DSC | PTK5507 | PTK5507 v1.0 Kosketusnäyttö Käyttöohje

PTK5507 v1.0 Kosketusnäyttö
Käyttöohje
VAROITUS: Lue ohje huollellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
HUOMIOITAVAA
Murtohälytysjärjestelmä ei estä murtoja tai muita vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on informoida
tapahtuneesta ja siten ehkäistä lisävahinkojen tapahtuminen. Murtohälytysjärjestelmät ovat todella
luotettavia, mutta ne eivät silti toimi kaikissa olosuhteissa oikein. Murtohälytysjärjestelmä ei korvaa
vakuutusta eikä eliminoi muita turvallisuusuhkia. Murtohälytysjärjestelmän tulee asentaa siihen
koulutuksen ja hyväksynnän saanut henkilö. Järjestelmän toiminta tulee testata säännöllisesti ja lisäksi
järjestelmää tulee huoltaa säännöllisesti.
TIETOA TUOTTEESTA
PTK5507 on kosketusnäytöllinen näppäimistö ja sitä voidaan käyttää kaikissa PowerSeries v.4.2 tai
uudempien keskuslaitteiden kanssa. Koska näppäimistö on kustomoitava, osa alla olevista arvoista saattaa erota käytössä olevan näppäimistön arvoista. Lisätietoja asennusliikkeeltä sekä asennusohjeista.
Tekniset tiedot
• Näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7" TFT (800  480 pikseliä) värillinen kosketusnäyttö
• Koti -näppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koti/Säätö/Resetointi
• LED-merkkivalot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (Valmis, Viritetty, Vika, AC)
• Mitat (asennus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.9 mm (L) x 195 mm (K) x 20.35 mm (S)
• Katselukulma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horisontiaalinen katselukulma: 70° (tyyp.)
• Vertikaalinen katselukulma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50° (ylhäältä), 70° (alhaalta) (tyyp.)
• Kirkkaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 cd/m2
• Toimintalämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-10°C to +55°C (14°F to 131°F)
• 5% - 93% suhteellinen kosteus
• SD-korttipaikka vakio Secure Digital (SD) kortille* (32 x 24 x 2.1 mm), esim. valokuville
• Näytön kielet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Päivitettävissä
*SD-kortti voidaan alustaa FAT16 tai 32 tiedostojärjestelmään PC:n avulla. SD-kortin maksimikoko on
32GB.
HUOM: Suositeltava kuvien koko on 800 x 480. Kuvat joiden koko on suurempi kuin 1280 x 720
eivät näy kosketusnäytöllä.
1
Tervetuloa näyttö
Aika ja päivämäärä näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
Järjestelmän tila (Valmis, Viritetty, Poistumisviive yms.) näkyvät näytön yläosassa.
Kuva 13 - Tervetuloa näyttö
Hätäpainikkeet
Kuva 13 - Hätäpainike näkymä
Hätäpainiketta painettaessa, uusi näyttö ilmestyy:
Palo
Palopainike. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia aiheuttaaksesi hälytyksen.
Hätä
Hätäpainike. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia aiheuttaaksesi hälytyksen.
Paniikki
Paniikkipainike. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia aiheuttaaksesi hälytyksen.
TÄRKEÄÄ: Hätä- ja paniikkipainikkeet ovat tehdasasetuksena käytössä. Palopainikkeen voi
aktivoida käyttöön asennusliike. Lisätietoja asennusliikkeeltä.
2
HUOM: Seuraavien toimintojen käyttö ei tallennu tapahtumamuistiin.
Kuva 13 - Ohjaimet ja merkkivalot
Time/Date
Trouble Menu
Command Output
Keypad/
Security Functions
Emergency Key
Ready
LED
Armed
LED
Home/
Reset
Trouble
LED
SD card slot
AC
LED
Järjestelmän virittäminen ja poiskytkeminen
Kotona-viritys (Kuorivalvonnan aktivoiminen)
Tarkista asennusliikkeeltä onko kotona-viritys käytössä.
Kotona-viritys ohittaa sisätilojen valvonnan (liiketunnistimet yms.) ja virittää kuorivalvonnan (ovimagneetit yms.). Virittääksesi järjestelmän kotona-viritykseen kaikkien viritettävien silmukoiden tulee olla
lepotilassa (sulje ovet jne.). Valmis ( ) -merkkivalo syttyy. Paina kotona-viritys painiketta ja/tai näppäile käyttäjätunnus äläkä poistu tiloista tai aktivoi viiveellisiä silmukoita. Poistumisviiveen aikana viritetty ( ) ja valmis ( ) -merkkivalot syttyvät. Poistumisviiveen päätyttyä, valmis-merkkivalo sammuu ja viritetty-merkkivalo jää palamaan. Lisäksi poistumisviiveen merkkiääni loppuu. Järjestelmä on
nyt viritetty.
HUOM: SIA FAR asennuksissa, kotona-virityksen poistumisviive on kaksi kertaa niin pitkä kuin
normaali poistumisviive.
Äänetön poistumisviive viritys
Mikäli järjestelmä viritetään kotona-viritys painikkeella tai “ei sisääntuloviivettä” toiminnolla ([*][9]),
poistumisviiveen merkkiääntä ei kuulu näppäimistösummerista.
HUOM: Ei CP-01 versioissa käytetään normaalia poistumisviiveen aikaa.
Kun kotona-viritys valitaan koti -näytöltä:
• Näytöllä lukee “poistumisviive käynnissä” ja esiohjelmoitu poistumisviive alkaa.
• Viritetty-merkkivalo syttyy.
3
HUOM: Mikäli asennusliike ei ole aktivoinut pikaviritystä, numeronäppäimistö tulee näytölle.
(katso kuva 4). Syötä käyttäjätunnus jatkaaksesi.
Kuva 13 - Näppäimistö
Mikäli poiskytkentä valitaan poistumisviiveen aikana, numeronäppäimistö näytetään:
• Syötä käyttäjätunnus.
• Viritys keskeytyy ja järjestelmä palautuu koti -näyttöön.
• Viritetty-merkkivalo sammuu.
Poistumisviiveen päätyttyä:
• Poiskytke -näyttö näytetään.
• Valmis-merkkivalo sammuu.
• “Kotona-viritys, ohituksia” näkyy tilapalkissa.
HUOM: Näyttö menee valmiustilaan 15 minuutin kuluttua. Kosketa näyttöä aktivoidaksesi sen.
4
Poiskytkentä
Valittaessa poiskytkentä:
• Numeronäppäimistö näytetään.
• Syötä voimassa oleva käyttäjätunnus.
• Järjestelmä palaa koti -näyttöön ja punainen viritetty-merkkivalo sammuu.
• Valvontatila näkyy hetken tilapalkissa, jonka jälkeen tilapalkissa näkyy “valmis” -tila.
• Vihreä valmis-merkkivalo syttyy.
Poiskytkentävirhe
Mikäli käyttäjätunnus on virheellinen, antaa näppäimistö 2 sekunnin mittaisen virheäänen. Paina # merkkiä ja syötä käyttäjätunnus uudestaan.
Poissa-viritys
Valitaessa poissa-viritys:
• Syötä voimassa oleva käyttäjätunnus.
• Punainen viritetty-merkkivalo syttyy.
• “Poistumisviive käynnissä" teksti näkyy tilanäytössä. Poistumisviive käynnistyy ja kestää ohjelmoidun ajan.
• Näppäimistö antaa 1 sekunnin välein merkkiäänen poistumisviiveen aikana. Viimeisen 10 sekunnin aikana poistumisviiveen merkkiääni muuttuu muistuttaen siitä, että järjestelmä virittyy hetken
kulutta.
HUOM: Mikäli pikaviritys ei ole käytössä, numeronäppäimistö näytetään.
Mikäli poiskytkentä valitaan poistumisviiveen aikana:
• Numeronäppäimistö näytetään. Syötä käyttäjätunnus.
• Viritys keskeytyy ja järjestelmä palaa koti-valikkoon.
• Punainen viritetty-merkkivalo sammuu.
Poistumisviiveen päättymisen jälkeen:
• Poiskytkentä valikko näytetään.
• Vihreä valmis-merkkivalo sammuu.
• Poissa-viritys näkyy tilapalkissa.
Sireeni soi välittömästi poissa-virityksen päätyttyä
Äänekäs poistumisvirhe
Järjestelmässä on virhehälytyksiä ehkäisevä toiminto “äänekäs poistumisvirhe”. Poistumisvirhe
aktivoituu, mikäli viivesilmukka ei palaudu lepotilaan ennen poistumisviiveen päättymistä. Näppäimistö antaa yhtäjaksoisen virheäänen ja sireeni soi poistumisvirheen tapahtuessa. Tarkista asennusliikeeltä onko toiminto käytössä järjestelmässä.
Mikäli poistumisvirhe tapahtuu:
1. Mene takaisin tiloihin.
2. Syötä käyttäjätunnus poiskytkeäksesi järjestelmä. Poiskytkentä tulee tehdä ennen poistumisviiveen päättymistä.
3. Viritä laitteisto uudestaan ja varmistu, että viivesilmukka palaa lepotilaan.
Viritysvirhe
Näppäimistö antaa merkkiäänen, mikäli järjestelmää ei voida virittää. Järjestelmä ei virity mikäli
silmukoita on hälyttävässä tilassa tai virheellinen käyttäjäkoodi syötetään. Varmista että kaikki silmukat
ovat lepotilassa ja vihreä valmis-merkkivalo palaa, paina [#] -näppäintä ja yritä virittää järjestelmä uudestaan. On mahdollista, että jokin järjestelmävika estää virityksen. Varmista asia asennusliikkeeltä.
Järjestelmän virittäminen ja poiskytkeminen langattomasti
Järjestelmä voidaan virittää ja poiskytkeä langattomasti. Kun järjestelmä viritetään onnistuneesti langattomalla ohjaimella, antaa sireeni yhden merkkiäänen. Onnistuneesta poiskytkennästä järjestelmä
antaa kaksi merkkiääntä sireenillä.
Sireenin soidessa
Sireeni voi soida neljällä erilaisella äänellä:
• Pulssimainen sointi = Palohälytys
• Neljä äänimerkkiä, 5 sekunnin tauko, neljä merkkiääntä jne. = Häkähälytys
• Yhtäjaksoinen sointi = Murtohälytys
HUOM: Sireenin sointijärjestys yhtäaikaisissa hälytyksissä on palo-, häkä-, murtohälytys.
5
Murtohälytys, sireeni soi yhtäjaksoisesti
Mikäli hälytyksen aiheuttajasta ei ole varmuutta, ole varovainen, sillä tiloissa voi olla joku
ulkopuolinen. Mikäli aiheuttaja on selvillä, poiskytke järjestelmä ja muista ilmoittaa hälytyskeskukseen, että kyseessä on vikahälytys.
Palohälytys, sireeni soi pulssimaisesti
Noudata evakuointisuunnitelmaa välittömästi!
Mikäli kyseessä on vahinko (paahtoleipä paloi paahtimessa, höyry tms.) syötä käyttäjätunnus hiljentääksesi sireenin ja ilmoita välittömästi hälytyskeskukseen, että kyseessä on vahinkohälytys. Kuittaa
paloilmaisimet kuittausohjeen mukaisesti.
Häkähälytys, sireeni soi katkonaisesti (4 äänimerkkiä, 5 sek. tauko, 4 äänimerkkiä)
Häkähälytyksen aktivoituessa tiloissa on häkää (CO), joka on hengenvaarallinen kaasu. Häkäilmaisimen punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja ilmaisimen summeri sekä sireeni antaa 4 merkkiääntä, 5
sek. tauko, 4 merkkiääntä. Myös näppäimistö antaa merkkiääntä ja näytöllä on tieto häkähälytyksestä.
Häkähälytyksen tapahtuessa:
1. Hiljennä ilmaisin painikkeesta.
2. Soita yleiseen hätänumeroon.
3. Siirry välittömästi ulkotiloihin ja huolehdi lapsista ja vanhoista ihmisistä.
VAROITUS: Lue häkäilmaisimen käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia siinä annettuja
ohjeita. Häkäkaasu on hengenvaarallinen kaasu, koska se on hajuton ja mauton. Häkä voi
aiheuttaa tajuttomuuden kymmenissä sekunneissa.
Lisätoiminnot
Valokuvat
HUOM: Parhaan tuloksen saavuttamiseksi valokuvien resoluution tulisi olla 800 x 480. Kuvia
joiden resoluutio on suurempi kuin 1280 x 720 ei voida näyttää kosketusnäytöllä. Muuta
tarvittaessa kuvien kokoa kuvankäsittelyohjelmalla.
Valittaessa valokuvat:
• Järjestelmä toistaa valokuvat automaattisesti SD-muistikortilta.
• Koti-valikkoon pääset napauttamalla näyttöä kerran.
Kuvien asetukset
VAROITUS: Muistikortti tulee poistaa ennen näppäimistön avaamista. Muussa tapauksessa näppäimistö vioittuu.
Valokuvakehys valikossa voit valita valokuvat, joita näyttö toistaa. Valikossa voit myös ohjelmoida
valokuvien näytölläoloajan ja kuvien välisen siirtoajan.
Pikapoistuminen
Pikapoistuminen toimii järjestelmän ollessa kotona-virityksessä. Pikapoistuminen mahdollistaa järjestelmän virittämisen poissa-tilaan ilman, että järjestelmä pitää ensin poiskytkeä ja virittää. Pikapoistuminen aktivoituu valitsemalla pikapoistumisen kuvake. Aikaa tiloista poistumiseen on 2 minuuttia. Kun
viiveellinen silmukka palaa lepotilaan, poistumisviive keskeytyy. Pikapoistumisen voi keskeyttää
poiskytkemällä järjestelmä.
Ajan ja päivämäärän ohjelmointi
Valitse valinnat ja sen jälkeen käyttäjävalinnat. Syötä pääkäyttäjätunnus ja valitse aika ja päivämäärä.
Kosketa tietoa, jonka haluat vaihtaa. Käytä ylös/alas nuolia tiedon syöttämiseen. Tallenna valitsemalla
talleta.
Näppäimistötila
Tällä valinnalla kosketusnäppäimistö toimii kuten perinteinen DSC näppäimistö.
Ovikellotoiminto
Näppäimistö näyttää onko ovikellotoiminto päällä vai pois. Vaihtaaksesi ovikellon tilaa, valitse ovikello kuvake. Kolme merkkiääntä kertoo, että ovikello on päällä. Yksi pitkä merkkiääni kertoo, että ovikello on poissa päältä.
6
Silmukan tila
Alla olevissa näkymissä voit tarkastella silmukoiden tilaa.
Kuva 13 - Silmukat lepotilassa
Valmis – silmukka on lepotilassa.
Avoinna – silmukka on hälytystilassa ja se pitää palauttaa lepotilaan.
Kuva 13 - Silmukat hälytystilassa
7
Järjestelmäviat – Järjestelmässä on vikoja. Esimerkiksi sähkönsyöttö puuttuu.
Silmukkavika – Yksi tai useampi on vikatilassa.
Kuva 13 - Silmukkaviat
Kansisuoja – Silmukassa kansisuojahälytys.
Kuva 13 - Silmukan kansisuoja
8
Heikko paristo – yhdessä tai usemassa silmukassa on heikko paristo
Kuva 13 - Heikko paristo
Silmukoiden ohitus
Silmukka voidaan ohittaa manuaalisesti, mikäli silmukka ei palaudu lepotilaan järjestelmää viritettäessä. Ohitettu silmukka ei aiheuta hälytystä viritysjakson aikana. Silmukan ohittaminen heikentää
turvatasoa. Mikäli silmukka ohitetaan sen takia, että ilmaisin on viallinen, ota yhteyttä asennusliikkeeseen.
Varmistu ennen järjestelmän virittämistä, että silmukoita ei ole tarpeettomasti ohitettuna. Silmukoita
voi ohittaa vain kun järjestelmä on poiskytkettynä. Silmukoiden ohitus poistuu automaattisesti, kun
järjestelmä poiskytketään. Silmukka pitää ohittaa uudestaan, kun järjestelmää ollaan virittämässä.
HUOM: 24h silmukoiden ohituksen poisto pitää tehdä manuaalisesti. Ohitus ei poistu
automaattisesti järjestelmän poiskytkennän yhteydessä.
HUOM: Asennusliike on voinut estää tietyn tyyppisten silmukoiden ohittamisen, esim.
palosilmukat, ohjelmointitilassa. Varmista asia asennusliikkeeltä.
Silmukoiden ohittaminen PTK5507 -näppäimistöltä
Silmukoiden tila -näytössä selaa ylös/alas nuolilla haluttu silmukka ja valitse ohita kuvake. Ohituksen
poisto tapahtuu valitsemalla poista ohitus kuvake.
9
Järjestelmäviat
Kun järjestelmä havaitsee vian, vikavalo syttyy ( ) tai järjestelmä kuvake tulee näytölle. Lisäksi näppäimistö antaa merkkiäänen 10 sekunnin välein. Paina ( ) näppäintä vaientaaksesi merkkiäänet. Paina
( ) katsoaksesi järjestelmässä olevat viat. Vika ( ) tai järjestelmä kuvake vilkkuu. Vikaa vastaava
merkkivalo syttyy.
Vika
Kutsu huolto
(Paina saadaksesi
lisätietoja)
AC-vika
Puhelinlinjavika
Tiedonsiirtovika
Silmukkavika
Silmukan kansisuoja
Langattomassa
heikko paristo
Aika puuttuu
Selite
(1) Akkuvika (2) Sireenipiiri (3) Yleinen järjestelmävika (4) Yleinen kansisuoja (5) Yleinen valvontavika
(6) RF-häiriö (7) PC5204 akkuvika (8) PC5204 ACvika
Mikäli sulake on palanut tai on sähkökatko, järjestelmä toimii normaalisti akun varassa. Akku kestää
useita tunteja.
Puhelinlinja puuttuu.
Järjestelmä ei ole saanut siirrettyä tapahtumaa
hälytyskeskukseen. Vika voi olla seurausta puhelinlinjaviasta.
Silmukassa on vika. Paina nähdäksesi viallisen
silmukan.
Silmukassa on kansisuojahälytys. Paina nähdäksesi
silmukan.
Langattomissa ilmaisimissa, ohjaimissa tai näppäimistöissä on heikko paristo. Paina tarkentaaksesi
missä laitteessa vika on. Paina uudestaan nähdäksesi silmukan.
Täydellisessä sähkökatkossa (akku ja AC) kellonaika katoaa ja se tulee ohjelmoida uudestaan.
10
Toiminta
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Kutsu huolto
Ohjelmoi aika ja
päivämäärä
Hälytysmuisti
Kun järjestelmässä tapahtuu hälytys, hälytysmuisti merkkivalo syttyy.
Selataksesi hälyttäneitä silmukoita, paina hälytykset
. Järjestelmä näyttää hälyttäneen silmukan,
esim. silmukka 3.
Paina [<][>] -näppäimiä selataksesi hälyttäneitä silmukoita.
Paina takaisin tai koti poistuaksesi. Hälytysmuisti tyhjentyy, kun järjestelmä viritettään ja poiskytketään.
Jos hälytys tapahtuu viritysjakson aikana, järjestelmä siirtyy automaattisesti hälytysmuistin selaamiseen, kun järjestelmä poiskytketään. Muista että hälytys voi olla aito ja sisätiloissa voi olla ulkopuolisia.
Kuva 13 - Hälytysmuisti
Ilmaisinkuittaus
Jotkin ilmaisimet lukkiutuvat hälytystilaan hälyttäessään, kuten savu- ja lasirikkoilmaisimet. Kun
ilmaisin lukittuu hälytystilaan, ilmaisin tulee resetoida. Varmista asennusliikkeeltä, onko järjestelmässä
lukkiutuvia ilmaisimia.
Kuitataksesi lukkiutuneet ilmaisimet, paina ilmaisinkuittaus (Ohjausulostulo 2, mikäli asennusliike ei
ole kuvausta vaihtanut) ulostulot näytöllä.
Kun ilmaisinkuittaus onnistuu, palaa silmukka takaisin lepotilaan ja järjestelmää voidaan taas käyttää
normaalisti.
11
Ulostulot
Ulostuloja voi käyttää useisiin eri tarkoituksiin, kuten ilmaisinkuittaukseen, autotallin oven avaamiseen,
kotona/poissa -ohjaukseen jne.. Aktivoidaksesi ulostulon, valitse ulostulot ja paina haluttua toimintoa.
Kuva 13 - Ulostulot
Valinnat
Valinnat valikosta, näytön oikeasta laidasta, pääsee seuraavin toimintoihin:
• Käyttäjätunnukset
• Asentajan valinnat
• Käyttäjän valinnat
• Näppäimistön ohjelmointi
• Ovikello päälle/pois
• Virittäminen
• Alueiden tilat
• Näppäimistötila
Kuva 13 - Valinnat
12
Käyttäjätunnukset
Kun käyttäjätunnukset valitaan, järjestelmä pyytää pääkäyttäjätunnusta. Kun voimassa oleva
pääkäyttäjätunnus on syötetty, nuolinäppäimillä voidaan valita haluttu käyttäjätunnus joko muokkaamista tai lisäämistä varten. Paina valinta painiketta siirtyäksesi valintoihin.
Ohjelmoin tunnusnumero – lisää/muokkaa käyttäjätunnusta.
Aluevalinta– Valitsee alueet joihin käyttäjällä on oikeus.
Lisävalinnat – Käyttäjätunnuksen oikeudet.
Poista käyttäjä – Poistaa käyttäjätunnuksen järjestelmästä.
Käyttäjätunnuksilla on lisävalintoja kuten; silmukoiden ohitus, ESCORT oikeus, kertakäyttötunnus
Pääkäyttäjätunnus (Käyttäjätunnus 40) -Pääkäyttäjätunnus voidaan vaihtaa ohjelmointitilasta asennusliikkeen toimesta.
Valvontatunnus - Valvontatunnuksella voidaan muokata käyttäjätunnuksia, joilla on samat tai heikommat oikeudet. Valvontatunnus perii pääkäyttäjätunnuksen ominaisuudet, joita voidaan muokata. Mikä
tahansa tunnus voidaan ohjelmoida valvontatunnukseksi valitsemalla lisävalinta 1 (lisätietoja alla).
Uhkatunnus - Uhkatunnus toimii kuten normaali käyttäjätunnus, mutta lähettää aina käytettäessä uhkatunnustiedon hälytyskeskukseen. Mikä tahansa käyttäjätunnus voidaan ohjelmoida uhkatunnukseksi
valitsemalla lisävalinta 2 (listietoja alla).
HUOM:
Uhkatunnuksella ei pääse käyttäjävalintoihin, pääkäyttäjätoimintoihin tai
asentajavalikkoon.
HUOM: Kahta saman numeroista käyttäjätunnusta ei voi olla, eikä käyttäjätunnuksen
tunnusnumero saa olla +/- 1 toisesta tunnusnumerosta.
Tunnuksen lisävalinnat
1. Uusi tai muokattava tunnus saa samat lisävalinnat kuin on sillä tunnuksella jolla käyttäjätunnusten ohjelmointiin on siirrytty.
2. Järjestelmän pääkäyttäjätunnuksella 40 on oikeus kaikkiin alueisiin sekä lisävalinnat 3-4 on ON.
HUOM: Pääkäyttäjätunnuksen lisävalintoja ei voi muokata.
Lisävalinnat (kaikki tunnukset pl. asentaja- ja ylläpitotunnukset)
Viritys/poiskytkentä - Tunnuksella voi virittää tai poiskytkeä kaikki ne alueet joihin tunnuksella on
oikeus.
Ohjausulostulot ([*][7][1], [*][7][2], [*][7][3] ja [*][7][4]) - Mikäli ohjausulostulon käyttö vaatii
käyttäjätunnuksen, käyttäjätunnuksella tulee olla tämä valinta valittuna ja oikeus alueeseen johon ulostulo on määritelty.
Ohjelmoitavat lisävalinnat
1. Valvontatunnus
5. Tulevaisuuden käyttöön
2. Uhkatunnus
6. Tulevaisuuden käyttöön
3. Silmukan ohitus
7. Sireenimerkki viritys/poiskytkentä
4. ESCORT
8. Kertakäyttötunnus
Sireenimerkki
Mikäli sireenimerkki lisävalinta on valittu, sireeni antaa äänimerkin kun käyttäjätunnusta käytetään
järjestelmän virityksessä tai poiskytkennässä. Langaton ohjain tulee liittää käyttäjätunnukseen, jolla on
sireenimerkki valittuna. Näin järjestelmä antaa sireenimerkin langatonta ohjainta käytettäessä.
HUOM: Pääkäyttäjätunnuksella sireenimerkki ei toimi. Aktivoi toiminto, mikäli haluat että se
periytyy automaattisesti uusille tunnuksille.
HUOM: Mikäli käyttäjätunnusta, joka on liitetty langattomaan ohjaimeen käytetään, antaa
järjestelmä sireenimerkin.
Aluevalinta
Pääkäyttäjätunnuksella on oikeus kaikkiin alueisiin ja sitä ei voi muutta.
Aluevalinnat ([][5][Pääkäyttäjä-/valvontatunnus][98][tunnusksen numero])
1. Alue 1 (keskusmallit PC1616/PC1832/PC1864)
2. Alue 2 (keskusmallit PC1616/PC1832/PC1864)
13
3. Alue 3 (keskusmallit PC1832/PC1864)
4. Alue 4 (keskusmallit PC1832/PC1864)
5. Alue 5 (keskusmallit PC1864)
6. Alue 6 (keskusmallit PC1864)
7. Alue 7 (keskusmallit PC1864)
8. Alue 8 (keskusmallit PC1864)
Huomioitavaa tunnuksia ohjelmoitaessa
1. Pääkäyttäjätunnuksen aluevalintoja ei voi muokata.
2. Uutta käyttäjätunnusta ohjelmoitaessa järjestelmä tarkistaa, onko tunnusnumero jo käytössä.
Mikäli on, antaa järjestelmä virhemerkkiäänen ja tunnusnumero palautuu takaisin siihen mikä se
oli ennen muutosyritystä.
Käyttäjätunnuksen poistaminen
Valitse poista käyttäjätunnus. Järjestelmä poistaa käyttäjätunnuksen ja palaa seuraavan tunnuksen
valintaan.
Asentajavalikko
Alla olevat ovat vain asennusliikkeelle.
Käyttäjävalinnat
Järjestelmän ollessa poiskytkettynä valitse valinnat, käyttäjävalinnat ja syötä pääkäyttäjätunnus.
Aika ja päivämäärä
Syötä aika ja päivämäärä.
Kelloviritysaika
Järjestelmä voidaan ohjelmoida päiväkohtaisesti virittymään automaattisesti tiettynä kelloaikana.
Auto-maattinen viritys on aluekohtainen. Syötä jokaiselle alueelle päiväkohtainen viritysaika.
Kellovirityksen aktoivoituessa näppäimistö antaa äänimerkkiä järjestelmään ohjelmoidun ajan muistuttaen käyttäjää siitä, että järjestelmä on virittymässä. Myös sireeni voidaan ohjelmoida antamaan
äänimerkki 10 sekunnin välein kellovirityksestä. Kun muistutusaika on ohi, järjestelmä virittyy ilman
poistumisviivettä poissa-viritykseen.
Kelloviritys voidaan perua tai siirtää syöttämällä käyttäjätunnus äänimerkin aikana. Mikäli kelloviritys
keskeytetään, siirtyy kelloviritys vuorokauden eteenpäin. Tieto kellovirityksen peruutuksesta siirretään
hälytysekeskukseen, mikäli raportointikoodi on ohjelmoitu.
Kellovirityksen peruutus siirretään hälytyskeskukseen mikäli vika estää virityksen toiminto on käytössä
ja jokin alla olevista vioista on aktiivinen:
• AC / DC -vika estää virityksen
• Lukkiutuva kansisuoja
• Silmukkalaajennusyksikön kansisuojavika
Aktivoi DLS/Huolto
Aktivoinnin jälkeen asennusliike voi ottaa yhteyden järjestelmään DLS -kaukokäyttöohjelmiston
avulla. Kaukokäyttö mahdollisuus on aktiivisena 6 tuntia, jonka aikana asennusliike voi ottaa rajoittamattoman määrän yhteyksiä järjestelmään. Kuuden tunnin jälkeen aktivointi tulee tehdä uudestaan
mikäli asennusliike tarvitsee etäyhteyden.
Tapahtumamuisti
Tapahtumamuistista näkee kaikki järjestelmässä tapahtuneet tapahtumat kellonaikoineen.
Tapahtumamuisti näyttää uusimman tapahtuman ensin.
Vasen nuolinäppäin siirtää tapahtumamuistin ajassa eteenpäin.
Oikea nuolinäppäin siirtää tapahtumamuistin ajassa taaksepäin.
Paluu näppäimellä pääsee takaisin kotinäkymään.
Näppäimistö palaa kotinäkymään automaattisesti 30 sekunnin jälkeen viimeisestä kosketuksesta.
Järjestelmätesti
Järjestelmätestin aikana sireeniulostulo aktivoituu (2s), näppäimistön kaikki merkkivalot syttyvät ja
järjestelmätesti raportointikoodi siirretään hälytyskeskukseen. Järjestelmä testaa myös varakäyntiakun
kunnon testin yhteydessä.
Kelloviritys/poiskytkentä asetukset
Kellovirityksen valinta käyttäjä valinnoissa aktivoi kellovirityksen, kolme merkkiääntä. Uudelleen
valinta poistaa kellovirityksen käytöstä, yksi pitkä merkkiääni. Kelloviritys on aluekohtainen. Kello14
viritys virittää alueet poissa-virtykseen ohjelmoituna päiväkohtaisena aikana. Kellopoiskytkennän
ohjelmoi asennusliike.
Käyttäjän kaukokäyttökutsu
Aktivoitaessa järjestelmä soittaa yhden kerran kaukokäyttötietokoneelle. Kaukokäyttötietokoneen
tulee olla asetettu odottamaan soittoa, jotta kaukokäyttö onnistuu.
Näppäimistön ohjelmointi
Kuva 13 - Näppäimistön ohjelmointi
Taustavalo – asettaa kosketusnäytön kirkkauden sekä aikakatkaisun.
Summerin säätö – asettaa summerin äänenvoimakkuuden.
Valokuvakehys – valitsee näytettävät valokuvat.
Kalibrointi – kosketusnäytön kalibrointi.
Kello – näyttää kellonajan näytöllä.
15
Puhdistutila – mahdollistaa näytön koskettamisen niin, että näyttö ei siihen reagoi. Tämä toiminto
mahdollistaa näppäimistön puhdistamisen. Puhdistustila on aktiivinen 30 sekuntia.
Kuva 13 - Puhdistustila
Kotinäyttö – kotinäyttöön voidaan ohjelmoida kaksi eri näkymää, klassinen ja nykyaikainen.
Kielen valinta – näppäimistön kielen valinta.
Kuva 13 - Kielen valinta
Ovikello päälle/pois
Ovikellon tilaa voi vaihtaa koskettamalla ovikello kuvaketta. Näppäimistö antaa kolme merkkiääntä
kun ovikello päällä ja yhden pitkän merkkiäänen kun ovikello ei ole päällä.
Viritys
Kotona viritys – virittää järjestelmän kotona-viritykseen.
Poissa viritys – virittää järjestelmän poissa-viritykseen.
Yö-viritys – Yö-viritykseen virittäminen tapahtuu valitsemalla Yö-viritys painike kun järjestelmä on
kotona-virityksessä. Kaikki muut silmukat paitsi yösilmukat virittyvät. Yö-virityksessä tiloissa voidaan
olla, mutta kaikki tilat missä öisin ei olla on valvonnan piirissä. Varmista asennusliikkeeltä onko yöviritys käytössä ja jos on, niin mitkä silmukat ovat yösilmukoita. Yö-virityksen poistaminen vaatii
käyttäjätunnuksen.
Pikapoistuminen – katso Pikapoistuminen
Yleinen poissa-viritys – virittää kaikki alueet joihin käyttäjällä on oikeus poissa-viritykseen.
Yleinen kotona-viritys – virittää kaikki alueet joihin käyttäjällä on oikeus kotona-viritykseen.
Ei viivettä viritys – virittää järjestelmän niin, että viivesilmukoissa ei ole sisääntuloviivettä.
16
Alueiden tilat
Tarkistaaksesi alueen tilat valitse valinnat, käyttäjävalinnat, alueiden tilat. Järjestelmä näyttää kaikkien
käytössä olevien alueiden tilat.
PK5500/RFK5500/RFK5564/PTK5507 Yleinen tilanäyttö
Näppäimistö on yleensä nimetty jollekin alueelle. Näppäimistö voidaan tilapäisesti “lainata” yleiseksi
näppäimistöksi, jotta näppäimistöllä voidaan tehdä ohjelmointeja, jotka koskevat kaikkia alueita eikä
vain sitä aluetta johon näppäimistö on nimetty.
Kuva 13 - Alueiden tilat
Näppäimistötila
Mahdollistaa PTK5507 kosketusnäppäimistön toimivan kuten perinteinen DSC näppäimistö.
17
Järjestelmän tiedot
Täytä alla olevat tiedot järjestelmästä.
Järjestelmän perustiedot
Käytössä?
[F] PALO
[A] HÄTÄ
[P] PANIIKKI
Poistumisviive on _______ sekuntia.
Sisääntuloviive on _______ sekuntia.
Huoltotiedot
Hälytyskeskuksen tiedot
Asiakastunnus: ___________________ Puhelinnumero: __________________
Asennustiedot
Asennusliike: _____________________________________ Puhelinnumero: __________________
Varakäyntiakun tiedot / Tarkistuspäivät:
_____________________
_____________________
_____________________
Mikäli aiheutat vikahälytyksen, soita välittönmästi hälytyskeskukseen peruuttaaksesi toimenpiteet.
18
Käyttäjätunnukset
PC1616/PC1832/PC1864
Pääkäyttäjätunnus [40]: _________________________
Numero
Käyttäjätunnus
Numero
Käyttäjätunnus
Numero
01
13
25
02
14
26
03
15
27
04
16
28
05
17
29
06
18
30
07
19
31
08
20
32
09
21
33
10
22
34
11
23
40
12
24
41
19
Käyttäjätunnus
Numero
42
Käyttäjätunnus
Silmukoiden tiedot
Silmukka
Suojattu alue
Ilmaisimen
tyyppi
Silmukka
01
33
02
34
03
35
04
36
05
37
06
38
07
39
08
40
09
41
10
42
11
43
12
44
13
45
14
46
15
47
16
48
17
49
18
50
19
51
20
52
21
53
22
54
23
55
24
56
25
57
26
58
27
59
28
60
29
61
30
62
31
63
32
64
20
Suojattu alue
Ilmaisimen
tyyppi
Järjestelmän testaaminen
HUOM: Ilmoita hälytyskeskukseen järjestelmän testaamisesta. Testin päättymisen jälkeen
varmista hälytyskeskuksesta, että tiedonsiirto on onnistunut, ja ilmoita samalla että testaus on ohi.
Näppäimistösummerin ja sireenin testaus
Järjestelmä aktivoi sireenin ja näppäimistösummerin 2 sekunnin ajaksi sekä testaa näppäimistön näytön
toiminnan ja tarkistaa akun kunnon.
1. Valitse valinnat, käyttäjätoiminnot [pääkäyttäjätunnus] ja järjestelmätesti. Tapahtuu seuraavaa:
- Näppäimistösummeri ja sireeni aktivoituu kahdeksi sekunniksi ja näppäimistön kaikki merkkivalot
syttyvät sekä kosketusnäytössä kaikki pikselit aktivoituvat
. . . . . . . . . . . . .Valmis, viritetty ja vika merkkivalot vilkkuvat testin ajan.
2. Poistuaksi käyttäjätominnoista valitse [#].
Koko järjestelmän testaaminen
Järjestelmän testaaminen on loppukäyttäjän vastuulla. On suositeltavaa, että järjestelmän toimintaa testataan säännöllisesti. Kaikki paloilmaisimet (savu, häkä jne.) tulisi testata vähintään kerran vuodessa
HUOM: Mikäli järjestelmän toiminnassa havaitaan ongelmia testaamisen aikana, ilmoita niistä
asennusliikkeelle välittömästi.
1. Testin alkaessa varmistu että vihreä valmis-merkkivalo palaa.
2. Varmista että kaikki silmukat ovat lepotilassa.
3. Suorita näppäimistösummerin ja sireenin testaus yllä olevan ohjeen mukaisesti.
4. Silmukoiden testaaminen tapahtuu aktivoimalla jokainen silmukka vuorotellen (avaa ovi, liiku
liiketunnistimen valvonta-alueella jne.).
PK5500/RFK5500/RFK5564 näppäimistö näyttää testin aikana jokaisen silmukan aktivoituessa
seuraavan viestin “Varmista järjestelmä ennen viritystä < >”, “Varmista järjestelmä tai anna tunnus” tai
“Varmista järjestelmä tai viritä”. Selaa [<][>] näppäimillä avoimet silmukat. Näppäimistö palaa perustilaan kun kaikki silmukat palaavat lepotilaan.
PK5501/RFK5501 näyttää “Avoimia” kun mikä tahansa silmukka aktivoituu. Nähdäksesi avoimet
silmukat paina [#]. Näppäimistö näyttää kaikki avoimet silmukat peräkkäin.
PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516 näppäimistöissä silmukka-merkkivalo syttyy kun silmukka
aktivoituu. Silmukkavalo sammuu kun silmukka palaa lepotilaan.
PTK5507 näppäimistö näyttää tekstin “Valmis viritykseen” tai “Viritys ei mahdollista” kun silmukka
aktivoituu. Avoimen silmukan näkee valitsemalla silmukan tilat painikkeen. Näppäimistö palaa perustilaan, kun kaikki silmukat palaavat lepotilaan.
HUOM: Osa yllä mainituista ominaisuuksia on riippuvainen siitä, miten järjestelmä on
ohjelmoitu asennusliikkeen toimesta. Lisätietoja asennusliikkeeltä.
Kävelytesti
Asennusliike voi aktivoida kävelytestitilaan järjestelmässä. Kävelytestin ollessa aktiivinen valmis, viritetty- ja vika-merkkivalot vilkkuvat. Järjestelmä päättää kävelytestin automaattisesti. 5 minuuttia ennen
kävelytestin automaattista päättymistä järjestelmä antaa 5 merkkiääntä 10 sekunnin välein.
Kaukokäytön aktivointi
Joskus voi tulla tilanne että asennusliikkeen tulee päästä käsiksi järjestelmään kaukokäyttöyhteyden
kautta. Jotta asennusliike pääsee käsiksi järjestelmääsi, kaukokäyttöyhteys tulee aktivoida. Kaukokäytön aktivointi tapahtuu:
1. Paina [][6][pääkäyttäjätunnus][5] miltä tahansa näppäimistöltä
2. Valitse valinnat, käyttäjävalinnat [pääkäyttäjätunnus] aktivoidaksesi kaukokäytön vastauksen
päälle.
Järjestelmä vastaan kaukokäyttökutsuihin kuusi tuntia. Asennusliike voi ottaa rajattoman määrän
yhteyksiä kuuden tunnin aikana.
Lisätietoja kaukokäytöstä saat asennusliikkeeltä.
21
IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC (c)Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired
Software purchased with or without Products and
this SOFTWARE with HARDWARE, then the
Components is copyrighted and is purchased under
SOFTWARE PRODUCT is licensed with the
the following license terms:
HARDWARE as a single integrated product. In this
• This End-User License Agreement (“EULA”) is a
case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used
legal agreement between You (the company, individwith the HARDWARE as set forth in this EULA.
ual or entity who acquired the Software and any (d)Rental - You may not rent, lease or lend the
related Hardware) and Digital Security Controls, a
SOFTWARE PRODUCT. You may not make it
division of Tyco Safety Products Canada Ltd.
available to others or post it on a server or web site.
(“DSC”), the manufacturer of the integrated security (e)Software Product Transfer - You may transfer all of
systems and the developer of the software and any
Your rights under this EULA only as part of a
related products or components (“HARDWARE”)
permanent sale or transfer of the HARDWARE,
which You acquired.
provided You retain no copies, You transfer all of the
• If the DSC software product (“SOFTWARE PRODSOFTWARE PRODUCT (including all component
UCT” or “SOFTWARE”) is intended to be accompaparts, the media and printed materials, any upgrades
nied by HARDWARE, and is NOT accompanied by
and this EULA), and provided the recipient agrees to
new HARDWARE, You may not use, copy or install
the terms of this EULA. If the SOFTWARE
the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE
PRODUCT is an upgrade, any transfer must also
PRODUCT includes computer software, and may
include all prior versions of the SOFTWARE
include associated media, printed materials, and
PRODUCT.
“online” or electronic documentation.
(f)Termination - Without prejudice to any other rights,
• Any software provided along with the Software ProdDSC may terminate this EULA if You fail to comply
uct that is associated with a separate end-user license
with the terms and conditions of this EULA. In such
agreement is licensed to You under the terms of that
event, You must destroy all copies of the
license agreement.
SOFTWARE PRODUCT and all of its component
• By installing, copying, downloading, storing, accessparts.
ing or otherwise using the Software Product, You (g)Trademarks - This EULA does not grant You any
agree unconditionally to be bound by the terms of this rights in connection with any trademarks or service
EULA, even if this EULA is deemed to be a modifica- marks of DSC or its suppliers.
tion of any previous arrangement or contract. If You 3. COPYRIGHT - All title and intellectual property
do not agree to the terms of this EULA, DSC is rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including
unwilling to license the Software Product to You, and but not limited to any images, photographs, and text
You have no right to use it.
incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the
SOFTWARE PRODUCT LICENSE
accompanying printed materials, and any copies of the
The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright SOFTWARE PRODUCT, are owned by DSC or its
laws and international copyright treaties, as well as other suppliers. You may not copy the printed materials
intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE accompanying the SOFTWARE PRODUCT. All title
PRODUCT is licensed, not sold.
and intellectual property rights in and to the content
1. GRANT OF LICENSE This EULA grants You the which may be accessed through use of the SOFTWARE
following rights:
PRODUCT are the property of the respective content
(a)Software Installation and Use - For each license You owner and may be protected by applicable copyright or
acquire, You may have only one copy of the other intellectual property laws and treaties. This EULA
SOFTWARE PRODUCT installed.
grants You no rights to use such content. All rights not
(b)Storage/Network Use - The SOFTWARE expressly granted under this EULA are reserved by DSC
PRODUCT may not be installed, accessed, displayed, and its suppliers.
run, shared or used concurrently on or from different 4. EXPORT RESTRICTIONS - You agree that You
computers, including a workstation, terminal or other will not export or re-export the SOFTWARE
digital electronic device (“Device”). In other words, if PRODUCT to any country, person, or entity subject to
You have several workstations, You will have to Canadian export restrictions.
acquire a license for each workstation where the 5. CHOICE OF LAW - This Software License
SOFTWARE will be used.
Agreement is governed by the laws of the Province of
(c)Backup Copy - You may make back-up copies of the Ontario, Canada.
SOFTWARE PRODUCT, but You may only have 6. ARBITRATION - All disputes arising in connection
one copy per license installed at any given time. You with this Agreement shall be determined by final and
may use the back-up copy solely for archival binding arbitration in accordance with the Arbitration
purposes. Except as expressly provided in this Act, and the parties agree to be bound by the arbitrator’s
EULA, You may not otherwise make copies of the decision. The place of arbitration shall be Toronto,
SOFTWARE PRODUCT, including the printed Canada, and the language of the arbitration shall be
materials accompanying the SOFTWARE.
English.
2.
DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND 7. LIMITED WARRANTY
LIMITATIONS
(a) NO WARRANTY - DSC PROVIDES THE
(a)Limitations on Reverse Engineering, Decompilation
SOFTWARE “AS IS” WITHOUT WARRANTY.
and Disassembly - You may not reverse engineer,
DSC DOES NOT WARRANT THAT THE
decompile, or disassemble the SOFTWARE
SOFTWARE
WILL
MEET
YOUR
PRODUCT, except and only to the extent that such
REQUIREMENTS OR THAT OPERATION OF THE
activity is expressly permitted by applicable law
SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR
notwithstanding this limitation. You may not make
ERROR-FREE.
any changes or modifications to the Software, without (b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT the written permission of an officer of DSC. You may
DSC shall not be responsible for problems caused by
not remove any proprietary notices, marks or labels
changes in the operating characteristics of the
from the Software Product. You shall institute
HARDWARE, or for problems in the interaction of
reasonable measures to ensure compliance with the
the SOFTWARE PRODUCT with non-DSCterms and conditions of this EULA.
SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS.
(b)Separation of Components - The Software Product is (c) LIMITATION OF LIABILITY; WARRANTY
licensed as a single product. Its component parts may
REFLECTS ALLOCATION OF RISK - IN ANY
not be separated for use on more than one
EVENT,
IF
ANY
STATUTE
IMPLIES
HARDWARE unit.
WARRANTIES OR CONDITIONS NOT STATED
IN THIS LICENSE AGREEMENT, DSC’S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS
LICENSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID
BY YOU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT AND FIVE CANADIAN DOLLARS (CAD$5.00).
BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF
LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU.
(d) DISCLAIMER OF WARRANTIES - THIS WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE WARRANTY AND
SHALL BE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED
(INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF
DSC. DSC MAKES NO OTHER WARRANTIES. DSC NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY
OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO CHANGE THIS
WARRANTY, NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING
THIS SOFTWARE PRODUCT.
(e) EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY - UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL
DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES
BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED
TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT,
COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EQUIPMENT, FACILITIES OR
SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERS TIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING
CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY.
WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However,
despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected.
FCC Compliance Statement-CAUTION:Changes or modifications not expressly approved by DSC could
void your authority to use this equipment.
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been
type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart
“B” of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any
residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Re-orient the receiving antenna
• Relocate the alarm control with respect to the receiver
• Move the alarm control away from the receiver
• Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: “How to Identify and Resolve Radio/
Television Interference Problems”. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This product contains open source components QT Version 4.7.3 and Linux Kernel License: Version 2.6.
Both of these components are protected by copyright and have terms and conditions associated with their use. The
open source software code and associated components used in this product are downloadable from the DSC website. Please visit http://www.dsc.com/open-source-documentation for detailed information.
23
© 2012 Tyco International Ltd. and its Respective Companies. All Rights Reserved.
Toronto, Canada • www.dsc.com • Printed in Canada
The trademarks, logos, and service marks displayed on this document are registered in the United States [or other countries]. Any
misuse of the trademarks is strictly prohibited and Tyco International Ltd. will aggressively enforce its intellectual property rights to
the fullest extent of the law, including pursuit of criminal prosecution wherever necessary. All trademarks not owned by Tyco
International Ltd. are the property of their respective owners, and are used with permission or allowed under applicable laws.
Product offerings and specifications are subject to change without notice. Actual products may vary from photos. Not all products
include all features. Availability varies by region; contact your sales representative.
Download PDF

advertising