DirekTronik | Wireless Pocket USB | produktion av pulver

För produktionschefer, konstruktörer och inköpare
Nr 1 Q 2014 Q Årgång 29
Produkt Aktuellt
en del av
Nordicsuppliers.se
Sök
produkter
i
ProduktG
uiden
sid 35 elle
r på
produktak
QStrukton Rail bygger spåren åt Citybanan
tuellt.se
QM-Steel minskar tillverkningskostnader
QSjöfarten bränsleåtervinner
QSyntaktiskt skum i undervattensfarkost
QIsolerande mineralull ger besparingsvinster
QM.A.X-mässan lockar stora aktörer
Balluff
B
Ba
lllluf
uff
ff
B&R Automation AB
Saab
sid 24
sid 28
sid 28
ifm electronic
sid 32
Processtyrning ökar
produktion
av pulver
Vi har lösningarna på
dina M2M utmaningar.
onix
L a n t r e r ve r
tS
xPrin
ån
Pris fr *
onix
L a nt r DS
UDS/E
ån
Pris fr *
895:-
1 6 95
Utskrifter från din Android-baserade
telefon, surfplatta eller iPhone, iPad.
:-
Ethernet på två-tråd
Remote Access Seriell Data
Återanvänd gammal kopparkabel. Anslut VDSLExtenders och få 88Mb/s via telefontråd.
Med Lantronix UDS/EDS-Servers har du full
seriell anslutning över IP-nätverk.
Internet via 3G
Sierra Wireless - LTE Router
Antenner
Digi routrar ger dig full LAN-access över 3G,
HSUPA+/LTE och CDMA.
Sierra Wireless lanserar sin första router för
LTE-bandet i Europa, det är en Penta-band
router med teoretisk nedladdning på
100Mbps och uppladdning 50Mbps.
Välj mellan 300 olika antenner, WiFi, Tetra,
VHF/UHF, GSM/GPS eller BlueTooth.
Stödjer över 1000 skrivare. Med xPrintServer
kan du skriva ut direkt från din telefon eller
surfplatta. Fyra versioner finns.
r
o u t ra
Digi R 4G/LTE
d
e
nu m
ån
Pris fr :-*
3 295
Temperaturområde -20 to +60°C
9 till 36 VDC spänning, 3 års garanti.
nix
Xy tro ler
modu
ån
Pris fr *
1 395
ve
ier wa
Pr e m C
X
ån
Pris fr :-*
2 95 0
:-
Access Points och Brandväggar
Mät temperaturen över Internet
Styr, mät och analysera över 3G
Ruggade Access Points och industriella brandväggar från ADS-Tec. Produkterna är IP 65
klassade i DIN Rail utförande När du vill att
det skall fungera.
Xytronix har olika web-baserade moduler för
temperaturmätning, relästyrning, analoga och
digitala I/O.
Med Premierwave XC har du seriell-, analog-,
digital- samt relästyrning över 3G.
Prova själv på: http://temp.mbg.se
MBG Elektronik verkar som distributör på den Svenska marknaden för M2M produkter.
Vi säljer och supportar våra leverantörers produkter genom i huvudsak ett antal utvalda
återförsäljare. Vill du veta mera kring våra lösningar så är du välkommen kontakta oss.
Vi utför gärna POC, Proof Of Concept innebärande du kan testa av produkterna i din egen miljö.
*alla priser anges exkl. moms
Uppåtgående trend under 2014
Flera branscher tror på ökad efterfrågan under innevarande år. Det gäller
såväl transport-, fordon- som maskinindustrin. Andra branscher är inte lika
optimistiska. Det gäller bland annat elektronik- och instrumentindustrin.
Men det ena brukar gynna det andra och mycket händer på marknaden
vilket vårt redaktionella innehåll återspeglar.
Trevlig läsning!
Aktuellt
Stefan Karlebo
Nr 1-14
Innehåll
Kraftdistribution
Nya BreakerVisu minskar programmeringskrav ................. 4
6
Byggindustri
Strukton Rail bygger spåren åt Citybanan .......................... 6
32
Processindustri
Mjukvara ökar produktiviteten i vasslepulverfabrik ........... 8
M-Steel minskar kundernas tillverkningskostnader ......... 10
Kemi & lab
Syntaktiskt skum i undervattensfarkost ........................... 12
10
Verkstadsindustri
Sjöfarten bränsleåtervinner............................................... 14
Ny pivotstyrd asfaltvält med mjuk styrning ..................... 16
16
Ny isolerande mineralull ger besparingsvinster ............... 18
M.A.X-mässan lockar branschens stora aktörer ............... 21
12
IndustriNytt
14
Robust RFID-databärare med extra stort minne.............. 24
Mer utrymme i kopplingsskåpet ...................................... 32
LeverantörsGuiden
Företagsregister ................................................................ 34
8
ProduktGuiden
Produktregister ................................................................. 35
UTGES AV Ipsnode AB
Luntmakargatan 34, 111 37 STOCKHOLM
Tel: 08-412 00 600
E-post: info@produktaktuellt.se
Internet: www.produktaktuellt.se
PROJEKTLEDARE Ann-Lousie Sidkvist, 08-412 00 613
ANNONSBOKNING Ann-Lousie Sidkvist, ann-louise.sidkvist@produktaktuellt.se
ANNONSMATERIAL Ann-Lousie Sidkvist, ann-louise.sidkvist@produktaktuellt.se
VD Lars Save
REDAKTÖR Stefan Karlebo, press@produktaktuellt.se
GRAFISK FORM & PRODUKTION Malin Wikegård
TRYCK Elanders Sverige AB, Falköping
ISSN 1653-2341
www.produktaktuellt.se
DISTRIBUTIONSANSVARIG Johanna Gistvik, johanna.gistvik@produktaktuellt.se
KOSTNADSFRI PRENUMERATION info@produktaktuellt.se
Åsikter framförda i denna tidning delas inte nödvändigtvis av redaktionen.
3
Kraftdistribution
Med den nya kombinationen av BreakerVisu-programvara och
display så erbjuder Eaton en kostnadseffektiv och färdig lösning
för modern kraftdistribution. BreakerVisu-systemet kan visualisera
data för upp till 48 brytare och mätinstrument på en färgskärm
och även lagra samma data i loggfiler. Paketlösningen består av en
7- eller 3,5-tums färgskärm med förinstallerad visualiserings- och
loggningsprogramvara. Detta eliminerar behovet av programmering
under installationen, och separata display-enheter för enskilda
switchar behövs inte längre.
Som ett självkonfigurerande
plugg- och arbetssystem minskar BreakerVisu den insats som krävs för installation och
driftsättning till ett minimum. Den innehåller
också nya funktioner: BreakerVisu indikerar
slitaget på huvudkontakter hos nzm-brytare
och kan även fungera som en gateway för
överföring av centrala data till en ledningscentral och för första gången ansluta tredjepartssystem via Modbus rtu-kommunikation.
Överför centralt
Nya BreakerVisu
minskar installationsoch programmeringskrav
I den nya versionen kan BreakerVisu överföra anläggningsdata centralt via gatewayfunktionen med Modbus tcp till ett styrsystem
på högre nivå. Tredjepartsenheter integreras
via Modbus rtu genom att importera deras
register via en konfigurationsfil till visualiserings- och loggningssystemet. BreakerVisu
hjälper till att skaffa data från effektbrytare,
såsom elströmmar, switchstatus och lastvarningar snabbt och tydligt, samt visa den
här informationen dynamiskt på en http-sida.
Multi-Breaker-displayen gör det möjligt för
användaren att visa all driftdata tydligt. Förutom den lokala displayen är det även möjligt med fjärråtkomst via Ethernet tcp/ip. Alla
händelser loggas automatiskt i en fil av systemet. Dessutom är mjukvaran också självkonfigurerande. Det innebär att de anslutna enheterna upptäcks automatiskt och händelse- och
energiloggning tidsstämplas alltid. En vanlig
pc med Office-verktyg är allt som krävs för
utvärdering av data.
Automatisk avläsning
BreakerVisu-systemet möjliggör också en
automatisk avläsning av diagnosdata för
nzm3-mc och nzm4-mc kompakta brytare i
xEffect-serien. Med sina integrerade mät- och
övervakningsfunktioner har dessa nu möjlighet att mäta och överföra ström-och spänningsvärden för varje fas med motsvarande
effekt-och energivärden. Den integrerade mätfunktionen sparar utrymme och installationsarbete jämfört med konventionella system.
Kommunikation genomförs via gränssnittsmoduler för Modbus rtu eller Smartwire-dt.
Ny mättransducer
BreakerVisu som en komplett lösning
– visualiserings- och loggningssystemet
kombinerar mjukvara och display.
4
Utöver det ovan sagda gör BreakerVisu, tillsammans med xmc mät- och kommunikationsmoduler, det möjligt för befintliga
anläggningar att mycket enkelt utrustas för
modern energimätning och utvärdering. nzmxmc-tc-mb mättransducermodul från Eaton
är en ny modul i xmc-serien som är idealisk
för eftermontering. tc-modulen (tc står för
transducer) möjliggör användning av befintliga strömtransformatorer, spänningsuttag och
ledningar på en maskin eller anläggning. Q
www.produktaktuellt.se
LAN (Lokalt nätverk) `
WAN (Lan till Lan) `
Industriellt/Ruggat `
Alltid på Direktronik!
Kommunikation `
SFP/GBIC/XFP/CWDM `
CCTV/Övervakning `
KVM-switchar/
Extenders `
Multimedia/
Audio Visual `
Fastighetsnät Koppar `
Personlig
service
Fri rådgivning
och support
360° genuin
omtanke
Fastighetsnät Fiber `
Dataskåp `
Strömförsörjning `
Test/Analys `
Monitor/
tangentbordsarmar `
Kablage `
Kabel/Verktyg `
Adaptrar/
Kontaktdon/Kåpor `
Övriga Produkter `
Direktroniks
genuina SFP:er
Den unika
TP-kabeln!
Med våra SFP’er så inkluderas även Direktroniks
fria teknisk support med rådgivning och personlig
service - vilket innebär att du får en genuin omtanke hela vägen från beställning till installation.
Vi hjälper dig att finna fram till ett mer prisvärt
alternativ i djungeln av alla tusentals befintliga
olika SFP’er. De flesta med leverans
samma dag direkt från vårt
lager i Nynäshamn.
Best.nr: 33-0828
(exempel)
t FOCBSUNJOJNBMLSBGUCFIÚWTGÚSBUUMPTTB
kontakten från ”uttaget”.
t LBCFMOLBOESBTJUSÌOHBVUSZNNFOVUBO
att haken går sönder
t LSVMMBSTJHJOUF
t GÊSHFSJMBHFSoGSÌONUJMMN
Best.nr: 05-8700 (exempel)
Kärnlinjerande
fibersvets – Nu kan
alla svetsa fiber!
12 dual speed SFP
mediakonverterare
på 1U
Nu är det enklare än någonsin att svetsa sin
egen fiber. Och billigare. Den senaste tekniken
med automatisk kärnlinjering gör svetsjobbet
helt automatiserat och
därmed möjligt för vem
som helst. Det som
tidigare krävde certifieringar, kurser och en
massa träning klarar
du nu själv efter 5–10
minuters laborerande.
Best.nr: 09-0100
Hög portdensitet och full frihet med dual
speed SFP ger fiber-till-koppar-konvertering exakt
anpassningsbar efter lokala förutsättningar.
Dessutom lätt att förändra bara genom att byta
SFP. Enheten har dubbla redundanta nätaggregat, ett 230V och ett för -48VDC som bägge är
utbytbara i drift. Best.nr: 33-0381
Vi skickar
samma dag!
Gäller order lagd
innan kl.15 och
artiklar i lager
tel. 08-52 400 700 www.direktronik.se
PART OF LAGERCRANTZ GROUP
Byggindustri
Strukton Rail AB har fått uppdraget att bygga hela
spårsträckningen med tillhörande teknik inom projektet
Citybanan i Stockholm. Beställningen kommer från
Trafikverket och är värd 207 miljoner kronor.
Strukton Rail
bygger spåren
åt Citybanan
6
www.produktaktuellt.se
Strukton Rail ansvarar för spårbygget
vid Citybanan. Bilden visar företagets
arbete med byte av spår på sträckan
mellan Nyköping och Jönåker.
Strukton Rail ansvarar för underhållet av ett flertal spårsträckor i
Sverige. Detaljbild av spårbyte. När
ett helt järnvägsspår ska bytas ut
och rustas upp från grunden är det
en flera hundra meter lång spårgående maskin som utför arbetet.
ingår att
bygga en sex kilometer lång dubbelspårig
bana genom centrala Stockholm, mellan
stationerna Tomteboda och Stockholms
Södra. I anslutning till den nya stationen
Stockholm City breddas banan till fyrdubbla
spår för att möta det ökade trafiktrycket.
Installation av el, kontaktledning, signal- och
telesystem ingår också i Struktons uppdrag,
samt att förse hela sträckan med brandlarm.
igång under de närmaste veckorna och vid
årsskiftet 2016/2017 ska hela spårbygget vara
klart.
Strukton Rail, som ägs av Oranjewoud n.
v., har avtal om förvärv av Balfour Beatty Rail Skandinavien. I förvärvet ingår all
Balfour Beatty Rail Skandinaviens pågående
järnvägsverksamhet i Sverige och Danmark.
Strukton Rail kommer att driva all verksamhet vidare under namnet Strukton Rail.
Jättesatsning
Lång erfarenhet
− Det är en jättesatsning som berör många
och den nya banan kommer att bli ett
lyft för alla Stockholmsresenärer. För oss
är projektet också intressant eftersom vi
använder nya arbetsmetoder och kommer
att ha ett brett samarbete med andra aktörer,
säger Johnny Berg, regionchef för Strukton
Rails projektverksamhet.
En del av Struktons arbeten kommer att
utföras i sänktunneln under Riddarfjärden,
där järnvägsspår och växlar ska gjutas på
plats. Förberedelser och planering sätter
Strukton Rail är verksamma i Sverige sedan
drygt tio år och har lång erfarenhet av
underhåll, förnyelsearbeten och byggnation
av järnvägssystem i Sverige och Danmark.
Med förvärvet av Balfour Beatty Rail Skandinavien stärker bolaget sin geografiska närvaro på den nationella järnvägsmarknaden
i Sverige och Danmark. Strukton Rails
största kunder på den skandinaviska marknaden är Trafikverket och Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting i Sverige,
samt danska Banedanmark.
I Struktons uppdrag
www.produktaktuellt.se
Ett underhållande samarbete
Bland de större projekt som genomförs av
Strukton Rail i Sverige och Danmark just
nu märks bygget av Citybanan i Stockholm,
samt Cityringen i Köpenhamn. Strukton
Rail ansvarar också för underhållet av ett
flertal spårsträckor i Sverige. Balfour Beatty
Rail Skandinavien är delaktiga i installationen av etcs-teknik i de östra och västra
sträckningarna av Danmarks Fjernbanesystem. 2011 ingick Strukton Rail och Balfour Beatty Rail Skandinavien ett joint
venture för underhållet av Stambanan genom övre Norrland. – Strukton Rail och Balfour Beatty Rail
Skandinavien har länge varit aktiva på samma
skandinaviska marknad. Vi delar kunskap och
expertis men kompletterar också varandra på
vissa teknikområden. Under gemensam flagg
kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett
starkt och brett tjänsteutbud, med målet att
vara en av de främsta aktörerna på järnvägsmarknaden i båda länderna, säger Robert
Röder, vd Strukton Rail AB. Q
7
Mjukvara ökar
produktiviteten
Bild: Neste Jacobs
Processindustri
i Valios vasslepulverfabrik
En av Finlands största produktionsanläggningar för vasslepulver
ökade nyligen sin produktion med mer än tio procent utan att
ha investerat i nya maskiner eller använt mer energi i processen.
Produktionsanläggningen kunde åstadkomma detta enbart
genom att implementera Neste Jacobs NAPCON Suites tillämpningar för avancerad processtyrning (APC) för att optimera produktionsprocessens kritiska och energiintensiva avslutningssteg.
Vassla är en biprodukt vid
ostproduktion. Eftersom den har högt
näringsvärde ökar dess användning som
näringstillskott eller ingrediens i livsmedel över hela världen. Att producera vasslepulver är dock en komplex och
energiintensiv process. Det är särskilt viktigt att kontrollera fuktinnehållet exakt.
– För hög vattenhalt gör vasslepulvret klibbigt, vilket kan störa eller till och
med stoppa produktionen, säger Antero
Ylitalo, produktionschef vid Valios fabrik
för vasslepulver. Om, å andra sidan, pulvret är för torrt skapas damm och det går
åt onödigt mycket energi.
Produktens fukthalt bestäms i en spraytork i produktionslinjens slutända.
– De kritiska momenten är att kunna
kontrollera spraytorkens belastning och
de varma luftströmmarna på ett optimalt
sätt, säger Ylitalo. Vi behövde hålla fukthalten hos den färdiga vasslepulverprodukten mycket nära sitt optimala värde
oavsett processförutsättningarna, och
beakta de begränsande faktorerna som
hela tiden ändrar sig.
Korsvisa beroenden
Vid produktionsanläggningen infördes
en apc-lösning bestående av två verktyg
som ingår i Neste Jacobs napcon Suite:
8
napcon Indicator, som beräknar material- och energibalansinformation och
skickar till napcon Controller, ett multivariabel-modellbaserat prognostiserande
program som är optimerat för att styra
processer med korsvisa beroenden.
Resultatet blev att apc-lösningen automatiskt styrde processen så att fabriken
kunde öka sin produktion avsevärt. Samtidigt minskades risken för driftsstopp på
grund av att påsfiltret täpps till.
– Vi övervägde flera apc-leverantörer
men blev övertygade av Neste Jacobs expertis och funktionerna i napcon Suite:s
teknologi, säger Ylitalo. Vi planerar för
närvarande att införa apc-teknik också
i andra produktionsanläggningar och
hoppas på fortsatt gott samarbete med
Neste Jacobs inom detta område.
Inga driftsstopp
Enligt Neste Jacobs verkställande
applikationsingenjör Keijo Yli-Opas, slutförde företaget Valios apc-projekt inom
bara tre månader från projektstart.
– En viktig faktor var att det inte
behövdes några driftsstopp för installation och ibruktagande av napcon Suiteprogramvaran, säger Yli-Opas. Detta är
väsentligt för kunder som strävar efter att
förbättra sina produktionsanläggningar. Q
Valios produktionsanläggning för
vasslepulver i Lapinlahti i Finland
kunde öka sin produktion med mer än
tio procent enbart genom att införa
en APC-lösning från Neste Jacobs och
utan att använda mer energi än förut.
www.produktaktuellt.se
NONCHALERAR DU BÅDE
MÄNNISKOR OCH MASKINER
DÅ KAN VI INTE HJÄLPA DIG
Öppningsbara
bälgar
Avstrykare
Lamellmatta
Profilerade avstrykare
DAMASKUS
90
Tel 08 556 505 20
DAMASKUS
Skräddarsydda bälgar till de flesta maskiner
2004
Teleskopskydd
nytt eller renovreat
Tel 08 556 505 20
DAMASKUS
74
72
Ring oss när Du får tid
Ingen startavgift !
08 556 505 20
2004
Tel 08 556 505 20
2004
2004
PAMA
Fax 08 556 505 39
DAMASKUS
70
DAMASKUS MASKINSKYDD AB
Anläggarvägen 2 SE-136 44 HANDEN Tel 08 556 505 20 Fax 08 556 505 39
info@damaskus.se
Processindustri
Bild: Stig-Göran Nilsson
Bilden visar Ovakos verksamhet i Smedjebacken.
Stål som
sparar stålar
–M-Steel minskar kundernas tillverkningskostnader
Ovako lanserade nästa generations M-Steel på Elmia-mässan i
Jönköping. M-Steel, som står för
machinability steel, är framtaget
med fokus på att förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. Optimeringen av M-Steel
och dess användning är ett led
i Ovakos satsning på kundnära
samarbete och utveckling.
Mer än 400 företag världen över
använder idag m-Steel i sin produktion. Stålets skärbarhet, det vill säga hur lätt det är att
bearbeta stålet, har stor påverkan på tillverkningskostnad och produktionstid för Ovakos
kunder. Med m-Steel kan de öka sin bearbetningstakt med upp till 30 procent och minska
produktionskostnaderna väsentligt.
– Med nästa generations m-Steel kan vi
erbjuda ett stål som framställts med hjälp
av högteknologisk teknik och som ger våra
10
kunder bästa möjliga skärbarhet, säger
Göran Nyström, direktör för marknad och
teknik på Ovako.
Matchar kunds behov
Nästa generations m-Steel kan anpassas till
en rad stålsorter och kombineras med den
mest lämpliga värmebehandlingen för att
matcha kundens behov. m-Steel levereras
som runda stänger från 25 millimeter upp
till 200 millimeter och som fyrkantsstänger
i storlekar upp till 150 millimeter.
Ovakos nya m-Steel är den första av flera
nya varumärkeslanseringar som Ovako
planerar för det kommande året. Under
de senaste två åren har Ovako gjort stora
investeringar inom forskning och utveckling,
produktion och marknad med målet att bli
Europas mest kundorienterade komponentstålbolag.
Nyinvesteringar
Ovako har beslutat att investera i en ny
stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedje-
backen. Satsningen innebär en möjlighet
att fortsätta utveckla produktkvalitet och
dimensionsområde och är ett viktigt steg
i utvecklingen av koncernens kunderbjudande.
Som ett led i Ovakos strategiska satsning på tillväxt har ett beslut tagits om att
investera i en ny stränggjutningsmaskin
i stålverket i Smedjebacken. Satsningen innebär ökat fokus på kvalitet och breddat produkterbjudande för att skapa nya marknadsmöjligheter i framför allt Europa.
Ersättas
Den befintliga stränggjutningen kommer att
ersättas under de kommande två åren. Dessutom kommer anpassningar att göras
i valsverken. Sammanlagt beräknas investeringen uppgå till cirka 15 meur.
– Den här investeringen är mycket viktig
för den framtida utvecklingen av Ovako i
Smedjebacken-Boxholm och skapar en stabil
plattform för tillväxt, säger Rickard Qvarfort,
affärsområdeschef för Bar SmeBox. Q
www.produktaktuellt.se
Kemi & lab
Scott Cassell, undervattensforskare och grundare av och
vd för Undersea Voyager Project, tillbringar merparten av
sin arbetsdag i undervattensläge. Han slutade bokföra tiden
under ytan då han nådde 13 000 timmar under 2007.
Scott Cassell tillbringar mycket av sin tid i Great White, en
undervattensfarkost som han nyligen byggt om och utrustat
med flytelement gjorda av Trelleborgs syntaktiska skum.
Syntaktiskt skum
i undervattensfarkost
— Ärligt talat känns det som att jag
precis har börjat. Jag skulle vilja tillbringa
mycket mer tid under vattnet, säger han.
Scott Cassell har vigt sitt liv åt att rädda
havet. Han samarbetar med vetenskapsmän
och forskare i kampen för att skydda havet.
Utan hav inga männsikor
– Om haven förstörs går hela mänskligheten
under. Tusentals forskare runt om i världen
blåser i visselpiporna, men få reagerar, säger
Scott Cassell.
Det brådskar. Därför har Scott Cassell
startat Undersea Voyager Project. Det ideella
projektet är grundat i den fascination han
känt för havet sedan han var barn.
– Under vattenytan ser jag hur fantastiskt
livet faktiskt är. Den världen är värd att
bevara bara för dess oerhörda skönhet, och
så mycket mera med tanke på dess viktiga
roll för vår art, säger han.
Enormt tryck
Trelleborgs syntaktiska skum, en industriledande produkt vad gäller hållfasthet-vikt-förhållandet, klarar det enorma
trycket på 11 000 meters djup. Eftersom det
väger mindre än andra skummaterial kan
farkosten ta större nyttolast, en påtaglig fördel när det är trångt om utrymme.
12
– Trelleborgs syntaktiska skum är en
produkt som har förändrat undervattenstekniken totalt. Det är starkt men ändå lätt,
säger Bob Kelly, ansvarig för Trelleborg Offshore & Construction i Boston, USA.
– Det syntaktiska skummet ger flytkraft
på stora djup och har mycket låg vattenupptagning, så det har också lång livslängd.
Trelleborgs skum håller normalt i mer än 20
år i havsmiljö.
Scott Cassell uppskattar stödet han har
fått av Trelleborg i konstruktionen av Great
White. Farkosten klarar djup ner till 500 fot
saltvatten.
Teknikstöd
– Jag fick både teknikstöd och entusiastisk
rådgivning från Trelleborg. Jag fick total koll
på vilket som skulle vara det bästa skummet
för vår tillämpning – och hur mycket som
behövdes, säger Scott Cassell.
Han förklarar att en verklig fördel med
Trelleborgs syntaktiska skum är dess
bearbetbarhet, stöttålighet och gynnsamma
förhållande mellan hållfasthet och vikt.
Fakta om Great White
X Operativt djup: 152 meter
X Vikt: 1 360 kilo
X Längd: 4,30 meter
– Vårt företag är litet, men med vår farv.
kost gör vi ett jättejobb och vi syns ofta på tv.
Tillförlitlighet och hållbarhet är avgörande
faktorer, säger han.
Denne energiske upptäcktsresande och
hans Great White är sällan stilla. Bara i år
kommer Scott Cassells projekt att besöka
Asien, USA (Kaliforniens kust och Lake Tahoe), brittiska Kanalöarna och Yucatanhalvön i Mexiko för olika studier.
Trelleborg levererar lösningar för flytkraft
och isolering till havsbaserade verksamheter som olje- och gasindustrin, tillverkningsindustrin och marina verksamheter. Här är
Trelleborg en ledande leverantör av skumbaserade flytelement som klarar de allra största
havsdjupen.
Förutom att leverera material till Undersea
Voyager Project tillverkar Trelleborg syntaktiskt skum till andra vetenskapliga oceanprojekt, som undervattensfarkosten Alvin, som
användes för att undersöka vraket av Titanic.
– Den här typen av farkoster byggs inte i
några stora serier, men när de byggs kommer
tillverkarna till oss för att diskutera syntaktiskt skum, säger Bob Kelly vid Trelleborg.
Han understryker det säkerhetsmässiga
värdet hos syntaktiskt skum.
– Det är människoliv vi talar om. Då finns
det ingen prislapp. Q
www.produktaktuellt.se
Scott Cassell, undervattensforskare
och grundare av och VD för Undersea
Voyager Project, tillbringar merparten
av sin arbetsdag i undervattensläge.
Tonåringarna
går igenom en
intensivutbildning
innan de drar på
sig den orange
räddningsdräkten
som är obligatorisk för undervattensförare.
Trelleborg levererar lösningar för flytkraft
och isolering till havsbaserade verksamheter
som olje- och gasindustrin, tillverkningsindustrin och marina verksamheter.
www.produktaktuellt.se
13
Verkstadsindustri
Sjöfarten sparar
miljonbelopp
med bränsleåtervinning
Alfa Laval har tagit en order från
ett ledande globalt transportföretag för leverans av Alfa Laval
PureDry bränsleåtervinningssystem till 40 fartyg. Ordern, bokad
i segmentet Marine & Diesel
Equipment, har ett värde av cirka
40 miljoner kronor och leverans
förväntas ske under 2014 och
2015. Sedan några år tillbaka använder Silja Line samma system
för återvinning av bränsle.
Alfa Laval PureDry-systemet
återvinner allt återanvändbart bränsle från
ett fartygs bränslespillolja. Systemet är en
kombination av separations-teknologier,
en ny typ av höghastighetsseparator som
kombinerar en helväggskula med självtömmande teknologi. Systemet kommer att
installeras ombord på totalt 40 fartyg och
finns redan i drift hos andra rederier.
Vinner erkännande
– Detta är verkligen en betydelsefull order
för vårt unika Alfa Laval PureDry-system
eftersom den visar att vi fått redarnas
erkännande. Ordern
bekräftar att det finns ett starkt förörnde
troende för denna energibesparande
produkt, säger Lars Renström, vd
d
och koncernchef för Alfa Laval.
Ett stort fartyg som förbränner
100 ton olja per dag skulle kunna
spara cirka tre miljoner kronor påå ett år
genom att installera Alfa Laval PureDry.
ureDry.
För några år sedan installerade MS Silja
Symphony systemet PureDry för att återanvända bränsle från avfallsbrännolja. Sedan
driftsättningen har PureDry-enheten återvunnit mer än 150 kubikmeter olja, som har
gått tillbaka till tankarna för återanvändning. Med dagens priser på bunkerolja har
detta inneburit en betydande minskning av
bränslekostnaderna för rederiet och Silja
Symphony.
Höghastighetsseparatorn PureDry installerades ombord i november 2010 och gick
in i full drift i januari 2011. Avfallsbrännolja från bottenskrap, oljefilter, oljeavskiljare
och dieselmotorer är separerad från andra
spilloljor och samlas i en särskild avfallsbränsletank. PureDry återvinner eldningsoljefraktionen från avfallseldningsoljan och
returnerar den till bunkertanken.
Betydande återvinning
Silja Symphony producerar i runda tal åtta
kubikmeter spillolja var sjätte dag. Sedan
S
PureDry är en höghastighetsseparator
som återvinner återanvändbar bränsle
från avfallsbrännolja. Den återvänder
upp till två procent av den förbrukade
bränslevolymen, vilket innebär att
endast en torr restprodukt landas som
avfall.
PureDry beställdes har man återvunnit mer
än 150 kubikmeter återanvändbar brännolja
och sparat betydande belopp på fartygets
bränsleräkning. För att försäkra sig om att
den återvunna oljan låg inom tillåtna gränsvärden skickade man prover till dnvps för
analys och de bekräftade att oljan var lämplig att använda.
PureDry-processen minskar mängden avfallseldningsolja med 99 procent, vilket ger
13–15 kg av torra, fasta ämnen var 24:e timme.
Silja Symphony landar dessa fasta ämnen som
torrt avfall, tillsammans med oljiga trasor,
använda filterpatroner med mera.
Med PureDry blir det inga oljeförluster
och inga ytterligare avfall genereras. Det separerade vattnet med ett innehåll av mindre
än 1 000 ppm olja pumpas till slagvattensystemet.
Andra vinster
Silja Symphony kryssar med
återvunnen spillolja som bränsle.
14
Förutom att kapa kostnader på bränsleräkningen har Silja Symphony uppnått
betydande besparingar vid omhändertagandet av spillolja. Man betalar 7,5 euro per ton
landad spillolja i Helsingfors, oberoende av
blandning av olja och vatten. PureDry har
minskat mängden spillolja som landas med
cirka 450 kubikmeter per år. Q
www.produktaktuellt.se
Verkstadsindustri
Ny pivotstyrd asfaltvält
med mjuk styrning
Atlas Copco lanserar nu Dynapac
CG2300 som ett komplement till
serien av ledande midjestyrda
CC-maskiner. Dynapac CG2300
är 3,99 meter lång, 2,99 m hög
och har en inre vändradie på
endast 2,65 meter. En off-set på
1,2 meter gör den lätt att transportera och manövrera i trånga
utrymmen. Valsbredden är 1,50
meter.
Hytten har utformats med tanke
på operatören och sikten är utmärkt tack
vare den i sidled skjutbara sitsen. En mjuk
och precis styrning uppnås med hjälp av en
elektronisk miniratt. acc för klimatkontroll finns som tillval.
minskar bränsleförbrukningen med mer än
15 procent och gör de redan tysta cg-vältarna ännu tystare. Bullernivån hålls också
nere med hjälp av en hydraulisk temperaturstyrd fläkt.
Ett dubbelt pumpvibrationssystem eliminerar behovet av en vibrationsventil vilket
gör systemet mer effektivt och minskar
bränsleförbrukningen. Pumparna, en
för den främre och en för den bakre
valsen, kan enkelt stängas av separat.
cg2300 går
automatiskt till
tomgång
efter 10
sekunder på fullt
varvtal i friläge.
Dessutom är motorn steg 4/Tier4 finalklar
och har mycket låga utsläpp. Ett system med
dubbla sprinklers, pumpar och en kapacitet
på mer än 700 liter vatten säkrar oavbruten
drift. Q
ECO-mode minskar bränsleförbrukningen med mer än 15
procent och gör de redan tysta
CG-vältarna ännu tystare.
Ergonomi
Bästa möjliga ergonomi
innebär hög kvalitet på packningen eftersom operatörerna har konstant insyn i arbetet
och bekväm tillgång till kontrollerna. cg2300 ger full överblick över
alla arbetsfunktioner inklusive valsytan och sprinklermunstycken.
En tydlig manöverpanel ger
operatörerna den information de
behöver och operatören kan enkelt växla mellan menyerna genom
en enkel knapptryckning. Ytterligare information kan fås med hjälp av
dokumentationssystemet dca-a som
är ett tillval. Systemet ger operatören
information om temperaturen framför och bakom valsen samt antalet
överfarter.
Tyst drift
Dynapac cg2300 är utrustad med
eco-mode som standard. Detta
16
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
TEST THE BEST
x 0RQWHULQJ x$XWRPDWLRQx6OLSPDVNLQHU
x3UHVVDUx/XIWPRWRUHUx
Induktiv C44
40mm avstånd
- IP69K högtryckstät
- Roterbar avkänning
- 5 riktningar, 24 steg
ZZZGHSUDJVH xLQIR#GHSUDJVH
Tel 08-7710220, www.hemomatik.se
L Ä C K A G E S Ö K N I N G - P R O J E K T L E D N I N G - R E PA R A T I O N / Å T G Ä R D E R
Säkerhet handlar om eftertanke
Vid investering i slang- och kabelupprullare med tillbehör,
börja med att kontakta oss.
FÖRENA
KONSTEN ATT
NKTION!
FU
SÄKERHET MED
Enkel och säker slanghantering
Framgångsrik läckagesökning kräver ett system.
Över 10 år med läckagesökning i industriell miljö och Sveriges bredaste sortiment av slangupprullare. Ni har inget att förlora! Om vi inte hittar läckage i ert trycklufts- eller gassystem som
motsvarar vårt arvode vid vårt första projekt hos er, så bjuder vi på läckagesökningsarvodet.
W&S Leakless AB Box 12183, 40242 Göteborg Tel: 031-24 18 00 Fax 031-12 80 60
info@wsleakless.com www.wsleakless.com
www.produktaktuellt.se
17
Verkstadsindustri
När Esscano Power A/S ville
byta och förbättra isoleringen i
sina industrispjäll från mineralull
(stenull) till annat material, granskade företaget alla tillgängliga
alternativ, för att till slut hitta
flera online-referenser med
isoleringsull för höga temperaturer från Morgan Advanced
Materials. Efter att ha fått värmeberäkningar som visar att Morgans Superwool Plus filtmaterial
skulle minska den totala isoleringstjockleken var Esscano redo
att byta.
Förändringen har varit framgångs-
rik, med minskade arbetskostnader på grund
av snabbare installation jämfört med mineralull, utöver ett antal ytterligare besparingar
från poster såsom infästningar och tillhörande metallarbeten.
Danmark-baserade Esscano Power är en
ledande tillverkare och leverantör på marknaden för industrispjäll i världen. Efter att ha letat efter alternativ till sin nuvarande mineralullsisolering, hade företaget utvärderat en rad
andra eldfasta keramiska fiberalternativ (rcf)
när man kontaktade Morgan för mer information om företagets isolerande fiberprodukter.
nativ till traditionell eldfast keramisk fiberisolering. Superwool-sortimentet är befriat
från cancerogena klassificeringen i Europa
enligt Nota q (eg) nr 1272/2008.
Produktseriens lågt bio-beständiga isolerande fiberprodukter är 17 procent mer
energieffektiva än traditionella rcf och aesisoleringar (alkaline earth silicate wool).
De är idealiska för invändig beklädnad av
ugnar inom järn-, stål- och aluminiumindustrin, samt andra applikationer som
kräver behandling med hög temperatur. Detta
gör det möjligt för användare att öka effektiviteten i tillverkningsprocesserna och göra
betydande kostnadsbesparingar i samband
med energianvändning.
Alternativ
Superwool-serien från Morgan har låg biobeständighet (ej cancerogen) och är ett alter-
Genombrott
Ett genombrott i företagets tillverkningsprocess har gjort att produkten kan konstrueras för att maximera fiberinnehållet. Som ett
resultat av detta har den upp till 20 procent
lägre värmeledningsförmåga än konkurrerande isoleringar och förbättrade energisparegenskaper med mycket bättre hanterbarhet.
Produkten gör det möjligt för kunderna
att använda mindre isolering och göra viktoch kostnadsbesparingar. Till exempel kan en
tunnare isoleringsfilt, 96kg/kubikmeter 6 pcf
exempelvis användas för att ge samma isolering som en typisk 128kg/kubikmeter 8 pcf filt.
Kostnadsneutralt
Esscano-installationen blev kostnadsneutral
eftersom mineralullens lägre materialkostnader till stor del motverkades av högre
installationskostnader jämfört med den nya
filten. Utöver lägre installationskostnader till
följd av den snabba installationen, har filten
förbättrad hantering, vilket också ger lägre
spillkostnader. Eftersom den har en mycket
högre temperaturprestanda ger filten större
säkerhet i händelse av större temperaturöverskridanden. Q
Superwool-serien med låg biobeständighet (ej cancerogen)
är ett alternativ till traditionell
eldfast keramisk fiberisolering.
Ny isolerande
mineralull ger
besparingsvinster
18
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
www.airtec.se
Några kloka ord
Att köpa in pneumatik och vakuum kan vara svårt.
Oavsett om du har en upparbetad kontakt eller är helt ny på området.
Det är många parametrar att hålla reda på.
Ofta beskrivs produkterna som likvärdiga. Trots det kan kvalitén
och tillgängligheten variera mellan de olika leverantörerna.
AIRTEC är totalleverantör inom pneumatik och vakuum.
Vi anstränger oss för att hitta de bästa lösningarna för dig.
AIRTEC Pneumatic Sweden AB
Box 120, Gerfasts väg 6
Telefon 0479 - 126 00
283 22 Osby
Telefax 0479 - 127 19
www.produktaktuellt.se
Internet
E-post
www.airtec.se
mail@airtec.se
19
um
at
tt d
y
!N
S
B
O
18-21 mars 2014
M.A.X visar vägen
till ökad konkurrenskraft i verkstadsindustrin!
Bara på MAX-mässan hittar du allt för industrins samlade
behov av smarta produktions- och automationslösningar.
Branschens ledande leverantörer är på plats och visar det
senaste inom: • Verktygsmaskiner • Verktyg • Automation
• Robotar • Test & Mät • Industriell IT • Montering
Maxat seminarieprogram – kunskap på högsta nivå!
Kostnadsfria seminarier ger dig senaste nytt inom bl.a.:
• Lean i praktiken • Lean ledarskap • Skärande bearbetning
• Smarta automationslösningar • 3D Printning/Additiv
tillverkning • Resurssnål, hållbar produktion• Industri-design
• Produktutveckling • Montering
Res enkelt och bekvämt till M.A.X – från hela landet!
Specialarrangemang, rabatter och attraktiva resepaket!
Alla utställare, seminarieprogrammet och reseerbjudanden
hittar du på: www.maexpo.se
Välkommen till Nordens viktigaste mässa för verkstads-industrin!
För fri entré – gå in på: www.maexpo.se idag!
Arrangörer:
Vi ses på Stockholmsmässan!
Verkstadsindustri
M.A.X-mässan lockar
branschens stora aktörer
M.A.X.-mässan är flyttad från
oktober till mars och har
därigenom blivit mer
intressant för utställarna.
Den 18–21 mars slås portarna
upp för Nordens stora mässa för
verkstadsindustri – Manufacturing
& Automation Expo – M.A.X, på
Stockholmsmässan. Flera utställare ser fördelar med att mässan
numera ligger på våren istället för
på hösten. En fördel är att det är
lättare att synas på våren eftersom konkurrensen bland mässor
är större på hösten.
en vårmässa
är efterlängtat, berättar Björn Lindforss,
projektchef för m.a.x. Marknaden har önskat den här flytten länge och att vi nu går i
mars gör att vi inte krockar med andra stora
evenemang inom branschen. Det har också
gjort att vi fått med flera nya utställare.
— Att M.A.X nu blir
Samarbete
abb, Sandvik och Seco Tools är exempel på
www.produktaktuellt.se
företag som nu är med som utställare. Företagen lovar flera intressanta nyheter till
mässan. abb premiärvisar sin nya robotserie i nya färgen Grafic White. Sandvik visar
sin nya produktserie Inveio med förbättrad skärprestanda. max arrangeras i år för
andra gången av Stockholmsmässan i samarbete med branschorganisationerna svmf
och mtas.
– m.a.x. behövs verkligen för vår bransch,
menar svmf:s ordförande Bo Eneholm.
Branschorganisationerna svmf och mtas
som tillsammans står för merparten av alla
maskin- och verktygsleveranser till industrin. Det här är vår viktigaste mötes- och
affärsplats och här kan vi lyfta frågor som
konkurrenskraft och behov av fler utbildade
unga.
Montering
På m.a.x. genomförs också Monteringskonferensen som firar 20 år och det blir många
aktiviteter inom montering.
– m.a.x. är den enda mässan som behandlar montering, menar Björn Langbeck ord-
förande för Svenskt Monteringsforum och
arrangör av Monteringskonferensen.
Här visas Trampbilsfabriken som ger
möjlighet till träning i monteringsteknik i
Leanmiljö. Öhlins Racing visar upp en monteringsstation och presenterar ”top of the
line”– lösningar inom materialflöden, fixturer, dragare med mera.
Rekrytering
En viktig fråga för industrin är behovet av
nya medarbetare i framtiden. Den kommer
att behandlas ingående på m.a.x.
– Det är rena rama skräcken, menar Ingegerd Gréen, vd för Skärteknikcentrum, när
hon beskriver rekryteringsbehovet inom
industrin framöver. Vi räknar med att
det saknas 150 000 personer om några år.
Resultatet blir att företag tvingas tacka nej
till uppdrag eller till och med lägga ner.
Hur Sverige ska kunna vända trenden blir
en av huvudfrågorna på mässan för Skärteknikcentrum.
– Frågan är verkligen akut och måste högst
upp på bordet nu, säger Ingegerd Gréen. Q
21
Verkstadsindustri
Gasturbiner till
kraftproducenter
i Thailand
Siemens Industrial Turbomachinery AB, med
huvudkontor i Finspång, har fått beställningar på
totalt 20 gasturbiner av typen SGT-800 för användning i olika kombikraftverk i Thailand. Det totala
ordervärdet inklusive installation och driftsättning
uppgår till mer än 3 miljarder svenska kronor (över
300 miljoner euro).
och stolta över att få vara en del i
utvecklingen av den thailändska infrastrukturen, särskilt i ett sådant
här sammanhang. De här beställningarna är ytterligare ett bevis på
att Siemens anses vara den bästa leverantören av innovativ och hållbar teknologi, säger Siemens Industrial Turbomachinerys vd Hans
Holmström.
produceras i kraftverken kan göras tillgänglig för industriella användare i området för att på så sätt öka anläggningens totalverkningsgrad.
Gasturbinerna ska användas i totalt tio olika kombikraftverk, merparten inom 20 mils radie från Thailands huvudstad Bangkok. Slutkunder är den oberoende kraftproducenten Amata B.Grimm Power
Limited (abp) som beställer tio gasturbiner, ssut Co. Ltd. & pptc Co.
Ltd. som beställer sex gasturbiner, och irpc Clean Power Co. Ltd. som
beställer fyra gasturbiner. Till abp ska Siemens även leverera fem ångturbiner av typen sst-400.
— Vi är mycket glada
Energibesparing
Beställningarna ingår i den tredje fasen av den thailändska statens
program för att stötta småskaliga elproducenter, Thailand Small Producer Program (spp3). Graden av stöd är avhängig elproducenternas
energibesparingar och ett krav för att få bidrag är att åtminstone fem
procent av den termiska energin i form av ånga eller hetvatten som
22
Naturgas
Varje gasturbin har en kapacitet på 50,5 megawatt och ska drivas
av naturgas. Den sammanlagda kapaciteten på de 20 gasturbinerna blir över 1 000 megawatt. Till några av gasturbinerna kommer
Siemens även att leverera utrustning som behövs för kylning av inloppsluften till turbinen vilket då ger ytterligare cirka tio megawatts
effekt. – Med Siemens gasturbin sgt-800 kan vi generera elektricitet
väldigt effektivt, vilket i sin tur gör att vi kan minska bränslekonsumtionen och därigenom minska kostnaden per genererad kilowattimme, förklarar Khun Preeyanart Soontornwata, vd för abp.
Samtliga 20 gasturbiner tillverkas i Finspång och Trollhättan
www.produktaktuellt.se
Fakta om projektet
X 20 gasturbiner av typen SGT-800 till småskaliga elproducenter.
X Totalt ordervärde över tre miljarder kronor.
X Sammanlagd kapacitet cirka 1 000 megawatt.
Gasturbinerna ska
användas i totalt tio
olika kombikraftverk,
merparten inom
20 mils radie från
Thailands huvudstad
Bangkok.
medan ångturbinerna tillverkas i Brno, Tjeckien. Levererans sker i
omgångar fram till och med 2018.
Siemens fick redan 2010 och 2011 beställningar på 20 gasturbiner
av samma typ till Thailand varav 18 redan har gått i kommersiell drift.
Överträffat
– Alla de tidigare levererade turbinerna har mött eller överträffat de
utlovade leveransmålen i kontrakten vad gäller kapacitet och verkningsgrad. Det har varit en avgörande faktor för att man återigen
valde Siemens sgt-800, säger Hans Holmström. Med dessa beställningar går Thailand om Ryssland som den avgjort största marknaden
för sgt-800 i kombikraftverk, och abp är nu vår enskilt största kund
om man räknar antalet sålda sgt-800.
Siemens gasturbin sgt-800 kombinerar ett pålitligt och kraftfullt
utförande med hög verkningsgrad och låga utsläpp. Turbinen är utrustad med förbränningssystemet Dry Low Emission (dle) som
minimerar kväveoxidutsläpp (nox). dle-system ingick även i kundens
tekniska specifikation som låg till grund för valet av leverantör.
sgt-800 erbjuder stor flexibilitet vad gäller val av bränsle, driftsförutsättningar, underhållsprogram, installationspaket och uteffekter. Gasturbinen passar både för kraftgenerering och för kraftvärmeproduktion, i enkel eller kombinerad cykel. Q
www.produktaktuellt.se
SE MER:
MED TESTO
VÄRMEKAMEROR
Mer bildkvalitet - Mer prestanda
Mer funktioner - lägre pris
031-704 10 70 . www.Nordtec.se
23
IndustriNytt
Bradys nya tåliga Toughwash-etiketter förblir intakta under de hårda
reningsprocesser som används för optimal hygien i livsmedelsindustrin. De
nya etiketterna ger också utslag i metalldetektorer i produktionslinjen för
att undvika att oönskade föremål kommer in i livsmedelskedjan.
För att förbättra jobbsäkerheten och effektiviteten för anställda använder
industriella produktionsanläggningar ett brett utbud av etiketter och skyltar. Produktionsanläggningar för livsmedel hindras dock från att använda
dessa varningsetiketter eftersom man måste garantera renhet och kvalitet
för sina kunder. Reningsprocesser i livsmedelsindustrin innebär ofta spolning med extremt hög temperatur och vattenstråletryck, exponering för
sura eller alkaliska rengöringsmedel och skurning med slipverktyg. För att
skapa en etikett som motstår dessa prövningar, konstruerade Brady ett test-
labb för att prova, utvärdera och anpassa sin nya Toughwash-etikett tills den
klarade nötning, kemisk exponering och de tuffaste spolningsförhållandena
som omnämns i Ingress Protection Rating för DIN 40050-9 IP69K.
Bradys Toughwash-etikett använder stål istället för aluminium för att
garantera detektion. Vanliga
metalldetektorer kommer att
känna igen etiketten utan problem
beroende på starkare växelströmsfältsgenerering hos stål. Brady har
även förvissat sig om att detektionslagret inte av misstag kan tas
bort från resten av etiketten.O
Nya märketiketter
står emot starka
reningsprocesser
Robust RFID-databärare med extra stort minne
Balluff har på handelsmässan SPS IPC Drives
introducerat en ny generation databärare, upp
till åtta gånger snabbare än standarden, och med
extra stort minne på upp till 128 kB. Dessa drivenheter arbetar upp till åtta gånger snabbare än
standarden ISO 15693, vilket gör dem till det perfekta valet för spårningsapplikationer med stora
datavolymer, som t.ex. de spårningsapplikationer
som används i bilindustrins löpande band.
Databärarna som är konstruerade med FRAM-
24
teknik är underhållsfria, kräver ingen extern energitillförsel och har praktiskt taget obegränsat
antal läs-/skrivcykler. Tack vare det högklassiga
skyddet (upp till IP68) erbjuder de särskilt pro-
blemfri kommunikation med hög datasäkerhet,
även i besvärliga miljöer.
När användaren har bestämt sig för en RFIDkontroller från Balluff, så är ett av valen Balluffs
kraftfulla signalprocessor BIS V. Den stöder inte
bara alla funktioner som finns på nya databärare,
utan förenklar också maskinvaran och installationen för användarna. Kontrollern, som levereras i ett metallhölje med IP 67-skydd, uppfyller
alla krav på industriinriktad design och kommer
utrustad med ett USB-servicegränssnitt för PCdatorer.O
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
RFID TRANSPONDER
UPP TILL 250°C
SHIMSSPECIALISTEN
Metallfolie
Tjocklekar från 0.008 mm.
Toleranser från +/- 0.001 mm.
7UDQVSRQGHUQNODUDUEnGHÀXNWXHUDQGHRFKNRQVWDQW
K|JDWHPSHUDWXUHU6WRUOHN‘PPRVNlUPDG
0+]
6N\GGVNODVV,3,3.RFKNDQOlVDVHOOHUVNULYDV
WLOOGLUHNWHIWHUDWWKDOlPQDWK|JWHPSHUDWXURPUnGHW
Tillverkning av shims enstaka eller i större
antal efter ritningar eller måttuppgifter.
Shims Passbrickor Motorunderlägg
Metallfolie 0.01-1.0 Självhäftande metallfolie
www.empiro.se
Tel 08-7710220, www.hemomatik.se
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm
Tel 08-611 18 99, Fax 08-611 61 18
Västsverige
Tel 0304-32550, Fax 0304-32510
”Tappning” vid
Lasersärning
Redan när detaljerna laserskäres
kan delarna förberedas med tappar,
geringar, ursparingar, radieskärning
och hål i godset. Detta ger perfekt
passning inför svetsningen utan
behov av svetsfixturer.
Tappskärning underlättar montering
och sammanfogningav delarna. Du
får en exakt sammanfogad produkt.
Weland AB
Box 503, 333 28 Smålandsstenar
Tel: 0371-344 00
www.weland.se
Bromsrullar
Rullar
t
Cy
Mekanikerv. 13, T"%Te
%ax 08-778 82 28
E-mail: info@gs-bandser#!% www.gs-bandservice.se
www.produktaktuellt.se
25
+ONSTRUKTÚRER)NKÚPARE
SAMLAERAINKÚPHOSENLEVERANTÚRMED
BREDDnKVALITETnOCHBRAPRISER
"ESTËLLKATALOGER
&ËRSKABROSCHYRER
FRÍN2/34!
xOCHFRÍN!3+5"!,
"OX
.9.¯3(!-.
4EL
&AX
WWWKONTIMASE
WWWKONTIMASE
IndustriNytt
Saab får order på missilkomponenter
Försvars- och säkerhetsföretaget
Saab har tecknat ett kontrakt om missilkomponenter till ett totalt värde av 437
miljoner kronor. Leveranser kommer att ske
under åren 2015–2017. Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten
och kunden gör att ytterligare information om
kunden inte kan offentliggöras.
Saab är en betydelsefull leverantör av avancerade missilsystem och komponenter, för luft,
land och marina uppdrag, som kännetecknas av
hög prestanda och kostnadseffektivitet. Den breda
HMS Industrial Networks introducerar nu
Netbiter EC350 - en ny kommunikationsgateway
som gör det enklare att övervaka och styra industriell utrustning på distans. Netbiter EC350 är den första
i en ny generation av Netbiter-gateways. Den ansluter
till industrimaskiner via Modbus (seriell eller Ethernet),
SNMP, Ethernet/IP eller I/O och skickar data till molnbaserade Netbiter Argos-servern via Ethernet eller
cellulär kommunikation.
Medan tidigare generationer av Netbiter gateways har kunnat kommunicera via GSM/GPRS
så har den nya Netbiter EC350 förstärkts för att
också kommunicera via 3G-nät. 3G-kommunikation ger ökad prestanda jämfört med GPRS och
ökar även den geografiska cellulära täckningen
eftersom det är möjligt att installera en gateway
där 3G är det enda tillgängliga nätverket. Med
stöd för 5 olika 3G-band är Netbiter EC350 en
produkt som lämpar sig för den globala marknaden.
NetBiter EC350 kommer att stödja ”Remote Access”funktionalitet. Detta innebär att användare kan öppna
portföljen inkluderar luftvärnssystemet RBS70 och
nya generationen RBS 70 NG, anti-stridsvagnssystemet NLAW och sjömålsrobotsystemet RBS15. Vidare
deltar Saab i ett antal multinationella missilutvecklingsprogram.
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som
sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla
kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar
ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. O
upp en säker anslutning till maskiner på distans och
konfigurera eller använda dem från vilken plats som
helst med hjälp av standardprogramvara. Fjärråtkomst
tillhandahåller en säker dataöverföringsanslutning till
avlägset belägen utrustning. Till exempel, med en Netbiter ansluten till en PLC är det möjligt att utföra fjärrfelssökning eller programmering av PLC:n från vilken
plats som helst, med användning av samma PLCkonfigurationsprogramvara som vanligt.O
Ny Netbiter-gateway förenklar
fjärrstyrning av industriell utrustning
B&R bygger ut företagets industri-PC
B&R Automation AB:s PC 910 finns nu med 5
platser, utöver de tidigare tillgängliga 1-kortplats och
2-slot modeller. Höljet kan nu väljas för att tillåta installation av en, två eller upp till fem PCI- eller PCI Expresskort. Genom att välja precis rätt processor, minne och
bostäder får kunderna frihet att utforma en dator för
att möta behoven hos sin automationslösning.
Kunder med beräkningsintensiv kontroll- eller bildbearbetning och fåtal kringutrustningshårdvara kan
välja en quad-core-processor med massor av minne
och ett 1-slots-hölje. För andra uppgifter kan en
28
single-core-processor och flera instickskort vara mer
effektivt.
I hjärtat av företagets industriella PC finns tredje
generationens Intel Core i-teknik. Core i3-, Core i5- och
Core i7-processorer med upp till fyra kärnor. Tillsammans med nya QM77 Express-chipset kan systemet
erbjuda hög prestanda på den industriella datormarknaden. PC 910 har ett stort urval av gränssnitt,
inklusive fyra USB 3.0-portar. Instickskort gör det
möjligt att integrera funktioner som annars skulle
kräva en separat enhet. O
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
För oss är varje projekt en ny utmaning, i och med att våra kunders problem sällan kan avhjälpas med några standard
lösningar. Vi sätter oss in i dina unika önskemål, och kan med vår långa erfarenhet skräddarsy lösningen för dig. Från
prototyptillverkning till färdiga komponenter eller monterade konstruktioner.
Till vår hjälp har vi en maskinpark som hela tiden växer och förändras för att ännu bättre anpassas efter våra kunders
behov.
Örebro Järnmontering AB är ett verkstadsföretag med inriktning på smide och skärande bearbetning med vedertagna
krav på kvalitet, miljöhänsyn, leveranssäkerhet och lönsamhet, där vår unika produktkunskap och vårt processkunnande
utgör hörnstenarna. Vi erbjuder totalansvar, från materialanskaffning och prototyptillverkning till bearbetning i små och
stora serier samt montering fram till färdig produkt.
Men vår stolthet sitter i första hand i den hantverksprocess i vilken de framställs. Gasskurna, svetsade, maskinbearbeta
de och ytbehandlade komponenter för svensk verkstadsindustri – skräddarsydda efter dina önskemål.
Det är vi bäst på!
T!% $#
www.orebrojarnmontering.se
www.produktaktuellt.se
ÖREBRO
JJärnmontering
ärnmonte
erin
ng AB
29
Ny app förenklar styrningen av maskiner
Den nya easyParameter-appen
Kyl- och skärvätskepumpar
Generalagent:
för styrreläet EASY800 från Eaton
gör driften av maskiner och anläggningar ännu enklare och bekvämare. easyParameter-appen för vanliga
smartphones/tabletter (Android
från version 2.2) med Bluetooth gör
det möjligt för maskintillverkare eller anläggningsbyggare att skapa
sina egna användargränssnitt för
styrning av olika enheter.
De individuellt anpassade användargränssnitten förbättrar visualisering och förenklar användarnas styrning och kontroll av verksamheten.
Detta minskar operatörsfel, vilket
ökar tillgängligheten hos maskinen
eller anläggningen. easyParameter-appen levereras med språkalternativen engelska, tyska, franska,
holländska, italienska, polska och
spanska. Andra språk kan också användas för operatörsgränssnitt.
Med hjälp av appen kan utvecklaren av operatörsgränssnittet definiera vilka parametrar som kan läsas eller skrivas. Användargränssnitt
med olika rättigheter till maskin
eller anläggning kan också skapas.
Kommunikationen med EASY800
styrrelä implementeras via Bluetooth-adapter (EASY800-BLT-ADP).
En 8-siffrig säkerhetskod förhindrar
obehörig åtkomst till styrreläet. O
Vi hjälper
till med be
räkn
rätt pump
till Din app ing av
likation!
Rattar, spakar och handtag – Maskinlås och gångjärn
Box 3245 - 350 03 Växjö - Tfn 0470-76 90 50 - Fax 0470-76 90 59
www.tryggveolson.se - info@tryggveolson.se
För enkel och exakt blandning av koncentrat i vatten. Med Q-Dos
Tel 0243-21 53 00 mail@dpt.se www.dpt.se
Du hittar oss i Borlänge, i Bergslagen där stål- och plåtförädling varit ledande i årtionden.
Vår styrka är laserskärning och bockning av produkter,
i små som stora serier, med hög precision.
Mjuka värden är något vi också lägger stor vikt vid och
som leder till en positiv utveckling både för oss och dig.
Att lära känna oss lite mer kan resultera i en lönsam affär!
Gå in på www.dpt.se som ett första steg.
VÄSKOR TILL ALLT
slipper man mellantankar, omrörare och doseringspumpar. Proportionaldoseraren drivs av vattenledningstrycket och kräver varken el eller tryckluft. Koncentratet sugs in i den reglerbara kammaren och blandas med
vattnet i den patenterade blandningskammaren, vattenflödet driver sedan
ut blandningen till valfritt ställe. Mängden koncentrat kommer att vara
direkt proportionell mot mängden vatten oavsett variation i flöde eller
tryck.
Koncentrationen regleras med en skala på doseringshuvudet. Fördelar
med systemet är flera, till exempel, steglöst reglerbar koncentration,
patenterad blandningskammare för optimal blandning, doseringsmängden
är reglerbar även under drift samt att
lösningen drivs av vattentrycket,
ingen el eller tryckluft. Doseraren levereras komplett med 1,5
meter sugslang och väggfäste
och finns i 6 storlekar beroende
på önskad koncentration. O
I mer än 50 år har vi gjort specialanpassade väskor för de mest
skiftande produkter och ändamål.
Väskor Etuier
Säljhjälpmedel
Standard & skräddarsytt
STOCKHOLMS ETUI- & KOFFERTFABRIK AB
"UMBTHBUBOt4UPDLIPMNt5FMt'BYtXXXXPMGTF
30
Proportionaldoseraren
Q-Dos för rätt
koncentration
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
Produktsökmotorn
för nordisk industri
Syns du?
www.nordicsuppliers.se | info@nordicsuppliers.se | 08-412 00 600
www.produktaktuellt.se
Valvex Armaturimport AB erbjuder ett
brett sortiment av kvalitetsventiler för
vatten, värme, gas och kemikalier.
Storlienvägen 44, 831 52 Östersund, Sweden
Tel. +46 (0)63 10 66 90, Fax. +46 (0)12 41 16
E-post: valvex@valvex.se • www.valvex.se
31
Monter B01:01
…NC programmen?
Mer utrymme
i kopplingsskåpet
…utnyttjandegrad?
…finnplanering?
Pepperl+Fuchs fullbordar
…maskinstoppanalys?
Finnplanering
Vi kan hjälpa Er!
Editprog: CAD/CAM
PDV/DNC: Dokumenthantering
PUS:
Dynamisk finnplanering
Produktionsrapportering
MDA:
Maskinstoppanalys
Maskinstoppanalys
Modulär systemlösning med PDV, MDA, PUS
Ethe
rnet
Twis
ted P
air
!!!Tel 08-590 888 19
E
t.se
sitt breda utbud av I / O-moduler med halvstora, åtta-kanalers digitala ingångsmoduler
och erbjuder den mest kompakta distribuerade I/Olösningen för processautomation. De slimmade
modulerna sparar värdefullt utrymme i elskåp. Därigenom minskar
kostnaden per kanal.
Pepperl+Fuchs kompletterar
sitt sortiment av extra slimmade
moduler med de nyutvecklade åttakanals digitala ingångsmodulerna.
Pepperl+Fuchs har i huvudsak gjort
dessa nya moduler möjliga genom
att skapa en ny elektrisk design. De
två pluggbara anslutningarna som
finns på framsidan av huset har vardera åtta kontakter. Dessutom har
det omgjorda huset statuslysdioder
för var och en av de åtta tillgängliga
kanalerna, vilket möjliggör snabb
diagnostik och snabbare driftsättning och underhåll.
De nya modulerna kräver cirka
40 procent mindre installationsutrymme i ett komplett distribuerat
I/O-system inklusive kommunikationsenhet och strömförsörjning,
beroende på signalmixen. Detta
reducerade installationsutrymme
ökar flexibiliteten vid planering
av automationslösningar med
Pepperl+Fuchs distribuerade
I/O-system. De innovativa, smala
modulerna kan installeras i utrymmen där större kopplingsskåp inte
får plats. Högdensitetsmodulerna
är hälften så stora och deras slimmade profil skapar utrymme för fler
moduler. O
PHIDGETS-USB interface
Lättprogrammerade USB interface till vettiga priser .
Många olika modeller samt givare och tillbehör.
Drivers för en mängd av progammeringsmiljöer.
Prisexempel:
8 digitala ut,
8 digitala in
8 analoga ingångar.
625 SEK exkl moms!
FLOWSTONE
Nytt Grafiskt verktyg för realtids programmering i Windows.
Färdiga moduler för samtliga Phidgets interface.
Finns både gratis och betalversioner.
www.clcsystems.se
0171 41 10 30
Köp direkt på
http://clcsystems.nordicshops.com
32
Rätta valet för alla lutningar
ifm electronic erbjuder en ny
lutningsgivare för tillförlitlig mätning av lutningsvinklar. Givaren har
en hög precision över hela vinkelområdet i två axlar och en extremt
låg temperaturdrift på ± 0,002° K.
Lutningsgivare av typ JN för mobila applikationer har justerbar nollpunkt, räkningsriktning och gränsfrekvens.
Produkten är avsedd för nivåreglering av mobila maskiner
(2-axlig positionsdetektering och
nollpunktsutjämning), automatisk justering av solpaneler eller utjämning av vindkraftverk, till exempel. Sedan
nollpunkten, riktningsräkning (± 180° eller 0
... 360°) och gränsfrekvensen kan ställas in
för en stabil utsignal
(20, 10, 5, 1, 0,5 Hz),
kan givaren anpassas
exakt till olika applikationer.
Givaren med CANopeninterface och busskapacitet
medger fullständig CAN-integra-
tion enligt kommunikationsprofilerna CANopen CiA DS-301 och CiA
DSP-410. Anslutning sker med M12kontakter med tydliga lysdioder –
aktivering av termineringsmotstånd
är valfritt. Därutöver har givaren ett
E1-godkännande och kan erbjuda
olika typer av utsignaler, exempelvis Eulervinklar. Den nya lutningsgivaren garanterar optimal tillförlitlighet med maximal precision. O
www.produktaktuellt.se
ProduktAktuellt
/ZIFUFSGSÌO,JQQ¥
NY
STOR KATALOG!
oTUÊMMCBSBMÌTTQBLBSIFMUJSPTUGSJUU
790
sidor maskinelement
oFYDFOUFSTQBLBSoTUÊMMCBSMÌTTQBLNJOJ
NNMÊOHENFEHÊOHPS...
Ring
och beställ Ditt eget
oVUÚLBUTPSUJNFOUQÌJOTUÊMMOJOHTCVMUBS
exemplar!
JTUPSMFL.
Nyhet!
Generalagent:
Rattar, spakar och handtag – Maskinlås och gångjärn
Box 3245 - 350 03 Växjö - Tfn 0470-76 90 50 - Fax 0470-76 90 59
www.tryggveolson.se - info@tryggveolson.se
HÄR VISAR VI
VÅR STYRKA.
Läs mer på www.piezomotor.com
Piezo LEGS®
Uppsala AB
www.produktaktuellt.se
33
Leverantörsguiden
X FORMLÖSNINGAR
X
KRANLYFTAR
X
MILJÖTEKNIK
X
PRODUKTSÖKMOTORER
X
INDUSTRIAUTOMATISERING
LAGRING
X LAGERSYSTEM
X
PLASTDETALJER
X
PRODUKTSÖKMOTORER
X
LAGRING
X
INDUSTRIKORGAR
X
METALLBEARBETNING
X
MÄSSOR
X
TÄTNINGAR
ÖREBRO
Järnmontering AB
Örebro Järnmontering AB
är ett verkstadsföretag med
inriktning på smide och
skärande bearbetning.
Tullängsgatan 8
702 25 Örebro
019-611 91 51
www.orebrojarnmontering.se
X
LAGRING
1LYnPlWQLQJNRQWUROODYYlWVNRUIDVWDPDWHULDO
0\FNHWEUHWWVRUWLPHQWDYVLGWRSSPRQWHUDGHÁRWW|UQLYnYDNWHU
FORMVERKTYG
Tillverkning av verktyg för både krävande och normala produktionsförhållanden med hög kvalitet och
produktionssäkerhet. Vi jobbar löpande med att korta ned ledtiderna utan att pruta på kvalitet och att
vidhålla vårt mål på 98 % klart innan avtalat leveransdatum.
LEGOTILLVERKNING
Utveckling och tillverkning av kundanpassade specialverktyg där extrema tolerans- och geometri
noggrannheter krävs. I våra trådgnistmaskiner tar vi fram de mest komplicerade formerna till högsta
precision och ytfinish. Hög tillgänglighet och servicegrad är självklart.
KONTROLLFIXTURER
Utveckling och tillverkning av kundanpassade mät- & kontrollfixturer för t.ex. löpande kontrolluttag i
produktion av plastdetaljer. Säkra och operatörsoberoende mätresultat är A och O hos kvalitetscertifierade
företag. Vi har kunskapen och plasterfarenheten hos oss.
1<+(7
9nUVHQDVWHEHU|ULQJVIULDUDGDUQLYnJLYDUH
*+]WYnWUnGXSSWLOOPPlWK|MG
ZZZH[DFVH
34
SERVICE & REPARATIONER
Vi åtar oss alla typer av service och reparationer av formverktyg. Även ändringar och ombyggnationer utförs
till humana priser med full dokumentation om befintliga underlag finns tillgängliga, om inte så sparas
endast det underlag som genereras under ändringen.
SVETSNING
Skador på känsliga ytor kan repareras med vår Micro svets och likväl där material behöver påföras innan
t.ex. slipning eller gnistning. Metoden passar utmärkt till lokal uppbyggnad av kärnor m.m. istället för att
fälla in stål. Vi klarar av att svetsa i de flesta ståltyperna.
Formverktyg – Tryggheten för Er plastproduktion
)5c1)/277g57,//5$'$51,9c0b7$5(
Formverktyg i Nynäshamn AB | Sandtorpsvägen 10, 14945 Nynäshamn | tel. 08-500 081 96, mob. 0735-258 870 | info@formverktygab.se | www.formverktygab.se
www.produktaktuellt.se
ProduktGuiden
Produktguiden listar produkter från ledande leverantörer.
Sök i tidningens register eller via Internet: www.produktaktuellt.se
3 axis joysticks
Android
Balansering
Bits
Bullermätare
Apem, 08-626 38 00
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
3d-scanner
Anslutningsrör
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
Bladfjädrar
Buntband
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
3G
Antistatkabel
Balanseringsmaskiner
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Blandningsutrustning
Nordela AB, 08-18 81 85
Balanseringsvikter
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Blixtljus
3G-antenner
Antistatsnöre
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
40-profiler
Antistatutrustning
Alucon/Hemcon AB, 031-26 77 32
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Balanslyftare
45-profiler
Apem
BOTAB AB, 0152-211 20
Alucon/Hemcon AB, 031-26 77 32
Apem, 08-626 38 00
Ball
4G
Apparatlådor
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Bejoken AB, 040-22 78 00
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
868 Mhz Antenner
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
QA
Absolut vinkelgivare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Absorbenter
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Blockvagn
BOTAB AB, 0152-211 20
Blybatterier
Elproman AB, 08-97 00 70
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Arbetslampor
Apparatsladdställ
Bandcylindrar
Bussmoduler
Bussningar
Kontima AB, 08-520 174 40
Bussystem
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Båtkalkning
Movab AB, 0418437550
Bälgar
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
Bandstål
Blåsmunstycken
QC
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Cab
Bandtelfer
Blåspistoler
Armatur
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Blästring
Cad/cam
Travensa AB, 08-590 888 19
CAN
JoR AB, 018-34 28 20
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
BOTAB AB, 0152-211 20
ATEX
Nordela AB, 08-18 81 85
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Damalini AB, 031-708 63 00
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Banstyrningar
Bockning
Nordela AB, 08-18 81 85
Weland AB, 0371-344 00
Accelerationsgivare
Automation
Barometrar
Bojbatterier
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Chainflex
Bonomi
Clips
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
AC/AC
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Accelerationsmätare
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
System Technology Sweden AB,
013-35 70 30
Avjonisering
Accelerometrar
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Avkännare
Ackumulatorer
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Avlastningsarm
Banspänningsgivare
Batterier
Bejoken AB, 040-22 78 00
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Batteriholkar
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Batteriladdare
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Nordela AB, 08-18 81 85
Powermec AB, 08-444 36 50
Avskiljarlarm
Batteritestare
Adiprene
Avstrykare
AC-motorer
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
ADSL
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Airy
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Alkaliska batterier
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Aluminium
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Aluminiumprofiler
Alucon/Hemcon AB, 031-26 77 32
Analog
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Analoga/digitala omvandlare
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Analoga induktiva givare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Avluftning
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Boosters
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Borrmaskin
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Borstplätering
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Bottenventil
Avståndsgivare
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Bromsar
Axeluppriktning
Damalini AB, 031-708 63 00
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
QB
Backventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Bakgrundsavbländ
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Balansblock
BOTAB AB, 0152-211 20
Analysatorer
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
www.produktaktuellt.se
Beröringsfria givare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Betongutrustning
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Betongvibratorer
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Betongvibrering
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Biologiskt nedbrytbara
smörjmedel
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Biologisk återställning
CNC-maskiner
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
CO2-mätare
Nordtec Instrument AB,
031-704 10 70
Cold Gun
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
CO-mätare
Coroliteprocessen
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Brady
Beräkningsprogram
Avståndsmätare
Apem, 08-626 38 00
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Nordtec Instrument AB,
031-704 10 70
Beläggning
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
CH products
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
igus AB, 042-32 92 70
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Bromsmotorer
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Custom design joysticks
Apem, 08-626 38 00
Cyklon
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Bruel
Cylindergivare
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Bryel
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Bryt och lås
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Cylindrar
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
QD
Daggpunktsmätare
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Nordtec Instrument AB,
031-704 10 70
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Bullerdämpning
Databaser
Bulk
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Movab AB, 0418437550
35
ProduktGuiden
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
Datakommunikation
Driftövervakning av silos
Elsäkerhetsprovning
Fiberoptik
Formsprutning
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Nordela AB, 08-18 81 85
Movab AB, 0418437550
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Driftövervakning för
kalkdoserare
Embedded
Ficklampor
Datalogger
Movab AB, 0418437550
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Legoform, 040-181 508
Nordtec Instrument AB,
031-704 10 70
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Dataloggrar
JoR AB, 018-34 28 20
System Technology Sweden AB,
013-35 70 30
Drivelektronik
Andrives AB, 0455-30 95 05
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Drivhjul
EMC komponenter
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Drivrulle
Fixturer
Bejoken AB, 040-22 78 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Enclosures
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Friktionslister
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Encoder
Fjädrar
FRL
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Fjärrstyrning
Fräsmaskin
Intectra AB, 0940-102 25
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
igus AB, 042-32 92 70
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Dämpare
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
DC-motorer
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Depalleterare
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Desktop
Apem, 08-626 38 00
Detektorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Differenstryckmätare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Differenstrycktransmitter
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Frekvensomformare
EMI/RFI filter
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
DC/DC
Dekaler
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Drivsystem
Dry Lin
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Fingertip joystick
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Decibelmätare
Fotoceller
Filterregulatorer
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Formverktyg i Nynäshamn AB,
08-500 081 96
Legoform, 040-181 508
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
EMI
Drivtrumma
Decentraliserade system
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Formverktyg
Filter
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
DB-mätare
Nordela AB, 08-18 81 85
Powermec AB, 08-444 36 50
EMC
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Frekvensomriktare
Apem, 08-626 38 00
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Frekvensomvandlare
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Fjädertråd
Habasit AB, 0301-226 00
QE
Energikedjor
Easy-laser
igus AB, 042-32 92 70
Damalini AB, 031-708 63 00
Enolgas
Easy-Roll
Flatväxlar
Fräsmaskiner
Elproman AB, 08-97 00 70
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Effektanalysator
Ergonomiska joysticks
FlexRay
Fuktkalibrering
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Apem, 08-626 38 00
Ethernet
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Nordtec Instrument AB,
031-704 10 70
Egensäker
System Technology Sweden AB,
013-35 70 30
Flightcases
Fuktmätare
Damalini AB, 031-708 63 00
Ejektorer
Etikettdispensrar
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Flockning
Fukttransmitter
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Flo-Code
Funktionsgenerator
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
El
Etiketter
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Eldon
Etiketteringsmaskiner
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Flottörvakter
Fältbuss-produkter
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
JoR AB, 018-34 28 20
Eldragare
Etikettskrivare
Flygbuller
Färdbullermätning
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Elektriska vibratorer
Etuier
Fläktar
Färgband
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Digitala panelinstrument
Elektromagneter
Event log
Bejoken AB, 040-22 78 00
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
BOTAB AB, 0152-211 20
Nordela AB, 08-18 81 85
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Flödesförstärkare
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Ex
Elektromekaniska
komponenter & reläer
Damalini AB, 031-708 63 00
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Diff-tryckgivare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Digitala termometrar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Digitaltermometrar
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Digitaltryck
Elektronikkapsling
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Elektronikkomponenter
Dioder
Bejoken AB, 040-22 78 00
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
TMSNET, 0200-17 10 00
Explosimetrar
Elektronikkomponenter
– distribution
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Bejoken AB, 040-22 78 00
Displayer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Bejoken AB, 040-22 78 00
Dnc
TMSNET, 0200-17 10 00
Travensa AB, 08-590 888 19
Elektronikkomponeter
– hard to find
Don
TMSNET, 0200-17 10 00
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Elektronikkylare
Doseringsutrustning för
kalk och cement
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Elektroniklådor
Movab AB, 0418437550
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Doseringsutrustning för
vatten
Eliminatorer
Movab AB, 0418437550
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Dosimetrar
Elkontakter
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Elmotorer
Dragfjädrar
Nordela AB, 08-18 81 85
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Dragmagneter
Exair
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Ex relä
Extreme
Damalini AB, 031-708 63 00
Förnätade
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Förstärkare
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
JoR AB, 018-34 28 20
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
QG
Flödessensorer
Gaffellänk
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Flödesstyrning
Fatblandare
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Kontima AB, 08-520 174 40
Gallerdurk
Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00
Gasanalysatorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Gasdetektorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Flödesvakter
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Gasfjädrar
Folie potentiometer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Gasmätare
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Formblåsning
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Legoform, 040-181 508
Gas-/plasmaskärning
Ferriter
Formgjutning
Weland AB, 0371-344 00
Bejoken AB, 040-22 78 00
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Gassensorer
Fettmätare
Formpressning
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Gasvarnare
Fathanteringssystem
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Fatpumpar
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Felsökning
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Assalub, 0120-358 44
Driftstopp
Elskåpskylare
Fettpumpar
36
Flödesmätare
Flödesvakt
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Fästplattor
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
QF
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Travensa AB, 08-590 888 19
Flödesgivare
Movab AB, 0418437550
Elmotorprovning
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Fästmaterial
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Gaslarm
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Assalub, 0120-358 44
www.produktaktuellt.se
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
ProduktGuiden
Generator lager fett
Handsmörjning
Induktiva flödesgivare
Isolationsprovare
Klockfjädrar
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Assalub, 0120-358 44
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Geometri
Induktiva givare
Damalini AB, 031-708 63 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Yokogawa Measurement Technologies AB, 08 477 19 00
Givare
Handtag
Induktiva joysticks
QJ
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Elproman AB, 08-97 00 70
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
JoR AB, 018-34 28 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Nordela AB, 08-18 81 85
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Kapslingar.se, 073 932 09 45
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
System Technology Sweden AB,
013-35 70 30
Kontima AB, 08-520 174 40
Apem, 08-626 38 00
Jonisatorer
Koaxialkontakter
Harmonics
Induktiva komponenter
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Givarkablage
Elproman AB, 08-97 00 70
Givarkontakter
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Glidlager
Kontima AB, 08-520 174 40
Glidlager fett
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Glidskenor
Handspaksventil
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Jonisatorfläktar
Koaxialreläer
Hastighetsgivare
Industriapplikationer
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Jonisatorpistoler
Helikopterkalkning
Movab AB, 0418437550
Helikoptertjänster
Movab AB, 0418437550
High quality joystick
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Gruvutrustning
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Gränslägesbrytare
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Kompaktcylindrar
Apem, 08-626 38 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Joystick
Kompressor oljor
HSUPA
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Industriella joysticks
Hydraulaggregat
Elwia AB, 08-765 60 92
Apem, 08-626 38 00
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Hydraulcylindrar
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Gummiduk
Rubber Company AB,
08-514 305 70
Gummielement
Kontima AB, 08-520 174 40
Gångjärn
Kontima AB, 08-520 174 40
Gäng pasta
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
QH
Halleffect
Apem, 08-626 38 00
Halogenfri kabel
Elproman AB, 08-97 00 70
Halvledare
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Industriswitch
Joysticks för fordon
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Apem, 08-626 38 00
Konduktivitetsmätare
Joysticks med usb
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
Industriugnar
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Industriväxlar
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Infodring
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Nordela AB, 08-18 81 85
Hänglås
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Högspänningsprovare
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Högverkningsgradsmotorer
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Hörnstans
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
QI
IC-kretsar
TMSNET, 0200-17 10 00
IEC50564
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
iglidur
igus AB, 042-32 92 70
igubal
igus AB, 042-32 92 70
Impulsdon
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Inclinometrar
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Induktanser
Handheld joystick
Apem, 08-626 38 00
Induktionsuppvärmning
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
www.produktaktuellt.se
Konduktiva givare
Bejoken AB, 040-22 78 00
Joysticks
Hyprometer
Hållmagneter
Joystick för båt
Kondensatorer
Apem, 08-626 38 00
Industritvätt
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
DirekTronik AB, 08-524 007 00
Hydraulventil
Elwia AB, 08-765 60 92
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Apem, 08-626 38 00
Industri-smörjmedel
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Bejoken AB, 040-22 78 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
TMSNET, 0200-17 10 00
Industriskrivare
Hydrauliska
Högtemperatur kedjeoljor
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Kolvstängslösa cylindrar
Joyball
JoR AB, 018-34 28 20
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
GSM-modem
Jordningssystem
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Industridatorer
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Gränssnittsomvandlare
Gräsvård
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Hylsor
Gripdon
Kollektionsväskor
Jordningsutrustning
Gravyrmaskiner
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Jordningskontroll
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Gravyrmässing
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Koldioxidmätare
Hitec
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Jordledarprovare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Hydraulikventil
Gravyrlaminat
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Industribuller
Graverade skyltar
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Industribatterier
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Apem, 08-626 38 00
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Gravyr
Knappceller
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Habasit AB, 0301-226 00
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Inklinometer
Apem, 08-626 38 00
Apem, 08-626 38 00
Kabelboxar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kabelförskruvning
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kabelhantering
Elproman AB, 08-97 00 70
Kabelkanaler
Inlineskrivare
Kabelkedjor
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
Inomhusbuller
Kabelskor
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kabeltätning
inPEX
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Kablar
Insticksgivare
Bejoken AB, 040-22 78 00
Elproman AB, 08-97 00 70
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kalkdoserare
Instrumentvagnar
Movab AB, 0418437550
JoR AB, 018-34 28 20
Kamera
Integrerade kretsar
DirekTronik AB, 08-524 007 00
Bejoken AB, 040-22 78 00
Kamerakylare
I/O kort USB
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Kapacitiva givare
I/O Moduler
Nordela AB, 08-18 81 85
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Ipad
Kapslingar
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Iphone
Kedjespännare
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Kontima AB, 08-520 174 40
IR-Kamera
Kemikalier
IR-termometrar
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Isoil
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Isolationsmuffar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Konduktiva vakter
Konstantkraftfjädrar
QK
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Trinergi AB, 019-18 86 60
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Klaffbackventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Klaffventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Klockbatterier
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Konstruktion
Formverktyg i Nynäshamn AB,
08-500 081 96
Kontaktdon
Bejoken AB, 040-22 78 00
Elproman AB, 08-97 00 70
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Nordela AB, 08-18 81 85
Kontaktfjädrar
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Kontaktorer
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Kontaktrulle
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Kopplingar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kopplingsblock
