Maeco | 20L | Which Magazine test Meaco 20L Platinum

Which Magazine test Meaco 20L Platinum
Etter navnet å dømme forventerdu at Meaco 20L Strømbesparende
avfukter skal bruke mindre strøm enn sine konkurrenter - men det
sier de da sannsynligvis alle sammen, gjør de ikke? Dette er ikke den
type ting du kan teste selv i butikken, noe som er grunnen til at vi
vurderer alle våre avfuktere for å finne ut nøyaktig hvor mye energi
de bruker til å fjerne vann fra vårt fuktige klimakontrollerte testrom.
Les videre for å finne ut om denne vil tørke ditt hjem og spare deg for
penger.
Det er ikke ofte vi kommer over en avfukter som er så imponerende, men
Meaco har kommet opp med et trumfkort med denne. Det utmerket seg
over hele linja i våre laboratorietester, så vi nølte ikke med gi den
utmerkelsen Beste kjøp - Best Buy. Det virker meget raskt, selv i kjølig
luft, og er så energieffektiv at den ikke vil gi utslag i dine strømregninger.
Den store vanntanken rommer mye vann, og hvis alt dette ikke er nok til å
overbevise deg, er den også betydelig mer stillegående enn andre.
Hva er det?
Denne avfukter bruker touch-kontroller og et digitalt display for å vise
hvilken innstilling du har valgt. Du kan velge mellom to viftehastigheter
og 12 fuktighetsnivåer, som kan stilles inn fra 30-80% relativ luftfuktighet,
så det er nok av valgmuligheter.
Den har også en timer som automatisk vil skru enheten av fra en til 24
timer i forveien, noe som kan bidra til å spare energi hvis du ønsker å
forlate den i gang for et par timer, men vil ikke være i nærheten for å slå den av selv.
Ekstrautstyret omfatter et HEPA filter, noe som kan bidra til å redusere mengden av allergener og hindre at
forurensende partikler blåses tilbake inn i rommet - men du må kjøpe disse separat.
Hvis du har et avløp i nærheten kan du montere på en slange for å drenere vannet bort kontinuerlig, noe som
gjør at du slipper å måtte tømme vanntanken. Men tanken er stor, så dette bør ikke være så stort problem
uansett.
Hva er den god til?
Ikke bare gjør denne Meaco arbeidet briljant ved å suge til seg rikelig med fuktighet ut av varm luft, men i
motsetning til noen andre er den også veldig effektiv ved lavere temperaturer, noe som gjør den ideell for
uoppvarmet rom eller garasje.
Det er en av de mest strømeffektive modellene i testen og bruker svært lite strøm til å få jobben gjort, så det
er ekstremt energieffektivt og vil ikke koste for mye å bruke.
Avfuktere har et rykte for å være støyende, så det er flott å komme over en som er så stille som dette. Støyen
den avgir er mindre irriterende enn de fleste, og det gjør den til et godt valg hvis du vil være i nærheten mens
den kjører.
Kontrollene er enkle å bruke og hele enheten står godt på gulvet, så det er lite sannsynlig at den slås over
ende selv om du har hissige kjæledyr eller barn som løper rundt i huset.
Noen avfuktere trenger tømming ofte, men denne har en vanntank som rommer mer enn seks liter - dobbelt
så mye som noen andre - slik at du slipper å frakte den frem og tilbake til vasken.
Er det noe jeg bør se opp for?
Selv om denne avfukteren har hjul og et håndtak for å hjelpe deg å flytte den rundt i huset er den mye større
enn andre. Den måler 39x62x29cm (BxHxD) og veier 13.7kg, så den er tyngre enn de fleste og vil ta opp
mer plass, noe som er noe å vurdere om du har lite plass.
Bør jeg kjøpe den?
Definitivt. Det suger raskt ut overflødig fuktighet, er økonomisk å kjøre og roligere enn de fleste.
Fordeler: Utmerket vannfjerning, stillegående, svært energieffektiv, har timer
Ulemper: Stor størrelse
ORIGINALTEKST:
Judging by its name you'd expect the Meaco 20L Low Energy dehumidifier to use less electricity than its competitors - but
then they probably all say that, don't they? This isn't the type of thing you can test yourself in the shop, which is why we
assess all our dehumidifiers to find out exactly how much energy they use to remove water from our damp, climate-controlled
test room. Read on to find out if this one will dry your home and save you money.
It's not often we come across a dehumidifier that's this impressive but Meaco have come up trumps with this one. It excelled across
the board in our lab tests, so we had no hesitation in making it a Best Buy. It works very quickly, even in chilly air, and is so energy
efficient that it won't bump up your fuel bills. The large water tank holds plenty of water, and if all that isn't enough to convince you,
it's also significantly quieter than others
What is it?
This dehumidifier uses touch controls and a digital display to show which setting you've chosen. There's a choice of two fan speeds
and 12 humidity levels that can be set from 30-80% relative humidity, so there's plenty of choice.
It also has a timer that will automatically switch the unit off from one to 24 hours in advance, which could help save energy if you
want to leave it running for a couple of hours but won't be around to turn it off yourself.
Optional extras include a HEPA filter, which can help to reduce the amount of allergens or pollutants recirculated back into the room
- but you'll have to buy these separately at a cost of around £21 for a pack of three.
If you have a low level drain nearby you can set this model up to drain away continuously, which does away with the hassle of
emptying the water tank. However the tank is huge so this shouldn't be too much of an issue either way.
What's it great at?
Not only does this Meaco work brilliantly to suck plenty of moisture out of warm air, but unlike some it's also really effective at
lower temperatures, making it ideal for your unheated conservatory or garage.
It's one of the most frugal models on test and uses very little electricity to get the job done, so it's extremely energy efficient and
won't cost too much to run.
Dehumidifiers have a reputation for being noisy so it's great to come across one that's as quiet as this. The noise it emits is less
irritating than most making it a good choice if you'll be nearby while it's running.
The controls are easy to use and the whole unit stands steadily on the floor, so it's unlikely to get knocked over even if you have
excitable pets or children running around the house.
Some dehumidifiers need emptying frequently but this one's water tank holds more than six litres - twice as much as some - so you
won't have to keep carrying it back and forth to the sink.
Is there anything I should watch out for?
Although this dehumidifier has castors and a handle to help you move it around the house it's much bigger than others. It measures
39x62x29cm (WxHxD) and weighs 13.7kg, so it's heavier than most and will take up more room, which is something to consider if
you're short of space.
Should I buy it?
Definitely. It quickly sucks out excess moisture, is economical to run and quieter than most.
Pros: Excellent water removal, quiet, very energy efficient, it has a timer
Cons: Bulky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising