LCD TV
LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
LE32R8
LE37R8
LE40R8
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти
на SAMSUNG.
Kontaktirajte SAMSUNG ŠIROM SVIJETA
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke
Samsung.
Kontaktujte Samsung po celém světě
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti
SAMSUNG.
Skontaktujte Celosvetový Samsung
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Contactaţi SAMSUNG WORLD WIDE (Samsung în întreaga lume)
Dacă aveţi întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi
SAMSUNG.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
REPUBLIC OF IRELAND
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
KAZAKHSTAN
RUSSIA
UKRAINE
UZBEKISTAN
Web Site
Customer Care Centre
02 201 2418
www.samsung.com/be
844 000 844
www.samsung.com/cz
“Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4”
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
030-6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) www.samsung.com/fr
01805-121213 (€ 0,14/Min)
www.samsung.de
06-80-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/hu
800 SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/it
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.lu
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
815-56 480
www.samsung.com/no
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
0818 717 100
www.samsung.com/uk
0800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sk
902 10 11 30
www.samsung.com/es
0771-400 200
www.samsung.com/se
0800-7267864
www.samsung.com/ch
0870 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
800-7267
www.samsung.ee
800-7267
www.samsung.com/lv
8-800-77777
www.samsung.lt
8 800 080 1188
www.samsung.kz
8-800-200-0400
www.samsung.ru
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
140-1234
www.samsung.uz
BN68-01169D-01
Owner’s Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
Register your product at www.samsung.com/global/register
Record your Model and Serial number here for future reference.
▪ Model _______________ ▪ Serial No. _______________
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
‹ Přehled systému nabídky DTV ......................... 32
‹ Automatická aktualizace seznamu kanálů ....... 33
‹ Ruční aktualizace seznamu kanálů .................. 33
‹ Úprava oblíbených kanálů ................................ 34
‹ Výběr seznamu kanálů ..................................... 36
‹ Zobrazení informací o programu ...................... 36
‹ Zobrazení informací v přehledu EPG ............... 37
‹ Použití naplánovaného seznamu ..................... 38
‹ Nastavení výchozího návodu ........................... 38
‹ Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů .. 39
‹ Úprava průhlednosti nabídky ........................... 40
‹ Nastavení rodičovského zámku ....................... 40
‹ Nastavení titulků ............................................... 41
‹ Nastavení režimu titulků ................................... 41
‹ Výběr formátu audio ......................................... 41
‹ Výběr digitálního textu
(pouze Velká Británie) ...................................... 42
‹ Výběr časového pásma (pouze Španělsko) ..... 42
‹ Zobrazení informací o produktu ....................... 42
‹ Kontrola informací o signálu ............................. 43
‹ Upgrade softwaru ............................................. 43
‹ Zobrazení běžného rozhraní ............................ 44
‹ Výběr nabídky CI (Common Interface) ............. 44
‹ Obnovení hodnot .............................................. 45
‹ Výběr preferovaného jazyka
(titulky, zvuk nebo teletext) ............................... 45
‹ Preference ........................................................ 46
‹ Dekodér teletextu ............................................. 46
‹ Zobrazení informací teletextu ........................... 47
‹ Vyhledání určité stránky teletextu .................... 47
‹ Použití funkce Fastext k vyhledání stránky
teletextu ............................................................ 48
‹ Nastavení dálkového ovladače ........................ 48
‹ Kódy pro dálkový ovladač ................................ 49
NASTAVENÍ POČÍTAČE
‹ Nastavení počítačového softwaru
(na základě systému Windows XP) .................. 52
‹ Režimy zobrazení ............................................ 52
‹ Nastavení počítače .......................................... 53
‹ Nastavení upevnění na zeď (LE40R8)
(prodává se samostatně) ................................. 54
O SYSTÉMU ANYNET+
‹ Co je Anynet+? ................................................ 55
‹ Připojení zařízení Anynet+ ............................... 55
‹ Nastavení systému Anynet+............................. 56
‹ Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ ...... 56
‹ Nahrávání ......................................................... 57
‹ Poslech prostřednictvím přijímače ................... 58
‹ Kontrolní úkony před vyžádáním servisu ......... 58
DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ
‹ Použití Kensingtonského zámku pro
ochranu před krádeží ....................................... 59
‹ Odstraňování závad: Dříve než budete
kontaktovat servisního technika ....................... 59
‹ Technické specifikace a specifikace týkající
se prostředí ...................................................... 60
Symboly
Stisknout
Důležitá
Čeština - 2
Poznámka
Tlačítko na
jeden dotek
Seznam součástí
Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky.
Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
M4 X L16
Dálkový ovladač
a baterie
(AAA × 2)
Napájecí kabel
• Pokyny pro majitele
°
°
Spodní kryt
• Záruční list
4× šrouby pro
stojan
Stojan
• Bezpečnostní příručka
Hadřík na čištění
• Registrační karty
Záruční list / Bezpečnostní příručka / Registrační karty (v některých zemích nejsou přiloženy.)
V závislosti na modelu nemusí být stojan a šroub stojanu součástí balení.
Instalace stojanu
<2>
<3>
1. Umístěte televizor obrazovkou na stůl pokrytý měkkou látkou nebo polštářem.
2. Stojan nasaďte do otvoru ve spodní části televizoru.
3. Vložte do označeného otvoru šroub a utáhněte jej.
° Stojan je nainstalován u modelů s úhlopříčkou obrazovky 37 palců a více.
Instalace sady pro upevnění na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť) umožňuje
připevnit televizor na zeď.
Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď
naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď. Při
instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná
poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací
TV zákazníkem.
° Demontujte stojan a na spodní otvor umístěte víčko a
upevněte je dvěma šrouby.
Čeština - 3
Seznámení s ovládacím panelem
1
2
3
4
5
6
[LE32R86, LE37R86, LE40R86,
LE32R88, LE37R88, LE40R88]
7
1
2
3
4
5,6
7
[LE32R87, LE37R87, LE40R87,
LE32R89, LE37R89, LE40R89]
°
Tlačítka předního panelu
Jednotlivá tlačítka se aktivují
dotykem na pravé straně.
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
1 SOURCE
Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními
zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent,
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). V nabídce
na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným
způsobem jako tlačítko ENTER/OK na dálkovém
ovládání.
2 MENU
Po stisknutí se na obrazovce objeví nabídka
funkcí televizoru.
V případě režimu DTV se zobrazí nabídka DTV.
3
Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka
použít stejným způsobem jako tlačítka
W a X na dálkovém ovládání.
4
Stisknutím můžete přepínat kanály.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka
použít stejným způsobem jako
tlačítka S a T na dálkovém ovládání.
(Bez dálkového ovládání lze televizor zapnout
pomocí tlačítek pro kanály.)
(Napájení)
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto;
svítí při pohotovostním režimu.
6 Senzor dálkového ovládání
Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na
televizoru.
7 Reproduktory
5
Čeština - 4
Seznámení s konektorovým panelem
1
2
3
4
5
3
6
@
°
!
Zdířka pro napájení
09
8
7
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
°
°
Při každém připojení externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.
Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.
1 Připojení set-top boxu, videorekordéru nebo DVD
Konektor
EXT 1
EXT 2
Vstupní
Audio (L/R)
O
O
Video
O
O
Výstup
Video + Audio (L/R)
K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
Výstup je volitelný.
RGB
O
- Vstup a výstup pro externí zařízení, jako je videorekordér, přehrávač DVD, zařízení pro videohry nebo
diskové videopřehrávače.
2 Připojení zvuku (AUDIO)
- Zapojte audiokabely RCA do zdířky „R - AUDIO - L” na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do
odpovídajících vstupních audiokonektorů na zesilovači nebo domácím DVD kině.
3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné dodatečné připojení zvuku.
° Co je HDMI?
- Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje přenos digitálního obrazu vysoké
kvality a více kanálů digitálního zvuku (5.1 kanálů).
- Přípojka HDMI/DVI podporuje připojení DVI k rozšířenému zařízení pomocí příslušného kabelu (není
součástí balení). Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací
funkcí HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk.
DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)
- Pokud připojujete toto zařízení přes přípojku HDMI nebo DVI k set-top boxu, přehrávači DVD nebo herní
konzole, ujistěte se, že bylo nastaveno na kompatibilní výstupní režim videa podle níže uvedené tabulky.
Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný
obraz.
- Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je možné pouze z přípojky HDMI 2.
° Pro připojení je nutné použít kabel DVI-HDMI nebo adaptér DVI-HDMI;
pro zvukový výstup použijte přípojku „R - AUDIO - L” na DVI.
° Podporované režimy pro připojení HDMI/DVI a Komponent
HDMI/DVI 50 Hz
HDMI/DVI 60 Hz
Komponent
480i
X
X
O
480p
X
O
O
576i
X
X
O
Čeština - 5
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
4 Připojení antény nebo sítě kabelové televize
Pro správné zobrazení televizních kanálů musí zařízení přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:
- Venkovní anténa / Síť kabelové televize / Satelitní síť
5 Připojení karty CI (Common Interface) CARD
- V případě nevložení karty „CI CARD” pro některé kanály se na obrazovce objeví rušený obraz.
- Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID
hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena”, indikující, že
seznam kanálů je nyní aktualizován.
° Kartu CI CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb.
Kartu CI CARD opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by se mohla poškodit.
° Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.
7 Připojení externích zařízení A/V
- Připojte kabel RCA nebo S-VIDEO k příslušnému externímu zařízení A/V, jako je videorekordér, přehrávač
DVD nebo videokamera.
- Zapojte zvukové kabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L” na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů
do odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení A/V.
- Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka (6) na zadní straně přístroje. V případě připojení sluchátek
je vypnut zvuk z vestavěných reproduktorů.
8 Připojení počítače
- Zapojte kabel D-Sub (volitelný) do konektoru PC (PC IN) na zadní straně přístroje a jeho druhý konec
zapojte do videokarty počítače.
- Připojte kabel stereofonního zvuku (volitelný) do konektoru „AUDIO (PC IN)” na zadní straně přístroje a
druhý konec kabelu do konektoru „Audio Out” na zvukové kartě počítače.
9 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- Slouží pro připojení k digitálnímu komponentnímu audiosignálu.
0 SERVICE
- Servisní přípojka pro kvalifikovaný servisní personál.
! Připojení zařízení (DTV/DVD)
- Zapojte videokabely (volitelné) komponentního signálu do konektorů komponentního signálu („PR”,
„PB”, „Y“) na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních video konektorů
komponentního signálu na zařízení DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i zařízení DTV (nebo DVD), je třeba připojit set-top box k
zařízení DTV (nebo DVD) a zařízení DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru („PR”, „PB”, „Y“) na televizoru.
- Konektory PR, PB a Y na zařízeních s komponentním signálem (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y,
B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Zapojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L” na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do
odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení DTV nebo DVD.
- Optimální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 720p.
- Maximální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 1080i.
@ Kensingtonský zámek
- Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném
místě.
- Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.
Čeština - 6
Seznámení s dálkovým ovladačem
1 Vybere cílové zařízení, které
se bude ovládat dálkovým
ovládáním Samsung (TV,
DVD, STB, CABLE, VCR)
(Viz strana 49~51)
2 Tlačítko Standby televizoru
3 Číselná tlačítka pro přímý
přístup ke kanálům
4 Výběr jednomístného/
dvoumístného čísla kanálu
5 Zobrazí na obrazovce
„Seznam kanálů”.
6 Slouží k přímému výběru
režimu TV a DTV.
7 Funkce videorekordéru/DVD
Rewind, Stop, Play/Pause,
Fast/Forward
8 Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
9 Dočasné vypnutí zvuku
0 Potvrzení zobrazení a změny
nabídky
! Slouží k návratu do předchozí
nabídky.
# Zobrazení přehledu EPG
(Electronic Program Guide)
$ Volba formátu obrazu
% Volba zvukových efektů
^ Nastavení pro 5 samostatných
zařízení – TV, DVD, STB,
CABLE nebo VCR.
& Když stisknete toto tlačítko,
řada tlačítek na dálkovém
ovládání (např. tlačítka pro
volbu cílového zařízení,
hlasitosti, kanálů a ztlumení)
se na několik sekund rozsvítí
a pak zhasnou, aby se šetřily
baterie. Tato funkce umožňuje
pohodlné používání dálkového
ovládání v noci nebo potmě.
* Výběr dostupného zdroje
( Předchozí kanál
) Zobrazení nabídky DTV
°
°
a Slouží k nahrávání živého
vysílání.
(Pouze funkce Anynet+)
(Viz strana 57)
b P : Další kanál
P : Předchozí kanál
c Opustit OSD
d Slouží k ovládání kurzoru v
nabídce.
e Slouží ke zobrazení informací
o aktuálním vysílání
f Slouží ke spuštění funkcí
zobrazení Anynet a nastavení
zařízení Anynet.
g Barevná tlačítka: Po stisknutí
můžete přidat nebo odebrat
kanály a uložit kanály do
seznamu oblíbených kanálů v
nabídce „Seznam kanálů”.
h Obraz v obraze zap./vyp.
i Zobrazení digitálních titulků
j Výběr obrazového efektu
k Zastavení obrazu
l Pokud dálkové ovládání
nefunguje, vyměňte baterie a
před použitím stiskněte tlačítko
„RESET” na 2-3 sekundy.
Funkce teletextu
6 Vypnutí teletextu
0 Index teletextu
@ Můžete také zvolit Teletext,
Double (Dvojitý) nebo Mix.
$ Volba velikosti teletextu
* Volba režimu teletextu (LIST/
FLOF)
( Podstránka teletextu
b P : Další stránka teletextu
P : Předchozí stránka
teletextu
c Zrušení teletextu
e Vyvolání teletextu
g Výběr témat funkce Fastext
h Podržení zobrazené stránky
teletextu
j Uložení stránky teletextu
Funkce dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.
Jde o speciální dálkový ovladač pro zrakově postižené a tlačítka Power, Channel, STOP, PLAY/
PAUSE a Volume jsou označena Braillovým písmem.
Čeština - 7
Vložení baterií do dálkového ovladače
1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na
obrázku.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA.
° Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.
3. Znovu upevněte kryt.
° Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a
uložte je na chladném a suchém místě. Dálkový ovladač lze používat ze
vzdálenosti až 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu obvyklého využití
televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)
°
Pokud dálkové ovládání nefunguje, proveďte následující kontrolu:
1. Je televizor zapnut?
2. Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
4. Nenastal výpadek proudu nebo neodpojili jste napájecí kabel?
5. Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?
Zapnutí a vypnutí
Napájecí kabel je připojen k zadní části televizoru.
1. Zapojte napájecí kabel do odpovídající zásuvky.
° Na čelním panelu televizoru se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko na čelním panelu televizoru.
° Televizor můžete zapnout také tlačítkem POWER nebo tlačítkem TV/DTV na dálkovém ovladači.
° Automaticky bude znovu vybrán naposledy sledovaný program.
3. Stiskněte číselné tlačítko (0~9) či tlačítko kanálů nahoru/dolů ( / ) na dálkovém ovládání nebo tlačítko
na pravé straně televizoru.
° Při úplně prvním zapnutí televizoru budete vyzváni k výběru jazyka, ve kterém se mají zobrazovat
nabídky.
4. Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko POWER .
Uvedení televizoru do pohotovostního režimu
Televizor může být uveden do pohotovostního režimu, aby se snížila spotřeba energie.
Pohotovostní režim může být užitečný, pokud si přejete dočasně přerušit sledování televize
(například během jídla).
1. Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači.
° Obrazovka se vypne a na čelním panelu televizoru se rozsvítí červená kontrolka pohotovostního
režimu.
2. Chcete-li televizor znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko POWER , číselná tlačítka (0~9), tlačítko
TV/DTV nebo tlačítko kanálů nahoru/dolů ( / ).
° Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po dlouhou dobu (například když odcestujete na
dovolenou). Doporučuje se odpojit televizor od elektrické sítě a od antény.
Čeština - 8
Plug & Play
Při prvním zapnutí televizoru proběhne automaticky po sobě
Plug & Play
několik základních nastavení. K dispozici jsou následující
nastavení.
° Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou
Start Plug & Play
fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán
digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního
OK
prodejce, zda můžete přijímat signál DVB-T. I když je tento
televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno
zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním
Enter
Exit
vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce
k dispozici.
1. Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači.
Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play” s vybranou možností „OK”.
2. Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku „Obchod” nebo „Doma” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim Doma.
° Režim Obchod je určen pro použití v provozovně prodejce.
° Pokud je jednotka neúmyslně nastavena na režim Obchod a chcete-li obnovit režim Dynamický
(Doma), stiskněte tlačítko Volume a poté po dobu pěti sekund podržte tlačítko MENU na bočním
panelu televizoru.
4. Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte anténní vstup.” s vybranou možností „OK”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
5. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK volbu potvrďte.
6. Zobrazí se zpráva „Některé funkce DTV nemusí být dostupné. Digitální skenování?”.
Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost „Ano” nebo „Ne”. Poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Œ Ano: Provede se nejprve vyhledávání analogových programů a poté také automatické vyhledávání digitálních
programů.
Œ Ne: Provede se pouze vyhledávání analogových programů.
Tato funkce je podporována ve všech zemích s výjimkou následujících šesti zemí: Velké Británie,
Rakouska, Francie, Německa, Itálie a Španělska.
7. Zobrazí se nabídka „Automatické ukládání” s vybranou volbou „Start”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
Zobrazí se nabídka pro vyhledávání kanálů DTV a kanál DTV je automaticky aktualizován.
° Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdrojů v nabídce Vstup se automaticky změní
na hodnotu DTV.
Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Nastavení hodin”.
° Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka ENTER/OK.
° Podrobný popis aktualizace kanálů DTV naleznete na stránce 33 této příručky.
Po uložení všech dostupných digitálních kanálů se podle dané země zobrazí obrazovka pro výběr
časového pásma.
8. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
„Měsíc”, „Datum”, „Rok”, „Hod.” nebo „minuty” vyberte stisknutím tlačítka W nebo X.
„Měsíc”, „Datum”, „Rok”, „Hod.” nebo „minuty” nastavte stisknutím tlačítka S nebo T.
° Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
9. Stisknutím tlačítka ENTER/OK potvrďte nastavení.
 Jazyk: Vyberte příslušný jazyk.
 Země: Vyberte příslušnou zemi.
 Automatické ukládání: Automaticky hledá a ukládá místně dostupné kanály.
 Nastavení hodin: Nastaví aktuální čas na hodinách televizoru.
Čeština - 9
Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Stiskněte znovu tlačítko ENTER/OK, čímž vyberete možnost
„Plug & Play”.
3. Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.
TV
Nastavení
Plug & Play
Jazyk
: Čeština
Čas
Režim hry
: Vypnuto
Modré pozadí
: Vypnuto
Melodie
: Vypnuto
PC
Domácí kino na PC : Vypnuto
Světelný efekt : TV zapnuta
VDalší
Posunutí
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
Plug & Play
Spustit Plug & Play
OK
Zadat
TV
- Automatické ukládání kanálů
- Ruční ukládání kanálů
Zpět
Kanál
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Vypnuto
Posunutí
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
Automatické ukládání kanálů
Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (a dostupnost závisí na dané zemi).
Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům.
Čísla však můžete seřadit ručně a vymazat všechny kanály, které nechcete sledovat.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Země”.
3. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK volbu potvrďte.
° Nastavení země v DTV není změněno, přestože jste změnili nastavení země v této nabídce.
Pro změnu nastavení země u DTV použijte funkci Plug & Play. (Viz strana 9)
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automatické ukládání” a poté stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
5. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Televizor začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.
° V případě, že kdykoli během ukládání do paměti stisknete tlačítko ENTER/OK, proces se přeruší a
znovu se zobrazí nabídka „Kanál”.
6. Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Třídĕní”.
Čeština - 10
Ruční ukládání kanálů
Lze uložit až 100 kanálů, včetně kanálů přijímaných prostřednictvím kabelových sítí.
Při ručním ukládání kanálů můžete určit:
‹ zda uložit či neuložit každý nalezený kanál,
‹ číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Ruční ukládání” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Program”.
4. Chcete-li ke kanálu přiřadit číslo programu, najděte správné číslo stisknutím tlačítka c nebo d a potom
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Číslo programu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém barev” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
6. Požadovaný standard barev vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a poté stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
7. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
8. Požadovaný standard zvuku vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a poté stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
° Pokud zvuk není normální nebo není slyšet žádný zvuk, vyberte požadovaný zvukový systém
znovu.
9. Pokud znáte číslo ukládaného kanálu, vyberte stisknutím tlačítka S nebo T možnost „Kanál”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost C (Příjem kanálů
z antény) nebo S (Příjem kanálů prostřednictvím kabelu). Stisknutím tlačítka ` vyberte kanál.
Požadované číslo vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Režim kanálu: P (Režim programu), C (Režim příjmu kanálů z antény), S (Režim příjmu kanálů
prostřednictvím kabelu)
° Číslo kanálu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
10. Pokud neznáte čísla kanálů, vyberte stisknutím tlačítka S nebo T možnost „Vyhledávání”. Stiskněte
tlačítko ENTER/OK. Hledání spusťte stisknutím tlačítka S nebo T a poté stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
11. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Uložit”. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte
možnost „OK”.
12. Opakujte kroky 3 až 11 pro každý ukládaný kanál.
 Program: Slouží k volbě čísla programu pro kanál.
 Systém barev: Nastaví systém podpory barev.
 Zvuk: Nastaví systém podpory zvuku.
 Kanál: Zvolí kanál.
 Vyhledávání: Vyhledá hodnotu frekvence kanálu.
 Uložit: Uloží nastavení.
Čeština - 11
Nastavení seznamů kanálů
Nastavte kanály podle vlastní volby.
Můžete snadno odstranit, přidat nebo uzamknout požadovaný
kanál.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Správce kanálů” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Seznam
kanálů”.
4. Stisknutím tlačítka X vyberte položku „ ”.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte nechtěný kanál a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK, čímž jej zrušíte.
6. Opakujte krok 5 pro každý kanál, který chcete vybrat a zrušit.
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° „ ” je aktivní, pokud je možnost „Dĕtský zámek” nastavena na
hodnotu „Zapnuto”.
Seznam kanálů
P 1 C3
1 / 10
Program
0
C--
1
C3
2
BBC 1
3 C74
4 C75
5 C76
6 S3
7 S4
8 S6
9 S7
Přidat
Zámek
Posunutí
Zadat
Strana
Zpět
Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka
CH LIST na dálkovém ovládání.
Aktivace dětského zámku
Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům,
např. dětem, ve sledování nevhodných programů potlačením
obrazu i zvuku.
Dětský zámek nelze zrušit pomocí tlačítek na boku.
Nastavení dětského zámku lze zrušit pouze pomocí dálkového
ovládání, proto jej ukládejte mimo dosah dětí.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Správce kanálů” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Dalším stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Dĕtský
zámek” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Seznam kanálů” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
6. Stisknutím tlačítka X vyberte položku „ ”.
7. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte kanály, které chcete
zamknout, a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
8. Opakujte kroky pro každý kanál, který chcete uzamknout nebo
odemknout.
9. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Výběrem možnosti „Zapnuto” nebo „Vypnuto” v nabídce „Dětský
zámek” můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat kanály
vybrané ve sloupci „ ”.
Čeština - 12
Správce kanálů
Seznam kanálů
Dĕtský zámek
: Vypnuto
Zapnuto
TV
Posunutí
Zadat
Zpět
Seznam kanálů
P 2 C4
BBC1
1 / 10
Program
0
C--
1
C3
2
BBC 1
3 C74
4 C75
5 C76
6 S3
7 S4
8 S6
9 S7
Přidat
Zámek
Posunutí
Zadat
Strana
Zpět
Uspořádání uložených kanálů
Můžete zaměnit čísla dvou kanálů, abyste tak:
‹ upravili číselné pořadí, ve kterém byly kanály automaticky
uloženy,
‹ přiřadili nejčastěji sledovaným kanálům snadno
zapamatovatelná čísla.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Třídění” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka S nebo T vyberte číslo kanálu,
který chcete změnit. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T přejděte na pozici, kterou chcete
změnit, a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Zvolený kanál nahradí původní kanál uložený pod tímto
číslem.
5. Kroky 3 až 4 opakujte u dalšího kanálu, který chcete seřadit.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Kanál
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Vypnuto
Posunutí
TV
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
Třídĕní
Program K.
U
0
C-1
C23
2
C16
3
C3
4
S1
V
Posunutí
Jméno
Z
Zadat
Zpět
Přiřazování názvů kanálů
Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou
vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové
názvy.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Jméno” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. V případě potřeby stisknutím tlačítka S nebo T vyberte kanál,
kterému má být přidělen nový název. Stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
° Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.
4. Pro…
Proveďte…
Volbu písmene, čísla nebo
symbolu
Stiskněte tlačítko S nebo T.
Přechod na další písmeno
Stiskněte tlačítko X.
Návrat na předchozí písmeno
Stiskněte tlačítko W.
Potvrzení názvu
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
°
TV
Kanál
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Vypnuto
Posunutí
Zpět
Jméno
TV
Program K.
U
0
C-1
C23
2
C16
3
C3
4
S1
V
Posunutí
Dostupnými znaky jsou: Písmena abecedy (A~Z) / Čísla (0~9) / Zvláštní znaky
( -, mezera)
5. Opakujte kroky 3 až 4 pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čeština - 13
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Jméno
--------------------Zadat
Zpět
Jemné vyladění příjmu kanálu
Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem
kanálu.
1. Pomocí číselných tlačítek přímo zvolte kanál, který chcete jemně
vyladit.
2. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Jemné ladění” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka W nebo X proveďte jemné ladění.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví
kanálu označeny hvězdičkou “*” vpravo vedle čísla kanálu.
Číslo kanálu je zobrazeno červeně.
° Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stisknutím tlačítka
▲ nebo ▼ volbu „Obnovit” a potom stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
TV
Kanál
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Vypnuto
Posunutí
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
Jemné ladění
P1
0
Obnovit
Nastavení
Uložit
Zpět
LNA (Nízkošumový zesilovač)
Používáte-li televizor v oblasti se slabým signálem, může
příjem zlepšit funkce LNA (nízkošumový předzesilovač zesiluje
příchozí signál).
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zesilovač signálu”
a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Kanál
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Vypnuto
Posunutí
TV
Zpět
Kanál
Z
Země
: Belgie
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Správce kanálů
Třídĕní
Jméno
Vypnuto
Jemné ladění
Zesilovač signálu : Zapnuto
Posunutí
Čeština - 14
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zadat
Zpět
Změna standardu obrazu
Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim
požadavkům.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”.
2. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Režim”.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte požadovaný obrazový efekt.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 Dynamický: Zvolí obraz s vysokým rozlišením pro světlou
místnost.
 Standardní: Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné
prostředí.
Zvolí obraz pro příznivé zobrazení ve tmavé
 Film:
místnosti.
°
°
TV
Obraz
Režim
: Dynamický Z
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1Z
Podrobné nastavení
Z
Podsvícení
: 10
Z
VDalší
Posunutí
TV
Obrazový režim musí být nastaven pro každý vstupní zdroj
zvlášť.
Výběrem možnosti „Obnovit” se můžete vrátit k výchozímu
nastavení obrazu od výrobce. (Postupujte podle pokynů v části
„Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce” na straně
19.)
Zadat
Zpět
Obraz
Dynamický
Režim
: Dynamic
Standardní 100
Kontrast
Film
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1
Podrobné nastavení
Podsvícení
: 10
VDalší
Posunutí
Zadat
Zpět
Můžete také stisknout tlačítko
P.MODE na dálkovém ovládání,
čímž vyberete jedno z nastavení
obrazu.
Úprava vlastního nastavení obrazu
Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu
obrazu.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle
pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X snižte nebo zvyšte hodnotu
požadované položky. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Obraz
Režim
: Dynamický Z
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1Z
Podrobné nastavení
Z
Podsvícení
: 10
Z
VDalší
Posunutí
Zadat
Zpět
 Kontrast: Nastaví světlost nebo tmavost mezi předměty a pozadím.
 Jas: Nastaví jas celé obrazovky.
 Ostrost: Nastaví obrysy předmětů na vyšší nebo nižší ostrost.
 Barvy: Nastaví světlejší nebo tmavší barvy.
 Odstín (pouze NTSC nebo DTV): Upraví barvu objektů dodáním více červeného nebo zeleného
tónu pro přirozenější vzhled.
°
°
°
Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
V režimu PC lze nastavit pouze položky „Kontrast” a „Jas”.
Funkce „Odstín” je dostupná pouze v režimu „HDMI“ a „Komponent”.
Čeština - 15
Změna teploty barev
Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle
pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”. (Na straně 15)
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Teplota barev” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte požadované nastavení
teploty barev. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 Studené barvy2: Nastaví teplotu barev v modřejším tónu
než možnost „Studené barvy1”.
 Studené barvy1: Přidává bílé barvě modré tóny.
Bílá zůstává bílou.
 Normální:
Přidává bílé barvě červené tóny.
 Teplé barvy1:
Nastaví teplotu barev v červenějším tónu
 Teplé barvy2:
než možnost „Teplé barvy1”.
°
°
TV
Obraz
Režim
: Dynamický Z
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1Z
Podrobné nastavení
Z
Podsvícení
: 10
Z
VDalší
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Obraz
Režim
: Dynamický
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50 Studené barvy2Č50
Teplota barev
: Cool1
Studené barvy1
Podrobné nastavení
Normální
Podsvícení
: 10Teplé barvy1
VDalší
Teplé barvy2
Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového
Posunutí
Zadat
Zpět
režimu.
Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Dynamický nebo Standardní, nelze vybrat možnost Teplé
barvy1 a Teplé barvy2.
Aktivace podsvícení
Jas obrazovky lze upravit nastavením jasu podsvícení displeje
LCD. (0~10)
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle
pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”. (Na straně 15)
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Podsvícení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X snižte nebo zvyšte hodnotu
požadované položky.
4. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Obraz
Režim
: Dynamický Z
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1Z
Podrobné nastavení
Z
Podsvícení
: 10
Z
VDalší
Posunutí
Zadat
10
Podsvícení
Nastavení
Čeština - 16
Zpět
Zpět
Konfigurace podrobných nastavení obrazu
Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné
nastavení” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka S nebo
T a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK. Dostupné možnosti:
Nastavení černé, Dynamický kontrast, Gamma, Vyvážení bílé,
Nastavení barev, Zvýraznění okrajů, Kolorimetrický prostor.
5. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Film nebo
Standardní, nelze vybrat možnost Podrobné nastavení.
° Pokud je položka DINe nastavena na hodnotu Vypnuto a v
nabídce Obraz je zvolen Standardní režim, nelze zvolit položku
Podrobné nastavení.
Obraz
TV
Režim
: Dynamický Z
Kontrast
100
Jas
50
Ostrost
75
Barvy
55
Odstín
Z50
Č50
Teplota barev
: Studené barvy1Z
Podrobné nastavení
Z
Podsvícení
: 10
Z
VDalší
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Podrobné nastavení
Nastavení černé : Vypnuto
Dynamický kontrast : Vypnuto
Gamma
: -3
Vyvážení bílé
Nastavení barev
Zvýraznění okrajů : Vypnuto
Kolorim. Prostor
: Automatický
Posunutí
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
‹ Nastavení černé: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké
Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.
‹ Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké
Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.
‹ Gamma: -3~ 3
Můžete upravit střední jas obrazu.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
‹ Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré/
Obnovit
Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.
Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré: Změna hodnoty
nastavení obnoví upravenou obrazovku.
Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
Reset (Obnovit): Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.
‹ Nastavení barev: Růžová/Zelená/Modrá/Bílá/Obnovit
Toto nastavení lze upravit podle vašich osobních preferencí.
Růžová/Zelená/Modrá/Bílá: Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.
Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
° Reset (Obnovit): Dříve upravené barvy se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.
‹ Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto
Lze zdůraznit ohraničení objektů.
‹ Kolorim. Prostor: Automatický/Široký obraz
Prostor reprodukce barev pro vstupní signál lze nastavit na hodnotu Automatický nebo Široký obraz.
Čeština - 17
Změna velikosti obrazu
Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim
požadavkům.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Formát” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Požadovanou volbu vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
‹ Automat.
formát:
‹ 16 :9:
‹ Široký zoom:
‹ Zvětšení:
‹ 4:3:
‹ Pouze
skenování:
°
°
°
°
Automaticky nastaví velikost obrazu na
poměr „16:9”.
Nastaví velikost obrazu na 16:9, která
je vhodná pro přehrávání DVD nebo
širokoúhlé vysílání.
Zvětšení formátu obrazu na velikost větší
než 4:3.
Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém
směru), aby se co nejlépe přizpůsobil
velikosti obrazovky.
Je výchozím nastavením pro
videonahrávky nebo běžné vysílání.
Zobrazuje vstupní scény v jejich původní
podobě bez jakéhokoli
oříznutí při příjmu signálu v režimu HDMI
720p, 1080i.
TV
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
: Automat. formát Z
: 16 : 9
Z
: Vypnuto
Z
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
: OK
Z
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Formát
Automat. formát
16 : 9
Široký zoom
Zvětšení
4:3
Pouze skenování
Posunutí
Zadat
Zpět
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím tlačítka
P.SIZE na dálkovém ovládání.
Funkce „Automat. formát” je dostupná pouze v režimu „TV”,
„Ext.1”, „Ext.2”, „AV” a „S-Video”.
V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy „16:9” a „4:3”.
Zvětšení: Vyberte položku
stisknutím tlačítka ◄ nebo ►. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunujte
obraz nahoru a dolů. Po výběru položky
použijte tlačítko ▲ nebo ▼ ke zvětšení nebo
zmenšení formátu obrazu ve svislém směru.
Široký zoom: Obrazovku můžete posouvat nahoru nebo dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ po zvolení
položky
stisknutím tlačítka ► nebo ENTER/OK.
Čeština - 18
Zastavení aktuálního obrazu
Stisknutím tlačítka STILL zastavíte pohybující se obraz
a zobrazíte nehybný snímek. Dalším stisknutím tlačítka akci
zrušíte.
Výběr režimu obrazu
Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát
v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit
velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service)
nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské
země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají
uživatelé.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Režim obrazu” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Požadovanou volbu vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Dostupné možnosti: 16:9, Široký zoom, Zvětšení, 4:3
‹ 16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
‹ Široký zoom: Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než
4:3.
‹ Zvětšení: Zvětší formát obrazu na obrazovce ve svislém
směru.
‹ 4:3: Nastaví obraz do normálního režimu 4:3.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Nastavení velikosti formátu je k dispozici v režimu Automat. formát.
° Tato funkce není v režimu PC, Komponent nebo HDMI dostupná.
TV
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
Move
Posunutí
TV
: Automat. formát Z
: 16 : 9
Z
: Vypnuto
Z
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
: OK
Z
Enter
Zadat
Return
Zpět
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
Posunutí
: Automat. formát
: 16 : 916:9
Široký zoom
: On
: OffZvětšení
: Off 4:3
: Vypnuto
: OK
Zadat
Zpět
Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce
Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle
pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu” na straně 15.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Obnovit” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „OK” nebo
„Zrušit”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Funkce „Obnovit” bude nastavena pro každý obrazový režim.
TV
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
Posunutí
Čeština - 19
: Automat. formát Z
: 16 : 9
Z
: Vypnuto
Z
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
: OK
Z
: Automat. formát
: 16 : 9
: Vypnuto
: Vypnuto
: Vypnuto
: Vypnuto
: OK Zrušit
OK
Zadat
Zpět
Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus
Pokud je signál přijímaný vaším televizorem slabý, můžete
TV
aktivovat funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce
šumu). Tím se omezí vliv atmosférických poruch a případné
vícenásobné zobrazování prvků na obrazovce.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”.
2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Dostupné možnosti: Digitální NR, Aktivní barva, DNIe, Movie
Plus.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Obraz
UDalší
Formát
Režim obrazu
Digitální NR
Aktivní barva
DNle
Movie Plus
Obnovit
Posunutí
: Automat. formát Z
: 16 : 9
Z
: Vypnuto
Z
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
: OK
Z
Zadat
Zpět
‹ Digitální NR: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké/Automatický
Pokud je signál přijímaný vaším zařízením slabý, můžete aktivovat tuto funkci, jež redukuje případné
atmosférické poruchy a vícenásobné zobrazování, které se může objevit na obrazovce.
° Tato funkce není dostupná v režimu PC.
‹ Aktivní barva: Vypnuto/Zapnuto
Zapnete-li tuto možnost, budou barvy oblohy a trávy výraznější a zřetelnější pro dosažení
živějšího obrazu.
° Tato funkce není dostupná v režimu PC.
° Tato funkce není dostupná v režimu Film a Standardní.
‹ DNIe: Vypnuto/Demo/Zapnuto
Tento televizor je vybaven funkcí DNIe za účelem zajištění vysoké vizuální kvality. Nastavíte-li funkci
DNIe na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNIe na
hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNIe i na normální obraz,
abyste získali názornou ukázku. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.
° DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Tato funkce přináší detailnější obraz s redukcí šumu 3D a zvýrazněním detailů, kontrastu a bílé.
Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie
DNIeTM přizpůsobí vašim očím libovolný signál.
° Tato funkce není dostupná v režimu PC.
° Tato funkce není dostupná v režimu Film.
‹ Movie Plus: Vypnuto/Zapnuto
Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.
° Tuto funkci používejte při sledování filmů.
° Široký zoom, Zvětšení a Pouze skenování režim není podporován.
° Tato funkce není dostupná v režimu PC.
Čeština - 20
Sledování obrazu v obraze (PIP)
V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz nastaveného
Mode
: Custom
Z
Nastavení
TV
Z
Equalizer
programu nebo videovstupu. Tímto způsobem můžete obraz
UDalší
Z
SRS TS XT
: Off
nastaveného programu nebo videovstupu z kteréhokoli
Z
Auto Volume
: Off
Úspora
:: Vypnuto
Z
Z
Internalenergie
Mute
Off
připojeného zařízení sledovat při současném sledování
Úroveň
Z
Reset černé HDMI : Nízká
Z
PIP
hlavního obrazu.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
Move
Enter
Return
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunutí
Zadat
Zpět
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „PIP” a poté
Mode
:PIP
Custom
Z
TV
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Z
Equalizer
Z
PIP
:: Zapnuto
Z
SRS TS XT
Off
Zdroj
: TV
Z
3. Znovu stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Z
Auto
Volume
Formát
:: Off
Z
Z
Internal
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” a poté
Pozice Mute
:: Off
Z
Reset
Program
:P1
Z
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Pokud je aktivována funkce obrazu v obraze (PIP), formát
hlavního obrazu se změní na „16:9”.
Move
Enter
Return
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zdroj” a poté
Posunutí
Zadat
Zpět
stiskněte tlačítko ENTER/OK. Stisknutím tlačítka S nebo T
vyberte zdroj podobrazu a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Podobraz může zobrazit signál z různých zdrojů podle toho,
na co je nastaven hlavní obraz.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Formát” pro
Opakovaným stisknutím tlačítka
podobraz a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
PIP na dálkovém ovládání
Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte formát podobrazu a
zapnete nebo vypnete funkci
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
„PIP” (obraz v obraze).
° Jestliže je hlavní obraz v režimu „PC” a „Komponent”,
nastavení „Formát” není dostupné.
6. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Pozice” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte pozici podobrazu a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
7. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Program” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Kanál, který chcete sledovat prostřednictvím podobrazu, můžete vybrat stisknutím tlačítka S nebo T.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Je-li podobraz nastaven na hodnotu TV, může být aktivní funkce „Program”.
8. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro
funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.
Používá se k výběru zdroje podobrazu.
Používá se k výběru velikosti podobrazu.
Slouží k posunutí podobrazu.
Slouží ke změně podobrazu.
 Zdroj:
 Formát:
 Pozice:
 Program:
Nastavení obrazu v obraze (PIP)
O : Obraz v obraze funguje. X: Obraz v obraze nefunguje.
Podobraz Analogová
TV
Hlavní
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Komponent
HDMI
PC
Digitální TV
Komponent
O
O
O
O
X
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
X
X
X
X
X
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
X
Čeština - 21
Úroveň černé HDMI
Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte
hloubku obrazovky.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Úroveň černé
HDMI ” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Normální” nebo
„Nízká” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Ova funkcija aktivna je samo kad se vanjski ulaz povezuje s
HDMI (RGB signali).
TV
Mode
: Custom
Nastavení
Equalizer
UDalší
SRS TS XT
: Off
Auto Volume
: Off
Úspora
energie
:
Internal Mute
: Vypnuto
Off
Úroveň
Reset černé HDMI : Nízká
PIP
Move
Enter
Posunutí
TV
 Normální: Obrazovka se zesvětluje.
Obrazovka tmavne.
 Nízká:
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Return
Zpět
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
UDalší
Z
SRS TS XT
: Off
Z
Auto Volume
: Off
Úspora
:: Vypnuto
Z
Internalenergie
Mute
Off
Normální
Úroveň
Reset černé HDMI : LowNízká
PIP
Move
Enter
Posunutí
Zadat
Return
Zpět
Změna standardu zvuku
Můžete vybrat typ speciálních zvukových efektů, které mají být
použity při sledování určitého vysílání.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Režim”.
3. Požadovaný zvukový efekt vyberte opakovaným stisknutím
tlačítka S nebo T a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Nastaví běžný zvukový režim.
Zvýrazní hudbu oproti hlasu.
Poskytuje živý a plný zvuk pro přehrávání
filmů.
Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
 Řeč:
 Vlast.nastav.: Zvolí vaše vlastní nastavení zvuku.
(Postupujte podle pokynů v části „Úprava
nastavení zvuku”.)
 Standardní:
 Hudba:
 Film:
Čeština - 22
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
TV
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
: Vypnuto
Z
: Hlavní obraz Z
Zadat
Zpět
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
Standardní
: Custom
Hudba
: Off Film
: Off Řeč
Vlast.nastav.
: Vypnuto
: Hlavní obraz
Zadat
Zpět
Úprava nastavení zvuku
Nastavení zvuku lze upravit podle vašich osobních potřeb.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Ekvalizér” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka W nebo X vyberte požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T proveďte požadované nastavení.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Pokud v těchto nastaveních provedete nějaké změny, zvukový
režim se automaticky přepne na hodnotu „Vlast.nastav.”.
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Hlavní obraz Z
Zadat
Zpět
Ekvalizér
TV
P
Balance 100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
Posunutí
Nastavení
Zpět
Nastavení TruSurround XT (SRS TS XT)
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší
problém s přehráváním vícekanálového obsahu verze 5,1 přes
dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný
virtuální zvukový zážitek prostřednictvím jakéhokoliv
dvoureproduktorového přehrávacího systému, včetně vnitřních
reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se
všemi vícekanálovými formáty.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „SRS TS XT” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TruSurround XT, SRS a symbol
jsou ochranné
známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie
TruSurround XT je použita na základě licence
udělené společností SRS Labs, Inc.
Čeština - 23
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
TV
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Hlavní obraz Z
Zadat
Zpět
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
SVýbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
: Vlast.nastav.
: OffVypnuto
Zapnuto
: Vypnuto
: Vypnuto
: Hlavní obraz
Zadat
Zpět
Připojení sluchátek
K televizoru můžete připojit sadu sluchátek, pokud chcete televizní
program sledovat, aniž byste rušili další osoby v místnosti.
° Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, budou
v nabídce Zvuk přístupné pouze možnosti „SRS TS XT” a „Automat.
hlasitost”.
° Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
° Při připojení sluchátek k systému nebude vycházet žádný zvuk z reproduktorů.
° Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavuje odlišně.
Výběr zvukového režimu
Zvukový režim můžete vybrat po stisknutí tlačítka „DUAL”. Když
ho stisknete, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.
FM Stereo
NICAM Stereo
Typ zvuku
DUAL 1/2
Výchozí
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
MONO
STEREO Q MONO
DUAL 1 Q DUAL 2
MONO
MONO Q STEREO
MONO Q DUAL 1
DUAL 2
Automatická
změna
Dual
°
DUAL 1
Automatická
změna
Tyto volby můžete také nastavit
jednoduše stisknutím tlačítka
DUAL na dálkovém ovládání.
DUAL 1
Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, pak přepněte do režimu Mono.
Automatické nastavení hlasitosti
Každá vysílací stanice využívá vlastní nastavení signálu
a proto není snadné upravovat hlasitost při každé změně
kanálu. Tato funkce umožňuje automatické nastavení hlasitosti
požadovaného kanálu snižováním výstupu zvuku při vysokém
modulačním signálu, nebo zvyšováním výstupu zvuku při
nízkém modulačním signálu.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Automat. hlasitost”
a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
Čeština - 24
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Hlavní obraz Z
: Vlast.nastav.
: Vypnuto
: OffVypnuto
Zapnuto
: Vypnuto
: Hlavní obraz
Zadat
Zpět
Volba Internal Mute (Interní ztlumení)
Pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím samostatných
reproduktorů, zrušte vnitřní zesilovač.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Interní ztlumení” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Pokud je funkce „Interní ztlumení” nastavena na hodnotu
„Zapnuto”, není možné upravit nabídky pro zvuk kromě nabídky
„Výbĕr zvuku” (v režimu PIP).
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
TV
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Hlavní obraz Z
Zadat
Zpět
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
: Vlast.nastav.
: Vypnuto
: Vypnuto
: OffVypnuto
Zapnuto
obraz
: Hlavní
Zadat
Zpět
Poslech zvuku podobrazu
Během aktivace funkce PIP (Obraz v obraze) můžete poslouchat
zvuk vloženého obrazu.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Výbĕr zvuku” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podobraz”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
 Hlavní obraz:
 Podobraz:
°
Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
Slouží k poslechu zvuku podobrazu.
Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „PIP” nastavena
na hodnotu „Zapnuto”.
TV
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Zvuk
Režim
Ekvalizér
SRS TS XT
Automat. hlasitost
Interní ztlumení
Výbĕr zvuku
Obnovit
Posunutí
Čeština - 25
: Vlast.nastav. Z
Z
Z
: Vypnuto
: Vypnuto
Z
Z
: Vypnuto
: Hlavní obraz Z
: Vlast.nastav.
: Vypnuto
: Vypnuto
: Vypnuto
Hlavní obraz
: Main
Podobraz
Zadat
Zpět
Obnovení nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce
Pokud je zapnut režim hry, je aktivována funkce obnovení
TV
Zvuk
výchozího nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení výchozího
Režim
: Vlast.nastav. Z
Z
Ekvalizér
nastavení po provedení nastavení ekvalizéru obnovíte
Z
SRS TS XT
: Vypnuto
nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.
Automat. hlasitost : Vypnuto
Z
Z
Interní
ztlumení
:
Vypnuto
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Výbĕr zvuku
: Hlavní obraz Z
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zvuk” a poté
Obnovit
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Obnovit” a poté
Posunutí
Zadat
Zpět
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „Režim hry” nastavena na hodnotu „Zapnuto”.
Nastavení a zobrazení aktuálního času
Hohodiny televizoru můžete nastavit tak, aby se při stisknutí
tlačítka INFO zobrazil aktuální čas. Čas je třeba nastavit také
tehdy, chcete-li používat automatické časovače zapnutí/vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Čas” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Nastavení
hodin”.
4.
Požadovaná akce…
Stiskněte tlačítko...
Přechod k položce „Měsíc”, „Datum”,
„Rok”, „Hod.” nebo „minuty”
W nebo X
Nastavení položky „Měsíc”, „Datum”,
„Rok”, „Hod.” nebo „minuty”
S nebo T
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
&
Play
Z
SRS TS XT
: Off
Z
Jazyk
: Čeština
Z
Z
Auto
Volume
:
Off
Čas
Z
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
::Vypnuto
Z
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
Zpět
Nastavení hodin
TV
Měsíc
S
01
T
Hod.
00
Posunutí
Datum
01
Rok
2007
minuty
00
Nastavení
Zpět
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.
° Rok, měsíc, den, hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém
ovládání.
Čeština - 26
Nastavení časovače usínání
Můžete vybrat dobu mezi 30 a 180 minutami, po které televizor
automaticky přejde do pohotovostního režimu.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Čas” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Časovač – spánek”
a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Opakovaně tiskněte tlačítko S nebo T, dokud se nezobrazí
požadovaný čas (Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stiskněte
tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu, jakmile
časovač dosáhne hodnoty 0.
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
Z
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Z
Internal
Mute
:
Off
Režim hry
: Vypnuto
Z
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
TV
Zpět
Čas
Nastavení hodin
Časovač – spánek
Časovač 1
Časovač 2
Časovač 3
Posunutí
:
:
:
:
:
Vypnuto
30
60
90
120
150
180
Zadat
Zpět
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Čas” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Časovač 1”,
„Časovač 2” a „Časovač 3” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte položku „Hod.” a
stisknutím tlačítka X přejděte na následující krok.
Obdobným způsobem nastavíte i ostatní položky.
Ano/Ne
Opakovat
Hlasitost
Program
Vybrat možnost Jednou, Denně,
Po - Pa, Po - So nebo So - Ne
Nastavit na hodnotu 0~100
Nastavit na hodnotu Program
Stiskněte tlačítko S nebo T.
Stiskněte tlačítko S nebo T.
Stiskněte tlačítko S nebo T.
Stiskněte tlačítko S nebo T.
°
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
&
Play
Z
SRS TS XT
: Off
Z
Jazyk
: Čeština
Z
Z
Auto
Volume
:
Off
Čas
Z
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
::Vypnuto
Z
Reset
Modré pozadí
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
TV
Čas zapnutí
S
00
00
ČasTvypnutí
00 : 00
Opakovat
Jednou
Program
01
Zadat
Zpět
Časovač 1
: Ne
Ne
Hlasitost
10
Posunutí
Nastavení
Zpět
Po dokončení se vraťte zpět stisknutím tlačítka RETURN.
- Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO.
- Hodinu a minutu můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čeština - 27
Výběr příslušného jazyka
Při prvním zapnutí televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se
budou zobrazovat nabídky a hlášení.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka na obrazovce.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Jazyk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka
S nebo T. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Můžete si zvolit jeden z 17 jazyků.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
Z
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
::Vypnuto
Z
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug TS
& Play
Z
SRS
XT
: Off ▲
Jazyk
: English
Auto
Volume
:
Off
Português Z
Čas
Internalhry
Mute
OffΕλληνικά Z
Režim
:: Off
Reset pozadí
Modré
: OffČeština
Melodie
: Off Srpski
Hrvatski
PC
▼
Domácí kino na PC : Vypnuto
Světelný efekt : TV zapnuta
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
Zpět
Použití režimu hry
Mode
: Custom
Z
Při připojení herní konzoly, jako je PlayStationTM nebo XboxTM,
Nastavení
TV
Z
Equalizer
si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte
Plug
Z
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
režim hry.
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Z
Internal
Mute
:
Off
Režim hry
: Vypnuto
Z
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
PC
Z
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Režim hry” a poté
VDalšíMove
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunutí
Zadat
Zpět
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
Mode
: Custom
Z
Nastavení
TV
Z
Equalizer
„Vypnuto”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Plug
&
Play
Z
SRS TS XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Auto
Volume
:
Off
Z
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čas
Internalhry
Mute
: Off
OffVypnuto Z
Režim
:
° Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího
Reset pozadí
Modré
: OffZapnuto
Melodie
: Vypnuto
zařízení vypněte v nabídce nastavení režim hry.
PC
Domácí kino na PC : Vypnuto
° Pokud v režimu hry zvolíte nabídku TV, obrazovka mírně
Světelný efekt : TV zapnuta
zachvěje.
Enter
Return
VDalšíMove
° Režim hry není k dispozici v režimu TV.
Posunutí
Zadat
Zpět
° Pokud je režim hry zapnut:
y Režim Obraz se automaticky změní na Standardní a Režim Zvuk se automaticky změní na Vlast.
nastav. Uživatel je nemůže změnit na jiné režimy.
y Režim Zvuk v nabídce Zvuk je deaktivován. Nastavení zvuku pomocí ekvalizéru.
y Je aktivována funkce obnovení výchozího nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení výchozího
nastavení po provedení nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení
od výrobce.
Čeština - 28
Nastavení režimu Modré pozadí / Nastavení melodie
Modré pozadí:
Pokud není přijímán žádný signál nebo je signál velmi slabý,
modrá obrazovka automaticky nahradí zkreslený obraz.
Pokud chcete sledovat zhoršený obraz i nadále, musíte režim
„Modré pozadí” nastavit na hodnotu „Vypnuto”.
Melodie:
Při zapínání nebo vypínání televizoru se může přehrát melodie.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Modré pozadí”
nebo „Melodie”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
‹ Modré pozadí: Vypnuto/Zapnuto
‹ Melodie: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug TS
& Play
Z
SRS
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Auto
Volume
:
Off
Čas
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
:: Vypnuto
Reset pozadí
Modré
: OffVypnuto
Melodie
: Vypnuto
Zapnuto
PC
Domácí kino na PC : Vypnuto
Světelný efekt : TV zapnuta
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug TS
& Play
Z
SRS
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Internal
Mute
:
Off
Režim hry
: Vypnuto
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Melodie
: Vypnuto
Vypnuto
PC
Nízká
Domácí kino na PC : Vypnuto
Střední
Světelný efekt : TV zapnuta
Vysoké
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
Zpět
Nastavení režimu Domácí kino na PC
Po konfiguraci nastavení obrazovky v režimu PC můžete
sledovat obraz ve vyšší kvalitě.
Nastavíte-li funkci Domácí kino na PC na hodnotu Zapnuto,
můžete nakonfigurovat funkci nastavení detailů (je-li obrazový
režim nastaven na hodnotu Standardní nebo Film) stejně jako v
režimu PC.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Domácí kino na
PC”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto” nebo
„Vypnuto”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Tato funkce je dostupná pouze v režimu PC.
Čeština - 29
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
Z
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Auto
Volume
:
Off
Z
Čas
Z
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
::Vypnuto
Z
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
TV
Zadat
Zpět
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
SRS &TSPlay
XT
: Off
Z
Jazyk
: Čeština
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Internal
Mute
:
Off
Režim hry
: Vypnuto
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Melodie
: Vypnuto
PC
Domácí kino na PC : OffVypnuto
Mode On
Světelný efekt : Watching
Zapnuto
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
Zpět
Nastavení funkce Světelný efekt
Podle situace lze zapnout nebo vypnout modrou kontrolku LED
na čelní straně televizoru. Použijte tuto možnost pro úsporu
energie nebo v případě, že vás kontrolka LED oslňuje.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka na obrazovce.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Světelný efekt” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Požadovanou volbu (Vypnuto, Standby zap., TV zapnuta,
Zapnuto) vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
TV
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
Z
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Z
Internalhry
Mute
Off
Režim
::Vypnuto
Z
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Z
Melodie
: Vypnuto
Z
PC
Z
Domácí kino na PC : Vypnuto
Z
Světelný efekt : TV zapnuta Z
Enter
Return
VDalšíMove
Posunutí
TV
LED dioda se nerozsvítí.
 Vypnuto:
 Standby zap.: LED dioda se rozsvítí v pohotovostním
režimu.
LED dioda se rozsvítí při sledování
 TV zapnuta:
televize.
LED dioda se rozsvítí po vypnutí televizoru.
 Zapnuto:
Zadat
Zpět
Mode
: Custom
Z
Nastavení
Z
Equalizer
Plug
Z
SRS &TSPlay
XT
: Off
Jazyk
: Čeština
Z
Auto Volume
: Off
Čas
Z
Internal
Mute
:
Off
Režim hry
: Vypnuto
Reset pozadí
Modré
: Vypnuto
Melodie
: Vypnuto
PC
Vypnuto
Domácí kino na PC : Off
Standby zap.
Mode On
Světelný efekt
: Watching
TV zapnuta
Enter Zapnuto
Return
VDalšíMove
Posunutí
Zadat
Zpět
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
[LE32R86, LE37R86, LE40R86,
LE32R88, LE37R88, LE40R88]
Použití funkce úsporného režimu
Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba
elektrické energie. Při sledování televize v noci nastavte pro
režim „Úspora energie” možnost „Vysoké”. Budou se tím šetřit
jak vaše oči, tak i elektrická energie.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka na obrazovce.
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Úspora energie” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Požadovanou volbu (Vypnuto, Nízká, Střední, Vysoké,
Automatický) vyberte stisknutím tlačítka S nebo T. Stiskněte
tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Move
Posunutí
Enter
Zadat
Return
Zpět
Nastavení
TV
UDalší
Úspora energie : OffVypnuto
Úroveň černé HDMI : Off Nízká
PIP
Střední
Vysoké
Automatický
Posunutí
Čeština - 30
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Mode
: Custom
Nastavení
Equalizer
UDalší
SRS TS XT
: Off
Auto Volume
Off
Úspora
energie ::Vypnuto
Internalčerné
Mute
Off
Úroveň
HDMI ::Nízká
Reset
PIP
Zadat
Zpět
Výběr zdroje
Je možné vybrat některý z externích zdrojů připojených ke
vstupním konektorům televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vstup” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Seznam
zdrojů”.
° Pokud není k televizoru připojeno žádné externí zařízení,
jsou v seznamu zdrojů aktivovány pouze položky „TV”,
„Ext.1” a „Ext.2”. Položky „AV”, „S-Video”, „Komponent”,
„PC”, „HDMI1”, „HDMI2”, „HDMI3” a „DTV” jsou aktivovány,
pouze pokud jsou příslušná zařízení k televizoru připojena.
3. Požadované zařízení vyberte stisknutím tlačítka S nebo T.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
TV
Mode
: Custom
Vstup
Equalizer
Seznam
:: TV
SRS TSzdrojů
XT
Off
Upravit název
Auto Volume
: Off
Anynet+(HDMI-CEC)
Internal Mute
: Off
Reset
Move
Posunutí
TV
Enter
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Return
Zpět
Mode
: Custom
Z
Seznam
zdrojů
Z
Equalizer
TV
Z
SRS TS XT
Off
Ext.1
:: ---Auto
Volume
:
Off
Z
Ext.2
: ---Z
Internal Mute
Off
AV
: ---S-Video
:
---Reset
Komponent
: ---PC
: ---HDMI1
: ---HDMI2
: ---HDMI3Move
: ---Enter
Return
DTV
: ---Posunutí
Zadat
Zpět
Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání můžete
přepínat mezi všemi dostupnými zdroji. Režim TV lze zvolit
stisknutím tlačítka TV/DTV, číselných tlačítek (0~9) a tlačítka
P / na dálkovém ovládání. Nelze jej však zvolit pomocí
tlačítka SOURCE.
Úprava názvů vstupních zdrojů
Pro snadnější volbu mezi zdroji můžete pojmenovat zařízení
připojené ke vstupním konektorům.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Vstup”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Upravit název” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Zařízení, které chcete upravit, vyberte stisknutím tlačítka
S nebo T. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadované zařízení.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
TV
Mode
: Custom
Vstup
Equalizer
Seznam
:: TV
SRS TSzdrojů
XT
Off
Upravit název
Auto Volume
: Off
Anynet+(HDMI-CEC)
Internal Mute
: Off
Reset
Move
Posunutí
TV
Zadat
Return
Zpět
Mode
: Custom
Z
Upravit
název
Z
Equalizer
Ext.1TS XT
:: ---Z
SRS
Off ---Ext.2
: ---Video Z
Auto
Volume
:
Off
AV
: ---- DVD
Internal
OffD-VHS Z
S-Video Mute
: ---Komponent
: ---Reset
Kabel. receiver
PC
: ---HDMI1
: ----HD receiver
Sat. receiver
HDMI2
: ---HDMI3
: ---- T
Move
Enter
Return
Posunutí
Čeština - 31
Enter
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zadat
Zpět
Přehled systému nabídky DTV
°
Společnost nezaručuje normální fungování nabídky DTV
v jiných než v 6 podporovaných zemích (Velká Británie,
Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko), protože pouze
standardy těchto zemí jsou podporovány. Pokud se navíc
země, ze které pochází vysílaný tok dat, liší od země vybrané
aktuálním uživatelem, nemusí se správně zobrazit řetězec v
záhlaví kanálu, informacích, návodu, Správci kanálů atd.
° K dispozici v režimu DTV. Lze provést předběžné nastavení
na režim DTV pomocí tlačítka TV/DTV na dálkovém ovládání.
Navigaci v systému nabídky na obrazovce a úpravu různých
dostupných nastavení usnadňuje následující schéma.
Stiskněte tlačítko D.MENU.
Návod
Nyní a další průvodce
Úplný návod
Naplánovaný seznam
Výchozí návod
Nyní/Další, Úplný návod
Kanál
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Upravit oblíbené kanály
Seznam Kanálů
Nastavení
Průhlednost nabídky
Rodičovský zámek
Titulky
Režim titulků
Formát audio
Digitální text
Časové pásmo
Systém
Jazyk
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Jazyk teletextu
Preference
°
Mode
: Custom
Návod
Equalizer
Nyní
a
další
průvodce
SRS TS XT
: Off
Úplný
návod
Auto Volume
: Off
Naplánovaný
Internal Mute seznam
: Off
Výchozí
Reset návod : Úplný návod
Move
Enter
Return
Posunutí
Zadat
Konec
Kanál
Automatické ukládání
Ruční ukládání
Upravit oblíbené kanály
Seznam Kanálů
Informace o produktu
Informace o signálu
Upgrade softwaru
Běžné rozhraní
Obnovit
Hlavní jazyk zvuku
Vedlejší jazyk zvuku
Hlavní jazyk titulků
Vedlejší jazyk titulků
Hlavní jazyk teletextu
Vedlejší jazyk teletextu
Dílčí položky v nabídce CI se mohou lišit v závislosti na modelu CAM.
Čeština - 32
Z
Z
Z
Z
Move
Enter
Return
Posunutí
Zadat
Konec
Nastavení
Průhlednost nabídky : Střední
Rodičovský zámek
Titulky
: Zapnuto
Režim titulků
: Normální
Formát audio
: PCM
V
Posunutí
Vysoké, Střední, Nízká, Neprůhledné
Zadání kódu PIN
Vypnuto, Zapnuto
Normální, Pro neslyšící
PCM, Dolby Digital
Vypnout, Zapnout
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Konec
Jazyk
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Jazyk teletextu
Preference
Z
Move
Enter
Return
Posunutí
Zadat
Konec
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím tlačítka
D.MENU na dálkovém ovládání.
Automatická aktualizace seznamu kanálů
Seznam kanálů můžete aktualizovat, pokud vysílací společnost
Mode Automatické
: Custom
ukládání Z
TV
Z
Equalizer
přidá nové služby nebo pokud přesunete televizor do jiné
Z
SRS TS XT
: Off
oblasti.
Z
Auto
Volume
:
Off
Vyhledávání digitálních služeb…
Z
Internal
Mute
:
Off
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
35%
Reset
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
Nalezené služby: 24 Kanál: 38
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Stop
Move
Enter
Return
3. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost
„Automatické ukládání”.
Zpět
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
° Stávající seznam oblíbených kanálů nebude při aktualizaci seznamu kanálů odstraněn.
° Chcete-li zastavit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko ENTER/OK při vybrané volbě
„STOP”.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Je-li signál nedostatečný, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné služby a výzva ke kontrole
anténního připojení (Nebyla nalezena žádná služba! Zkontrolujte připojení antény).
Ruční aktualizace seznamu kanálů
Můžete zadat kanál pro rychlé vyhledání kanálu.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Ruční ukládání” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Kanál: Ve Spojeném království se zobrazí kanály „5” až „69”
v posloupnosti. (Podle země)
° Frekvence: Zobrazí se frekvence dostupná ve skupině Kanál.
° Šířka pásma: Dostupné šířky pásma jsou 7 a 8 MHz.
5. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čeština - 33
Ruční ukládání
Kanál
▲
65
Frekvence
474000
▼
search
Vyhledávání
Nastavení
Zpět
Šířka pásma
KHz
8 MHz
Úprava oblíbených kanálů
Oblíbené kanály lze upravit pomocí čtyř barevných tlačítek.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Upravit oblíbené
kanály” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny aktuálně
uložené kanály.
5. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný kanál.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Vedle vybraného kanálu se zobrazí ikona „” a kanál bude
přidán do seznamu oblíbených kanálů.
° y Chcete-li akci zrušit, znovu stiskněte tlačítko ENTER/OK.
y Vybrat vše: Vybere všechny aktuálně zobrazené kanály.
y Nevybrat žádný: Zruší výběr všech vybraných kanálů.
y Náhled: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
° Nastavení oblíbených kanálů bylo dokončeno.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
‹ Přidat
Tuto funkci můžete použít, pokud byl vybrán jeden nebo více
oblíbených kanálů.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Upravit oblíbené
kanály” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stiskněte červené tlačítko v nabídce „Upravit oblíbené kanály”.
Chcete-li přidat další kanály, vraťte se ke kroku 5 v předchozím
popisu.
5. Pokud chcete zkontrolovat ukládaný kanál, stiskněte tlačítko
D.MENU. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° y Chcete-li do seznamu oblíbených kanálů přidat všechny
kanály, stiskněte červené tlačítko.
y Chcete-li všechny kanály odebrat, stiskněte zelené tlačítko.
y Náhled: Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
y Stisknutím tlačítka CH LIST zobrazíte správce oblíbených
kanálů.
Čeština - 34
Upravit oblíbené kanály
(Žádné kanály)
Přidat kanály
Zpět
Upravit oblíbené kanály
2
5
7
15
16
BBC TWO
Five
BBC THREE
abc1
QVC
Move
Enter
Posunutí
Vybrat
Vybrat vše
Nevybrat žádný
Return
Náhled
Zpět
Upravit oblíbené kanály
2
BBC TWO
ୖ
7
BBC THREE
ୖ
15
abc1
ୖ
Move
Přidat
Posunutí
EnterNáhled
Posunutí
Return
Odstranit
Zpět
Upravit oblíbené kanály
2
5
7
15
16
BBC TWO
Five
BBC THREE
abc1
QVC
ୖ
ୖ
ୖ
Move
Vybrat vše
Enter
Nevybrat žádný
Return
Náhled
Posunutí
Vybrat
Zpět
‹ Posunutí
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Upravit oblíbené
kanály” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Požadovaný kanál vyberte pomocí tlačítka S nebo T.
5. Stiskněte zelené tlačítko.
° Vlevo od názvu kanálu se zobrazí ikona „ ”.
6. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte kanál, který chcete posunout,
a poté stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko ENTER/OK.
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
‹ Náhled
1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály” vyberte pomocí tlačítka
S nebo T kanál, pro který chcete zobrazit náhled.
2. Stiskněte žluté tlačítko.
° Vybraný kanál se zobrazí na obrazovce.
Upravit oblíbené kanály
2
BBC TWO
ୖ
7
BBC THREE
ୖ
15
abc1
ୖ
Move
Přidat
Posunutí
EnterNáhled
Return
Odstranit
Vybrat
Zpět
Posunutí
Upravit oblíbené kanály
2
BBC TWO
ୖ
7
BBC THREE
ୖ
15
abc1
ୖ
Move
Přidat
EnterNáhled
Posunutí
Posunutí
‹ Odstranit
1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály” vyberte pomocí tlačítka
S nebo T kanál, který chcete odstranit ze seznamu oblíbených
kanálů.
2. Stiskněte modré tlačítko.
° Vybraný kanál a číslo budou odstraněny.
° Chcete-li odstraněný kanál přidat zpět do seznamu
oblíbených kanálů, vyhledejte informace o přidání na straně
34.
Čeština - 35
Return
Odstranit
Zpět
Upravit oblíbené kanály
2
BBC TWO
ୖ
7
BBC THREE
ୖ
Move
Přidat
Posunutí
EnterNáhled
Posunutí
Zpět
Return
Odstranit
Výběr seznamu kanálů
Z vyhledaných kanálů můžete vybrané kanály vyloučit. Když
Seznam Kanálů
Všechny kanály
Test Card M' v2.0
budete uložené kanály procházet, nebudou ty, které jste se
1/2
60 Television X
23 bid-up.tv
1 Test Card M'
rozhodli vynechat, zobrazeny. Během procházení budou
70 BBC Radio 1
25 TCM
3 Vida003b
72 BBC Radio 2
26 UKTV Style
4 Vida004b
zobrazeny všechny kanály, které se specificky nerozhodnete
73 BBC Radio 3
27 Discovery
5 vida005b
vynechat.
74 BBC Radio 4
28 DiscoveryH&L
6 vida006b
84 heat
15 Cartoon Nwk
15 Ch 15
91 MOJO
33 Boomerang
16 QVC
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
800 ARD-MHP-Data
55 Ttext Holidays
17 UKTV Gold
Další
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Kanál” a poté
Předchozí str.
Další str.
Všechny kanály
TV
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunutí
Sledovat
Zpět
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Seznam
kanálů”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Vše”, „Oblíbené” nebo „Výchozí”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím žlutého tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými kanály a všemi kanály.
° Oblíbené kanály se zobrazí, pouze pokud byly předtím nastaveny v nabídce „Upravit oblíbené
kanály” (viz strany 34).
6. Stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stranu seznamu kanálů.
7. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte kanál, který chcete vyladit.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Číslo a název kanálu a ikona jsou při změně kanálu zobrazeny v levém horním rohu. Číslo a název
kanálu se zobrazí, pokud kanál patří mezi všechny kanály, a ikona se zobrazí, pokud je kanál
jedním z oblíbených kanálů.
8. Stisknutím modrého tlačítka lze přepínat mezi možnostmi TV, Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
9. Stisknutím tlačítka CH LIST opusťte seznam kanálů.
Zobrazení informací o programu
Při sledování kanálu lze zobrazit další informace o aktuálním
programu.
1. Při sledování programu stiskněte tlačítko INFO.
° Zobrazí se informace o programu.
2. Chcete-li ukončit zobrazení informací v záhlaví, stiskněte
tlačítko INFO.
14:30 Sob1 Zář
Všechny kanály A
1 AFDO,16:9
14:30~14:33
AFDO 16:9
Neblokováno
Contains video with AFD O; coded frame
SD
is 16:9
Stereo
Titulky
Čeština
Move
Enter
Return
Konec
Čeština - 36
Zobrazení informací v přehledu EPG
Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide)
poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou
zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti
na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky
aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové informace.
‹ Nyní a další průvodce
Pro šest kanálů uvedených v levém sloupci se zobrazují
informace o aktuálním a následujícím programu.
‹ Úplný návod
Informace o programu se zobrazují každou hodinu. Objeví
se informace o programu odpovídající dvěma hodinám – toto
zobrazení lze posunout vpřed nebo vzad.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Návod”.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nyní a další
průvodce” nebo „Úplný návod”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Nabídku přehledu můžete také zobrazit pouhým stisknutím
tlačítka GUIDE.
4. Požadovaná akce…
Proveďte…
Sledování programu v seznamu EPG
°
°
°
Nyní a další průvodce
13:28 Stř 16 Úno
Extreme Machines: Armoured Cars
All Channels
Sledovat
Infomace
INFO
Nyní
Úplný návod
Další
Oblíbené
Konec
Úplný návod
13:28 Stř 16 Úno
Extreme Machines: Armoured Cars
INFO
Dnes
Sledovat Nyní/Další
13:00
Oblíbené
Infomace
14:00
- 24 hod
+24 hod
Konec
• Vyberte program stisknutím tlačítka
S, T, W, X.
• Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u něj ikona hodin.
Stisknete-li znovu tlačítko ENTER/OK, plánování je zrušeno a ikona hodin zmizí.
Podrobnosti o plánování programů naleznete na další stránce.
Zobrazení informací o programu
• Vyberte požadovaný program
stisknutím tlačítka S, T, W, X.
• Stiskněte tlačítko INFO u vybraného
zvýrazněného programu.
Přepínání mezi možnostmi „Nyní a další
průvodce” nebo „Úplný návod“
• Stiskněte opakovaně červené tlačítko.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů a
všech kanálů
• Stiskněte opakovaně zelené tlačítko.
Rychlý posun zpět (o 24 hodiny)
• Stiskněte opakovaně žluté tlačítko.
Rychlý posun vpřed (o 24 hodiny)
• Stiskněte opakovaně modré tlačítko.
Opuštění průvodce
• Stiskněte tlačítko EXIT.
Název programu je v horní části ve středu obrazovky. Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte podrobné
informace. Podrobné informace zahrnují číslo kanálu, dobu spuštění, stavový řádek, rodičovskou
kontrolu, informace o kvalitě obrazu (HD/SD), zvukové režimy, titulky nebo teletext, jazyky titulků a
stručný souhrn zvýrazněného programu. Je-li souhrn příliš dlouhý, zobrazí se znaky „...”.
Zobrazí se šest kanálů. Chcete-li mezi nimi procházet, použijte pro přechod ke kanálu tlačítko
S nebo T. Chcete-li postupně procházet stránky, použijte tlačítko P nebo .
Čeština - 37
Použití naplánovaného seznamu
Vytvoříte-li seznam plánovaného sledování programů, které vás
zajímají, dojde v plánovanou dobu k automatickému přepnutí
na plánovaný program, a to i v případě, že sledujete jiný
program.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Návod”.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Naplánovaný
seznam” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stiskněte červené tlačítko. Kanál se přepne na plánovaný
program.
5. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte položku a upravte ji
pomocí tlačítka W nebo X.
° Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím
numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
y Kanál: Slouží k nastavení kanálu.
y Čas: Slouží k nastavení času.
y Datum: Slouží k nastavení roku, měsíce a dne.
y Frekvence: Slouží k nastavení frekvence.
(„Jednou”, „Denně” nebo „Týdně“)
6. Po nastavení plánu stiskněte červené tlačítko.
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° y Uložit: Uloží upravený plán.
y Zrušit: Zruší upravený plán.
y Přidat program: Slouží k přidání nového plánu.
y Úpr.stanic: Slouží k dodatečným úpravám vybraného plánu.
y Odstranit: Odstraní vybraný plán.
Naplánovaný seznam
(Žádné programy)
Přidat program
Zpět
Naplánovaný seznam
Úterý 22 Dub
15:30 ~ 16:00
Jednou
801 RaiTre
Přidat program
Posunutí
Úpr.stanic
Odstranit
Zpět
Naplánovaný seznam
Kanál
Čas
Datum
Frekvence
802 RaiUno
15 : 20 Do -- : -Tue 22 Apr 2007
Jednou
Uložit
Nastavení
Zrušit
Posunutí
Zpět
Nastavení výchozího návodu
Lze přednastavit výchozí styl návodu.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Návod”.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Výchozí návod” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nyní a další
průvodce” nebo „Úplný návod” a poté stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Návod
Nyní a další průvodce
Úplný návod
Naplánovaný seznam
Výchozí návod : Full
Guide
Nyní/Další
Úplný návod
Move
Posunutí
Enter
Zadat
Return
Zpět
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím tlačítka
GUIDE na dálkovém ovládání.
Čeština - 38
Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů
V nabídce EPG můžete zobrazit všechny kanály nebo oblíbené
kanály.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Návod”.
Nyní a další průvodce
13:28 Stř 16 Úno
3. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte požadovaný návod („Nyní
Extreme Machines: Armoured Cars
a další průvodce” nebo „Úplný návod“).
All Channels
Infomace
4. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Nyní
Další
5. Stiskněte zelené tlačítko. Dojde k přepnutí mezi seznamem
všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.
6. Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka S, T, W
nebo X.
Sledovat
Úplný návod
Oblíbené
Konec
7. Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace o zvýrazněném
programu.
8. Pokud seznam Upravit oblíbené kanály nebyl nastaven:
y Zobrazí se zpráva, že seznam oblíbených kanálů je prázdný,
Úplný návod
13:28 Stř 16 Úno
s dotazem, zda chcete oblíbené kanály zvolit nyní (Seznam
Extreme Machines: Armoured Cars
oblíbených je prázdný. Chcete vybrat oblíbené položky nyní?).
Infomace
y Vyberte možnost „Ano”.
Dnes
13:00
14:00
Zobrazí se nabídka „Upravit oblíbené kanály”. Vyberete-li
možnost „Ne”, zůstanou všechny kanály beze změn.
y Chcete-li upravit oblíbené kanály, vyhledejte další podrobnosti
na straně 34.
Sledovat Nyní/Další
Oblíbené
- 24 hod
+24 hod
Konec
9. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Možnost „Všechny kanály” představuje seznam kanálů, které byly vyhledány při aktualizaci seznamu
kanálů. Všechny kanály se zobrazí v režimu všech kanálů.
° Možnost „Oblíbené” (oblíbené kanály) představuje seznam kanálů, které byly nastaveny v nabídce
„Upravit oblíbené kanály” (viz strana 34).
INFO
INFO
Seznam oblíbených je prázdný.
Chcete vybrat oblíbené položky nyní?
Ano
Čeština - 39
Ne
Úprava průhlednosti nabídky
Můžete nastavit průhlednost nabídky.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Průhlednost
nabídky” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Požadovanou možnost („Vysoké”, „Střední”, „Nízká” nebo
„Neprůhledné“) vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK, čímž nastavení změníte.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Nastavení
Průhlednost nabídky : Medium
Vysoké
Rodičovský zámek
Střední
Titulky
: OnNízká
Režim titulků
: Neprůhledné
Normal
Formát audio
V
Posunutí
Zadat
Zpět
Nastavení rodičovského zámku
Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům,
Nastavení
například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to na
Průhlednost nabídky : Střední
Z
Z
Rodičovský zámek
základě číselného kódu PIN (Personal Identification Number)
Z
Titulky
: Zapnuto
definovaného uživatelem. Nabídka na obrazovce bude
Režim titulků
: Normální Z
zobrazovat pokyny k přiřazení kódu PIN (v případě potřeby jej
Formát audio
V
můžete později změnit).
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
Move
Enter
Return
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
Posunutí
Zadat
Zpět
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Rodičovský zámek
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Rodičovský zámek”
Zadání kódu PIN
a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Zobrazí se výzva „Zadání kódu PIN”.
5. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek
(0~9). Zobrazí se možnosti dostupné ve skupině „Rodičovský
zámek” s vybranou položkou „Hodnocení pro rodiče”.
° Výchozí kód PIN u nového televizoru je 0000.
Zadání kódu PIN
Zpět
° Zadáte-li neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva informující,
Rodičovský zámek
že kód PIN je neplatný, s výzvou k opakovanému zadání
Hodnocení pro rodiče: No Block
(Neplatný kód PIN. Zkuste to znovu.).
Neblokováno
Block
Změna kódu PIN No
3
6. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4
7. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte věkovou skupinu, kterou
5
6
chcete uzamknout. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
7
8. Chcete-li změnit kód PIN, vyberte možnost „Změna kódu PIN”
Move
Enter
Return
stisknutím tlačítka S nebo T. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunutí
Zadat
Zpět
° Zobrazí se výzva „Zadání nového kódu PIN”.
9. Zadejte nový kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
Změna kódu PIN
Potvrzení nového kódu PIN
° Zobrazí se výzva „Potvrzení nového kódu PIN”.
10. Znovu pomocí číselných tlačítek (0~9) zadejte nový kód PIN,
který má být potvrzen.
Kód PIN byl úspěšně změněn.
° Zobrazí se zpráva, že kód PIN byl úspěšně změněn (Kód
PIN byl úspěšně změněn.).
OK
11. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Zadání kódu PIN
Zpět
12. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí, čím obnovíte
původní kód PIN 0-0-0-0: POWER (Vypnuto), MUTE, 8 , 2, 4, POWER (Zapnuto).
▲
▼
Čeština - 40
Nastavení titulků
Titulky můžete aktivovat a deaktivovat.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Titulky” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zapnuto”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Nastavení
Průhlednost nabídky : Střední
Rodičovský zámek
Titulky
: OnVypnuto
Režim titulků
: Normal
Zapnuto
Formát audio
V
Move
Enter
Posunutí
Zadat
Return
Zpět
Nastavení režimu titulků
Pomocí této nabídky můžete nastavit režim titulků. Možnost
Nastavení
„Normální” pod nabídkou představuje základní titulky a
Průhlednost nabídky : Střední
Rodičovský zámek
možnost „Pro neslyšící” představuje titulky pro sluchově
: Zapnuto
Titulky
postižené osoby.
Režim titulků
: Normální
Normal
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
Formát audio
Pro neslyšící
V
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Move
Enter
Return
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Režim titulků” a
Posunutí
Zadat
Zpět
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Normální” nebo „Pro neslyšící”. Stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Pokud sledovaný program nepodporuje funkci „Pro neslyšící”, automaticky se aktivuje funkce
„Normální”, i když je vybrán režim „Pro neslyšící”.
Výběr formátu audio
Přijímač připojený optickým kabelem k přijímači audia
Nastavení
zprostředkovává pouze zvuk Dolby Digital. Z hlavního
Průhlednost nabídky : Střední
Z
Z
Rodičovský zámek
reproduktoru vychází pouze zvuk PCM.
: Zapnuto
Z
Titulky
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i přijímače
Režim titulků
: Normální Z
audia, může vzniknout ozvěna způsobená rozdílem rychlosti
Z
Formát audio
: PCM
dekódování mezi hlavním reproduktorem a přijímačem audia.
V
V takovém případě použijte interní funkci ztlumení.
Move
Enter
Return
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
Posunutí
Zadat
Zpět
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Formát audio” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „PCM” nebo „Dolby Digital”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Formát audio se zobrazí v závislosti na vysílaném signálu. Digitální zvuk Dolby je k dispozici, pouze
pokud je televizor připojen k externímu reproduktoru pomocí optického kabelu.
Čeština - 41
Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie)
Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce
Nastavení
aktivní.
▲
Digitální text
: Enable
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
Vypnout
Časové pásmo
Zapnout
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
Systém
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Digitální text” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Move
Enter
Return
4. Stisknutím tlačítka S nebo T vyberte možnost „Vypnout” nebo
Posunutí
Zadat
Zpět
„Zapnout”.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard
pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než
systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby,
animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii
pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie
VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání,
telekonference, digitální knihovny a síťové hry.
Výběr časového pásma (pouze Španělsko)
Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Časové pásmo” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Časové pásmo, ve kterém se nacházíte, vyberte stisknutím
tlačítka S nebo T. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° K dispozici jsou následující volby.
Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy Kanárské ostrovy
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Nastavení
▲
Digitální text
Časové pásmo
Systém
Move
Enter
Posunutí
Zadat
Z
Return
Zpět
Časové pásmo
Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy
Kanárské ostrovy
Nastavení
Zadat
Zpět
Zobrazení informací o produktu
Můžete zobrazit informace o svém produktu. V případě nutnosti
servisu nebo opravy se obraťte na prodejce schváleného
společností Samsung.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Dalším stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost
„Informace o produktu”.
° Je vybrána nabídka Informace o produktu.
- Verze softwaru, Verze firmwaru
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čeština - 42
Informace o produktu
Verze softwaru: T_BDXPDEU00_0700
Verze firmwaru: T_STDEU7_102c
Zpět
Kontrola informací o signálu
Můžete získat informace o stavu signálu.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Informace o
signálu” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Je-li stav signálu špatný, zobrazí se zpráva „Bez signálu”.
Informace o signálu
Služba: ?
ID služby:0000
Multiplex: ? (TSID 0000, ONID 0000)
Síť: ? (ID 0000)
Úroveň bitové chyby : 10
Síla signálu :
0
Move
Enter
Return
Zpět
Upgrade softwaru
Aby byl produkt udržován v aktualizovaném stavu s novými
funkcemi digitální televize, jsou pravidelně jako součást
normálního televizního signálu vysílány upgrady softwaru.
Televizor automaticky tento signál detekuje a zobrazí výzvu k
upgradu softwaru. Máte možnost upgrade nainstalovat.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Upgrade softwaru”
a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Informace
o softwaru”, „Aktualizace příručky” nebo „Aktualizace
v pohotovostním režimu”. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
‹ Informace o softwaru
Stiskněte tlačítko ENTER/OK. Zobrazí se aktuální verze
softwaru. Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru, znovu
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
‹ Aktualizace příručky
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyhledejte nový software na
aktuálně vysílaných kanálech.
‹ Aktualizace v pohotovostním režimu: Zapnuto/Vypnuto
Stiskněte tlačítko ENTER/OK. Chcete-li pokračovat v upgradu
softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím
tlačítka ▲ nebo ▼ možnost Zapnuto. 45 minut po uvedení do
pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade.
Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka
produktu LCD mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1
hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Systém
Informace o signálu
Upgrade softwaru
Běžné rozhraní
Z
Obnovit
Posunutí
Zadat
Zpět
Upgrade softwaru
Informace o softwaru
Z
Aktualizace příručky
Z
Aktualizace v pohotovostním režimu : Zapnuto Z
Posunutí
Zadat
Zpět
Upgrade softwaru
Informace o softwaru
Z
Aktualizace příručky
Z
Aktualizace v pohotovostním režimu : Zapnuto Z
Posunutí
Zadat
Zpět
Upgrade softwaru
Informace o softwaru
Z
Aktualizace příručky
Z
Aktualizace v pohotovostním režimu : Zapnuto Z
Posunutí
Čeština - 43
Z
Z
Z
Informace o produktu
Zadat
Zpět
Zobrazení běžného rozhraní
Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do
slotu CI a zobrazí je.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Běžné rozhraní” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Stisknutím tlačítka ENTER/OK zobrazíte informace o své
aplikaci.
6. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD.
° Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý
nebo vypnutý.
1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo
po telefonu.
2. Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak,
aby zapadla na místo.
3. Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do
slotu běžného rozhraní. (Modul CAM vložte ve směru šipky
až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.)
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.
Informace o aplikaci
Typ : CA
Výrobce : Channel Plus
Info : Top Up TV
Zpět
Výběr nabídky CI (Common Interface)
Tento postup umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované
Nabídka CI
Main menu
modulem CAM.
Module information
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
Smart card information
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
Language
Software Download
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
Press OK to select, or Exit to quit
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Posunutí
Zadat
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Běžné rozhraní” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nabídka CI” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
6. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka S nebo T a stiskněte tlačítko ENTER/OK.
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Nabídku CI vyberte na základě nabídky karty PC.
Čeština - 44
Konec
Obnovení hodnot
Uložené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení od
výrobce.
° Operace obnovení odstraní všechny informace o kanálech
a uživatelské předvolby a vrátí všechny hodnoty do stavu
výchozího nastavení od výrobce.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Systém” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Obnovit” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
5. Zobrazí se obrazovka „Zadání kódu PIN”.
6. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek
(0~9).
° Zobrazí se varovná zpráva. Všechny hodnoty budou
obnoveny postupným stisknutím barevných tlačítek
(červeného, zeleného, žlutého a modrého).
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Obnovit
Zadání kódu PIN
Zadání kódu PIN
Zpět
Obnovit
VAROVÁNÍ: Všechna nastavení kanálů
a uživatelská nastavení budou ztracena
a budou vrácena výrobní nastavení.
Reset se doporučuje provádět pouze
pokud došlo k vážným potížím.
Zpět
Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext)
Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky titulků, zvuku nebo
teletextu.
Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok.
1. Stiskněte tlačítko D.MENU. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Jazyk” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Jazyk zvuku”,
„Jazyk titulků” nebo „Jazyk teletextu”. Stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
4. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka S nebo
T. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici,
je výchozím jazykem angličtina.
5. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
° Při sledování programu lze vybrat titulky. Při sledování
programu lze vybrat jazyky zvuku.
Jazyk
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Jazyk teletextu
Z
Preference
Posunutí
Zadat
Zpět
Jazyk
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Jazyk teletextu
Z
Preference
Posunutí
Zadat
Zpět
Jazyk
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Jazyk teletextu
Z
Preference
Posunutí
Čeština - 45
Zadat
Zpět
Preference
Tato nabídka se skládá z 6 podnabídek:
Jazyk
Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku,
Jazyk zvuku
Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk teletextu a Vedlejší jazyk
Jazyk titulků
teletextu.
Jazyk teletextu
Pomocí této funkce si uživatelé mohou vybrat jeden z jazyků
Preference
Z
(angličtina, němčina, italština, švédština, francouzština, velština,
gaelština, irština, dánština, finština, norština, španělština, čeština
Move
Enter
Return
a řečtina). Jazyk zde vybraný je výchozím jazykem, když uživatel
vybere kanál.
Posunutí
Zadat
Zpět
‹ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku
(Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk
teletextu nebo Vedlejší jazyk teletextu) a potom stiskněte tlačítko ENTER/OK. Zobrazí se možnosti
vybrané nabídky.
‹ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost (angličtina, němčina, italština, švédština,
francouzština, velština, gaelština, irština, dánština, finština, norština, španělština, čeština a řečtina) a
potom stiskněte tlačítko ENTER/OK.
° Pokud měníte nastavení jazyka, nastavení Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce
Jazyk (viz strana 45) se automaticky změní na vybraný jazyk.
° Položky Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk zobrazují seznam jazyků
podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový
výběr platný jenom pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemění nastavení položek Hlavní jazyk
titulků, Hlavní jazyk zvuku nebo Hlavní jazyk teletextu v nabídce Preference.
Dekodér teletextu
Většina televizních kanálů vysílá také teletext, stránky s textovými
informacemi, jako:
‹ Televizní program.
‹ Zprávy a předpověď počasí.
‹ Sportovní výsledky.
‹ Titulky pro sluchově postižené.
Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:
Část
A
B
C
D
E
F
Obsah
Vybrané číslo stránky.
Označení vysílající stanice.
Číslo aktuální stránky nebo stav hledání.
Datum a čas.
Text.
Informace o stavu.
Čeština - 46
Zobrazení informací teletextu
Informace teletextu můžete zobrazit kdykoli, ale příjem signálu musí
být dobrý. V opačném případě:
‹ Mohou chybět informace.
‹ Některé stránky se nemusejí zobrazit.
Aktivace režimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:
1. Pomocí tlačítka P ( ) nebo P ( ) vyberte kanál poskytující
službu teletextu.
2. Stisknutím tlačítka TEXT/MIX (
) aktivujte režim teletextu.
° Zobrazí se stránka s obsahem. Lze ji kdykoli znovu zobrazit
stisknutím tlačítka MENU ( ).
3. Znovu stiskněte tlačítko TEXT/MIX (
).
° Aktuální vysílání bude zobrazeno s funkcemi „Teletext”, „Double”
(Dvojitý) a „Mix” na obrazovce za sebou.
4. Stisknutím tlačítka TV/DTV ukončíte zobrazení teletextu.
° Pokud se při prohlížení textu objeví nějaký rozpadlý znak,
zkontrolujte, zda jazyk textu je stejný jako jazyk v režimu nabídky
„Nastavení”. Pokud jsou jazyky různé, vyberte stejný jazyk pomocí
volby Jazyk textu v nabídce „Nastavení”.
Vyhledání určité stránky teletextu
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo
stránky, které je zároveň přímo odesláno:
1. Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte trojmístné číslo
stránky uvedené v obsahu.
2. Pokud je vybraná stránka spojena s několika sekundárními stránkami,
sekundární stránky se zobrazí v posloupnosti. Chcete-li zobrazení
zastavit na dané stránce, stiskněte tlačítko PIP ( ). Po dalším
stisknutí tlačítka PIP ( ) budete pokračovat.
3. Použití různých možností zobrazení:
Chcete-li zobrazit...
Stiskněte...
Informace teletextu i normální vysílání
TEXT/MIX (
Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)
Normální zobrazení Znovu
INFO (
INFO (
Podstránku, zadáním příslušného čtyřmístného čísla
PRE-CH (
Následující stránku
Předchozí stránku
P
P
Dvojnásobná písmena v:
• Horní polovině obrazovky
• Dolní polovině obrazovky
P.SIZE (
• jednou
• dvakrát
Normální zobrazení
• třikrát
Čeština - 47
(
(
)
)
)
)
)
)
)
Použití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu
Různá témata zahrnutá na teletextových stránkách jsou barevně
kódovaná a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek na dálkovém
ovladači.
1. Stisknutím tlačítka TEXT/MIX (
) zobrazte stránku s obsahem
teletextu.
2. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající tématu, které chcete vybrat
(dostupná témata jsou uvedena na řádce s informacemi o stavu).
3. Stisknutím červeného tlačítka zobrazte předchozí stránku.
Po stisknutí zeleného tlačítka se zobrazí následující stránka.
4. Stisknutím tlačítka TV/DTV ukončíte zobrazení teletextu.
Nastavení dálkového ovladače
Po správném nastavení může dálkové ovládání pracovat v pěti
různých režimech: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Přepínat mezi
těmito režimy a vybírat různá zařízení lze pomocí příslušných tlačítek
na dálkovém ovládání.
° Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi typy přehrávačů
DVD, videorekordérů, dekódovacích zařízení a kabelových přijímačů.
Nastavení dálkového ovladače pro ovládání VCR, CABLE, DVD a STB
1. Vypněte VCR, CABLE, DVD a STB.
2. Stiskněte tlačítko VCR, CABLE, DVD a STB na dálkovém ovladači
televizoru.
3. Stiskněte tlačítko SET na dálkovém ovladači televizoru.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu
odpovídajícího dané značce videorekordéru. Kód je uveden na straně
49~51 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí
0. (Je-li uvedeno více kódů, vyzkoušejte první z nich.)
na dálkovém ovladači. Pokud je
5. Stiskněte tlačítko POWER
dálkový ovladač správně nastaven, měl by se videorekordér zapnout.
Pokud se videorekordér po nastavení nezapne, opakujte kroky 2, 3
a 4, ale zkuste některý z dalších kódů uvedených pro vaši značku
videorekordéru. Nejsou-li uvedeny žádné další kódy, zkuste každý
jednotlivý kód, od 000 do 080.
Čeština - 48
Kódy pro dálkový ovladač
Videorekordér
Značka
SAMSUNG
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AUDIO DYNAMICS
BELL&HOWELL
BROKSONIC
CANDLE
CANON
CITIZEN
COLORTYME
CRAIG
CURTIS MATHES
DAEWOO
DB
DIMENSIA
DYNATECH
ELECTROHOME
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC
GO VIDEO
HARMAN KARDON
HITACHI
INSTANT REPLAY
JC PENNEY
JCL
JVC
KENWOOD
KLH
KONIA
LG(Goldstar)
LIOYD
LOGIK
LXI
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
MEI
MEMOREX
MGA
MIDLAND
MINOLTA
MITSUBISHI
Kód
000 001 002 003 004 005 077 078 079
020
025
004 027 032
007 026
018
022
002 003 006 008 015 055
021 056
002 003 006 008 015 055
007
002 024
002 007 008 017 021 025 056 064 066
003 010 011 012 013 014 015 016
007 026
017
025
034
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040
047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
018 024 028 029 048 051 061
025
002 005 017 021 056
002
007
019 025 041 042 074
021
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
007 008 018 021 026 037
081 082 083
007 008 018 021 026 037
070
036
006 007 008 009 010
025
038
025
021 056 059
007 008 018 021 026 037 062
006
021
006 021 024 025
034
005
019 041 075
019 034 041 046
Značka
MONTGOMERY WARD
MTC
MULTITECH
NEC
OPTIMUS
ORION
PANASONIC
PENTAX
PENTEX RESEARCH+
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
QUARTZ
QUASAR
RADIO SHACK/
REALISTIC
RCA
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SHIMTOM
SIGNATURE
SONY
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKA
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Čeština - 49
Kód
020
002 025
002 005 025 038
007 008 018 026 037 062 064
020
073 074 075 076
021 056 071 072
019 041 075
008
021 056 059
021 080
019 026 039 053
015 049 055
017
018
021 056
006 018 020 021 024 025 029 034
048 056
002 017 019 021 035 041 043 057
068 076
026
018 024
003 047 052 067
006 018 019 024 028 029 041
048 051
020 034 045 015
027 033 038 058
025
027 033 044
021 025 056 059
025
018 025
006
037
025 037 068
021
006 021 025 031
066
003 019 029 051 052
002 006
002
007 026
026
007 026
002
002 003 006 019 020 021 024 025 034
038 041
007 008 018 026 037
023 027 033
DEKÓDOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Značka
SAMSUNG
GI
HAMLIN
HITACHI
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
REGAL
Kód
000 001
041
003 024
025 030
038 039
025 030
019 023
026
003 022
019 021
004 018
014 022
003
Značka
REGENCY
SA
SCIENTIFIC ATLAN
SPRUCER
STARGATE 2000
SYLVANIA
TEXSCAN
TOCOM
UNIVERSAL
VIEWSTAR
WAMER AMEX
ZENITH
Kód
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045
Kód
000 001 002
003 004
005 006
007 008 009 010 011
012
013
Produkt
Home Theater VCR
COMBO
HDD Recorder COMBO
TWIN TRAY COMBO
STB DVD COMBO
DVD Receiver
AV Receiver
Kód
014 015 016
017
018
019
020
021
Kód
030
075
085
072
070 071 074 086 083 084 088 111 112
114
062
074
122 123
027
077 078 079 082
080 125
081
065
095
066
146
067 068
090
060
061 089 133 135
069 074
074
064 113
071
073
091 110
089
Značka
INTEGRA
JBL
JVC
JATON
KENWOOD
KISS
KONKA
KLH
LG(Goldstar)
LOEWE
LASONIC
MOBILE AUTHORITY
MEMOREX
MALATA
MAGNAVOX
MINTEK
MONYKA
NORCENT
NEXT BASE
NEC
NANTAUS
NESA
OPTOMEDIA ELECTRONICS
OPTIVIEW
ONKYO
PHILCO
PRINCETON
PROSCAN
Kód
092
091
022 033
073
051 108
073
059 100
074 075
025 031
057
058
054
055
056
076 093
074 094
073
048 049
052
053
144
074
105
072
076 092
044 045
046 047
023
002 003 004 005 006 007
031
028
027 037 044
023 028
020 044
040
SAMSUNG DVD
Produkt
DVD
DVDR
BD Record
VCR COMBO
VCR Record
DHR COMBO
DVD
Značka
ANAM
AUDIOVOX
AUDIOLOGIC
ANABA
APEX DIGITAL
AIWA
BROKSONIC
BLAUPUNKT
B&K
CURTIS MATHES
CYBER HOME
CLARION
CIRRUS
CYBER HOME
CINEVISION
DAEWOO
DENON
FARENHEIT
FISHER
GPX
GO VIDEO
GE
GREENHILL
HITACHI
HITEKER
HOYO
HARMAN / KARDON
IRT
Čeština - 50
115 116
109
106 107
050
119
DVD
Značka
PANASONIC
PHILIPS
ROTEL
RIO
RCA
RAITE
ROWA
SAMPO
SONY
SHERWOOD
SVA
SYLVANIA
SHARP
SANSUI
SANYO
SHINSONIC
Kód
024 034 124 134 136 137 138
036 076
117 118
120
023 035 074 075 131 132
073
038
104
026 029 126 127 128 129 130 141
039 041
042
043 093
140
062
062 090
094
Značka
THOMSON
TOSHIBA
TECHNICS
TVIEW
TOKAI
TEAC
TECHWOOD
TREDEX
URBAN CONCEPTS
VENTURER
VOCOPRO
YAMAHA
YAMAKAWA
XWAVE
ZENITH
Kód
145
028 062 076
139
072
073
096
097
098 099 101
076
075
102
032 063
040 073
103
076 121
SAMSUNG SET-TOP BOX
Produkt
Ground wave STB
Satellite STB
CABLE STB
STB DVD COMBO
Satellite STB HDD COMBO Standard
Kód
001 002
003
004
008
009
Produkt
Satellite STB HDD COMBO Premium
CABLE STB HDD COMBO Standard
CABLE STB HDD COMBO Premium
Ground wave STB HDD COMBO Standard
Ground wave STB HDD COMBO Premium
Kód
010
011
012
013
014
SET-TOP BOX
Značka
ALPHASTAR
ANAM
CHANNEL MASTER
CROSSDIGITAL
CHAPARRAL
DIRECT TV
DAEWOO
DISH NETWORK SYSTEM
DISHPRO
DRAKE
DX ANTENNA
ECHOSTAR
EXPRESSVU
GOI
GE
GENERAL INSTRUMENT
HTS
HOME CABLE
HITACHI
HUGHES NETWORK
IQ
IQ PRISM
JANEIL
JERROID
JVC
LG(Goldstar)
Kód
023
043
018 034
019
035
015 016
065 066
074
069 070
069
018 024
027
025 069
069
069
065
046 047
069
056
022
015 017
020
020
059
063
069 070
044 073
017 019 022 045 060 061 062
067 068
Značka
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
MACOM
MITSUBISHI
NEXT LEVEL
PHILIPS
PRIMESTAR
PANASONIC
PAYSAT
PROSCAN
RCA
RADIOSHACK
REALISTIC
STAR TRAK
STS
SKY
SKY LIFE
SHACK
STAR CHOICE
SONY
TOSHIBA
ULTIMATE TV
UNIDEN
ZENITH
032
070 071
048 063 064
Čeština - 51
Kód
016 021
016
064
018
015
047 048
015 016
040 041
046 049
058 059
016
065 066
051 052
064
057
026
020 027
031
005 006
064
064
054 060
015 017
060 066
016 021
024 031
036 038 039 040 041 042
064
017
042
050
061
021 033 036 038 039
067
063
062
053 065 066
007
028 029 030 072
037 055 056 057
068
Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)
Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V
závislosti na konkrétní verzi systému Windows a instalované videokartě
se příslušné obrazovky mohou na vašem počítači zobrazovat poněkud
odlišně. Přes tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve většině
případů shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače
nebo na prodejce výrobků Samsung.)
1. Nejprve klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start systému
Windows.
2. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Vzhled a motivy.
Zobrazí se dialogové okno.
3. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Zobrazení. Zobrazí se dialogové okno.
4. V dialogovém okně přejděte na kartu Nastavení. Nastavení správné velikosti (rozlišení): Optimální
1360 × 768. Pokud v dialogovém okně pro zobrazení existuje možnost pro vertikální frekvenci, je
správnou hodnotou 60 nebo 60 Hz. V opačném případě stačí klepnout na tlačítko OK a uzavřít
dialogové okno.
Režimy zobrazení
Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení.
Rozlišení uvedená v tabulce jsou doporučená. (Všechna rozlišení v podporovaných rozmezích jsou
podporována)
D-Sub Vstup
Režim
Rozlišení
Horizontální
Frekvence (kHz)
Vertikální
Frekvence (Hz)
Takt pixelu
Frekvence (MHz)
Synchronizační polarita
(H/V)
IBM
640×350
720×400
640×480
31,469
31,469
31,469
70,086
70,087
59,940
25,175
28,322
25,175
+/-/+
-/-
VESA
640×480
640×480
640×480
800×600
800×600
800×600
800×600
1024×768
1024×768
1024×768
1024×768
1360×768
1152×864
37,861
37,500
43,269
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
68,677
60,023
47,712
53,783
72,809
75,000
85,008
60,317
72,188
75,000
85,061
60,004
70,069
84,997
75,029
60,015
59,959
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
56,250
65,000
75,000
94,500
78,750
85,800
81,750
-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+ /+
+/+
-/+
640×480
800×600
1024×768
35,000
43,750
57,672
70,000
70,000
72,000
28,560
45,500
78,434
-/+
-/+
-/-
Horizontální
Frekvence (kHz)
31,469
31,469
31,469
37,879
48,364
47,712
Vertikální
Frekvence (Hz)
70,086
70,087
59,940
60,317
60,000
60,015
Takt pixelu
Frekvence (MHz)
25,175
28,322
25,175
40,000
65,000
85,800
Synchronizační polarita
(H/V)
+/-/+
-/+/+
-/+/+
VESA GTF
HDMI/DVI Vstup
Režim
IBM
VESA
°
°
°
Rozlišení
640×350
720×400
640×480
800×600
1024×768
1360×768
Prokládaný režim není podporován.
Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.
Čeština - 52
Nastavení počítače
Mode
: Custom
Z
Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu)
TV
Z
Equalizer Zámek obrazu
Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění šumu.
SRS TS XT
: Off
Hrubý
50Z
Auto
Volume
: Off
Pokud není šum odstraněn jemným laděním, pak upravte
Jemný
50Z
Z
Internal Mute
: Off
frekvenci a proveďte jemné ladění znovu.
Reset
Po odstranění šumu znovu nastavte obraz, aby byl přesně ve
středu obrazovky.
1. Přednastavení: Stisknutím tlačítka SOURCE zvolte režim PC.
2. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Posunutí
Zadat
Zpět
Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Nastavení” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „PC” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte možnost „Zámek obrazu”.
5. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Hrubý” nebo „Jemný” a poté stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
6. Stisknutím tlačítka W nebo X upravte kvalitu obrazovky. Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
7. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Změna pozice obrazu:
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce
televizoru.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění
obrazu (Zámek obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Pozice” a poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka S nebo T upravte vertikální pozici.
Stisknutím tlačítka W nebo X upravte horizontální pozici.
Stiskněte tlačítko ENTER/OK.
4. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Automatické nastavení obrazovky PC (Automat. nastavení):
Automatické nastavení umožňuje, aby se PC obrazovka
televizoru sama nastavila na příchozí PC video signál.
Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou
seřizovány automaticky.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění
obrazu (Zámek obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Automat.
nastavení” a poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Inicializace nastavení obrazu (Zruv zobrazeni):
Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení
od výrobce.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění
obrazu (Zámek obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka S nebo T vyberte možnost „Zruv zobrazeni” a
poté stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3. Stisknutím tlačítka EXIT tento režim ukončete.
Čeština - 53
Pozice
TV
Posunutí
TV
PC
Zámek obrazu
Pozice
Automat. nastavení
Zruv zobrazeni
Posunutí
TV
Zadat
Zadat
PC
Zámek obrazu
Pozice
Automat. nastavení
Zruv zobrazeni
Posunutí
Zadat
Zpět
Z
Z
Z
Z
Zpět
Z
Z
Z
Z
Zpět
Nastavení upevnění na zeď (LE40R8) (prodává se samostatně)
Po instalaci upevnění na zeď lze pozici televizoru jednoduše
upravit.
1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení”, poté
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете „Nastavení
upevnění na zeď”, след това натиснете бутона ENTER/OK.
3. Pomocí tlačítek ▲,▼,◄ nebo ► nastavte požadovanou pozici.
4. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
° Pokud stisknete tlačítko se šipkou a na obrazovce není
zobrazena nabídka, zobrazí se obrazovka Nastavení.
° Po vypnutí se televizor vrátí do počáteční instalační pozice.
Po zapnutí se televizor nastaví do poslední naprogramované
pozice.
TV
Nastavení
Plug & Play
Jazyk
: Čeština
Čas
Režim hry
: Vypnuto
Modré pozadí
: Vypnuto
Melodie
: Vypnuto
PC
Domácí kino na PC : Vypnuto
Světelný efekt : TV zapnuta
VDalší
Posunutí
TV
Zadat
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Zpět
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Mode
: Custom
Nastavení
Equalizer
UDalší
SRS TS XT
: Off
Nastavení upevnění na zeď
Auto
Volume
Off
Úspora
energie ::Vypnuto
Internalčerné
Mute
Off
Úroveň
HDMI ::Nízká
Reset
PIP
Move
Posunutí
Enter
Return
Zadat
Zpět
Nastavení upevnění na zeď
Poloha1
Poloha
Nastavení
1
INFO
2
Středový
3
Konec
Používání tlačítek na dálkovém ovládání
Tlačítko
°
°
°
Funkce
Nastavení úhlu
upevnění na zeď
Vychýlení nahoru, sklopení dolů, posun doprava,
posun doleva
Obnovit
Návrat do počáteční instalační pozice
Programování
pozic a přesun do
naprogramované pozice
Pomocí červeného, zeleného a žlutého tlačítka
ukládá 3 pozice. Přesun do naprogramované
pozice pomocí těchto tří tlačítek.
Informace o instalaci naleznete v dodané instalační příručce.
Chcete-li provést instalaci výrobku a instalaci a upevnění na zeď, obraťte se na specializovanou
instalační společnost.
Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku.
Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.
Čeština - 54
Co je Anynet+?
Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní
ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV
zařízení od společnosti Samsung Electronics.
Připojení zařízení Anynet+
Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+.
Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.
Přímé připojení k televizoru
TV
1. zařízení Anynet+ 2. zařízení Anynet+ 3. zařízení Anynet+
Kabel HDMI
Kabel HDMI
Propojte konektor [HDMI 1],
[HDMI 2] nebo [HDMI 3] na
televizoru a konektor HDMI OUT
odpovídajícího zařízení Anynet+
pomocí kabelu HDMI.
Kabel HDMI
Připojení k domácímu kinu
1.
TV
1. zařízení Anynet+
2. zařízení Anynet+
2.
Kabel HDMI
Domácí kino
Kabel HDMI
Kabel HDMI
Propojte konektor [HDMI
1], [HDMI 2] nebo [HDMI
3] na televizoru a konektor
HDMI OUT odpovídajícího
zařízení Anynet+ pomocí
kabelu HDMI.
Propojte konektor HDMI IN
domácího kina a konektor
HDMI OUT odpovídajícího
zařízení Anynet+ pomocí
kabelu HDMI.
3. zařízení Anynet+
Kabel HDMI
Optický kabel
kabel propojte pouze mezi [Digital Audio Out (Optical)] (digitálním (optickým) audiovýstupem)
¯Optický
na televizoru a digitálním audiovstupem na přijímači..
¯Připojte pouze jeden přijímač.
reproduktorů domácího kina můžete poslouchat zvuk z 5.1 kanálů. V ostatních
¯Prostřednictvím
případech můžete poslouchat pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z
¯
¯
¯
televizoru prostřednictvím domácího kina, ujistěte se, že jsou konektory DIGITAL AUDIO IN (pro
optický kabel) domácího kina a DIGITAL AUDIO OUT televizoru správně propojené. V 5.1 kanálech
však nemůžete poslouchat zvuk z BD rekordéru, který je přenášen do domácího kina přes televizor,
protože na výstupu televizoru je pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Prostudujte si příručku k
domácímu kinu.
Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce
zařízení Anynet+..
Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu
nebo zapnuté.
Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.
Čeština - 55
Nastavení systému Anynet+
Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici
následující nastavení.
TV
P1
Zobrazení TV
Použití funkce Anynet+
1.
2.
3.
¯
¯
¯
Stiskněte tlačítko Anynet+.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Nastavení a
pak stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Stisknutím tlačítka ENTER/OK vyberte položku Anynet+
(HDMI-CEC) a pak znovu stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Zapnuto a pak
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) bude aktivní.
Pokud vyberete položku Vypnuto, funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
se vypne.
Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, jsou zrušeny
všechny operace související se systémem Anynet+.
2.
Z
Nahrávat
Z
Nabídka na zařízení
Z
Provoz zařízení
Z
Přijímač
:Vypnuto Z
Z
Nastavení
Posunutí
Konec
Zadat
Nastavení
Anynet+ (HDMI-CEC)
: Vypnuto
Vypnuto
Automatické vypnutí
: Vypnuto
Zapnuto
Vyhledávání připojených zařízení
Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru
1.
Zvolte zařízení
Posunutí
Zadat
Zpět
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Automatické
Nastavení
vypnutí a pak stiskněte tlačítko
ENTER/OK.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: Zapnuto
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Zapnuto a pak
Automatické vypnutí
: Vypnuto
Vypnuto
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Vyhledávání
připojených
zařízení
Funkce automatického vypínání bude aktivní.
Zapnuto
Pokud vyberete položku Vypnuto, funkce automatického
vypínání se zruší.
Posunutí
Zadat
Zpět
Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládáním televizoru
nastaven televizor.
Nastavíte-li pro funkci Automatické vypnutí hodnotu Zapnuto, při vypnutí televizoru se vypnou i
připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.
¯
¯
¯
¯
Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+
1.
2.
Stiskněte tlačítko Anynet+.
tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Vybrat zařízení
aStisknutím
potom stiskněte tlačítko ENTER/OK.
3.
4.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní zařízení a
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Tím přepnete na zvolené zařízení.
Nemůžete-li požadované zařízení nalézt, vyberte stisknutím
tlačítka ▲ nebo ▼ položku Vyhledávání připojených
zařízení (Hledání spojení) a pak stiskněte tlačítko ENTER/
OK.
Zobrazí se hlášení Konfigurieren der Anynet+-Verbindung
Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce
Anynet+ seznam připojených zařízení.
TV
P1
Zobrazení TV
Zvolte zařízení
Z
Nahrávat
Z
Nabídka na zařízení
Z
Provoz zařízení
Z
Přijímač
:Vypnuto Z
Z
Nastavení
Posunutí
Konec
DVDR1
DVDR2
DVD1
DVD2
Zadat
Nastavení
Anynet+ (HDMI-CEC)
:
Zapnuto
Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty.
¯Probíhající
operaci přepínání nelze zrušit.
Vyhledávání připojených zařízení
Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených
¯zařízení.
Posunutí
Zadat
Zpět
ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet
¯Po
nalezených zařízení.
Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka POWER automaticky vyhledává zařízení, nemusí se
¯některá
zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako zařízení připojená po zapnutí
Automatické vypnutí
¯
:
Zapnuto
televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku Vyhledávání připojených zařízení
(Hledání spojení).
Pokud jste stisknutím tlačítka SOURCE zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci
Anynet+. Pomocí tlačítka Anynet+ přepněte na zařízení Anynet+.
Čeština - 56
Z
Z
Z
Nabídka Anynet+
Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.
Nabídka Anynet+
Zobrazení TV
Zvolte zařízení
Nahrávat
Nabídka na zařízení
Provoz zařízení
Přijímač
Nastavení
Popis
Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního
vysílání.
Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.
Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení
podporující nahrávání.)
Zobrazuje nabídku připojeného zařízení.
Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka s
názvem DVD rekordéru.
Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení.
Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro
ovládání přehrávání DVD rekordéru.
Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.
Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+.
Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+
Typ zařízení
Provozní stav
Po přepnutí na zařízení, když
je na obrazovce zobrazena
nabídka odpovídajícího zařízení.
Zařízení Anynet+
Po přepnutí na zařízení, je-li
přehráván soubor
Zařízení s vestavěným
tunerem
Po přepnutí na zařízení, když
sledujete televizní program
Audio zařízení
Když je aktivován přijímač
Anyview2
Když sledujete televizor
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
Použitelná tlačítka
Číselná tlačítka
▲/▼/◄/►/ENTER
Tlačítka pro nastavení barev
Tlačítko EXIT
◄◄ (Zpětné vyhledávání)
►►(Dopředné vyhledávání)
(Stop)
►J J (Přehrát/Pauza)
Tlačítko CH ▲/▼
Tlačítko VOL +/Tlačítko MUTE
►J J (Přehrát/Pauza)
Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
Tlačítko REC je funkční pouze ve stavu nahrávání.
Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na boční straně televizoru. Dálkovým ovladačem televizoru
můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte
znovu zařízení Anynet+.
Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
Operace ◄◄ a ►► se mohou v závislosti na zařízení lišit.
Nahrávání
Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.
Stiskněte tlačítko REC.
Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anynet+.)
Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Watching TV (Sledování televizoru). Pokud sledujete
videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
Datový tok zdroje lze nahrávat také zvolením možnosti Record po stisknutí tlačítka Anynet+.
Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu
zařízení. Správný způsob připojení antény k nahrávacímu zařízení je uveden v návodu k použití.
¯
¯
¯
Čeština - 57
Poslech prostřednictvím přijímače
Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru
prostřednictvím přijímače.
TV
P1
1. Stiskněte tlačítko Anynet+.
Zobrazení TV
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Přijímač a pak
Zvolte zařízení
Z
stiskněte tlačítko ENTER/OK.
Nahrávat
Z
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku Zapnuto a pak
Nabídka na zařízení Z
stiskněte tlačítko ENTER/OK. Nyní můžete poslouchat zvuk
Provoz zařízení
Z
prostřednictvím přijímače.
Přijímač
:Zapnuto Z
3. Stisknutím tlačítka EXIT ukončete výběr.
Nastavení
Z
Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat
Posunutí
Zadat
zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanálového přijímače.
Konec
Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze
zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.
Přijímač je funkční pouze v případě, že jste jej řádně propojili s televizorem přes konektory pro optický kabel.
V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.
Při poslechu prostřednictvím přijímače je používání nabídky související s funkcí PIP a se zvukem omezeno.
¯
¯
¯
¯
¯
Kontrolní úkony před vyžádáním servisu
Příznak
Řešení
Systém Anynet+ není funkční.
■
Chci spustit systém Anynet+.
Chci přestat používat systém
Anynet+.
Na obrazovce se zobrazí zpráva
Připojování k zařízení Anynet+.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.
Připojené zařízení není zobrazeno.
Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje
pouze zařízení Anynet+.
■ Připojte pouze jeden přijímač.
■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen.
■ Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+.
■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena
položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.
■ Zkontrolujte, zda je dálkové ovladání televizoru v režimu TV.
■ Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání.
■ Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Vyhledávání kanálů)
■ Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI znovu vyhledejte zařízení nebo
znovu zapněte televizor.
■ Zkontrolujte, zda je na zařízení Anynet+ nastavena funkce Anynet+.
■ Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v
podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMICEC) na hodnotu Zapnuto.
■ Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na
televizor. Pak stisknutím tlačítka Anynet+ zobrazte nabídku Anynet+ a zvolte
požadovanou podnabídku.
■ Vyberte položku Zobrazení TV v nabídce Anynet+.
■ Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné
zařízení než Anynet+.
■ Stisknutím libovolného z tlačítek CH, CH LIST, PRE-CH nebo přepněte do
režimu televizor. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není
připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)
■ Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí
do režimu zobrazení.
■ Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo
přepnutí do režimu zobrazení.
V průběhu připojování pomocí funkce Plug & Play nelze použít funkci přehrávání.
■ Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systém Anynet+.
■ Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen.
■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena
položka <Anynet+ (HDMI-CEC)> na hodnotu Zapnuto.
■ Znovu vyhledejte zařízení Anynet+.
■ Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI
nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+.
Nelze nahrát televizní program.
Zkontrolujte, zda je správně připojena zdířka antény na nahrávacím zařízení.
Televizní zvuk není zajišťován přes přijímač.
Televizor a přijímač propojte optickým kabelem.
Čeština - 58
Použití Kensingtonského zámku pro ochranu před krádeží
Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě.
Uzamykací zařízení je třeba koupit samostatně. Vzhled a metoda uzamčení se mohou lišit od
ilustrace v závislosti na výrobci. Správné použití si ověřte v příručce dodané s Kensingtonským
zámkem.
1. Vložte uzamykací zařízení
do otvoru pro Kensingtonský
Kabel
zámek na televizoru LCD
(obrázek 1) a otočte jím ve
Obrázek 2
směru uzamykání (obrázek 2).
2. Připojte kabel
Obrázek 1
Kensingtonského zámku.
° Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle
3. Připevněte Kensingtonský
modelu.
<Volitelné>
zámek ke stolu nebo těžkému
pevně nainstalovanému
předmětu.
Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika
Žádný zvuk nebo obraz
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky.
• Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítka na čelní straně televizoru.
• Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu.
• Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk
• Zkontrolujte hlasitost.
• Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko MUTE na dálkovém ovladači.
• Zkontrolujte, zda je vypnuta funkce „Interní ztlumení”.
Žádný obraz nebo černobílý
obraz
• Upravte nastavení barev.
• Zkontrolujte, zda je vybraný systém vysílání správný.
Rušení zvuku nebo obrazu
• Zkuste určit elektrické zařízení působící na televizor a odsuňte je dále.
• Zapojte televizor do jiné síťové zásuvky.
Rozmazaný nebo „zasněžený”
obraz,
zkreslený zvuk
• Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény.
Toto rušení je často způsobeno použitím pokojové antény.
Chybné fungování dálkového
ovladače
• Vyměňte baterie dálkového ovladače.
• Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko).
• Zkontrolujte póly baterie.
Zobrazení zprávy „Zkontrolujte
připojení kabelu.“
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu pevně připojen k počítači nebo zdroji
videa.
• Zkontrolujte, zda je počítač nebo zdroj videa zapnutý.
Zobrazení zprávy
„Nepodporovaný
režim.” v režimu PC
• Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci videoadaptéru.
• Porovnejte tyto hodnoty s daty platnými pro režimy zobrazení.
Panel TFT LCD se skládá ze subpixelů (3.133.440), jejichž zobrazení vyžaduje propracovanou technologii.
Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon
produktu.
Čeština - 59
Technické specifikace a specifikace týkající se prostředí
Název modelu
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
Spotřeba energie
Rozlišení počítače
Zvuk
Výstup
Rozměry (š × h × v)
Skříň
S podstavcem
Hmotnost
(s podstavcem)
Údaje týkající se prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
LE32R8
LE37R8
LE40R8
32 palců
150 W
1360 x 768 @ 60 Hz
37 palců
170 W
1360 x 768 @ 60 Hz
40 palců
190 W
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
10 W X 2
800 x 79 x 541 mm
800 x 252 x 578 mm
917 x 87 x 616 mm
917 x 300 x 660 mm
992 x 87 x 655 mm
992 x 300 x 702 mm
13 kg
20 kg
21 kg
10 °C až 40 °C
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C
5 % až 95 %, bez kondenzace
10 °C až 40 °C
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C
5 % až 95 %, bez kondenzace
10 °C až 40 °C
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C
5 % až 95 %, bez kondenzace
Otáčení stojanu (Doleva/doprava)
-20˚ ~ 20˚
°
°
°
Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
Údaje o napájení viz štítek umístěný na výrobku.
Čeština - 60
Tato stránka je záměrně
prázdná.
Bezpečnostné opatrenia pri zobrazení statického obrazu
Statický obraz môže spôsobiť trvalé poškodenie televíznej obrazovky.
• Statický obraz nezobrazujte na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože môže spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke.
Táto retencia obrazu je známa aj ako “vypálenie obrazovky”.
Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.
•
•
Sledovanie LCD TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch,
spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť
podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.
Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy.
Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazenia statických obrázkov znížte “jas” a “kontrast”.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising