ADJ | InnoColor Beam12 | INSTRUKCJA OBSŁUGI - Amazon Web Services

INSTRUKCJA OBSŁUGI
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
8/12
Spis treści
WSTĘP ..................................................................................................................................................................................... 3 INSTRUKCJE OGÓLNE .............................................................................................................................................................. 3 CECHY ...................................................................................................................................................................................... 3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ...................................................................................................................................................... 4 USTAWIENIA ........................................................................................................................................................................... 4 MENU SYSTEMU ..................................................................................................................................................................... 7 Sterowanie Sygnałem DMX: ................................................................................................................................................. 10 KONFIGURACJA MASTER‐SLAVE ........................................................................................................................................... 10 9 Kanałowy. ........................................................................................................................................................................... 11 16 Kanałowy. ......................................................................................................................................................................... 12 WYKRES FOTOMETRYCZNY ................................................................................................................................................... 13 STEROWANIE KONSOLĄ UC3 ................................................................................................................................................ 13 WYMIANA BEZPIECZNIKA ..................................................................................................................................................... 13 CZYSZCZENIE ......................................................................................................................................................................... 13 USUWANIE USTEREK ............................................................................................................................................................. 13 SPECYFIKACJA ....................................................................................................................................................................... 14 ROHS ‐ Ważny wkład w ochronę środowiska ....................................................................................................................... 15 WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych ............................................................................................. 15 A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 2
WSTĘP
Wypakowanie: Dziękujemy za zakup urządzenia Inno Color Beam 12 firmy American DJ®. Każdy
egzemplarz Inno Color Beam został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego
funkcjonowania. Przed rozpakowaniem należy sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie
transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone
oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie
nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem
klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia
do sprzedawcy.
Wstęp: Urządzenie Inno Color Beam powstało dzięki nieustannym wysiłkom firmy American DJ mającym na
celu stworzenie inteligentnych urządzeń świetlnych w przystępnej cenie. Inno Color Beam 12 jest
kompaktowym urządzeniem LED z ruchomą głowicą i opcją inteligentnego sterowania DMX. Urządzenie
świetnie nadaje się do oświetlenia sklepów, wystaw, wnętrz i fasad budynków oraz klubów jak również do
celów architektonicznych. Urządzenie może pracować jako stand alone oraz w konfiguracji master-slave.
Urządzenie można także sterować kontrolerem DMX.
Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży
American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą
stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.
Ostrzeżenie! Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w
warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
Gwarancja na urządzenie traci ważność, jeśli użytkownik zdecyduje się na samowolną naprawę którejkolwiek
części. Jeżeli jakaś część wymaga naprawy, należy skontaktować się z American DJ®.
PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe.
INSTRUKCJE OGÓLNE
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z
podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi
oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi w celu ponownego użycia.
CECHY
 Mieszanie Kolorów RGB
 12 x 3W wysokiej jakości światła CREE LED
 Efekt Strobowania Kolorami
 32 Wbudowane Makra Kolorów
 Pan: 540-Stopni; Tilt: 270-Degree
 Odwrócony Ruch Pan/Tilt
 Elektroniczne Ściemnianie 0-100%
 Wentylator chłodzący
 Wbudowany Mikrofon
 Protokół DMX-512
 2 tryby DMX: Tryb 9 kanałowy & 16 Kanałowy
 3 Tryby Operacyjne - Reakcja na Dźwięk (Sound Active), Pokaz (Show) oraz DMX
 Kompatybilny z konsolą UC3 (sprzedawana osobno)
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 3
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
 Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach
deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
 Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów.
 Upewnij się, że napięcie wymagane przez urządzenie jest takie samo jak napięcie w sieci.
 Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie próbuj usunąć lub wyłamać
bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w
wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
 Wyciągnij wtyczkę z kontaktu zanim włączysz urządzenie do obwodu zawierającego inne urządzenia
elektroniczne.
 Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów
przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
 Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
 Nie wolno podłączać urządzenia do zestawu ściemniaczy dimmer pack.
 Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i
ścianą nie powinien być mniejszy niż 15 cm.
 Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.
 Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci
ważność, jeśli zostanie ono użyte na dworze.
 Urządzenie należy wyłączyć z kontaktu, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
 Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
 Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. Zwróć
szczególną uwagę na miejsca, w których przewody wychodzą z urządzenia.
 Konserwacja - Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Szczegóły dotyczące
czyszczenia – patrz str. 13.
 Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, rejestratory
ciepła, piece oraz innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami).
 Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
 Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.
 Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.
 Urządzenie nie działa normalnie.
USTAWIENIA
Zasilanie: Inno Color Beam 12 produkcji American DJ wyposażony jest w przełącznik napięcia, który
automatycznie odczytuje napięcie sieci. Dzięki temu urządzeniu nie musimy sie martwić o napięcie sieci a
urządzenie może być podłączone w dowolnym miejscu.
DMX-512: DMX to skrót od Digital Multiplex (cyfrowe przesyłanie dwóch lub więcej komunikatów
jednym kanałem równocześnie). Jest to uniwersalny protokół przesyłania danych, wykorzystywany przez
większość producentów sprzętu oświetleniowego oraz urządzeń sterujących. Kontroler DMX przekazuje
instrukcje DMX od kontrolera do urządzenia. System ten umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami a
konsolą DMX, która przesyła instrukcje do danego urządzenia. Instrukcja jest przesyłana jako seria danych
przekazywanych z urządzenia na urządzenie poprzez terminale XLR DATA „IN” (dane wejściowe) i DATA
„OUT” (dane wyjściowe) znajdujące się we wszystkich urządzeniach DMX (większość konsoli posiada tylko
terminal DATA „OUT”.)
Połączenie DMX: Język DMX pozwala sterować z poziomu konsoli połączonymi z sobą różnymi urządzeniami
(różne typy połączonych urządzeń, inny producent) pod warunkiem, że wszystkie urządzenia i konsola działają
w systemie DMX. W celu zapewnienia prawidłowego przesyłu danych DMX, przy kilku urządzeniach należy
użyć możliwie jak najkrótszych kabli. Kolejność, w jakiej urządzenia są połączone nie ma wpływu na docelowy
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 4
USTAWIENIA c.d.
adres DMX. Przykładowo, urządzenie, któremu przypisujemy adres DMX 1 może znajdować się w dowolnej
pozycji w połączeniu szeregowym urządzeń, na początku, na końcu lub w dowolnym miejscu w środku
szeregu. Gdy urządzeniu przypisujemy adres DMX 1, konsola DMX wie, że należy wysyłać do niego dane
przeznaczone dla adresu 1 bez względu na to, na której pozycji w połączeniu szeregowym to urządzenie się
znajduje.
Wymogi techniczne dotyczące kabli DMX dla sterowania sygnałem DMX: Inno Color
Beam 12 może być sterowany poprzez protokół DMX-512. Urządzenie Inno Color Beam jest
9 lub 16 kanałową jednostką DMX. Adres DMX ustawiany jest przy pomocy przycisków
znajdujących się na tylnym panelu urządzenia. Urządzenie i konsola DMX wymagają kabla
DMX-512 o oporze 110 omów do przesyłu danych wejściowych i wyjściowych (Rys.1). Jeśli
użytkownik robi własne przewody, powinien użyć standardowych kabli ekranowanych o
oporze 110-120 omów. Kable powinny mieć na swych końcach żeńskie i męskie złącze XLR.
Należy pamiętać, że kable DMX muszą być połączone szeregowo i nie wolno tworzyć węzłów w obwodzie.
Uwaga: Jeżeli używamy własnych kabli należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazanymi na rysunkach
2 i 3. Nie używaj zacisku oczkowego uziemienia na złączu XLR. Nie łącz ekranu kabla z zaciskiem oczkowym
ani też nie pozwól na kontakt pomiędzy ekranem i obudową zewnętrzną złącza XLR. Uziemienie ekranu może
spowodować spięcie lub zakłócenia sygnału.
Rys. 2
Konfiguracja Pinów XLR
Pin1 – Uziemienie
Pin2 – Minus (Data Compliment)
Pin3 – Plus (Data True)
Rys. 3
Uwaga: Zakończenie Liniowe (Line Termination). Przy użyciu dłuższych kabli, wskazane jest
zastosowanie terminatora przy ostatnim urządzeniu w szeregu w celu uniknięcia zakłóceń sygnału. Terminator
to opornik 90-120 omów, moc ¼ wata, który podłączamy pomiędzy 2 i 3 bolcem złącza męskiego (male
connector) XLR (DATA + i DATA -). Złącze to wkładamy do złączki żeńskiej (female connector) XLR
ostatniego urządzenia w szeregu, aby zakończyć linię. Zastosowanie terminatora (ADJ numer serii Z-DMX/T)
zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń sygnału.
Terminatory redukują błędy przesyłu sygnału, pozwalają uniknąć
problemów związanych z transmisją sygnału oraz interferencją.
Zaleca się je (opór 120 omów, moc ¼ wata) na ostatnim gnieździe
wyjściowym pomiędzy bolcem 2 (DMX -) oraz bolcem 3 (DMX +).
Rys. 4
5-Pinowe Łącza DMX XLR. Niektórzy producenci używają do przesyłu danych 5-bolcowych złączy XLR
zamiast 3-bolcowych. Urządzenia z gniazdami 5-bolcowymi mogą być wprowadzone do obwodu, w którym
stosowane są złącza 3-bolcowe. Należy wtedy użyć przejściówki. Są one dostępne w większości sklepów ze
sprzętem elektrycznym. Poniższa tabela pokazuje jak prawidłowo dokonać zmiany wtyczek.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 5
USTAWIENIA c.d.
Przewód
Uziemienie/Ekran
Sygnał - (Data compliment)
Sygnał + (Data True)
Nie używany
Nie używany
Konwersja 3-Pin XLR na 5-Pin XLR
3-pinowy żeński XLR (Out)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
5-pinowy męski XLR (In)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Nie używać
Nie używać
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 6
MENU SYSTEMU
Ustalanie Adresu DMX 512 Tryb Kanałowy Tryb Slave "Normalny" Tryb Slave ”2 Light show” Tryb Pokazu (Show Mode) Tryb Dźwięku „Włączony” Tryb Dźwięku „Wyłączony” Stan DMX LED On LED off Odwrócony Ruch Pan Normalny Ruch Pan Odwrócony Ruch Pan Normalny Ruch Pan Wyświetlacza Normalny Wyświetlacz Odwrócony Balans Bieli Test Manualny Auto‐Test Temperatura diod LED Temperatura Procesora Czas Pracy Urządzenia Wersja oprogramowania Reset Addr - Ustalanie adresu DMX na panelu
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się „ADDR” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „X”, które reprezentuje wyświetlony adres. Należy wcisnąć ENTER w celu
potwierdzenia, a następnie wcisnąć i przytrzymać MENU, przez co najmniej 3 s w celu zapisania zmian w
pamięci.
3. Wciśnij ENTER aby zatwierdzić i następnie podłącz kontroler DMX.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 7
MENU SYSTEMU c.d.
Uwaga: Jeśli po podłączeniu kontrolera DMX urządzenie nie przejdzie w tryb DMX, to należy wcisnąć i
przytrzymać MENU przez co najmniej 3 sekundy.
CHND – Pozwala wybrać pożądany tryb kanału DMX.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “CHND” a następnie wcisnąć ENTER. Na wyświetlaczu
pojawi się “9CH” lub “16CH”.
2. Należy wcisnąć przyciski UP lub DOWN i wybrać pożądany tryb DMX, a następnie wcisnąć ENTER dla
potwierdzenia i wyjścia.
SLND -
Ta funkcja pomoże użytkownikowi ustawić urządzenie w funkcji Master lub Slave w
konfiguracji Master / Slave.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “SLND” a następnie wcisnąć ENTER. Na wyświetlaczu
pojawi się „SL 1” lub „SL 2”.
2. Należy naciskać UP lub DOWN, aby znaleźć pożądane ustawienie a następnie wcisnąć ENTER w celu
zatwierdzenia.
Uwaga: W konfiguracji Master/Slave można ustawić jedno urządzenie w roli Slave 1 (SL 1) a kolejne
urządzenie, jako Slave 2 (SL 2). Oba urządzenia będą poruszały się przeciwnie w stosunku do siebie.
SHND: SH 0 - SH 4 –
Tryb pokazu 0 – 4. Tryb Pokazu może działać z aktywacją dźwiękiem
lub bez niej.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “SHND” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Wyświetli się “Sh X”, “X” jest liczbą pomiędzy 0-4. Programy 1-4 są zaprogramowanymi pokazami, a “SH 0””
jest trybem losowym. Należy naciskać UP lub DOWN, aby znaleźć pożądany pokaz (show).
3. Po znalezieniu żądanego pokazu, wcisnąć ENTER, a następnie wcisnąć i przytrzymać co najmniej 3
sekundy MENU w celu zatwierdzenia.
SOUN – W tym podmenu aktywujemy tryb reakcji na dźwięk.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “SOUN” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „ON” lub „OFF”. Przy pomocy UP lub DOWN wybieramy jedną z tych opcji.
3. Należy wcisnąć ENTER w celu potwierdzenia, a następnie wcisnąć i przytrzymać MENU, przez co najmniej
3 s w celu zapisania zmian w pamięci.
DNST
– Tryb wykorzystywany jako zabezpieczenie kiedy utracony zostaje sygnał DMX, to tryb
operacyjny wybrany wcześniej w ustawieniach jest tym, który się uruchomi w urządzeniu po
odzyskaniu sygnału. Można ustawić go również jako tryb operacyjny, do którego powraca urządzenie
po włączeniu zasilania.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “DNST” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się "MASL", "BLND" lub "LAST". Wybierz tryb operacyjny, w którym ma się
uruchomić urządzenie po włączeniu zasilania lub po utracie sygnału DMX.
MASL (Master Slave) – Jeśli utracony zostanie sygnał DMX lub włączone zostanie zasilanie, to urządzenie
automatycznie uruchomi tryb Master Slave.
BLND (Wygaszanie) - Jeśli utracony zostanie sygnał DMX lub włączone zostanie zasilanie, to urządzenie
automatycznie uruchomi tryb czuwania.
• LAST (Ostatnie Ustawienia) – Jeśli utracony będzie sygnał DMX to urządzenie pozostawi ostatnie ustawienia
DMX. Jeśli podłączone zostanie zasilanie, a włączony jest ten tryb, to urządzenie automatycznie uruchomi
ostatnie ustawienia DMX.
3. Wciśnij ENTER aby zatwierdzić wybrane ustawienia.
LEd - Funkcja ta umożliwia wyłączenie się wyświetlacza LED po 2 minutach.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “LED” a następnie wcisnąć ENTER.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 8
MENU SYSTEMU c.d.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „ON” lub „OFF”. Przy pomocy UP lub DOWN wybieramy „ON”, jeśli chcemy, aby
wyświetlacz LED był włączony przez cały czas lub „OFF”, aby wyświetlacz wyłączył się po 2 minutach.
Wyświetlacz LED uaktywniamy ponownie dowolnym przyciskiem.
3. Wciśnij ENTER aby zatwierdzić swój wybór.
PAN - Odwrócony Ruch Pan
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “PAN” a następnie wcisnąć ENTER. Na wyświetlaczu
pojawi się „YES” lub „NO”.
2. Aby aktywować funkcję Odwrócenia Ruchu Pan należy przyciskać UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu
pojawi się „YES” a następnie wcisnąć ENTER w celu potwierdzenia. W celu wyłączenia funkcji odwróconego
ruchu Pan, należy wybrać "No" i zatwierdzić przyciskiem Enter.
TLT - Odwrócony Ruch Tilt
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “TILT” a następnie wcisnąć ENTER. Na wyświetlaczu
pojawi się „YES” lub „NO”.
2. Aby aktywować funkcję Odwrócenia Ruchu Tilt należy przyciskać UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu pojawi
się „YES” a następnie wcisnąć ENTER w celu potwierdzenia. W celu wyłączenia funkcji odwróconego ruchu
Tilt, należy wybrać "NO" i zatwierdzić przyciskiem Enter.
DISP - Funkcja ta obróci wyświetlacz.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się ““DISP” a następnie wcisnąć ENTER. 2. Kiedy wyświetla
się "DISP" to wyświetlacz LED pozostaje w pozycji normalnej, kiedy wyświetla się "DSIP" wyświetlacz LED
zostaje obrócony. Należy wcisnąć przycisk ENTER w celu zatwierdzenia wyboru.
BALA – Dzięki tej funkcji można tak ustawić kolory RGB, aby uzyskać pożądany odcień Bieli.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “BALA” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Wybieramy żądany kolor RGB wciskając przyciski UP i DOWN. Po wyszukaniu zamierzonego koloru, który
chcemy ustawić, należy wcisnąć ENTER.
3. Po wciśnięciu ENTER przyciskami UP i DOWN dopasowujemy intensywność koloru. Kontynuuj
dopasowywanie kolorów RGB do uzyskania zamierzonego odcienia bieli.
MANU
– W tym podmenu można testować różne funkcje: pan, tilt, diody LED, ściemnianie i
strobowanie.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “MANU” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Wybieramy pomiędzy różnymi dostępnymi funkcjami do testów korzystając z przycisków UP i DOWN. Po
wyszukaniu funkcji, którą chcemy przetestować, należy wcisnąć ENTER.
3. Po wciśnięciu ENTER przyciskami UP i DOWN dopasowujemy wartości i testujemy funkcję. Wciskamy
przycisk MENU aby wyjść.
TEST -
Funkcja ta umożliwia przeprowadzenie auto testu urządzenia. Program testowy sprawdzi
ruchy pan/tilt oraz kolory.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “TEST” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Urządzenie przeprowadzi auto test. TEDT – Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić temperaturę diod
LED.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “TEDT” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura urządzenia. Aby wyjść należy nacisnąć MENU.
CPUT - Funkcja ta umożliwia sprawdzenie temperatury procesora.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “CPUT” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura urządzenia. Aby wyjść należy nacisnąć MENU.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 9
MENU SYSTEMU c.d.
FHRS - Funkcja ta umożliwia wyświetlenie czasu pracy urządzenia.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “FHRS” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu pojawi się czas pracy urządzenia. Aby wyjść należy nacisnąć MENU.
VER - Funkcja ta umożliwia wyświetlenie wersji oprogramowania.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “VER” a następnie wcisnąć ENTER. Po wciśnięciu
ENTER na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.
2. Aby wyjść, należy wcisnąć MENU.
RSET - Ta funkcja resetuje urządzenia.
1. Należy przyciskać przycisk MENU aż wyświetli się “RSET” a następnie wcisnąć ENTER.
2. Urządzenie zresetuje się.
Sterowanie Sygnałem DMX:
Sterowanie Sygnałem DMX: Funkcja ta umożliwia użycie Elation®, uniwersalnej konsoli DMX-512, do
zarządzania bankiem pamięci scen (chases), wzorami świetlnymi (patterns), ściemniaczem (dimmer) oraz
strobowaniem (strobe). Konsola DMX dodatkowo umożliwia użytkownikowi tworzenie unikalnych programów
dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Inno Color Beam 12 possiada dwa tryby DMX: Tryb 9
Kanałowy i Tryb 16 Kanałowy. Szczegóły wyboru trybu znajdują się na stronie 8.
1. Ta funkcja umożliwia użycie uniwersalnej konsoli DMX-512 takiej, jak Elation® Show Designer™ lub
Elation® DMX Operator™ do zarządzania wszystkimi funkcjami urządzenia. Szczegóły trybów DMX i ich
charakterystyka znajdują się na stronach 10-11.
2. Aby uruchomić urządzenie w trybie DMX należy wybrać żądany kanał i następnie ustawić zamierzony adres
DMX zgodnie z instrukcjami na stronie 7 oraz specyfikacjami ustawień załączonymi do kontrolera DMX.
3. Należy podłączyć urządzenie do standardowej konsoli DMX poprzez gniazda XLR.
4. Jeżeli przewody mają ponad 30 metrów długości należy użyć terminatora na ostatnim urządzeniu.
KONFIGURACJA MASTER-SLAVE
Konfiguracja Master-Slave: Funkcja ta umożliwia połączenie do 16 urządzeń razem i kontrolowanie ich bez
użycia konsoli. Urządzenia będą reagowały na dźwięk. W konfiguracji MasterSlave jedno urządzenia spełnia
funkcję urządzenia kontrolnego, a reszta jest przez nie sterowana. Każde urządzenie może spełniać funkcję
Master lub Slave.
1. Urządzenia należy połączyć ze sobą szeregowo używając standartowych przewodów mikrofonowych oraz
gniazd wyjściowego i wejściowego XLR znajdujących się z tyłu każdego urządzenia. Należy pamiętać, że
gniazdo męskie (Male) XLR jest gniazdem wejściowym (input), natomiast gniazdo żeńskie (Female) XLR pełni
funkcję gniazda wyjściowego (output). Pierwsze urządzenie połączenia szeregowego (Master) jest podłączone
do żeńskiego gniazda wyjściowego (output). Ostatnie urządzenie szeregu podłączamy do męskiego gniazda
wejściowego (input). Jeżeli w połączeniu stosowane są długie przewody, należy użyć terminatora na ostatnim
urządzeniu.
2. Ustawiamy urządzenie Master na żądany tryb działania.
3. Na urządzeniach pełniących funkcję Slave należy przyciskać przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się
„Slave Mode” a następnie wcisnąć ENTER. Wybieramy „Slave 1” lub „Slave 2” i wciskamy ENTER. Więcej
informacji zamieszczono na str. 8.
4. Urządzenia Slave zaczną być kontrolowane przez jednostkę Master.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 10
9 Kanałowy.
Kanał
1
2
3
Wartość
Funkcja
0 - 255
0 - 255
Pan 0 - 540
TILT 0° - 270°
PRZESŁONA/STROBOWANIE
WYGASZACZ
OTWARTE
STROBOWANIE WOLNO –SZYBKO
OTWARTE
WOLNE OTWARCIE - SZYBKIE ZAMKNIĘCIE
OTWARTE
WOLNE ZAMKNIĘCIE - SZYBKIE OTWARCIE
OTWARTE
STROBOWANIE NIEREGULARNE
OTWARTE
CZERWONY
0% - 100%
ZIELONY
0% - 100%
NIEBIESKI
0% - 100%
BIAŁY
0% - 100%
ŚCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%
SPECJALNE FUNKCJE
BEZ FUNKCJI
WŁĄCZ WYGASZACZ PRZY RYCHU PAN LUB TILT
WYŁĄCZ WYGASZACZ PRZY RYCHU PAN LUB TILT
BEZ FUNKCJI
Reset
BEZ FUNKCJI
DŹWIĘK AKTYWNY
0-7
8 - 15
16 - 131
132 - 139
140 - 181
182 - 189
190 - 231
232 - 239
240 - 247
248 - 255
4
0 - 255
5
0 - 255
6
0 - 255
7
0 - 255
8
0 - 255
9
0 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 199
200 - 209
210 - 239
240 - 255
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 11
16 Kanałowy.
Kanał
1
2
3
4
5
Wartość
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
6
7
0 - 15
16 - 35
36 - 55
56 - 75
76 - 95
96 - 115
116 - 135
136 - 155
156 - 175
176 - 195
196 - 215
216 - 235
236 - 255
0 - 255
8
0 - 69
70 - 79
80 - 89
9
90 - 199
200 - 209
210 - 239
240 - 255
0 - 255
10
11
0-7
8 - 15
16 - 131
132 - 139
140 - 181
182 - 189
190 - 231
232 - 239
240 - 247
248 - 255
0 - 255
12
0 - 255
13
0 - 255
14
0 - 255
15
16
0-7
8 - 127 32
128 - 191
192 - 255
0 - 255
Funkcja
Pan 0 - 540
DOKŁADNY RUCH PAN
TILT 0° - 270°
DOKŁADNY RUCH TILT
PRĘDKOŚĆ RUCHU PAN/TILT
SZYBKO - WOLNO
MAKRA PAN/TILT
STOP
MAKRO 1
MAKRO 2
MAKRO 3
MAKRO 4
MAKRO 5
MAKRO 6
MAKRO 7
MAKRO 8
MAKRO 9
MAKRO 10
MAKRO 11
MAKRO 12
PRĘDKOŚĆ MAKR PAN/TILT
SZYBKO - WOLNO
SPECJALNE FUNKCJE
BEZ FUNKCJI
WŁĄCZ WYGASZACZ PRZY RYCHU PAN LUB TILT
WYŁĄCZ WYGASZACZ PRZY RYCHU PAN LUB TILT
BEZ FUNKCJI
Reset
BEZ FUNKCJI
DŹWIĘK AKTYWNY
ŚCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%
PRZESŁONA/STROBOWANIE
WYGASZACZ
OTWARTE
STROBOWANIE WOLNO –SZYBKO
OTWARTE
WOLNE OTWARCIE - SZYBKIE ZAMKNIĘCIE
OTWARTE
WOLNE ZAMKNIĘCIE - SZYBKIE OTWARCIE
OTWARTE
STROBOWANIE NIEREGULARNE
OTWARTE
CZERWONY
0% - 100%
ZIELONY
0% - 100%
NIEBIESKI
0% - 100%
BIAŁY
0% - 100%
FUNKCJE KOLORÓW
NORMALNY
MAKRA KOLORU
ZMIANA KOLORU
TRYB PRZEJŚCIA KOLORU
PRĘDKOŚĆ ZMIANY/PRZEJŚCIA KOLORU
WOLNO - SZYBKO
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 12
WYKRES FOTOMETRYCZNY
STEROWANIE KONSOLĄ UC3
Tryb
czuwania
Wygaszanie Urządzenia
Funkcja
1. Strobowanie synchroniczne
2. Strobowanie asynchroniczne
3. Strobowanie do muzyki
Tryb
Dźwięk (dioda wyłączona)
Wybór Pokazu
1-4
Ruch
Dioda Włączona
1.
2.
3.
Wolno
Średnio
Szybko
Prędkość GOBO/Kolor
(Wolne miganie diod LED)
Ustawienia uchwytu
1. Pozycja Pan
2. Pozycja Tilt
3. Ściemniacz
Pokrywa
(Szybkie miganie diody
LED)
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Należy zlokalizować i odłączyć od urządzenia przewód zasilający. Oprawka bezpiecznika znajduje się
wewnątrz gniazda zasilania urządzenia. Należy włożyć śrubokręt płaski do gniazda zasilania i delikatnie
podważyć oprawkę bezpiecznika. Wyjmujemy spalony bezpiecznik i wymieniamy go na nowy. Oprawka
bezpiecznika ma wbudowaną dodatkową oprawkę na zapasowy bezpiecznik, więc nie należy pomylić
bezpiecznika aktywnego z bezpiecznikiem zapasowym.
CZYSZCZENIE
Z powodu mgły, dymu i kurzu należy regularnie czyścić soczewki wewnętrzne i zewnętrzne, aby uzyskać
optymalną moc światła wyjściowego
1. Do czyszczenia obudowy zewnętrznej używamy miękkiej ścierki.
Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, mgła, kurz, rosa).
USUWANIE USTEREK
Poniżej wypunktowano kilka wybranych problemów, na które może natknąć się użytkownik i sposób ich
rozwiązania.
Urządzenie nie odpowiada na sygnał DMX:
1. Należy upewnić się, że kable DMX są podłączone prawidłowo (pin 3 jest „hot” – dodatni; dla pewnych
urządzeń DMX pin 2 może być „hot”). Upewnij się również, czy kable podłączone są do prawidłowych gniazd;
ważne jest w takim połączeniu gdzie są wejścia, a gdzie wyjścia.
Urządzenie nie reaguje na dźwięk:
1. Ciche oraz wysokie dźwięki nie aktywują urządzenia
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 13
SPECYFIKACJA
Model:
Inno Color Beam 12
Napięcie:
Diody LED
120V~240V 50Hz/60Hz
12 x 3W diody Cree LED (3 Czerwone, 3 Zielone & 3
Niebieskie)
53W
15°
7Amp
12F/ 5 Kgs.
9” (D) x 8.75” (SZ) x 12” (W)
224 x 219 x 302mm
Mieszanie kolorów RGB
Dwa tryby DMX: 9 Kanałów lub 16 Kanałów
Dowolna bezpieczna pozycja
Zużycie Mocy:
Kąt Wiązki:
Bezpiecznik:
Waga:
Wymiary:
Kolory:
Kanały DMX:
Pozycja Robocza:
Automatyczne wykrywanie napięcia: Urządzenie zawiera statecznik elektroniczny, który automatycznie
rozpoznaje napięcie w momencie podłączenia urządzenia do źródła zasilania.
Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
pisemnego powiadomienia.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 14
ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska
Szanowni Klienci!
Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.
Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność,
polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.
Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i
pracy.
Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM
Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.
Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.
Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że
używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan
techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go
naszym potomkom.
My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.
WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego podzespołów elektronicznych. Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie
podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.
System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat
systemu „Zielony Punkt“. Producenci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej
utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są
przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z
ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.
Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz.
(Rejestracja w Niemczech: DE41027552) DE41027552)
W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo
bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia
marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane
bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć
się ich właściwą utylizacją.
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony
środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie. info@americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 15
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Inno Color Beam 12 Instrukcja Obsługi Strona 16
Download PDF

advertising