Sida 1 av 5
Dessa regler upprättades 2010-09-10
Götalands Dart Förbunds Serieregler
1 Omfattning
Bestämmelserna omfattar Götalands Dart Förbunds (GDF) seriespel.
2 Deltagande/ Avgifter
2.1 Deltagande
Serierna spelas med lag om fyra (4) spelare från klubb i GDF. Varje klubb äger rätt att anmäla fritt antal lag.
Licensiering ska vara gjord i den omfattning som krävs enligt GDF:s stadgar. Två (2) spelare får flytta från en
högre division till en lägre utan karens. Är det fler som byter är det en (1) lagmatch karens innan spel kan
förekomma. Ingen karens vid byte från en lägre division till en högre division. En spelare får ej representera två
(2) lag från samma klubb i samma division.
2.2 Licens
För deltagande i GDF seriespel, krävs att spelaren är licensierad för samma klubb som han/hon representerar,
samt fullgjort sina skyldigheter gentemot GDF och SvDF. För att vara giltig ska licens vara löst och uppvisande
av kvittoför verifiering kan komma att begäras i de fall där GDF ännu inte hunnit vidarerapportera till SvDF.
Dispens för spelare med licens i annat Dart Förbund kan sökas hos SK.
2.3 Avgifter
Avgifter till serierna bestäms av GDF:s årsmöte.
2.4 Lagnamn
Lag skall använda det namn som klubben använder gentemot GDF, därefter benämns de i ordning: A-lag, B-lag,
C-lag osv. (T ex. Pil Dartklubb A-lag, Pil Dartklubb B-lag).
3 Seriesystemet
3.1 Seriernas indelning
En division kan uppdelas i serier. Varje serie bör bestå av åtta (8) lag. GDF SK kan om denne finner det
nödvändigt, låta en division bestå av annat antal lag.
3.2 Anmälan till GDF seriespel
Anmälan sker via blankett som finns på GDF:s hemsida.
Samtliga lag måste anmälas varje år, före den 31:e augusti, för att deltaga. Inget lag är automatiskt anmält.
3.3 Nya lag/ Klubbar
Nya lag startar i den division/ serie som för tillfället är lägst, därefter fylles det på serievis. GDF SK kan om
denne finner det nödvändigt besluta annat.
3.4 Upp/ Nerflyttning (riktlinjer)
Div 1, lag 8 flyttas ner till div. 2
Div 2, lag 1 flyttas upp till div.1, lag 8 flyttas ner till div. 3
Div 3, lag 1 flyttas upp till div.2, lag 8 flyttas ner till div. 4
Div 4, lag 1 flyttas upp till div.3
3.5 Placering
Lagen ordnas i serietabellen efter:
1. Flest erhållna matchpoäng.
2. Delmatchpoängskillnader.
3. Setskillnad.
4. Inbördes möte (delmatchpoängskillnad därefter setskillnad).
Sida 2 av 5
Dessa regler upprättades 2010-09-10
Götalands Dart Förbunds Serieregler
4 Spelsätt
En match består av åtta (8) singlar (5x501 div 1) (3x501 div 2) och två (2) dubblar (5x501). Samtliga delmatcher
spelas utan ingång och med utgång på dubbel. Det lag som skall börja en delmatch är markerad på
matchprotokollet. Samma spelare får delta i två (2) singlar och en (1) dubbel i matchen.
5 Matchen
5.1 Laguppställning
Laguppställningen utbytes före spelstart, dessa skrivs in på matchprotokollet med regnr, för och efternamn.
Användande av smeknamn är ej tillåtet. Delmatcherna spelas två (2) i taget. Ny delmatch skall starta inom fem
(5) minuter efter föregående avslutad delmatch. Delmatcherna spelas enligt speluppställningen. Varje lag äger
rätten att sätta upp två (2) reserver. Två (2) byten per lagmatch får göras. En reserv kan ej bytas ut då den gått in
i spel. En utbytt spelare kan ej heller användas som reserv i den matchen.
5.2 Ifyllande av matchprotokoll
Efter varje spelad delmatch ifylls, förutom resultatet, också underlaget för pilsnittsberäkningen in på
matchprotokollet samt även personliga prestationer såsom:
Ton; Kastomgång på 100-180 poäng (ej i TB) Hög utgång; 100-170 poäng 180; alla 180-kast noteras (ej i TB)
Kort set; 9-21 pil (i dubblarna).
Glöm ej att ange vilken spelare som gjort prestationer i dubbelmatch. Svårtolkade protokoll, t ex oläsliga siffror,
döms till hemmalagets nackdel. För att en tävlingsprestation skall kunna betraktas som svenskt- och/ eller GDFrekord, måste matchprotokoll som styrker rekordprestation vara undertecknat av skrivare/ bandomare,
motspelare samt en person ur tävlingsledningen och därefter insändas till SK.
5.3 Matchresultat
Vinst av singel ger 1 delmatchpoäng. Vinst av dubbel ger 1 delmatchpoäng. Delmatchpoängen förs in i
matchprotokollet. Alla delmatcher ska genomföras. Matchen kan sluta oavgjort.
Matchvinst ger två poäng, vid oavgjort erhåller båda lagen en poäng. Förlust ger inga poäng.
5.4 Insändande av match protokoll
Matchprotokollet skall postas till GDF:s SK i direkt anslutning till sammandraget. Senast skall protokollen
skickas den första vardagen efter sammandraget.
6 Spel, spelförhållanden
6.1 Tie Break (TB)
TB gäller efter 39 pil per set i samtliga set dock ej i avgörande set. Samtliga spelare i delmatchen kastar vars en
kastomgång (3 pil) i samma ordning som under setet. Poängen räknas ihop per lag. Högst poäng vinner setet. Vid
lika poäng är det omkastning med omvänd spelarordning.
6.2 Skrivare
Det lag som börjar en delmatch tillser att en skrivare finnes till denna, skrivare skall vara placerad framme vid
tavlan.
6.3 Matchprotokoll, Delmatchprotokoll och pennor
Det åligger sammandragsarrangören att tillhandahålla protokoll och pennor.
6.4 Enhetlig klädsel
Under pågående match ska samtliga spelare i ett lag bära enhetlig klädsel på överkroppen, dvs likadana tröjor
eller skjortor med klubbtillhörighet. Därutöver gäller sunt förnuft.
6.5 Störande av ordning
Spelare, lagledare, medlem eller publik som stör spelet, andra spelare eller den allmänna ordningen eller i övrigt
uppträder olämpligt vid tävling, kan bli bestraffad i enlighet med GDF:s riktlinjer för bestraffningsärenden.
Sida 3 av 5
Dessa regler upprättades 2010-09-10
Götalands Dart Förbunds Serieregler
7 Poängberäkning
7.1 Rankingpoäng
Singel:
Vunnen match = 0,60p Vunnet set = 0,12p
Kort set: 9 = 0,79p 10 = 0,63p 11 = 0,49p 12 = 0,37p 13-15 = 0,27p 16-18 = 0,15p 19-21 = 0,10p
Hög utgång: 170-161 = 0,44p 160-141 = 0,30p 140-121 = 0,18p 120-111 = 0,08p 110-100= 0,05p
180: 180 =0,10p
Summera poängen, Lägg till snittet tons/spelade set för spelarens samtliga singelmatcher under säsongen. Tänk
på att 180 räknas som både ton och som 180.
Dubbel:
Vunnen match = 0,60p Vunnet set = 0,12p
Kort set: 9 = 0,79p 10 = 0,63p 11 = 0,49p 12 = 0,37p 13-15 = 0,27p 16-18 = 0,15p 19-21 = 0,10p
Hög utgång: 170-161 = 0,44p 160-141 = 0,30p 140-121 = 0,18p 120-111 = 0,08p 110-100= 0,05p
180: 180 =0,10p
Summera poängen.
8 Walk Over (W.O.)
W.O. (hel match) får ej lämnas. Lag som lämnat W.O. riskerar att strykas ur serien och tabellen räknas i så fall
om som om laget ej spelat. Lag som strukits ur serien börjar nästa säsong i lägsta serien. Till lag som lämnat
W.O. i hel match utgår bötesbelopp (se nedan) som straffavgift. Beloppet tillfaller arrangerande klubb.
Om lag lämnar W.O. pga för långt reseavstånd till spelställe, eller inför sista sammandraget väljer att lämna
W.O. pga placering, utdöms det högsta bötesbeloppet.
Skriftlig motivering skall vara insänt till arrangerande klubb och SK senast 72 timmar före sammandraget.
Om godtaglig motivering inkommit:
Innan 72 timmar: 0kr
Innan 24 timmar: 500kr
Inte alls: 1500kr
8.1 Ej fulltaligt lag
Match kan spelas med ej fulltaligt lag och medför inga straffavgifter. Dock får högst en (1) spelare saknas. Lag
som spelar ofullständigt skall i matchprotokollet ange vilken av spelarna (A, B, C eller D) som lämnar W.O.
8.2 Poängräkning vid W.O.
W.O. räknas som vunnen delmatch för den drabbade motståndaren. W.O. ger setvinst (3-0 i singel, 3-0 i dubbel i
div 1) (2-0 i singel, 3-0 i dubbel i div 2) till den drabbade motståndaren.
8.3 Konsumtion av dryck, mat och rökning
Rökning är ej tillåtet i lokalen.
I spelområdet bör det vara konsumtionsförbud under delmatch, gäller ej vatten.
Mat och dryck skall finnas att tillgå i eller runt lokalen.
9 Bestraffningar
9.1 Ej giltig spelare
I de fall lag spelat med ofullständigt licensierad eller avstängd spelare eller med spelare som ej följt gällande
karensregler räknas hela matchen poängmässigt som W.O. och omfattas här ej av stycke 8.
9.2 Protest
Protest mot matchresultat skall vara SK tillhanda senast sju (7) dagar efter speldatum. Protest mot spellokal och
utrustning (såsom banor, tavlor mm) skall framföras till sammandragsarrangörer samt tävlingsledare. Protest mot
spelares uppförande eller dylikt i samband med match skall framställas till motståndarlagets lagledare. Matchen
skall likväl färdigspelas. Eventuell protest inskickas skriftligen till SK inom sju (7) dagar.
Sida 4 av 5
Dessa regler upprättades 2010-09-10
Götalands Dart Förbunds Serieregler
9.3 Överklagan
SK:s beslut i protestfrågor kan överklagas till GDF:s Styrelse (GDFS) och skall vara GDFS tillhanda senast
fjorton (14) dagar efter SK:s delgivning av beslut. GDFS beslut kan överklagas till GDF:s årsmöte. Sådant
ärende tas upp under punkt 7 (motioner samt av GDFS till årsmötet hänskjutna ärenden).
10 Lagledare/Domare
10.1 Lagledare
Det är lagledarens skyldighet att känna till innebörden av dessa serieregler och se till att de efterföljs. Vid byte
av lagledare ska detta snarast meddelas SK och berörda lagledare för övriga lag i serien.
10.2 Domare
I en match fungerar båda lagledarna gemensamt som domare. Vid oklarheter i dessa regler eller vid fall ej
upptagna i dessa regler är det tävlingsreglerna som gäller. Är det fortfarande oklarheter kontaktas SK.
11 Priser
11.1 Outstanding player
Outstanding player är den spelare som i kombination singel- och dubbelspel avslutat året med mest
rankingpoäng.
11.2 Lagen
Lag som placerar sig 1-3 erhåller medaljer
12 Arrangören
12.1 Serieregler
Dessa serieregler skall finnas tillgängliga på seriesammandragen.
12.2 Tillträde till lokal
Lag ska äga tillträde till spellokal senast 60 minuter före utsatt matchtid. I det fall där man ej fått tillträde bör
man skjuta på matchstart så att 60 minuter uppnås. Den som arrangerar skall verka för att ingen konkurerande
verksamhet som förekommer i samma lokal påverkar spelets gång under sammandragen. Störande
sidoverksamhet kan innebära att en lokal förlorar sina chanser till möjlighet att arrangera framtida sammandrag.
12.3 Omgång
Av SK utsatt speldatum eller spelordning får ej ändras utan SK:s medgivande och endast om starka skäl
föreligger.
12.4 Byte av lokal
Vid ändring av spelplats åligger det arrangören att kontakta SK och samtliga berörda lag för att meddela
ändringar senast fjorton (14) dagar före speldatum. Eventuella merkostnader för lag som rest vid byte av
spelplats till annan ort anmäls till SK för beslut om arrangören skall ersätta de uppkomna kostnaderna.
13 Force Majeure
I händelse av icke förutsägbara förändringar beträffande deltagande lag i seriespelet förbehåller sig GDFS rätten
att vidtaga, som man finner nödvändiga, avsteg från dessa regler. I det fall någon vid transport till tävling utsätts
för sedvanlig force majeure, kontakta SK för hantering av ärendet. Vid oklar eller meningsskiljaktigheter
kontakta SK omgående för behandling av ärendet.
Sida 5 av 5
Dessa regler upprättades 2010-09-10
Götalands Dart Förbunds Serieregler
14 Dessa seriereglers giltighet
Enligt GDF:s stadgar § 24, enligt GDF:s Tävlingsbestämmelser § 1:3.
Bestraffningsärenden regleras genom GDF:s riktlinjer för bestraffningsärenden.
Download PDF

advertising