American Audio | ELX Series | INSTRUKCJA OBSŁUGI - Amazon Web Services

INSTRUKCJA OBSŁUGI
.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
2/13
Spis treści
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................................................................... 5
WSTĘP ..................................................................................................................................................................................... 5
PANEL PRZEDNI ....................................................................................................................................................................... 6
PANEL TYLNY ........................................................................................................................................................................... 7
USTAWIENIA ........................................................................................................................................................................... 7
TRYBY PRACY........................................................................................................................................................................... 9
OCHRONA ............................................................................................................................................................................. 10
CECHY WZMACNIACZA ......................................................................................................................................................... 10
TYPOWE USTAWIENIE STEREO ............................................................................................................................................. 11
TYPOWE USTAWIENIE MONO BRIDGE ................................................................................................................................. 11
SPECYFIKACJA ....................................................................................................................................................................... 12
ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska ....................................................................................................................... 14
WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych .............................................................................................. 14
NOTATKI ................................................................................................................................................................................ 15
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 2
Ten symbol oznacza ostrzeżenie przed występowaniem wewnątrz obudowy nie izolowanych części
pod napięciem wystarczająco wysokim, że występuje niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
Ten symbol oznacza, że w dokumentacji załączonej do urządzenia zamieszczone są ważne
wskazówki dotyczące jego użytkowania i konserwacji (serwisowania).
UWAGA: Ryzyko Porażenia Prądem - NIE OTWIERAĆ!
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem nie wolno zdejmować pokrywy. Brak wewnątrz elementów
przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Prace serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany
personel.
Ostrzeżenie: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem nie wolno wystawiać wzmacniacza na działanie deszczu ani
wilgoci. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z tym podręcznikiem.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 3
Uwaga
Nie otwierać RYZYKO
PORAŻENIA
PRĄDEM
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY
Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do
serwisowania przez użytkownika. Prace serwisowe powinien
wykonywać wykwalifikowany personel AMERICAN AUDIO®
Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza ostrzeżenie
przed występowaniem wewnątrz obudowy nie
izolowanych części pod napięciem wystarczająco
wysokim, że występuje niebezpieczeństwo
porażenia elektrycznego.
Wykrzyknik umieszczony wewnątrz trójkąta oznacza,
że w dokumentacji załączonej do urządzenia są
ważne informacje dotyczące jego użytkowania i
konserwacji wzmacniacza (serwisowania).
ABY UZYSKAĆ JAK NALEPSZĄ PRACĘ URZĄDZENIA I JEGO
NIEZAWODNOŚĆ NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ GŁOŚNIKA O
OBCIĄŻENIU MNIEJSZYM NIŻ 2 OHM ANI TEŻ KOMBINACJI
GŁOŚNIKÓW O ŁĄCZNYM OBCIĄŻENIU MNIEJSZYM NIŻ 2
OHM!
GDY UŻYWAMY JEDNEGO GŁOŚNIKA MUSI MIEĆ ON MIEĆ
IMPEDANCJĘ 4 OHM LUB WIĘKSZĄ. GDY UŻYWAMY
DWÓCH GŁOŚNIKÓW KAŻDY Z NICH MUSI MIEĆ ON MIEĆ
IMPEDANCJĘ 4 OHM LUB WIĘKSZĄ. JEŚLI WZMACNIACZ
JEST W TRYBIE BRIDGE, TO JEDEN GŁOŚNIK MUSI MIEĆ
IMPEDANCJĘ CO NAJMNIEJ 2 OHM.
PRZY DWÓCH GŁOŚINIKACH NA KANAŁ KAŻDY Z NICH
MUSI MIEĆ IMPEDANCJĘ PRZYNAJMNIEJ 4 OHM.
PRZY TRZECH GŁOŚINIKACH NA KANAŁ KAŻDY Z NICH
MUSI MIEĆ IMPEDANCJĘ PRZYNAJMNIEJ 8 OHM.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 4
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w warunkach
deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
• Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed
porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
Wyciągnij wtyczkę z kontaktu zanim włączysz urządzenie do obwodu zawierającego inne urządzenia
elektroniczne.
• Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów
przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
• Nie wolno podłączać urządzenia do zestawu ściemniaczy dimmer pack.
• Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i
ścianą nie powinien być mniejszy niż 15 cm.
• Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność,
jeśli zostanie ono użyte na dworze.
• Urządzenie należy wyłączyć z kontaktu, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
Zawsze instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał.
Czyszczenie – Jeśli jest taka potrzeba urządzenie wycieramy na zewnątrz miękką ściereczką i łagodnym
środkiem czyszczącym.
• Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, rejestratory
ciepła, piece oraz innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami).
Wzmacniacz powinien być serwisowany przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
B. Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.
C. Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.
Urządzenie nie działa normalnie.
WSTĘP
Wstęp: Gratulujemy i dziękujemy za zakup wzmacniacza American Audio® serii ELX. Wzmacniacz ten jest
kontynuacją wysiłków American Audio zmierzających do tworzenia produktów audio o najwyższej jakości i w
przystępnej cenie. Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika oraz z zawartymi w nim instrukcjami przed
rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Instrukcje te zawierają ważne informacje dotyczące prawidłowej i
bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Wypakowanie: Każdy egzemplarz wzmacniacza serii ELX został gruntownie przetestowany i wysłany w
idealnym stanie. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie
transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy wzmacniacz nie jest uszkodzony
oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie
nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem
klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie wzmacniacza
do sprzedawcy.
Instalacja: Wzmacniacz zaprojektowano do montażu w standardowym regale 19’’. Na przednim panelu
znajdują się cztery otwory na śruby mocujące do przkręcenia wzmacniacza do regału. Można też go
zamocować od tyłu dla dodatkowego zabezpieczenia. Mocowanie tylne jest szczególnie polecane dla
wzmacniaczy umieszczanych w regałach przenośnych.
Obsługa klienta:
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje
również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową
www.americanaudio.eu oraz pisząc na adres: support@americanaudio.eu.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 5
PANEL PRZEDNI
Rys. 1
1. Wskaźniki LED Wskaźnik Ochrony Kanału – Żółta Dioda LED zacznie świecić gdy kanał przejdzie w tryb ochronny. W takim
wypadku cały sygnał z tego kanału zostanie wyłączony. Służy to ochronie głośników podłączonych do kanału.
Wskaźnik Clip Kanału – Czerwona dioda LED zacznie migać gdy kanał pierwszy będzie przeciążony (clip).
W takim przypadku w kanale pojawia się zakłócenia. Gdy przeciążenie jest duże należy obniżyć wzmocnienie
na kanele pierwszym, aby uniknąć uszkodzenia głośników i wzmacniacza. Dioda ta może się zaświecić po
wyłączeniu urządzenia, jest to normalne zjawisko.
Wskaźniki Sygnału Kanału – Zielone diody LED będą się świecić odpowiednio do średniego poziomu
sygnału wyjścia.
Wskaźniki Uruchomienia - Zielone Diody LED będą się świecić kiedy wzmacniacz jest włączony.
2. Przełącznik Zasilania – Kontroluje główne zasilanie urządzenia.
UWAGA: Wzmacniacz należy zawsze włączać jako ostatni w zestawie audio i wyłączyć jako pierwszy w
zestawie. Przed włączeniem lub wyłączeniem wzmacniacza należy ustawić wzmocnienie w najniższej pozycji.
3. Kontrola Wzmocnienia Kanału B – Pokrętło typu rotary kontrolujące sygnał wyjściowy kanału drugiego.
Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara zwiększy moc sygnału. Przed wyłączeniem wzmacniacza należy
ustawić wzmocnienie w najniższej pozycji.
4. Kontrola Wzmocnienia Kanału A – Pokrętło typu rotary kontrolujące sygnał wyjściowy kanału pierwszego.
Obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara zwiększy moc sygnału. Używamy tego pokrętła również wtedy
kiedy wzmacniacz znajduje się w Trybie Bridge. Przed wyłączeniem wzmacniacza należy ustawić
wzmocnienie w najniższej pozycji.
5. Wlot Powietrza - Przez te kratki wciągane jest powietrze z zewnątrz aby pomóc w chłodzeniu wzmacniacza
podczas pracy. Nie zastawiać od przodu i nie zasłaniać wlotów powietrza. Aby uzyskiwać maksymalny
przepływ powietrza, należy utrzymywać wloty w czystości.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 6
PANEL TYLNY
Rys. 2
PANEL TYLNY (ciąg dalszy)
8. Wyjście Speakon Kanałów A & B – Opcjonalne podłączenie wyjściowe głośników. Używamy pinów 1+ i 14 biegunowego złącza Speakon do podłączenia jacka wejściowego Speakon głośnika.
9. Jack Wyjściowy Kanałów A&B/5-drożne gniazdo Binding Post – Podłączamy jack wejściowy głośnika.
Czerwony to sygnał dodatni, czarny ujemny. Korzystając z trybu Bridge używamy Kanałów A&B
10. Kabel AC – Wkładamy go do standardowego gniazda ściennego. Należy sprawdzić czy napięcie sieci
odpowiada wymaganiom wzmacniacza.
Obudowa Bezpiecznika – Zawiera bezpiecznik 12 amp. Nie wolno watować bezpiecznika. Chroni on
elektronikę na wypadek zakłóceń napięcia. Należy go zawsze wymieniać na taki model identyczny z
wymienianym bezpiecznikiem chyba że autoryzowany pracownik serwisu American Audio® zaleci inaczej.
11. Wejście XLR Kanału A&B – 3-pinowy zbalansowany wejściowy jack XLR Kanału Ai B. Więcej
szczegółów na stronie 7.
Wejścia THRU XLR Kanałów A&B - Te wejścia są równoległymi wyjściami do wejść
wykorzystywanych w połączeniu kilku wzmacniaczy.
12. Przełącznik Ground Lift - przełącznik pozwala oddzielić sygnał uziemienia lub uziemienia obudowy w
przypadku konfliktu uziemienia Dla bezpieczeństwa wzmacniacza zaleca się ustawienie przełącznika w
pozycji GND FLOATING. Kiedy pojawi się konflikt uziemienia należy przełaczyć w pozycjię GND LIFT.
13. Przełącznik Trybu – Kontroluje tryb działania wzmacniacza Wzmacniacz może działać w dwóch różnych
trybach: Mono Bridge lub Stereo. Wzmacniacz wysyłany jest w trybie stereo.
14. Wywietrzniki - wywietrzniki pozwalają na ulatywanie ze wzmacniacza gorącego powietrza. Nie zastawiać
od przodu i nie zasłaniać wylotów powietrza.
USTAWIENIA
Wzmacniacz Serii ELX pozwala na użycie dwóch typów podłączeń wejściowych na kanał, jacka XLR dla
podłączeń zbalansowanych i żeńskiego jacka 1/4'’ przyjmującego podłączenia zbalansowane i
niezbalansowane. Używamy ich do podłączenia sygnału wyjściowego z miksera, crossovera lub EQ do
wzmacniacza Serii ELX. Połączenie zbalansowane zalecane jest dla kabli dłuższych niż 6 metrów. Używając
własnych kabli XLR należy przestrzegać konfiguracji pinów opisanej poniżej.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 7
USTAWIENIA (ciąg dalszy)
Konfiguracja męskiego XLR:
Standard US ITT
Rys. 3
1 Masa/Powrót/0v
2 Plus (+data)
3 Ujemne (- data)
WYJŚCIA:
Binding Post (skrętka) – Podłączamy głośniki do wyjść binding post z tyłu wzmacniacza. Przewód głośnika
możemy podłączyć drutem bez osłony (bezpośrednio, zwykle tak się robi w przypadku stałych połączeń).
Podłączenia wykonane są do wyjść kanałów A i B w trybie stereo lub w poprzek czerwonych terminali
Kanałów A i B w trybie Mono Bridge.
Uwaga: Chociaż głośnik będzie działał bez względu na to jak podłączymy minusy i plusy do terminalu binding
post wzmacniacza, to należy pamiętać by minus był podłączony do czarnego a plus do czerwonego terminalu.
Właściwa polaryzacja zapewni zgranie głośników, jej brak może powodować stratę basów.
Połączenia drutem bez osłony: (Rys. 4)
Podłączanie głośników do wzmacniacza używając przewodu bez
osłony: Odkręć czerwone i czarne dociski na gniazdach binding
post, nie należy okręcać ich całkowicie ani wyjmować. Usuń
izolację przewodu 1/2" (13mm). Włóż drut do otworu gniazda,
które pojawia się po odkręceniu docisków binding post. Po
włożeniu drutu do otworu binding post, należy dokręcić dociski na
Typowe wyjście głośnika na drut bez osłony.
przewodzie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia i Wkładamy drut w gniazdo binding post i
uszkodzenia wzmacniacza upewnij się, że przewody nie stykają mocujemy.
się.
Podłączenia Mono Bridge:
Podłączenie mono bridge będzie wyglądało jak te opisane powyżej, jednakże, w trybie mono bridge
podłączenia głośnika są prowadzone pomiędzy dwoma wyjściami dodatnimi (czerwonymi). Używamy
dodatniego terminalu wyjściowego kanału dwa dla połączenia minusów i dodatniego terminalu wyjściowego
kanału jeden do plusów.
Podłączenia stereo za pomocą złączy wyjściowych Neutrik Speakon:
Ostatnie regulacje prawne w Europie zakazują używania podwójnych wtyczek banana i wymagają by
użytkownicy wzmacniaczy używali na końcówkach kabli złączy konektorowych lub zakończeń bez izolacji. Nie
jest to korzystne dla większości tych użytkowników, którzy chcą rekonfigurować swoje systemy lub dokonać
szybkiej wymiany wzmacniacza. Złącze Neutrik Speakon® zapewnia najkorzystniejsze rozwiązanie tego
problemu, eliminując potrzebę używania złączy konektorowych lub kabli a zakończeniami bez izolacji. Główni
producenci głośników od lat już używają w swoich produktach złączy Speakon, dlatego są duże szanse, że nie
są one dla was żadną nowością. Za pomocą złączy Speakon możemy dokonać bezpośredniego połączenia od
wzmacniacza do głośnika. Złącze Speakon użyte w tym wzmacniaczy spełnia wszelkie znane przepisy
bezpieczeństwa. Po właściwym ustawieniu nie ma możliwości odwrotnego podłączenia i złej polaryzacji, co
jest powszechnym problemem gdy używa się wtyczek typu banana. Złącze to zapewnia bezpieczne i
niezawodne połączenie głośników do wzmacniacza. Złącza Speakon® NL4FC można nabyć w lokalnych
sklepach audio.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 8
USTAWIENIA c.d.
MONTAŻ
ZŁĄCZY
SPEAKON:
Będziemy
potrzebowali dwóch złączy Neutrik Speakon®
NL4FC. Aby założyć złącza Speakon na kablach
głośników potrzebne będą również wysokiej jakości
dwu lub cztero żyłowy kabel do głośników,
kombinerki z ostrymi końcówkami i klucz Allena 1,5
mm. Przy montażu złącza należy postępować
następująco:
1. Usuń 3/4 cala osłony kabla. Usuń 1/4 cala osłony
końcówek żył i nałóż mosiężne wkładki. Patrz rys. 5.
2. Przesuń zacisk kabla (D) oraz łącznik speakon (E)
przez koniec kabla. Patrz rys. 6.
3. Wsuń każdy z przewodów z mosiężnymi
końcówkami do właściwych otworów złącza (B) jak
pokazano na Rysunkach 10 i 11. Użyj klucza Allena
1,5 mm do dokręcenia mocowania. Patrz rys. 7.
4. Upewnij się, że plusy (+) i (-) odpowiednio pasują.
Patrz rys. 8.
5. Wsuń wkładkę złącza (B) w obudowę złącza (A),
upewnij się, że karb pasuje do rowka wewnątrz
obudowy. Wkładka powinna łatwo wsuwać się w
obudowę do głębokości około 3/4 cala.
6. Przesuń zacisk kabla (D) i wsuń w obudowę (A)
upewniając się, że duży karb pasuje do dużego
rowka wewnątrz obudowy (A). Zacisk (D) powinien
łatwo wsunąć się w obudowę, 3/8 cala zacisku (D)
powinno wystawać z tylnego końca złącza.
7. Przesuń łącznik (E) wzdłuż kabla i dokręć go na
końcu obudowy (A). Przed dokręceniem warto
sprawdzić
czy
złącze
zostało
poprawnie
zamontowane.
Rys. 5
Mosiężne wkładki 4-żyłowy kable głośnika
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
TRYBY PRACY
Przed użytkowaniem należy zawsze skonfigurować tryb działania wzmacniacza. Jeżeli chcemy zmienić tryb w
czasie działania musimy zmniejszyć maksymalnie wzmocnienie by chronić głośniki przed uderzeniami
dźwięku.
Tryb Stereo - Rysunek 9 na stronie 11 pokazuje przykład typowego podłączenia stereo. Podłączamy wejścia
do kanałów jeden i dwa wzmacniacza. Podłączamy głośniki do wyjść z tyłu wzmacniacza. Należy się upewnić,
że wzmocnienie jest maksymalnie zmniejszone (pokrętło odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). Włączamy
wzmacniacz. Zwiększamy poziom wejścia. Głośność kontrolujemy za pomocą panelu przedniego. Należy
uważać by zwiększając głośność nie spowodować przeciążenia, chociaż krótkotrwałe przeciążenie jest
dopuszczalne.
Tryb Mono Bridge - Rysunek 10 na stronie 11 pokazuje ustawienie mono bridge. Należy się upewnić, że
wzmacniacz i wszystkie inne urządzenia audio są wyłączone. Przekręcamy przełącznik StereoParallel/Bridge
do pozycji Bridge. Podłącz sygnał wejściowy do kanału jeden. Podłącz głośnik w poprzek czerwonego wyjścia
binding post na panelu tylnym wzmacniacza. Włącz sprzęt (wzmacniacz zawsze włączamy jako ostatni).
Doprowadź sygnał do wzmacniacza. Zwiększ wzmocnienie kanału dwa. Użyj wzmocnienia kanału jeden do
regulacji sygnału wyjściowego wzmacniacza.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 9
TRYBY PRACY (ciąg dalszy)
Środki Ostrożności przy Trybie Bridge Mono - Napięcie w terminalach wyjściowych wzmacniacza bridge
serii ELX może być równe lub przekraczać 100 V RMS i może osiągnąć nawet 130 V. Należy używać
przewodów o pełnej izolacji w KLASIE PIERWSZEJ, a ich obciążenie musi wynosić 2500W (@4ohm)
OCHRONA
Ochrona przed Przegrzaniem - jeśli temperatura pracy wzmacniacza przekroczy 105°C (221°F), wzmacniacz
przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem. Sygnalizator Ochrony LED umieszczony na przodzie
wzmacniacza zaświeci się, a sygnał wyjściowy zostanie wyciszony. Wentylatory zaczną pracować z
maksymalną mocą, aby ostudzić wzmacniacz do normalnej temperatury pracy. Aby nie przegrzewać
wzmacniacza, należy zadbać, aby sygnał wejściowy nie był za niski (clipping) (czerwona lampka LED na
przednim panelu) i aby nie przekraczać mocy wzmacniacza. Nie wolno blokować przepływu powietrza w
kratkach nawiewowych i wywietrznikach i zawsze używać wzmacniacza w warunkach nie przekraczających
30°C (86°F). Nie należy używać głośników on mocy przekraczającej wskaźniki zasilania lub impendacji.
Limiter Clip - Gdy występuje przeciążenie sygnału wejściowego, diody „CLIP” zaświecą się, należy wtedy
zmniejszyć głośność by zredukować zakłócenia. Jeżeli tego nie zrobimy włączy się wbudowany limiter. W
czasie przeciążenia limiter zmniejszy sygnał audio na tyle by zniwelować efekt przeciążenia. Limiter zmniejsza
poziom przeciążającego sygnału, co zapobiega możliwemu uszkodzeniu głośników i wzmacniacza. W czasie
normalnego użytkowania gdy występują krótkotrwałe skoki sygnału limiter nie wpływa na sygnał i jest
niesłyszalny. Limiter dopuszcza chwilowe skoki sygnału i aktywuje się gdy przeciążenie jest ciągłe i wysokie.
W czasie nadmiernego przeciążenia limiter zmniejszy sygnał audio na tyle by zniwelować efekt przeciążenia.
Po ustaniu przeciążenia limiter wyłącza się i nie redukuje już wzmocnienia. Posiada on stały próg reakcji i nie
może być regulowany. UWAGA: Jeśli sygnał wejściowy jest nierówny lub przewyższa zakres pracy obwodu
wejściowego, to Limiter Clip nie będzie działał.
Ochrona Przed Zwarciem - Wszystkie wzmacniacze Serii ELX posiadają wbudowane zabezpieczenia przed
zwarciem. Jeśli zwarcie wystąpi na sygnale wyjściowym, obie diody „CLIP” i „Protect” będą świecić. Dzięki tej
ochronie tranzystory wyjściowe pracują w bezpiecznym zakresie i ze wzmacniacza nie wyjdzie żaden sygnał.
Wzmacniacz powróci do działania po 10 sekundach od usunięcia przyczyny zwarcia.
Ochrona przed Zasilaniem Lokalnym AC - Jeśli napięcie jest niższe niż 70% wymaganego napięcia, zasilanie
zostanie automatycznie wyłączone do czasu przywrócenia normalnego napięcia. UWAGA: Właściwe napięcie
AC podane jest powyżej wejścia Kabla Zasilającego. Podłączenie niewłaściwego napięcia jest niebezpieczne i
może uszkodzić wzmacniacz. Należy zawsze się upewnić że napięcie sieci odpowiada temu wymaganemu
przez wzmacniacz.
Ochrona DC - Jeśli sygnał wyjścia ma wyższe napięcie DC (=2.6V), w celu zabezpieczenia głośnika, uruchomi
się obwód zabezpieczenia DC. Po uruchomieniu obwodu ochrony DC, zaświeci się dioda Sygnalizatora
Ochrony(1), a wzmacniacz zostanie wyciszony.
Bezpieczne Poziomy mocy przy różnych obciążeniach wyjściowych:
Obciążenia 8-ohm: Wzmacniacz może bezpiecznie pracować przy praktycznie każdym poziomie mocy bez
ryzyka przegrzania. Jednakże, przy ciągłym przeciążaniu gdy wskaźnik ciągle świeci moc wyjściowa może
osiągnąć 150 wat.
Obciążenia 4-ohm: Jeżeli wskaźnik przeciążenia zapala się od czasu do czasu wzmacniacz zbliża się swojej
maksymalnej wydolności. Jeżeli wskaźnik świeci się przez około połowę czasu, to kanał wzmacniacza za kilka
minut przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem.
CECHY WZMACNIACZA
LINK - Link umożliwia szeregowe łączenie wejścia sygnału jednego wzmacniacza do drugiego wzmacniacza.
Podłączamy wyjścia do wejścia pierwszego wzmacniacza, łączymy jacki LINK wzmacniacza do wejścia
następnego wzmacniacza i tak dalej, łącząc kolejne wzmacniacze dopóki nie ma nadmiernych strat sygnału.
NAPIĘCIE DZIAŁANIA (Podstawowe AC) - Właściwe napięcie AC podane jest powyżej wejścia Kabla
Zasilającego. Podłączenie niewłaściwego napięcia jest niebezpieczne i może uszkodzić wzmacniacz.
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 10
CECHY WZMACNIACZA (ciąg dalszy)
KONTROLA WZMOCNIENIA - Znajduje się na przednim panelu i skalibrowana jest na 2dB od pełnego
wzmocnienia. Zaleca się wyregulowanie wzmacniacza tak by bez sygnału nie było słychać syczenia
głośników, co zapewni to minimalne zniekształcenia w czasie używania wzmacniacza.
Wskaźniki LED - Każdy kanał posiada osiem diod LED. Dolna dioda pokazuje zasilanie kanału. Kolejne pięć
diod LED pokazuje poziom sygnału. Jedna czerwona wskazuje sprzężenie sygnału, a druga czerwona tryb
ochrony przed zwarciem/przeciążeniem.
TYPOWE USTAWIENIE STEREO
Używaj połączeń Speakon
GŁOŚNIKI
MINIMUM 4 OHM
GŁOŚNIKI
MINIMUM 4 OHM
TYPOWE USTAWIENIE MONO BRIDGE
Użyj tylko Wejścia Kanału 1
Rys. 10
Ustaw przełącznik Trybu Pracy na pozycji Bridge
(BTL)
Użyj dwóch dodatnich terminali gniazd binding
post (czerwony) na wyjście głośnika
GŁOŚNIKI
MINIMUM 8 OHM
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 11
SPECYFIKACJA
Zasilanie:
Model:
Moc wyjściowa:
Całkowite
Zniekształcenie
Harmoniczne (THD)
Pasmo
Przenoszenia:
Współczynnik
Tłumienia (Damping
Factor)
(f=1 KHz przy 8 Ω):
Slew rate (maks.
zmiany sygnału
wejściowego):
Impendacja
Stosunek sygnału do
szumu:
Crosstalk (Przesłuch)
przy:
wyjściu mocy
(8 Ω przy 1 kHz)
Wymiary:
(DxSZxW):
Waga:
Zasilanie:
AC 100V, 50/60Hz (Japonia)
AC 110V, 60Hz (Kolumbia)
AC 120V, 60Hz (U.S.A. i Kanada)
AC 127V, 60Hz (Meksyk)
AC 220V, 50Hz (Chile i Argentyna)
AC 220V, 60Hz (Filipiny i Korea)
AC 230V, 50Hz (Europa, Nowa Zelandia,
Południowa Afryka, i Singapur)
AC 240V, 50Hz (Australia i U.K.)
ELX 2000
2x90W RMS na Kanał @ 8 Ohms, 1KHz, 1%
THD
2x150W RMS na Kanał @ 4 Ohms, 1kHz, 1%
THD
300W RMS @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
(tryb Bridge, Mono)
Mniej niż 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms
ELX 3000
2x180W RMS na Kanał @ 8 Ohms, 1kHz,
1% THD
2x250W RMS na Kanał @ 4 Ohms, 1kHz,
1% THD
500W RMS @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
(tryb Bridge, Mono)
Mniej niż 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms
20Hz do 20KHz +1.0dB
20Hz do 20KHz +1.0dB
>60
>60
20V zależnie od użycia
20V zależnie od użycia
20K Ohms Zbalansowana
>95dB
20K Ohms Zbalansowana
>95dB
>65dB
>65dB
19” x 13.75” x 3.5”
483 x 345 x 88mm (wymiar na regał 2-półkowy)
19” x 13.75” x 3.5”
483 x 345 x 88mm (wymiar na regał 2półkowy)
25f/11kg
23f /10kg
AC 100V, 50/60Hz (Japonia)
AC 110V, 60Hz (Kolumbia)
AC 120V, 60Hz (U.S.A. i Kanada)
AC 127V, 60Hz (Meksyk)
AC 220V, 50Hz (Chile i Argentyna)
AC 220V, 60Hz (Filipiny i Korea)
AC 230V, 50Hz (Europa, Nowa Zelandia,
Południowa Afryka, i Singapur)
AC 240V, 50Hz (Australia i U.K.)
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 12
SPECYFIKACJA (ciąg dalszy)
Model:
Moc wyjściowa:
Całkowite
Zniekształcenie
Harmoniczne (THD):
Pasmo
Przenoszenia:
Współczynnik
Tłumienia (Damping
Factor)
(f=1 KHz przy 8 Ω):
Slew rate (maks.
zmiany sygnału
wejściowego):
Impendacja
Stosunek sygnału do
szumu:
Crosstalk (Przesłuch)
przy:
wyjściu mocy
(8 Ω przy 1 kHz)
Wymiary:
(DxSZxW):
Waga:
ELX 4000
2x260W RMS na Kanał @ 8 Ohms, 1KHz, 1%
THD
2x400W RMS na Kanał @ 4 Ohms, 1kHz, 1%
THD
800W RMS @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
(tryb Bridge, Mono)
Mniej niż 0.1% (20Hz - 20kHZ @ 8 Ohms
20Hz do 20KHz +1.0dB
>150
20V zależnie od użycia
20K Ohms Zbalansowana
>95dB
>65dB
19” x 13.75” x 3.5”
483 x 345 x 88mm (wymiar na regał 2-półkowy)
27f /12kg
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 13
ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska
Szanowni Klienci!
Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.
Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność,
polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.
Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i
pracy.
Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM
Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.
Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.
Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że
używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan
techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go
naszym potomkom.
My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.
WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego podzespołów elektronicznych.
Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska
stworzyła dyrektywę WEEE.
System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat
systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji
produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na
rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska
zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.
Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w
Niemczech: DE41027552)
W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo
bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia
marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane
bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć
się ich właściwą utylizacją.
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony
środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.
Kontakt: info@americanaudio.eu
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 14
NOTATKI
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 15
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
A.D.J Supply Europe B.V. - www.americanaudio.eu - ELX Series Podręcznik Użytkownika
strona 16
Download PDF

advertising