Signal | NVR2716 | INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI
NVR 2708
NVR 2716
1. Dostęp przez stronę www.
•
•
•
•
Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC
Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta sieciowa
komputera musi mieć ustawiony stały adres IP)
Wyszukać adres IP kamery za pomocą aplikacji „Upgrade” dostępnej na płycie CD . Zalogować się przez
przeglądarkę np. Internet Explorer używając odpowiedniego adresu IP
Domyślny adres IP: 192.168.1.10 Login: admin, bez hasła
2. Instalowanie komponentów Active-X.
Po poprawny skonfigurowaniu połączenia sieciowego wpisać adres IP kamery w przeglądarce IE.
Przy pierwszym połączeniu do kamery, zostanie wyświetlona informacja, aby zainstalować dodatek
Active-X. Należy kliknąć na pasek i zainstalować dodatek.
Po poprawnym zainstalowaniu komponentów, zaloguj się do przeglądarki wprowadzając login i
hasło. W przypadku przeglądarek IE 8 i wyższych poinformuje o niepodpisanym dodatku Active-X i
zablokuje instalację.
Aby zezwolić na instalację komponentu, należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Opcje Internetowe -> Zabezpieczenia - > Poziom niestandardowy:
· Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów Active-X niezaznaczonych, jako bezpieczne
do wykonywania – Monituj
· Pobieranie niepodpisanych formantów Active-X – Monituj
3. Interfejs graficzny.
Logowanie do rejestartora odbywa jest możliwe za pomocą przeglądarki Internet Expoloer, oprogramowania
CMS lub bezpośrednio z samego urządzenia za pomocą myszki i podłączonego do NVR'a monitora. Dostępne
fukcje są identyczne niezależnie od metody logowania.
Odtwarzanie – odtwarzanie zapisanych nagrań wideo,
Lista zdarzeń – informacja o zdarzeniach (logi systemowe),
Ustawienia urządzeń – konfiguracja kamery,
Ustawienia lokalne – ustawienia od strony komputera,
Wyloguj – wylogowanie z bieżącej sesji.
1. Pełny ekran,
2. Wyświetlanie pojedynczego kanału,
3. Siatka 2x2
4. Siatka 3x3
5. Siatka 4x4
6. Łączenie się z wszystkimi dostępnymi kanałami,
7. Rozłączanie wszystkich kanałów,
8. Zrzut ekranowy,
9. Włączanie zapisu dla wszystkich kanałów,
10. Wyłączanie zapisu.
Panel sterowania kamerami PTZ umożliwia ich przemieszczanie, dodawanie
presetów uruchamianie tras patrolowych, zmianę prędkości, zoomowanie,
regulację ostrości oraz przysłony.
Okno sterowania kolorem umożliwia ustawienie:
Jasności
Kontrastu
Nasycenia
Odcienia
•
•
•
•
4. Okno konfiguracji sieciowej rejestartora NVR
4. Dodawanie kamery do rejestartora
1. Wejść w zakładkę Ustawienia urządzeń-> Zaawansowane -> Kanał cyfrowy
2. Wybrać numer kanału aby przypisać do niego kamerę IP i zaznaczyć opcję "Aktywny"
3. Jeżeli kamera ma synchronizować datę i czas z rejestartorem zaznaczyć opcję "
Synchronizacja"
4. Wybrać "Tryb połączenia" Kliknąć przycisk Dodaj
•
Aby dodac kamerę można skorzystać z automatycznego wyszukiwania urżądzeń "Szukaj" –
wówczas po dwukrotym kliknięciu na znalezionym urządzeniu wszyskie pola zostaną
uzupełnione automatycznie lub dodać kamerę ręcznie:
◦ Podać nazwę kamery np. nazwę ulicy na której jest zamontowana
◦ Jako Typ urządzenia wybrać IPC
◦ Jeżeli podłączana jest kamera Signal nalezy wybrąć "NETIP" jako protokół, jeżeli Sunell
"ONVIF"
◦ Podać numer strumienia - domyślnie 1
◦ Wpisać adres IP kamery
◦ Podać port komunikacyjny kamery – Signal – 34567, Sunell – 80
◦ Podać login i hasło do kamery
◦ Wprowadzone ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.
5. Nagrywanie obrazu
Dla każdego kanału można zdefiniować oddzielny scenariusz nagrywania:
• harmonogramowe w 4 okresach czasowych,
• ciągłe
• z detekcji ruchu – opcja tylko dla kamer Signal, niedostępna dla kamer podpiętych przez
protokół ONVIF! Detekcję ruchu należy skonfigurować bezpośrednio w kamerze IP.
•
Okno konfiguracyjne detekcji ruchu
Download PDF

advertising