SM-T320
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke
inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de
omgeving waarin het wordt gebruikt.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
3
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
4
Inhoud
Aan de slag
43
44
45
45
47
48
7
Indeling van apparaat
8Toetsen
9
Inhoud van de verpakking
10 De batterij opladen
12 Een geheugenkaart plaatsen
14 Het apparaat in- en uitschakelen
15 Het apparaat vasthouden
15 Het apparaat vergrendelen en
ontgrendelen
15 Het volume aanpassen
15 Overschakelen naar de stille stand
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Accounts instellen
Gebruikersprofielen instellen
Bestanden overbrengen
Het apparaat beveiligen
Het apparaat upgraden
Communiceren
49Contacten
53E-mail
55 Google Mail
57Hangouts
57Google+
58Foto's
Basisfuncties
16Pictogrammen
17 Het aanraakscherm gebruiken
20Bedieningsbewegingen
22Handpalmbeweging
23 Slim pauzeren
24 Multi window gebruiken
30Meldingen
31Startscherm
39 Scherm Applicaties
40 Applicaties gebruiken
41Help
41 Tekst ingeven
Internet en netwerk
59Internet
60Chrome
61Bluetooth
62 Screen Mirroring
63e-Meeting
71WebEx
79 Remote PC
84 SideSync 3.0
5
Inhoud
Media
124Downloads
125KNOX
91Muziek
93Camera
100Galerij
104Video
105YouTube
106Flipboard
Reizen en lokaal
126Maps
Instellingen
Applicatie- en mediastores
107
108
108
109
109
109
109
127 Over Instellingen
127Verbindingen
130Apparaat
135Bediening
139Algemeen
142 Google Instellingen
Play Store
Samsung Apps
Play Books
Play Movies
Play Music
Play Games
Play Kiosk
Problemen oplossen
Hulpprogramma's
110Notitie
111 S Planner
113Dropbox
113Cloud
114Drive
115 Hancom Viewer
118Alarm
119Wereldklok
120Calculator
120 S Voice
121Google
122 Gesproken zoekopdr.
122 Mijn bestanden
6
Aan de slag
Indeling van apparaat
Camera aan de voorzijde
Microfoon
Lichtsensor
Aan/uit-toets
Volumetoets
Aanraakscherm
Infraroodlampje
Starttoets
Terugtoets
Toets Recente apps
Multifunctionele aansluiting
Headsetaansluiting
Camera aan de achterzijde
GPS-antenne
Flitser
Sleuf voor geheugenkaart
Luidspreker
Luidspreker
7
Aan de slag
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
• Gebruik geen beschermfolie voor het scherm. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• Langer dan 7 seconden ingedrukt houden om het apparaat te
resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding
wordt verbroken of het apparaat vastloopt.
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
Recente apps
Start
• Tik op deze toets om de lijst met recente applicaties te openen.
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google zoeken te starten.
Terug
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
8
Aan de slag
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
9
Aan de slag
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties
waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als
u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom
meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat
de batterij volledig is opgeladen.
Opladen met de oplader
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
10
Aan de slag
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
11
Aan de slag
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige
geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map SD Memory card.
12
Aan de slag
1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
3 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
4 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → Instellingen → Algemeen → Opslag
→ SD-kaart afmelden.
1 Open de klep van de sleuf voor geheugenkaart.
2 Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar
buiten.
3 Sluit de klep van de sleuf voor geheugenkaart.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
13
Aan de slag
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Algemeen → Opslag → SD-kaart formatteren →
SD-kaart formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
14
Aan de slag
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen
te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het
aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger
in een willekeurige richting.
Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.
• Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op Melodie of Trillen.
15
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram
Betekenis
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Functie voor slim scherm geactiveerd
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
16
Basisfuncties
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
17
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
18
Basisfuncties
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals
om terug te gaan.
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
19
Basisfuncties
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik
op het startscherm op → Instellingen → Bediening → Bewegingen en sleep de schakelaar
Bewegingen naar rechts.
Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer
veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
20
Basisfuncties
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie in.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand.
Pannen om te browsen
Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u
het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.
21
Basisfuncties
Kantelen
Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in
of uit te zoomen.
Handpalmbeweging
Gebruik Handpalmbeweging om functies op het apparaat te bedienen zonder het scherm aan te
raken.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is
ingeschakeld. Tik op het startscherm op → Instellingen → Bediening → Handpalmbeweging
en sleep de schakelaar Handpalmbeweging naar rechts.
Vegen
Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding
wordt opgeslagen in Galerij → Screenshots. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een
schermafbeelding te maken.
22
Basisfuncties
Bedekken
Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.
Slim pauzeren
Gebruik deze functie om video's te pauzeren wanneer u wegkijkt van het scherm.
Tik op het startscherm op
aan.
→ Instellingen → Bediening → Slim scherm en vink Slim pauzeren
Kijk weg van het scherm om een video te pauzeren als u deze weergeeft. Als u het afspelen wilt
hervatten, kijkt u weer naar het scherm.
23
Basisfuncties
Multi window gebruiken
Gebruik deze functie om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.
• Alleen de applicaties in het Multi window-vak kunnen ingeschakeld zijn.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u de functie Multi window wilt gebruiken, tikt u op het startscherm op → Instellingen →
Apparaat → Multi window en sleept u de schakelaar Multi window naar rechts.
U kunt twee soort Multi window gebruiken.
<Multi window gesplitst scherm>
<Pop-up Multi window gebruiken>
24
Basisfuncties
Multi window met een gesplitst scherm gebruiken
Gebruik deze functie om applicaties op een gesplitst scherm uit te voeren.
Applicaties starten in een gesplitst Multi window-scherm
1 Veeg vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op
en blijf
aanraken.
Het Multi window-vak wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven.
Multi window-vak
2 Tik op een applicatiepictogram in het Multi window-vak, blijf dit aanraken en sleep het
vervolgens naar het scherm.
Laat het applicatiepictogram los wanneer het scherm blauw wordt.
25
Basisfuncties
3 Tik op een ander applicatiepictogram in het Multi window-vak, blijf dit aanraken en sleep het
vervolgens naar het scherm.
U kunt dezelfde applicatie tegelijkertijd op een gesplitst scherm starten. Alleen applicaties
met naast het pictogram bieden ondersteuning voor deze functie.
Inhoud delen tussen applicaties
U kunt eenvoudig inhoud delen tussen applicaties zoals E-mail en Internet door te slepen en neer te
zetten.
Bepaalde applicaties bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
1 Start E-mail en Internet in een gesplitst Multi window-venster.
De Multi window-opties openen
26
Basisfuncties
2 Tik op de cirkel tussen de applicatievensters en tik op
.
Tik op de cirkel tussen applicatievensters om de volgende opties te gebruiken:
• : een lijst met onlangs gebruikte applicaties in het geselecteerde venster openen.
• : locaties schakelen tussen applicaties met Multi window.
• : items zoals afbeeldingen, tekst of koppelingen eenvoudig delen door ze te slepen en
neer te zetten.
• : het venster maximaliseren.
• : de applicatie sluiten.
3 Tik op een item en blijf dit aanraken in het internetvenster en sleep het naar een locatie in het
venster E-mail.
27
Basisfuncties
Een Multi window-combinatie maken
Gebruik deze functie om actieve Multi window-applicaties op te slaan als een combinatie.
1 Meerdere applicaties starten in een gesplitst Multi window-scherm.
2 Open het Multi window-vak en tik op → Nieuw.
3 Geef een titel in en tik op OK.
De actieve Multi window-combinatie wordt toegevoegd aan het Multi window-vak.
Als u applicaties wilt starten met een opgeslagen combinatie, selecteert u de combinatie in het
Multi window-vak.
Multi window pop-upvenster gebruiken
Gebruik deze functie applicaties in pop-upvensters te openen.
1 Veeg vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op
en blijf
aanraken.
Het Multi window-vak wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven.
Multi window-vak
28
Basisfuncties
2 Selecteer een applicatiepictogram in het Multi window-vak.
Er wordt een pop-upvenster op het scherm weergegeven.
Het venster minimaliseren.
Het venster sluiten.
Het venster maximaliseren.
U kunt dezelfde applicatie in meerdere pop-upvensters tegelijk openen. Alleen applicaties
met naast het pictogram bieden ondersteuning voor deze functie.
29
Basisfuncties
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om nieuwe
berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de
statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer
te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onderaan het scherm
wordt weergegeven.
In het meldingenvenster kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag
vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:
• Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in
de stille stand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het
apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op
Instellingen → Apparaat → Blokkeerstand.
• Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
• Multi window: instellen dat het apparaat Multi window gebruikt.
• Screen Mirroring: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
• Slim sluimer: de functie Slim sluimeren in- of uitschakelen.
• Slim pauzeren: de functie Slim pauzeren in- of uitschakelen.
• Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
• Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Als u de opties in het meldingenvenster opnieuw wilt indelen, opent u het meldingenvenster, tikt u
op → , blijft u een item aanraken en sleept u het item naar een andere locatie.
30
Basisfuncties
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat.
Het startscherm bevat twee verschillende soorten vensters. In het klassieke startscherm worden
snelkoppelingen weergegeven naar applicaties en widgets, en in het inhoudsstartscherm worden
inhoudswidgets weergegeven.
Het startscherm kan uit Multi window bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar
links of rechts.
<Klassiek startscherm>
<Inhoudsstartscherm>
31
Basisfuncties
Alle applicaties weergeven
Tik op het startscherm op
om alle applicaties te bekijken.
<Startscherm>
<Scherm Applicaties>
32
Basisfuncties
Als u wilt terugkeren naar het startscherm, drukt u op de starttoets.
33
Basisfuncties
Het klassieke startscherm gebruiken
In het klassieke startscherm worden pictogrammen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en
andere opties weergegeven.
Een item toevoegen
1 Tik op op het startscherm.
2 Tik op een item op het tabblad Apps of Widgets, blijf dit aanraken en sleep het naar de
gewenste locatie.
Toegevoegd pictogram
Naar het inhoudsstartscherm gaan.
34
Basisfuncties
Een venster toevoegen aan of verwijderen uit het klassieke startscherm
1 Knijp uw vingers samen op het klassieke startscherm.
2 Tik op
om een venster toe te voegen.
Tik op een venster, blijf dit aanraken en sleep het naar de prullenbak boven aan het scherm om
een venster te verwijderen.
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
klassieke startscherm.
Tik op een leeg gedeelte van het klassieke startscherm, blijf dit aanraken, tik op Startscherm en
selecteer een van de volgende opties:
• Galerij: foto’s weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
• Foto’s: de afbeeldingen in Foto’s weergeven.
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding, pas het kader zo nodig aan en stel de afbeelding in als achtergrond.
35
Basisfuncties
Het inhoudsstartscherm gebruiken
Op het inhoudsstartscherm worden inhoudswidgets weergegeven. U kunt een applicatie
rechtstreeks openen door een inhoudswidget te selecteren op het inhoudsstartscherm.
Een widget of venster toevoegen
1 Knijp uw vingers samen op het inhoudsstartscherm.
36
Basisfuncties
2 Selecteer op het scherm Widgets een venster om te bewerken of tik op
om een nieuw
venster te maken ( 1 ). Selecteer widgets om aan het venster toe te voegen vanuit het onderste
venster van het scherm ( 2 ).
Scrol naar links of rechts in het onderste venster van het scherm om meer widgets weer te
geven.
3 Tik op Gereed.
37
Basisfuncties
Het widgetformaat aanpassen
1 Tik op het inhoudsstartscherm op een widget waarvan u het formaat wilt wijzigen en blijf deze
aanraken.
2 Pas het formaat van de widget aan door het kader rond de widget te slepen.
3 Tik op
om de wijziging op te slaan.
Een venster van het inhoudsstartscherm verwijderen
1 Knijp uw vingers samen op het inhoudsstart scherm.
2 Tik in het venster Widgets bewerken op een venster en blijf dit aanraken om het te verwijderen.
3 Sleep het venster naar de prullenbak boven aan het scherm.
Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het venster los.
Er moet ten minste één venster op het inhoudsstartscherm blijven staan.
38
Basisfuncties
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op
om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.
Applicaties verplaatsen
Deze functie is alleen beschikbaar in de aanpasbare rasterweergave.
Tik op → Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar een
nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het
scherm.
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
Tik op → Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken en sleep de applicatie naar Map
maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen en
tik vervolgens op Opslaan om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep
het naar een nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
Applicaties verwijderen
Tik op → Apps verwijderen/uitschakelen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
39
Basisfuncties
Applicaties uitschakelen
Tik op → Apps verwijderen/uitschakelen en selecteer de applicatie die u wilt uitschakelen.
Als u de applicatie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen
→ Applicatie beheer, bladert u naar Uit., selecteert u de applicatie en tikt u op Aanzetten.
• Gedownloade applicaties en sommige standaardapplicaties die bij het apparaat worden
geleverd, kunnen niet worden uitgeschakeld.
• Als u deze functie gebruikt, verdwijnen uitgeschakelde applicaties van het scherm
Applicaties maar worden ze wel opgeslagen op het apparaat.
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Bepaalde applicaties zijn gegroepeerd in mappen. Tik op een map en tik vervolgens op een
applicatie om deze te openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Tik op
om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om batterijstroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
→ Taakbeheer en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve
Tik op
→ Alles sluiten tikken.
applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook op
40
Basisfuncties
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of
voor het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.
Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op
Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op
.
.
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het Samsung-toetsenbord gebruiken
Naar de volgende regel gaan.
Opties instellen voor het
Samsung-toetsenbord.
Het voorgaande teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven.
Hoofdletters ingeven.
Leestekens invoegen.
De cursor verplaatsen.
Een spatie ingeven.
41
Basisfuncties
Hoofdletters ingeven
Tik op
voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.
Het toetsenbordtype wijzigen
Blijf
aanraken en tik op
om het type toetsenbord te wijzigen.
op het zwevende toetsenbord aanraken en verplaats het zwevende toetsenbord naar een
Blijf
andere locatie.
Toetsenbordtaal wijzigen
Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de
talentoetsenborden te wijzigen.
Handschrift
Blijf aanraken, tik op
en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden
weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.
Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.
aanraken en tikt u op → Help →
Als u de gebaarbegeleiding wilt weergeven, blijft u
Handschriftgebaren gebruiken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
42
Basisfuncties
Tekst via spraak ingeven
Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt
gezegd.
Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een
alternatief woord of zin in de keuzelijst.
Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.
Kopiëren en plakken
Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren
om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord
gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet
worden ingevoerd en tikt u op Plakken.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 127)
Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding ingeschakeld is voordat u internetapplicaties gebruikt.
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
43
Basisfuncties
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar WiFi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op
Verbinden.
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is
een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw
apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met of registreren voor een Google-account, tikt u op het scherm
Applicaties op Instellingen → Algemeen → Accounts → Account toevoegen → Google. Tik
hierna op Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het
account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
44
Basisfuncties
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Accounts, selecteer een
accountnaam onder Mijn accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis
account.
Gebruikersprofielen instellen
U kunt gebruikersprofielen instellen en een selecteren wanneer u het apparaat ontgrendelt om
gepersonaliseerde instellingen te gebruiken. Door meerdere gebruikersprofielen in te stellen,
kunnen meerdere gebruikers het apparaat delen zonder dat dit van invloed is op de persoonlijke
instellingen van anderen, zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Gebruikers → → OK → Nu
instellen en volg de instructies op het scherm om een nieuw gebruikersprofiel in te stellen. Als
u toegang tot het apparaat wilt krijgen met een gebruikersprofiel, selecteert u een profiel in de
rechterbovenhoek van het vergrendelde scherm.
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.
Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw
computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm en m4v
• Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf en txt
Als de applicaties geen bestanden in divx- of ac3-indeling kunnen afspelen, installeert u
applicaties die deze indelingen ondersteunen.
45
Basisfuncties
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een computerapplicatie die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsungapparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Verbinding maken met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
46
Basisfuncties
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist
wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent
vergeten.
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Geef PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals
in om het te bevestigen.
47
Basisfuncties
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de
ontgrendelingscode in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Toestel-info → Software-update →
Bijwerken.
48
Communiceren
Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen,
enzovoort.
Tik op Contacten op het scherm Applicaties.
Contacten beheren
Tik op Contacten.
Een contact maken
Tik op
en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op
Een contact verwijderen
Tik op
.
49
.
Communiceren
Zoeken naar contacten
Tik op Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw
vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• : een e-mail schrijven.
Contacten weergeven
Tik op Contacten.
Standaard worden alle opgeslagen contacten weergegeven op het apparaat.
Tik op → Instellingen → Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten
worden opgeslagen.
Contacten verplaatsen
Tik op Contacten.
Contacten verplaatsen naar Google
Tik op → Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Google.
Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Contacten verplaatsen naar Samsung
Tik op → Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Samsung-account.
Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met
weergegeven.
50
in de lijst met contacten
Communiceren
Contacten importeren en exporteren
Tik op Contacten.
Contacten importeren
Tik op → Instellingen → Importeren/exporteren en selecteer een optie voor importeren.
Contacten exporteren
Tik op → Instellingen → Importeren/exporteren en selecteer een optie voor exporteren.
Contacten delen
Tik op → Naamkaartje delen via → Meerdere contacten, selecteer contacten, tik op Gereed en
selecteer een methode voor delen.
Favoriete contacten
Tik op Favorieten.
Tik op
om contacten toe te voegen aan favorieten.
Tik op en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.
• Rasterweergave/Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.
• Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.
51
Communiceren
Contactgroepen
Tik op Groepen.
Een groep maken
Tik op
, stel gegevens voor de groep in, voeg contacten toe en tik op Opslaan.
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op → Lid toevoegen. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik
op Gereed.
Groepen beheren
Tik op en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Groepen verwijderen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Gereed.
Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
• Bewerken: de groepsinstellingen bewerken.
• Lid toevoegen: leden toevoegen aan de groep.
• Lid wissen: leden verwijderen uit de groep.
• E-mail verzenden: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
• Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar
een andere positie en tik op Gereed.
• Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.
Een e-mail verzenden naar de leden van een groep
Selecteer een groep, tik op → E-mail verzenden, selecteer leden en tik op Gereed.
52
Communiceren
Visitekaartje
Tik op Contacten.
Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op
Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u
het visitekaartje en tikt u op om te bewerken.
Tik op → Naamkaartje delen via → Geselecteerd contact en selecteer een methode voor delen.
E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google
Mail, of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op → Instellingen → Account toevoegen.
Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
bovenaan het scherm. Geef de
ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .
Tik op
om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.
Tik op +Me om uzelf toe te voegen als ontvanger.
Tik op
en voeg afbeeldingen, video’s, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, locatiegegevens en meer in te voegen
Tik op →
in het bericht.
53
Communiceren
Geplande berichten verzenden
Tik tijdens het opstellen van een bericht op → Planning verzenden. Tik op Planning verzenden,
stel een tijd en datum in en tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en
datum.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd
en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de
gegevens niet bijwerkt.
Berichten lezen
Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u
handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht doorsturen.
Het bericht verwijderen.
Extra opties weergeven.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Het bericht markeren als
herinnering.
Bijlagen openen.
Het bericht beantwoorden.
Een bericht samenstellen.
Naar het vorige of volgende bericht
gaan.
Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op Opslaan om het op te slaan.
54
Communiceren
Google Mail
Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.
Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
Berichten verzenden
Tik in een postvak op
, geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op VERZENDEN.
Tik op → Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.
Tik op → Bestand bijvoegen om afbeeldingen, video’s, muziek en andere bestanden toe te
voegen.
Tik op → Weggooien om opnieuw te beginnen.
Tik op → Instellingen om de instellingen voor Google Mail te wijzigen.
Tik op → Feedback verzenden om uw meningen te delen zodat we de applicatie verder kunnen
ontwikkelen.
Tik op → Help om Help-informatie over Google Mail te openen.
55
Communiceren
Berichten lezen
Het bericht verwijderen.
Het bericht markeren als ongelezen.
Het bericht bewaren voor
langdurige opslag.
Het bericht naar een ander postvak
verplaatsen.
Extra opties weergeven.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Alle ontvangers beantwoorden of
het bericht afdrukken.
Voorbeeld weergeven van bijlage.
Het bericht doorsturen naar
anderen.
Het bericht beantwoorden.
Het bericht markeren als
herinnering.
Labels
Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail
wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.
Selecteer een label in ALLE LABELS om berichten met andere labels weer te geven.
Als u een label wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u het bericht, tikt u op → Labels wijzigen
en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.
56
Communiceren
Hangouts
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten.
Tik op Hangouts op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te
zoeken en te selecteren.
Google+
Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.
Tik op Google+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Alles om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen
weer te geven.
Tik op
om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.
57
Communiceren
Foto's
Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's te bekijken of te delen via Google's sociale
netwerkservices.
Tik op Foto’s op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een van de volgende categorieën:
• CAMERA: alle afbeeldingen of video's bekijken die zijn gemaakt met of gedownload naar het
apparaat.
• HOOGTEPUNTEN: afbeeldingen of video's bekijken die zijn gegroepeerd op datum of album.
Tik op om alle afbeeldingen of video's in de groep te bekijken.
Selecteer vervolgens een afbeelding of video.
Gebruik een van de volgende pictogrammen terwijl u de afbeelding of video bekijkt:
• : de afbeelding aanpassen.
• : de afbeelding of video delen met anderen.
• : de afbeelding of video verwijderen.
58
Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Internet op het scherm Applicaties.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.
Tik terwijl u een webpagina bekijkt op om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te
drukken.
Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de
zoekmachine naast het webadres.
Een nieuwe pagina openen
Tik op → Nieuw tabblad.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de
titel om deze te selecteren.
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op → , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
→
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
59
.
en selecteert u een pagina.
Internet en netwerk
Geschiedenis
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende
webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op .
Opgeslagen pagina's
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Opgesl. pag aan.
Koppelingen
Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te
slaan of te kopiëren.
Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, kiest u Downloads. (p. 124)
Webpagina's delen
Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op → Delen via.
Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen
via.
Chrome
Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.
Tik op Chrome op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.
Een nieuwe pagina openen
Tik op → Nieuw tabblad.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de
titel om deze te selecteren.
60
Internet en netwerk
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
→ Opslaan.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op → Bladwijzers en selecteert
u een pagina.
Met spraak zoeken op internet
Tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden
weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander
apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.
Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op → Andere apparaten.
Selecteer een webpagina die u wilt openen.
Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op BLADWIJZERS.
Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de
Bluetooth-functie.
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen
→ Bluetooth en sleept u de schakelaar Bluetooth naar rechts.
61
Internet en netwerk
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Bluetooth → Scannen, de
gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en
accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de
afbeelding te ontvangen.
Wanneer een ander apparaat u gegevens stuurt, accepteert u het Bluetooth-verificatieverzoek dat
het andere apparaat heeft gedaan. Ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map Bluetooth.
Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.
Screen Mirroring
Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Castdongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere
apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP 2.X (High-bandwidth
Digital Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
• Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de netwerkverbinding.
• Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of
verbonden.
• Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste
ervaring te krijgen.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Screen Mirroring en sleep de
schakelaar Screen Mirroring naar rechts. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een
bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding
wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code
in te geven.
62
Internet en netwerk
e-Meeting
Gebruik deze applicatie om een elektronische vergadering te hosten of hieraan deel te nemen.
Tijdens een vergadering kunt u bestanden delen met deelnemers.
Om deze applicatie te gebruiken, moeten alle apparaten die in de vergadering worden
gebruikt met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
Een vergadersessie maken
Maak een vergadering om de vergadering te hosten.
1 Tik op e-Meeting op het scherm Applicaties.
2 Tik op Vergadering maken.
Een vergadersessie maken.
63
Internet en netwerk
3 Controleer de netwerkgegevens die u wilt delen met anderen, geef de details van de
vergadering in en tik vervolgens op Gereed.
Tik op
om bestanden toe te voegen aan de vergadering.
De netwerkgegevens controleren
die u wilt delen met anderen.
Vergaderingsinformatie
Een wachtwoord gebruiken.
Stel een wachtwoord en het beveiligingsniveau voor de vergadering in.
• Wachtwoord tonen: de deelnemers het wachtwoord geven dat moet worden ingegeven
om aan de vergadering deel te kunnen nemen.
• Autom deelnemen toestaan: deelnemers toestaan aan de vergadering deel te nemen
als het wachtwoord wordt ingegeven zonder de goedkeuring van de host.
• Bestand opslaan toestaan: toestaan dat deelnemers schermafbeeldingen kunnen
vastleggen en vergaderbestanden kunnen opslaan tijdens een vergadering.
64
Internet en netwerk
4 Er is een vergadersessie gemaakt.
Het bestand dat tijdens het maken van de vergadersessie is toegevoegd, verschijnt op het
scherm; als er geen bestand is toegevoegd, wordt het whiteboard op het scherm weergegeven.
Extra opties weergeven.
Het gedeelde bestand weergeven.
<Vergadersessie met een bestand>
5 Deel de netwerkgegevens en het wachtwoord voor de gemaakte vergadering met de
deelnemers om ze te laten deelnemen aan de vergadering.
65
Internet en netwerk
Deelnemen aan een vergadering
Als de netwerkgegevens voor een vergadering aan u worden verstrekt, kunt u aan de vergadering
deelnemen.
1 Tik op e-Meeting op het scherm Applicaties.
2 Tik op Deelnemen aan vergadering.
Deelnemen aan een vergadering.
3 Selecteer een netwerk waarmee de vergadering is verbonden, geef indien nodig een
wachtwoord in en tik op OK.
4 Selecteer de vergadering om deel te nemen.
5 Geef uw naam in en tik op Gereed. U kunt nu de vergadersessie openen.
U kunt de bestanden of inhoud zien die de host heeft gedeeld.
66
Internet en netwerk
Het vergadersessiescherm gebruiken
Hostscherm
Als u de host bent, kunt u een bestand openen en naar de volgende pagina's in het bestand gaan of
het whiteboard weergeven en hierop schrijven.
Het scherm van de host wordt weergegeven op de schermen van de deelnemers.
Bestanden openen
1 Tik op Bestanden ( 1 ) → Toevoegen ( 2 ) en selecteer een bestand.
67
Internet en netwerk
2 Het geselecteerde bestand wordt aan de lijst met bestanden toegevoegd. Tik op een bestand
om het te openen.
Het whiteboard weergeven.
Extra opties weergeven.
Hostpictogram
Lijst met bestanden
Het whiteboard weergeven
Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op Toon whiteboard.
Het whiteboard wordt op het scherm weergegeven.
68
Internet en netwerk
Extra opties gebruiken
Tik op om een van de volgende opties te gebruiken:
Extra opties weergeven.
• Nieuw bestand openen: nieuwe bestanden openen.
• Scriptweergave inschakelen: het notitievenster onder de presentatie weergeven.
• Postvak: berichten naar deelnemers verzenden.
• Ontvangen berichten weergeven: instellen dat het apparaat de tekst weergeeft van een nieuw
bericht van een deelnemer.
• Bestanden verzenden: bestanden naar deelnemers verzenden.
• Delen via: bestanden delen met deelnemers.
• Vergrendeling pagina: de pagina vergrendelen zodat de deelnemers alleen de pagina kunnen
bekijken die de host presenteert.
• Gastheer wijzigen: de host wijzigen.
• Vergaderbestanden opslaan: de vergaderbestanden en alle geschreven documenten opslaan.
• Vergaderingsinfo: de vergaderingsinformatie weergeven.
• Help: helpinformatie over e-Meeting openen.
• Vergadering sluiten: de huidige vergadersessie sluiten.
69
Internet en netwerk
Deelnemersscherm
Bekijk het scherm dat de host deelt en schrijf op het scherm.
Tik op terwijl u door het document bladert, om naar de pagina te gaan die de presentator
weergeeft.
Tik op om de rol van presentator aan u toe te wijzen. Het scherm schakelt over naar de
presentatormodus. Tik op om terug te keren naar de deelnemersmodus.
De vergadering sluiten of verlaten
Tik op of → Vergadering sluiten of Vergadering afsluiten.
Als de netwerkverbinding tijdens een vergadering wordt
verbroken
Als de verbinding van de host wordt verbroken
Beëindig de vergadering of maak opnieuw verbinding met hetzelfde netwerk om verder te gaan met
de vergadering.
Deelnemers kunnen de bestanden opslaan en de vergadering verlaten of wachten tot de
vergadering wordt hervat.
Als de verbinding van een deelnemer wordt verbroken
Open e-Meeting en neem opnieuw deel aan de vergadering.
70
Internet en netwerk
WebEx
Gebruik deze applicatie om teleconferenties te hosten of hieraan deel te nemen. U kunt
verschillende functies gebruiken, zoals het delen van inhoud en HD-videovergaderingen.
Voordat u deze applicatie gebruikt
• Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Zorg ervoor dat u een WebEx-account hebt.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie werkt wellicht niet juist afhankelijk van uw firewall en netwerkstatus.
Een account registreren
1 Tik op WebEx op het scherm Applicaties.
2 Tik op het aanmeldscherm op Een account verkrijgen.
71
Internet en netwerk
3 De webpagina om u bij WebEx te registreren wordt op het scherm weergegeven.
U kunt deze applicatie niet gebruiken als er een pop-upvenster verschijnt met daarin het
bericht dat WebEx niet in uw regio beschikbaar is.
4 Volg de instructies op het scherm om het account in te stellen.
Sommige functies zijn na de proefperiode niet meer beschikbaar. Stap over op een betaald
account om alle WebEx-functies te kunnen gebruiken. Ga naar de WebEx-website voor meer
informatie.
Een vergadersessie maken
1 Tik op WebEx in het scherm Applicaties en tik op Aanmelden.
2 Geef het geregistreerde e-mailadres in en tik op Volgende.
3 Geef het wachtwoord in en tik op Aanmelden.
4 Het WebEx-scherm wordt weergegeven op het apparaat.
Een vergadersessie maken.
Deelnemen aan vergadering
door een sessienummer in te
voeren.
De lijst met vergaderingen
vernieuwen.
De applicatie sluiten.
Naar de WebEx-website
gaan.
72
Internet en netwerk
5 Tik op om een vergadersessie te maken.
6 Geef een thema voor de vergadering in, stel een wachtwoord in en tik op Nu starten.
7 Tik op → Verbinding maken via internet.
8 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt boven aan het scherm. U kunt een
audiovergadering houden met anderen.
De microfoon in- of uitschakelen.
Een videovergadering starten of
beëindigen.
Een audiovergadering starten of
beëindigen.
Het scherm delen.
De vergadersessie beëindigen.
De vergaderingsinformatie
controleren.
Personen uitnodigen voor de
vergadering of genodigden
herinneren.
Het sessienummer weergeven.
De deelnemers weergeven en met
hen chatten.
73
Internet en netwerk
Personen voor een vergadering uitnodigen
Nodig anderen uit voor een vergadering door een uitnodigings-e-mail te verzenden. U kunt ook
een sessienummer of het telefoonnummer voor een sessie met anderen delen om ze voor een
vergadering uit te nodigen.
Personen per email uitnodigen
1 Tik op → Uitnodigen per e-mail.
2 Geef een e-mailadres in en tik op Uitnodiging verzenden.
Personen uitnodigen door het telefoonnummer van een sessie te verzenden
U kunt andere uitnodigen voor een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te delen.
Er wordt een telefoonnummer voor de sessie gemaakt als een host een vergadersessie maakt. Het
nummer wordt verstrekt in de uitnodigingsmail samen met de andere gegevens van de vergadering.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Deelnemen aan een vergadersessie
Gebruik een van de volgende methoden om deel te nemen aan een vergadering.
Deelnemen aan vergadering via een sessienummer
1 Tik op WebEx op het scherm Applicaties.
2 Meld u aan bij uw WebEx-account.
74
Internet en netwerk
3 Tik op
→ Volgens nummer deelnemen.
4 Geef een sessienummer in om deel te nemen en tik op Deelnemen.
Er wordt een sessienummer aangemaakt als een host een vergadersessie creëert. Neem contact
op met de host als u het nummer niet weet.
5 Tik op → Verbinding maken via internet.
6 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt boven aan het scherm. U kunt een
audiovergadering houden met anderen.
75
Internet en netwerk
Deelnemen aan een vergadering door een vergadering te selecteren in Mijn
vergaderingen
1 Tik op WebEx op het scherm Applicaties.
2 Meld u aan bij uw WebEx-account.
3 Selecteer een vergadering in Mijn vergaderingen en tik op Deelnemen.
4 Tik op → Verbinding maken via internet.
5 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt boven aan het scherm. U kunt deelnemen aan
de audiovergadering.
Deelnemen aan een vergadering via een uitnodigings-e-mail
Als iemand u voor een vergadering uitnodigt, ontvangt u een uitnodigingsmail.
1 Open de uitnodigings-e-mail en tik op Deelnemen of de koppeling in de e-mail.
2 WebEx wordt geopend en het aanmeldscherm wordt weergegeven.
3 Meld u aan bij uw WebEx-account.
Als u al bij uw account bent aangemeld, verschijnt er een vergaderingsscherm op uw scherm.
4 Tik op → Verbinding maken via internet.
5 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt boven aan het scherm. U kunt een
audiovergadering houden met anderen.
76
Internet en netwerk
Deelnemen aan een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te
bellen
U kunt deelnemen aan een vergadering door het telefoonnummer van de sessie te bellen op een
smartphone. Bel het telefoonnummer van de sessie dat in de uitnodigingsmail staat.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een vergadering houden
Een videovergadering houden
1 Tik op → Mijn video starten.
2 Uw videofeed wordt in de linkeronderhoek van het scherm weergegeven.
Tik om de videovergadering te stoppen op
→ Mijn video stoppen.
Een audiovergadering houden
1 Tik op → Verbinding maken via internet.
2 De microfoon wordt ingeschakeld en verschijnt boven aan het scherm.
Tik op om uw geluid te dempen. Het pictogram verandert in
Tik om de audiovergadering te stoppen op
.
→ Audioverbinding verbreken.
Met deelnemers chatten
1 Tik op om de lijst met deelnemers weer te geven.
2 Selecteer een accountnaam en tik op Chat.
3 Er verschijnt een chatvenster op het scherm.
Tik om met alle deelnemers te chatten op Chatten met iedereen.
77
Internet en netwerk
Het scherm delen
Deel het huidige scherm van uw apparaat met deelnemers. Alleen de persoon die als presentator is
aangewezen kan zijn of haar scherm delen. Degene die een vergadering maakt wordt bij de start van
de vergadering als presentator aangewezen.
1 Tik boven aan het scherm op als u de presentator bent.
2 Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, volgt u de instructies op het scherm.
3 Tik in het pop-upvenster op Scherm delen.
4 Als de functie voor scherm delen is ingeschakeld, verschijnt in de rechterbovenhoek van het
scherm.
De inhoud op het scherm van het apparaat van de presentator wordt weergegeven op de
schermen van de apparaten van de deelnemers.
De functie voor scherm delen stoppen
Tik op → Delen beëindigen. Het apparaat stopt met het delen van het scherm en geeft het
vergaderingsscherm weer.
De presentator wijzigen
De host van de vergadering en de huidige presentator kunnen de presentator wijzigen.
1 Tik op en selecteer een deelnemer om als presentator aan te wijzen.
2 Tik op Presentator maken.
3
wordt naast de accountnaam van de presentator weergegeven.
78
Internet en netwerk
De vergadering sluiten of verlaten
Tik op
→ Vergadering beëindigen of Vergadering verlaten.
Als de netwerkverbinding tijdens een vergadering wordt
verbroken
Maak opnieuw verbinding met de vergadering als de vergadering nog steeds bezig is.
Start de vergadering opnieuw als de vergadering is beëindigd.
Remote PC
Gebruik deze applicatie om het scherm van uw computer weer te geven en te bedienen op uw
apparaat door uw apparaat en computer via een Wi-Fi- of lokaal netwerk met elkaar te verbinden. U
kunt ook eenvoudig bestanden bekijken en overdragen tussen uw apparaat en uw computer.
Voordat u deze applicatie gebruikt
• Zorg ervoor dat u een geregistreerd Samsung-account hebt.
• Controleer of de computer is ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de Agent is geïnstalleerd op uw computer.
• Voer de volgende stappen in volgorde uit om deze functie te gebruiken:
1. Registreer het apparaat met uw Samsung-account.
2. Registreer de computer met uw Samsung-account.
3. Verbind het apparaat en de computer op afstand.
79
Internet en netwerk
Het apparaat registreren
1 Tik op Remote PC op het scherm Applicaties.
2 Tik op Starten op de welkomstpagina.
De applicatie starten.
3 Tik op Inloggen, geef uw Samsung-account en het wachtwoord in en tik vervolgens op Log in.
Als er geen Samsung-account is geregistreerd, volgt u de aanwijzingen op het scherm om een
Samsung-account te maken.
4 Bekijk de zelfstudie en tik op Volgende.
5 Het registratieproces wordt voltooid en het venster van Externe PC verschijnt op het scherm.
80
Internet en netwerk
Een computer registreren
1 Open de browser op uw computer en ga naar remotepc.rview.com.
2 Meld u aan bij uw Samsung-account.
U moet zich aanmelden bij hetzelfde Samsung-account als op uw apparaat.
3 Installeer de Agent als deze niet op uw computer is geïnstalleerd.
Volg de instructies op het scherm om een weergavenaam voor de computer, proxyinstellingen
en een wachtwoord in te geven. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer
informatie over instellingen voor proxyservers.
verschijnt op de taakbalk als de installatie is voltooid.
4 Tik op Verbinding controleren.
81
Internet en netwerk
Het apparaat en de computer op afstand verbinden
1 Tik op Remote PC op het scherm Applicaties.
2 Tik op Verbinding controleren (Vernieuwen).
De naam van de
computer weergeven.
Het apparaat en de
computer op afstand
verbinden.
3 Tik op ON computer.
4 Geef het wachtwoord voor de verbinding in en tik op OK.
Tik op Wachtwoord vergeten? als u het wachtwoord niet meer weet.
5 De verbinding wordt gemaakt en u kunt de computer op afstand via het apparaat bedienen.
82
Internet en netwerk
De computer bedienen vanaf het apparaat
Nadat u de apparaten met elkaar hebt verbonden, kunt u het scherm van uw computer weergeven
en bedienen op het apparaat. U kunt ook bestanden op de computer openen en bewerken en deze
overdragen naar het apparaat.
Door het scherm
bladeren.
Extra opties
weergeven.
Verbindingsstatus
Tik op het scherm en tik onder aan het scherm op
om een van de volgende opties te gebruiken:
• Muis: de muisaanwijzer weergeven op het scherm van het apparaat.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen om tekst in te geven in het geselecteerde tekstveld.
• Externe verkenner: de functie voor bestandsbeheer openen om bestanden te zoeken en over
te zetten tussen de verbonden apparaten.
• Scherm vergrendelen: het scherm van het apparaat vergrendelen om de zoom- en
bladerfuncties uit te schakelen.
• Wisselen tussen vensters: schakelen tussen twee beeldschermen wanneer de computer is
aangesloten op twee beeldschermen.
• Instellingen: de verbindingsinstellingen wijzigen.
• Verbinding verbreken: de verbinding tussen het apparaat en de computer verbreken.
83
Internet en netwerk
Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer
1 Tik op → Externe verkenner.
2 Tik in het bestandsbeheervenster van de computer op een bestand en blijf dit aanraken. Sleep
het bestand vervolgens naar het bestandsbeheervenster van het apparaat. U kunt een bestand
ook in omgekeerde richting verplaatsen.
Bestandsbeheer van
de computer
Bestandsbeheer van
het apparaat
SideSync 3.0
Gebruik deze applicatie om het scherm van een smartphone te bedienen via een virtueel
smartphonescherm op uw apparaat.
• Bekijk berichten of gebruik de chatroom van de smartphone op uw tablet.
• Bekijk op uw tablet een video die op uw smartphone wordt afgespeeld, maar dan op een groter
scherm.
• Draag eenvoudig bestanden over tussen uw tablet en de smartphone.
Voordat u deze applicatie gebruikt
• Uw tablet en smartphone moeten ondersteuning bieden voor Wi-Fi Direct. Anders moeten
beide apparaten zijn verbonden met hetzelfde toegangspunt.
• SideSync 3.0 moet op zowel uw tablet als smartphone zijn geïnstalleerd.
Als deze applicatie niet is geïnstalleerd op een apparaat, kunt u deze downloaden en installeren
via Samsung Apps of de Play Store.
• SideSync 3.0 werkt alleen op apparaten met Android 4.4 of hoger.
84
Internet en netwerk
Uw tablet en een smartphone verbinden
1 Tik op SideSync 3.0 op het scherm Applicaties van uw tablet.
Als u SideSync 3.0 wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op
Installeren en volg de instructies op het scherm.
2 Start SideSync 3.0 op een smartphone.
3 De tablet zoekt automatisch naar beschikbare smartphones.
Selecteer een van de gevonden smartphones.
4 Tik op OK op het smartphonescherm.
85
Internet en netwerk
5 Het virtuele scherm van de smartphone wordt weergegeven op uw tablet en het scherm van de
smartphone is uitgeschakeld.
86
Internet en netwerk
Het virtuele smartphonescherm gebruiken
Blader op het scherm en gebruik applicaties op het virtuele smartphonescherm. U kunt berichten
verzenden en ontvangen, en met anderen chatten.
Sommige functies zoals Camera en Screen Mirroring werken wellicht niet op het virtuele
smartphonescherm.
Het scherm minimaliseren.
Extra opties weergeven.
Het scherm maximaliseren zodat
dit aansluit op het scherm van uw
tablet.
Schermrotatie
Sluiten SideSync 3.0.
Schermafbeelding
Dezelfde webpagina openen in de
webbrowser van uw tablet.
Virtueel smartphonescherm
Menutoets
Terugtoets
Starttoets
87
Internet en netwerk
Het virtuele smartphonescherm verplaatsen
Tik op en sleep de bovenrand van het virtuele smartphonescherm om het naar een andere locatie te
verplaatsen.
Het formaat van het virtuele smartphonescherm aanpassen
1 Tik in de rechteronderhoek van het virtuele smartphonescherm op
2 Als het kader verschijnt, sleept u dit om het formaat aan te passen.
88
en blijf dit aanraken.
Internet en netwerk
Tekst ingeven
Als u tekst op het virtuele smartphonescherm ingeeft, wordt het toetsenbord van de tablet
weergegeven. Geef tekst in via het toetsenbord.
Wisselen tussen het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm
Het is niet mogelijk om het smartphonescherm en het virtuele smartphonescherm tegelijkertijd
te gebruiken. Als u het virtuele smartphonescherm op de tablet gebruikt, wordt het
smartphonescherm uitgeschakeld.
Het smartphonescherm gebruiken
Druk op de starttoets van de smartphone om het smartphonescherm in te schakelen en het virtuele
smartphonescherm op de tablet uit te schakelen.
Het virtuele smartphonescherm gebruiken
Tik op het tabletscherm op Overschakelen naar tablet om het virtuele smartphonescherm in te
schakelen en het smartphonescherm uit te schakelen.
89
Internet en netwerk
Muziek of video's op de tablet afspelen
Speel op de smartphone opgeslagen muziek of video's af via het scherm en de luidspreker van de
tablet.
1 Open een muziek- of videobestand in het virtuele smartphonescherm op de tablet.
2 Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld op het scherm en via de luidspreker van de tablet.
Pas het volume tijdens het afspelen aan via het virtuele smartphonescherm of de tablet.
Bestanden tussen apparaten overdragen
Bestanden kopiëren van de smartphone naar de tablet
1 Tik in het virtuele smartphonescherm op een bestand en blijf dit aanraken.
2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep
het naar het scherm van de tablet.
3 Mijn bestanden wordt in het tabletscherm geopend. Selecteer een map om het bestand in op
te slaan en tik op Gereed.
Bestanden kopiëren van de tablet naar de smartphone
1 Tik in het tabletscherm op een bestand en blijf dit aanraken.
2 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren, blijf een geselecteerd bestand aanraken en sleep
het naar het virtuele smartphonescherm.
3 Mijn bestanden wordt in het virtuele smartphonescherm geopend. Selecteer een map om het
bestand in op te slaan en tik op Gereed.
90
Media
Muziek
Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.
Tik op Muziek op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
Muziek afspelen
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.
Zoeken naar andere apparaten om
het bestand af te spelen.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Het bestand instellen als favoriet
nummer.
In willekeurige volgorde afspelen.
De afspeellijst openen.
De herhaalstand wijzigen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het huidige nummer opnieuw
starten of naar het vorige nummer
gaan. Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Het afspelen onderbreken en
hervatten.
91
Media
Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op → Instellingen → Speler →
Slim volume.
Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het
apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en
daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.
Slim volume is mogelijk niet geactiveerd voor bepaalde bestanden.
Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u
op → Instellingen → Speler → Adapt Sound → Aan. Als u het volume instelt op niveau 14 of
hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het
volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.
Een nummer instellen als alarmtoon
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt instellen als alarmbeltoon, tikt u op →
Instellen als → Vanaf het begin of Automatische aanbevelingen → Gereed.
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
Tik op Afspeellijsten en tik op → Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Tik op
Nummers toevoegen, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op Ger.
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op
→ Naar afspeellijst.
Muziek afspelen op stemming
Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door
het apparaat.
Tik op → Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere
cellen door met uw vinger te slepen.
92
Media
Camera
Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat. (p. 100)
Tik op Camera op het scherm Applicaties.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Foto's maken
Een foto maken
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op om de
foto te maken.
Overschakelen naar de
modus Dubbele camera.
De huidige stand
weergeven.
De camera-instellingen
wijzigen.
Een video maken.
Schakelen tussen de
camera aan de voorzijde
en de camera aan de
achterzijde.
Meer opties weergeven.
De opnamestand
wijzigen.
Foto's en video's
weergeven die u hebt
gemaakt.
Een van de vele
beschikbare effecten
selecteren.
93
Media
Fotostand
Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.
Tik op Stand en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.
• Auto: gebruik dit om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen
voor de foto.
• Gezichtscorrectie: een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere
afbeeldingen.
• Beste foto: een serie foto's maken en de beste opslaan.
• Beste gezicht: gebruik dit om meerdere groepsopnamen tegelijk te maken en ze te combineren
tot de best mogelijke opname.
Tik op om meerdere foto’s te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor zorgen
dat de camera niet beweegt en u goed stilstaat terwijl u foto’s maakt. Wanneer de Galerij wordt
geopend, tikt u op het gele kader op elk gezicht en kiest u de beste pose voor het onderwerp.
Nadat u een pose hebt geselecteerd voor elke persoon, tikt u op Opslaan om de afbeeldingen
in één foto samen te voegen en de foto op te slaan.
• Geluid & opname: gebruik dit om een foto te maken met geluid.
Tik op om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele
seconden audio op.
• Drama: gebruik deze functie om een reeks foto's te maken en te combineren tot één foto waarin
de sporen van de beweging worden weergegeven.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken. Het apparaat maakt mogelijk geen goede
opnamen in andere opname-omstandigheden.
– – Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto’s
maakt.
– – Maak foto's van een onderwerp dat in één richting beweegt.
– – Maak foto's met achtergronden die geen bewegende onderwerpen bevatten.
– – Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.
– – Maak geen foto's van een onderwerp dat te dichtbij of te ver weg is en daardoor niet goed in
de zoeker kan worden gezien, of dat te lang is zoals een bus of trein.
94
Media
• Rijke toon (HDR): gebruik dit om een foto te maken met verbeterde contrastverhouding.
• Gum: gebruik dit om de beweging van bewegende onderwerpen op de achtergrond te
verwijderen.
Tik op om een reeks foto's te maken. Het apparaat verwijdert bewegingssporen van een
bewegend onderwerp. Als u de oorspronkelijke foto wilt herstellen, tikt u op en tikt u op het
gemarkeerde gedeelte.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
– – Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto’s
maakt.
– – Als u foto's maakt van een voorwerp en achtergrond met vergelijkbare kleuren, herkent de
camera mogelijk alle bewegingen.
– – Als u foto's maakt van een onderwerp dat heel weinig of heel veel beweegt, herkent de
camera mogelijk niet alle bewegingen.
– – Als er meerdere bewegende onderwerpen op de achtergrond zijn, herkent de camera
mogelijk niet alle bewegingen.
• Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
– – Beweeg de camera langzaam in één richting.
– – Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
– – Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of
effen muren.
• Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
Panoramafoto's
Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.
Tik op Stand → Panorama.
Tik op en beweeg de camera in één richting. Wanneer twee panoramakaders zijn uitgelijnd,
maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met
opnemen, tikt u op .
Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.
95
Media
Filtereffecten toepassen
Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.
Tik op
en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.
Video's maken
Een video maken
Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op
opnemen wilt stoppen, tikt u op .
. Als u het
Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen:
• Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen
op het midden van het scherm, tikt u op .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
Videostand
Tik op
→
om de opnamestand te wijzigen.
• Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
• Limiet voor e-mail: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending via
e-mail.
• Snelle beweging: gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp.
Het apparaat speelt de video af in fast motion.
96
Media
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken
van video's.
Dubbele camera-stand
Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt
gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik
deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken.
Tik op
tik op
om over te schakelen naar de modus Dubbele camera. Tik op
om een video te maken.
om een foto te maken of
Tik erop om het formaat
te wijzigen of de locatie
aan te passen.
Een van de vele
beschikbare stijlen
selecteren.
U kunt video's opnemen in dual-cameramodus gedurende 5 minuten in Full HD en tot
10 minuten in HD.
97
Media
Opname delen
Tik op
→
en selecteer een van de volgende functies:
• Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
• Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u
hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.
• Externe zoeker: het apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen.
De camera op afstand bedienen
Het apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen.
Tik op
Tik op
→ → Externe zoeker en verbind het apparaat en de camera met elkaar via Wi-Fi Direct.
om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker.
Instellingen configureren voor de camera
Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn
beschikbaar in de fotomodus en de videomodus van de camera. Beschikbare opties kunnen
verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.
• Fotogrootte/Omvang van video: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor
hogere kwaliteit. Maar hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.
• Continu-opname: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
• Tik voor foto´s: tik op de afbeelding op het voorbeeldscherm om foto's te maken.
• Gezicht detecteren: het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's
van ze te maken.
• Meting-standen: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden
worden berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de
scène. Matrix berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Spotmeting stelt de volledige
scène in op gemiddeld.
• ISO: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
98
Media
• Slimme stabilisatie: instellen dat het apparaat automatisch donkere omstandigheden
detecteert en de helderheid van de foto aanpast zonder de flitser.
• Opslaan als: instellen dat het apparaat zowel de foto met rijke tonen als de oorspronkelijke foto
of alleen de foto met rijke tonen opslaat.
• Video stabilis.: anti-trilling in- of uitschakelen. Anti-trilling helpt bij het scherpstellen wanneer
de camera beweegt.
• Locatietag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.
Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
• Foto´s/ video´s: het apparaat instellen zodat foto's of video's worden weergegeven nadat ze zijn
gemaakt.
• Volume toets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de ontspanknop of
zoomfunctie te bedienen.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Belicht. waarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor
van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
• Hulp lijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
• Flits: de flitser in- of uitschakelen.
• Spraak opdracht: instellen dat de camera foto's maakt met spraakopdrachten.
• Contextuele bestandsnaam: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer dit
om contextuele tags te gebruiken in Galerij.
• Omgekeerd opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke
scène te maken.
• Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Resetten: de camera-instellingen resetten.
• Help: helpinformatie over het gebruik van de camera weergeven.
99
Media
Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de
camera.
Tik op
en blijf een snelkoppelingspictogram aanraken.
Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm.
Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
Afbeeldingen weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden de beschikbare mappen weergegeven. Als een andere
applicatie, zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om
de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots
gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.
In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer
een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.
Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te
gaan.
100
Media
Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie
Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Bediening → Bewegingen, sleep de schakelaar
Bewegingen naar rechts en schakel de schakelaar in voor elke functie.
Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, schakelt u de schakelaar uit voor de functie.
Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram
deze te bekijken en tik op .
weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om
Segmenten van een video bijsnijden
Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de
eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.
Afbeeldingen bewerken
Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Favoriet: toevoegen aan de lijst met favorieten.
• Diashow: een diashow starten met de foto's in de huidige map.
• Fotoframe: gebruik dit om een kader en een notitie toe te voegen aan een afbeelding. De
bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Photo frame.
• Fotonotitie: gebruik deze optie om een notitie op de achterzijde van de afbeelding te maken.
Tik op om de notitie te bewerken.
• Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.
• Afdrukken: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
• Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is
gemarkeerd in de afbeelding.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij
te snijden en op te slaan.
• Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.
• Instellingen: de galerij-instellingen wijzigen.
101
Media
Afbeeldingen bewerken
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Draaien: de afbeelding draaien.
• Bijsnijden: de afbeelding bijsnijden.
• Kleur: de verzadiging of helderheid van de afbeelding aanpassen.
• Effect: effecten toepassen op de afbeelding.
• Sticker: stickers toevoegen.
• Tekening: op de afbeelding tekenen.
• Kader: kaders toepassen op de afbeelding.
Favoriete afbeeldingen
Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op → Favoriet om de afbeelding aan de lijst met
favorieten toe te voegen.
Collages met afbeeldingen maken
Tik in een map op → Item selecteren, selecteer twee tot vier afbeeldingen en tik op → Collage
maken. Selecteer een stijl onderaan het scherm en tik op Opslaan.
Als u afbeeldingen wilt toevoegen, tikt u op
Als u afbeeldingen wilt verwijderen, tikt u op
.
.
Als u de manier van splitsen wilt wijzigen, tikt u op .
Afbeeldingen verwijderen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op → Item selecteren, afbeeldingen selecteren en tik op
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
.
102
.
Media
Afbeeldingen delen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op → Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
sociale netwerkservices.
om ze naar anderen
om deze naar anderen te verzenden of te delen via
Als achtergrond instellen
Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op → Instellen als om de afbeelding in te stellen als
achtergrond of toe te wijzen aan een contact.
Gezichten taggen
Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op → Instellingen → Tags en vinkt u Gezichtstag aan.
Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op Naam
toevoegen en selecteer een contact of voeg dit toe.
Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt
u de beschikbare opties zoals oproepen berichten verzenden.
Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het
formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de
accessoires die het onderwerp draagt.
Contextuele tags gebruiken
Tik op → Instellingen → Tags → Taghulp en sleep de schakelaar Taghulp naar rechts om een
contextuele tag (weer, locatie, datum en naam van een persoon) weer te geven bij het openen van
een afbeelding.
Indelen met mappen
U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden
kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.
Tik op om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op OK en vink afbeeldingen
of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map
en tik op Gereed. Tik op Kopiëren om te kopiëren of op Verplaatsen om te verplaatsen.
103
Media
Video
Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.
Tik op Video op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
Video's afspelen
Selecteer een video om af te spelen.
Zoeken naar andere
apparaten om het
bestand af te spelen.
Overschakelen naar de
modus voor zwevend
scherm.
Het volume aanpassen.
Extra opties weergeven.
Vooruit of achteruit gaan
door de balk te
verschuiven.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken
om snel vooruit te
spoelen.
Het bedieningspaneel
naar links verplaatsen.
Het bedieningspaneel
naar rechts verplaatsen.
De afspeellijst openen.
Schermverhouding
wijzigen.
De huidige video
opnieuw starten of naar
de vorige video gaan.
Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
104
Media
Video's verwijderen
Tik op → Wissen, selecteer video's en tik op Wissen.
Video's delen
Tik op → Delen via, selecteer video's, tik op Ger. en selecteer een methode voor delen.
Pop-upvideospeler gebruiken
Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens
om de pop-upspeler te gebruiken.
het afspelen op
Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.
Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.
YouTube
Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.
Tik op YouTube op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Video's kijken
Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een
video te bekijken.
Tik op het scherm, tik op
weer te geven.
en draai het apparaat naar liggende stand om het volledige scherm
105
Media
Video's delen
Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op
, en selecteer een methode voor delen.
Video's uploaden
Tik op Uploads →
, selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik op UPLOADEN.
Flipboard
Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.
Tik op Flipboard op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u naar links op de welkomstpagina, selecteert u
nieuwsberichten en tikt u op Stel jouw Flipboard samen.
Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een
artikel dat u wilt lezen.
106
Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u
op INSTALLEREN. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen
van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij
te werken.
• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op
het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Beveiliging → Onbekende
bronnen.
Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
Tik op → Mijn apps, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde
applicaties en tik op VERWIJDEREN.
107
Applicatie- en mediastores
Samsung Apps
Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer
informatie naar apps.samsung.com.
Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op CATEGORIE om een categorie te selecteren.
Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op
het zoekveld in.
bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u deze wilt downloaden, tikt u op Gratis.
Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het
scherm om het aankoopproces te voltooien.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
Play Books
Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.
Tik op Play Books op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
108
Applicatie- en mediastores
Play Movies
Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.
Tik op Play Movies op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Music
Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de
Google-cloudservice.
Tik op Play Music op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Games
Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.
Tik op Play Games op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Kiosk
Gebruik deze applicatie om de laatste nieuwsartikelen te lezen.
Tik op Play Kiosk op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
109
Hulpprogramma's
Notitie
Gebruik deze applicatie om belangrijke informatie te noteren zodat u deze kunt opslaan en later
bekijken.
Tik op Notitie op het scherm Applicaties.
Notities opstellen
Tik op
Tik op
, geef een notitie in en tik op Opslaan.
om de categorie te wijzigen.
Als u een afbeelding in de notitie wilt invoegen, tikt u op
.
Als u een spraakmemo wilt maken om in te voegen in de notitie, tikt u op .
Bladeren door notities
U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitieminiatuur en tikt u op de inhoud van de notitie.
Als u een notitie wilt maken, tikt u op
Tik op
.
om notities te zoeken.
Als u notities wilt verwijderen of afdrukken, tikt u op → Selecteren, selecteert u notities en tikt u
op of .
Tik op
om de categorie te bewerken.
Een notitie weergeven
Tik op de miniatuur van een notitie om deze te openen.
Tik op de inhoud van de notitie om deze te bewerken.
Als u de notitie wilt verwijderen, tikt u op
.
Als u de notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op
.
Als u notitie wilt afdrukken door het apparaat te verbinden met een printer, tikt u op
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
110
. Sommige
Hulpprogramma's
S Planner
Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Applicaties.
Gebeurtenissen of taken maken
Tik op
en gebruik een van de volgende methodes:
• Gebeurtenis: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
• Taak: een taak maken met een optionele instelling voor prioriteit.
Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en
tikt u er nogmaals op.
Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet
worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bew. of Taakdetails bewerken
om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een
waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.
Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op
naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven
aanraken op de kaart die wordt weergegeven.
111
Hulpprogramma's
Synchroniseren met Google Agenda
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Accounts → Google onder Mijn
accounts, selecteer het Google-account en vink Agenda synchroniseren aan.
Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op S Planner → →
Synchroniseer.
Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op → Agenda's en vinkt u
het Google-account aan.
Agendatype wijzigen
Tik op de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer een type in de verschillende soorten
agenda’s waaronder jaar, maand, week, enzovoort.
Gebeurtenissen of taken zoeken
Tik op
en geef een zoekwoord in om een zoekopdracht uit te voeren.
Als u de gebeurtenissen of taken van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag boven aan het
scherm.
Gebeurtenissen of taken verwijderen
Selecteer een gebeurtenis of taak en tik op → Wissen.
Gebeurtenissen of taken delen
Selecteer een gebeurtenis of taak, tik op → Delen via en selecteer een methode voor delen.
112
Hulpprogramma's
Dropbox
Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch
gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.
Tik op Dropbox op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op Start om het te activeren. Volg de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien.
Zodra Dropbox is geactiveerd, tikt u op Turn on Camera Upload om foto's en video's die worden
gemaakt met de camera van het apparaat, automatisch te uploaden naar Dropbox. Als u geüploade
foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt
en selecteert u bestanden.
maken, tikt u op
Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op → → Upload here → Photos or videos
of Other files. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.
Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met
favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .
Cloud
Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up van applicatiegegevens te
maken met uw Samsung-account of Dropbox.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Cloud.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
113
Hulpprogramma's
Synchroniseren met het Samsung-account
Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren.
Een back-up maken van gegevens of deze herstellen
Tik op Back-up of Herstel om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw
Samsung-account.
Synchroniseren met Dropbox
Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op Allow waarna het apparaat automatisch bestanden
synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.
Drive
Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deze te delen met anderen
via Google Drive-opslag. Wanneer u documenten maakt op of bestanden uploadt naar Google Drive,
wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en elke andere computers
waarop Google Drive is geïnstalleerd. U kunt uw bestanden openen zonder dat u deze hoeft over te
zetten of te downloaden.
Tik op Drive op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
114
Hulpprogramma's
Hancom Viewer
Gebruik deze applicatie om documenten in verschillende indelingen weer te geven, waaronder
spreadsheets en presentaties.
Tik op Hancom Viewer op het scherm Applicaties.
Documenten zoeken
Tik op Openen om door een document te bladeren.
Gebruik een van de volgende opties terwijl u door een document bladert:
• : een map maken.
• : nieuwe documenten ophalen.
• : documenten en mappen sorteren.
• : de weergavestand wijzigen.
• : documenten of mappen selecteren.
Tik op Onlangs geopende documenten om onlangs gebruikte documenten te zoeken.
Documenten lezen
Tik op een document in Onlangs geopende documenten of in een map.
Tik op of en gebruik een van de volgende functies:
Tekstverwerker
• Zoeken: tekst zoeken.
• Zoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Info document: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
• Afdrukken: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Verzenden: het document naar anderen verzenden of het delen.
• Help: informatie weergeven over Hancom Viewer.
115
Hulpprogramma's
Presentatie
• Zoeken: tekst zoeken.
• Zoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Info document: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
• Diavoorstelling: een diavoorstelling starten vanaf de eerste pagina.
• Vanaf huidige dia: een diavoorstelling starten vanaf de huidige pagina.
• Weergave voor presentator tonen: presentatiehulpmiddelen weergeven op het apparaat
wanneer het is aangesloten op een externe monitor.
• Afdrukken: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Verzenden: het document naar anderen verzenden of het delen.
• Help: informatie weergeven over Hancom Viewer.
Spreadsheet
• Zoeken: tekst zoeken.
• Zoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Info document: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
• Sorteren: cellen sorteren op specifieke criteria.
• Formules weergeven: formules in cellen weergeven in plaats van de berekende resultaten.
• Titels blokkeren: de geselecteerde rij vastzetten.
• Rasterlijnen: rasterlijnen verbergen of weergeven.
• Alle opmerkingen weergeven: notities in het document verbergen of weergeven.
116
Hulpprogramma's
• Afdrukbereik: een gebied selecteren om af te drukken.
• Afdrukken: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Verzenden: het document naar anderen verzenden of het delen.
• Help: informatie weergeven over Hancom Viewer.
PDF
• Zoeken: tekst zoeken.
• Verzenden: het document naar anderen verzenden of het delen.
• Eigenschappen: documentgegevens, zoals titel, datum en auteur, weergeven.
• In- en uitzoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Opmerkingen verbergen: opmerkingen in het document verbergen.
• Verticaal door pagina bladeren: de weergavestand wijzigen. Deze optie kan een andere naam
hebben, afhankelijk van de geselecteerde weergavestand.
• Leesweergave: alleen de inhoud van het document weergeven zonder marges.
• Ga naar pagina: naar een gespecificeerde pagina gaan.
• Bladwijzers: bladwijzers in het document bekijken.
• Afdrukken: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
117
Hulpprogramma's
Alarm
Gebruik deze applicatie om alarmen voor belangrijke gebeurtenissen in te stellen.
Tik op Alarm op het scherm Applicaties.
Dit alarm in- of uitschakelen.
Alarm instellen
Tik op , stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet
worden herhaald en tik op Opslaan.
• Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.
• Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde
tijd.
• Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.
118
Hulpprogramma's
Alarm stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep
alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
buiten de grote cirkel om het
Alarm verwijderen
Tik op → Selecteren, selecteer alarmen en tik op
.
Wereldklok
Gebruik deze applicatie om de tijd te controleren in veel grote steden ter wereld.
Tik op Wereldklok op het scherm Applicaties.
Klokken maken
Tik op
en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
Als u de zomertijd wilt toepassen, tikt u op → Selecteren, selecteert u een klok en tikt u op →
Zomertijd instellen.
Klokken verwijderen
Tik op → Selecteren, selecteer klokken en tik op
119
.
Hulpprogramma's
Calculator
Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Applicaties.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
.
S Voice
Gebruik deze applicatie om spraakopdrachten op het apparaat te gebruiken om verschillende
functies uit te voeren.
Tik op S Voice op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie wordt in sommige talen niet ondersteund.
Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:
• Open muziek
• Open calculator
• Controleer planning
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
120
Hulpprogramma's
Wake-up opdrachten gebruiken op het vergrendelscherm
Op het vergrendelscherm kunt u verschillende functies gebruiken met behulp van vooraf ingestelde
wake-up opdrachten.
Als u deze functie wilt activeren, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat →
Vergrendelscherm en sleept u de schakelaar Wake-up in vergrendelscherm naar rechts.
Google
Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de
bijbehorende inhoud op het apparaat.
Tik op Google op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het apparaat doorzoeken
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op
tikken en een zoekwoord ingeven.
Zoekbereik
Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op → Instellingen →
Zoeken op tablet en selecteer de items waarnaar u wilt zoeken.
Google Now
Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over
het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.
Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen
voor Google Now wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen en sleept u de schakelaar Google Now
naar links of rechts.
121
Hulpprogramma's
Gesproken zoekopdr.
Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.
Tik op Gesproken zoekopdr. op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm.
Mijn bestanden
Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder
afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.
Bestanden weergeven
Bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat, worden gesorteerd op criteria. Selecteer een van de
volgende categorieën in het linkervenster van het scherm:
• Tijdlijn: bestanden gegroepeerd op datum weergeven.
• Favoriete mappen: snelkoppelingen naar mappen weergeven.
• Mappen: bestanden die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart en
snelkoppelingen naar FTP-servers weergeven.
• Categorieën: bestanden gesorteerd op type weergeven.
• Apps: bestanden weergeven die zijn opgeslagen of gemaakt in specifieke applicaties.
Selecteer een categorie en selecteer een bestand of map om deze te openen.
122
Hulpprogramma's
Nadat u een categorie hebt geselecteerd, tikt u op en gebruikt u een van de volgende opties:
• Selecteren: bestanden of mappen selecteren.
• Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.
• Toevoegen aan Favoriete mappen: een snelkoppeling naar de map toevoegen aan Favoriete
mappen.
• Sneltoets startscherm: een snelkoppeling naar een bestand of map toevoegen aan het
startscherm.
• FTP toevoegen: een snelkoppeling naar een FTP-server toevoegen aan Mappen.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: scannen naar apparaten waarop functies voor media
delen zijn ingeschakeld.
• Weergaveopties: de weergaveopties voor bestanden wijzigen.
Tik op → Selecteren, selecteer een bestand of map en gebruik een van de volgende functies:
• : bestanden verzenden naar anderen of ze delen.
• : bestanden of mappen verwijderen.
• : bestanden of mappen naar een andere map verplaatsen.
• : bestanden of mappen naar een andere map kopiëren.
• → Hernoem: de naam van een bestand of map wijzigen.
• → Toevoegen aan Favoriete mappen: een snelkoppeling naar de map toevoegen aan
Favoriete mappen.
• → Sneltoets startscherm: een snelkoppeling naar een bestand of map toevoegen aan het
startscherm.
• → Comprimeren: bestanden of mappen comprimeren om een zip-bestand te maken.
• → Gegevens: de details van een bestand of map weergeven.
Een bestand zoeken
Tik op
en geef zoekcriteria in.
Opslaginformatie weergeven
Tik op
om geheugeninformatie voor uw apparaat en geheugenkaart weer te geven.
123
Hulpprogramma's
De weergavestand wijzigen
Tik op
om de weergavestand te wijzigen.
Mappen maken
Tik op
, geef een naam voor de map in en tik op OK.
Sneltoetsen naar mappen toevoegen
Voeg een snelkoppeling naar vaak gebruikte mappen toe aan Favoriete mappen. Selecteer een map
en tik op → Toevoegen aan Favoriete mappen.
Snelkoppelingen naar FTP-servers toevoegen aan het apparaat
Voeg een snelkoppeling naar een FTP-server toe aan Mappen. Tik op → FTP toevoegen, geef
details voor de FTP-server in en tik op Gereed.
Downloads
Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.
Tik op Downloads op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.
Als u de bestanden wilt sorteren op titel, tikt u op
Als u de bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op
Als u de bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op
→ Op naam.
→ Op datum.
→ Op grootte.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op → Lijst wissen.
124
Hulpprogramma's
KNOX
Gebruik deze applicatie om persoonlijke en werkgegevens te scheiden en beveiligd toegang te
krijgen tot zakelijke applicaties vanaf uw apparaat.
Tik op KNOX op het scherm Applicaties.
Als u KNOX wilt starten, moet u de applicatie downloaden en installeren. Tik op Install. en volg de
instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Om uw gegevens te beveiligen, worden KNOX en de bijbehorende gegevens verwijderd
wanneer er meerdere keren een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven.
125
Reizen en lokaal
Maps
Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of
een routebeschrijving te krijgen.
Tik op Maps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Zoeken naar locaties
Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden,
selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer
informatie.
Routebeschrijvingen naar een bestemming
Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft
de routes weer om bij de bestemming te komen.
126
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts
toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
Verbindingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
• Help: helpgegevens weergeven voor Wi-Fi.
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi → → Geavanceerd → Wi-Fi
ingeschakeld laten in slaapstand.
127
Instellingen
Netwerkmelding instellen
Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk
om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi → → Geavanceerd en vink
Netwerkmelding aan om deze functie in te schakelen.
Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
• Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.
• Help: helpinformatie voor Bluetooth openen.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Gegevensgebruik
Uw gegevensgebruik bijhouden.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de
gaten te houden.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of
uitschakelen. U kunt selecteren welke gegevens worden gesynchroniseerd voor elk account in
Instellingen → Algemeen → Accounts.
• Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de
achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.
128
Instellingen
Locatie
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
• Stand: een methode selecteren om uw locatiegegevens te verzamelen.
• Recente locatieverzoeken: instellen dat het apparaat weergeeft welke applicaties uw huidige
locatiegegevens gebruiken en hun batterijgebruik.
• Locatieservices: instellen dat het apparaat uw huidige locatie gebruikt voor Google zoeken en
andere services van Google.
• Mijn plaatsen: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-,
Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.
Meer netwerken
Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.
Afdrukken
Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt
beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via
Wi-Fi of cloudservices.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
Ethernet
De Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op het apparaat.
Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te configureren.
Apparaten dichtbij
• Naam apparaat: de apparaatnaam weergeven.
• Gedeelde inhoud: instellen dat het apparaat inhoud geelt met andere apparaten.
• Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
• Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot
uw apparaat.
129
Instellingen
• Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade
mediabestanden.
• Uploads van andere apparaten: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten
accepteert.
Screen Mirroring
De functie voor Screen Mirroring activeren en uw scherm delen met anderen.
Apparaat
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
• Volume: het volume voor muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Standaardgeluid melding: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende
berichten.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of
een optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
• Applicaties van Samsung: de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.
• Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke
letter die u intoetst.
• Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het
apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling
mogelijk niet.
• Adapt Sound: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meeste gebruikt wanneer u naar
muziek luistert.
Display
Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Duur verlichting tiptoetsen: de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de
aanraaktoetsen.
130
Instellingen
• Dagdromen: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat
verbonden is met een desktopdock of bezig is met opladen.
• Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
• Bewerken na schermafbeelding: instellen dat de schermafbeelding wordt bewerkt nadat deze
is gemaakt.
Multi window
Activeer de functie Multi window om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.
• Openen in Multi window: instellen dat het apparaat de functie Multi window activeert wanneer
u bestanden in Mijn bestanden of Video opent.
Vergrendelscherm
Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren. De volgende opties kunnen
verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
• Opties klokwidget: de instellingen voor de klokwidget configureren.
– – Omvang klok: de grootte van de klok wijzigen.
– – Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
• Sneltoets: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde
scherm weergeeft en bewerkt.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Persoonlijk bericht: het apparaat instellen persoonlijk bericht weer te geven op het
vergrendelde scherm.
– – Persoonlijk bericht bewerken: het persoonlijke bericht bewerken.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
• Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm
ontgrendelt.
• Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer
het scherm is vergrendeld.
• Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
131
Instellingen
Achtergrond
De achtergrondinstellingen wijzigen.
• Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
• Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
• Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelde scherm.
Lettertype
De instellingen voor het lettertype wijzigen.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
Meldingenvenster
De items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
• Helderheid en volume: instellen dat het apparaat de aanpassingsbalken voor de helderheid en
het volume weergeeft in het meldingenvenster.
• Aanbevolen apps: instellen dat het apparaat een lijst met aanbevolen applicaties op het
meldingenvenster weergeeft op basis van uw acties, zoals het aansluiten van een headset op
het apparaat.
• Snelle instelknoppen instellen: de toetsen voor snelle instellingen in het meldingenvenster
opnieuw rangschikken.
132
Instellingen
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.
Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat het apparaat TalkBack gebruikt om wachtwoorden die
u ingeeft, voor te lezen.
• Eenvoudige aanraakstand: instellen dat het apparaat meldingen beheert door op de toets te
tikken in plaats van deze te slepen.
• Toon sneltoets: een sneltoets naar Toegankelijkheid of TalkBack toevoegen aan het snelmenu
dat verschijnt als u de aan/uit-toets ingedrukt houdt.
• Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze
te delen met andere apparaten.
– – Exporteren: de huidige toegankelijkheidsinstellingen exporteren als bestand.
– – Bijwerken: de huidige toegankelijkheidsinstellingen importeren als bestand.
– – Delen via: het bestand met toegankelijkheidsinstellingen naar anderen verzenden.
• TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Vergroting: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt bij vingergebaren.
• Negatieve kleuren: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
• Meldingsherinnering: instellen dat het apparaat u waarschuwt als u gemiste meldingen hebt
en een interval voor het herhalen van de waarschuwing instellen.
• Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uittoets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.
133
Instellingen
• Opties Tekst naar spraak:
– – Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
– – Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
– – Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
– – Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
• Geluidsbalans: de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.
• Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
• Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.
• Flitsmelding: instellen dat de flitser knippert wanneer er nieuwe berichten of meldingen zijn.
• Google-ondertitels (CC): instellen dat het apparaat ondertiteling voor inhoud weergeeft die
wordt ondersteund door Google en de instellingen voor de ondertiteling wijzigen.
• Samsung-ondertitels (CC): instellen dat het apparaat ondertiteling voor inhoud weergeeft die
wordt ondersteund door Samsung en de instellingen voor de ondertiteling wijzigen.
• Hulpmenu: instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft
waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies
op het meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
– – Schrijfhand: de linker- of rechterhand selecteren voor gemakkelijk gebruik van het
ondersteuningsmenu.
– – Bewerk: de items aanpassen die worden weergegeven in het ondersteuningsmenu.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
• Interactiebeheer: interactiebeheerstand activeren om de reactie van het apparaat te beperken
voor invoer in een applicatie.
Blokkeerstand
Selecteer welke meldingen worden geblokkeerd en hoe lang ze moeten worden geblokkeerd.
134
Instellingen
Bediening
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Invoertalen selecteren: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Automatische vervanging: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige
woorden corrigeert wanneer u op de spatiebalk of het interpunctieteken tikt.
• Automatisch hoofdletters: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken,
zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
• Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen
woorden.
• Automatisch punt: instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u op de spatiebalk
dubbeltikt.
• Geen: instellen dat het apparaat de veegfunctie voor het toetsenbord uitschakelt.
• Doorlopende invoer: instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over het
toetsenbord te vegen.
• Cursorbesturing: de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord inschakelen om de cursor te
verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.
135
Instellingen
• Geluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij elke letter die u intoetst.
• Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond
van elke letter die u intoetst.
• Help: helpinformatie over het gebruik van het Samsung-toetsenbord weergeven.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Google Spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
• Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende
woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
Spraakherkenning
Een engine voor spraakherkenning selecteren.
Deze functie wordt weergegeven wanneer u een applicatie voor spraakherkenning
gebruikt.
Gesproken zoekopdrachten
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:
• Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Open via the home key: instellen dat het apparaat S Voice start als u twee keer op de starttoets
drukt.
• Use location data: instellen dat het apparaat uw locatiegegevens gebruikt voor de resultaten
van de spraakherkenningsfunctie.
• Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken
zoekopdrachten.
• About: versie-informatie weergeven.
• Wake up command: instellen dat het apparaat spraakherkenning start als u tijdens het gebruik
van S Voice een wekopdracht uitspreekt.
136
Instellingen
• Check missed events: instellen dat er wordt gecontroleerd op gemiste berichten of
gebeurtenissen als u S Voice start door op de headsettoets te drukken.
• Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de
spraakopdrachtfunctie.
• Log in to Facebook: de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te
gebruiken met S Voice.
• Log in to Twitter: de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met S
Voice.
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:
• Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor
de volgende actie.
• Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van
gesproken zoekopdrachten.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
• Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetoothheadset wanneer een headset is aangesloten op het apparaat.
Opties Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
Muis-over
Activeer de mouseoverfunctie om verschillende functies uit te voeren terwijl de aanwijzer van de
muis of trackpad die is verbonden met uw apparaat over het scherm beweegt.
• Voorbeeld en pict.labels: instellen dat het apparaat een voorbeeld van de inhoud of popupinformatie weergeeft wanneer u een item aanwijst met de aanwijzer.
• Bladeren in lijst: instellen dat het apparaat door lijsten scrolt wanneer u de aanwijzer naar een
rand van het scherm beweegt.
137
Instellingen
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
Spraakopdracht
U kunt het apparaat instellen voor bediening via gesproken opdrachten. U kunt zelf selecteren welke
functies op die manier bediend kunnen worden.
Bewegingen
De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de
bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.
• In-/uitzoomen: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in Galerij of
als u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en
naar achteren kantelt.
• Zoek een afbeelding: instellen dat door een afbeelding wordt gebladerd door het apparaat te
bewegen wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
Handpalmbeweging
De functie Handpalmbeweging inschakelen om het apparaat te bedienen door het scherm aan te
raken.
• Schermafbeelding: instellen dat het apparaat een schermafbeelding maakt wanneer u met uw
hand naar links of rechts over het scherm veegt.
• Dempen/pauzeren: instellen dat het apparaat media pauzeert wanneer u het apparaat
aanraakt met uw handpalm.
Slim scherm
• Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Slim roteren: instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
• Slim pauzeren: instellen dat het apparaat het afspelen van de video stilzet wanneer u wegkijkt
van het scherm.
138
Instellingen
Algemeen
Accounts
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Cloud
Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account
of Dropbox-cloudstorage.
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
applicatiegegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens
terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
• Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
139
Instellingen
Accessoires
De accessoire-instellingen wijzigen.
• Dock geluid: instellen dat het apparaat een geluidssignaal weergeeft wanneer het apparaat
wordt aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
• Audio-uitvoermodus: instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer uw
apparaat is aangesloten op een desktopdock.
• Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het
apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling
mogelijk niet.
Applicatie beheer
De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.
Standaardapplicaties
• Start: een standaardstand voor het startscherm selecteren.
Gebruikers
Gebruikersprofielen instellen en beheren voor gepersonaliseerde instellingen.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.
• Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
Spaarstand
De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
• CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.
• Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd door het
apparaat.
• Informatie over spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.
140
Instellingen
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart
formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt
door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan
veranderen wanneer u het apparaat upgrade.
Beveiliging
U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart
codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen
apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u
zich aanmelden bij uw Samsung-account.
– – Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
– – Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat locatiegegevens mogen worden verzameld
of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepalen via Wi-Fi.
• Ga naar de webpagina Mijn mobiel traceren: de website Mijn mobiel traceren openen
(findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen
op de website Mijn mobiel traceren.
• Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze
worden ingegeven.
141
Instellingen
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden
geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van
Play Store.
• Apps verifiëren: het apparaat instellen om Google toestemming te geven de applicatie te
controleren op schadelijk gedrag voordat deze wordt geïnstalleerd.
• Beveil.niveau wijzigen: het niveau voor acties onder het beveiligingsbeleid selecteren.
• Updates beveilig.beleid:
– – Automatische updates: instellen dat het apparaat automatisch controleert op
beveiligingsupdates en deze downloadt.
– – Controleren op updates: controleren op beveiligingsupdates.
• Beveiligingsrapporten verzenden: het apparaat instellen om automatisch
beveiligingsrapporten te verzenden wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Opslagtype: een opslagtype voor bestanden met aanmeldgegevens instellen.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van diverse applicaties.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
Toestel-info
Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.
Google Instellingen
Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google
worden geleverd.
Tik op Google Instellingen op het scherm Applicaties.
142
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.
143
Problemen oplossen
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpte voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en
het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet
reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te
starten.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op
het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Back-up maken en terugzetten →
Standaardgegevens herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen. Voordat u de
fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op
het apparaat maken.
Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
144
Problemen oplossen
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.
De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde
opladers)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen
of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en
probeer de batterij opnieuw op te laden.
• De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit
het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare
lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games
of internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
145
Problemen oplossen
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt
op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op
de levensduur of prestaties van het apparaat.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of bestanden niet worden afgespeeld wanneer u
multimediabestanden opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
146
Problemen oplossen
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
147
Problemen oplossen
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
148
* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of
softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com
Dutch. 02/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising