materiały techniczno
Zestawienie
Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki
4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki
Kotły stojące gazowe i olejowe małej i średniej mocy – zestawienie
Rodzaj
paliwa
Kondensacyjne
Typ
Materiał
wymiennika
Palnik
Nazwa kotła
Opcjonalny
sterownik Logamatic
wbudowany
typu „„Premix””
aluminium
Logano plus GB212
RC35
4121
wbudowany
typu „Premix”
aluminium
Logano plus GB312
RC35
4121
4323
wbudowany
wentylatorowy
– typ Logatop BE
żeliwo
Logano GB125
RC35
4121
gaz
olej
wbudowany
atmosferyczny
żeliwo
Logano G144 Eco
2107
2107M
2109
4211
wbudowany
żeliwo
Logano G234
2107
2107M
2109
4211
wbudowany
wentylatorowy
– typ Logatop SE
żeliwo
Logano G125 SE
2107, 2107M,
2109, 4211
wbudowany
wentylatorowy
– typ Logatop BE
żeliwo
Logano G125 BE
RC35
4121
żeliwo
Logano G125 WS
2107, 2107M,
2109, 4211
wbudowany
wentylatorowy
– typ Logatop SE 2.0
żeliwo
Logano G225 SE
2107
2107M
2109
4211
wbudowany
wentylatorowy
– typ BE 2.C
(„niebieski”)
żeliwo
Logano G225 BE
RC35
4121
żeliwo
Logano G215
2107
4211
2109
Logamatic
RC35
4121
4323
2107
2107M
2109
4211
gaz
Konwencjonalne
olej
olej / gaz
bez palnika
olej
olej / gaz
bez palnika
Opcjonalne sterowniki do kotłów stojących
* luźne człony
38
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
Typoszereg
mocy
15 kW
22 kW
30 kW
40 kW
90 kW
120 kW
160 kW
200 kW
240 kW
280 kW
18 kW
22 kW
30 kW
35 kW
13 kW
16 kW
20 kW
24 kW
28 kW
32 kW
38 kW
44 kW
50 kW
55 kW
60 kW
25 kW
32 kW
40 kW
17 kW
21 kW
28 kW
34 kW
25 kW
32 kW
40 kW
50 kW
64 kW
78 kW
95 kW
50 kW
64 kW
78 kW
95 kW
45 kW
55 kW
68 kW
45 kW
55 kW
68 kW
40 kW
47 kW
58 kW
70 kW
85 kW
70 kW
85 kW
Nr katalogowy
7736615985
7736615986
7736615987
7736615988
30010404
30010405
30010406
30010407
30010408
30010409
7747303912
7747303913
7747303914
7747303915
7747017120
7747017121
7747017122
7747017123
7747017124
7747017125
30005572
30005573
30005574
30005575
30005576
30009013
30009014
30009015
30008976
30008977
30008978
30008979
7747310896
7747310897
7747310898
30010224
30010225
30010226
30010227
30010228*
30010229*
30010230*
30010231*
30010323
30010324
30010325
30010320*
30010321*
30010322*
30002877
30002878
30002879
30002880
30002881
30002882*
30002883*
7747312327
30008912
7747310531
30005447
30005467
30005719
30004836
Logano GB125
Kondensacyjne kotły gazowe i olejowe
4.1.3 Kotły olejowe Logano GB125 (18...35 kW)
Kotły stojące, olejowe, kondensacyjne, z wymiennikiem żeliwnym, o mocach od 18 do 35 kW
• SP
ŚĆ
•S
ŚĆ P
WN
RA O
104%
WNO
RA
Logano plus GB125
Typ
Logano plus GB125
z podgrzewaczem c.w.u. Logalux LT.../1
Nr katalogowy
GB125-18
7 747 303 912
GB125-22
7 747 303 913
GB125-30
7 747 303 914
GB125-35
7 747 303 915
Kotły przystosowane do zasilania olejem opałowym
Oznaczenia:
18…35 – znamionowa max moc urządzenia [kW]
Zastosowanie
Kocioł przeznaczony jest do podgrzewania wody w instalacjach c.o. i przygotowania c.w.u. np. w domach jedno- lub wielorodzinnych. Kocioł może pracować w systemie zależnym lub niezależnym od powietrza w pomieszczeniu. Wymiana stojących kotłów
konwencjonalnych na efektywne kotły kondensacyjne w korzystnej cenie, wysokiej sprawności współpracujące z nowoczesną
automatyką, modernizacja starszych nieefektywnych kotłowni.
Opis
• Olejowy kocioł kondensacyjny z płynną regulacją temperatury wody w kotle bez temperatury progowej.
• Zintegrowany wymiennik ciepła do kondensacji z nierdzewnej stali szlachetnej.
• Cztery wielkości kotłów, nominalne moce grzewcze od 18-35 kW, ze znakiem CE.
• Kocioł grzewczy można opalać olejem opałowym lekkim EL standard i o niskiej zawartości siarki (<0,005 %) wg DIN 51 603.
• Może współpracować z pojemnościowymi podgrzewaczami c.w.u. Logalux LT.../1 (leżący pod kotłem, trzy wielkości konstrukcyjne o
pojemności 160-300 litrów) oraz Logalux ST.../4 (stojący, trzy wielkości konstrukcyjne o pojemności
160-300 litrów), Logalux SU (stojący, trzy wielkości konstrukcyjne o pojemności 160-300 litrów).
• Wersje „Unit“ ze wzajemnie zestrojonymi składnikami (kocioł grzewczy, palnik i sterownik), zapewniające niskoemisyjną
eksploatację przy wysokiej sprawności znormalizowanej do 104%.
• Tryb pracy zależny i niezależny od powietrza w pomieszczeniu.
• Podłączenie do różnych systemów spalinowo-powietrznych, dopuszczonych do stosowania w Polsce.
• Niskoszumowy tryb pracy i o niskiej zawartości substancji szkodliwych,
• Wersje „Unit“ z palnikami niebieskimi, ze spalaniem praktycznie bez sadzy.
• Z ceramiczną rurą palnika dla zapewnienia wysokiej trwałości do wszystkich dopuszczalnych jakości oleju opałowego.
• Prosta i komfortowa obsługa.
• Wyposażenie wszystkich sterowników indywidualnie rozszerzalne poprzez moduły dodatkowe.
• Logamatic EMS z obszernymi funkcjami serwisowymi i z kontrolą płomienia.
• Logamatic EMS z automatem palnikowym SAFe, zapewniającym perfekcyjną informację dzięki wskazywaniu stanów pracy,
świadczenia konserwacyjne i serwisowe w tekście niezaszyfrowanym, szybki montaż, uruchomienie i konserwacja.
• System do szybkiego montażu dostosowany do danego układu hydraulicznego, z energooszczędną pompą klasy efektywności
energetycznej A.
• Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki fabrycznie sprawdzonemu na gorąco palnikowi Logatop, prosta optymalizacja na
miejscu zainstalowania.
• Bezproblemowe przyłączenie podgrzewacza c.w.u. przy pomocy przewodów połączeniowych kocioł-podgrzewacz.
Kocioł olejowy
kondensacyjny
Palnik
Urządzenie
regulacyjne
(sterownik)
Odprowadzenie
spalin
Podgrzewacz
c.w.u.
Wykonanie/
kombinacja
bez
Logano plus
GB125
44
Logamatic EMS
z RC35
zależne od
powietrza
w pomieszczeniu
Logamatic 4121
niezależne od
powietrza
w pomieszczeniu
Logatop BE
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
Logalux
LT160
LT200
LT300
Logalux
SU/ST160
SU/ST200
SU/ST300
GB125-18
-22
-30
-35
Logano GB125
Kondensacyjne kotły gazowe i olejowe
Wymiary montażowe i dane techniczne Logano GB125
18
22
30
35
Moc kotła
18
22
30
35
Liczba członów kotła
3
3
4
4
kW
kW
18,5
17,7
22,6
21,8
30,3
29,0
36,1
35,1
kW
18,2
22,4
29,9
36,3
jednostka
Wielkość kotła
55/30˚C
80/60˚C
Moc znamionowa
Moc komory spalania
Długość
L
Lk
mm
mm
935
449
935
449
1055
569
1055
569
Komora spalania
Długość
ø
mm
mm
407
270
407
270
522
270
522
270
Drzwi palnika
Głębokość
mm
Rozstaw nóżek podstawy
FL
mm
290
290
410
410
kg
192
192
228
228
l
35,6
35,6
44,9
44,9
mbar
0,14
0,20
0,23
0,35
°C
161
162
165
163
0,0072
0,0089
0,0119
0,0144
Ciężar netto
Pojemność wodna
Opór po stronie spalin
Temperatura spalin przy pracy
niezależnej od powietrza w pomieszczeniu1)
Strumień masowy spalin
55/30˚C
80/60˚C
kg/s
60
%
Zawartość CO2
Dyspozycyjne ciśnienie tłoczenia2)
Strata ciśnienia po stronie wodnej (ΔT=10˚K)
13,5-14
Pa
30
30
30
50
mbar
36
54
60
81
Dopuszczalna temperatura robocza
°C
100
Dopuszczalne nadciśnienie robocze
bar
3
Znak CE
1)
2)
CE-0036 0384/07
Według DIN EN 303. Minimalna temp. spalin dla obliczeń komina według EN 13384-1 ok. 12 K niżej
Przy pracy nadciśnieniowej
Materiały techniczno-handlowe – wydanie 2013/01
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising