CIRCUIT DESIGN | LMD-400-R | NIE PRZEOCZ NIE PRZEOCZ Podzespoły

NIE PRZEOCZ NIE PRZEOCZ Podzespoły
NIE PRZEOCZ
PRZEOCZ Podzespoły
NIE
nowe
podzespoły
Z kilkuset nowości wybraliśmy te, których nie wolno przeoczyć
Bieżące nowości można śledzić na www.elektronikaB2B.pl
Uniwersalne kontrolery klawiatur pojemnościowych
Firma Atmel
wprowadziła do
swojej oferty nową
serię
miniaturowych kontrolerów
klawiatur pojemnościowych.
Są
to tanie układy
o bardzo małym
poborze prądu (17 mA przy 1,8 V). Mogą być stosowane również jako
detektory zbliżeniowe.
Układy są dostępne w trzech wersjach:
– AT42QT1010 (QT1010) z timerem zerującym stan wciśnięcia
przycisku po upływie ok. 60 s,
– AT42QT1011 (QT1011) bez timera zerującego (stan przycisku nie
jest zerowany),
– AT42QT1012 (QT1012) pracujący jako przełącznik bistabilny (on/off).
Układy AT42QT1010 i AT42QT1011 charakteryzują się krótkim
czasem reakcji wynoszącym maksymalnie 12,2 ms. W przypadku, gdy
ważniejsze jest zminimalizowanie poboru mocy niż krótki czas reakcji, to kontroler może być przełączany w tryb low power, w którym
czas reakcji wydłuża się do około 90 ms. Istnieje też możliwość synchronizowania pracy kontrolera np. ze źródłem napięcia zasilającego
w celu zwiększenia odporności na zewnętrzne zakłócenia (czas odpowiedzi kontrolera jest wtedy zależny od częstotliwości zewnętrznego
zegara). W odróżnieniu od dwóch poprzednich, układ AT42QT1012
może być wprowadzany automatycznie w tryb power-down po zaprogramowanym czasie (15 lub 60 min).
Typowo kontrolery AT42QT101x są stosowane jako przełączniki
zasilania, w słuchawkach dousznych, zabawkach elektronicznych,
timerach i czujnikach zbliżeniowych. Układy pracują z napięciem
zasilania w zakresie 1,8...5,5 V i przy temperaturze –40...+85oC. Są
produkowane w obudowach SOT-23.
www.atmel.com/products/touch
więcej...>
Tanie, uniwersalne moduły radiowe IEEE 802.15.4 na
pasmo 2,4 GHz
Radiocratfs, producent modułów do bezprzewodowej transmisji
danych, rozszerzył ofertę modułów w.cz. przeznaczonych do pracy
w paśmie 2,4 GHz o modele RC2400
i RC2400HP. Są to tanie, uniwersalne moduły zgodne ze standardem
IEEE802.15.4. Mają wbudowany mikrokontroler sterujący 8051
z 256 kB pamięci Flash i 8 kB SRAM. Mogą znaleźć zastosowanie
w sieciach opartych na protokołach ZigBee PRO, 6LoWPAN, RF4CE,
Wireless HART i innych. Producent oferuje darmowy stos protokołów ZigBee PRO.
Typowe zastosowania nowych transceiverów to liczniki z automatycznym odczytem (AMR, AMI, Smart Grid), systemy automatyki
budynków, urządzenia elektroniki medycznej i sieci czujników bezprzewodowych/M2M. RC2400 jest wersją podstawową, natomiast
10
RC2400HP zawiera dwa dodatkowe bloki pozwalające zwiększyć
8-krotnie zasięg transmisji: wzmacniacz niskoszumowy w stopniu
odbiorczym i wzmacniacz w stopniu nadawczym o mocy wyjściowej
100 mW.
Moduły RC2400(HP) charakteryzują się: przepływnością do
250 kb/s, mocą wyjściową +4 dBm (+20 dBm dla RC2400HP), czułością –97 dBm dla PER=1% (–99 dBm dla RC2400HP), tłumieniem
w kanale przylegającym 35 dB. Zintegrowany w układzie mikrokontroler 8051 wyposażono w 15 cyfrowych i analogowych linii I/O, 8-kanałowy 12-bitowy przetwornik A/C, interfejsy UART i SPI, zegar RTC
oraz 4 uniwersalne liczniki. Moduły są zasilane napięciem 2,1...3,6 V
i są produkowane w ekranowanych obudowach SMD o wymiarach
12,7×25,4×2,5 mm. Są one też zgodne ze standardami EN 300 440
i EN 300 328 (Europa).
www.radiocrafts.com
więcej...>
Nowe energooszczędne mikrokontrolery tinyAVR
ATtiny4313 jest nowym 8-bitowym mikrokontrolerem firmy Atmel z rodziny tinyAVR – energooszczędnych układów z technologią
picoPower. Odznacza się poborem prądu o natężeniu 190 mA (przy
napięciu zasilania 1,8 V i częstotliwości taktowania 1 MHz) w trybie
aktywnym. Ma 20 wyprowadzeń, 4 kB pamięci Flash i jest zgodny
pod względem wyprowadzeń ze starszym, bardzo popularnym mikrokontrolerem, oznaczonym symbolem ATtiny2313A.
Jest to mikrokontroler ogólnego przeznaczenia, który może być
stosowany m.in. w aplikacjach elektroniki użytkowej, w aparaturze
przemysłowej, urządzeniach telekomunikacyjnych, urządzeniach
przenośnych i pilotach zdalnego sterowania. Zasilany jest napięciem 1,8...5,5 V dla częstotliwości sygnału zegarowego 0...4 MHz,
2,7...5,5 V dla 0...10 MHz i 4,5 V dla 0...20 MHz. Przy częstotliwości
taktowania 20 MHz charakteryzuje się szybkością wykonywania instrukcji 20 MIPS. W trybie bezczynności (idle) ATtiny4313A pobiera
prąd o natężeniu typowo 24 mA (1,8 V/1 MHz), w trybie uśpienia (power-down) zaledwie 0,1 mA przy napięciu 1,8 V i w temperaturze otoczenia 25oC. Jest on wyposażony w pamięć: 4 kB Flash, 128 B SRAM
i 128 B EEPROM. Ma timery z wyjściami PWM, interfejsy USI, UART
(full duplex) oraz interfejs debuggera debugWire. Jest obsługiwany
przez bezpłatny pakiet narzędziowy AVR Studio.
www.atmel.com/picopower
więcej...>
Wzmacniacz Rail-to-Rail o małych szumach
Specjalizowany wzmacniacz LT6350, przeznaczony do współpracy z precyzyjnymi przetwornikami A/C, charakteryzuje się charakteryzuje się małym wejściowym napięciem szumów (1,9 nV/√Hz),
co zapewnia również małe wyjściowe napięcie szumów na poziomie
8,2 nV/√Hz. Ma on krótki czas ustalania napięcia wyjściowego, wynoszącym 240 ns (0,01%, 8 VPP). Może być stosowany na wejściach
precyzyjnych 16- i 18-bitowych przetworników A/C z sukcesywną
aproksymacją (SAR).
Ma asymetryczne wejście i różnicowe wyjście o zakresie napięć
wyjściowych 0,055...4,945 V (przy VCC=5 V). LT6350 zbudowany jest
z dwóch wzmacniaczy operacyjnych z rezystorami dopasowującymi,
wytwarzające różnicowe napięcie wyjściowe z asymetrycznego źródła
wejściowego o dużej impedancji. Standardowo wzmocnienie napięELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
Podzespoły
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
11
Dodatkowe
materiały na CD
NIE PRZEOCZ
Szerszy zbiór 63 ważnych nowości produktowych
z marca i kwietnia 2010 zamieszczamy na płycie CD-EP05/2010.
Mikrokontroler 8051 z wbudowanym stosem TPC/IP
ciowe wynosi 2 V/V, natomiast inne jego wartości mogą być uzyskane
poprzez dobór odpowiednich rezystorów zewnętrznych włączonych
w torze sprzężenia zwrotnego. Stosunek sygnału do szumu przekracza 110dB w paśmie 1 MHz. Wzmacniacz może być zasilany napięciem z przedziału 2,7...12 V i w stanie aktywnym pobiera prąd o natężeniu do 4,8 mA. Jest wykonywany w obudowach MSOP-8 i DFN-8
w wersjach na trzy zakresy temperatury pracy: komercyjny (0...70ºC),
przemysłowy (–40...85ºC) i rozszerzony (–40...125ºC).
www.linear.com
więcej...>
Nowe mikrokontrolery DSP firmy Microchip dla
urządzeń zasilających
Nowa rodzina 16-bitowych mikrokontrolerów dsPIC, oznaczona
symbolem dsPIC33F ‚GS’, charakteryzuje się wbudowanymi układami peryferyjnymi przeznaczonymi do stosowania w urządzeniach
zasilających. Są to m.in. szybkie modulatory PWM, przetworniki
A/C i komparatory analogowe. Nowe układy są przewidziane do
stosowania w: kuchniach indukcyjnych, zasilaczach UPS, inteligentnych ładowarkach akumulatorów, zasilaczach lamp wyładowczych, fluorescencyjnych i LED oraz w przetwornicach AC-DC i DCDC o różnych topologiach.
Mikrokontrolery dsPIC wyposażono w 12...18-kanałowy modulator PWM o rozdzielczości 1,04 ns, jeden lub dwa 10-bitowe przetworniki A/C o prędkości próbkowania 1 MS/s oraz pamięć Flash o pojemności 32...64 kB. Ponadto mają wbudowane interfejsy komunikacyjne:
SPI, I2C, UART, DCI (I2S lub AC’97), CAN oraz interfejs enkodera. Są
produkowane w obudowach o 64...100 wyprowadzeniach. Mogą być
obsługiwane w środowisku projektowym MPLAB, z użyciem kompilatora MPLAB C, debuggera ICD3, emulatora Real ICE oraz symulatora
programowego MPLAB SIM 30.
www.microchip.com
więcej...>
Mikrokontroler iMCU W7100 firmy WIZnet jest przeznaczony
do aplikacji sieciowych. Ma on wbudowany rdzeń 8051, blok MAC,
interfejs 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY oraz sprzętowy stos protokołów TCP/IP.
Ten 8-bitowy mikrokontroler ma 64 kB pamięci Flash i 64 kB
SRAM oraz 2 kB pamięć ROM dla bootloadera. Rdzeń mikrokontrolera zaprojektowano w polskiej firmie Digital Core Design (www.
dcd.com.pl). Zastosowano w nim potokowe przetwarzanie instrukcji, dzięki któremu mogą być one wykonywane do 4...5-krotnie
szybciej niż w standardowej implementacji rdzenia Intel 8051.
Oprócz sieciowych peryferiów ma on również cztery 8-bitowe porty I/O, 3 układy licznika/timera, UART (full-duplex), watchdog oraz
debugger DoCD. Jest zasilany napięciem 3,3 V (linie I/O tolerują
napięcie 5 V).
Sprzętowy stos protokołów TCP/IP obsługuje jednocześnie
do 8 niezależnych gniazd (sockets) oraz ma do dyspozycji 32 kB
pamięci do obsługi połączeń. Ma zaimplementowaną sprzętową
obsługę protokołów TCP, UDP, ICMP, IPv4 ARP, IGMP oraz Ethernet. Obsługuje protokół autonegocjacji parametrów łącza Ethernet, a także połączenia ADSL z protokołem PPPoE (wraz z trybem
uwierzytelniania PAP/CHAP), jednak nie obsługuje fragmentacji
pakietów IP.
www.wiznet.co.kr/en/
więcej...>
TI wprowadza 16-bitowe, wielokanałowe
przetworniki A/C o szybkości próbkowania 500 kS/s
Texas Instruments oferuje dwa nowe 16-bitowe przetworniki
analogowo-cyfrowe typu SAR (z rejestrem sukcesywnej aproksymacji) – ADS8331 i ADS8332 – o szybkości próbkowania 500 kS/s. Cztero- i ośmiokanałowe przetworniki są zasilane napięciem 2,7...5,5 V.
Dzięki połączeniu dużej liczby kanałów z ich wysoką rozdzielczością układy te są w stanie sprostać potrzebom w zakresie wielokanałowej akwizycji danych w urządzeniach kontrolno-pomiarowych,
przemysłowych i medycznych.
Układ ADS8331 jest wyposażony w 4-wejściowy multiplekser analogowy, a układ ADS8332 w multiplekser 8-wejściowy, co
w porównaniu z rozwiązaniami z multiplekserami zewnętrznymi
pozwala zaoszczędzić do 50% miejsca na płytce PCB i zmniejszając pobór mocy. Szeroki zakres napięć zasilania 2,7...5,5 V
(analogowe) i 1,65...5,5 V (cyfrowe) umożliwia stosowanie ich
w urządzeniach zasilanych ogniwem litowo-jonowym z jednym
ogniwem oraz bezpośrednie połączenie z niskonapięciowymi procesorami.
Przetworniki ADS8331 i ADS8332 są dostępne w 24-pinowych
obudowach QFN 4×4 mm i 24-pinowych obudowach TSSOP.
www.ti.com
więcej...>
12
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
Podzespoły
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
13
NIE PRZEOCZ
Energooszczędne 16-bitowe mikrokontrolery
z interfejsem USB 2.0
Przetwornice Zilker Labs w ofercie firmy Intersil
Firma Zilker Labs, producent przetwornic oraz układów do
zasilania, jest obecnie częścią firmy Intersil. Wśród najnowszych
produktów firmy Intersil jest synchroniczna przetwornica DC-DC
o maksymalnym prądzie wyjściowym 6 A.
Przetwornica o symbolu ZL2106 przetwarza napięcie wejściowe z przedziału 4,5...14 V do napięcia wyjściowego 0,54...5,5 V
(dokładność ±1%). Wbudowane tranzystory MOSFET o małej rezystancji kanału w stanie włączenia (rDS(ON) <85 mV) umożliwiają
uzyskanie prądu wyjściowego o natężeniu do 6 A. Ponadto przetwornice ZL2106 mają niektóre funkcje układów do zarządzania
zasilaniem, takie jak: cyfrowa zmiana czasu opóźnienia miękkiego
włączenia (soft-start) czy sekwencjonowanie włączania zasilania
wielu układów. Zmiany nastaw można przeprowadzić poprzez
ustawianie wartości napięcia na wybranych pinach lub przez interfejs SMBus/I2C. Układy mają też obwody zabezpieczeń: termiczne,
zbyt niskiego napięcia wejściowego, przeciwprzepięciowe i przeciwprzeciążeniowe.
www.intersil.com/zilkerlabs/
więcej...>
NEC Electronics wprowadza na rynek 12 nowych mikrokontrolerów 16-bitowych z wbudowanym interfejsem USB 2.0. Są to
układy o małym poborze mocy, zapewniające szybkie przesyłanie
danych. W stosunku do poprzednich wersji 8-bitowych charakteryzują się przede wszystkim 7-krotnie większą mocą obliczeniową
i mniejszym poborem prądu w trybie pracy standby, wynoszącym
zaledwie 0,37 mA.
Różnicowy transceiver Profibus-DP/RS-485
z zabezpieczeniem ESD
MAX14770E jest różnicowym transceiverem interfejsów RS-485
i Profibus-DP, wykonywany w procesie technologicznym BiCMOS
zapewniającym dużą szybkość transmisji danych przy równoczesnej odporności na wyładowania ESD. Pracuje w trybie half-duplex.
Jest zamykany w obudowach TQFN-8 (3×3 mm) i SO-8, kompatybilnych pod względem rozkładu wyprowadzeń z układami wcześniejszej wersji o symbolu MAX3469.
Dwie najważniejsze cechy wyróżniają MAX14770E na tle układów
konkurencyjnych: zabezpieczenie przed wyładowaniami ESD aż do
W stanie aktywnym, przy częstotliwości taktowania 20 MHz, pobór prądu wynosi 6,4 mA. Nowe mikrokontrolery firmy NEC zawierają do 128 kB pamięci Flash i do 8 kB pamięci RAM. Mogą być zasilane
napięciem 1,8...3,6 V. Producent oferuje sterowniki programowe USB
oraz kompletne zestawy ewaluacyjne. Mikrokontrolery 78K0R/KC3-L
i 78K0R/KE3-L są produkowane w obudowach TQFP o wymiarach
7×7×1 mm, BGA-64 (5×5 mm) i QFN-48 (7×7×0,75 mm).
www.am.necel.com/micro
więcej...>
R
14
E
K
L
A
M
A
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
Podzespoły
Zgodnie z regulacjami prawnymi dla tego typu modułów radiowych, transceivery muszą być wąskopasmowe z odległością międzykanałową 6,5 kHz, 12,5 kHz lub 25 kHz. Stabilność częstotliwości
musi wynosi 2,5 ppm dla odległości międzykanałowej 12,5 kHz. Moduł firmy Circuit Design spełnia te wymagania.
Jest oferowany w 3 wersjach o różnych pasmach: 428...442 MHz,
458...462 MHz oraz 458...462,5 MHz. Pozostałe parametry ma nstępujące
– separacja międzykanałowa: ≥ 60 dB@12,5 kHz (odbiór),
– tłumienie zniekształceń intermodulacyjnych: ≥ 65 dB (odbiór),
– moc w kanale: –60 dB lub < –63 dB,
– napięcie zasilania: 3...5,5 V,
– pobór prądu: 52 mA nadawanie, 42 mA odbiór,
– temperatura pracy: –20...60oC,
– interfejs UART.
www.circuitdesign.jp
±35 kV (HBM) oraz szeroki zakres temperatury pracy –40...+125oC,
pozwalający na zastosowania w elektronice samochodowej. Przepływność transmisji układu wynosi 20 Mb/s.
www.maxim-ic.com/MAX14770E
więcej...>
Wąskopasmowy wielokanałowy transceiver LMD400-R
Firma Circuit Design wyprodukowała nowy moduł radiowy
oznaczony symbolem LMD-400-R. LMD-400-R ma moc wyjściową
10 mW i może transmitować dane z maksymalną przepływnością
4800 b/s przy użyciu modulacji GFSK. Jest on przeznaczony do stosowania w licencjonowanych pasmach radiowych w Europie i Stanach Zjednoczonych.
R
E
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 5/2010
K
L
A
M
A
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising