Samsung | SMX-F400LP | Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka
Videokamera s pamětí
www.samsung.com/register
SMX-F40BP/SMX-F40SP/SMX-F40RP/SMX-F40LP
SMX-F400BP/SMX-F400SP/SMX-F400RP/SMX-F400LP
SMX-F43BP/SMX-F43SP/SMX-F43RP/SMX-F43LP
SMX-F44BP/SMX-F44SP/SMX-F44RP/SMX-F44LP
klíčové funkce vaší digitální kamery
W
T
VIE
W
T
W
MENU
T
W
MENU
Barevný, širokoúhlý LCD monitor s vysokým rozlišením
(2,7” ŠIROKOÚHLÝ TFT LCD)
Digitální videokamera Samsung využívá širokoúhlého
2,7palcového LCD monitoru (230 tis. pixelů), který vám
umožňuje čisté a jasné sledování. Navíc vylepšený posilovač
LCD upravuje barvu a jas monitoru, což vám umožňuje lepší
sledování za silného slunečního světla.
Kódování H.264/AVC (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding)
Nejnovější technologie komprese videa H.264 používá vysokou míru komprese, která
umožňuje výrazné prodloužení doby záznamu při stejné velikosti ukládacího média.
T
W
Jednoduché a snadné uživatelské rozhraní
Navržené k tomu, aby poskytovalo optimalizované a snadné použití díky
ergonomickému designu včetně uživatelem nastavitelného rozvržení
tlačítek pro funkce nahrávání/přehrávání a často používaných funkcí.
Vylepšené grafické uživatelské rozhraní nabízí nový a svěží pohled
stejně jako snadnou ovladatelnost. Dotyková tlačítka na levé straně
poskytují nový interaktivní způsob přístupu k základním funkcím.
VIE
W
Animované zobrazení miniatur
Videokamera zobrazuje animované náhledy v režimu zobrazení miniatur. Když zvýrazníte miniaturu,
začne se v ní přehrávat video. Díky tomu můžete snáze vyhledat požadovaný videoklip.
Automatická detekce scény
Uživatelsky přívětivý režim SMART AUTO automaticky optimalizuje digitální videokameru pro
podmínky nahrávání, a tím poskytuje začátečníkům nejlepší výkon.
ii
T
W
Větší prostor pro ukládání (Vestavěná paměť (8GB (jen u modelů SMX-F43),,
16GB (jen u modelů SMX-F44)))
ii
Slot pro externí paměťovou kartu na digitální kameře podporuje
velkokapacitní paměťové karty SDHC. Díky tomu můžete snadno a
rychle přenášet a přehrávat videa s použitím paměti podle vlastního
výběru.
Kromě slotu na paměťovou kartu je videokamera s pamětí vybavena i
vestavěnou pamětí typu flash.
VIE
W
Obraz s vysokým rozlišením díky technologii DNIe
Tato videokamera s pamětí je vybavena technologií 3DNR (třídimenzionální redukce šumu),
vysoce věrným inteligentním podáním barev, účinnou ochranou proti otřesům (HDIS: Hyper
DIS) a automatickou detekcí obličeje.
Zachyťte obrazy, které jsou dále než kam dohlédne oko (52x optický / 65x Inteligentní
zoom / 2200x digitální zoom)
Výkonné objektivy Samsung s optickým zoomem vám přiblíží
svět, bez obětování kvality obrazu. Kromě toho interpolace
digitálního zoomu znamená, že je extrémní digitální
zoomování čistější, s menším zkreslením než u předchozích
typů digitálních zoomů.
Časosběrný záznam zachycuje okamžik
Tato funkce, která používá selektivní zachycování snímků, vám umožňuje provádět záznam
po prodloužené časové období tak, abyste mohli vidět efekty zahuštění dlouhodobého
záznamu do scén s kratším trváním. Zaznamenávejte umělecká dokumentární nebo
charakteristická videa přechodu oblak, rozkvétajících květin nebo rašících pupenů.
Tuto funkci použijte pro vytváření videí UCC (user created contents – obsah vytvořený
uživatelem), výukového programu nebo pro různé jiné účely.
Neomezujte se při sdílení obsahu!
Díky vestavěnému softwaru pro úpravu Intelli-Studio
nemusíte provádět samostatnou instalaci softwaru na
PC, což vám umožňuje provádět pohodlné připojení
pouze pomocí kabelu USB. Software Intelli-studio také
umožňuje přímé nahrávání vašeho obsahu na YouTube,
Flickr a Facebook. Sdílení obsahu s vašimi přáteli je
jednodušší než kdykoliv předtím.
Vytvořte výtah ze svého filmu! Tisk scénáře!
Tato funkce umožňuje prohlédnout si obrázky scénáře, které budou
zachyceny. Díky tomu získáte přehled o obsahu nahraného videa, aniž
byste si je museli celé prohlížet
Nahrávejte jednoduše pomocí tlačítka iVIEW!
Tato funkce umožňuje prohlédnout si obrázkový scénář, který bude vytištěn. Scénář
obsahuje výtah ze zaznamenaného videa.
w
iew
Vie
Date V
0
01/01/201
1/10
ew
Photo
al Vi
Norm
:55
0:00
0:10:31
Date
/10
11/10
T
W
Různé metody přehrávání s možností vícenásobného zobrazení!
Možnost vícenásobného zobrazení umožňuje seřazení
náhledů nahraného videa a fotografií podle různých
kritérií (nahrávání, datum pořízení). Tato funkce je
vhodná pro přehrávání nahraných souborů v pořadí,
jaké vám vyhovuje.
Play
VIE
W
y
Pla
e
Mov
to
Pho
iii
pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
Co znamenají ikony a značky v této uživatelské příručce:
Znamená, že existuje riziko smrti nebo vážného zranění osob.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Znamená, že existuje potenciální riziko zranění osob nebo materiální
škody.
Pro předcházení poruše videokamery nebo pro zachování
aktuálních nastavení.
Znamená rady nebo referenční stránky, které mohou být užitečné při
používání videokamery.
Nastavení je třeba provést před použitím funkce.
Tyto varovné značky jsou zde proto, aby zabránily vašemu zranění i zranění jiných osob.
Dodržujte tyto pokyny výslovně. Po přečtení této kapitoly je uložte na bezpečné místo k
pozdějšímu nahlédnutí.
UPOZORNĚNÍ
Varování!
•Tato videokamera by měla být vždy připojena k síťové zásuvce s ochranným
uzemňovacím připojením.
•Baterie by se neměly vystavovat nadměrnému teplu, jako je například sluneční světlo,
oheň a podobně.
Upozornění
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí exploze.
Původní baterii nahraďte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by
napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.
iv
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ
Před použitím této videokamery
• T
ato digitální videokamera je navržena
výlučně pro vysokokapacitní
zabudovanou paměť typu flash (8GB
(jen u modelů SMX-F43),
16GB (jen u modelů SMX-F44)) a externí paměťovou kartu.
• Tato digitální videokamera
zaznamenává video ve formátu
H.264/AVC (MPEG4 part 10/Advanced
VideoCoding) při standardním
rozlišení (SD-VIDEO).
• Mějte prosím na paměti, že tato
videokamera není kompatibilní
s jinými formáty digitálního videa.
• Před nahráváním důležitých snímků
proveďte zkušební záznam.
Přehrajte si zkušební záznam a ujistěte
se, že obraz i zvuk byly nahrány správně.
• Nelze poskytnout žádnou kompenzaci
za zaznamenaný obsah.
- Společnost Samsung nemůže
nahradit žádné škody vzniklé
v důsledku nemožnosti přehrát
záznam kvůli poškození videokamery
nebo paměťové karty.
Společnost Samsung není
zodpovědná za zaznamenané video a
zvuk.
- Může dojít ke ztrátě záznamů
v důsledku chyby při zacházení s touto
videokamerou nebo paměťovou kartou
nebo jiným příslušenstvím. Společnost
Samsung nenese zodpovědnost
za škody vzniklé v důsledku ztráty
zaznamenaného obsahu.
• Vytvořte si zálohu důležitých záznamů.
Zabezpečte svá důležitá data tím,
že zkopírujete příslušné soubory do
počítače. Doporučujeme soubory dále
zkopírovat z počítače na jiné ukládací
médium. Další informace najdete v průvodci
instalací softwaru a připojením USB.
• Autorská práva: Vezměte prosím na
vědomí, že tato videokamera je určena
pouze pro soukromé použití.
Data zaznamenaná na ukládací média
v této videokameře pomocí jiných
digitálních nebo analogových médií
nebo zařízení jsou chráněna zákonem
o autorských právech a nesmí být
použita bez svolení vlastníka autorských
práv k jiným účelům, než k soukromé
zábavě. I v případě, že nahráváte veřejné
vystoupení pro osobní potřebu, velmi
doporučujeme obstarat si k tomu svolení
předem.
O této uživatelské příručce
Děkujeme vám za zakoupení videokamery
Samsung. Tuto uživatelskou příručku si
před používáním videokamery pečlivě
přečtěte a mějte ji po ruce pro budoucí
referenci. Pokud vaše videokamera nebude
správně fungovat, podívejte se na kapitolu
Odstraňování problémů.
Tato uživatelská pøíruèka pokrývá
modely SMX-F40, SMX-F400, SMX-F43 a
SMX-F44.
• Modely SMX-F40 a SMX-F400 nemají
zabudovanou paměť typu flash a
používají paměťové karty. I když se
nìkteré funkce modelù SMX-F40,
SMX-F400, SMX-F43, SMX-F44 liší,
fungují stejným zpùsobem.
• V této uživatelské příručce jsou použity
ilustrace modelu SMX-F40.
pøed pøeètením této uživatelské øíruèky
• Zobrazení v této uživatelské příručce nemusejí být
přesně stejná jako ta, která vidíte na LCD monitoru.
• Návrhy a technické údaje videokamery a
dalšího příslušenství se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• V popisech funkcí uvedených v této uživatelské
příručce znamená ikona zobrazení na displeji nebo
symbol v závorkách, že se daný symbol objeví na
obrazovce při použití příslušné funkce.
Např. Položka podřízené nabídky TV Super Fine (TV
Nejl. kv.) „Video Resolution“ (Rozlišení videa).
strana 47
položka
obsah
„TV Super
Fine“ (TV
V tomto režimu je
rozlišení filmového
snímku 720x576(50i)
v super vysoké kvalitě.
zobrazení
na monitoru
Všechny ochranné známky a registrované
ochranné známky uvedené v této příručce a další
dokumentaci dodané s výrobkem Samsung jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky příslušných vlastníků.
•
Logo SD a SDHC jsou ochrannou známkou.
Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
a DirectX® jsou registrované ochranná známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
Intel®, Core™ a Pentium® jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších
zemích.
•
•
•
(Když je tato funkce aktivována, na obrazovce se
objeví ikona (
).)
Macintosh, Mac OS jsou registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo dalších zemích.
•
YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Popisy „vestavěné paměti“ v této příručce
se týkají pouze následujících modelů:
SMX-F43(8GB), SMX-F44(16GB)
•
Flickr™ je ochranná známka společnosti yahoo.
•
Facebook je ochranná známka společnosti
Facebook Inc.
•
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou buď
registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Adobe Systems Incorporated
ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
•
Všechny ostatní názvy produktů uvedené v této
příručce mohou být ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných
společností. Navíc nejsousymboly „TM“ a „®“ v této
příručce v každém jednotlivém případě uváděny.
Nejl. kv.)
V této příručce jsou použity následující termíny:
• ‘Scénický’ režim se týká jedné videojednotky
od bodu stisknutí tlačítka Spuštění/zastavení
záznamu do doby dalšího stisknutí tlačítka pro
pozastavení záznamu.
• Termíny ‘fotografie’ a ‘statický snímek’ se
používají zaměnitelně se stejným významem.
• Informace o licenci k otevřenému zdrojovému
kódu najdete v souboru „Opensource.pdf“ na
dodaném disku CD.
vi
Poznámky k ochranným známkám
•
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného
odběru baterií.)Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to,
že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční
úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány,
mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení Elektrického a elektronického Zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být
používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby
se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky
nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by
měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář,
ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu
prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními
produkty, určenými k likvidaci.
vii
bezpečnostní informace
Níže uvedená bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby zabránily vašemu zranění
nebo materiálním škodám. Dodržujte všechny pokyny.
VAROVÁNÍ
Znamená, že existuje riziko smrti
nebo vážného zranění osob.
UPOZORNĚNÍ
Znamená, že existuje
potenciální riziko zranění
osob nebo materiální škody.
Zakázaná akce.
Nedotýkejte se výrobku.
Nerozebírejte výrobek.
Toto opatření je třeba održovat.
Odpojte šňůru z napájecího
zdroje.
W
W
4
4
VAROVÁNÍ
W
4
W
4
Neumožněte, aby se do
videokamery nebo napájecího
zdroje dostala voda nebo kovové a
nehořlavé látky.Pokud to neuděláte,
můžete způsobit riziko požáru.
W
4
OI
L
Nepřetěžujte zásuvky ani
prodlužovací šňůry, protože
by to mohlo způsobit přehřátí
nebo požár.
Používání videokamery při
teplotě vyšší než 140 ºF (60ºC)
může způsobit požár.Skladování
baterií při vysokých teplotách
může způsobit výbuch.
W
SAND
Pozor na prach a písek! Jemný
písek nebo prach, který by vnikl do
napájecího adaptéru, by mohl způsobit
špatnou funkci nebo poruchu.
Nesměrujte LCD obrazovku přímo
do slunce. Pokud to uděláte,
může to způsobit poškození očí,
stejně jako vést k poruše vnitřních
součástí výrobku.
Nesnažte se násilím ohnout
napájecí šňůru nebo poškodit
napájecí adaptér stisknutím těžkého
předmětu. Může nastat riziko požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Neodpojujte napájecí adaptér
tak, že za něj zatáhnete,
protože by to mohlo způsobit
poškození šňůry napájení.
Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud
má poškozené, roztřepené nebo
rozpadlé šňůry nebo vodiče. Pokud to
uděláte, můžete způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
No sand or dust!
viii
4
Pozor na olej! Olej, který by vnikl
do videokamery nebo napájecího
adaptéru, by mohl způsobit úraz
elektrickým proudem, špatnou
funkci nebo poruchy.
Do not use the AC adapter if it has
damaged, split or broken cords or
wires. Doing so may cause fire or
electric shock.
an
cle
Nepřipojujte napájecí adaptér,
pokud zásuvku nemůžete
připojit tak, aby nevyčnívaly
žádné součásti ostří.
Nelikvidujte baterie v ohni,
protože by mohly explodovat.
Nikdy nepoužívejte čistící
kapalinu nebo podobné
chemikálie. Nesprejujte čistící
látky přímo na videokameru.
Lithiovou baterii nebo
paměťovou kartu uchovávejte
mimo dosah dětí. Pokud by
dítě lithiovou baterii spolknulo,
spojte se okamžitě s lékařem.
Nezapojujte ani neodpojujte
napájecí šňůru mokrýma
rukama. Existuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
W
4
Do not connect the AC adapter unless
the plug can be fully inserted with no
part of the blades exposed.
d
flui
ing
W
4
W
4
Uchovávejte videokameru mimo
kontakt s vodou, pokud se používá
v blízkosti pláže nebo bazénu nebo
za deště. Existuje riziko poruchy
nebo úrazu elektrickým proudem.
W
4
Při čištění napájecího adaptéru
odpojte napájecí šňůru. Existuje
riziko poruchy nebo úrazu
elektrickým proudem.
Pokud videokamera vytváří nenormální
zvuk nebo kouře, okamžitě odpojte
napájecí šňůru a vyžádejte si servis v
servisním středisku společnosti Samsung.
Existuje riziko požáru nebo zranění osob.
W
4
Nechávejte napájecí šňůru
odpojenou, pokud se nepoužívá
nebo během bouřek s blesky.
Existuje riziko požáru.
W
4
Pokud má videokamera
poruchu, okamžitě odpojte
napájecí adaptér nebo baterii.
Existuje riziko požáru nebo
zranění.
Pokud má videokamera
poruchu, okamžitě odpojte
napájecí adaptér nebo baterii.
Existuje riziko požáru nebo
zranění.
ix
bezpečnostní informace
W
4
UPOZORNĚNÍ
W
4
Neupusťte videokameru a
nevystavujte baterii napájecí
adaptér nebo ostatní příslušenství
silným nárazům nebo otřesům.
Mohlo by dojít k poruše nebo úrazu.
Videokameru na stativu (není
součástí dodávky) nepoužívejte
na místě, které je vystaveno
silným otřesům nebo nárazům.
Nenechávejte videokameru
delší dobu v uzavřeném
vozidle, kde je po dlouhou dobu
velmi vysoká teplota.
Nevystavujte videokameru dýmu
nebo páře. Hustý dým nebo pára
by mohly poškodit tělo videokamery
nebo způsobit poruchu.
W
4
Nestlačujte povrch LCD displeje silou,
nevystavujte jej nárazům a nebodejte
do něj ostrými předměty. Pokud
zatlačíte na povrch LCD displeje,
mohou se objevit poruchy zobrazení.
W
4
$ONOTEXPOSETHECAMCORDERTOSOOT
ORSTEAM4HICKSOOTORSTEAMCOULD
DAMAGETHECAMCORDERCASEORCAUSE
AMALFUNCTION
W
4
Nepoužívejte kameru v blízkosti
přímého slunečního světla nebo
topných těles. Mohlo by dojít k
poruše nebo úrazu.
W
INSECT
ICIDE
4
x
Nepoužívejte videokameru v blízkosti
hustých výfukových plynů vytvářených
benzínovými nebo naftovými motory nebo
korozivních plynů, jako je například sirovodík.
Pokud to uděláte, můžete způsobit korozi
vnějších nebo vnitřních konektorů a tím
zabránit normálnímu provozu.
Nevystavujte videokameru
insekticidům. Insekticid, který se
dostane do videokamery, může
zabránit normálnímu provozu produktu.
Před použitím insekticidů videokameru
vypněte a zakryjte ji pokrývkou z PVC
nebo jiným podobným materiálem.
Nevystavujte videokameru náhlým
změnám teploty ani ji neumisťujte
na vlhká místa. Existuje také riziko
poškození nebo úrazu elektrickým
proudem, pokud produkt používáte ve
vnějším prostředí nebo bouřek s blesky.
4
W
W
4
Pokud videokameru
nepoužíváte, nenechávejte
otevřený LCD displej.
W
4
W
4
Nepokládejte videokameru
otevřeným LCD monitorem dolů.
Nečistěte tělo videokamery
benzínem nebo ředidlem. Mohlo by
dojít k odloupnutí vnějšího pláště
nebo k poškození povrchu těla.
W
4
W
4
Nepoužívejte videokameru v blízkosti
televizoru nebo rádia: Mohlo by to
způsobit šum na televizní obrazovce
nebo v rozhlasovém vysílání.
Nepoužívejte videokameru v blízkosti
silných rádiových nebo elektromagnetických
vln, jako jsou reproduktory nebo velký
motor.V zaznamenávaném obrazu a zvuku
by se mohl objevit šum.
W
4
w
T
Při zvedání nedržte
videokameru za LCD displej.
LCD monitor by se mohl oddělit
a videokamera by mohla
spadnout.
w
T
W
4
Umístěte videokameru na
stabilní povrch a místo s
ventilačními otvory.
Důležitá data uchovávejte
odděleně.Společnost Samsung
neodpovídá za ztrátu dat.
w
T
Používejte jen příslušenství schválené
společností Samsung. Použití produktů
od jiných výrobců může způsobit
přehřátí, požár, explozi, úraz elektrickým
proudem nebo zranění osob způsobená
nenormálním provozem.
w
T
Napájecí zásuvka by měla být snadno
dostupná. Pokud dojde k potížím s
produktem, je třeba odpojit napájecí
zástrčku ze zásuvky a tím zcela odpojit
produkt od napájení. Vypnutí produktu
tlačítkem napájení nezajistí jeho úplné
odpojení od napájení.
Za volitelné příslušenství jiných výrobců kompatibilní s touto videokamerou
nesou zodpovědnost příslušní výrobci. Požívejte volitelné příslušenství
v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Samsung nenese
zodpovědnost za poruchy, riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nebo jiné škody způsobené použitím neschváleného příslušenství.
xi
obsah
stručná příručka
05
Můžete nahrávat fi lmové snímky ve formátu H.264!
seznámení s videokamerou
09
10
Co je součástí vaší digitální videokamery
Identifikace součástí
IDENTIFYING THE SCREEN DISPLAYS
12
Indikátory na lcd displeji
příprava
17
17
18
20
Připevnění řemenu pro uchopení
Nastavení LCD monitoru
Připojení ke zdroji napájení
kontrola staVu baterie
základní operace videokamery
23
23
24
24
25
25
26
27
Zapnutí/vypnutí videokamery
Přepnutí do režimu úspory energie
Nastavení provozních režimů
Používání dotykového tlačítka displej(
)
Použití dotykového tlačítka protisvětlo
Používání funkce zdůraznění lcd displeje
Zkrácená nabídka (ok příručka)
Ffunkce zkrácené nabídky pomocí ovládacích
joysticků
První nastavení časové zóny a data/času
Výběr jazyků
05
09
12
17
23
28
29
o ukládacím médiu
30
základní záznam
35
základní přehrávání
40
30
31
32
Výběr ukládacího média
(jen u modelů SMX-F43/F44)
Vložení / vysunutí paměťové karty
Výběr vhodné paměťové karty
35
36
37
38
39
Záznam videí
SnÍmánÍ fotografiÍ
Funkce rychlého náhledu v režimu nahrávání
Snadný záznam pro začátečníky (režim smart auto)
Přibližování
40
41
43
Změna režimu přehrávání
Přehrávání videí
prohlÍŽenÍ fotografiÍ
volby pro záznam
44
45
46
47
48
49
50
52
53
55
56
57
59
60
61
62
63
64
66
Změna Nastavení Nabídky
PoloŽky nabÍdky
iSCENE
Video resolution (rozlišení videa)
Photo resolution (rozlišení fotografi í)
16:9 wide (Šir. 16:9)
White balance (Vyvážení bílé)
Aperture (clona)
Shutter (Závěrka)
EV (hodnota expozice)
C.Nite
Focus (Zaostření)
Anti-Shake (HDIS) (Protiotřesová ochrana (HDIS))
Digital effect (digitální efekt)
Fader (Stmívač )
Wind Cut (Větrný fi ltr)
Zoom type (typ zoomu)
Time Lapse REC (Časosběrný záznam)
Guideline (Vodící linky)
volby pro přehrávání
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
PoloŽky nabÍdky
Možn. vícenás. zobr.
Play Option (Možnosti přehrávání)
Delete (odstranit)
Protect (chránit)
Story-Board Print
Using the VIEW
Copy (jen u modelů SMX-F43/F44)
Divide (Rozdělit)
Combine (Spojit)
Slide Show (Prezentace)
Možnosti prezentace
File info (info o souborech)
nastavení systému
79
80
PoloŽky nabÍdky (
)
Storage Type (Typ pam.)
(jen u modelů SMX-F43/F44)
Storage info (info o pam.)
Format (formátování)
File No. (Číslo souboru)
Time Zone (Časové pásmo)
Date/Time Set (Nast. data/času)
Date Type (Formát data)
Time Type (Formát hodin)
Date/Time Display (Zobr. data/času)
LCD brightness (Jas LCD)
44
67
79
80
81
82
82
84
84
85
85
86
obsah
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
91
92
LCD colour (barvy LCD)
Auto lcd off (auto vyp. lcd)
Menu design (design nabídky)
Transparency (Průsvitnost)
Beep Sound (Pípnutí)
Shutter Sound (Zvuk závěrky)
Auto power off (autom. vypnutí)
Pc software
TV display (menu na tV)
Default set (Výchozí nast.)
Version (Verze)
Language
Demo (ukáz)
Připojení k televizoru
93
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
(16:9/4:3)
kopírování videí
95
KopÍrovánÍ na Videorekordéry nebo DVD/HDD
rekordéry
použití s počítačem se
systémem Windows
96
97
93
95
96
odstraňování problémů
104
údržba a doplòující informace
114
technické údaje
117
Kontrola typu vašeho počítače
Co můžete dělat s počítačem se systémem
Windows
98 PoužitÍ programu samsung intelli-studio
102 Použití jako vyjímatelné úložné zařízení
104 Odstraňování problémů
114 ÚdrŽba
115 Doplňující informace
116 Používání vaší videokamery v zahraničí
stručná příručka
Tato stručná příručka uvádí základní operace a funkce vaší videokamery.
Více informací najdete na referenčních stránkách.
Můžete nahrávat filmové snímky ve formátu H.264!
Videa můžete zaznamenávat ve formátu H.264, který je vhodný pro odesílání e-mailem a sdílení s vašimi
přáteli a rodinou. Pomocí vaší videokamery můžete také snímat fotografie.
KROK1: Přípravte se
1. Vložte paměťovou kartu. strana 31
• U této videokamery můžete použít
komerčně dostupné paměťové karty
SDHC (SD High Capacity) nebo SD.
• Nastavte příslušné ukládací médium.
strana 30 (jen u modelů SMX-F43/F44)
CARD
W
T
VIE
W
CARD
2. Umístěte baterii do prostoru pro baterii.
strana 18
5
stručná příručka
KROK2: Provádějte záznam pomocí vaší videokamery
Ovladač zoomu
W
T
VIE
W
Tlačítko PHOTO
Tlačítko MODE
MODE Indikátor
Tlačítko Spuštìní/
zastavení záznamu
Tlačítko
Vypínače (
Tlačítko Spuštìní/
zastavení záznamu
)
LCD monitor
Nahrávání videa ve formátu H.264
Záznam fotografií
Vaše videokamera používá k dosažení nejvyšší
kvality videa pokročilou kompresní technologii
H.264. strana 47
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače
( ) zapněte videokameru.
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače
( ) zapněte videokameru.
•
Nastavte přepínač otevření/zavření
objektivu do otevřené polohy ( ).
2. Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení
záznamu.
• Chcete-li záznam ukončit, stiskněte
tlačítko Spuštění/zastavení záznamu.
•
Nastavte přepínač otevření/zavření
objektivu do otevřené polohy ( ).
2. Až budete připraveni, domáčkněte tlačítko
PHOTO.
0:00:00 [475Min]
6
• Vaše kamera je kompatibilní s formátem nahrávání H.264, který nabízí efektivní
kódování kvalitního videa při menší velikosti souboru.
• Videa můžete také nahrávat také v kvalitě obrazu SD (standardní rozlišení). Výchozí
nastavení je „TV Fine (720x576(50i))“ (TV Std. (720x576/50i)). strana 47
• Během záznamu videí nemůžete snímat fotografie.
KROK3: Přehrávejte videa nebo fotografie
Prohlížení LCD monitoru videokamery
•
Move
Photo
Prohlížení na televizoru
T
W
Požadovaný filmový snímek můžete rychle najít pomocí zobrazení náhledů.
1. Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání.
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy
vytvořeného nebo přehraného souboru je
zvýrazněn.
2. Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete
snadno přepínat páčkou zoomu:
Normal View
3. Pomocí Ovládacího (///) joysticku vyberte
0:00:55
požadované video nebo fotografii a stiskněte
ovládací tlačítko (OK).
VIE
W
1/10
Play
Můžete si vychutnat vysoce prokreslené video
vynikající kvality na připojeném televizoru.
stranách 93~94
W
T
VIEW
CARD
W
T
VIEW
CARD
KROK4: Uložte zaznamenaná videa nebo fotografie.
W
T
VIEW
CARD
T
W
Jednoduché a zábavné! Vychutnejte si různé funkce softwaru IntelliStudio na vašem počítači se systémem Windows.
Pomocí programu Intelli-Studio zabudovaného ve vaší videokameře
můžete importovat videa/fotografie na vaše PC, upravovat nebo
sdílet videa/fotografie s vašimi přáteli. Podrobnosti najdete na
stranách 98~101.
VIEW
CARD
7
stručná příručka
Zobrazení videí a fotografií z počítače
1. Spusťte program Intelli-Studio připojením videokamery k PC pomocí kabelu USB.
• V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání
souboru. Pro spuštění nahrávání klepněte na „Yes“.
2. Nové soubory jsou uloženy do počítače, do složky „Contents Manager“
(Správce obsahu) v programu Intelli-Studio.
• Uvidíte umístění souborů v prohlížeči softwaru Intelli-Studio.
Správce obsahu
Uložené soubory
Adresář složek na
vašem PC
3. Můžete poklepat na soubor, který chcete přehrát.
Sdílení videí/fotografií na YouTube/Flickr/Facebook
Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním fotografií a videí přímo na webovou
stránku jedním klepnutím.
Klepněte na záložku „Share“  „Upload“ (Odeslat) v prohlížeči. strana 101
• Software Intelli-Studio se spustí na počítači automaticky po připojení
videokamery k počítači se systémem Windows (když zadáte „PC Software: On (PC Software: Zap.)“).  strana 90
KROK5: Odstraňte videa nebo fotografie
Pokud je ukládací médium plné, nelze zaznamenávat nová videa nebo fotografie.
Odstraňte videa nebo fotografie, které byly uloženy na počítač, z ukládacího média.
Pak můžete zaznamenávat nová videa nebo fotografie na nově uvolněný prostor
ukládacího média.
Stiskem tlačítka Režim přepněte na režim Přehrávání.  Stiskněte tlačítko
MENU.  Pomocí ovládacího tlačítka ( / /  / /OK) vyberte „Delete“
(Odstranit). strana 70
seznámení s videokamerou
CO JE SOUČÁSTÍ VAŠÍ DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERY
Vaše nová videokamera je dodávána s následujícím příslušenstvím. Pokud v balení chybí jakákoliv z
těchto položek, zavolejte středisko zákaznické podpory Samsung.
Název modelu
SMX-F40BP
/F400BP
SMX-F40SP
/F400SP
SMX-F40RP
/F400RP
SMX-F40LP
/F400LP
SMX-F43BP
SMX-F43SP
SMX-F43RP
SMX-F43LP
SMX-F44BP
SMX-F44SP
SMX-F44RP
SMX-F44LP
W
T
VIE
W
Barvy
Zabudovaná Slot baterie LCD
paměť
displej
Objektiv
Černá
Stříbrná
Červená
-
Modrá
Černá
Stříbrná
Červená
Modrá
Černá
Stříbrná
Červená
Modrá
1 slot
Barvy
8GB
52x
(Optical),
65x (Intelli),
2200x
(Digital)
16GB
• Všechny modely mají stejný tvar. Liší se pouze barvou.
Kontrola příslušenství
Baterie
(IA-BP210E)
Napájecí adaptér
(AA-MA9 type)
Kabel audio/video
Kabel USB
Volitelné příslušenství
Uživatelská
příručka na CD
Uživatelská
příručka
Přenosná brašna
Paměťová karta
• Obsah se může lišit v závislosti na prodejní oblasti.
• Součástky a doplňky jsou dostupné u vašeho místního prodejce Samsung. K dostání u vašeho nejbližšího
prodejce Samsung.
• Vaše videokamera se dodává s příručkou na CD a tištěnou stručnou příručkou. Podrobnější pokyny najdete v
uživatelské příručce ve formátu PDF na disku CD.
• Paměťová karta není součástí dodávky. Na straně 32 najdete seznam paměťových karet použitelných ve vaší
digitální kameře.
• Vaše videokamera se dodává s příručkou na CD a tištěnou stručnou příručkou.
• Volitelné příslušenství: Volitelné příslušenství. K dostání u vašeho nejbližšího prodejce Samsung.
seznámení s videokamerou
IDENTIFIKACE SOUČÁSTÍ
Pohled zepředu a zleva
VARIOPLAN
❽
9
❿  
13
f=2.1-109.2mm F:1.8
W
T
VIE
❶
W
❷
❸
❹
VIE
W
❺
❻
CA
RD
ⓐ
1
2
3
4
5
6
10
Objektiv
Tlačítko MENU
Ovládací joystick (////OK), Joystick zoomu (W/T)
Tlačítko Spuštění/zastavení záznamu
LCD displej
Kryt paměťové karty/konektoru
ⓐ Konektor USB (
)
ⓑ Slot baterie
ⓒ Konektor AV (AV)
ⓓ Indikátor nabíjení (CHG)
ⓔ DC IN jack (DC IN)
ⓑⓒ ⓓ
ⓔ
7 Integrovaný reproduktor
8 Dotykové tlačítko displej ( )
9 Dotykové tlačítko zdůraznění LCD ( )
10 Dotykové tlačítko protisvětla ( )
11 Dotykové tlačítko SMART AUTO / Dotykové
tlačítko VIEW
12 Tlačítko vypínač (
13 Tlačítko MODE
)
W
T
❼
Pohled zprava a shora / pohled zespodu
W
T
❶
❷
❻
❽
❺
❸
1
2
3
4
5
Ovladač zoomu (W/T)
Tlačítko PHOTO
Řemen pro uchopení
Háček řemenu pro uchopení
Spínač otevření ( ) /zavření (
objektivu
❹
❼
6 Vestavěný mikrofon
7 Přepínač pro vyjmutí baterie (BATT.)
8 Závit pro stativ
) krytky
Dbejte na to, abyste při nahrávání nezakryli vestavěný mikrofon nebo čočku.
Pohled zezadu
1 indikátor režimu
: Režim záznamu (film/fotografie)
: Režim přehrávání
2 Tlačítko Spustit/Zastavit nahrávání
3 Slot na paměťovou kartu
❶
❷
❸
11
označení zobrazení na obrazovce
Dostupné funkce se liší v závislosti na vybraném provozním režimu a v závislosti na hodnotách nastavení se
objeví různé indikátory.
INDIKÁTORY NA LCD DISPLEJI
Režim záznamu filmů a fotografií
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu nahrávání (
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim záznamu (
/
).  strana 24
1
3
4
9999 1.6M
1Sec / 24Hr
Time Lapse Recording
21
20
F1.8
+0.3
18
17
8
11
1
2
3
4
5
12
01/01/2010 00:00
15
18
1/50
18
1/25
19
12
7
10
16
21
6
9
19
SMART
6
14
).
5
STBY 0:00:00 [475Min]
/
7
13
5
13
AUTO
• Výše uvedená obrazovka je příklad pro vysvětlení:
Liší se od skutečného zobrazení.
• Indikátory na OSD vycházejí z kapacity paměti 16GB
(karta SDHC).
• Funkce označené * se neuchovají při restartování
digitální kamery.
• Z důvodu zlepšování výkonu podléhají indikátory na
monitoru a jejich pořadí změně bez předchozího
upozornění.
• Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu,
který je kombinovaným režimem záznamu filmu a
fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy
nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste museli
měnit příslušný režim záznamu.
• Celkový počet fotografií, které lze uložit, je vypočítán na
základě dostupného volného místa na ukládacím médiu.
• Počet zaznamenatelných fotografií v nabídce na
monitoru je maximálně 9999.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Time Lapse REC* (Časosb. zázn.*)
Provozní režim ( STBY (pohotovostní
režim) /  (záznam))
Počítadlo času (dostupná doba záznamu
filmového snímku: zbývající čas záznamu)
Počítadlo fotografií (celkový počet
zaznamenatelných fotografií)
Ukládací médium (zabudovaná paměť
nebo paměťová karta
(jen u modelů SMX-F43/F44)
Informace o baterii. (Zbývající nabití
baterie/doba provozu)
Rozlišení filmového snímku/Rozlišení
fotografie
Anti Shake (HDIS)
Zdůraznění LCD*
Back Light (Protisvětlo)
Wind Cut (Větrný filtr)
Fader* (Stmívač*)
Zoom (optický / Inteligentní-zoom / digitální)
Date/Time Display (Zobr. data/času)
Time Zone (Časové pásmo)
Digital Effect (Digitální efekt)
EV* (Hodnota expozice*)
Ruční clona* / Manuál. Rychlost
závěrky* / C.Nite*
Manual Focus* (Manuál. ostření*) /
Face Detection* (Detekce obličeje*)
Vyvážení bílé
SCENE / SMART AUTO
/
)
Režim záznamu (
Režim záznamu filmů a fotografií:
Zkrácená nabídka (OK příručka)
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
1.6M
SCENE
1
2
4
3
3
4
5
Quick View (Rychlý náhled)
Focus* (Auto Focus/Face Detection/
Manual Focus) (Ostření* (Automatické/
Detekce obličeje/Ruční ostření))
Shortcut menu (OK Guide) / Return
(Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět)
EV* (Hodnota expozice*)
iSCENE
1
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
SCENE
4
3
EV
1.6M
Režim záznamu filmů a fotografií:
zkrácená nabídka (Manuální)
1
2
3
4
5
Pruh manuál. ovládání / hodnota
Název nabídky
Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět
Nastavení hodnoty (snížení)
Nastavení hodnoty (zvýšení))
0
1
• Ilustrace nahoře zobrazuje obrazovku EV (hodnota expozice).
• Funkce označené * se neuchovají při restartování digitální kamery.
• Pomocí zkratkového tlačítka se můžete pohybovat přímo ve vybrané nabídce.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte nabídku často používaných zkratek používaných
na LCD monitoru.
13
označení zobrazení na obrazovce
Režim Přehrávání filmových snímků
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu nahrávání (
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim přehrávání ( ). strana 24
1
Normal View
Režim Přehrávání filmových
snímků: Zobrazení náhledů
3
100-0006
0:00:55
12
4
1/10
11
5
6
7
8
1
10
Photo
9
Move
Play
3
1
3
4
0:00:00/0:00:55
6
7
8
10
01/01/2010 00:00
100-0001
9
4
14
1 Režim Přehrávání filmoů
2 Kopírovat vybrané
(jen u modelů SMX-F43/F44)
3 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-F43/F44)
4 Informace o baterii.
(Zbývající nabití baterie)
5 Celkový počet souborů/celkem
6 Chyba souboru
7 Značka sdílení
8 Odstranit vybrané
9 Popisky tlačítek
10 Upravit (Spojit)
11 Chránit
12 Nahraný čas
Režim Přehrávání filmových
snímků: Zobrazení jednoho
5
11
).
1 Režim Přehrávání filmoů
2 Stav přehrávání (Přehrát (  ) / Pozastavit
( ❙ ❙ ) / Vyhledávání při) (
)/
/
po jednotlivých snímcích (  /  )
/Zpomalené (  / ))
3 Zobrazení času (Uplynulý čas / Nahraný čas)
4 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-F43/F44)
5 Informace o baterii. (Zbývající nabití
baterie)
6 Rozlišení filmového snímku
7 Chránit
8 Zdůraznění LCD
9 Název souboru (číslo souboru)
10 Zobr. data/času
11 Možn. přehrávání
SCENE
Režim Přehrávání filmových obrazů:
Zkrácená nabídka (OK příručka)
0:00:00/0:00:55
1
5
4
3
2
3
4
Multi View
100-0001
5
Rychlost zpomaleného přehrávání vzad
strana 42(Přeskočení/Vyhledávání
při přehrávání/Zpomalené přehrávání/
Přehrávání po jednotlivých snímcích)
Snížit Hlasitost
Přehrát () / Pozastavit ( ❙ ❙ )
Rychlost zpomaleného přehrávání vzad
strana 42(Přeskočení/Vyhledávání
při přehrávání/Zpomalené přehrávání/
Přehrávání po jednotlivých snímcích)
Zvýšit Hlasitost
1
Režim Přehrávání filmových obrazů:
Jednotlivě (Hlasitost)
0:00:00/0:00:55
1
2
Indikátor Hlasitosti
Zobrazení data/času
1
01/01/2010 00:00
100-0001
15
Režim Přehrávání fotografií
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Tato obrazovková nabídka (OSD) se zobrazuje pouze v režimu přehrávání fotografií (
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim přehrávání ( ). strana 24
1
Režim Přehrávání fotografií:
Zobrazení náhledů
3
Normal View
11
4
100-0001
1/10
5
6
7
10
8
Video
9
Move
Full View
3
4
Režim Přehrávání fotografií :
zobrazení jednoho
1/10
5
1.6M
6
7
12
8
11
Multi View
100-0001
10
16
1 Režim Přehrávání fotografií
2 Chránit
3 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta (jen u modelů SMX-F43/F44))
4 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
5 Celkový počet souborů/celkem
6 Chyba souboru
7 Posuvná lišta
8 Odstranit vybrané
9 Popisky tlačítek
10 Kopírovat vybrané (jen u modelů SMX-F43/F44))
11 Název souboru (číslo souboru))
3
SCENE
1
).
9
4
1 Režim Přehrávání fotografií
2 Prezentace
3 Počítadlo snímků (aktuální snímek /
celkový počet zaznamenaných snímků)
4 Ukládací média (zabudovaná paměť nebo
paměťová karta) (jen u modelů SMX-F43/F44)
5 Informace o baterii. (Zbývající nabití baterie)
6 Rozlišení fotografie
7 Protection
8 Zdůraznění LCD
9 Název souboru (číslo souboru)
10 OK Guide (Next image)
11 Zkrácená nabídka (OK příručka) / Zpět
12 OK příručka (Předchozí snímek)
označení zobrazení na obrazovce
Tato kapitola poskytuje informace, které byste měli znát před používáním této digitální
kamery, jako například jak používat dodané příslušenství, jak nabíjet baterii, jak nastavit
provozní režim a počáteční nastavení.
PŘIPEVNĚNÍ ŘEMENU PRO UCHOPENÍ
Nastavte délku řemenu pro uchopení tak,
aby byla videokamera stabilní, když stisknete
tlačítko spuštění/zastavení záznamu palcem.
Uvědomte si, prosím, že použití
nadměrné síly při vkládání ruky do
příliš upnutého řemínku na ruku může
vést k poškození háku řemínku na
ruku videokamery.
NASTAVENÍ LCD MONITORU
Širokoúhlý LCD monitor na videokameře nabízí vysokou kvalitu prohlížení snímků.
1. Otevřete prstem LCD monitor.
• Monitor se otevře pod úhlem 90°.
W
T
2. Otočte LCD monitorem směrem k objektivu.
• Můžete jím otáčet až o 180° směrem k objektivu a až
o 90° směrem vzad. Chcete-li si prohlížet záznamy
pohodlněji, otočte monitor o 180° směrem k objektivu
a potom jej sklopte zpět směrem k tělu videokamery.
VIEW
Přílišným otočením může dojít k poškození připojovacího pantu mezi obrazovkou a
videokamerou.
•
•
•
•
Při otočení LCD monitoru o 180° se zamění levá a pravá strana subjektu, což
znamená vodorovné převrácení obrazu.
Vyčistěte otisky prstů nebo prach na obrazovce měkkým hadříkem.
Postup nastavení jasu a barvy LCD naleznete na straně 86.
Technologie vysoce jemného LCD displeje poskytuje zhruba 99,99 % funkčních
pixelů na LCD displeji. Na displeji se může objevit několik málo stále zhasnutých
nebo stále svítících pixelů (červené, modré nebo bílé). Neznamená to však poruchu
ani to neovlivňuje nahraný obraz.
17
označení zobrazení na obrazovce
PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ
•
•
•
Před zahájením používání digitální kamery baterii nabijte.
Používejte pouze baterii IA-BP210E.
Baterie může být v době zakoupení trochu nabita.
Instalace / vyjmutí baterie
Abyste mohli digitální kameru používat nepřetržitě, doporučuje se zakoupit jednu nebo více
náhradních baterií.
Vložení baterie
1. Baterii zasuňte do prostoru pro baterii,
až lehce zaklapne.
• Ujistěte se, že logo SAMSUNG
směřuje dopředu a videokamera
je položena jako na obrázku.
zasunout
Insert
Vyjmutí baterie
1. Jemně stlačte zámek baterie směrem
podle obrázku, aby se baterie vysunula.
Vysunout
2. Zatlačte na baterii a zvednutím ji
vytáhněte ve směru zobrazeném
na ilustraci.
•
•
•
•
18
Pokud videokameru nepoužíváte, uchovávejte baterii mimo ni.
Doporučujeme vám, abyste pro delší použití venku měli k dispozici náhradní baterie.
Pokud videokameru nepoužíváte, uchovávejte baterii mimo ni.
Doporučujeme vám, abyste pro delší použití venku měli k dispozici náhradní baterie.
ġVIEW
CARD
CARD
Nabíjení baterie
W
Baterie můžete nabít pomocí napájecího
adaptéru nebo kabelu USB.
VIE
W
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
ġVIE
W
• Před použitím videokamery nabijte baterii. .
• Používejte pouze dodanou baterii a napájecí adaptér.
1. Pro vypnutí videokamery stiskněte Vypínač (
strana 23
CAR
D
).
2. Vložte baterii do digitální kamery. strana 18
Připojení síťového napájecího adaptéru
Ne
3. Otevřete kryt konektoru na přístroji.
CARD
W
T
4. Nabijte akumulátor pomocí síťového napájecího
adaptéru nebo kabelu USB.
• Kontrolka CHG(charge) se rozsvítí a začne
nabíjení. Jakmile je baterie zcela nabitá,
kontrolka nabíjení (CHG) se rozsvítí zeleně.
strana 20
W
CARD
CARD
Připojení kabelu USB
ġVIEW
Ne
T
ġVIEW
ġVIE
W
CARD
CARD
T
ġVIEW
CARD
ġVIE
W
Ano
CARD
ġVIEW
CARD
CARD
W
Pomocí
kabelu USB
Připojte kabel USB ke kameře
a zapojte jeho druhý konec do
portu USB v počítači.
Ano
ġVIE
W
CARD
CARD
W
Připojte síťový napájecí adaptér
ke kameře a zastrčte síťový
napájecí adaptér do elektrické
zásuvky.
CARD
T
W
Použití
síťového
napájecího
adaptéru.r
ġVIEW
VIE
W
W
ġVIE
W
VIE
W
• Nabíjení baterie při nízkých teplotách může trvat déle nebo nedojde k úplnému nabití (zelený
indikátor se nerozsvítí).
• Při připojování digitální videokamery ke zdroji střídavého napájení se prosím ujistěte, že v
zástrčce ani v zásuvce nejsou cizí látky.
• Před použitím baterii zcela nabijte.
• Pokud používáte k napájení adaptér střídavého proudu, umístěte jej poblíž zásuvky ve zdi.
Pokud při používání digitální videokamery dojde k selhání, okamžitě vytáhněte adaptér ze
zásuvky ve zdi.
• Nepoužívejte napájecí adaptér na úzkých a stísněných místech, např. mezi nábytkem.
ġVIE
W
CAR
CAR
D
D
• Pokud nahráváte uvnitř a máte k dispozici zásuvku ve zdi, je vhodné použít napájecí adaptér
místo baterií.
• Doporučujeme nabíjet baterii při pokojové teplotě 50˚F~86˚F(10°C ~ 30°C).
• Pokud při nabíjení připojíte kabel USB i síťový napájecí adaptér, funguje to stejně, jako byste
připojili jen síťový napájecí adaptér.
• II když je napájení zapnuté, akumulátor se stále nabíjí pomocí napájecího adaptéru nebo kabelu
USB. Při zapnutém napájení však nabíjení trvá déle. Doporučujeme nechat videokameru při
nabíjení vypnutou.
19
označení zobrazení na obrazovce
KONTROLA STAVU BATERIE
Můžete kontrolovat stav nabíjení a zbývající kapacitu baterie.
Kontrola stavu nabíjení
Barva kontrolky CHG závisí na stavu napájení nebo nabíjení.
W
T
VIE
W
CARD
CIndikátor nabíjení (CHG)
Barva kontrolky nabíjení zobrazuje stav nabíjení.
Stav nabíjení
Barva kontrolky
Probíhá nabíjení
(oranžová)
Charge
Zcela nabitá
Chyba
(zelená)
(Oranžová, bliká)
Zobrazení úrovně vybití baterie
Zobrazení úrovně vybití baterie udává množství energie baterie, které zbývá.
Indikátor
úrovně vybití
baterie
-
20
Stav
Zpráva
(100%-75%) Zcela nabito
-
75%-50%
50%-25%
25%-5%
méně než 5%
Vybito (bliká): Zařízení se brzy vypne.
Co nejdříve baterii vyměňte.
(bliká): Zařízení se po 3 sekundách
automaticky vypne.
-
„Low battery“
(Slabá baterie)
• Před používáním videokamery s pamětí nabijte baterii.
• Výše uvedené údaje vycházejí z plně nabité baterie při normální teplotě.
Nízká okolní teplota může ovlivnit dobu použití.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
CIndikátor nabíjení (CHG)Doba záznamu k dispozici pro baterii
Typ baterie
Doba nabíjení
IA-BP210E
Použití síťového napájecího adaptéru
Přibl. 180 hod.
Pomocí kabelu USB
Přibl. 380 hod.
720 x 576(50i)
Rozlišení filmového
snímku
Režim
TV Super Fine
(TV Nejl. kv.)
(
)
TV Fine
(TV Std.)
(
)
640 x 480(25p)
TV Normal
(TV Norm.)
(
)
Doba
nepřetržitého
záznamu
přibl. 250min.
Čas
přehrávání
přibl. 280min.
Web Fine
(Web Std.)
(
)
Web Normal
(Web Norm.)
(
)
(Jednotka: min.)
• Doba nabíjení: Přibližný čas (min.), který je potřeba pokud úplně vyměníte zcela vybitou baterii.
• Při použití funkce časosběrného záznamu doporučujeme použít napájecí adaptér.
O bateriích
• Baterie by se měla nabíjet v prostředí s teplotou mezi 50˚F(10°C) a 86˚F(30°C). Pokud je ovšem
vystavena nízkým teplotám (pod 32˚F(0°C)), snižuje se doba jejího využití a může přestat fungovat.
Pokud k tomu dojde, umístěte baterii na chvíli do kapsy nebo do jiného teplého, chráněného místa a
pak ji znovu připojte.
• Neumisťujte baterii do blízkosti zdrojů tepla (například oheň nebo topení).
• Baterii nerozebírejte a nevystavujte tlaku či teplu.
• Zabraňte zkratování pólů baterie. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, tvorbě tepla nebo způsobení požáru.
Údržba baterie
• Doba záznamu je ovlivněna teplotou a okolními podmínkami.
• Doporučujeme používat pouze originální baterii, která je k dispozici od vašeho prodejce Samsung.
Po skončení životnosti baterie kontaktujte místního prodejce. S bateriemi je nutné zacházet jako s
chemickým odpadem.
• Před zahájením záznamu se ujistěte, že je baterie zcela nabita.
• Energii baterie ušetříte, pokud budete videokameru po dobu, kdy s ní nepracujete, vypínat.
• Pokud zůstane baterie do videokamery vložena, bude se vybíjet, i když je napájení vypnuto. Pokud
nepoužíváte videokameru po delší dobu, uchovávejte ji se zcela vybitou baterií.
• Je-li baterie úplně vybita, poškozují se vnitřní články. Při úplném vybití baterie může dojít k úniku
elektrolytu. Nabíjejte baterii alespoň jednou za 6 měsíců, abyste zabránili úplnému vybití baterie.
O životnosti baterie
• Kapacita baterie se v průběhu času a opakovaným používáním snižuje. Pokud si všimnete zkrácení
výdrže baterie mezi nabitími, je zřejmě čas baterii vyměnit za novou.
• Životnost všech baterií je ovlivněna podmínkami skladování, provozu a prostředí.
21
příprava
O provozní době
• Doby změřené při použití videokamery při replotě 77˚F (25˚C).. Protože se okolní teplota
a podmínky mohou lišit, aktuální doba funkčnosti baterie se může lišit od přibližných časů
uvedených v tabulce.
• Čas záznamu a přehrávání bude kratší v závislosti na podmínkách, za kterých používáte
videokameru. Při skutečném záznamu se může baterie vybít 2-3krát rychleji, protože
se operuje se spuštěním/zastavení záznamu a zoomem a provádí se přehrávání.
Předpokládejte, že čas záznamu s plně nabitou baterií je mezi 1/2 a 1/3 času uvedeného
v tabulce, a proto si připravte dostatek baterií, které vám umožní provádět záznam na
videokameru po dobu, kterou plánujete.
• Čas záznamu a přehrávání bude kratší, pokud použijete videokameru při nízkých teplotách.
Na baterii
• Kontrolka CHG (nabíjení) během nabíjení bliká nebo informace o baterii nebudou
zobrazeny správně za následujících podmínek:
- Baterie není vložena správně.
- Baterie je poškozená.
- Baterie je vypotřebovaná. (pouze pro informace o baterii)
Použití zdroje napájení z elektrické zásuvky
Při nastavování videokamery, dokončování disků, přehrávání záznamů, úpravách snímků
nebo použití ve vnitřních prostorách se doporučuje použít pro napájení napájecí adaptér.
Proveďte stejná připojení, jako kdybyste nabíjeli baterii. strana 19
• Před odpojením zdroje napájení se ujistěte, že je napájení kamery vypnuto.
Pokud to neuděláte, může to vést k poškození kamery.
• K připojení napájecího adaptéru vyžijte nejbližší elektrickou zásuvku. Pokud během
používání kamery nastane jakákoliv porucha, okamžitě odpojte napájecí adaptér z
elektrické zásuvky.
• Neumisťujte napájecí adaptér do stísněného prostoru, například mezi zdí a nábytkem.
•Pro napájení digitální videokamery vždy používejte určený napájecí adaptér.
Použití jiných napájecích adaptérů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
•Napájecí adaptér lze používat ve všech zemích světa.V některých státech je však
potřeba adaptér pro napájecí zástrčku. Pokud jej potřebujete, zakoupíte jej
u svého prodejce.
22
základní operace videokamery
Tato kapitola vám představuje základní funkce této digitální kamery, jako je zapnutí/vypnutí napájení,
přepínání režimů a nastavení indikátorů displeje.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VIDEOKAMERY
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte
videokameru.
• Nastavte přepínač otevření/zavření objektivu do otevřené
polohy ( ).
2. Pro vypnutí videokamery stiskněte vypínač (
).
W
T
VIEW
LCD monitor
Tlačítko Vypínače ( )
Po zapnutí videokamery se spustí funkce autodiagnostiky. Pokud se zobrazí varovná zpráva,
podívejte se na informace v části „Varovné indikátory a zprávys“ (stranách 104~106) a
proveďte nápravnou akci.
Při prvním použití videokamery
• Pokud používáte videokameru poprvé nebo ji resetujete, zobrazí se po spuštění obrazovka časové
zóny. Vyberte vaši zeměpisnou lokalitu a nastavte datum a čas.strana 28
Pokud datum a čas nenastavíte, obrazovka nastavení časového pásma se objeví po každém zapnutí
videokamery
PŘEPNUTÍ DO REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
V případě, že potřebujete kameru používat po delší časové období, následující funkce vám umožní
zabránit zbytečné spotřebě energie a zachovat rychlejší reakci videokamery z režimů úspory energie.
Funkce automatického vypnutí
Po 5 minutách
T
W
VIE
W
T
W
• Pro úsporu baterií můžete nastavit
funkci „Auto Power Off“ (Autom.
vypnutí), která vypíná videokameru,
pokud není v provozu po dobu 5 minut.
VIEW
• Pro deaktivaci této možnosti změňte
nastavení „Auto Power Off“
(Autom. vypnutí) na „Off“ (Vypnout).
strana 89
• Režim úspory energie nefunguje za následujících okolností:
- Když je videokamera připojena kabelem. (USB, AV)
- Během provozu záznamu, přehrávání nebo prohlížení sekvence snímků.
• Režim úspory energie spotřebovává asi 50% energie baterie v porovnání s pohotovostním
režimem. Pokud ovšem plánujete použít videokameru po maximální délku časového období,
doporučuje se videokameru vypnout stisknutím tlačítka napájení ( ), zatímco ji nepoužíváte.
23
základní operace videokamery
NASTAVENÍ PROVOZNÍCH REŽIMŮ
Provozní režim můžete přepínat v následujícím pořadí po
každém stisknutí tlačítka MODE.
Režim záznam (
/
)  Režim přehrávání ( ) 
Režim záznam (
/
).
• Po každé změně provozního režimu se rozsvítí indikátor
příslušného režimu.
W
T
VIE
W
Mode
Icon
Functions
Režim záznam
/
Záznam videa nebo fotografií.
Režim přehrávání
Indikátory
režimu
Funkce přehrávání videa nebo fotografií nebo jejich úprav.
• Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu
a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste
museli měnit příslušný režim záznamu.
POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉHO TLAČÍTKA DISPLEJ(
)
Přepnutí režimu zobrazení informací
Lze přepnout režim zobrazení informací na monitoru.
a obrazovce nabídky se deaktivuje dotykové tlačítko displej (
• Režim zobrazení se přepne mezi plným a minimálním
W
T
).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
<Režim plného zobrazení>
VIE
W
STBY
<Režim minimálního zobrazení>
24
• Varovné indikátory a zprávy se mohou zobrazovat v závislosti na podmínkách záznamu.
• Na obrazovce nabídky se deaktivuje dotykové tlačítko displej (
).
POUŽITÍ DOTYKOVÉHO TLAČÍTKA PROTISVĚTLO
Když je subjekt osvícený zezadu, tato funkce bude
kompenzovat osvětlení tak, aby subjekt nebyl příliš
tmavý.
Dotkněte se dotykového tlačítka protisvětlo ( )
Na displeji se zobrazí ikona ( ) Pro storno se opět
dotkněte dotykového tlačítka protisvětlo ( ).
W
T
VIE
W
Osvětlení protisvětlem ovlivňuje záznam v situacích, kdy je subjekt tmavší než
osvětlené pozadí:
•
•
•
•
•
Subjekt se nachází před oknem.
V pozadí subjektu je sníh.
Subjekt je venku a na pozadí je zataženo.
Zdroje světla jsou příliš jasné.
Snímaná osoba má na sobě bílý nebo lesklý
oděv a stojí proti jasnému pozadí.
Tvář osoby je příliš tmavá, takže není možno
rozeznat její rysy.
<BLC vypnuto>
<BLC zapnuto>
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE ZDŮRAZNĚNÍ LCD DISPLEJE
•
T
W
Zvyšuje kontrast pro získání čistého a jasného obrazu. Tento efekt
se uplatní i v exteriérech za plného denního světla.
• Máte také možnost měnit jas displeje v krocích po dvou úrovních,
což poskytuje vyšší jas obrazu než kroky po jedné úrovni jako
při záznamu.
1. Dotkněte se dotykového tlačítka zdůraznění LCD(
).
• Objeví se indikátor nastavení LCD (
) a LCD displej se zesvětlí.
2. Režim funkce Zdůraznění LCD můžete přepínat v následujícím pořadí
po každém dotyku dotykového tlačítka zdůraznění LCD (
).
• Zdůraznění LCD úroveň 1 (
): Zdůraznění LCD je zapnuto.
• Zdůraznění LCD úroveň 2 (
): Toto nastavení je jasnější než
poslovač LCD na úrovni 1.
VIEW
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
• Funkce Zdůraznění LCD neovlivňuje kvalitu nahrávaného obrazu.
• Pokud je Zdůraznění LCD zapnuto při slabém osvětlení, mohou se na LCD displeji
objevit pruhy. Nejedná se o závadu.
• Při použití funkce LCD Enhancer může dojít k mozaikové deformaci obrazu.
25
základní operace videokamery
ZKRÁCENÁ NABÍDKA (OK PŘÍRUČKA)
Zkrácená nabídka (OK příručka) představuje nejčastěji používané
funkce v právě vybraném režimu.
W
T
VIE
W
✪ Například: Nastavení EV(Exposure Value) v režimu záznamu
OK
videa pomocí zkrácené nabídky (OK příručka).
1. Stiskněte tlačítko OK v režimu STBY.
• Zobrazí se zkrácená nabídka (OK příručka).
2. Pohybem ovládacího joysticku () vyberte režim „EV“.
• Pohybem ovládacího joysticku (/) nastavte expozici,
zatímco si obrázek prohlížíte na LCD displeji.
3. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.
• Stisknutím tlačítka OK opustíte zkrácenou nabídku.
• Aplikuje se nastavení hodnoty expozice a zobrazí se indikátor
(
) a hodnota nastavení.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
SCENE
Auto Exposure
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
SCENE
EV
+1.0
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
+1.0
• Zkrácenou nabídku (OK příručka) nelze využít v režimu SMART AUTO.
• Výše uvedené pokyny zobrazují příklad nastavení režimu EV v režimu nahrávání.
Postup nastavení se u jednotlivých položek nabídek liší.
26
FUNKCE ZKRÁCENÉ NABÍDKY POMOCÍ OVLÁDACÍCH JOYSTICKŮ
SCENE
Režim (
/
záznamu
Tlačítko
)
Režim přehrávání (
)
Režim Přehrávání filmových Režim Přehrávání
snímků (
)
fotografií (
)
SCENE
Výběr
nabídky
SCENE
OK
OK
OK
Potvrzení
výběru
- Vyvolání
zkrácené abídky - Zobrazí se zkrácená nabídka
(OK příručka) - Přehrávání /
- Potvrzení výběru
-O
puštění zkrácené nabídky Pozastavení
Přehrávání
jednotlivých snímků
- iSCENE
- Zoom (širokoúhlý)
Zvýšení hlasitosti
Pohyb
Zvýšení hlasitosti
kurzoru
(v průběhu prezentace)
nahoru
- Focus (Zaostření)
- Zoom (tele)
Snížení hlasitosti
Pohyb
Snížení hlasitosti
kurzoru
(v průběhu prezentace)
dolů
NAHORU
OK
DOLŮ
OK
EV
- P
řehrávání s vyhledáváním
(Rychlost prohledávání
přehráváním vzad RPS):
x2→x4→x8→x16
- Přeskočení na předchozí soubor
Předchozí snímek
- Přehrávání po jednotlivých
snímcích
- Zpomalené přehrávání (Rychlost
zpomaleného přehrávání vzad:
1/2x → 1/4x → 1/8x → 1/16x)
Quick View
(Rychlý náhled)
- Přehrávání
s vyhledáváním
Rychlost prohledávání
přehráváním vpřed FPS
(Forvard Playback Search):
Přechod
x2→x4→x8→x16
do
Následující snímek
- Přeskočení na následující soubor
následující
- Přehrávání po jednotlivých snímcích
nabídky
- Zpomalené přehrávání (Rychlost
zpomaleného přehrávání vzad:
1/2x → 1/4x → 1/8x → 1/16x)
DOLEVA
OK
DOPRAVA
Návrat do
předchozí
nabídky
27
základní operace videokamery
PRVNÍ NASTAVENÍ ČASOVÉ ZÓNY A DATA/ČASU
Pokud zapínáte tuto videokameru poprvé, nastavte datum a čas vaší místní oblasti.
T
2. Pomocí Ovládací joystick (/), vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a
stiskněte tlačítko OK.
• Objeví se obrazovka Date/Time Set (Nast. data/času).
W
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte videokameru.
• Zobrazí se obrazovka časového pásma („Home“ (Domů)) Londýn – Lisabon.
• („Time Zone:Home“ (Časové pásmo:Domácí)) časové pásmo lze nastavit
také z nabídky „Settings“ (Nastavení) (
). strana 82
VIEW
Home
London, Lisbon
3. Vyberte informace o datu a času a změňte hodnoty nastavení pomocí
Ovládací joystick (///).
•
Pro nastavení letního času vyberte přesunem Ovládacího joysticku
(/) ikonu ( ). Poté přesunem Ovládacího joysticku (/)
aktivujte nebo deaktivujte letní čas.
- Aktivace letního času posune čas o 1 hodinu.
4. Ujistěte se, že čas je správně nastaven a stiskněte tlačítko OK.
Home:[GMT 00:00]
01/01/2010 00:00
Date/Time Set
Date/Time Set
Home
Day Month year Hour Min
01 /
01 / 2010
00 : 00
OFF
Visit : 01/01/2010 00:00
Back
Move
OK
• Rok lze nastavit až do hodnoty 2037.
• Nastavte zobrazení „Date/Time Display (Nast. data/času)“ na zapnuto. strana 85
• Po nastavení se datum a čas automaticky zaznamenává do zvláštní datové oblasti ukládacího média.
Integrovaná nabíjecí baterie
• Vaše videokamera obsahuje integrovanou dobíjecí baterii, která uchovává datum, čas a další nastavení i po
vypnutí napájení.
• Jakmile je baterie úplně vybita, resetují se předchozí hodnoty data/času na výchozí hodnoty a musíte
integrovanou dobíjecí baterii znovu dobít. Potom nastavte datum a čas.
Nabíjení integrované nabíjecí bateriey
• Integrovaná dobíjecí baterie se dobíjí vždy, když je videokamera připojena k napájecímu adaptéru nebo když je
připojena baterie. Pokud není videokamera používána po dobu 2 měsíců bez připojení k napájecímu adaptéru
nebo baterii, vestavěná baterie se zcela vybije. Pokud k tomu dojde, nabijte integrovanou baterii připojením
dodaného napájecího zdroje po dobu asi 24 hodin.
Zapnutí a vypnutí zobrazení data a času
• Chcete-li funkci zobrazení data a času zapnout či vypnout, vstupte do nabídky a režim data a času změňte. strana 85
Snadné nastavení hodin podle časového rozdílu
• Při používání videokamery s pamětí lze hodiny snadno nastavit na místní čas pomocí nastavení časového
rozdílu. V nabídce vyberte „Time Zone“ (Časové pásmo) a poté nastavte časový rozdíl. strana 82
28
VÝBĚR JAZYKŮ
Můžete si vybrat jazyk, který se objeví na obrazovce nabídky. Nastavení jazyka se zachovají po vypnutí
videokamery.
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Settings“ (Nastavení).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Default Set
2. Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte možnost
„Language“ a pak stiskněte tlačítko OK.
Version
Language
3. Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte požadovaný
jazyk OSD a pak stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
• Obrazovková nabídka OSD se obnoví ve vybraném jazyce.
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
English
Français
Move
Select
Položky podřízené nabídky
„English”
„Italiano“
„Svenska“
„Polski“
„Română“
„Hrvatski“
„日本語“
„
“








„한국어“
„Español“
„Suomi“
„Čeština“
„Български“
„Українська“
„ไทย“
„‫“עברית‬







„Français“
„Português“
„Norsk“
„Slovensky“
„Ελληνικά“
„Русский“
„Türkçe“







„Deutsch“
„Nederlands“
„Dansk“
„Magyar“
„српски“
„中文“
„
“







• Volby „Language (Jazyk)“ mohou být změněny bez předchozího upozornění.
• Vybraný jazyk se uchová i bez připojení baterie nebo napájecího adaptéru.
• Formát data a času se může měnit v závislosti na vybraném jazyku.
29
o ukládacím médiu
VÝBĚR UKLÁDACÍHO MÉDIA (jen u modelů SMX-F43/F44)
•
•
•
Filmové obrazy můžete ukládat do zabudované paměti nebo na paměťovou kartu, takže byste měli
před začátkem záznamu nebo přehrávání zvolit požadované ukládací médium.
Ve vaší digitální videokameře můžete používat karty SD and SDHC.
(Některé karty nejsou kompatibilní v závislosti na výrobci paměťové karty a typu paměťové karty.)
Před zasunutím nebo vyjmutím paměťové karty vypněte digitální kameru.
Výběr ukládacího média
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „Settings“
(Nastavení).
2. Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte volbu „Storage Type“
(Typpam) a pak stiskněte tlačítko OK.
3. Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte volbu „Int. Memory“
(Paměť) nebo „Card“ (Karta) a pak stiskněte tlačítko OK.
• „Int. Memory“ (Paměť): Při použití zabudované paměti.
• „Card“ (Karta): Při použití paměťové karty.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Storage Type
:
Storage Info
Format
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Storage Type
Storage Info
Int. Memory
Card
Format
Exit
Move
Select
4. Stisknutím tlačítka MENU dokončete nastavení.
•
Používání zabudované paměti (jen u modelů SMX-F43/F44)
Videokamera je vybavena vestavěnou pamětí o velikosti 8 GB (pouze SMX-F43) nebo 16 GB
(pouze SMX-F44).
Používání paměťové karty (není součástí dodávky)
•
•
30
Tato videokamera je vybavena slotem pro kartu SD a SDHC (Secure Digital High Capacity).
V digitální kameře můžete použít paměťovou kartu SD a SDHC.
- Některé karty nejsou kompatibilní v závislosti na výrobci paměťové karty a typu paměťové karty.
• Nikdy neformátujte zabudovanou paměť nebo paměťovou kartu pomocí počítače.
• Pokud vložíte paměťovou kartu při zapnuté digitální kameře, automaticky se objeví výzva k
volbě typu úložiště. (jen u modelů SMX-F43/F44)
• Pokud není vložena žádná paměťová karta, bude k dispozici pouze zabudovaná paměť.
(jen u modelů SMX-F43/F44)
• Nevyjímejte paměťovou kartu během jejího používání ve videokameře. Paměťová karta a její
data by se mohly poškodit.
• Během přístupu k ukládacímu médiu, jako například při záznamu, přehrávání, formátování,
odstraňování, atd. neodpojujte napájení (baterii nebo napájecí zdroj).Může dojít k poškození
ukládacích médií a jejich dat.
VLOŽENÍ / VYSUNUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY
CARD
VIE
W

T
W
W
T
VIE
W
CARD
Vložení paměťové karty
Vyjmutí paměťové karty
1. Vypněte digitální kameru.
1. Vypněte digitální kameru.
2. Otevřete kryt paměťové karty/konektoru
podle ilustrace.
2. Otevřete kryt paměťové karty/konektoru
podle ilustrace.
3. Paměťovou kartu zasuňte do otvoru pro
paměťovou kartu směrem podle šipky na
obrázku, až tiše zacvakne.
3. Mírně zatlačte paměťovou kartu dovnitř a
karta se vysune ven.
4. Uzavřete kryt.
4. Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru a
zavřete kryt.
• Pokud není paměťová karta správně vložena, nemusí videokamera pracovat správně nebo
může dojít k poškození slotu pro paměťovou kartu.
• Vyjímejte paměťovou kartu opatrně. Pokud na paměťovou kartu silně zatlačíte, může se náhle
vysunout.
Vaše videokamera podporuje pouze karty SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital
High Capacity). Kompatibilita s videokamerou se může lišit v závislosti na výrobcích a
typech paměťových karet.
31
o ukládacím médiu
Výběr vhodné paměťové karty
Kompatibilní paměťové karty
• Tuto videokameru lze použít s kartami SD
(Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High
Capacity). Doopručujeme použít kartu SDHC (Secure
Digital High Capacity).
Karta SD card pdoporuje až 2 GB. Karty SD
větší než 2 GB nezaručují normální provoz na
této videokameře.
• Karty MMC (Multi Media Card) a MMC Plus
nejsou podporovány.
• Kapacita kompatibilní paměťové karty: SD
512MB - 2 GB, SDHC 4 - 32 GB
• Použijte kompatibilní značky paměťové karty.
U jiných značek není zaručena funkčnost. Při
koupi paměťové karty zkontrolujte kompatibilitu.
- Karty SDHC/SD: Panasonic, SanDisk,
TOSHIBA
• Chcete-li zaznamenávat videa, použijte
paměťovou kartu, která podporuje alespoň 2 MB/s.
• Paměťové karty SDHC jsou vybaveny
mechanickým spínačem pro ochranu proti
zápisu. Zapnutí tohoto spínače zabrání
náhodnému smazání souborů uložených
na paměťové kartě. Chcete-li povolit zápis,
přesuňte spínač směrem nahoru ke kontaktním
ploškám. Přesunem spínače dolů nastavíte
ochranu před zápisem.
Použitelné paměťové karty
Ochranná západka
Kontaktní
plošky
<SD/SDHC>
32
Karty SDHC (Secure Digital High Capacity)
• Paměťová karta SDHC (Secure Digital High
Capacity)
- Karta SDHC je vyšší verze (Ver.2.00) karty SD a
podporuje vysokou kapacitu nad 2 GB.
- Kartu nelze používat se současnými
hostitelskými zařízeními podporujícími
standard SD.
Všeobecná upozornění pro paměťovou kartu
• Poškozená data se nemusí podařit obnovit.
Doporučuje se, abyste si vytvořili záložní
kopii důležitých dat samostatně na pevném
disku počítače.
• Vypnete-li zařízení nebo vyjmete paměťovou
kartu během operace jako např. formátování,
odstraňování, záznam nebo přehrávání,
můžete poškodit data.
• Po úpravě názvu souboru nebo složky
uložených na paměťové kartě pomocí
počítače nemusí digitální kamera upravený
soubor rozpoznat.
Manipulace s paměťovou kartou
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové
karty doporučujeme vypnout napájení;
zabráníte tak ztrátě dat.
• Nezaručujeme, že budete moci používat
paměťovou kartu naformátovanou na
jiných přístrojích. Určitě naformátujte vaši
paměťovou kartu v této digitální kameře.
• Musíte zformátovat nové paměťové karty,
paměťové karty s daty, které digitální
kamera nedokáže rozpoznat, nebo s daty,
uloženými v jiných přístrojích. Uvědomte si,
že formátování vymaže všechna data na
paměťové kartě.
• Pokud nemůžete použít paměťovou kartu,
která se používala s jiným přístrojem,
naformátujte ji vaší digitální kamerou.
Uvědomte si, že formátování vymaže všechny
informace na paměťové kartě.
• Paměťová karta má jistou životnost. Pokud
už nemůžete zaznamenávat nová data,
musíte koupit novou paměťovou kartu.
• Paměťová karta je přesně vyrobené
elektronické médium. Neohýbejte ji,
neupusťte ani nedovolte, aby do něčeho
silně narazila.
• Chraňte kontaktní plošky paměťové
karty před cizími látkami. Podle potřeby
očistěte kontaktní plošky měkkým
suchým hadříkem.
• Na část pro nalepování nenalepujte nic
jiného než speciální štítek.
• Dejte pozor, abyste paměťovou kartu
uchovávali mimo dosah dětí, které by ji
mohly spolknout.
Poznámky ohledně používání
• Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat
způsobenou nesprávným použitím.
• Doporučujeme používat pouzdro pro
paměťovou kartu, abyste nepřišli o data v
důsledku pohybu a statické elektřiny.
• Po delším používání se může paměťová karta
zahřát. To je normální, nejde o poruchu.
Videokamera podporuje ukládání
dat na paměťové karty SD a SDHC.
preference!
Rychlost ukládání dat se může lišit
v závislosti na výrobci a způsobu
výroby.
• Systém SLC (jednoúrovňová buňka):
umožňuje vyšší rychlost zápisu.
• Systém MLC (víceúrovňová buňka):
podporuje pouze nižší rychlost zápisu.
Pro nejlepší výsledky
doporučujeme použití paměťové
karty, která podporuje vyšší
rychlost zápisu.
Při použití paměťové karty s nižší
rychlostí zápisu pro nahrávání
videa může mít uživatel problémy
s ukládáním videa na paměťovou
kartu.
Při nahrávání může dojít i ke ztrátě
video dat.
Aby zachovala každý kousek
nahrávaného videa, videokamera
vynuceně uloží film na paměťovou
kartu a zobrazí varování:
„Low Speed Card. Please record
a Lower quality“ (Karta s nízkou
rychlostí. Proveďte záznam s
nižší kvalitou)
Jste-li nuceni použít paměťovou
kartu s nízkou rychlostí zápisu,
může být rozlišení a kvalita
záznamu nižší než nastavená
hodnota. stranách 47-48
Platí však, že čím vyšší je rozlišení
a kvalita záznamu, tím větší je
velikost použité paměti.
33
o ukládacím médiu
Doba záznamu, která je k dispozici pro video
Médium
Kapacita
TV Super Fine
(TV Nejl. kv.)
720x576(50i)
( )
TV Fine
720x576(50i)
(TV Std.) ( )
TV Normal
720x576(50i)
(TV Norm.) ( )
Web Fine
640x480(25p)
(Web Std.) (
)
Web Normal
(Web Norm.)
640x480(25p)
(
)
Pam. karta
Zabudovaná paměť*
8GB
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
190min
380min.
23min
47min
95min
190min
380min
760min
240min
480min.
30min
60min
120min
240min
480min
960min
310min
620min.
38min
77min
155min
310min
620min
1240min
240min
480min.
30min
60min
120min
240min
480min
960min
310min
620min.
38min
77min
155min
310min
620min
1240min
(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)
Počet zaznamenatelných fotografií
Médium
Kapacita
Režim
4:3
16:9
Rozlišení
800x600
1600x1200
848x480
1696x960
Pam. karta
Zabudovaná paměť*
8GB
16GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
9,999
9,999
1,920
3,840
7,680
9,999
9,999
9,999
6,080
9,999
760
1,530
3,040
6,080
9,999
9,999
9,999
9,999
1,920
3,840
7,680
9,999
9,999
9,999
6,080
9,999
760
1,530
3,040
6,080
9,999
9,999
(Jednotka: Přibližná délka záznamu v minutách)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Hodnoty v tabulce se mohou lišit v závislosti na aktuálních podmínkách a objektu.
Čím vyšší je kvalita a rozlišení záznamu, tím větší je velikost použité paměti.
Nižší rozlišení a kvalita snižuje míru komprese a dobu nahrávání, ale může utrpět kvalita obrazu.
Bitová rychlost se automaticky přizpůsobuje zaznamenávanému obrazu. Proto se může doba
záznamu měnit.
Paměťové karty větší než 32 GB nemusí fungovat normálně.
Délka nahrávání při časosběrném záznamu může záviset na nastavení.
Paměťová karta, která se používá pro ukládání filmu, může obsahovat nezapisovatelnou oblast,
což může mít za následek snížení doby záznamu a volného paměťového prostoru.
Maximální velikost filmu (H.264/AVC), který lze najednou zaznamenat, je1.8 GB.
Kamera dokáže na jednu paměťovou kartu uložit až 9 999 videí a fotografií.
Soubory filmových snímků a fotografií zaznamenané jiným zařízením nelze na této digitální kameře přehrávat.
Položky označené * jsou k dispozici pouze u modelů 8GB (jen u modelů SMX-F43)
16GB (jen u modelů SMX-F44)
Záznam ve formátu 16:9 zabírá více místa než ve formátu 4:3. strana 49
základní záznam
Základní postupy pro záznam filmových snímků jsou popsány na této stránce a na následujících stránkách.
zÁzNAM VIDEÍ
T
W
Digitální kamera nabízí dvě tlačítka pro Spuštění/
zastavení záznamu. Jedno je na zadní straně kamery
a druhé je na LCD panelu. Vyberte si tlačítko Spuštění/
zastavení záznamu podle způsobu použití.
VVIIEEW
W
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte videokameru.
• Nastavte příslušné ukládací médium. ➥strana 30 (jen u modelů SMX-F43/F44)
(Pokud chcete zaznamenávat na paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu.)
• Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
•
•
Adjust the LCD panel to the best angle to record.
Použijte ovladač zoom nebo tlačítko zoom k nastavení
velikosti objektu.stranách 39
2. Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu.
• Objeví se indikátor záznamu () a záznam se spustí.
3. Pro zastavení záznamu stiskněte znovu tlačítko Spuštění/zastavení áznamu.
0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
• Pokud je zdroj napájení přerušený nebo během záznamu nastane chyba, videa se nemusí zaznamenat/upravit.
• Společnost Samsung neodpovídá za žádnou škodu, která nastane selháním operace běžného záznamu
nebo přehrávání z důvodu chyby paměťové karty.
• Uvědomte si, že poškozená data nelze obnovit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pro zobrazení informací na monitoru. stranách 12~13
Po dokončení záznamu baterii vyjměte, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení.
Pro různé funkce, které jsou k dispozici, když zaznamenáváte filmové snímky. strana 45
Během záznamu nejsou některé operace k dispozici. (tlačítko MODE , tlačítko MENU apod.)
Zvuk se zaznamenává interním stereofonním mikrofonem na přední straně videokamery.
Věnujte pozornost tomu, aby tento mikrofon nebyl blokován.
Před záznamem důležitého filmu se ujistěte, že jste otestovali funkci záznamu, abyste vyloučili případný
problém s audio a videozáznamem.
Nemanipulujte s Vypínačem ( ) ani nevyjímejte paměťovou kartu během přístupu k ukládacímu médiu.
Pokud to uděláte, můžete poškodit ukládací médium nebo data na ukládacím médiu.
Jas a barvu LCD monitoru lze nastavit v nabídce. Úprava jasu nebo barvy LCD monitoru neovlivní
nahraný obraz. strany 86
ato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu filmu
a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu, aniž byste
museli měnit příslušný režim záznamu.
Pro záznam nelze použít zamčenou paměťovou kartu. Zobrazí se zpráva, že záznam je zablokován zámkem.
Stiskem tlačítka Spuštění/zastavení záznamu nebo tlačítka MODE můžete přepnout režim přehrávání do režimu záznamu.
Pokud jsou při nahrávání napájecí kabel/baterie odpojeny nebo je nahrávání přerušeno, systém se přepne do
režimu obnovení dat. Během obnovování dat nelze aktivovat žádnou jinou funkci. Po obnově dat se systém
přepne do pohotovostního režimu. Při krátké době nahrávání se obnova nemusí dat nemusí podařit.
35
základní záznam
W
Můžete fotografovat a ukládat fotografie na ukládací médium.
Před záznamem nastavte požadované rozlišení. strana 48
PHOTO
SNÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte videokameru.
• Nastavte příslušné ukládací médium. strana 30 (jen u modelů SMX-F43/F44)(Pokud chcete
zaznamenávat na paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu.)
• Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Zkontrolujte objekt, který chcete zaznamenávat.
•
•
Použijte LCD monitor.
Použijte ovladač zoom nebo tlačítko zoom k nastavení velikosti
objektu. strana 39
2. Nastavte objekt do středu LCD monitoru.
3. Úplně stiskněte tlačítko PHOTO.
•
•
Uslyšíte zvuk závěrky. (když je volba „Shutter Sound (Zvuk závěrky)“
nastavena na „On (zap.)“)
Chcete-li pokračovat v záznamu, počkejte na úplné uložení aktuální
fotografie na ukládací médium.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
•
•
Počet zaznamenatelných fotografií se liší v závislosti na velikosti a kvalitě fotografie. strana 34
Během pořizování fotografií se nezaznamenává zvuk.
Pokud je zaostřování obtížné, použijte funkci ručního ostření. strana 58
Nemanipulujte s vypínačem POWER ani nevyjímejte paměťovou kartu během pořizování fotografií,
protože by to mohlo způsobit poškození média nebo dat.
Informace o obrazovkovém informačním displeji naleznete na stranách 12-13.
Nastavte jas a kontrast LCD panelu pomocí položek nabídky. Pokud to uděláte, neovlivní to
zaznamenávaný obraz. strana 86
Soubory s fotografiemi odpovídají standardu DCF (Design rule for Camera File system), vytvořenému
společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
Dostupná rozlišení fotografií jsou 1696X960 a 848X480 ve formátu 16:9 a 1600X1200 a 800X600 ve
formátu 4:3. (Přepnutí na formát 4:3 provedete vypnutím režimu 16:9.) strana 49
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem záznamu
filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie ve stejném režimu,
aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.
Stiskem tlačítka PHOTO nebo tlačítka MODE můžete přepnout režim přehrávání do režimu záznamu.
Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled) můžete prohlížet poslední zaznamenané video a
fotografie, jakmile je nahrávání dokončeno.strana 37
FUNKCE RYCHLÉHO NÁHLEDU V REŽIMU NAHRÁVÁní
W
T
OK
Pomocí funkce Quick View (Rychlý náhled)
můžete prohlížet poslední zaznamenané video a
fotografie, jakmile je nahrávání dokončeno.
VIEW
1. Stiskněte tlačítko OK v pohotovostním režimu hned po
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
skončení nahrávání.
• Zobrazí se zkrácená nabídka (OK příručka).
2. Přesunem Ovládacího joysticku () zobrazíte nejnovější video
Auto Exposure
nebo fotografii, které jste zaznamenali.
• Po ukončení rychlého přehrávání se vaše videokamera
vrátí zpět do pohotovostního režimu.
• V režimu rychlého náhledu použijte ovládací tlačítka (///OK) pro vyhledávání
přehráváním nebo odstranění aktuálního souboru.
1.6M
SCENE
Funkce rychlého náhledu není k dispozici za následujících okolností: (Ikona
rychlého náhledu je v nabídce zkratek potlačena.)
• Pokud byl po nahrávání změněn režim nebo pokud je videokamera připojena pomocí kabelu USB.
• Pokud byla videokamera restartována po nahrávání.
• V režimu SMART AUTO.
• Po použití funkce rychlého náhledu.
37
základní záznam
SNADNÝ ZÁZNAM PRO ZAČÁTEČNÍKY (REŽIM SMART AUTO)
Uživatelsky přívětivý režim SMART AUTO
automaticky optimalizuje videokameru
pro podmínky nahrávání, a tím poskytuje
začátečníkům nejlepší výkon.
W
T
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
1.
2.
3.
4.
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
Dotkněte se dotykového tlačítka SMART AUTO (
).
•
Současně se na monitoru objeví indikátor SMART AUTO ( SMART
AUTO ) a
Anti-Shake(HDIS) (Protiotřes (HDIS)) (
).
Upravte objekt na LCD displeji.
•
Videokamera rozpozná objekt a automaticky vybere typ scény.
•
Zobrazí se ikona odpovídající rozpoznanému typu scény.
: Objeví se při nahrávání krajiny.
: Objeví se při nahrávání s velmi jasným pozadím.
: Objeví se při nahrávání noční scény.
: Objeví se při nahrávání nočního portrétu v exteriéru.
: Objeví se při nahrávání scény v interiéru.
: Objeví se při nahrávání portrétu.
: Objeví se při nahrávání zblízka.
SMART
STBY 0:00:00 [475Min]
AUTO
SMART
AUTO
9999
1.6M
Stiskněte tlačítko Spuštění/Zastavení záznamu nebo tlačítko PHOTO. stranách 35~36
•
Pro záznam videí stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu. Pro záznam fotografií stiskněte tlačítko PHOTO.
Pro vypnutí režimu SMART AUTO se opět dotkněte dotykového tlačítka SMART AUTO (
).
SMART
•
Indikátor SMART AUTO( AUTO ) a Anti-Shake(HDIS) (Protiotřes (HDIS) (
) zmizí z displeje.
SMART
AUTO
STBY
0:00:00 [475Min]
9999 1.6M
Zobrazí se ikona odpovídající
rozpoznanému typu scény.
•
•
•
•
•
•
38
Tlačítka nedostupná v režimu SMART AUTO:
tlačítko MENU / tlačítko OK atd. V režimu SMART AUTO je většina nastavení upravena automaticky.
Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit funkce sami, nejprve ukončete režim SMART AUTO.
Režim SMART AUTO je třeba nastavit před spuštěním nahrávání.
Pokud není typ scény rozpoznán, zobrazí se ikona ( SMART
AUTO ).
V závislosti na poloze obličeje nebo osvětlení nemusí videokamera při nahrávání obličeje rozpoznat režim portrétu.
Tatáž scéna může být rozpoznána v různých režimech v závislosti na podmínkách, jako je osvětlení, otřesy videokamery nebo
vzdálenost objektu.
Pokud současně nahráváte více než dvě scény, jsou ikony režimu SMART AUTO zobrazeny s následujícím pořadím priority:
Noční portrét > Portrét > Makro > Bílá > Krajina > Noc > Interiér
Například:
a) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Portrét a Interiér, aktivuje se režim Portrét.
b) Pokud jsou současně rozpoznány režimy Portrét a Noc, aktivuje se režim Noční portrét.
PŘIBLIŽOVÁNÍ
W
T
Použijte funkci zoom pro přiblížení nebo širokoúhlý
záběr. Tato videokamera umožňuje nahrávání s
52x optickým motorovým zoomem, 65x inteligentním
zoomem a 2200x digitálním zoomem.
Přiblížení
W
T
VVIIEEW
W
W: Wide-angle
T: Telephoto
Posuňte ovladač zoomu směrem k T (Teleobjektiv).
(Nebo přesuňte Ovládací joystick () na LCD panelu.)
Oddálení
Posuňte ovladač Zoom směrem k W (ŠirokoúhlýTo
záběr).
zoom out
(Nebo přesuňte Ovládací joystick () na LCD panelu.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Zoom můžete provádět pomocí ovladače zoomu nebo Ovládacího tlačítka pro
zoom (W/T) na LCD panelu.
Zvětšení zoomu vyšší než 10x se provádí prostřednictvím digitálního zpracování obrazu,
a proto se nazývá digitální zoom. Digitální zoom je možný až do hodnoty 2200x. Nastavte
„zoom Type“ (Typ zoomu) na „Digital zoom“ (Digitální zoom) na. ➥strana 63
Minimální možná vzdálenost mezi kamerou a subjektem nutná k zaostřování je asi
1 cm pro širokoúhlý záběr a 1 m pro teleobjektiv.
Optický zoom zachovává kvalitu obrazu, ale použitím digitálního zoomu může
kvalita obrazu utrpět.
Při používání rychlého zoomu nebo při přibližování vzdáleného předmětu může
dojít ke zpomalení zaostřování. V tomto případě použijte režim „Manual Focus“
(ručního ostření). ➥strana 58
Pokud natáčíte z ruky a objekt je přiblížen a zvětšen, doporučuje se použít funkci
„Anti-Shake (HDIS)“ (Protiotřes (HDIS)).
Častým použitím zoomu dochází k vyšší spotřebě energie z baterie.
Pokud při nahrávání použijete funkci zoom, může být v nahrávce slyšet zvuk
tlačítka nebo páčky zoomu.
Při použití funkce zoom lze její rychlost snižovat pomalým pohybem páčky Zoom
(W/T). Rychlým pohybem se zvyšuje rychlost zoomu. Tlačítko Zoom (W/T) na
displeji ale nemění rychlost zoomu.
39
základní přehrávání
•
•
Zaznamenané snímky a fotografie si můžete prohlížet v indexu náhledů a přehrávat je
různými způsoby.
V režimu zobrazení zmenšenin můžete přímo vybrat a zobrazit požadovaný obrázek, bez
použití převíjení vpřed a vzad.
Tato videokamera poskytuje jeden režim záznamu, který je kombinovaným režimem
záznamu filmu a fotografií. Můžete tak snadno zaznamenávat filmy nebo fotografie
ve stejném režimu, aniž byste museli měnit příslušný režim záznamu.
ZMĚNA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ
•
•
Stiskem tlačítka MODE přepnete provozní režim mezi záznamem (
/
)a
přehráváním videoklipů/fotografií ( ).
Zaznamenané filmové snímky a fotografie se zobrazí v indexu náhledů. Podle předchozího
režimu zaznamenávání budou záznamy ukládány v indexu náhledovů Filmových snímků nebo
Fotografií. Při přepínání na režim přehrávání po záznamu v režimu Zaznamenávání filmového
snímku se zobrazí index náhledů Filmových snímků. Při přepínání na režim přehrávání po
záznamu v režimu Zaznamenávání fotografie se zobrazí index náhledů Fotografií.
Přepínání provozních režimů
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat páčkou zoomu.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
W
T
<Režim záznamu>
MODE
VIE
W
Normal View
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
<Režim Přehrávání filmových snímků>
40
MODE
Normal View
100-0001
Video
1/10
Move
Full View
<Režim Přehrávání fotografií>
Možnost vícenásobného zobrazení umožňuje seřazení náhledů nahraného videa a fotografií
podle různých kritérií (nahrávání, datum pořízení). strana 68
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ
MODE
T
W
Zaznamenaná videa můžete prohlížet ve zobrazení
seznamu miniatur. Požadované video můžete rychle
najít a přímo přehrát.
VIEW
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Požadovaný filmový snímek můžete rychle najít pomocí Zobrazení náhledů (
• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Přehrávání filmových snímků.
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte videokameru. strana 23
• Nastavte příslušné ukládací médium. strana 30
(jen u modelů SMX-F43/F44)(Pokud chcete zaznamenávat na
paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu.)
2.
Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání.
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného nebo
přehraného souboru je zvýrazněn.
3.
Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno přepínat páčkou zoomu.
• Na obrazovce se objeví hrací doba vybraného souboru a pohyblivý náhled videa.
4.
Pomocí Ovládacího joysticku ( /  /  / ) vyberte požadovaná videa a
stiskněte tlačítko OK.
• Pokud před přehráváním videa nastavíte zobrazení data a času, objeví se
asi na sekundu datum a čas a poté se spustí přehrávání vybraného videa.
• Na 3 sekundy se zobrazí zkrácená nabídka pro přehrávání.
• Vybrané snímky se přehrají podle nastavení možností přehrávání. ➥strana 69
• Pro zastavení přehrávání a návrat k zobrazení seznamu náhledů pohněte
ovladačem zoomu.
•
•
•
•
•
•
•
).
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
Play
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
Doba načítání videa pro přehrávání může být delší u videí s větším rozlišením.
Soubory videa se nemusí přehrávat z paměti videokamery v následujících případech:
- Upravený nebo přejmenovaný video soubor na PC
- Video bylo nahráno jiným zařízením než je videokamera s pamětí
- Video soubor je v jiném formátu, než je podporován videokamerou s pamětí
Zabudovaný reproduktor se automaticky vypne, když je kabel Audio/Video připojen k videokameře.
(Při připojení k externím zařízení, nastavení hlasitosti se musí provést na připojeném externím zařízení.)
Filmové snímky můžete rovněž přehrávat na televizní obrazovce, připojíte-li digitální kameru k
televizoru. ➥stranách 94, 100
Zaznamenané filmy nebo fotografie můžete nahrávat na web YouTube, Flickr, a Facebook
pomocí softwaru Intelli-Studio. ➥strana 101
Pro přehled funkcí dostupných při přehrávání si přečtěte část „playback options“
(Možn. přehrávání). ➥stranách 67 ~ 78
Funkce Quick View se používá tehdy, pokud chcete vidět náhled naposled zaznamenaného
videa nebo fotografie. ➥strana 37
41
základní přehrávání
Různé operace přehrávání
Pozastavení přehrávání (pauza) (/ )
Stiskněte tlačítko OK během přehrávání.
- Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko OK znovu.
Vyhledávání při přehrávání (
•
•
•
/
T
W
•
)
Během normálního přehrávání přesuňte a přidržte Ovládací joystick ()
doprava pro hledání směrem vpřed nebo doleva pro hledání směrem vzad.
Opakovaným přesunem Ovládacího joysticku směrem k (/)
zvyšujete rychlost hledání v příslušném směru.
- Rychlost prohledávání přehráváním vzad RPS (Reverse Playback
Search): x2→x4→x8→x16
- Rychlost prohledávání přehráváním vpřed FPS (Forvard Playback
Search): x2→x4→x8→x16
Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
Přeskočení ( / )
VIE
W
OK
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
Během přehrávání přesunem Ovládacího joysticku () přeskočte na
0:00:10/0:00:55
začátek následujícího souboru. Opakovaným přesunem Ovládacího
joysticku () budete přeskakovat soubory ve směru dopředu.
• Během přehrávání přesunem Ovládacího joysticku () přeskočte
na začátek aktuálního souboru. Opakovaným přesunem Ovládacího
joysticku () budete přeskakovat soubory ve směru dozadu.
• Přesunem Ovládacího joysticku () do 3 sekund od začátku
aktuálního souboru přeskočíte na začátek předchozího souboru.
Přehrávání po jednotlivých snímcích (  /  )
• V režimu pauzy lze pomocí Ovládacího joysticku (/) přehrávat video vpřed a zpět po
jednotlivých snímcích.
- Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
•
Zpomalené přehrávání (  /  )
•
•
•
Během pozastaveného přehrávání přidržením Ovládacího joysticku (/)
snížíte rychlost přehrávání.
Přesunem Ovládacího joysticku (/) při zpomaleném přehrávání
změníte rychlost přehrávání.
- Zpomalené přehrávání vpřed: 1/2x→1/4x→1/8x→1/16x.
- Rychlost zpomaleného přehrávání vzad: 1/2x→1/4x→1/8x→1/16x.
- Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte tlačítko OK.
Zaznamenaný zvuk se nepřehrává při pomalém přehrávání.
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
0:00:00/0:00:55
Nastavení hlasitosti
42
Přesunem Ovládacího joysticku (/) zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
• Indikátor hlasitosti zmizí po 3 – 4 sekundách.
• Zaznamenaný zvuk si můžete poslechnout pomocí zabudovaného reproduktoru.
• Úroveň lze nastavit kdekoli v rozsahu 0 až 10.
(Pokud během přehrávání LCD monitor zavřete, neuslyšíte zvuk z reproduktoru.)
100-0001
PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ
MODE
T
W
Zaznamenané fotografie můžete prohlížet pomocí
různých operací přehrávání.
VIE
W
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Přehrávání ( ) fotografií.
• Požadované fotografie můžete rychle najít pomocí zobrazení seznamu náhledů.
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte
videokameru. strana 23
• Nastavte příslušné ukládací médium. strana 30
(jen u modelů SMX-F43/F44)(Pokud chcete zaznamenávat
na paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu.)
Normal View
100-0001
Video
2. Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání.
• Zobrazí se index náhledů. Náhled naposledy vytvořeného
nebo přehraného souboru je zvýrazněn.
3. Vyberte obrazovku zmenšenin fotografie.
• Mezi režimy náhledů videí a fotografií můžete snadno
přepínat páčkou zoomu.
1/10
Move
Full View
1/10
1.6M
100-0001
4. Pomocí Ovládacího joysticku (///) vyberte požadované fotografie a stiskněte tlačítko OK.
• Na chvíli se zobrazí zkrácená nabídka pro přehrávání.
• Pro zobrazení předchozí nebo následující fotografie přesuňte Ovládací joystick (/).
• Pro návrat do zobrazení náhledového indexu přesuňte ovladač zoomu.
• Během přehrávání fotografií videokameru nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou kartu. Pokud
to uděláte, může to poškodit zaznamenaná data.
• Videokamera nemusí běžně přehrávat následující soubory s fotografiemi;
- Fotografie s názvem souboru změněným na PC.
- Fotografie zaznamenaná na jiných zařízeních.
- Fotografie s formátem souboru, který není na této videokameře podporován (nevyhovuje
standardu DCF).
• Čas zavádění se může lišit v závislosti na velikosti a kvalitě vybrané fotografie.
• Funkce Rychlého náhledu se používá tehdy, pokud chcete vidět náhled naposled
zaznamenaných fotografií. strana 37
43
volby pro záznam
Změna Nastavení Nabídky
T
W
Můžete měnit nastavení nabídek a svou digitální
kameru si tak individuálně přizpůsobit.
Tato kapitola používá funkci „Aperture (Clona)“ v
režimu nahrávání jako příklad.
MENU
VIEW
Používání tlačítka MENU
1. Otevřete LCD displej a stiskem vypínače ( ) zapněte
videokameru.
To zoom
out tlačítka MODE vyberte režim záznamu ( /
2. Stiskem
).
STBY 0:00:00 [475Min]
Aperture
Auto
Manual
3. Stiskněte tlačítko MENU.
Exit
• Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem Ovládacího joysticku (/) vyberte režim „Aperture“
STBY 0:00:00 [475Min]
(Clona).
Aperture
• Pro návrat na normální obrazovku stiskněte tlačítko MENU.
Auto
Manual
5. Pohybem Ovládacího joysticku (▲/▼/OK) vyberte požadovanou
položku podřízené nabídky.
Exit
• V závislosti na vybraném režimu nelze měnit všechny
položky.
• Upravte hodnotu vybrané položky nabídky. Například upravte hodnotu clony pohybem
Ovládacího joysticku (//OK).
• Po dokončení úprav nastavení opusťte nabídku stiskem tlačítka MENU.
• Při úpravách nastavení nabídek jsou některé položky nabídek potlačené a nelze
je vybrat. Podrobnosti o nepřístupných nabídkách najdete v kapitole Odstraňování
problémů. strana 113
• Na následující stránce jsou základní pokyny pro snadné nastavení jednotlivých
nabídek. Pokyny se mohou lišit podle vybraných položek nabídky.
• Můžete také vstoupit do zkrácené nabídky pomocí tlačítka OK. stranách 26~27
44
POLOŽKY NABÍDKY
• Dostupné položky v nabídce se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
• Podrobnosti o operaci najdete na příslušné stránce.
Položky nabídky záznamu
Položky
iSCENE
Video Resolution
(Rozlišení videa)
Photo Resolution *
(Rozlišení fotografií)
16:9 Wide (Šir. 16:9)
White Balance
(Vyvážení bílé)
Aperture (Clona)
Shutter Speed
(Rychlost závěrky)
EV
C.Nite
Focus (Zaostření)
Anti-Shake(HDIS)
(Stabilizátor(HDIS))
Digital Effect
(Digitální efekt)
Fader (Stmívač)
Wind Cut (Větrný filtr)
Zoom Type
(Typ zoomu)
Time Lapse REC
(Časosb. zázn.)
Guideline (Vodící linky)
Settings (Nastavení)
Režim (
 : Je možné
Výchozí hodnota
Stranách
●
Auto (Automaticky)
46
●
TV Fine (TV Std.)
47
●
1696x960(16:9)
48
●
On (Zap.)
49
●
Auto
50
●
Auto
52
●
Auto
53
●
●
0
Off (Vyp.)
Auto
55
●
Off (Vyp.)
59
●
Off (Vyp.)
60
●
●
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
61
●
optický-zoom
63
●
Off (Vyp.)
64
●
●
Off (Vyp.)
-
66
/
) záznamu
56
57
62
79
45
volby pro záznam
iSCENE
Tato videokamera automaticky nastavuje rychlost závěrky a clonu podle jasu předmětu pro dosažení
optimálního záznamu. Můžete také určit jeden z režimů v závislosti na stavu subjektu, prostředí záznamu
nebo účelu filmování.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „iSCENE“.
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
iSCENE
Auto
Sports
Portrait
Exit
Položky podřízené nabídky
Obrazovkové
zobrazení
Položka
obsah
„Auto“
(Automaticky)
„Sports“ (Sport)
„Portrait“
(Portrét)
„Spotlight“
(Bod. osvětlení)
Automatické vyvážení objektu a pozadí pro optimální záznam. Čas závěrky se
podle scény automaticky nastavuje od 1/50 do 1/250 sekundy.
Při záznamu rychle se pohybujících předmětů, jako například při golfu nebo tenisu.
Při záznamu statických nebo sotva se pohybujících objektů, jako je například
osoba nebo scenérie.
Při záznamu silně osvětlených objektů. Například bodová světla na jevišti v
divadlech.
Při záznamu v místě s intenzivním odrazem světla, jako je například pláž nebo
lyžařské středisko.
Při silném odraženém světle např. na sjezdovce.
„Beach“ (Pláž)
„Snow“ (Sníh)
„High Speed“
(Vysoká rychlost)
„Food“ (Jídlo)
„Waterfall“
(Vodopád)
-
Snižuje rozmazání rychle se pohybujících objektů.
Záznam objektů zblízka se sytými barvami.
Pro vodopády a fontány.
• iSCENE lze nastavit také ve zkrácené nabídce. strana 26~27
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Sports
Recording people or objects in
motion.
motion
Exit
46
Move
Select
Video Resolution (Rozlišení videa)
U zaznamenávaných filmů lze zvolit rozlišení. Tato digitální kamera může provádět záznam v režimech „TV Super
Fine“ (TV Nejl. kv.), „TV Fine“ (TV Std.), „TV Normal“ (TV Norm.), „Web Fine“ (Web Std.) a „Web Normal“ (Web
Norm.). Z továrny je jako výchozí nastaven režim "TV Fine“ (TV Std.).
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „Video Resolution“
(Rozlišení videa).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Video Resolution
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
Exit
Položky podřízené nabídky
Obrazovkové
zobrazení
položka
obsah
„TV Super Fine“
(TV Nejl. kv.)
V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) v super vysoké kvalitě.
„TV Fine“
(TV Std.)
V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) ve vysoké kvalitě.
„TV Normal“
(TV Norm.)
V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 720x576(50i) v normální kvalitě.
„Web Fine“
(Web Std.)
V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 640x480(25p) ve vysoké kvalitě. Je
podporováno prohlížení na počítači s optimálním rozlišením.
"Web Normal“
(Web Norm.)
V tomto režimu je rozlišení filmového snímku 640x480(25p) v normální kvalitě.
Je podporováno prohlížení na počítači s optimálním rozlišením.
<PC/Web/Mobil>
"Web Finom"
"Web Normál"
<PC/Web/Mobilní zařízení>
„Web Fine“ (Web Std.)
„Web Normal“ (Web Norm.)
<Normál TV>
"TV Szuperfinom"
"TV Finom"
"TV Normál"
<Běžný televizor>
„TV Super Fine“ (TV Nejl. kv.)
„TV Fine“ (TV Std.)
„TV Normal“ (TV Norm.)
• Scénu můžete zaznamenat v jednom ze čtyř rozlišení: „TV Super Fine“ (TV Nejl. kv.), „TV Fine“
(TV Std.), „TV Normal“ (TV Norm.), „Web Fine“ (Web Std.) nebo „Web Normal“ (Web Norm.). Čím
vyšší rozlišení, tím vyšší spotřeba paměti.
• Doby záznamu závisejí na kvalitě zaznamenávaného filmu. strana 34
• Rozlišení videa „Web Fine“ (Web std.) a „Web Normal“ (Web norm.) zaznamenává video
s poměrem stran 4:3, i když nastavíte 16:9.
47
volby pro záznam
Photo Resolution (Rozlišení fotografií)
U zaznamenávané fotografie lze zvolit rozlišení. Informace o kapacitě pro obrazy naleznete
na straně 45.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Photo Resolution“ (Rozlišení fotografií).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Photo Resolution
1696X960(16:9)
1.6M
848X480(16:9)
0.4M
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Obrazovkové
zobrazení
„1696x960 (16:9)“
Záznam v rozlišení 1696x960.
1.6M
„848x480 (16:9)“
Záznam v rozlišení 848x480.
0.4M
„1600x1200 (4:3)“
Záznam v rozlišení 1600x1200.
„800x600 (4:3)“
•
•
•
•
•
48
obsah
Záznam v rozlišení 800x600.
Fotografie nahrané kamerou se nemusí zobrazit na zařízení, které nepodporuje vysoké rozlišení.
Pro úpravy fotografií platí, že s vyšším rozlišením roste také kvalita obrazu.
Počet zaznamenatelných snímků závisí na prostředí záznamu. ➥strana 34
Snímky s vysokým rozlišením zabírají více paměti než snímky s nízkým rozlišením. Pokud je vybráno
vyšší rozlišení, je v paměti méně místa na ukládání fotografií.
Položky podřízené nabídky Rozlišení fotografie se liší podle toho, zda byl aktivován režim 16:9 Wide
(Šir. 16:9).
16:9 Wide (Šir. 16:9)
Pro nahrávání i přehrávání lze nastavit poměr stran obrazu na LCD monitoru (16:9/3:4).
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„16:9 Wide“ (Šir. 16:9).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
16:9 Wide
Off
On
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
16:9 Wide
Off
On
Exit
Položky podřízené nabídky
položka
obsah
„Off“
(Vypnout)
Vypíná funkci. Zobrazí snímek s poměrem stran 4:3.
Vyberte pro použití standardního poměru stran 4:3 na
obrazovce.
„On“
(zapnout)
Záznam a zobrazení s poměrem stran 16:9.
Obrazovkové
zobrazení
-
• Před nahráváním nastavte poměr stran. Výchozí nastavení je „16:9 Wide : ON“
(Šir. 16:9 : zapnout).
• Rozlišení videa „Web Fine“ (Web std.) a „Web Normal“ (Web norm.) zaznamenává video s
poměrem stran 4:3, i když nastavíte 16:9.
49
volby pro záznam
White Balance (Vyvážení bílé)
Tato videokamera automaticky přizpůsobuje barevné podání subjektu. Záznam v přirozených
barvách můžete provádět v závislosti na objektu a podmínkách osvětlení.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„White Balance“ (Vyvážení bílé).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
„Auto“
(Automaticky)
Automatické nastavení vyvážení bílé
„Daylight“
(Denní světlo)
Řídí vyvážení bílé podle venkovního osvětlení.
„Cloudy“
(Oblačno)
„Fluorescent“
(Zářivka)
„Tungsten“
(Žárovka)
„Custom WB"
(Uživatelské VB)
50
obsah
Nastavení pro zataženou oblohu nebo oblast se slabým osvětlením.
Nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
Nastavení pro místa osvětlená žárovkou, nebo jasně osvětlená místa, jako je
fotografické studio.
Ruční nastavení vyvážení bílé, aby odpovídalo zdroji světla nebo situaci.
Obrazovkové
zobrazení
-
Nastavení vyvážení bílé ručně
1. Vyberte volbu „Custom WB“ (Uživatelské VB).
Zobrazí se indikátor (
vyvážení bílé).
) a zpráva „Set White Balance“ (Nastavení
T
2. Zaměřte bílý předmět, jako například kus papíru tak, aby vyplnil celý
monitor. Použijte předmět, který není průhledný.
• Pokud není předmět, který vyplňuje monitor, správně zaostřený, upravte
zaostření pomocí funkce „Manual Focus“ (Manuál ostření)strana 58
3. Stiskněte tlačítko OK.
•
Aplikuje se nastavení vyvážení bílé a zobrazí se indikátor (
Silný bílý papír
W
•
Y 0:0
0:0
0 [47
STB
Set
Wh
Y
STBY
STB
Exi
ite
Bal
5Mi
anc
n]
9
999
VIE
W
1.6M
e.
Set
t
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
).
1.6M
Set White Balance.
4. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Pochopení vyvážení bílé:
Exit
Set
Vyvážení bílé (VB) je proces odstranění nerealistických barevných odstínů, takže se předměty, které se jeví
bílé, vykreslí na fotografii bíle. Správné vyvážení bílé musí vzít v úvahu „barevnou teplotu“ zdroje světla, která
se týká relativní teploty nebo chladu bílého světla.
• Subjekt lze zaznamenávat za nejrůznějších světelných podmínek v interiéru (přirozené světlo,
zářivkové světlo, světlo svíčky, atd.). Protože se barevná teplota liší v závislosti na zdroji světla,
bude zbarvení subjektu záviset na nastaveních vyvážení bílé. Tuto funkci použijte pro dosažení
přirozenějšího výsledku.
• Když nastavíte vyvážení bílé ručně, objekt, který vyplní obrazovku musí být bílý, jinak
videokamera nemusí detekovat příslušnou hodnotu nastavení.
• Přizpůsobená nastavení zůstávají, dokud vyvážení bílé nenastavíte znovu.
• Za normálních podmínek v exteriérech je možné, že dosáhnete lepších výsledků s nastavením „Auto“.
• Pro jasné a přesné nastavení zrušte funkci digitálního zoomu.
• Při změně světelných podmínek nastavte vyvážení bílé znovu
51
volby pro záznam
Aperture (Clona)
Videokamera nastavuje clonu automaticky v závislosti na objektu a podmínkách záznamu. Clonu můžete
také nastavit ručně podle vašich preferencí.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Aperture“ (Clona).
STBY 0:00:00 [475Min]
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
„Auto“
(Automaticky)
„Manual“ (Ručně)
Auto
Manual
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Aperture
STBY 0:00:00 [475Min]
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
Nastaví hodnotu clony automaticky.
-
Nastaví hodnotu clony ručně.
FX.X
Aperture
Auto
Manual
Exit
Nastavení clony ručně:
1. Vyberte položku „Manual“ (Ručně)
2. Pomocí Ovládacího joysticku (/) vyberte hodnotu clony.
• Svou volbu potvrdíte stiskem tlačítka OK.
• Hodnotu expozice lze nastavit v rozsahu „F1.8“ až „F22.“
• Pokud nastavíte clonu na ruční, bude zaznamenaný obraz tím
tmavší, čím větší bude clona.
Ruční clona se doporučuje v následujících situacích
52
Lze nastavit mezní hodnotu clony, aby bylo možné řídit množství světla,
které dosáhne snímacího senzoru.
Hodnotu clony je třeba upravit v následujících případech:
• Při natáčení za použití osvětlení zezadu nebo když je pozadí příliš světlé.
• Při natáčení na přirozeně odrazivém pozadí, jako například na pláži
nebo při lyžování.
• Když je pozadí příliš tmavé (například nočn scenérie).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Manual Aperture
F5.6
Exit
Adjust
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
F5.6
1.6M
Shutter Speed (Rychlost závěrky)
Tato digitální kamera automaticky nastavuje čas závěrky podle jasu subjektu.
Čas závěrky můžete také nastavit ručně v závislosti na podmínkách scény.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Shutter Speed“ (Rychlost závěrky).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
Shutter Speed
Auto
Manual
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Shutter Speed
Položky podřízené nabídky
Auto
Manual
Položka
„Auto“
(Automaticky)
„Manual“ (Ručně)
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
Nastaví hodnotu clony automaticky.
-
Čas závěrky lze nastavit na hodnoty 1/50, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 nebo
1/10000.
1/XXX
Exit
Ruční nastavení času závěrky:
1. Vyberte položku „Manual“ (Ručně)
2. Pomocí Ovládacího joysticku (/) vyberte rychlost závěrky.
• otvrďte vybrané nastavení rychlosti závěrky stiskem tlačítka OK.
• Rychlost závěrky lze nastavit v rozmezí 1/50 – 1/10 000.
• Pro zachycení rychlého pohybu objektu nastavte vyšší
rychlost závěrky. Pokud má záznam budit dojem celkového
rychlého pohybu, nastavte nižší rychlost závěrky.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Manual Shutter
1/500
Exit
Adjust
OK
53
volby pro záznam
Doporučené časy závěrky při záznamu:
Čas závěrky
1/50
1/120
1/250, 1/500, 1/1000
1/2000, 1/4000, 1/10000
podmínky
Čas závěrky je zafixován na 1/50 sekundy. Černé pásy, které se obvykle
objevují při záběrech televizní obrazovky, se zúží.
Čas závěrky je zafixován na 1/120 sekundy. Halové sporty, například
košíková. Sníží se blikání, které nastává při snímání pod fluorescentním
světlem nebo rtuťovou výbojkou.
Jedoucí vozidla, vlaky nebo jiné rychle se pohybující objekty, například
horská dráha.
Venkovní sporty, například golf a tenis.
Nemiřte na Slunce. Tato činnost může způsobit poškození videokamery.
Slunce snímejte, jen když svítí slabě, např. za soumraku.
•
•
54
Při vyšší rychlosti závěrky nemusí obraz vypadat plynule.
Při snímání rychle se pohybujících objektů doporučujeme vyšší rychlost závěrky.
Upozorňujeme, že vyšší rychlost závěrky poskytne tmavší obraz. Při vyšší rychlosti (kratším
čase) závěrky dopadá na snímač méně světla.
EV (Hodnota expozice)
Digitální kamera obvykle nastavuje expozici automaticky. Expozici můžete také nastavit ručně
v závislosti na podmínkách záznamu.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„EV“ (Hodnota expozice).
2. Stiskněte tlačítko OK.
3. Pohybem Ovládacího joysticku (/) nastavte expozici,
zatímco si obrázek prohlížíte na LCD displeji.
- Hodnotu expozice lze nastavit v rozsahu „-2.0“ až „+2.0“.
- Pokud nastavíte expozici na ruční, bude zaznamenaný obraz
tím jasnější, čím větší bude expozice.
4. Svou volbu potvrdíte stiskem tlačítka OK.
- Aplikuje se nastavení hodnoty expozice a zobrazí se indikátor
(
) a hodnota nastavení.
- Chcete-li zrušit ručně nastavenou hodnotu expozice, vyberte
v kroku 3 hodnotu „0“.
STBY 0:00:00 [475Min]
EV
Adjust
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
EV
0
Understanding EV(Exposure Value)
Hodnota expozice je celkové množství světla, kterému je povoleno dopadat na fotografické
médium (fotografický film nebo snímací senzor) během procesu pořizování fotografií i videa.
Ruční expozice se doporučuje v následujících situacích:
-
Při natáčení za použití zadního osvětlení nebo když je pozadí příliš světlé.
Při natáčení na přirozeném reflektivním pozadí, jako například na pláži nebo při
lyžování.
Když je pozadí příliš tmavé nebo předmět je jasný..
• Expozici lze nastavit také ve zkrácené nabídce. strana 26
• Čas závěrky se automaticky nastavuje podle hodnoty EV.
55
volby pro záznam
C.Nite
Ovládáním závěrky nebo jasnějším obrazem můžete docílit toho, že se zaznamenávaný objekt jeví na
tmavých místech ve zpomaleném pohybu bez zhoršení barev.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „C.Nite“.
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
C.Nite
Off
Auto
1/25
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
Položka
C.Nite
Obsah
„Off“ (Vypnout)
Vypíná funkci.
„On“ (zapnout)
- Provede se kompenzace protisvětla.
- Kompenzace protisvětla subjekt rychle
zesvětlí.
„1/25“
Zaznamená jasnější obraz rozšířením
rozsahu nízkých rychlostí na 1/25.
„1/13“
Zaznamená jasnější obraz zafixováním
rychlostí závěrky na 1/13 v tmavých
místech.
Obrazovkové
zobrazení
-
Off
Auto
1/25
Exit
Při používání funkce barevné noční závěrky budou záběry připomínat efekt zpomaleného filmu.
Krom toho probíhá ostření pomalu a na monitoru se mohou objevit bílé tečky – nejedná se o závadu.
56
Focus (Zaostření)
Videokamera obyčejně provádí zaostření na subjekt automaticky (automatické ostření). Po zapnutí
videokamery se vždy nastaví automatické ostření. Objekt můžete také zaostřit ručně v závislosti na
podmínkách záznamu.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „Focus“
(Zaostření).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
0:00:00 [475Min]
[475Min]
STBY 0:00:00
STBY
Focus
Auto
Face Detection
Manual
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Obsah
„Auto“
(Automaticky)
Ve většině situací je výhodnější použít
funkci automatického ostření, protože
umožňuje koncentraci na kreativní stránku
záznamu.
„Face Detection“
(Detek. obličeje)
Zaznamenává za optimálních podmínek
automatickým detekováním obličejů.
„Manual“
(Ručně)
V určitých podmínkách, v nichž je automatické
ostření obtížné a/nebo nespolehlivé, bude
nutno použít ruční ostření.
Obrazovkové
zobrazení
STBY 0:00:00 [475Min]
Focus
Auto
Face Detection
-
Manual
Exit
Face Detection (Detek. obličeje)
Tato funkce rozpozná tvary podobné lidskému obličeji a automaticky
nastaví zaostření, barvu a expozici. Také nastaví podmínky
nahrávání optimálně pro detekovaný obličej.
• Přesunem ovládacího joysticku (/) vyberte možnost „Face
Detection“ (Detek. obličeje) a stiskněte tlačítko OK.
- Přístroj detekuje obličej a zobrazí kolem něj rámeček. Zobrazení
detekovaného obličeje je automaticky optimalizováno.
•
•
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Indikátory detekce obličeje ( ) a rámeček detekce obličeje (
) nejsou zaznamenány.
Orámování obličeje osoby při zapnutí detekce obličeje automaticky upraví zaostření a
expozici na optimální hodnoty.
Při některých podmínkách nahrávání nemusí detekce obličeje fungovat.
Rámeček detekce obličeje se může objevit i kolem objektu, který lidský obličej pouze
připomíná. Pokud k tomu dojde, vypněte funkci detekce obličeje.
Funkce detekce obličeje nepracuje při zabírání obličeje z profilu nebo při nedostatečném
osvětlení. Obličeje je nutné zabírat přímo zepředu nebo zajistit dostatečné osvětlení.
57
volby pro záznam
Ruční zaostření během záznamu:
Tato digitální kamera automaticky zaostří od blízkého subjektu až po nekonečno.Ovšem správného
zaostření se nemusí podařit dosáhnout, v závislosti na podmínkách záznamu. V tomto případě
použijte režim ručního ostření.
1. Přesunem Ovládacího joysticku (/) zvolte „Manual Focus“
(Manuál. ostření).
• Zobrazí se indikátor nastavení ručního ostření.
2. Přesunem Ovládacího joysticku (/) zvolte požadovaný indikátor a
nastavte zaostření, pak stiskněte tlačítko OK.
• Uplatní se ruční nastavení zaostření a zobrazí se
indikátor ( ).
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
Manual Focus
Zaostření na bližší objekt
Chcete-li zaostřit na bližší objekt, přesuňte Ovládací
joystick ().
< Bližší subjekt >
< Vzdálenější subjekt >
Zaostření na vzdálenější objekt
Chcete-li zaostřit na vzdálenější subjekt, stisknutím Ovládacího tlačítka, Přesunem Ovládacího joysticku ().
•
•
Po ukončení zaostřování se mezi indikátory objeví ikona bližšího nebo vzdálenějšího objektu (
Upravená hodnota se uplatní hned poté, co pomocí Ovládacího joysticku (/)
nastavíte zaostření.
/
ostření se doporučuje v následujících situacích:
• Objekt je tmavý.
• Příliš silný jas pozadí
• Snímání subjektu přes znečištěné nebo vlhké sklo
• Subjekt s hustými vodorovnými nebo šikmými pásy
• Vzdálený subjekt za drátěným plotem v popředí
• Stěny, atmosféra nebo jiný subjekt s nízkým kontrastem
• Subjekt vyzařující nebo odrážející světlo
• Zaostření na subjekt, který je poblíž okraje záběru
•
•
•
•
58
Zaostření lze snadno nastavit pomocí tlačítka zkratky. ➥ stranách 26~27
Ruční zaostřování se zaměřuje na bod v zabírané scéně, zatímco automatické
zaostřování se automaticky zaměřuje na oblast ve středu.
Funkci zoom využijte k zachycení požadovaného záběru dříve, než zaostříte. Pokud
použijete funkci zoom po ručním zaostření, musíte zaostřit znovu.
Před ručním zaostřením zkontrolujte, zda je funkce „Digital zoom“ (Digitální zoom)
vypnuta. Když je položka „zoom Type“ (Typ zoomu) nastavena na hodnotu „Digital
zoom“ (Digitální zoom), nebude ruční zaostření přesné. Vypněte „Digital zoom“
(Digitální zoom). ➥ strana 63
)
Anti-Shake (HDIS) (Protiotřesová ochrana (HDIS))
Použijte funkci Anti-Shake (Protiotřesová ochrana) (HDIS: Electronic Image Stabilizer) pro kompenzaci
nestabilních snímků způsobených otřesy videokamery.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Anti-Shake (HDIS)“ Protiotřesová ochrana (HDIS).
STBY 0:00:00 [475Min]
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
Položka
„Off“ (Vypnout)
„On“ (Zapnout)
Tip
Anti-Shake(HDIS)
Obsah
Deaktivuje funkci..
Funkce Anti-Shake(HDIS) (Protiotřesová
ochrana(HDIS)) je aktivována, aby zabránila
otřesům kamery.
Obrazovkové
zobrazení
-
Off
On
Exit
Funkci Protiotřesová ochrana použijte v následujících případech;
•
•
•
•
Nahrávání s intenzivním využíváním zoomu
Záznamu snímku malého objektu zblízka
Záznamu za chůze nebo pohybu
Záznamu skrz okno, zevnitř automobilu
• Režim SMART AUTO automaticky nastavuje funkci „Anti-Shake(HDIS)“ (Protiotřesová
ochrana (HDIS)) na Zap.
• Velké otřesy videokamery nelze zcela opravit, i když je nastavena funkce „Anti-Shake (HDIS):
On (Protiotřesová ochrana: Zap.)“. Držte videokameru pevně oběma rukama.
• Pokud je tato funkce nastavena na „On (Zapnout)“, může se aktuální pohyb objektu a pohyb
zobrazený na monitoru mírně lišit.
• Při záznamu v tmavém prostředí při vysokém zvětšení, zatímco je tato funkce nastavena na
„On (Zapnout)“, se mohou objevit následné obrazy. V tomto případě doporučujeme použití
stativu (není součástí dodávky) a přepnutí funkce „Anti-Shake(HDIS) (Protiotřesová
ochrana(HDIS))“ na „Off (Vypnout)“.
59
volby pro záznam
Digital Effect (Digitální efekt)
Použití funkce digitálního efektu poskytne vašim záznamům kreativní obohacení.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Digital Effect“ (Digitální efekt).
STBY 0:00:00 [475Min]
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Digital Effect
Off
BLK&WHT
Sepia
Exit
Příklady 10 možností digitálního efektu
„Off“ (Vyp.)
„BLK&WHT“ (Černobílá)
„Sepia“ (Sépie) (
)
Tento režim dodává
záběrům červenohnědé
zabarvení.
„Negative“
„Art“
„Emboss“
„Mosaic“
(Mozaika) ( )
V obrazu se objeví
mozaiková maska.
„Mirror“ (Zrcadlově) (
„Pastel“ (
„Cosmetic“
Vypíná funkci.
(Výtvarný) (
)
Přidá do obrazu
umělecké efekty.
)
Tento režim vytvoří bledý
pastelový efekt.
„Step printing“
(Stroboskop) ( )
Technika záznamu
obrazu po částech.
60
( )
Obraz se změní na černobílý
(Negativ) ( )
Převrácení barev a jasu,
vytvoření vzhledu negativu.
(Reliéf) ( )
Tento režim vytvoří 3D efekt
(reliéf).
)
This mode cuts the Tento
režim rozdělí obraz na
polovinu a druhou zrcadlově
otočí.
(Kosmetika) ( )
Tento režim pomáhá
korigovat vady pleti.
Fader (Stmívač)
Pomocí speciálních efektů, například rozetmíváním na začátku scény nebo zatmíváním na konci scény,
můžete svým záznamům dodat profesionální vzhled.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Fader“ (Stmívač).
STBY 0:00:00 [475Min]
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
Fader
Off
In
Out
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
Fader
Položka
„Off“ (Vypnout)
„In“ (Rozetmít)
„Out“ (Zatmít)
„In-Out“
(Stmít a roztmít)
Obrazovkové
zobrazení
Obsah
-
Vypíná funkci.
Off
In
Out
Exit
Po zahájení záznamu se ihned provede efekt
Rozetmít.
Po zahájení záznamu se ihned provede efekt
Zatmít.
Po zahájení záznamu se provede efekt
Rozetmít a po skončení efekt Zatmít.
Rozetmívání (asi 3 sekundy)
0
Zatmívání (asi 3 sekundy)
Tato funkce se po prvním použití zablokuje.
61
volby pro záznam
Wind Cut (Větrný filtr)
Pomocí funkce Větrný filtr můžete při záznamu zvuku ze zabudovaného mikrofonu snížit hluk větru.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Wind Cut“ (Větrný filtr).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Wind Cut
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
Off
On
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Položky podřízené nabídky
Položka
„Off“ (Vypnout)
„On“ (zapnout)
Wind Cut
Off
Obsah
Deaktivuje funkci.
Snižuje hluk větru při záznamu zvuku za
zabudovaného mikrofonu.
Obrazovkové
zobrazení
On
Exit
-
Pomocí funkce Větrný filtr také odstraníte společně s šumem větru i některé zvuky s nízkou frekvencí.
62
zoom Type (Typ zoomu)
Digitální videokamera disponuje třemi typy zoomu: optický, inteligentní a digitální zoom při nahrávání videa.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„zoom Type“ (Typ zoomu).
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Intelli-Zoom
Digital Zoom
STBY 0:00:00 [475Min]
Položka
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
„Optical zoom“
(optický zoom)
Je dostupný jen optický zoom max. 52x.
-
„Digital-Zoom“
(Digitální-zoom)
Optical Zoom
Exit
Položky podřízené nabídky
„Intelli-Zoom“
(Inteligentní-zoom)
Zoom Type
- Videokamera zvětší obraz na celou
plochu snímacího senzoru, aby
získala větší přiblížení bez ztráty
kvality obrazu.
- Inteligentní zoom je k dispozici až
do hodnoty 65x.
- Když je vybrána tato možnost,
videokamera automaticky přepne
na digitální zoom ve chvíli,
kdy se pokusíte o přiblížení
přesahující rozsah optického nebo
inteligentního zoomu.
- Digitální zoom je k dispozici až
do hodnoty 2200x.
SCENE
Zoom Type
Optical Zoom
Intelli-Zoom
Digital Zoom
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
1.6M
-
-
Tato pravá strana pruhu
zobrazuje oblast digitálního
zoomu. Po posunu ovladače
zoomu se objeví indikátor
zoomu.
• S pomocí digitálního zoomu je digitálně zpracovaný obraz větší než poměr inteligentního nebo
optického zoomu, takže se může rozlišení obrazu zhoršit.
• Při vyšší úrovni zoomu se může kvalita obrazu zhoršovat.
• Při maximálním zvětšení se může kvalita obrazu zhoršovat.
• Rozsah zoomu závisí na poměru stran obrazu.
63
volby pro záznam
Time Lapse REC (Časosběrný záznam)
Pomocí funkce časosběrného záznamu můžete naprogramovat vaši videokameru, aby automaticky zaznamenávala větší
počet snímků v určitém časovém období nebo během určitého časového intervalu mezi jednotlivými snímky. Například
můžete videokameru na stativu v režimu časosběrného záznamu nastavit tak, aby zachycovala snímky otevírání květu nebo
ptáka, který buduje hnízdo.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
Chcete-li provádět záznam v časosběrném režimu, musíte v nabídce nastavit
záznamový interval a celkový čas záznamu.
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/)  „Time Lapse
REC“ (Časosběrný záznam).
2. Pomocí Ovládacího joysticku (/) vyberte možnost „On“ (zapnout) a pak
stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se položky záznamového intervalu a celkového času záznamu.
(„Sec“ (sek): sekund, „Hr“(h.): hodin)
3. Pomocí Ovládacího joysticku (/) nastavte požadovaný interval (“Sec” (sek)).
4. Pomocí Ovládacího joysticku (/) přejděte na následující položku
nastavení, „Hr“ (h), a stejným postupem nastavte požadovaný celkový
čas nahrávání.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Time Lapse REC
Off
On
: 1Sec
24Hr
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Time Lapse REC
Off
1
On
5. Stiskem tlačítka OK dokončete nastavení a stiskem tlačítka MENU opusťte
nabídku.
=
Exit
Sec
Move
Set
0:00:00 [475Min]
1 Sec /
Hr
9999
Položky podřízené nabídky
„Off“ (Vypnout)
Obsah
Deaktivuje funkci.
•
„On“ (zapnout)
•
64
Recording Interval (Interval záznamu) („Sec (s)“): Obrázek objektu je snímán
v zadaném intervalu. Obrázky jsou zachycovány jeden snímek po druhém v
určeném intervalu a ukládány na ukládací médium. 1  3  5  10  15  30
sekund
Celkový čas záznamu („Hr (h)“): Celkový čas od začátku do konce
záznamu. 24  48  72  ∞ (hodin)
1.6M
Time Lapse Recording
6. Po nastavení režimu časosběrného záznamu stiskněte tlačítko Spuštění/
zastavení záznamu. Časosběrný záznam se spustí.
• Časosběrný záznam se spustí.
• V každé scéně jsou zachyceny snímky v závislosti na vybrané celkové
době nahrávání a intervalu nahrávání.
Položka
Hr
Hr
Obrazovkové
zobrazení
-
Příklad časosběrného záznamu
Celkový čas záznamu
Záznamový interval
Čas pro záznam na
ukládací médium (video
časosběrného záznamu)
Funkce časosběrného záznamu zaznamenává snímky v předem stanoveném intervalu po celou dobu
zaznamenávání a vytváří tak video závislé na čase.
Časosběrný záznam je vhodný například pro filmování následujícího:
- Rozkvétající květiny
- pták, který si staví hnízdo
- Oblaka převalující se na obloze
0:00:00/0:01:55
0:00:38/0:01:55
100-0001
0:01:16/0:01:55
100-0001
0:01:54/0:01:55
100-0001
100-0001
• Režim časosběrného záznamu je ukončen po dokončení záznamu. Pokud chcete spustit další
časosběrný záznam, opakujte kroky 1 – 5.
• Nasnímání 25 po sobě jdoucích obrázků vytvoří video v délce 1 sekundy. Protože je minimální délka
videa uloženého do paměti jedna sekunda, položka Interval určuje, jak dlouhé musí být časosběrné
zaznamenávání. Například, pokud nastavíte interval na „30 Sec (30 s)“, časosběrné zaznamenávání
musí trvat alespoň 13 minut, aby se zaznamenala minimální délka videa 1 sekunda (25 snímků).
• Jakmile časosběrné zaznamenávání dokončí záznam pro celkovou dobu záznamu, přepne se do
pohotovostního režimu.
• Stiskněte tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, pokud chcete zastavit časosběrný záznam.
• Během časosběrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (němý záznam)
• Pokud záznam videa zaplní 1,8 GB ukládací paměti, automaticky se v tomto bodu spustí nový
soubor záznamu.
• Pokud dojde k vybití baterie během časosběrného záznamu, uloží se záznam až do tohoto
bodu a provede se přepnutí do pohotovostního režimu. Po chvíli se zobrazí zpráva o vybití
baterie a prvede se automatické vypnutí.
• Pokud není dost místa na ukládacím médiu během časosběrného zaznamenávání, po naplnění
dostupné kapacity se přístroj přepne do pohotovostního režimu.
• Při použití funkce časosběrného záznamu doporučujeme použít napájecí adaptér.
• Při spuštění časosběrného záznamu zabliká na obrazovce zpráva „Time Lapse Recording“
(Časosběrný záznam) a obraz se jeví jako zastavený. To je normální projev provozu. Neodpojujte
zdroj napájení ani nevyjímejte z videokamery paměťovou kartu.
65
volby pro záznam
Guideline (Vodící linky)
Tato videokamera poskytuje 3 typy vodících linek, které vám pomáhají nastavit vyváženou
kompozici snímku na obrazovce.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Vyberte režim nahrávání (
/
) stiskem tlačítka MODE. strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Guideline“ (Vodící linky).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
„Off“
(Vyp.)
„Cross“
(Kříž)
„Grid“ (Mřížka)
„Safety Zone“
(Bezpečná zóna)
SCENE
Off
Cross
Grid
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Položky podřízené nabídky
Položka
STBY 0:00:00 [475Min]
Guideline
SCENE
Guideline
Obsah
Vypíná funkci.
Zaznamená subjekt uprostřed záběru
pomocí té nejběžnější kompozice při
záznamu.
Obrazovkové
zobrazení
-
Off
Cross
Grid
Exit
STBY 0:00:00
Používá se k záznamu subjektu ve
vodorovné nebo svislé kompozici nebo z
velké blízkosti.
Zaznamenává subjekt v rámci bezpečnostní
zóny, která zabraňuje odstřižení při úpravách
ve formátu 4:3 pro levý a pravý okraj a 2,35:1
pro horní a spodní okraj. Pokud chcete mít v
jedné scéně více subjektů, správné velikosti,
nastavte „Safety Zone“ (Bezpečnostní zóna).
• Umístěte objekt na průsečík vodících linek a vyvažte kompozici snímku.
• Vodící linky na obrazovce se naobjeví na vlastních zaznamenaných snímcích.
66
[475Min]
9999
1.6M
volby pro přehrávání
POLOŽKY NABÍDKY
• Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na provozním režimu.
• Postup přehrávání filmového snímku a použití tlačítek viz strany 40-43.
• Podrobnosti ohledně položek nabídky během přehrávání viz strany 67-78.
 : Je možné
 : Není možné
Položky nabídky přehrávání
Video (
)
Foto (
)
Výchozí hodnota
Strana

Normal View
(Normální
zobrazení)
68


Play All
(Přehrát vše)
69
Protect (Chránit)




Story-Board Print (Tisk scénáře)


Copy * (Kopírovat)


Divide (Rozdělit)


-
70
71
72
74
75
Combine (Spojit)
(Thumbnall Index view only)
Položky
Multi View Option (Thumbnail index view
only)
(Možn. vícenás. zobr.)

Play Option (Možn. přehrávání)
Delete (Odstranit)
Edit
(Upravit)


-
76
Slide Show (Prezentace)


Slide Show Option (Možnosti prezentace)


File Info


Settings (Nastavení)


-
77
78
78
79
• Položky označené * jsou k dispozici pouze u modelů SMX-F43/F44.
• Režimy zobrazení náhledů a zobrazení jediné položky používají stejné postupy nastavení
funkcí, ale jejich jednotlivé možnosti se liší.
67
volby pro přehrávání
Možn. vícenás. zobr.
Možnost vícenásobného zobrazení umožňuje seřazení náhledů nahraného videa a fotografií podle
různých kritérií.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Multi View Option“ (Možn. vícenás. zobr.).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
„Normal View“
(Normální zobrazení) „Date View“
(zobrazit datum)
Normal View
Date View
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Normal View
Multi View Option
Obsah
Náhledy video souborů jsou postupně
zobrazeny v pořadí podle času záznamu.
Náhled naposledy zaznamenaného nebo
přehraného souboru je zvýrazněn.
Zaznamenané soubory budou v náhledech
seřazeny podle data záznamu.
Obrazovkové
zobrazení
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
-
Play
<Normální zobrazení>
Date View
01/01/2010
1/10
3. Pomocí Ovládacího joysticku (///) lze vybrat setříděnou
položku.
0:10:31
Photo
Date
<Zobrazit datum>
Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovce zobrazení náhledů.
68
Play
Play Option (Možnosti přehrávání)
Můžete nastavit specifický styl přehrávání podle vaší preference.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Play Option“ (Možnosti přehrávání).
Normal View
Play Option
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Play All
Play One
Repeat All
A
Exit
Normal View
Položky podřízené nabídky
Položka
„Play All“
(Přehrát vše)
Play Option
Play All
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
Přehrává od vybraného filmového snímku až
po poslední filmový snímek.
„Play One“
(Přehrát jeden)
Zvolený filmový snímek se přehraje.
„Repeat All“
(Opakovat vše)
Přehrají se opakovaně všechny filmové
snímky.
„Repeat One“
(Opakovat jeden)
Zvolené filmové snímky se přehrají
opakovaně.
Play One
Repeat All
A
Exit
A
69
volby pro přehrávání
Delete (odstranit)
Záznamy můžete mazat jeden po druhém nebo najednou.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání (
).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Pomocí Ovládacího joysticku (/) 
„Delete“ (Odstranit).
2. Přesunem ovládacího joysticku (/), vyberte požadovanou volbu a pak
stiskněte tlačítko OK.
Normal View
Delete
Select Files
All Files
Exit
Položky podřízené nabídky
Delete
Položka
Obsah
Odstraní jednotlivý zvolený filmový snímek
(nebo fotografii).
- Chcete-li odstranit jednotlivé filmové snímky
nebo fotografie, vyberte požadované filmové
snímky (nebo fotografie) stisknutím tlačítka
„Select Files“
OK. A pak stiskněte tlačítko MENU pro
(Vybrat soubory)
odstranění souborů.
- U vybraných filmových snímků nebo fotografií
se zobrazí indikátor ( )
- Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi
výběrem a zrušením výběru.
„All Files“
Odstraní jednotlivý zvolený filmový snímek
(Všechny soubory) (nebo fotografii).
Obrazovkové
zobrazení
0:00:55
Delete
1/10
Move
Cancel
-
-
3. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací výběrová
nabídka. V tomto případě vyberte požadovanou položku nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/) a tlačítka OK.
• Bude odstraněn vybraný soubor.
• Odstraněný soubor nelze obnovit.
• Během odstraňování souborů neodpojujte napájecí adaptér ani nevyjímejte paměťovou kartu,
jinak hrozí poškození ukládacího média.
•
•
•
•
70
Chcete-li důležité snímky zajistit před náhodným odstraněním, aktivujte ochranu snímku. strana 71
Chráněné snímky nelze odstranit. Chcete-li odstranit chráněný snímek, zrušte nejprve jeho ochranu.
Pokud je aktivována ochrana proti zápisu na paměťovou kartu, nelze provést odstranění. strana 32
Můžete také naformátovat ukládací médium a odstranit všechny snímky najednou. Uvědomte si, že
budou vymazány všechny soubory a data včetně chráněných souborů.
• Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí mazání fungovat. Doporučujeme používat napájecí
adaptér, aby se předešlo výpadku napájení během mazání.
Protect (chránit)
• Důležité fi lmové snímky nebo fotografi e můžete chránit před náhodným smazáním.
• Chráněné snímky nebudou vymazány, dokud nezrušíte jejich ochranu nebo nezformátujete paměť.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Pomocí Ovládacího joysticku (/) 
„Protect“ (Chránit).
2. Přesunem ovládacího joysticku (/), vyberte požadovanou volbu a pak
stiskněte tlačítko OK.
„Select Files“
(Vybrat soubory)
„All On“ (Vš.zp.)
„All Off“
(Vš.vp.)
Select Files
All On
All Off
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Normal View
Protect
Obsah
Chrání zvolené filmové snímky nebo fotografie před
odstraněním.
- Chcete-li chránit jednotlivé filmové snímky
nebo fotografie, vyberte požadované filmové
snímky (nebo fotografie) stisknutím tlačítka
OK. A pak stiskněte tlačítko MENU pro
potvrzení.
- U vybraných filmových snímků nebo fotografií
se zobrazí indikátor (
).
- Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi
výběrem a zrušením výběru.
Chrání všechny filmové snímky (nebo fotografie).
Zruší ochranu všech filmových snímků nebo
fotografií.
Obrazovkové
zobrazení
Protect
0:00:55
Protect
1/10
Move
Cancel
-
-
3. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací výběrová
nabídka. V tomto případě vyberte požadovanou položku nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/) a tlačítka OK.
• Chráněné filmové snímky (nebo fotografie) budou při zobrazení označeny indikátorem ( ) .
• Pokud je ochranná západka paměťové karty přesunuta do polohy LOCK, ochranu snímků nelze nastavit.
71
volby pro přehrávání
Story-Board Print (Tisk scénáře)
Pomocí tisku scénáře můžete vytvořit výtah ze svého filmu, obsahující stručný nástin děje. Tato funkce zachytí
16 náhodně vybraných statických snímků z filmu a vytvoří z nich jeden statický snímek se 16 poli, který uloží na
ukládací médium. Tento obrázek představuje náhled vašeho filmu a pomáhá pochopit jeho příběh.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Pomocí Ovládacího joysticku ( (//OK) 
„Story-Board Print“ (Tisk scénáře)  „Select File“ (Vybrat soubory).
2. Pomocí Ovládacího joysticku (///) vyberte požadované filmové
snímky a stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na potvrzení.
3. Vyberte „yes“ (Ano).
• Soubory obrázkového scénáře se na LCD objeví asi 3 sekundy.
• Z vybraného videa je zachyceno 16 náhodně vybraných snímků, které
jsou uloženy na ukládací médium.
Normal View
Story-Board Print
Select File
Exit
Story-Board Print
0:59:59
Exit
1/10
Move
Select
• Snímky scénáře jsou zobrazeny s poměrem stran 4:3. Proto je možné, že snímek nebude na
displeji zobrazen celý. Na počítači se zobrazí celý snímek.
• Pomocí tlačítka VIEW lze zobrazit náhled obrázkového scénáře, který bude vytištěn.
strana 73
• Tisk scénáře nemusí zobrazit všech 16 i-snímků v následujícím případě:
- Nahrané video je příliš krátké. Pro výběr 16 i-snímků z filmu musí jeho délka přesahovat 8 sekund.
7
USING THE VIEW
VIEW
T
W
Tato funkce poskytuje náhled scénáře se 16
snímky vytvořeného z vybraného videa.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
videa a stiskněte dotykové tlačítko VIEW.
• 6 i-snímků se objeví na LCD obrazovce.
• 16 snímků z vybraného videa je vybráno náhodně.
• Chcete-li uložit obrázkový scénář na ukládací médium, stiskněte
tlačítko PHOTO (Foto). Poté můžete uložený obrázkový scénář
najít v režimu přehrávání fotografií. strana 43
VIEW
Normal View
0:00:55
Photo
Exit
1/10
Move
Play
Story-Board Print
T
W
1. Pomocí Ovládacího joysticku (///) vyberte požadovaná
• V následujícím případě nelze extrahovat se všemi 16 zmenšeninami i-snímků:
- Nahrané video je příliš krátké. Pro výběr 16 i-snímků z filmu musí jeho délka
přesahovat 8 sekund.
• Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovce zobrazení náhledů videa.
73
volby pro přehrávání
Copy (jen u modelů SMX-F43/F44)
• Filmy a fotografie uložené ve vestavěné paměti lze zkopírovat na externí paměťovou kartu s technologií flash.
• Při kopírování na paměťovou kartu nejsou odstraněny originály ve vestavěné paměti.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Pomocí ovládacího joysticku (/) 
„Copy“ (Kopírovat).
Normal View
Copy
2. Přesunem ovládacího joysticku (/), vyberte požadovanou volbu a pak
stiskněte tlačítko OK.
„Select Files“
(Vybrat
soubory)
„All Files“
(Všechny
soubory)
All Files
Exit
Položky podřízené nabídky
Položka
Select Files
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
Zkopíruje jednotlivé filmové snímky (nebo fotografie).
- Chcete-li zkopírovat jednotlivé filmové snímky
nebo fotografie, vyberte požadované filmové
snímky (nebo fotografie) stisknutím tlačítka OK.
- U vybraných filmových snímků nebo fotografií
se zobrazí indikátor ( ). A pak stiskněte
tlačítko MENU pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka OK přepínáte mezi
výběrem a zrušením výběru.
-
Zkopíruje všechny filmové snímky (nebo fotografie).
-
Copy
0:00:55
Copy
1/10
Move
Cancel
3. V závislosti na zvolené položce nabídky se zobrazí vyskakovací výběrová
nabídka.V tomto případě vyberte požadovanou položku nabídky pomocí
ovládacího joysticku (/) a tlačítka OK.
•
•
74
•
•
•
•
•
Soubor nelze kopírovat, pokud je na paměťové kartě nedostatek místa. Před tím, než budete pokračovat, odstraňte
nepotřebné soubory. strana 70
Lze kopírovat pouze takový počet souborů, jejichž celková velikost nepřesahuje velikost volného místa
na paměťové kartě. Pokud je celková velikost souborů, které chcete kopírovat, větší, než volné místo,
zobrazí se chybová zpráva.
Když není vložena paměťová karta, nemůžete provést funkci „Copy“ (Kopírovat).
Zkopírovaný snímek nebo fotografie nemá ochranu, i když byla pro původní snímek nastavena ochrana.
V závislosti na počtu souborů a jejich velikosti může kopírování trvat delší dobu.
Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí kopírování fungovat.
Při vyjmutí baterií nebo odpojení adaptéru střídavého napětí během kopírování souborů může dojít k
poškození paměťové karty.
Divide (Rozdělit)
Za účelem vymazání části, kterou nechcete, lze filmový snímek rozdělit na libovolný počet částí.
Filmové snímky se rozdělí na skupiny po dvou.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  ovládacího joysticku (/)  „Edit“
(Upravit).  ovládacího joysticku (//OK)  „Divide“ (Rozdělit).
2. Vyberte požadovaný filmový snímek pomocí ovládacího joysticku
(////OK).
• Vybraný filmový snímek se pozastaví.
3. Vyhledejte bod rozdělení pomocí Ovládacího joysticku (//OK).
4. Stiskem tlačítka MENU pozastavíte přehrávání v bodě rozdělení.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na potvrzení.
5. Vyberte „yes“ (Ano).
• Pokud chcete vymazat část filmového snímku, nejprve jej rozdělte a poté
vymažte snímek (část), které už nepotřebujete. Po rozdělení filmového
snímku můžete spojit ostatní požadované filmové snímky strana 76
• Druhý snímek rozděleného snímku se zobrazí na konci seznamu náhledů.
Normal View
Edit
Divide
Combine
Exit
Divide
0:00:55
Exit
1/10
Move
Select
0:00:27/0:00:55
100-0001
Divide
Divide
Play
Frame
Například: Za účelem vymazání části, kterou nechcete, lze filmový snímek rozdělit na dvě částí.
1. Před rozdělením
2. Snímek je rozdělen v bodě 30 sekund.
0~60 sekund
31~60 sekund
0~30 sekund
• Filmový snímek se rozdělí na dva.
3. Po odstranění
prvního snímku.
0~30 sekund
• Funkce Rozdělit není k dispozici za následujících okolností:
- Pokud je celkový zaznamenaný čas videa menší než 6 sekund.
- Pokud se pokoušíte rozdělit části, aniž byste ponechali počáteční a koncovou část v délce 3 sekundy.
- Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než přibl. 40 MB.
- Videa nahraná nebo upravená pomocí jiných zařízení.
• Chráněné snímky nelze odstranit. Abyste mohli snímek odstranit, musíte nejprve vypnout jeho
ochranu. strana 71
• Bod rozdělení se může posunout před nebo za označený bod o přibližně 0,5 sekundy.
75
volby pro přehrávání
Combine (Spojit)
Můžete spojit dva různé filmy.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku zmenšenin videa nebo fotografie. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  ovládacího joysticku (/)  „Edit“
(Upravit).  ovládacího joysticku (//OK)  „Combine“ (Spojit).
2. Vyberte požadovaný filmový snímek pomocí ovládacího joysticku
(////OK).
• U vybraných filmových snímků se zobrazí indikátor ( ).
• Pokud vyberete náhled snímku filmu, budete se přepínat mezi
náhledem snímku filmu, který je vybrán pro odstranění (na snímku se
objeví indikátor ( ) nebo není vybrán (indikátor ( ) ze snímku zmizí).
Normal View
Edit
Divide
Combine
Exit
Combine
0:01:03
6/10
1
3. Stiskněte tlačítko MENU.
• Zobrazí se zpráva s dotazem na potvrzení.
4. Vyberte „yes“ (Ano).
• Dva filmy jsou spojeny ve vybraném pořadí a obnoveny jako filmový
snímek.
• Miniatura prvního filmu se zobrazí ve spojeném filmu.
2
Combine
Cancel
Normal View
0:01:58
Photo
76
Move
2/9
Move
Play
• Funkce spojení není k dispozici za následujících okolností:
- Snímky, které mají rozdílná rozlišení (TV Nejl. kv./TV Std./TV Norm.
nebo Web Std./Web Norm.), nelze spojit.
- Snímky s rozdílnými poměry stran nelze spojit. (4:3 a širokoúhlý formát 16:9)
- Video soubor nahraný v režimu časosběrného záznamu a normální záznam nelze spojit.
- Pokud celková velikost souborů, které se mají spojit, přesahuje přibl. 1,8 GB.
- Pokud je zbývající kapacita paměti nižší než přibl. 40 MB.
- Pokud spojujete videa o stejném rozlišení, ale různé kvalitě, spojené video bude mít při
přehrávání nižší kvalitu. (Například, pokud spojíte videoklip v kvalitě „TV Super Fine“
(TV Nejl. kv.) s jiným klipem v kvalitě „TV Fine“ (TV Std.), ale se stejným rozlišením, bude mít
spojené video rozlišení a kvalitu „TV Fine“ (TV Std.).)
- Videa nahraná nebo upravená pomocí jiných zařízení.
• Nemůžete spojit chráněné filmy. Musíte nejprve funkci ochrany vypnout. strana 71
• Původní filmové snímky nebudou zachovány..
• Současně lze spojovat maximálně dva filmové snímky.
• Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovce zobrazení náhledů videa.
Slide Show (Prezentace)
Můžete automaticky přehrát všechny fotografie uložené na ukládacím médiu.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání ( ).
• Vyberte obrazovku náhledů fotografií. strana 40
1. Stiskněte tlačítko MENU  Ovládacího joysticku (/) 
„Slide Show“ (Prezentace). „Start“ (Spustiť).
2. Stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se indikátor (
) Prezentace bude spuštěna od aktuálního
snímku.
• Chcete-li prezentaci zastavit, znovu stiskněte OK.
• Pro návrat do zobrazení miniatur přesuňte páčku zoomu.
Normal View
100-0001
Video
1/10
Move
Full View
Normal View
Slide Show
Start
Exit
1/10
1.6M
100-0001
• Ve výchozím nastavení kamera ukládá 4 hudebních pozadí.
Při spuštění prezentace se přehrávají hudební pozadí v náhodném pořadí.
• Během přehrávání prezentace s hudebním doprovodem můžete změnit hlasitost Ovládacími
joysticku (/) .
77
volby pro přehrávání
Možnosti prezentace
Můžete sledovat prezentace s různými efekty.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim přehrávání (
• Vyberte obrazovku náhledů fotografií. strana 40
).
1. Stiskněte tlačítko MENU.  ovládacího joysticku (/) 
„Slide Show Option“ (Možnosti prezentace).
2. Přesunem ovládacího joysticku (///), vyberte požadovanou volbu
a pak stiskněte tlačítko OK.
Normal View
Slide Show Option
Interval
: 1Sec
Effect
: Off
Music
: On
Exit
Položky podřízené nabídky
Obrazovkové
zobrazení
Položka
Obsah
„Interval“
Nastavte interval přechodu snímků v prezentaci. (1 s nebo 3 s)
Pokud je položka „Effect“ (Efekt) nastavena na „On“ (zapnout),
prezentace zobrazuje snímky postupně.
Pokud je položka „Music“ (Hudba) nastavena na „On“ (zapnout), bude
prezentace přehrávána s hudbou na pozadí. (Hudba na pozadí je náhodně
vybírána z 4 uložených vzorových hudebních souborů.)
„Effect“ (efekt)
„Music“
(Hudba)
-
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
File Info (Info o souborech)
Lze zobrazit informace o snímku pro všechny snímky.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
• Stiskem tlačítka MODE vyberte režim Přehrávání(
). strana 24
1. Stiskněte tlačítko MENU. ovládacího joysticku (//OK) 
„File Info“ (Info o souborech)  „Select File“ (Vybrat soubory).
• Zobrazí se informace o vybraných souborech.
78
2. Vyberte požadovaný filmový snímek pomocí ovládacího joysticku
(////OK).
• Zobrazí se následující informace o zvoleném souboru.
- Date (Datum)
- Duration (Čas př.)
- Size (Velikost)
- Resolution(Rozlišení)
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Normal View
File Info
Select File
Exit
File Info
100VIDEO SDV_0001.MP4
Date
: 01/01/2010
Duration
: 00:00:55
Size
: 22.6MB
Resolution : TV Fine
Exit
OK
nastavení systému
POLOŽKY NABÍDKY (
)
Pro digitální kameru můžete nastavit datum/čas, jazyk OSD a nastavení zobrazení.
Nastavení položek nabídky (
Položky
Storage Type *
(Typ pam.)
Storage Info
(Info o pam.)
Format (Formátování )
File No.
(Číslo souboru)
Time Zone
(Časové pásmo)
Date/Time Set
(Nast. data/času)
Date Type (Typ data)
Time Type (Typ času)
Date/Time Display
(Zobr. data/času)
LCD Brightness
(Jas LCD)
LCD Colour (Barvy LCD)
Auto LCD Off**
(Auto vyp. LCD**)
Menu Design
(Design nabídky)
Transparency
(Průsvitnost)
Beep Sound (Pípnutí)
Shutter Sound *
(Zvuk závěrky)
Auto Power Off**
(Autom. vypnutí**)
PC Software
TV Display (Menu na TV)
Default Set
(Výchozí nast.)
Version (Verze)
Language
Demo (Ukáz)
•
•
•
•
Režim
(
)
/
záznamu
 : Je možné
 : Není možné
)
Režim přehrávání
(Zobrazení náhledů)
Režim přehrávání
(Pouze režim úplného
zobrazení snímku)
Video
Foto
Výchozí
hodnoty
Strana

Int. Memory
(Paměť)
80


-
80


-
81


Series (Série)
82
82
Video
Foto


















Home (Domácí)





-
84










-
84
24Hr
85





Off (Vypnout)
85





0
86





0
86





On (Zapnout)
87
87





Misty White
(Mlžná bílá)





0%
88





On (Zapnout)
88





On (Zapnout)
89





5 Min
89










On (Zapnout)
On (Zapnout)
90
90





-
91















English
On (Zapnout)
91
91
92
Tyto položky a výchozí hodnoty mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
Existují některé funkce, které v nabídce nemůžete aktivovat současně. Nemůžete vybrat šedé položky nabídky.
Položky označené * jsou k dispozici pouze u modelů SMX-F43/F44.
Položky označené ** jsou k dispozici, jen když je kamera napájena z akumulátoru..
79
nastavení systému
Storage Type (Typ pam.) (jen u modelů SMX-F43/F44 )
Filmové snímky a fotografie můžete ukládat do vestavěné paměti nebo na paměťovou kartu, takže byste měli před
začátkem záznamu nebo přehrávání zvolit požadované ukládací médium.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Nastavení“ 
STBY 0:00:00 [475Min]
Ovládacího joysticku (//OK)  „Storage Type“ (Typ pam.).
Settings
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí Ovládacího
:
Storage Type
joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
Storage Info
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku..
Format
SCENE
Položky podřízené nabídky
Exit
Položka
Obsah
„Int. Memory“
(Paměť)
Vybere jako ukládací médium zabudovanou
paměť. Můžete tak zaznamenávat nebo přehrávat
snímky v zabudované paměti.
„Card“ (Karta)
Obrazovkové
zobrazení
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Storage Type
Int. Memory
Storage Info
Card
Format
Jako ukládací médium vybere paměťovou kartu.
Můžete tak zaznamenávat nebo přehrávat
snímky na paměťové kartě.
Exit
Move
Select
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není možné je zvolit.V tom případě bude v nabídce potlačeno.
Storage Info (Info o pam.)
Zobrazuje informace o úložišti. Umožňuje zobrazení ukládacího média, využité místo a zbývající místo v paměti.
1.
2.
3.
4.
Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení) 
Ovládacího joysticku (//OK)  „Storage Info“ (Info o pam.).
Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí Ovládacího
joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
•
Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte požadovaný typ úložiště a
stiskněte tlačítko OK. (jen u modelů SMX-F43/F44)
Zobrazí se informace o vybraném typu úložiště.
•
Na displeji se zobrazí kapacita paměti vybraného úložiště a čas pro nahrávky
podle rozlišení videa.
•
Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte požadovanou informaci.
•
Po přečtení informace se stiskem tlačítka OK vraťte na předchozí obrazovku
nabídky.
Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
80
Format
File No.
:
Exit
Select
Storage Info
Storage : Card
• Used : 190MB
• Free
: 14.6GB
Move
OK
Storage Info
Položka
Obsah
„Int. Memory“
(Paměť)
(jen u modelů
SMX-F43/F44)
Obrazovkové
zobrazení
Zobrazuje informace o zabudovaném ukládacím médiu.
-
Zobrazuje informace o vložené paměťové kartě.
-
•
•
SCENE
Storage Info
Exit
Položky podřízené nabídky
„Card“
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
Web Fine
Web Normal
Exit
:
:
:
:
:
Move
379Min
469Min
613Min
469Min
613Min
OK
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit. V tom případě bude v nabídce potlačeno.
Ve zobrazení informací o úložišti můžete zkontrolovat velikost využité a dostupné paměti a zbývající čas nahrávání pro jednotlivá
rozlišení nahrávání. Požadované informace zobrazíte posouváním zobrazení pomocí Ovládacího joysticku (/).
Format (Formátování)
Tuto funkci použijte, pokud chcete úplně odstranit všechny soubory nebo opravit problémy na
ukládacím médiu.
PŘEDEM ZKONTROLUJTE!
Po naformátování se rychlost ukládacího média stabilizuje. Mějte na paměti, že formátování
odstraní z ukládacího média všechny soubory včetně chráněných a všechna nastavení se vrátí
na výchozí hodnoty.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Ovládacího joysticku (/) 
STBY 0:00:00 [475Min]
„Setting“ (Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) 
Settings
„Format“ (Formátování).
Storage Info
2. Vyberte požadované ukládací médium pomocí Ovládacího joysticku Format
:
File No.
(/) a stiskněte tlačítko OK. (jen u modelů SMX-F43/F44)
Exit
Select
3. Zobrazí se zpráva s dotazem na vaše potvrzení.
• Pomocí Ovládacího joysticku (//OK) vyberte možnost „Ano“.
4. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
SCENE
Položky podřízené nabídky
Položka
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
„Int. Memory
“ (Paměť)
(jen u modelů
SMX-F43/F44)
Naformátuje zabudované ukládací médium.
-
„Card“ (Karta)
Naformátuje paměťovou kartu.
-
• Během formátování záznamové médium nevyjímejte ani neprovádějte žádnou jinou
operaci (jako například vypnutí napájení). Také se ujistěte, že používáte dodaný
napájecí adaptér, protože záznamové médium se může poškodit, pokud se baterie
během formátování vybije.
• Pokud se záznamové médium poškodí, naformátujte je znovu..
• Neformátujte ukládací média na počítači ani jiném zařízení.
Ujistěte se, že formátujete ukládací médium na této videokameře.
• Naformátujte paměťovou kartu v následujících případech;
- před použitím paměťové karty
- paměťová karta naformátovaná/zaznamenaná na jiných zařízeních
- když tato videokamera nemůže číst paměťovou kartu
• Paměťová karta se zamknutou ochrannou západkou nebude naformátována.
• Pokud není vloženo žádné ukládací médium, není ho možné zvolit. V tom případě
bude v nabídce potlačeno.
• Formátování nelze provést, pokud baterie není dostatečně nabitá. Doporučujeme
používat napájecí adaptér, aby se předešlo výpadku napájení během formátování.
81
nastavení systému
File No. (Číslo souboru)
Čísla souborů se přiřazují v pořadí, v kterém byly soubory zaznamenány.
1.
Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení) 
Ovládacího joysticku (//OK)  „File No.“ (Číslo souboru).
2.
Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí Ovládacího
joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
Settings
3.
Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
File No.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Storage Info
Format
:
Exit
Položky podřízené nabídky
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Obrazovkové
zobrazení
nastavení
obsah
„Series“
(Série)
Přiděluje čísla souborů postupně, i když je paměťová
karta vyměněna za jinou, po zformátování i po
odstranění všech souborů. Číslování souborů začne od
začátku při vytvoření nové složky.
-
„Reset“
(Reset)
Nastaví číslo souboru na 0001 i po zformátování,
odstranění všech souborů nebo vložení nové
paměťové karty.
-
SCENE
SCENE
Settings
Storage Info
Series
Format
Reset
File No.
Exit
Move
Select
Když „File No.“ (Číslo souboru) nastavíte na „Series“ (Série), každému souboru je přiděleno jiné číslo, aby se
neopakovaly názvy souborů.Je to vhodné pro správu souborů v počítači.
Time Zone (Časové pásmo)
Digitální videokamera umožňuje při cestování snadné nastavení hodin na místní čas.
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení) 
Ovládacího joysticku (//OK)  „Time zone“ (Časové pásmo)”.
Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí Ovládacího
joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Format
File No.
:
Time Zone
:
Exit
Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
nastavení
„Home“
(Domácí)
82
„Visit“ (Návš.)
obsah
Datum/čas se uplatní podle nastavení v nabídce
„Date/Time Set“ (Nast data/času). Toto nastavení
vyberte při prvním použití videokamery nebo při vracení
hodin na datum a čas vašeho domova.
Při návštěvě jiného časového pásma lze takto použít
místní čas, aniž by bylo nutné změnit nastavení času pro
domov. Hodiny se nastaví podle časového rozdílu.
Obrazovkové
zobrazení
Settings
Format
Home
File No.
Visit
Time Zone
-
Exit
Move
Select
Nastavení hodin na místní čas („Visit" (Návš.))
Při cestování můžete snadno nastavit hodiny na místní čas.
1. Přesunem Ovládacího joysticku (/) vyberte volbu „Time zone“
(Časové pásmo) v režimu nastavení a pak stiskněte tlačítko OK.
• Zobrazí se obrazovka časových pásem
Visit
London, Lisbon
2. Pomocí Ovládacího joysticku (//OK), vyberte možnost „Visit“ (Návš.) a poté
pomocí Ovládacího joysticku (/).
• Můžete porovnat časový rozdíl mezi „Home“ (Domácí) a „Visit“ (Návš.).
3.
Home:[Home 00:00]
01/JAN/2010 00:00
Back
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
Stisknutím tlačítka OK potvrďte.
• Hodiny se nastaví podle místního času.
9999
1.6M
Čas a datum lze nastavit také pomocí nabídky nastavení „Date/Time
set“ (Nast. data/času) v nabídce „Settings“ (Nastavení).strana 84
Města použitá pro nastavení časového pásma
Města
Časové
pásmo
Města
Časové
pásmo
London, Lisbon
Rome, Paris, Berlin, Stockholm,
Madrid, Frankfurt
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara
Moskva, Riyadh
Tehran
Abu Dhabi, Muscat
Kabul
Tashkent, Karachi
+00:00
Adelaide
+09:30
+01:00
Guam, Sydney, Brisbane
+10:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
Solomon Islands
Wellington, Fiji
Samoa, Midway
Honolulu, Hawaii, Tahiti
Alaska
LA, San Francisco, Vancouver, Seattle
+11:00
+12:00
-11:00
-10:00
-09:00
-08:00
Calcutta, New Delhi
+05:30
Denver, Phoenix, Salt Lake City
-07:00
Kathmandu
+05:45
-06:00
Almaty, Dacca
+06:00
Yangon
Bangkok
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore,
Manila
Seoul, Tokyo, Pyongyang
+06:30
+07:00
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City
New York, Miami, Washington D.C.,
Montreal,
Atlanta
Caracas, Santiago
Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo
+08:00
Fernando de Noronha
-02:00
+09:00
Azores, Cape Verde
-01:00
-05:00
-04:00
-03:00
Časy jsou uváděny v GMT (Greenwichský čas).
83
nastavení systému
Date/Time Set (Nast. data/času)
Nastavením data a času můžete zobrazit datum a čas záznamu během přehrávání. Doporučujeme,
abyste měli nastavení datumu a času připraveno pro váš výroční záznam.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Date/Time Set“
(Nast. data/času).
2. Vyberte informace o datu a času a změňte hodnoty nastavení pomocí
Ovládacího tlačítka (///).
3. Ujistěte se, že čas je správně nastaven a stiskněte tlačítko OK.
• Rok lze nastavit až do hodnoty 2037.
• Nastavte zobrazení „Date/Time Display (Nast. data/času)“ na Zapnuto. strana 85
• Volba ( ) posune čas o 1 hodinu.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
File No.
:
Time Zone
:
Date/Time Set
Exit
Select
Date/Time Set
Home
Day Month year Hour Min
01 /
01 / 2010
00 : 00
OFF
Visit : 01/01/2010 00:00
Exit
Move
OK
Date Type (Formát data)
Můžete nastavit datum a čas, který se zobrazí na LCD monitoru podle vybrané volby.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Date Type“ (Formát data).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Time Zone
:
Date/Time Set
Date Type
Exit
Select
Položky podřízené nabídky
Nastavení
„2010/01/01“
„JAN/01/2010“
„01/JAN/2010“
„01/01/2010“
Obsah
Datum je zobrazeno v pořadí rok/měsíc (dvě číslice)/datum.
Datum je zobrazeno v pořadí měsíc/den/rok.
Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc/den/rok.
Datum je zobrazeno v pořadí den/měsíc (dvě číslice)/rok.
Tato funkce závisí nastavení „Date/Time Display“ (Zobr. data/času).
84
Obrazovkové
zobrazení
2010/01/01
JAN/01/2010
01/JAN/2010
01/01/2010
Time Type (Formát hodin)
Můžete nastavit typ zobrazení pro nastavený čas podle vybrané volby.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení)
 Ovládacího joysticku (//OK)  „Time Type“ (Formát hodin).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Date Type
Time Type
:
Date/Time Display
Exit
:
12
OFF
Select
Položky podřízené nabídky
Položka
12 Hr (12 h)
24 Hr (24 h)
Obrazovkové
zobrazení
Obsah
12:00 AM
00:00
Zobrazí informace o času ve 12hodinovém formátu.
Zobrazí informace o času ve 24hodinovém formátu.
Tato funkce závisí nastavení „Date/Time Display“ (Zobr. data/času).
Date/Time Display (Zobr. data/času)
Můžete nastavit datum a čas, který se zobrazí na LCD monitoru podle vybrané volby.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Date/Time Display“
(Zobr. data/času).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
• Na LCD monitoru se zobrazí datum/čas podle vybrané volby.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Date Type
Time Type
:
Date/Time Display
Exit
:
12
OFF
Select
Položky podřízené nabídky
Položka
„Off“ (Vypnout)
„Date“ (Datum)
„Time“ (Čas)
„Date & Time“
(Datum a čas)
Obsah
Nezobrazují se informace
o aktuálním datumu a čase.
Zobrazení aktuálního datumu.
Zobrazení aktuálního času.
Zobrazení aktuálního datumu a času.
Obrazovkové
zobrazení
01/01/2010
00:00
01/01/2010 00:00
Za následujících okolností bude jako datum a čas zobrazen údaj „01/01/2010 00:00“.
- Pokud byl záznam videa nebo fotografií proveden před nastavením data/času ve videokameře.
- Když je zabudovaná baterie vybitá.
85
nastavení systému
LCD Brightness (Jas LCD)
Pro přizpůsobení okolním světelným podmínkám lze nastavit jas LCD monitoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/) 
„Setting“ (Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) 
„LCD Brightness“ (Jas LCD).
2. Přesunem Ovládacího joysticku (//OK) nastavte jas LCD v
rozmezí -15 až 15.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Time Type
:
Date/Time Display
:
LCD Brightness
: 0
Exit
12
OFF
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
•
•
•
•
Pokud je okolí příliš jasné, nastavte jas LCD monitoru.
Nastavení LCD monitoru nemá vliv na zaznamenávaný snímek.
Jasnější LCD monitor spotřebovává více energie.
Jas LCD monitoru lze nastavit od -15 do 15.
1.6M
LCD Brightness
0
Exit
Adjust
OK
LCD Colour (Barvy LCD)
Barevné podání monitoru můžete upravit nastavením poměru červené a modré.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Ovládacího joysticku (/) 
„Setting“ (Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) 
„LCD Colour“ (Barvy LCD).
2. Přesunem Ovládacího joysticku (////OK) nastavte barvu
LCD (červená/černá) v rozmezí -15 až 15.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Date/Time Display
:
LCD Brightness
: 0
12
OFF
LCD Colour
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
• Při nastavování rozsahu barev platí, že čím jsou vyšší
hodnoty, tím jasnější bude LCD monitor.
• Barvy LCD (červená/modrá) můžete nastavit v rozsahu -15
až 15 stisknutím Ovládacího joysticku (////OK).
• Úprava barvy LCD monitoru neovlivní nahraný obraz.
• Vyšší hodnota při posunu do červena nebo do modra
znamená vyšší jas LCD monitoru.
86
LCD Colour
Red
Blue
Exit
1.6M
0
0
Move
OK
Auto LCD Off (Auto vyp. LCD)
Pro snížení spotřeby energie se jas LCD displeje automaticky sníží, pokud je videokamera nepoužívána
déle, než 2 minuty.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting”
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Auto LCD Off” (Auto
vyp. LCD).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
LCD Brightness
: 0
LCD Colour
Auto LCD Off
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Exit
:
LCD
OFF
Select
Položky podřízené nabídky
Položka
„Off“
(Vypnout)
„On“
(zapnout)
Obrazovkové
zobrazení
Obsah
Vypíná funkci
-
Když je videokamera v nečinnosti po více než 2 minuty v režimu
Video nebo Foto poh. nebo více než 5 minut při záznamu videa,
spustí se režim úspory energie potlačením LCD monitoru.
-
• Pokud je tato funkce „Auto LCD Off“ (Auto vyp. LCD) aktivována, můžete stisknutím libovolného
tlačítka na videokameře uvést jas LCD monitoru do normálního stavu.
• Funkce automatického vypnutí LCD nebude aktivní v následujících případech:
- Pokud je připojen USB kabel.Pokud je digitální kamera připojena k napájecímu adaptéru.
Menu Design (Design nabídky)
Můžete zvolit barvu, která se použije pro zobrazení nabídek.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) „Menu Design“
(Design nabídky).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
•
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
LCD Colour
Auto LCD Off
:
Menu Design
:
Exit
LCD
OFF
Select
„Misty White“ (Mlžná bílá)  „Premium Black“ (Prémiová černá)
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
87
nastavení systému
Transparency (Průsvitnost)
Můžete zvolit průsvitnost zobrazení nabídek..
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/) 
„Setting“ (Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) 
„Transparency“ (Průsvitnost).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
• „0%“  „20%“  „40%“  „60%“
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
Transparency
Exit
0%
20%
40%
Move
Select
<Průsvitnost 0%>
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
Transparency
Exit
20%
40%
60%
Move
Select
<Průsvitnost 60%>
Beep Sound (Pípnutí)
Toto nastavení umožňuje, aby byly operace jako například stisknutí záložek a tlačítek na obrazovce
signalizovány pípnutím.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/) 
„Setting“ (Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK) 
„Beep Sound“ (Pípnutí).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky
pomocí Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
Exit
Select
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Položky podřízené nabídky
Nastavení
88
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
„Off“ (Vypnout)
Vypíná funkci
-
„On“ (zapnout)
Když je pípání zapnuté, ozve se po každém stisku tlačítka.
-
Funkce Beep sound (Pípnutí) se zruší v následujících případech:
- Během záznamu, přehrávání
- Když je videokamera připojena kabelem. (AV cable)
Shutter Sound (Zvuk závěrky)
Můžete zapnout nebo vypnout zvukovou signalizaci závěrky stisknutím tlačítka PHOTO.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení)
 Ovládacího joysticku (//OK)  „Shutter Sound“ (Zvuk závěrky).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
Auto Power Off
Exit
:
Select
Položky podřízené nabídky
Položka
Obrazovkové
zobrazení
Obsah
„Off“ (Vypnout)
Vypíná funkci
-
„On“ (zapnout)
Pokud je zapnuto, při každém stisku tlačítka PHOTO se ozve zvuk závěrky.
-
Auto Power Off (Autom. vypnutí)
Videokameru můžete nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud není provedena po dobu 5 minut jakákoliv
operace. Tato funkce zabraňuje zbytečné spotřebě energie.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení)
 Ovládacího joysticku (//OK)  „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
PC Software
Exit
:
Select
Položky podřízené nabídky
Položka
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
„Off“ (Vypnout)
Vypíná funkci
-
„5 Min“ (5 min)
Pokud je videokamera nečinná v pohotovostním režimu po dobu 5 minut,
napájení se automaticky vypne.
-
• Automatické vypnutí se neuplatní za následujících okolností.
- Pokud je připojen USB kabel.
- Když jsou aktivní následující funkce; „Demo“ (Ukáz.), „Copy“ (Kopírovat), „Delete: All Files“
(Odstranit: Všechny soubory), „Protect: All On“ (Chránit:Vš.zp.), .
- Během záznamu, přehrávání (s výjimkou pozastavení) a prezentace fotografií.
• Chcete-li používat videokameru znovu, stiskněte tlačítko Vypínače ( ).
89
nastavení systému
PC Software
Pokud nastavíte funkci PC Software na Zapnout, můžete jednoduše používat PC software připojením
kabelu USB mezi videokameru a počítač. Můžete stahovat uložená videa a fotografie z videokamery na
pevný disk vašeho počítače. Úprava souborů videa/fotografií je také k dispozici pomocí PC softwaru.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení) 
Ovládacího joysticku (//OK)  „PC Software“ (PC Software).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
:
Auto Power Off
:
PC Software
:
Exit
Select
Položky podřízené nabídky
Nastavení
Obrazovkové
zobrazení
Obsah
„Off“ (Vypnout)
Disables the function.
-
„On“ (zapnout)
Vestavěný software pro úpravu se spustí, když je videokamera připojena k počítači.
-
Funkce PC Software je kompatibilní pouze pro operační systém Windows.
TV Display (zobrazení TV)
Můžete povolit nebo zakázat nabídku na obrazovce (OSD), která se objeví na obrazovce televizoru po
připojení videokamery k televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení)
 Ovládacího joysticku (//OK)  „TV Display“ (zobrazení TV).
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
TV Display
Exit
:
Select
Položky podřízené nabídky
Nastavení
90
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
„Off“ (Vypnout)
OSD se zobrazuje pouze na LCD monitoru.
-
„On“ (zapnout)
OSD se zobrazuje na LCD monitoru a na obrazovce televizoru.
(Připojení k televizoru strana 93)
-
Default Set (Výchozí nast.)
Můžete obnovit všechna nastavení nabídek na výchozí stavy.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“ (Nastavení)
 Ovládacího joysticku (//OK)  „Default Set“ (Výchozí nast.).
2. Chcete-li vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty, vyberte „yes (Ano)“.
• Po vrácení všech nastavení na výchozí hodnoty se objeví obrazovka
časových pásem.
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
PC Software
:
TV Display
:
Default Set
Exit
Select
3. Nastavte datum a čas znovu. strana 28
• Během používání této funkce nevypínejte napájení.
• Po resetování digitální kamery nastavte funkci „Time zone“ (Časové pásmo) a „Date/Time Set“
(Nast. data/času). strana 28
• Výběr typu úložiště není ovlivněn vrácením nastavení na výchozí hodnoty.
(jen u modelů SMX-F43/F44) strana 80
Version (Verze)
Informace o verzi podléhá změně bez předchozího upozornění.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Version“ (Verze).
2. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
Version
Samsung Electronics Co., LTD.
S/W 1.00, Dec 18 2009, 19:42:27
Exit
OK
Language
Můžete zvolit jazyk, který se použije pro zobrazení nabídek a pro zprávy. strana 29
91
nastavení systému
Demo (Ukáz)
Ukázka automaticky předvede hlavní funkce vaší videokamery, abyste je mohli snadněji používat.
1. Stiskněte tlačítko MENU.  Ovládacího joysticku (/)  „Setting“
(Nastavení)  Ovládacího joysticku (//OK)  „Demo“ (Ukáz)”.
2. Vyberte požadovanou položku nabídky nebo podřízené nabídky pomocí
Ovládacího joysticku (/), a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka MENU opustíte nabídku.
„Off“
(Vypnout)
„On“
(zapnout)
SCENE
Version
Language
Demo
:
Exit
Položky podřízené nabídky
Nastavení
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Obsah
Obrazovkové
zobrazení
Deaktivuje funkci.
-
Aktivuje funkci Demo.
-
SCENE
Settings
Version
Language
Demo
Exit
Off
OFF
On
Move
Select
Použití funkce Demo (Ukázka)
•
Funkce Demo (Ukázka) se zruší v následujících případech:
- Při stisku jakéhokoli tlačítka (Spuštění/zastavení záznamu, PHOTO, SMART AUTO apod.).
Videokamera však vstoupí do režimu Demo (Ukázka) automaticky po 5 minutách v pohotovostním
režimu nebo pokud se nepoužívá po dobu 5 minut. Pokud nechcete, aby se funkce Demo (Ukázka)
spouštěla, nastavte „Demo“ (Ukázka) na „Off“ (Vypnout).
Funkce Demo (Ukázka) nepracuje v následujících situacích:
- Pokud je „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí) nastaveno na „5 Min“ (baterie je hlavním
zdrojem napájení), bude mít funkce Auto Power Off (Autom. vypnutí) přednost před ukázkou.
92
připojení k televizoru
Zaznamenané filmy a fotografie si můžete prohlížet na velké obrazovce připojením digitální
kamery k televizoru.
W
ON
OF
F
T
MODE
R
PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
(16:9/4:3)
AUDIO
L
Aby bylo možno záznamy přehrát, televizor musí být kompatibilní s normou
PAL.
Doporučujeme, abyste jako zdroj napájení pro digitální kameru použili napájecí adaptér.
VIDEO
Zkontrolujte vstupní konektory televizoru a vyberte způsob připojení odpovídající
typu
konektoru. Podrobnosti vyhledejte v uživatelské příručce televizoru.
videokamera
Běžný televizor
W
T
VIEW
Tok signálu
CARD
R
AUDIO
L
AV kabel
VIDEO
Pro připojení digitální videokamery k televizoru použijte dodaný kabel AV podle
následujících pokynů:
1. Připojte dodaný audio/video kabel ke konektoru audio/video na televizoru.
2. Zapněte televizor a nastavte jeho vstup na konektor, k němuž je připojena videokamera.
• Pokyny pro výběr vstupu televizoru najdete v uživatelské příručce k televizoru.
•
•
•
•
•
Je-li na televizoru k dispozici pouze monofonní
zvukový vstup, použijte audiokabel s bílým
konektorem (Audio L- levý kanál).
Při vkládání/vyjímání připojovacích kabelů
nepoužívejte nadměrnou sílu.
Doporučuje se, abyste použili jako zdroj
napájení napájecí adaptér.
Před zapojením se ujistěte, že hlasitost na
televizoru je ztlumena. Opomenutí může mít
za následek vznik zvukové zpětné vazby v
reproduktorech televizoru.
Opatrně připojte vstupní a výstupní kabely k
odpovídajícím konektorům na zařízení, s nímž
chcete digitální kameru používat.
Stereo
AUDIO
R
Mono
VIDEO
AUDIO
VIDEO
L
Bílá
White
Červená
Red
Yellow
Žlutá
Yellow
Žlutá
Bílá
White
93
připojení k televizoru
PROHLÍŽENÍ NA OBRAZOVCE TELEVIZORU
1. Zapněte televizor a nastavte jeho vstup (zdroj) na konektor, k němuž je
CM
OS
připojena videokamera. strana 93
• Jsou konektory televizoru propojeny pomocí správných kabelů?
• Je seznam zdrojů vstupu správně nastaven pro sledování přehrávání z
videokamery?
9.
0
M
EG
A
XE
PI
LS
W
T
VIEW
CARD
2. Vyberte režim přehrávání na videokameře a spusťte přehrávání videí.
• Použijte stejné způsoby pro provozní režimy včetně přehrávání.
OSPIXELS
C.0MMEGA
9
• Nastavte hlasitost na průměrnou úroveň. Pokud je hlasitost příliš vysoká, mohou video
informace obsahovat šum.
• Pokud je „TV Display (Zobrazení TV)“ nastaveno na „Off (Vypnout)“, neobsahuje obrazovka televizoru nabídky
OSD (obrazovková nabídka). strana 90
• Videokamera nepodporuje výstup zvukového signálu, pokud je připojena k televizoru v režimu záznamu videa
<LCD 16:9 wide>
<LCD 16:9 wide>
<LCD 4:3 wide>
<LCD 4:3 wide><TV 16:9 wide>
<TV 16:9 wide> <TV 4:3 wide>
<TV 4:3 wide>
nebo fotografií. Výstup zvukového signálu je podporován, pokud je videokamera připojena v režimu přehrávání
videa. Nejedná se o chybu.
Zobrazení snímku závisí na poměru stran LCD monitoru a televizoru.
Ikona
Foto
Video
<LCD 16:9
16:9 wide>
wide>
<LCD
LCD
Subjekt
TV
16:9
4:3
<LCD
<LCD
16:9 <LCD
<LCD
wide>
4:3 wide>
wide>
<LCD
16:9 wide>
wide>
16:9 wide>
wide>
<LCD
<LCD
wide><TV
4:3 wide>
wide>
<LCD
<LCD
4:3 wide>
wide>
4:3 wide>
wide>
<LCD
4:3 wide>
wide>
<TV 16:9
16:9
wide>
<TV
16:9
<TVwide>
wide>
16:9 wide>
wide>
<TV
wide>
<TV 4:3
4:3 wide>
wide>
<TV 4:3
4:3
<TV
wide>
4:3 wide>
wide>
<TV 4:3 wide>
<TV
16:9
wide>
<TVwide>
4:3
wide>
16:9
wide>
<LCD
4:3
<TV
<TV
4:3
<LCD
16:9
16:9
16:9
<LCD
wide>
<LCD
4:3
4:3
<TV
4:3
<TV
wide>
16:9
<TV
16:9
<TV
<TV
wide>
4:3
<LCD 16:9 <LCD
wide><LCD
<LCD 16:9
4:3 wide>
<TV 16:9
<TV 16:9
4:3 wide>
16:9
4:3
Informace o nastavení širokoúhlého formátu „16:9 Wide“ (Šir. 16:9) najdete na straně 49.
94
kopírování videí
KOPÍROVÁNÍ NA VIDEOREKORDÉRY NEBO DVD/HDD REKORDÉRY
Snímky přehrávané na této videokameře lze kopírovat na jiná záznamová zařízení, jako jsou například
videorekordéry nebo rekordéry DVD/HDD. Je to pohodlný způsob distribuce kopírovaného média. Připojte
zařízení následujícím způsobem.
videorekordér nebo DVD/HDD rekordér
Videokamera
W
T
ġVIEW
CARD
Tok signálu
Red
R
AUDIO
L
Audio/Video cable
White
VIDEO
Yellow
1. Zapněte videokameru a stiskem tlačítka MODE (Režim) vyberte režim přehrávání. strana 24
2. Vložte záznamové médium do záznamového zařízení.
• Pokud má vaše zařízení volič vstupu, nastavte jej na režim vstupu.
3. Připojte videokameru k záznamovému zařízení (videorekordér nebo DVD/HDD rekordér) pomocí
dodávaného AV kabelu.
4. Spusťte přehrávání na videokameře a zaznamenávejte je na záznamové zařízení.
• Podrobné informace naleznete v uživatelských příručkách dodávaných s vaším záznamovým zařízením.
5. Po dokončení kopírování zastavte záznamové zařízení a potom videokameru.
• Videa zaznamenaná na této videokameře lze kopírovat připojením pomocí dodávaného kompozitního/
AV kabelu. Všechna nahraná videa budou kopírována k kvalitě SD (standardní rozlišení).
• Protože se kopírování provádí pomocí analogového přenosu dat, může se kvalita obrazu zhoršit.
• Chcete-li skrýt indikátory na obrazovce (jako je například počítadlo, atd.) na obrazovce připojeného
monitorovacího zařízení, nastavte volbu „TV Display: Off“ (zobrazení TV: Vypnout). strana 90
• Chcete-li zaznamenávat datum/čas, zobrazte je na obrazovce.strana 85
95
použití s počítačem se systémem Windows
KONTROLA TYPU VAŠEHO POČÍTAČE
Tato kapitola vysvětluje, jak připojit videokameru k počítači pomocí kabelu USB.
Před použitím zkontrolujte typ vašeho počítače!!!
Chcete-li si prohlížet vaše nahrávky na počítači, musíte jej nejprve zkontrolovat. Potom postupujte podle
následujících kroků v závislosti na typu vašeho počítače.
Použití se
systémem
Macintosh
Použití se systémem
Windows
Videokameru připojte k počítači
pomocí kabelu USB.
• Zabudovaný software pro úpravu
Intelli-Studio se automaticky
spustí na PC, jakmile je
videokamera připojena k počítači
se systémem Windows. (Když
zadáte „PC Software: On“ (PC
Software: Zap.)).  strana 90
W
T
VIEW
CARD
• Zabudovaný
software ve vaší
videokameøe
„Intelli-Studio“
není kompatibilní
se systémem
Macintosh.
CARD
Přehrávejte nebo upravujte vaše
záznamy na počítači pomocí
zabudovaného studia, aplikace
Intelli-Studio. strana 100
W
T
ġVIE
W
CARD
Vaše nahrávky můžete také pomocí
Intelli-Studio nahrát na YouTube nebo na
jinou webovou stránku. strana 101
CARD
W
T
ġVIE
W
No
VIEW
CARD
W
T
ġVIE
W
CARD
Ano
ġVIE
W
CARD
CARD
96
CO MŮŽETE DĚLAT S POČÍTAČEM SE SYSTÉMEM WINDOWS
Po připojení videokamery k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB můžete využívat následující unkce.
•
•
Hlavní funkce
Pomocí zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio na videokameře můžete využívat následující
funkce.
- Přehrávání nahraných videí nebo prohlížení fotografií. strana 100
- Úprava zaznamenaných videí nebo fotografií.strana 100
- Nahrávání zaznamenaných videí a fotografií na YouTube,Flickr nebo Facebook atd. strana 101
Můžete přenášet nebo kopírovat soubory (videa a fotografie) uložené na úložném médiu do počítače.
(funkce Velkokapacitní paměťové zařízení) strana 102
Požadavky na systém
Pro použití zabudovaného softwaru pro úpravu Intelli-Studio musí být splněny následující požadavky:
Požadavek
Položky
OS
(Operační systém)
Windows XP/Vista/Windows 7
CPU
Intel® Pentium® 4 3.0 GHz nebo vyšší
AMD Athlon™ FX 2.2GHz nebo vyšší
(Notebook: doporučeno Intel Core2 Duo 2.2GHz nebo AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6GHz nebo vyšší)
RAM
Doporučuje se 1 GB a více
Video karta
Displej
USB
Direct X
nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší
AMD(ATI) Radeon řady X1600 nebo vyšší
1024 x 768, 16-bitové barvy nebo vyšší
(doporučuje se 1280 x 1024, 32-bitové barvy)
Podpora USB 2.0
DirectX 9.0c nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky na systém jsou doporučení. Provoz nemusí být zaručen ani
na systému, který tyto požadavky splňuje. Provozuschopnost závisí na podmínkách
konkrétní instalace na konkrétním zařízení.
• V počítačích, jejichž rychlost je nižší než doporučená, může docházet k výpadkům videa
nebo neočekávanému chování.
• Pokud máte na počítači verzi DirectX nižší než 9.0c, nainstalujte verzi 9.0c nebo vyšší.
• Doporučuje se přenést zaznamenaná video data do PC před tím, než budou přehrávána
nebo upravována.
• Abyste toto mohli provést, nároky na výkonnost systému notebooku jsou vyšší než u
stolního počítače.
97
použití s počítačem se systémem Windows
POUŽITÍ PROGRAMU SAMSUNG Intelli-Studio
Pomocí programu Intelli-Studio, zabudovaného ve vaší videokameře, můžete přenášet vaše videa/fotografie na vaše
PC a pomocí něj je upravovat. Intelli-Studio nabízí nejpohodlnější způsob, jak spravovat vaše videa/fotografie pomocí
jednoduchého připojení prostřednictvím kabelu USB mezi videokamerou a PC.
Krok 1. Připojení USB kabelu
1.
2.
3.
V menu (Nabídka) vyberte „PC Software: On“ (Zapnout). strana 90
Výchozí nastavení nabídek jsou uvedena výše.
•
Propojte videokameru a počítač pomocí kabelu USB.
V hlavním okně programu Intelli-Studio se objeví nová obrazovka ukládání
souboru.
Podle typu vašeho počítače se objeví odpovídající okno vyměnitelného disku.
•
STBY 0:00:00 [475Min]
SCENE
Settings
Shutter Sound
Off
Auto Power Off On
PC Software
Exit
Move
OFF
Select
•
Klepnutím na „Yes“ (Ano) dokončíte postup nahrávání a zobrazí se následující
vyskakovací okno. Potvrďte klepnutím na „Yes“ (Ano).
Pokud nechcete uložit nový soubor, vyberte volbu „No“ (Ne).
•
Odpojení USB kabelu
Po dokončení přenosu dat je nutné odpojit kabel podle tohoto postupu:
1.
Klepněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ na systémové liště.
2.
Vyberte „Velkokapacitní úložné zařízení USB“ a poté klepněte na „Stop“.
3.
Pokud se objeví okno „Ukončit hardwarové zařízení“, klepněte na „OK“.
4.
Odpojte USB kabel z videokamery a počítače.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
98
Použijte dodaný kabel USB.
Nepoužívejte příliš velkou sílu při zapojování nebo odpojování kabelu USB do/z konektoru USB.
USB zapojte až poté, co jste zkontrolovali, že je správný směr jeho zapojení.
Jako zdroj napájení doporučujeme použít napájecí adaptér místo baterie.
Po připojení USB kabelu může způsobit zapnutí nebo vypnutí videokamery poruchu počítače.
Pokud odpojíte USB kabel od počítače nebo videokamery během přenosu, přenos dat se zastaví a data by se
mohla poškodit.
Pokud připojujete kabel USB k počítači přes rozbočovač USB nebo jej připojujete současně s jiným USB
zařízením, kamera nemusí pracovat správně. V tomto případě z PC odeberte všechna USB zařízení a kameru
znovu připojte.
Podle typu vašeho počítače se program Intelli-Studio nemusí automaticky spustit. V tom případě otevřete
požadovanou mechaniku CD-ROM, v níž je disk s programem Intelli-Sstudio, v okně Tento počítač, a spusťte
iStudio.exe.
Při připojení USB kabelu se může podle instalovaného aplikačního programu (např. EmoDio) nejprve spustit
příslušný program.
Krok 2. O hlavním okně aplikace Intelli-Studio
• Když se aplikace Intelli-Studio spustí, náhledy videoklipů a fotografií se zobrazí
v hlavním okně.
❶
❷
❸
❹
❺
❻

❿
❼
❾
❽
1
2
3
4
Položky nabídky
Návrat na Domù (hlavní okno)
Zařízení se přepne do režimu úpravy fotografií.
Zařízení se přepne do režimu úpravy filmů.
5 Přepne do obrazovky sdílení.
6 Zmìní velikost náhledù.
Zobrazí videa nebo fotografie pro
zobrazení na celé obrazovce.
Zobrazí videoklipy pro zobrazení jako
náhledy.
Zobrazí fotografie pro zobrazení jako
náhledy.
Zobrazí pouze hlasové soubory. 7 Minimalizuje obrazovku připojeného zařízení.
8 Různými způsoby zobrazuje videa a fotografie.
• Miniatury: Zobrazí se miniatury videí a
fotografií.
• Mapa světa: Zobrazí místo pořízení snímku
na mapě.
9 Vybere připojené zařízení.
10 Zobrazí složky My Folder (Moje složka) a Tento
počítač.
• Umožňuje klasifikaci a správu videí a
fotografií v počítači.
• Umožňuje zobrazení videí a fotografií
uložených ve vybrané složce v počítači.
11 Ikony zkratek
Navigace v souborech (předchozí a
následující).
Tisk vybraných fotografií.
Zobrazí místo pořízení vybraných fotografií
s informací GPS.
Uloží soubory do složky My Folder (Moje
složka).
Program Intelli-studio je vestavěn do videokamer a digitálních fotoaparátů Samsung. U některých
produktů nemusí být některé funkce tohoto programu k dispozici.
99
použití s počítačem se systémem Windows
Krok 3. Přehrávání videí (nebo fotografií)
• Záznamy můžete pohodlně přehrávat pomocí
aplikace Intelli-Studio.
1. Spusťte program Intelli-Studio. strana 98
2. Klepnutím na požadovanou složku zobrazte
vaše záznamy.
• Na obrazovce se zobrazí náhledy videí (nebo
fotografií) v závislosti na vybraném zdroji.
3. Vyberte videoklip nebo fotografii, které chcete přehrát.
• Informace o souboru se zobrazí, když
přesunete kurzor myši na soubor.
• Jedním klepnutím na miniaturu videa spustíte přehrávání videa v rámečku miniatury.
Tato funkce umožňuje snadné vyhledání požadovaného videa.
4. Poklepáním na vybrané video nebo fotografii spustíte přehrávání.
• Spustí se přehrávání a objeví se ovládací prvky přehrávání.
Intelli-Studio podporuje následující formáty souborů:
- Formáty filmů: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografií: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Krok 4. Úprava videí (nebo fotografií)
Pomocí aplikace Intelli-Studio můžete různými
způsoby upravovat videoklipy nebo fotografie.
Change Size (Změna velikosti), Fine-Tuning
(Doladění), Image Effect (Obrazové efekty),
Insert Frame (Vložení snímku) atd.
• Při úpravě souboru pomocí softwaru IntelliStudio se ujistěte, že si před klepnutím na
ikonu „Edit“ uložíte kopii příslušného souboru
do počítače ( / ).
100
Krok 5. Sdílení videí/fotografií online
Sdílejte svůj obsah s celým světem nahráním
fotografií a videí přímo na webovou stránku
jedním klepnutím.
1. Vyberte videa nebo fotografie, které chcete
sdílet.
2. Klepněte v prohlížeči na (
).
• Vybraný soubor se objeví v oknì sdílení.
3. Klepnìte na webovou stránku, na kterou
chcete soubory nahrát.
• Mùžete si vybrat „YouTube“, „Flickr“,
„Facebook“, nebo jinou konkrétní
webovou stránku, kterou nastavíte
pro správu nahrávání.
4. Pro spuštìní nahrávání klepnìte na „Upload“.
• Zobrazí se vyskakovací okno, které vás
vyzve k zadání ID a hesla.
5. Zadejte vaše ID a pøístupové heslo.
• Přístup k obsahu webové stránky může
být omezený v závislosti na prostředí
vašeho webového přístupu.
Více informací o softwaru Intelli-Studio viz Příručka po klepnutí na položku nabídky
„Help” (Nápověda)  „Help“ (Nápověda).
Instalace aplikace Intelli-Studio na počítač se systémem Windowsr
• Je-li na počítači se systémem Windows nainstalovaná
aplikace Intelli-Studio, běží rychleji než při spuštění
po připojení videokamery k počítači. Navíc lze aplikaci
automaticky aktualizovat a spouštět přímo v počítači se
systémem Windows.
• Aplikaci Intelli-Studio lze nainstalovat na počítači se
systémem Windows následujícím způsobem: Klepněte na
„Tools“ (Nástroje)  „Install Intelli-studio on PC.“ na
obrazovce Intelli-Studio.
101
použití s počítačem se systémem Windows
POUŽITÍ JAKO VYJÍMATELNÉ úLOŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Zaznamenaná data můžete přenášet do počítače se systémem Windows připojením USB
kabelu k videokameře.
Krok 1. Prohlížení obsahu ukládacích médií
1. Zkontrolujte nastavení „PC Software: Off“
(PC Software: Vypnout). strana 90
2. Zkontrolujte ukládací média.
(Pokud chcete zaznamenávat na paměťovou kartu,
vložte paměťovou kartu.) (jen u modelů SMX-F43/F44)
3. Videokameru připojte k počítači pomocí kabelu USB.
strana 96
• Okno „Vyjímatelný disk“ nebo „Samsung“ se po
chvíli objeví na obrazovce počítače.
• Při připojení USB se zobrazí vyjímatelný disk.
• Vyberte “Otevřít složky pro prohlížení v programu
Windows Explorer” a klepněte na „OK“.
4. Zobrazí se složky na ukládacím médiu.
•
Různé typy souborů jsou uloženy v různých
složkách.
Fotografie
•
•
•
102
Video
Pokud se okno "Vyjímatelný disk“ nezobrazí, ověřte připojení (strana 96) nebo
proveďte kroky 1 a 3 znovu.
Pokud se vyjímatelný disk neobjeví automaticky, otevřete složku vyjímatelného
disku z okna Tento počítač.
Pokud se disková jednotka připojené videokamery neotevře, nebo je kontextová
nabídka po klepnutí pravým tlačítkem myši (otevření nebo procházení) poškozená,
může to být způsobeno virem Autorun, který nakazil váš počítač. Doporučuje se
aktualizovat antivirový program na jeho nejnovější verzi.
Struktura složek a souborů na ukládacím médiu
• Struktura složek a souborů pro zabudovanou paměť nebo paměťovou kartu je následující:
• Neměňte svévolně ani neodstraňujte složky a soubory a jejich názvy.Nemusely by se dát přehrávat.
Soubor filmového snímku (H.264) ①
• Filmové snímky v kvalitě SD mají názvy ve formátu SDV_####.
MP4 a filmové snímky v kvalitě pro web mají názvy ve formátu
WEB_####.MP4.
• Číslo souboru se automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru
filmového snímku.
• V jedné složce se vytváří až 9999 souborů. Nová složka se vytvoří,
když je vytvořeno více než 9999 souborů.
VIDEO
1
100VIDEO
SDV_0001.MP4
WEB_0002.MP4
SDV_0003.MP4
WEB_0004.MP4
Soubor fotografie ②
2
DCIM
• Stejně jako u souborů filmových snímků se číslo souboru
automaticky zvyšuje při vytvoření nového souboru snímku.
100PHOTO
SAM_0001.JPG
• Maximální povolený počet souborů je stejný jako u souborů
SAM_0002.JPG
filmových snímků.
Nová složka ukládá soubory od SAM_0001.JPG.
• Název složky vzroste v pořadí 100PHOTO  101PHOTO, atd.
• V jedné složce může být vytvořeno až 9999 souborů. Nová složka se vytvoří, když je vytvořeno
více než 9999 souborů.
Formát snímku
Filmový snímek
• Filmové snímky jsou komprimovány do formátu H.264.Přípona souboru je „.MP4.“
• Informace o rozlišení videa naleznete na straně 47.
Fotografie
• Fotografie jsou komprimovány do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Přípona souboru je „JPG.“
• Informace o rozlišení fotografií naleznete na straně 48.
•
•
•
V jedné složce může být vytvořeno až 9999 souborů. Nová složka se vytvoří, když je vytvořeno
více než 9999 souborů.
Po vytvoření souboru č. 9999 ve složce č. 999 (např. soubor SDV_9999.MP4 ve složce
999 VIDEO) již nelze vytvářet další složky. Uložte své soubory do počítače a naformátujte
paměťovou kartu. Poté pomocí nabídky vynulujte číslování souborů.
Název filmu nahraného videokamerou by neměl být měněn, protože správné přehrávání na
videokameře vyžaduje dodržení konvence pojmenování složek a souborů.
103
odstraňování problémů
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
✪ Dříve než se obrátíte na autorizované servisní středisko firmy Samsung, proveďte následující jednoduché zkoušky.
Mohou vám ušetřit čas a náklady na zbytečné telefonní hovory.
Varovné indikátory a zprávy
Zdroj napájení
Zpráva
Ikona
Low Battery
(slabá baterie)
-
Baterie je téměř vybita. •
Popis problému
Řešení
Check authenticity of
the battery. (Zkontrolujte
pravost baterie.)
-
Baterie neprošla
kontrolou pravosti.
•
•
Vyměňte ji za nabitou nebo použijte napájecí adaptér.
Nabijte baterii.
Zkontrolujte pravost baterie a vyměňte ji za novou.
Doporučujeme s touto videokamerou používat pouze
originální baterie Samsung.
Ukládací média
Zpráva
Memory Full
(Paměť plná)
(SMX-F43/F44
jen u modelů)
Insert Card
(Vložte kartu)
Card Full
(Karta je plná)
Ikona
Popis problému
•
Nedostatek místa pro záznam
do zabudované paměti.
•
Ve slotu pro kartu není vložena
žádná paměťová karta.
•
Vložte paměťovou kartu.
•
Z paměťové karty odstraňte nepotřebné
soubory.Použijte zabudovanou paměť.
(jen u modelů SMX-F43/F44)
Zazálohujte soubory na počítač nebo na
jiné ukládací médium a odstraňte soubory.
Vložte jinou paměťovou kartu, na které
je dostatek volného místa.
Nedostatek místa pro záznam
•
na paměťovou kartu.
•
104
•
Naformátujte paměťovou kartu nebo ji
nahraďte novou.
•
Uvolněte ochrannou západku.
Paměťová karta není v této
videokameře podporována.
•
Použijte námi doporučenou paměťovou
kartu.
Paměťová karta není
naformátována.
•
Paměťovou kartu naformátujte pomocí
nabídky videokamery.
Card Error
(Chyba karty)
Paměťová karta má nějaký
problém a nelze ji rozpoznat.
Card Locked
(Karta je
uzamčená)
Ochranná západka proti
zápisu na paměťové
kartě byla nastavena do
uzamčeného stavu.
Not Supported
Card
(Nepodporovaná
karta)
Please format
(Prosím
formátujte)
Řešení
Odstraňte nepotřebné soubory
v zabudované paměti.
Použijte paměťovou kartu.
Zazálohujte soubory na počítač nebo
na jiné ukládací médium a odstraňte
soubory.
Zpráva
Not formatted.
Format the Card?
(Format the Internal
Memory?)(Nenaform
átováno. Formátovat
kartu?(Formátovat
kartu?))
Low speed card.
Please record a lower
resolution.(Karta
o nízké rychlosti.\
nNahrávajte v nižším
rozlišení.)
Ikona
Popis problému
-
Formát souboru není touto
digitální videokamerou
podporován.
-
Paměťová karta nemá
dostatečný výkon pro záznam.
Řešení
•
•
•
•
Formát souboru není podporován.
Zkontrolujte, zda je soubor v
podporovaném formátu.
Paměťovou kartu naformátujte
pomocí nabídky videokamery.
Zaznamenávejte film v nižší
kvalitě.
Vyměňte paměťovou kartu za
rychlejší model. ➥ strana 32
Záznam
Zpráva
Ikona
Popis problému
Write Error
(Chyba zápisu)
-
Během zápisu dat na ukládací
médium nastaly nějaké
problémy.
Release the Smart Auto
(Ukončete Smart Auto)
-
N
ěkteré funkce nemůžete
provádět ručně, pokud je
aktivována funkce SMART AUTO.
Recovering Data...
(Obnovování dat…)
-
Soubor nebyl vytvořen
normálně.
•
Řešení
Naformátujte ukládací médium
pomocí položky nabídky po
zazálohování důležitých souborů
na počítač nebo na jiné zařízení pro
uložení dat.
•
Vypněte funkci SMART AUTO.
•
•
Počkejta na dokončení obnovy dat.
Nikdy nevypínejte napájení a
nevysunujte paměťovou kartu
během záznamu.
Přehrávání
Zpráva
Ikona
Read Error
(Chyba čtení)
-
Během čtení dat z ukládacího
média nastaly nějaké problémy.
-
Počet složek a souborů dosáhl
svého limitu a nelze provádět
záznam.
-
Bylo dosaženo maximálního
počtu složek a souborů a není
možné fotografovat.
The Number of
video files is full.
Cannot copy videos.
(video.Počet video
souborů je vyčerpán.
Nelze nahrávat video.)
The Number of photo
files is full. Cannot
copy photos.(Počet
fotografií je vyčerpán.
Nelze snímat
fotografii.)
Popis problému
•
Řešení
Naformátujte ukládací médium pomocí
položky nabídky po zazálohování
důležitých souborů na počítač nebo na
jiné zařízení pro uložení dat.
•
Naformátujte ukládací médium pomocí
položky nabídky po zálohování
důležitých souborů na počítač nebo na
jiné zařízení pro uložení dat. Nastavte
„File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“.
•
Naformátujte ukládací médium pomocí
položky nabídky po zálohování
důležitých souborů na počítač nebo na
jiné zařízení pro uložení dat. Nastavte
„File No.“ (Číslo souboru) na „Reset“.
105
odstraňování problémů
Pokud došlo k orosení kondenzací, nechte přístroj před použitím chvíli v klidu
• Co je to kondenzace?
Kondenzace nastává, když se digitální kamera přemístí na místo, kde je podstatný rozdíl teploty
proti předchozímu místu. Jinými slovy, vodní pára ve vzduchu se promění na rosu kvůli rozdílu teplot
a kondenzuje jako rosa na vnějších nebo vnitřních čočkách videokamery a na odrazových čočkách.
Pokud k tomu dojde, mohou být dočasně nedostupné funkce záznamu nebo přehrávání digitální
kamery. Zapnutí zařízení v případě, že došlo ke kondenzaci, může způsobit špatnou funkci nebo
poškození videokamery.
• Co můžu udělat?
Vypněte napájení a odpojte baterii a ponechejte kameru na suchém místě po dobu 1-2 hodiny, než ji
znovu použijete.
• Kdy dochází ke kondenzaci?
Ke kondenzaci dojde, když se zařízení přemístí na místo s vyšší teplotou než mělo předchozí místo,
nebo při náhlém použití ve velmi teplém prostoru.
- Při venkovním záznamu ve studeném počasí během zimy a následném použití v místnosti.
- Při venkovním záznamu v horkém počasí po použití v místnosti nebo uvnitř automobilu, kde
běžela klimatizace.
Dříve než vaší digitální kameru zašlete do opravy.
• Pokud tyto pokyny nepovedou k odstranění problému, spojte se nejbližším autorizovaným servisním
střediskem firmy Samsung.
• V závislosti na konkrétním problému může nastat potřeba inicializace pevného disku nebo jeho
výměny a data budou vymazána (jen u modelů SMX-F43/F44). Před odesláním digitální kamery na
opravu se ujistěte, že jste provedli zálohu dat na pevný disk nebo jiné ukládací médium.Společnost
Samsung nemůže nést odpovědnost za ztrátu vašich dat.
✪ Pokud při používání digitální kamery narazíte na potíže, zkontrolujte následující
body, než požádáte servisní středisko o opravu. Pokud následující pokyny
nepovedou k odstranění problému, spojte se s nejbližším autorizovaným servisním
střediskem firmy Samsung.
Příznaky a řešení
Napájení
Příznak
Vysvětlení/Řešení
•
Videokamera se
nezapne.
106
•
•
•
V digitální kameře možná není nainstalována baterie.
Vložte baterii do digitální kamery.
Vložená baterie je možná vybitá.
Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.
Pokud používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je správně
připojen k síťové zásuvce.
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným
zapnutím kamery připojte zdroj napájení.
Příznak
Vysvětlení/Řešení
•
Napájení se
automaticky vypne.
Napájení nelze
vypnout.
Baterie se
rychle vybíjí.
•
•
•
•
•
•
Je možnost „Auto Power Off“ (Autom. vypnutí) nastavena na „5 Min“?
Pokud není během 5 minut stisknuto žádné tlačítko, digitální kamera
se automaticky vypne („Auto Power Off“ (Autom. vypnutí)). Pro
deaktivaci této možnosti změňte nastavení „Auto Power Off“ (Autom.
vypnutí) na „Off“ (Vypnout). ➥strana 89
Baterie je téměř vybita. Nabijte baterii nebo ji vyměňte za nabitou.
Použijte adaptér střídavého napětí.
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným
zapnutím kamery připojte zdroj napájení.
Okolní teplota při použití kamery je příliš nízká.
Baterie není zcela nabitá. Nabijte baterii znovu.
Baterie dosáhla konce své životnosti a nelze ji znovu nabít.
Použijte jinou baterii.
Displeje
Příznak
Obrazovka
televizoru nebo
LCD monitor
zobrazují zkreslený
obraz nebo mají
proužky ve spodní/
horní nebo levé/
pravé části.
Vysvětlení/Řešení
•
Toto může nastat při záznamu nebo prohlížení snímků s poměrem stran
16:9 na televizoru s poměrem stran 4:3 a naopak. Více podrobností
najdete v technických údajích displeje.
Na LCD monitoru
se objeví neznámý
obraz.
•
Digitální kamera je ve režimu Ukázka. Pokud si nechcete prohlížet obraz
ukázky, změňte nastaven í „Demo“ (Ukáz) na „Off“ (Vypnout).
➥strana 92
Na LCD monitoru
se objeví neznámý
indikátor.
•
Na obrazovce se objeví varovný indikátor nebo zpráva.
➥stranách 104~106
Na LCD monitoru
zůstává obraz.
•
To nastává, pokud odpojíte napájecí adaptér nebo vyjmete baterii, aniž
byste nejprve vypnuli napájení.
Obraz na LCD
monitoru vypadá
tmavě.
•
•
Okolní osvětlení je příliš jasné. Nastavte jas a úhel LCD monitoru.
Použijte funkci Zdůraznění LCD.
107
odstraňování problémů
Ukládací média
Příznak
Nelze využít
funkce paměťové
karty.
Obrázek nelze
odstranit.
Vysvětlení/Řešení
•
•
Správně vložte paměťovou kartu do digitální kamery. ➥strana 31
Pokud používáte paměťovou kartu naformátovanou na počítači,
naformátujte ji znovu na digitální kameře. ➥strana 81
•
Nelze odstranit snímky, jejichž ochrana byla nastavena na jiném
zařízení.
Uvolněte ochranu snímků na tomto zařízení. ➥strana 71
Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty
(Paměťová karta SDHC, atd.), pokud existuje. ➥strana 32
•
•
108
Uvolněte zámek na ochranné západce paměťové karty (Paměťová
karta SDHC, atd.), pokud existuje. ➥strana 32
Před formátováním zkopírujte všechny důležité zaznamenané
soubory na počítač. Společnost Samsung není zodpovědná za
jakoukoliv ztrátu dat. (Doporučuje se kopírovat data do počítače
nebo jiného ukládacího média.)
Nelze formátovat
paměťovou kartu.
•
Název datového
souboru není
zobrazen
správně.
•
•
•
Soubor může být poškozen.
Formát souboru není podporován digitální kamerou.
Pokud struktura složek neodpovídá mezinárodnímu standardu,
zobrazí se pouze název souboru.
Nenabíjí se nebo
nepracuje ani při
vložení baterie.
•
Zkontrolujte pravost baterie. Neoriginální baterie nedokáže
videokamera rozpoznat.
Záznam
Příznak
Stisknutím
tlačítka Spuštění/
zastavení
záznamu se
nespustí záznam.
Aktuální doba
záznamu je menší
než odhadovaná
doba záznamu.
Vysvětlení/Řešení
•
•
•
•
•
•
•
Záznam se
automaticky
zastaví.
Při záznamu
subjektu
osvětleného
jasným světlem
se mohou objevit
svislé čáry.
•
•
•
Na ukládacím médiu není dost místa pro záznam.
Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena nebo zda není
aktivovaná západka ochrany proti zápisu paměťové karty.
Vnitřní teplota kamery je nezvykle vysoká.
Vypněte digitální kameru a nechejte ji chvíli na chladném místě.
Uvnitř vaší kamery je nahromaděná vlhkost (kondenzace). Vypněte
digitální kameru a nechejte ji asi 1 hodinu na chladném místě.
Odhadovaná doba záznamu se může měnit v závislosti na
zaznamenávaném obsahu a funkcích, které použijete.
Při záznamu rychle se pohybujícího subjektu se zvyšuje bitový tok a
tím i potřebné místo na ukládacím médiu, což může vést ke zkrácení
využitelné doby záznamu.
Na ukládacím médiu není volné místo pro další záznam.
Zazálohujte důležitá data na počítač a naformátujte ukládací médium
nebo odstraňte nepotřebné soubory.
Pokud často zaznamenáváte nebo odstraňujete soubory, výkon
zabudované flash paměti se sníží. V takovém případě zabudovanou
paměť naformátujte.
Pokud použijete paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, digitální
kamera automaticky zastaví záznam filmových snímků a poté se na
LCD monitoru objeví příslušné hlášení.
Digitální kamera nezvládá záznam tak vysokého jasu.
109
odstraňování problémů
Příznak
Pokud je displej
během záznamu
vystaven přímému
slunečnímu
světlu, na okamžik
zčervená nebo
zčerná.
Během záznamu
se nezobrazuje
datum/čas.
Není slyšet
pípnutí.
Existuje časový
rozdíl mezi
bodem, kdy
stisknete tlačítko
Spuštění/
zastavení
záznamu, a
bodem, kdy se
zaznamenávaný
film spustí/
zastaví.
Záznam se
zastaví.
Nelze
zaznamenávat
fotografie.
110
Vysvětlení/Řešení
•
Nevystavuje digitální kameru s otevřeným LCD displejem přímému
slunečnímu světlu.
•
Nastavte „Date/Time Display“ (Zobr. data/času) na On. (Zapnout)
➥strana 85
•
•
•
Nastavte „Beep Sound“ (Pípnutí) na „On“ (Zapnout).
Zvuková signalizace je dočasně vypnuta během záznamu filmu.
Když je k digitální kameře připojen AV kabel, funkce pípání se automaticky vypne.
•
Vaše kamera může vykazovat menší časový rozdíl mezi okamžikem,
kdy stisknete tlačítko Spuštění/zastavení záznamu, a okamžikem,
kdy se zaznamenávaný film skutečně spustí/zastaví. Nejedná se o
chybu.
•
Vnitřní teplota kamery je nezvykle vysoká. Vypněte digitální kameru
a nechejte ji chvíli na chladném místě.
Uvnitř vaší kamery je nahromaděná vlhkost (kondenzace). Vypněte
digitální kameru a nechejte ji asi 1 hodinu na chladném místě.
•
•
•
•
Nastavte videokameru na režim Záznam. ➥strana 24
Uvolněte zámek ochranné západky na paměťové kartě, pokud existuje.
Ukládací médium je plné. Použijte novou paměťovou kartu nebo naformátujte ukládací médium. ➥strana 81
Nebo odstraňte zbytečné snímky. ➥strana 70
Nastavení obrazu během záznamu
Příznak
Nefunguje
automatické
zaostřování.
Obraz se jeví jako
příliš jasný nebo
bliká, nebo má
změny v barvách.
Vysvětlení/Řešení
•
•
•
•
Nastavte „Focus“ (Zaostření) na „Auto“ (Automaticky). ➥strana 57
Podmínky záznamu nejsou vhodné pro automatické zaostřování.
Nastavte zaostření ručně. ➥strana 58
Povrch objektivu je zaprášený. Očistěte objektiv a zkontrolujte zaostření.
Záznam probíhal za nedostatečných světelných podmínek.Zajistěte lepší
osvětlení prostor, kde provádíte záznam. ➥strana 46
•
To nastává při záznamu snímků pod světlem zářivky, sodíkovou výbojkou nebo
rtuťovou výbojkou. Tento jev omezíte zrušením režimu „iSCENE“. ➥strana 46
Přehrávání na digitální kameře
Příznak
Vysvětlení/Řešení
Po stisku tlačítka
přehrávání (přehrát/
pozastavit) se
nespustí přehrávání.
•
•
•
Stisknutím tlačítka MODE nastavte režim Přehrávání filmu.
Obrazové soubory zaznamenané na jiném zařízení nemusí být možné na této
digitální kameře přehrát.
Zkontrolujte kompatibilitu paměťové karty. ➥strana 32
Funkce Přeskočení
nebo Vyhledávání
nepracuje správně.
•
Pokud je vnitřní teplota kamery příliš vysoká, nemůže kamera správně
fungovat. Vypněte na chvíli digitální kameru a pak ji znovu zapněte.
Přehrávání se
nečekaně přerušilo.
•
Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér nebo baterie správně připojeny a stabilní.
•
Během časosběrného záznamu se nezaznamenává zvuk. (němý záznam)
➥strana 64
•
Fotografie zaznamenané na jiném zařízení se nemusí zobrazit v aktuální
velikosti.
Nejedná se o chybu.
Při přehrávání
časosběrného
záznamu není slyšet
zvuk.
Fotografie uložené
na ukládacím médiu
se nezobrazují v
aktuální velikosti.
Přehrávání na jiných zařízeních (televizor, atd.)
Příznak
Nevidíte obraz nebo
neslyšíte zvuk na
připojeném zařízení.
Vysvětlení/Řešení
•
•
Připojte audio linku AV kabelu k digitální kameře nebo připojenému zařízení
(televizor, DVD rekordér atd.). (červená barva – pravý kanál, bílá barva – levý kanál)
AV kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je AV kabel připojen ke správnému
konektoru.➥strana 93
111
odstraňování problémů
Připojení k počítači
Příznak
Při používání filmů
počítač nerozpozná
digitální kameru.
Na počítači nelze
správně přehrávat
filmové soubory.
Aplikace IntelliStudio nefunguje
správně.
Snímky nebo zvuk
z digitální kamery
se na počítači
nepřehrávají
správně.
Obrazovka
přehrávání se
pozastavila nebo je
zkreslená.
Vysvětlení/Řešení
•
Odpojte kabel USB od počítače a kamery a restartujte počítač. Poté ho znovu
správně připojte.
•
•
•
•
K přehrávání souboru zaznamenaného na videokameře je potřeba video kodek.
Nainstalujte nebo spusťte zabudovaný software pro úpravu (Intelli-Studio).
Ujistěte se, zda je konektor otočený na správnou stranu, potom pevně připojte
USB kabel k USB konektoru na videokameře.
Odpojte kabel od počítače a kamery a restartujte počítač. Poté ho znovu
správně připojte.
Počítač nemusí mít dostatečný výkon k přehrávání videa. Porovnejte počítač
s doporučenými specifikacemi.
•
•
•
•
Ukončete aplikaci Intelli-studio a restartujte počítač se systémem Windows.
Vestavěný software ve videokameře “Intelli-Studio” není kompatibilní se systémem Macintosh.
Nastavte „PC Software“ (PC software) na „On“ (Zapnout) v nabídce Nastavení.
Podle typu vašeho počítače se program Intelli-Studio nemusí automaticky
spustit. V tom případě otevřete požadovanou mechaniku CD-ROM, v níž je
disk s programem Intelli-Sstudio, v okně Tento počítač, a spusťte iStudio.exe.
•
•
Přehrávání filmu nebo zvuku se může v závislosti na počítači dočasně pozastavit. Na film nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv.
Pokud je digitální kamera připojena k počítači, který nepodporuje vysokorychlostní standard USB (USB 2.0), obraz nebo zvuk se nemusejí přehrávat
správně. Na snímky nebo zvuk zkopírovaný do počítače to nemá vliv.
•
•
•
Pro přehrávání filmů zkontrolujte požadavky na systém. ➥strana 97
Ukončete ostatní aplikace, které momentálně běží na počítači.
Pokud se zaznamenaný film přehrává na videokameře připojené k počítači,
obraz se nemusí přehrávat hladce, v závislosti na rychlosti přenosu.
Zkopírujte soubor do počítače a potom jej přehrajte.
Připojení k jiným zařízením/kopírování do jiných zařízení (televizor, DVD rekordér, atd.)
Příznak
Kopírování
pomocí AV kabelu
nefunguje správně.
112
Vysvětlení/Řešení
•
AV kabel není řádně zapojen. Ujistěte se, že je AV kabel připojen ke
správnému konektoru, tzn. ke vstupnímu konektoru jiného zařízení pro
kopírování snímku z digitální kamery. ➥strana 95
Všeobecné operace
Příznak
Vysvětlení/Řešení
Datum a čas nejsou
správné.
Videokamera se
nezapne nebo
nefunguje po stisknutí
libovolného tlačítka.
•
Nenechali jste digitální kameru nepoužívanou po velmi dlouhé časové období? Vestavěná
záložní nabíjitelná baterie je možná vybitá. ➥strana 28
•
Vyjměte baterii nebo odpojte napájecí adaptér a před opětovným zapnutím kamery připojte
zdroj napájení.
Nabídka
Symptom
•
•
•
•
Explanation/Solution
V aktuálním režimu záznamu/přehrávání nemůžete vybírat potlačené položky.
Většinu položek nabídky nelze vybrat, pokud je zapnutá funkce SMART AUTO.
Pokud není vloženo žádné ukládací médium, nelze je vybrat a v nabídce budou potlačeny položky:
„Storage Type“ (Typ pam), „Storage Info“ (Info o pam.), „Format“ (Formátovat) atd.)
Existují některé funkce, které nemůžete aktivovat současně. Následující seznam ukazuje příklady
nefunkčních kombinací položek funkcí a nabídek.Pokud chcete nastavit požadované funkce,
nezapínejte předtím dále uvedené položky..
<Nelze použít>
„Anti-Shake(HDIS): On.“
(Stabilizátor (HDIS):
Zapnout)
„Back Light“ (Protisvětlo)
„C.Nite“
„Focus : Face Detection“
(Zaostření : Detek. obličeje)
Položky nabídky
jsou potlačené.
„Digital Effect : Mirror,
Mosaic, Step printing“
(Digitální efekt : Zrcadlově,
Mozaika, Stroboskop)
„Fader“ (Stmívač)
„Shutter Speed : Manual“
(Rychlost závěrky : Ručně)
„Aperture : Manual“
(Clona : Ručně)
„Zoom Type : Intell-Zoom
“ (Typ zoomu : Inteligentnízoom)
„Zoom Type : Digital“
(Typ zoomu : Digitální-zoom)
„16:9 Wide“ (Šir. 16:9)
„White Balance“
(Vyvážení bílé)
<Kvůli následujícímu nastavení>
„Video Resolution : Web Fine, Web Normal“ (Rozlišení videa :
Web Std., Web norm.)
„C.Nite“
"iSCENE“
„C.Nite“, "iSCENE“, „Aperture : Manual“ (Clona : Ručně), „
Shutter Speed : Manual“ (Rychlost závěrky : Ručně), „Digital
Effect“ (Digitální efekt), „Video Resolution : Web Fine, Web
Normal“ (Rozlišení videa : Web Std., Web norm.)
„C.Nite“, „16:9 Wide: on“ (Šir. 16:9: Zapnout), „AntiShake(HDIS): On.“ (Stabilizátor (HDIS): Zapnout)
„Intelli-Zoom“
„Time Lapse REC“ (Časosb. zázn.)
„C.Nite“, „Aperture : Manual“ (Clona : Ručně)
„C.Nite“, „Shutter Speed : Manual“
(Rychlost závěrky : Ručně)
„16:9 Wide“ (Šir. 16:9), „Video Resolution : Web Normal, Web
Fine“ (Rozlišení videa : Web norm., Web Std.)
„Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing“
(Digitální efekt : Zrcadlově, Mozaika Step printing.)
„C.Nite“, „Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing“
(Digitální efekt : Zrcadlově, Mozaika, Stroboskop), „AntiShake(HDIS): On.“ (Stabilizátor (HDIS): Zapnout)
“Video Resolution : Web Normal, Web Fine“
(Rozlišení videa : Web norm., Web Std.)
„Video Resolution : Web Normal, Web Fine“ (Rozlišení videa :
Web norm., Web Std.)
„Digital Effect : Sepia“ (Digitální efekt : Sépie)
113
údržba a doplòující informace
ÚDRŽBA
Vaše digitální videokamera je výrobek dokonalého designu a řemeslného zpracování a měli
byste s ní zacházet opatrně.
Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a umožní vám užívat si
vašeho přístroje mnoho let.
• Při uskladnění videokameru vypněte.
- Odpojte baterii i napájecí adaptér. stranách 18~19
- Vyjměte paměťovou kartu. strana 31
Upozornění pro skladování
• Nenechávejte videokameru delší dobu na místě s příliš vysokou nebo nízkou teplotou:
Teplota v uzavřeném vozidle nebo zavazadlovém prostoru může být v teplých ročních obdobích velmi
vysoká. Pokud necháte videokameru delší dobu na takovém místě, může dojít k její poruše nebo
poškození jejího těla. Nevystavuje videokameru přímému slunečnímu světlu a neumisťujte ji poblíž topení.
• Neskladujte videokameru na prašných místech nebo na místech s vysokou vlhkostí:Prach, který by
pronikl do videokamery, by mohl způsobit poruchu. Pokud je vlhkost příliš vysoká, objektiv se může pokrýt
plísní a videokameru by pak nebylo možné použít. Při uskladnění např. ve skříni doporučujeme vložit
videokameru do krabice spolu s vysušujícím činidlem.
• Videokameru neuchovávejte na místě, které je vystaveno silnému magnetismu nebo vibracím:
Mohlo by dojít k poruše.
• Oddělte baterii od videokamery a uložte ji na chladném místě:
Pokud ponecháte baterii připojenou nebo ji budete skladovat při vysoké teplotě, může se zkrátit její životnost.
Čištění videokamery
Před čištěním videokamery ji vypněte a odpojte baterii i napájecí adaptér.
• Čištění vnějšího povrchu
- Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Nepoužívejte při čištění nadměrnou sílu; otírejte
povrch jemně.
- Pro čištění videokamery nepoužívejte benzen nebo ředidlo. Mohlo by dojít k odloupnutí vnějšího
pláště nebo k poškození těla.
• Čištění LCD monitoru
Jemně otřete povrch měkkou suchou látkou. Dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.
• Čištění objektivu
Pro odstranění prachu a drobných nečistot použijte ventilátor. Neotírejte objektiv textilem nebo prsty.
V případě nutnosti objektiv jemně otřete papírem na čištění objektivu.
- Pokud necháte objektiv zašpiněný, může se na něm utvořit plíseň.
- Pokud objektiv vypadá tmavší, vypněte videokameru a nechte ji hodinu v klidu.
114
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Ukládací média
• Zajistěte dodržování následujících zásad, abyste zabránili narušení nebo poškození
zaznamenaných dat.
- Neohýbejte ukládací média, nenechte je upadnout ani je nepodrobujte silnému tlaku,
nárazům nebo vibracím.
- Zabraňte styku ukládacích médií s vodou.
- Nepoužívejte, nevyměňujte nebo neskladujte ukládací média na místech, která jsou
vystavena silné statické elektřině nebo elektrickému šumu.
- Nevypínejte napájení videokamery ani neodpojujte baterii nebo napájecí adaptér
během záznamu, přehrávání nebo při jiném přístupu k ukládacímu médiu.
- Nepřenášejte ukládací média do blízkosti objektů, které vyzařují silné magnetické pole
nebo silné elektromagnetické vlnění.
- Neskladujte ukládací média v místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Nedotýkejte se kovových částí.
• Kopírujte filmové snímky do svého PC. Společnost Samsung není zodpovědná za
jakoukoliv ztrátu dat. (Doporučuje se, abyste zkopírovali data z počítače na jiné
ukládacího médium.)
• Může dojít ke ztrátě záznamů v důsledku chyby při zacházení s touto videokamerou
nebo paměťovou kartou nebo jiným příslušenstvím. Společnost Samsung nenese
zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty zaznamenaného obsahu.
• Podrobnosti naleznete na stranách 32-33.
LCD monitor
Před čištěním videokamery ji vypněte a odpojte baterii i napájecí adaptér.
• Prevence poškození LCD monitoru
- Netlačte na něj příliš silně a zabraňte nárazu.
- Nepokládejte videokameru LCD monitorem dolů.
• V zájmu prodloužení životnosti se vyhněte otírání hrubou látkou.
• Uvědomte si, že při použití LCD monitoru dochází k následujícím jevům. Nejedná se
o závady.
- Během používání videokamery se povrch v okolí LCD monitoru může zahřát.
- Pokud necháte zapnuté napájení po dlouhou dobu, povrch v okolí LCD monitoru se zahřeje.
115
údržba a doplòující informace
POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ VIDEOKAMERY V ZAHRANIČÍ
• Každá země nebo region používá vlastní systém elektrorozvodné sítě a normu
barevného signálu.
• Před použitím videokamery v zahraničí si ověřte následující položky.
• Zdroje energie
Dodaný napájecí adaptér automaticky vybírá napětí v rozsahu 100 – 240 V střídavého proudu.
Videokameru můžete používat v jakékoli zemi či oblasti s napájecím adaptérem dodaným s
videokamerou v rozsahu napětí 100 – 240 V stř. proudu, 50/60 Hz.
V případě potřeby použijte komerčně dostupný síťový adaptér pro střídavý proud podle konstrukce
místních síťových zásuvek.
• O systémech barev televizorů
Vaše videokamera používá normu PAL.
Pokud chcete prohlížet své nahrávky na televizoru nebo je zkopírovat na externí zařízení, musí
se jednat o televizor nebo externí zařízení podporující normu PAL s odpovídajícími audio a video
konektory. V opačném případě budete potřebovat samostatný převodník videoformátu (konvertor
formátů PAL-NTSC).
Převaděč formátů není dodáván společnosti Samsung.
Země/regiony používající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, SNS, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Velká Británie, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur, Slovenská republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Sýrie, Thajsko, Tunis, atd.
Země/regiony používající normu NTSC
Bahamy, Kanada, Střední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené státy
americké atd.
S vaší videokamerou můžete pořizovat záznamy a sledovat je na vestavěném LCD monitoru
kdekoliv na světě.
116
technické údaje
Název modelu
SMX-F40BP/SMX-F40SP/SMX-F40RP/SMX-F40LP
SMX-F400BP/SMX-F400SP/SMX-F400RP/SMX-F400LP
SMX-F43BP/SMX-F43SP/SMX-F43RP/SMX-F43LP
SMX-F44BP/SMX-F44SP/SMX-F44RP/SMX-F44LP
Videosignál
Formát komprese obrazu
Formát komprese zvuku
Rozlišení záznamu
Systém
Optický snímací modul
Objektiv
Ohnisková vzdálenost
Průměr filtru
LCD monitor
Konektory
Rozměr/počet bodů
Typ LCD monitoru
2,7 palců, širokoúhlý, 230 tis. bodů
1,6“ prokládané vykreslování, LCD panel se
systémem aktivní matice TFT
Výstup kompozitního videa
Zvukový výstup
Výstup USB
1,0 V (p_p), 75 Ω, analogový
-7,5 dBm 47 kΩ, analogový, stereo
Typ mini USB-B (vysokorychlostní USB 2.0)
Zdroj napájení
5,0 V (s použitím napájecího adaptéru), 3,7 V (s
použitím lithium-iontové baterie)
Napájecí zdroj (100 – 240 V) 50/60 Hz, lithiumiontová baterie
1.7W, 1.9W (zapnutý LCD monitor))
32˚F~104˚F (0˚~40˚C)
10% ~80%
-20 ˚C – 60 ˚C
Přibl. 2.05''×2.3''×4.43''
(53mm×58.4mm×112.5mm)
Přibl. 0.476lbs (216.4g) (Bez baterie a paměťové karty)
Všesměrový stereofonní mikrofon
Typ napájecího zdroje
Obecné údaje
PAL
Formát H.264/AVC
AAC (Advanced Audio Coding)
TV Super Fine (nejlepší kvalita, přibližně 5,0 Mb/
s), TV Fine (standardní, přibližně 4,0 Mb/s), TV
Normal (normální, přibližně 3,0 Mb/s), Web Fine
(Web Std., přibližně 4,0 Mb/s), Web Normal (Web
Norm., přibližně 3,0 Mb/s)
CCD (obvod s nábojovou vazbou) (Max: 800 000
obrazových bodů)
F1.8 až 4.9, 52x (Optický), 65x (Inteligentní)2200x
(digitální) elektronický transfokátor
2,1 mm – 109.2 mm
Ø37
Spotřeba energie
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost
Vestavěný mikrofon
※ Tyto technické údaje a vzhled mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění.
117
kontaktujte SAMSUNG kdekoliv na světě
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentáře o výrobcích Samsung, spojte se prosím s
centrem zákaznické podpory SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
Nicaragua
Honduras
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
Belarus
Moldova
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
HONG KONG
3698-4698
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-8008-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East & Africa
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung/ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Vyhovuje směrnici o omezení použití nebezpečných látek
Náš výrobek vyhovuje „Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních“, a v našich výrobcích nepoužíváme 6 nebezpečných
materiálů – kadmium (Cd), olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný křemík (Cr+6),
polybromované bifenyly (PBB), polybromované difenyl étery (PBDE).
Download PDF

advertising