DeWalt | DC721 | DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 DC732

DC720 DC721 DC722 DC725 DC727 DC730 DC731 DC732
555555-90 PL
DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
DC732
DC735
DC737
DC742
DC743
DC745
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
2
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6
3
WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE DC720,
DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743
WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE UDAROWE
DC725, DC727, DC735, DC737, DC745
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
W
DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
18
18
18
18
18
14,4
14,4
NiCd/ NiMH
NiCd/ NiMH
Li-Ion
NiCd/ NiMH
Li-Ion
NiCd/ NiMH
NiCd/ NiMH
400
400
375
400
375
295
295
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/min
0 - 500
0 - 500
0 - 500
0 - 500
0 - 500
0 - 400
0 - 400
2. bieg
obr/min
0 - 1700
0 - 1700
0 - 1700
0 - 1700
0 - 1700
0 - 1450
0 - 1450
Częstotliwość udarów:
1. bieg
1/min
-
-
-
0 - 8500
0 - 8500
-
-
2. bieg
1/min
-
-
-
0 - 29000
0 - 29000
-
-
Nm
40
44
41
44
41
35
40
mm
10
13
13
13
13
10
13
38
38
38
38
35
35
Maksymalny moment
obrotowy
Średnica wewnętrzna
uchwytu wiertarskiego
Maksymalna średnica otworów wierconych w:
drewnie
mm
38
metalu
mm
10
13
13
13
13
10
13
murze
mm
-
-
-
13
13
-
-
1,35
1,36
1,36
1,46
1,46
1,34
1,35
DC732
DC735
DC737
DC742
DC743
DC745
14,4
14,4
1,44
12
12
12
Li-Ion
NiCd/ NiMH
Li-Ion
NiCd/ NiMH
NiCd/ NiMH
NiCd/ NiMH
270
295
270
240
240
240
Masa (bez akumulatora)
kg
Napięcie
VDC
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/min
0 - 400
0 - 400
0 - 400
0 - 400
0 - 400
0 - 400
2. bieg
obr/min
0 - 1450
0 - 1450
0 - 1450
0 - 1450
0 - 1450
0 - 1450
-
0 - 6800
0 - 6800
-
-
0 - 6800
Częstotliwość udarów:
1. bieg
1/min
2. bieg
1/min
Maksymalny moment obrotowy
-
0 - 25000
0 - 25000
-
-
0 - 25000
Nm
37
40
37
32
35
35
mm
10
13
13
13
13
13
Średnica wewnętrzna
uchwytu wiertarskiego
Maksymalna średnica otworów wierconych w:
drewnie
mm
35
35
35
28
28
28
metalu
mm
13
13
13
10
13
13
murze
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
-
13
13
-
-
13
1,35
1,45
1,45
1,33
1,34
1,44
4
DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
76
76
76
83
83
76
76
3
3
3
3
3
3
3
dB(A)
87
87
87
94
94
87
87
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
Poziom ciśnienia
akustycznego
dB(A)
Niepewność pomiaru
ciśnienia akustycznego dB(A)
Poziom mocy
akustycznej
Niepewność pomiaru
mocy akustycznej
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa przyśpieszeń drgań w trzech osiach) zmierzona według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści przy
wierceniu w metalu
m/s2
1,15
1,15
1,15
1,40
1,40
1,15
1,15
2
1,70
1,70
1,70
1,58
1,58
1,70
1,70
Niepewność pomiaru m/s
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści przy
wierceniu w betonie
m/s2
-
-
-
7,8
7,8
-
-
2
-
-
-
2,7
2,7
-
-
DC732
DC735
DC737
DC742
DC743
DC745
76
83
83
76
76
83
Niepewność pomiaru m/s
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
Niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
87
94
94
87
87
94
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Niepewność pomiaru mocy
akustycznej
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa przyśpieszeń drgań w trzech osiach) zmierzona według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści przy
wierceniu w metalu
m/s2
1,15
1,40
1,40
1,15
1,15
1,40
2
1,70
1,58
1,58
1,70
1,70
1,58
Niepewność pomiaru m/s
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań na rękojeści przy
wierceniu w betonie
m/s2
-
7,8
7,8
-
-
7,8
2
-
2,7
2,7
-
-
2,7
Niepewność pomiaru m/s
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń drgań została zmierzona standardową
metodą, opisaną w normie EN 60745, i dzięki
temu można ją wykorzystywać do porównań
z innymi elektronarzędziami oraz do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
elektronarzędzia i może się różnić,
gdy jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
5
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej trzeba też uwzględnić, jak długo
w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym. Ekspozycja drganiowa
w trakcie całego dnia pracy mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Akumulator
DE9180
Rodzaj akumulatora
DE9503
Dla ochrony użytkownika przed skutkami wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych rąk,
odpowiednia organizacja pracy.
DE9095
DE9098
DE9140
Li-Ion
NiMH
NiCd
NiCd
Li-Ion
Napięcie
VDC
18
18
18
18
14,4
Pojemność
Ah
2,0
2,6
2,0
1,3
2,0
Masa
kg
0,68
1,0
1,0
0,87
0,58
Akumulator
DE9094
DE9091
DE9074
DE9501
DE9071
Rodzaj akumulatora
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
NiCd
Napięcie
VDC
14,4
14,4
12
12
12
Pojemność
Ah
1,3
2,0
1,3
2,6
2,0
Masa
kg
0,60
0,70
0,55
0,69
0,85
Ładowarka
Napięcie sieciowe
DE9130
V
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
DE9135
DE9116
230
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/MH/Li-Ion
NiCd/NiMH
30
40
60
min
(akumulatory 2,0 Ah) (akumulatory 2,0 Ah) (akumulatory 2,0 Ah)
Masa
kg
0,5
0,52
0,4
Natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
Infor muje o niebezpiec ze ńst w ie
porażenia prądem elektrycznym.
Infor muje o niebezpiec ze ńst w ie
pożaru
6
1) BE ZPIECZEŃST WO W OBSZ AR ZE
PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobr ze je oświetlaj. Niepor ządek
i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
wiertarko-wkrętarki nr katalogowy: DC720,
DC721, DC722, DC725, DC727, DC730,
DC731. DC732, DC735, DC737, DC742,
DC743, DC745 zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC (do 28. grudnia 2009), 2006/42/EC (od
29. grudnia 2009), 2004/108/EC, 2006/95/
EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
kabla z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Za-
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
16.09.2007
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
NA WYPADEK, GDYBY ZNÓW BYŁA
KIEDYŚ POTRZEBNA.
Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
7
stosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju
8
akumulatora włożenie innego akumulatora
grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
•
•
•
•
Tabliczki na elektronarzędziu
UMIEJSCOWIENIE DATY
Data produkcji jest wydrukowana na obudowie
wiertarko-wkrętarki w miejscu połączenia
z akumulatorem:
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przykład:
2007 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy ładowarek DE9130, DE9135 i DE1116.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i elektronarzędziu akumulatorowym.
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
wiertarek/wiertarko-wkrętarek/
wiertarek udarowych
•
•
•
Przedmiot obrabiany zawsze mocuj do
stabilnej powierzchni przy użyciu zacisków lub innych odpowiednich środków. Nie przytrzymuj go ręką ani ciałem,
gdyż jest to niepewny sposób i grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
Przy dłuższym wierceniu udarowym zakładaj nauszniki ochronne. Długotrwały
intensywny hałas grozi chwilową utratą
słuchu lub nawet poważnym uszkodzeniem
błony bębenkowej.
Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu mogą
odpryskiwać odłamki i trafić w oczy, co jest
bardzo niebezpieczne.
W czasie pracy narzędzia robocze nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rękawice ochronne.
Przy pracy z wiertarkami udarowymi
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający, trzymaj wiertarkę
za izolowane rękojeści. W chwili przecięcia przewodu elektrycznego napięcie
dochodzi do wszystkich gołych metalowych części elektronarzędzia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Używaj należących do zakresu dostawy
dodatkowych rękojeści. Utrata panowania nad wiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażeniem prądem elektrycznym.
Ładowarki są zasilane napięciem
230 V. Nie wkładaj do obudow y
żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów. Może to spowodować
śmier telne porażenie prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektr ycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała się
jakaś ciecz, gdyż może to doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
9
UWAGA: Niebezpieczeńst wo
oparzenia. By zmniejszyć r yzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie grozi doznaniem
urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Istnieje pewne niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów przyłączonej do sieci ładowarki przez obce,
przewodzące materiały, jak np. wełna
stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj je
z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed oczyszczeniem ładowarki.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są
do siebie ściśle dostosowane.
Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie do ładowania akumulatorów
DEWALT. Inne zastosowanie może doprowadzić do pożaru bądź niebezpiecznych
lub nawet śmiertelnych urazów na skutek
porażeniem prądem elektrycznym.
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu ani śniegu.
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażeniem prądem elektrycznym.
Ze względów bezpieczeństwa przedłużacz musi zawierać żyły odpowiedniej
grubości (AWG czyli American Wire
Gauge) (amerykański znormalizowany
szereg średnic drutu). Im mniejsza wartość
AWG, tym większa obciążalność kabla,
tzn. kabel o wartości AWG 16 odznacza
się większą obciążalnością niż kabel
o wartości AWG 18. Przy korzystaniu
•
•
•
•
z kilku przedłużaczy zwróć uwagę na to
by każdy poszczególny kabel zawierał żyły
określonej minimalnej grubości.
Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powier zchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy zawiera szczeliny wentylacyjne.
Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nie rozbieraj ładowarki. W razie konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy. Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażeniem prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób
maleje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka tego nie zmniejsza
samo wyjęcie akumulatora.
NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem sieciowym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do żadnego
innego źródła napięcia. Nie dotyczy to
ładowarki samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
ŁADOWARKI
RODZAJ AKUMULATORA
Ładowarki DE9130 i DE9116 służą do ładowania
tylko akumulatorów niklowo-kadmowych
i niklowo-wodorkowych o napięciach od 7,2
do 18 V.
Ładowarka DE9135 służy tylko do ładowania
akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowowodorkowych i litowo-jonowych o napięciach
od 7,2 do 18 V.
10
Ładowarek tych nie trzeba regulować i są one
bardzo łatwe w obsłudze.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Przebieg ładowania
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażeniem prądem elektrycznym.
Ładowarki są zasilane prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj do obudowy
żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów. Może to spowodować
śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
Z ABEZPIECZENIE PR ZED GŁĘBOKIM
ROZŁADOWANIEM
Akumulator przyłączony do elektronarzędzia
jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
wtyczkę sieciową ładowarki (I) do odpowiedniego gniazda sieciowego.
2. Następnie włóż akumulator (g) do ładowarki. Zaczyna migać czerwona lampka
kontrolna, informując, że rozpoczął się
proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
Akumulator jest całkowicie naładowany
i w każdej chwili można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy wszystkich
akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i napięcie. W tabeli
na końcu tego podręcznika wyszczególniono
kompatybilne ładowarki i akumulatory.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
––––––
Akumulator jest całkowicie –––––––––––
naładowany
Przerwanie ładowania w celu ––– – ––– –
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Konieczność wymiany
•••••••••••
akumulatora
Usterka
•• •• •• ••
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
•
•
•
Automatyczne ładowanie
wyrównawcze
•
Ładowanie wyrównawcze zapewnia wyrównanie ładunków poszczególnych ogniw akumulatora. Zaleca się przeprowadzać je raz
na tydzień lub w razie stwierdzenia spadku
wydajności akumulatora. By naładować wyrównawczo akumulator, włóż go jak zwykle do
ładowarki. Przynajmniej na 8 godzin pozostaw
akumulator w ładowarce.
11
Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki
takie pyły lub pary mogą się zapalić.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
firmy D EWALT.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.
Elektronarzędzia i ładowarki nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć 40 °C (np. stodoły lub metalowe
budynki w lecie).
b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy przepłucz je czystą wodą przez przynajmniej 10 minut i niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. (Wskazówka dla lekarza:
elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku potasowego o stężeniu od 25 do
30 %).
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażeniem prądem elektrycznym.
Nigdy i pod żadnym pozorem nie
próbuj otwierać akumulatora. Nie
wkładaj do ładowarki akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową.
Może to doprowadzić do śmiertelnego
porażenia prądem elektr ycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym
pozorem nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj do ładowarki akumulatora z pękniętą lub uszkodzoną
obudową. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np. przebite gwoździem, uderzone młotkiem lub
nadepnięte). Uszkodzone akumulatory
oddaj do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
UWAGA: Gdy wiertarko-wkrętarka nie jest używana, odłóż ją na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
lub zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre wiertarko-wkrętarki z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW NIKLOWO-KADMOWYCH (NiCd) LUB NIKLOWOWODORKOWYCH (NiMH)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować.
• W ekstremalnych warunkach pracy lub
wysokiej temperaturze z akumulatora
mogą wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale nie świadczy to o usterce.
Jednak w razie uszkodzenia zewnętrznej
uszczelki
a. i kontaktu elektrolitu ze skórą natychmiast spłucz ją wodą z mydłem przez
kilka minut;
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają
się toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zetknął się ze skórą,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit pr ysnął
w oczy, przepłucz je przy otwartych
powiekach przez 15 minut lub tak długo,
aż ustąpi podrażnienie. W razie konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej
poinformuj lekarza, że elektrolit stanowi
mieszaninę ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora może spowodować trudności
w oddychaniu. Narażoną osobę wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby objawy
się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Zakrywka biegunów akumulatora
(rys. 3)
Dla osłony biegunów akumulatora dostarczono
spec jalną z akr y wkę. Bez niej bieguny
akumulatora łatwo mogą zostać zwarte przez
luźne metalowe przedmioty, co grozi pożarem
i zniszczeniem akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki lub elektronarzędzia zdejmij zakrywkę
(rys. 3A).
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub elektronarzędzia załóż
zakrywkę na bieguny (rys. 3B).
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem lub
transportem akumulatora sprawdź, czy
zakrywka jest prawidłowo założona
na bieguny.
12
Akumulator (rys. 1)
Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci
RODZAJ AKUMULATORA
Modele wier tarko -wkrętarek DC720,
DC721, DC722, DC725 i DC727 są zasilane
akumulatorem o napięciu 18 V.
Modele wier tarko -wkrętarek DC73 0,
DC731, DC732, DC735 i DC737 są zasilane
akumulatorem o napięciu 14,4 V.
Modele wiertarko-wkrętarek DC742, DC743
i DC745 są zasilane akumulatorem o napięciu
12 V.
Natychmiast wymieniaj
uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko
w temperaturze otoczenia od
+4 °C do +40 °C
Gdy akumulator się zużyje,
zutylizuj go zgodnie
z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatorów niklowowodorkowych, niklowokadmowych i litowo-jonowych nie
wrzucaj do ognia.
Ładuje akumulator y niklowo wodorkowe i niklowo-kadmowe.
Ładuje akumulator y litowo jonowe.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatorów jest chłodne, suche i zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, nadmierną temperaturą lub
mrozem.
2. Długotrwałe składowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być przechowywane 5 lat i dłużej.
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Zakres dostawy
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarko-wkrętarka/wiertarko-wkrętarka
udarowa
2 akumulatory
1 ładowarka
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarko-wkrętarki w rozłożeniu
na części
Przed użyciem dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Akumulator jest uszkodzony
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Opis wiertarko-wkrętarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
U ż y w a j t y l ko a k u m u l a t o r ó w
D EWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do
szkód rzeczowych i osobowych.
13
CEL ZASTOSOWANIA
Te wiertarko-wkrętarki/wiertarko-wkrętarki
udarowe są przeznaczone do profesjonalnego
wiercenia, wiercenia udarowego oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów
NIE używaj wiertarko-wkrętarki w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Te wiertarko-wkrętarki/wiertarko-wkrętarki
udarowe stanowią elektronarzędzia
profesjonalne. NIE pozwalaj dotykać ich
dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą
używać elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
a. Wyłącznik
b. Przełącznik kierunku w prawo/w lewo
c. Pierścień nastawczy momentu obrotowego
d. Przełącznik biegów
e. Lampka robocza
f. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
g. Akumulator
h. Guziki zwalniające akumulator
Montaż i regulacja
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora zawsze najpierw
wyłączaj elektronarzędzie.
OSTR ZE ŻENIE: Uż y waj t ylko
akumulatorów i ł adowarek f ir my
D EWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed każdym ustawieniem i przed
każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj wiertarkowkrętarkę i wyjmuj akumulator. Niezamierzone załączenie elektronarzędzia
jest niebezpieczne.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI WIERTARKO-WKRĘTARKI
1. Odpowiednio ustaw akumulator względem
rękojeści wiertarko-wkrętarki (rys. 2).
2. Mocno dociśnij akumulator do rękojeści aż
do zatrzaśnięcia.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o określonym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI WIERTARKO-WKRĘTARKI
1. Naciśnij guziki zwalniające (h) i wyjmij
akumulator z rękojeści.
2. Następnie zgodnie z opisem w punkcie
„Ładowarka” włóż akumulator do ładowarki.
Ładowarka D E WALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Us z ko dzo ny k ab e l s i e c i ow y mus i być
wymieniony na specjalny kabel, który można
nabyć w przedstawicielstwie firmy D EWALT.
ZASTOSOWANIE
Przedłużacz
Instrukcja obsługi
P r z e d ł u ż a c z s t o s u j t y l ko w t e d y, g d y
j e s t b e z w zg l ę d n i e ko n i e c z ny. U ż y wa j
przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1 mm2,
a maksymalna długość - 30 m.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej (rys. 1)
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij
wyłącznik (a).
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik. Elektronarzędzie to zawiera hamulec. Po całkowitym zwolnieniu wyłącznika
uchwyt wiertarski natychmiast się zatrzymuje.
14
WSK AZÓWK A: Nie zaleca się cią głego
używania wiertarko-wkrętarki przy zmiennej
prędkości obrotowej, gdyż może to doprowadzić
do uszkodzenia wyłącznika.
By zmienić bieg na wyższy, czyli wybrać
większą prędkość i mniejszy moment obrotowy,
wyłącz wiertarko-wkrętarkę i zaczekaj, aż się
zatrzyma, a następnie przesuń przełącznik
do tyłu.
Przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. 1)
WSKAZÓWKA: Nie zmieniaj biegów podczas
pracy elektronarzędzia. W razie trudności ze
zmianą biegu upewnij się, czy przełącznik jest
całkowicie przesunięty do przodu lub do tyłu.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (b) decyduje o kierunku obrotów wrzeciona i służy również do jego blokowania.
Lampka robocza (rys. 1)
By wybrać obroty w prawo, zwolnij wyłącznik
i przesuń przełącznik w prawo.
Nad wyłącznikiem znajduje się lampka robocza
(e). Lampka ta włącza się z chwilą naciśnięcia
wyłącznika.
By wybrać obroty w lewo, zwolnij wyłącznik
i przesuń przełącznik w lewo.
WSKAZÓWKA: Lampka robocza służy tylko
do oświetlania wąskiego obszaru pracy, a nie
jako latarka kieszonkowa.
W pozycji środkowej wyłącznika wiertarkowkrętarka jest zablokowana. Przy zmianie
kierunku obrotów zawsze zwalniaj wyłącznik.
Jednoczęściowy uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (rys. 1)
WSKAZÓWKA: Przy załączaniu wiertarkowkrętarki po raz pierwszy i przy zmianie kierunku obrotów może być słyszalne stuknięcie,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy
o usterce.
Wiertarko-wkrętarka ta zawiera jednoczęściowy
uchw y t wier tarski szybkozaciskow y (f )
umożliwiający zmianę narzędzia roboczego
jedną ręką. By zamoc ować wier tł o lub
końcówkę wkrętarską, wykonaj następujące
operacje:
1. Zablokuj wyłącznik zgodnie z powyższym
opisem.
2. Jedną ręką chwyć czarny kołnierz uchwytu
wiertarskiego, a drugą - przytrzymaj wiertarko-wkrętarkę. Obróć kołnierz w lewo, by
otworzyć uchwyt.
3. Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
wier tarski na gł ębokość ok. 19 mm,
a następnie obróć kołnierz w prawo,
przytrzymując wiertarko-wkrętarkę drugą
ręką. Elektronarzędzie to zawiera mechanizm automatycznej blokady wrzeciona,
który pozwala na otwieranie i zaciskanie
uchwytu jedną ręką.
Pierścień nastawczy momentu
obrotowego (rys. 1)
Wier tarko -wkrętarka zawiera nastawnik
momentu obrotowego pomocny przy wkręcaniu
i wykręcaniu wkrętów, a niektóre modele także
mechanizm udarowy do wiercenia otworów
w murze. Pierścień (c) zawiera wiele pozycji
oznaczonych liczbami i symbolem wiertła,
a w niektórych modelach także symbolem
młotka. Właściwe ustawienie zależy od
wielkości wkrętów i materiału, w który są one
wkręcane. Im większa liczba, tym większy
moment obrotowy, przy którym wyłącza się
sprzęgło. By wybrać daną pozycję, obróć
pierścień tak, by odpowiednia liczba lub symbol
znalazł się naprzeciwko strzałki.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj czynności
opisane w powyższym punkcie 2.
Dwubiegowa przekładnia (rys. 1)
Wiertarko-wkrętarka zawiera dwubiegową
p r ze k ł a d n i ę, k t ó r e j b i e g i z m i e n i a s i ę
przełącznikiem. By zmienić bieg na niższy,
czyli wybrać mniejszą prędkość i większy
moment obrotowy, wyłącz wiertarko-wkrętarkę
i odczekaj, aż się zatrzyma, a następnie
przesuń przełącznik (d) do przodu (w kierunku
uchwytu wiertarskiego), tak jak pokazano na
rysunku 1.
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj mocowania
narzędzia roboczego przez chwytanie
przedniej części uchwytu wiertarskiego
i załączanie wier tarko -wkrętarki.
Może to doprowadzić do uszkodzenia
uchwytu wiertarskiego i obrażenia
ciała. W tym celu zawsze korzystaj
tylko z blokady wyłącznika.
15
Zawsze mocno zaciskaj uchwyt wiertarski
jedną ręką chwytając za kołnierz, a drugą
przytrzymując elektronarzędzie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE WŁĄCZAJ ANI NIE WYŁĄCZAJ
W YŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ
DO USZKODZENIA WIERTARKI.
5. By nie doszło do zablokowania wiertła lub
wyłamania materiału, tuż przed całkowitym
przewierceniem otworu zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarkę.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się
nie zakleszczyło.
7. We wiertarkach z regulacją prędkości
obrotowej nie trzeba uprzednio zaznaczać
punktakiem miejsca, w którym ma być wywiercony otwór. Rozpocznij wiercenie przy
małej prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło
przestanie wyskakiwać z rozpoczętego
otworu.
Wiercenie (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed każdym ustawieniem i przed
każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj wiertarkowkrętarkę i wyjmuj akumulator. Niezamierzone załączenie elektronarzędzia
jest niebezpieczne.
OSTR ZEŻENIE: By zmniejsz yć
ryzyko doznania urazu, ZAWSZE
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Wiercenie w cienkim materiale grozi
jego uszkodzeniem. By temu zapobiec,
podkładaj drewniany klocek.
1. Używaj tylko ostrych wierteł. W celu wiercenia DREWNA nastaw małą prędkość obrotową. Najlepsze do tego celu są wiertła
spiralne, wiertła piórkowe, wiertła ślimakowe i wiertła cylindryczne. W celu wiercenia
METALU również zaleca się nastawić małą
prędkość obrotową, a najlepsze są stalowe
wiertła spiralne lub wiertła cylindryczne.
Do MURU, np. ceglanego, betonowego,
z cegły cementowej itd., używaj wierteł
udarowych ze spiekami węglikowymi. Przy
średnicy wiertła większej niż 10 mm nastaw
małą prędkość obrotową.
2. Wywieraj nacisk zawsze w osi wiertła.
Powinien on być wystarczająco duży dla
zapewnienia odpowiedniego postępu
wiercenia, ale też nie za mocny, by nie
przeciążyć silnika ani nie wygiąć wiertła.
3. Wier tarko-wkrętarkę trzymaj obiema
rękami, by cały czas mieć nad nią pełną
kontrolę. Gdy elektronarzędzie nie zawiera
dodatkowej rękojeści, jedną ręką chwyć
rękojeść główną, a drugą ręką - akumulator.
Wiercenie udarowe (rys. 5)
1. Obróć pierścień nastawczy (c) do pozycji
oznaczonej symbolem młotka.
2. Rozpędź wiertarkę do maksymalnej prędkości przez naciśnięcie wyłącznika do
oporu.
WAŻNA WSK AZÓWK A: Używaj wyłącznie wierteł udarowych ze spiekami
węglikowymi.
3. Wywieraj na wiertarkę wystarczająco silny
nacisk, by nie odskakiwała. Nie może on
jednak być zbyt duży, gdyż maleje wówczas prędkość obrotowa i postęp wiercenia, a wiertło przegrzewa się.
4. Naciskaj wiertarkę w osi wiertła i trzymaj
ją prostopadle do materiału. Nie wywieraj
na wiertło bocznego nacisku, gdyż powoduje to zapychanie się rowków spiralnych
i spadek prędkości obrotowej.
5. Gdy przy wierceniu głębokich otworów
prędkość wiertarki udarowej spada, nie
w yłączając elektronarzędzia, w ysuń
wiertło częściowo z otworu, by usunąć
zwierciny.
WSKAZÓWKA: Równomierne wydostawanie się pyłu z wierconego otworu świadczy o prawidłowym postępie wiercenia.
UWAGA: Wiertło może się zablokować, co powoduje gwałtowne obrócenie wiertarko-wkrętarki. Zawsze
miej to na uwadze i mocno trzymaj
elektronarzędzie za rękojeść, by nie
narazić się na doznanie urazu.
4. PR ZYCZYNĄ Z ABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny lub niefachowe się nią posługiwanie.
16
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
(rys. 6)
OSTR ZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wiertarkowkrętarki nie używaj żadnych rozpuszczalników ani innych agresywnych
chemikaliów, gdyż mogą one osłabić
materiał. Najlepsza do tego celu jest
szmata zwilżona wodą z mydłem.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części wiertarko-wkrętarki nie zanurzaj
w wodzie.
1. Wybierz bieg i moment obrotowy odpowiednie do zamierzonej pracy.
2. Ustaw pierścień nastawczy momentu obrotowego w żądanej pozycji. Mała liczba
oznacza niski moment obrotowy, a duża
- wysoki.
3. Zamocuj odpowiednią końcówkę wkrętarską w uchwycie wiertarskim.
4. By określić właściwą pozycję pierścienia
nastawczego, wykonaj kilka prób na kawałku odpadu lub w jakimś niewidocznym
miejscu.
5. By nie uszkodzić przedmiotu obrabianego
lub wkrętu, najpierw nastaw mały moment
obrotowy, a następnie w razie potrzeby
zwiększ go.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektr ycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
KONSERWACJA
Wier tarko-wkrętarka D E WALT odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga
konser wacji. Jednak warunkiem cią głej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych produc entów nie zosta ł y
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do tej
wiertarko-wkrętarki, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko doznania poważnego urazu,
przed każdym ustawieniem i przed
każdym wyjęciem/włożeniem narzędzia roboczego wyłączaj wiertarkowkrętarkę i wyjmuj akumulator. Niezamierzone załączenie elektronarzędzia
może doprowadzić do urazu.
Ochrona środowiska
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Smarowanie
Wiertarko-wkrętarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy
tym okulary ochronne i odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
17
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
w ymagają one oddawania zuży tych
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i ut ylizuje je zgodnie z obowiązującymi
pr zepisami. By skor zystać z tej us ługi,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, któr y prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W i n s t r ukc j i te j z a m i e s zc zo n o a dr e sy
pr zedstawicielst w handlow ych f irmy
D E W A LT, k t ó r e u d z i e l a j ą i n f o r m a c j i
o wa r s z t at a c h s e r w i s o w yc h. I c h l i s t ę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje
się coraz trudniejsze. Zużyty akumulator
zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulatory litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte akumulatory oddaj dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów. W żadnym
wypadku nie wolno ich wyrzucać do śmieci
z gospodarstw domowych.
18
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły
tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria,
jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych
elementów, a także stosowaniem osprzętu
innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa Klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
a)
b)
b)
a)
b)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00076859 - 16-07-2008
19
AKKU-BOHRSCHRAUBER 1
©
DC720KA - - - B
20
BOHRHAMMER 10
©
DC745K - - - - A
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising