VB178(x)L / VB198(x)Lsarja
LCD näyttö
Käyttöopas
Sisällysluettelo
Tiedoksiantoja.............................................................................................. iii
Turvallisuustietoja....................................................................................... iv
Huolto ja puhdistus...................................................................................... v
1.1Tervetuloa!..................................................................................... 1-1
1.2
Pakkauksen sisältö....................................................................... 1-1
1.3
Näytön jalustan kokoaminen....................................................... 1-2
1.4
Näytön johdanto............................................................................ 1-3
1.4.1
LCD näyttö edestä........................................................... 1-3
1.4.2
LCD näyttö takaa............................................................. 1-4
2.1
Näytön säätö.................................................................................. 2-1
2.2
arren/jalustan irrottaminen
V
(VESA-seinäkiinnitys)................................................................... 2-2
3.1
Kuvaruutu (OSD) -valikko............................................................. 3-1
3.1.1Uudelleenmääritys........................................................... 3-1
3.1.2
3.2
Kuvaruutuvalikon johdanto............................................... 3-1
Tekniset tiedot............................................................................... 3-5
3.3Vianmääritys
(Usein kysytyt kysymykset)......................................................... 3-6
3.4
Tuettu ajoitusluettelo...........................................................................3-7
Tekijänoikeudet © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää,
kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin,
lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK
COMPUTER INC:ltä ("ASUS").
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei jatketa, jos: (1) tuotetta on korjattu, mukautettu tai muutettu, jollei tällä
korjauksella, mukautuksella tai muutoksella ole kirjallista valtuutusta ASUS-yritykseltä; tai (2), jos tuotteen
sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi tai se puuttuu.
ASUS TARJOAA KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA
TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI
HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT VOI OLLA
VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN
MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT
TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN
MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT MUUTTUA
KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA
ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI
EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien
hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.
ii
Tiedoksiantoja
FCC-lausunto
Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää
seuraavat kaksi ehtoa:
• Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
• Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan
lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan
B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä
rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja
voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai
käytetä valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä
esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja
käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai
useammalla seuraavista keinoista:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
• Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.
Energy Star® -yhteistyökumppanina yrityksemme on
määrittänyt tämän tuotteen olevan energiatehokkuudeltaan
Energy Star® -ohjeiden mukainen.
Kanadan viestintäviraston lausunto
Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja
radiokohinan rajoituksia, jotka on määritetty Kanadan viestintäviraston
radiohäiriösäännöksissä.
Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten
mukainen.
iii
Turvallisuustietoja
• Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen näytön
asettamista.
• Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä koskaan altista näyttöä
sateelle tai kosteudelle.
• Älä koskaan yritä avata näytön koteloa. Näytön sisällä oleva
vaarallisen korkea jännite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Jos virtalähde on rikkoutunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys
pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
• Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että kaikki kaapelit on liitetty
oikein, ja että virtakaapelit eivät ole vahingoittuneet. Jos havaitset mitä
tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jälleenmyyjään.
• Kotelon takana ja päällä olevat aukot ja raot on tarkoitettu
ilmanvaihtoon. Älä tuki näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tätä
tuotetta lähelle lämpöpatteria tai lämmönlähdettä, jollei kunnollisesta
ilmanvaihdosta ole huolehdittu.
• Näyttöä tulee käyttää vain näytön arvokilvessä osoitetulla virtalähteellä.
Jollet ole varma, onko käytössäsi kotitalouksissa käytettävä virta, ota
yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
• Käytä asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten
sähköstandardien mukainen.
• Älä ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa
tulipaloon tai sähköiskuun.
• Vältä pölyä, kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja. Älä aseta näyttöä
paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita näyttö vakaalle alustalle.
• Irrota näyttö verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sitä ei käytetä
pitkään aikaan. Tämä suojelee näyttöä ylijännitteen aiheuttamilta
vahingoilta.
• Älä koskaan työnnä esineitä tai kaada mitään nestettä näytön kotelon
aukkoihin.
• Tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi käytä näyttöä vain sellaisten
tietokoneiden kanssa, joissa on oikein säädetyt vastaanottimet
merkittynä välille 100-240 V AC.
• Jos näytössä ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteys pätevään
huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
• Seinäpistokkeen tulee olla laitteen lähellä ja helposti käytettävissä.
iv
Huolto ja puhdistus
•
Ennen kuin nostat tai sijoitat näytön uuteen paikkaan, on parempi irrottaa
kaapelit ja virtajohto. Sijoita näyttö uuteen paikkaan oikealla nostotekniikalla.
Kun nostat tai kannat näyttöä, pidä kiinni näytön reunoista. Älä nosta näyttöä
telineestä tai virtajohdosta.
•
Puhdistus. Sammuta näyttö ja irrota virtajohto. Puhdista näytön pinta
nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla Piintyneet tahrat voi poistaa
miedolla puhdistusaineliuoksella kostutetulla liinalla.
•
Vältä käyttämästä alkoholia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita. Käytä
nestekidenäytön puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan
suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöön, sillä sitä voi tippua näytön sisään,
mikä voi aiheuttaa sähköiskun.
Seuraavat näytön oireet ovat normaaleita:
•
Näyttö voi vilkkua ensimmäisen käytön aikana loistelampun luonteesta johtuen.
Kytke virtakytkin pois päältä ja uudelleen päälle varmistaaksesi, että vilkunta
häviää.
•
Saatat havaita vähäistä kirkkauden epätasaisuutta käyttämäsi työpöydän
taustakuvan mukaan.
•
Kun sama kuva on näytössä tuntikausia, edellisen näytön jälkikuva saattaa
pysyä näkyvissä, kun näytetään uusi kuva. Näyttö toipuu hitaasti tai voit kytkeä
virtakytkimen pois päältä muutamaksi tunniksi.
•
Jos näyttö muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi enää työskennellä näytön
kanssa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen vian korjaamiseksi.
Älä yritä korjata näyttöä itse!
Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat
VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta itseäsi, kun
yrität suorittaa jotakin tehtävää.
VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta osia, kun yrität
suorittaa jotakin tehtävää.
TÄRKEÄÄ: Tietoja, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän loppuun
suorittamiseksi.
HUOMAA: Vihjeitä ja lisätietoja avuksi tehtävän loppuun suorittamisessa.
v
Lisätietojen saaminen
Katso seuraavista lähteistä lisätietoja sekä tuote- ja ohjepäivityksiä.
1.ASUS-verkkosivustot
ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat päivitettyjä tietoja
ASUS-laitteisto ja -ohjelmistotuotteista. Katso http://www.asus.com
2.
Valinnaiset asiakirjat
Tuotteen pakkaus saattaa sisältää jälleenmyyjän lisäämiä valinnaisia
asiakirjoja Nämä asiakirjat eivät sisälly vakiopakkaukseen.
vi
1.1Tervetuloa!
Kiitos, kun ostit ASUS® VB178(x)L / VB198(x)L-sarjan LCD näyttö!
Uusin ASUS-laajakuva LCD näyttö tarjoaa terävämmän, leveämmän
ja kirkkaamman näytön sekä joukon ominaisuuksia, jotka parantavat
katselukokemustasi.
Näiden ominaisuuksien ansiosta pystyt nauttimaan VB178(x)L / VB198(x)L-sarjan
tarjoamasta käyttömukavuudesta ja ihastuttavasta visuaalisesta kokemuksesta.
1.2
Pakkauksen sisältö
Varmista, että VB178(x)L / VB198(x)L-sarjan LCD näyttö nestekidenäytön pakkaus
sisältää seuraavat nimikkeet:
LCD näyttö
Monitorin jalusta
Käyttöohje CD
Pikaohje
Takuukortti
1 x Virtajohto
1 x VGA-kaapeli
1 x DVI-kaapeli(VB178TL/NL, VB198TL/NL)
1 x Audiokaapeli (VB178TL/SL, VB198TL/SL)
Jos jokin yllä olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota heti yhteys
jälleenmyyjään.
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
1-1
1.3
Näytön jalustan kokoaminen
Monitorin jalustan kokoaminen:
1.
Aseta näyttö pöydällä olevalle kankaalle, pura jalusta piirroksen mukaan ja
kiristä ruuvi tiukalle kolikolla.
2.
Säädä monitori asentoon, joka on sinulle kaikista mukavin.
Suosittelemme, että laitat pöydälle pehmeää kangasta, niin ettei monitori
vahingoitu.
1
90
2
90
1-2
Luku 1 Johdanto tuotteeseen
1.4
Näytön johdanto
1.4.1
LCD näyttö edestä
1
1.
•
•
•
2.
•
•
•
3.
2
3
4
5
6
-painike:
Säädä kuvan optimaalinen sijainti, kello ja vaihe automaattisesti
pitämällä painiketta painettuna pitkään (2-4 sekuntia) (vain VGA-malli).
Voit vaihtaa tällä pikanäppäimellä kuuden esiasetetun SPLENDID™
Video Intelligence -teknologiaa käyttävän videotilan välillä (Maisematila,
Vakiotila, Teatteritila, Pelitila, Yönäkymätila ja sRGB-tila)
Poistu kuvaruutuvalikosta tai siirry takaisin edelliseen valikkoon, kun
kuvaruutuvalikko on aktiivinen.
-painike:
Vähennä tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry seuraavaan
toimintoon.
Tämä on myös pikanäppäin äänenvoimakkuuden säätöön.(VB178TL/
SL, VB198TL/SL)
Tämä on myös kontrastisuhteen säädön pikanäppäin. (VB178DL/NL,
VB198DL/NL)
MENU (Valikko) -painike:
• Paina tätä painiketta vahvistaaksesi/valitaksesi kuvakkeen (toiminto),
joka on valittu, kun OSD (Kuvaruutu) -valikko on aktivoitu.
4.
-painike:
•
Lisää tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry oikealle/ylös
seuraavaan toimintoon.
•
Tämä on myös pikanäppäin kirkkauden säätöön.
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
1-3
5.
Virtapainike:
•
6.
Kytke tätä näppäintä painamalla näytön virta päälle/pois.
virran merkkivalo:
•
Virran merkkivalon värien selitykset näkyvät seuraavassa taulukossa.
Tila
Sininen
Keltainen
Pois päältä
1.4.2
Kuvaus
Päällä
Valmiustila
Pois päältä
LCD näyttö takaa
VESA seinätelineen
ruuvien paikat
Takaosan kytkennät
1
2
3
4
Takaosan kytkennät (vasemmalta oikealle)
1. AC-SISÄÄN –portti. Tämä portti yhdistää virtaliittimen virtajohtoryppäästä.
2. Audio-sisään –portti. Tämä portti yhdistää PC audiolähteen
audiokaapeliryppäästä. (VB178TL/SL, VB198TL/SL)
3. DVI-portti. Tämä 24-pin portti on henkilökohtaisen tietokoneen DVI-D
digitaaliselle signaaliliittymällä. (VB178TL/NL, VB198TL/NL)
4. D-SUB portti. Tämä 15-pin portti on henkilökohtaisen tietokoneen VGAliittymälle.
1-4
Luku 1 Johdanto tuotteeseen
2.1
Näytön säätö
•
Parhaan katselukulman saavuttamiseksi suosittelemme, että katsot koko
näyttöä ja säädät monitorin kulman sinulle parhaiten sopivaksi.
•
Säätäessäsi katselukulmaa pidä monitorin jalustasta kiinni, niin ettei monitori
kaadu.
•
Voit kallistaa näyttöä kääntämällä -5°:sta 15°:seen, vasemmalta oikealle 45°,
ja nostamalla näytön korkeutta noin 100 mm.
100mm
-5º~15º
45º
45º
0º
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
2-1
2.2
arren/jalustan irrottaminen
V
(VESA-seinäkiinnitys)
VB178(x)L / VB198(x)L-sarjan LCD monitorin irrotettava jalusta on suunniteltu
VESA seinätelinettä varten.
Telineen irrottaminen.
1.
Pidä näytön etuosa pöydällä alaspäin osoittaen.
2.
Käytä ruuvimeisseliä ruuvien poistamiseen VESA-kannesta, liu’uta vartta/
alustaa sen irrottamiseksi näytöstä.
•
Suosittelemme, että laitat pöydälle pehmeää kangasta, niin ettei monitori
vahingoitu.
•
Pidä monitorin jalustasta kiinni ruveja irrottaessasi.
1
VESA seinäteline kit (100 mm x 100 mm) pitää ostaa erikseen. Käytä vain
UL-tyyppistä seinätelinettä, jonka minimikuorma on 10 kg (ruuvikoko: 4 mm x
12 mm)
2-2
Luku 2 Asetus
3.1
Kuvaruutu (OSD) -valikko
3.1.1Uudelleenmääritys
VB178
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
Menu
Exit
1.
Aktivoi kuvaruutuvalikko painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.
2.
Navigoi toimintojen välillä painamalla
ja
painiketta. Korosta ja
aktivoi haluttu toiminto painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta. Jos
valitulla toiminnolla on alivalikko, voit navigoida alivalikon toimintojen
välillä painamalla
ja
painiketta uudelleen. Korosta ja aktivoi haluttu
alivalikkotoiminto painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.
3.
Voit muuttaa valitun toiminnon asetuksia painamalla
4.
Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla
-painiketta. Voit säätää kaikkia
muita toimintoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.
3.1.2
1.
ja
painiketta.
Kuvaruutuvalikon johdanto
Splendid
Tämä toiminto sisältää kuusi valinnaista alitoimintoa. Kussakin tilassa
on nollausvalinta, joka mahdollistaa asetuksesi säilyttämisen tai paluun
esiasetettuun tilaan.
VB178
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
•
Menu
Exit
Scenery Mode (Näkymätila): Tämä on paras valinta maisemakuvien
katseluun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
3-1
•
Standard Mode (Vakiotila): Tämä on paras tila dokumentin
muokkaamiseen SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
•
Theater Mode (Teatteritila): Tämä on paras valinta elokuvien katseluun
SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
•
Game Mode (Pelitila):Tämä on paras valinta pelien pelaamiseen
SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
•
Night View Mode (Yökatselutila): Tämä on paras valinta pimeitä
kohtauksia sisältävien pelien pelaamiseen tai pimeitä kohtauksia
sisältävien elokuvien katseluun SPLENDID™ Video Intelligence
-teknologialla.
•
sRGB:Tämä on paras valinta valokuvien ja grafiikan katseluun
tietokoneelta.
•
Standard Mode (Vakiotila)-valinnassa Saturation (Värikylläisyys), Skin
Tone (Ihon sävy), Sharpness (Terävyys) ja ASCR-toiminto eivät ole
käyttäjän määritettävissä.
•
sRGB-valinnassa Brightness (Kirkkaus):, Contrast (Kontrasti),
Saturation (Värikylläisyys), Color Temp. (Värilämpötila), Skin Tone
(Ihon sävy), ja ASCR-toiminto eivät ole käyttäjän määritettävissä.
2.Väri
Valitse haluamasi kuvan väri tällä toiminnolla.
VB178
Splendid
Brightness
Color
Contrast
80
Image
Saturation
50
Input Select
Color Temp
System Setup
Skin Tone
100
User Mode
Natural
OFF
Smart View
Move
3-2
Menu
Exit
•
Brightness (Kirkkaus): Säätöalue on 0-100.
•
Contrast (Kontrasti): Säätöalue on 0-100.
•
•
Saturation (Värikylläisyys): Säätöalue on 0-100.
Color Temp. (Värilämpötila): Sisältää kolme esiasetettua väritilaa (Cool
(Kylmä), Normal (Normaali), Warm (Lämmin)) ja yhden käyttäjän tilan.
•
Skin Tone (Ihon sävy): Sisältää kolme väritilaa: Reddish (Punertava),
Natural (Luonnollinen) ja Yellowish (Kellertävä).
•
Smart View: Kytkee Smart View toiminnon päälle tai pois.
Luku 3 Yleinen ohje
User Mode (Käyttäjätila) -valinnassa, värit R (Punainen), G (Vihreä) ja B
(Sininen) eivät ole käyttäjän määritettävissä. Säädettävä alue on 0-100.
3.Kuva
Voit säätää tästä päätoiminnosta sharpness (terävyys), aspect control
(kuvasuhteen säätö),ASCR, position (sijainti) (vain VGA) ja focus
(tarkennus) (vain VGA).
VB178
Splendid
Sharpness
Color
ASCR
Image
Position
Input Select
Focus
40
OFF
System Setup
Move
4.
Menu
Exit
•
Sharpness (Terävyys): Säätää kuvan terävyyttä. Säätöalue on 0-100.
•
ASCR: Ota dynaaminen kontrastisuhdetoiminto käyttöön tai pois käytöstä
valitsemalla ON (Päälle) tai OFF (Pois).
•
Position (Sijainti): Säätää kuvan vaakasuuntaista (H-Position) ja
pystysuuntaista (V-Position) sijaintia. Säätöalue on 0-100 (Käytettävissä
vain VGA-tulolla).
•
Focus (Tarkennus): Vähentää kuvan pysty- ja vaakarivien kohinaa
säätämällä (Phase) ja (Clock) erikseen. Säätöalue on 0-100
(Käytettävissä vain VGA-tulolla).
Tulon valinta
Valitse tulolähde valinnoista VGA, DVI (VB178TL/NL, VB198TL/NL).
VB178
Splendid
VGA
Color
DVI
Image
Input Select
System Setup
Move
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
Menu
Exit
3-3
5.
Järjestelmän asetus
Säätää järjestelmän määrityksen.
VB178
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
ECO Mode
Input Select
OSD Setup
System Setup
Language
OFF
83
OFF
English
Information
1/2
Move
Menu
Exit
VB178
Splendid
All Reset
Color
Image
Input Select
System Setup
2/2
Move
Exit
•
Splendid Demo Mode (Splendid-demotila): Aktivoi Splendid-toiminnon
demotilan.
•
Äänenvoimakkuus:Säätää kaiuttimien (VB178TL/SL, VB198TL/SL)
äänenvoimakkuuden tason
ECO Mode:Ottaa ECO Mode-toiminto päälle tai pois päältä.
OSD Setup (Kuvaruutuvalikon asetus): Säätää kuvaruutuvalikkonäytön
vaakasijainnin (H-Position), pystysijainnin (V-Position), OSD Timeout
(Kuvaruutuvalikon aikakatkaisun), DDC/CI:n ja Transparency
(läpikuultavuuden).
Language (Kieli): Valitse kuvaruutuvalikon kielen. Valittavissa ovat
English (Englanti), French (Ranska), German (Saksa), Spanish (Espanja),
Italian (Italia), Dutch (Hollanti), Russian (Venäjä), Traditional Chinese
(Perinteinen Kiina), Simplified Chinese (Yksinkertaistettu Kiina), Japanese
(Japani) ja Korean (Korealainen).
Information (Tiedot): Näyttää näytön tiedot.
All Reset (Nollaa kaikki): Valitse ”Yes (Kyllä)”, jos haluat palauttaa kaikki
asetukset tehdasasetustilaan.
•
•
•
•
•
3-4
Menu
Luku 3 Yleinen ohje
3.2
Tekniset tiedot
Malli
VB178TL/NL/
SL/DL
VB198TL/NL/
SL/DL
Paneelin koko
Leveys 17” (43.2 cm)
Leveys 19” (48.3 cm)
SXGA 1280*1024
SXGA 1280*1024
250cd/m
250cd/m2
Maksimiresoluutio
Kirkkaus (Tyyp.)
Sisäinen kontrastisuhde
(Tyyp.)
2
1000:1
1000:1
170°/160°
170°/160°
16.7 M
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
5ms (Tr+Tf)
Kyllä
Kyllä
DVI(ainoastaan
VB178TL/NL)
DVI(ainoastaan
VB198TL/NL)
1W x 2 (ainoastaan
VB178TL/SL)
1W x 2 (ainoastaan
VB198TL/SL)
-5° ~ +15°
-5° ~ +15°
VESA-seinäkiinnitys
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
Fyys. mitat (l x k x s)
379x462x214 mm
413x466x214 mm
Katsomiskulma (H/V) (CR≥10)
Näyttövärit
Vasteaika (Tyyp.)
D-SUB syöttö
DVI syöttö
Kaiutin (Sisäänrakennettu)
Kallistus
Pakkauksen mitat (l x k x s)
Nimellisjännite
559x210x382 mm
565x210x410 mm
Vaihtovirta 100~240 V
(sisäinen)
Vaihtovirta 100~240 V
(sisäinen)
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
3-5
3.3Vianmääritys
(Usein kysytyt kysymykset)
Ongelma
Virran merkkivalo ei pala.
Virran merkkivalo palaa
keltaisena eikä näytössä näy
kuvaa
Näytön kuva on liian vaalea tai
tumma
Näytön kuva ei ole keskitetty
oikein tai oikean kokoinen
Näytön kuva hyppii tai kuvassa
esiintyy aaltokuvioita
Näytön kuvassa on värivirheitä
(valkoinen ei näytä valkoiselta)
Näytön kuva on epäselvä tai
sumea
Ei ääntä tai ääni kuuluu
vaimeasti(VB178TL/SL,
VB198TL/SL)
3-6
Mahdollinen ratkaisu
• Paina -painiketta tarkistaaksesi onko näyttä ON
(Päällä) -tilassa.
• Tarkista onko virtajohto liitetty oikein näyttöön ja
pistorasiaan.
• Tarkista ovatko näyttö ja tietokone ON (Päällä)
-tilassa.
• Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti näyttöön
ja tietokoneeseen.
• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään
nasta ole taipunut.
• Liitä tietokone toiseen käytettävissä olevaan näyttöön
tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.
• Säädä Contrast (Kontrasti-) ja Brightness (Kirkkaus)
asetuksia kuvaruutuvalikolla.
• Säädä kuva automaattisesti painamalla -painiketta
kaksi sekuntia (vain VGA-tulossa).
• Säädä kuvaruutuvalikolla H-Position tai V-Position
asetukset (vain VGA-tulossa).
• Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti näyttöön
ja tietokoneeseen.
• Siirrä elektronista häiriötä aiheuttavat laitteet
kauemmaksi.
• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään
nasta ole taipunut.
• Reset (Nollaa) näyttö kuvaruutuvalikolla.
• Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse
kuvaruutuvalikolla Color Temperature (Värilämpötila).
• Säädä kuva automaattisesti painamalla -painiketta
kaksi sekuntia (Vain VGA-malli).
• Säädä Phase ja Clock asetuksia kuvaruutuvalikolla.
• Varmista, että audiokaapeli on liitetty tiukasti näyttöön
ja tietokoneeseen.
• Säädä sekä näytön että tietokoneen
äänenvoimakkuutta.
• Varmista, että tietokoneen äänikortin ohjain on
asennettu ja aktivoitu oikein.
Luku 3 Yleinen ohje
3.4
Tuettu ajoitusluettelo
Resoluutio
V(Hz)
H(KHz)
640x350
70
31.469
640x480
60
31.469
640x480
67
35
640x480
72
37.861
640x480
75
37.5
720x400
70
31.469
800x600
56
35.156
800x600
60
37.879
800x600
72
48.077
800x600
75
46.875
832x624
75
49.725
1024x768
60
48.363
1024x768
70
56.476
1024x768
72
57.7
1024x768
75
60.023
1024x768
1152x864
1152x860
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
75
75
75
60
60
70
72
75
60.2
67.5
68.7
60
63.981
74.4
77.9
79.976
ASUS-LCD näyttö VB178(x)L / VB198(x)L-sarja
3-7
Download PDF

advertising