Miele | W 5965 WPS | Gebruiksaanwijzing wasautomaat W 5965 WPS

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruiksaanwijzing
wasautomaat
W 5965 WPS
nl - BE
Lees absoluut uw gebruiksaanwijzing voor
u het toestel installeert en in gebruik neemt.
Zo zorgt u voor uw veiligheid
en vermijdt u schade aan uw toestel.
M.-Nr. 09 462 280
nl
ow
D
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu
d
de
oa
Het afdanken van het apparaat
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Door de verpakking weer in kringloop
te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef
deze stoffen dus niet met het gewone
vuilnis mee. Breng ze liever naar het
dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij
uw gemeentebestuur aan de weet.
fro
Recycleerbare verpakking
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
2
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bediening van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
De werking van de display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Met toeslag verkrijgbare programma-pakketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wasautomaat voorbereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nulpuntinstelling van de beladingssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Milieuvriendelijk wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Miele{home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zo wast u juist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gladmaken met stoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vlekken 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Extra stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Overige extra functies 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bijkomende spoelbeurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Voorwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
"Inweken". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Spoelstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Voor de programma's kunt u de volgende extra functies kiezen: . . . . . . . . . . . . . 31
Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Eindcentrifugeertoerental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Eindcentrifugeren uitschakelen (spoelstop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Niet centrifugeren voor en tussen de spoelbeurten en op het einde
van het programma (zonder centrifugeren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Startuitstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Onderhoudssymbolen op het etiket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
Programmaverloop wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Onderbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Doseerhulpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Onthardingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Componentenwasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nabehandelingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Wasverzachter, vormspoeler of vloeibaar stijfsel automatisch doseren . . . . . 47
Wasverzachter, vormspoeler of stijfsel in een apart programma . . . . . . . . . . . 47
Ontkleuren/kleuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Trommelreiniging (Hygiëne-info) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De ommanteling en het bedieningspaneel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De wasmiddellade schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Het watertoevoerzeefje reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Storingen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Wat gedaan als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Er kan geen wasprogramma gestart worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Op het display wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven . . . . . . 52
Het display toont de volgende fout aan het einde van het programma . . . . . . . . 53
Fout bij de ladingsdetectie of de nulpuntinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Algemene problemen met de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
De vuldeur gaat niet open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking . . . . . . . . 58
Technische dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Herstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Het programma updaten (moderniseren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Garantie: voorwaarden en duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Opstellen en aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wasautomaten naar de opstelplaats dragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
nl
ow
D
Inhoud
d
de
oa
m
fro
De transportbescherming wegnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
De transportbescherming monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
De wasautomaat gelijk zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
De voetjes uitdraaien en met de contramoeren vastzetten . . . . . . . . . . . . . . . 66
Inbouwen onder een doorlopend werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Was- en droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Het Miele-lekbeveiligingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Opmerking met het oog op vergelijkende tests: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Menu Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Het menu Instellingen openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Instellingen kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Menu Instellingen verlaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Taal ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Behoedzaam wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Verlenging voorwastijd W/B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Afkoeling van het waswater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Temperatuureenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Geluidssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Lichtsterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Display in stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kreukbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CareCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
m
fro
Deze wasautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Lees de gebruiksaanwijzing voor u uw wasautomaat in gebruik
neemt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid,
het gebruik en het onderhoud van uw wasautomaat. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw wasautomaat.
Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef ze door aan wie het
toestel eventueel na u gebruikt.
Juist gebruik
~ Deze wasautomaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en
in gelijkaardige omgevingen.
~ De wasautomaat is niet geschikt voor gebruik in open lucht.
~ Gebruik de wasautomaat uitsluitend in huishoudelijke toepas-
singen en enkel om textiel te wassen waarvan de fabrikant op het
wasetiket heeft aangegeven dat het machinaal mag worden gewassen.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk-
heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn
om de wasautomaat veilig te bedienen, mogen deze wasautomaat
alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
6
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Kinderen in het huishouden
fro
m
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasautomaat alleen zonder
w
or
nb
de
an
.v
w
w
toezicht bedienen, reinigen of onderhouden wanneer hen de wasautomaat zodanig is toegelicht dat ze de wasautomaat veilig kunnen
bedienen, reinigen of onderhouden. Kinderen moeten de eventuele
risico's van een foutieve hantering kunnen herkennen en begrijpen.
e
.b
tomaat te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden
gehouden.
re
~ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de wasau~ Hou kinderen die in de buurt van de wasautomaat komen in het
oog. Laat kinderen nooit met de wasautomaat spelen.
~ Denk eraan dat de ronde glazen deur heet wordt als u met hoge
temperaturen wast.
Verbied dus kleine kinderen het glas tijdens de wasbeurt aan te raken.
7
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Technische veiligheid
fro
m
~ Vóórdat de wasautomaat wordt opgesteld, controleert u of het
w
or
nb
de
an
.v
w
w
toestel zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigde wasautomaat mag u niet opstellen en in gebruik
nemen.
~ Op het typeplaatje van de wasautomaat vindt u gegevens in ver-
~ De elektrische veiligheid van deze wasautomaat wordt enkel ge-
e
.b
re
band met de aansluiting van uw toestel (zekering, spanning en frequentie). Alvorens u de wasautomaat aansluit, vergelijkt u deze gegevens met die van uw elektrische installatie. Vraag eventueel uitleg
aan een elektricien als u niet zeker bent.
waarborgd als het toestel op een aardsysteem aangesloten is dat
volgens de voorschriften werd geïnstalleerd.
Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een
vakman of vakvrouw te laten nakijken.
Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd
veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon
ontbrak.
~ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van
een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee
op brand.
~ Laat defecte onderdelen enkel vervangen door originele Mielevervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen
aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
8
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene
m
risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
~ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door
een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie
het toestel gebruikt.
e
.b
re
~ Bij storingen of bij een reinigings- en onderhoudsbeurt is de wasautomaat alleen dan van het elektriciteitsnet losgekoppeld in de volgende gevallen:
– de stekker van de wasautomaat is uit het stopcontact getrokken,
of
– de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld, of
– de schroefzekering op uw elektrische installatie is helemaal uitgedraaid.
~ Het waterproofsysteem van Miele beschermt tegen waterschade
als de volgende voorwaarden vervuld zijn:
– het toestel wordt geïnstalleerd zoals het hoort wat stroomvoorziening en wateraansluiting aangaat,
– het toestel wordt gerepareerd en/of onderdelen worden
vervangen als er schade wordt vastgesteld.
~ Deze wasautomaat mag niet gebruikt worden op een
beweegbare plaats (bv.schip).
~ Geen veranderingen aan de wasautomaten doen, die niet uitdrukkelijk door Miele toegelaten zijn.
9
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Efficiënt gebruik
fro
m
~ Stel uw wasautomaat niet op in een vertrek waar het kan vriezen.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De
betrouwbaarheid van de elektronische elementen kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen.
~ Verwijder de transportbeveiliging op de achterzijde voor u uw
e
.b
re
toestel in gebruik neemt. Zie rubriek "Opstellen en aansluiten", alinea
"Transportbeveiliging verwijderen". Als die beveiliging niet verwijderd is, kan die tijdens het centrifugeren schade toebrengen aan
het toestel. Ook aan meubelen of apparaten ernaast kan er schade
optreden.
~ Doe de waterkraan dicht bij langere afwezigheid (bijv. vakantie).
Vooral wanneer er zich vlakbij het toestel geen afvoer in de vloer bevindt.
~ Overstromingsgevaar!
Voor u de afvoerslang in een spoelbak hangt, dient u te controleren
of het water vlot genoeg wegvloeit.
Maak de waterafvoerslang vast opdat ze niet zou wegglijden! Door
de terugstoot van het wegvloeiende water kan de slang anders uit
de spoelbak worden geslingerd.
~ Let erop dat er geen voorwerpen zoals spijkers, naalden,
geldstukken of paperclips worden meegewassen. Deze voorwerpen
kunnen schade toebrengen aan onderdelen van het toestel, bijv.
aan kuip of trommel. Deze beschadigde onderdelen kunnen op hun
beurt uw was beschadigen.
~ Wees voorzichtig bij het openen van de vuldeur na gebruik van
de stoomfunctie. Er is gevaar voor brandwonden door ontsnappende stoom en hoge temperaturen van de trommeloppervlakken en de
ronde glazen deur. Zet een stap achteruit en wacht tot de stoom
verdwenen is.
10
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
fro
~ Als u het wasmiddel juist doseert, hoeft u uw toestel niet te ontm
kalken. Is uw toestel zo erg verkalkt dat het moet worden ontkalkt,
gebruik dan speciaal ontkalkingmiddel met corrosiebescherming.
Dit middel kunt u bij uw Miele-handelaar of de Technische Dienst
van Miele verkrijgen. Volg de gebruiksaanwijzing van het
ontkalkingmiddel strikt op.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
handeld is, moet voordat het in de was- en droogautomaat wordt
gewassen, grondig in zuiver water worden uitgespoeld.
re
~ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen be~ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel
(bijv. wasbenzine) bevatten. Er kan namelijk schade optreden aan
sommige onderdelen van het toestel. Er kunnen ook giftige dampen
ontstaan. Bovendien bestaat er bij deze middelen brand- en ontploffingsgevaar.
~ Gebruik in dit toestel nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel
(bijv. wasbenzine) bevatten. Die kunnen schade toebrengen aan
vochtige kunststof oppervlakken.
~ Kleurmiddelen dienen voor gebruik in wasautomaten geschikt te
zijn. Ze mogen enkel in beperkte mate - zoals voor een huishouden worden gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant strikt
op.
~ Ontkleuringsmiddel kan wegens zijn zwavelhoudende verbin-
dingen corrosie tot stand brengen. U mag geen ontkleuringsmiddel
in uw wasautomaat gebruiken.
~ Als er wasmiddel in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan met zuiver lauwwarm water uit. Bij inslikken, direct een arts raadplegen.
Personen met gekwetste of gevoelige huid moeten elk contact met
het wasmiddel mijden.
11
nl
ow
D
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
d
de
oa
Toebehoren
fro
m
~ Toebehoren mag enkel worden ingebouwd indien dat door Miele
w
12
e
.b
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
is goedgekeurd.
Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt elke waarborg of productaansprakelijkheid.
nl
ow
D
Bediening van de wasautomaat
d
de
oa
Bedieningspaneel
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Toets Start/Stop
Hiermee start u het gekozen wasprogramma en breekt u een gestart programma af.
f Toetsen voor extra functies met
controlelampjes
De wasprogramma's kan u met verschillende extra functies aanvullen.
b Display met toetsen X, OK, Y
Meer uitleg daarover vindt u op de
volgende pagina.
g Programmakiezer
Om het wasprogramma te kiezen. U
kunt de programmakiezer zowel naar
rechts als naar links draaien.
c Toets +
Om het startuitstel te kiezen.
d Optische interface PC
dient als controle- en overdrachtspunt voor de technische dienst van
Miele (o.a. voor updates).
e Toets Lading/Dosering
Om de huidige wasgoedlading en de
aanbevolen wasmiddeldosering aan
te duiden en het nulpunt van de
laadsensor in te stellen.
h Toets K
Om de wasmachine in- en uit te
schakelen.
De wasmachine schakelt zichzelf automatisch uit om energie te besparen. Dit gebeurt 15 minuten na het
programma Einde/Kreukbeveiliging
of na het inschakelen, indien er geen
verdere bediening volgt.
i Toets Deur
Om de vuldeur te openen.
13
nl
ow
D
Bediening van de wasautomaat
d
de
oa
De werking van de display
Meervoudige keuze
fro
m
Wordt een waarde gekozen, dan wordt
deze door een vinkje9aangegeven.
w
w
9
Extra water
8
Extra spoelgang
or
nb
de
an
.v
w
Overige extra functies
;
,
e
.b
re
De tekst op de display wordt door het
drukken op toets X of Y glijdend naar
onder of boven verschoven. Druk op de
toets OK om de ingestelde waarde te
bevestigen. Nu kan, indien gewenst, de
volgende waarde worden gekozen.
De display wordt bediend met de toetsen X, OK, Y.
– De toets X
beweegt de tekst naar onder of verlaagt de gemarkeerde waarde.
– De toets X
beweegt de tekst naar boven of verhoogt de gemarkeerde waarde.
– De toets OK
bevestigt de gemarkeerde waarde.
Voorbeelden van de selectie
Verlaging of verhoging van een waarde
Katoen
s
Duur:
N N N N E E E EM
1600 o/min
2:59 uur
Met de toets X zakt de temperatuur en
met de toets Y stijgt de temperatuur.
14
Eenvoudige selectie
Er wordt altijd een waarde gekozen.
Deze gekozen waarde is met een vinkje
( aangegeven. De andere waarden
worden automatisch uitgeschakeld.
Behoedzaam wassen
Uit
(
Aan
;
,
De tekst op de display wordt door het
drukken op toets X of Y glijdend naar
onder of boven verschoven. Druk op de
toets OK om de ingestelde waarde te
bevestigen.
Een submenu verlaten
U verlaat het submenu met de toets Terug # of wacht ca. 15 seconden, dan
verschijnt op de display automatisch terug het wasprogramma.
nl
ow
D
Bediening van de wasautomaat
d
de
oa
Met toeslag verkrijgbare
programma-pakketten
– de wastemperatuur
U heeft de mogelijkheid verscheidene
programmapakketten (bestaande uit
meerdere afzonderlijke wasprogramma's) en afzonderlijke wasprogramma's
toe te voegen.
– Stomen
– Sportkleding
– Sportschoenen
– Outdoor
– Impregneren
– Knuffelbeesten
– Nieuw textiel
– Zijde /
e
.b
Met de programmakiezer Andere programma's/Instellingen 4 worden
volgende programma's gekozen
Deze wordt achteraf in de elektronische
besturing van de wasautomaat overgebracht.
re
– het kinderslot
or
nb
de
an
.v
w
– de programma-afbreking
w
– het startuitstel
w
– de inweekduur
m
– het centrifugeertoerental
fro
Via de display wordt het volgende ingesteld
U kunt later de volgende
programmapakketten verkrijgen of ze
worden standaard aangeboden (wijzigingen voorbehouden):
– Baby
– Eco
– Home XL
– Hygiëne & Kids
– Medic
– De programmapakketten kunnen dan
via de programmakiezer Overige
programma's/instellingen 4 worden
gekozen.
– Hoofdkussens
– Vitrage
– Extra spoelen
– Stijven
15
nl
ow
D
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen
2. Taal instellen
fro
U dient de gewenste taal voor het display in te stellen. U kunt altijd naar een
ander taal schakelen via de programmakiezer Andere programma's/instellingen 4 in het submenu Instellingen.
m
Sprache
Wanneer u het toestel voor het eerst in
gebruik neemt, zijn er zes stappen die
moeten worden uitgevoerd. De wasautomaat leidt u automatisch van stap 1
tot 5.
1. Welkomscherm
^ Druk op de toets K.
De verwelkoming wordt gedurende 3
seconden weergegeven. Hierna schakelt het display over op de
taalinstelling.
De verwelkoming verschijnt niet meer
wanneer een wasbeurt die langer
dan 1 uur duurt volledig uitgevoerd
is.
16
;
deutsch
,
english
e
.b
De functies van deze wasautomaat
zijn in de fabriek grondig getest.
Hierdoor bevindt er zich nog wat water in de trommel.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Laat het toestel voor de eerste ingebruikneming degelijk opstellen en
aansluiten. Houd rekening met de
rubriek "Opstellen en aansluiten".
d
de
oa
Wasautomaat voorbereiden
^ Door te drukken op de toetsX en Y
kunt u de tekst verschuiven tot de gewenste taal wordt gemarkeerd. Met
de toets OK bevestigt u deze.
3. Instellen van de dagtijd (eventueel)
De display schakelt over op de
uurinstelling.
Dagtijd
12 :00
^ Druk op de toets X om het aantal
uren te verlagen of druk op toetsY
om het aantal uren te verhogen.
^ Bevestig met de toets OK het ingestelde uur. Nu kunt u ook de minuten
instellen.
nl
ow
D
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen
^ Draai de programmakeuzeknop op
Katoen.
Katoen
r
Duur:
1600 o/min
2:59 uur
^ Bevestig de opmerking via de toets
OK.
^ Druk op de toets Start/Stop.
De wasautomaat is nu klaar om het
eerste wasprogramma uit te voeren.
^ Schakel de wasautomaat na het
einde van de wasbeurt uit.
15:00
e
.b
^ Draai de waterkraan open.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Eerste ingebruikname is pas afgesloten
wanneer er een wasprogramma wordt
uitgevoerd.
w
5. Eerste ingebruikname volgens de
gebruiksaanwijzing uitvoeren
De wasautomaat beschikt over een
laaddetector. Deze helpt bij het laden
en geeft informatie over de dosering
van wasmiddel. Voor een storingsvrije
werking van de laaddetector moet eerst
het programma Katoen r zonder
wasgoed en zonder waspoeder worden
uitgevoerd.
m
^ Door de toets OK in te drukken, bevestigt u dat de transportbescherming verwijderd is.
6. Het eerste wasprogramma starten
fro
De transportbeveiliging moet voor
de eerste wasbeurt worden verwijderd om schade aan de wasautomaat te voorkomen.
d
de
oa
4. Herinnering aan de transportbescherming
De stappen om het toestel voor het
eerst in gebruik te nemen zijn voltooid.
Kies een programma.
17
nl
ow
D
Nulpuntinstelling van de beladingssensor
18
e
.b
^ Schakel de wasautomaat uit.
re
Nulpuntinstelling OK
or
nb
de
an
.v
w
:
w
^ Druk op de toets Lading/Dosering tot
volgende mededeling op het display
verschijnt:
w
^ Draai de programmakeuzeknop op
Witte / Bonte was.
m
^ Doe de vuldeur open.
fro
^ Schakel de wasautomaat in.
d
de
oa
Na de eerste ingebruikneming moet
het nulpunt van de beladingssensor
opnieuw worden ingesteld, zoals bij
een personenweegschaal.
nl
ow
D
Milieuvriendelijk wassen
d
de
oa
Wasmiddelverbruik
– Hou zoveel mogelijk rekening met de
maximumlading die voor een bepaald programma toegestaan is.
Als u dat doet, is het stroom- en waterverbruik, dat wordt berekend op
basis van de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
– Gebruik telkens maar zoveel wasmiddel als op de verpakking staat
aangegeven.
or
nb
de
an
.v
w
– Houd voor de dosering rekening met
de mate waarin het wasgoed vuil is.
– Verminder bij kleinere ladingen de
hoeveelheid wasmiddel. Gebruik
daarvoor de toets Lading/Dosering.
Kies de juiste extra functie (Kort, Inweken, Voorwas)
e
.b
re
– Voor de hygiëne in de wasautomaat
is het aan te bevelen nu en dan een
wasbeurt uit te voeren met een temperatuur van minstens 60° C. De
melding Hygiëne Info op het display
van de wasautomaat herinnert u
daaraan.
w
– Met moderne wasmiddelen kunt u
wassen met lagere temperaturen
(bijv. 20°C). Gebruik de overeenkomstige temperatuurinstellingen om
stroom te sparen.
w
– Gebruik het programma Express 20
voor kleine hoeveelheden wasgoed.
m
– Bij een kleinere lading wasgoed
zorgt de automatische aanpassing
van de watertoevoer ervoor dat er
minder water en stroom wordt verbruikt en dat het programma korter
uitvalt. Het kan dus gebeuren dat de
aangeduide resttijd in de loop van
een wasprogramma wordt aangepast.
fro
Stroom- en waterverbruik
Kies voor:
– lichtjes vuil wasgoed zonder zichtbare vlekken een wasprogramma met
het Extra Kort.
– normaal tot sterk vervuild wasgoed
met zichtbare vlekken een wasprogramma zonder extra functie.
– heel sterk vervuild wasgoed een
wasprogramma met de extra functie
Inweken.
– wasgoed met een grote hoeveelheid
vuil (bijv. stof, zand ) het Extra Voorwas.
Tip voor het aansluitende machinale
drogen
Kies het hoogst mogelijke centrifugeertoerental dat het wasprogramma te
bieden heeft. Zo spaart u achteraf
stroom bij het drogen in een trommeldroger.
19
nl
ow
D
Miele{home
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Huishoudtoestellen met
communicatiemogelijkheden
b Communicatiemodule
c SuperVision-huishoudtoestel
Mogelijke aansluitingen
g Pc, laptop
h iPod* of iPhone*
d Elektriciteitsnet
i Koppeling met het display van een
domoticasysteem
e Miele|home-gateway
j Mogelijke internetaansluiting
f (WiFi-)router
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc.
20
nl
ow
D
d
de
oa
Smart grid / SmartStart
fro
Dit huishoudtoestel a beschikt over
communicatiemogelijkheden en kan via
een mits toeslag verkrijgbare communicatiemodule b worden aangesloten op
het Miele|home-systeem.
Miele{home
Informatie weergeven, huishoudtoestellen vanop afstand bedienen
Vereist mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
– SuperVision-huishoudtoestel c
Op het display van sommige huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden kan de status van de
andere huishoudtoestellen worden
weergegeven.
– Communicatiemodule XKM 2000
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
– Thuisnetwerk i
De Miele|home-systeemoplossing
maakt het mogelijk om slim te wonen.
Via de Miele|home-gateway e kunnen de huishoudtoestellen met
communicatiemogelijkheden worden
geïntegreerd in andere
domoticasystemen.
w
– Mobiele toestellen g/h
Vanop een pc, laptop of een
iPod*/iPhone* kan binnen het
WiFi-thuisnetwerk f informatie over
de status van de huishoudtoestellen
worden bekeken en kunnen bepaalde bedieningsinstructies worden
gegeven.
m
In het Miele|home-systeem sturen de
huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden via het elektriciteitsnet
d informatie over hun status en instructies voor het programmaverloop naar
een displaytoestel c.
Huishoudtoestellen met smart
grid-ondersteuning voor intelligent
energiegebruik kunnen automatisch op
een tijdstip worden gestart wanneer de
stroom het goedkoopst is. In de
Miele|home-gateway e kunnen daartoe stroomprijzen worden opgeslagen.
Het huishoudtoestel wordt dan door de
Miele|home-gateway automatisch gestart op het juiste tijdstip.
– Miele|home-gateway
Bij het toebehoren worden afzonderlijke
installatiehandleidingen en gebruiksaanwijzingen meegeleverd.
Meer informatie
Meer informatie over Miele|home,
SuperVision en toekomstige mogelijkheden vindt u op de website van Miele
en in de gebruiksaanwijzingen van de
afzonderlijke
Miele|home-componenten, zoals de
Miele|home-gateway.
* iPod en iPhone zijn gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc.
21
met een schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddel (schoonmaakbenzine) zie erop toe dat er geen
kunststof in contact komt met het
schoonmaakmiddel.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
A Het wasgoed voorbereiden
,Bij de behandeling van textiel
fro
De zinnen met de getallen (A, B,
C, . . .) kan u als beknopte handleiding
gebruiken.
d
de
oa
Korte handleiding
nl
ow
D
Zo wast u juist
e
.b
gingsmiddelen (die oplosmiddel
bevatten) in uw wasautomaat!
re
,Gebruik nooit synthetische reini-
Het wasgoed sorteren
^ Sorteer het textiel volgens de kleur en
de symbolen op het onderhoudsetiket. Dat vindt u in kragen en zomen.
^ Maak de zakken leeg.
,Metalen voorwerpen als spijkers,
geldstukken, papierklemmen kunnen het wasgoed en onderdelen van
de machine beschadigen.
De vlekken vooraf behandelen
^ Verwijder eventuele vlekken uit het
textiel voor u het wast. Doe dat bij
voorkeur terwijl de vlekken nog vers
zijn. Dop de vlekken weg met een
doekje dat geen kleur afgeeft. Niet
wrijven!
Speciale vlekken als die van bloed, eieren, koffie, thee e.d. kan u vaak met
een truukje wegkrijgen.
22
Donker textiel vertoont de neiging bij de
eerste wasbeurten kleur te verliezen.
Om geen wasgoed te laten verkleuren,
wast u licht en donker textiel het best
apart.
Algemene tips
– Bij gordijnen: de gordijnrolletjes en
de loden band afnemen. U kan de
gordijnen ook in een zak steken.
– Bij bh's: geloste bh-beugels vastnaaien of verwijderen.
– Bij breigoed, jeans, broeken, t-shirts
en sweaters: binnenstebuiten keren
zo de fabrikant dat aanbeveelt.
– Doe ritssluitingen, haakjes en oogjes
voor het wassen dicht.
– Knoop kussens en slopen dicht. Zo
komen er geen kleine spulletjes in terecht.
Was in deze machine nooit textiel met
de aanduiding niet wasbaar (onderhoudssymbool h).
nl
ow
D
Met de programmakiezer Andere programma's/Instellingen 4
m
fro
Het licht in de trommel gaat aan.
d
de
oa
B De wasautomaat inschakelen
Zo wast u juist
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De trommelverlichting dooft automatisch na vijf minuten. Om de trommelverlichting terug in te schakelen,
drukt u op de toets Deur.
e
.b
re
Alle programmatoetsen zijn verlicht en
op het display wordt gevraagd een programma te kiezen.
C Programma kiezen
Via de programmakiezer:
^ Draai de programmakiezer op Andere programma's/Instellingen 4
om meer programma's op de display
weer te geven, zodat u eruit kunt kiezen.
Overige programma's
Instellingen !
Stomen
^ Draai de programmakeuzeknop op
het gewenste programma
;
,
^ Druk op de knop X of Y om de tekst
te verschuiven tot het gewenste wasprogramma is gemarkeerd. Selecteer
dit met de toets OK.
Op het display wordt het geselecteerde
programma weergegeven
23
nl
ow
D
Zo wast u juist
re
or
nb
de
an
.v
w
2:59 uur
w
Duur:
1600 o/min
w
r
m
Katoen
E Extra functies kiezen
fro
U kunt de vooraf ingestelde temperatuur en/of het toerental in de opgegeven zones wijzigen.
d
de
oa
D Temperatuur/toerental kiezen
^ Door te drukken op de toets OK wisselt u bij het wijzigen het toerental en
weer terug.
Katoen
r
Duur:
1600 o/min
2:59 uur
^ Druk op de toets X of Y om het toerental te wijzigen.
e
.b
^ Druk op de toets X of Y om de temperatuur te wijzigen.
^ Kies de gewenste extra functie via de
overeenkomstige toets. Als een extra
functie wordt geselecteerd, gaat het
bijbehorende controlelampje branden.
^ Als Andere extra functies 4 worden
geselecteerd, kan afhankelijk van het
programma nog uit volgende extra
functies worden gekozen: Extra water, Extra spoelgang, Voorwas, Inweken en Spoelstop.
U kunt niet alle extra functies bij alle
wasprogramma's kiezen.
Kunt u een bepaalde extra functie niet
kiezen, dan is die voor het wasprogramma niet toegelaten.
Meer informatie over de afzonderlijke
extra functies vindt u in het hoofdstuk
"Extra functies".
24
nl
ow
D
Op het display ziet u in stappen van
25% hoeveel procent van de maximaal
toegelaten hoeveelheid wasgoed er
voor het gekozen programma in de
trommel zit.
^ Leg de was opengevouwen en losjes
in de trommel. Door textiel van verschillende formaten in de trommel te
stoppen, verbetert het waseffect en
raakt de was tijdens het centrifugeren
beter verdeeld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
< 25%
w
8
w
Belading
m
Op het display wordt nu de
ladingweergave getoond.
Let erop dat er geen wasgoed tussen de vuldeur en de dichtingsring
wordt geklemd.
fro
^ Open de vuldeur met de toets Deur.
d
de
oa
F De wasautomaat laden
Zo wast u juist
^ Sluit de vuldeur met een lichte zwaai.
Bij de maximumlading is het stroom- en
waterverbruik, berekend op basis van
de totale hoeveelheid wasgoed, het
laagst. Als u te veel wasgoed laadt,
vermindert het wasresultaat en kreukt
de was meer.
25
nl
ow
D
Zo wast u juist
d
de
oa
Als u te weinig wasmiddel gebruikt,
Door de deur te sluiten verschijnt de
doseerinformatie op het display.
– wordt het wasgoed niet proper en na
verloop van tijd grijs en hard,
m
fro
G Het wasmiddel toevoegen
w
100%
or
nb
de
an
.v
w
7
– vormen er zich vetluizen op de was,
w
Dosering
– en gaat er zich kalk afzetten op de
weerstanden.
Als u te veel wasmiddel toevoegt,
= iets minder dan de helft
50%
= de helft
60%
= iets meer dan de helft
75%
= drie vierden
100%
= de aanbevolen wasmiddelhoeveelheid
Hou rekening met de vervuiling van de
was en met de waterhardheid.
26
– wordt er meer water verbruikt doordat er automatisch een bijkomende
spoelbeurt wordt ingelast.
– wordt het milieu zwaarder belast.
e
.b
40%
– wordt er te veel schuim gevormd.
Daardoor vermindert het effect van
de wasbewegingen en zijn de was-,
spoel- en centrifugeerresultaten
onbevredigend.
re
De vermelde procenten hebben betrekking op de hoeveelheid wasmiddel die
vermeld is op de verpakking.
nl
ow
D
Zo wast u juist
d
de
oa
fro
H Het startuitstel inschakelen (zo u
dat wenst)
m
^ Druk op de toets + en stel het gewenste einde van het programma in.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Meer informatie vindt u in de rubriek
"Startuitstel"
I Programma starten
i
Wasmiddel voor de voorwas
(opsplitsing van de totaal aanbevolen hoeveelheid wasmiddel: 1/3 in
vakje i en2/3 in vakje j)
j
Wasmiddel voor de hoofdwas alsook
voor het inweken
§
Wasverzachter, vormspoeler of vloeibaar stijfsel
Als het startuitstel ingesteld is, telt de
startuitsteltijd af op het display. Als het
startuitstel verstreken is of onmiddellijk
na het starten van het programma
wordt de vermoedelijke duur van het
programma aangegeven op het display. Tijdens de eerste 8 minuten berekent de wasautomaat het vermogen
van het wasgoed om water op te nemen. Dat kan de programmaduur verkorten of verlengen.
e
.b
^ Trek de wasmiddellade iets uit. Giet
het wasmiddel in de vakjes:
re
^ Druk op de knipperende toets
Start/Stop.
Ook het verloop van het programma
wordt op het display weergegeven. De
wasautomaat vertelt u steeds hoe ver
het programma al gevorderd is.
De trommelverlichting wordt na de start
van het programma uitgeschakeld.
^ Sluit de wasmiddellade.
Meer details over wasmiddelen en de
dosering ervan vindt u in de rubriek
"Wasmiddelen".
27
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Kreukbeveiliging
w
1600 o/min
w
r
m
Katoen
Vergeet geen stukken wasgoed in
de trommel! Die kunnen bij de daaropvolgende wasbeurt krimpen of ander wasgoed verkleuren.
fro
Bij kreukbeveiliging wordt op het display afwisselend het volgende weergegeven:
d
de
oa
J Einde van het programma – het
wasgoed uit de trommel nemen
nl
ow
D
Zo wast u juist
en
Einde programma.
: Haal wasgoed eruit,
schakel apparaat uit.
,Na gebruik van de stoomfunctie
bestaat er gevaar voor brandwonden door ontsnappende stoom en
hoge temperaturen van de
trommeloppervlakken en de ronde
glazen deur. Zet een stap achteruit
en wacht tot de stoom verdwenen is.
^ Open de vuldeur met de toets Deur.
15 minuten na het einde van de
kreukbeveiliging schakelt de wasautomaat zich automatisch uit. De wasautomaat moet opnieuw worden ingeschakeld door op de toets K te
drukken.
^ Neem het wasgoed uit de trommel.
28
^ Controleer of er niets in de dichtingsring van de vuldeur is achtergebleven.
Belangrijk!
Haal de was altijd uit de trommel
voor u de wasautomaat uitschakelt.
Alleen zo is een correcte werking van
de ladingdetector gegarandeerd.
^ Draai de programmakeuzeknop op
Stop.
^ Schakel de wasautomaat uit met de
toets K.
^ Sluit de vuldeur. Anders bestaat het
risico dat er onbedoeld voorwerpen
in de trommel terechtkomen. Die kunnen dan per vergissing mee worden
gewassen en het wasgoed beschadigen.
nl
ow
D
d
de
oa
Extra stil
fro
Wanneer u binnen rusttijden wilt wassen, kunt u de geluidsontwikkeling van
de wasautomaat verminderen.
m
De keuze of selectie van extra functies
gebeurt via de daarvoor bestemde toetsen.
Extra functies
Indien vooraf de extra functie "kort"
wordt gekozen, dan wordt deze automatisch uitgeschakeld.
U verlaat het submenu Vlekken door
opnieuw te drukken op de toets Vlekken 4.
e
.b
Hier kunt u verschillende vlekken kiezen om zo een optimaal wasresultaat
bij vlekkenverwijdering te behouden.
Hierbij worden afhankelijk van de uitgekozen vlekken, automatisch extra functies bij de wasbeurt geactiveerd. Bij enkele vlekken krijgt u een extra tip voor
de voorbehandeling van de vlek. Er zijn
maximum drie vlekken per wasprogramma beschikbaar.
Bij de keuze van de extra functie Extra
stil wordt niet gecentrifugeerd en de extra functie Spoelstop wordt geactiveerd. De programmaduur wordt verlengd.
re
Vlekken 4
or
nb
de
an
.v
w
Ter vermindering van kreukvorming
wordt het wasgoed aan het einde van
het programma met stoom
gladgemaakt. De maximumlading bedraagt 2,0 kg. Kleine ladingen verbeteren het resultaat.
w
w
Gladmaken met stoom
Spoelstop deactiveren.
Overige extra functies
9
Spoelstop
Terug #
;
,
^ Druk op de toetsX of Ytot extra functie spoelstop is gemarkeerd en deactiveer het met de toets OK.
Op de display verschijnt:
Met de voorprogr.
: kan het centrifugeren
worden uitgesteld.
Gebruik het startuitstel om het eindcentrifugeren buiten de rusttijden te
laten plaatsvinden.
Kort
Voor licht bevuild wasgoed zonder
zichtbare vlekken.
De duur van de hoofdwas wordt ingekort.
29
nl
ow
D
Extra functies
Op het display kunt u nu de gewenste
inweektijd kiezen.
w
Er wordt een extra spoelbeurt uitgevoerd om een beter spoelresultaat te
verzekeren.
Voorwas
Voor wasgoed waarin veel vuil zit, bijv.
stof en zand.
– De inweektijd uitschakelen
e
.b
Bijkomende spoelbeurt
^ Kies de gewenste inweektijd met de
toets X of Y en bevestig met de
toetsOK.
re
Het waterpeil wordt verhoogd tijdens
het wassen en tijdens het spoelen.
(0:00 - 6:00 uur)
or
nb
de
an
.v
w
0:30 uur: min
U verlaat het submenu Overige extra
functies door opnieuw te drukken op
de toets Overige extra functies 4.
Extra water
w
Inweektijd
m
fro
In de display opent het submenu overige extra functies.
d
de
oa
Overige extra functies 4
^ Druk op de toets Overige extra functies 4.
Overige extra functies
9
Inweken
;
8
Spoelstop
,
^ Druk op de toetsX of Ytot de extra
functie inweken gemarkeerd is en deactiveer het met de toets OK.
"Inweken"
Voor bijzonder sterk bevuild wasgoed
met eiwithoudende vlekken.
De duur van het inweekproces kunt u in
stappen van 30 minuten instellen van
30 minuten tot 6 uur.
– De inweektijd instellen
Overige extra functies
8
Inweken
;
8
Spoelstop
,
^ Druk op de toets X of Y, tot een Extra
spoelstop is gemarkeerd. Bevestig
met de toets OK.
30
Spoelstop
Het wasgoed blijft na de laatste spoelbeurt in het water liggen. Daardoor
wordt de kreukvorming beperkt als u de
was niet meteen na het einde van het
programma uit de trommel neemt.
opw
lstw
oe
Sp w
m en
frowek
d In
as
de
rw
o
ng
Vo
oa
lga
oe
nl
sp
tr a
ow
Ex
r
D
ate
aw
es
htj
ac
Extra functies
Voor de programma's kunt u de volgende extra functies kiezen:
tr
Ex
tr
Ex
rt
Ko
4
en
kk
et
Vle
nm
ke
ma
ad
Gl m
o
sto
az
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Fijne was
#
#
#
#
Wol /
Express 20
#
#
#
1)
#
#
Automatic extra
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Jeans
#
#
#
Donker wasgoed
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Impregneren
Knuffelbeesten
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Zijde /
Hoofdkussens
#
#
2)
Outdoor
Vitrage
#
#
Sportschoenen
Nieuw textiel
#
#
#
Sportkleding
#
#
Overhemden
#
e
.b
#
re
#
Kreukherstellend
Hygiëne
or
nb
de
an
.v
Katoen
2)
#
#
Extra spoelen
#
#
Stijven
#
#
1)
Extra functie is automatisch geactiveerd en kan worden geannuleerd
2)
Extra functie is automatisch geactiveerd en kan niet worden geannuleerd
31
nl
ow
D
Centrifugeren
d
de
oa
Eindcentrifugeertoerental
t/min
600
Wol /
1200
Hygiëne
1600
Express 20
1600
1200
Overhemden
600
Jeans
900
Donker wasgoed
1200
Pompen / Centrifugeren
1600
Stomen
–
Sportkleding
1200
Sportschoenen
1000
Outdoor
800
Impregneren
1000
Knuffelbeesten
900
Nieuw textiel
1200
Zijde
600
Hoofdkussens
1200
Vitrage
600
Extra spoelen
1600
Stijven
1600
U kunt het eindtoerental verminderen.
Een hoger toerental dan hierboven vermeld kunt u echter niet kiezen.
e
.b
–
Automatic extra
re
Opfrissen
or
nb
de
an
.v
w
1200
Fijne was
w
Kreukherstellend
Het wasgoed wordt na de hoofdwas en
tussen de spoelbeurten gecentrifugeerd.
Als het eindtoerental werd beperkt, geldt
dit eveneens voor het toerental voor en
tussen de spoelbeurten. In het programma Katoen wordt er een extra spoelbeurt
ingelast als het toerental kleiner is dan
700 omw/min.
w
1600
m
Katoen
fro
programma
Centrifugeren voor en tussen de
spoelbeurten
Eindcentrifugeren uitschakelen
(spoelstop)
^ Kies met toets Overige extra functies 4 de extra functie Spoelstop.
– Programma met eindcentrifugeren
beëindigen:
Uw wasautomaat stelt u het maximale centrifugeertoerental voor. Met de
toets X kunt u een lager toerental
kiezen. Met de toets Start/Stop start
u het centrifugeren op het einde van
het programma.
– Programma zonder eindcentrifugeren beëindigen:
Druk op de toets Deur. Het water
wordt weggepompt. Druk daarna
nog eens op toets Deur om de vuldeur te openen.
Niet centrifugeren voor en tussen de
spoelbeurten en op het einde van het
programma (zonder centrifugeren)
^ Kies het toerental zonder ..
Na de laatste spoelbeurt wordt het water weggepompt en de kreukbeveiliging
ingeschakeld. Bij deze instelling wordt
in enkele programma's een extra spoelgang ingelast.
32
nl
ow
D
m
U kunt achteraf nog een later of vroeger
programma-einde selecteren.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Druk op de toets +.
^ Corrigeer met de toetsen XofY op
het einde van het programma.
^ Bevestig dat met de toets OK.
re
e
.b
Afbreken
^ Druk op de toets Start/Stop.
Kiezen
A Druk na de programmakeuze op de
toets +.
Het display toont:
Voorprogramma
Wijzigen
fro
Voor een correct verloop van het
startuitstel moet u het juiste uur ingesteld hebben.
d
de
oa
Met het startuitstel kunt u het tijdstip
van het einde van het programma kiezen. De programmastart kunt u 15
minuten tot maximaal 24 uur uitstellen.
Zo kunt u bijv. gebruikmaken van een
goedkoper nachttarief voor de elektriciteit.
Startuitstel
8:20
Op de display verschijnt:
Keuze
Voorprogramma. afbreken
;
Activeren kinderbeveiliging
,
Starttijd
8:20
^ Bevestig dat met de toets OK.
Eindtijd
11:19
^ U kunt nu een ander programma
selecteren of
B Druk op de toets Y om het gewenste
programma-einde te kiezen.
Bij de eerste druk op de toets wordt het
programma-einde naar de volgende
15, 30, 45 minuten of naar het volgende
hele uur verschoven. Telkens als u nog
eens op de toets drukt, schuift het programma-einde 15 minuten op.
Voorprogramma
^ op de toets Start/Stop drukken om
het programma onmiddellijk te
starten.
Na de start van het programma kan
pas de echte lading worden vastgesteld. Daardoor kan het programma
vroeger of later ten einde lopen.
8:20
Starttijd
15:01
Eindtijd
18:00
C Bevestig dat met de toets OK.
D Druk op de toets Start/Stop.
Op de display ziet u de resterende uren
en minuten tot de programmastart.
33
nl
ow
D
Programmaoverzicht
d
de
oa
m
fro
Een overzicht van de programma's, die via een programmapakket worden aangeboden, staat in het boekje "Aanvullende programmapakketten" vermeld.
maximaal 8,0 kg
or
nb
de
an
.v
w
Wasgoed
90°C tot koud
w
w
Katoen
T-shirts, ondergoed, tafellakens, enzovoort, textiel uit katoen, linnen
of gemengde weefsels
r/s
Katoen
Wasgoed
maximaal 8,0 kg
normaal vervuild katoenen wasgoed
Opmerking – Deze instellingen zijn voor wat betreft het energie- en waterverbruik het meest efficiënt voor het wassen van katoenen wasgoed .
– Bij r is de bereikte wastemperatuur lager dan 60°C, het
wasvermogen komt overeen met het programma Katoen 60°C.
Richtlijn voor testinstituten:
Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn
1061/2010.
Kreukherstellend
Wasgoed
60°C tot koud
maximaal 3,5 kg
Synthetische vezels, gemengde weefsels of katoen met kreukherstellende eigenschappen
Opmerking Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeertoerental.
Fijne was
Wasgoed
60°C tot koud
maximaal 2,5 kg
Voor delicaat wasgoed uit synthetische vezels, gemengde weefsels,
kunstzijde
Opmerking Bij kreukgevoelig wasgoed het centrifugeertoerental uitschakelen.
34
e
.b
re
Opmerking De instellingen 60°/40°C verschillen van r/s vanwege:
– kortere programmaduur
– langere temperatuurbehoudtijden
– groter energieverbruik
Bij bijzondere hygiënische vereisten kiest u de temperatuurinstelling
van 60°C of hoger.
nl
ow
D
Programmaoverzicht
maximaal 2,0 kg
fro
Textiel van wol, wolmengsels of alle weefsels die met de hand gewassen moeten worden
m
Wasgoed
40°C tot koud
d
de
oa
Wol /
w
w
Hygiëne
Wasgoed
90°C tot 30°C
or
nb
de
an
.v
w
Opmerking Bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental respecteren.
maximaal 7,0 kg
Opmerking De wastemperatuur in de hoofdwas wordt gedurende lange tijd behouden.
Express 20
Wasgoed
40°C tot koud
e
.b
re
Textiel van katoen of linnen, dat rechtstreeks met de huid in aanraking komt of waarvoor speciale hygiënische vereisten bestaan, bijv.
ondergoed, beddengoed, en casingproducten
maximaal 3,5 kg
Weinig vervuild of nauwelijks gedragen wasgoed.
Opmerking De extra functie Kort wordt automatisch geactiveerd.
Opfrissen
Wasgoed
maximaal 1,0 kg
Droge, niet vuile bovenkleding die licht gekreukt is.
Opmerking – Kleine ladingen verbeteren het resultaat.
– Textiel direct na het na afloop van het programma uit het toestel
halen en vervolgens in wasdroger met het programma Ontkreuken drogen of op een haakje hangen.
Automatic +
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 5,0 kg
Op kleur gesorteerd wasgoed voor de programma's Katoen en
Kreukherstellend.
Opmerking Elke lading wasgoed wordt zo behoedzaam en efficiënt mogelijk gewassen, doordat de wasparameters (bijv. waterpeil, wassnelheid en
centrifugeerprofiel) automatisch worden aangepast.
Overhemden
60°C tot koud
maximaal 2,0 kg
Opmerking – Kragen en manchetten moet u, in de mate waarin ze vuil zijn, op
voorhand behandelen.
– Gebruik voor zijden hemden en bloezen het programma Zijde /.
35
maximaal 3,0 kg
fro
60°C tot koud
d
de
oa
Jeans
nl
ow
D
Programmaoverzicht
m
Opmerking – Was jeansstof binnenstebuiten.
– Jeans verliest bij de eerste wasbeurten wat kleur. Was lichte en
donkere stukken dus apart.
Wasgoed
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Donker wasgoed
60°C tot koud
maximum 3,0 kg
Zwart of donker gekleurd wasgoed uit katoen of gemengde weefsels
re
e
.b
Opmerking Was die stukken binnenstebuiten.
Pompen / Centrifugeren
Opmerking – Enkel pompen: Toerental op Zonder . instellen.
– Let op het ingestelde toerental.
Stomen
Wasgoed
maximaal 2,0 kg
Vochtige, pas gewassen en gecentrifugeerd bovenkleding waarbij
kreukvorming moet worden gereduceerd.
Opmerking – 5-6 overhemden staan voor een lading van ca. 2,0 kg.
– Kleine ladingen verbeteren het resultaat.
– Textiel direct na het na afloop van het programma uit het toestel
halen en vervolgens in wasdroger met het programma Ontkreuken drogen of op een haakje hangen.
Sportkleding
Wasgoed
60°C tot koud
Sport- en fitnesskleding zoals tricots en broeken.
Sportschoenen
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 2 paar schoenen
Enkel sportschoenen (geen lederen schoenen)
Opmerking –
–
–
–
–
36
maximaal 3,0 kg
Neem de onderhoudssymbolen op het etiket in acht.
Grote vuilresten eerst met een borstel verwijderen.
Klittenband sluiten.
Gebruik geen wasverzachter.
Voor het drogen in de droogautomaat - droogmand gebruiken.
nl
ow
D
Programmaoverzicht
maximum 2,5 kg
fro
Jassen en broeken uit microvezels zoals Gore-Tex®, SYMPATEX®,
WINDSTOPPER® enz.
m
Wasgoed
40°C tot koud
d
de
oa
Outdoor
w
w
Wasgoed
40°C
maximaal 2,5 kg
e
.b
Impregneren
re
or
nb
de
an
.v
w
Opmerking – Sluit de ritsen van de jassen.
– Gebruik geen wasverzachter.
– Indien nodig kan vrijetijdskleding in het programma Impregneren
worden nabehandeld. Impregneren na elke wasbeurt wordt niet
aanbevolen.
Een nabehandeling van microvezels, skikleding of tafellakens hoofdzakelijk uit synthetische vezels om een water- en vuilafstotend effect
te verkrijgen.
Opmerking – De stukken wasgoed moeten fris gewassen en gecentrifugeerd of
gedroogd zijn.
– Om een optimaal effect te krijgen, moet er nog een thermische
nabehandeling volgen. Met het oog daarop kunt u het wasgoed
in een droogautomaat drogen of strijken.
Knuffelbeesten
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 1,0 kg
Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Opmerking Geen knuffeldieren met strovulling wassen.
Nieuw textiel
Wasgoed
40°C tot koud
maximaal 3,0 kg
Nieuw textiel uit katoen, badstof- en polyesterweefsel.
Opmerking De productieresten worden uit de vezels verwijderd.
Zijde /
Wasgoed
30°C tot koud
maximaal 1,0 kg
Zijde en alle manueel wasbare weefsels zonder wol
Opmerking Om panty's en bh's te wassen, steekt u ze in een wasgoedzak.
37
90°C tot koud
d
de
oa
Hoofdkussens
nl
ow
D
Programmaoverzicht
Wasbare hoofdkussens met een veder- of donsvulling of met een
synthetische vulling.
Opmerking Lees de onderhoudsgegevens op het etiket!
Vitrage
Wasgoed
40°C tot koud
Volgens de richtlijnen van de fabrikant.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wasgoed
m
fro
2 kussens (40 x 80 cm) of
1 kussen (80 x 80 cm)
maximaal 2,0 kg
Wasgoed
maximaal 7,0 kg
Om handgewassen wasgoed uit te spoelen
Opmerking – Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het
eindcentrifugeertoerental.
Stijven
Wasgoed
maximaal 7,0 kg
Tafellakens, servetten, beroepskleding die moet worden gesteven.
Opmerking – Verminder bij kreukgevoelig textiel het eindcentrifugeertoerental.
– Het te stijven wasgoed moet fris gewassen zijn, maar mag niet
met een wasverzachter behandeld zijn.
38
e
.b
Extra spoelen
re
Opmerking – Om stof te verwijderen, wordt er vooraf automatisch een spoelbeurt zonder wasmiddel ingelast.
– Bij kreukgevoelige gordijnen beperkt u het centrifugeertoerental
of laat u niet centrifugeren.
– Gordijnrolletjes verwijderen.
nl
ow
D
Onderhoudssymbolen op het etiket
d
de
oa
Wassen
/
handwas
h
niet wasbaar
Voorbeelden voor de programmakeuze
Programma
s
Niet geschikt voor de droogautomaat
Strijken en mangelen
De stippen geven de
temperatuurbereiken aan
I
ca. 200°C
H
ca. 150°C
G
ca. 110 °C
J
niet strijken/mangelen
e
.b
zeer spaarzame mechanische belasting
Lagere temperatuur
re
c
r
or
nb
de
an
.v
w
spaarzame mechanische belasting
Normale temperatuur
w
4
q
w
normale mechanische belasting
De stippen geven de temperatuur aan
m
9
fro
Het aantal graden in het kuipsymbool
geeft de maximumtemperatuur aan
waarmee u het wasgoed mag wassen.
Drogen
Professionele reiniging
Onderhoudssymbool
f
Katoen
9ö8E76
p
Reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters geven
het reinigingsmiddel aan.
Kreukherstellend
54321
w
Vochtig reinigen
Niet chemisch reinigen
Fijne was
ac
D
Wol /
/
Zijde /
/
Express 20
76
Bleken
x
elk oxidatiebleekmiddel toegelaten
{
enkel zuurstofbleekmiddel
toegelaten
z
niet bleken
Automatic extra 7621
39
nl
ow
D
Programmaverloop
d
de
oa
Hoofdwas
Spoelen
Centrifugeren
fro
Wassnelheid
Waterpeil
Spoel- Spoelen
Eindbeurten en cen- centrifutrifugegeren
ren
Katoen
d
a
(
2-41)2)
L
L
Kreukherstellend
(
c
e
2-33)
L
L
Wol /
e
f
e
2
L
L
Automatic extra
(
abc
e
2-3
L
L
Overhemden
e
c
e
2
–
L
Express 20
d
b
d
1-33)
L
L
Donker wasgoed
(
b
d
3)
3-4
L
L
Fijne was
e
d
e
3
–
L
Jeans
(
c
e
3
–
L
Sportkleding
d
c
d
2-33)
L
L
e
e
(
2
–
L
Outdoor
e
d
e
3
L
L
Impregneren
(
d
–
–
–
L
Knuffelbeesten
e
c
(
3
Hygiëne
(
b
(
Nieuw textiel
d
b
(
Zijde /
e
f
Hoofdkussens
(
m
Waterpeil
L
L
2)
L
L
3)
2-3
L
L
e
2
–
L
d
e
3
–
L
(
d
d
3
–
L
–
–
e
2
–
L
Stijven
(
c
–
–
–
L
Pompen / Centrifu-
–
Vitrage
6)
Extra spoelen
–
–
3-4
–
–
Bijzonderheden over het programmaverloop, zie de volgende pagina.
40
L
e
.b
4)
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sportschoenen
6)
3)
nl
ow
D
Bijzonderheden in het programmaverloop:
m
fro
( = gemiddeld waterpeil
d
de
oa
d = laag waterpeil
Programmaverloop
Kreukbeveiliging:
a
= intensieve wassnelheid
b
= normale wassnelheid
c
= behoedzame wassnelheid
d
= heel behoedzame wassnelheid
e
= Schommel-wassnelheid
De trommel blijft na afloop van het programma nog 30 minuten draaien. Daarmee wordt kreukvorming vermeden.
Uitzondering: In het programma Wol is
er geen kreukbeveiliging.
De wasautomaat kan elk willekeurig
moment worden geopend.
f
= wassnelheid voor handwas
1)
Bij een temperatuurkeuze van 90 °C
tot 60 °C worden er 2 spoelbeurten
uitgevoerd. Bij een temperatuur onder 60 °C worden er 3 spoelbeurten
uitgevoerd.
2)
Er wordt een derde of vierde spoelbeurt uitgevoerd als
e
.b
re
De display van het programmaverloop
van uw wasautomaat toont u op elk willekeurig moment tijdens het wasprogramma hoever het programma al gevorderd is.
or
nb
de
an
.v
w
Het hier opgegeven programmaverloop
verwijst telkens naar het basisprogramma bij maximumlading. Er werd geen
rekening gehouden met extra functies
die u erbij kunt kiezen.
w
Uw wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing. Het toestel bepaalt zelfstandig het vereiste waterverbruik volgens de hoeveelheid
wasgoed en de mate waarin dat wasgoed water opslorpt. Het gevolg daarvan: verschil in programmaverloop en
wastijd.
w
e = hoog waterpeil
– er te veel schuim in de trommel is
– het centrifugeertoerental op het
einde lager is dan 700 t/min.
– Keuze zonder .
3)
Er wordt een derde spoelbeurt uitgevoerd als
– Keuze zonder .
4)
In het programma Outdoor wordt het
wasgoed alleen na de hoofdwas gecentrifugeerd.
5)
voorspoelen: Om stof te verwijderen,
wordt er vooraf automatisch een
spoelbeurt zonder wasmiddel ingelast.
6)
Droog centrifugeren: Vóór de wasbeurt worden de kussens droog gecentrifugeerd om de lucht eruit te
verwijderen. Daarna loopt het water
voor de hoofdwas via het vakje j in
de machine.
41
nl
ow
D
Programmaverloop wijzigen
d
de
oa
Onderbreken
Na de start van een wasprogramma
kunt u het op elk willekeurig moment afbreken.
^ Schakel de wasautomaat met de
K-toets uit.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
;
^ Druk op de toets OK.
De wasautomaat pompt het waswater
weg.
Wanneer u het wasgoed uit de trommel
wilt nemen:
^ Druk op de toets Deur.
Wanneer u een ander programma wilt
kiezen:
^ Schakel de wasautomaat met de
K-toets uit.
Programma
Na de start van een programma kunt u
dit niet meer wijzigen.
Temperatuur
Een wijziging is mogelijk binnen de
eerste vijf minuten.
Centrifugeertoerental
Een wijziging is mogelijk zolang het
eindcentrifugeren niet is begonnen.
^ Schakel de wasautomaat weer in.
Extra functies
^ Controleer of er wasmiddel aanwezig
is in de wasmiddellade. Doe er weer
wasmiddel in als dit niet het geval is.
Binnen de eerste vijf minuten kunt u de
extra functies Kort en Extra water in- of
uitschakelen. Uitzondering: Express 20
^ Kies een nieuw programma.
42
Als het kinderslot geactiveerd is,
kunt u niets wijzigen.
e
.b
,
Wijzigen
re
Activeren kinderbeveiliging
Om het programma voort te zetten:
^ Schakel de wasautomaat met de
toets K opnieuw in.
Keuze
Programma afbreken
m
^ Druk op de toets Start/Stop.
fro
Afbreken
nl
ow
D
Programmaverloop wijzigen
Het is mogelijk dat de weergegeven
resterende tijd wordt verlengd.
De vuldeur gaat niet open wanneer:
^ Als het programma gestart is, drukt u
op de toetsStart/Stop.
Keuze
Activeren kinderbeveiliging
Terug #
,
Ter bevestiging verschijnt het volgende
op het display:
0 Vergrendeld
Het kinderslot is nu ingeschakeld en
wordt vanzelf uitgeschakeld wanneer
het programma afgelopen is.
Het kinderslot uitschakelen
– het water een bepaald peil heeft
overschreden.
Op de display verschijnt:
Wanneer u in de hierboven vermelde situaties op de toets Deur drukt, wordt
het volgende op het display weergegeven:
;
^ Druk op de toets X tot kinderslot activeren gemarkeerd is en bevestig met
de toets OK.
– de watertemperatuur hoger is dan
55 °C.
– het programma de stap Centrifugeren heeft bereikt.
e
.b
Daarom gaat het toestel altijd uit van
een volledige lading als u de toesteldeur hebt opengemaakt om wasgoed
toe te voegen of voortijdig uit te nemen.
Het kinderslot inschakelen
re
Zodra het programma van start is gegaan, "merkt" het toestel geen wijzigingen meer op in de hoeveelheid wasgoed.
or
nb
de
an
.v
w
Let op het volgende:
w
Het programma wordt automatisch
voortgezet.
w
^ Sluit de vuldeur.
Het kinderslot verhindert dat de vuldeur tijdens het wassen wordt geopend en/of dat het programma wordt
afgebroken.
m
^ U kunt nu wasgoed toevoegen of
voortijdig uitnemen.
Kinderslot
fro
^ Druk op de toets Deur tot de vuldeur
opengaat.
d
de
oa
Wasgoed toevoegen of
voortijdig uitnemen
^ Druk op de toets Start/Stop.
Kinderslot deactiveren
^ Druk op de toets OK, zodat op het
display het volgende verschijnt:
1 Ontgrendeld
Deur is vergrendeld.
43
nl
ow
D
Wasmiddel
d
de
oa
Wasmiddel
w
Fijn-
Wasverzachter
Katoen
X
X
–
–
–
X
Kreukherstellend
X
X
–
–
–
X
Fijne was
–
–
X
–
–
X
Wol /
–
–
–
X
–
X
X
–
–
–
–
X
X
X
–
–
–
X
Automatic extra
X
X
–
–
–
X
Overhemden
X
X
–
–
–
X
–
X
–
–
–
X
–
X
–
–
–
X
X
X
–
X
–
–
Sportschoenen1)
–
X
–
–
–
–
Outdoor
–
–
X
X
–
–
–
–
–
–
X
–
–
X
X
–
–
–
X
X
–
–
–
X
–
–
X
–
–
X
X
X
–
X
–
–
X
X
–
X
–
–
–
–
–
X
–
–
Jeans
1)
Donker wasgoed
Sportkleding
1)
Impregneren
Knuffelbeesten
1)
Nieuw textiel
Zijde /
Hoofdkussens
Vitrage
Stijven
44
2)
1)
1)
e
.b
Express 20
1)
re
Hygiëne
2)
or
nb
de
an
.v
w
wasmiddel
Impregneermiddel**
w
Speciaal*
m
Color-
fro
Universeel
nl
ow
D
d
de
oa
1)
Wasmiddel
m
fro
Vloeibaar wasmiddel gebruiken
Als voorwas gekozen is, is het aan te bevelen een reservoir voor vloeibaar
wasmiddel in het vakje j te gebruiken. Het reservoir vindt u bij de Miele-handelaar of de Technische Dienst van Miele.
2)
Poederwasmiddel gebruiken
* Speciale wasmiddelen:
wasmiddelen die speciaal voor deze wasprogramma's of dit wasgoed werden
ontwikkeld (bijvoorbeeld Miele CareCollection, zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren").
** Alleen impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor membraanweefsels" gebruiken. Deze zijn op chemische verbindingen met fluor gebaseerd. Geen middelen gebruiken die paraffine bevatten. Doe het impregneermiddel in vakje §.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
45
nl
ow
D
Wasmiddel
d
de
oa
Doseerhulpen
– de waterhardheid
Als u de waterhardheid niet kent,
kunt u inlichtingen inwinnen bij uw
waterdistributiemaatschappij.
Waterhardheid
Duitse
hardheid °d
I (zacht)
0 - 1,5
0 - 8,4
II (medium)
1,5 - 2,5
8,4 - 14
III (hard)
hoger dan 2,5
hoger dan 14
Het wasmiddel kunt u dan doseren zoals voor water met hardheid I.
Componentenwasmiddel
Gebruikt u verschillende middelen,
voeg die dan in de volgorde hieronder
toe in het vakje j:
1. Wasmiddel
2. Onthardingsmiddel
3. Vlekkenmiddel
Zo worden de middelen beter opgenomen.
e
.b
– de hoeveelheid wasgoed (hou de
aanbevolen dosis in acht).
Om wasmiddel te sparen kunt u een
onthardingsmiddel toevoegen aan water met hardheid II en III. De juiste dosering daarvan vindt u op de verpakking terug. Doe eerst het wasmiddel en
dan pas het onthardingsmiddel in de
lade.
re
sterk bevuild
Duidelijk zichtba(a)r(e) vuil en / of
vlekken.
or
nb
de
an
.v
w
normaal bevuild
Zichtbaar vuil en / of enkele zichtbare lichte vlekken.
46
w
licht bevuild
Geen zichtbaar vuil en geen zichtbare vlekken. De kledingstukken geven
bijv. een transpiratiegeur af.
Totale hardheid in mmol/l
w
Onthardingsmiddel
– de mate waarin het wasgoed vuil is
Hardheidscategorie
Gebruik voor de dosering van het wasmiddel de door de wasmiddelfabrikant
geleverde doseerhulpen (kogels), met
name bij de dosering van vloeibaar
wasmiddel.
m
De dosering hangt af van:
fro
U kunt alle wasmiddelen gebruiken
die voor wasautomaten geschikt zijn.
De gebruiks- en doseeraanwijzingen
vindt u op de verpakking van het
wasmiddel.
nl
ow
D
or
nb
de
an
.v
w
w
Wasverzachter, vormspoeler of
stijfsel in een apart programma
^ Doseer het middel zoals aangegeven
op de verpakking.
^ Giet het vloeibare middel in vakje §
en poedervormige of dik vloeibare
middelen in vakje i.
e
.b
re
Wasverzachter, vormspoeler of
vloeibaar stijfsel automatisch
doseren
w
Stijfsel
geeft het wasgoed een stijver en voller
effect.
m
Vormspoeler
is een vloeibaar synthetisch stijfsel. Het
zorgt ervoor dat het wasgoed wat steviger aanvoelt.
Maak na een aantal automatische
stijfselbeurten de wasmiddellade
schoon. Reinig vooral de zuighevel.
fro
Wasverzachter
zorgt ervoor dat de was zacht aanvoelt
en vermindert de elektrostatische oplading tijdens het machinale drogen.
d
de
oa
Nabehandelingsmiddelen
Wasmiddel
^ Draai de programmakiezer op
Andere programma's/Instellingen 4
en kies het programma Stijven.
^ Kies een centrifugeertoerental of de
extra functie Spoelstop.
^ Druk op de toets Start/Stop.
Ontkleuren/kleuren
^ Gebruik geen ontkleuringsmiddel in
uw wasautomaat.
^ Doe wasverzachter, vormspoeler of
vloeibaar stijfsel in het vakje §. Hou
rekening met de maximale vulhoogte.
^ Kleurmiddelen mag u enkel in beperkte mate - zoals voor een huishouden - in uw wasautomaat gebruiken.
Het zout dat bij het kleuren wordt gebruik kan bij voortdurend gebruik het
roestvrij staal aantasten. Hou u strikt
aan de richtlijnen van de fabrikant
van het kleurmiddel.
Het middel wordt bij de laatste spoelbeurt opgenomen. Na het wasprogramma blijft er een kleine hoeveelheid water in vakje § staan.
47
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
De wasmiddellade schoonmaken
Bij het wassen met lage temperaturen
en/of vloeibare wasmiddelen is er gevaar voor kiem- en geurvorming in de
wasautomaat. Om de trommel te reinigen en geurvorming te vermijden dient
u één keer per maand of wanneer Hygiëne Info op het display verschijnt, het
wasprogramma Katoen 75°C uit te voeren, waarbij u een universeel wasmiddel gebruikt.
De inspuitbakjes voor het wasmiddel
voor voor- en hoofdwas, zijn zelfreinigend.
Uit hygiënische overwegingen moeten
de inspuitbakjes voor het wasmiddel regelmatig worden gereinigd.
m
fro
Trommelreiniging
(Hygiëne-info)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De ommanteling en het
bedieningspaneel reinigen
,Trek de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt en onderhoudt.
,Spuit de wasautomaat in geen
geval af met een waterslang.
^ Was de ommanteling en het bedieningspaneel van het toestel met een
zacht reinigingsmiddel of sopje af.
Wrijf daarna met een zachte doek
droog.
^ Maak de trommel met een geschikt
middel voor roestvrij staal schoon.
,Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Reinigingsmiddelen voor
glas of voor universeel gebruik zijn
ook af te raden!
Ze kunnen schade toebrengen aan
kunststof oppervlakken of andere
onderdelen.
48
^ Trek de lade tot aan de aanslag uit.
Druk op de ontgrendelknop en trek
de lade helemaal uit het toestel.
^ Maak de wasmiddellade met warm
water schoon.
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
m
fro
Zitting van de wasmiddellade reinigen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Maak de zuighevel schoon.
1. Trek de zuighevel uit het vakje § en
maak hem onder stromend warm water schoon. Maak ook het buisje
schoon waarover de zuighevel wordt
geschoven.
^ Verwijder wasmiddelresten en kalkafzettingen met behulp van een
flessenborstel uit de openingen van
de wasmiddellade.
2. Steek de zuighevel weer op zijn
plaats.
Maak na een aantal stijfselbeurten
de zuighevel heel grondig schoon.
Stijfsel kan plakkerig worden.
49
^ Schroef de toevoerslang van de waterkraan los.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het zeefje in de schroefkoppeling van
de toevoerslang dient u zowat om de
6 maand na te kijken. Bij vaak voorkomende onderbrekingen in de watertoevoer dient dat eerder te gebeuren.
^ Draai de waterkraan dicht.
fro
Ter bescherming van de watertoevoerventielen heeft uw machine een zeefje.
d
de
oa
Het watertoevoerzeefje reinigen
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
^ Trek de rubber dichting 1 uit de dopmoer.
^ Neem het handvat van de kunststof
zeef 2 met een combinatie- of punttang vast. Trek het zeefje eruit en
maak het schoon.
^ Monteer alles terug in omgekeerde
volgorde.
^ Draai de schroefkoppeling vast op
de waterkraan en draai die open.
^ Als er water uitloopt, draai de schroefkoppeling dan wat vaster aan.
Na het reinigen dient u het zeefje
beslist weer te monteren.
50
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
Wat gedaan als . . .
fro
m
De meeste storingen en fouten die bij het dagelijks gebruik kunnen voorkomen,
kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten omdat u dan
geen beroep hoeft te doen op de Technische Dienst.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De volgende tabellen kunnen een leidraad zijn om de oorzaken van een bepaalde
storing te vinden en uit de weg te ruimen. Let echter op het volgende:
e
.b
re
,Herstellingen aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren ernstig gevaar op voor de gebruiker.
Er kan geen wasprogramma gestart worden
Probleem
Oorzaken
Oplossing
Het display blijft donker en de controlelampjes van de programmatoetsen gaan
niet aan.
De wasautomaat krijgt Controleer of
geen stroom.
– de stekker wel in het stopcontact zit.
– de zekering wel in orde is.
Het display vraagt u
een pincode in te voeren.
De pincode is actief.
Het display is niet verlicht.
Het display werd auto- Druk op een toets. Stand-by
matisch uitgeschakeld wordt uitgeschakeld.
om stroom te besparen (stand-by).
Geef de pincode in en bevestig de code. Schakel de
pincode uit als u wenst dat
die vraag niet meer verschijnt
wanneer u het toestel de volgende keer inschakelt.
51
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
m
fro
Op het display wordt een van de volgende foutmeldingen
weergegeven
Oplossing1)
or
nb
de
an
.v
w
2
Oorzaken
w
w
Foutmelding
Storing watertoevoer.
Draai de kraan open.
De watertoevoer is
geblokkeerd of
wordt belemmerd.
Storing waterafvoer.
Controleer de afvoer.
– De waterafvoer is – Maak de filter en de afgeblokkeerd of
voerpomp schoon.
wordt belemmerd. – De maximale opvoer– De afvoerslang
hoogte bedraagt 1 m.
ligt te hoog.
Reactie Waterproof.
Draai de kraan dicht.
Het lekbeveiligingssysteem heeft gereageerd.
– Draai de waterkraan
dicht.
– Neem contact op met
de Technische Dienst
van Miele.
Techn. storing xxx
Neem contact op
met Miele.
Het gaat om een
storing.
Start het programma opnieuw.
Verschijnt deze foutmelding opnieuw, doe dan
een beroep op de Technische Dienst van Miele.
2
L
;
1)
52
Om de foutmelding uit te schakelen: Schakel de wasautomaat met de K-toets
uit.
e
.b
re
Controleer of
– de waterkraan ver genoeg openstaat.
– de toevoerslang geen
knik vertoont.
– de waterdruk te laag
is.
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
m
fro
Het display toont de volgende fout aan het einde van het
programma
Oplossing
or
nb
de
an
.v
w
Oorzaak
w
w
Foutmelding
Er werd tijdens het wassen te veel schuim gevormd.
Controleer het volgende:
– de gedoseerde hoeveelheid
wasmiddel.
– bij automatische dosering
van wasmiddel de
basisdoseerhoeveelheid.
– Hou rekening met de instructies op de verpakking van
het wasmiddel en met de
vervuiling van het wasgoed.
Hygiëne-info
Er werd gedurende relatief lange tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan
60°C gestart.
Om kiem- en geurvorming in de
wasautomaat te voorkomen,
start u het programma Katoen
75°C met een algemeen poedervormig wasmiddel.
e
.b
re
Controleer dosering.
53
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
Oorzaak
Oplossing
w
w
Probleem
m
fro
Fout bij de ladingsdetectie of de nulpuntinstelling
Bij het uitschakelen
– Neem het wasgoed uit de
van de wasautomaat
trommel.
lag er was in de trom- – Schakel de wasautomaat uit
mel. Dat heeft het nulen laat de toesteldeur open.
punt ontregeld.
– Schakel de wasautomaat in.
– Stel het nulpunt opnieuw in.
Een gedetailleerde beschrijving
vindt u in de rubriek
"Nulpuntinstelling van de beladingssensor"
Het display duidt bij
een lege trommel
een hogere lading
aan dan <25 %.
Het nulpunt van de
laaddetector is
ontregeld.
Draai de trommel eens rond.
Wordt er nog steeds een grotere
lading dan <25 % getoond, dan
moet u het nulpunt opnieuw instellen (zie hierboven).
De vuldeur van de
– Doe de vuldeur open.
wasautomaat is dicht. – Schakel de wasautomaat uit
en laat de toesteldeur open.
– Schakel de wasautomaat in.
verschijnt op het dis– Probeer opnieuw het nulpunt
play.
in te stellen.
De foutmelding:
Nulpuntinstelling niet
mogelijk
Open de deur.
54
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Het display toont bij
een gevulde trommel
een lading van <25 %
of geen lading.
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
w
Stel de wasautomaat stabiel
op. Schroef de contramoeren vast.
Doe altijd grote en kleine
stukken textiel in de trommel
om een betere verdeling te
verzekeren.
De wasautomaat heeft
het wasgoed niet zoals
gewoonlijk gecentrifugeerd en het wasgoed is
nog nat.
Tijdens het eindcentrifugeren werd een
groot onevenwicht gemeten en werd het
toerental automatisch
verminderd.
U hoort ongewone
pompgeluiden.
Dit is geen storing!
Het is normaal dat u bij het begin en op het einde
van de pompfase slurpgeluiden hoort.
Geluiden bij de
stoomontwikkeling.
Dit is geen storing!
De geluiden ontstaan door de stoomontwikkeling en
bij de invoer van de stoom.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
De wasautomaat staat
Het toestel rust niet
tijdens het centrifugeren meer gelijkmatig op
te trillen.
de 4 voetjes. De contramoeren zijn niet
vastgeschroefd.
Oplossing
w
Oorzaak
m
Probleem
fro
Algemene problemen met de wasautomaat
Bij de stoomontwikkeling Dit is geen storing!
komt er stoom uit de
Afhankelijk van de lading en de omgevingstemperawasmiddelladen.
tuur kan er stoom uit de wasmiddelladen ontsnappen.
55
Oorzaak
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
Storingen verhelpen
Maak de wasmiddellade
schoon en voeg voortaan
eerst het was- en dan het
onthardingsmiddel toe.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
56
Onder "Instellingen"
"Taal !" werd een andere taal gekozen.
w
Op het display staat een
vreemde taal.
w
De wasverzachter wordt De zuighevel zit niet
niet volledig opgenomen juist of is verstopt.
of er blijft te veel water in
het vakje § staan.
– Maak het watertoevoerzeefje schoon.
– Kies eventueel de extra
functie Extra water.
m
In combinatie met onthardingsmiddelen
heeft waspoeder de
neiging samen te klonteren.
fro
In de wasmiddellade zijn De stromingdruk van
vrij veel wasmiddelreshet water is onvolten achtergebleven.
doende.
Oplossing
Maak de zuighevel schoon.
Zie hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud", rubriek "De
wasmiddellade schoonmaken".
Stel de taal in die u wenst.
Het vlagsymbool kan daarbij helpen.
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
m
Oplossing
w
w
Oorzaak
fro
De vuldeur gaat niet open
De pincode is ingeschakeld.
Schakel de pincode uit zoals beschreven in de rubriek "Menu Instellingen".
Stroomonderbreking
Open de vuldeur zoals beschreven in de volgende
rubriek.
De deur was niet goed in
het slot gevallen.
Duw krachtig tegen de slotzijde van de vuldeur.
Druk dan de toets Deur in.
e
.b
Het kinderslot is ingescha- Schakel het kinderslot uit zoals beschreven in de
keld.
rubriek "Programmaverloop wijzigen", alinea
"Kinderslot".
re
or
nb
de
an
.v
w
De wasautomaat is niet op Steek de geaarde stekker in het stopcontact en /
het elektriciteitsnet aange- of schakel de wasautomaat in met de toets K.
sloten en/of ingeschakeld.
Er staat nog water in de
Maak de filter en afvoerpomp schoon zoals betrommel en de wasautoschreven in de volgende rubriek.
maat kan het niet wegpompen.
Na afloop van de resttijd
kan in de programma's
Finish Stoom of Opfrissen
de deur niet worden
geopend.
De programma's Finish Stoom of Opfrissen zijn
meerdere keren direct achter elkaar gestart. Door
het gebruik van stoom is de temperatuur in de
trommel hoger dan 55°C en kan de deur niet worden geopend als bescherming tegen brandwonden. Wacht een paar minuten tot de temperatuur
in de trommel is gezakt.
Om u te beschermen tegen verbranding kan de vuldeur bij een watertemperatuur hoger dan 55 °C niet worden geopend.
57
Indien de afvoer verstopt is, staat er
meer water in het toestel
(max. 25 liter).
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
,Voorzichtig: zo er een waspro-
gramma met een hoge temperatuur
is afgelopen, kan u zich verbranden!
^ Zet een schaal onder het luikje.
Draai de filter niet helemaal uit.
^ Neem de opener weg.
^ Draai de filter enkel los tot er water
uitloopt.
^ Draai de filter weer dicht om de afvoer te stoppen.
^ Maak het luikje open.
58
e
.b
Het water aflaten
re
Op de binnenzijde van het paneeltje
van de wasmiddellade bevindt zich een
gele opener. Daarmee maakt u het
luikje van de filter open. Zie afbeelding
hieronder.
Verstopte afvoer
fro
^ Schakel de wasautomaat uit.
d
de
oa
De toesteldeur openen bij verstopte afvoer en/of stroomonderbreking
nl
ow
D
Storingen verhelpen
nl
ow
D
Storingen verhelpen
d
de
oa
Zodra er geen water meer uitloopt:
m
fro
,Wordt de filter niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt
er water uit het toestel.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Om verlies van wasmiddel te vermijden,
dient u na reinigen van de filter ca. 2 l
water in de wasmiddellade te gieten.
Overtollig water wordt na de volgende
wasbeurt automatisch weggepompt.
De toesteldeur openen
,Wees er zeker van dat de trom^ Draai de filter helemaal uit.
^ Maak de filter grondig schoon.
^ Kijk na of de pompvleugel vlot ronddraait. Er kunnen evt. voorwerpen als
knopen en munten in geklemd zitten.
Die moet u verwijderen.
mel stilstaat voor u de was uitneemt.
Grijpt u in een trommel die nog
draait, dan is er risico van kwetsuren.
^ Trek het oogje naar beneden. De machinedeur gaat open.
^ Maak de ruimte binnenin schoon.
^ Zet de filter weer op zijn plaats en
draai hem vast.
59
Miele zal de mogelijkheid om programma's te actualiseren tijdig bekendmaken.
Garantie: voorwaarden en duur
De waarborgperiode van uw wasautomaat bedraagt 2 jaar.
Meer uitleg over de garantievoorwaarden vindt u in het garantieboekje.
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Voor deze wasautomaat kan u bij uw
Miele-handelaar of in de Technische
Dienst van Miele mits toeslag verkrijgbaar toebehoren verkrijgen.
60
e
.b
Zo kan er met toekomstige ontwikkelingen bij wasmiddel, textiel en
wasprocédés in de besturing van uw
toestel rekening worden gehouden.
re
Wanneer u op onze technische dienst
een beroep doet, geef dan altijd het
machinetype en -nummer op. Beide gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u, als de deur openstaat,
bovenaan in de rand van de deur.
or
nb
de
an
.v
w
Het adres en de telefoonnummers van
onze technische dienst vindt u op de
rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.
w
– met de Technische Dienst van Miele.
Het controlelampje met de markering
PC (= program correction) op het bedieningspaneel dient de technische
dienst als contactpunt voor de actualisering van de programma's.
w
of
m
– met uw Miele-handelaar
Het programma updaten
(moderniseren)
fro
Neem bij storingen die u zelf niet kan
verhelpen, contact op
d
de
oa
Herstellingen
nl
ow
D
Technische dienst
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
d
de
oa
Vooraanzicht
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Toevoerslang waterproof-systeem
h Wasmiddellade
b Elektrische aansluiting
i Toesteldeur
c - f Afvoerslang met draai- en afneembaar bochtstuk; met de afvoermogelijkheden
j Luik waarachter filter, afvoerpomp en
noodontgrendeling zitten
g Bedieningspaneel
k Greepholtes om het toestel te verplaatsen.
l Vier in de hoogte regelbare voetjes
61
d
de
oa
Achteraanzicht
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a Overstek van het deksel, met grepen
om het toestel te vervoeren
b Koker voor Miele|home communicatiemodule
c Elektrische aansluiting
d Toevoerslang waterproof-systeem
62
e Afvoerslang
f Transporthouder voor toevoer - en
afvoerslang
g Draaistop met transportstangen
h Transporthouder voor toevoer -en afvoerslang en houder voor
weggenomen transportstangen
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
or
nb
de
an
.v
w
w
,De voetjes van het toestel en de
vloer moeten droog zijn. Anders verschuift de machine tijdens het centrifugeren.
e
.b
re
^ Plaats de machine niet op een zachte
vloerbedekking, omdat ze anders
tijdens het centrifugeren gaat trillen.
Gebruik de voorste greepholtes en de
achterste overstek van het deksel om
de machine van de verpakkingssokkel
naar de plaats van opstelling te dragen.
w
^ Stel de wasautomaat waterpas op.
Zorg ervoor dat het toestel stabiel
staat.
m
Let op het volgende:
Wasautomaten naar de opstelplaats
dragen
fro
Een betonnen vloer is het best geschikt
om het toestel op te stellen. Bij dit soort
vloeren ontstaan er tijdens het centrifugeren zelden trillingen. Op een houten
vloerbekleding of vloeren met "weke" eigenschappen is dat niet het geval.
d
de
oa
Plaats van opstelling
De transportbescherming
wegnemen
Als de machine op een houten vloer
opgesteld wordt:
^ Plaats de wasautomaat op een
multiplexplaat (minstens 59x52x3
cm). Die plaat moet u niet alleen op
de vloerplanken, maar ook op zoveel
mogelijk steunbalken vastschroeven.
Plaats de machine bij voorkeur in een
hoek. Daar is de vloer immers het
stevigst.
,Bij het opstellen van de
wasmachine op een speciaal
gebouwde sokkel (betonsokkel,
gemetste sokkel) moet de machine
met spanstrips worden beveiligd.
Die vindt u bij de Miele-handelaar of
de Technische Dienst van Miele. Anders bestaat de kans dat de wasautomaat bij het centrifugeren van de
sokkel valt.
^ Neem de linkse en rechtse draaistop
weg.
1. Trek aan de bevestigde dop van de
draaistop en
2. Maak met behulp van een schroevendraaier de bovenste steunhaken
los.
63
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
^ Draai de linkse transportstang met de
bijgeleverde steeksleutel 90° en
^ Draai de rechtse transportstang 90°
en
^ trek de transportstang uit haar zitting.
^ trek de transportstang uit haar zitting.
64
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
,De gaten van de weggenomen
transportbescherming sluiten af! Bij
niet-afgesloten gaten bestaat gevaar
voor verwondingen.
^ Bevestig de transportstangen op de
rugzijde van de wasautomaat. Let
erop dat de bovenste steunhaken
zich boven de steun bevinden.
^ Sluit de gaatjes met de stop af.
,Zonder transportbeveiliging mag
u de machine niet vervoeren.
Bewaar de transportbeveiliging.
Voor u de machine vervoert (bv. bij
een verhuizing), moet u de transportbeveiliging weer monteren.
De transportbescherming
monteren
De transportbescherming brengt u in
de omgekeerde volgorde aan.
65
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
U zet het toestel waterpas met behulp
van de vier voetjes. Het toestel wordt
geleverd met al de voetjes ingedraaid.
w
De voetjes uitdraaien en met de
contramoeren vastzetten
m
Stelt u de machine verkeerd op, dan
verhoogt het water- en stroomverbruik.
Het toestel kan ook gaan verschuiven.
fro
De machine moet loodrecht staan en
gelijkmatig op de vier voetjes steunen
om perfect te werken.
d
de
oa
De wasautomaat gelijk zetten
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
^ Controleer met een waterpas of het
toestel loodrecht staat.
^ Hou het voetje 1 met een gastang
vast.
^ Draai de contramoer 2 met de bijgeleverde steeksleutel weer vast tegen
de ommanteling van het toestel.
,Alle 4 de contramoeren moeten
^ Draai de contramoer 2 met de bijgeleverde steeksleutel los. Daartoe
draait u kloksgewijs.
^ Draai de contramoer 2 samen met
het voetje 1 uit.
66
vast tegen de ommanteling zitten.
Controleer ook die voetjes welke u
niet hoefde uit te draaien toen u het
toestel waterpas zette. Anders bestaat het risico dat het toestel verschuift.
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
– Er is een inbouwset* noodzakelijk.
Het deksel van de machine dient u te
vervangen door de afdekplaat uit de
inbouwset*. Deze plaat is er absoluut
nodig met het oog op de elektrische
veiligheid.
Hou hiermee rekening:
fro
Laat de inbouwset* en de tussenset*
door een vakman monteren.
d
de
oa
Inbouwen onder een doorlopend
werkblad
– Bij 90/91 cm hoge werkbladen is er
een sokkel* vereist.
– De watertoevoer en -afvoer alsook de
elektrische aansluiting dienen in de
omgeving van het toestel te worden
geïnstalleerd en toegankelijk te zijn.
Bij de inbouwset is een montagehandleiding gevoegd.
Was- en droogzuil
U kan deze wasautomaat met een
Miele-droogautomaat tot een was- en
droogzuil combineren. Daartoe is er
een tussenset* (WTV) vereist.
a De veilige afstand tot de wand bedraagt minstens 2 cm.
b Hoogte van de was- en droogzuil
met een tussenset met werkblad:
ca. 169 cm
zonder werkblad: ca. 170 cm
Al de onderdelen met een * zijn bij uw
Miele-handelaar en in de Technische
Dienst van Miele verkrijgbaar.
67
Dit werkt als een automatische waterkraan. Het zit in het bakje van de
toevoerslang.
– Bescherming tegen het springen van
het beveiligingsventiel
De springdruk van het kraanlichaam
ligt tussen de 7.000 kPa en de
10.000 kPa.
– Beschermend omhulsel van toevoerslang
Lekt er water uit de toevoerslang?
Dan wordt dat door het beschermende omhulsel dat de toevoerslang als
een "tweede huid" omgeeft, naar de
bodemschaal afgevoerd. De vlotterschakelaar sluit het beveiligingsventiel. Er wordt dus geen water meer
toegevoerd. Het water in de kuip
wordt weggepompt.
68
e
.b
– Bijkomend elektrisch beveiligingsventiel
– De overloopbeveiliging
re
1) Aan de toevoerslang
or
nb
de
an
.v
w
3) aan de afvoerslang
w
2) in en aan het toestel
Water dat uit de wasautomaat lekt,
wordt in de bodemschaal opgevangen. De vlotter-schakelaar sluit de
watertoevoerventielen. Er wordt dus
geen water meer toegevoerd. Het
water in de kuip wordt weggepompt.
w
1) aan de toevoerslang
– De bodemschaal
m
De lekbeveiliging gebeurt in hoofdzaak
op 3 punten:
2) In en aan het toestel
fro
Dit systeem biedt een veelomvattende
beveiliging tegen waterschade door de
wasautomaat.
d
de
oa
Het Miele-lekbeveiligingssysteem
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
Deze verhindert dat de wasautomaat
overloopt wegens ongecontroleerde
watertoevoer. Zo het water boven
een bepaald niveau stijgt, wordt de
afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd weggepompt.
3) Aan de afvoerslang
Deze slang is beveiligd door een
ventilatiesysteem. Dit verhindert dat
de wasautomaat wordt leeggezogen.
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
De dynamische druk dient minstens 100
kPa te bedragen. Die mag de 1.000 kPa
evenwel niet overschrijden. Ligt de druk
hoger dan 1.000 kPa, laat dan een drukreduceerventiel installeren.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voor de aansluiting is een waterkraan
vereist met 3/4"-schroefkoppeling. Is die
niet voorhanden, laat uw wasautomaat
dan enkel door een erkend installateur
op de drinkwaterleiding aansluiten.
,De schroefkoppeling staat onder
e
.b
re
,In de lekbeveiligingskraan zitten
elektrische onderdelen. Monteer de
kraan dus nooit vlakbij badkuipen,
douches of andere plaatsen waar
gespat wordt. Maak in dergelijke gevallen gebruik van een toevoerslang,
omhuld met een metalen weefsel,
als verlenging van de waterleiding.
Dergelijke slangen zijn bij uw Miele-handelaar en in de Technische
Dienst van Miele verkrijgbaar.
d
de
oa
Watertoevoer
waterleidingdruk. Door de waterkraan zachtjes open te draaien kan
u nagaan of de aansluiting niet lekt.
Zie eventueel eens de positie van de
dichting en de schroefkoppeling na.
Uw wasautomaat is niet geschikt
voor aansluiting op warm water.
Onderhoud
Nooit in vloeistof onderdompelen!
Gebruik ter vervanging enkel het Mielewaterproof-systeem.
Ter bescherming van het watertoevoerventiel mag u nooit het zeefje in
de dopmoer van het beveiligingsventiel verwijderen.
Toebehoren om de slang te verlengen
Het beschermend omhulsel nooit beschadigen noch knikken.
Deze wasautomaat mag u zonder terugstroombeveiliging aansluiten op de
drinkwaterleiding.
Mits toeslag is er een 1,5 m lange
slang, omhuld met metalen weefsel, bij
uw Miele-handelaar en in de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.
Deze slang weerstaat een springdruk
van 1.400 kPa. U kan die gebruiken als
soepele verlenging van de waterleiding.
69
4. Via een afvoeropening in de vloer laten leeglopen.
m
fro
Let wel op het volgende:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het water wordt via een ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte van
1 m weggepompt.
Opdat de afvoer vlot verloopt, mag de
afvoerslang in geen geval knikken vertonen.
Het bochtstuk aan het uiteinde van de
afvoerslang kan u in de gewenste richting draaien. U kan het ook van de afvoerslang aftrekken.
d
de
oa
Waterafvoer
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
Zo nodig kan u de afvoerslang tot 5 m
verlengen. Het vereiste toebehoren
vindt u bij uw Miele-handelaar of bij de
Technische Dienst van Miele.
Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 m
(de maximale hoogte is 1,8 m) is bij de
Miele-vakhandel of de
Miele-klantenservice een vervangende
afvoerpomp verkrijgbaar.
a Aanpasstuk
De afvoerslang kan u zo plaatsen:
^ Plaats het aanpasstuk a met de
wartelmoer voor de wasbak b op de
wasbaksifon.
1. In een spoelbak of gootsteen hangen:
Let wel op het volgende:
– Maak de slang vast opdat ze niet
wegglijdt!
– Zo het water in een spoelbak wordt
afgevoerd, dient het vlot genoeg te
kunnen wegvloeien. Anders bestaat
het risico dat het overloopt of dat een
deel van het weggepompte water in
de machine wordt teruggezogen.
2. Aansluiten op een kunststof afvoerbuis met een rubberen mof; er is niet
per se een sifon vereist.
3. Aansluiten op een wasbak met een
kunststof nippel.
70
b Wartelmoer voor de wasbak
c Slangklem
d Afvoerslang van de droogautomaat
^ Steek het einde van de slang d op
het aanpasstuk a.
^ Draai de slangklem c vlak achter de
wartelmoer voor de wasbak met een
schroevendraaier vast.
nl
ow
D
Opstellen en aansluiten
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bij gebruik van een stopcontact, rekening houden met het volgende:
De Euro-stekker moet steeds bereikbaar zijn teneinde het toestel te kunnen
uitschakelen.
Indien de installatie van de wasautomaat middels een directe aansluiting
wordt uitgevoerd, moet de
kleurencodering worden
gerespecteerd.
fro
Dit Miele-toestel is voorzien voor aansluiting op eenfasige stroom 230 V,
50 Hz. Het is uitgerust met een stekker
en een kabel.
d
de
oa
Elektrische aansluiting
De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met aarding.
Wij geven u de raad uw toestel in geen
geval aan te sluiten op verlengsnoeren
of aftakcontactdozen. Er is dan eventueel risico van brand.
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA voor het toestel te schakelen.
Gegevens omtrent de aansluitwaarde
en de vereiste zekeringen vindt u op
het typeplaatje. Vergelijk ze zorgvuldig
met die van uw elektrische installatie.
71
nl
ow
D
Verbruiksgegevens
d
de
oa
Belading
water
Programmaduur
m
Stroomverbruik
fro
w
Restvochtigheid
in kWh
in liter
90°C
8,0 kg
2,30
55
2 uur 29 min.
50%
60°C
8,0 kg
1,52
55
1 uur 59 min.
50%
60°C
4,0 kg
1,15
47
1 uur 59 min.
50%
r*
8,0 kg
0,94
55
2 uur 59 min.
44%
r*
4,0 kg
0,94
47
2 uur 59 min.
44%
40°C
8,0 kg
0,96
72
2 uur 29 min.
44%
40°C
4,0 kg
0,83
47
2 uur 29 min.
44%
s
8,0 kg
0,80
55
2 uur 59 min.
44%
4,0 kg
0,66
47
2 uur 59 min.
44%
40°C
3,5 kg
0,56
50
1 uur 52 min.
30%
Fijne was
30°C
2,0 kg
0,38
69
59 min.
–
Wol /
30°C
2,0 kg
0,23
39
39 min.
–
Hygiëne
60°C
7,0 kg
1,70
80
2 uur 35 min.
–
Express 20
40°C
3,5 kg
0,32
30
20 min.
–
1,0 kg
0,20
16 min.
–
Opfrissen
Automatic extra
40°C
5,0 kg
0,52
62
1 uur 27 min.
–
Overhemden
60°C
2,0 kg
0,95
59
1 uur 11 min.
–
Jeans
40°C
3,0 kg
0,50
52
1 uur 10 min.
–
Donker wasgoed
40°C
3,0 kg
0,58
55
1 uur 15 min.
–
2,0 kg
0,23
–
16 min.
–
1 uur 07 min.
–
Stomen
Sportkleding
40°C
3,0 kg
0,50
40
Sportschoenen
30°C
1,5 kg
0,35
35
57 min.
–
Outdoor
40°C
2,5 kg
0,45
55
1 uur 02 min.
–
Impregneren
40°C
2,5 kg
0,35
12
39 min.
–
Hoofdkussens
60°C
1,0 kg
0,90
44
1 uur 17 min.
–
Nieuw textiel
30°C
3,0 kg
0,25
42
1 uur 00 min.
–
Zijde
30°C
1,0 kg
0,25
39
36 min.
–
Hoofdkussens
60°C
1,0 kg
0,90
44
1 uur 17 min.
–
Vitrage
40°C
2,0 kg
0,45
38
53 min.
–
72
e
.b
s*
Kreukherstellend
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Katoen
Verbruiksgegevens
nl
ow
D
d
de
oa
Opmerking met het oog op vergelijkende tests:
Verbruiksgegevens
fro
m
* Testprogramma volgens EN 60456 en energielabel overeenkomstig richtlijn
1061/2010.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Deze verbruiksgegevens kunnen afwijkingen vertonen. Ze hangen namelijk af
van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van het aangevoerde water, de omgevingstemperatuur, de soort en hoeveelheid wasgoed, de schommelingen in de netspanning en de gekozen bijkomende functies.
e
.b
re
73
nl
ow
D
Technische gegevens
d
de
oa
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
615 mm
Diepte bij geopende deur
993 mm
Hoogte voor onderbouw
820 mm
Breedte voor onderbouw
600 mm
Diepte voor onderbouw
600 mm
Gewicht
98 kg
Capaciteit
8 kg droog wasgoed
Aansluitspanning
zie typeplaatje
Aansluitwaarde
zie typeplaatje
Zekering
zie typeplaatje
Verbruiksgegevens
zie rubriek "Verbruiksgegevens"
Minimale waterdruk
100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk
1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang
1,60 m
Lengte van de waterafvoerslang
1,50 m
Lengte van het aansluitsnoer
1,60 m
Maximale wegpomphoogte
1,00 m
Maximale wegpomplengte
5,00 m
Led-lichtgevende dioden
Klasse 1
Keurmerk
zie typeplaatje
Energieverbruik - uitgeschakeld
0,1 W
Energieverbruik na kreukbeveiligingsfase
2,5 W
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
74
fro
Hoogte
nl
ow
D
Het vlaggetje achter het woord Taal
dient als hulpmiddel. Het komt van pas
als er een taal ingesteld is die u niet
begrijpt.
De ingestelde taal wordt met een vinkje
L aangeduid.
Dagtijd
^ Bevestig de gemarkeerde waarde Instellingen ! met de toets OK.
U kunt kiezen of de dagtijd in het 24- of
12-urenstelsel wordt weergegeven. Bovendien kan de huidige kloktijd worden
ingesteld.
Instellingen kiezen
Dagtijdweergave
^ Druk op de toetsen X of Y om de
tekst te verschuiven tot de gewenste
instelling is gemarkeerd en kies deze
met de toets OK.
^ Met de toets X of Y kiest u het gewenste tijdformaat en bevestigt u dit
met de toetsOK.
Donker wasgoed
,
e
.b
re
;
Via het submenu Taal kunt u de taal op
de display veranderen.
or
nb
de
an
.v
w
Instellingen !
w
Overige programma's
w
^ Draai de programmakiezer op Andere programma's/Instellingen 4,
en op de display verschijnt:
De display kan de informatie in verschillende talen tonen.
m
^ Schakel de wasautomaat in.
fro
Het menu Instellingen openen
d
de
oa
Taal !
Met deze instellingen kunt u de elektronica van uw droogautomaat aan
uw specifieke wensen aanpassen.
Deze instellingen kunt u om het even
wanneer wijzigen.
Menu Instellingen
Stel de dagtijd in.
Menu Instellingen verlaten
^ Kies opnieuw # of wacht ca. 15 seconden, dan wisselt de display automatisch in de programmakeuze.
^ Kies het submenu Kloktijd instellen
en stel deze met behulp van de toetsen X of Y in en bevestig de kloktijd
met de toets OK.
75
Als u speciale eisen stelt aan de voorwas, kunt u deze basistijd van 25 minuten verlengen.
De ingestelde optie wordt met een
vinkje L aangeduid.
76
U dient de afkoelfunctie te activeren:
– Als u de waterafvoerslang in een
wasbak of gootsteen hangt, voorkomt u dat iemand zich aan het hete
waswater verbrandt.
– In gebouwen met afvoerbuizen die
niet voldoen aan de norm DIN 1986.
De afkoelfunctie is uitgeschakeld wanneer het toestel wordt geleverd.
De ingestelde optie wordt met een
vinkje L aangeduid.
e
.b
In de fabriek werd een voorwastijd van
25 minuten ingesteld.
De afkoelfunctie treedt in werking als u
een temperatuur van 95 °C of 75 °C
hebt ingesteld.
re
De voorwas voor het programma Witte / Bonte was kan worden verlengd
met 6, 9 of 12 minuten.
or
nb
de
an
.v
w
Verlenging voorwastijd W/B
w
De ingestelde optie wordt met een
vinkje L aangeduid.
w
De behoedzame modus is uitgeschakeld wanneer de wasautomaat wordt
geleverd.
Op het einde van de hoofdwas loopt
er extra water in de trommel om het
waswater af te koelen.
m
De behoedzame modus kan voor de
programma’s Witte / Bonte was en
Kreukherstellend worden geactiveerd.
Afkoeling van het waswater
fro
Als de behoedzame modus geactiveerd is, worden de trommelbewegingen beperkt. Zo kunt u lichtjes vuil
wasgoed behoedzaam wassen.
d
de
oa
Behoedzaam wassen
nl
ow
D
Menu Instellingen
nl
ow
D
Menu Instellingen
d
de
oa
Code
fro
Ter bevestiging verschijnt het volgende
op het display:
Code geactiveerd
or
nb
de
an
.v
w
Na het uitschakelen kan de wasautomaat enkel nog worden gebruikt door
een code in te voeren.
e
.b
re
Code
w
Pincode activeren
0
w
Als de pincode geactiveerd is, dient u
na het inschakelen een pincode in te
voeren. Pas dan kunt u het toestel bedienen.
m
De pincode beschermt uw wasautomaat tegen ongewenst gebruik.
Wasautomaat met pincode bedienen
Na het inschakelen van uw toestel
wordt u verzocht de code in te voeren.
Activeren
Terug #
^ Druk op de toets OK.
U wordt nu verzocht een code in te
voeren. De code is 125 en kan niet worden veranderd.
^ Voer de code in zoals beschreven en
bevestig.
De wasautomaat kan nu zoals gebruikelijk worden bediend.
Pincode deactiveren
De code invoeren
Code
Ga te werk zoals beschreven voor het
activeren van de pincode.
0 0 0
^ Met de toets Y of X kunt u het eerste
cijfer invoeren en bevestig met de
toets OK. Nu kunt u het tweede cijfer
invoeren.
^ Herhaal de procedure tot u drie cijfers hebt ingevoerd en bevestig het
laatste cijfers met de toetsOK.
77
Geluidssignaal
fro
Elke druk op een toets wordt met een
akoestisch signaal bevestigd.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U kunt kiezen of de temperatuur in
°C/Celsius of °F/Fahrenheit weergegeven wordt.
d
de
oa
Temperatuureenheid
nl
ow
D
Menu Instellingen
Het bevestigingssignaal is uitgeschakeld wanneer het toestel wordt geleverd.
Zoemer
De ingestelde optie wordt met een
vinkje L aangeduid.
U kunt kiezen tussen twee volumes of
de zoemer uitschakelen:
Uit
(zoals apparaat is geleverd)
Lichtsterkte
e
.b
Als de zoemer geactiveerd is, weerklinkt er een signaal op het einde van
het programma of tijdens de spoelstop.
re
De ingestelde optie voor de temperatuurweergave wordt met een haakje L
aangeduid.
De lichtsterkte van het display kunt u
in 10 stappen regelen.
Het toestel wordt u geleverd in stand 5.
De lichtsterkte wordt meteen na de keuze van een stand aangepast.
Contrast
De zoemer is uitgeschakeld.
Normaal
Op het einde van het programma en
tijdens de spoelstop weerklinkt de zoemer met het volume normaal.
Harder
Op het einde van het programma en
tijdens de spoelstop weerklinkt de zoemer met het volume harder.
Het ingestelde volume wordt met een
vinkje L aangeduid.
78
Het contrast van het display kunt u in
10 stappen aanpassen.
Het toestel wordt u geleverd in stand 5.
Het contrast wordt meteen na de keuze
van een stand aangepast.
nl
ow
D
Als u dat wasprogramma opnieuw
kiest, geeft het display de opgeslagen
componenten weer.
e
.b
Aan
re
Ook kunt u kiezen of de display donker
wordt of zichtbaar blijft tijdens de uitvoering van het programma.
or
nb
de
an
.v
w
Door een toets te bedienen, wordt het
display weer ingeschakeld.
w
– 10 minuten na het einde van het programma.
w
– als u 10 minuten na het inschakelen
van het toestel geen programma
kiest;
Kiest u bij een programma een extra
functie of verandert u de voorgestelde temperatuur of het voorgestelde centrifugeertoerental, dan
slaat de wasautomaat deze instellingen bij de start van het programma
op.
m
In het algemeen wordt het display donker in de volgende gevallen:
Memory
fro
Om energie te besparen, wordt de
display donker en gaat het controlelampje van de toets Start/Stop langzaam knipperen.
d
de
oa
Display in stand-by
Menu Instellingen
De memory-functie werd in de fabriek
niet ingeschakeld.
Kreukbeveiliging
De kreukbeveiligingsfunctie beperkt
de kreukvorming na afloop van het
programma.
De standy-by functie is ingeschakeld.
De display dooft 10 minuten na de start
van het programma.
De trommel blijft na afloop van het programma nog 30 minuten draaien. De
wasautomaat kan op elk willekeurig moment worden geopend.
Niet in programmaverl.
Aan
(zoals apparaat is geleverd)
(zoals apparaat is geleverd)
De stand-by functie is uitgeschakeld.
De display blijft zichtbaar tijdens het
programmaverloop.
De kreukbeveiligingsfunctie is ingeschakeld.
Uit
De kreukbeveiligingsfunctie is uitgeschakeld.
79
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
CareCollection
fro
Miele's speciale wasmiddelen
m
w
Miele wasmiddel voor outdoor kleding
Met Miele's wasmiddel voor outdoor
kleding kunt u uw waterafstotende
outdoorkleren erg behoedzaam en
grondig reinigen en verzorgen.
Miele wasmiddel voor sportkleding
Met Miele's wasmiddel voor
sportkleding kunt u uw sportkleren en
wasgoed van microvezelweefsel erg
behoedzaam reinigen. Uw was ruikt
snel weer heerlijk fris en onaangename
geurtjes maken geen schijn van kans
meer.
Miele wasmiddel voor dons
Alle producten zijn ook verkrijgbaar via
de Dienst wisselstukken van Miele.
Dit speciale wasmiddel op basis van
milde tensiden en natuurlijke
hulpstoffen zorgt voor lossere
donsveertjes en zorgt er op die manier
voor dat de natuurlijke elasticiteit van
het dons behouden blijft.
Miele impregneermiddel
Miele's impregneermiddel omsluit de
vezels van de stof en maakt deze
water-, wind- en vuilafstotend zonder
dat het het oppervlak van het textiel
verstopt. Daardoor kan de stof blijven
ademen en blijft de stof elastisch.
80
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Maak hieronder kennis met Miele's
CareCollection en Miele's
verzorgingsproducten. U kunt deze producten en een grote verscheidenheid aan andere interessante producten via het internet bestellen.
d
de
oa
Miele staat voor perfecte verzorging
van uw wasgoed. De wasautomaten
van Miele beschikken over een brede
waaier aan speciale programma's,
waarvan het verloop telkens optimaal is
afgestemd op het soort wasgoed in
kwestie. Miele heeft bovendien eigen
speciale wasmiddelen (CareCollection)
en verzorgingsmiddelen ontwikkeld, zodat u op een unieke manier uw wasgoed behoedzaam kunt reinigen en
verzorgen.
nl
ow
D
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Miele wasmiddel Delicaat voor wol en
zijde is ideaal om uw delicate wasgoed
erg behoedzaam te reinigen en te verzorgen. Dankzij zijn speciale formule
zorgt het al voor een uitstekende reiniging vanaf een temperatuur van 20 °C
en beschermt het de kleuren van uw fijn
wasgoed.
Miele wasverzachter
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
UltraColor, Miele's kleurwasmiddel, is
ideaal voor het reinigen van gekleurd
en zwart wasgoed. Dankzij zijn speciale
samenstelling zorgt het ervoor dat vlekken al op lage temperaturen effectief
worden verwijderd en voorkomt het dat
uw lievelingskleuren verbleken of verkleuren.
m
Miele wasmiddel UltraColor
Miele wasmiddel Delicaat voor wol en
zijde
fro
Miele's waspoeder UltraWhite is ideaal
voor zowel wit en licht wasgoed als
voor gekleurd wasgoed dat erg vuil is.
d
de
oa
Miele waspoeder UltraWhite
Miele's wasverzachter laat uw wasgoed
lekker fris en natuurlijk ruiken. Bovendien werkt de wasverzachter
antistatisch als het wasgoed elektrisch
wordt gedroogd en maakt het product
uw was heerlijk zacht.
81
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
82
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
83
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wijzigingen voorbehouden/4312
M.-Nr. 09 462 280 / 00
Download PDF

advertising