Black & Decker | GL315 | GL280 GL301 GL315 GL337 GL350

??? RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
GL280
GL301
GL315
GL337
GL350
2
3
4
ROMANA
Destinaţia de utilizare
Riscuri reziduale.
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii
în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
♦
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
După utilizare
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
♦
Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protecţie.
♦
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
♦
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
♦
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
♦
Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
♦
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină artificială bună.
♦
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
♦
Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
♦
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
♦
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
♦
♦
♦
Inspecţia şi reparaţiile
♦
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există componente rupte sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Siguranţa terţilor
♦
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în
portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultaţi
specificaţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să fie
marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta
performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu
cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
5
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se
rotească după ce motorul este oprit.
♦
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
♦
Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne
de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de
alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care
un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA
ALIMENTAREA.
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
♦
Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele.
♦
Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
♦
Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă traseul de
tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice
alte obstacole.
♦
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu firul de
tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în
altă poziţie.
♦
Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă.
♦
Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe
pante, nu în sus şi în jos.
♦
Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
♦
Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul
este în funcţiune.
♦
Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de tăiat
nu s-a oprit complet.
♦
Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu
utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
♦
Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
♦
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
♦
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de
firul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
♦
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de impact, verificaţi aparatul pentru a depista semnele de
uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
♦
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă
apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile
montate.
♦
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice
dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului
aparatului. După prelungirea unui fir nou de tăiat,
readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l reporni.
♦
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
♦
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau
uzate.
♦
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elementele de tăiat.
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Ţineţi persoanele şi animalele la o distanţă de
cel puţin 6 m faţă de zona de lucru.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Tub
7. Cârlige depozitare
8. Buton de reglare
9. Apărătoare
10. Lama firului de tăiat
11. Fir de tăiat
12. Carcasă bobină
13. Ghidaj margine
14. Capăt
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Ataşarea tubului pe capăt (fig. A)
♦
♦
Aliniaţi clapeta dreptunghiulară a tubului (6) cu
locaşul de pe capăt (14).
Introduceţi tubul în capăt şi împingeţi până când face
clic.
Ataşarea mânerului la tub (fig. B)
♦
6
Aliniaţi clapeta pătrată a tubului (6) cu locaşul de pe
mâner (2).
♦
Pornirea şi oprirea
Introduceţi tubul în mâner şi împingeţi până când
face clic.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declanşare (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declanşare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Montarea apărătorii (fig. C)
♦
♦
Scoateţi şurubul (15) din capăt.
Poziţionaţi apărătoarea pe unealtă conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi ferm apărătoarea (9) până când face clic.
♦
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
♦
Deblocarea firului de tăiat
În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa
bobinei.
♦
Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat (11) pe
carcasa bobinei (12).
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Tunderea ierbii
♦
♦
♦
Conectarea uneltei la reţeaua principală
(fig. D)
♦
♦
Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor adecvat
la intrarea de alimentare (4).
♦
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
♦
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de conecta ştecherul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu trece prin
opritorul de cablu.
♦
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. F.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
♦
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
♦
Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din fig. G.
♦
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor
unealta.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat
pentru utilizarea în aer liber.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Montarea unei bobine noi de fir de tăiat
(fig. H - J)
Setarea uneltei în modul tuns sau finisare
margini (fig. E - G)
Bobina cu un singur fir de tăiat (fig. H)
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481).
♦
Ţineţi clapetele (16) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (17) din carcasă (12).
♦
Scoateţi bobina goală (18) din carcasă.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi desfăşuraţi aproximativ 9 cm
de fir de tăiat.
♦
Treceţi firul de tăiat prin ochi (19).
♦
Împingeţi bobina pe axul de antrenare (20) şi rotiţi-o puţin până când se aşează. Asiguraţi-vă că
firul de tăiat nu este prins sub bobină şi că iese cu
aproximativ 9 cm din carcasă.
♦
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat
(10), tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.
Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei
din fig. F sau în modul de finisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. G.
Modul tuns (fig. E şi F)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziţia
ilustrată în fig. F. În caz contrar:
♦
Apăsaţi butonul de reglare (8).
♦
Rotiţi capătul (14) în timp ce eliberaţi butonul.
♦
Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Modul finisare margini (fig. E şi G)
Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. G. În caz contrar:
♦
Apăsaţi butonul de reglare (8).
♦
Rotiţi capătul (7) în timp ce eliberaţi butonul.
♦
Atunci când capătul se află în poziţia corespunzătoare, butonul se va fixa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Bobina cu două fire de tăiat (fig. I şi J)
Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6441). Sunt
7
făşuraţi firul în mod ordonat şi în straturi. Nu îl
intercalaţi.
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la
adâncituri (32), tăiaţi-l.
Introduceţi temporar firul în fantele (33) de pe
o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
♦
Repetaţi procedura de mai sus pentru al doilea fir de
tăiat din secţiunea inferioară a bobinei. Poziţionaţi
firul în fantele neutilizate (33).
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă. Nu uitaţi să eliberaţi
firul de tăiat din fantele de fixare (33).
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker. Asiguraţi-vă că există fir de tăiat
în ambele secţiuni ale bobinei.
disponibile, de asemenea, casete complete conţinând
o bobină cu fir de tăiat (piesa nr. A6488).
♦
Ţineţi clapetele (21) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (22) din carcasă (12).
♦
Scoateţi bobina goală (23) de pe capacul bobinei.
♦
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
♦
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de
pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina până când se
aşează.
♦
Desfaceţi capătul unui fir de tăiat şi introduceţi firul
printr-unul din ochiuri (24). Firul ar trebui să iasă
aproximativ 9 cm din capacul bobinei.
♦
Desfaceţi capătul celuilalt fir de tăiat şi introduceţi
firul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă aproximativ 9 cm din capacul bobinei.
♦
Aliniaţi clapetele (21) de pe capacul bobinei cu
orificiile de ieşire (25) din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de tăiat
(10), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
♦
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Înfăşurarea unui fir nou de tăiat pe o bobină
goală (fig. K - O)
Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală.
Bobina cu un singur fir de tăiat (fig. K şi L)
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6170 (25 m)
şi A6171 (40 m)).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din orificiile
(26) din bobină, conform ilustraţiei.
♦
Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă de
L (27).
♦
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată
de săgeată (28). Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în
mod ordonat şi în straturi. Nu îl intercalaţi.
♦
Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (29), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ 9 cm
din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru a-l fixa.
♦
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a fixa bobina pe unealtă.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.
Aparatul funcţionează încet
♦
♦
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm
din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel încât
să ajungă doar până la lama de tăiat.
Alimentarea automată cu fir nu funcţionează
♦
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
♦
Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
♦
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile
de ieşire din carcasă.
♦
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
♦
Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu fir nu funcţionează sau
dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:
♦
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
Bobina cu două fire de tăiat (fig. M - O)
Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6440).
♦
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
♦
Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
♦
Înfăşuraţi mai întâi un fir nou pe partea superioară
a bobinei:
Introduceţi 2 cm de fir de tăiat într-unul din
fantele (30) din secţiunea superioară a bobinei,
conform ilustraţiei.
Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia
indicată de săgeată (31). Asiguraţi-vă că în-
8
♦
♦
Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
GL280
GL301
GL315
TIP 2
TIP 2
TIP 3
Vc.a.
230
230
230
W
300
300
320
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea
în mod regulat.
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Viteză în gol
Greutate
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Viteză în gol
Greutate
min
-1
kg
Vc.a.
W
min-1
kg
10.000
10.000
10.000
2,2
2,2
2,2
GL337
GL350
TIP 2
TIP 3
230
230
320
350
10.000
10.000
2,2
2,2
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
= 4 m/s2, incertitudine (K) = 1,5 m/s2,
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
9
Declaraţia de conformitate CE
Garanţie
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GL280/GL301/GL315/GL337/GL350
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L ≤ 50 cm, Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identificare autoritate notificată: 0344
Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE (Articolul
12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
95 dB(A)
LWA (putere sonoră măsurată)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
96 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
31/03/2010
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Nr. solicitare brevet în Marea Britanie: 059745,6
Specif. solicitare proiect Comunitatea Europeană
340385-0001 şi 339544-0001
zst00152876 - 23-05-2011
10
11
12
13
14
Download PDF

advertising