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kopplingsdon
Elproman AB, 08-97 00 70
Kopplingsledning
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Kopplingsplintar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kopplingsuppriktning
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Korthållsmodem
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Kraftaggregat
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Kraftcylindrar
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Kraftgivare
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Kraftmätning
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
37
ProduktGuiden
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
Kraftsensorer
Laseraluminium
Lintelfer
Lysdiodshållare
Maskinstopp
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
BOTAB AB, 0152-211 20
Travensa AB, 08-590 888 19
Kristaller
Lasergivare
Litium
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Låg temperatur kedjeoljor
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Litium mangan
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Bejoken AB, 040-22 78 00
Krympfilmsugnar
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Krympgods
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Krympslang
Lasergravyr
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Lasergravyrmaskiner
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Laserinstrument
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Livsmedels smörjmedel
produkter
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Låsringar
Låssprintar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Kugghjul
Lasermaskiner
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
AB Kuggteknik, 0247-135 35
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Ljudanalys
Lasermätare
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Läckströmsprovare
Ljudmätare
Läckströmstänger
Kuggkransfett
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Lasermätsystem
Kuggremmar
Habasit AB, 0301-226 00
Kuggremshjul
AB Kuggteknik, 0247-135 35
Kuggstänger
AB Kuggteknik, 0247-135 35
Kuggväxlar
Habasit AB, 0301-226 00
Powermec AB, 08-444 36 50
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Kullager fett
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Damalini AB, 031-708 63 00
Lasermätutrustning
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Ljudnivåmätare
Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
JoR AB, 018-34 28 20
Lasersensorer
Ljusdioder
Laser/plåtbearbetning
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Laserskärning
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Weland AB, 0371-344 00
Ljustorn
Lasersystem
Damalini AB, 031-708 63 00
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Lastarmar
Lockout/tagout
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Masterlock
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Matarskruv
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Massflödessensorer
Läckagesökning
W&S LeakLess AB, 031-24 18 00
Materialhantering
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Materialsaxar
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Materialsågar
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Lägesgivare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kapslingar.se, 073 932 09 45
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Max CPM-100
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Mediakonverterare
DirekTronik AB, 08-524 007 00
Medicinska datorer
Länkhuvud
Kontima AB, 08-520 174 40
JoR AB, 018-34 28 20
Mejsel
Lödkolvar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Lödutrustning
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Bejoken AB, 040-22 78 00
Mekanisk ytbehandling
QM
Membrane switches
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Magmätare
Kulleder
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kontima AB, 08-520 174 40
Lastceller
Kulledsfästen
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Logger
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Magnetbrytare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
LCD
Luft
Magnetcylinder
Metallisering
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Kulventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Kulvibratorer
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Kundanpassad joystick
Apem, 08-626 38 00
Kvalitet
Marposs AB, 0586-72 11 30
KVM
DirekTronik AB, 08-524 007 00
Kybler
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Küebler
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Membrantangenter
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
LCD-displayer
Luftflödesförstärkare
Magneter
Metallplätering
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Luftflödesmätare
Ledlager
Kontima AB, 08-520 174 40
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
LED-lampor
Luftknivar
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
LED-varningsljus
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Luftkuddar
Lekgrus
Luftkuddeteknik
BOTAB AB, 0152-211 20
Movab AB, 0418437550
BOTAB AB, 0152-211 20
LiFePO4batterier
Luftmotor
AB Alerma, 08-611 70 98,
0304-325 50
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Magnetmatta
AB Alerma, 08-611 70 98,
0304-325 50
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Microflöde
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Microplätering
Magnetostriktiva givare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Magnetsensorer
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Magnetställ
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Microprocessorer
TMSNET, 0200-17 10 00
Microsvetsning
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Microvågsgivare
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Kylpistol
Lightsmart
Luftridåer
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Lutningsgivare
Kylrör
Li-Ion
Kapslingar.se, 073 932 09 45
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Luxmätare
Magrör
Mikrofoner
Likriktare
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Kyldon och -medier
Bejoken AB, 040-22 78 00
Kättingtelfrar
BOTAB AB, 0152-211 20
QL
Laddare
Bejoken AB, 040-22 78 00
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
LIN
Laddningsbara batterier
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Lamellmattor
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
Lampor
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Laser
Damalini AB, 031-708 63 00
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Luxolight
LVDT
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Magnettejp
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
AB Alerma, 08-611 70 98,
0304-325 50
Mikrobrytare
Magnetventiler
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Man machine interface
Mikroplätering
Apem, 08-626 38 00
Manometrar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Mikrovågssensorer
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Lyftbord
Linjärenheter
Lyfthjälpmedel
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
BOTAB AB, 0152-211 20
Lyftmagnet
Linjärgivare
BOTAB AB, 0152-211 20
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Lyftutrustningar
Linjärmotorer
BOTAB AB, 0152-211 20
Maskiner
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Lyftverktyg
Linradar
BOTAB AB, 0152-211 20
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Maskinremmar
Habasit AB, 0301-226 00
Minigivare
Lysdioder
Maskinskydd
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00
Miniture joystick
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Linspel
BOTAB AB, 0152-211 20
Bejoken AB, 040-22 78 00
Marine smörjmedel
smörjmedel produkter
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Miljökalkning
Movab AB, 0418437550
Miljömätinstrument
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Minibooster
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Minicylindrar
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Apem, 08-626 38 00
BOTAB AB, 0152-211 20
38
www.produktaktuellt.se
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
Miniventil
Mätsystem
Nivåvakter
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Damalini AB, 031-708 63 00
JoR AB, 018-34 28 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
System Technology Sweden AB,
013-35 70 30
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Minnen
TMSNET, 0200-17 10 00
MMI
Apem, 08-626 38 00
Modalanalys
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Modulband
Habasit AB, 0301-226 00
Momentmätning
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Monteringspressar
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Motstånd
Bejoken AB, 040-22 78 00
Multimeter
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Multipol
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Måleutstyr
Marposs AB, 0586-72 11 30
Märkmaskiner
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Märkning
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Mätteknik
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Mätvärdesomvandlare
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
QN
NiCd
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Nicelabel
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
NiMH
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Nitning
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Pallastare
Nivåövervakning
Pallkragar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Normkapslingar
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Mätförstärkare
Nivågivare
Mätarmar
JoR AB, 018-34 28 20
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Mätgivare
Marposs AB, 0586-72 11 30
Mätinsamlingssystem
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Mätkort
JoR AB, 018-34 28 20
Mätning
Marposs AB, 0586-72 11 30
Mätnipplar
Nålpräglingsmaskiner
Paneldisplayer
Polyeten
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Nålpräglingsutrustning
Panelinstrument
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Polyetenrör
Nätaggregat
Parallellitet
Bejoken AB, 040-22 78 00
Damalini AB, 031-708 63 00
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Nätanalysatorer
PE
Polyeter
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Polymer
Pekskärmar
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Trinergi AB, 019-18 86 60
Nätanslutningskomponenter
Elproman AB, 08-97 00 70
Nätfilter
QO
Olja
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Omgivningsbuller
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Omkopplare och
strömställare
Bejoken AB, 040-22 78 00
Elproman AB, 08-97 00 70
DirekTronik AB, 08-524 007 00
Polyuretan
Permanentmagnet
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
AB Alerma, 08-611 70 98,
0304-325 50
BOTAB AB, 0152-211 20
Positioneringssystem
PEX
Elwia AB, 08-765 60 92
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
PEX-komponenter
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
PEX-rör
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
pH-mätare
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Piltejp
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
PipeRep
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Positionsgivare
Potentiometrar
Bejoken AB, 040-22 78 00
PowerAnalyzer
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Power Supply
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Pressar
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Operatörspanel
Habasit AB, 0301-226 00
Printers
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Planetväxlar
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Nivåmätare
Operatörsterminal
Nivålarm
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Nivåmätning
Movab AB, 0418437550
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Nivåsensorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Nivåställ
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Mätspetsar
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Marposs AB, 0586-72 11 30
Nivåtempvakt
Mätstyrning
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Marposs AB, 0586-72 11 30
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Plana drivremmar
Nivårelä
Mätservice
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
JoR AB, 018-34 28 20
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Mätpenna
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Marposs AB, 0586-72 11 30
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Mätprobar
Pneumatiska vibratorer
OPC
Nivåreglering
Marposs AB, 0586-72 11 30
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Polyester
Omvandlare
Nivåindikatorer
Pneumatiska hammare
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
Nivåglas
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Bejoken AB, 040-22 78 00
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Trinergi AB, 019-18 86 60
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Omkopplare
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Pneumatik
Nålprägling
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Mätinstrument
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Palomat
Nivelko
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Pallkragsvagn
Pneumatic fett
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Mässing
Nivå
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
Nätrelä
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Plånböcker
NTP server
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Mätarm
Paddle joystick
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Nivåvippor
Nivelco
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Q P&Q
Paddelvakter
Apem, 08-626 38 00
Bejoken AB, 040-22 78 00
Märkutrustning
ProduktGuiden
Nivåtempgivare
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Habasit AB, 0301-226 00
Nordela AB, 08-18 81 85
Powermec AB, 08-444 36 50
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Optical Spectrum Analyzer
Planhet
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Damalini AB, 031-708 63 00
Plast
Optiska givare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Rubber Company AB,
08-514 305 70
OPTO-komponenter
Plastkapslingar
Print and apply
Probe
Marposs AB, 0586-72 11 30
Processband
Habasit AB, 0301-226 00
Processbrytning
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Processtyrning
Bejoken AB, 040-22 78 00
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Kübler Svenska AB, 08-556 117 60
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Orderanalys
Plastkedjor
Habasit AB, 0301-226 00
Produktdesign
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Plastkomponenter
OSA
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Plastlaminat
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Produktionsuppföljning
Travensa AB, 08-590 888 19
Produktväskor
Oscillatorer
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Bejoken AB, 040-22 78 00
Plaströr
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Professional joysticks
Oscilloscope
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Oscilloskop
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
OTDR
Plastslang
Apem, 08-626 38 00
Profibus
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
JoR AB, 018-34 28 20
Pluggklammer
Profilbyggsystem
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Alucon/Hemcon AB, 031-26 77 32
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
www.produktaktuellt.se
39
ProduktGuiden
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
Profilskensystem
RFID
Servomotorer
Slipmaterial
Stationära batterier
BOTAB AB, 0152-211 20
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
PROFINET
Ringmunstycken
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
JoR AB, 018-34 28 20
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Andrives AB, 0455-30 95 05
Nordela AB, 08-18 81 85
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Programvara
RJ45 kontaktdon
Servoomformare
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Nordela AB, 08-18 81 85
Programverk
Robotar
Nordela AB, 08-18 81 85
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Proportionell joystick
Apem, 08-626 38 00
PT100
Rosta
Kontima AB, 08-520 174 40
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Rostfria vibratorer
Pulsgivare
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Nordela AB, 08-18 81 85
Pulverlackering
Legoform, 040-181 508
Pumpar
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Punktkylare
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Roterande
ledningskopplingar
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Rullbollar
Apem, 08-626 38 00
Elwia AB, 08-765 60 92
Rullgardinskydd
Pur
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Rulllager fett
Quick & Easy
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Rullvibratorer
QR
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Radar
Rundceller
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Radargivare
Habasit AB, 0301-226 00
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
RVDT
Radialfläktar
Rätvinklighet
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Radialnitning
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Radiomodem
Rundremmar
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Damalini AB, 031-708 63 00
Rökgasanalysatorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Rökgasanalysinstrument
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Rökgasmätare
Radiostyrda givare
Rökgasrening
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Rakhet
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Servoomriktare
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Servoskruvdragare
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
SFP
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Shims
Damalini AB, 031-708 63 00
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Nordela AB, 08-18 81 85
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Siktar
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Silotömning
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Sjökalkning
Movab AB, 0418437550
Skalverktyg
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Skarvar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Skjutventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Skog
Reed switch
Regnmätare
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Reläer
BOTAB AB, 0152-211 20
Skruvdragare
QS
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Safe Sign
Skruvförbindningselement
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Safetflow
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Skruvmatare
Skyddsslang
Bejoken AB, 040-22 78 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Saxar
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Skyltar
ScopeCorder
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Remspännare
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Skyltsystem
Screentryckning
Skärande efterbearbetning
Kontima AB, 08-520 174 40
Remtransmissionsuppriktning
Damalini AB, 031-708 63 00
Remuppriktning
Damalini AB, 031-708 63 00
Resistiva joysticks
Apem, 08-626 38 00
Resistorer
Bejoken AB, 040-22 78 00
Resolver
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Resväskor
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
40
Legoform, 040-181 508
Sensorer
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Seriella servers
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Service
Marposs AB, 0586-72 11 30
Servoförstärkare
Nordela AB, 08-18 81 85
Streckkodsskrivare
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Stroboskop
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Sträckfilmsmaskiner
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Assalub, 0120-358 44
Sträckmetall
Snäckhjul
AB Kuggteknik, 0247-135 35
Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00
Strömförsörjningar
Snäckskruv
Snäckväxlar
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Smörjövervakning
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Silicon smörjfett
Stell
Assalub, 0120-358 44
AB Kuggteknik, 0247-135 35
Skruvdomkrafter
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Smörjfett spray
Sil
Rörsystem
Reglerventil
Nordela AB, 08-18 81 85
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Smörjsystem
Movab AB, 0418437550
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Stegmotorer
Smörjfett
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Weland AB, 0371-344 00
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Andrives AB, 0455-30 95 05
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Signalomvandlare
Marposs AB, 0586-72 11 30
Stegmotor
SMS 200
Signalkonditionering
Skogskalkning
Reflektorer
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Smörjoljor
Rörlaserskärning i 3D
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Statistik
Slitskydd
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
RC4 LED
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Habasit AB, 0301-226 00
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Rörlaserskärning
Statisk elektricitet
Slitlister.
Sidkanalfläktar
Weland AB, 0371-344 00
Damalini AB, 031-708 63 00
Slitan
Habasit AB, 0301-226 00
Powermec AB, 08-444 36 50
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Solenoider
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Solpaneler
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
SPC
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Strömprob
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Strömsensor
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Strömställare
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Marposs AB, 0586-72 11 30
Styrning
Specialfixturer
Andrives AB, 0455-30 95 05
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Ståltrappor
Häfla Bruks AB, 0151-52 40 00
Specialrör
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Special smörjmedel
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Ställdon
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Ställdon, linjära
Nordela AB, 08-18 81 85
Stämgaffel
Specialugnar
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Stämgaffelnivågivare
Specialväskor
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Sugkoppar
Spindelriktning
Damalini AB, 031-708 63 00
Spolmunstycken
W&S LeakLess AB, 031-24 18 00
SprayStop
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Sugplatta
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Sugtransportörer
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Sprutning
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Spånsugare
Sumitomo
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Sumrar
Spännbrickor
Weland AB, 0371-344 00
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Bejoken AB, 040-22 78 00
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Sladdställ
Spännverktyg
Switchar
Elproman AB, 08-97 00 70
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Legoform, 040-181 508
Slangar
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Rubber Company AB,
08-514 305 70
W&S LeakLess AB, 031-24 18 00
Slangupprullare
W&S LeakLess AB, 031-24 18 00
Slipmaskiner
Deprag Scandinavia AB,
016-12 61 10
Standby power
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Stansning, Nibbling
Weland AB, 0371-344 00
Startbatterier
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Bejoken AB, 040-22 78 00
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Switch joysticks
Apem, 08-626 38 00
Svivelarmar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svivlar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
www.produktaktuellt.se
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
ProduktGuiden
Svängkranar
Temperaturmätning
Transportväskor
Typskyltar
Vatten
BOTAB AB, 0152-211 20
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Temperatursensorer
Transportör kedje oljor
Bejoken AB, 040-22 78 00
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Synkroniseringssystem
Temperaturskrivare
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Traverser
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Temperaturvakt
Trevägsventil
Kontima AB, 08-520 174 40
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Töjningsgivare
Sågar
Trottle joystick
Une-gravyr AB, 036-16 42 90
Ljungby Metallplätering AB,
0433-622 00
Säkerhetskorgar
Termoelement
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svängspännare
Syremätare
Säkerhetssystem
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Säkerhetstrappor
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Säkringar
Bejoken AB, 040-22 78 00
Säljmappar
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Termisk sprutning
BOTAB AB, 0152-211 20
Vattenrening
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
Termografi
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Ultraljudsgivare
Vattenrör
Trumling
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Ultraljudsnivågivare
Vattenslang
Trinergi AB, 019-18 86 60
Termometrar
Trumlare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
Termostater
Tryckfjädrar
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Testpinnar
Elproman AB, 08-97 00 70
Tryckförmedlare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Testsystem
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Testutrustning
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Tid
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Tidräknare
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Tampongtryckning
Legoform, 040-181 508
Tangentbord
Bejoken AB, 040-22 78 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Tappvatten
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
TCP/IP modem
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Teflon smörjprodukter
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Tejp
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Teknisk programvara
JoR AB, 018-34 28 20
Telemetri
JoR AB, 018-34 28 20
Telemodem
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Teleskopskydd
Damaskus Maskinskydd AB,
08-556 505 20
Telfrar
BOTAB AB, 0152-211 20
Temperaturgivare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Temperaturmätare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Temperaturmätinstrument
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Movab AB, 0418437550
Movab AB, 0418437550
Säljväskor
Tallriksfjädrar
Vattenneutralisation
Ugnar
Micromatic International AB,
08-594 709 00
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
QU
Tryckförstärkare
Tact-switchar
Vattenledningsrör
Tätningar
Truckhjul
Elproman AB, 08-97 00 70
QT
Movab AB, 0418437550
Bejoken AB, 040-22 78 00
Apem, 08-626 38 00
Testsladdar
Formverktyg i Nynäshamn AB,
08-500 081 96
Vattenfilter
Vattenneutralisation av
gruvor
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Sänk- & trådgnistning
Tänger
JoR AB, 018-34 28 20
Säljpärmar
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Tyristorer
Tryckgivare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
CLC Systems AB, 0171-41 10 30
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Ultraljudssvetsning
Weland AB, 0371-344 00
Legoform, 040-181 508
Ultraljudstvätt
KMC Ytbehandling AB,
08-445 84 40
Webrelä
Uppriktningssystem
Damalini AB, 031-708 63 00
UPS
CellTech Energy Systems AB,
08-445 78 70
Tillverkning
Tryckluft
Urea
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
W&S LeakLess AB, 031-24 18 00
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Torkskåp
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Torr smörjmedel
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Touchpaneler
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Touchscreen
STIGAB Stig Ödlund AB,
08-97 09 90
Tryckluftdrivna
hydraulpumpar
Ved
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Velourisering
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Ventil
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
USB Server
Ventilation
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Tryckluftsmunstycken
Damalini AB, 031-708 63 00
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Utomhusbuller
Tryckmätare
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Tryckrör
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Uretan
Micromatic International AB,
08-594 709 00
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
VDSL
MBG/Elektronik AB, 042-13 60 60
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Tryckindikatorer
Tiltswitch
Wattmeter
Universalladdare
Industrikomponenter AB, INKOM,
08-514 844 00
Formverktyg i Nynäshamn AB,
08-500 081 96
Vattenstråleskärning
Utbildning
Utsug
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Nima Maskinteknik AB,
019 - 30 43 00
Ventilationsmätning
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Ventiler
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Ventillås
QV
Collinder Märksystem AB,
040-41 88 30
Vajergivare
Verktygsbatterier
TPU
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Trycksensorer
Trac-It
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Sensortechnics Scandinavia AB,
08-449 56 42
Vakkuumformning
Avery Dennison Scandinavia AB,
031683040
Trackballs
Tryckstegrare
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Legoform, 040-181 508
Vakuum
BatteriGrossisten AB,
08-766 75 50
Verktygsfjädrar
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Micromatic International AB,
08-594 709 00
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Andrives AB, 0455-30 95 05
Verktygsmakare
Apem, 08-626 38 00
Elwia AB, 08-765 60 92
Transformatorer
Trycktransmittrar
Vakuumformning
Vibrationsanalysatorer
Bejoken AB, 040-22 78 00
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Kapslingar.se, 073 932 09 45
Transienter
Tryckvakter
Vakuumfästen
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Transmission
Rubber Company AB,
08-514 305 70
Transmissionsutrustningar
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Transportband
Habasit AB, 0301-226 00
Rubber Company AB,
08-514 305 70
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Trådförarrör
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
Trädgårdskalk
Movab AB, 0418437550
Tumhjul
Apem, 08-626 38 00
Transportbanor
Tumjoysticks
Ropack Materialhantering,
0411-55 66 40
Apem, 08-626 38 00
Turbin
Transportkedjor i plast
Habasit AB, 0301-226 00
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Transportrullar
Turbinvibratorer
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
www.produktaktuellt.se
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Formverktyg i Nynäshamn AB,
08-500 081 96
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Vibrationsbord
Vakuummetrar
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Vibrationsdetektorer
Vakuumok
BOTAB AB, 0152-211 20
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Vakuumtransportörer
Vibrationsgivare
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Valsar
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Valsbeläggning
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
Valve
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
Varvtalsmätning
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Vibrationsmatare
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Vibrationsmätare
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Vibrationsmätning
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
41
ProduktGuiden
Sök även på Internet: www.produktaktuellt.se
Vibrationsmätutrustning
Vortexrör
Brüel & Kjaer Sverige,
033-22 56 22
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Vibrationsövervakningutrustning
Vriddon
Maskin & Laser Teknik AB,
031-742 75 00
Vibrator
Lofgren Engineering AB,
08-28 93 30
Vibratormatare
SYNS DITT FÖRETAG
OCH DINA PRODUKTER
PÅ BÄSTA SÄTT?
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Vridfjädrar
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
Vrid & klämcylindrar
UW-ELAST AB, 0501-27 94 50
AIRTEC Pneumatic Sweden AB,
0479-126 00
Video system
Vågfjädrar
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Vindgivare
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Vindkrafts turbine
smörjmedels produkter
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Vindmätare
Svenska Termoinstrument AB,
08-544 445 60
Vinkelgivare
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Vinkelkuggväxlar
Överfyllnadsskydd
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Exac Industriteknik AB,
08-570 231 95
Överfyllningsskydd
Värme
Överskott
Afriso Ema AB, 040-92 20 50
Valvex Armaturimport AB,
063-10 66 90
TMSNET, 0200-17 10 00
Övertoner
Värmekamera
Trinergi AB, 019-18 86 60
Yokogawa Measurement
Technologies AB, 08 477 19 00
Värmerör
Övervakning
Alpharay Teknik AB, 054-52 12 05
Intectra AB, 0940-102 25
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Stockholms Etui & Koffertfabrik
Wolf AB, 08-736 08 55
Vortexkylare
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Vägning
Väskor
HEMOMATIK AB, 08-771 02 20
Ytvärme
Nelco Contact AB, 08-754 70 40
Wire guides
Visionsystem
Weland AB, 0371-344 00
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
BOTAB AB, 0152-211 20
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Ytbehandling
Q Ä&Ö
Värmesystem
Wirsbo
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Ändhylsor
Vinkellänk
Industriservice, Miljö & Teknik
IMT AB, 08-746 65 00
Yaw gear fett
Våglödning
Uponor Industrial Applications,
0223-380 00
Vinsch
Last Mile Communication AB,
0247-104 18, 070-612 85 04
Lesjöfors Gas & Stock Springs,
08-87 02 50
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Kontima AB, 08-520 174 40
Q X&Y
xDSL-modem
Växellådsoljor
Klüber Lubrication Skandinavien,
08-590 986 00
Växelmotorer
Habasit AB, 0301-226 00
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Växlar
SEW Eurodrive AB, 036-34 42 00
Medverkande företag i
ProduktAktuellt i detta nummer
Airtec Pneumatic Sweden AB . . . . . . . . . 19
VI SER TILL ATT DINA
PRODUKTER PRESENTERAS
FÖR RÄTT MÅLGRUPP
I 70 LÄNDER.
t Vi hjälper dig stärka ditt varumärke.
t På www.kompass.se finns detaljerad
produktinformation om 4 miljoner
business-to-business-företag.
Kompass Sverige AB
info@kompass.se | www.kompass.se | Tel 08-412 00 600
42
Micromatic International AB. . . . . . . . . . 25
Alerma, AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nima Maskinteknik AB . . . . . . . . . baksidan
Allertz Exportlots AB . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nordic Suppliers . . . . . . . . . . . . . .31 och 34
APEM AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nordtec Instrument AB . . . . . . . . . . . . . . 23
Botab AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PallTech AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CLC Systems AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PiezoMotor Uppsala AB . . . . . . . . . . . . . . 33
Dala Plåtteknik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pro-face Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Damaskus Maskinskydd AB . . . . . . . . . . . . 9
Stockholm Etui & Koffertfabrik . . . . . . . 30
Deprag Scandinavia AB . . . . . . . . . . . . . . 17
Stockholmsmässan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DirekTronik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Swedimport i Lindesberg AB . . . . . . . . . 34
Dustcontrol AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
System Technology Sweden AB . . . . . . . 11
Exac Industriteknik AB . . . . . . . . . . . . . . . 34
Travensa AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Formverktyg i Nynäshamn AB . . . . . . . . 34
Trelleborg Sealing Solutions AB . . . . . . . 34
GS Bandservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tryggve Olson
Normdetaljer AB . . . . . . . . . . . .30 och 33
Hemomatik AB. . . . . . . . . . . . . . . .17 och 25
Hydroforming Design
Light AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 och 34
Une-gravyr AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KMC Ytbehandling AB. . . . . . . . . . . . . . . . 31
Valvex Armaturimport AB . . . . . . . . . . . . 31
Kompass Sverige AB . . . . . . . . . . .34 och 42
Weland AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kontima AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27
Weland lagersystem AB . . . . . . . . . . . . . 34
Kranlyft, AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 och 34
ÅBS, Åkesson & Blomquist AB . . . . . . . . . 33
MBG Elektronik AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Örebro Järnmontering AB. . . . . .29 och 34
W&S LeakLess AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nästa nummer av ProduktAktuellt
kommer vecka 18.
www.produktaktuellt.se
Posttidning B
Returadress: Ipsnode AB
Luntmakargatan 34, 111 37 STOCKHOLM
Adressändring: info@produktaktuellt.se
>˜ÌqÉΜ}ÃLÀÕŽÊ UÊ ˆ˜`ÕÃÌÀˆÊ UÊ >ŽÌÉÏ>ŽÌ
Gratis katalog – 308 sidor
Katalogbeställning dygnet runt:
019- 30 43 sWWWNIMAABSE
Ventilationsfläktar 1400 rpm
1-fas 230 V
Automatisk slangupprullare
För luft och vatten. Max 20bar.
Gul 25m 1/2”
3900:–
Gul 40m 1/2”
7280:–
Gul 20m 3/4”
5340:–
Gul 40m 3/4”
8480:–
För hetvatten. Max 400bar.
Gul 12m 3/8”
3380:–
Gul 20m 3/8”
4380:–
Gul 30m 3/8”
5980:–
Rostfri
Rostfri
Rostfri
Rostfri
25m
40m
20m
40m
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
5860:–
9980:–
7480:–
11860:–
Rostfri 12m 3/8”
Rostfri 20m 3/8”
Rostfri 30m 3/8”
4980:–
6880:–
7880:–
Mavel automatiska
elvindor
Master 15m 3 =1,5mm2 230V
1220:–
Stort sortiment av elmotorer och startapparater samt övrig el och belysning.
Major 20m 3 =2,5mm 230V
2820:–
2
Major 15m 5 =2,5mm2 400V
3380:–
Emil Caddy 110 liter
Diesel gul UN1202 manuell
25lit/min. 3m slang och munstycke.
3 760:–
Diesel gul UN1202 12V
40lit/min. 4m elkabel med batteriklammor. 3m slang och munstycke.
3880:–
Bensin grön UN1203 manuell
23lit/min. 3m slang och munstycke.
Pallbassänger
4 580:–
Pallkbassäng 150lit l=b=h: 1250=810=160mm 1396:–
Pallkbassäng 400lit l=b=h: 1250=810=415mm 1760:–
Ziehl-Abeggs fläktar i serien FB är en mycket populär fläkt med Ziehls traditionella ytterrotormotor.
Fläktarna kan enkelt varvtalsregleras och alla
fläktar har inbyggd termokontakt. De kan utan problem monteras såväl horisontellt som vertikalt.
FB200. 30W
1360:–
FB400. 280W
2 492:–
FB250. 40W
1400:–
FB450. 480W
2 964:–
FB300. 90W
1916:–
FB500. 570W
3 192:–
FB350. 150W
2244:–
OBS! Rund ram på FB200–FB350 1400rpm 1-fas.
Alla övriga fläktar har fyrkantsram.
Dammsugare
Rostfria behållare. Suger
både vått och
torrt. Levereras
med komplett
tillbehörssats.
Motorerna
har separata
brytare.
I 50. 2=1200W. 80 liter.
I70. 3 =1100W. 80 liter.
På köpet extra slang 4,5m.
3980:–
4980:–
50st användarkoder
Cube 56
56 l/min
8220:–
70 l/min
9 996:–
5 280:–
Pumpset
Flaktank Carry 440 & 220lit
Kompletta med dieselpumpar, slangar m.m.
Nima har ett brett sortiment av olika bränslepumpar med tillbehör.
Panther
Dieselpumpar 12 & 24 V
pris från
940:–
Storsäljare
Hyllsystem Avant
Professionellt hyllsystem. max
180kg/hyllplan. Enkel montering utan verktyg. b=d:
1000= 500mm
Nimas nya lager
Transportvagnar
Cube 70MC
3 580:–
Gavel
höjd 2m
Gavel
höjd 2,5m
Hyllplan 1000=500mm
Plastfot
till gavel
Hyllkrok (4st/hyllplan)
284:–
320:–
132:–
4:–
2:60
56 l/min
2 120:–
Kallvattentvätt
Reno Stationär
175 bar 15 lit/min
Lågvarvig motor 1400rpm för
kontinuerlig körning. Start/
stoppautomatik. Levereras
komplett med 10m slang och
tryckavlastad pistol. Startklar
med motorskydd och väggkonsol. Utrustad med Interpump. 15lit/
min.
Nima Maskinteknik AB
Butik: Gryts ind. omr. Örebro
Box 1505, 701 15 Örebro
Pris exkl moms Fraktfritt över 2400:–
Svetsad rörram. Lastplan av plywood. Luftgummihjul 400mm.
Transportvagn l =b=h: 1500=700 =460mm. Vikt 58kg.
Transportvagn l =b =h: 2000=1000 =460mm. Vikt 70kg.
Transportvagn l=b =h: 2500=1000 =460mm. Vikt 75kg.
Sidor och gavlar till 1500mm vagn
Sidor och gavlar till 2000mm vagn
Näsidor, en sats till flakvagn 2000mm
Hörnstolpar 430mm pris/st
13 980:–
3 960:–
4 352:–
4 752:–
1 488:–
1 696:–
2 236:–
76:–
Centrifugalpump KB400T
3 kW, 400 V
5 bar 200 lit/min
4500:–
Jetpump 200T
1,5kW, 400V
4 bar 100lit/min
2288:–
Finns även för 1,1kW, 230V.
Order 019-30 43 20 Fax
019-36 16 97
Växel 019-30 43 00 www.nimaab.se
Download PDF

advertising