Modell nr. PETL40707.0
Serie nr.
Serienummer
merke
FORSIKTIG
Les alle forholdsregler og instruksjoner
i denne brukerveiledningen før du
benytter deg av apparatet. Spar på
denne brukerveiledningen for
fremtidig bruk.
BRUKERVEILEDNING
INNHOLD
PLASSERING AV KLISTREMERKER
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
FØR DU BEGYNNER
MONTERING
DRIFT OG JUSTERINGER
FOLDING OG FLYTTING
FEILSØK
GUIDELINES
DELELISTE
OVERSIKTSDIAGRAM
PLASSERING AV KLISTREMERKER
2
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
ADVARSEL:
For å redusere faren
for skader, er det viktig å lese gjennom de følgende
viktige forholdsreglene før du benytter deg av din
tredemølle.
1. Før du påbegynner dette eller et hvilket som helst
treningsprogram, bør du snakke med lege. Dette er
spesielt viktig for deg som er over 35 år gammel eller
har en historie med helseproblemer.
12. Hold strømledningen unna opphetede overflater.
13. Ikke beveg løpebåndet når strømmen ikke er
tilkoblet. Ikke benytt deg av tredemøllen dersom
strømledningen eller støpselet er skadet, eller
dersom apparatet ikke fungerer som det skal (Se
FEILSØK på side 26 dersom apparatet ikke virker
som det skal.)
2. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle
som bruker denne tredemøllen har gjort seg kjent
med apparatet.
3. Bruk tredemøllen kun som beskrevet.
14. Les og sett deg inn i nødstoppprosedyren før du
benytter deg av tredemøllen (Se HVORDAN SKRU
PÅ APPARATET på side 14).
4. Plasser tredemøllen på et jevnt underlag, med
minst 2,5 meter klaring bak apparatet og 0,5 meter
på hver side. Ikke plasser tredemøllen på en overflate hvor den blokkerer luftåpninger. Det lønner seg
å bruke en matte under tredemøllen for å beskytte
gulv eller teppe.
15. Ikke start tredemøllen mens du står på
løpebåndet.
16. Tredemøllen har kapasitet til store hastigheter,
og for å unngå plutselige økninger i hastighet er det
viktig å øke den i små doser.
5. Hold tredemøllen innendørs, og unna fuktighet og
støv. Ikke plasser apparatet i garasjen, veranda (selv
under tak) elller nær vann.
17. Pulssensoren er ikke et medisinsk verktøy.
Forskjellige faktorer, som for eksempel bevegelse
kan påvirke nøyaktigheten i avlesningen av din
hjerterytme. Sensoren er kun ment å fungere i
treningssammenheng, og vil dermed kun lese
generelle rytme-trender.
6. Ikke benytt deg av tredemøllen hvor aerosolprodukter blir brukt eller hvor oksygen blir forvaltet.
7. Hold barn under 12 år og kjæledyr unna
tredemøllen.
18. Ikke la tredemøllen stå uten oppsyn når
strømmen er tilkoblet. Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og koble fra strømledningen når
apparatet ikke er i bruk.
8. Maks brukervekt for tredemøllen er 136 kg.
9. Tillat aldri mer enn èn person på tredemøllen
samtidig.
10. Bruk passende bekledning når du bruker
tredemøllen. Ikke bruk løse klær da disse
kan risikere å vikle seg inn i apparatet. Bruk alltid
passende treningssko. Ikke bruk tredemøllen
barbeint eller i sokker.
11. Når du kobler til strømledningen (Se side 12),
så kobler du den til en jordet krets. Ingen annen
anordning bør være koblet på den samme kretsen.
3
19. Ikke forsøk å heve, senke eller flytte tredemøllen
før den er ferdig montert (Se MONTERING på side 6
og FOLDING OG FLYTTING AV TREDEMØLLE
på side 24). Du må være istand til å sikkert kunne
løfte 20 kg for å kunne heve, senke eller flytte
tredemøllen.
21. Ikke putt gjenstander inn i eventuelle åpninger på
apparatet.
22. Koble alltid fra strømledningen umiddelbart etter
bruk, før rens og før vedlikehold som står beskrevet
i denne manualen. Aldri fjern hoveddekslet hvis ikke
du er blit instruert om dette av en fagperson.
All service annet enn den som står beskrevet i
denne manualen bør utføres av en fagperson.
20. Pass på at oppbevaringslåsen sitter godt når du
folder eller flytter tredemøllen.
20. Inspiser og stram eventuelle løse deler på
tredemøllen regelmessig.
23. Denne tredemøllen er kun ment for hjemmebruk.
Ikke bruk denne tredemøllen i kommersiell, utleie
eller institusjonell sammenheng.
BEHOLD DENNE BRUKERVEILEDNINGEN
4
FØR DU BEGYNNER
Takk for at du valgte den nye PRO-FORM PF 3.8 tredemøllen. PF 3.8 tilbyr en rekke programmer
som vil gjøre din treningsøkt mer fonøyelig og effektiv.
Når du ikke trener, kan PF 3.8 foldes så den bruker mindre enn halvparten så mye gulvplass som
andre tredemøller.
Det er viktig å lese nøye gjennom denne manualen før du benytter deg av denne tredemøllen.
Vennligst gjør deg kjent med delene som er markert i tegningen under.
Bokholder
Vifte
Konsoll
Kurv
Pulssensor
Håndtak
Nøkkel/
klemme
Stolpe
Nullstill/av
Strømbryter
Strømledning
Løpebånd
Fotskinne
Plattform med demper
Justeringsbolter,
bakre valse
5
MONTERING
Det kreves to personer for å fullføre monteringen. Plasser tredemøllen på et åpent område og fjern alt pakningsmatriell. Ikke kast paktningsmatriellet før monteringen er fullført. Merk: innsiden av tredemøllens løpebånd er
smurt inn med smøremiddel. Det kan hende at en liten mengde av dette smøremiddelet kan ha blitt overført
til utsiden av beltet eller til fraktesken under frakt. Dette er helt normalt og vil ikke ha noe å si på tredemøllens
ytelse. Dersom dette har inntruffet, kan du ganske enkelt tørke smøremiddelet av med en myk klut og et mildt
ikke-slipende rengjøringsmiddel.
Til montering trenger du en umbraco-nøkkel (inkludert)
En skiftenøkkel (ikke inkludert)
Ledningsaks (ikke inkludert)
En stjernetrekker (ikke inkludert)
1" Tek skrue (2)–4
Spacer,
Basepute (13)–2
3/8" Stjerneskive (9)–7
1/4" Stjerneskive (10)–6
1/4" x 1/2"
Bolt (7)–6
3/8" x 1 1/4" Bolt (5)–3
3/8" Mutter (8)–6
3/8" x 2" Bolt (4)–4
3/8" x 4 1/2" Bolt (6)–4
1
1. Forsikre deg om at stikkontakten ikke er koblet til.
Fjern 3/8” mutteren (8), 3/8” x 2” bolten (4), og
fraktbraketten (C) fra basen (83). Fjern så
fraktbraketten fra den andre siden av tredemøllen.
Disse brakettene er ikke lenger nødvendige og kan
bli kastet.
C
8
6
4
83
2. Få hjelp av en annen person til å vippe tredemøllen forsiktig over på sin venstre side. Fold rammen (56) delvis, så
tredemøllen ligger mer stabilt.
Ikke fold apparatet fullstendig sammen ennå.
2
A
B
38
Hull
Fjern og kast de to indikerte boltene (A) og fraktebraketten
(B).
83
81
56
Kutt båndet som binder stolpeledningen (38) sammen med
basen (83). Finn båndet i det indikerte hullet i basen, og dra
stolpeledningen ut gjennom hullet.
2
Bånd
Fest en basepute (81) til basen (83) som indikert, med
en spacer for basepute (13) og en 1” tek skrue (2).
Monter deretter på en annen basepute (81) med kun en
1” tek skrue.
13
81
2
3. Fest et hjul (84) med bolten og mutteren som du fjernet
i steg 1. Ikke overstram hjulene, da hjulene er nødt til å
kunne rotere fritt.
3
83
4
84
8
4
4. Finn den høyre stolpen (78) og den høyre stolpespaceren (79), som er merket med klistremerker.
Før stolpeledningen (38) gjennom spaceren som vist på
tegningen.
78
38
38
Se den lille tegningen:
Fest ledningsbåndet i den høyre stolpen (78) sikkert rundt
enden av stolpeledningen (38). Få hjelp av en annen
person til å holde den høyre stolpen nær basen (83).
Dra deretter den andre enden av ledningsbåndet til
stolpeledningen er dratt gjennom den høyre stolpen.
83
78
38
7
Ledningsbånd
79
5. Hold en bolt-spacer (80) inne i den nedre delen av
den høyre stolpen (78). Før en 3/8” x 4 1/2” bolt (6)
med en 3/8” stjerneskive (9) inn i den høyre
stolpen og bolt-spaceren. Gjenta dette steget med
en ny bolt-spacer (80), 3/8” x 4 1/2” bolt (6) og en
3/8” stjerneskive (9).
5
6
78
9
38
Hold den høyre stolpe-spaceren (79) og den høyre
stolpen (78) mot basen (83). Pass på å ikke legge
stolpeledningen (38) i klem. Skru 3/8” x 4 1/2”
boltene (6) igjen med fingrene; ikke stram boltene
fullstendig helt ennå.
80
80
79
77
Trykk en Baseendekapsel (77) på basen (83).
83
6
6. Få hjelp av en annen person til å tippe tredemøllen forsiktig over på sin høyre side. Fold rammen
(56) delvis sammen så tredemøllen ligger mer stabilt; ikke fold rammen helt sammen ennå.
B
A
Fjern og kast de to indikerte boltene (A)
og fraktbraketten (B).
83
56
81
Fest en basepute (81) til basen (83) i posisjonen
som vist på tegningen med en 1” Tek skrue (2) og en
basepute-spacer (13). Fest så en annen basepute
(81) med kun en 1” Tek skrue (2).
4
2
13
Fest et hjul (84) med bolten og mutteren som du
fjernet i steg 1. Ikke overstram mutteren; hjulet
må være i stand til å rotere fritt.
84
2
7. Få hjelp av en annen person til å holde boltspaceren (80) inne i den nedre delen av den venstre
stolpen (74). Før en 3/8” x 4 1/2” bolt (6) med en 3/8”
stjerneskive (9) inn i den venstre stolpen og boltspaceren. Gjenta dette steget med en ny bolt-spacer
(80), 3/8” x 4 1/2” bolt (6), og en 3/8” stjerneskive
(9).
81
8
7
74
6
9
76
Plasser den venstre stolpen (74) og den venstre
stolpe-spaceren (76) som vist på tegningen. Hold
den venstre stolpe-spaceren og den venstre stolpen
mot basen (83). Skru de to 3/8” x 4 1/2” boltene (6)
igjen med fingrene; ikke stram boltene fullstendig
helt ennå.
80
80
77
Trykk en baseendekapsel (77) inn i basen (83).
8
83
8. Fest låsebraketten (114) til basen (83) med to 3/8” x
2” bolter (4) og 3/8” muttere (8).
8
Få hjelp av en annen person til å vippe tredemøllen opp
slik at basen (83) står flatt på gulvet.
83
8
114
4
9. Få hjelp av en annen person til å holde konsollbroen
(95) nær den høyre stolpen (78). Fjern ledningsbåndet
fra stolpeledningen (38).
9
95
Koble stolpeledningen (38) til broledningen (52). Se den
lille tegningen: munnstykkene skal enkelt kunne
klikke sammen. Dersom de ikke gjør dette, så snur
du en av munnstykkene og prøver igjen. DERSOM
MUNNSTYKKENE IKKE ER KOBLET RIKTIG, KAN
KONSOLLET BLI SKADET NÅR STRØMMEN SKRUS
PÅ.
52
38
78
Ledningsbånd
52
38
10
10. Før de indikerte munnstykkene inn i den høyre
stolpen (78).
95
Før så fremre del av brakettene på konsollbroen (95) inn
i stolpene (74, 78), og før så resten av brakettene inn.
Pass på at plastikkdelene av konsollbroen (95) er
inne i stolpene. Pass på å ikke legge noen av
ledningene i klem.
Munnstykker
10
7
Front
7
Kant
Fest konsollbroen (95) med seks 1/4” x 1/2” bolter (7) og
seks 1/4” stjerneskiver (10); skru alle boltene inn og
stram dem.
7
74
Se steg 4 og 6. Stram de fire 3/8” x 4 1/2” boltene (6).
10
7
9
78
11. Få hjelp av en annen person til å holde
konsollet nær konsollbroen (95). Koble brokabelen
(52) til konsollkabelen. Se den lille tegningen i steg
9: Munnstykkene skal enkelt klikkes på plass.
Dersom de ikke gjør dette, snu en av munnstykkene
og prøv igjen. Dersom munnstykkene ikke er
koblet riktig, kan konsollet skades når strømmen
skrus på.
11
Konsoll
Koble konsolljordledningen (101) til jordledningen i
konsollbroen. Dytt ledningene inn i konsollet.
101
Fest konsollet med tre 3/8” x 1 1/4” bolter (5) og tre
3/8” stjerneskiver (9). Pass på å ikke legge
ledningene i klem.
95
52
9
5
12
12. Finn lagringslåsen (53). Fjern båndet på enden
av tuben. Forsikre deg om at hylsen er ført over det
indikerte hullet og at låseskruen (54) er låst i hullet.
Dra litt i hylsen for å forsikre deg om at den er låst
på plass.
54
Hull
Tube
Hylse
53
10
13. Løft rammen (56) til posisjonen som vist på
tegningen. Få hjelp av en annen person til å holde
rammen til dette steget er ferdig.
13
56
Posisjoner lagringslåsen (53) så den store sylinderen
og låseskruen (54) er i den posisjonen som vist på
tegningen. Fest den nedre enden av lagringslåsen til
braketten på basen (83) med en 3/8” x 2” bolt (4) og
en 3/8” mutter (8).
8
4
53
Fest den øvre enden av lagringslåsen (53) til
braketten til braketten på rammen (56) med en 3/8” x
2” bolt (4) og en 3/8” mutter (8). Merk: Det kan være
nødvendig å bevege rammen frem og tilbake for å
justere lagringslåsen med braketten.
54
Stor
sylinder
83
Senk rammen (56) (Se side 25).
8
4
14. Forsikre deg om at alle delene er strammet riktig før du benytter deg av tredemøllen.
Dersom advarselsmerkene er dekket av klar plastikk, så fjerner du plastikken. Det anbefales sterkt å plassere
tredemøllen på en matte for å beskytte gulv/teppe. Merk: Oppbevar umbraconøklene på en sikker plass; disse er
nødvendig for å justere løpebåndet (Se side 27 og 28).
Dersom du har kjøpt et pulsbelte (Se side 23) så kan du følge stegene under for å installere mottakeren
som er inkludert i brystpulssensoren.
1. Pass på at strømkabelen er koblet fra. Fjern de
indikerte 1/2” skruene (1) og lokket (87) fra baksiden
av konsollet (91).
2. Koble ledningen på mottakeren (A) til den indikerte
ledningen som kommer ut av baksiden på konsollet
(91). Hold mottakeren så den lille sylinderen er
posisjonert som vist på tegningen og er vendt
mot baksiden av konsollet. Fest mottakeren til
plastikk-stolpene på lokket (87) med de to små
skruene.
Små
skruer
91
87
A
Ledning
1
3. Pass på at ingen ledninger ligger i klem.
Fest lokket (87) tilbake med 1/2” skruene (1). Kast de
andre ledningene som følger med mottakeren.
11
Liten
sylinder
DRIFT OG JUSTERINGER
FORHÅNDSSMURT LØPEBÅND
Tredemøllen er utstyrt med et løpebånd som er smurt inn med høy-ytelses smøremiddel.
VIKTIG: Ikke bruk silikonspray eller andre stoffer på løpebåndet eller løpeplattformen. Slike stoffer kan forringe
løpebåndet og forårsake unødvendig slitasje.
1
STRØMKABEL
Kontakt på tredemøllen
Apparatet må være jordet. Dersom det skulle svikte eller bryte
sammen, så vil jording sørge for å minske faren for elektrisk sjokk ved
å føre strømmen via en bane med minst mulig motstand. Produktet er
utstyrt med strømkabel som har jordledning og jordstøpsel.
VIKTIG: Dersom strømkabelen er skadet, MÅ det bli erstattet med en
strømkabel som er godkjent av produsenten.
Se tegning 1: Koble den indikerte enden av strømledningen inn i
tredemøllen som vist på tegningen.
ADVARSEL: Feilaktig kobling av jordledningen kan resultere i en økt fare for elektrisk sjokk. Sjekk med en
kvalifisert elektriker eller service-person dersom du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifiser støpslet som
er levert med produktet. Dersom det ikke passer i stikkontakten, få en elektriker til å installere den.
12
KONSOLLDIAGRAM
Enter-knappen
Select Button
Navigasjons-knappen
Navigation Button
2
km/h
4
km/h
6
km/h
8
km/h
10
12
km/h
Nøkkel
km/h
13
km/h
14
km/h
15
km/h
16
km/h
Klemme
Konsollets funksjoner
Denne revolusjonerende tredemøllen tilbyr en rekke funksjoner som er designet for å gjøre treningsøkten din mer
effektiv og gøy. Når du bruker manuell modus, kan du forandre hastighet og stigning på tredemøllen ved å trykke
på en knapp. Mens du trener, vil konsollet kontinuerlig vise øktens progresjon. Du kan til og med måle hjerterytmen din ved hjelp av håndpulssensoren, eller et pulsbelte som kan kjøpes separat.
I tillegg til dette, har konsollet seks forhåndsinnstilte treningsøkter og åtte vekttapsøkter. Hver treningsøkt
kontrollerer automatisk hastigheten og stigningen på tredemøllen mens den guider deg gjennom en effektiv
treningsøkt. Du kan til og med programmere to treningsøkter og lagre dem for fremtidig bruk.
Konsollet har også en treningsdagbok som automatisk lagrer informasjon som gjør at du kan gå tilbake og se på
din treningshistorie og holde oversikt over din egen fremgang.
For å skru på strømmen, følg stegene på side 14. For å justere konsollinnstillinger, se side 14. For å identifisere deg selv som USER 1 eller USER 2, se side 15. For å bruke manuell modus, se side 16. For å bruke
et forhåndsinnstilt program, se side 19. For å bruke en learn workout, se side 20. For å se treningsdagboken din, se side 22. For å nullstille treningsdagboken, se side 23.
Merk: Dersom konsollet er dekket av klar plastikk, så fjerner du plastikken. For å unngå skade på løpeplattformen, bruk rene joggesko når du benytter deg av tredemøllen. Første gang du bruker tredemøllen,
bør du holde et øye med hvordan løpebåndet er justert i forhold til sidene. Sentrer løpebåndet dersom
dette er nødvendig (Se side 28).
13
HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN
Viktig: Dersom tredemøllen er blitt utsatt
for kalde temperaturer, la den tilvenne seg
romtemperatur før du skrur på strømmen.
Dersom du ikke gjør dette, kan konsollet eller
andre elektriske komponenter ta skade.
Koble til strømkabelen
(Se side 12). Finn så
nullstill/av-automatsikringen
på tredemøllerammen nær
strømkabelen. Trykk
automatsikringen til
nullstill-posisjonen.
Når du velger USER-modus, vil ordet LOGIN
dukke opp på skjermen i noen sekunder og USERmodus-menyen vil dukke opp på skjermen.
Viktig: For å velge mellom de forskjellige
valgene i en meny, trykker du p, q, t eller
u på navigasjons-knappen. For å velge en av
menyvalgene, trykker du på ENTER-knappen.
Nullstill
Merk: For å gå ut av USER-modus, kan du når
som helst trykke BACK-knappen gjentatte ganger
til manuell modus er valgt (Se side 16). For å
velge USER-modus på nytt fra manuell modus,
trykker du ENTER-knappen.
Viktig: Konsollet har en demo-modus, som er
designet for bruk når tredemøllen står utstilt i
butikken. Dersom skjermen lyser opp med en
gang du kobler til kontakten og trykker
automatsikringen til nullstill-posisjonen, så
betyr dette at demo-modusen er slått på. For
å skru demo-modus av, holder du nede STOPknappen i noen sekunder. Dersom skjermen
fremdeles lyser, se ‘Informasjons-modus’ på
side 23 for hvordan du skal slå av demomodus.
2. Tast inn brukerinformasjon
For å taste inn din brukerinformasjon, velg først
SETUP-valget og trykk ENTER-knappen. SETUPmenyen vil nå komme opp på skjermen.
Stå på fotskinnene på tredemøllen. Finn
klemmen som er festet til nøkkelen (Se tegningen
på side 13) og fest klemmen til klærne dine. Koble
så nøkkelen til konsollet. Et øyeblikk etter skal
skjermen lyses opp. Viktig: Dersom det oppstår
en nødsituasjon, kan nøkkelen bli dratt ut av
konsollet og løpebåndet vil gå gradvis saktere
til det slutter å gå. Test klemmen ved å ta noen
skritt tilbake; dersom nøkkelen ikke dras ut av
konsollet, juster plasseringen av klemmen.
Velg så SETUP USER 1 eller SETUP USER 2 og
trykk på ENTER-knappen. Brukerinformasjonsmenyen vil nå dukke opp på skjermen.
Du kan nå taste inn ditt navn, og din vekt. Velg
ønsket valg i menyen, og trykk ENTER-knappen.
En blinkende indikator vil dukke opp i et felt på
skjermen. For å taste inn et nummer eller en
bokstav over indikatoren, trykk p eller q på
navigasjonsknappen. For å flytte indikatoren,
trykker du t eller u på navigasjons-knappen.
Når du er ferdig med å taste inn ønsket nummer
eller bokstav i feltet, trykker du ENTER-knappen.
Gjenta dette for å taste inn all ønsket informasjon.
Merk: for mer informasjon om RESET JOURNAL
(nullstille treningsdagbok) valget, se side 23.
JUSTERING AV KONSOLLINSTILLINGER
Konsollet har en bruker-modus som lar deg
identifisere deg selv som USER 1 eller USER 2.
Tast inn brukerinformasjon før du begynner
treningen, og velg konsollinnstillinger.
Brukerinformasjonen du taster inn vil også lagres
i den elektroniske treningsdagboken som lar deg
holde oversikt over treningshistorie (se HVORDAN
SE TRENINGSDAGBOK på side 22).
Følg stegene under for å stille inn konsollinnstillingene så de passer deg.
1. Velg USER-modus
For å velge USER-modus, trykk ENTER-knappen
(Se tegning på side 13). Konsollet kan lagre informasjon og holde oversikt over treningshistorien til
to forskjellige brukere.
14
For å gå ut av informasjonsmodus, trykk BACKknappen. SETUP-menyen vil nå dukke opp på
skjermen.
3. Velg en standardbruker-innstilling
Konsollet kan ta opp, lagre og hente frem
informasjon for to forskjellige brukere. Standardbrukerinnstillingen lar deg velge den brukerinformasjonen som vil bli hentet og tatt opp når du
skrur på konsollet i begynnelsen av en treningsøkt.
For å velge et standardbruker-valg, velger du først
SELECT DEFAULT USER valget i SETUP-menyen
og trykk ENTER-knappen. En liste over standardbrukervalg vil dukke opp på skjermen.
For å velge et standardbrukervalg, trykker du p
eller q på navigasjonsknappen til en pil dukker
opp ved siden av ønsket valg. Trykk så ENTERknappen. Når du velger en innstilling, vil en ‘x’
dukke opp i boksen ved siden av valgt innstilling.
Merk: Du kan også skru velkomstskjermen av eller
på fra denne menyen. Dersom SHOW WELCOME
SCREEN innstillingen er valgt, så vil en velkomstbeskjed dukke opp på skjermen når du skrur på
konsollet.
For å gå ut av USER-menyen, så trykker du
BACK-knappen. SETUP-menyen vil så dukke opp
på skjermen.
4. Still inn tid og dato.
Ved å stille inn tid og dato, så vil konsollet kunne
arkivere din treningshistorie nøyaktig i treningsdagboken.
For å stille inn en dato, trykker du først t eller u
på navigasjons-knappen for å velge månedsfeltet,
dagsfeltet eller årstallfeltet. Trykk så p eller q på
navigasjonsknappen for å velge ønsket måned,
dag eller år.
Når du er ferdig med å stille inn dato, trykk
ENTER-knappen. Innstillingen for tid vil nå dukke
opp på skjermen.
For å stille inn tid, trykk først t eller u på
navigasjons-knappen for å velge time eller
minuttfeltet. Trykk så p eller q på navigasjonsknappen for å velge ønsket time eller minutt. Pass
på at du velger riktig AM eller PM tid i timefeltet;
AM = klokken 00:00-11:59
PM = klokken 12:00-23:59
Når du er ferdig med å stille inn dato, trykk
ENTER-knappen. Konsollet vil nå gå ut til USERmodus.
HVORDAN IDENTIFISERE DEG SELV SOM
USER 1 ELLER USER 2
Konsollet kan hente informasjon og holde oversikt
over treningshistorien for to forskjellige brukere.
For å identifisere deg selv som USER 1 eller
USER 2 for en treningsøkt, trykker du først
ENTER-knappen og tast inn USER-modus.
Ordet LOGIN vil dukke opp på skjermen i noen
sekunder og USER-modus vil så dukke opp på
skjermen. Trykk p eller q på navigasjonsknappen
for å velge USER 1 eller USER 2. Merk: dersom
du har stilt inn konsollinnstillinger (se side 14), så
vil navnet du har tastet inn der dukke opp istedet
for USER 1 eller USER 2.
For å stille inn tid og dato, velger du
først CHANGE DATE OR TIME-valget i
SETUP-menyen og trykk ENTER-knappen.
Dato-innstillingen vil nå dukke opp på skjermen.
Trykk så ENTER-knappen for å bekrefte ditt valg.
Konsollet vil nå gå ut til USER-modus.
15
HVORDAN BRUKE MANUELL MODUS
6. Følg med på din egen fremgang på skjermen.
1. Koble nøkkelen til konsollet.
Mens du går eller løper på tredemøllen, kan skjermen
vise følgende treningsinformasjon:
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 14.
•
•
•
•
•
•
•
2. Juster konsollinnstillinger dersom ønskelig.
Se HVORDAN JUSTERE KONSOLLINNSTILLINGER
på side 14.
3. Velg manuell modus.
Hver gang du kobler til nøkkelen, vil manuell modus bli
valgt. Dersom du allerede har valgt et treningsprogram,
trykk CLASSIC WORKOUTS ENTER/EXIT-knappen for
å komme tilbake til manuell modus.
Tid som er gått.
Distansen som du har gått eller løpt.
Hastigheten på løpebåndet.
Stigningsnivået på tredemøllen.
Et omtrentlig antall kalorier som du har forbrent.
Dato
Din hjerterytme. Merk: Din hjerterytme kan kun vises
når du bruker håndpulssensorene eller pulsbeltet.
Skjermen kan også vise en animasjon av en en
løper. Løperen vil øke eller senke hastigheten i takt
med hastighetsinnstillingene.
4. Start løpebåndet og juster farten.
For å starte løpebåndet, trykker du START-knappen,
SPEED+knappen, eller en av de ti nummererte
hastighetsknappene. Merk: Etter at du har trykket på
knappen, vil det ta et øyeblikk for løpebåndet å nå valgt
fart.
Dersom du trykker START eller SPEED+knappen, så vil
løpebåndet begynne å bevege seg i 2 km/t. Du kan selv
velge hastigheten på løpebåndet ved å trykke SPEEDeller SPEED+knappene. hver gang du trykker en knapp,
vil hastigheten forandres med 0,1 km/t; dersom du
holder en knapp inne, vil hastigheten forandres med 0,5
km/t om gangen. Dersom du trykker en av de
nummererte hastighetsknappene, vil løpebåndet gradvis
gå raskere til det når valgt hastighetsinnstilling.
For å stanse løpebåndet, trykker du STOP-knappen.
For å starte løpebåndet igjen, trykker du STARTknappen, SPEED+knappen, eller en av de nummererte
hastighetsknappene.
5. Forandre stigningen på tredemøllen dersom
ønskelig.
For å forandre stigningen på tredemøllen, trykk INCLINE
r eller s knappene, eller en av de seks nummererte
prosentgrad-knappene. Hver gang du trykker en knapp,
vil stigningen gradvis justere seg til de nye innstillingene.
16
Konsollet tilbyr to display-valg. Display-valget du velger
vil bestemme hvilken treningsinformasjon som blir vist.
Trykk t eller u på navigasjons-knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket display-valg.
Merk: Uansett hvilken display-modus du velger, så vil
hastighet- og stigningsinnstillingen dukke opp på
skjermen i noen sekunder hver gang du forandrer
innstillingen. I tillegg vil din hjerterytme dukke opp på
skjermen hver gang du bruker håndpulssensoren (Se
steg 7 på side 17).
Merk: Konsollet kan vise hastighet og distanse i enten
miles eller kilometer. For å finne ut hvilken måleenhet
som er valgt eller for å forandre måleenhet, se
INFORMASJONSMODUS på side 23.
7. Mål hjerterytmen din dersom ønskelig.
Du kan måle hjerterytmen din enten ved å bruke håndpulssensorene eller ved å bruke pulsbeltet (Se side 23
for informasjon om det separate pulsbeltet).
Merk: Dersom Du holder rundt kontaktene på håndpulssensoren samtidig som du bruker pulsbeltet, så vil ikke
konsollet være istand til å måle hjerterytmen din
nøyaktig.
Før du bruker håndpulssensoren, fjerner du den klare
plastikken som beskytter metallkontaktene. Pass også
på at hendene dine er rene.
For å måle hjerterytmen
din, stå på fotskinnene
og hold tak i metallkontaktene som
indikeres på tegningen.
Unngå å bevege på
Kontakter
hendene dine.
Når pulsen din
oppdages, vil et hjertesymbol blinke på skjermen før hjerterytmen din blir vist.
For å få en mest mulig nøyaktig avlesning, bør du
holde tak i metallkontaktene i ca 15 sekunder.
8. Skru på viften dersom ønskelig.
Viften har høy og lav hastighetsinnstilling. Trykk FANknappen gjentatte ganger for å velge en hastighet på
viften eller for å skru den av. Merk: Dersom viften er på
når løpebåndet stopper, vil viften automatisk slås av
etter noen minutter.
9. Når du er ferdig med å trene, fjerner du nøkkelen
fra konsollet.
Plasser føttene dine på fotskinnene, trykk STOPknappen, og juster stigningen på tredemøllen til den
laveste innstillingen. Stigningen er nødt til å være
på den laveste innstillingen for at den skal kunne
foldes til lagringsposisjon. Dersom du ikke gjør
dette, risikerer du å skade tredemøllen. Fjern så
nøkkelen fra konsollet og oppbevar den på et sikkert
sted.
Når du er ferdig med treningen din, trykker du automatsikringen til “av”-posisjon og kobler fra strømkabelen.
Viktig: Dersom du ikke gjør dette, kan de elektriske
komponentene i tredemøllen slites ut før tiden.
HVORDAN BRUKE ET FORHÅNDSINNSTILT
TRENINGSPROGRAM ELLER ET
VEKTTAPSPROGRAM
1. Koble nøkkelen inn i konsollet.
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 14.
2. Velg WORKOUT-menyen.
For å velge WORKOUT-menyen, trykker du CLASSIC
WORKOUT ENTER/EXIT-knappen.
WORKOUT-menyen vil nå dukke opp på skjermen.
3. Velg et forhåndsinnstilt treningsprogram eller
vekttapsprogram.
For å velge en av de seks forhåndsinnstilte treningsprogrammene, trykker du først u eller t på
navigasjons-knappen til navnet på ønsket program
kommer opp på skjermen. Merk: For å komme tilbake
til den forrige menyen, trykker du BACK-knappen.
For å komme tilbake til manuell modus, trykker du
CLASSIC WORKOUTS ENTER/EXIT-knappen.
Når du velger et forhåndsinnstilt program eller et
vekttapsprogram, vil skjermen vise navnet på
programmet, hvor lenge programmet varer, samt
maks-verdier for hastighet og stigning. I tillegg vil en
profil av hastighetsinnstillinger i programmet dukke
opp på skjermen.
Hvert forhåndsinnstilte treningsprogram kan deles inn i
30 ett-minuttssegmenter. Hvert vekttapsprogram er delt
inn i 20, 30, 40 eller 45 ett-minuttssegmenter.
En innstilling for hastighet og en innstilling for stigning er
programmert for å hvert segment. Merk: Samme
innstilling for hastighet og/eller stigning kan være
programmert for to eller flere segmenter etter hverandre.
17
4. Trykk START-knappen for å påbegynne treningsøkten.
Et øyeblikk etter at du trykker START-knappen, vil
tredemøllen automatisk justere seg til de første
innstillingene for hastighet og stigning. Hold deg fast
i håndtakene og begynn å gå.
5. Følg med på fremgangen på skjermen.
Når du velger et forhåndsinnstilt program eller et
vekttapsprogram, vil skjermen vise den gjenværende
tiden av treningsøkten, distansen du har gått eller løpt,
et omtrentlig antall kalorier som du har forbrent,
stigningsnivået, samt hastigheten på løpebåndet.
I tillegg til dette vil en profil med hastighetsinnstillingene
i programmet vises på skjermen. En liten indikator under
profilen indikerer hvor langt ut i programmet du er.
Når ett-minuttssegmentet nærmer seg slutten, vil en
serie lyder indikere dette. Dersom en anderledes
innstilling for hastighet og/eller stigning er programmert
for neste segment, vil disse elementene blinke på
skjermen i noen sekunder for å gjøre deg oppmerksom
på dette. Tredemøllen vil så automatisk justere hastighet
og/eller stigning etter de nye innstillingene.
Treningsøkten vil fortsette på denne måten til den lille
pilen når høyre ende av profilen. Løpebåndet vil så
redusere farten til det stopper.
Dersom hastigheten eller stigningen i inneværende
segment er for høyt eller lavt, kan du overstyre dette ved
å trykke på SPEED eller INCLINE-knappene. Når neste
segment begynner, vil tredemøllen likevel justere
seg etter innstillingene for det segmentet.
Du kan avslutte treningsøkten når som helst dersom
du ønsker dette. Dette gjør du ved å trykke på
STOP-knappen. For å restarte treningsøkten, trykker
du START-knappen. Løpebåndet vil så begynne å gå
i 2 km/t. Når neste segment begynner, vil hastighet og
stigning justere seg til innstillingene for dette segmentet.
6. Mål hjerterytme dersom ønskelig.
Se steg 7 på side 17.
7. Skru på viften dersom ønskelig.
Se steg 8 på side 17.
8. Når du er ferdig med treningen, fjerner du
nøkkelen fra konsollet.
Se steg 9 på side 17.
HVORDAN LAGE EN LEARN WORKOUT
4. Trykk START-knappen for å starte treningsøkten,og programmer de ønskede innstillingene.
1. Koble nøkkelen til konsollet.
Hvert LEARN WORKOUT-program kan ha opp til 40 ettminuttssegmenter. Du kan programmere èn hastighet og
ett stigningsnivå for hvert segment.
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 14.
2. Velg WORKOUT-menyen.
3. Velg en LEARN WORKOUT.
For å programmere hastighet for det første segmentet,
trykker du SPEED+ og SPEED- knappene eller en av de
nummererte hastighetsknappene. For å programmere
stigningsnivået for hvert segment, trykker du INCLINEr
eller INCLINEs, eller en av de seks nummererte
prosentgrad-knappene.
For å velge en av de to LEARN WORKOUT-valgene,
trykker du først u eller t på navigasjons-knappen for
å velge LEARN WORKOUT. Deretter trykker du på
ENTER-knappen.
På slutten av det første segmentet, vil programmet lagre
det inneværende stigningsnivået i minnet. Programmer
en innstilling for hastighet og stigning for det andre
segmentet på samme måte som beskrevet over.
Deretter trykker du t og u eller p eller q på
navigasjonsknappen til navnet på ønsket LEARN
WORKOUT kommer opp på skjermen. Merk: Trykk
BACK-knappen dersom du ønsker å gå tilbake til forrige
meny. Trykk CLASSIC WORKOUTS ENTER/EXITknappen dersom du ønsker å gå tilbake til manuell
modus.
Fortsett å trene samtidig som du programmerer
hastighet og stigning i opptil 40 minutter. Trykk STOPknappen to ganger og trykk så CLASSIC WORKOUTS
ENTER/EXIT knappen når du avslutter treningsøkten
din. Treningsøkten du nettopp har laget vil bli lagret i
minnet.
For å velge WORKOUT-menyen, trykker du
CLASSIC WORKOUT ENTER/EXIT-knappen.
WORKOUT-menyen vil nå komme opp på skjermen.
Når du velger en LEARN WORKOUT, vil skjermen vise
navnet på programmet, varigheten på programmet og
maks-verdier for hastighet og stigning. I tillegg vil en
profil med hastighet- og stigningsverdier for treningsøkten vises på skjermen. Merk: Dersom mer enn tre
segmenter av profilen dukker opp på skjermen, se
HVORDAN BRUKE LEARN WORKOUT på side 20.
5. Når du er ferdig med treningsøkten, så fjerner du
nøkkelen fra konsollet.
Se steg 9 på side 17.
19
HVORDAN BRUKE ET LEARN WORKOUT
PROGRAM
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 14.
Hvert LEARN WORKOUT-program kan ha opp til
40 ett-minuttssegmenter. En innstilling for hastighet og
en innstilling for stigning er programmert for hvert
segment. Merk: Samme hastighet og/eller stigning
kan være programmert inn for to eller flere segmenter
etter hverandre.
2. Velg WORKOUT-menyen.
4. Trykk START-knappen for å starte treningsøkten.
For å velge WORKOUT-menyen, trykker du CLASSIC
WORKOUTS ENTER/EXIT-knappen.
WORKOUT-menyen vil nå komme opp på skjermen.
Når du trykker START, vil tredemøllen automatisk
justere seg etter innstillingene for det første segmentet
i programmet. Hold tak i håndtakene og begynn å gå.
3. Velg en LEARN WORKOUT.
5. Følg med på fremgangen på skjermen.
For å velge en av de to LEARN WORKOUT-valgene,
trykker du først u eller t på navigasjons-knappen for
å velge LEARN WORKOUT. Deretter trykker du på
ENTER-knappen.
Når du velger en LEARN WORKOUT, vil displayet vise
gjenværende tid av treningsøkten, distansen du har gått
eller løpt, hastigheten på løpebåndet, stigningsnivået, og
et omtrentlig antall kalorier du har forbrent.
Deretter trykker du t og u eller p eller q på
navigasjonsknappen til navnet på ønsket LEARN
WORKOUT kommer opp på skjermen. Merk: Trykk
BACK-knappen dersom du ønsker å gå tilbake til forrige
meny. Trykk CLASSIC WORKOUTS ENTER/EXITknappen dersom du ønsker å gå tilbake til mauell
modus.
I tillegg vil en profil av hastighetsinnstillingene vises
på skjermen. En liten indikator under profilen vil indikere
fremgangen din.
1. Koble nøkkelen til konsollet.
På slutten av det første ett-minuttssegment, vil en serie
lyder indikere. Dersom en forskjellig hastighet og/eller
stigning er programmert for det nye segmentet, så vil
SPEED og/eller INCLINE blinke på skjermen for å
indikere dette. Tredemøllen vil så automatisk justere
seg til de nye innstillingene for det neste segmentet.
Når du velger en LEARN WORKOUT, vil skjermen vise
navnet på programmet, varigheten på programmet og
maks-verdier for hastighet og stigning. I tillegg vil en
profil med hastighet- og stigningsverdier for treningsøkten vises på skjermen. Merk: Dersom kun tre
segmenter av profilen dukker opp på skjermen, se
HVORDAN LAGE EN LEARN WORKOUT på side 19.
20
Treningsøkten vil fortsette på denne måten til
indikatoren når den høyre enden av profilen.
Løpebåndet vil så senke farten til det stanser.
Dersom hastighet og/eller stigning i inneværende
segment er fo høyt eller lavt, kan du overstyre dette ved
å trykke på SPEED eller INCLINE-knappene. Når neste
segment begynner, vil tredemøllen likevel automatisk
justere seg etter innstillingene i dette segmentet.
For å avslutte treningsøkten, kan du når som helst
trykke STOP-knappen. For å restarte treningsøkten,
trykker du START-knappen. Løpebåndet vil nå begynne
å bevege seg i 2 km/t. Når neste segment i treningsøkten begynner, vil hastighet og stigning automatisk
justere seg etter innstillingene til det nye segmentet.
For å øke lengden på treningsøkten, venter du til
treningsøkten slutter. Da trykker du START-knappen
og programmerer hastighet og stigning for så mange
segmenter du vil; LEARN WORKOUT-programmer kan
ha opp til 40 segmenter. Når du har lagt til så mange
segmenter som du ønsker, trykker du STOP-knappen
to ganger før du trykker på CLASSIC WORKOUTS
ENTER/EXIT-knappen.
For å gjøre treningsøkten kortere, trykker du STOPknappen to ganger før programmet slutter, og deretter
trykker du på CLASSIC WORKOUTS ENTER/EXITknappen.
7. Mål hjerterytmen din dersom ønskelig.
Se steg 7 på side 17.
6. Forandre treningsøkt dersom ønskelig.
8. Skru på viften dersom ønskelig.
Dersom du ønsker dette, kan du forandre treningsøkt
mens du bruker det.
For å forandre hastighet eller stigning for
inneværende segment, trykker du ganske enkelt på
SPEED eller INCLINE-knappene. Når det inneværende
segmentet slutter, vil den nye innstillingen bli lagret
i minnet.
Se steg 8 på side 17.
9. Når du er ferdig med treningsøkten, fjerner du
nøkkelen fra konsollet.
Se steg 9 på side 17.
HVORDAN SE TRENINGSDAGBOKEN
For å se treningsinformasjon for et annet år, trykker du
p eller q på navigasjonsknappen for å forandre årstall.
Merk: Treningsdagboken kan lagre informasjon for 11
forskjellige år.
1. Koble nøkkelen til konsollet.
Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN på side 14.
5. Se treningsinfomasjon etter måned.
2. Identifiser deg selv som USER 1 eller USER 2.
Etter noen sekunder vil måneds-menyen vises på
skjermen.
Se side 15.
3. Velg FITNESS JOURNAL.
For å se treningsinformasjon etter måned, trykker du
p eller q på navigasjonsknappen for å velge ønsket
måned på høyre side av skjermen. Trykk deretter
ENTER-knappen. Treningsinformasjon for valgt
måned vil dukke opp på skjermen.
For å velge treningsdagboken, trykker du FITNESS
JOURNAL OPEN/CLOSE-knappen. Konsollen vil nå
hente den lagrede treningsinformasjonen for brukeren
du har identifisert deg som.
6. Se treningsinfomasjon etter uke.
Merk: Mens du ser i treningsdagboken, kan du trykke
BACK-knappen når som helst for å gå tilbake til forrige
meny eller skjerm.
Etter noen sekunder vil ukes-menyen vises på
skjermen.
Treningsdagboken kan vise følgende treningsinformasjon fra inneværende år:
For å se treningsinformasjon etter uke, trykker du p
eller q på navigasjonsknappen for å velge ønsket uke
på høyre side av skjermen. Trykk deretter ENTERknappen. Treningsinformasjon for valgt uke vil dukke
opp på skjermen.
TIME (tid) - Det totale antall timer du har gått eller løpt
på tredemøllen.
DISTANCE (distanse) - Den totale distansen du har gått
eller løpt på tredemøllen.
7. Se treningsinfomasjon etter dag.
Etter noen sekunder vil dags-menyen vises på
skjermen.
CALORIES (kalorier) - Et omtrentlig antall kalorier du
har forbrent på tredemøllen.
For å se treningsinformasjon etter dag, trykker du u
eller t på navigasjonsknappen for å velge ønsket dag
på høyre side av skjermen. Trykk deretter ENTERknappen. Treningsinformasjon for valgt dag vil
dukke opp på skjermen.
AVERAGE SPEED (gjennomsnittelig hastighet) Den gjennomsnittelige hastigheten du har gått eller løpt
på tredemøllen.
AVERAGE PACE (gjennomsnittelig hurtighet) Din gjennomsnittelige hurtighet i min/km eller min/mile.
8. Fortsett å se treningsdagboken som du ønsker.
VERTICAL FEET (vertikal stigning) - Den distansen du
har klatret, målt i fot eller meter.
Gjenta disse stegene for å se treningsinformasjon
for ønsket år, måned, uke eller dag.
WEIGHT (vekt) - Din vekt, som den er skrevet inn i din
brukerinformasjon.
9. Avslutt og gå ut av treningsdagboken.
Du kan når som helst trykke FITNESS JOURNAL
OPEN/CLOSE-knappen for å gå ut av
treningsdagboken.
4. Se treningsinformasjon etter år.
Når du velger treningsdagboken, vil årets totale
avlesninger vises på skjermen.
Merk: For å slette treningsinformasjon som er lagret i
treningsdagboken, se HVORDAN NULLSTILLE
TRENINGSDAGBOKEN PÅ SIDE 23.
22
HVORDAN NULLSTILLE TRENINGSDAGBOKEN
INFORMASJONSMODUS
1. Velg USER modus.
Konsollet har en informasjonsmodus som holder oversikt over bruksinformasjon av tredemøllen og som lar
deg velge en måleenhet for konsollet.
Se steg 1 på side 14.
2. Nullstill treningsdagboken.
For å velge informasjonsmodus, holder du nede STOPknappen, kobler nøkkelen til konsollet, og slipp STOPknappen. Når informasjonsmodus er valgt, vil følgende
informasjon komme opp på skjermen:
Når du skal slette treningsinformasjon som er lagret i
treningsdagboken, velger du først SETUP og trykk
ENTER. Dette vil åpne Setup-menyen.
Skjermen vil vise det totale antallet timer som tredemøllen har vært i bruk og det totale antallet kilometer
eller engelske mil som løpebåndet har beveget seg.
Deretter velger du SETUP USER 1 eller SETUP USER
2, og trykker på ENTER. Dette vil åpne menyen for
brukerinformasjon.
I tillegg til dette, vil skjermen vise hvilken måleenhet
som er standard. Ordet METRIC betyr at avstand og
distanse blir målt i kilometer, mens ordet ENGLISH betyr
at avstand og distanse blir målt i engelske mil. Dersom
du ønsker å forandre måleenhet, så trykker du SPEED+
knappen.
Merk: Konsollet har også en demo modus, som er
designet for å brukes når tredemøllen står på
utstilling i butikken. Når demo modus er aktiv, vil
konsollet fungere som normalt når du kobler til strømledningen, trykker automatsikringen til nullstillposisjonen og kobler nøkkelen til konsollet. Når du
fjerner nøkkelen igjen, vil skjermen likevel forbli opplyst
selv om ingen av knappene vil fungere. Dersom demo
modus er aktiv, vil ordet ON vises på skjermen mens
informasjonsmodus er valgt. For å skru demo modus av
eller på, så trykker du SPEED- knappen.
Velg så RESET JOURNAL og trykk på ENTER. Du vil nå
bli spurt om å bekrefte valget ditt. For å bekrefte valget,
så bruker du t og uknappene på navigasjonsknappen
for å velge RESET JOURNAL og trykk ENTER. Dersom
du likevel ikke ønsker å bekrefte valget, så bruker du
t og uknappene på navigasjonsknappen for å velge
CANCEL, og deretter trykker du ENTER.
For å gå ut av informasjonsmodus, fjerner du nøkkelen
fra konsollet.
VALGFRITT PULSBELTE
Pulsbeltet tilbyr deg en enkel måte å måle pulsen på
uten å bruke hendene. Pulsbeltet kan kjøpes som
ekstrautstyr hos din forhandler.
Etter at du har trykket ENTER-knappen, vil menyen for
brukerinformasjon åpnes igjen.
3. Gå ut av USER modus.
Trykk BACK-knappen gjentatte ganger til du har gått ut
av menyene for brukerinformasjon.
23
FOLDING OG FLYTTING
HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN FOR LAGRING
Før du folder sammen tredemøllen, må du justere stigningen
til den laveste posisjonen. Dersom dette ikke er gjort, risikerer
tredemøllen å bli permanent skadet. Fjern så nøkkelen og koble
deretter fra strømledningen.
MERK: Du må være i stand til å sikkert kunne løfte 20 kg for å
løfte, senke eller flytte tredemøllen.
1. Hold metallrammen sikkert i stillingen som vist i tegningen til
høyre. MERK: Ikke løft rammen ved å løfte opp fotskinnene av
plastikk. Når du skal løfte rammen, lønner det seg å bøye
knærne, holde ryggen din rett og løfte med beina. Løft rammen ca
45 grader (halvveis til vertikal stilling).
2. Hev rammen til låseskruen låses i lagringsposisjon. Forsikre deg
om at låseskruen er låst i lagringsposisjonen.
Plasser en matte under tredemøllen for å beskytte gulvet eller
teppet fra skade. Ikke utsett tredemøllen for direkte sollys. Ikke la
tredemøllen stå i lagringsposisjon i temperaturer høyere enn
30 grader.
Ramme
Låseskrue
HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN
Før du flytter tredemøllen, sett den i lagringsposisjon som vist over.
Pass på at låseskruen er låst i lagringsposisjon.
1. Hold en av håndtakene og plasser din andre hånd på plattformen.
Plasser en fot mot en av hjulene.
2. Vipp tredemøllen tilbake til den ruller fritt på hjulene.
Flytt tredemøllen forsiktig til ønsket posisjon.
Aldri flytt tredemøllen uten å vippe den bakover.
Vær veldig forsiktig når du flytter tredemøllen.
Ikke flytt den over en ujevn overflate.
Ramme
Håndtak
3. Plasser en fot mot en av hjulene og senk tredemøllen forsiktig til
den står i lagringsstillingen.
Hjul
24
Base
HVORDAN FOLDE UT TREDEMØLLEN FOR BRUK
1. Hold den øvre delen av tredemøllen med din høyre hånd.
Dra låseskruen til venstre og hold den. Det kan bli nødvendig å
dytte rammen forover mens du drar skruen til venstre.
Senk rammen nedover og slipp låseskruen.
Låseskrue
2. Hold metallrammen forsiktig med begge hender, og senk
den forsiktig ned mot gulvet. MERK: Ikke senk rammen ved kun
å holde i fotskinnene av plastikk. Ikke slipp rammen til gulvet.
Bøy knærne og hold ryggen din rett.
25
FEILSØK
De fleste problemer med tredemøllen kan bli løst ved å følge stegene som er beskrevet under. Finn de gjeldende
symptomene og følg stegene som er listet opp. Dersom du trenger ytterligere assistanse, se siste side for
kontaktinformasjon.
PROBLEM: Strømmen vil ikke skrus på
LØSNING: a. Forsikre deg om at strømledningen er koblet ordentlig til en jordet stikkontakt (Se side 12).
Dersom du trenger en skjøteledning, bruk kun en 3-leder, 1 mm2 (14-mål) ledning som ikke er lenger en
1,5 meter. Viktig: Tredemøllen er ikke kompatibel med GFCI-utstyrte stikkontakter.
b. Etter at strømkabelen er koblet til, pass på at nøkkelen
sitter på plass i konsollet.
c. Sjekk automatsikringen som du vil finne nær
strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som
vist på tegningen til høyre, så er automatsikringen utkoblet.
For å nullstille strømbrytere, vent i fem minutter og trykk
bryteren inn.
PROBLEM:
Strømmen skrur seg av under bruk
LØSNING:
a. Sjekk automatsikringen som du vil finne nær strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som
vist på tegningen over, så er automatsikringen utkoblet. For å nullstille strømbrytere, vent i fem minutter og
trykk bryteren inn.
b. Pass på at strømkabelen er koblet til. Dersom den er det, koble den fra, vent i fem minutter, og koble
den tilbake inn.
c. Fjern nøkkelen fra konsollet, og sett den så tilbake igjen.
d. Dersom tredemøllen fremdeles ikke vil virke, se siste side for kontaktinformasjon.
PROBLEM:
Stigningen på tredemøllen forandres ikke riktig
LØSNING:
Mens nøkkelen er i konsollet, trykk en av INCLINE knappene. Fjern nøkkelen fra konsollet mens
stigningen forandres. Vent i noen sekunder og sett nøkkelen tilbake. Tredemøllen vil automatisk gå til
maksimum stigningsnivå og deretter gå ned til minimum
stigningsnivå. Dette vil rekalibrere stigningssystemet.
PROBLEM:
Konsollet virker ikke som det skal
LØSNING:
Fjern nøkkelen fra konsollet og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Fjern de tre 3/4” Skruene (12)
og vipp hoveddekselet (61) forsiktig av.
c
12
61
26
Finn reedbryteren (71) og magneten (50) på venstre side av
reimskiven (51). Vri reimskiven til magneten er justert med
reedbryteren. Forsikre deg om at avstanden mellom
magneten og reedbryteren er ca 3 mm.
Løsne 3/4” reedbryterskruen (15) dersom dette er nødvendig,
flytt litt på reedbryteren og stram så skruen til.
Fest dekselet (ikke vist), og la tredemøllen gå
i noen minutter for å få riktig fartsavmåling.
PROBLEM:
Displayet på konsollet lyser selv om nøkkelen er fjernet fra konsollet
LØSNING:
Konsollet har en demomodus designet for bruk dersom tredemøllen står på utstilling i en butikk.
Dersom displayet lyser selv etter at du fjerner nøkkelen, så er demomodus slått på. For å slå av modusen, holder du STOP-knappen nede i noen sekunder. Dersom displayene fremdeles lyser, se
INFORMASJONSMODUS på side 23.
PROBLEM: Løpebåndet sakner farten når man går på det.
LØSNING: a. Dersom du trenger en skjøteledning, bruk kun en 3-leder,
1mm2 (14 gauge) ledning som ikke er lenger enn 1,5 meter.
b. Dersom løpebåndet er for stramt, vil ikke tredemøllen yte
fullt, og løpebåndet kan bli skadet. Ta ut nøkkelen, og
KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk umbraconøkkelen
til å skru begge de bakre svingboltene i retning mot klokka en
kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du være i
stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til åtte cm opp fra
plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på plattformen.
Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noen
minutter. Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig.
c. Dersom løpebåndet fremdeles sakner farten, se siste side
for kontaktinformasjon.
27
3 mm
15
71
50
51
Topp
b
5-8 cm
Justeringsbolter, bakre valse
PROBLEM: Løpebåndet er ikke sentrert, eller sklir når jeg går på det
LØSNING: a. Dersom løpebåndet ikke er sentrert, fjern først nøkkelen og
KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Dersom løpebåndet har
justert seg til venstre, bruker du umbraconøkkelen til å skru
den venstre svingbolten en halv runde i retning med klokka;
Dersom løpebånder har justert seg til høyre, skru den
venstre svingbolten en halv runde i retning mot klokka. Pass på
å ikke stramme løpebåndet for stramt. Koble deretter til strømledningen og sett nøkkelen tilbake i konsollet. La tredemøllen
gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er sentrert.
b. Dersom løpebåndet sklir når man går på det, fjern først
nøkkelen og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk umbraco-
nøkkelen til å skru begge de bakre svingboltene i retning med
klokka en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal
du være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til åtte
cm opp fra plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på
plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noenminutter. Gjenta helt til løpebåndet er
strammet riktig.
28
a
b
RETNINGSLINJER
ADVARSEL: Før du
nært de underste tallet i treningssonen din.
påbegynner et nytt treningsprogram, snakk med
lege. Dette er særdeles viktig dersom du er over
35 år gammel eller har eksisterende
helseproblemer.
For maks fettforbrenning, juster fart og stigning i
tredemøllen til hjerterytmen din er nær det midterste
tallet i treningssonen din.
Aerobic trening
Pulsmåleren er ikke et medisinsk verktøy.
Forskjellige faktorer, inkludert bevegelsesmønster, kan gjøre utslag på nøyaktigheten i
avmålingen av hjerterytmen. Pulsmåleren er kun
ment å gi en generell avmåling.
De følgende retningslinjene vil hjelpe deg å
planlegge ditt treningsprogram. For mer detaljert
informasjon vedrørende trening, snakk med lege.
Dersom målet ditt er å styrke det kardiovaskulære
systemet, må du sette treningsnivået ditt på
“aerobic”. Aerobic trening er aktivitet som krever
store mengder av oksygen for utvidete tidsperioder.
Dette øker kravet til at hjertet pumper blod ut til
musklene, og til at lungene tilfører surstoff til blodet.
For aerobic trening, justerer du farten og stigningen
i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det høyeste
nummeret i treningssonen din.
TRENINGSINTENSITET
RETNINGSLINJER FOR TRENING
Uansett om målet ditt er å forbrenne kalorier eller å
stryrke ditt kardiovaskulære system, ligger nøkkelen
til å nå dine mål i riktig treningsintensitet. Det riktige
treningsintensitetsnivået kan bli funnet ved å bruke
hjerterytmen din til rettledning. Diagrammet under
viser anbefalt hjerterytme for fettforbrenning og
aerobic trening.
Hver treningsøkt bør deles opp i de følgende tre
deler:
Oppvarming: Begynn hver treningsøkt med 5
til 10 minutter med lett trening og tøyning.
En riktig oppvarming øker kroppstemperaturen din,
hjerterytmen din og sirkulasjonen i forberedelse
til treningen.
Trening etter treningssonen: Når du er ferdig
med oppvarmingen, øker du treningsintensiteten til
pulsen din er i treningssonen din i 20-60 minutter.
(Under de første ukene i treningsprogrammet ditt,
må du ikke holde pulsen din i treningssonen din i
lenger enn 20 minutter). Pust jevnt og dypt mens du
trener -hold aldri pusten.
For å finne den riktige hjerterytmen for deg, finn
først din alder (eller nærmeste avrundete) på
bunnen av diagrammet. Se deretter på de tre
tallene over alderen din. Disse tre nummerene
definerer din treningssone. De to underste tallene
er anbefalt hjerterytme for fettforbrenning;
det øverste nummeret er anbefalt hjerterytme for
aerobic trening.
Cool-down: Avslutt hver treningsøkt med fem til ti
minutter med tøyning for å kjøle ned. Dette vil øke
fleksibiliteten i musklene dine og hjelpe til med å
motvirke problemer som kan komme etter trening.
TRENINGSFREKVENS
Fettforbrenning
For å opprettholde eller forbedre formen din, bør
du gjennomføre minst tre treningsøkter i uka, med
minst èn hviledag mellom hver treningsøkt. Etter
noen måneder kan du gjennomføre opptil fem treningsøkter i uka dersom det er ønskelig.
Nøkkelen til å suksess ligger i å gjøre trening til en
vanlig og fornøyelig del av hverdagen din.
For effektiv fettforbrenning, må du trene i en relativt
lav intensitet i en kontinuerlig periode. Under de
første treningsminuttene, bruker kroppen din lett
tilgjengelige karbohydratkalorier til energi.
Etter noen minutter, vil kroppen din begynne å
bruke lagrede fettkalorier som energi. Dersom målet
ditt er å forbrenne fett, justerer du farten og
stigningen på tredemøllen til hjerterytmen din er
26
29
DELELISTE, modell nr. PETL40707.0
Nr.
Beskrivelse
Ant.
Nr.
Beskrivelse
Ant.
1
1/2” skruer
29
51
Fremre valse/reimskive
1
2
1” Tek skruer
4
52
Ledning, konsollbro
1
3
Umbraconøkkel
1
53
Lagringslås
1
4
3/8” x 2” bolt
6
54
Låseskrue
1
5
3/8” x 1 1/4” bolt
3
55
Fotskinne, høyre
1
6
3/8” x 4 1/2” bolt
4
56
Ramme
1
7
1/4” x 1/2” bolt
6
57
Brakett, bakre valse
2
8
3/8” mutter
8
58
Valse, bakre
1
9
3/8” stjerneskive
7
59
Fot, bak venstre
1
10
1/4” stjerneskive
6
60
Fot, bak høyre
1
11
3/4” tek skrue
5
61
Hoveddeksel
1
12
3/4” skrue
8
62
Drivbelte
1
13
Spacer, basepute
2
63
Motorbrakett
1
14
1 1/2” skrue
2
64
Motor
1
15
3/4” reedbryter/skrue, bakre fot
5
65
Heisramme
1
16
1 3/4” skrue
2
66
Ledingbånd
3
17
5/16” x 1 1/2” bolt
2
67
Jordledning, bakre valse
1
18
5/16” x 3 5/8” bolt
2
68
Strømkabel
1
19
3/8” x 1” bolt
2
69
Adapter
1
20
Bolt, bakre valse
2
70
Kontroller
1
21
3/8” x 1 3/4” motorbolt
1
71
Reedbryter
1
22
3/8” x 1 1/2” bolt
1
72
Klemme, reedbryter
1
23
3/8” x 1” bolt
2
73
Underdel
1
24
1/2” jordskrue
7
74
Stolpe, venstre
1
25
1 1/4” fotskinneskure
8
75
Motor, stigning
1
26
1/4” x 3/8” bolt
2
76
Spacer, venstre stolpe
1
27
3/8” x 3/4” bolt
2
77
Endekapsel, base
2
28
3/8” x 4” bolt
1
78
Stolpe, høyre
1
29
Skrue, belteguide
4
79
Spacer, høyre stolpe
1
30
1/4” skive
2
80
Spacer, bolt
4
31
1/4” låseskive
2
81
Basepute
4
32
3/8” stjerneskive
1
82
Merke, Caution
2
33
1/4” Cage mutter
6
83
Base
1
34
3/8” mutter
3
84
Hjul
2
35
3/8” mutter
2
85
Bånd, justerbart
3
36
5/16” mutter
4
86
8” bånd
8
37
Klemme, hoveddeksel
3
87
Batterilokk
1
38
Stolpeledning
1
88
Bokholder
1
39
Cage mutter
3
89
Konsoll
1
40
Merke, fotskinne
2
90
Vifte, konsoll
1
41
Fotskinne, venstre
1
91
Bakdel, konsoll
1
42
Advarselsmerke
1
92
Plastikkbånd, konsoll
1
43
Pute, plattform
2
93
Ramme, konsoll
1
44
Plattform
1
94
Koppholder
1
45
Løpebånd
1
95
Konsollbro
1
46
Belteguide
2
96
Base, håndtak
1
47
Endekapsel, ramme
2
97
Håndtak, venstre
1
48
Spacer, ramme
2
98
Håndtak, høyre
1
49
Spacer, fremre valse
2
99
Konsollbrakett
2
50
Magnet
1
100
Nøkkel/klemme
1
Nr.
Beskrivelse
Ant.
Nr.
Beskrivelse
Ant.
101
Jordledning, konsoll
1
114
Låsebrakett
1
102
Fot insert, venstre bak
1
115
15 1/2” ledningbånd
1
103
Fot insert, høyre bak
1
116
1/2” konsoll jordskrue
1
104
Spacer, heismotor
1
117
Motor fòring
2
105
Elektronikkbrakett
1
-
10” Blå ledning, M/F
-
106
Automatsikring
1
-
10” Blå ledning, 2F
-
107
Jordledning, heisramme
1
-
6” Blå ledning, 2F
-
108
5/32” umbraconøkkel
1
-
10” Rød ledning, M/F
-
109
Filter
1
-
8” Sort ledning, M/F
-
110
Transformer
1
-
8” Grønn ledning, F/R
-
111
Receptical
1
-
Brukerveiledning
-
112
1/2” konsollskrue
4
-
-
113
#10 stjerneskive
2
-
-
32
30
108
15
113
59
20
31
57
14
25
12
3
102
36
58
18
42
25
20
30
41
60
31
43
15
12
14
40
18
44
113
57
36
29
103
46
25
45
36
25
25
17
56
8
55
47
48
49
25
51
50
4
54
43
25
29
53
17
40
46
36
25
49
8
47
48
4
OVERSIKTSDIAGRAM A—Model No. PETL40707.0
R 0807A
OVERSIKTSDIAGRAM B—Model No. PETL40707.0
12
37
12
37
12
37
61
27
24
107
35
32
62
117
27
26
65
63
19
64
28
66
1
70
1
105
34
24
19
67
110
11
109
1
71
68
1
69
11
15
72
11
111
106
11
73
33
R 0807A
OVERSIKTSDIAGRAM C—Model No. PETL40707.0
10
7
21
10
7
R 0807A
34
75
22
74
34
104
6
38
10
77
76
9
7
78
8
7
23
10
80
82
8
81
83
23
2
4
77
9
6
8
82
13
84
8
81
2
114
81
4
2
79
6
8
115
84
80
13
81
2
4
86
85
34
9 80
OVERSIKTSDIAGRAM D—Model No. PETL40707.0
R 0807A
1
91
88
87
90
1
1
12
1
112
1
1
89
1
93
39
12
1
1
116
100
112
112
92
101
95
94
1
1
52
1
16
1
96
97
1
33
99
12
9
52
99
5
12
33
16
98
35
33
VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Nordic Fitness servicesenter på telefon
32 27 27 27. Når du kontakter oss bør du ha dette bilaget til brukerveiledningen, samt den originale
brukerveiledningen (”USER’S MANUAL”).
BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til Nordic Fitness AS
Nordic Fitness AS
Postboks 21
3051 Mjøndalen
Telefon : 32 27 27 00
Telefaks : 32 27 27 01
Kundeservice
: 32 27 27 27
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
•
Modellnummeret på tredemøllen.
•
Navnet på produktet.
•
Serienummeret på produktet.
•
Key nummeret på reservedelene (finnes i ”USER’S MANUAL”).
•
Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i ”USER’S MANUAL”.
Download PDF

advertising