1
Instrukcja obsługi
BOUNTY HUNTER
Wykrywacze metali
dystrybutor
PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 314 17 97
sklep@kolba.pl
2
Tracker II to zaawansowany technologicznie wykrywacz metali.
Jeśli używasz wykrywacza po raz pierwszy, zaleca się:
1.
2.
3.
4.
Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.
Urządzenia gospodarstwa domowego wytwarzają pole elektromagnetyczne, które może zaburzać pracę
wykrywacza. W przypadku włączenia wykrywacza w zamkniętym pomieszczeniu, należy ustawić pokrętło
czułości na minimum oraz utrzymywać sondę z dala od ścian, podłóg oraz przedmiotów metalowych.
Ustawić pokrętło czułości na minimum w przypadku zakłóceń. Do zrozumienia tego kiedy i jak
ustawić czułość na 100% potrzeba trochę praktyki.
Używanie wyłącznie baterii alkalicznych o napięciu 9 volt.
Przeczytanie niniejszej instrukcji.
SPIS TREŚCI
Terminologia............................................................................................................................................................................ 3
Montaż....................................................................................................................................................................................... 4
Skrócona instrukcja obsługi............................................................................................................................................. 5
Obsługa – pierwsze kroki w terenie.................................................................................................................................... 6
Tryby pracy............................................................................................................................................................................... 7
Strojenie do gruntu.............................................................................................................................................................. 8
Obsługa urządzenia na otwartej przestrzeni......................................................................................................9-11
Słuchawki................................................................................................................................................................................ 11
Zastosowanie......................................................................................................................................................................... 12
Rozwiązywanie problemów............................................................................................................................................ 13
Jak serwisować i dbać o urządzenie...........................................................................................................................14
TERMINOLOGIA
Poniższe określenia są użyte w niniejszej instrukcji i są zgodne z terminologią fachową.
ELIMINACJA
Stwierdzenie, że metal jest eliminowany oznacza, że wykrywacz nie będzie emitował dźwięków ostrzegawczych,
ani nie zaświeci się lampka kontrolna LCD, kiedy przedmiot z niego wykonany znajdzie się w zasięgu wykrywacza.
DYSKRYMINACJA
W przypadku gdy wykrywacz emituje różne dźwięki w zależności od rodzaju metalu oraz gdy eliminuje on
niektóre metale, mówi się wtedy, że wykrywacz dyskryminuje niektóre rodzaje metali. Dyskryminacja to system
eliminacji o ustalonym punkcie początkowym.
3
RELIKT
Relikt to przedmiot interesujący ze względu na jego powiązanie z przeszłością lub wiek. Wiele reliktów jest
wykonanych z żelaza, ale mogą również być wykonane z brązu lub metali szlachetnych.
ŻELAZO
Żelazo to powszechnie stosowany typ metalu, który jest często niepożądany w detekcji metali. Przykładami
niepożądanych obiektów są stare puszki, rury, śruby czy gwoździe. Czasem jednak przedmiot, którego szukamy,
jest wykonany z żelaza. Na przykład, znaczniki mogą zawierać domieszkę żelaza. Wartościowe relikty również
mogą zawierać żelazo: kule armatnie, stare ornamenty, czy też części starych konstrukcji albo samochodów.
METALE ŻELAZNE
Metale, które są wykonane z lub zawierają żelazo.
WYSZUKIWANIE PRECYZYJNE (PINPOINTING)
Wyszukiwanie precyzyjne (Pinpointing) to proces szukania dokładnej lokalizacji zakopanych przedmiotów.
Przedmioty, które znajdują się w ziemi od dłuższego czasu są trudne do rozpoznania i lokalizacji.
KLUCZYKI DO OTWIERANIA PUSZEK
Wyrzucone kluczyki do otwierania puszek po napojach są najbardziej uporczywymi przedmiotami dla poszukiwaczy. Różnią się kształtem i rozmiarem. Wykrywacz Tracker II posiada specjalne funkcje, dzięki którym można
wyeliminować lub dowiedzieć się o obecności różnych typów kluczyków. Nie mniej jednak z racji tak wielu ich
rodzajów, niektórych nie da się w 100% odróżnić od innych metali. Na przykład, obecnie produkowane kluczyki
posiadają taką samą sygnaturę magnetyczną jak nikiel.
STROJENIE DO GRUNTU
Strojenie do gruntu to funkcja wykrywacza pozwalająca na detekcję lub ignorowanie minerałów znajdujących
się w ziemi. Sygnał dźwiękowy pojawia się wtedy tylko w przypadku detekcji przedmiotów z metalu.
WODOODPORNOŚĆ
Sonda może być zanurzona w wodzie. Niemniej jednak, nie należy zanurzać obudowy panelu sterowania ani
wejścia przewodu w obudowie.
POSZUKIWANIE MONET
Poszukiwanie zakopanych monet jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem detekcji. Najstarsze monety są
najbardziej wartościowe. W celu uniknięcia ich uszkodzenia należy ostrożnie wyciągać je z ziemi.
POSZUKIWANIE SKRYTEK
Skrytka to zakopane lub ukryte wartościowe przedmioty, przechowywane w skrzyni, solidnym pudle lub torbie.
4
MONTAŻ
Użycie narzędzi nie jest konieczne.
1.
Zwolnij przycisk dolnego wysięgnika
i połącz wysięgnik górny z dolnym.
3.
Owiń kabel sondy wokół połączonych wysięgników.
5.
6.
a ręk
Zestaw składa się z:
•Korpusu wykrywacza połączonego z rękoje w kształcie litery ‘S’
oraz sondy.
•Dolny wysięgnik(krótka metalowa
ruba z plastikowym teleskopem
i srebrnym guzikiem).
•(2) pokrętła sondy. Jeden z trzonkiem, drugi bez.
2.
4.
Opar
cie n
Uchw
yt
Dete
ktor
Ręko
jeść w
kszta
łcie li
Pokrę
ter y ‘S
tła m
’
ocują
ce
Nakr
ętka
Na końcu dolnego wysięgnika zostaw nieco zapasu przewodu.
Połącz sondę z wysięgnikiem za
pomocą pokręteł.
zabe
zpiec
Srebr
ny gu
zik
Wtyc
zka
Kabe
l sond
y
Zainstaluj dwie baterie alkaliczne
o napięciu 9 volt (nie są dołączone
do zestawu). Z tyłu urządzenia znajdują się dwie pokrywy pojemnika
na baterie.
Doln
y wy
sięgn
ik
Zakrę
tka
Śrub
a
Sond
a
ę
zając
a
5
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
PRZYDATNE PRZEDMIOTY
• gwóźdź • niklowa moneta • duży śrubokręt • zwykła moneta
• moneta z cynku
2.
USTAWIENIE WYKRYWACZA
• korzystając z pomocy innej osoby, należy trzymać urządzenie,
z uniesioną sondą. Jeżeli testu dokonuje się samodzielnie, wykrywacz najlepiej położyć na stole, tak żeby sonda wykraczała
poza jego krawędź
• umieścić sondę z dala od ścian, podłogi oraz przedmiotów z metalu
• zdjąć zegarek, pierścionki, biżuterię oraz wszelki przedmioty z metalu z rąk i nadgarstków.
• ułożyć sondę równolegle względem ziemi.
3.
4.
WŁĄCZANIE
• ustaw pokrętło MODE na ALL-METALS
• ustaw pokrętło SENSITIVITY na godzinę drugą
• ustaw pokrętło GROUND na NORMAL
• ustaw pokrętło DISCRIMINATION na LOW
PRZESUWANIE PRZEDMIOTÓW NAD SONDĄ
• przesuń każdy z przedmiotów nad sondą
• najpierw przesuń monety równolegle do powierzchni sondy
• w ten sam sposób należy ich poszukiwanie, kiedy znajdują się w ziemi
• zwróć uwagę, że urządzenie emituje takie same dźwięki przy każdym z przedmiotów
• przedmioty muszą być w ruchu nad sondą, żeby detekcja była możliwa
5.
ZMIANA TRYBU DŹWIĘKÓW
• ustaw pokrętło MODE na TONE
• ustaw pokrętło DISCRIMINATE na godzinę trzecią
• przesuń każdy z przedmiotów nad sondą
• zwróć uwagę, że urządzenie emituje różne dźwięki dla różnych przedmiotów
• urządzenie nie emituje dźwięków dla przedmiotów z żelaza
6.
TRYB DYSKRYMINACJI (DISCRIMINATION)
• ustaw pokrętło MODE na DISC i przesuń każdy z przedmiotów nad sondą
• ustaw pokrętło DISCRIMINATE na różne możliwe opcje. Zmieniaj natężenia od
najniższego (LOW) do najwyższego (HIGH)
• zwróć uwagę, że urządzenie emituje różne dźwięki dla różnych przedmiotów
• zwróć uwagę, że niektóre przedmioty mogą być całkowicie wyeliminowane dzięki
przełącznikowi DISCRIMINATION
6
OBSŁUGA – Pierwsze kroki w terenie
WŁAŚCIWA POZYCJA
• wstań i wyprostuj ramiona przed siebie. Utrzymuj wykrywacz około 1 cm nad ziemią
• ustaw sondę równolegle do ziemi
PRZESUWANIE SONDY
• przesuwaj sondę powoli na boki. Urządzenie wykrywa przedmioty, tylko kiedy jest w ruchu
• utrzymuj sondę równolegle do ziemi przez cały czas. Nie unoś jej na boki przy każdym przesunięciu
• przesuwaj sondę powoli, tak aby kolejne ruchy się na siebie nakładały i były półkoliste
• sonda musi być w ciągłym ruchu. Tracker II działa w technologii detekcji ruchowej. Jeżeli sonda pozostaje
w bezruchu, zakopane przedmioty nie są wykrywane
CORRECT
WRONG
POWIADOMIENIE O DETEKCJI
W przypadku większości poszukiwanych przedmiotów, urządzenie będzie emitowało dźwięki. W tym przypadku, należy ponownie przesunąć urządzenie nad określonym miejscem i nasłuchiwać powtarzających się
dźwięków. Urywające się dźwięki lub dźwięki, które się nie powtarzają, oznaczają natrafienie na śmieci lub
przedmioty o nieregularnych kształtach. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) mogą generować fałszywe lub
niepowtarzające się sygnały dźwiękowe. EMI są emitowane przez przewody wysokiego napięcia (powietrzne
lub ziemne), inne wykrywacze (wykrywacze powinny być ustawione w odległości co najmniej 6 metrów) lub
urządzenia mechaniczne i silniki.
USTAWIENIA POCZĄTKOWE
Najlepszy sposób na rozpoczęcie pracy to
zastosowanie następujących ustawień:
MODE – Disc
GROUND – Normal
SENSITIVITY – na godzinę trzecią
DISCRIMINATION – na godzinę dwunastą
7
TRYBY PRACY (Tracker II ma trzy tryby pracy)
1.
ALL-METALS
• detekcja wszystkich metali
• powiadomienie pojedynczym sygnałem dźwiękowym, niezależnie od rodzaju metalu
• maksymalna głębokość detekcji
Ustawienia pozostałe Tryb DISCRIMINATION jest nieaktywny
Wykrywalne przedmioty Relikty, skrzynki lub znaczniki
2.
TONE
• detekcja żelaza jest automatycznie wyeliminowana.
• powiadomienie dźwiękowe (dwa sygnały dźwiękowe) klasyfikuje metale w poniższy sposób:
• ustaw pokrętło DISCRIMINATION natrafiając na przedmioty nisko tonowe. Jeżeli można dostosować
pokrętło Disc tak, aby dźwięk był przerywany, to znaleziony przedmiot jest prawdopodobnie bezwartościowy. Aby ustawić dźwięk na przerywany, należy ustawić pokrętło na pozycje między 12:00 a 2:00.
wykrywalne przedmioty, monety. biżuteria
3.
DISC: Całkowita dyskryminacja
• Detekcja przedmiotów z żelaza jest automatycznie wyłączona.
• Powiadomienie za pomocą dwóch dźwięków określa rodzaje metali, tak jak opisano powyżej w trybie Tone.
• Ustaw pokrętło DISCRIMINATION tak, aby całkowicie wyeliminować niepożądane przedmioty. Eliminacja
metali odbywa się tak, jak przedstawiono na rysunku
POWIADOMIENIA DŹWIĘKOWE
BRAK POWIADOMIENIA Żelazo i stal
NISKI TON Złoto i nikiel
TON PRZERYWANY Stare i nowe kluczyki puszek
WYSOKI TON Miedź, srebro i mosiądz
8
STROJENIE DO GRUNTU
Wyszukiwanie na większości rodzajów podłoża może być wykonywane gdy pokrętło GROUND jest ustawione
w pozycji NORMAL. Przesuwając wykrywacz w prawo i w lewo, urządzenie nieustannie skanuje podłoże oraz
automatycznie dostosowuje się do zmieniających się rodzajów gruntu. Rodzaje te różnią się między sobą
właściwościami magnetycznymi, przewodnictwa oraz alkaliczności. W zależności od regionu kraju, a nawet na
niewielkiej przestrzeni, możemy mieć do czynienia z różnym rodzajem gruntu: górna warstwa na zboczu góry
może być inna nić na pobliskim wypłaszczeniu.
Automatyczne strojenie do gruntu wymaga równomiernego, nieustannego przesuwania. Nie należy unosić
w tym czasie sondy.
W przypadku zwiększenia wydajności detekcji w niezwykle wymagających warunkach gruntowych, należy urządzenie dostroić ręcznie. Jeżeli wykrywacz emituje niepowtarzające się dźwięki, może to oznaczać że skanowana
ziemia ma właściwości magnetyczne, wysoce przewodzące lub jest to ziemia alkaliczna. W przypadku ziemi
z dużą domieszką piasku, strojenie najlepiej ustawić w pozycji na godzinę dziewiątą lub dziesiątą. W przypadku
gliny, najlepiej ustawić pokrętło między godziną 11:00 a 04:00.
USTAWIENIA
Przesuń sondę w górę i w dół, wykonując gwałtowne ruchy. Nie należy
przesuwać sondy na boki, jak w przypadku detekcji, ani dotykać nią podłoża. Zakres przesuwania jej w górę
i w dół to od 5 do 30 cm.
Ustaw pokrętło GROUND maksymalnie
w lewo, tak aby wykrywacz nie wydawał dźwięków ostrzegawczych podczas przesuwania go w górę i w dół.
Powyższy test należy przeprowadzić
w każdych warunkach w celu sprawdzenia strojenia do gruntu. Jeżeli
podczas testu urządzenie nie wydaje
dźwięków, oznacza to że jest właściwie
nastrojone. Urządzenie może wydawać dźwięki ostrzegawcze podczas
przekręcania pokrętła GROUND. Jest
to prawidłowe działanie.
9
OBSŁUGA URZĄDZENIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Podczas poszukiwań na otwartej przestrzeni nauczysz się rozróżniać zakopane przedmioty na podstawie
wysokości różnych dźwięków oraz ich ilości.
Jeżeli urządzenie emituje dziwne i nie powtarzające się dźwięki, należy wykonać poniższe kroki:
1. Ustawić pokrętło SENSITIVITY w pozycji na godzinę 2:00
2. Ustawić strojenie tak, jest to opisane na stronie 8.
3. Użyć trybu DISC.
4. Ustawić pokrętło DISCRIMINATION w pozycji High.
Najłatwiej jest na początku nastawić tryb DISC. W trybie tym przedmioty wykonane z żelaza będą automatycznie wyeliminowane, a pokrętło DISCRIMINATION będzie wówczas używane jedynie do wyeliminowania śmieci.
W trakcie przeszukiwania terenu w trybie DISC, należy ustawić pokrętło DISCRIMINATION na różne pozycje,
tak aby zrozumieć zależność między poziomami dyskryminacji, a typami metali, jakie są na nich eliminowane.
Odkopuj wyłącznie przedmioty metalowe, na które urządzenie reaguje powtarzającymi się dźwiękami. Za
każdym razem, gdy przesuwasz sondę nad potencjalnym obiektem, powinieneś usłyszeć taki sam dźwięk.
Jeżeli dźwięki się nie powtarzają za każdym przesunięciem, różnią się wysokością lub są inne w zależności od
lokalizacji, oznacza to, że przedmiot ten zazwyczaj może nie być wartościowy.
Niejednorodne dźwięki świadczą o wysokim stopniu utlenienia (rdzy) lub nieregularnych kształtów zakopanych
przedmiotów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że różnorodne dźwięki mogą być oznaką wielu przedmiotów. Jeżeli nie można wykonać precyzyjnego namierzania przedmiotów (pinpointing) przy wysokim sygnale,
należy unieść sondę wyżej nad ziemią, aż sygnał będzie słabszy, ale bardziej precyzyjny. W przypadku bardzo
słabych sygnałów, należy wykonać szybkie i krótkie przesunięcia blisko ziemi.
WYSZUKIWANIE PRECYZYJNE (PINPOINTING)
Wyszukiwanie precyzyjne wymaga doświadczenia i w celu
zwiększenia jego efektywności zaleca się znakowanie przeszukiwanego terenu.
1. Kiedy zakopany przedmiot jest zidentyfikowany poprzez powtarzające się sygnały dźwiękowe, należy nadać
przesuwać sondę nad przeszukiwanym terenem w celu
zawężenia przeszukiwania.
2. Należy zapamiętać miejsce, w którym urządzenie wyPodczas wyszukiwania precyzyjnego, przydatne jest
daje dźwięk.
oznaczenie miejsca w kształcie litery „X”, tak jak jest to
przedstawione na poniższym rysunku.
3. Zatrzymaj sondę bezpośrednio nad tym miejscem.
4. Obróć się o 90 stopni, stając przodem do tego miejsca
pod innym kątem.
5. Przesuwaj sondę w przód i w tył, zapamiętując zakres ruchów.
6. Jeżeli to konieczne, zaznacz docelowe miejsce znakiem „X”, pod każdym z kątów, aby ograniczyć dokładną
lokalizację na ziemi.
10
PRZEDMIOTY ZE ZŁOTA
Detekcja złota będzie zasygnalizowana poprzez niski
dźwięk. W trybie DISC, złoto można wyeliminować poprzez pokrętło DISCRIMINATION, w zależności od wielkości przedmiotu. Mniejsze przedmioty będą eliminowane
przy ustawieniu dyskryminacji na niską.
Na przykład, złota obrączka będzie wyeliminowana
poprzez ustawienie pokrętła na godzinę 12:00. Cienkie
arkusze złota lub naszyjniki będą wyeliminowane poprzez
ustawienie dyskryminacji na niską. Podczas poszukiwania złota, jedynym sposobem na rozróżnienie złota od
zwykłych odpadów jest wykopanie całych przedmiotów.
Obrączka swoim kształtem przypomina kluczyk do puszek, obydwa przedmioty będą rozpoznawane przez urządzenie podobnie. Powiadomieniem o detekcji
złotego pierścionka może być podwójny sygnał, w przypadku detekcji starych kluczyków do puszek
sygnał może być przerywany, jeżeli pokrętło dyskryminiacji jest ustawione na godzinę 12:00 lub 01:00.
PRZEDMIOTY ZE SREBRA
Powiadomienie o detekcji przedmiotów ze srebra będzie miało postać wysokich dźwięków. Powtarzające się
wysokie dźwięki oznaczają, że warto kopać. Niestety, przedmioty zardzewiałe będą rozpoznawane w ten
sam sposób. Jeżeli przedmiot jest trudny do precyzyjnego zlokalizowania, może to być zardzewiały metal.
USTAWIENIA DYSKRYMINACJI
Jeżeli tryb jest ustawiony na DISC to przekręcanie pokrętła DISCRIMINATION w prawo powoduje eliminację
kolejnych rodzajów metalu.
Powyższa ilustracja przedstawia w przybliżeniu pozycje pokrętła, w których różne rodzaje metali są eliminowane.
Z uwagi na różne kształty, rozmiary oraz klasy przedmiotów, pozycje te mogą się różnić.
USTAWIENIE CZUŁOŚCI
W celu wyeliminowania zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) należy użyć pokrętła SENSITIVITY.
EMI może być pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Najczęstszymi jego źródłami są linie wysokiego napięcia, napowietrzne i ziemne, lub anteny. Jeżeli urządzenie przerywa kiedy pokrętło SENSITIVITY jest ustawione
maksymalnie w prawo, należy zmniejszyć jego czułość aż dźwięk ten ustąpi (zwykle oznacza to ustawienie go
w pozycji na godzinę 1:00 lub 3:00).
Pokrętła SENSITIVITY można również użyć gdy istnieje podejrzenie występowania przedmiotów głębiej od
przedmiotu namierzonego. Należy zmniejszyć czułość urządzenia w celu wyeliminowania detekcji przedmiotów
położonych głębiej, aby skuteczniej zlokalizować przedmioty położone wyżej.
11
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
Jeżeli baterie należy wymienić zaświeci się lampka kontrolna. Należy wymienić obydwie baterie jednocześnie.
Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych. Inne baterie spowodują nieprawidłową pracę urządzenia i szybko
ulegną rozładowaniu.
ŚMIECI
Kluczyki: W trakcie poszukiwań wielokrotnie natkniesz się na kluczyki do otwierania puszek z napojami.
Większość tych starego typu, te które można w całości oderwać od puszki, będą identyfikowane poprzez
przerywany dźwięk, jeżeli pokrętło do dyskryminacji będzie ustawione w pozycji na godzinę 12:00 do 1:00
w trybie TONE. Można je w całości wyeliminować poprzez tryb DISC. Wiele ze współczesnych kluczyków ma
sygnaturę podobną do niklu i nie można ich wyeliminować.
Puszki: Starsze puszki były wyprodukowane z cyny i mogą oksydować, co przejawia się w emisji wysokich
tonów, gdy urządzenie jest w trybie DISC. Najlepszym sposobem na odróżnienie wartościowych monet ze
srebra, jest przeprowadzenie precyzyjnego wyszukiwania. Z biegiem czasu i w miarę praktyki można nauczyć
się, jak rozróżniać monety od puszek.
Folia aluminiowa: Folia może być wyeliminowana w trybie DISC. Detekcja niewielkich kawałków folii aluminiowej zwykle jest oznaczana przez emitowanie niskich dźwieków.
SŁUCHAWKI
Używanie słuchawek (nie są dołączone do zestawu) wydłuża życie baterii i nie jest uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu. Pozwala ono również wychwytywać różnice w sygnałach dźwiękowych, zwłaszcza podczas
poszukiwań w hałaśliwym otoczeniu. Kable (np. kable do słuchawek) nie powinny być dłuższe niż 3 metry.
12
ZASTOSOWANIE
POSZUKIWANIE MONET
Jest to najbardziej popularny rodzaj poszukiwań. Podczas nich, poszukiwaczom zależy na dyskryminowaniu
kluczyków do puszek, śrub i przedmiotów z żelaza. Należy przy tym pamiętać, że jednocześnie znaleźć można przedmioty ze stali wysoce oksydującej. W przypadku gdy urządzenie emituje niskie dźwięki, ustawienia
dyskryminacji powinny być ustawione na emisję dźwięków przerywanych.
Wymagane ustawienia:
1. Tryb DISC
2. Pokrętło DISCRIMINATION ustawione na godzinę 2:00
POSZUKIWANIE RELIKTÓW
Relikt to przedmiot historyczny, czasem dużej wartości. Można je znaleźć w opuszczonych domach, zaoranych
polach, a nawet we własnym ogródku.
Wymagane ustawienia:
1. Tryb ALL-METALS
2. Pokrętło SENSITIIVITY ustawione na High
POSZUKIWANIWE SKRYTEK
Skrytka to zakopane lub ukryte wartościowe przedmioty, przechowywane w skrzyni, solidnym pudle lub torbie.
Mogą być one ukryte w podłodze lub ścianach domu, lub zakopane nieopodal.
Wymagane ustawienia:
1. Tryb ALL-METALS
2. Pokrętło SENSITIIVITY ustawione na High
POSZUKIWANIE BIŻUTERII
Biżuterię znaleźć można wszędzie tam, gdzie zbierają się ludzie. Na plażach, w parkach, podwórkach. Detekcja
naszyjników ze złota jest trudna, chyba że są one spakowane razem. Urządzenie może reagować na pierścionki
tak jak na kluczyki do puszek.
Wymagane ustawienia:
1. Tryb TONE
2. Pokrętło DISCRIMINATION należy przekręcać stopniowo, w zależności od rodzaju zakopanych przedmiotów
PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU
Wykrywacz Tracker II pozwala w znalezieniu zagubionych rzeczy. Należy wtedy ustawić urządzenie na tryb
ALL-METALS.
13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KROK PO KROKU
OBJAWY
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Brak zasilania,
brak sygnałów
dźwiękowych
Słabe baterie
Niewłaściwe podpięcie
przewodu
Wymienić baterie
Sprawdzić połączenia
przewodów
Sygnały
dźwiękowe są
przerywane
lub urządzenie
„świszczy”
Zakłócenia
elektromagnetyczne
Urządzenie używane jest
w pomieszczeniu
Urządzenie używane
jest w pobliżu innego
wykrywacza
Użyto niewłaściwych baterii
Ustawiono zbyt wysoką
czułość urządzenia
Oddalić się od linii wysokiego
napięcia lub działających
urządzeń mechanicznych
Używać wyłącznie na zewnątrz
Wykrywacze powinny być od
siebie oddalone o co najmniej
6 metrów
Używać wyłącznie baterii
alkalicznych o napięciu 9 volt
Obniżyć czułość urządzenia
Wykrywacz
wydaje
krótki dźwięk
pod koniec
każdego
przesunięcia
(fałszywe
sygnały)
Niewłaściwa technika
przesuwania wykrywacza
– bujanie sondą jak
wahadłem
Przesuwać sondę tak aby
utrzymywać ją cały czas
w takiej samej odległości od
ziemi
Wiele
fałszywych
dźwięków
na otwartej
przestrzeni
Niewłaściwe strojenie do
gruntu
Ustawiono zbyt wysoką
czułość urządzenia
Urządzenie wykryło
skorodowane przedmioty
Dostroić wykrywacz do
gruntu tak, jak jest to opisane
w instrukcji
Obniżyć czułość urządzenia
Przerwać poszukiwania jeśli
dźwięki się nie powtarzają
Zwiększyć dyskryminację
(przekręcić pokrętło do oporu
w prawo)
14
JAK SERWISOWAĆ I DBAĆ O URZĄDZENIE
Wykrywacz metali Tracker II to przykład nowoczesnej technologii i wysokiej jakości wykonania. Poniższe sugestie
pomogą w odpowiednim użytkowaniu urządzenia, dzięki czemu będzie można się nim cieszyć przez wiele lat.
Z wykrywaczem należy obchodzić się ostrożnie. Jego upadek może prowadzić do uszkodzenia obudowy lub
płytek obwodowych.
Urządzenie nie powinno być narażane na ekstremalne warunki pogodowe zarówno podczas jego przechowywania jak i użytkowania. Warunki ekstremalne skracają żywotność podzespołów elektronicznych, a pod
wpływem wysokiej temperatury obudowa może ulec zniekształceniu.
Od czasu do czasu urządzenie powinno się przetrzeć wilgotną szmatką. Nie należy w tym celu używać żrących
środków chemicznych lub silnych detergentów.
Sonda jest wodoodporna i może być zanurzana w wodzie słodkiej lub słonej. Należy uważać żeby woda nie
dostała się do środka urządzenia. Po kontakcie sondy z wodą morską, należy ją wypłukać w wodzie słodkiej,
aby uniknąć korozji części metalowych.
Wykonywanie samodzielnych napraw lub modyfikacji może prowadzić do zakłócenia prawidłowego działania
wykrywacza oraz oznacza utratę gwarancji.
15
KARTA GWARANCYJNA
NAZWA TOWARU
Wykrywacz metali Bounty Hunter
TYP
Tracker II
NUMER FABRYCZNY
DATA SPRZEDAŻY
PIECZĄTKA I PODPIS PUNKTU SPRZEDAŻY
WYŁĄCZNY PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO
PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 314-17-97
www.kolba.pl serwis@kolba.pl
PPHU Kolba udziela niniejszej gwarancji na okres
.......................... miesięcy licząc od daty sprzedaży.
16
WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty
zgłoszenia reklamacji.
W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec
wydłużeniu.
Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład
stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z
przeznaczeniem.
Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
• mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
• niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
• niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
• uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie,
działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzedu itp.), samowolnej ingerencji
nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych
czynności eksploatacyjnych.
Gwarancji nie podlegają czesci obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji
jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (baterie, żarówki)
Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę,
posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
W przypadku zerwania lub starcia numerów seryjnych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi
Nabywca.
W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć
dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES
ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby PPHU Kolba
Zakup urządzenia objętego niniejsza gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI
___________________________________________
PODPIS I DATA
Download PDF

advertising