Dimplex | Smart-RTC | Kompaktowe pompy ciepła solanka/woda

a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
d o
s p i s u
t r e ś c i
kwiecień 2013 (04) Solanka i woda – jak to działa?
Przemysław Radzikiewicz
Nowość w ofercie Dimplex
Kompaktowe
pompy ciepła
solanka/woda
SIW 6-11 TU – innowacja
na miarę każdego domu
Firma Dimplex, specjalizująca się w technice elektrycznego ogrzewania
domów i technice systemowej, wprowadziła do swojej oferty nowość
– wysokowydajne pompy ciepła typu solanka/woda SIW...TU ze
zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Innowacyjne
urządzenia zostały zaprezentowane po raz pierwszy na tegorocznych
targach ISH we Frankfurcie, największej międzynarodowej imprezie
w branży wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodnych i sanitarnych.
Z obserwacji stanu zasobów energetycznych można śmiało stwierdzić, że przyszłość
zdecydowanie należy do instalacji ogrzewniczych przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Pompy ciepła – zaawansowane technologicznie urządzenia grzewcze w pełni realizują tę
ideę, wykorzystując energię zgormadzoną
w gruncie, ogrzanym opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Pobieranie ener-
28
gii z ziemi umożliwiają dwa systemy – gruntowe
kolektory płaskie i sondy gruntowe, umieszczane zarówno na dużej powierzchni, jak i dużej,
dochodzącej do 100 metrów głębokości.
Nowa seria – rozwiązanie uniwersalne
SIW 6TU, SIW 8TU, SIW 11TU – to trzy zaprezentowane na targach IHS modele nowej
serii pomp ciepła typu solanka/woda, będące rezultatem długoletnich prac nad optymalizacją oraz zwiększeniem wydajności
tego rodzaju urządzeń. Innowacyjne rozwiązania, zrealizowane dzięki wysokiej jakości
komponentom (np. sprężarki firmy Coopeland, sterowanie na bazie elementów Carel), gwarantują nie tylko solidność i trwałość,
lecz również – wyjątkowo wysoką wydajność
i niskie koszty eksploatacji. Najważniejszą zaletą nowych urządzeń jest ich modułowa budowa, która dzięki możliwości zdjęcia niektórych części, istotnie usprawnia zainstalowanie
pompy w budynku. Zaletą urządzeń są również ich niewielkie rozmiary – pompa
o szerokości 0,6 m i wysokości 2 m z powodzeniem zmieści się nawet w tych budynkach, w których nie ma piwnicy bądź pomieszczeń gospodarczych. Zbiornik ciepłej
wody użytkowej ma pojemność aż 170 l – jest
to pojemność optymalna na potrzeby mieszkańców domu jednorodzinnego. Zbiornik jest
zintegrowany z pompą, co pozwala zaoszczędzić dodatkową powierzchnię.
W polskim klimacie, pomimo jego dużej zmienności temperatura gruntu jest stała i na głębokości 15 metrów wynosi około
10°C. Wykorzystanie energii zakumulowanej
w gruncie, podobnie jak tej zgromadzonej
w wodach głębinowych i technologicznych,
możliwe jest dzięki ziemnym pompom ciepła typu solanka/woda. Pompy te pobierają ciepło z „zimnego” otoczenia za pomocą
wymiennika gruntowego, układu rur stanowiących kolektor gruntowy, przez który przepływa niezamarzająca ciecz zwana potocznie solanką, będąca mieszanką wody
z glikolem. Kolektor gruntowy może być płaski – w przypadku możliwości wykorzystania
dużej powierzchni – lub pionowy, zajmujący dla odmiany niedużą powierzchnię. Pobrane w ten sposób ciepło kierowane jest do
urządzenia, w którym następuje podniesienie
a r t y k u ł
t e c h n i c z n y
Nazwa handlowa
Znamionowa moc cieplna* [kW]
Pobór mocy elektrycznej*
Wsp. efektywności (COP) dla
ogrzewania*
Maks. temperatura zasilania [°C]
Wymiary wys.×szer.×gł. [mm]
Waga [kg]
Czynnik chłodniczy
Podgrzewanie c.w.u.
Moc zabudowanej grzałki elektrycznej [kW]
Poziom hałasu w odległości 1 m
[dB (A)]
Wyposażenie podstawowe
Cechy szczególne
Cena netto producenta
d o
s p i s u
kwiecień 2013 (04) t r e ś c i
SIW 6TU
6,1
1,3
SIW 8TU
8,1
1,67
SIW 11TU
10,9
2,22
4,8
5,0
5,0
62
1990x590x730
210
R410A
170 l
62
1990x590x730
217
R410A
170 l
62
1990x590x730
230
R410A
170 l
2/4/6
2/4/6
2/4/6
46
46
47
zintegrowane elektroniczne pompy obiegowe do obiegu solanki
i obiegu grzewczego, sterownik WPM Econ5+ z czujnikami nadzorującymi obieg chłodniczy i zintegrowanym licznikiem energii
cieplnej. Sterownik umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji
nowoczesnej regulacji ogrzewania, takich jak przyłączenie do nowoczesnych sieci komunikacyjnych oraz programowanie czasowe
ogrzewania i przygotowywania c.w.u. W przypadku połączenia
pompy ciepła z innymi źródłami ciepła (kocioł grzewczy lub solar)
sterownik pompy ciepła przejmuje regulację całej instalacji
prosty demontaż modułu chłodniczego ułatwia wniesienie pompy
do budynku, sprawdzony COP-Booster pozwalający uzyskać maksymalne współczynniki wydajności w trakcie pracy niższe zużycie
prądu, a tym samym niższe koszty eksploatacji, zdalny dostęp poprzez sieci Ethernet, KNX, EIB, Modus, kompaktowe wymiary
i cicha praca – zastosowanie w pomieszczeniach gospodarczych
i w budynkach bez piwnic
48 000 zł netto
49 500 zł netto
52 000 zł netto
wie zdejmowalny panel sterujący Managera
WPM Econ 5+, który można za pomocą zestawu montażowego zamontować na dowolnej
ścianie jako przewodowe zdalne sterowanie.
Smart-RTC – praca pompy ciepła bez
zbiornika buforowego
W celu zapewnienia minimalnego czasu pracy pompy ciepła typu solanka/woda zalecane jest zastosowanie szeregowego zbiornika
buforowego. Jednak w przypadku pomp ciepła serii SIW ...TU połączonych z regulatorem
Smart-RTC w pomieszczeniu referencyjnym
można zrezygnować ze zbiornika buforowego.
Wówczas ogrzewanie podłogowe przejmuje
funkcję takiego zbiornika. Regulator Smart-RTC
kontroluje aktualną temperaturę rzeczywistą
pomieszczenia, oblicza różnicę względem zadanej temperatury pomieszczenia i przesyła tę
informację do sterownika pompy ciepła, który
określa wymaganą temperaturę zadaną powrotu i ogrzewa budynek. W ten sposób można zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca w pomieszczeniu gospodarczym. Jedyny warunek
– pomieszczenie referencyjne musi być stale
ogrzewanym pomieszczeniem mieszkalnym.
Niskie koszty eksploatacji oraz wysoką wydajność nowych pomp docenią przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych.
Urządzenie to warto uwzględnić już w fazie
solanka-wodabudynku
projektowej
– czyste, powietrze-woda
korzystające
woda-woda
z energii środowiskowej źródło całorocznego
ciepła
domowego
bowiem33,bezproblemoGlen Dimplex
Polska Sp. z o.o.,to
ul. Strzeszyńska
60-479 Poznań,
www.glendimplex.pl, www.dimplex.pl
we i ekonomiczne rozwiązanie.
Największy wybór
pomp ciepła
w Polsce
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)
Wysoka wydajność, niskie koszty
eksploatacji
Kompaktowe pompy ciepła typu solanka/
woda firmy Dimplex ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę z linii SIW to rozwiązanie odpowiednie do niemal każdego domu. Niewielkie rozmiary i łatwość montażu uzupełnia
cicha praca urządzenia, zapewniona przez
hermetyczną komorę sprężarki. Nową serię
charakteryzuje również szereg usprawnień
technologicznych, takich jak: różne możliwości podłączenia dla przyłączy solanki
i ogrzewania, zintegrowane bezdrganiowe
przyłącze do systemu grzewczego, czy też
sensoryczne nadzorowanie obiegu chłodniczego. W systemie istnieje również funkcja zintegrowanego obliczania ilości ciepła
do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej, wskazywana na sterowniku
pompy ciepła WPM Econ 5 +. Dodatkowym
usprawnieniem jest wyposażenie urządzenia w umieszczony w jego czołowej obudorekl ama
temperatury czynnika do „poziomu grzejnego” oraz skierowanie go do instalacji budynku.
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl
www.dimplex.pl
29
Inteligentne liczniki
w każdym polskim domu
Dyrektywy unijne zobowiązują państwa
członkowskie do wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania końcowego zużycia energii do 2020 roku. Dyrektywa tzw.
Trzeciego pakietu energetycznego mówi,
że wprowadzenie inteligentnych systemów
pomiarowych w poszczególnych krajach UE
powinno zostać oparte na opłacalności ekonomicznej w danym państwie. W przypadku,
gdy zostanie ono ocenione pozytywnie,
w takie systemy pomiarowe wyposażonych
powinno zostać przynajmniej 80% konsumentów do 2020 r.
Polski rząd w projekcie ustawy „Prawo energetyczne” proponuje, by proces ten objął
wszystkich odbiorców energii w kraju. Nowe
unijne regulacje w opinii prezesa URE mają
służyć przede wszystkim konsumentom
i wpłynąć na rozwój rynku energii. Obecnie
konsument jest rozliczany za zużycie energii
elektrycznej i gazu na podstawie prognoz,
które później są rozliczane.
Bardziej racjonalnym rozwiązaniem byłaby
informacja o rzeczywistym zużyciu energii
elektrycznej czy gazu i tylko za to rzeczywiste
zużycie będziemy rozliczani. Do tego potrzebne są inteligentne liczniki. Energa, PGE
i Tauron pracują nad ograniczeniem zużycia energii dzięki instalacji tzw. inteligentnych liczników. Mają znacząco wpłynąć
na ograniczenie zużycia energii poprzez
jego dostosowanie do potrzeb i możliwości
finansowych konkretnego gospodarstwa
domowego.
Doświadczenia krajów UE wskazują, że dzięki
nim można zwiększyć efektywność energetyczną na poziomie 6-10%.
Źródło: www.newseria.pl
Download PDF

advertising