Miele | KM 6202 | Gebruiksaanwijzing Keramische kookvlakken KM 6200 / 6202

Gebruiksaanwijzing Keramische kookvlakken KM 6200 / 6202
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Gebruiksaanwijzing
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Keramische kookvlakken
KM 6200 / 6202 / 6203
KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208
KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216
Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het
toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 09 138 410
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 6202 / KM 6203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KM 6204 / KM 6206 / KM 6207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KM 6208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KM 6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kookzonegegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Toestel in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Werking van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bedieningsprincipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tabel met vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kookstartautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kookzone-uitbreiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uitschakelen / weergave van de resterende warmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kookzone automatisch uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Combinatiegebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Veiligheidsvoorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vergrendeling / inschakelblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stop and Go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Beveiliging tegen oververhitting / panbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Wat gedaan als ...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Kookvermogen testen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Con|ctivity en Miele|home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kookvlak aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kookvlak afmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Opmerking omtrent de elektrische aansluiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Dienst Herstellingen aan huis van Miele, typeplaatje, garantie. . . . . . . . . . . . 72
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
Modellen
m
fro
KM 6200
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
abd Kookzones met 1 diameter
c
Kookzone met 2 diameters en ExtraSpeed-functie
e
Bedieningsveld
5
d
de
oa
KM 6202 / KM 6203
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a
Kookzone met 2 diameters
bd Kookzones met 1 diameter
c
Kookzone met 2 diameters en ExtraSpeed-functie
e
Bedieningsveld
6
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
KM 6204 / KM 6206 / KM 6207
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a
Kookzone met 2 diameters en ExtraSpeed-functie
bd Kookzones met 1 diameter
c
Braadzone
e
Bedieningsveld
7
d
de
oa
KM 6208
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Kookzone met 3 diameters en ExtraSpeed-functie
b Kookzone met 1 diameter
c Kookzone met 1 diameter, die met
b kan worden gecombineerd tot braadplus-zone
d Bedieningsveld
8
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
KM 6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a
Kookzone met 2 diameters en ExtraSpeed-functie
bd Kookzones met 1 diameter
c
Braadzone
e
Bedieningsveld
9
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
Bedieningsveld
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sensortoetsen
a Kookvlak in-/uitschakelen
b Cijferreeks
- Vermogensstand instellen
- Tijd instellen
c Vergrendeling
d Kookzone-uitbreiding
e Sensortoets van de kookzone (hiermee schakelt u de kookzone in en uit)
f Stop and Go
g - Timer selecteren
- Van timerfunctie veranderen
- Een uitschakeltijd selecteren (zie rubriek "Kookzone automatisch uitschakelen")
h Timer in stappen van een half uur instellen
10
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
Controlelampjes
m
Kookzonedisplay
=
=
=
=
e
.b
Kookzone is klaar voor gebruik
Vermogensstand
Resterende warmte
Kookstartautomaat geactiveerd
(alleen als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid)
re
k0
1 tot 9
¦
A
or
nb
de
an
.v
w
w
w
j Kookzone-uitbreiding
fro
i Vergrendeling
l Controlelampje dat aangeeft dat de kookstartautomaat geactiveerd is of dat
tussenstanden aangeeft als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid
(zie rubriek "Programmering")
Timerdisplay
m Controlelampje van de kookzone, bijv. controlelampje rechtsboven = kookzone
achteraan rechts
n
00 tot 99
0.^ tot 9^
PS
LC
=
=
=
=
Tijd in minuten
Tijd in uren
Programmering (zie gelijknamige rubriek)
Vergrendeling / inschakelblokkering actief
o Controlelampje dat halve uren aangeeft wanneer u een kookwekkertijd van
meer dan 99 minuten instelt
11
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
Kookzonegegevens
fro
KM 6200
KM 6202 / KM 6203
m
Kookzone
Vermogen in
watt bij 230 V
C in cm
y
18,0
1800
10,0 / 18,0
w
14,5
1200
14,5
x
12,0 / 21,0
1200 / 2900
12,0 / 21,0
or
nb
de
an
.v
w
z
14,5
1200
14,5
1200
600 / 1800
1200
C in cm
Vermogen in watt bij 230 V
y
12,0 / 21,0
1200 / 2900
w
14,5
1200
x
17,0 /
17,0 x 26,5
1500 / 2400
z
14,5
1200
Totaal: 7700
KM 6208
C in cm
Vermogen in watt bij 230 V
f
14,5 / 21,0 / 27,0
1200 / 2300 / 3400
x
18,0
1800
z
18,0
1800
z+x
18,0 x 41,0
3900
Totaal: 7300
12
e
.b
Totaal: 7100
KM 6204 / KM 6206 / KM 6207
Kookzone
re
1200 / 2900
Totaal: 7100
Kookzone
Vermogen in
watt bij 230 V
w
w
C in cm
nl
ow
D
Beschrijving van het toestel
d
de
oa
fro
KM 6212 / KM 6213 / KM 6215 / KM 6216
m
Kookzone
Vermogen in watt bij 230 V
y
12,0 / 21,0
1200 / 2900
w
14,5
1200
x
17,0 / 17,0 x 29,0
1500 / 2600
z
18,0
1800
e
.b
Totaal: 8500
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
C in cm
13
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
m
Dit kookvlak voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef
ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.
14
e
.b
re
Lees de gebruiks- en montageaanwijzing daarom
aandachtig door voordat u het kookvlak in gebruik
neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het toestel.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
Juist gebruik
m
~ Dit kookvlak is bedoeld voor gebruik in het huishou-
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
– op boerderijen,
w
– in winkels, kantoren en gelijkaardige
werkomgevingen,
w
den en gelijkaardige omgevingen zoals
– door klanten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en
andere typische woonomgevingen.
~ Gebruik het kookvlak uitsluitend in huishoudelijke
context voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt
vermeld of door foutieve bediening.
~ Dit kookvlak is niet bestemd voor gebruik buiten.
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of
geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of
gebrek aan kennis niet in staat zijn om het kookvlak veilig te bedienen, mogen het toestel alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
15
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
Kinderen in het huishouden
m
~ Maak gebruik van de vergrendeling om te vermijden
w
or
nb
de
an
.v
w
w
dat kinderen het kookvlak per ongeluk inschakelen of
instellingen wijzigen.
~ Hou kinderen die in de buurt van het kookvlak
e
.b
re
komen in het oog. Laat kinderen nooit met het toestel
spelen.
~ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van
het kookvlak worden gehouden, tenzij ze constant in
het oog worden gehouden.
~ Kinderen vanaf 8 jaar mogen het kookvlak alleen
maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo
uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve
bediening kunnen beseffen.
~ Het kookvlak wordt heet wanneer het in gebruik is en
dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Hou
kinderen van het toestel weg totdat het is afgekoeld en
er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interes-
sant zijn, boven of achter het kookvlak. Anders worden
kinderen ertoe verleid op het toestel te klauteren. Ze
kunnen zich verbranden!
16
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Zorg ervoor dat kinderen geen hete kookpotten en
m
pannen omlaag kunnen trekken. Draai de handvaten
van de kookpotten en pannen over het werkblad. Hierdoor voorkomt u dat iemand zich verbrandt. In de handel vindt u een speciaal beveiligingshekje waardoor dit
risico wordt beperkt.
kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Kinderen kunnen verstikken! Bewaar deze delen van de verpakking
buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo
vlug mogelijk.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Delen van de verpakking, bijv. folie of piepschuim,
17
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
Technische veiligheid
m
~ Controleer vóórdat het kookvlak wordt geplaatst of
w
gewaarborgd als het wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het
is belangrijk dat u dit controleert.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel
door een elektricien controleren. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of
gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere
gevaar voor elektrische schokken.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektrische installatie. Sluit daarna pas uw kookvlak aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen.
Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij
twijfel inlichtingen aan een elektricien.
~ Gebruik uw kookvlak enkel in ingebouwde toestand.
Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
18
e
.b
~ De elektrische veiligheid van het kookvlak is alleen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
het aan de buitenkant zichtbaar beschadigd is. Is dat
het geval, neem het toestel dan in geen geval in gebruik. Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen.
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Open in geen geval de behuizing van het kookvlak.
m
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of
de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan
dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen
in de werking van het toestel leiden.
gen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die
door Miele erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde installatie-,
onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de
gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor Miele
niet aansprakelijk kan worden gesteld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Installatie-, onderhouds- en herstellingswerken mo-
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
herstellingswerken moet het kookvlak van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Het toestel is pas stroomloos
als aan een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met stekker niet aan de kabel maar
aan de stekker om het toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet.
19
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als het kookvlak is uitgerust met een communicatiem
module, moeten zowel het kookvlak als de communicatiemodule van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn
tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Laat u het kookvlak tijdens de garantieperiode her-
e
.b
re
stellen, dan mag dat enkel gebeuren door een
technicus die door Miele erkend is. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer op garantie.
~ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen
door originele Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u
zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele
qua veiligheid stelt.
~ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet een elektricien de kabel vervangen door een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie). Deze kabel
is verkrijgbaar bij Miele of via de Service After Sales
van Miele.
~ Het kookvlak is niet bestemd voor gebruik met een
externe schakelklok (timer) of een systeem voor besturing op afstand.
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen geen
stopcontactenblokken of verlengkabels om het kookvlak aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder andere gevaar voor
oververhitting.
20
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als het kookvlak defect is of als de keramische plaat
m
barsten of spleten vertoont, mag u het kookvlak niet in
gebruik nemen en dient u het toestel direct uit te schakelen. Ontkoppel het toestel in dat geval van het elektriciteitsnet. Anders bestaat het risico dat u elektrische
schokken oploopt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veilig gebruik
~ Het kookvlak wordt heet wanneer het in gebruik is en
dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Pas
zodra de restwarmte-indicatoren niet meer branden, is
het gevaar om u te verbranden geweken.
~ Laat het kookvlak niet zonder toezicht achter terwijl
het in werking is!
Miele is niet verantwoordelijk voor de schade die door
het verwarmen van leeg kookgerei kan optreden aan
de glaskeramiek.
Door oververhitting kunnen olie en vet in brand vliegen
en kan vervolgens het toestel in brand vliegen.
~ Als heet vet of hete olie ontvlamt, probeer het dan
niet met water te blussen! Doe het vuur stikken, bijv.
met een deken, een vochtige vaatdoek of iets in die
aard.
21
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Gebruik het kookvlak niet om het vertrek te verwarm
men. Door de hoge temperaturen bestaat er brandgevaar voor licht ontvlambare voorwerpen in de omgeving van het toestel. Bovendien vermindert hierdoor de
levensduur van het toestel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
kookvlakken met facetrand) kunnen heet worden. Dit
hangt af van de volgende factoren: de gebruiksduur,
het gebruik van een of meer hoge vermogensstanden,
het gebruik van groot kookgerei en het aantal kookzones dat in gebruik is.
~ Bescherm uw handen telkens als u met het hete
kookvlak omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen of iets dergelijks. Zorg ervoor dat dit textiel
niet nat of vochtig is. Anders wordt de warmte sterker
overgedragen en kunt u zich verbranden.
~ Flambeer nooit gerechten onder een dampkap. De
ventilator zuigt de vlammen aan zodat de dampkap in
brand kan vliegen.
22
e
.b
re
~ Het bedieningsveld en de rand van het kookvlak (bij
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Gebruik het kookvlak niet om er voorwerpen op neer
m
te leggen.
Als het toestel ingeschakeld is, als u het toestel per ongeluk inschakelt of als het nog warm is van een bereiding, bestaat het risico dat metalen voorwerpen verhitten. U kunt zich eraan verbranden.
Afhankelijk van het materiaal, kunnen voorwerpen die u
op het toestel plaatst ook smelten of in brand vliegen.
Natte deksels van kookgerei kunnen zich vastzuigen.
Vergeet niet de kookzones na gebruik uit te schakelen!
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Dek het kookvlak nooit af, bijv. met een afdekplaat,
doek of folie. Als u het toestel per ongeluk inschakelt of
als het nog warm is van een bereiding, bestaat het risico dat het materiaal in brand vliegt, springt of smelt.
~ Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminiumfolie. Dat smelt bij hogere temperaturen. Er is dan ook
brandgevaar!
~ Verwarm geen gesloten recipiënten, bijv. conserven-
blikjes, met dit toestel. Door de resulterende overdruk
kunnen de recipiënten of blikjes uiteenspatten. Er is
dan risico op verbrandingen en ander lichamelijk letsel!
~ Gebruik alleen kookpotten en pannen met een effen
bodem. Als u kookpotten en pannen met een ruwe bodem gebruikt, kunnen er krassen op de
glaskeramiekplaat optreden.
23
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als u kookgerei uit aluminium of met een aluminium
m
bodem gebruikt, kunnen er metaalachtige,
glinsterende vlekken optreden op het kookvlak. Deze
vlekken kunnen worden verwijderd met het reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal (zie rubriek
"Reiniging en onderhoud").
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
~ Verwarm nooit leeg kookgerei tenzij de fabrikant van
het kookgerei deze toepassing uitdrukkelijk toelaat. Als
u hiermee geen rekening houdt, kan het kookvlak schade oplopen.
~ Hou het kookvlak schoon. Zout, suiker of
zandkorreltjes, bijv. van tijdens het schoonmaken van
groenten, kunnen krassen veroorzaken.
~ Zet in geen geval hete kookpotten of pannen op het
bedieningsveld. Hierdoor kan de elektronische besturing eronder beschadigd raken.
~ Vermijd dat er voorwerpen of kookgerei op de
glaskeramiekplaat vallen. Zelfs lichte voorwerpen zoals
zoutvaatjes kunnen in een minder gunstig geval
barsten of spleten veroorzaken.
~ Om te vermijden dat resten gaan inbranden, verwij-
dert u het vuil zo vlug mogelijk. Als u een kookpot of
pan opzet, let er dan op dat de bodem zuiver is, droog
en vrij van vet.
24
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als er suiker, eten met suiker, kunststof of aluminiumm
folie op het hete kookvlak terechtkomt, moet u het toestel uitschakelen. Verwijder deze stoffen onmiddellijk
grondig met een glaskrabber, terwijl de kookzone nog
heet is. Als u zou wachten tot het toestel is afgekoeld,
zou u het oppervlak beschadigen.
Let op dat u zich niet verbrandt!
Maak de kookzone verder schoon zodra ze afgekoeld
is.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Wanneer u een elektrisch toestel, bijv. een
handmixer, gebruikt in de buurt van het kookvlak, zorgt
u ervoor dat de aansluitkabel niet met het hete kookvlak in contact komt. De isolatie van de kabel kan beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor elektrische
schokken!
~ Als er onder het kookvlak een lade is aangebracht,
mag u daarin geen licht ontvlambare vloeistoffen noch
brandbare voorwerpen zoals bijv. spraybussen bewaren. Is die lade met een bestekinzet uitgerust, dan
dient die vervaardigd te zijn van materiaal dat tegen
hitte bestand is.
~ Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoende worden
verwarmd. Kiemen die eventueel in de gerechten aanwezig zijn, worden alleen gedood als de temperatuur
waaraan ze worden blootgesteld hoog genoeg is en
die lang genoeg wordt aangehouden.
25
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als het kookvlak is ingebouwd achter een meubelm
deur, mag het alleen worden gebruikt wanneer de
meubeldeur is geopend.
De meubeldeur mag pas worden gesloten wanneer het
toestel uitgeschakeld is en de restwarmte-indicatoren
niet meer branden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan
is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
26
nl
ow
D
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu
m
w
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
e
.b
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
re
of
Het afdanken van het apparaat
or
nb
de
an
.v
w
w
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
fro
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
d
de
oa
Recycleerbare verpakking
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
27
nl
ow
D
Vóór het eerste gebruik
d
de
oa
m
fro
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is
op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
w
Eerste reiniging
or
nb
de
an
.v
w
w
^ Verwijder eventuele beschermfolies en stickers.
^ Voor het eerste gebruik gaat u met een vochtige doek over
het toestel. Vervolgens wrijft u het droog.
e
.b
re
Toestel in gebruik nemen
Enkel bij kookvlakken met facetrand (geslepen glazen
rand):
De eerste dagen na de inbouw kan er een kleine spleet
zichtbaar zijn tussen het kookvlak en het werkblad. Door
het gebruik wordt die wel kleiner. Ondanks deze spleet
blijft de elektrische veiligheid steeds gewaarborgd.
De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal beschermlaagje. Daarom komt er een geur vrij als het toestel voor het eerst wordt gebruikt.
Die geur en eventueel ook damp trekken gauw weg. Deze
verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch
op een defect aan het toestel. Ze zijn niet schadelijk voor de
gezondheid.
28
nl
ow
D
Werking van de kookzones
d
de
oa
m
fro
Gewone kookzones met 1 diameter zijn met 1
verwarmingskring uitgerust, kookzones met 2 diameters en
braadzones met 2 verwarmingskringen. Afhankelijk van het
model zijn de verwarmingskringen mogelijk door een lijn van
elkaar gescheiden.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Elke kookzone is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Deze voorkomt dat de glaskeramiek oververhit raakt
(zie rubriek "Beveiliging tegen oververhitting").
e
.b
re
Als een vermogensstand wordt ingesteld, wordt de verwarming ingeschakeld en is de verwarmingskring door de glaskeramiek heen zichtbaar.
Het verwarmingsvermogen van de kookzones is afhankelijk
van de ingestelde vermogensstand en wordt elektronisch geregeld. Hiertoe schakelt de verwarming van een kookzone
automatisch in en uit.
Kookzone met 1 diameter
a Beveiliging tegen oververhitting
b Verwarmingskring
Kookzone met 2 diameters
a Techniekgebonden, geen defect
b Beveiliging tegen oververhitting
c Buitenste verwarmingskring
d Isoleerkring
e Binnenste verwarmingskring
29
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Bedieningsprincipe
fro
m
Het bedieningsveld van uw keramische kookvlak is voorzien
van elektronische sensortoetsen. Die reageren op het contact
met uw vingers.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Door met een vinger de gewenste sensortoetsen aan te raken, bedient u het kookvlak. Bij elke reactie van de sensortoetsen hoort u een geluidssignaal.
e
.b
re
Om de vermogensstand van een kookzone of een tijd te kunnen instellen of wijzigen, moet de desbetreffende kookzone of
de timer ingeschakeld zijn.
Raak de sensortoets van de desbetreffende kookzone of de
timer aan om de kookzone of de timer in te schakelen. Wanneer u de sensortoets aanraakt, begint het display van de
desbetreffende kookzone of het timerdisplay te knipperen.
Zolang het display knippert, is de kookzone of de timer ingeschakeld en kunt u een vermogensstand of tijd instellen.
Uitzondering:
Als er slechts één kookzone in gebruik is, kan de vermogensstand worden gewijzigd zonder dat u eerst de sensortoets
van de desbetreffende kookzone hoeft aan te raken.
Hou het bedieningsveld altijd schoon. Leg er geen voorwerpen op. Anders reageren de sensortoetsen niet of activeert u onbedoeld functies. Ook is het mogelijk dat het
kookvlak dan automatisch wordt uitgeschakeld (zie rubriek
"Veiligheidsuitschakeling").
Zet in geen geval heet kookgerei op de sensortoetsen.
Hierdoor kan de elektronische besturing eronder beschadigd raken.
30
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Inschakelen
fro
m
Schakel eerst het kookvlak in en schakel daarna de gewenste
kookzone in.
w
w
Kookvlak inschakelen
e
.b
re
^ Raak de sensortoets s aan.
or
nb
de
an
.v
w
Laat het toestel niet zonder toezicht achter terwijl het in
werking is!
Op de displays van al de kookzones verschijnt een 0. Stelt u
niets in, dan wordt het kookvlak om veiligheidsredenen na enkele seconden weer uitgeschakeld.
Kookzone activeren
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
De 0 op het display van de kookzone knippert.
Vermogensstand instellen
In de fabriek geprogrammeerde vermogensstanden
^ Raak het desbetreffende cijfer aan in de cijferreeks.
De ingestelde vermogensstand knippert gedurende enkele
seconden en brandt dan continu.
Tussenstanden als u het aantal vermogensstanden hebt
uitgebreid
(zie rubriek "Tabel met vermogensstanden")
^ Raak de ruimte tussen de cijfers aan.
De ingestelde vermogensstand knippert gedurende enkele
seconden en brandt dan continu. Om de tussenstand aan te
geven, verschijnt een punt naast het cijfer.
31
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Vermogensstand wijzigen
fro
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De vermogensstand op het display van de kookzone knippert.
^ Stel de gewenste vermogensstand in door in de cijferreeks
het desbetreffende cijfer aan te raken.
32
e
.b
re
Als er slechts één kookzone in gebruik is, kan de vermogensstand worden gewijzigd zonder dat u eerst de sensortoets van de betreffende kookzone hoeft aan te raken.
nl
ow
D
d
de
oa
Tabel met vermogensstanden
Bediening
fro
m
In de fabriek zijn 9 vermogensstanden geprogrammeerd. Als u fijner afgestemde
vermogensstanden wenst, kunt u het aantal standen uitbreiden (zie rubriek "Programmering"). Om de tussenstand aan te geven, verschijnt een punt naast het cijfer.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bereidingsproces
Vermogensstand*
Aantal uitgebreid
(17 vermogensstanden)
Boter, chocolade enz. laten smelten
Gelatine oplossen
Yoghurt bereiden
1-2
1 - 2.
Saus aanmaken met enkel eigeel en boter
Kleine hoeveelheden vloeistof opwarmen
Gerechten die gemakkelijk aanbranden warmhouden
Rijst koken
1-3
1 - 3.
Vloeibare of halfvaste gerechten opwarmen
Gebonden saus of roomsaus maken, bijv. witte-wijnsaus
of sauce hollandaise
Rijstpap of havermoutpap maken
Omelet of spiegelei zonder korst bakken
Fruit blancheren
2-4
2 - 4.
Diepvriesproducten ontdooien
Groente of vis stoven
Deegwaren of peulvruchten gaar koken
Graan gaar koken
3-5
3 - 5.
5
5.
Vis, schnitzel, worst, spiegeleieren e.d. behoedzaam laten braden of bakken zonder dat het vet oververhit wordt
6-7
6 - 7.
Pannenkoeken, flensjes e.d. bakken
7-8
7 - 8.
8 - 9**
8. - 9**
Gerechten in grotere hoeveelheden aan de kook brengen en
verder laten koken
Grote hoeveelheden water aan de kook brengen
Aankoken
e
.b
re
Fabrieksinstelling
(9 vermogensstanden)
* Deze gegevens zijn richtwaarden. Ze zijn van toepassing op normale porties voor 4 personen.
Als u extra hoog kookgerei gebruikt, zonder deksel kookt of grotere hoeveelheden bereidt, moet
een hogere vermogensstand worden ingesteld. Bereidt u kleinere hoeveelheden, stel dan een
lagere vermogensstand in.
** De kookzone met ExtraSpeed-functie werkt op vermogensstand 9 met een extra hoog vermogen.
33
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Kookstartautomaat
fro
m
Als de kookstartautomaat geactiveerd is, wordt de desbetreffende kookzone automatisch een bepaalde tijd op het hoogste vermogen verwarmd. Daarna wordt teruggeschakeld naar
de vermogensstand die u hebt ingesteld. Dit noemen we de
voortkookstand. De kookstarttijd hangt af van de ingestelde
voortkookstand (zie tabel).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Bij hoge voortkookstanden zijn slechts relatief korte
kookstarttijden vereist, omdat met deze instellingen meestal
leeg kookgerei wordt opgewarmd om te braden.
Activeren
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
Het display van de kookzone knippert.
^ Stel een voortkookstand in door in de cijferreeks het gewenste cijfer aan te raken totdat een geluidssignaal weerklinkt en op het kookzonedisplay een controlelampje brandt
rechts van de voortkookstand.
Na afloop van de kookstarttijd gaat het controlelampje rechts
van de voortkookstand uit.
Hebt u het aantal vermogensstanden uitgebreid (zie rubriek "Programmering"), dan knipperen op het display afwisselend een A en de voortkookstand (tot het einde van de
kookstarttijd).
Wordt tijdens de kookstarttijd de voortkookstand gewijzigd,
dan wordt de kookstartautomaat gedeactiveerd.
Deactiveren
U kunt de kookstartautomaat gedurende de kookstarttijd uitschakelen.
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
Het display van de kookzone knippert.
^ Raak in de cijferreeks de ingestelde voortkookstand aan
totdat het controlelampje of A uitgaat, of stel een andere
vermogensstand in.
34
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Kookstarttijd (duur)
in minuten en seconden (ca.)
m
fro
Voortkookstand*
w
1 : 20
1.
2 : 00
2
2 : 45
2.
3 : 25
3
4 : 05
3.
4 : 45
4
5 : 30
4.
6 : 10
5
6 : 50
5.
7 : 10
6
1 : 20
6.
2 : 00
7
2 : 45
7.
2 : 45
8
2 : 45
8.
2 : 45
9
-
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
1
* De voortkookstanden met een punt zijn alleen beschikbaar
als u het aantal vermogensstanden hebt uitgebreid (zie rubriek "Programmering").
35
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Kookzone-uitbreiding
fro
m
Als u een kookzone met 2 diameters, 3 diameters of
ExtraSpeed-functie inschakelt, wordt automatisch de tweede
verwarmingskring ingeschakeld.
De tweede verwarmingskring van een braadzone of
braadplus-zone en de derde verwarmingskring van een kookzone met 3 diameters moeten handmatig worden ingeschakeld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dit is in de fabriek zo ingesteld, maar u kunt het indien gewenst wijzigen (zie rubriek "Programmering").
Afhankelijk van uw model, kunnen twee boven elkaar liggende kookzones met elkaar worden gecombineerd tot een
braadplus-zone. Dit gebeurt via een verwarmingselement dat
de kookzones overbrugt. Deze braadplus-zone kan alleen via
de cijferreeks van de kookzone vooraan rechts worden bediend.
Als een extra verwarmingskring wordt ingeschakeld, brandt
het controlelampje voor kookzone-uitbreiding zolang de vermogensstand op het display van de desbetreffende kookzone knippert. Zodra de vermogensstand niet meer knippert,
gaat het controlelampje uit. Bij een kookzone met 3 diameters
kunt u op het bedieningsveld geen onderscheid zien tussen
de uitbreiding met een tweede of derde verwarmingskring.
Handmatig inschakelen
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
^ Stel de gewenste vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets n aan. Doe dit terwijl de vermogensstand nog knippert op het kookzonedisplay.
36
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Braadplus-zone
fro
m
^ Raak de sensortoets van de kookzone vooraan rechts kort
aan.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Stel de gewenste vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets n aan. Doe dit terwijl de vermogensstand nog knippert op het kookzonedisplay.
e
.b
re
De ingestelde vermogensstand wordt op het kookzonedisplay vooraan rechts weergegeven. Het kookzonedisplay achteraan rechts gaat uit.
Kookzone-uitbreiding uitschakelen
^ Raak kort de sensortoets van de gewenste kookzone aan.
De vermogensstand op het kookzonedisplay knippert en het
controlelampje voor kookzone-uitbreiding gaat aan.
^ Raak de toets n zo vaak aan tot het controlelampje uitgaat.
37
nl
ow
D
Bediening
d
de
oa
Uitschakelen / weergave van de resterende warmte
m
fro
Kookzone uitschakelen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Raak de sensortoets van de gewenste kookzone 2 keer
aan.
Op het kookzonedisplay knippert gedurende enkele seconden een 0. Is de kookzone nog heet, dan wordt kort daarna
via streepjes de resterende warmte weergegeven.
^ Raak de sensortoets s aan.
e
.b
re
Kookvlak uitschakelen
Nu zijn alle kookzones uitgeschakeld. Op de displays van de
kookzones die nog te heet zijn om aan te raken, wordt de resterende warmte via streepjes weergegeven.
Weergave van de resterende warmte
De streepjes die de resterende warmte weergeven, verdwijnen één voor één naarmate de kookzones afkoelen. Het
laatste streepje dooft pas zodra u de kookzones zonder enig
risico kunt aanraken.
Raak de kookzones niet aan zolang de streepjes voor de
resterende warmte branden. Leg op de kookzones ook
geen voorwerpen die geen hitte kunnen verdragen.
Gevaar voor brandwonden en brand!
Na een stroomonderbreking knipperen de streepjes voor
de resterende warmte.
38
nl
ow
D
Kookgerei
d
de
oa
m
fro
– Het best geschikt zijn kookpotten en pannen met een dikke bodem, die zich in koude toestand lichtjes naar binnen
welven. Als de bodem heet wordt, ligt die dan mooi effen
op de kookzone. Zo wordt de warmte optimaal geleid.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Koud
Warm
– Kookgerei uit glas, keramiek of aardewerk is minder geschikt. Deze materialen geleiden de warmte niet goed verder.
– Kookgerei van kunststof of aluminiumfolie is niet geschikt.
Dat smelt bij hogere temperaturen.
– Als u kookgerei uit aluminium of met een aluminium bodem
gebruikt, kunnen er metaalachtige, glinsterende vlekken
optreden op het kookvlak. Deze vlekken kunnen worden
verwijderd met het reinigingsmiddel voor glaskeramiek en
roestvrij staal (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").
– Gebruik alleen kookpotten en pannen met een effen bodem. Als u kookpotten en pannen met een ruwe bodem
gebruikt, kunnen er krassen op de glaskeramiekplaat optreden.
– Hef het kookgerei op wanneer u het verplaatst. Zo voorkomt u strepen en krassen.
– Merk op dat in winkels bij kookpotten en pannen vaak de
maximale of bovenste diameter wordt opgegeven. Wat telt,
is echter de meestal kleinere diameter van de bodem.
39
nl
ow
D
Tips om energie te besparen
d
de
oa
m
fro
– Let erop dat de kookpot- of panbodem met het formaat
van de kookzone overeenstemt of iets groter is. Zo wordt
er geen warmte verspild.
Gepast
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Te klein
e
.b
– Kook bij voorkeur met een deksel op de kookpot of pan. Zo
vermijdt u dat er nodeloos warmte ontsnapt.
Zonder deksel
Met deksel
– Gebruik voor kleine hoeveelheden een kleine kookpot. Een
kleine kookpot op een kleine kookzone gebruikt minder
energie dan een grote, slechts gedeeltelijk gevulde
kookpot op een grote kookzone.
– Gebruik weinig water bij het bereiden.
– Stel na de kookstart of het aanbraden een lagere vermogensstand in.
– Schakel de kookzone bij lange kooktijden reeds 5 à
10 minuten voor het einde van de kooktijd uit. Zo benut u
de resterende warmte.
– U kunt de bereidingstijd aanzienlijk verkorten door een
snelkookpan/snelkookpot te gebruiken.
40
nl
ow
D
Timer
d
de
oa
m
fro
Als u de timer wilt gebruiken moet het kookvlak ingeschakeld
zijn.
U kunt de timer op twee manieren gebruiken:
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– als kookwekker
– voor het automatisch uitschakelen van een kookzone.
U kunt een tijd instellen tussen 1 minuut (01) en 9 uren (9^).
e
.b
re
Een tijd tot 99 minuten wordt in minuten ingesteld en weergegeven.
Voorbeeld
Bij een tijd van meer dan 99 minuten, moet eerst de sensortoets h worden aangeraakt. De tijd wordt in stappen van een
half uur ingesteld. De halve uren worden via een punt naast
het cijfer weergegeven.
Voorbeeld (2 uur en 30 minuten):
h
Na afloop van de ingestelde tijd verschijnt 00 op het
timerdisplay. Tegelijkertijd weerklinkt er enkele seconden
lang een geluidssignaal.
41
nl
ow
D
Timer
d
de
oa
Kookwekker
m
fro
Kookwekkertijd instellen
Voorbeeld: U wilt 15 minuten instellen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Minuten
^ Schakel het kookvlak in (als dat nog niet gebeurd is).
^ Raak de sensortoets m aan.
Eerst wordt het linkercijfer van de tijd ingesteld, vervolgens
het rechtercijfer.
^ Raak in de cijferreeks het cijfer aan dat u wilt instellen als
linkercijfer (in dit voorbeeld 1).
h
Op het timerdisplay knippert nu rechts een 1.
^ Raak in de cijferreeks het cijfer aan dat u wilt instellen als
rechtercijfer (in dit voorbeeld 5).
h
De 1 verschuift naar links en rechts verschijnt 5.
Het aftellen van de kookwekkertijd begint.
42
e
.b
h
re
Op het timerdisplay verschijnt 00. De 0 rechts knippert.
nl
ow
D
d
de
oa
Uren
Timer
fro
m
U kunt volle uren instellen door in de cijferreeks het desbetreffende cijfer aan te raken.
U kunt halve uren instellen door in de cijferreeks de ruimte
tussen 2 cijfers aan te raken.
Voorbeeld: U wilt 2 uren en 30 minuten instellen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Schakel het kookvlak in (als dat nog niet gebeurd is).
^ Raak de sensortoets m aan.
e
.b
re
Op het timerdisplay verschijnt 00. De 0 rechts knippert.
h
^ Raak de sensortoets h aan om de tijd in stappen van een
half uur in te stellen.
h
^ Raak in de cijferreeks de ruimte tussen de cijfers 2 en 3
aan.
h
Na enkele seconden brandt het timerdisplay continu. Het
aftellen van de kookwekkertijd begint.
43
nl
ow
D
Timer
d
de
oa
Kookwekkertijd wijzigen
m
fro
^ Raak de sensortoets m aan.
or
nb
de
an
.v
w
Kookwekkertijd wissen
w
w
^ Stel de gewenste tijd in zoals hierboven beschreven.
^ Raak de sensortoets m zo lang aan tot 00 wordt weergegeven op het timerdisplay.
e
.b
re
44
nl
ow
D
d
de
oa
Kookzone automatisch uitschakelen
Timer
fro
m
U kunt een tijd instellen waarna een kookzone automatisch
moet worden uitgeschakeld.
De functie voor het automatisch uitschakelen kan voor alle
kookzones tegelijk worden geprogrammeerd.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Als de geprogrammeerde tijd langer is dan de maximaal
toegelaten gebruiksduur, wordt de kookzone na afloop van
de tijd van de veiligheidsuitschakeling (zie gelijknamige rubriek) uitgeschakeld.
^ Stel voor de desbetreffende kookzone een vermogensstand in.
^ Raak de sensortoets m zo vaak aan tot op het timerdisplay
het controlelampje van de desbetreffende kookzone knippert.
Als meerdere kookzones ingeschakeld zijn, knipperen de
controlelampjes in wijzerzin, te beginnen vanaf vooraan links.
^ Stel de gewenste tijd in.
De ingestelde tijd wordt in stappen van een minuut afgeteld.
Op het timerdisplay ziet u de resterende tijd. U kunt deze op
elk moment wijzigen.
Als u ook een andere kookzone automatisch wilt laten uitschakelen, gaat u te werk zoals reeds beschreven.
Als meerdere uitschakeltijden geprogrammeerd zijn, wordt
de kortste resterende tijd weergegeven. Op het timerdisplay
knippert het controlelampje van de desbetreffende kookzone.
De andere controlelampjes branden continu. Wilt u de resterende tijden weergeven die op de achtergrond aflopen, raak
dan de sensortoets m zo vaak aan totdat op het timerdisplay
het gewenste controlelampje knippert.
45
nl
ow
D
Timer
d
de
oa
Combinatiegebruik
fro
m
U kunt de functies "kookwekker" en "automatisch uitschakelen" tegelijk gebruiken.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Ga als volgt te werk als u een of meer uitschakeltijden hebt
geprogrammeerd en ook de kookwekker wilt instellen:
Raak de sensortoets m zo vaak aan tot de controlelampjes
van de geprogrammeerde kookzones continu branden en op
het timerdisplay 00 verschijnt.
e
.b
re
Ga als volgt te werk als u de kookwekker hebt ingesteld en
ook een of meer uitschakeltijden wilt programmeren:
Raak de sensortoets m zo vaak aan tot op het timerdisplay
het controlelampje van de desbetreffende kookzone knippert.
Kort na het invoeren van de laatste waarde schakelt het
timerdisplay over naar de weergave van de kortste resterende tijd.
Wilt u de resterende tijden weergeven die op de achtergrond
aflopen, raak dan de sensortoets m zo vaak aan totdat
- op het timerdisplay het controlelampje van de gewenste
kookzone knippert
(automatisch uitschakelen).
- alleen het timerdisplay knippert (kookwekkertijd).
U kunt in wijzerzin de tijden voor alle ingeschakelde kookzones en de kookwekkertijd weergeven, te beginnen vanaf de
kortste resterende tijd.
46
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
d
de
oa
Vergrendeling / inschakelblokkering
fro
m
Om te vermijden dat iemand het kookvlak en de kookzones
per vergissing inschakelt of instellingen wijzigt, is uw toestel
uitgerust met een vergrendeling (inschakelblokkering).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De vergrendeling kan worden geactiveerd als het kookvlak
is ingeschakeld. Als de vergrendeling geactiveerd is, kan het
kookvlak alleen nog beperkt worden bediend:
e
.b
re
– De vermogensstanden van de kookzones en de instellingen van de timer kunnen niet worden gewijzigd.
– De kookzones, het kookvlak en de timer kunnen wel worden uitgeschakeld, maar daarna niet weer worden ingeschakeld.
De inschakelblokkering kan worden geactiveerd als het
kookvlak is uitgeschakeld. Als de inschakelblokkering geactiveerd is, kan het toestel niet worden ingeschakeld en kan de
timer niet worden bediend.
Het toestel is zo geprogrammeerd dat de inschakelblokkering
handmatig moet worden geactiveerd.
In de programmeermodus kunt u instellen dat de inschakelblokkering 5 minuten na het uitschakelen van het kookvlak
automatisch wordt geactiveerd als het toestel niet handmatig
wordt vergrendeld (zie rubriek "Programmering").
Als u een niet-toegelaten sensortoets aanraakt terwijl de vergrendeling of inschakelblokkering is geactiveerd, gaat het
desbetreffende controlelampje aan en wordt op het
timerdisplay enkele seconden LC weergegeven.
Hou ermee rekening dat de vergrendeling en de inschakelblokkering worden gedeactiveerd bij een stroomonderbreking.
47
d
de
oa
Activeren
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
fro
m
^ Raak de sensortoets $ zo lang aan tot het bijhorende controlelampje aangaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kort daarna gaat het controlelampje uit.
U kunt de instelling voor de vergrendeling wijzigen van activering met één vinger in activering met drie vingers (zie rubriek "Programmering"). Kinderen kunnen dan minder gemakkelijk functies activeren.
^ Raak de sensortoets $ zo lang aan tot het controlelampje
uitgaat.
48
e
.b
re
Deactiveren
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
d
de
oa
Stop and Go
fro
m
Uw toestel is uitgerust met een functie die bij het activeren ervan de vermogensstand van al de ingeschakelde kookzones
beperkt tot stand 1. De vermogensstanden van de kookzones
en de instelling van de timer kunnen niet worden gewijzigd. U
kunt alleen het kookvlak uitschakelen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Bij het deactiveren van "Stop and Go" werken de kookzones
verder op de vermogensstand die u het laatst hebt ingesteld.
Als de functie niet wordt gedeactiveerd, wordt het kookvlak
na 1 uur uitgeschakeld.
Bij activering van "Stop and Go"
- wordt het aftellen van een ingestelde tijd voor
automatische uitschakeling onderbroken. Zodra u deze
functie deactiveert,
loopt de tijd verder.
- loopt de kookwekkertijd zonder onderbreking verder.
Activeren
^ Raak de sensortoets ž aan.
Het vermogen van de ingeschakelde kookzones wordt verminderd tot vermogensstand 1.
Deactiveren
^ Raak de sensortoets ž aan.
De kookzones werken nu op de vermogensstand die u het
laatst hebt ingesteld.
49
m
fro
Als de sensortoetsen bedekt zijn
d
de
oa
Veiligheidsuitschakeling
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het kookvlak wordt automatisch uitgeschakeld als een of
meer sensortoetsen langer dan ca. 13 seconden bedekt zijn,
bijvoorbeeld als u uw hand erop legt, een gerecht overkookt
of als er voorwerpen op liggen.
Op het timerdisplay knippert een F.
^ Reinig het bedieningsveld of verwijder de voorwerpen.
Als een kookzone te lang aanstaat
Blijft een kookzone ongewoon lang op dezelfde vermogensstand in werking, dan wordt die kookzone automatisch uitgeschakeld. De streepjes voor de resterende warmte worden
weergegeven.
Wenst u de kookzone opnieuw te gebruiken, schakel ze dan
op de gebruikelijke manier weer in.
In de fabriek is veiligheidsstand 0 geprogrammeerd. Indien
gewenst kunt u een hogere veiligheidsstand met een kortere
maximale gebruiksduur instellen (zie tabel).
50
e
.b
re
F gaat uit en u kunt het kookvlak weer gebruiken.
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
d
de
oa
fro
Maximale gebruiksduur in uren
m
Veiligheidsstand 1 Veiligheidsstand
uur : min.
2
uur : min.
or
nb
de
an
.v
w
w
Veiligheidsstand
0*
uur : min.
w
Vermogensstand**
1
10:00
8:00
5:00
1.
10:00
7:00
2 / 2.
5:00
4:00
3:00
3 / 3.
5:00
3:30
2:00
4 / 4.
4:00
2:00
1:30
5 / 5.
3:00
1:30
1:00
6 / 6.
2:00
1:00
0:30
7 / 7.
2:00
0:42
0:24
8
2:00
0:30
0:20
8.
2:00
0:30
0:18
9
1:00
0:24
0:10
4:00
e
.b
re
* Fabrieksinstelling
** De vermogensstanden met een punt zijn alleen beschikbaar als u het aantal
vermogensstanden hebt uitgebreid (zie rubriek "Tabel met vermogensstanden").
51
nl
ow
D
Veiligheidsvoorzieningen
d
de
oa
Beveiliging tegen oververhitting / panbeveiliging
fro
m
Elke kookzone is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Dat is een onderdeel dat de interne temperatuur beperkt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De kookzone met ExtraSpeed-functie is ook uitgerust met een
panbeveiliging. Als u deze functie wenst te gebruiken, dient u
de fabrieksinstelling te wijzigen (zie rubriek "Programmering").
De panbeveiliging reageert door de verwarming van de
kookzone uit te schakelen. Op het kookzonedisplay knipperen afwisselend 9 en 0.
^ Raak kort de sensortoets van de kookzone aan.
Op het display knippert nu alleen de 0. U kunt de kookzone
weer gebruiken.
De beveiliging tegen oververhitting of panbeveiliging reageert wanneer
– een kookzone is ingeschakeld zonder kookgerei erop,
– er leeg kookgerei wordt verwarmd,
– de bodem van het kookgerei niet effen op de kookzone
ligt,
– het kookgerei de warmte slecht geleidt.
52
e
.b
re
De beveiliging tegen oververhitting reageert door de verwarming in en uit te schakelen, zelfs als de hoogste vermogensstand is ingesteld.
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
m
fro
,Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel schoon
te maken. De stoom kan in aanraking komen met onderdelen van het toestel die onder spanning staan en zo een
kortsluiting veroorzaken.
Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen
de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Reinig het hele toestel na elk gebruik. Laat het toestel eerst
afkoelen.
Wrijf het toestel na elke vochtige reiniging droog. Zo voorkomt u kalkafzetting.
– handafwasmiddel,
– reinigingsmiddelen die soda, alkali, ammoniak, zuur of
chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
– vlek- en roestverwijderaars,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– grill- of ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde borstels en sponsjes (bijv. schuursponsjes), of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
– speciale "wondersponsen",
– scherpe voorwerpen
(om te vermijden dat de dichtingen tussen de glaskeramiek en de randlijst of tussen de randlijst en het werkblad
beschadigd raken).
53
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
m
fro
Gebruik geen handafwasmiddel bij het reinigen. Als u reinigt met een handafwasmiddel, kunt u niet al het vuil en
alle resten verwijderen. Bovendien vormt er zich dan een
onzichtbare film, die ervoor zorgt dat er verkleuringen ontstaan op de glaskeramiek. U kunt deze verkleuringen niet
meer verwijderen.
Reinig het kookvlak regelmatig met een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek.
Maak het kookvlak daarna grondig schoon met het speciale
reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal van
Miele (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren") of
een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten dat in de
handel verkrijgbaar is. Gebruik daartoe wat keukenrolpapier
of een schone doek. Breng het reinigingsmiddel niet op een
warm kookvlak aan. Hierdoor kunnen er vlekken ontstaan.
Hou rekening met de aanwijzingen van de fabrikant van het
reinigingsmiddel.
Vervolgens gaat u met een vochtige doek over het kookvlak.
Tot slot wrijft u het kookvlak droog. Zorg ervoor dat u alle reinigingsmiddelresten verwijdert. Bij volgende bereidingen
zouden eventuele resten zich inbranden en de glaskeramiek
beschadigen.
Vlekken door kalkresten, water en aluminiumresten
(metaalachtige, glinsterende vlekken) kunt u met het reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal verwijderen.
Is er suiker, kunststof of aluminiumfolie op het hete kookvlak terechtgekomen? Schakel het toestel uit. Verwijder de
resten onmiddellijk grondig met een glaskrabber, terwijl de
kookzone nog heet is. Let op dat u zich niet verbrandt!
Maak de kookzone verder schoon zodra ze afgekoeld is, zoals eerder beschreven.
54
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verwijder al het grove vuil met een vochtige doek. Aangekoekt vuil schraapt u weg met een glaskrabber.
nl
ow
D
Programmering
d
de
oa
m
fro
U kunt de programmering van uw toestel wijzigen (zie tabel).
U kunt verscheidene instellingen na elkaar wijzigen.
e
.b
Op de kookzonedisplays vooraan links en achteraan links
wordt het programma weergegeven. Voorbeeld:
Programma 03 = vooraan links 0, achteraan links 3
Programma 14 = vooraan links 1, achteraan links 4
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nadat u het toestel in de programmeermodus hebt gezet, ziet
u op het timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookvlakken met 3 kookzones verschijnt achteraan links een extra
indicator.
Op het kookzonedisplay vooraan rechts wordt de status
weergegeven.
Toestel in de programmeermodus zetten
^ Zorg ervoor dat het kookvlak is uitgeschakeld. Raak tegelijkertijd de sensortoetsen s en $ aan totdat het controlelampje van de vergrendeling knippert.
Programma instellen
^ Om het rechtercijfer in te stellen, raakt u eerst de sensortoets van de kookzone achteraan links aan en raakt u vervolgens het desbetreffende cijfer in de cijferreeks aan.
^ Om het linkercijfer in te stellen, raakt u eerst de sensortoets van de kookzone vooraan links aan en raakt u vervolgens het desbetreffende cijfer in de cijferreeks aan.
Status instellen
^ Raak eerst de sensortoets van de kookzone vooraan
rechts aan en raak vervolgens het desbetreffende cijfer in
de cijferreeks aan.
Instellingen opslaan
^ Raak de sensortoets s aan totdat de displays worden uitgeschakeld.
Instellingen niet opslaan
^ Raak de sensortoets $ aan totdat de displays worden uitgeschakeld.
55
nl
ow
D
Programmering
d
de
oa
05
Geluidssignaal bij het aanraken van de sensortoetsen
Geluidssignaal van de timer
1
Demo-modus uit
S
9
Herstellen van de
fabrieksinstellingen
S
0
Uit
S
1
Aan
S
0
9 vermogensstanden
(1, 2, 3 ... tot 9)
S
1
17 vermogensstanden
(1, 1., 2, 2., 3 ... tot 9)
Let op!
De kookstartautomaat is nu te herkennen
aan een A die afwisselend met de voortkookstand verschijnt.
S
0
Uit
S
1
Niet gevoelig
S
2
Normaal
S
3
Zeer gevoelig
S
0
Uit, met uitzondering van een
geluidssignaal bij het aanraken van de
aan-uitsensortoets s
S
1
Zacht
S
2
Halfluid
S
3
Luid
S
0
Uit
S
1
Zacht, 10 seconden
S
2
Halfluid, 10 seconden
S
3
Luid, 10 seconden
* Programma's/statussen die niet in de tabel zijn vermeld, kunt u niet instellen.
** De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt.
56
e
.b
P
04
Panbeveiliging
S
re
P
3
Aantal vermogensstanden
0
or
nb
de
an
.v
w
P
02
Stop and Go
S
w
P
01
Instelling
Demo-modus aan
w
P
00
Status**
m
P
Demo-modus en fabrieksinstellingen
fro
Programma*
nl
ow
D
Status** Instelling
S 0
Vergrendeling met één vinger door $ aan
te raken
S 1
Vergrendeling met drie vingers door tegelijkertijd $ en de sensortoetsen van de
twee kookzones rechts aan te raken
S 0
Handmatige activering van de inschakelblokkering
S 1
Automatische activering van de inschakelblokkering
S 0
Veiligheidsstand 0
S 1
Veiligheidsstand 1
S 2
Veiligheidsstand 2
S 0
Niet van toepassing
S 1
Afgemeld
S 2
Aangemeld
Tweede verwarmingskring van de
kookzone (vooraan) links
S 0
Wordt niet automatisch ingeschakeld
S 1
Wordt altijd automatisch ingeschakeld
Tweede verwarmingskring van de
kookzone vooraan rechts
(braadplus-zone)
S 0
Wordt niet automatisch ingeschakeld
S 1
Wordt altijd automatisch ingeschakeld
S 0
Wordt niet automatisch ingeschakeld
S 1
Wordt altijd automatisch ingeschakeld
S 0
Wordt niet automatisch ingeschakeld
S 1
Wordt altijd automatisch ingeschakeld
Geluidssignaal als er iets op de
sensortoetsen ligt
S 0
Uit
S 1
Aan
Reactiesnelheid van de sensortoetsen
S 0
Langzaam
S 1
Normaal
Vergrendeling
m
fro
P 06
d
de
oa
Programma*
Programmering
P 11
P 12
P 13
Miele|home
(alleen als een communicatiemodule is geïnstalleerd)
Tweede verwarmingskring van de
kookzone achteraan rechts
Kookzone met 2 diameters
Braadzone
P 15
P 16
e
.b
P 10
Maximale gebruiksduur
re
P 08
Inschakelblokkering
or
nb
de
an
.v
w
w
w
P 07
Snel
S 2
* Programma's die niet in de tabel zijn vermeld, kunt u niet instellen.
** De fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt.
57
nl
ow
D
Wat gedaan als ...?
d
de
oa
m
fro
De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u
zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, bespaart u tijd en kosten.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een probleem te
vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:
,Herstellingen aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet
te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
e
.b
re
Probleem
Oorzaak
Het kookvlak of de
kookzones kunnen
niet worden ingeschakeld.
De zekering is gesprongen. Schakel de zekering in
(min. zekering: zie typeplaatje).
Er kan sprake zijn van een
technische storing.
Oplossing
Ontkoppel het toestel
ca. 1 minuut van het elektriciteitsnet. Ga hiertoe als
volgt te werk:
– schakel de desbetreffende zekering uit of draai
de desbetreffende
smeltzekering volledig
uit, of
– schakel de aardlekschakelaar (verliesstroomschakelaar) uit.
Schakel daarna alles weer
in. Kunt u het toestel nog
niet gebruiken, neem dan
contact op met een elektricien of met de dienst Herstellingen aan huis van
Miele.
58
nl
ow
D
Wat gedaan als ...?
d
de
oa
Oorzaak
Oplossing
m
fro
Probleem
Deactiveer de inschakelblokkering (zie rubriek
"Vergrendeling / inschakelblokkering").
Wanneer het kookvlak Het toestel bevindt zich in
de demo-modus.
wordt ingeschakeld,
wordt enkele seconden
"dE" weergegeven op
het timerdisplay.
De kookzones worden
niet warm.
Deactiveer de
demo-modus (zie rubriek
"Programmering").
Het toestel wordt
Waarschijnlijk was een
tijdens het gebruik uit- kookzone te lang aan één
geschakeld.
stuk door ingeschakeld.
U kunt de kookzones weer
inschakelen (zie rubriek
"Veiligheidsuitschakeling").
De verwarming van
Vermogensstanden 1 tot
een kookzone wordt
8: dit is normaal!
automatisch in- en uitgeschakeld.
Dit automatisch in- en uitschakelen van de verwarming is normaal. Dit is een
gevolg van de elektronische besturing van het
verwarmingsvermogen
(zie rubriek "Werking van
de kookzones").
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Vermogensstand 9:
De beveiliging tegen oververhitting heeft gereageerd.
w
Wanneer het kookvlak De inschakelblokkering is
wordt ingeschakeld,
geactiveerd.
wordt enkele seconden
"LC" weergegeven op
het timerdisplay.
Om oververhitting van de
glaskeramiekplaat te vermijden, zorgt de beveiliging tegen oververhitting
ervoor dat de verwarming
van de kookzone automatisch wordt uitgeschakeld.
Zodra de
glaskeramiekplaat afgekoeld is, wordt de verwarming weer automatisch ingeschakeld (zie rubriek
"Beveiliging tegen oververhitting").
59
nl
ow
D
Wat gedaan als ...?
d
de
oa
Oorzaak
Oplossing
Op het display van
de kookzone met
ExtraSpeed-functie
knipperen afwisselend "0" en "9".
De panbeveiliging
heeft gereageerd.
Zie rubriek "Beveiliging tegen oververhitting / panbeveiliging".
Het toestel wordt
tijdens het gebruik
uitgeschakeld en op
het timerdisplay
knippert een F.
Een of meerdere sen- Reinig het bedieningsveld of versortoetsen zijn bedekt, wijder de voorwerpen (zie rubriek
bijv. doordat uw hand "Veiligheidsuitschakeling").
erop ligt, een gerecht
overkookt of er voorwerpen op liggen.
De kookstartautomaat is ingeschakeld maar de inhoud
van het kookgerei
begint niet te koken.
Er worden grote hoe- Kook met de hoogste vermogensveelheden levensmid- stand en stel daarna handmatig
delen verwarmd.
een lagere vermogensstand in.
Op een of meerdere
displays knipperen
een of meerdere
streepjes voor resterende warmte.
Er is een stroomonderbreking opgetreden tijdens het gebruik. Het kookvlak
werd uitgeschakeld.
U kunt het kookvlak weer gebruiken.
Voor u de kookzones weer inschakelt, gaat u het best na of het gerecht nog niet gaar genoeg is en of
de kwaliteit van de voedingsmiddelen niet in het gedrang is gekomen door de stroomonderbreking.
Een of meerdere
streepjes voor resterende warmte werden
weergegeven toen u
het toestel in de
programmeermodus
zette.
De streepjes voor resterende
warmte blijven knipperen totdat de
resterende warmte verdwenen is of
totdat het kookvlak wordt ingeschakeld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
60
m
U hebt de indruk dat
het te lang duurt
voordat de inhoud
van het kookgerei
begint te koken.
fro
Probleem
Het kookgerei geleidt
de warmte slecht.
Test het kookvermogen van een
kookzone (zie rubriek
"Kookvermogen testen").
nl
ow
D
Wat gedaan als ...?
d
de
oa
Oorzaak
Oplossing
m
fro
Probleem
Op het timerdisplay
knipperen afwisselend
FE en cijfers.
Er heeft zich een storing voorgedaan in de
elektronische besturing.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De sensortoetsen rea- De gevoeligheid van
Zorg er eerst voor dat er
geren te gevoelig of re- de sensortoetsen is ge- geen direct licht (zonlicht of
ageren niet.
wijzigd.
kunstlicht) op het kookvlak
valt en dat de omgeving van
het kookvlak niet te donker is.
Zorg ervoor dat het kookvlak
en de sensortoetsen niet bedekt zijn. Neem kookgerei
weg en verwijder eventuele
restjes van het kookvlak.
Ontkoppel het toestel
ca. 1 minuut van het elektriciteitsnet.
Als het probleem zich daarna
nog steeds voordoet, neemt
u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van
Miele.
Ontkoppel het toestel
ca. 1 minuut van het elektriciteitsnet.
Als het probleem nog niet
verholpen is nadat u het toestel weer op het elektriciteitsnet hebt aangesloten, neemt
u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van
Miele.
61
nl
ow
D
Kookvermogen testen
d
de
oa
m
fro
U kunt het kookvermogen van een kookzone testen. Voor
deze test wordt in een kookpot een bepaalde hoeveelheid
water aan de kook gebracht en wordt gemeten hoe lang dit
duurt.
w
w
^ Controleer de diameter en het vermogen van de kookzone
die u wilt testen (zie rubriek "Kookzonegegevens").
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
De gebruikte kookpot (met deksel) moet van roestvrij staal of
geëmailleerd materiaal zijn. De bodemdiameter moet overeenstemmen met de diameter van de kookzone. De gebruikte
kookpot moet een platte bodem hebben of een bodem die
lichtjes gewelfd is naar binnen toe.
^ Vul de kookpot met de hoeveelheid water die vermeld staat
in de tabel. Het water moet een temperatuur van ca. 20 °C
hebben.
^ Plaats het deksel en plaats de kookpot op de kookzone.
^ Stel de hoogste vermogensstand in.
^ Meet hoe lang het duurt voordat het water begint te koken.
De kookzone werkt correct wanneer het water begint te koken
binnen de tijd die in de tabel vermeld staat.
De tijd kan aanzienlijk afwijken wanneer
- de spanning te laag of hoog is.
- er zeer koud water wordt gebruikt.
- er geen geschikte kookpot wordt gebruikt.
- er zonder deksel wordt gemeten.
62
nl
ow
D
Kookvermogen testen
d
de
oa
C kookzone
in cm
Vermogen bij 230 V
in watt
Waterhoeveelheid
in liter
10,0
600
0,5
12,0
700 / 750
1,0
12,0
1200**
1,0
14,5
1000 / 1100
1,0
14,5
1200
1,0
14,5
1500**
1,0
7,0
17,0
1500
1,5
9,5
18,0
1700 / 1800
1,5
9,0
21,0
2000
2,0
10,5
21,0
2200 / 2300
2,0
9,5
21,0
2900**
2,0
8,0
23,0
2500
2,0
9,0
23,0
3200**
2,0
7,5
27,0
2700
3,0
13,0
27,0
3200
3,0
12,0
27,0
3400**
3,0
11,5
m
fro
Tijd*
in minuten
or
nb
de
an
.v
w
w
w
11,0
13,0
11,0
9,0
e
.b
re
8,5
* Maximale tijd onder ongunstige omstandigheden.
** Kookzone met ExtraSpeed-functie
63
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
m
fro
Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat
geschikt is voor uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
reinigings- en onderhoudsproducten.
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele
Online Shop:
U kunt deze producten ook verkrijgen via de Service After
Sales van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Onderhoudsproducten
Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal
250 ml
Hiermee verwijdert u hardnekkig vuil, kalkvlekken en
aluminiumresten (metaalachtige, glinsterende vlekken).
Microvezeldoek
Hiermee verwijdert u vingerafdrukken en normaal vuil.
64
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
Miele|home-systeem
fro
m
In het Miele{home-systeem sturen de huishoudtoestellen
met communicatiemogelijkheden via het elektriciteitsnet
(Powerline-technologie) informatie over hun status naar een
displaytoestel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Op het display van de SuperVision-huishoudtoestellen kan de
informatie over de status van de andere huishoudtoestellen
worden weergegeven. Voor uw kookvlak wordt de
hoofdstatus weergegeven: "aan", "uit", "fout".
Vanop een pc, laptop of een iPod*/iPhone* (mobiele
randapparaten) kan via een Miele|home-gateway binnen het
thuisnetwerk informatie over de status van de
huishoudtoestellen worden bekeken en kunnen bepaalde
bedieningsinstructies worden gegeven.
Voor uw kookvlak wordt bijv. de volgende informatie weergegeven: kookstand op elke kookzone, kookwekkertijd, uitschakeltijd voor elke kookzone. Wat bedieningsinstructies betreft,
kan alleen de instructie "kookvlak uit" worden gegeven.
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken
van Apple Inc.
Con{ctivity is een systeem voor communicatie tussen het
kookvlak en de dampkap. Dit zorgt ervoor dat de verlichting
van de dampkap automatisch wordt ingeschakeld wanneer u
het kookvlak inschakelt. De dampkap wordt automatisch ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, de ingestelde vermogensstanden en de
kooktijd. Na de bereiding volgt een automatische nalooptijd,
wordt de dampkap uitgeschakeld en wordt ook de verlichting
uitgeschakeld.
Het kookvlak brengt de informatie over de ingeschakelde
kookzones en de ingestelde vermogensstanden via het elektriciteitsnet over naar de dampkap.
Om deze mogelijkheden te kunnen gebruiken, moet uw kookvlak worden uitgerust met een communicatiemodule.
Meer informatie over het Miele|home-systeem vindt u in
onze prospectus voor inbouwtoestellen, die u kunt
downloaden op onze website: www.miele.be.
65
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
XKM 2100 KM
fro
m
Communicatiemodule (incl. toebehoren voor het inbouwen)
- voor Miele-kookvlakken -
or
nb
de
an
.v
w
w
w
XGW 2000
Miele|home-gateway
De gateway is de brug tussen de Powerline-communicatie
van de huishoudtoestellen en uw thuisnetwerk.
e
.b
re
66
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
Miele|home
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden
(voorbeelden)
b Communicatiemodule
c SuperVision-huishoudtoestel
d Elektriciteitsnet (Powerline)
e Miele|home-gateway
f (WiFi-)router
Mogelijke aansluitingen
g Pc, laptop
h iPod* of iPhone*
i Koppeling met het display van een domoticasysteem
j Mogelijke internetverbinding
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde handelsmerken
van Apple Inc.
67
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
d
de
oa
Con|ctivity
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Communicatiemodule XKM 2000 DA
b Communicatiemodule XKM 2100 KM
c Elektriciteitsnet (Powerline)
68
nl
ow
D
Con|ctivity en Miele|home
m
fro
Als u het kookvlak
d
de
oa
Kookvlak aanmelden
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– bij Miele{home wilt aanmelden, bereidt u eerst het
aanmeldingsproces op het displaytoestel voor (zie
montage- en installatieaanwijzing "Miele|home").
– bij Con|ctivity wilt aanmelden, moet u eerst de dampkap
aanmelden (zie montage- en installatieaanwijzing
"Con|ctivity").
e
.b
re
^ Zorg ervoor dat het kookvlak is uitgeschakeld. Raak tegelijkertijd de sensortoetsen s en $ aan totdat het controlelampje van de vergrendeling knippert.
Nadat u het toestel in de programmeermodus hebt gezet, ziet
u op het timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookvlakken met 3 kookzones verschijnt achteraan links een extra
indicator.
^ Raak eerst de sensortoets van de kookzone vooraan links
aan en raak vervolgens het cijfer 1 in de cijferreeks aan.
(Programma 10 instellen.)
^ Raak eerst de sensortoets van de kookzone vooraan
rechts aan en raak vervolgens het cijfer 2 in de cijferreeks
aan. (Status 2 instellen = aanmelden.)
Het aanmeldingsproces start en het cijfer 2 knippert. Het
aanmeldingsproces duurt enkele minuten. Zodra het proces
is voltooid, stopt het cijfer 2 met knipperen.
^ Raak de sensortoets s aan totdat de displays worden uitgeschakeld. Hiermee wordt de instelling opgeslagen.
^ Ga te werk zoals beschreven in de montage- en installatieaanwijzing "Miele|home" of "Con|ctivity".
69
d
de
oa
Kookvlak afmelden
nl
ow
D
Con|ctivity en Miele|home
fro
m
Als u het toestel bij Miele{home wilt afmelden, bereidt u
eerst het afmeldingsproces op het displaytoestel voor (zie
montage- en installatieaanwijzing "Miele|home").
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Zorg ervoor dat het kookvlak is uitgeschakeld. Raak tegelijkertijd de sensortoetsen s en $ aan totdat het controlelampje van de vergrendeling knippert.
e
.b
re
Nadat u het toestel in de programmeermodus hebt gezet, ziet
u op het timerdisplay P (programma) en S (status). Bij kookvlakken met 3 kookzones verschijnt achteraan links een extra
indicator.
^ Raak eerst de sensortoets van de kookzone vooraan links
aan en raak vervolgens het cijfer 1 in de cijferreeks aan.
(Programma 10 instellen.)
^ Raak eerst de sensortoets van de kookzone vooraan
rechts aan en raak vervolgens het cijfer 1 in de cijferreeks
aan. (Status 1 instellen = afmelden.)
Het afmeldingsproces start en het cijfer 1 knippert. Het
afmeldingsproces duurt enkele minuten. Zodra het proces is
voltooid, stopt het cijfer 1 met knipperen.
^ Raak de sensortoets s aan totdat de displays worden uitgeschakeld. Hiermee wordt de instelling opgeslagen.
^ Ga te werk zoals beschreven in de montage- en installatieaanwijzing "Miele|home" of "Con|ctivity".
70
nl
ow
D
Opmerking omtrent de elektrische aansluiting
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vaste aansluiting op een elektriciteitsnet van 230 V wisselstroom / 50 Hz
m
Aansluitgegevens
fro
Raadpleeg de montageaanwijzing!
d
de
oa
,Het toestel mag enkel worden
aangesloten door een installateur
die op de hoogte is van
elektriciteitsaansluitingen.
71
nl
ow
D
Dienst Herstellingen aan huis van Miele, typeplaatje,
d
de
oa
Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen contact op met:
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
fro
– uw Miele-handelaar of
Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u op
de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
e
.b
re
Neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, geef dan altijd het toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
Duur en voorwaarden van de garantie
De duur van de garantie bedraagt 2 jaar. Meer informatie vindt u in de bijgeleverde garantievoorwaarden.
72
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
73
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
74
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
75
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden / 4911
M.-Nr. 09 138 410 / 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising