Nr. 1 / 2004 / 14. årgang
Erling, Torben og Tonny efter 540 km i et hug.
En styrkeprøve
Nu er der gået mange timer og jeg kigger, for
jeg ved ikke hvilken gang, på min cykelcomputer, Klokken er 11:21, dvs. vi har kørt i 26
timer og 12 minutter. Pulsen ligger på et godt
niveau og vi er ved at være så langt, at vi for
alvor tør tro på at vores lille eventyr vil lykkes.
IMCC
Ishøj Motion Cykel Club
Baldershøj 20, 2635 Ishøj
www.ishojmotioncykelclub.dk
Giro 3 72 12 56
Kontingent
Voksne, pr. år....................... kr. 450,00
Med rytterlicens, pr. år ......... kr. 350,00
Efter 1. juli, rest år ............... kr. 275,00
Træningstider
Sommer: Fra sommertid start til 1. oktober
Tirsdag / torsdag ... kl. 18.00
Søndag ................. kl. 9.00
Vinter: Fra 1. oktober til sommertid start
Søndag ................. kl. 10.00
(Tirsdag / torsdag .. kl. 17.30
Så længe der er tilslutning)
Formand Per Riddervold
Tranegilde Strandvej 47B, 2635 Ishøj
43 54 08 56 · E-mail: per.riddervold@post.tele.dk
Næstformand Steen Byskov
Annasvej 64, 2690 Karlslunde
46 15 28 28 · E-mail: byskovth@post8.tele.dk
Kasserer Claus van der Goot
Kvædehaven 5, 2680 Solrød Strand
56 14 86 46 · E-mail: goot@tele2adsl.dk
Bestyrelsesmedlem Mogens Jørgensen
Landlyststien 25, 4.tv., 2636 Ishøj
43 53 54 56 · E-mail: mjn1@vip.cybercity.dk
Bestyrelsesmedlem Tommy Jørgensen
Jægervangen 5, 2635 Ishøj
43 54 63 25 · E-mail: t.l.j@ishoejby.dk
Bestyrelsesmedlem Hans Christophersen
Belsager 47, 2670 Greve Strand
43 90 48 55 · E-mail: hans.c@eriksminde.dk
Bestyrelsesmedlem Jan Friedl
Vildtbaneparken 71 B, 2635 Ishøj
43 73 73 60 · E-mail: jfriedl@mail.dk
Bestyrelsessuppleant Bjarne Strårup
Revisor Aksel Haraldsson
Revisorsuppleant Knud Bonke
Bladredaktion
Lars Christensen 43 73 69 48
E-mail: lbch@mail.dk
Jørgen Kihm 43 53 46 51
E-mail: kihm@ishoejby.dk
Deadline for stof til næste blad 10. maj 2004
Hjemmesideredaktion
Steen Byskov
byskovth@post8.tele.dk
2
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
Dette blad
Vi tager hul på en ny og spændende
sæson og har fornøjelsen at byde velkommen til både nye medlemmer og
nye annoncører.
Vi håber at i alle må få det ønskede
udbytte af indsatsen.
Træningsplanen og telefonlisten
har vi i lighed med sidste år, lavet
som et midteropslag du kan tage ud
til opslagstavlen.
Igen (tak for det) har medlemmer
berettet om cykeloplevelser, og noget
så spændende som et initiativ til at
starte endnu et hold op har vist sig.
Det bliver yderst interessant at følge, og herfra pøj-pøj med den gode ide.
/red
Løb med klubtilskud
Klubben giver igen i år tilskud til udvalgte motionsløb.
Betingelsen for at få tilskud er, at
du er til start i klubdragt.
Til nedenstående løb er der 50% klubtilskud dog max. 100,- kr.
I Roskilde holdmatch hvor klubben
udtager holdene, betales hele startgebyret af klubben.
02. maj:
Ullerødløbet
09. maj:
Grejsdalsløbet
15. maj:
Skjoldnæsholmløbet
05. juni:
Tøserunden
08. aug.:
Roskilde holdmatch
11.-12. sept.: Landsstævne i Haslev
15. sept.:
Tour de Vest
Se løbslængder, priser og kontaktpersoner for tilmelding i træningskalenderen eller på hjemmesiden. /red.
Nyt fra formanden
PER RIDDERVOLD
V
i er nu gået ind i IMCCs 13. sæson, og meget er sket i klubben siden begyndelsen i 1991.
Vi har været gennem en udvikling,
der som klub har gjort os ”stærke”.
Vi er vokset til en størrelse, som har
gjort det nødvendigt for klubben at få
en fast struktur på træningen og på
træningsturene.
En del medlemmer har ad åre gennemgået en klubtræneruddannelse,
og den viden og erfaring, som de pgl.
har tilegnet sig, deler de nu ud af under træningsturene. Det er ofte et
stræbsomt arbejde, som trænerne/
holdlederne har påtaget sig, høsten af
arbejdet er glæden ved at se en udvikling og at se tilfredse medlemmer.
Foruden at være fysisk træt, kan
holdlederen ofte være mentalt udkørt, når han har gennemgået et træningspas, hvor også små stridigheder
skulle klares.
Vores holdledere går friskt til den
med åbne sind og gå-på-mod. Det påhviler så medlemmerne på det enkelte hold at bakke op om holdlederen,
så han også har lyst til at komme til
næste træningsdag. Et godt sammenhold er med til at skabe glæde og udvikling som i den sidste ende munder
ud i en bedre træning.
Der er udvalgt to holdledere på
hvert hold. Holdlederne gør et stort
stykke arbejde, som fortjener re-
spekt. Bak jeres holdleder op, han har
fortjent det. Jeg har i denne spalte
ved tidligere lejligheder omtalt skader og ulykkesforsikringer.
Nu er forsikringsdelen i motionslicensen ophørt, og de medlemmer,
som ikke har tegnet en privat ulykkesforsikring, står uden dækning,
hvis ulykken sker. Der er medlemmer, som ikke er forsikrede. Det er aldrig for sent. Kontakt dit forsikringsselskab og få et tilbud på en ulykkesforsikring. Det er simpelthen hul i
hovedet at forblive uforsikrede.
Nyt hold i
klubben?
Der er nogen af de bedre halvdele til
klubmedlemmer, der har luftet tanken om at starte et hold for ”ikke
superambitiøse racere”.
Der er foreløbig 5 piger, der gerne
vil ud at cykle ture i almindeligt turtempo, såkaldte søndags-cykelister.
Er du interesseret så ring til Else
Simonsen på tlf. 43 73 51 58.
Hverken distance, hastighed eller
hyppighed er fastlagt, da rammerne
skal aftales af de interesserede på et
efterfølgende møde.
Såvel kvinder som mænd opfordres
til at melde sig til det vordende hold.
/Else Simonsen
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
3
Grejsdalsløbet 9/5
Ferie i Provence?
Tilmelding og betaling til Jan Friedl
senest torsdag d. 29. april 2004.
Distancer og startgebyr:
200 km. .............................. Kr. 160,00
167 km. .............................. Kr. 135,00
130 km. .............................. Kr. 110,00
85 km. ................................ Kr. 80,00
30 km. ................................ Kr. 40,00
Startgebyret dækker service og forplejning under løbet. Der er depoter
med mad og drikke for hver ca. 50
km. Der er diplom til alle der gennemfører. Under løbet udtrækkes der
præmier på startnumrene. Distancerne tæller med til ”Danmarksdiplomet”.
Navn, adresse, evt. e-mail, distance
og anslået gennemsnit skal oplyses
ved tilmelding.
Som opfølgning af formandens indlæg i et tidligere nummer ang. ferieplaner i det franske, mødte der ca. 22
medlemmer op i klubhuset for at høre mere.
Det endte med 2 terminer. Langt de
fleste ca. 20 vil afsted i ugerne 27/28 i
forbindelse med la Mamotte, og de
andre 8 noget senere i ugerne 34/35.
Der skulle være en god campingplads i Vasion la Romaine. Pladsen
hedder Carpe Diem camping club
international, adressen på nettet
er www.camping-carpe-diem.com og
e-mail: contact@camping-carpe-diem.
Der kan lejes både hytter, 2 slags
mobilhome eller telt, hvis ikke man
har eget hus med.
Nu er det ikke sådan at man melder
sig til hos Søren Bjørn eller hos
undertegnede og så klare vi resten,
den går ikke, man må selv sørge for
både at bestille plads på campingpladsen og man bestemmer selv det
tempo man vil ankomme i til det sydlige Frankrig, som er det endelige
mål. Og hvad er der så i det sydlige
Frankrig
Der ligger det skaldede bjerg Mont
Ventoux og hvis man bliver lidt kulturalsk, er der pavens tidligere residens i Avignon, der er små bjerge,
bakker og også helt eller næsten helt
flade strækninger, der er små byer
med markedspladser, hvor man kan
købe områdets vin, krydderier og røget skinke.
Det bliver bare så dejligt, at mundvandet allerede er begyndt at løbe.
Knud Bonke
Trænger fødderne til et
kilometer eftersyn?
Så prøv en fodbehandling
Du vil flyve op ad bakkerne
Komme først i spurten
Vi har ingen ventelister
Gode parkeringsmuligheder
Bus lige til døren
Længere åbningstid tirsdag og onsdag
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os eller kigge forbi
Med venlig hilsen
Klinik for Fodterapi
Vallensbæk Stationscenter 37
(lige overfor Centerkiosken)
Tlf. 61 79 99 97
Mette og Bettina
Statsautoriseret fodterapeuter
4
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
5
Både Gløgaftenen i december, og foredraget med Morten Zacho om styrketræningens positive effekt på udholdenheden, har været både hyggelige
og velbesøgte.
Det er godt med den slags arrangementer, som anledning til at mødes
her i den mørke tid, hvor mange ellers ikke ser så meget til hinanden.
Ros til bestyrelsen – fortsæt endelig.
Har du forslag til et emne, så giv lyd
til et bestyrelsesmedlem, så der i god
tid kan planlægges flere interessante
aftener. /red.
Alt i
VAND OG VARME
NATURGAS
UDSKIFTNING
REPARATION
BLIKARBEJDE
KOMMER OVERALT
Aut. Gas og vandmester
Jørgen Andersens eftf.
Ole Iversen
Henrik Hylleberg
Mariendalsvej 6
2000 Frederiksberg
Telf. 38 86 34 33
6
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
Træningsopstart
Sikke nogen
lår!
Billedmateriale
til bladet
Nu nærmer den aktivere del af sæsonen sig.
Nogen har været ihærdige og har
kørt vinteren igennem, enten på landevejen eller i skoven, andre har
holdt sig i gang på anden vis, og
nogen har kun rørt sig der hvor det
kløede.
Uanset hvilket aktivitetsniveau du
har haft, så sørg for ikke at øge træningsmængde og intensitet for hurtigt, men afpas til den nuværende
træningstilstand.
Jo ældre du bliver, jo mere skal du
træne for at holde status quo, men du
bliver samtidig langsommere til at
restituere.
Når man så skal bedre træningstilstanden, er det vigtigt ikke både at
øge træningens hyppighed, og intensitet for meget samtidig.
Mange har begået den fejl.
Jeg plejer at kunne følge med her...
Jeg giver den en ekstra skalle, kører
også lidt for mig selv de andre dage...
Det er da underligt – det føles som om
jeg bliver i dårligere form selv om jeg
træner mere... Jeg må nok yde lidt
mere under træning... Det hjælper
ikke... Mere mere... Puh – jeg er allerede træt inden vi skal afsted...
Nåeh – Jeg er bare kommet i overtræning, og har spoleret den halve
sæson for mig selv, fordi jeg troede jeg
kunne starte hvor jeg stoppede sidste
efterår.
/red.
Hørt ved præsentationen af træningsturen på Møn:
”Vi cykler til kommunens lejrskole
på Møn, hvor der er værelser til indkvartering. Hvis nogen ønsker at have egen campingvogn med er det også
muligt.”
Så er det jeg tænker, at det er nogle seje ryttere der cykler til Møn med
campingvogn på slæb – det må være
A-ryttere.
Hilsen Jørgen Øverup
Ikke hvis, men når du tager billeder,
som skal ledsage din fortælling i bladet her, så prøv at zoome så langt ind
på de personer der skal med, og undgå at få for meget udenomspanorama
med.
Hvis du har digitalkamera så husk
at stille kameraet på maksimal opløsning. Det giver os de bedste muligheder for at justere billedet til. Papir
farvefotos er stadig i høj kurs.
Tag kameraet med i baglommen
når du næste gang skal ud, og lad os
få en kort stemningsrapport fra næste punktering eller andet. /red.
Husk hjelmen
Allerede i januar har mindst tre medlemmer haft asfaltsmag i mundvigene. Dog har kun en skullet sys sammen igen. Det sætter formandens ord
om forsikring i relief nu da DCU ikke
dækker dig over motionslicensen.
Anyway – ingen forsikring heler
en knækket hovedskal, så derfor
HUSK ... /red.
Efterlysning
Af klubbens bøger, TRIATHLON FOR
ALLE, skrevet af Henrik Thomsen.
Det ikke muligt at erindre, hvem,
der har lånt bøgerne, som helst skulle i omløb blandt medlemmerne.
Hvis låneren er færdig med at læse,
så aflever venligst bøgerne til bestyrelsen eller ring, så vi kan forny/forlænge låneaftalen.
Formanden.
APS ®
Klubaftener
DANMARKS STØRSTE
UDVALG I GUMMIDUGE
TIL DIN TRYKMASKINE,
UANSET TRYKMETODEN
Ring og få en snak med
Robert om pris og størrelse
på telf. 28 19 56 47
Vi har alt i underlagsark,
techno-plast og i lakduge
Hindsgaul Grafisk ApS
Baldershøj 17c · 2635 Ishøj · 43 99 2131
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
7
De satans
dejlige
bjerge
PETER LEEDSAGER
D
et var en kold og mørk november
eftermiddag søndag d. 17. 2002.
Holger Danske havde intromøde med
bl.a. turen Coast to Coast på Quality
Hotel i Høje Tåstrup. Hans Christophersen og undertegnede mødte op
med store forventninger. Hele introduktionen af deres rejser især Coast
to Coast var så professionelt tilrettelagt at jeg skrev mig på listen efter
mødet til uge 38 i 2003. Det lykkedes
desværre ikke at overtale Hans C. til
at tilmelde sig.
Selv om der var ni måneder til,
galdt det om at få lagt en seriøs træningsplan med henblik på de høje
pyrenæer.
Jeg havde stadig min deltagelse i
Marmotten 2001 i baghovedet og ønskede ikke at opleve det samme helvede i 6 dage.
Forberedelserne
Der måtte seriøs træning til. Jeg har
en rigtig god ven, som hjalp mig med
at lægge et træningsprogram, der
strakte sig over adskillige måneder.
Det var meget hårdt, men det var en
medvirkende årsag til at jeg klarede
bjergene.
Tre uger før jeg skulle afsted tog jeg
med Holger Danske til Hallandsåsen
for at teste formen. Ved ankomsten
blev vi delt i 3 hold. Det blev gjort på
den mest pinefulde måde man kan
tænke sig.
Ud af bussen – op på cyklerne. Ned
af en lille bakke ca. 1 km – derefter
skarpt tilhøjre: hvis kæden ikke lå på
39eren kunne det være ligemeget.
Det gik bare lodret op og op. På toppen stod en holdleder – de første 12
blev hold 1, de næste 12 hold 2 osv.
8
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
Sådan deler man altså bare hold. De
første 15-20 stk. lå bare ind over styret med syre i benene og passede på
ikke at kaste op – syren i opkast er
ikke godt for lakken.
Mine tanker var: med denne start
– hvordan bliver så resten af turen.
Jeg var på hold 1. Da starten gik,
mindede det om en raketaffyring, der
var bare tryk på hele tiden. Men
turen gav mig et godt fingerpeg om
hvordan min form var.
Et par dage efter rejste min kone og
jeg til Grækenland. Jeg var heldig,
at der var mange ”dejlige” bjerge tæt
ved vores hotel. Altså hen i cykeludlejningen – leje en MTB. Hver anden
dag stod jeg op kl. 6, tog MTBen og efter 5 km kom bjergene. Jeg hang i
bjergene i et par timer. Helt alene i
bjergene med stilheden og enkelte
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
9
cikader – og få lov til at opleve solopgangen i bjergene: så er det bare
lykken at være cykelrytter. Her i bjergene fik jeg endnu bedre ben.
Endelig oprandt uge 38 hvor jeg
skulle afsted. Jeg følte selv, at jeg
havde gjort mit, til at bekæmpe Pyrenæerne, så jeg var spændt på om bjergene var af samme opfattelse.
Efter 30 timers bustur – ankom vi
søndag eftermiddag til byen Pau. Vi
var nogle stykker der havde lyst til at
strække vores busben i bjergene.
1. etape
Mandag morgen – 1. etape fra Pau til
Laruns en tur på 114 km og 2100 hm.
Vejret var pragtfuldt, blå himmel og
dejligt varmt. Pulsen steg kraftigt
inden starten gik, forventningens
glæde. En lille smule angst for hvad
bjergene krævede. Holger Danske
har jo tilrettelagt Coast to Coast i
bjergene, så der er igen mulighed for
at afklimatisere sig, det er bjerge fra
start til slut.
De første par bjerge gik over alt forventning. Jeg var nu superoptimist
og den fødte klatrer og helt euforisk
over den flotte natur. Så kom dagens
sidste bjerg. Vores holdleder den legendariske Jens Kasler sagde at bjerget ikke var særlig kendt, men det
var ikke ensbetydende med, at det ikke var sjovt. PUHA. Bjerget hedder
Col de Marie Blanque. Der var bare %
på. En del af energien var allerede
brugt og nu stod der enten 9-11 eller
13 pct. hele vejen op – øv hvor gjorde
det ondt. Til sidst følte jeg det som
om, at jeg kørte med 3 bar og dækindlæg. Da vi ankom til Laruns, var min
primære opgave, at få en tid hos massøren. Efter sådan en gang benmassage kan man klare alt.
2. etape
Næste dag efter morgenmaden ventede der nye bjerge. Jeg havde igen
sommerfugle i maven og pulsen steg
pænt.
Op på cyklen og afsted. i løbet af no
time fik vi dagens første bjerg i hovedet Col d’Aubisque og så videre til
næste bjerg Col du Soulor. Bagefter
havde vi pause i en lille cafe, for at lade op til turens perle – Col du Tourmalet. Jeg drak vand – spiste friskbagt flute. Der var nogle der guffede
omeletter – kager – pizzaer og colaer
i sig – fred være med dem.
50 m fra hvor vi sad, stod der et fredeligt skilt med den uhyggelige tekst:
Col du Tourmalet. ”I kan bare starte
10
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
klatreturen når i har lyst” lød beskeden fra holdlederen”. Fyldte dunke, masser af Powerbar, energibar og
gel’er i lommerne.
Op på cyklen, klikke ind, hjelmen
på styret, solbrillerne op i panden –
nu var jeg en rigtig prof. Det var en
mærkelig fornemmelse, at køre op ad
det berømte bjerg. Da jeg endelig nåede toppen, fik jeg en klump i halsen.
Jeg var inde i cafeen/museet, og fik
en meget velfortjent grande kop kaffe. Her så jeg de ældgamle havelåger, som datidens cykelhelte trodsede
bjergene på. Da dagen var omme havde vi kørt 91 km og 3070 hm.
3. etape
Næste dag skinnede solen atter fra
en skyfri himmel. Nu var det bl.a. Col
d’Aspin, Val Louron Azet, Col de Peyresourde, der skulle overvindes samt
et par minde knolde. Jeg have lagt
mærke til, at de andre der kørte 9
speed havde en højere cadance end
mig. Det undrede mig, fordi jeg have
fået at vide, at man kun kunne få 26
som det største på kassetten. Det var
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
11
desværre bare løgn, man kan godt få
28 til Campagnolo 9 speed. Jeg bandede det langt væk for jeg kunne godt
mærke i mine ben, at de have trådt
over mange bjerge med op til 18 pct.
Denne dag blev det til 96 km og
2200 hm.
4. etape
Næste dag stod der også bjerge
på menuen. Col de Mènte, Portet
d’Aspet, Col de Bouich, 139 km 2450
hm. En af opstigningerne var på 32
km – puh-ha.
I byen Luchon hvor vi skulle overnatte lå der et kæmpe sportsmekka.
Efter badet var det bare om at komme afsted, for at høre om jeg kunne få
en 28 klinge til min kassette. For 6
Euro fik jeg købt og monteret en 28
klinge bagpå og fjernet 17-tands klingen.
5. etape
Da bjergene kom næste dag var jeg
meget spændt. Selv om der kun var 2
tænder til forskel kunne det virkelig
mærkes. Mine ben var godt brugte,
bjergene have tappet mig for meget
energi. Jeg spekulerede på hvor meget krudt jeg kunne have haft, hvis
den berømte 28 klinge havde siddet
på fra første dag. Der var en del på
holdet, der kørte tripple. Personligt
synes jeg, at det kun tilhører en MTB.
Vi skulle overnatte i byen Ax-lesThermes, 200 m fra hotellet lå der et
stort bassin ca 60 cm dybt med det
skønneste varme vand ca. 40 grader,
som kom fra en underjordisk kilde. At
sidde der med snurrende ben i det
varme vand, i højre hånd et glas koldt
fadøl, i venstre hånd det obligatoriske
12
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
kæmpe flute med ost og skinke, det
var bare lykken. Så kan man næsten
ikke ønske sig mere – det skulle da
lige være en ny cykel med 10 speed.
Den dag kørte vi 120 km 2170 hm.
6. etape
Så blev det fredag den 19. september,
nu er jeg, ved at være mæt af bjerge.
Turen går til Andorra. På toppen af
det sidste bjerg, kunne vi vælge, om vi
ville køre direkte til hotellet eller tage det allersidste bjerg med. Der ville
være en fed opkørsel på 8 km. Nogle
kyllinger valgte den lette løsning. Jeg
snuppede bjerget med, det var bare
en rigtig dejlig fornemmelse at køre
op over det sidste bjerg, vel vidende,
at nu var det bare slut at køre opad.
Jeg var blevet godt mæt af de lange
hårde opkørsler.
Denne dag var vi nogle der kørte 81
km 2250 hm.
Jeg havde nu gennemført Coast to
Coast og fortjente en præmie. Jeg
købte en af Holger Danskes supersmarte vindveste.
Turen var slut, vi have kørt 640 km
i alt og 14.200 hm. Masser af dejlige
oplevelser lå bag mig – bl.a. den fantastiske flotte natur. Det dejlige vejr.
De friske holdledere, de dejlige kæmpe flûtes med egnens ost og skinke,
der ventede på os ved den daglige etapes afslutning. De forbandede høje
procenter der var på mange af bjergene. Disse bjerge kaldte vi Col de Merde. Glæden ved at køre 28 på kassetten de sidste 2 dage. Jeg mødte også
mange dejlige mennesker. Nu gjaldt
det bare om at abstrahere fra de 32
timers bustur det ventede forude.
Hilsen Peter L. og hans Bianchi
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
13
Stort udvalg i
reservedele, udstyr,
tilbehør, beklædning
Vi klarer også alt i
reparationer
og service
Kom og få en cykelsnak
Greve Strandvej 40
2670 Greve
Tlf. 43 90 21 91
www.cykelgaarden-greve.dk
10% RABAT, DOG IKKE
PÅ SPECIALPRISER
EKSAMINERET
MASSØR
Har du sygedage p.g.a. hovedpine, smerter og stivhed i
skulder og nakke og føler du
træthed over lænden. Har du
ømme muskler efter den daglige cykletur, eller trænger du
blot til afslappende massage.
Få en professionel massagebehandling, ring og aftal tid.
Massør Pia Bonke
Egelunden 83
2635 Ishøj
43 73 86 15
14
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
Holdledermøde
Den store styrkeprøve
Der har været afholdt holdledermøder i januar med deltagelse af bestyrelsen nuværende holdledere samt
inviterede klubmedlemmer, med interesse for at assistere som holdledere i den kommende sæson.
Formålet med møderne er at aftale retningslinierne for afviklingen af
træningen samt at tilrettelægge træningskalenderen for 1. halvdel af sæsonen.
Holdlederne vil være:
A: Henrik Pedersen og Heinz Vange
B1: Erling Mogensen og
Bjarne ”Bager” Straarup
B2: Jørgen Krøner og Jørgen Øverup
C: Erik Høltermand
og Torben Nielsen.
Holdlederne lægger en fælles linie
for den praktiske afvikling af træningen.
Det er holdledernes opgave forud
for hver træningstur, at opdele holdene i ca. 12 deltagere pr. hold, som anses optimalt i forhold til at give medlemmerne maximal gavn af træningen. Det forventes at medlemmerne
retter sig efter holdledernes anvisninger.
Holdlederne vil internt udarbejde
et fælles regelsæt med hensyn til
køreregler.
Ref. Jørgen Krøner
TO N N Y H O F F M A N N
PS. Når man nu ved hvor mange kager Erling kan spise så forstår man
bedre hvorfor han vil være sammen
med ”Bageren”.
/red.
N
u er der gået mange timer og jeg
kigger, for jeg ved ikke hvilken
gang, på min cykelcomputer, Klokken
er 11.21, dvs. vi har kørt i 26 timer og
12 minutter. Pulsen ligger på et godt
niveau og vi er ved at være så langt,
at vi for alvor tør tro på at vores lille
eventyr vil lykkes. Jeg tænker tilbage
på klokken 4 i morges, hvor min energi var på nulpunktet, og jeg bare var
så træt at, jeg ikke havde lyst til noget som helst.
Nå men for at starte fra begyndelsen, så fik Torben og jeg en ide om
at køre den store styrkeprøve, (dssp) i
alt 540 km fra Trondheim til Oslo i et
stræk, for et par år siden. For at holde formen ved lige hen over vinteren
købte vi i efteråret 2001 et par mountainbikes, desværre fik Torben en skade så han blev grounded i meget lang
tid, det var derfor ikke muligt for os
at træne nok til at køre dssp i 2002 så
vi udsatte den til 2003 – nu skulle det
være.
Vores motivation var meget høj i
efteråret 2002, nu skulle der trænes
så vi kunne klare turen i 2003. Vi
havde tilrettelagt træningen således
at vi henover vinteren 2002-2003 kørte 2-3 timer i skoven hver lørdag, og
spinning 1 time hver onsdag. Derudover havde vi hver vores sideordnede sportsgrene, som vi dyrkede –
for mit vedkommende badminton, og
for Torbens vedkommende løb. Duoen
blev til en trio, da Erling meldte sig til
uden de store overvejelser, nærmest
helt spontant sagde han ja – det lurede vi lidt på, for vi, Torben og Jeg,
havde vendt og drejede turen forfra
og bagfra 1000 gange.
Vintertræningen overstås og vi ender op med en del ridser i skindet, her
er det gået mest ud over Erling, men
vi har også en fået en rimelig kondition ud af anstrengelserne, idet måden vi har kørt mtb på er noget der
minder meget om intervaltrænnninger, vi har også deltaget i et par mtb
løb. Alt sammen noget der giver pote
på landevejen.
Dagen oprinder og vi tager af sted
torsdag morgen d. 19/6/2003 – trioen
plus 2 hjælpere, Ulla (Torbens kone)
og Ivan (min kammerat). De skulle
være vores supportere og køre følgebilen undervejs.
Turen til Trondheim er på små
1200 kilometer og vi kører i VW
Caravelle. Det er en bus med god
plads til os alle 5 og vores udstyr –
cykler og tøj/tøj/tøj, så vi kan skifte
afhængig af temperaturer og ”luftfugtighed”.
På vej derop møder vi en rytter på
væltepeter- vi joker med han kører
dssp. Det viser sig det faktisk forholder sig på den måde – han er startet
fra Trondheim den foregående lørdag
og forventes i Oslo 8 dage efter med
startnummeret 1881, cyklens årstal.
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
15
Klar til start
Han ledsages i øvrigt af en kvinde på
en cykel fra 50’erne uden gear – de
har begge forceret Dovrefjellet/bjergene/bakkerne på vejen og de gennemførte til den planlagte tid.
Dovrefjellet, the big monster som vi
havde hørt og læst om kommer vi nu
til i bil – vi står ud på toppen, kolde
nøgterne, keine problemen for IMCC
drengene. Stedet hvorfra vi skal køre
rigtig stærkt nedad er hurtigt udpeget og der hersker ikke tvivl om det
bliver rigtig fedt. Landskabet er
barskt snepletter hist og her, jeg får
ringet hjem taget billeder m.m. alt
ok!!
Nedkørslen fra the big monster
mod Trondheim – stemningen i bilen
ændres dramatisk den bliver ligefrem trykkende da vi kører ned der-
16
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
Fra startområdet
fra. Alle incl. vore supportere tænker
her kommer vi aldrig op!
Torsdag kl. 23.00 er vi fremme ved
vores campinghytte ca. 12 kilometer
fra startstedet, vi får en gang suppe
og så er det sovetid.
Fredag er vi inde for at hente vores
kørechips og posen med diverse lister.
Vi har valgt at registrere bilen så den
officielt kan køre på hele strækningen, der er hos mig en vis nervøsitet
for at bilen ikke er med på deres lister, men det bliver gjort til skamme,
da vi efter en god halv time i kø kommer frem til et meget norsk system
for udlevering af følgebilsnummer.
Alt er på plads, vi får lidt indtryk af
byen og lidt pasta i skrutten. På vores
vej igennem noget af den gamle by er
vi oppe på en fæstning, hvor vi møder
en ældre tysker, som har kørt dssp 7
gange før, og hans mening om turen
er, nicht steil aber lang, vi er ikke så
vilde med at tro på ham, det skal dog
vise sig at han stort set havde ret.
Tilbage til hytten, cyklerne skal samles og vi vil gerne ud og rulle en tur,
det bliver imidlertid forpurret da vejret vender den våde side til, men en
lille tur på campingpladsen for at
prøve gearene bliver det da til.
Lørdag morgen, efter Torben har
vækket hønsene, er vi klar til at iføre
os IMCC tøj og numre og man kan tydeligt mærke en vis spænding, det er
nu alle vore samtaler og forventninger skal udløses – vi skal gennemføre,
som især Torben og jeg har sagt til
hinanden igen og igen, at vi har gjort
alt hvad vi kan for at forberede os!
Klokken 7.30 på vej ind mod byen,
det betyder blandt andet at vi skal
ned ad den første stigning der er på
turen mod Oslo, det går jævnt der
indad, benene føles gode og støvregnen er der som en tro følgesvend, det
klarer dog op inden vi kommer helt
ind til Trondheim.
Startstedet, her er der masser af
folk, vi taler med en nordmand der
skal køre for 25. gang han regner med
en tid på ca. 20 timer. Vores overordnede mål er at gennemføre og gerne
indenfor de 30 timer som vi har meldt
os til – vi har da talt om 24 timer ville være rigtig godt, men ikke et mål,
det er også svært at have et sådan
mål, når man ikke kender ruten.
Vi kommer af sted klokken 9 som
der står på vores startliste, og turen
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
17
På toppen af Dovrefjellet
går ud af Trondheim med politieskorte og kanonforventninger, vi finder
hurtigt ind i en gruppe som kører på
en, for os god måde, tempo på flade
stykker og moderat på stigningerne,
vi må dog slippe dem på grund af naturens kald, der er ikke noget at gøre,
så vi stopper.
Vi kommer af sted igen og der går
ikke ret lang tid før vi ligger i fronten
af en gruppe, tempoet er godt, dog har
det en tendens til at der bliver skruet
og vi må efter en stund slippe hvis vi
ikke skal køres helt flade, på de første
kilometer op til det første depot.
Vi har sagt farvel til Ivan og Ulla
om morgenen og har aftalt at vi skal
mødes efter det første depot, som ligger efter 70 km. På dette første stykke ligger vores snit på 29. Vi får lidt
18
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
at drikke og spise, og vi suser videre
for at hilse på Ulla og Ivan, der hersker en god stemning og forventningerne er som de skal være. Landskabet vi kører i er meget smukt, og
der er stort set ingen trafik, og dem
der er, viser meget hensyn, god oplevelse. På det næste depot er der et
skilt ved indkørslen med Oslo 412 km
det virker af meget, men vi er optimistiske, vores tempo har været godt
og pausen er relativ kort, på vej mod
toppen af Dovrefjellet, møder vi atter
Ivan og Ulla, vi vinker og bestiller
kaffe på toppen, som er efter 160 km,
her vil vi gerne skifte tøj,
Idet temperaturen er bedre end forventet, vores stop her er rimeligt
langt, men det er svært holde armene
nede, vi har forceret det, der ser ud til
at være det vanskeligste stykke med
et snit på 29, og Ulla har beregnet at
vi kan komme i mål på godt 21 timer.
Vi har hjemmefra fået at vide at, det
ikke kun er det første stykke der er
en udfordring, der skulle komme
mange bakker siden hen som ikke er
til spøge med, så vi tager det med at
gran salt, vi kommer hen over toppen, en strækning på 35 km og her er
det mærkeligt at køre, det er som om
vi ikke kan få fart i cyklerne, og der er
tilløb til regn et par gange, vi kommer
frem til nedkørslen til Dombås, det er
det sted vi har udpeget som den hurtigste nedkørsel, det passer også, dog
når regnen os samtidig, og vi når at
blive lidt våde, da jeg kører med
bjerggearing er det ikke muligt at
komme højere op i fart end ca. 72
km/t men det var da også spædende,
især da Erling og jeg overhalede et
par biler på vej ned i nogle hårde
sving.
Vel fremme i Dombås, fik vi varm
mad og snik snak med vores team.
Vi fortsætter videre mod Oslo og
det går stadig nedad så vi er i stand
til at holde en rimelig høj fart, selvom
man kan se vi er ved at slidte. Det er
mange timer siden nu at vi stod op, og
satte os på cyklerne, vi har et kort
stop, med en snak med Ulla og Ivan,
som stadig er meget optimistiske
med hensyn til den tid vi skal bruge
for at køre dssp, vi er dog ved at være
så trætte at en lur har været på tale.
Det vi kan gøre er at investere 1 times søvn eller powernapping i projektet, den mener vi at vi kan hente
igen hvis vi sover lidt, jeg lufter det
for Ivan og der er en klar udmelding,
” i kører i et hug” vi kommer videre og
er blevet lovet suppe på næste depot,
det går mere stille nu og vores fart er
ikke mere de 32-36 vi har kørt med
længe, det skyldes nok at vi ikke kører nedad mere, vi er også som før
nævnt ved at være trætte.
Ved næste depot er vi alligevel
fremme før suppen er færdig, men vi
får lidt mad og fyldt dunkene, det er
helt sikkert at moralen er for nedadgående, og da vi skal til at køre ud fra
depotet kommer de første regn dråber, det er ikke så voldsomt, så vi drager af sted med Lillehammer som
næste stop. Vi har ikke kørt ret langt
før det står ned i stænger, det har naturligvis indflydelse på vores fart,
idet vi ikke kan trække direkte for
hinanden, men vi kommer da derudaf, indtil Torben punkterer, han
trækker cyklen et stykke væk fra vej-
Ruten fra Trondheim til Oslo er 540 km.
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
19
en og begynder at skifte slange, da
han skal til samle det hele igen kigger han op på Erling og jeg og spørger
om der ikke er en af der vil hjælpe
ham, vi har simpelt hen stået og gloet på ham uden at røre en finger, det
siger lidt om hvor trætte og uoplagte
vi var.
Der skal være en stigning ind til
Lillehammer, men vi registrerer den
ikke rigtigt, vi er bare opsatte på at
komme frem til vores team og det tørre tøj, endnu engang er de helt oppe
på dupperne for at få os videre med
en eller anden grad af motivation, det
tørre tøj og suppen på depotet, giver
os en saltvandsindsprøjtning og vi kører i høj fart 15 meter hvorefter
Torben ønsker at skifte slange igen,
nu hjælper vi så godt vi kan, men vi
kan ikke finde det der er årsagen til
punkteringen og der går af den grund
noget ekstra tid, men vi kommer af
sted næsten tørre og ikke så kolde,
med næste depots pastamenu i hovedet ser det ud som at, det klarer vi også. Om selve turen mellem depoterne
I fart mod sidste depot
20
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
er der ikke så meget at sige, andet
end at vi til sidst kører op ad en uendelig lang bakke, det foregår på en
motorvejslignende strækning, og
temperaturen er ved at gøre sig gældende, på dette depot møder vi for første gang 4 soldater der kører på nogle almindelige havelåger af tvivlsom
alder, det er nogle unge fyre der køre
i uniform, og ser ud til at være i meget god form, kulden er slem ved os
men Ulla siger at det er ikke så slemt
og alle de andre ord vi sikkert har
brug for at høre.
Vi kommer af sted, og for at føje
ondt til værre viser det sig at vi skal
fortsætte op ad den bakke vi har
kæmpet med inden depotet, jeg ser
fem til vi skal køre nedad igen, det viser sig desværre at, nedkørslen er
hård ved fingrene, solen er ved at stå
op klokken er ved at være 4 og jeg er
som før nævnt hamrende træt.
Vi kommer frem til næste depot,
hvor der igen er en service fra teamet
som er et prof. hold værdigt, det kniber med at se det gode i alt det de gør,
I mål
jeg har halsbrand og min mave har
det ad h til. Jeg snupper en red bull,
den smager ikke godt, men jeg kan
mærke at den giver mig et pust i den
rigtige retning, dog er der en omkostning at men får disse dårligt smagende opstød, men hvad, det gælder om
at holde dampen oppe. Torben spørger hvordan jeg kan du holde det i
mig, jeg ved det ikke, men jeg tror at
de næste 20-30 kilometer bliver kørt
på ren vilje, og det kan da også bruges
når der er udsolgt på de andre hylder.
På et tidspunkt er Torben stoppet, efter at både Erling og jeg har været
trådt af på naturens vegne, og da jeg
kommer frem til ham siger han bare,
jeg skal sove nu! Jeg ved ikke hvad
jeg skal sige og spørger ham hvor
længe han vil sove, 15 minutter, ok så
finder vi et sted hvor solen skinner så
kan du ligge der, Torben mener dog
han har en aftale med teamet om at
de skal holde midt i mellem depoterne så han vil køre frem til dem, og af
en eller anden årsag kommer der
langsomt mere fart i cyklerne, det viser sig dog at vi ikke møder teamet
før næste depot, her finder vi dem for
første gang sovende i bilen.
Vi vækker Ulla og hun siger at vi
ser bedre ud end da de så os ved det
foregående depot.
Ulla får mit kamera så de kan tage
nogle billede af os tre i fart, humøret
er højt da vi kører mod det sidst depot
og farten er igen oppe hvor vi lægger
kilometer under hjulene, på grund af
de før omtalte omstændigheder er vores nye uofficielle mål nu at være
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
21
fremme inden klokken 12. På det sidste depot er der nærmest feststemning, vejret er godt og vi fylder kun
vand på til de sidste 30 kilometer, da
vi har kørt 10 kilometer kommer der
lidt regn og vi står under et træ og
skal lige være enige om hvad vi skal
gøre, for at komme videre, Erling siger at han skulle have sin regnjakke
så var han klar til at rulle, og nærmest på kommando kommer teamet
susende omkring et hjørne med fuld
musik, de spørger hvad vi holder for,
Erling får sin jakke og vi kører mod
Oslo.
Nu er der gået mange timer og jeg
kigger, for jeg ved ikke hvilken gang,
på min cykelcomputer, den viser 26
timer 12 minutter, pulsen ligger på et
godt niveau, vi er ved at være så langt
at vi for alvor tør tro på at vores lille
Plastcom
A/S
Stengårdsvej 7 · DK-4340 Tølløse
·
·
·
·
·
·
·
PVC COMPOUNDS
ABS · PC · PBT
PA6 · PA66 · POM
HD · LD · LLD · EVA
MASTERBATCH
DRIVMIDLER
RENSECOMPOUND
Fra dansk lager – til tiden!
Distributør for:
Hydro Sydplast AB, Helsingborg
EniChem Norden A/S, København
Delta Plast AB, Åstorp
Leuna Miramid GmbH, Leuna
Telf. +45 59 18 55 08
Fax +45 59 18 59 25
www.plastcom.dk
22
N R . 1 / 2 0 0 4 I S H Ø J M OT I O N C Y K E L C L U B
eventyr vil lykkes, jeg tænker tilbage
på klokken 4 i morges hvor min energi var på et nulpunkt og jeg bare var
så træt at jeg ikke havde lyst til noget
som helst, men nu mangler vi ikke så
mange kilometer mere og det sidste
stykke er alligevel noget specielt, idet
vi kører på en motorvej hvor nødsporet er spærret af. Det er ikke så
mange cyklister vi møder, men dem vi
møder ser trætte ud. På det allersidste stykke ind til målområdet skal
man op ad en bakke, det er vel det
ideelle sted at lave en spurt men efter
540 kilometer, tja hvem gider så koncentrere sig om taktik og lignende,
det var der ikke nogle af os tre der
gjorde, så vi mener vi har vundet alle
tre, da vi jo har gennemført det vi
startede på for 26 timer og 43 minutter siden.
A&C BYG A/S
Alt tømrer- og
snedkerarbejde
lige fra enkeltstående
opgaver til hovedentrepriser udføres.
Henvend dig til
Johnny Petersen
A&C
BYG A/S
Tvedvangen 291
2730 Herlev
Telf. 44 84 09 87
www.acbyg.dk
SKÆRM-YDSLER
Dette er min fjerde vintersæson i
IMCC.
Vinterkørsel er jo forbundet med alle de kedelige ting så som:
Dækindlæg, tung vinterracer, kulde, våde veje, sne og masser af tøj
samt SKÆRME.
Ved hver eneste vintersæsons start,
har der været verbale slagsmål vedrørende manglende skærme/stænklapper. Hver gang har der lydt de
samme undskyldninger så som:
1. jeg glemte det
2. jeg nåede det ikke
3. der er jo tørt på vejene
4. jeg lægger mig bare bagerst
5. ja, jeg ved det godt, det må i
undskylde
6. der er ikke plads til skærme
7. de tager for meget af farten
8. jeg sætter dem på inden næste
gang
1-8 kan ikke bruges til noget – for
os der kører med skærme bliver alligevel møgbeskidte!
Jeg sender et forslag til næste generalforsamling gående ud på:
Hvis man møder op til vintertræning i IMCC uden skærme og
stænklapper – får man ikke lov til at
køre med. Dette skal være gældende
fra 1. gang vintertræningen starter.
Jeg håber I stemmer for forslaget
– så alle de kedelige verbale situationer der opstår hver eneste vintersæson kan undgås. Vi må hellere bruge
vores energi på at træde og trække i
pedalerne – så vi hurtigt kan komme
hjem i varmen igen, og glæde os til
det – igen bliver forår.
Hilsen Peter L.
Hans i ny uniform.
Fra træ til olie
Da Hans Christophersen solgte sin
andel af A&C BYG A/S til Johnny og
gik på pension, kunne man jo ikke
ane, at det blot var et karriereskift til
en anden branche. Der handles nu
med den meget omtalte kædeolie –
dog kun til medlemmer.
Kun 50,- kr for 1/2 liter og du skal
ikke engang have flaske med.
Ring på 43 904 855, ikke for den
sidste, men den næste olie.
/red.
W W W. I S H O J M OT I O N C Y K E L C L U B. D K
23
Medlems- og telefonliste
IMCC marts 2004
Aksel Haraldsson ................
Allan Pedersen....................
Allan Salmon.......................
Allan Schäfer.......................
Anne-Marie Nielsen............
Birgit Ovesen ......................
Birgit Riddervold ................
Bjarne Straarup...................
Bjørn Ebbesen.....................
Bo Hunyadi .........................
Bruno Pedersen ..................
Carl Johan Christensen.......
Carol Rasmussen .................
Carsten Hansen...................
Claus Birh ............................
Claus Roed ..........................
Claus van der Goot .............
Erik Damborg......................
Erik Høltermand .................
Erling Mogensen ................
Finn Grønskov.....................
Flemming Christensen........
Frank Damgaard.................
Frank Hansen ......................
Georg Hunyadi ...................
Gert Hinrich ........................
Gurli Holbøll .......................
Hans Christophersen ..........
Heinz Vange........................
Henrik Bech.........................
Henrik Hylleberg ................
Kim Thiessen .......................
Kirsten Brusgaard ...............
Kirsten Espersen .................
Kirsten Pedersen.................
Klaus Pedersen....................
Knud Bonke ........................
Kurt Jørgensen ...................
Lars Christensen..................
Lars Flesner .........................
Lars Krull Jørgensen ...........
Leif Gjesing Hansen............
Leif Grønskov......................
Leon Schäfer .......................
Maiken Christensen............
Mergarita Christensen........
Michael Bonke ....................
Michael Højrup ...................
Michael Larsen....................
Mikal Jensen .......................
Mikhael Voss .......................
Mogens Jørgensen .............
Mogens Kallesø ..................
Mogens Knudsen................
Morten Rude.......................
Niels H Jørgensen ...............
Ole Iversen ..........................
Oluf Bjerggaard..................
Ove Ovesen .........................
Palle Lars Thomsen .............
Per Pfeiffer ..........................
Per Riddervold ....................
CYKELGÅRDEN
HINDSGAUL GRAFISK
VVS
JØRGEN ANDERSENs Eftf.
4352 1926
4055 0876
2468 8309
4014 9297
4399 3585
4373 1600
4354 0856
4399 5054
4373 2818
4373 3850
4390 8792
4371 3006
4615 4221
4011 2281
4341 1292
4611 7151
5614 8646
4014 6801
4615 4515
4399 3585
4290 0293
4353 2300
4373 6937
4373 5220
2091 8718
4354 2612
4390 4855
4615 3621
4655 5549
4390 6803
4390 2191
4399 2131
3886 3433
Henrik Pedersen .................
Henrik Ellerød Hansen .......
Henrik F. Jørgensen ............
Ivan Hjortskjold ..................
Jan Christensen...................
Jan Jørgensen .....................
Jan Mørup...........................
Jan Olsson ...........................
Jan E. Olsen.........................
Jan L. Friedl .........................
Jens Lindhardt ....................
Jens Madsen........................
Jens Noes.............................
Jens Thorn...........................
Jens Chr. Møller ..................
Jette Hansen .......................
John Espersen .....................
Johnny Elex .........................
Johnny A. Petersen.............
Jørgen Hansen ....................
Jørgen Kihm........................
Jørgen Krøner.....................
Jørgen Øverup ....................
Jörgen Hörning...................
Jørgen Castor Sørensen......
Jørn Boesen.........................
Kaj Jeppesen .......................
Kaj Møgelberg....................
Kell Wohlert........................
Ketty H. Bjørn .....................
Kim Andersen .....................
PLASTCOM A/S
Eksamineret massør
PIA BONKE
A&C BYG
4360 1289
4371 5040
4390 8114
4354 3112
4373 3031
4637 0113
4369 2110
4353 3571
4615 3116
4373 7360
4494 5941
4354 4556
4373 5362
4390 7588
4399 3331
4615 4515
4373 5045
4390 0408
4484 9871
3834 3511
4353 4651
4390 5710
4340 4945
4390 3310
4390 1792
4361 1237
4364 0502
4399 0517
4390 6560
4352 1842
4369 6610
5918 5508
4373 9615
4484 0987
Ejendomsmæglerfirmaet
RØNSBØL
Statsaut. fodterapeuter
METTE OG BETTINA
- der er tryk på hos JBK
JBK OFFSET ApS
5614 2822
4390 8081
4373 5045
4360 1289
4369 0462
4373 8615
3677 7647
4373 6948
4352 4372
2656 4814
4399 4653
3647 5080
4390 6030
4390 6030
2830 6501
5178 5353
4369 4358
4373 5775
3648 2977
4353 5456
4364 6069
4390 2732
4364 8494
4352 1984
4390 3399
4373 6099
4373 1600
4078 5009
4354 0856
5918 5508
6179 9997
4399 0632
Per Stabell Monby ..............
Peter Geurts ........................
Peter Leedsager ..................
Pia Bonke, Massør ..............
Plastcom A/S .......................
Poul Tind .............................
Poul Erik Kisbye ..................
Reinhard Müller..................
René Hemmingsen .............
Rob Wiegmans....................
Rolf Christensen..................
Rune Tind ............................
Sàndor Hunyadi ..................
Steen Byskov .......................
Steen Jensen .......................
Sven-Erik Damm .................
Søren Bjørn .........................
Søren Finderup ...................
Søren Jensen .......................
Søren Kirkegaard................
Søren M. Hansen ................
Tina Agergaard Nielsen......
Tommy Jørgensen...............
Tommy Simonsen................
Tonny Hoffmann.................
Tonny E. Thyge....................
Torben Høj ..........................
Torben Nielsen ....................
Torben Thomsen .................
Tua Caspersen .....................
Ulla Thomsen ......................
FITNESS CLUB
5614 8844
4353 3327
4390 8287
4373 8615
5918 5508
4360 0541
4373 8780
4390 4120
4373 7486
4373 1059
4390 6030
4390 6003
4345 3620
4615 2828
3649 7505
4373 0642
4352 1842
4342 6626
4354 5563
4615 3474
5616 8033
4615 3474
4354 6325
4373 5158
4352 0934
4616 1180
3649 2390
4373 0811
4396 3217
3871 2833
4396 3217
4397 7509
STØT DEM DER
STØTTER OS
Dato
Hold A
Hold B 1 + B 2
Hold C
Dato
Hold A
MARTS
MAJ
Holdlederne forbeholder sig ret til at afpasse turenes længde efter vind og vejr
Ti
2 Tune, 40 km
Tune, 40 km
To 4 Tune, 40 km
Tune, 40 km
Sø 7 Kirke Såby, 100 km
Lejre, 75 km
Glim, 50 km
Ti
9 Tune, 40 km
Tune, 40 km
To 11 Tune, 40 km
Tune, 40 km
Sø 14 Bastrup, 100 km
Søsum, 80-90 km
Hove, 50 km
Ti 16 Tune, 40 km
Tune, 40 km
To 18 Tune, 40 km
Tune, 40 km
Sø 21 Skjoldenæsholm, 100 km
Kirke Såby, 100 km
Lejre, 60 km
Ti 23 Tune, 40 km
Tune, 40 km
To 25 Tune, 40 km
Tune, 40 km
Sø 28 Sommertid start
Husk start kl. 9.00
Bastrup, 100-120 km
Bastrup, 100 km
Hove, 65 km
Ti 30 Interval omkring Gundsø.
Ca. 2 timer
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Sø
2
Ti
To
Sø
4
6
9
Ti 11
To 13
Sø 18
Ti 18
To 20
Sø 23
Ti 25
To 27
Sø 30
APRIL
To 1
2-4
Sø 4
Ti
6
To 8
Sø
Ti
To
Sø
Ti
To
Sø
Ti
To
11
13
15
18
20
22
25
27
29
Ørsted, 65 km
Træningsweekend på Møn
Skjoldenæsholm, 100 km
Hove, 60 km
Skærtorsdag
Frederikssund, 120 km
Elverdam, 100-120 km
Interval omkring Gundsø.
Ørsted, 65 km
Ny Tolstrup, 124 km
Interval omkring Gundsø.
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-125 km
Interval omkring Gundsø.
Ørsted/St. Ladager 65-70 km
Skjoldenæsholm, 100-120 km
● Ullerødløbet
Interval omkring Gundsø.
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 km
● Grejsdalsløbet
Interval omkring Gundsø.
St.Ladager, 70 km
● Skjoldenæsholmløbet
Skovtur efter løbet for hele
Interval omkring Gundsø.
Kristi Himmelfartsdag
Frederikssund, 120 km
Esbern Snare løbet,
Elverdam, 100-120 km
Udfordringen,
Interval omkring Gundsø.
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 km
Hold B 1 + B 2
Hold C
Skjoldenæsholm, 100-120 km
50, 115 km
Ca. 2 timer
Glim, 55 km
Bastrup, 100-120 km
85, 130, 167, 200 km
Ca. 2 timer
St. Ladager/Havdr., 60-70 km
75, 130 km
familien i Boserup skoven.
Ca. 2 timer
Husk træning kl. 9.00
Frederikssund, 120 km
90, 130 km
Elverdam, 100-120 km
95, 150 km
Ca. 2 timer
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 km
Skjoldenæsholm, 90 km
Ca. 2 timer
Ørsted, 65 km
112 km
30 km
Ny Tolstrup, 124 km
50, 125 km
Ca. 2 timer
Kornerup, 60 km
359 km
75 km
Kr. Såby/Elverd., 100-120 km
Ca. 2 timer
St. Ladager, 60 km
300 km
Søsum, 90 km
55, 95 km
Ca. 2 timer
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 m
Ca. 2 timer
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Havdrup, 50 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Glim, 50 km
Bastrup, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Havdrup, 50 km
Kl. 14.00
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Søsum, 85 km
Kirke Såby, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Glim, 50 km
Bastrup, 85 km
JUNI
Glim, 50 km
Havdrup, 50 km
Skjoldenæsholm, 100 km
Hove, 60 km
Husk træning kl. 9.00
Frederikssund, 120 km
Elverdam, 100-120 km
Ca. 2 timer
Havdrup, 60 km
Ny Tolstrup, 124 km
Ca. 2 timer
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 km
Ca. 2 timer
Ørsted/St. Ladager 65-70 km
Kattinge, 75 km
Hove, 50 km
Bastrup, 85 km
Kirke Såby, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Havdrup, 50 km
Særløse, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Lejre, 50 km
Bastrup, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Havdrup, 50 km
Ti
To
Lø
1
3
5
Sø
6
Ti
8
To 10
Lø 7
Sø
Ti
To
Lø
Sø
13
15
17
19
20
Ti
To
Sø
Ti
22
24
27
29
Interval omkring Gundsø.
St.Ladager, 70 km
● Tøserunden
Banani Tempoløb
Ny Tolstrup, 124 km
Sjælsø Rundt
Interval omkring Gundsø.
Kornerup, 60 km
Århus-København
Pigeløbet, Herlev
Elverdam, 100-120 km
Interval omkring Gundsø.
St. Ladager, 60 km
Vätternrundan
Søsum, 90 km
Hedeboløbet
Interval omkring Gundsø.
Kornerup, 60 km
Bastrup, 100-120 km
Interval omkring Gundsø.
● 50% klubtilskud dog max 100 kr.
Særløse, 85 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Glim, 50 km
Kirke Såby, 100 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Snoldelev, 40 km
Søsum, 70 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Hove, 50 km
Buresø, 90 km
Interval, Sengeløse ca. 42 km
Download PDF

advertising