Roltec | Vision plus | Bruksanvisning Easy Touch.indd

elektriske rullestoler
Bruksanvisning
Bruksanvisning Easy Touch ledsagerstyring
Roltec Vision plus.
Før ledsagerstyringen tas i bruk er det viktig å innstille høyden slik
at man har et avslappet og sikkert grep på styrebøylen. Styrebøylen skal justeres slik at den har en lett vinkel oppover (ca. 25grader). Dette gir de beste kjøreegenskaper.
Er det monteret en styreboks til brukeren og en ledsagerstyring på
rullestolen, er det den styreboksen som først blir slått på som er
aktiv. Den andre styreboksen vil også slås på, men hverken kjøring
eller elektriske funksjoner kan aktiveres eller betjenes derfra.
Er seteløft eller setetilt kjørt i en stilling slik at rullestolen kun kan
kjøre med redusert hastighet (se evt. side 12 og 13 i brukerveiledningen) vil fartstolpene over + og – knappene blinke og stolen
kjører med redusert hastighet.
På styreboksen har man via folietastene direkte adgang
til alle nødvendige funksjoner på stolen. På/Av, lys og
horn. Innstilling av maksimal hastighet aktiveres på de
store tastene med + og -.
Alle stolens elektriske funksjoner, løft, tilt, el-rygg og elben betjenes med de små tastene på boksens høyre side.
Easy Touch ledsagerstyring har mulighet for yttligere
tilpassing. Dette må programmeres av kvalifisert tekniker
og mulighetene står beskrevet i programmeringsveiledningen.
Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Serviceboks 620 • N-4606 Kristtiansand
+47 38 14 48 00 • rehab@varodd.no
Org.nr. NO 929 051 378 MVA
www.varodd.no
Serviceboks 620 • 4606 Kristiansand
Download PDF

advertising