Reducer beskeder.
Lader dig slette læste og ulæste beskeder, der er mere end tre dage gamle.
Tast "J" for "JA" for at godkende sletningen.
Vælg beskedsproget
Menusti: 0-Andre indstillinger/4-Besked/Stemmekald/5-Initialiser standardtekst.
Lader dig vælge (initialisere) for standardbeskeder i systemet.
32
Indeks
Indeks
"-"............................................................................................................................................... 14
"." .............................................................................................................................................. 14
"Vækning .................................................................................................................................... 28
Ændre access code for GAP håndsæt: 0/1/Lokalnummer/3 ........................................................... 31
Ændre besked tekster: 0/4/2......................................................................................................... 31
Ændre bylinieadgang for et værelse: 8/1/Nummer/Foxtast "->"/1 ................................................. 28
Ændre Ciffer spærretabeller: 3/2/Nummer/2x Foxtast "->"/4 ........................................................ 20
Ændre CLIP valg: 4/2/Telefonnummer/4 (kun PISN) ....................................................................... 21
Ændre dato: 6/5/3........................................................................................................................ 23
Ændre en brugers navn: 4/2/Lokalnummer/1 ................................................................................ 18
Ændre en medflytning.................................................................................................................. 19
Ændre en prækonfigureret medflytning: 4/2/Nummer/Foxtast "->"/2 ........................................... 19
Ændre en vækning: 8/1/Lokalnummer/4....................................................................................... 27
Ændre et PISN telefonnummer: 4/2/Lokalnummer/3 ..................................................................... 21
Ændre gruppemedlemmer for beskeder / stemmekald: 0/4/1/2..................................................... 31
Ændre håndsættets besked destination: 0/2 ................................................................................. 31
Ændre hotline:4/2/Nummer/3....................................................................................................... 19
Ændre i lokalnummerlisten-3/2/Nummer/Foxtast "OK"/1.............................................................. 18
Ændre indstillinger ....................................................................................................................... 13
Ændre Konto kode: 2/2/Nummer/2x Foxtast "->"/4...................................................................... 20
Ændre licens: 6/4/2/2x Foxtast "->"/1........................................................................................... 23
Ændre navn og telefonnummer i et kortnummer: 1...................................................................... 15
Ændre navnet på en gæst: 8/1/Lokalnummer/3 ............................................................................ 27
Ændre Optaget display: 4/2/Telefonnummer/2 (kun PISN)............................................................. 19
Ændre password for System Assistent 9 ....................................................................................... 30
Ændre predefineret viderestilling: 4/2/Lokalnummer/4 .................................................................. 19
Ændre ringe destinationen (CDE): 2/1........................................................................................... 16
Ændre ringemønster for Kodet kald: 4/2/Nummer/2x Foxtast "->"/1 ............................................ 20
Ændre ruten: 4/2/Nummer/2 (kun PISN nummer).......................................................................... 21
Ændre søgenummeret: 4/2/Nummer/Foxtast "->"/4 ..................................................................... 20
Ændre systemets dato .................................................................................................................. 23
Ændre systemets grundindstillinger .............................................................................................. 22
Ændre systemets tiden ................................................................................................................. 23
Ændre taksten for værelse telefoner............................................................................................. 28
Ændre.......................................................................................................................................... 13
Ændring tiden: 6/5/2 .................................................................................................................... 23
Afdelinger .................................................................................................................................... 26
Aflæse et lokalnummers tæller: 7/1/1 ........................................................................................... 25
Aflæse et lokalnummers tæller: 7/1/2 ........................................................................................... 25
Aflæse tæller for et værelse / telefonboks: 7/1/4........................................................................... 25
Aflæsning af en bylinies tæller: 7/1/3............................................................................................ 25
Afslutte System Assistenten............................................................................................................ 9
Aktiv menu .................................................................................................................................... 2
Aktiver Ring før viderestil: 4/2/Nummer/Foxtast "->"/1 ................................................................. 19
Behandling af indstillinger ............................................................................................................ 10
Besked destination ....................................................................................................................... 31
Besked ......................................................................................................................................... 31
Betjeningselementer....................................................................................................................... 2
Brug af display og betjenings-elementerne ..................................................................................... 8
Brug af pile tasterne til navigering gennem sider .......................................................................... 11
Brug af scroll tasterne for at navigere gennem journaler ............................................................... 12
33
Indeks
Brug af telefonen under indstillinger i System Assistenten .............................................................. 9
Bylinie interface............................................................................................................................ 26
Capolinea: 2/9 (Kun Italien) .......................................................................................................... 17
Data backup .................................................................................................................................. 6
DDI nummer ................................................................................................................................ 21
Deaktiver telefonspærre: 4/2/Nummer/2x Foxtast "->"/4 .............................................................. 21
Destinationer ............................................................................................................................... 16
Direkte valg taster ......................................................................................................................... 2
Display elementer........................................................................................................................... 2
Display ..................................................................................................................................... 2, 10
Dørtelefon ................................................................................................................................... 17
Eksternt kald ................................................................................................................................ 28
Etablering af ændring af udbyder: 0/3/1/1.................................................................................... 31
Fjern kontrol ................................................................................................................................ 24
Forbindelse med data acquisition ................................................................................................. 25
Forlade et menu niveau................................................................................................................ 10
Forstyr ikke .................................................................................................................................. 16
Foxtast funktioner .......................................................................................................................... 2
Foxtast ........................................................................................................................................... 2
GAP håndsæt......................................................................................................................... 30, 31
Gøre et værelse ledigt: 8/2/2/1 ..................................................................................................... 28
Gøre et værelse optaget / ledigt 8/1/Lokalnummer/2 .................................................................... 27
Hændelses beskeder .................................................................................................................... 23
Hotel............................................................................................................................................ 27
Hurtig handling.............................................................................................................................. 2
Indtast kolon................................................................................................................................ 14
Indtast Punktum........................................................................................................................... 14
Indtaste Specielle Tegn................................................................................................................. 14
Kodeord (password) ....................................................................................................................... 8
Kodet kald ............................................................................................................................. 16, 20
Kortnumre ................................................................................................................................... 15
Licens kode (LIC) .......................................................................................................................... 23
Log et håndsæt af: 0/1/Lokalnummer/2........................................................................................ 30
Lokal instillinger ........................................................................................................................... 18
Lokalnummerliste......................................................................................................................... 18
Medflytning: 4/2/Nummer/Foxtast "->"/3..................................................................................... 20
Menu-vejledt navigation................................................................................................................. 9
Oprette password for ekstern fjern kontrol: 6/6/1......................................................................... 24
Opsætning af en hotline for et værelse: 8/1/Nummer/Foxtast "->"/4 ............................................ 28
Opsætning af takst kalkulation: 8/3/Nummer/Foxtast "->"/1 ........................................................ 28
Opsætning af vækning: 8/3/1....................................................................................................... 29
Optage et værelse: 8/2/2/2........................................................................................................... 29
Optaget display: 5/2..................................................................................................................... 22
Print / slet tæller for et værelse: 8/1/Lokalnummer/5..................................................................... 28
Print automatisk en regning ved checkout: 8/4/2/3....................................................................... 29
Print bylinie forbrug rapport: 7/2/3 ............................................................................................... 26
Print en afdelings rapport: 7/2/2................................................................................................... 26
Print en komplet rapport: 7/2/5 .................................................................................................... 26
Print en rapport for et værelse / telefonboks: 7/2/4....................................................................... 26
Print rapport for lokalnummer: 7/2/1............................................................................................ 25
Print system indstillinger uden kortnummerlisten:6/2.................................................................... 22
34
Indeks
Print system indstillinger: 6/1 ........................................................................................................ 22
Print tællere ................................................................................................................................. 26
Print vækning............................................................................................................................... 29
Raporter mislykkede vækninger: 8/4/2/4....................................................................................... 29
Rapport........................................................................................................................................ 28
Reducer beskeder: 0/4/4............................................................................................................... 32
Scroll tasterne ................................................................................................................................ 2
Slet ulæste beskeder: 0/4/3 .......................................................................................................... 32
Slette navnet automatisk ved checkout: 8/4/2/2............................................................................ 29
Spærre netværks udbydere: 0/3/2................................................................................................. 31
Specificer destination for "Forstyr ikke": 2/4................................................................................. 16
Specificer dørklokke destinationer: 2/8 ......................................................................................... 17
Specificer en stedfortræder: 2/5 ................................................................................................... 17
Specificer hotline destinationer: 2/2.............................................................................................. 16
Specificer hotline destinationer: 2/7.............................................................................................. 17
Specificer medlemmer for konference grupper: 2/6 ...................................................................... 17
Sproget indstilling ........................................................................................................................ 32
Starte System Assistenten............................................................................................................... 8
Status linie ................................................................................................................................... 23
Stemmekald ................................................................................................................................. 31
Strømafbrydelse ........................................................................................................................... 23
System fejl.................................................................................................................................... 23
System status og hændelses beskeder: 6/3 ................................................................................... 23
Systemindstillinger.......................................................................................................................... 8
Tæller..................................................................................................................................... 25, 26
Telefonboks ................................................................................................................................. 26
Tildele ringe mønstre for fællesklokken: 2/3 ................................................................................. 16
Tillade ekstern fjern kontrol: 6/6/1 ................................................................................................ 24
Tillade fjernprogrammering: 6/7 (kun med System Assistent password)......................................... 24
Tillade Least Cost Routing: 0/3/1/1 ............................................................................................... 31
Tillade opkald mellem værelser: 8/1/Nummer/Foxtast "->"/2 ........................................................ 28
Tillade værelse-til-værelse generelt: 8/4/2/1 .................................................................................. 29
Tilmeld et håndsæt: 0/1/Lokalnummer/1....................................................................................... 30
Tilmelde en trådløs telefon for en kortere periode: 4/2/Nummer/2x Foxtast "->"/5
(kun trådløs telefon) ..................................................................................................................... 21
Udskriv................................................................................................................................... 10, 14
Udvide dit systems funktioner....................................................................................................... 23
Undermenu.................................................................................................................................... 9
Vække tidspunkt .................................................................................................................... 27, 29
Vælg besked sproget: 0/4/5.......................................................................................................... 32
Vælge en undermenu eller menumulighed med en ciffer tast ......................................................... 9
Værelse ....................................................................................................................................... 26
Valg menuer .................................................................................................................................. 2
Vedligeholds indstillinger.............................................................................................................. 22
Viderestil ...................................................................................................................................... 19
Vise indstillinger ........................................................................................................................... 10
Vise værelsesnummer: 8/1/Lokalnummer/1................................................................................... 27
35
www.ascom.com/ec/documents
Henvisning til andre dokumenter
Betjeningsvejledninger Office 45 / 45pro
AEC 20324380da_ba_000_c0
Funktionsoversigt
AForbehold for leveringsmulighed og tekniske modifikationer.
Virkemåden afhænger af system og softwareversion.
© by ascom
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising