Blackberry | PEARL 8120 - S-MIME SUPPORT PACKAGE FOR DEVICES | BlackBerry Pearl Series - 6.0

BlackBerry Pearl Series
BlackBerry Pearl 9100/9105
Smartphones
Ghidul utilizatorului
Versiune: 6.0
Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi
www.blackberry.com/docs/smartphones.
SWDT643442-941426-0211113933-023
Cuprins
Asistenţă rapidă..............................................................................................................................................................................
Top 10............................................................................................................................................................................................
Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone..................................................................................................................................
Sfaturi.............................................................................................................................................................................................
Personalizare..................................................................................................................................................................................
10
10
14
21
28
Scurtături........................................................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................
Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................
Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................
Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................
Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................
Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
Depanare: scurtături.......................................................................................................................................................................
35
35
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
45
46
46
46
Telefon............................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale telefonului.................................................................................................................................................
Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................
Volum.............................................................................................................................................................................................
Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................
Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................
Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului................................................................................................
Apelarea fixă şi apelarea inteligentă...............................................................................................................................................
Apelurile prin sistemul de conferinţă...............................................................................................................................................
47
47
50
51
52
54
55
57
59
Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................
Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................
Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................
61
62
63
65
66
Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................
66
Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................
Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................
Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale...................................................................................................................................
Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................
Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................
Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................
69
69
69
70
70
70
71
71
Mesaje............................................................................................................................................................................................
E-mail.............................................................................................................................................................................................
Mesajele PIN..................................................................................................................................................................................
Mesaje text.....................................................................................................................................................................................
Opţiuni de securitate pentru mesaje...............................................................................................................................................
Ataşamente....................................................................................................................................................................................
Mesaje protejate prin S/MIME........................................................................................................................................................
Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................
PGP Mesaje protejate prin.............................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................
Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................
72
72
89
94
102
103
106
113
113
119
120
121
121
Fişiere.............................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale fişierelor...................................................................................................................................................
Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................
Depanare: ataşamente...................................................................................................................................................................
127
127
130
132
133
Media..............................................................................................................................................................................................
Muzică............................................................................................................................................................................................
Podcasturi.......................................................................................................................................................................................
Clipuri video....................................................................................................................................................................................
Cameră video.................................................................................................................................................................................
Cameră foto....................................................................................................................................................................................
135
135
138
140
142
143
Imagini............................................................................................................................................................................................
Note vocale.....................................................................................................................................................................................
Tonurile de apel..............................................................................................................................................................................
Stocare media................................................................................................................................................................................
Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................
145
147
149
150
154
Formate de fişiere audio şi video acceptate...................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Scurtături media.............................................................................................................................................................................
Depanare: media............................................................................................................................................................................
156
156
157
158
Tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................................
Despre tonurile de apel, sunete şi alerte........................................................................................................................................
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor..........................................................................................................
Adăugarea unui profil personalizat.................................................................................................................................................
Adăugarea unei alerte pentru contacte..........................................................................................................................................
Dezactivarea sunetului dispozitivului..............................................................................................................................................
LED intermitent...............................................................................................................................................................................
Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................
Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................
Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................
162
162
162
163
163
163
164
164
165
165
Browser..........................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................
Marcajele din browser....................................................................................................................................................................
Fluxuri RSS....................................................................................................................................................................................
Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................
Securitatea browserului..................................................................................................................................................................
Browserul Push..............................................................................................................................................................................
Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................
Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................
Depanare: browser.........................................................................................................................................................................
166
166
169
170
171
174
175
176
177
178
Calendar.........................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale calendarului..............................................................................................................................................
Şedinţele.........................................................................................................................................................................................
Şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă..............................................................................................................................
Sincronizarea calendarului.............................................................................................................................................................
Opţiunile pentru calendar...............................................................................................................................................................
Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................
Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................
Depanare: calendar........................................................................................................................................................................
180
180
181
184
185
187
189
189
190
Contacte.........................................................................................................................................................................................
Elementele de bază pentru contacte..............................................................................................................................................
Personalizarea contactelor.............................................................................................................................................................
Sincronizarea contactelor...............................................................................................................................................................
Liste de distribuţie personale..........................................................................................................................................................
192
192
194
195
197
Liste de contacte multiple...............................................................................................................................................................
Opţiunile listei de contacte..............................................................................................................................................................
Depanare: contacte........................................................................................................................................................................
198
198
199
Ceas...............................................................................................................................................................................................
Setarea datei şi a orei.....................................................................................................................................................................
Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................
Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................
Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas....................................................................................................................................
Activarea alarmei............................................................................................................................................................................
Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................
Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................
Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................
Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................
Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................
Utilizarea temporizatorului..............................................................................................................................................................
Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru notificare................................................................................................................
Depanare: ceas..............................................................................................................................................................................
201
201
201
201
202
202
202
202
203
203
203
203
204
204
Sarcini şi mementouri.....................................................................................................................................................................
Crearea unei sarcini sau a unui memento......................................................................................................................................
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento...................................................................................................................................
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento.........................................................................................................
Modificarea stării unei sarcini.........................................................................................................................................................
Ascunderea sarcinilor finalizate......................................................................................................................................................
Afişarea sarcinilor în calendar........................................................................................................................................................
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor....................................................................................................................................
Despre categorii.............................................................................................................................................................................
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento.......................................................................................................
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri.........................................................................................................
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele..........................................................................................................
205
205
205
205
205
206
206
206
208
208
209
209
Introducerea textului.......................................................................................................................................................................
Elemente de bază despre introducerea textului.............................................................................................................................
Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................
Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................
Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................
210
210
211
213
214
Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................
AutoText.........................................................................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................
Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................
215
216
217
218
219
Tastatură........................................................................................................................................................................................
Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă..........................................................................................................................................
Modificarea simbolului monedei implicite.......................................................................................................................................
Setarea vitezei cursorului...............................................................................................................................................................
Activarea sunetului tastelor............................................................................................................................................................
Setarea sensibilităţii trackpadului...................................................................................................................................................
Dezactivarea sunetelor trackpadului..............................................................................................................................................
Depanare: tastatură........................................................................................................................................................................
221
221
221
221
221
222
222
222
Limbă..............................................................................................................................................................................................
Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................
Schimbarea limbii...........................................................................................................................................................................
Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................
Ştergerea unei limbi........................................................................................................................................................................
Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................
223
223
223
223
223
224
Afişare ecran..................................................................................................................................................................................
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal...............................................................................................................................
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs................................................................................................................
Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................
Organizarea aplicaţiilor pe ecranul de întâmpinare........................................................................................................................
Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat....................................................................................
Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran............................................................................
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless.............................................................................................
Teme..............................................................................................................................................................................................
Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................
225
225
225
225
226
227
227
227
228
228
Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................
Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................
Activarea tehnologiei GPS..............................................................................................................................................................
Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări deplasarea.....................................................................
Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................
Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................
Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................
Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................
230
230
230
230
231
231
231
232
Hărţi................................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................
Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................
233
233
236
236
237
Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................
237
Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................
Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie........................................................................................
Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal............................................................................................................
Despre adăugarea aplicaţiilor.........................................................................................................................................................
Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................
Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................
Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicaţii......................................................................................
Ştergerea unei aplicaţii...................................................................................................................................................................
Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................
Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................
Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................
238
238
238
238
239
240
240
240
241
241
241
241
BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................
Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................
Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web........................................................................................................
Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software........................................................................
Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................
242
242
243
243
244
Gestionare conexiuni......................................................................................................................................................................
Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor........................................................................................................................
Reţeaua mobilă..............................................................................................................................................................................
Tehnologia Wi-Fi............................................................................................................................................................................
Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................
245
245
247
251
259
Alimentare şi baterie.......................................................................................................................................................................
Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................
Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................
Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei......................................................................................................................................
268
268
268
268
268
269
Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................
Despre cardurile media..................................................................................................................................................................
Carduri media acceptate................................................................................................................................................................
271
271
271
Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs...............................................................................
Dezactivarea acceptării cardului media..........................................................................................................................................
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv.....................................................................................................
Despre compresie..........................................................................................................................................................................
Despre criptarea fişierelor..............................................................................................................................................................
271
271
272
272
272
Activarea criptării............................................................................................................................................................................
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare..................................................................................................................
Depanare: stocare şi carduri media................................................................................................................................................
272
273
274
Căutare...........................................................................................................................................................................................
Căutarea unui element...................................................................................................................................................................
Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări.............................................................................................................
Căutarea mesajelor........................................................................................................................................................................
Criterii de căutare pentru mesaje...................................................................................................................................................
Realizaţi mai multe cu rezultatele căutării de mesaje.....................................................................................................................
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web.............................................................................................
Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate........................................................................................................
Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.........................................................................................................................
Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................
Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................
276
276
276
276
277
277
278
278
278
279
279
Cartela SIM.....................................................................................................................................................................................
Despre agenda din cartela SIM......................................................................................................................................................
Adăugarea unui contact pe cartela SIM.........................................................................................................................................
Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte..........................................................................................................
Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM...........................................................................................................
Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM............................................................................................................
Memorarea mesajelor text pe cartela SIM......................................................................................................................................
Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................
Despre securitatea cartelei SIM.....................................................................................................................................................
Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN...........................................................................................................................................
Modificarea codului PIN al cartelei SIM..........................................................................................................................................
281
281
281
281
281
282
282
282
283
283
283
Securitate.......................................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................
Aplicaţia de stocare a parolelor......................................................................................................................................................
Criptare...........................................................................................................................................................................................
Curăţarea memoriei........................................................................................................................................................................
Certificate.......................................................................................................................................................................................
Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................
Serverele de certificate...................................................................................................................................................................
Memoria de chei.............................................................................................................................................................................
284
284
286
288
290
291
299
304
306
Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................
Setările VPN...................................................................................................................................................................................
Verificarea manuală a software-ului de securitate..........................................................................................................................
Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................
Depanare: securitate......................................................................................................................................................................
308
312
313
314
317
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii....................................................................................................
Rularea unui raport de diagnosticare.............................................................................................................................................
Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare..............................................................................................
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare..............................................................................................
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare..........................................................................................................................
Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv..................................................................................
318
318
318
318
319
319
319
Sincronizare....................................................................................................................................................................................
Despre sincronizare........................................................................................................................................................................
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless.............................................................................................................................
Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer...................................................................
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless..........................................................................................................
Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................
Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................
321
321
321
322
322
322
323
323
323
324
324
Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................
Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................
Opţiuni de accesibilitate ecran........................................................................................................................................................
Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului................................................................................................................................
Introducerea opţiunilor de accesibilitate.........................................................................................................................................
326
326
326
327
329
Calculator.......................................................................................................................................................................................
Utilizarea calculatorului...................................................................................................................................................................
Conversia unei unităţi de măsură...................................................................................................................................................
331
331
331
BrickBreaker...................................................................................................................................................................................
Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................
Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................
Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................
Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................
Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................
332
332
332
333
333
333
Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................
334
Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................
Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................
Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................
335
335
336
Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................
Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................
337
338
Glosar.............................................................................................................................................................................................
339
Notificare legală..............................................................................................................................................................................
344
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Asistenţă rapidă
Top 10
Utilizatorii dispozitivului BlackBerry® şi-au spus opiniile! Iată primele 10 lucruri pe care doresc să ştie să le facă pe
dispozitivele lor.
Configurarea unei adrese de e-mail
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Configurare.
2. În secţiunea Configurare, faceţi clic pe pictograma Conturi de e-mail.
3. Urmaţi ecranele pentru a configura adresa de e-mail. Când adresa de e-mail este configurată corect, primiţi un
mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe
pictograma Mesaje.
Notă: În unele cazuri, este posibil să vedeţi următoarele opţiuni. În acest caz, selectaţi una dintre opţiuni.
• Cont Internet Mail: Utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu unul sau mai multe
conturi de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mailGoogle Mail™ sauWindows Live™ Hotmail®) sau
pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs.
• Cont Enterprise: dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare Enterprise, utilizaţi această opţiune
pentru a asocia dispozitivul cu contul dvs. de e-mail de serviciu prin intermediul BlackBerry® Enterprise Server.
Dacă încercaţi să configuraţi un cont de e-mail pe Internet (de exemplu, Google Mail sau Windows Live Hotmail) sau
o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. şi nu vedeţi această opţiune, contactaţi administratorul sau
furnizorul de servicii wireless.
Informaţii înrudite
Modificarea opţiunilor pentru contul personal de e-mail, 80
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor
Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.
• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o
opţiune.
3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată
muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.
10
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic
pe o notă vocală.
• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicaţie
În funcţie de tema dvs., este posibil să nu puteţi ascunde anumite pictograme de aplicaţii.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vedea toate pictogramele de aplicaţii, apăsaţi tasta
> Toate.
• Pentru a ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
• Pentru a afişa toate pictogramele de aplicaţii ascunse, apăsaţi tasta
> Afişare toate.
• Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Despre adăugarea aplicaţiilor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteţi avea opţiunea de a adăuga sau a actualiza
aplicaţii utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicaţii.
Puteţi, de asemenea, să descărcaţi aplicaţii de pe o pagină Web (încercaţi să vizitaţi mobile.blackberry.com de pe
dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicaţie oferită de furnizorul de servicii wireless.
Se pot aplica termeni şi condiţii suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziţie prin vitrina virtuală
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicaţii. Pot fi percepute taxe când adăugaţi
sau utilizaţi o aplicaţie prin reţeaua wireless. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry App World
Dacă aveţi BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteţi căuta şi descărca jocuri, aplicaţii pentru reţele sociale,
aplicaţii pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteţi cumpăra şi
descărca articole în dispozitiv prin reţeaua wireless.
Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitaţi www.blackberryappworld.com.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry App World, faceţi clic pe
pictograma BlackBerry App World. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
BlackBerry Desktop Software
Dacă aveţi BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteţi conecta dispozitivul la computer pentru a
adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicaţii. De asemenea, puteţi să adăugaţi pe dispozitiv aplicaţii pe care le-aţi
descărcat pe computer, fără a trebui să utilizaţi reţeaua wireless.
11
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitaţi www.blackberry.com/desktop.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Centru de aplicaţii
Dacă aveţi Centrul de aplicaţii pe dispozitiv, puteţi adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit
număr de aplicaţii care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless,
este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând Centrul de aplicaţii, faceţi clic pe pictograma
Centru de aplicaţii. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
Adăugarea sau schimbarea semnăturii
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru un cont de e-mail de serviciu, faceţi clic pe Preferinţe e-mail. Dacă apare câmpul Servicii de
mesagerie, modificaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător. În cazul în care caseta de validare
Utilizaţi semnătura automată nu este selectată, selectaţi-o. Plasaţi cursorul în câmpul care apare.
• Pentru un cont de e-mail personal, faceţi clic pe Gestionare cont de e-mail. Faceţi clic pe un cont de e-mail.
Faceţi clic pe Editare.
3. Introduceţi o semnătură.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Semnătura dvs. este adăugată la e-mailuri după trimiterea acestora.
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Navigaţi la o imagine.
3. Apăsaţi tasta
> Setare ca fundal.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Formate de fişiere audio şi video acceptate
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®şi de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca anumite
formate de fişiere media să nu fie acceptate.
12
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Tip
Format de fişiere
Audio
•
•
•
•
•
FLAC
MP3
M4A
OGG
WMA
•
WAV
•
•
•
•
•
3GP
AVI
ASF
MP4
MOV
•
WMV
Video
Pentru mai multe informaţii despre codecuri şi despre formatele de fişiere video şi audio recomandate pentru
dispozitivul dvs., vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceţi clic pe Multimedia > Tipuri media
acceptate pe telefoanele smartphone BlackBerry.
Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând
dispozitivul ca unitate de memorie USB
Trebuie să utilizaţi BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informaţiile sau criptarea care este
asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferaţi fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.
1. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă doriţi să transferaţi majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectaţi
opţiunea USB.
• Dacă doriţi să transferaţi fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe
dispozitiv, selectaţi opţiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceţi o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageţi un fişier dintr-o locaţie de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.
Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectaţi dispozitivul de la computer şi găsiţi fişierul.
Informaţii înrudite
Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31
13
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Deschiderea, închiderea sau comutarea între file
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a deschide o filă nouă, în browser, apăsaţi tasta
> File. Faceţi clic pe pictograma Filă nouă.
• Pentru a deschide o filă nouă pentru o legătură pe o pagină Web, evidenţiaţi legătura. Apăsaţi tasta
>
Deschidere legătură în filă nouă.
• Pentru a comuta între file, în browser, apăsaţi
> File. Faceţi clic pe o filă.
• Pentru a închide o filă, în browser, apăsaţi tasta
> File. Evidenţiaţi o filă. Faceţi clic pe pictograma .
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless
Puteţi seta opţiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifaţi caseta de validare Reconciliere wireless.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi instrumentul de
sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone
Aflaţi despre aplicaţii şi indicatori şi despre funcţiile tastelor telefonului smartphone BlackBerry®.
Taste importante
Taste în partea frontală
Tastă
14
Nume
Acţiuni
Trackpad
•
•
•
Glisaţi degetul pentru deplasare în ecran.
Apăsaţi (faceţi clic) pentru a selecta un element.
Ţineţi apăsat pentru a deschide un meniu pop-up.
Meniu
•
•
•
Deschideţi un meniu.
Selectaţi un element de meniu evidenţiat.
Ţineţi apăsat pentru a comuta rapid aplicaţiile.
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Tastă
Nume
Acţiuni
Ieşire
•
•
Reveniţi la ecranul anterior.
Închideţi meniul.
Trimitere
•
•
Efectuaţi un apel.
Răspundeţi la un apel.
Încheiere/Pornit
•
•
•
Încheiaţi un apel.
Reveniţi la ecranul de întâmpinare.
Ţineţi apăsat pentru a activa sau a dezactiva dispozitivul
BlackBerry®.
Nume
Acţiuni
Redare/Pauză/
Dezactivare sunet
•
•
•
•
Anterior
Redaţi fişierul media anterior.
Înainte
Redaţi următorul fişier media.
Nume
Acţiuni
Volum
•
•
Modificaţi volumul.
Înainte să realizaţi o fotografie sau să înregistraţi un clip video,
apăsaţi pentru a mări sau a micşora.
Tasta rapidă stânga
•
•
Deschideţi aplicaţia de apelare vocală.
De asemenea, puteţi personaliza această tastă.
Tasta rapidă dreapta
•
•
•
•
Deschideţi camera foto.
Focalizare automată
Realizaţi o fotografie.
De asemenea, puteţi personaliza această tastă.
Taste superioare
Tastă
Redaţi sau întrerupeţi redarea unui fişier media.
Dezactivaţi sunetul unui apel.
Dezactivaţi sunetul din volum.
Ţineţi apăsat pentru a bloca sau a debloca tastatura.
Taste laterale
Tastă
Tastatură
15
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Tastă
Nume
Acţiuni
Shift
Scrieţi cu majuscule.
Alt
Introduceţi un caracter alternativ de pe o tastă.
Simbol
Deschideţi lista de simboluri.
Backspace/Ştergere
Ştergeţi caracterul anterior sau un element selectat.
Enter
Selectaţi un element.
Difuzor
Activaţi sau dezactivaţi difuzorul în timpul unei convorbiri.
Selectarea comenzilor utilizând meniurile pop-up
Meniurile pop-up sunt disponibile în majoritatea aplicaţiilor şi apar în centrul ecranului. Puteţi să utilizaţi meniul popup când vizualizaţi un mesaj, de exemplu pentru a arhiva, a redirecţiona sau a răspunde la mesaj.
• Pentru a deschide un meniu pop-up, faceţi clic pe şi ţineţi apăsat un element de pe ecran.
• Pentru a selecta o comandă, faceţi clic pe pictogramă.
• Pentru a vedea comenzi suplimentare, faceţi clic pe pictograma Meniu integral.
Sfaturi: simplificarea sarcinilor
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Utilizaţi zona de acces rapid pentru a accesa opţiuni
utilizate frecvent
Evidenţiaţi şi faceţi clic pe o zonă din partea superioară
a ecranului de întâmpinare pentru a accesa opţiuni
precum schimbarea tonului de apel, setarea alarmei,
vizualizarea notificărilor şi activarea sau dezactivarea
conexiunilor de reţea.
Vedeţi toate aplicaţiile şi dosarele în ecranul de
întâmpinare sau minimizaţi fereastra şi vizualizaţi
fundalul
Pe bara de navigare, faceţi clic pe Toate.
Comutaţi la altă aplicaţie
Ţineţi apăsată tasta
. Faceţi clic pe o aplicaţie.
Notă: Cealaltă aplicaţie s-ar putea să ruleze în
continuare în fundal.
Deschideţi o aplicaţie cu o tastă rapidă
16
Apăsaţi o tastă rapidă de pe partea laterală a
dispozitivului.
Notă: Puteţi personaliza aplicaţia care se deschide la
apăsarea unei taste rapide.
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Utilizaţi meniuri pop-up
Meniurile pop-up oferă acţiuni disponibile comune şi apar
în centrul ecranului. De exemplu, puteţi utiliza meniul
pop-up într-un mesaj pentru a arhiva, a redirecţiona sau
a răspunde la mesaj. Pentru a deschide un meniu popup, apăsaţi şi ţineţi apăsat trackpadul. Pentru a selecta o
comandă, faceţi clic pe trackpad.
Comutaţi la vizualizările Preferinţe, Media, Descărcări
şi Frecvent
Pe ecranul de întâmpinare, evidenţiaţi Toate pe bara de
navigare şi glisaţi cu degetul la dreapta sau la stânga pe
trackpad.
Adăugaţi o aplicaţie la vizualizarea Preferinţe
Evidenţiaţi o aplicaţie pe ecranul de întâmpinare sau întrun dosar. Apăsaţi tasta
> Marcare ca preferat.
Schimbaţi opţiunile pentru ecranul de întâmpinare,
precum fundalul
În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Informaţii înrudite
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie, 238
Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă, 221
Modificarea acţiunii efectuate când introduceţi text în ecranul de întâmpinare, 29
Aplicaţii
Începeţi să vă familiarizaţi cu câteva dintre aceste aplicaţii deosebite.
Mesaje
Trimiteţi e-mailuri, mesaje PIN şi altele.
Mesaje text
Trimiteţi mesaje text.
Browser
Parcurgeţi site-uri Web.
Media
Vizualizaţi imagini salvate, ascultaţi muzică şi altele.
Cameră foto (dacă este acceptată)
Fotografiaţi.
Mesagerie instantanee
Conversaţi prin chat cu prietenii sau colegii.
17
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Opţiuni
Setaţi opţiunile pentru dispozitiv. Puteţi găsi opţiuni suplimentare în meniul fiecărei aplicaţii.
Gestionare conexiuni
Configuraţi conexiuni wireless, de exemplu o conexiune Bluetooth®.
Asistenţă
Găsiţi ghidul utilizatorului aici sau faceţi clic pe Asistenţă în cadrul unui meniu.
Indicatoare de status
Ecran de întâmpinare
notificare nouă
setare alarmă
total mesaje nedeschise
BlackBerry® Messenger
total mementouri din calendar
fluxuri sociale
total apeluri nepreluate
trimitere sau primire date
Wi-Fi® activat
roaming
nedeschis
deschis
mesaj text
mesaj trimis
ataşament
mesajul este în curs de trimitere
prioritate ridicată
mesajul nu a fost trimis
ciornă
invitaţie la şedinţă
apel nepreluat
apel primit
apel efectuat
mesaj vocal
Mesaje
Telefon
Sfaturi: Administrarea indicatorilor
Indicatorii vă arată dacă există noutăţi sau actualizări, precum un mesaj nou, un mesaj vocal sau un flux sau vă
informează despre un status, cum ar fi cel al bateriei sau al conexiunii la reţea. Indicatorii apar adesea pe
pictogramele aplicaţiilor, la conţinutul nou din aplicaţii şi în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
18
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Eliminaţi indicatorul pentru element nou
Deschideţi fiecare element care are acest indicator. De
exemplu, pentru a-l elimina din pictograma Mesaje, faceţi
clic pe pictogramă.
Eliminaţi indicatorul pentru mesaj nedeschis
În aplicaţia Mesaje, efectuaţi una sau mai multe dintre
următoarele:
• Deschideţi toate mesajele dvs. făcând clic pe ele.
Dacă nu găsiţi toate mesajele nedeschise în inbox,
căutaţi în dosarele cu mesaje.
Identificaţi un indicator
•
Marcaţi un mesaj ca deschis. Evidenţiaţi un mesaj.
> Marcare ca deschis.
Apăsaţi tasta
•
Marcaţi toate mesajele anterioare unei date ca
deschise. Evidenţiaţi un câmp pentru dată. Apăsaţi
tasta
> Marcaj deschis anterior.
•
Puteţi identifica un indicator vizualizând pictograma
aplicaţiei la care se referă indicatorul. Pentru a vedea
o listă completă de aplicaţii pe dispozitivul dvs. şi
pictogramele acestora, pe ecranul de întâmpinare
sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
•
Pentru o listă completă de indicatori BlackBerry®,
vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones.
Faceţi clic pe modelul dispozitivului dvs. şi apoi faceţi
clic pe Ghidul pentru pictograme şi indicatoare.
Disponibilitatea caracteristicilor
Următoarele elemente afectează disponibilitatea caracteristicilor din dispozitivul dvs. BlackBerry®. Caracteristicile
aduse în discuţie sunt nişte exemple şi nu includ toate caracteristicile care pot fi sau nu disponibile pe dispozitiv.
Modelul dispozitivului
Caracteristici precum GPS, camerele foto şi video şi
opţiunile de conectare la reţea depind de modelul
dispozitivului dvs. Pentru specificaţii referitoare la
caracteristicile modelului dvs. de dispozitiv, vizitaţi
www.blackberry.com/go/devices.
Planul de servicii wireless
Trebuie să cumpăraţi sau să schimbaţi planul de servicii
wireless prin furnizorul de servicii wireless.
19
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Un plan de servicii wireless cu telefon sau voce este
necesar pentru utilizarea aplicaţiei telefonice şi pentru a
trimite şi primi mesaje text.
Un plan de servicii wireless cu date este necesar pentru
a utiliza serviciul de browser şi aplicaţiile de mesagerie
instantanee şi pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail
şi mesaje PIN.
Pentru informaţii suplimentare despre planul dvs.,
contactaţi furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry Internet Service şi BlackBerry Enterprise
Server
După ce aveţi un plan de date, trebuie să vă configuraţi
adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee
pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail, pentru a utiliza
aplicaţii terţe de mesagerie instantanee şi pentru a utiliza
anumite opţiuni ale browserului.
Dacă sunteţi un utilizator individual, când vă configuraţi
adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee,
le asociaţi cu BlackBerry® Internet Service.
Dacă sunteţi un utilizator de tip corporaţie,
administratorul dvs. vă configurează contul de e-mail
asociindu-l cu un BlackBerry® Enterprise Server. Este
posibil ca administratorul dvs. să seteze opţiuni care să
determine caracteristicile şi setările care sunt disponibile
pe dispozitivul dvs. Pentru a vizualiza politicile IT care au
fost setate de administratorul dvs., în ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma
Opţiuni. Faceţi clic pe Securitate > Informaţii status de
securitate > Vizualizare politică IT.
Furnizorul de servicii wireless
Caracteristici precum mesajele text, serviciile bazate pe
locaţii şi anumite caracteristici ale telefonului depind de
oferta furnizorului dvs. de servicii wireless. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
Reţeaua wireless
Reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.
poate afecta disponibilitatea anumitor caracteristici. În
funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de
opţiunile pentru roaming disponibile, sunt disponibile
diferite reţele wireless. Anumite reţele wireless nu
20
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
acceptă caracteristici precum blocarea apelurilor,
redirecţionarea apelurilor sau difuzarea în celulă. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
Informaţii înrudite
BlackBerry Device Software, 242
Informaţii suplimentare, 34
Verificarea tipurilor de reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs., 245
Sfaturi
Economisiţi timp şi maximizaţi-vă eficienţa cu aceste sfaturi pentru rapiditate.
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor
Căutaţi într-un dosar din ecranul de întâmpinare
Unele aplicaţii se află în dosare pe ecranul de
întâmpinare. Faceţi clic pe un dosar pentru a vedea
aplicaţiile din acesta.
Faceţi toate aplicaţiile ascunse vizibile pe ecranul de
întâmpinare
În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Afişare
toate. Pentru a reafişa aplicaţia, evidenţiaţi-o şi apoi
faceţi clic pe Ascundere pentru a debifa caseta de
validare. Dacă Afişare toate nu apare în meniu, nu există
aplicaţii ascunse la vizualizare.
Căutaţi o aplicaţie
În ecranul de întâmpinare, începeţi să introduceţi numele
aplicaţiei.
Verificaţi dacă aplicaţia este instalată
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv >
Gestionare aplicaţie. Dacă aplicaţia este listată,
aceasta este instalată pe dispozitivul BlackBerry®.
Sfaturi: simplificarea sarcinilor
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
21
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Utilizaţi zona de acces rapid pentru a accesa opţiuni
utilizate frecvent
Evidenţiaţi şi faceţi clic pe o zonă din partea superioară
a ecranului de întâmpinare pentru a accesa opţiuni
precum schimbarea tonului de apel, setarea alarmei,
vizualizarea notificărilor şi activarea sau dezactivarea
conexiunilor de reţea.
Vedeţi toate aplicaţiile şi dosarele în ecranul de
întâmpinare sau minimizaţi fereastra şi vizualizaţi
fundalul
Pe bara de navigare, faceţi clic pe Toate.
Comutaţi la altă aplicaţie
Ţineţi apăsată tasta
. Faceţi clic pe o aplicaţie.
Notă: Cealaltă aplicaţie s-ar putea să ruleze în
continuare în fundal.
Deschideţi o aplicaţie cu o tastă rapidă
Apăsaţi o tastă rapidă de pe partea laterală a
dispozitivului.
Notă: Puteţi personaliza aplicaţia care se deschide la
apăsarea unei taste rapide.
Utilizaţi meniuri pop-up
Meniurile pop-up oferă acţiuni disponibile comune şi apar
în centrul ecranului. De exemplu, puteţi utiliza meniul
pop-up într-un mesaj pentru a arhiva, a redirecţiona sau
a răspunde la mesaj. Pentru a deschide un meniu popup, apăsaţi şi ţineţi apăsat trackpadul. Pentru a selecta o
comandă, faceţi clic pe trackpad.
Comutaţi la vizualizările Preferinţe, Media, Descărcări
şi Frecvent
Pe ecranul de întâmpinare, evidenţiaţi Toate pe bara de
navigare şi glisaţi cu degetul la dreapta sau la stânga pe
trackpad.
Adăugaţi o aplicaţie la vizualizarea Preferinţe
Evidenţiaţi o aplicaţie pe ecranul de întâmpinare sau întrun dosar. Apăsaţi tasta
> Marcare ca preferat.
Schimbaţi opţiunile pentru ecranul de întâmpinare,
precum fundalul
În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie, 238
Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă, 221
Modificarea acţiunii efectuate când introduceţi text în ecranul de întâmpinare, 29
22
> Opţiuni.
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Sfaturi: Administrarea indicatorilor
Indicatorii vă arată dacă există noutăţi sau actualizări, precum un mesaj nou, un mesaj vocal sau un flux sau vă
informează despre un status, cum ar fi cel al bateriei sau al conexiunii la reţea. Indicatorii apar adesea pe
pictogramele aplicaţiilor, la conţinutul nou din aplicaţii şi în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Eliminaţi indicatorul pentru element nou
Deschideţi fiecare element care are acest indicator. De
exemplu, pentru a-l elimina din pictograma Mesaje, faceţi
clic pe pictogramă.
Eliminaţi indicatorul pentru mesaj nedeschis
În aplicaţia Mesaje, efectuaţi una sau mai multe dintre
următoarele:
• Deschideţi toate mesajele dvs. făcând clic pe ele.
Dacă nu găsiţi toate mesajele nedeschise în inbox,
căutaţi în dosarele cu mesaje.
Identificaţi un indicator
•
Marcaţi un mesaj ca deschis. Evidenţiaţi un mesaj.
> Marcare ca deschis.
Apăsaţi tasta
•
Marcaţi toate mesajele anterioare unei date ca
deschise. Evidenţiaţi un câmp pentru dată. Apăsaţi
tasta
> Marcaj deschis anterior.
•
Puteţi identifica un indicator vizualizând pictograma
aplicaţiei la care se referă indicatorul. Pentru a vedea
o listă completă de aplicaţii pe dispozitivul dvs. şi
pictogramele acestora, pe ecranul de întâmpinare
sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
•
Pentru o listă completă de indicatori BlackBerry®,
vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones.
Faceţi clic pe modelul dispozitivului dvs. şi apoi faceţi
clic pe Ghidul pentru pictograme şi indicatoare.
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
23
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Setaţi dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se
oprească automat.
Vă puteţi seta dispozitivul să se oprească dacă nu îl
utilizaţi o perioadă îndelungată, de ex., atunci când
dormiţi. Datele pe care le primiţi în timp ce dispozitivul
este închis automat se actualizează la pornirea
dispozitivului.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv > Pornire/
Oprire automată.
Setaţi iluminarea de fundal să rămână activă pentru o
perioadă mai scurtă de timp şi micşoraţi-i luminozitatea.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare > Afişare
ecran.
Opriţi conexiunile la reţea pe care nu le utilizaţi.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de
conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic
pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe o
conexiune la reţea pentru a debifa caseta de validare.
Închideţi aplicaţiile când aţi terminat de lucrat cu acestea.
Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta
> Închidere.
Când comutaţi de la o aplicaţie la alta, anumite aplicaţii
precum aplicaţia Browser sau Muzică rulează în fundal,
consumând bateria.
Comutaţi notificările prin vibraţii la notificări sonore sau
notificări prin LED, reduceţi volumul notificărilor sonore
sau selectaţi un ton de apel mai scurt.
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns
Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Profiluri sunet şi alarmă. Faceţi clic pe Schimbare
sunete şi alerte.
Când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi tasta
>
Ştergere text original.
Dacă dispozitivul dvs. are cameră foto cu bliţ, dezactivaţi
bliţul
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Cameră. Faceţi clic pe pictograma bliţ din partea de jos
a ecranului până la apariţia indicatorului dezactivare bliţ.
Păstraţi contactele bateriei curate.
La fiecare câteva luni, utilizaţi un pămătuf din bumbac
sau o bucată de pânză uscată pentru a curăţa contactele
metalice ale bateriei şi dispozitivului.
Menţinând bateria curată, îi prelungiţi durata de viaţă.
Informaţii înrudite
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului, 268
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 75
24
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare
Încercaţi să păstraţi cel puţin 400 KB de spaţiu de memorare disponibil pentru aplicaţii pe dispozitivul BlackBerry®. În
cazul în care constataţi că procesele dispozitivului dvs. sunt mai lente ca de obicei, încercaţi să eliberaţi spaţiu de
memorare ştergând fişierele de care nu aveţi nevoie. Schimbarea opţiunilor pentru mesajele de e-mail, intrările din
calendar şi fişierele media vă poate ajuta să păstraţi spaţiu de memorare.
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Verificaţi cât spaţiu liber de memorare aveţi
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv >
Memorare.
Ştergeţi fişierele inutile
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Fişiere. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier. Apăsaţi
tasta
> Ştergere.
Ştergeţi istoricul de navigare şi goliţi memoria cache
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Browser. Apăsaţi tasta
> Opţiuni. Accesaţi
secţiunea Ştergere date navigare.
Reduceţi intervalul de timp în care dispozitivul
memorează mesajele de e-mail şi intrările din calendar
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje sau pe pictograma Calendar. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dezactivarea memorării mesajelor trimise pe dispozitiv
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe email.
Primiţi numai prima parte a mesajelor de e-mail lungi şi
alegeţi dacă doriţi să descărcaţi mai mult
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj
şi acţiuni.
Memoraţi fişierele pe un card media în loc de dispozitiv
Dispozitivul dvs. BlackBerry acceptă carduri media de
până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media
microSD.
Reduceţi dimensiunea fotografiilor pe care le efectuaţi
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Cameră. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
25
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130
Ştergerea informaţiilor despre navigare, 173
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv, 83
Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe dispozitiv, 188
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83
Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv, 83
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizaţi, 143
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă, 274
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor
Puteţi lua câteva măsuri simple pentru a împiedica compromiterea informaţiilor de pe dispozitivul BlackBerry®, cum
ar fi să nu lăsaţi dispozitivul nesupravegheat.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Setarea unei parole
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Criptarea contactelor şi a fişierelor
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Securitate >
Criptare.
Backup-ul datelor din dispozitiv
Utilizaţi instrumentul de backup dinBlackBerry® Desktop
Software pentru backup-ul datelor din dispozitiv. Pentru
a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe
computer, vizitaţi www.blackberry.com/desktop şi
selectaţi opţiunea adecvată pentru computerul dvs.
Informaţii înrudite
Setarea parolei dispozitivului, 284
Activarea criptării, 152
26
Asistenţă rapidă
Ghidul utilizatorului
Sfaturi: Actualizarea software-ului
Actualizări pentru BlackBerry® Device Software şi BlackBerry® Desktop Software sunt lansate periodic şi puteţi să
actualizaţi software-ul de pe computer sau de pe telefonul smartphone. Research In Motion recomandă crearea şi
salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special înainte de actualizarea unui software.
Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să recuperaţi datele de pe dispozitiv în
cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme neprevăzute.
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Verificaţi dacă există actualizări pentru BlackBerry
Device Software pe care le puteţi descărca prin reţea
În funcţie de modelul dispozitivului dvs., este posibil ca
această caracteristică să nu fie acceptată. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma
Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv > Actualizări
software.
Actualizaţi BlackBerry Device Software de pe computer
Conectaţi dispozitivul la computer şi, pe computer,
vizitaţi: www.blackberry.com/software. Faceţi clic pe
BlackBerry Device Software şi urmaţi legăturile pentru a
actualiza software-ul.
Setaţi BlackBerry Desktop Software să verifice automat
dacă există actualizări
Pentru instrucţiuni, consultaţi Asistenţă în BlackBerry
Desktop Software.
Actualizaţi BlackBerry Desktop Software
Vizitaţi www.blackberry.com/desktopsoftware.
Informaţii înrudite
BlackBerry Device Software, 242
Vizitarea aplicaţiei de configurare
Aplicaţia de configurare vă ajută să aflaţi informaţii despre navigare şi introducerea textului, să modificaţi opţiuni
pentru personalizarea dispozitivului BlackBerry® şi să configuraţi conexiuni la reţea, precum conexiunile Bluetooth®.
De asemenea, puteţi să configuraţi adrese de e-mail şi conturi de reţele sociale. Aplicaţia de configurare trebuie să
apară automat la prima pornire a dispozitivului.
1. Dacă aplicaţia de configurare nu apare automat, faceţi clic pe pictograma Configurare de pe ecranul de
întâmpinare sau dintr-un dosar.
2. Faceţi clic pe o secţiune pentru a modifica opţiunile sau pentru a completa o serie scurtă de solicitări care vă
ajută să setaţi opţiunile.
27
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Personalizare
Personalizaţi-vă telefonul smartphone BlackBerry® prin instalarea de aplicaţii, transfer de fişiere şi personalizarea
setărilor.
Ecranul dvs. de întâmpinare
Comutarea temelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
În secţiunea Temă, faceţi clic pe o temă.
Faceţi clic pe Activare.
Pentru a şterge o temă, faceţi clic pe temă. Faceţi clic pe Ştergere.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Navigaţi la o imagine.
3. Apăsaţi tasta
> Setare ca fundal.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Deplasarea pictogramei unei aplicaţii
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma unei aplicaţii.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în altă locaţie pe ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe Mutare. Pe
trackpad, glisaţi degetul spre locaţia nouă. Faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei într-un dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi clic pe
un dosar de aplicaţie.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în afara unui dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi
clic pe Pagină principală sau pe un dosar de aplicaţie.
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui dosar de pe ecranul de întâmpinare
În ecranul de întâmpinare, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
28
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
• Pentru a adăuga un dosar, apăsaţi tasta
> Adăugare dosar. Introduceţi un nume pentru dosar. Pentru a
modifica stilul pictogramei dosarului, faceţi clic pe pictograma dosarului. Faceţi clic pe un stil de pictogramă de
dosar. Faceţi clic pe Adăugare.
• Pentru a modifica un dosar, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Editare dosar. Schimbaţi numele dosarului sau
stilul pictogramei dosarului. Faceţi clic pe Salvare.
• Pentru a şterge un dosar, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicaţie
În funcţie de tema dvs., este posibil să nu puteţi ascunde anumite pictograme de aplicaţii.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vedea toate pictogramele de aplicaţii, apăsaţi tasta
> Toate.
• Pentru a ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
• Pentru a afişa toate pictogramele de aplicaţii ascunse, apăsaţi tasta
> Afişare toate.
• Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Adăugarea unei scurtături în ecranul de întâmpinare sau în vizualizarea Preferinţe
Puteţi adăuga o scurtătură pentru a obţine acces rapid la elemente precum site-uri Web utilizate frecvent, contacte
sau aplicaţii.
Navigaţi la un site Web sau evidenţiaţi elementul pentru care doriţi să creaţi o scurtătură.
• Pentru a adăuga o scurtătură în ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Adăugare la ecranul de
întâmpinare.
• Pentru a adăuga o scurtătură în vizualizarea Preferinţe, apăsaţi tasta
> Marcare ca preferat.
Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul de întâmpinare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Accesibilitate.
Modificaţi câmpul Dispunere grilă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea acţiunii efectuate când introduceţi text în ecranul de întâmpinare
În funcţie de limba dvs. pentru introducerea textului, s-ar putea să nu puteţi utiliza tastele de scurtătură pentru a
deschide aplicaţii.
1. În ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a căuta pe dispozitivul BlackBerry® sau pe Internet când introduceţi text în ecranul de întâmpinare,
modificaţi câmpul Lansare prin introducere text la Căutare universală.
29
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
• Pentru a deschide aplicaţiile când apăsaţi tastele de scurtătură, modificaţi câmpul Lansare prin introducere
text la Scurtături aplicaţie.
2. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Mesaj pe ecranul Blocare.
Introduceţi textul care doriţi să apară pe ecran atunci când dispozitivul este blocat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Descărcarea de aplicaţii, muzică, tonuri de apel, imagini şi clipuri
video
Despre adăugarea aplicaţiilor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteţi avea opţiunea de a adăuga sau a actualiza
aplicaţii utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicaţii.
Puteţi, de asemenea, să descărcaţi aplicaţii de pe o pagină Web (încercaţi să vizitaţi mobile.blackberry.com de pe
dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicaţie oferită de furnizorul de servicii wireless.
Se pot aplica termeni şi condiţii suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziţie prin vitrina virtuală
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicaţii. Pot fi percepute taxe când adăugaţi
sau utilizaţi o aplicaţie prin reţeaua wireless. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry App World
Dacă aveţi BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteţi căuta şi descărca jocuri, aplicaţii pentru reţele sociale,
aplicaţii pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteţi cumpăra şi
descărca articole în dispozitiv prin reţeaua wireless.
Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitaţi www.blackberryappworld.com.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry App World, faceţi clic pe
pictograma BlackBerry App World. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
BlackBerry Desktop Software
Dacă aveţi BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteţi conecta dispozitivul la computer pentru a
adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicaţii. De asemenea, puteţi să adăugaţi pe dispozitiv aplicaţii pe care le-aţi
descărcat pe computer, fără a trebui să utilizaţi reţeaua wireless.
Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitaţi www.blackberry.com/desktop.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Centru de aplicaţii
30
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Dacă aveţi Centrul de aplicaţii pe dispozitiv, puteţi adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit
număr de aplicaţii care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless,
este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând Centrul de aplicaţii, faceţi clic pe pictograma
Centru de aplicaţii. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate
de memorie USB
Trebuie să utilizaţi BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informaţiile sau criptarea care este
asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferaţi fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.
1. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă doriţi să transferaţi majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectaţi
opţiunea USB.
• Dacă doriţi să transferaţi fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe
dispozitiv, selectaţi opţiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceţi o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageţi un fişier dintr-o locaţie de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.
Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectaţi dispozitivul de la computer şi găsiţi fişierul.
Informaţii înrudite
Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31
Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop
Software
Cu BlackBerry® Desktop Software, puteţi sincroniza fişiere media, inclusiv liste de redare iTunes şi liste de redare
Windows Media® Player, pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe
computer, vizitaţi www.blackberry.com/desktop şi selectaţi opţiunea adecvată pentru computerul dvs.
1. Conectaţi dispozitivul la computer.
2. Pe dispozitiv, în caseta de dialog care apare, selectaţi oricare dintre opţiunile de transfer de fişiere.
3. De pe computer, deschideţi BlackBerry Desktop Software.
4. Faceţi clic pe opţiunea de transfer media care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs.
Pentru informaţii suplimentare despre sincronizarea fişierelor media, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop
Software.
Informaţii înrudite
Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB, 13
31
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Apeluri şi profiluri de sunet
Modificarea volumului implicit pentru apeluri
Puteţi creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai
puternic.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Setări în timpul unui apel.
3. Modificaţi câmpul Volum implicit apel.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor
Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.
• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o
opţiune.
3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată
muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.
• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic
pe o notă vocală.
• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Adăugarea unei alerte pentru contacte
Puteţi crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizaţi tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi
mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact,
dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă aţi selectat profilul de sunet la
Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteţi selecta Toate
alertele oprite.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru contacte > Adăugare alertă contact.
3. În câmpul Nume, introduceţi numele alertei de contact.
32
Ghidul utilizatorului
4.
5.
6.
7.
Asistenţă rapidă
În câmpul Contacte, introduceţi numele contactului.
Faceţi clic pe un contact.
Schimbaţi tonul de apel şi informaţiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a şterge o alertă de contact, evidenţiaţi alerta pe care doriţi să o ştergeţi. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Configurarea apelării rapide a unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta
> Vizualizare > Listă apelare rapidă.
În lista Numere de apelare rapidă, faceţi clic pe o tastă nealocată.
Faceţi clic pe un contact.
Dacă este necesar, faceţi clic pe un număr de telefon pentru contact.
Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicaţia telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o
listă de mesaje, ţineţi apăsată tasta pe care aţi alocat-o contactului.
Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
> Editare.
Apăsaţi tasta
> Adăugare imagine.
Apăsaţi tasta
Găsiţi, evidenţiaţi şi faceţi clic pe o imagine.
Dacă este necesar, deplasaţi chenarul de decupare la partea din imagine pe care doriţi să o utilizaţi.
> Decupare şi salvare.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Imaginile contactelor se modifică în permanenţă, 200
Tastare şi trackpad
Setarea vitezei cursorului
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Modificaţi câmpul Viteză de tastare.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
33
Ghidul utilizatorului
Asistenţă rapidă
Setarea sensibilităţii trackpadului
Puteţi seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puţină
presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Sensibilitate trackpad.
3. Modificaţi câmpul Sensibilitate orizontală şi câmpul Sensibilitate verticală.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea stilului de introducere a textului
Puteţi schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceţi selectând un stil de
introducere a textului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
3. Pentru tastatură, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicţii pentru cuvinte pe măsură ce tastaţi, modificaţi câmpul Stil la
Predictiv.
• Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsaţi tasta o dată şi să
introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsaţi tasta de două ori, modificaţi câmpul Stil la Tastare
multiplă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii suplimentare
•
•
•
•
34
Asistenţă în dispozitiv: Găsiţi instrucţiuni pas cu pas în ghidul utilizatorului al dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Faceţi clic pe Asistenţă din ecranul de întâmpinare sau din meniul unei aplicaţii.
www.discoverblackberry.com: Găsiţi software, aplicaţii şi accesorii pentru dispozitivul dvs.
Site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii wireless: Găsiţi informaţii despre reţeaua wireless sau planul de
servicii wireless.
www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Vizualizaţi Declaraţia de conformitate pe baza Directivei 1999/5/
CE (HG nr. 88/2003).
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Scurtături
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Schimbarea tonului de apel
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Apăsaţi tasta
>
Tonuri de apel telefon.
Verificarea mesageriei vocale
Ţineţi apăsat 1.
Direcţionarea unui apel primit către
mesageria vocală
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului
BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui
contact
Din ecranul de întâmpinare sau din aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată
tasta căreia doriţi să îi alocaţi apelarea rapidă.
Adăugarea unui interior pentru un număr
de telefon
Apăsaţi tasta X. Introduceţi numărul interiorului.
Introducerea unei litere în câmpul
numărului de telefon
Ţineţi apăsată tasta Alt. Pentru a introduce litera dorită, utilizaţi metoda
de introducere a textului prin tastare multiplă.
Inserarea unui semn plus (+) când
introduceţi un număr de telefon
Ţineţi apăsat 0.
Activarea sau dezactivarea difuzorului în
timpul unei convorbiri
Apăsaţi tasta punct (.).
Dezactivarea şi activarea ascultării unui
apel cu ajutorul setului de căşti wireless
Apăsaţi tasta punct (.).
Modificarea numărului de telefon activ
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Faceţi clic pe numărul de
telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic pe un număr de
telefon.
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
35
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Schimbarea tonului de apel
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Apăsaţi tasta
> Tonuri
de apel telefon.
Verificarea mesageriei vocale
Ţineţi apăsat 1 .
Direcţionarea unui apel primit către
mesageria vocală
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului
BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui
contact
Din ecranul de întâmpinare sau din aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată tasta
căreia doriţi să îi alocaţi apelarea rapidă.
Inserarea unui semn plus (+) când
introduceţi un număr de telefon
Ţineţi apăsat 0 .
Modificarea numărului de telefon activ
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Faceţi clic pe numărul de
telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic pe un număr de
telefon.
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Într-un mesaj
Răspunsul la un mesaj
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
Redirecţionarea unui mesaj
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasare la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis
şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN primit
Apăsaţi 5
În inboxul dvs. de mesaje
Deschiderea unui mesaj
Apăsaţi tasta
Redactarea unui mesaj dintr-un inbox de mesaje
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Vizualizarea mesajelor şi a jurnalelor de apeluri primite
Apăsaţi tastele Alt şi 3.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri
Apăsaţi tasta Alt şi tasta punct (.).
Vizualizarea mesajelor vocale
Apăsaţi tastele Alt şi 7.
Vizualizarea mesajelor text
Apăsaţi tasta Alt şi tasta semnul întrebării (?).
Vizualizarea tuturor mesajelor
Apăsaţi tasta
Deplasarea în inboxul de mesaje
36
.
.
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Deplasarea în sus cu un ecran
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Deplasarea în jos cu un ecran
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 1
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 7
Deplasarea în sus cu un mesaj
Apăsaţi 2
Deplasarea în jos cu un mesaj
Apăsaţi 8
Deplasare la următorul mesaj
Apăsaţi 6
Deplasare la mesajul anterior
Apăsaţi 4
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
În inboxul dvs. de mesaje
Răspuns la un mesaj
Apăsaţi 7
Răspuns către toţi într-un mesaj de e-mail sau mesaj PIN
Apăsaţi 1
Redirecţionarea unui mesaj
Apăsaţi 9
Deplasarea în inboxul de mesaje
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 2
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 8
Deplasare la următoarea dată
Apăsaţi 6
Deplasare la data anterioară
Apăsaţi 4
Deplasare la următorul element nedeschis
Apăsaţi 5
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea textului într-un ataşament
Apăsaţi Q
În cadrul unei foi de calcul
37
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Deplasarea la o anumită celulă
Apăsaţi ?
Vizualizarea conţinutului unei celule
Apăsaţi tasta Spaţiu
Comutarea foilor de calcul
Apăsaţi tasta punct (.). Evidenţiaţi o foaie de calcul.
Apăsaţi tasta Enter.
În cadrul unei prezentări
Comutarea vizualizărilor de prezentare
Apăsaţi @
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 6
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 4
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături comune pentru introducerea textului
Introducerea unui simbol
Apăsaţi tasta pentru simboluri. Pentru a vedea mai multe
simboluri, apăsaţi iar tasta pentru simboluri. Faceţi clic pe un
simbol din lista care apare.
Comutarea limbilor pentru introducerea
textului în timpul tastării
Ţineţi apăsată tasta pentru simboluri.
Obţinerea majusculelor
Apăsaţi tasta Shift. Apăsaţi o tastă cu literă.
Pentru a introduce un număr într-un câmp
numeric
Apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să ţineţi apăsată tasta
numerică.
Activarea opţiunii NUM lock
Apăsaţi tasta Shift până la apariţia indicatorului NUM lock. Pentru
a dezactiva opţiunea NUM lock, apăsaţi iar tasta Shift.
Lucrul cu textul
Evidenţierea unui rând de text
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau
în jos.
Evidenţierea textului caracter cu caracter
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta.
38
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Anularea unei selecţii de text
Apăsaţi tasta Ieşire.
Scurtături pentru tehnologia SureType
Introducerea unui semn de punctuaţie sau a
unui simbol comun
Apăsaţi 1. Faceţi clic pe simbolul din lista care apare.
Introducerea unui număr
Ţineţi apăsată o tastă numerică.
Introducerea unui punct şi a unui spaţiu
Apăsaţi tasta Spaţiu de două ori. Următoarea literă devine automat
majusculă.
Introducerea rapidă a unui cuvânt lung
Introduceţi parţial cuvântul. În lista care este afişată când tastaţi,
evidenţiaţi un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care
doriţi să-l introduceţi. Glisaţi degetul pe trackpad spre dreapta. În
cea de a doua listă care apare, evidenţiaţi cuvântul pe care doriţi săl introduceţi. Apăsaţi tasta Enter.
Scurtături pentru tastare multiplă
Introducerea unui număr
Menţineţi apăsată tasta cu literă rapid până la apariţia numărului.
Introducerea unui punct
Apăsaţi tasta 1 o dată. Pentru a introduce alte simboluri sau semne
de punctuaţie comune, menţineţi apăsat 1 rapid până la apariţia
simbolului.
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături comune pentru introducerea textului
Introducerea unui punct
Apăsaţi tasta Spaţiu de două ori. Următoarea literă devine
majusculă.
Obţinerea majusculelor
Ţineţi apăsată tasta cu literă până când apare litera cu majusculă.
Introducerea unui caracter alternativ de pe o
tastă
Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta corespunzătoare
caracterului respectiv.
Introducerea unui caracter accentuat sau
special
Ţineţi apăsată tasta cu literă şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta. Faceţi clic pe caracterul selectat. De exemplu, pentru
a tasta ü, ţineţi apăsată tasta 3 şi glisaţi degetul pe trackpad spre
stânga până la evidenţierea literei ü. Faceţi clic pe trackpad.
39
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Pentru a introduce un număr într-un câmp
numeric
Apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp de
text
Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.
Introducerea unei litere într-un câmp numeric
Ţineţi apăsată tasta Alt şi utilizaţi metoda de introducere a textului
prin tastare multiplă.
Activarea opţiunii NUM lock
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Alt. Pentru a dezactiva opţiunea NUM
lock, apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce rapid un cuvânt lung
Introduceţi parţial cuvântul. În lista care este afişată când tastaţi,
evidenţiaţi un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care
doriţi să-l introduceţi. Glisaţi degetul pe trackpad spre dreapta.
Introducerea simbolurilor
Introducerea unui a-rond (@) sau a unui punct
(.) în câmpul unei adrese de e-mail
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Introducerea unui simbol
Apăsaţi tasta pentru simboluri. Pentru a vedea mai multe
simboluri, apăsaţi iar tasta pentru simboluri. Introduceţi litera care
apare sub simbol.
Lucrul cu textul
Evidenţierea unui rând de text
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau
în jos.
Evidenţierea textului caracter cu caracter
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta.
Anularea unei selecţii de text
Apăsaţi tasta Ieşire.
Decuparea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Ştergere.
Copierea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.
Lipirea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Fişiere audio şi video
40
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Oprirea temporară a unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video
Redarea melodiei următoare
Apăsaţi tasta
.
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului dvs.
Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului.
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio
dacă utilizaţi un set de căşti
Când redaţi un fişier audio sau video, apăsaţi tasta
Creştere volum de pe partea laterală a dispozitivului
până când atingeţi setarea de volum cea mai ridicată şi
apoi apăsaţi din nou tasta Creştere volum rapid de patru
ori.
Imagini
Mărire
Apăsaţi 3
Micşorare
Apăsaţi tasta punct (.).
Panoramare în sus
Apăsaţi 2
Panoramare în jos
Apăsaţi 8
Panoramare la dreapta
Apăsaţi 6
Panoramare la stânga
Apăsaţi 4
Rotire
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Camera foto şi camera video
Măriţi înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra
un clip video
Apăsaţi tasta Creştere volum.
Micşoraţi înainte de a realiza o fotografie sau de a
înregistra un clip video
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă
a dispozitivului.
Realizarea unei fotografii
Apăsaţi tasta rapidă dreapta din partea laterală a
dispozitivului dvs.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
41
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Fişiere audio şi video
Întreruperea temporară a unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio
dacă utilizaţi un set de căşti
Când redaţi un fişier audio sau video, apăsaţi tasta
Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului până
când atingeţi setarea de volum cea mai ridicată şi apoi
apăsaţi din nou tasta Creştere volum rapid de patru ori.
.
Imagini
Mărire
Apăsaţi 3
Micşorare
Apăsaţi 9
Panoramare în sus
Apăsaţi 2
Panoramare în jos
Apăsaţi 8
Panoramare la dreapta
Apăsaţi 6
Panoramare la stânga
Apăsaţi 4
Camera foto şi camera video
Măriţi înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra
un clip video
Apăsaţi tasta Creştere volum.
Micşoraţi înainte de a realiza o fotografie sau de a
înregistra un clip video
Apăsaţi tasta Reducere volum.
Realizarea unei fotografii
Apăsaţi tasta rapidă dreapta din partea laterală a
dispozitivului dvs.
Scurtături pentru browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Oprirea încărcării unei pagini Web
Apăsaţi tasta
42
.
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Închiderea browserului
Ţineţi apăsată tasta
.
Într-o pagină Web
Reîmprospătarea unei pagini Web
Apăsaţi 1
Comutarea rapidă între file
Apăsaţi 4
Mărirea unei pagini Web
Apăsaţi 3
Micşorarea unei pagini Web
Apăsaţi 9
Deschiderea paginii iniţiale
Apăsaţi 5
Adăugarea unui marcaj
Apăsaţi 6
Găsirea de text într-o pagină Web
Apăsaţi 7
Deplasarea într-o pagină Web
Deplasarea la începutul unei pagini Web
Apăsaţi 2
Deplasarea în joc în ecran
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web
Apăsaţi 8
Scurtături pentru browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Introducerea unei bare oblice (/) în câmpul pentru adresa
Web
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Oprirea încărcării unei pagini Web
Apăsaţi tasta
Închiderea browserului
Ţineţi apăsată tasta
.
.
Într-o pagină Web
Reîmprospătarea unei pagini Web
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
Comutarea rapidă între file
Apăsaţi tasta @.
Mărirea unei pagini Web
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Micşorarea unei pagini Web
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la pagina iniţială
Apăsaţi 5
43
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Adăugarea unui marcaj
Apăsaţi tasta semn de întrebare (?).
Deplasarea într-o pagină Web
Deplasarea în sus cu un ecran
Apăsaţi 3
Deplasarea în jos cu un ecran
Apăsaţi 9
Deplasarea la începutul unei pagini Web
Apăsaţi 1 sau 2.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web
Apăsaţi 7 sau 8.
Scurtături pentru calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în vizualizarea zilnică, apăsaţi tasta
calendar şi acţiuni. Debifaţi caseta de validare Activare intrare rapidă.
> Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare
Programarea unei întâlniri în vizualizarea săptămânală,
vizualizarea lunii sau vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la săptămâna, luna sau ziua anterioară din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi 3
Deplasarea cu o oră înainte în vizualizarea săptămânală
Apăsaţi 2
Deplasarea cu o oră înapoi în vizualizarea săptămânală
Apăsaţi 8
Deplasarea la data curentă
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
Scurtături pentru calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în vizualizarea zilnică, apăsaţi tasta
calendar şi acţiuni. Debifaţi caseta de validare Activare intrare rapidă.
Programarea unei întâlniri
44
Apăsaţi 3
> Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la data curentă
Apăsaţi 5
Scurtături pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®
Începeţi să introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact
sau introduceţi iniţialele separate de un spaţiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament
Apăsaţi Q
Căutarea de text într-o prezentare
Apăsaţi Q
Notă: Puteţi modifica ce se întâmplă când introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
Scurtături pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®
Începeţi să introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact
sau introduceţi iniţialele separate de un spaţiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament
Apăsaţi 7
Căutarea de text într-o prezentare
Apăsaţi 7
Notă: Puteţi modifica ce se întâmplă când introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
45
Scurtături
Ghidul utilizatorului
Scurtături pentru hărţi
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Mărirea unei hărţi
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Micşorarea unei hărţi
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea direcţie a unei rute
Apăsaţi 6
Deplasarea la direcţia anterioară a unei rute
Apăsaţi 4
Scurtături pentru hărţi
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Mărirea unei hărţi
Apăsaţi 3
Micşorarea unei hărţi
Apăsaţi 9
Deplasarea la următoarea direcţie a unei rute
Apăsaţi 6
Deplasarea la direcţia anterioară a unei rute
Apăsaţi 4
Depanare: scurtături
Nu pot utiliza o scurtătură
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Încercaţi să modificaţi limba pentru introducerea textului.
Informaţii înrudite
Schimbarea limbii, 223
46
Telefon
Ghidul utilizatorului
Telefon
Elementele de bază ale telefonului
Găsirea numărului dvs. de telefon
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, în ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu
numerele de telefon, din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Dacă planul dvs. de servicii wireless
acceptă mesagerie text, primul număr de telefon din listă este numărul de telefon pe care-l utilizaţi pentru a
trimite şi primi mesaje text.
Informaţii înrudite
Despre numere de telefon multiple, 62
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică, 67
Efectuarea unui apel
1. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă dispozitivul BlackBerry® este deblocat, apăsaţi tasta
.
• Dacă dispozitivul este blocat şi nu doriţi să îl deblocaţi, apăsaţi tasta
> Efectuare apel.
2. Introduceţi numărul de telefon sau numele unui contact.
3. Apăsaţi tasta
.
Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta
.
Informaţii înrudite
Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 193
Comenzi vocale disponibile, 328
Activarea apelării din ecranul Blocare, 63
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 66
Preluarea unui apel
Apăsaţi tasta
.
Pentru a încheia un apel, apăsaţi tasta
.
Informaţii înrudite
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 66
47
Telefon
Ghidul utilizatorului
Preluarea unui al doilea apel
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
.
• Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceţi clic pe Răspuns - Apel curent
în aşteptare.
• Pentru a răspunde la apelul primit şi a încheia apelul curent, faceţi clic pe Răspuns - întrerupere apel
curent.
Pentru a reveni la primul apel, apăsaţi tasta
> Schimbare sau Bliţ.
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor
Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.
• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o
opţiune.
3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată
muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.
• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic
pe o notă vocală.
• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Dezactivarea sunetului unui apel
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului.
Pentru a anula dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
48
.
Telefon
Ghidul utilizatorului
Punerea unui apel în aşteptare
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi pune un apel în aşteptare.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Aşteptare.
Pentru a relua un apel, apăsaţi tasta
> Reluare.
Activarea difuzorului
ATENŢIE: Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea afecţiuni grave ale
auzului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului
dvs.
În timpul unui apel, pe ecran, faceţi clic pe Difuzor. În timpul unui apel, apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Pentru a dezactiva difuzorul, pe ecran, faceţi clic pe Telefon. Pentru a dezactiva difuzorul, apăsaţi din nou tasta .
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 259
Activarea difuzorului
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Activare difuzor.
Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea leziuni ale urechii. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.
Pentru a dezactiva difuzorul apăsaţi tasta
> Activare telefon.
Apelarea unui interior
1. Apăsaţi tasta X.
2. Introduceţi numărul interiorului.
Apelarea unui interior
1. Când introduceţi un număr de telefon, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Adăugare pauză.
3. Introduceţi numărul interiorului.
Apelarea utilizând numere sau litere
Când introduceţi o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat
literei pe o tastatură de telefon convenţională.
• Pentru a introduce un număr, apăsaţi o tastă numerică.
49
Telefon
Ghidul utilizatorului
•
•
Pentru a introduce prima literă de pe o tastă, ţineţi apăsată tasta Alt. Apăsaţi tasta cu literă o dată.
Pentru a introduce a doua literă de pe o tastă, ţineţi apăsată tasta Alt. Apăsaţi tasta cu literă de două ori.
Comutarea aplicaţiilor în timpul unui apel
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Comutare aplicaţie.
Notă: În cazul în care comutaţi la altă aplicaţie şi doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi tasta
.
Despre utilizarea unui set de căşti
Puteţi achiziţiona un set de căşti opţionale pentru a le utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.
Dacă utilizaţi un set de căşti, puteţi utiliza butonul acestuia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel
sau pentru a activa sau dezactiva sunetul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să
puteţi utiliza un buton de pe setul de căşti pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.
În funcţie de setul de căşti, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe setul de căşti pentru a întrerupe
temporar, relua, omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.
Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea setului de căşti, consultaţi documentaţia care însoţeşte setul de
căşti.
Apeluri de urgenţă
Despre apelurile de urgenţă şi modul de revenire cu apel telefonic de
urgenţă
Dacă sunteţi în afara zonei cu acoperire wireless şi indicatorul de acoperire wireless pentru SOS apare în partea
superioară a ecranului, puteţi apela numai numere de urgenţă. Dispozitivul dvs. BlackBerry® este conceput pentru a
efectua apeluri de urgenţă chiar şi când este blocat. În funcţie de modelul dispozitivului şi de reţeaua wireless la care
este conectat dispozitivul, acesta este conceput pentru a permite efectuarea apelurilor de urgenţă chiar când cartela
SIM nu este introdusă. În cazul în care conexiunea la reţeaua wireless este oprită când iniţializaţi un apel de urgenţă,
dispozitivul dvs. este conceput astfel încât să se conecteze automat la reţeaua wireless. Puteţi efectua apeluri de
urgenţă numai apelând numerele oficiale de acces de urgenţă (de exemplu, 911 sau 112).
Notă: Nu trebuie să vă bazaţi pe dispozitive wireless pentru comunicaţii esenţiale, inclusiv cele legate de urgenţe
medicale. Numerele de urgenţă pot varia în funcţie de poziţia geografică şi apelurile de urgenţă pot fi blocate sau
împiedicate de probleme de reţea, mediu sau de interferenţe.
50
Ghidul utilizatorului
Telefon
Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, la încheierea unui apel de urgenţă, dispozitivul intră în modul de
revenire cu apel telefonic de urgenţă. Acest mod permite operatorului să vă apeleze din nou sau să determine locaţia
dvs. aproximativă. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă este
activ timp de 5 minute sau până când efectuaţi un alt tip de apel. În modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă,
nu puteţi trimite şi primi mesaje sau naviga pe pagini Web.
Dacă dispozitivul acceptă GPS şi efectuaţi un apel de urgenţă, un operator de urgenţă poate utiliza tehnologia GPS
pentru a găsi locaţia dvs. aproximativă.
Efectuarea unui apel de urgenţă
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă tastatura sau dispozitivul BlackBerry® este deblocat, din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
Introduceţi numărul de urgenţă. Apăsaţi tasta
.
• Dacă dispozitivul dvs. este blocat, apăsaţi tasta
> Urgenţă. Apăsaţi tasta
.
• Dacă tastatura dvs. este blocată, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Apăsaţi tasta
. Introduceţi numărul de urgenţă. Apăsaţi tasta
.
Volum
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Modificarea volumului implicit pentru apeluri
Puteţi creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai
puternic.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Setări în timpul unui apel.
3. Modificaţi câmpul Volum implicit apel.
51
Telefon
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului în timpul unui apel
Nu puteţi schimba calitatea sunetului atunci când utilizaţi un set de căşti compatibil Bluetooth®.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Îmbunătăţire sunet apel.
2. Selectaţi o opţiune pentru sunete joase sau sunete înalte.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru toate apelurile
Nu puteţi schimba calitatea sunetului atunci când utilizaţi un set de căşti compatibil Bluetooth®.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
. > Opţiuni > Sunet îmbunătăţit.
3. Modificaţi câmpul Sunet apel telefonic sau Sunet apel pe set căşti.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Mesageria vocală
Despre mesajul de întâmpinare şi parola pentru mesageria vocală
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, metoda de schimbare a mesajului sau parolei pentru mesageria
vocală poate varia. Ar trebui să puteţi accesa opţiunile pentru schimbarea mesajului sau parolei pentru mesageria
vocală când vă verificaţi mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Verificarea mesageriei vocale
În funcţie de temă, puteţi verifica mesageria vocală din ecranul de întâmpinare.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Apelare mesagerie vocală.
Informaţii înrudite
Nu pot verifica mesageria vocală, 67
Modificarea numărului şi parolei de acces la mesageria vocală
Dacă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® nu este setat deja un număr de acces la mesageria vocală, puteţi introduce
numărul de acces pentru alt sistem de mesagerie vocală.
52
Telefon
Ghidul utilizatorului
Notă: Dacă schimbaţi parola mesageriei vocale, trebuie să apelaţi de asemenea sistemul de mesagerie vocală
pentru a modifica parola şi acolo. În caz contrar, parola mesageriei vocale nu este actualizată în sistemul de
mesagerie vocală.
1.
2.
3.
4.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesagerie vocală.
Introduceţi un număr de acces la mesageria vocală şi o parolă.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Nu pot verifica mesageria vocală, 67
Modificarea numărului de semnale sonore ale dispozitivului înainte ca
apelul să treacă în poşta vocală
Pentru a modifica de câte ori dispozitivul BlackBerry® sună înainte ca apelul să fie redirecţionat în mesageria vocală,
trebuie să sunaţi la sistemul de mesagerie vocală al furnizorului de servicii wireless. Fiecare furnizor de servicii
wireless deţine un sistem de mesagerie vocală diferit. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. Apelaţi sistemul de mesagerie vocală al furnizorului dvs. de servicii wireless.
2. Ascultaţi opţiunile oferite şi urmaţi solicitările audio.
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Comenzi vocale disponibile
Comandă vocală
Descriere
"Apelare <contact name or phone
number>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua
această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto
handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth
asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activaţi
tehnologia Bluetooth. Nu puteţi efectua apeluri la numerele pentru urgenţă
utilizând comenzi vocale.
"Apelare <contact name> <phone
number type>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific
al unui contact care se află în lista de contacte. De exemplu, în cazul în care
contactul are un număr de serviciu şi un număr de mobil, puteţi rosti „apelare
<contact name> lucru” pentru a apela numărul de serviciu.
"Apelare interior <extension
number>"
Rostiţi această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a
efectua această sarcină, trebuie să setaţi opţiunile pentru apelarea
interioarelor. Puteţi apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.
53
Telefon
Ghidul utilizatorului
Comandă vocală
Descriere
"Verificare număr de telefon"
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs.
BlackBerry®, rostiţi această comandă vocală pentru a verifica numărul dvs.
de telefon activ.
"Verificare putere semnal"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire
wireless.
"Verificare reţea"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica reţeaua wireless la care
este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.
"Repetare"
Rostiţi această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă
să fie repetată.
"Anulare"
Rostiţi această comandă vocală pentru a închide aplicaţia pentru apelare prin
comandă vocală.
Apelarea rapidă
Configurarea apelării rapide a unui contact
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
Apăsaţi tasta
> Vizualizare > Listă apelare rapidă.
În lista Numere de apelare rapidă, faceţi clic pe o tastă nealocată.
Faceţi clic pe un contact.
Dacă este necesar, faceţi clic pe un număr de telefon pentru contact.
Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicaţia telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o
listă de mesaje, ţineţi apăsată tasta pe care aţi alocat-o contactului.
Modificarea contactului alocat unei taste de apelare rapidă
1.
2.
3.
4.
54
.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Vizualizare > Listă apelare rapidă.
Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a schimba un contact alocat unei taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Editare. Faceţi clic pe un
contact nou.
• Pentru a aloca contactul unei alte taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Deplasare. În lista Numere de
apelare rapidă, faceţi clic pe o tastă de apelare rapidă nouă.
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Pentru a şterge contactul din Numere de apelare rapidă, faceţi clic pe Ştergere.
Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea
apelului
Activarea apelului în aşteptare
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1.
2.
3.
4.
.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Opţiuni > Apel în aşteptare.
Apăsaţi tasta
Bifaţi caseta de validare Activat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva apelul în aşteptare, debifaţi caseta de validare Activat.
Despre redirecţionarea apelurilor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecţionare a
apelurilor să fie deja disponibile pe cartela SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteţi să modificaţi
sau să ştergeţi aceste numere de telefon sau să adăugaţi altele noi.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Redirecţionarea apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Redirecţionare apel.
• Pentru a redirecţiona toate apelurile către un număr de redirecţionare a apelurilor, schimbaţi câmpul
Redirecţionare apeluri la Întotdeauna. Schimbaţi câmpul Redirecţionarea tuturor apelurilor într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.
• Pentru a redirecţiona numai apelurile nepreluate, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Condiţionat.
Schimbaţi câmpurile Dacă este ocupat, Dacă nu există răspuns şi Dacă nu poate fi contactat într-un
număr de redirecţionare a apelurilor.
55
Telefon
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setările de redirecţionare a apelului se aplică tuturor apelurilor primite ulterioare, până când schimbaţi din nou
setările.
Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Niciodată.
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui număr de redirecţionare a
apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Redirecţionare apel.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a adăuga un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Număr nou. Introduceţi un număr de
telefon. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
• Pentru a modifica un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Editare numere. Evidenţiaţi un număr
de telefon. Apăsaţi tasta
> Editare. Schimbaţi numărul de telefon. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
• Pentru a şterge un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Editare numere. Faceţi clic pe un
număr de telefon. Faceţi clic pe Ştergere.
4. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Despre blocarea apelurilor
Caracteristica de apelare blocată vă permite să blocaţi toate apelurile primite sau să blocaţi apelurile primite numai
când vă aflaţi în roaming. De asemenea, puteţi bloca toate apelurile efectuate şi toate apelurile internaţionale
efectuate sau puteţi bloca numai apelurile internaţionale efectuate când vă aflaţi în roaming.
Pentru a utiliza caracteristica de apelare blocată, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar
furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă
pentru blocarea apelurilor. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această
caracteristică să nu fie acceptată.
Blocarea apelurilor
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de
servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a
apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Oprire apeluri.
3. Evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor.
56
Telefon
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Activare.
5. Introduceţi parola dvs. de blocare a apelurilor.
Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor. Apăsaţi tasta
Dezactivare.
>
Schimbarea parolei de blocare a apelurilor
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Oprire apeluri.
3. Apăsaţi tasta
> Schimbare parolă.
Apelarea fixă şi apelarea inteligentă
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Despre apelarea fixă
Dacă activaţi apelarea fixă, puteţi efectua apeluri numai către contactele care apar în lista de apelare fixă şi către
numerele oficiale de acces de urgenţă (de exemplu 911 sau 112).
Dacă planul dvs. de servicii wireless include mesagerie text, puteţi, de asemenea, să trimiteţi mesaje text contactelor
care apar în lista de apelare fixă.
Pentru a utiliza apelarea fixă, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest serviciu
şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless,
este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Activarea apelării fixe
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de
servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru
cartela SIM.
1.
2.
3.
4.
5.
.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Listă de telefon FDN.
Apăsaţi tasta
> Activare mod FDN.
Introduceţi codul PIN2.
Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Pentru a dezactiva apelarea fixă, apăsaţi tasta
> Dezactivare mod FDN.
57
Telefon
Ghidul utilizatorului
Informaţii înrudite
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 66
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui contact din lista de
apelare fixă
Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest
serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Listă de telefon FDN.
• Pentru a adăuga un contact, apăsaţi tasta
> Nou. Introduceţi codul PIN2. Apăsaţi tasta
numele şi numărul de telefon.
• Pentru a modifica un contact, apăsaţi tasta
> Editare. Modificaţi informaţiile de contact.
• Pentru a şterge un contact, evidenţiaţi respectivul contact. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
3. Apăsaţi tasta
. Introduceţi
> Salvare.
Despre apelarea inteligentă
Prin caracteristica de apelare inteligentă puteţi seta un prefix de ţară şi zonal implicit pentru numerele de telefon,
astfel încât nu trebuie să apelaţi prefixele de ţară şi zonal când efectuaţi un apel decât dacă prefixul de ţară sau
zonal este diferit de prefixele implicite setate de dvs. Anumite prefixe de ţară nu sunt acceptate de caracteristica de
apelare inteligentă.
De asemenea, în opţiunile de apelare inteligentă puteţi specifica numărul de telefon principal al unei organizaţii pe
care o apelaţi frecvent, pentru a putea apela rapid un contact din organizaţia respectivă, apelând doar interiorul
contactului. Dacă adăugaţi contacte din organizaţia respectivă în lista dvs. de contacte, când adăugaţi numerele de
telefon ale acestora, în loc să introduceţi numărul principal al organizaţiei, puteţi introduce doar interiorul.
Informaţii înrudite
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 66
Setarea prefixelor de ţară şi zonale implicite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Apelare inteligentă.
Setaţi câmpurile Prefix de ţară şi Prefix [zonal].
Dacă este necesar, setaţi câmpurile Prefix de ţară local şi Cifre apel internaţional.
În câmpul Lungime număr naţional, setaţi lungimea implicită a numerelor de telefon din ţara dvs.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Notă: Când determinaţi lungimea implicită a numerelor de telefon, includeţi prefixul zonal şi numărul local, dar nu
includeţi prefixul de ţară sau prefixul pentru apelare naţională directă.
58
Ghidul utilizatorului
Telefon
Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Apelare inteligentă.
În câmpul Număr, introduceţi principalul număr de telefon al unei organizaţii.
În câmpul Aşteptare, setaţi perioada de timp înainte ca dispozitivul BlackBerry® să apeleze un interior.
În câmpul Lungime interior, setaţi lungimea implicită a interioarelor.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Apelurile prin sistemul de conferinţă
Despre apelurile prin sistemul de conferinţă
Puteţi crea două tipuri de apeluri prin sistemul de conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care
organizaţia dvs. sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr de conectare prin sistemul de conferinţă, puteţi
crea şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele
prin apeluri prin sistemul de conferinţă le permit participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa
prin apel prin sistemul de conferinţă folosind o opţiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este
acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze numărul de conectare prin sistemul de
conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr de conectare prin sistemul de
conferinţă, puteţi crea un apel prin sistemul de conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.
Efectuarea unui apel prin sistemul de conferinţă
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de planul de servicii wireless, este posibil ca această
caracteristică să nu fie acceptată.
Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi reuni mai mult de două contacte într-un
apel prin sistemul de conferinţă.
1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Adăugare participant.
2. Introduceţi un număr de telefon sau evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta
.
4. În timpul unui apel nou, apăsaţi tasta
pentru a adăuga primul contact la apelul prin sistemul de conferinţă.
5. Pentru a adăuga un alt contact, repetaţi paşii de la 1 la 4.
Informaţii înrudite
Punerea unui apel în aşteptare, 49
59
Telefon
Ghidul utilizatorului
Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel prin
sistemul de conferinţă
1. Introduceţi un număr de telefon pentru conectarea prin sistemul de conferinţă.
2. Introduceţi X şi codul de acces.
Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel prin sistemul de
conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.
1. În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta
2. Faceţi clic pe un contact.
> Apel distribuit.
Pentru a reveni la apelul prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta
> Participare.
Deconectarea unui contact de la un apel prin sistemul de conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.
1. În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta
2. Faceţi clic pe un contact.
> Renunţare apel.
Părăsirea unui apel prin sistemul de conferinţă
Puteţi efectua această sarcină numai în cazul în care efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă prin reunirea
apelurilor, nu şi în cazul în care creaţi o şedinţă prin intermediul unui apel prin sistemul de conferinţă din calendar.
Dacă efectuaţi un apel prin sistemul de conferinţă, puteţi să-l părăsiţi şi apelul să continue fără dvs. În funcţie de
furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
În timpul unui apel prin sistemul de conferinţă, apăsaţi tasta
60
> Transfer sau Bliţ
Telefon
Ghidul utilizatorului
Jurnalele de apeluri
Despre jurnalele de apeluri
Jurnalele de apeluri apar în aplicaţia telefonică şi arată statusul apelurilor recente, afişând fie un indicator de apel
nepreluat, fie un indicator de apel efectuat sau un indicator de apel primit. De asemenea, un jurnal de apeluri include
data apelului, numărul de telefon şi durata estimată a apelului. Pentru informaţii suplimentare despre durata exactă a
unui apel, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Opţiunea de vizualizare a listei telefonului vă permite să sortaţi modul în care sunt afişate jurnalele de apeluri în
aplicaţia telefonică. În funcţie de cum vă setaţi opţiunile de înregistrare a apelurilor, puteţi, de asemenea, vedea
jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje. În funcţie de temă, atunci când pierdeţi un apel, în partea de sus a
ecranului de întâmpinare poate apărea un indicator de apel nepreluat.
De asemenea, puteţi adăuga note în jurnalele de apeluri sau trimite jurnale de apeluri ca mesaje de e-mail. În afară
de cazul în care ştergeţi un jurnal de apeluri, acesta este stocat în dispozitivul BlackBerry® timp de 30 de zile.
Trimiterea unui jurnal de apeluri
1.
2.
3.
4.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
> Vizualizare > Istoric.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Redirecţionare.
.
Ştergerea jurnalelor de apeluri
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
• Pentru a şterge o serie de jurnale de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe
trackpad, glisaţi degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta Shift.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Adăugarea, modificarea sau ştergerea notelor din jurnalele de apeluri
1.
2.
3.
4.
5.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.
Apăsaţi tasta
> Vizualizare > Istoric.
Faceţi clic pe un jurnal de apeluri.
.
Apăsaţi tasta
.
61
Telefon
Ghidul utilizatorului
• Pentru a adăuga note, faceţi clic pe Adăugare note. Introduceţi notele pentru apel.
• Pentru a modifica note, faceţi clic pe Editare note. Modificaţi notele apelurilor.
• Pentru a şterge note, faceţi clic pe Editare note. Apăsaţi tasta
> Golire câmp.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicaţia de mesaje
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Jurnale şi liste de apeluri.
• Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Toate apelurile.
• Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Niciunul.
Numere de telefon multiple
Despre numere de telefon multiple
Când aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, puteţi schimba numărul de telefon pe
care îl utilizaţi ca număr de telefon activ. Aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs. dacă se
aplică una dintre următoarele situaţii:
•
•
•
Dispozitivul dvs. utilizează o cartelă SIM, iar aceasta acceptă mai multe numere de telefon.
Furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon.
Furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizaţia dvs. v-a furnizat un număr de
telefon BlackBerry® MVS Client.
În cazul în care cartela SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteţi efectua apeluri utilizând numai numărul de
telefon activ, dar puteţi recepţiona apeluri pe toate numerele de telefon. Dacă sunteţi deja în timpul unui apel, puteţi
recepţiona apeluri numai pe numărul de telefon activ, iar apelurile pe care le recepţionaţi pe celelalte numere de
telefon primesc un semnal de ocupat sau sunt direcţionate către mesageria vocală.
Dacă furnizorul de servicii wireless v-a configurat dispozitivul pentru a accepta mai multe numere de telefon, puteţi
efectua şi recepţiona apeluri utilizând numai numărul de telefon activ. Apelurile pe care le recepţionaţi pe celelalte
numere de telefon primesc un semnal de ocupat sau sunt direcţionate către mesageria vocală.
Dacă furnizorul de servicii wireless v-a furnizat un număr de telefon şi organizaţia dvs. v-a furnizat un număr de
telefon BlackBerry MVS Client, puteţi efectua apeluri utilizând numai numărul de telefon activ, dar puteţi recepţiona
apeluri pe toate numerele de telefon. Dacă deja sunteţi în timpul unui apel, puteţi recepţiona apeluri pe toate
numerele de telefon.
Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text, primul număr de telefon care apare în lista derulantă
din partea superioară a ecranului în aplicaţia telefonică este numărul de telefon pe care îl utilizaţi pentru a trimite şi
primi mesaje text.
62
Ghidul utilizatorului
Telefon
Puteţi modifica opţiunile pentru apel în aşteptare, redirecţionare apeluri şi mesagerie vocală pentru fiecare număr de
telefon asociat cu dispozitivul.
Schimbarea numărului de telefon activ
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Faceţi clic pe numărul dvs. de telefon din partea de sus a ecranului.
3. Faceţi clic pe numărul de telefon pe care doriţi să-l setaţi ca număr de telefon activ.
Informaţii înrudite
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică, 67
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 66
Opţiunile telefonului
Activarea apelării din ecranul Blocare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Bifaţi caseta de validare Acceptare efectuare apeluri telefonice în timp ce este blocat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Sortarea numerelor de telefon sau a contactelor în ecranul Telefon
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Jurnale şi liste de apeluri.
• Pentru a sorta numerele de telefon şi contactele după frecvenţa de utilizare, modificaţi câmpul Vizualizare
listă telefon la Cel mai folosit.
• Pentru a sorta în ordine alfabetică după numele contactului, modificaţi câmpul Vizualizare listă telefon la
Nume.
• Pentru a sorta numerele de telefon sau contactele după cele mai recent utilizate, modificaţi câmpul
Vizualizare listă telefon la Cel mai recent.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea sau afişarea numărului dvs. de telefon când efectuaţi
apeluri
Reţeaua wireless poate să nu ţină cont de opţiunea pe care o alegeţi.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Setări în timpul unui apel.
63
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Pentru a ascunde numărul de telefon când efectuaţi apeluri, modificaţi câmpul Restricţionarea identităţii
mele la Întotdeauna.
• Pentru a afişa numărul de telefon când efectuaţi apeluri, modificaţi câmpul Restricţionarea identităţii mele la
Niciodată.
• Pentru a permite reţelei wireless să decidă dacă numărul de telefon este afişat sau ascuns, modificaţi câmpul
Restricţionarea identităţii mele la Determinată de reţea.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din
calendar, sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma aplicaţiei pentru o aplicaţie care vă solicită permisiunea
înainte să ştergeţi elemente.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
4. Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea modului în care răspundeţi sau în care încheiaţi apelurile
cu tocul
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Setări în timpul unui apel.
• Pentru a răspunde automat la apeluri când scoateţi dispozitivul BlackBerry® din toc, modificaţi câmpul
Răspunde automat la apeluri la Scos din toc.
• Pentru a dezactiva răspunsul automat la apeluri când scoateţi dispozitivul din toc, modificaţi câmpul
Răspunde automat la apeluri la Niciodată.
• Pentru a încheia automat apelurile când introduceţi dispozitivul în toc, modificaţi câmpul Încheiere automată
a apelurilor la În toc.
• Pentru a dezactiva încheierea automată a apelurilor când introduceţi dispozitivul în toc, modificaţi câmpul
Încheiere automată a apelurilor la Niciodată.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Resetarea unui temporizator de apeluri
Un temporizator de apeluri oferă durata estimată a apelurilor. Pentru informaţii suplimentare despre durata exactă a
unui apel, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Status > Ultimul apel sau Total apeluri > Ştergere temporizator.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
64
Telefon
Ghidul utilizatorului
Despre compatibilitatea TTY
Când activaţi compatibilitatea TTY şi conectaţi dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45
biţi/sec., puteţi efectua apeluri către şi recepţiona apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput
pentru a converti apelurile recepţionate în text pe care îl puteţi citi pe dispozitivul dvs. TTY.
Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru setul de căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizaţi un
adaptor pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziţiona un adaptor aprobat de
Research In Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitaţi www.shopblackberry.com.
Activarea compatibilităţii TTY
1.
2.
3.
4.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Opţiuni > TTY.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Mod TTY la Da.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
.
Un indicator TTY este afişat în zona de conexiuni din partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificaţi câmpul Mod TTY la Nu.
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Schimbarea tonului de apel
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Apăsaţi tasta
>
Tonuri de apel telefon.
Verificarea mesageriei vocale
Ţineţi apăsat 1.
Direcţionarea unui apel primit către
mesageria vocală
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului
BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui
contact
Din ecranul de întâmpinare sau din aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată
tasta căreia doriţi să îi alocaţi apelarea rapidă.
Adăugarea unui interior pentru un număr
de telefon
Apăsaţi tasta X. Introduceţi numărul interiorului.
Introducerea unei litere în câmpul
numărului de telefon
Ţineţi apăsată tasta Alt. Pentru a introduce litera dorită, utilizaţi metoda
de introducere a textului prin tastare multiplă.
Inserarea unui semn plus (+) când
introduceţi un număr de telefon
Ţineţi apăsat 0.
65
Telefon
Ghidul utilizatorului
Activarea sau dezactivarea difuzorului în
timpul unei convorbiri
Apăsaţi tasta punct (.).
Dezactivarea şi activarea ascultării unui
apel cu ajutorul setului de căşti wireless
Apăsaţi tasta punct (.).
Modificarea numărului de telefon activ
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Faceţi clic pe numărul de
telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic pe un număr de
telefon.
Scurtături pe telefon
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Schimbarea tonului de apel
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Apăsaţi tasta
> Tonuri
de apel telefon.
Verificarea mesageriei vocale
Ţineţi apăsat 1 .
Direcţionarea unui apel primit către
mesageria vocală
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului
BlackBerry®.
Configurarea apelării rapide a unui
contact
Din ecranul de întâmpinare sau din aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată tasta
căreia doriţi să îi alocaţi apelarea rapidă.
Inserarea unui semn plus (+) când
introduceţi un număr de telefon
Ţineţi apăsat 0 .
Modificarea numărului de telefon activ
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Faceţi clic pe numărul de
telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic pe un număr de
telefon.
Depanare: telefon
Nu pot efectua sau recepţiona apeluri
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.
• Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon
pentru contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.
66
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de apelare inteligentă, formaţi numărul de telefon
integral, inclusiv prefixul ţării şi cel zonal, pentru contactul respectiv.
• Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt
dezactivate.
• Dispozitivul dvs. sau cartela SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr
de telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe
care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.
Informaţii înrudite
Apelarea fixă şi apelarea inteligentă, 57
Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului, 55
Schimbarea numărului de telefon activ, 63
Numărul meu de telefon apare ca Necunoscut în aplicaţia telefonică
Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, încercaţi să schimbaţi numărul de telefon din cartela SIM
pentru a schimba modul în care numărul dvs. de telefon apare în aplicaţia telefonică.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Cartelă SIM.
Evidenţiaţi numărul de telefon.
Apăsaţi tasta
> Editare număr de telefon SIM.
Introduceţi numărul de telefon.
Faceţi clic pe OK.
Nu pot verifica mesageria vocală
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry® şi încercaţi să verificaţi
mesageria vocală utilizând o tastă de scurtătură, dispozitivul apelează numărul de acces la mesageria vocală
pentru numărul de telefon activ. Verificaţi mesageria vocală pentru numărul de telefon alternativ.
• Pentru a verifica mesageria vocală, aveţi nevoie de un număr de acces la mesageria vocală. Pentru a obţine
un număr de acces la mesageria vocală, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Informaţii înrudite
Schimbarea numărului de telefon activ, 63
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
67
Ghidul utilizatorului
Telefon
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,
verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth cu dispozitivul BlackBerry.
• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba de apelare
vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 259
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale, 70
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi alege durata de timp cât dispozitivul BlackBerry®
sună înainte de preluarea apelului de către mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de
servicii wireless.
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19
68
Comenzile vocale
Ghidul utilizatorului
Comenzile vocale
Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Apelare vocală.
2. După semnalul sonor, rostiţi o comandă vocală.
Informaţii înrudite
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale, 67
Comenzi vocale disponibile
Comandă vocală
Descriere
"Apelare <contact name or phone
number>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua
această sarcină cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto
handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil Bluetooth
asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activaţi
tehnologia Bluetooth. Nu puteţi efectua apeluri la numerele pentru urgenţă
utilizând comenzi vocale.
"Apelare <contact name> <phone
number type>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific
al unui contact care se află în lista de contacte. De exemplu, în cazul în care
contactul are un număr de serviciu şi un număr de mobil, puteţi rosti „apelare
<contact name> lucru” pentru a apela numărul de serviciu.
"Apelare interior <extension
number>"
Rostiţi această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a
efectua această sarcină, trebuie să setaţi opţiunile pentru apelarea
interioarelor. Puteţi apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.
"Verificare număr de telefon"
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs.
BlackBerry®, rostiţi această comandă vocală pentru a verifica numărul dvs.
de telefon activ.
"Verificare putere semnal"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire
wireless.
"Verificare reţea"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica reţeaua wireless la care
este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.
69
Comenzile vocale
Ghidul utilizatorului
Comandă vocală
Descriere
"Repetare"
Rostiţi această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă
să fie repetată.
"Anulare"
Rostiţi această comandă vocală pentru a închide aplicaţia pentru apelare prin
comandă vocală.
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale
Când schimbaţi limba pentru comenzile vocale, schimbaţi limba pentru solicitările vocale şi limba pe care o utilizaţi
pentru a efectua o comandă vocală.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Limbă şi introducere text.
Schimbaţi câmpul Limbă de apelare vocală.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile vocale, 71
Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale
Dacă dispozitivul BlackBerry® identifică mai multe potriviri cu o comandă vocală, acesta vă prezintă o listă a
potrivirilor posibile sau o listă de opţiuni. Puteţi dezactiva lista de opţiuni pentru ca dispozitivul să selecteze
întotdeauna cea mai bună potrivire şi să apeleze automat numărul de telefon.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Gestionare apel > Apelare vocală.
3. Setaţi câmpul Liste de opţiuni la Întotdeauna oprit.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale
După ce rostiţi o comandă vocală, este posibil ca mesajele vocale să vă solicite informaţii suplimentare sau clarificări
sau să citească instrucţiuni care apar pe ecran.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Gestionare apel > Apelare vocală.
• Pentru a dezactiva solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Fără solicitări.
• Pentru a activa solicitările vocale, modificaţi câmpul Solicitări audio la Solicitări de bază.
70
Ghidul utilizatorului
Comenzile vocale
• Pentru a activa solicitările vocale şi pentru ca acestea să citească instrucţiunile care apar pe ecran, modificaţi
câmpul Solicitare audio la Solicitări detaliate.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale
Puteţi îmbunătăţi recunoaşterea vocală prin finalizarea unei serii scurte de solicitări care vă solicită să rostiţi numere
şi cuvinte specifice.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Gestionare apel > Apelare vocală.
3. În secţiunea Adaptare voce, faceţi clic pe Start.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Depanare: apelare vocală
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless,
verificaţi dacă dispozitivul compatibil Bluetooth acceptă această caracteristică şi dacă aţi asociat dispozitivul
compatibil Bluetooth cu dispozitivul BlackBerry.
• Verificaţi dacă tastatura este deblocată.
• Verificaţi dacă limba pe care o utilizaţi pentru a rosti comenzile vocale este aceeaşi cu limba de apelare
vocală pe care aţi setat-o în opţiunile pentru limbă. Este posibil ca anumite limbi să nu fie acceptate.
Informaţii înrudite
Tehnologia Bluetooth, 259
Schimbarea limbii pentru comenzile vocale, 70
Dispozitivul nu recunoaşte numele sau numerele din comenzile
vocale
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Rostiţi prenumele şi numele contactului.
• Îmbunătăţiţi recunoaşterea vocală a numerelor.
Informaţii înrudite
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale, 71
71
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesaje
E-mail
Configurarea unei adrese de e-mail
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Configurare.
2. În secţiunea Configurare, faceţi clic pe pictograma Conturi de e-mail.
3. Urmaţi ecranele pentru a configura adresa de e-mail. Când adresa de e-mail este configurată corect, primiţi un
mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe
pictograma Mesaje.
Notă: În unele cazuri, este posibil să vedeţi următoarele opţiuni. În acest caz, selectaţi una dintre opţiuni.
• Cont Internet Mail: Utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu unul sau mai multe
conturi de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mailGoogle Mail™ sauWindows Live™ Hotmail®) sau
pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs.
• Cont Enterprise: dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare Enterprise, utilizaţi această opţiune
pentru a asocia dispozitivul cu contul dvs. de e-mail de serviciu prin intermediul BlackBerry® Enterprise Server.
Dacă încercaţi să configuraţi un cont de e-mail pe Internet (de exemplu, Google Mail sau Windows Live Hotmail) sau
o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. şi nu vedeţi această opţiune, contactaţi administratorul sau
furnizorul de servicii wireless.
Informaţii înrudite
Modificarea opţiunilor pentru contul personal de e-mail, 80
Redactarea şi trimiterea e-mailului
Trimiterea unui e-mail
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Redactare e-mail.
În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.
Introduceţi textul mesajului.
Apăsaţi tasta
> Trimitere.
Informaţii înrudite
Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs., 193
Liste de distribuţie personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121
72
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Retrimiterea unui mesaj
Nu puteţi modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteţi.
.
Într-un mesaj trimis, apăsaţi tasta
• Pentru a modifica mesajul, faceţi clic pe Editare. Modificaţi mesajul. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a schimba destinatarii, faceţi clic pe Editare. Evidenţiaţi un contact. Apăsaţi tasta
> Schimbare
adresă. Faceţi clic pe un contact nou. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceţi clic pe Retrimitere.
Informaţii înrudite
Nu pot să trimit mesaje, 121
Răspunderea la sau redirecţionarea unui e-mail sau a unui mesaj PIN
.
Într-un mesaj, apăsaţi tasta
• Pentru a răspunde la un mesaj, faceţi clic pe Răspuns sau Răspuns la toate.
• Pentru a redirecţiona un mesaj, faceţi clic pe Redirecţionare sau Redirecţionare ca.
Informaţii înrudite
Nu pot să trimit mesaje, 121
Verificarea ortografică
Puteţi verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Apăsaţi tasta
> Verificare ortografică.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta
.
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta
> Ignorare toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta
> Adăugare la dicţionar.
• Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsaţi tasta
> Anulare verificare ortografică.
Salvarea ciornei unui mesaj
Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Salvare ciornă.
Ataşarea unui fişier la un e-mail
Pentru a ataşa un fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un BlackBerry®
Enterprise Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Când redactaţi un e-mail, apăsaţi tasta
> Ataşare > Fişier.
• Pentru a ataşa un fişier care este salvat pe dispozitivul BlackBerry sau pe cardul media, găsiţi şi faceţi clic pe
fişier.
73
Mesaje
Ghidul utilizatorului
• Pentru a ataşa un fişier salvat în reţeaua organizaţiei dvs., apăsaţi tasta
> Deplasare la. Găsiţi şi faceţi
clic pe fişier. Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua
organizaţiei dvs.
Ataşarea unui contact la un mesaj
Puteţi ataşa un contact la un e-mail, un mesaj PIN sau un mesaj text.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Ataşare > Contact.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta
> Continuare.
Informaţii înrudite
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125
Adăugarea sau schimbarea semnăturii
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru un cont de e-mail de serviciu, faceţi clic pe Preferinţe e-mail. Dacă apare câmpul Servicii de
mesagerie, modificaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător. În cazul în care caseta de validare
Utilizaţi semnătura automată nu este selectată, selectaţi-o. Plasaţi cursorul în câmpul care apare.
• Pentru un cont de e-mail personal, faceţi clic pe Gestionare cont de e-mail. Faceţi clic pe un cont de e-mail.
Faceţi clic pe Editare.
3. Introduceţi o semnătură.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Semnătura dvs. este adăugată la e-mailuri după trimiterea acestora.
Schimbarea adresei de e-mail utilizate pentru trimiterea mesajelor sau a invitaţiilor la
şedinţă
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Mesagerie (CMIME) sau câmpul Calendar (CICAL).
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea denegării de responsabilitate dintr-un e-mail
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, BlackBerry Enterprise Server poate să adauge o denegare de responsabilitate la e-mailuri după ce le
trimiteţi.
Când redactaţi un e-mail, apăsaţi tasta
74
> Eliminare denegare de responsabilitate.
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Pentru a adăuga din nou denegarea de responsabilitate, apăsaţi tasta
responsabilitate.
> Adăugare denegare de
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns
Când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi tasta
> Ştergere text original.
Setarea nivelului de importanţă al unui mesaj
Puteţi seta nivelul de importanţă al unui e-mail, mesaj PIN sau mesaj text.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Opţiuni.
2. Modificaţi câmpul Importanţă.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unui contact în BCC (copie la indigo invizibilă)
Puteţi folosi opţiunea de copie la indigo invizibilă pentru un contact într-un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN.
Când redactaţi un e-mail sau un mesaj PIN, apăsaţi
> Adăugare Bcc.
Oprirea trimiterii unui mesaj
Puteţi opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi mesajul.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Vizualizarea şi răspunsul la e-mail
Despre pictogramele pentru contul de e-mail
În funcţie de planul de servicii sau de administratorul de servicii wireless, puteţi asocia dispozitivul BlackBerry® cu un
cont de e-mail de serviciu şi cu unul sau mai multe conturi personale de e-mail. Dacă asociaţi dispozitivul cu mai
mult de un cont de e-mail, acesta va afişa mai multe pictograme pentru contul de e-mail, pe lângă pictograma pentru
mesaje principală. Pentru informaţii suplimentare despre asocierea dispozitivului dvs. cu mai multe conturi de e-mail,
vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceţi clic pe legătura de sub Configurare e-mail.
În funcţie de temă, pentru mesajele text poate fi afişată o pictogramă separată.
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta
pagină.
> Caută sau Găsire pe
75
Mesaje
Ghidul utilizatorului
2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta
> Caută următorul.
Vizualizarea e-mailului în format text simplu
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Debifaţi caseta de validare Activare e-mail HTML.
Apăsaţi tasta
> Trimitere.
Vizualizarea unei adrese în locul afişării unui nume
Într-un mesaj, apăsaţi tasta
> Afişare adresă.
Pentru a vizualiza din nou numele de afişare, apăsaţi tasta
> Afişare nume.
Marcarea unui mesaj ca deschis sau nedeschis
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a marca un singur mesaj ca deschis sau nedeschis, evidenţiaţi mesajul. Apăsaţi tasta
> Marcare
ca deschis sau Marcare ca nedeschis.
• Pentru a marca toate mesajele anterioare unei date specifice ca deschise, evidenţiaţi un câmp pentru dată.
Apăsaţi tasta
> Marcaj deschis anterior.
Salvarea unui mesaj
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi un mesaj.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea mesajelor
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a şterge un mesaj, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
• Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi
degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta Shift. Apăsaţi tasta
> Ştergere mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp de dată. Apăsaţi tasta
> Ştergere anterior > Ştergere.
Notă: E-mailul pe care îl ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicaţia pentru email de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.
76
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Despre semnalizatoare
Puteţi adăuga semnalizatoare la e-mailul pe care îl primiţi sau trimiteţi sub formă de memento sau vă puteţi trimite un
memento dvs. sau destinatarilor pentru a urmări mesajele. Puteţi utiliza semnalizatoare de diverse culori, puteţi
adăuga note de urmărire şi puteţi seta date scadente, astfel încât dispozitivul dvs. BlackBerry® să vă amintească să
răspundeţi la e-mail.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă semnalizatoare, modificările pe care le faceţi asupra semnalizatoarelor de pe dispozitivul dvs.
trebuie să fie reflectate în aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs. Similar, modificările pe care le efectuaţi
asupra semnalizatoarelor din aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs. trebuie să se reflecte pe dispozitiv.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este dezactivată, puteţi totuşi gestiona semnalizatoare pentru e-mail pe
dispozitiv.
Adăugarea, modificarea sau eliminarea unui semnalizator
Când redactaţi sau vizualizaţi un e-mail, apăsaţi tasta
.
• Pentru a adăuga un semnalizator, faceţi clic pe Marcaţi pentru urmărire. Setarea proprietăţilor
semnalizatorului. Apăsaţi tasta
> Salvare.
• Pentru a modifica un semnalizator, faceţi clic pe Proprietăţi semnalizator. Modificaţi proprietăţile
semnalizatorului. Apăsaţi tasta
> Salvare.
• Pentru a elimina un semnalizator, faceţi clic pe Ştergere semnalizator.
Notă: Dacă efectuaţi modificări asupra unui semnalizator dintr-un e-mail pe care l-aţi trimis, modificările sunt
reflectate numai în dispozitivul BlackBerry® şi nu sunt trimise destinatarului.
Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul Ordine afişare.
• Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul Separatori.
• Pentru a modifica numărul de mesaje care pot încăpea pe ecran, modificaţi câmpul Afişare antet mesaj
activată.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Gruparea e-mailurilor după subiect
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Stil de afişare la Grupare după subiect.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
77
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Pentru a opri gruparea e-mailurilor după subiect, modificaţi câmpul Stil de afişare la Un singur mesaj.
Utilizarea culorilor pentru a deosebi mesajele de serviciu de alte mesaje
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Afişare > Clasificare mesaj.
3. În secţiunea Culori evidenţiere mesaj, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta o culoare pentru e-mailul care este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry prin intermediul
BlackBerry Enterprise Server, modificaţi câmpul Mesaje Enterprise.
• Pentru a seta o culoare de evidenţiere pentru celelalte mesaje, modificaţi câmpul Alte mesaje.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Notă: Este posibil ca mesajele PIN să utilizeze culoarea de evidenţiere pe care aţi setat-o pentru e-mailul de
serviciu. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Ascunderea mesajelor trimise din inboxul de mesaje
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Bifaţi caseta de validare Ascundere mesaje trimise.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea mesajelor din aplicaţia de mesaje
Puteţi împiedica apariţia mesajelor din anumite conturi de e-mail în aplicaţia de mesaje. De asemenea, puteţi seta o
pictogramă separată, care să apară pe ecranul de întâmpinare pentru mesajele text. În funcţie de temă, este posibil
să apară deja în mod implicit o pictogramă separată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Gestionare Inbox.
• Pentru a ascunde mesaje din anumite conturi de e-mail, în secţiunea Conturi de e-mail, debifaţi caseta de
validare din dreptul unuia sau mai multor conturi de e-mail.
• Pentru a ascunde mesaje text, în secţiunea Alte tipuri de mesaje, debifaţi caseta de validare Mesaje text.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Arhivarea e-mailurilor
Despre sincronizarea dosarelor de e-mail:
Puteţi adăuga, modifica sau şterge dosare de e-mail în aplicaţia pentru e-mail de pe computer sau în aplicaţia de
mesaje de pe dispozitivul BlackBerry®.
78
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, modificările pe care le efectuaţi asupra dosarelor de e-mail sunt
sincronizate prin reţeaua wireless.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este dezactivată sau nu este disponibilă pentru dispozitivul dvs., puteţi
efectua modificări ale dosarelor în aplicaţia pentru e-mail de pe computer şi apoi puteţi reconcilia modificările pe
dispozitiv, utilizând instrumentul de setări pentru e-mail din BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare referitoare la reconcilierea e-mailurilor, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Informaţii înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 14
Arhivarea unui e-mail:
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Evidenţiaţi un e-mail.
> Arhivare.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un dosar.
Apăsaţi tasta
.> Arhivare.
Informaţii înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 14
Nu pot arhiva e-mailul, 123
Adăugarea, deplasarea, redenumirea sau ştergerea unui dosar de e-mail :
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Vizualizare dosar.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un dosar.
.
Apăsaţi tasta
• Pentru a adăuga un dosar, faceţi clic pe Adăugare dosar.
• Pentru a muta un dosar, faceţi clic pe Mutare dosar. Faceţi clic pe locaţia nouă.
• Pentru a redenumi un dosar, faceţi clic pe Redenumire dosar.
• Pentru a şterge un dosar, faceţi clic pe Ştergere dosar.
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs.:
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
> Redirecţionare dosar.
Apăsaţi tasta
79
Ghidul utilizatorului
Mesaje
5. Bifaţi caseta de validare din dreptul unui dosar de e-mail.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Notă: Dacă faceţi clic pe elementul de meniu Selectare toate, toate e-mailurile, inclusiv e-mailurile care sunt afişate
în dosarul de elemente trimise din aplicaţia pentru e-mail de pe computer, sunt afişate pe dispozitivul dvs.
BlackBerry.
Informaţii înrudite
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83
Ascunderea e-mailurilor arhivate din inboxul de mesaje:
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Bifaţi caseta de validare Ascundere mesaje arhivate.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Vizualizarea mesajelor arhivate:
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Vizualizare dosar.
3. Faceţi clic pe un dosar.
Opţiuni de e-mail
Configurarea unui răspuns Absent de la birou
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Bifaţi caseta de validare Utilizaţi răspunsul Absent de la birou.
În câmpul care va fi afişat, introduceţi un răspuns.
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, în câmpul Până la, setaţi data la care trebuie să se dezactiveze răspunsul
Absent de la birou.
7. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva răspunsul Absent de la birou, debifaţi caseta de validare Utilizaţi răspunsul Absent de la birou.
Modificarea opţiunilor pentru contul personal de e-mail
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi modifica anumite opţiuni pentru contul personal
de e-mail.
80
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Puteţi schimba opţiunile pentru fiecare cont personal de e-mail pe care l-aţi adăugat pe dispozitivul BlackBerry®.
Puteţi crea filtre de e-mail, vă puteţi sincroniza contactele, puteţi schimba semnătura sau numele afişat şi multe
altele.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Gestionare cont de e-mail.
3. Faceţi clic pe contul de e-mail pentru care doriţi să modificaţi opţiunile.
Pentru informaţii suplimentare despre conturile personale de e-mail, vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones
şi faceţi clic pe legătura de sub Configurare e-mail.
Activarea sau dezactivarea confirmărilor de citire
În funcţie de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi efectua această sarcină sau
ca unele opţiuni să nu apară.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Apăsaţi tasta
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Pentru a stabili dacă dispozitivul BlackBerry® trimite o confirmare de citire sau de livrare când expeditorul solicită
aceasta, modificaţi câmpul Trimitere confirmări de citire.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea încărcării imaginilor din mesajele de e-mail HTML
Implicit, dispozitivul BlackBerry® descarcă şi afişează automat imagini inline încorporate în mesaje de e-mail HTML.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifaţi caseta de validare Descărcare automată imagini.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a vizualiza imaginile dintr-un mesaj de e-mail HTML, apăsaţi tasta
> Obţinere imagini.
Dezactivarea solicitării permisiunii care apare înainte de descărcarea imaginilor externe
din mesaje de e-mail HTML
Anumite mesaje de e-mail HTML conţin legături la imagini externe de pe Internet. În mod implicit, dispozitivul dvs.
BlackBerry® vă solicită permisiunea înainte de a descărca imagini externe.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Debifaţi caseta de validare Confirmare descărcare imagine externă.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
81
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Debifaţi caseta de validare Mai mult automat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a descărca mai mult dintr-un e-mail, apăsaţi tasta
> Mai mult sau Mai multe Toate.
Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateţi dispozitivul din toc
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifaţi caseta de validare Afişare indicator de mesaj nou.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificaţi câmpul Afişare număr mesaje la Niciunul.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Oprirea afişării contactelor recente în câmpurile pentru adresa de e-mail
În mod implicit, când introduceţi primele caractere din numele unui contact sau dintr-o adresă de e-mail într-un câmp
Către, Cc sau Bcc, dispozitivul BlackBerry® afişează adresele de e-mail ale contactelor recente care nu se află în
lista dvs. de contacte.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
3. Debifaţi caseta de validare Afişare contacte recente la redactarea e-mailului.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
82
Ghidul utilizatorului
Mesaje
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
3. Debifaţi caseta de validare Confirmare marcaj deschis anterior.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicaţia de mesaje
1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Jurnale şi liste de apeluri.
• Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Toate apelurile.
• Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Niciunul.
Stocarea şi redirecţionarea e-mailurilor
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv:
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Modificaţi câmpul Zile de păstrare mesaje.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer:
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Apăsaţi tasta
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Apăsaţi tasta
> Redirecţionare dosar.
Debifaţi caseta de validare din dreptul dosarului Elemente trimise.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv:
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Apăsaţi tasta
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Debifaţi caseta de validare Salvare copie în dosarul Trimise.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
83
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Dezactivarea redirecţionării e-mailurilor către dispozitiv:
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Debifaţi caseta de validare Trimitere e-mail la dispozitiv portabil.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a redirecţiona din nou e-mailurile către dispozitivul BlackBerry, bifaţi caseta de validare Trimitere e-mail la
dispozitiv portabil.
Filtre de e-mail
Despre filtre de e-mail
Puteţi crea filtre de e-mail pentru a specifica care dintre e-mailuri sunt redirecţionate către dispozitivul BlackBerry® şi
care rămân în aplicaţia pentru e-mail din computer.
Filtrele de e-mail sunt aplicate e-mailurilor în funcţie de ordinea în care acestea apar în lista filtrelor de e-mail. În
cazul în care creaţi mai multe filtre de e-mail care se pot aplica aceluiaşi e-mail, trebuie să decideţi care dintre
acestea va fi aplicat primul, plasând filtrul mai sus în listă.
Crearea unui filtru de e-mail
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Pentru informaţii despre efectuarea acestei sarcini pentru un cont personal de e-mail pe care îl aveţi pe dispozitivul
BlackBerry (precum Google Mail™ sau Windows Live™ Hotmail®), vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones şi
faceţi clic pe legătura de sub Manuale de configurare a e-mailului.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Filtre de e-mail.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Nou.
Introduceţi un nume pentru filtrul de e-mail.
Setaţi opţiunile pentru filtrul de e-mail.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Crearea unui filtru de e-mail pe baza unui contact sau subiect
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi un e-mail.
84
Mesaje
Ghidul utilizatorului
3.
4.
5.
6.
Apăsaţi tasta
> Filtrare după > Expeditor sau Subiect.
Introduceţi un nume pentru filtrul de e-mail.
Setaţi opţiunile pentru filtrul de e-mail.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Opţiuni pentru filtrele de e-mail
Opţiune
Descriere
De la
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau adrese de email pe care filtrul de e-mail trebuie să le caute în câmpul
De la al e-mailului. Separaţi contactele sau adresele de
e-mail multiple prin punct şi virgulă (;). Pentru a specifica
faptul că filtrul de e-mail trebuie să caute toate contactele
sau adresele de e-mail care conţin un anumit text,
introduceţi textul şi utilizaţi un asterisc (*) drept
metacaracter pentru a reprezenta restul contactului sau
adresei de e-mail.
Trimis la
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau adrese de email pe care filtrul de e-mail trebuie să le caute în câmpul
Trimis la al e-mailului. Separaţi contactele sau adresele
de e-mail multiple prin punct şi virgulă (;). Pentru a
specifica faptul că filtrul de e-mail trebuie să caute toate
contactele sau adresele de e-mail care conţin un anumit
text, introduceţi textul şi utilizaţi un asterisc (*) drept
metacaracter pentru a reprezenta restul contactului sau
adresei de e-mail.
Subiect
Specificaţi textul pe care trebuie să-l caute filtrul de e-mail
în câmpul Subiect al e-mailului.
Mesaj
Specificaţi textul pe care trebuie să-l caute filtrul de e-mail
în conţinutul e-mailului.
Trimis direct la mine
Stabiliţi dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care
conţine adresa dvs. de e-mail în câmpul Către.
Cc către mine
Stabiliţi dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care
conţine adresa dvs. de e-mail în câmpul CC.
Bcc către mine
Stabiliţi dacă filtrul de e-mail se aplică e-mailului care
conţine adresa dvs. de e-mail în câmpul BCC.
85
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Opţiune
Descriere
Importanţă
Setaţi nivelul de importanţă al e-mailului pentru care se
aplică filtrul de e-mail.
Sensibilitate
Setaţi nivelul de sensibilitate al e-mailului pentru care se
aplică filtrul de e-mail.
Acţiune
Stabiliţi dacă e-mailul pentru care se aplică filtrul de email este redirecţionat către dispozitivul BlackBerry®.
Dacă e-mailul este redirecţionat, specificaţi dacă acesta
este redirecţionat cu importanţă ridicată sau numai cu
antetul e-mailului.
Activarea unui filtru de e-mail
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Filtre de e-mail.
Bifaţi caseta de validare din dreptul filtrului de e-mail.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Filtre de e-mail.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un filtru de e-mail.
.
Apăsaţi tasta
• Pentru a modifica un filtru de e-mail, faceţi clic pe Editare. Modificaţi opţiunile pentru filtrul de e-mail. Apăsaţi
tasta
> Salvare.
• Pentru a prioritiza un filtru de e-mail, faceţi clic pe Mutare. Faceţi clic pe locaţia nouă.
• Pentru a şterge un filtru de e-mail, faceţi clic pe Ştergere.
Sincronizarea e-mailurilor
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări
din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicaţia de e-mail de
pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless.
86
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone
al abonatului şi aplicaţia pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless. Atunci când
abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie
arhivate sau şterse din aplicaţia pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra
mesajelor de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.
În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui
cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul
smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare
al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless
Puteţi seta opţiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifaţi caseta de validare Reconciliere wireless.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi instrumentul de
sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer
Puteţi seta opţiunea Ştergere din pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificaţi câmpul Ştergere din la Căsuţă poştală şi dispozitiv portabil.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea e-mailurilor prin reţeaua wireless durează puţin.
Informaţii înrudite
Ştergerea mesajelor, 76
87
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
Apăsaţi tasta
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Apăsaţi tasta
> Eliminare elemente şterse.
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în
dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
Dacă reconciliaţi e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă emailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere
a e-mailurilor.
Dacă sincronizaţi datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de
sincronizare a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului
Puteţi seta opţiunea La conflicte pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificaţi câmpul La conflicte.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
88
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesajele PIN
Despre mesajele PIN
Un cod PIN identifică în mod unic dispozitivele BlackBerry® şi dispozitivele compatibile BlackBerry din reţeaua
wireless. Dacă aveţi un contact care utilizează un dispozitiv BlackBerry sau un dispozitiv compatibil BlackBerry şi
cunoaşteţi PIN-ul contactului respectiv, îi puteţi trimite mesaje PIN. Mesajele PIN nu sunt direcţionate prin contul de
e-mail.
Când mesajele PIN sunt livrate destinatarului, într-un inbox de mesaje, lângă mesajul PIN apare litera D împreună cu
un marcaj de verificare.
Găsirea codului dvs. PIN
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv >
Informaţii despre dispozitiv şi de status.
• Într-un mesaj, tastaţi mypin urmat de un spaţiu.
Compunerea şi trimiterea de mesaje PIN
Redactarea şi trimiterea unui mesaj PIN
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Redactare altul > Redactare PIN.
3. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele:
• Introduceţi un cod PIN. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
• Dacă aţi salvat un PIN pentru un contact care este în lista de contacte, introduceţi numele contactului. Apăsaţi
de pe tastatură.
tasta
4. Introduceţi textul mesajului.
5. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
Informaţii înrudite
Liste de distribuţie personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121
Nu pot să trimit mesaje, 121
89
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Retrimiterea unui mesaj
Nu puteţi modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteţi.
.
Într-un mesaj trimis, apăsaţi tasta
• Pentru a modifica mesajul, faceţi clic pe Editare. Modificaţi mesajul. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a schimba destinatarii, faceţi clic pe Editare. Evidenţiaţi un contact. Apăsaţi tasta
> Schimbare
adresă. Faceţi clic pe un contact nou. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceţi clic pe Retrimitere.
Informaţii înrudite
Nu pot să trimit mesaje, 121
Răspunderea la sau redirecţionarea unui e-mail sau a unui mesaj PIN
.
Într-un mesaj, apăsaţi tasta
• Pentru a răspunde la un mesaj, faceţi clic pe Răspuns sau Răspuns la toate.
• Pentru a redirecţiona un mesaj, faceţi clic pe Redirecţionare sau Redirecţionare ca.
Informaţii înrudite
Nu pot să trimit mesaje, 121
Verificarea ortografică
Puteţi verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Apăsaţi tasta
> Verificare ortografică.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta
.
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta
> Ignorare toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta
> Adăugare la dicţionar.
• Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsaţi tasta
> Anulare verificare ortografică.
Salvarea ciornei unui mesaj
Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Salvare ciornă.
Ataşarea unui contact la un mesaj
Puteţi ataşa un contact la un e-mail, un mesaj PIN sau un mesaj text.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Ataşare > Contact.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta
> Continuare.
Informaţii înrudite
90
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125
Setarea unui nivel de importanţă pentru mesajele PIN primite
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Bifaţi caseta de validare Afişare mesaje PIN în roşu.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Adăugarea unui contact în BCC (copie la indigo invizibilă)
Puteţi folosi opţiunea de copie la indigo invizibilă pentru un contact într-un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN.
Când redactaţi un e-mail sau un mesaj PIN, apăsaţi
> Adăugare Bcc.
Crearea unei legături pentru un cod PIN
Puteţi crea o legătură pentru un cod PIN într-un mesaj, o intrare din calendar, o sarcină sau un memento. Dacă
faceţi clic pe legătură, puteţi trimite un mesaj PIN.
Când introduceţi textul, introduceţi pin: şi codul PIN.
Oprirea trimiterii unui mesaj
Puteţi opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi mesajul.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Vizualizarea mesajelor PIN şi răspunsul la acestea
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta
pagină.
2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta
> Caută sau Găsire pe
> Caută următorul.
Vizualizarea unei adrese în locul afişării unui nume
Într-un mesaj, apăsaţi tasta
> Afişare adresă.
91
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Pentru a vizualiza din nou numele de afişare, apăsaţi tasta
> Afişare nume.
Vizualizarea mesajelor arhivate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Vizualizare dosar.
3. Faceţi clic pe un dosar.
Salvarea unui mesaj
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi un mesaj.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea mesajelor
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a şterge un mesaj, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
• Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi
degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta Shift. Apăsaţi tasta
> Ştergere mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp de dată. Apăsaţi tasta
> Ştergere anterior > Ştergere.
Notă: E-mailul pe care îl ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicaţia pentru email de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.
Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul Ordine afişare.
• Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul Separatori.
• Pentru a modifica numărul de mesaje care pot încăpea pe ecran, modificaţi câmpul Afişare antet mesaj
activată.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea mesajelor trimise din inboxul de mesaje
1.
2.
3.
4.
92
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Bifaţi caseta de validare Ascundere mesaje trimise.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Opţiuni pentru mesaj PIN
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Modificaţi câmpul Zile de păstrare mesaje.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124
Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateţi dispozitivul din toc
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Modificaţi câmpul Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifaţi caseta de validare Afişare indicator de mesaj nou.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificaţi câmpul Afişare număr mesaje la Niciunul.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Debifaţi caseta de validare Confirmare marcaj deschis anterior.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
93
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Mesaje text
Despre mesajele text
Pentru a trimite şi primi mesaje text, furnizorul dvs. de servicii wireless trebuie să vă configureze planul de servicii
wireless pentru mesageria text. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să
nu fie acceptată.
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea mesajelor text, mesajele dvs. pot fi afişate la destinatar altfel decât vă
aşteptaţi.
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, puteţi trimite şi primi următoarele fişiere media în mesaje
text: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg sau .mov.
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul dvs. trimite mesaje
utilizând primul număr de telefon care apare în câmpul Numărul meu din aplicaţia telefonică.
Compunerea şi trimiterea de mesaje text
Trimiterea unui mesaj text
Numărul de destinatari cărora le puteţi trimite un mesaj text depinde de furnizorul dvs. de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Redactare mesaj text.
3. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele:
• Introduceţi numele unui contact.
• Apăsaţi tasta
> Alegere contact. Faceţi clic pe un contact.
• Introduceţi un număr de telefon care poate primi mesaje text (inclusiv prefixul ţării şi prefixul zonal). Pentru
limbile care nu deţin caractere latine, apăsaţi tasta Alt pentru a introduce numerele. Apăsaţi tasta
de pe
tastatură.
• Dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.
4. Introduceţi textul mesajului.
de pe tastatură.
5. Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Liste de distribuţie personale, 197
Nu pot să trimit mesaje, 121
Nu pot să trimit mesaje, 121
94
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Retrimiterea unui mesaj
Nu puteţi modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteţi.
.
Într-un mesaj trimis, apăsaţi tasta
• Pentru a modifica mesajul, faceţi clic pe Editare. Modificaţi mesajul. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a schimba destinatarii, faceţi clic pe Editare. Evidenţiaţi un contact. Apăsaţi tasta
> Schimbare
adresă. Faceţi clic pe un contact nou. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
• Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceţi clic pe Retrimitere.
Informaţii înrudite
Nu pot să trimit mesaje, 121
Setarea trimiterii mesajelor text prin apăsarea tastei Enter
Puteţi opri trimiterea mesajelor text de fiecare dată când apăsaţi tasta , ceea ce vă poate împiedica să trimiteţi
accidental un mesaj dacă doriţi să includeţi mai multe rânduri de text.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, debifaţi caseta de validare Apăsaţi tasta Enter pentru trimitere.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Redirecţionarea unui mesaj text
Nu puteţi redirecţiona mesaje text al căror conţinut este protejat de drepturi de autor.
Într-un mesaj, apăsaţi tasta
> Redirecţionare sau Redirecţionare ca.
Ataşarea unui fişier la un mesaj text
1. Când redactaţi un mesaj text, apăsaţi tasta
> Ataşare.
2. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Imagine
• Video
• Locaţie
• Audio
• Notă vocală
• Contact
• Întâlnire
3. Faceţi clic pe un fişier media.
Informaţii înrudite
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125
95
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Setarea nivelului de importanţă pentru mesajele text pe care le trimiteţi
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea MMS, în secţiunea Filtrare mesaje, modificaţi câmpul Importanţă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Solicitarea unei notificări de livrare sau citire pentru un mesaj text
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea MMS, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o notificare de livrare a mesajului la destinatar, bifaţi caseta de validare Confirmare livrare.
• Pentru a primi o notificare când destinatarul deschide mesajul, bifaţi caseta de validare Confirmare citire.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Oprirea trimiterii unui mesaj
Puteţi opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi mesajul.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Vizualizarea mesajelor text şi răspunsul la acestea
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta
pagină.
2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta
Vizualizarea mesajelor arhivate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Vizualizare dosar.
3. Faceţi clic pe un dosar.
96
> Caută următorul.
> Caută sau Găsire pe
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Ştergerea mesajelor
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a şterge un mesaj, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
• Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi
degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta Shift. Apăsaţi tasta
> Ştergere mesaje.
• Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp de dată. Apăsaţi tasta
> Ştergere anterior > Ştergere.
Notă: E-mailul pe care îl ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicaţia pentru email de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.
Ştergerea istoricului dintr-un mesaj text
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a şterge un mesaj individual din istoric, evidenţiaţi mesajul. Apăsaţi tasta
> Ştergere mesaj.
• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a menţine chat-ul deschis, când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi
tasta
> Golire conversaţie.
• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a închide chat-ul, în lista de mesaje text, evidenţiaţi un mesaj.
Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Salvarea unui fişier media dintr-un mesaj text
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj text, deschideţi un ataşament.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Salvare <tip media>.
Faceţi clic pe Salvare.
Salvarea unui ataşament de tip contact vCard dintr-un mesaj
Dacă primiţi un ataşament de tip contact vCard® într-un mesaj, îl puteţi salva astfel încât informaţiile de contact să
fie adăugate la lista de contacte.
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, evidenţiaţi un ataşament de tip contact vCard.
> Vizualizare ataşament.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente:
• Adăugare la contacte
• Actualizare contact
Informaţii înrudite
Un mesaj, un ataşament sau o conversaţieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare, 124
97
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Adăugarea unei întâlniri dintr-un mesaj text în calendar
1. Într-un mesaj text, evidenţiaţi un ataşament iCalendar.
2. Apăsaţi tasta
> Vizualizare întâlnire.
3. Apăsaţi tasta
> Adăugare la calendar.
Modificarea aspectului mesajelor text
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
> Opţiuni > Mesaje text.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, modificaţi câmpul Stil conversaţie.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Afişarea numelor în istoricul mesajelor text
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, bifaţi caseta de validare Afişare nume.
Dacă doriţi să modificaţi numele afişat, în dreptul câmpului Afişare nume, introduceţi un nume. Acest nume
apare doar în istoricul mesajelor dvs. text şi nu în mesajele pe care le trimiteţi.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul Ordine afişare.
• Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul Separatori.
• Pentru a modifica numărul de mesaje care pot încăpea pe ecran, modificaţi câmpul Afişare antet mesaj
activată.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Opţiuni pentru mesaje text
Dezactivarea recepţionării mesajelor text în regim de roaming
1.
2.
3.
4.
98
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
> Opţiuni > Mesaje text.
Apăsaţi tasta
În secţiunea MMS, setaţi câmpul Recepţie multimedia şi câmpul Recuperare automată la Doar în ţară.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Blocarea mesajelor text
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea MMS, în secţiunea Filtrare mesaje, bifaţi caseta de validare Respingere mesaje anonime sau
caseta de validare Respingere anunţuri.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Memorarea mesajelor text pe cartela SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM şi dacă setaţi cartela SIM pentru a memora mesajele text,
acestea vor apărea în continuare în aplicaţia de mesaje.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
Modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Da.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva memorarea mesajelor text pe cartela SIM, modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Nu.
Dacă modificaţi acest câmp la Nu, mesajele text sunt şterse de pe cartela SIM.
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Zile de păstrare mesaje.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 124
Dezactivarea modului AutoText pentru mesajele text
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Text SMS, bifaţi caseta de validare Dezactivare AutoText.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
99
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Setarea perioadei în care centrul de servicii încearcă să trimită mesajele text
Dacă trimiteţi un mesaj text şi acesta nu poate fi transmis imediat, centrul dvs. de serviciu încearcă să trimită mesajul
text de un număr de ori setat în câmpul Reîncercări. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca
această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea Text SMS, modificaţi câmpul Reîncercări.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea unui tip de reţea wireless pentru trimiterea mesajelor text
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Mesaje text.
3. În secţiunea Text SMS, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a utiliza doar un tip de reţea pentru trimiterea de mesaje text, modificaţi câmpul Reţeaua prin care se
trimite la Circuit comutat sau Pachet comutat.
• Pentru a folosi oricare dintre tipurile de reţea pentru a trimite mesaje text, ceea ce poate fi benefic în regim de
roaming, modificaţi câmpul Reţeaua prin care se trimite la Circuit comutat preferat sau Pachet comutat
preferat.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateţi dispozitivul din toc
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifaţi caseta de validare Afişare indicator de mesaj nou.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificaţi câmpul Afişare număr mesaje la Niciunul.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
100
Ghidul utilizatorului
Mesaje
3. Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.
Debifaţi caseta de validare Confirmare marcaj deschis anterior.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Difuzarea în celulă
Despre difuzarea în celulă
Difuzarea în celulă este concepută pentru a permite furnizorilor de servicii wireless să utilizeze mesageria text SMS
pentru a trimite simultan informaţii către toate dispozitivele BlackBerry® dintr-o anumită zonă geografică. Puteţi
recepţiona mesajele difuzate în celulă care conţin un anumit tip de informaţii prin abonarea la un canal de difuzare în
celulă care oferă acel tip de informaţii. Diferite canale de difuzare în celulă transmit mesaje diferite. De exemplu, un
canal de difuzare în celulă poate transmite buletine meteo obişnuite în timp ce un altul poate transmite rapoarte de
trafic.
Activarea difuzării în celulă
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii
wireless trebuie să configureze cartela SIM cu un canal de difuzare în celulă sau să vă furnizeze o identitate pentru
canalul de difuzare în celulă.
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul, este posibil ca
această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
3. Bifaţi caseta de validare Serviciu de difuzare celulă.
• Dacă pe ecran apare cel puţin un canal de difuzare în celulă, bifaţi caseta de validare din dreptul acestuia.
• Dacă pe ecran nu apare niciun canal de difuzare în celulă, evidenţiaţi câmpul Gol. Apăsaţi tasta
>
Adăugare canal. Introduceţi identitatea pentru canal şi o poreclă. Faceţi clic pe OK.
4. Bifaţi caseta de validare pentru una dintre limbi.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva difuzarea în celulă, debifaţi caseta de validare Serviciu de difuzare celulă. Înainte de a
dezactiva difuzarea în celulă, verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează difuzarea în celulă pentru
administrarea serviciilor, precum tarifele preferate, în funcţie de locaţia dvs.
Informaţii înrudite
Nu pot activa difuzarea în celulă, 125
101
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Dezactivarea recepţionării mesajelor de la un canal de difuzare în celulă
Verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează canalul pentru a administra serviciile, precum tarifele
preferate, în funcţie de locaţia dvs.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
În secţiunea Canale, evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a opri recepţionarea mesajelor de la un canal de difuzare în celulă, faceţi clic pe Dezactivare.
• Pentru a şterge canalul de difuzare în celulă, faceţi clic pe Ştergere canal.
Redenumirea unui canal de difuzare în celulă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
În secţiunea Canale, evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
Apăsaţi tasta
> Setare poreclă.
Introduceţi un nume pentru canalul de difuzare în celulă.
Faceţi clic pe OK.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Opţiuni de securitate pentru mesaje
Blocarea mesajelor primite
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteţi bloca
mesajele PIN de la contactele din organizaţia dvs., de la contactele din afara organizaţiei dvs. sau în ambele situaţii.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Firewall.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Notă: Chiar dacă nu recepţionaţi mesajele blocate pe dispozitivul BlackBerry, acestea pot contribui la utilizarea
datelor în planul dvs. de servicii wireless. Puteţi opri redirecţionarea mesajelor de e-mail către dispozitivul dvs., fără a
contribui la utilizarea datelor, dezactivând redirecţionarea mesajelor de e-mail sau utilizând filtrele pentru mesajele
de e-mail.
102
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Acceptarea mesajelor de la contactele din lista dvs. de contacte sau
din lista de expeditori acceptaţi
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Firewall.
Bifaţi caseta de validare Contacte sau Adrese specifice, numere de telefon sau coduri PIN.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unui contact în lista de expeditori acceptaţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Firewall.
În secţiunea Generalităţi, în cazul în care caseta de validare Activare nu este bifată, bifaţi-o.
În secţiunea Blocare mesaje primite, selectaţi unul sau mai multe tipuri de mesaje.
În secţiunea Excepţii, bifaţi caseta de validare Adrese specifice, numere de telefon sau coduri PIN.
Faceţi clic pe Adăugare.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Adăugare adresă de e-mail
• Adăugare număr de telefon
• Adăugare PIN
9. În caseta de dialog Introduceţi excepţie nouă, introduceţi informaţiile de contact.
10. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
11. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Resetarea unui contor de mesaje blocat
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Firewall.
Evidenţiaţi un tip de mesaj.
Apăsaţi tasta
. > Resetare total sau Resetare globală totaluri.
Ataşamente
Despre fişiere şi ataşamente
Puteţi vizualiza şi descărca ataşamente şi le puteţi salva în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry® sau pe un card
media. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care suportă accesarea
fişierelor prin reţeaua organizaţiei dvs., puteţi previzualiza fişiere din reţeaua organizaţiei dvs. şi puteţi salva fişierele
103
Mesaje
Ghidul utilizatorului
pe dispozitiv sau le puteţi ataşa direct la mesaje de e-mail fără a le descărca. Puteţi utiliza aplicaţia pentru fişiere
pentru a vizualiza o listă cu toate fişierele salvate pe dispozitiv. De asemenea, puteţi redenumi, muta şi şterge fişiere
din reţeaua organizaţiei dvs. de pe dispozitiv.
Pentru a modifica ataşamentele sau fişierele pe care le-aţi descărcat, puteţi utiliza aplicaţii de editare terţe, precum
Documents To Go®, care sunt concepute pentru utilizarea pe dispozitive BlackBerry.
Deschiderea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un mesaj, o invitaţie la şedinţă sau o intrare în calendar, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe Recuperare informaţii ataşament.
Faceţi clic pe Deschidere ataşament.
Dacă este necesar, în ecranul Ataşamente, faceţi clic pe un ataşament.
Dacă este necesar, în caseta de dialog, selectaţi o opţiune.
.
Informaţii înrudite
Nu pot activa difuzarea în celulă, 125
Salvarea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsaţi tasta
.
• Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidenţiaţi un ataşament.
Apăsaţi tasta
.
• Dacă descărcaţi un fişier dintr-o pagină Web, apăsaţi tasta
.
2. Faceţi clic pe Descărcare ataşament sau pe Descărcare fişier.
3. Evidenţiaţi dosarul în care doriţi să salvaţi fişierul sau ataşamentul.
4. Apăsaţi tasta
> Selectaţi aici.
Pentru a opri descărcarea unui ataşament, într-un mesaj, evidenţiaţi ataşamentul pe care îl descărcaţi. Apăsaţi tasta
> Anulare descărcare.
104
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Trimiterea unui fişier ca ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
Apăsaţi tasta
> Trimitere.
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Informaţii înrudite
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125
Deschiderea unei legături dintr-un fişier sau ataşament
Unele fişiere pot conţine legături către conţinutul încorporat, precum tabele, imagini, note de subsol, casete de text
sau comentarii.
1. Într-un fişier, evidenţiaţi o legătură.
2. Apăsaţi tasta
> Obţinere legătură sau Recuperare.
Pentru a reveni la fişier, apăsaţi tasta
.
Setarea opţiunilor pentru fonturi pentru un fişier sau ataşament
1. Într-un fişier sau ataşament, apăsaţi tasta
2. Modificaţi câmpurile pentru font.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
> Opţiuni.
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier
Puteţi vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăţi ale unui fişier.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta
> Proprietăţi.
105
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Ataşamentele de tip contact vCard
Despre ataşamentele de tip contact vCard
vCard®(fişiere .vcf) conţin informaţii pentru un anumit contact. Când adăugaţi un ataşament de tip contact vCard la
un mesaj de e-mail, destinatarii e-mailului dvs. pot vedea informaţiile contactului dvs. sau îl pot adăuga în lista de
contacte de pe dispozitivul lor BlackBerry®. Când deschideţi un mesaj de e-mail care conţine un ataşament de tip
contact vCard, la sfârşitul mesajului apare o pictogramă în formă de carte cu numele contactului ataşat.
Salvarea unui ataşament de tip contact vCard dintr-un mesaj
Dacă primiţi un ataşament de tip contact vCard® într-un mesaj, îl puteţi salva astfel încât informaţiile de contact să
fie adăugate la lista de contacte.
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, evidenţiaţi un ataşament de tip contact vCard.
Apăsaţi tasta
> Vizualizare ataşament.
.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente:
• Adăugare la contacte
• Actualizare contact
Informaţii înrudite
Un mesaj, un ataşament sau o conversaţieGoogle Mail este trunchiat(ă) sau nu apare, 124
Mesaje protejate prin S/MIME
Elemente de bază pentru mesajele protejate prin S/MIME
Despre semnarea şi criptarea mesajelor
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru e-mail şi
mesajele PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta
destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj
utilizând cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica dacă mesajul este trimis de dvs.
şi nu a fost modificat.
Criptarea este concepută pentru a asigura confidenţialitatea mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează
cheia publică a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta
mesajul.
106
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Pentru a trimite un mesaj PIN criptat, trebuie să aveţi codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs. de
contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul
contactului.
Semnarea sau criptarea unui mesaj
Puteţi semna sau cripta e-mailurile sau mesajele PIN.
1. La redactarea unui mesaj, modificaţi câmpul Codificare.
2. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Clasificare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
Criptarea unui mesaj cu o frază de acces
Dispozitivul BlackBerry® poate cripta e-mailul şi mesajele PIN utilizând o frază de acces partajată între expeditor şi
destinatar.
1. Într-un mesaj netrimis, setaţi câmpul Codificare la Criptare sau Semnare şi criptare.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Bifaţi caseta de validare Utilizare criptare bazată pe parolă.
4. În secţiunea Cifruri conţinut acceptate, bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor cifruri de
conţinut acceptate.
5. Dacă semnaţi mesajul, în secţiunea Opţiuni semnare, selectaţi un certificat.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
7. Introduceţi mesajul dvs.
8. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
9. Introduceţi o frază de acces pentru a cripta mesajul.
10. Confirmaţi fraza de acces.
11. Faceţi clic pe OK.
Utilizând o metodă securizată, notificaţi destinatarul care este fraza de acces.
Ataşarea unui certificat la un mesaj
Puteţi ataşa un certificat la e-mail sau mesajele PIN.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Ataşare > Certificat.
2. Evidenţiaţi un certificat.
3. Apăsaţi tasta
> Continuare.
Descărcarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
Dacă într-un mesaj primit nu este inclus un certificat sau dacă un certificat nu este deja stocat în memoria de chei din
dispozitivul BlackBerry®, puteţi descărca certificatul.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de criptare sau un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta
> Recuperare certificat expeditor.
107
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Adăugarea unui certificat dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta
> Import certificat expeditor.
Adăugarea unui certificat dintr-un ataşament
1.
2.
3.
4.
Într-un mesaj, faceţi clic pe ataşamentul cu certificat.
Faceţi clic pe Recuperare ataşament certificat.
Faceţi clic pe certificat.
Faceţi clic pe Import certificat.
Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin S/MIME
Indicator
Descriere
Mesajul include un ataşament cu certificat.
Mesajul include ataşamente cu certificate multiple.
Mesajul include un ataşament de server de certificate.
Adăugarea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsaţi tasta
> Import server.
Vizualizarea certificatului utilizat pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta
> Afişare certificat expeditor sau Afişare certificat criptare.
Vizualizarea informaţiilor despre criptare pentru un mesaj criptat slab
1. Într-un mesaj criptat slab, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării.
2. Apăsaţi tasta
> Detalii criptare.
108
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Statusul mesajelor protejate prin S/MIME
Indicatoarele de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin S/MIME
Indicator
Descriere
Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea
semnăturii digitale.
Dispozitivul creditează lanţul de certificate.
Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu
adresa de e-mail a subiectului certificatului sau
certificatul expeditorului este respins, nu este creditat, nu
poate fi verificat sau nu există pe dispozitiv.
Certificatul este slab, statusul certificatului nu este curent
sau dispozitivul necesită mai multe date pentru a verifica
statusul de creditare a certificatului.
Certificatul expeditorului este expirat.
Indicatoarele de status pentru criptare
Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepţionaţi sunt considerate puternice sau slabe.
Indicator
Descriere
Mesajul este criptat puternic.
Mesajul este criptat slab.
109
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Opţiuni pentru mesaje protejate prin S/MIME
Schimbarea certificatului de semnare sau criptare
Dispozitivul BlackBerry® utilizează certificatul dvs. de criptare pentru a cripta mesajele din dosarul Elemente trimise
şi include certificatul dvs. de criptare în mesajele pe care le trimiteţi, pentru ca destinatarii să îşi poată cripta
mesajele de răspuns.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
3. În secţiunea Opţiuni semnare sau Opţiuni criptare, modificaţi câmpul Certificat.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
Modificarea opţiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
• Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea
ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Automat.
• Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea
ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Manual.
• Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul
Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament
la Niciodată.
3. Apăsaţi tasta
> OK.
Schimbarea opţiunii implicite de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opţiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteţi un
mesaj unui contact căruia nu i-aţi trimis sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un
mesaj contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opţiunea de semnare şi
criptare care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME sau PGP.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
110
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Despre clasificările mesajelor
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul
BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acţiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneţi, îl
redirecţionaţi sau la care răspundeţi, pe baza clasificării pe care aţi atribuit-o mesajului. Administratorul specifică
clasificările pe care le puteţi utiliza pentru mesaje.
Dacă primiţi un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteţi vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru
subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea, puteţi vizualiza
abrevierea şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.
Modificarea clasificării implicite a mesajelor
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.
Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteţi un mesaj unui
contact căruia nu i-aţi expediat sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un mesaj
contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost
utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea dimensiunii indicatoarelor S/MIME din mesaje
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
Modificaţi câmpul Pictograme vizualizare mesaj.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin S/MIME
Dacă un mesaj are mai mulţi destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din
listă, despre care se ştie că este acceptat de toţi destinatarii.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Solicitarea unei notificări de livrare pentru mesajele semnate, protejate prin S/MIME
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
111
Ghidul utilizatorului
Mesaje
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
3. Bifaţi caseta de validare Solicitare confirmări S/MIME.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării care apare înaintea trunchierii unui mesaj protejat S/MIME
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
Schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Trimitere oricum sau Mai multe Toate şi trimitere.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Solicitare utilizator.
Dezactivarea solicitării afişate când utilizaţi un certificat S/MIME care nu este
recomandat pentru utilizare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > S/MIME.
Debifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu certificatele mele.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Pentru a activa din nou solicitarea, bifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu certificatele
mele.
Depanarea mesajelor protejate prin S/MIME
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Pentru contul de e-mail pe care îl utilizaţi, verificaţi acceptarea tuturor opţiunilor de semnare şi criptare.
• Dacă utilizaţi clasificări ale mesajelor, verificaţi dacă clasificarea mesajelor acceptă opţiunile de semnare sau
criptare pe care le doriţi. Încercaţi să utilizaţi altă clasificare a mesajelor.
Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat
Este posibil ca informaţiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server,
administratorul să fi setat opţiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi
recepţionat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.
112
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Nu puteţi deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP®, care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP
de un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul
PGP® Universal Server.
Mesaje criptate native IBM Lotus Notes
Despre mesajele criptate native IBM Lotus Notes
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi citi pe dispozitivul dvs. BlackBerry mesaje care sunt trimise utilizând criptarea nativă IBM®
Lotus Notes®. Puteţi, de asemenea, să trimiteţi, să redirecţionaţi sau să răspundeţi la mesaje utilizând criptarea
nativă IBM Lotus Notes.
Înainte de a putea trimite sau primi mesaje criptate native IBM Lotus Notes trebuie să importaţi fişierul de identitate
IBM Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM® Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând
BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare despre importul fişierului de identitate IBM Lotus
Notes utilizând BlackBerry Desktop Software, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software. La trimiterea
sau primirea mesajelor criptate native IBM Lotus Notes, este posibil să vi se solicite introducerea parolei de identitate
IBM Lotus Notes.
Cerinţe preliminare: Criptare nativă IBM Lotus Notes
•
•
•
Dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie asociat cu un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Enterprise
Server pentru IBM® Lotus® Domino®.
Computerul trebuie să ruleze IBM® Lotus Notes® 7.0 sau o versiune ulterioară cu un cont de e-mail sau un
server IBM Lotus Domino 7.0 sau o versiune ulterioară.
Trebuie să importaţi fişierul de identitate IBM Lotus Notes utilizând Lotus® iNotes® (cunoscut anterior ca IBM®
Lotus® Domino® Web Access) sau utilizând BlackBerry® Desktop Software.
Criptarea unui mesaj utilizând criptarea nativă IBM Lotus Notes
1. Când compuneţi, redirecţionaţi sau răspundeţi la un mesaj, modificaţi câmpul Codificare la Criptare Lotus
Notes.
2. Dacă vi se solicită, introduceţi parola de identitate IBM® Lotus Notes®.
PGP Mesaje protejate prin
113
Ghidul utilizatorului
Mesaje
PGP Elemente de bază pentru mesajele protejate prin
Despre semnarea şi criptarea mesajelor
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru e-mail şi
mesajele PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta
destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj
utilizând cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica dacă mesajul este trimis de dvs.
şi nu a fost modificat.
Criptarea este concepută pentru a asigura confidenţialitatea mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează
cheia publică a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta
mesajul.
Pentru a trimite un mesaj PIN criptat, trebuie să aveţi codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs. de
contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul
contactului.
Semnarea sau criptarea unui mesaj
Puteţi semna sau cripta e-mailurile sau mesajele PIN.
1. La redactarea unui mesaj, modificaţi câmpul Codificare.
2. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Clasificare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
Criptarea cu frază de acces a unui mesaj protejat prin PGP
Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru a cripta mesajele.
1. Când compuneţi un mesaj, modificaţi câmpul Codificare la o opţiune care utilizează criptarea.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Utilizare criptare convenţională la Da.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Utilizând o metodă securizată, notificaţi destinatarul care este fraza de acces.
Ataşarea unei chei PGP la un mesaj
Puteţi ataşa o cheie PGP® la mesajele de e-mail şi la mesajele PIN.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta
> Ataşare > Chei PGP.
2. Evidenţiaţi o cheie PGP.
3. Apăsaţi tasta
> Continuare.
114
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Descărcarea cheii PGP utilizate pentru a semna sau a cripta un mesaj
Dacă o cheie PGP® nu este inclusă într-un mesaj primit sau nu este deja stocată în memoria de chei din dispozitivul
BlackBerry®, puteţi descărca cheia PGP. Dacă utilizaţi serverul PGP® Universal Server, există posibilitatea să nu
puteţi descărca cheia PGP a expeditorului sau dispozitivul poate descărca automat cheia PGP a expeditorului de pe
PGP Universal Server.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta
> Recuperare cheie PGP expeditor.
Adăugarea unei chei PGP dintr-un mesaj
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din mesaje.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta
> Import cheie PGP.
Adăugarea unei chei PGP dintr-un ataşament
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din ataşamente.
1. Într-un mesaj, faceţi clic pe ataşamentul cheii PGP.
2. Faceţi clic pe Recuperare ataşament PGP.
3. Faceţi clic pe cheia PGP.
4. Faceţi clic pe Import cheie PGP.
Informaţii înrudite
Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat, 112
Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin PGP
Indicator
Descriere
Mesajul include un ataşament cu cheie PGP®.
Mesajul include ataşamente cu chei PGP multiple.
Mesajul include un ataşament de server de certificate.
Adăugarea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate dintr-un mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsaţi tasta
> Import server.
Vizualizarea cheii PGP utilizate pentru semnarea sau criptarea unui mesaj
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
115
Mesaje
Ghidul utilizatorului
2. Apăsaţi tasta
> Afişare cheie PGP expeditor sau Afişare cheie PGP de criptare.
PGP Statusul unui mesaj protejat prin
Indicatoarele de status pentru criptare
Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepţionaţi sunt considerate puternice sau slabe.
Indicator
Descriere
Mesajul este criptat puternic.
Mesajul este criptat slab.
Indicatoarele de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin PGP
Indicator
Descriere
Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.
Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.
Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea
semnăturii digitale.
Dispozitivul creditează cheia PGP® a expeditorului.
Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu
adresa de e-mail din cheie sau cheia PGP a expeditorului
este respinsă, nu este creditată, nu poate fi verificată sau
nu există pe dispozitiv.
Statusul cheii nu este curent sau dispozitivul necesită mai
multe date pentru a verifica statusul de creditare a cheii.
Cheia PGP a expeditorului este expirată.
116
Ghidul utilizatorului
Mesaje
PGP Opţiuni pentru mesaje protejate prin
Schimbarea cheii de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru criptarea mesajelor din dosarul Elemente trimise şi
include cheia publică PGP în mesajele pe care le trimiteţi, pentru ca destinatarii să îşi poată cripta mesajele de
răspuns.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Modificaţi câmpul Cheie implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
Modificarea opţiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea
ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Automat.
• Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea
ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Manual.
• Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul
Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament
la Niciodată.
4. Apăsaţi tasta
> OK.
Schimbarea opţiunii implicite de semnare şi criptare
Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opţiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteţi un
mesaj unui contact căruia nu i-aţi trimis sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un
mesaj contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opţiunea de semnare şi
criptare care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME sau PGP.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 112
117
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Despre clasificările mesajelor
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul
BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acţiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneţi, îl
redirecţionaţi sau la care răspundeţi, pe baza clasificării pe care aţi atribuit-o mesajului. Administratorul specifică
clasificările pe care le puteţi utiliza pentru mesaje.
Dacă primiţi un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteţi vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru
subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea, puteţi vizualiza
abrevierea şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.
Modificarea clasificării implicite a mesajelor
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.
Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteţi un mesaj unui
contact căruia nu i-aţi expediat sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un mesaj
contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost
utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea dimensiunii indicatoarelor PGP din mesaje
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Modificaţi câmpul Pictograme vizualizare mesaj.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin PGP
Dacă un mesaj are mai mulţi destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din
listă, despre care se ştie că este acceptat de toţi destinatarii.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării afişate înaintea trunchierii unui mesaj protejat prin PGP
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
118
Mesaje
Ghidul utilizatorului
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Trimitere oricum sau Mai multe Toate şi trimitere.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Solicitare utilizator.
Dezactivarea solicitării afişate când utilizaţi o cheie PGP care nu este recomandată
pentru utilizare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Debifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, bifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu cheile mele
PGP.
Depanare: mesaje protejate prin PGP
Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Pentru contul de e-mail pe care îl utilizaţi, verificaţi acceptarea tuturor opţiunilor de semnare şi criptare.
• Dacă utilizaţi clasificări ale mesajelor, verificaţi dacă clasificarea mesajelor acceptă opţiunile de semnare sau
criptare pe care le doriţi. Încercaţi să utilizaţi altă clasificare a mesajelor.
Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat
Este posibil ca informaţiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server,
administratorul să fi setat opţiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi
recepţionat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.
Nu puteţi deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP®, care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP
de un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul
PGP® Universal Server.
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Într-un mesaj
Răspunsul la un mesaj
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
119
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Redirecţionarea unui mesaj
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasare la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis
şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN primit
Apăsaţi 5
În inboxul dvs. de mesaje
Deschiderea unui mesaj
Apăsaţi tasta
Redactarea unui mesaj dintr-un inbox de mesaje
Apăsaţi tasta virgulă (,).
.
Vizualizarea mesajelor şi a jurnalelor de apeluri primite
Apăsaţi tastele Alt şi 3.
Vizualizarea jurnalelor de apeluri
Apăsaţi tasta Alt şi tasta punct (.).
Vizualizarea mesajelor vocale
Apăsaţi tastele Alt şi 7.
Vizualizarea mesajelor text
Apăsaţi tasta Alt şi tasta semnul întrebării (?).
Vizualizarea tuturor mesajelor
Apăsaţi tasta
.
Deplasarea în inboxul de mesaje
Deplasarea în sus cu un ecran
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Deplasarea în jos cu un ecran
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 1
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 7
Deplasarea în sus cu un mesaj
Apăsaţi 2
Deplasarea în jos cu un mesaj
Apăsaţi 8
Deplasare la următorul mesaj
Apăsaţi 6
Deplasare la mesajul anterior
Apăsaţi 4
Scurtături pentru mesaje
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
În inboxul dvs. de mesaje
Răspuns la un mesaj
Apăsaţi 7
Răspuns către toţi într-un mesaj de e-mail sau mesaj PIN
Apăsaţi 1
Redirecţionarea unui mesaj
Apăsaţi 9
Deplasarea în inboxul de mesaje
120
Mesaje
Ghidul utilizatorului
Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 2
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje
Apăsaţi 8
Deplasare la următoarea dată
Apăsaţi 6
Deplasare la data anterioară
Apăsaţi 4
Deplasare la următorul element nedeschis
Apăsaţi 5
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea textului într-un ataşament
Apăsaţi Q
În cadrul unei foi de calcul
Deplasarea la o anumită celulă
Apăsaţi ?
Vizualizarea conţinutului unei celule
Apăsaţi tasta Spaţiu
Comutarea foilor de calcul
Apăsaţi tasta punct (.). Evidenţiaţi o foaie de calcul.
Apăsaţi tasta Enter.
În cadrul unei prezentări
Comutarea vizualizărilor de prezentare
Apăsaţi @
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 6
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 4
Depanare: mesaje
Nu pot să trimit mesaje
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
121
Ghidul utilizatorului
•
•
•
•
•
•
Mesaje
Dacă elementul de meniu pentru trimiterea unui mesaj nu se afişează, verificaţi dacă aţi adăugat o adresă de email, un cod PIN sau un număr de telefon pentru contact.
Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de
activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o
perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a emailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate > Tabel de
> Înregistrare acum.
rutare gazdă. Apăsaţi tasta
Generaţi o cheie de criptare.
Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
Retrimiteţi mesajul.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Indicatoare pentru acoperire wireless, 245
Modificarea sau ştergerea unui contact, 193
Generarea unei chei de criptare, 290
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 246
Retrimiterea unui mesaj, 73
Nu primesc mesaje
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
Resetaţi dispozitivul. Conectaţi-vă la reţea şi încercaţi din nou.
Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de
activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o
perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a emailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate > Tabel de
rutare gazdă. Apăsaţi tasta
> Înregistrare acum.
Verificaţi dacă serviciul de date este activat.
Dacă utilizaţi filtre de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.
Verificaţi dacă redirecţionarea e-mailurilor este activată şi dacă aveţi selectate toate dosarele de e-mail, inclusiv
dosarul Inbox, din care doriţi să recepţionaţi e-mailuri.
Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
122
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Indicatoare pentru acoperire wireless, 245
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 246
Opţiuni pentru filtrele de e-mail, 85
Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail, 86
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 79
Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe
computer
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi
instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele
personale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa disponibilă în BlackBerry Desktop Software.
Nu pot arhiva e-mailul
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
Dacă dosarele de e-mail nu sunt afişate pe dispozitivul BlackBerry®, reconciliaţi e-mailurile utilizând instrumentul
de setări pentru e-mail din BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa
din BlackBerry Desktop Software.
Informaţii înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 14
Nu pot trimite mesaje text
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Încercaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
Verificaţi dacă apelarea fixă este dezactivată.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Nu primesc mesaje text
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.
123
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv
Dacă memoria dispozitivului BlackBerry® este plină sau aveţi mai mult de 65.000 de mesaje de e-mail, PIN şi text,
dispozitivul şterge mesajele cele mai vechi dintr-o listă de mesaje. Dispozitivul nu şterge mesajele salvate.
Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi, în opţiunile pentru mesaje, câmpul Ştergere la este setat
la Căsuţă poştală şi dispozitiv portabil, e-mailurile pe care le ştergeţi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer
sunt şterse şi din dispozitivul dvs.
Un mesaj, un ataşament sau o conversaţieGoogle Mail este
trunchiat(ă) sau nu apare
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
Dacă „Mai multe disponibile” apare la sfârşitul mesajului sau ataşamentului, apăsaţi tasta
> Mai mult sau
Mai multe Toate.
> Mai mult din conversaţie.
Dacă o parte dintr-o conversaţieGoogle Mail™ nu apare, apăsaţi tasta
Dacă descărcaţi un ataşament, anulaţi descărcarea şi aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Încercaţi să descărcaţi
ataşamentul din nou.
Informaţii înrudite
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
Mesajele de e-mail HTML nu sunt afişate corect
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
Încercaţi să descărcaţi imagini externe. Apăsaţi tasta
> Obţinere imagini.
> Afişează numai text.
Încercaţi să vizualizaţi mesajul ca text simplu. Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Vizualizarea e-mailului în format text simplu, 76
Unele dosare de e-mailuri apar estompate
Dacă nu puteţi redirecţiona e-mailurile dintr-un dosar de e-mail, caseta de validare din dreptul dosarului apare
estompată.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
124
Ghidul utilizatorului
•
•
Mesaje
Aşteptaţi câteva secunde. Este posibil ca dosarele de e-mail să devină disponibile după o scurtă perioadă de
timp.
Dezactivaţi reconcilierea wireless a e-mailurilor şi apoi reactivaţi-o.
Informaţii înrudite
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 14
Filtrele de e-mail nu funcţionează corect
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă filtrele de e-mail sunt activate.
Verificaţi dacă filtrele de e-mail apar în ordinea în care doriţi ca dispozitivul BlackBerry® să le aplice la e-mail.
Informaţii înrudite
Filtre de e-mail, 84
Nu pot activa difuzarea în celulă
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, cartela SIM poate să nu accepte afişarea în limbile pe
care le-aţi selectat pentru mesajele difuzate în celulă.
Debifaţi casetele de validare din dreptul tuturor limbilor pe care cartela SIM nu le acceptă.
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, dacă ataşaţi un clip video, este posibil să nu puteţi ataşa alt fişier sau să
creaţi o diaporamă.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
Verificaţi dacă fişierul este de tip .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) sau media (de exemplu .jpg, .gif sau .midi).
Verificaţi dacă fişierul este protejat prin drepturi de autor.
Dacă există şabloane disponibile pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®, utilizaţi un şablon gol pentru a compune
mesajul text.
Nu pot utiliza o scurtătură pentru a vizualiza un singur tip de mesaj
dintr-un inbox de mesaje
Dacă schimbaţi dispozitivul BlackBerry® şi restauraţi datele din dispozitivul anterior în cel actual, scurtăturile pentru
inboxul de mesaje ale dispozitivului anterior înlocuiesc scurtăturile pentru inboxul de mesaje ale dispozitivului actual.
Pentru a vedea scurtăturile pentru vizualizarea unui singur tip de mesaj dintr-un inbox de mesaje, vizualizaţi lista
căutărilor salvate.
125
Ghidul utilizatorului
Mesaje
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19
O bară de conţinut ignorat este afişată în document
Mai mult conţinut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.
1. Pentru a descărca conţinutul, faceţi clic pe bara de conţinut ignorat.
2. Faceţi clic pe Mai mult.
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.
1. Pentru a descărca diapozitivul, evidenţiaţi-l.
2. Apăsaţi tasta
> Recuperare.
Numărul mesajelor noi sau nedeschise este diferit de cel aşteptat
Numărul mesajelor noi sau nedeschise include mesajele salvate şi arhivate.
Dacă aţi configurat dispozitivul BlackBerry® să ascundă mesajele arhivate şi recepţionaţi un mesaj nou dintr-un
dosar de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs., altul decât Inbox, dispozitivul arhivează mesajul.
Informaţii înrudite
Vizualizarea mesajelor arhivate, 80
Ascunderea mesajelor din aplicaţia de mesaje, 78
Ascunderea e-mailurilor arhivate din inboxul de mesaje, 80
126
Fişiere
Ghidul utilizatorului
Fişiere
Elementele de bază ale fişierelor
Despre fişiere şi ataşamente
Puteţi vizualiza şi descărca ataşamente şi le puteţi salva în memoria dispozitivului dvs. BlackBerry® sau pe un card
media. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care suportă accesarea
fişierelor prin reţeaua organizaţiei dvs., puteţi previzualiza fişiere din reţeaua organizaţiei dvs. şi puteţi salva fişierele
pe dispozitiv sau le puteţi ataşa direct la mesaje de e-mail fără a le descărca. Puteţi utiliza aplicaţia pentru fişiere
pentru a vizualiza o listă cu toate fişierele salvate pe dispozitiv. De asemenea, puteţi redenumi, muta şi şterge fişiere
din reţeaua organizaţiei dvs. de pe dispozitiv.
Pentru a modifica ataşamentele sau fişierele pe care le-aţi descărcat, puteţi utiliza aplicaţii de editare terţe, precum
Documents To Go®, care sunt concepute pentru utilizarea pe dispozitive BlackBerry.
Deschiderea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
Într-un mesaj, o invitaţie la şedinţă sau o intrare în calendar, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe Recuperare informaţii ataşament.
Faceţi clic pe Deschidere ataşament.
Dacă este necesar, în ecranul Ataşamente, faceţi clic pe un ataşament.
Dacă este necesar, în caseta de dialog, selectaţi o opţiune.
.
Informaţii înrudite
Nu pot activa difuzarea în celulă, 125
Salvarea unui fişier sau a unui ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un mesaj, într-o intrare din calendar sau într-o pagină Web, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Dacă există un singur ataşament într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, apăsaţi tasta
.
• Dacă există mai multe ataşamente într-un mesaj sau într-o intrare din calendar, evidenţiaţi un ataşament.
Apăsaţi tasta
.
127
Fişiere
Ghidul utilizatorului
• Dacă descărcaţi un fişier dintr-o pagină Web, apăsaţi tasta
.
2. Faceţi clic pe Descărcare ataşament sau pe Descărcare fişier.
3. Evidenţiaţi dosarul în care doriţi să salvaţi fişierul sau ataşamentul.
4. Apăsaţi tasta
> Selectaţi aici.
Pentru a opri descărcarea unui ataşament, într-un mesaj, evidenţiaţi ataşamentul pe care îl descărcaţi. Apăsaţi tasta
> Anulare descărcare.
Căutarea unui fişier care este salvat pe dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Explorare.
3. Navigaţi la fişier.
Pentru a vizualiza fişierul, faceţi clic pe acesta. În funcţie de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în
formatul său original.
Informaţii înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Căutarea unui fişier care este salvat în reţeaua organizaţiei dvs., 128
Căutarea unui fişier care este salvat în reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Fişiere.
2. În câmpul Deplasare la, introduceţi calea pentru fişier.
3. Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a vizualiza fişierul, faceţi clic pe acesta. În funcţie de tipul fişierului, este posibil ca acesta să nu apară în
formatul său original.
Informaţii înrudite
Despre fişiere şi ataşamente, 103
Căutarea unui fişier care este salvat pe dispozitiv, 128
Salvarea unui fişier din reţeaua organizaţiei dvs. în dispozitiv
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Când salvaţi un fişier din reţeaua organizaţiei dvs. în dispozitivul BlackBerry, fişierul este salvat în formatul original.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta
> Copiere.
128
Fişiere
Ghidul utilizatorului
4. Navigaţi la o locaţie.
5. Faceţi clic pe un dosar.
6. Apăsaţi tasta
> Lipire.
Informaţii înrudite
Căutarea unui fişier care este salvat în reţeaua organizaţiei dvs., 128
Trimiterea unui fişier ca ataşament, 105
Trimiterea unui fişier ca ataşament
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
> Trimitere.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Informaţii înrudite
Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 125
Deschiderea unei legături dintr-un fişier sau ataşament
Unele fişiere pot conţine legături către conţinutul încorporat, precum tabele, imagini, note de subsol, casete de text
sau comentarii.
1. Într-un fişier, evidenţiaţi o legătură.
2. Apăsaţi tasta
> Obţinere legătură sau Recuperare.
Pentru a reveni la fişier, apăsaţi tasta
.
Setarea opţiunilor pentru fonturi pentru un fişier sau ataşament
1. Într-un fişier sau ataşament, apăsaţi tasta
2. Modificaţi câmpurile pentru font.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
> Opţiuni.
129
Fişiere
Ghidul utilizatorului
Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier
Puteţi vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăţi ale unui fişier.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta
> Proprietăţi.
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a muta un fişier, faceţi clic pe Decupare. Navigaţi la o locaţie. Faceţi clic pe Lipire.
• Pentru a redenumi un fişier, faceţi clic pe Redenumire. Introduceţi un nume pentru fişier. Faceţi clic pe
Salvare.
• Pentru a şterge un fişier, faceţi clic pe Ştergere.
Deschiderea unui fişier .pdf protejat prin parolă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un fişier .pdf, când apare mesajul „Document protejat cu parolă”, apăsaţi tasta
.
2. Apăsaţi tasta
> Parolă.
3. Introduceţi parola.
de pe tastatură.
4. Apăsaţi tasta
5. Apăsaţi tasta
> Recuperare > Da.
Vizualizarea modificărilor urmărite într-un document
Într-un document, apăsaţi tasta
> Afişare schimbări.
Pentru a ascunde schimbările urmărite, apăsaţi tasta
130
> Ascundere schimbări.
Fişiere
Ghidul utilizatorului
Vizualizarea cuprinsului unui document
În funcţie de tipul documentului, este posibil să nu puteţi vizualiza cuprinsul.
Într-un document, apăsaţi tasta
> Cuprins.
Pentru a vă deplasa la un anumit titlu, faceţi clic pe titlul respectiv. Faceţi clic pe Salt.
Deplasarea într-o foaie de calcul
Într-o foaie de calcul, apăsaţi tasta
.
• Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, faceţi clic pe Deplasare la celulă. Introduceţi coordonatele celulei.
de pe tastatură.
Apăsaţi tasta
• Pentru a comuta între foile de lucru, faceţi clic pe Foaia următoare sau pe Foaie anterioară.
• Pentru a vizualiza o listă de foi de lucru, faceţi clic pe Cuprins.
• Pentru a vă deplasa la o foaie de lucru specifică, faceţi clic pe Cuprins. Faceţi clic pe o foaie de lucru. Faceţi
clic pe Vizualizare.
Vizualizarea conţinutului unei celule
Într-o foaie de calcul, faceţi clic pe o celulă.
Schimbarea dimensiunii unei coloane
Într-o foaie de calcul, efectuaţi una dintre următoarele:
• Pentru a schimba dimensiunea unei coloane, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe o dimensiune.
• Pentru a vizualiza tot textul dintr-o coloană, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe Potrivire.
• Pentru a schimba dimensiunea tuturor coloanelor din foaia de calcul, faceţi clic pe eticheta de coloană
nemarcată din colţul din stânga-sus al foii de calcul. Faceţi clic pe o dimensiune.
• Pentru a schimba dimensiunea coloanei pentru toate foile de calcul, apăsaţi tasta
> Opţiuni. Modificaţi
> Salvare.
câmpul Lăţime coloană. Apăsaţi tasta
Setarea opţiunilor de afişare a unei foi de calcul
1. Într-o foaie de calcul, apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a vizualiza liniile de grilă din foaia de calcul, modificaţi câmpul Afişare linii de grilă la Da.
• Pentru a eticheta rândurile foii de calcul cu numere şi coloanele cu litere, modificaţi câmpul Afişare etichete
la Da.
2. Apăsaţi tasta
> Salvare.
131
Fişiere
Ghidul utilizatorului
Deplasarea între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini
Într-un fişier .tif cu mai multe pagini, apăsaţi tasta
.
• Pentru a vizualiza o listă de pagini dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Cuprins.
• Pentru a vă deplasa la o pagină specifică dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Cuprins. Faceţi
clic pe o pagină. Faceţi clic pe Vizualizare.
• Pentru a comuta între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Pagina următoare sau Pagina
anterioară.
Comutarea vizualizărilor de prezentare
Într-o prezentare, apăsaţi tasta
.
• Pentru a vizualiza numai text, faceţi clic pe Vizualizare text.
• Pentru a vizualiza text şi diapozitive, faceţi clic pe Vizualizare ambele.
Pentru a vizualiza prezentarea în formatul său original, faceţi clic pe Vizualizare diapozitive.
Comutarea diapozitivelor
Într-o prezentare, apăsaţi tasta
> Următorul diapozitiv sau Diapozitivul anterior.
Rotirea, mărirea sau micşorarea unui diapozitiv
Când vizualizaţi o prezentare de diapozitive, apăsaţi tasta
.
• Pentru a roti un diapozitiv, faceţi clic pe Rotire.
• Pentru a mări sau a micşora un diapozitiv, faceţi clic pe Mărire sau Micşorare.
• Pentru a reveni la dimensiunea iniţială a diapozitivului, apăsaţi tasta
> Potrivire pe ecran.
Salvarea unui diapozitiv
1. Când vizualizaţi o prezentare de diapozitive, apăsaţi tasta
2. Introduceţi un nume pentru fişier.
3. Faceţi clic pe Salvare.
> Salvare diapozitiv.
Scurtături pentru fişiere şi ataşamente
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea textului într-un ataşament
132
Apăsaţi Q
Fişiere
Ghidul utilizatorului
În cadrul unei foi de calcul
Deplasarea la o anumită celulă
Apăsaţi ?
Vizualizarea conţinutului unei celule
Apăsaţi tasta Spaţiu
Comutarea foilor de calcul
Apăsaţi tasta punct (.). Evidenţiaţi o foaie de calcul.
Apăsaţi tasta Enter.
În cadrul unei prezentări
Comutarea vizualizărilor de prezentare
Apăsaţi @
Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 6
Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive
Apăsaţi 4
Depanare: ataşamente
O bară de conţinut ignorat este afişată în document
Mai mult conţinut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.
1. Pentru a descărca conţinutul, faceţi clic pe bara de conţinut ignorat.
2. Faceţi clic pe Mai mult.
Un mesaj, un ataşament sau o conversaţieGoogle Mail este
trunchiat(ă) sau nu apare
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.
> Mai mult sau
Dacă „Mai multe disponibile” apare la sfârşitul mesajului sau ataşamentului, apăsaţi tasta
Mai multe Toate.
Dacă o parte dintr-o conversaţieGoogle Mail™ nu apare, apăsaţi tasta
> Mai mult din conversaţie.
Dacă descărcaţi un ataşament, anulaţi descărcarea şi aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Încercaţi să descărcaţi
ataşamentul din nou.
Informaţii înrudite
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
133
Ghidul utilizatorului
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv
Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.
1. Pentru a descărca diapozitivul, evidenţiaţi-l.
2. Apăsaţi tasta
> Recuperare.
134
Fişiere
Media
Ghidul utilizatorului
Media
Muzică
Redarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de fişier media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe un fişier media.
În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi
degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.
Amestecarea sau repetarea melodiilor
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a amesteca şi a reda toate melodiile, faceţi clic pe Amestecare melodii.
• Pentru a amesteca toate melodiile unui artist sau dintr-un album, gen sau listă de redare, găsiţi şi evidenţiaţi
una dintre aceste categorii. Apăsaţi tasta
> Amestecare.
• Pentru a repeta melodia, lista de redare, albumul sau artistul pe care îl ascultaţi, apăsaţi tasta
>
Repetare > Melodie curentă, Listă de redare, Album sau Artist.
Pentru a dezactiva amestecarea melodiilor, apăsaţi tasta
> Repetare > Oprit.
melodiilor, apăsaţi tasta
> Amestecare. Pentru a dezactiva repetarea
Informaţii înrudite
Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare, 136
135
Media
Ghidul utilizatorului
Liste de redare
Crearea unei liste de redare standard sau automate
Puteţi crea o listă de redare standard adăugând manual melodiile care se află în memoria dispozitivului BlackBerry®
sau pe cardul media. Puteţi crea o listă de redare automată specificând criterii pentru artişti, albume sau genuri
muzicale. Melodiile care îndeplinesc toate criteriile sunt adăugate automat la lista de redare.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.
2. Faceţi clic pe Liste de redare > Listă nouă de redare.
• Pentru a crea o listă de redare standard, faceţi clic pe Listă de redare standard. Introduceţi un nume pentru
lista de redare. Faceţi clic pe Adăugare melodii. Faceţi clic pe o melodie.
• Pentru a crea o listă de redare automată, faceţi clic pe Listă de redare automată. Introduceţi un nume pentru
lista de redare. Faceţi clic pe semnul (+) pentru a adăuga criterii pentru artişti, albume sau genuri.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea melodiei redate într-o listă de redare
1. Când redaţi o melodie, apăsaţi tasta
2. Faceţi clic pe o listă de redare.
> Adăugare în lista de redare.
Modificarea ordinii melodiilor într-o listă de redare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Faceţi clic pe o listă de redare standard.
Evidenţiaţi o melodie.
Apăsaţi tasta
> Mutare.
Faceţi clic pe locaţia nouă.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Informaţii înrudite
Amestecarea sau repetarea melodiilor, 135
Ştergerea unei melodii dintr-o listă de redare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
136
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Faceţi clic pe o listă de redare standard.
Evidenţiaţi o melodie.
Apăsaţi tasta
> Eliminare > OK.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Ghidul utilizatorului
Media
Redenumirea sau ştergerea unei liste de redare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.
Faceţi clic pe Liste de redare.
Evidenţiaţi o listă de redare.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a redenumi un fişier, faceţi clic pe Redenumire. Introduceţi un nume pentru lista de redare. Faceţi clic
pe OK.
• Pentru a şterge lista de redare, faceţi clic pe Ştergere.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în
intensitate audio
Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul mai mult decât permit setările
normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Bifaţi caseta de validare Creştere în intensitate audio.
4. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
137
Media
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Redenumirea, mutarea, copierea sau ştergerea unui fişier audio sau
video
Puteţi redenumi numai fişierele media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Explorare.
3. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier audio sau video.
4. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a redenumi un fişier, faceţi clic pe Redenumire. Introduceţi un nume pentru fişier. Faceţi clic pe
Salvare.
• Pentru a muta sau a copia fişierul în alt loc, faceţi clic pe Decupare sau Copiere. Găsiţi locaţia în care doriţi
> Lipire.
să mutaţi sau să copiaţi fişierul. Apăsaţi tasta
• Pentru a şterge fişierul, faceţi clic pe Ştergere.
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de fişier media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Evidenţiaţi un fişier media.
Apăsaţi tasta
> Proprietăţi.
Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului
playerului media
Dacă întrerupeţi sau opriţi un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide
pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Modificaţi câmpul Închidere player media când este inactiv.
Podcasturi
Redarea unui fişier media
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de fişier media.
138
Ghidul utilizatorului
Media
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Faceţi clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi
degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în
intensitate audio
Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul mai mult decât permit setările
normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Bifaţi caseta de validare Creştere în intensitate audio.
4. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
139
Ghidul utilizatorului
Media
3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Clipuri video
Redarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de fişier media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe un fişier media.
În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi
degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.
Menţinerea iluminării fundalului în timpul redării unui clip video
În mod implicit, iluminarea de fundal se dezactivează după o perioadă de timp, pentru a economisi bateria.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Debifaţi caseta de validare Închidere iluminare fundal automată.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video
Puteţi activa subtitrările în chenar, astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redaţi fişiere video care sunt
compatibile cu subtitrările în chenar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Bifaţi caseta de validare Afişare subtitrări în chenar.
4. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Aspect, câmpul Poziţie şi câmpul Dimensiune font.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
140
Ghidul utilizatorului
Media
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în
intensitate audio
Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul mai mult decât permit setările
normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Bifaţi caseta de validare Creştere în intensitate audio.
4. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului
playerului media
Dacă întrerupeţi sau opriţi un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide
pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
141
Ghidul utilizatorului
Media
3. Modificaţi câmpul Închidere player media când este inactiv.
Cameră video
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţia pentru camera foto sau video să nu fie
acceptată sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.
Înregistrarea unui clip video
Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveţi nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Cameră video.
2. Pentru a începe înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
3. Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză.
Notă: Volumul aproximativ de spaţiu de memorare disponibil pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a
ecranului când înregistrarea video este întreruptă temporar.
Informaţii înrudite
Realizarea unei fotografii, 143
Activarea luminii video
În condiţii de iluminare scăzută, lumina video poate îmbunătăţi calitatea clipurilor video pe care le înregistraţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Cameră video.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Lumină video la Pornit.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea dimensiunii şi formatului clipului video
Cu cât clipul video este mai mare, cu atât necesită mai mult spaţiu de stocare.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Cameră video.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Format clip video.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 138
Modificarea locaţiei pentru memorarea clipurilor video realizate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Cameră video.
142
Ghidul utilizatorului
Media
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Dosar.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Cameră foto
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţia pentru camera foto sau video să nu fie
acceptată sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.
Realizarea unei fotografii
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Dacă aţi activat transfocarea digitală, glisaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad pentru a mări sau a micşora.
3. Apăsaţi tasta rapidă dreapta.
Imaginea este salvată în dosarul Imagini cameră foto din aplicaţia Imagini. Pentru a deschide imaginea, faceţi clic pe
previzualizarea imaginii din partea inferioară a ecranului.
Informaţii înrudite
Înregistrarea unui clip video, 142
Schimbarea setărilor pentru bliţ pentru fotografiile pe care le realizaţi
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Pentru a comuta între setările pentru bliţ, faceţi clic pe pictograma bliţului din partea inferioară a ecranului.
Când închideţi camera foto, setarea pentru bliţ este salvată.
Schimbarea modului scenă pentru camera foto
Puteţi schimba modul scenă din camera foto pentru a optimiza setările pentru diferite medii. Descrierile modurilor
scenă sunt disponibile în camera foto.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Pentru a schimba modul scenă pentru camera foto, faceţi clic pe pictograma pentru modul scenă din partea
inferioară a ecranului.
3. Selectaţi un mod scenă.
Când închideţi camera foto, modul scenă este salvat.
Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizaţi
Cu cât imaginea este mai mare, cu atât necesită mai mult spaţiu de stocare.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
143
Ghidul utilizatorului
Media
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Schimbaţi câmpul Dimensiune imagine.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 138
Marcarea geografică a fotografiilor realizate
Opţiunea de marcare geografică a camerei foto înregistrează informaţiile geografice ale locaţiei în care realizaţi o
fotografie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Faceţi clic pe pictograma de marcare geografică din partea inferioară a ecranului.
Informaţiile despre marcarea geografică pot fi vizualizate în fişierul cu proprietăţile fotografiei.
Modificarea setării pentru focalizare automată
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta
> Focalizare automată.
• Pentru subiecţi statici, faceţi clic pe O singură captură.
• Pentru subiecţi în mişcare, faceţi clic pe Continuu.
• Pentru a dezactiva focalizarea automată, faceţi clic pe Oprit.
Dezactivarea transfocării digitale pentru camera foto
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Debifaţi caseta de validare Transfocare digitală.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea duratei de revizuire a fotografiilor pe care le realizaţi
Puteţi seta cât timp doriţi să rămână o fotografie pe ecran după ce o realizaţi sau puteţi opta să dezactivaţi opţiunea
respectivă, astfel încât să puteţi realiza imediat altă fotografie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a schimba durata de revizuire, schimbaţi câmpul Revizuire imagine la o oră.
• Pentru a seta ca imaginea să rămână pe ecran după ce o realizaţi până când apăsaţi tasta
, schimbaţi
câmpul Revizuire imagine la Aşteptare.
• Pentru a împiedica fotografia să rămână pe ecran după ce o realizaţi, schimbaţi câmpul Revizuire imagine la
Oprit.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
144
Ghidul utilizatorului
Media
Schimbarea momentului în care camera foto vă avertizează în legătură
cu numărul de fotografii rămase
Apare un avertisment, care vă notifică când volumul de stocare a fotografiilor scade sub un anumit număr. Puteţi
vedea numărul de fotografii rămase în secţiunea Stocare a ecranului Opţiuni.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Schimbaţi câmpul Avertizează-mă când imaginile rămase coboară la.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea locaţiei pentru memorarea fotografiilor realizate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
Schimbaţi câmpul Memorare imagini.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Imagini
Transfocarea, panoramarea sau rotirea unei imagini
Într-o imagine, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a mări imaginea, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a micşora imaginea, apăsaţi tasta
.
• Pentru panoramarea imaginii, când este mărită, glisaţi degetul pe trackpad în orice direcţie.
• Pentru a roti imaginea, apăsaţi tasta
> Rotire.
Salvarea unei imagini dintr-un mesaj text sau o pagină Web
Puteţi salva fişiere imagine, cum ar fi fişiere .jpg, .png, .gif sau .bmp, în memoria dispozitivului BlackBerry® sau pe
un card media.
1. Deschideţi un ataşament de tip imagine într-un mesaj text sau evidenţiaţi o imagine dintr-o pagină Web.
2. Apăsaţi tasta
> Salvare imagine > Salvare.
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Navigaţi la o imagine.
145
Media
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Setare ca fundal.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Vizualizarea imaginilor ca diaporamă
Diaporama afişează toate imaginile dintr-o categorie sau dintr-un dosar în ordine.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Faceţi clic pe o categorie.
3. Evidenţiaţi o imagine.
4. Apăsaţi tasta
> Vizualizare diaporamă.
Pentru a închide diaporama, apăsaţi tasta
.
Modificarea numărului de secunde dintre diapozitivele unei
diaporame
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
> Opţiuni media.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Intervalul de redare a unei diaporame.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Vizualizarea imaginilor în vizualizarea listă sau vizualizarea miniatură
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Faceţi clic pe o categorie.
3. Apăsaţi tasta
> Vizualizare listă sau Vizualizare miniatură.
Crearea unui dosar de imagini
1.
2.
3.
4.
5.
146
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
> Dosar nou.
Apăsaţi tasta
Dacă este necesar, schimbaţi locaţia în care este creat dosarul.
Introduceţi un nume pentru dosar.
Faceţi clic pe OK.
Ghidul utilizatorului
Media
Importul imaginilor în aplicaţia Imagini
Importul imaginilor din alte dosare de pe dispozitivul BlackBerry® sau de pe cardul media în aplicaţia Imagini vă
permite să aveţi acces la imaginile dvs., menţinând în acelaşi timp structurile de dosare şi locaţiile de fişiere
existente.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Apăsaţi tasta
> Import imagini. Apar dosare care conţin imagini care nu sunt salvate în dosarul Bibliotecă
de imagini sau dosarul Imagini cameră foto.
3. Bifaţi casetele de validare din dreptul dosarelor pe care doriţi să le importaţi.
4. Faceţi clic pe Import imagini.
> Eliminare din bibliotecă.
Pentru a şterge dosarele din aplicaţia Imagini, evidenţiaţi dosarul. Apăsaţi tasta
Dosarele pe care le-aţi importat rămân în locaţia lor iniţială, dar sunt şterse din aplicaţia Imagini.
Pentru a şterge permanent dosarele atât din aplicaţia Imagini, cât şi din memoria dispozitivului sau de pe cardul
media, inclusiv orice fişiere care nu sunt imagini şi care nu sunt vizibile în dosarele din aplicaţia Imagini, evidenţiaţi
dosarul. Apăsaţi tasta
> Ştergere. Dosarele pe care le-aţi importat sunt şterse din locaţiile lor din memoria
dispozitivului dvs. sau de pe cardul media.
Găsirea unei imagini realizate cu camera foto
Imaginile pe care le-aţi realizat cu camera foto sunt salvate în dosarul Imagini cameră foto din aplicaţia Imagini. Dacă
aţi arhivat imaginile în alte dosare, acestea nu vor mai apărea în dosarul Imagini cameră foto.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Faceţi clic pe dosarul Imagini cameră foto.
Note vocale
Înregistrarea unei note vocale
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > Înregistrare voce.
2. Faceţi clic pe pictograma Înregistrare.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză. Pentru a relua înregistrarea, faceţi clic
pe pictograma Înregistrare.
• Pentru a încheia înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză. Faceţi clic pe pictograma Oprire.
Notă: Când opriţi înregistrarea unei note vocale, nota vocală este salvată automat.
147
Ghidul utilizatorului
Media
Redarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de fişier media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe un fişier media.
În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi
degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în
intensitate audio
Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul mai mult decât permit setările
normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Bifaţi caseta de validare Creştere în intensitate audio.
4. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
148
Ghidul utilizatorului
Media
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Tonurile de apel
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor
Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.
• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o
opţiune.
3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată
muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.
• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic
pe o notă vocală.
• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Redarea unui fişier media
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Faceţi clic pe tipul de fişier media.
Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
Faceţi clic pe un fişier media.
În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
149
Ghidul utilizatorului
Media
•
•
•
•
Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma
.
Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma
.
• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi
degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni media.
3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Stocare media
Stocarea şi cardurile media
Carduri media acceptate
Dispozitivul dvs. BlackBerry® acceptă carduri media de dimensiuni de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri
media microSD.
150
Ghidul utilizatorului
Media
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv
ATENŢIE: Dacă rulaţi caracteristica de reparare pe dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul poate şterge fişiere cu erori
de pe cardul media sau de pe dispozitivul BlackBerry.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Memorare.
3. Apăsaţi tasta
> Reparare.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
În cazul în care cardul media nu este reparat după ce rulaţi caracteristica de reparare, puteţi încerca să îl formataţi.
Vizualizarea volumului de memorie utilizată de fişierele media
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Faceţi clic pe Utilizare memorie.
Modificarea volumului de memorie disponibilă pentru fişierele media
Pentru a optimiza performanţele dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteţi modifica volumul de memorie pe care
dispozitivul îl alocă fişierelor media.
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
Apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Opţiuni.
Efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica volumul maxim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru toate fişierele media, modificaţi
câmpul Limită memorie dispozitiv.
• Pentru a modifica volumul minim de memorie disponibilă pe dispozitiv pentru imagini, modificaţi câmpul
Memorie imagini rezervată.
5. Apăsaţi tasta Meniu.
6. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 138
Dezactivarea acceptării cardului media
Când dezactivaţi acceptarea cardului media, dispozitivul BlackBerry® nu poate accesa fişierele de pe cardul media.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv.
3. Faceţi clic pe Stocare.
4. Debifaţi caseta de validare Suport card media.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
151
Ghidul utilizatorului
Media
Despre compresie
Compresia este concepută pentru a reduce spaţiul ocupat de datele din dispozitivul BlackBerry®, menţinând în
acelaşi timp integritatea acestor date. Când compresia este activată, dispozitivul comprimă toate datele, inclusiv
mesajele, contactele, intrările din calendar, sarcinile şi mementourile. Se recomandă să menţineţi activată
compresia.
În cazul în care compresia şi criptarea sunt activate, dispozitivul comprimă datele înainte de a le cripta.
Despre criptarea fişierelor
Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memoraţi în dispozitivulBlackBerry® şi pe un
card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteţi cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o
cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.
Dacă criptaţi fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteţi accesa fişierele de pe cardul media
numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptaţi fişierele utilizând parola
dispozitivului, puteţi accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceţi cardul media, cu
condiţia să cunoaşteţi parola dispozitivului.
Activarea criptării
Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.
În funcţie de spaţiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteţi cripta fişiere
pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Criptare.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secţiunea Memorie dispozitiv, bifaţi caseta de validare Criptare.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifaţi caseta de validare Card
media şi efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificaţi câmpul Mod la
Cheie dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă
dispozitiv şi cheie dispozitiv.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifaţi caseta de validare
Includere fişiere media.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifaţi caseta de validare Memorie dispozitiv. Pentru a
dezactiva criptarea fişierelor, debifaţi caseta de validare Card media.
152
Ghidul utilizatorului
Media
Dosare cu imagini
Crearea unui dosar de imagini
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
Apăsaţi tasta
> Dosar nou.
Dacă este necesar, schimbaţi locaţia în care este creat dosarul.
Introduceţi un nume pentru dosar.
Faceţi clic pe OK.
Importul imaginilor în aplicaţia Imagini
Importul imaginilor din alte dosare de pe dispozitivul BlackBerry® sau de pe cardul media în aplicaţia Imagini vă
permite să aveţi acces la imaginile dvs., menţinând în acelaşi timp structurile de dosare şi locaţiile de fişiere
existente.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Apăsaţi tasta
> Import imagini. Apar dosare care conţin imagini care nu sunt salvate în dosarul Bibliotecă
de imagini sau dosarul Imagini cameră foto.
3. Bifaţi casetele de validare din dreptul dosarelor pe care doriţi să le importaţi.
4. Faceţi clic pe Import imagini.
Pentru a şterge dosarele din aplicaţia Imagini, evidenţiaţi dosarul. Apăsaţi tasta
> Eliminare din bibliotecă.
Dosarele pe care le-aţi importat rămân în locaţia lor iniţială, dar sunt şterse din aplicaţia Imagini.
Pentru a şterge permanent dosarele atât din aplicaţia Imagini, cât şi din memoria dispozitivului sau de pe cardul
media, inclusiv orice fişiere care nu sunt imagini şi care nu sunt vizibile în dosarele din aplicaţia Imagini, evidenţiaţi
dosarul. Apăsaţi tasta
> Ştergere. Dosarele pe care le-aţi importat sunt şterse din locaţiile lor din memoria
dispozitivului dvs. sau de pe cardul media.
Găsirea unei imagini realizate cu camera foto
Imaginile pe care le-aţi realizat cu camera foto sunt salvate în dosarul Imagini cameră foto din aplicaţia Imagini. Dacă
aţi arhivat imaginile în alte dosare, acestea nu vor mai apărea în dosarul Imagini cameră foto.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Faceţi clic pe dosarul Imagini cameră foto.
153
Ghidul utilizatorului
Media
Transferarea şi descărcarea fişierelor media
Despre transferul şi sincronizarea fişierelor media
Puteţi conecta dispozitivul BlackBerry® la computer pentru a transfera şi sincroniza fişiere între dispozitiv şi
computer utilizând un cablu USB sau puteţi utiliza tehnologia Bluetooth® pentru a trimite fişiere media către şi a primi
fişiere media de la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
Opţiunea USB din caseta de dialog care apare când conectaţi dispozitivul dvs. la computer cu un cablu USB vă
permite să glisaţi majoritatea fişierelor dintr-un dosar de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv sau cardul media.
Opţiunea media din caseta de dialog vă permite să transferaţi fişiere media care sunt protejate cu DRM către şi de
pe dispozitivul dvs. Ambele opţiuni vă permit să utilizaţi BlackBerry® Desktop Software pentru a transfera fişierele
către şi de la dispozitivul dvs.
Dacă doriţi să gestionaţi şi să păstraţi informaţiile sau criptarea asociată cu fişierele dvs. media când transferaţi
fişiere între dispozitiv şi computer, utilizaţi opţiunea media din BlackBerry Desktop Software. Pentru a descărca
BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitaţi www.blackberry.com/desktop şi selectaţi opţiunea adecvată
pentru computerul dvs.
Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând
dispozitivul ca unitate de memorie USB
Trebuie să utilizaţi BlackBerry® Desktop Software pentru a gestiona şi păstra informaţiile sau criptarea care este
asociată cu fişierele dvs. media atunci când transferaţi fişiere între dispozitivul BlackBerry şi computer.
1. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dacă doriţi să transferaţi majoritatea tipurilor de fişiere, în caseta de dialog care apare pe dispozitiv, selectaţi
opţiunea USB.
• Dacă doriţi să transferaţi fişiere media care sunt protejate cu DRM, în caseta de dialog care apare pe
dispozitiv, selectaţi opţiunea de transfer media.
3. Dacă este necesar, introduceţi o parolă. Dispozitivul dvs. apare ca o unitate pe computer.
4. Trageţi un fişier dintr-o locaţie de pe computer într-un dosar de pe dispozitiv.
Pentru a vizualiza fişierul transferat pe dispozitiv, deconectaţi dispozitivul de la computer şi găsiţi fişierul.
Informaţii înrudite
Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând BlackBerry Desktop Software, 31
154
Ghidul utilizatorului
Media
Transferul fişierelor media de pe computer pe dispozitiv utilizând
BlackBerry Desktop Software
Cu BlackBerry® Desktop Software, puteţi sincroniza fişiere media, inclusiv liste de redare iTunes şi liste de redare
Windows Media® Player, pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, de pe
computer, vizitaţi www.blackberry.com/desktop şi selectaţi opţiunea adecvată pentru computerul dvs.
1. Conectaţi dispozitivul la computer.
2. Pe dispozitiv, în caseta de dialog care apare, selectaţi oricare dintre opţiunile de transfer de fişiere.
3. De pe computer, deschideţi BlackBerry Desktop Software.
4. Faceţi clic pe opţiunea de transfer media care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs.
Pentru informaţii suplimentare despre sincronizarea fişierelor media, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop
Software.
Informaţii înrudite
Transferul unui fişier de pe computer pe dispozitivul dvs. utilizând dispozitivul ca unitate de memorie USB, 13
Trimiterea unui fişier media
Puteţi să trimiteţi imaginile şi clipurile video la aplicaţiile pe care le-aţi instalat, precum Facebook® pentru dispozitive
BlackBerry® şi YouTube® pentru dispozitive BlackBerry. Puteţi trimite numai fişierele media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi un fişier media.
5. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a trimite o imagine sau un clip video, faceţi clic pe Trimitere. Faceţi clic pe un tip de mesaj sau pe o
aplicaţie.
• Pentru a trimite un fişier audio, faceţi clic pe opţiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
6. Dacă este necesar, activaţi tehnologia Bluetooth® şi alegeţi un dispozitiv sau asociaţi cu un dispozitiv.
Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth.
Atunci când un fişier media este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizând tehnologiaBluetooth, o casetă de
dialog este afişată pe ecran.
1. În caseta de dialog care apare pe dispozitiv, faceţi clic pe Da.
2. În lista derulantă, faceţi clic pe o locaţie în care să salvaţi fişierul.
3. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
155
Media
Ghidul utilizatorului
Formate de fişiere audio şi video acceptate
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®şi de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca anumite
formate de fişiere media să nu fie acceptate.
Tip
Format de fişiere
Audio
•
•
•
•
•
FLAC
MP3
M4A
OGG
WMA
•
WAV
•
•
•
•
•
3GP
AVI
ASF
MP4
MOV
•
WMV
Video
Pentru mai multe informaţii despre codecuri şi despre formatele de fişiere video şi audio recomandate pentru
dispozitivul dvs., vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones şi faceţi clic pe Multimedia > Tipuri media
acceptate pe telefoanele smartphone BlackBerry.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Fişiere audio şi video
Oprirea temporară a unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video
Redarea melodiei următoare
Apăsaţi tasta
.
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului dvs.
156
Media
Ghidul utilizatorului
Redarea melodiei anterioare
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului.
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio
dacă utilizaţi un set de căşti
Când redaţi un fişier audio sau video, apăsaţi tasta
Creştere volum de pe partea laterală a dispozitivului
până când atingeţi setarea de volum cea mai ridicată şi
apoi apăsaţi din nou tasta Creştere volum rapid de patru
ori.
Imagini
Mărire
Apăsaţi 3
Micşorare
Apăsaţi tasta punct (.).
Panoramare în sus
Apăsaţi 2
Panoramare în jos
Apăsaţi 8
Panoramare la dreapta
Apăsaţi 6
Panoramare la stânga
Apăsaţi 4
Rotire
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Camera foto şi camera video
Măriţi înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra
un clip video
Apăsaţi tasta Creştere volum.
Micşoraţi înainte de a realiza o fotografie sau de a
înregistra un clip video
Ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă
a dispozitivului.
Realizarea unei fotografii
Apăsaţi tasta rapidă dreapta din partea laterală a
dispozitivului dvs.
Scurtături media
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Fişiere audio şi video
Întreruperea temporară a unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
din partea superioară a
dispozitivului BlackBerry®.
Reluarea redării unui fişier audio sau video
Apăsaţi tasta
.
157
Media
Ghidul utilizatorului
Activarea caracteristicii de creştere în intensitate audio
dacă utilizaţi un set de căşti
Când redaţi un fişier audio sau video, apăsaţi tasta
Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului până
când atingeţi setarea de volum cea mai ridicată şi apoi
apăsaţi din nou tasta Creştere volum rapid de patru ori.
Imagini
Mărire
Apăsaţi 3
Micşorare
Apăsaţi 9
Panoramare în sus
Apăsaţi 2
Panoramare în jos
Apăsaţi 8
Panoramare la dreapta
Apăsaţi 6
Panoramare la stânga
Apăsaţi 4
Camera foto şi camera video
Măriţi înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra
un clip video
Apăsaţi tasta Creştere volum.
Micşoraţi înainte de a realiza o fotografie sau de a
înregistra un clip video
Apăsaţi tasta Reducere volum.
Realizarea unei fotografii
Apăsaţi tasta rapidă dreapta din partea laterală a
dispozitivului dvs.
Depanare: media
Dispozitivul meu nu utilizează tonul de apel sau fundalul corect
Dacă utilizaţi un ton de apel sau o imagine pentru fundal care a fost criptată în memoria dispozitivului sau pe cardul
media utilizând parola dispozitivului BlackBerry® şi aţi resetat dispozitivul, deblocaţi dispozitivul.
Informaţii înrudite
Blocarea dispozitivului dvs., 285
158
Ghidul utilizatorului
Media
Unele fotografii realizate sunt neclare
În condiţii de iluminare scăzută, camera foto poate compensa lipsa expunerii utilizând o viteză mică a
declanşatorului. Dacă mişcaţi camera foto înaintea clicului declanşatorului, imaginea poate fi neclară. În cazul în care
camera foto utilizează un timp de expunere mai îndelungat, este afişat un indicator sub forma unui semn al
exclamării în partea inferioară a ecranului.
În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry®, este posibil să puteţi reduce neclaritatea imaginilor cauzată de
oscilaţiile uşoare ale camerei foto prin activarea stabilizării imaginii în opţiunile camerei.
Luminozitatea bliţului scade sau bliţul se dezactivează
În cazul în care camera foto are bliţ şi nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, luminozitatea bliţului
scade pentru a economisi bateria. La temperaturi scăzute, când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de
procente, bliţul se poate dezactiva.
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19
Nu pot salva fişiere media
Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca
fişiere media.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din
dispozitiv.
• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.
• În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Dimensiune imagine la Mare. Imaginile mari
utilizează mai multă memorie decât imaginile mai mici.
Informaţii înrudite
159
Ghidul utilizatorului
Media
Ştergerea mesajelor, 76
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130
Nu pot deschide fişiere media
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:
•
•
•
Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe dispozitivul BlackBerry® şi dispozitivul este conectat la computer,
deconectaţi-l de la computer.
Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media de pe computer utilizând dispozitivul dvs. ca unitate USB, verificaţi
dacă aţi închis opţiunile de transfer media din BlackBerry® Desktop Software.
Dacă aţi criptat fişierele media pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitivul dvs.
BlackBerry şi încercaţi să deschideţi un fişier media criptat pe computer sau pe alt dispozitiv decât dispozitivul
BlackBerry pe care l-aţi utilizat pentru criptarea fişierului, introduceţi cardul media în dispozitivul BlackBerry pe
care l-aţi utilizat pentru a cripta fişierul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma
Opţiuni. Faceţi clic pe Securitate > Criptare. În secţiunea Card media, modificaţi câmpul Mod la Parolă
dispozitiv.
Informaţii înrudite
Despre criptarea fişierelor, 152
Dispozitivul meu nu recunoaşte cardul media
Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul media în dispozitivul BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare despre
introducerea unui card media în dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.
• În opţiunile pentru cardul media, dacă există un mesaj pentru formatarea cardului media, deconectaţi dispozitivul
de la computer. Formataţi cardul media.
ATENŢIE: Formatarea cardului media va şterge toate fişierele de pe acesta.
Informaţii înrudite
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv, 151
Nu pot găsi podcasturi
Conţinutul podcastului care este marcat sub formă de conţinut explicit nu apare în aplicaţia Podcast dacă nu aveţi
opţiunea Afişare conţinut explicit activată.
Ecranul playerului media se închide
Dacă întrerupeţi sau opriţi un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide
pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®. În opţiunile media, puteţi împiedica închiderea
ecranului playerului media sau modifica durata de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media.
Informaţii înrudite
160
Ghidul utilizatorului
Media
Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media, 138
161
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alerte
Tonuri de apel, sunete şi alerte
Despre tonurile de apel, sunete şi alerte
Profilul pe care îl selectaţi în aplicaţia Profiluri sunet şi alertă defineşte modul în care dispozitivul BlackBerry® vă
alertează în privinţa apelurilor telefonice, a mesajelor, a mementourilor şi a conţinutului din browser.
Dispozitivul are un profil Normal şi alte cinci profiluri preîncărcate: Zgomotos, Mediu, Doar vibraţie, Silenţios, Doar
apeluri telefonice. Puteţi modifica tonurile în orice profil preîncărcat cu un fişier audio care este stocat în memoria
dispozitivului sau pe un card media sau puteţi crea profiluri suplimentare. Profilul Toate alertele oprite nu poate fi
modificat.
În mod implicit, unele din setările din profilurile preîncărcate sunt bazate pe setările din profilul Normal. De exemplu,
când modificaţi tonul de apel în profilul Normal, tonul de apel pentru profilul Zgomotos, profilul Mediu şi profilul Doar
apeluri telefonice este actualizat automat. Dacă nu doriţi ca setările specifice unui profil preîncărcat să fie actualizate
automat când modificaţi setarea corespunzătoare în profilul Normal, puteţi modifica manual setările în respectivul
profil preîncărcat.
Puteţi crea alerte pentru contact, care vă alertează dacă anumite contacte vă apelează sau vă trimit un mesaj.
Alertele pentru contact sunt întotdeauna activate şi nu se dezactivează decât în cazul în care selectaţi profilul Toate
alertele oprite. De exemplu, chiar dacă selectaţi profilul Silenţios sau profilul Doar vibraţie, alertele de contact se vor
declanşa până când selectaţi profilul Toate alertele oprite.
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor
Pe lângă schimbarea tonului, puteţi să schimbaţi, de asemenea, opţiuni pentru volum, LED, vibraţie şi notificare în
timpul apelurilor.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru profil selectat.
• Pentru a schimba tonul de apel, faceţi clic pe Telefon.
• Pentru a schimba notificările sau mementourile, faceţi clic pentru a extinde o secţiune. Faceţi clic pe o
opţiune.
3. În câmpul Ton de apel, Ton de notificare sau Ton memento, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un ton.
• Pentru a utiliza o melodie care este pe dispozitivul BlackBerry® sau pe un card media, faceţi clic pe Toată
muzica. Găsiţi şi faceţi clic pe o melodie.
• Pentru a utiliza o notă vocală pe care aţi înregistrat-o, faceţi clic pe Toate notele vocale. Găsiţi şi faceţi clic
pe o notă vocală.
• Pentru a utiliza o alertă preîncărcată, faceţi clic pe Toate alertele. Găsiţi şi faceţi clic pe o alertă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
162
Tonuri de apel, sunete şi alerte
Ghidul utilizatorului
Informaţii înrudite
Nu pot schimba durata în care sună dispozitivul, 68
Adăugarea unui profil personalizat
Puteţi crea profiluri suplimentare.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Gestionare profil > Adăugare profil personalizat.
3. În câmpul Nume, tastaţi un nume pentru profil.
4. Faceţi clic pe elementul pe care doriţi să îl modificaţi.
5. Modificaţi tonul de apel, de notificare sau informaţiile despre memento.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a şterge un profil personalizat, evidenţiaţi profilul. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Adăugarea unei alerte pentru contacte
Puteţi crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizaţi tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi
mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact,
dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă aţi selectat profilul de sunet la
Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteţi selecta Toate
alertele oprite.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru contacte > Adăugare alertă contact.
3. În câmpul Nume, introduceţi numele alertei de contact.
4. În câmpul Contacte, introduceţi numele contactului.
5. Faceţi clic pe un contact.
6. Schimbaţi tonul de apel şi informaţiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
7. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a şterge o alertă de contact, evidenţiaţi alerta pe care doriţi să o ştergeţi. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Dezactivarea sunetului dispozitivului
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a primi alerte numai prin intermediul LED-ului intermitent, faceţi clic pe Silenţios.
• Pentru a primi alerte numai prin vibraţii, faceţi clic pe Doar vibraţie.
• Pentru a dezactiva toate alertele, inclusiv alertele de contact, faceţi clic pe Toate alertele oprite.
163
Tonuri de apel, sunete şi alerte
Ghidul utilizatorului
Când se aude un ton de apel, un memento sau o alertă, dacă este disponibilă, apăsaţi tasta
din partea
superioară a dispozitivului BlackBerry®.
Informaţii înrudite
Oprirea sunetului alarmei, 202
LED intermitent
LED-ul din partea superioară a dispozitivului BlackBerry® luminează intermitent în culori diferite pentru a indica stări
diferite.
Culoare LED intermitent
Descriere
Verde
Sunteţi într-o zonă cu acoperire wireless. Puteţi activa
sau dezactiva această notificare.
Albastru
Dispozitivul este conectat la un dispozitiv compatibil
Bluetooth®. Puteţi activa sau dezactiva această
notificare.
Roşu
A sosit un mesaj nou şi profilul selectat de dvs. este setat
să vă notifice prin intermediul LED-ului intermitent. Dacă
utilizaţi dispozitivul cu un card inteligent, acesta
accesează datele de pe cardul inteligent.
Chihlimbar
Nivelul bateriei dispozitivului este scăzut sau dispozitivul
este oprit şi în curs de încărcare. Nu puteţi dezactiva
notificarea pentru nivelul scăzut al bateriei. Notificarea
pentru încărcare se opreşte atunci când porniţi
dispozitivul.
Informaţii înrudite
Dezactivarea notificării pentru conexiunea Bluetooth, 264
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless, 227
Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă
1.
2.
3.
4.
164
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Alarmă, modificaţi câmpul Ton alarmă, câmpul Volum, câmpul Timp amânare şi câmpul Vibraţie.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ghidul utilizatorului
Tonuri de apel, sunete şi alerte
Activarea sunetelor pentru evenimente
Sunetele pentru evenimente vă înştiinţează când porniţi sau opriţi dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este
plin sau scăzut şi când conectaţi sau deconectaţi un cablu USB sau un accesoriu de la dispozitiv.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Accesibilitate.
3. Bifaţi caseta de validare Sunete eveniment.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte
Dispozitivul meu sună sau vibrează de mai multe ori decât mă
aşteptam
Pentru apeluri, numărul de vibraţii ale dispozitivului BlackBerry® nu este determinat de numărul de vibraţii setat în
profilul de sunet şi nu există nicio setare pentru numărul de apeluri dacă nu vă abonaţi la mesageria vocală.
Dispozitivul dvs. vibrează sau sună până când apelantul sau reţeaua wireless închide conexiunea.
Dispozitivul meu nu sună şi nu vibrează când primesc un apel sau un
mesaj
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă. Asiguraţi-vă că profilul de
sunet nu este setat la Toate alertele oprite sau Silenţios.
• Dacă aţi creat alerte pentru contact, din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi
alertă. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru contacte. Faceţi clic pe o alertă pentru
contact. Faceţi clic pe Telefon sau Mesaje. Asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Volum la Silenţios şi câmpul
Vibraţie la Oprit.
165
Browser
Ghidul utilizatorului
Browser
Elementele de bază ale browserului
Navigarea în pagini Web
Vizitarea unei pagini Web sau căutarea pe Internet
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afişate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
Pentru informaţii suplimentare despre costurile asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. În câmpul din partea de sus a paginii, introduceţi o adresă Web sau căutaţi termeni.
3. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsaţi tasta
>Oprire.
Informaţii înrudite
Pe dispozitivul meu nu este disponibil niciun browser, 178
Despre parcurgerea mai multor file
Cu parcurgerea mai multor file, puteţi deschide simultan pagini Web multiple pe dispozitivul BlackBerry®. Puteţi
comuta cu rapiditate între filele deschise, puteţi deschide o filă nouă fără să închideţi alta sau puteţi închide fila
actuală fără să închideţi browserul. Dacă deschideţi o legătură aflată într-un mesaj, intrare din calendar sau
memento, legătura se deschide automat într-o filă nouă.
Cu cât deschideţi mai multe file, cu atât dispozitivul va utiliza mai multă memorie.
Informaţii înrudite
Deschiderea, închiderea sau comutarea între file, 14
Nu pot deschide o filă nouă, 178
Deschiderea, închiderea sau comutarea între file
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a deschide o filă nouă, în browser, apăsaţi tasta
> File. Faceţi clic pe pictograma Filă nouă.
• Pentru a deschide o filă nouă pentru o legătură pe o pagină Web, evidenţiaţi legătura. Apăsaţi tasta
>
Deschidere legătură în filă nouă.
• Pentru a comuta între file, în browser, apăsaţi
> File. Faceţi clic pe o filă.
• Pentru a închide o filă, în browser, apăsaţi tasta
> File. Evidenţiaţi o filă. Faceţi clic pe pictograma .
166
Browser
Ghidul utilizatorului
Mărirea sau micşorarea unei pagini Web
> Transfocare.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta
• Pentru a mări, pe trackpad, glisaţi degetul în sus.
• Pentru a micşora, pe trackpad, glisaţi degetul în jos.
Pentru a dezactiva modul Transfocare, apăsaţi tasta
.
Deplasarea înainte sau înapoi cu o pagină Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Înapoi sau Înainte.
Reîmprospătarea unei pagini Web
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Reîmprospătare.
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta
pagină.
2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta
> Caută sau Găsire pe
> Caută următorul.
Vizualizarea unei liste a paginilor Web vizitate recent
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Istoric.
Revenirea la pagina de întâmpinare
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Pagină de întâmpinare.
Închiderea browserului
1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta Meniu.
2. Faceţi clic pe Închidere.
167
Browser
Ghidul utilizatorului
Crearea unei pictograme de scurtătură pentru o pagină Web pe ecranul de întâmpinare
> Adăugare la ecranul de întâmpinare.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta
Vizualizarea, copierea şi redirecţionarea adreselor
Vizualizarea adresei unei pagini Web
Într-o pagină Web, apăsaţi
> Proprietăţi pagină.
Copierea adresei unei pagini Web, legături sau imagini
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a copia o adresă pentru o pagină Web, apăsaţi tasta
> Copiere adresă pagină.
• Pentru a copia o adresă pentru o legătură, opriţi-vă pe sau evidenţiaţi o legătură. Apăsaţi tasta
Copiere legătură.
• Pentru a copia o adresă pentru o imagine, opriţi-vă pe sau evidenţiaţi o imagine. Apăsaţi tasta
legătură imagine.
Pentru a lipi adresa, apăsaţi tasta
>
> Copiere
> Lipire.
Trimiterea unei adrese Web
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
• Pentru a trimite o adresă Web a unei pagini Web din lista de marcaje sau din istoricul browserului, evidenţiaţi
o pagină Web.
• Pentru a trimite altă adresă Web, navigaţi la o pagină Web.
2. Apăsaţi tasta
> Trimitere legătură sau Trimitere adresă pagină.
3. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta
.
Trimiterea unei legături sau imagini dintr-o pagină Web
1. Într-o pagină Web, opriţi-vă pe sau evidenţiaţi o legătură sau o imagine.
2. Apăsaţi tasta
> Trimitere legătură sau Trimitere legătură la imagine.
3. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta
168
.
Browser
Ghidul utilizatorului
Vizualizarea imaginilor şi redarea fişierelor media
Redarea unui fişier media de pe o pagină Web
1. Pe o pagină Web, faceţi clic pe un fişier media.
2. Faceţi clic pe Deschidere.
Informaţii înrudite
Formate de fişiere audio şi video acceptate, 12
Nu pot reda o melodie sau un clip video de pe o pagină Web, 178
Vizualizarea unei imagini complete de pe o pagină Web
1. Într-o pagină Web, evidenţiaţi o imagine sau opriţi-vă pe o imagine.
2. Apăsaţi tasta
> Imagine completă.
Pentru a mări sau micşora imaginea, apăsaţi tasta
> Mărire sau Micşorare.
Pentru a readuce imaginea la mărimea originală, apăsaţi tasta
> Transfocare 1:1.
Marcajele din browser
Despre marcajele pentru pagini Web
Puteţi adăuga marcaje pentru paginile Web pe care le vizitaţi frecvent. Când adăugaţi un marcaj, puteţi seta
browserul să verifice periodic actualizările paginii Web. Marcajele pentru paginile Web care au fost actualizate de la
ultima vizitare sunt afişate cu font cursiv.
Adăugarea unui marcaj pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
> Adăugare la marcaje.
Într-o pagină Web, apăsaţi tasta
În câmpul Titlu, introduceţi un nume pentru marcaj.
În câmpul Dosar, faceţi clic pe dosarul în care doriţi să apară marcajul.
Faceţi clic pe Adăugare.
Dacă vizitaţi pagina offline, browserul afişează conţinutul curent la ultima vizualizare a paginii online.
Modificarea sau ştergerea marcajului pentru o pagină Web
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Marcaje.
169
Browser
Ghidul utilizatorului
3. Evidenţiaţi un marcaj.
4. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a modifica un marcaj, faceţi clic pe Editare marcaj. Modificaţi marcajul. Faceţi clic pe Acceptare.
• Pentru a şterge un marcaj, faceţi clic pe Ştergere marcaj.
Trimiterea unui marcaj pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
Apăsaţi tasta
> Marcaje.
Evidenţiaţi un marcaj.
> Trimitere legătură.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta
.
Îndosarierea unui marcaj pentru o pagină Web
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
> Marcaje.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un marcaj.
Apăsaţi tasta
> Mutare.
Faceţi clic pe locaţia nouă.
Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui marcaj pentru paginile
Web
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
> Marcaje.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un dosar cu marcaje.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a adăuga un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Adăugare subdosar.
• Pentru a redenumi dosarul cu marcaje, faceţi clic pe Redenumire dosar. Introduceţi un nume nou pentru
dosar. Apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a şterge un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Ştergere dosar.
Fluxuri RSS
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea fluxurilor RSS pe dispozitivul BlackBerry®, în ecranul de întâmpinare
sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Fluxuri sociale. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
170
Ghidul utilizatorului
Browser
Despre fluxurile RSS
Puteţi adăuga fluxuri RSS pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să puteţi primi actualizări la blogurile şi site-urile
Web preferate. Puteţi adăuga fluxuri RSS direct dintr-o pagină Web sau utilizând aplicaţia Fluxuri sociale. Cu
aplicaţia Fluxuri sociale, puteţi rămâne la curent cu reţelele sociale şi vizualiza fluxurile RSS într-un singur loc.
Adăugarea unui flux RSS din browser
1.
2.
3.
4.
5.
În browser, într-o pagină Web cu un flux RSS, apăsaţi tasta Meniu.
Faceţi clic pe Abonare la flux RSS.
Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui flux pe care doriţi să îl adăugaţi.
Faceţi clic pe Abonare.
Faceţi clic pe OK.
Opţiunile browserului
Modificarea paginii de întâmpinare sau a paginii iniţiale
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Generalităţi, efectuaţi una din următoare acţiuni:
• Pentru a modifica pagina de întâmpinare, în câmpul Pagină de întâmpinare, introduceţi o adresă Web.
• Pentru a utiliza pagina de întâmpinare ca pagină iniţială când deschideţi browserul pentru prima dată,
modificaţi câmpul Pagină iniţială la Pagină de întâmpinare.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea compatibilităţii JavaScript
JavaScript este utilizată pe anumite pagini Web pentru a furniza caracteristici interactive, precum meniuri şi sunete.
Dacă nu doriţi ca browserul să furnizeze caracteristici JavaScript, puteţi dezactiva compatibilitatea JavaScript.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Conţinut Web, debifaţi caseta de validare Activare JavaScript.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Oprirea încărcării imaginilor sau a redării fişierelor media încorporate
pe pagini Web
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
171
Ghidul utilizatorului
Browser
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Conţinut Web, efectuaţi una dintre operaţiile:
• Pentru a opri încărcarea imaginilor pe pagini Web, debifaţi caseta de validare Încărcare imagini.
• Pentru a opri redarea fişierelor media încorporate pe pagini Web, debifaţi caseta de validare Activare
conţinut media încorporat.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea blocării ferestrelor contextuale pe paginile Web
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Conţinut Web, debifaţi caseta de validare Blocare ferestre contextuale.
Modificarea dimensiunii fontului pentru textul de pe paginile Web
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Conţinut Web, modificaţi câmpul Dimensiune font.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea codificării caracterelor pentru toate paginile Web
Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează codificarea optimă a caracterelor pentru o pagină Web.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Conţinut Web, schimbaţi câmpul Codificare text implicită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Primirea unei solicitări înainte de închiderea browserului sau de
redarea în timp real a conţinutului media de pe Internet
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea General, sub Solicitare înainte de, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o solicitare care confirmă faptul că doriţi să închideţi browserul atunci când aveţi file multiple
deschise, selectaţi caseta de validare Închidere file la ieşire.
• Pentru a primi o solicitare care confirmă faptul că doriţi să închideţi browserul după ce apăsaţi tasta
,
bifaţi caseta de validare Închidere browser la ieşire.
• Pentru a primi o solicitare înainte ca dispozitivul BlackBerry® să utilizeze portalul browserului furnizorului dvs.
de servicii wireless pentru a reda în timp real conţinutul media de pe Internet, bifaţi caseta de validare
Comutare la reţeaua furnizorului de servicii pentru streaming media.
172
Browser
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Primesc o solicitare de comutare a reţelelor la redarea în timp real de pe Internet a unei melodii sau unui clip video,
178
Ştergerea informaţiilor despre navigare
Dispozitivul BlackBerry® salvează unele informaţii în browser pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare. Puteţi
şterge informaţiile despre parolă, istoricul browserului, fişierele "cookie", conţinutul trimis dispozitivului dvs. şi
memoria cache a browserului.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Confidenţialitate şi securitate, sub Ştergere date navigare, bifaţi casetele de navigare din dreptul
tipurilor de informaţii despre navigare pe care doriţi să le ştergeţi.
4. Faceţi clic pe Şterge acum.
Dezactivarea fişierelor "cookie" în browser
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Confidenţialitate şi securitate, debifaţi caseta de validare Acceptare fişiere "cookie".
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pornirea geolocaţiei în browser
Dacă porniţi geolocaţia în browser, unele site-uri Web pot determina locaţia dvs. aproximativă.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Confidenţialitate şi securitate, bifaţi caseta de validare Activare geolocaţie.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Când vizitaţi un site Web care vă solicită locaţia, apare o casetă de dialog. Dacă bifaţi caseta de validare Fără alte
confirmări pentru acest site Web, site-ul Web şi permisiunile pe care le setaţi pentru acesta sunt salvate în
Permisiuni geolocaţie, în opţiunile browserului.
173
Browser
Ghidul utilizatorului
Securitatea browserului
Despre TLS
Configuraţia browserului BlackBerry® este concepută pentru a utiliza TLS sau SSL pentru criptarea datelor pe care
dispozitivul dvs. le trimite sau le recepţionează prin Internet, prin BlackBerry® Enterprise Server. Comunicarea dintre
dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server este criptată utilizând DES triplu. Comunicarea dintre BlackBerry
Enterprise Server şi serverele de conţinut este criptată utilizând SSL sau TLS. Pentru a mări gradul de securitate,
puteţi configura TLS pentru conexiuni HTTP între dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server şi puteţi utiliza
criptarea DES triplă pentru toate celelalte comunicaţii dintre dispozitivul dvs. şi BlackBerry Enterprise Server.
Opţiunile TLS
Opţiune
Descriere
Acceptare SSL 3.0
Specificaţi dacă browserul acceptă conexiuni SSL. Dacă nu selectaţi această
opţiune, browserul dvs. acceptă doar conexiuni TLS.
Putere de criptare
Specificaţi dacă browserul dvs. acceptă şi trimite numai date criptate utilizând
criptarea pe 128 de biţi. Pentru a accepta şi a trimite numai datele criptate
utilizând criptarea pe 128 de biţi, modificaţi acest câmp la Doar puternică.
Pentru a accepta şi a trimite date criptate utilizând criptarea pe 128 de biţi
sau 56 de biţi, modificaţi acest câmp la Acceptare slabă.
Putere algoritm
Specificaţi dacă browserul dvs. acceptă date cu algoritmi de asimilare slabi
sau acceptă numai date cu algoritmi de asimilare puternici. Cu cât algoritmul
de asimilare este mai puternic, cu atât este mai sigură experienţa de
navigare. Pentru a accepta date cu algoritmi de asimilare slabi, modificaţi
acest câmp la Acceptare slabă. Pentru a accepta numai date cu algoritmi
de asimilare puternici, modificaţi acest câmp la Doar puternică. Pentru a vi
se solicita acceptarea datelor cu algoritmi de asimilare slabi, modificaţi acest
câmp la Solicitare. În funcţie de opţiunile pe care administratorul le setează,
este posibil să nu puteţi modifica această opţiune.
Gestionarea securităţii browserului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > TLS.
3. Configuraţi opţiunile de securitate.
174
Browser
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unui server de conţinut creditat
Dacă contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, puteţi adăuga servere de conţinut la lista
dvs. de servere de conţinut creditat pentru a accelera procesul de autentificare când vă autentificaţi la un server de
conţinut.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > TLS.
3. Evidenţiaţi câmpul Gazde creditate.
4. Apăsaţi tasta
> Adăugare gazdă.
5. Introduceţi adresa Web pentru serverul de conţinut.
6. Faceţi clic pe OK.
7. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea sau schimbarea unui site Web asociat cu un certificat
Pentru a accesa unele site-uri Web, s-ar putea să fie nevoie să puneţi la dispoziţie un certificat de autentificare.
După ce puneţi la dispoziţie un certificat pentru un site Web, site-ul Web şi certificatul asociat sunt adăugate automat
la lista Cartografieri gazdă/certificat în opţiunile dvs. TLS. Puteţi adăuga sau schimba manual un site Web asociat cu
un certificat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > TLS.
• Pentru a asocia manual un site Web cu un certificat, evidenţiaţi câmpul Cartografieri gazdă/certificat.
Apăsaţi tasta
> Adăugare gazdă. În câmpul Nume gazdă, introduceţi numele site-ului Web. În câmpul
Certificat, selectaţi certificatul asociat cu site-ul Web. Faceţi clic pe OK.
• Pentru a schimba un site Web asociat cu un certificat, în lista Cartografieri gazdă/certificat, evidenţiaţi un
element. Apăsaţi tasta
> Editare. Schimbaţi certificatul. Faceţi clic pe OK.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Browserul Push
Despre browserul Push
Browserul Push este conceput pentru a transfera informaţii dintr-o aplicaţie Web către dispozitivul BlackBerry®, pe
măsură ce acestea devin disponibile. De exemplu, puteţi primi actualizări pentru buletinele meteo, cotaţiile acţiunilor
sau ştiri. Când dispozitivul primeşte o actualizare, în aplicaţia de mesaje poate fi afişat un mesaj nou al browserului
Push sau o pictogramă de pe ecranul de întâmpinare poate fi schimbată pentru a indica disponibilitatea unor noi
informaţii. Aplicaţia Web poate, de asemenea, să transfere informaţiile actualizate către memoria cache a
browserului fără a vă notifica. Dacă informaţiile sunt transferate către memoria cache a browserului, acestea sunt
175
Browser
Ghidul utilizatorului
disponibile în dispozitiv, chiar dacă acesta nu este conectat la reţeaua wireless. Aplicaţiile Web care utilizează
browserul push transmit automat actualizările către dispozitivul dvs., cu excepţia cazului în care dezactivaţi
browserul push.
Dispozitivul dvs. acceptă diferite tipuri de mesaje ale browserului Push. Serviciul de încărcare a mesajelor şi serviciul
de indicare a mesajelor includ informaţii actualizate. Alte mesaje ale browserului Push includ mesaje care apar în
memoria cache a browserului.
Opţiunile browserului Push
Opţiune
Descriere
Procesare MDS
Stabiliţi dacă dispozitivul BlackBerry® acceptă mesaje Push în browser de la BlackBerry®
Enterprise Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service.
Gazde MDS
Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă mesaje Push de la toate instanţele BlackBerry Enterprise
Server sau serviciile de Internet BlackBerry.
Procesare SMSC
Setaţi dacă dispozitivul acceptă mesaje Push care sunt bazate pe SMS.
Gazde SMSC
Stabiliţi de la care gazde SMSC acceptă dispozitivul mesaje Push în browser. Pentru a
accepta mesajele Push în browser de la o anumită gazdă SMSC, introduceţi numărul de
telefon al gazdei SMSC.
Procesare IP
Stabiliţi dacă dispozitivul acceptă mesaje push în browser pe care aplicaţiile Web le trimit
printr-un gateway WAP.
Gazde IP
Stabiliţi de la care gateway-uri WAP acceptă dispozitivul mesaje Push în browser. Pentru
a accepta mesaje Push în browser de la o anumită gazdă IP, introduceţi adresa IP pentru
gateway-ul WAP.
Dezactivarea browserului Push
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Browser Push.
Debifaţi caseta de validare Activare Push.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Scurtături pentru browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web
176
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Browser
Ghidul utilizatorului
Introducerea unei bare oblice (/) în câmpul pentru adresa
Web
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.
Oprirea încărcării unei pagini Web
Apăsaţi tasta
Închiderea browserului
Ţineţi apăsată tasta
.
.
Într-o pagină Web
Reîmprospătarea unei pagini Web
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
Comutarea rapidă între file
Apăsaţi tasta @.
Mărirea unei pagini Web
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Micşorarea unei pagini Web
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la pagina iniţială
Apăsaţi 5
Adăugarea unui marcaj
Apăsaţi tasta semn de întrebare (?).
Deplasarea într-o pagină Web
Deplasarea în sus cu un ecran
Apăsaţi 3
Deplasarea în jos cu un ecran
Apăsaţi 9
Deplasarea la începutul unei pagini Web
Apăsaţi 1 sau 2.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web
Apăsaţi 7 sau 8.
Scurtături pentru browser
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Introducerea unui punct (.) în câmpul pentru adresa Web
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Oprirea încărcării unei pagini Web
Apăsaţi tasta
Închiderea browserului
Ţineţi apăsată tasta
.
.
Într-o pagină Web
Reîmprospătarea unei pagini Web
Apăsaţi 1
Comutarea rapidă între file
Apăsaţi 4
Mărirea unei pagini Web
Apăsaţi 3
Micşorarea unei pagini Web
Apăsaţi 9
177
Browser
Ghidul utilizatorului
Deschiderea paginii iniţiale
Apăsaţi 5
Adăugarea unui marcaj
Apăsaţi 6
Găsirea de text într-o pagină Web
Apăsaţi 7
Deplasarea într-o pagină Web
Deplasarea la începutul unei pagini Web
Apăsaţi 2
Deplasarea în joc în ecran
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la sfârşitul unei pagini Web
Apăsaţi 8
Depanare: browser
Pe dispozitivul meu nu este disponibil niciun browser
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Nu pot reda o melodie sau un clip video de pe o pagină Web
Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul de fişier al melodiei sau clipului
video.
Primesc o solicitare de comutare a reţelelor la redarea în timp real de
pe Internet a unei melodii sau unui clip video
Dacă primiţi o solicitare de comutare a reţelelor, nu puteţi reda în timp real melodii sau clipuri video cu conexiunea
de Internet pe care o utilizaţi. În cazul în care comutaţi reţele, se pot aplica tarife suplimentare. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Pentru a dezactiva primirea acestei solicitări, în browser, apăsaţi tasta
> Opţiuni. În secţiunea Generalităţi, sub
Solicitare înainte de, debifaţi caseta de validare Comutare la reţeaua furnizorului de servicii pentru streaming
media.
Nu pot deschide o filă nouă
S-ar putea să aveţi o memorie disponibilă insuficientă pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Încercaţi să efectuaţi
următoarele acţiuni:
•
178
Închideţi o filă de care nu aveţi nevoie.
Ghidul utilizatorului
•
Browser
Închideţi alte aplicaţii care nu necesită să fie deschise.
Informaţii înrudite
Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal, 238
Deschiderea, închiderea sau comutarea între file, 14
179
Calendar
Ghidul utilizatorului
Calendar
Elementele de bază ale calendarului
Comutarea vizualizărilor calendarului
Puteţi vedea întâlnirile şi şedinţele dvs. într-una din cele patru vizualizări ale calendarului. Vizualizările zilnică,
săptămânală şi a lunii afişează toate întâlnirile şi şedinţele dvs. pentru perioada de timp selectată. Vizualizarea
Agendă afişează toate întâlnirile, şedinţele programate şi timpul liber dintr-o listă.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
. > Vizualizare.
3. Faceţi clic pe o vizualizare.
Deplasarea la o dată specifică din calendar
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a vă deplasa la o anumită dată, faceţi clic pe Deplasare la data.
• Pentru a vă deplasa la data curentă, faceţi clic pe Du-te la Astăzi.
Programarea unei şedinţe sau a unei întâlniri
Pentru a invita persoane la o şedinţă, contul de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze BlackBerry® Enterprise Server
care acceptă această caracteristică.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
> Întâlnire nouă.
3. Introduceţi informaţiile despre şedinţă sau despre întâlnire.
• Pentru a invita persoane la o şedinţă, apăsaţi tasta
> Invitare participant. Faceţi clic pe un participant.
4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite invitaţia la şedinţă persoanelor pe care le-aţi invitat, apăsaţi tasta
• Pentru a salva o întâlnire, apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 268
Oprirea dispozitivului, 268
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile, 190
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri, 190
180
> Trimitere.
Calendar
Ghidul utilizatorului
Setarea unei alarme în calendar
Puteţi seta declanşarea unei alarme în calendar în zile şi la ore programate. Programarea alarmelor în calendar nu
modifică alarma obişnuită din aplicaţia Ceas. Deoarece setările pentru tonul de alarmă sunt partajate de alarmele din
aplicaţia Calendar şi din aplicaţia Ceas, modificările setărilor pentru tonul de alarmă vor afecta alarmele din ambele
aplicaţii.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta
. > Alarmă nouă.
Introduceţi informaţiile despre alarmă.
Dacă doriţi ca alarma să se repete, modificaţi câmpul Recurenţă.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Comutarea calendarelor
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitivul dvs. puteţi avea calendare
multiple. Dacă pe dispozitiv există calendare multiple, puteţi programa şi administra întâlnirile şi şedinţele din fiecare
calendar. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
. > Selectare calendar.
3. Faceţi clic pe un calendar.
Şedinţele
Programarea unei şedinţe sau a unei întâlniri
Pentru a invita persoane la o şedinţă, contul de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze BlackBerry® Enterprise Server
care acceptă această caracteristică.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
> Întâlnire nouă.
3. Introduceţi informaţiile despre şedinţă sau despre întâlnire.
• Pentru a invita persoane la o şedinţă, apăsaţi tasta
> Invitare participant. Faceţi clic pe un participant.
4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite invitaţia la şedinţă persoanelor pe care le-aţi invitat, apăsaţi tasta
• Pentru a salva o întâlnire, apăsaţi tasta
> Salvare.
> Trimitere.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 268
Oprirea dispozitivului, 268
181
Calendar
Ghidul utilizatorului
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile, 190
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri, 190
Ştergerea unei întâlniri, şedinţe sau alarme
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Evidenţiaţi o întâlnire, şedinţă sau alarmă.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Răspunsul la o invitaţie de şedinţă
1. Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta
.
2. Faceţi clic pe Acceptare, Tentativă sau Refuz.
3. Dacă refuzaţi o invitaţie la şedinţă delegată, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a refuza şedinţa, faceţi clic pe Refuz.
• Pentru a delega şedinţa înapoi expeditorului, astfel încât expeditorul să o poată redelega, faceţi clic pe
Delegare.
4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceţi clic pe Trimitere răspuns.
• Pentru a adăuga un comentariu la răspunsul dvs., faceţi clic pe Adăugare comentarii. Introduceţi un
comentariu. Apăsaţi tasta
. > Trimitere.
Notă: Dacă ştergeţi o invitaţie la şedinţă din aplicaţia de mesaje înainte de a o accepta sau refuza, şedinţa este
ştearsă din aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs.
Vizualizarea calendarului când răspundeţi la o şedinţă
Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta
> Vizualizare calendar.
Pentru a reveni la invitaţia la şedinţă, apăsaţi tasta
.
Verificarea disponibilităţii participanţilor la şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Puteţi verifica numai disponibilitatea participanţilor la şedinţă din organizaţia dvs.
Într-o şedinţă sau invitaţie la şedinţă, sub lista participanţilor la şedinţă, faceţi clic pe Vizualizare disponibilitate.
• Dacă sunteţi organizatorul şedinţei, pentru a selecta următoarea dată când toţi participanţii la şedinţă sunt
disponibili, faceţi clic pe Următoarea perioadă disponibilă.
• Pentru a vizualiza o listă de a stărilor care sunt asociate cu barele colorate de pe ecran (de exemplu, ocupat
> Afişare legendă.
sau de confirmat), apăsaţi tasta
182
Calendar
Ghidul utilizatorului
Modificarea listei de participanţi la o şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul şedinţei.
1.
2.
3.
4.
Într-o şedinţă, în câmpul Acceptat sau Refuzat, evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe Invitare participant, Schimbare participant sau Eliminare participant.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Redirecţionarea unei invitaţii la o şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
Dacă nu aveţi opţiunea de redirecţionare a unei invitaţii la o şedinţă, este posibil în schimb să puteţi delega o invitaţie
la o şedinţă.
Într-o şedinţă sau o invitaţie la o şedinţă, apăsaţi tasta
> Redirecţionare.
Notă: Dacă redirecţionaţi o invitaţie la şedinţă în numele organizatorului şedinţei, numai organizatorul şedinţei
primeşte răspunsul destinatarului.
Delegarea unei invitaţii la şedinţă
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi IBM® Lotus Notes®, iar contul dvs. de e-mail trebuie să fie
asociat cu un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.
Dacă nu aveţi opţiunea de delegare a unei invitaţii la o şedinţă, este posibil în schimb să puteţi redirecţiona invitaţii la
şedinţe. Este posibil să nu aveţi opţiunea de a delega o invitaţie la o şedinţă dacă organizatorul şedinţei a dezactivat
delegările la şedinţă.
1. Într-o invitaţie la şedinţă, apăsaţi tasta
> Delegare.
2. Faceţi clic pe un contact.
• Pentru a trimite răspunsul fără a adăuga comentarii, faceţi clic pe Trimitere răspuns.
• Pentru a adăuga un comentariu la răspunsul dvs., faceţi clic pe Adăugare comentarii. Introduceţi un
comentariu. Apăsaţi tasta
> Trimitere.
Trimiterea unui mesaj de e-mail către toţi participanţii la şedinţă
Într-o şedinţă, o invitaţie la şedinţă sau un răspuns la şedinţă, apăsaţi tasta
> E-mail către toţi participanţii.
183
Ghidul utilizatorului
Calendar
Şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă
Despre apelurile prin sistemul de conferinţă
Puteţi crea două tipuri de apeluri prin sistemul de conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care
organizaţia dvs. sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr de conectare prin sistemul de conferinţă, puteţi
crea şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele
prin apeluri prin sistemul de conferinţă le permit participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa
prin apel prin sistemul de conferinţă folosind o opţiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este
acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze numărul de conectare prin sistemul de
conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr de conectare prin sistemul de
conferinţă, puteţi crea un apel prin sistemul de conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.
Crearea unei şedinţe prin apel prin sistemul de conferinţă de la
dispozitivul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul şedinţei. Dacă nu sunteţi dvs. organizatorul şedinţei,
puteţi crea o şedinţă prin apel prin sistemul de conferinţă în numele altei persoane, de la computerul dvs.
1. Într-o şedinţă, bifaţi caseta de validare Apel prin sistemul de conferinţă.
2. Introduceţi informaţiile pentru apelul prin sistemul de conferinţă.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Crearea unei şedinţe prin apel prin sistemul de conferinţă de la
computerul dvs.
Pentru a efectua această sarcină, dvs. trebuie să fiţi organizatorul şedinţei sau să creaţi şedinţa în numele
organizatorului şedinţei. Pentru informaţii referitoare la crearea şedinţelor în numele altei persoane, consultaţi
documentaţia pentru aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs.
Puteţi crea o şedinţă prin apel prin sistemul de conferinţă de la computerul dvs., care să fie recunoscută de
dispozitivul dvs. BlackBerry®. Când şedinţa prin apelul prin sistemul de conferinţă începe, participanţii care au
dispozitive BlackBerry pot intra în şedinţa prin apel prin sistemul de conferinţă folosind opţiunea Participă acum,
dacă dispozitivele lor acceptă această caracteristică.
1. În notele de şedinţă sau în câmpul pentru locaţia şedinţei, introduceţi CCP: şi un număr de conectare prin
sistemul de conferinţă pentru participanţi. Nu includeţi spaţii.
2. Introduceţi o literă mică x. Nu includeţi spaţii înainte sau după x.
3. Introduceţi codul de acces pentru participanţi. Introduceţi un spaţiu după codul de acces pentru participanţi.
4. Introduceţi CCM: şi un număr de conectare prin sistemul de conferinţă pentru moderator. Nu includeţi spaţii.
5. Introduceţi o literă mică x. Nu includeţi spaţii înainte sau după x.
184
Ghidul utilizatorului
Calendar
6. Introduceţi codul de acces pentru moderator. Introduceţi un spaţiu după codul de acces pentru moderator.
Exemplu
Dacă numărul de conectare prin sistemul de conferinţă pentru participanţi şi moderator este 1-800-555-5555, codul
de acces pentru moderator este 55555# şi codul de acces pentru participanţi este 55551#, introduceţi CCP:
18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#, urmat de un spaţiu.
Intrarea într-o şedinţă prin apelul prin sistemul de conferinţă
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Într-o notificare de şedinţă, faceţi clic pe Participă acum.
• În calendar, evidenţiaţi şedinţa. Apăsaţi tasta
. > Participă acum.
Informaţii înrudite
Nu pot intra într-un apel de tip conferinţă cu opţiunea Participă acum, 190
Salvarea informaţiilor apelurilor prin sistemul de conferinţă
Vă puteţi salva informaţiile referitoare la un apel prin sistemul de conferinţă, astfel încât acestea să fie adăugate
automat în câmpurile pentru apelul prin sistemul de conferinţă când creaţi o şedinţă prin apel prin sistemul de
conferinţă de pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
. > Opţiuni > Apelare conferinţă.
3. Introduceţi informaţiile apelului dvs. prin sistemul de conferinţă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Sincronizarea calendarului
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări
din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicaţia de e-mail de
pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless.
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone
al abonatului şi aplicaţia pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless. Atunci când
abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie
arhivate sau şterse din aplicaţia pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra
mesajelor de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.
În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui
cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
185
Calendar
Ghidul utilizatorului
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul
smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare
al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1.
2.
3.
4.
În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
Bifaţi caseta de validare Sincronizare wireless.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
> Opţiuni.
Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop
Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry
Desktop Software.
Informaţii înrudite
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului
Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a
datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din
browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi
restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate
din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
186
Ghidul utilizatorului
Calendar
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în
dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
Dacă reconciliaţi e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă emailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere
a e-mailurilor.
Dacă sincronizaţi datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de
sincronizare a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor
Puteţi schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate
prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opţiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor
organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe
informaţii despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Opţiunile pentru calendar
Schimbarea modului de afişare a calendarului
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
• Pentru a schimba vizualizarea implicită, modificaţi câmpul Vizualizare iniţială.
• Pentru a modifica ora de începere şi de terminare a zilelor, modificaţi câmpul Începutul zilei şi câmpurile
Sfârşitul zilei.
• Pentru a schimba ziua care este afişată ca prima zi a săptămânii în vizualizarea săptămânală, modificaţi
câmpul Prima zi a săptămânii.
• Pentru a ascunde timpul liber în vizualizarea Agendă, debifaţi caseta de validare Afişare timp liber în
vizualizare Agendă.
187
Calendar
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea opţiunilor pentru mementouri
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
• Pentru modificarea timpului de amânare a mementourilor, modificaţi câmpul Amânare.
• Pentru a modifica timpul implicit al mementourilor pentru intrările din calendar, modificaţi câmpul Memento
implicit.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 268
Modificarea opţiunilor pentru calendare multiple
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Faceţi clic pe un calendar.
• Pentru a modifica culoarea utilizată pentru întâlnirile din calendar, modificaţi câmpul Culoare întâlnire.
• Pentru a seta calendarul să vă reamintească sau nu de întâlniri, bifaţi sau debifaţi caseta de validare Afişare
mementouri.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea calendarului implicit
Schimbarea calendarului implicit modifică adresa de e-mail de la care sunt trimise invitaţiile pentru şedinţă.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Calendar (CICAL).
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe
dispozitiv
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Păstrare întâlniri.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® şterge intrările din calendar care sunt mai vechi decât numărul de zile pe care l-aţi setat.
188
Calendar
Ghidul utilizatorului
Afişarea sarcinilor în calendar
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
Bifaţi caseta de validare Afişare sarcini.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Scurtături pentru calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în vizualizarea zilnică, apăsaţi tasta
calendar şi acţiuni. Debifaţi caseta de validare Activare intrare rapidă.
> Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare
Programarea unei întâlniri în vizualizarea săptămânală,
vizualizarea lunii sau vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la săptămâna, luna sau ziua anterioară din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi 3
Deplasarea cu o oră înainte în vizualizarea săptămânală
Apăsaţi 2
Deplasarea cu o oră înapoi în vizualizarea săptămânală
Apăsaţi 8
Deplasarea la data curentă
Apăsaţi tasta semnul exclamării (!).
Scurtături pentru calendar
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în vizualizarea zilnică, apăsaţi tasta
calendar şi acţiuni. Debifaţi caseta de validare Activare intrare rapidă.
> Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare
Programarea unei întâlniri
Apăsaţi 3
Deplasarea la următoarea săptămână, lună sau zi din
vizualizarea Agendă
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Deplasarea la data curentă
Apăsaţi 5
189
Ghidul utilizatorului
Calendar
Depanare: calendar
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, nu puteţi programa întâlniri care se întind pe mai multe zile.
Informaţii înrudite
Programarea unei şedinţe sau a unei întâlniri, 180
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri
Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, puteţi schimba doar câmpurile Subiect, Locaţie, Memento şi Note şi caseta de
validare Marcare ca privat când modificaţi o întâlnire sau o şedinţă recurentă.
Informaţii înrudite
Programarea unei şedinţe sau a unei întâlniri, 180
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect
după sincronizare
Dacă întâlnirile sau şedinţele pe care le programaţi de pe dispozitivul BlackBerry® conţin caractere speciale sau
accente, computerul poate să nu accepte aceste caractere.
Pe computer, verificaţi dacă utilizaţi pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia sistemului de operare de pe computer.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Despre conflictele de sincronizare, 88
Nu pot intra într-un apel de tip conferinţă cu opţiunea Participă acum
Este posibil ca opţiunea Participă acum să nu apară în notificarea de şedinţă, dacă organizatorul şedinţei nu
utilizează un dispozitiv BlackBerry® care acceptă caracteristica Participă acum sau dacă organizatorul şedinţei nu a
introdus corect informaţiile referitoare la apelul prin sistemul de conferinţă. Dacă opţiunea Participă acum apare şi
dispozitivul dvs. este conectat la o reţea CDMA, este posibil să fie necesar să vă modificaţi opţiunile de apelare
inteligentă, astfel încât să puteţi participa la apelul prin sistemul de conferinţă utilizând opţiunea Participă acum.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
190
Ghidul utilizatorului
•
•
Calendar
Dacă opţiunea Participă acum nu apare, pentru a intra în apelul prin sistemul de conferinţă, într-o şedinţă sau
într-o invitaţie la şedinţă, faceţi clic pe numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi pe codul de acces care
apare fie în câmpul Locaţie, fie în secţiunea Note.
Dacă opţiunea Participă acum apare şi dispozitivul dvs. este conectat la o reţea CDMA, încercaţi să măriţi timpul
implicit în care dispozitivul dvs. aşteaptă înainte de a apela o extensie. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Apelare inteligentă. În secţiunea Pentru a accesa interioare în toate
celelalte corporaţii, modificaţi câmpul Aşteptare la valoarea cea mai mare. Încercaţi din nou să intraţi în apelul
prin sistemul de conferinţă cu opţiunea Participă acum.
Informaţii înrudite
Intrarea într-o şedinţă prin apelul prin sistemul de conferinţă, 185
191
Ghidul utilizatorului
Contacte
Contacte
Elementele de bază pentru contacte
Adăugarea unui contact
•
•
Pentru a adăuga un contact utilizând aplicaţia Contacte, pe ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Contacte. În partea superioară a ecranului, faceţi clic pe Contact nou. Introduceţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a adăuga un contact dintr-un mesaj, jurnal de apeluri sau pagină Web, evidenţiaţi numele, numărul sau
> Adăugare la contacte. Dacă este necesar, adăugaţi
adresa de e-mail a contactului. Apăsaţi tasta
informaţii de contact. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Crearea unui câmp de contact personalizat
Câmpurile de contact personalizate pot memora informaţiile pe care doriţi să vi le amintiţi despre un contact. De
exemplu, s-ar putea să doriţi să adăugaţi un câmp de contact personalizat numit Echipa de sport sau Culoare
preferată. În cazul în care creaţi un câmp personalizat pentru un contact, câmpul apare pentru toate contactele dvs.
1. Când adăugaţi sau modificaţi un contact, în secţiunea Câmpuri personalizate, faceţi clic pe Adăugare câmp
personalizat.
2. Faceţi clic pe un câmp.
3. Apăsaţi tasta
> Modificare nume câmp.
4. Pentru a modifica numele unui câmp, amplasaţi cursorul pe câmp. Apăsaţi tasta
> Modificare nume câmp.
Introduceţi un nume pentru câmp. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
5. Introduceţi informaţiile pe care doriţi să le adăugaţi la câmpul personalizat.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Puteţi sincroniza câmpurile de contact pe care le personalizaţi pe dispozitivul BlackBerry® cu aplicaţia pentru e-mail
de pe computer. Pentru mai multe informaţii despre sincronizarea câmpurilor de contact, consultaţi Asistenţa din
BlackBerry® Desktop Software.
Informaţii înrudite
Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afişate pe computer, 199
192
Ghidul utilizatorului
Contacte
Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon
Utilizaţi o pauză sau o aşteptare pentru a separa numerele suplimentare, de exemplu o parolă sau un interior, ale
unui număr de telefon principal. După apelarea numărului de telefon principal, dispozitivul BlackBerry® introduce
pauze înainte de a forma numerele suplimentare (pauză) sau vă solicită introducerea lor (aşteptare).
1. După ce introduceţi partea principală a unui număr de telefon într-un câmp de număr de telefon, apăsaţi tasta
.
2. Faceţi clic pe Adăugare pauză sau Adăugare aşteptare.
3. Introduceţi numerele suplimentare.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea sau ştergerea unui contact
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Evidenţiaţi un contact.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a edita informaţiile pentru contact, faceţi clic pe Editare. Modificaţi informaţiile de contact. Apăsaţi
tasta
> Salvare.
• Pentru a şterge un contact, faceţi clic pe Ştergere.
Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
> Căutare.
Apăsaţi tasta
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact.
Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceţi clic pe Adăugare la contacte.
• Pentru a adăuga toate contactele, faceţi clic pe Adăugare toate la contacte.
• Pentru a vizualiza informaţiile despre un contact, faceţi clic pe Vizualizare.
• Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceţi clic pe Ştergere căutare.
• Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceţi clic pe Căutare.
193
Contacte
Ghidul utilizatorului
Personalizarea contactelor
Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta
> Editare.
> Adăugare imagine.
Apăsaţi tasta
Găsiţi, evidenţiaţi şi faceţi clic pe o imagine.
Dacă este necesar, deplasaţi chenarul de decupare la partea din imagine pe care doriţi să o utilizaţi.
> Decupare şi salvare.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Imaginile contactelor se modifică în permanenţă, 200
Modificarea sau ştergerea imaginii unui contact
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Evidenţiaţi un contact.
Apăsaţi tasta
> Editare.
Evidenţiaţi imaginea contactului.
• Pentru a modifica imaginea contactului, apăsaţi tasta
> Înlocuire imagine. Evidenţiaţi o imagine.
> Selectare.
Apăsaţi tasta
• Pentru a şterge imaginea contactului, apăsaţi tasta
> Ştergere imagine.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Imaginile contactelor se modifică în permanenţă, 200
Despre categorii
Puteţi crea categorii pentru a grupa contactele, sarcinile şi mementourile dvs. De asemenea, puteţi să grupaţi
contactele, sarcinile şi mementourile care sunt afişate, în funcţie de categorii.
Numele categoriilor nu ţin cont de majuscule/minuscule. Unui contact, unei sarcini sau unui memento îi pot fi aplicate
mai multe categorii. Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, puteţi aplica mai multe categorii unei sarcini de pe dispozitivul
BlackBerry®, dar numai o categorie se sincronizează cu sarcina din Lotus Notes.
Categoriile sunt partajate între lista de contacte, lista de sarcini, lista de mementouri, iar modificările pe care le
efectuaţi pentru o aplicaţie se aplică pentru toate aplicaţiile.
194
Contacte
Ghidul utilizatorului
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento
1. Când creaţi sau modificaţi un contact, o sarcină sau un memento, apăsaţi tasta
2. Bifaţi caseta de validare din dreptul unei categorii.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
> Categorii.
Pentru a elimina o categorie de la un contact, o sarcină sau un memento, debifaţi caseta de validare din dreptul
categoriei.
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri
Puteţi crea categorii pentru a organiza elementele din aplicaţia pentru contacte, sarcini şi MemoPad.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte, pictograma Sarcini sau
pictograma MemoPad.
2. Apăsaţi tasta
> Filtru.
3. Apăsaţi tasta
> Nou.
4. Introduceţi un nume pentru categorie.
5. Apăsaţi tasta .
Pentru a şterge o categorie, evidenţiaţi categoria. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Sincronizarea contactelor
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări
din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicaţia de e-mail de
pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless.
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone
al abonatului şi aplicaţia pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless. Atunci când
abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie
arhivate sau şterse din aplicaţia pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra
mesajelor de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.
În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui
cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul
smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare
al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
195
Contacte
Ghidul utilizatorului
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1.
2.
3.
4.
În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
Bifaţi caseta de validare Sincronizare wireless.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop
Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry
Desktop Software.
Informaţii înrudite
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului
Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a
datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din
browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi
restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate
din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în
dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
196
Ghidul utilizatorului
Contacte
Dacă reconciliaţi e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă emailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere
a e-mailurilor.
Dacă sincronizaţi datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de
sincronizare a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor
Puteţi schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate
prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opţiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor
organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe
informaţii despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Liste de distribuţie personale
Crearea unei liste de distribuţie personale
Puteţi să utilizaţi liste de distribuţie personală când trimiteţi mesaje de e-mail, mesaje PIN sau mesaje text. Listele de
distribuţie personale pe care le creaţi cu dispozitivul BlackBerry® nu sunt afişate în aplicaţia pentru e-mail de pe
computer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
Apăsaţi tasta
> Grup nou.
Introduceţi un nume pentru lista de distribuţie personală.
Apăsaţi tasta
> Adăugare membru.
Faceţi clic pe un contact.
Pentru a adăuga alt contact, repetaţi paşii 4 - 5.
Apăsaţi tasta
> Salvare grup.
Modificarea sau ştergerea unei liste de distribuţie personale
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
197
Ghidul utilizatorului
Contacte
2. Evidenţiaţi o listă de distribuţie personală.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a modifica o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Editare grup. Faceţi clic pe un contact. Faceţi
clic pe Adăugare membru, Schimbare membru sau Ştergere membru. Apăsaţi tasta
> Salvare grup.
• Pentru a şterge o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Ştergere grup > Ştergere.
Notă: Când ştergeţi un contact dintr-o listă de distribuţie personală, contactul rămâne în lista de contacte.
Liste de contacte multiple
Despre listele de contacte multiple
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitiv este posibil să aveţi
contactele din fiecare cont de e-mail. De exemplu, dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail de serviciu şi
unul personal, pe dispozitivul dvs. puteţi vizualiza lista de contacte de serviciu şi cea de contacte personale. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Vizualizarea unei liste de contacte diferite
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Apăsaţi tasta
> Selectare contacte.
3. Faceţi clic pe o listă de contacte.
Modificarea listei de contacte implicite
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
Modificaţi câmpul Listă de contacte (SINC).
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Opţiunile listei de contacte
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din
calendar, sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma aplicaţiei pentru o aplicaţie care vă solicită permisiunea
înainte să ştergeţi elemente.
198
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
Contacte
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor
Puteţi modifica modul în care contactele sunt afişate în toate aplicaţiile, inclusiv în telefon, lista de mesaje, lista de
contacte sau calendar.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Limbă.
3. Modificaţi câmpul Afişare globală nume.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Vizualizarea numărului de contacte memorate pe dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
3. Faceţi clic pe o listă de contacte.
Câmpul Număr de contacte afişează numărul contactelor memorate în lista de contacte.
Sortarea contactelor sau a sarcinilor
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte sau Sarcini.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
Modificaţi câmpul Sortare după.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Depanare: contacte
Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afişate pe computer
Puteţi sincroniza datele unui câmp personalizat din lista de contacte numai cu un câmp text din aplicaţia pentru email de pe computer. De exemplu, nu puteţi să adăugaţi data de naştere a contactului într-un câmp personalizat din
listă de contacte din dispozitivul BlackBerry® şi să îl sincronizaţi cu aplicaţia pentru e-mail de pe computer, deoarece
în aplicaţia de e-mail de pe computer acesta este un câmp de date.
Informaţii înrudite
Crearea unui câmp de contact personalizat, 192
199
Ghidul utilizatorului
Contacte
Imaginile contactelor se modifică în permanenţă
Există posibilitatea ca imaginile contactelor din aplicaţii (de exemplu, în aplicaţia pentru contacte), să se modifice
dacă setaţi mai multe aplicaţii pe dispozitivul BlackBerry® să înlocuiască imaginile contactelor. În funcţie de cât de
des sau cât de multe dintre imaginile contactelor sunt înlocuite de alte aplicaţii, este posibil să experimentaţi volume
sporite de date.
Pentru a opri modificarea imaginilor contactelor, trebuie să modificaţi opţiunile din fiecare aplicaţie care înlocuieşte
imaginile contactelor dvs.
Informaţii înrudite
Adăugarea unei imagini de contact pentru ID-ul apelantului, 33
Modificarea sau ştergerea imaginii unui contact, 194
200
Ghidul utilizatorului
Ceas
Ceas
Setarea datei şi a orei
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Setare oră.
• Pentru a obţine automat data şi ora de la reţeaua wireless, modificaţi câmpul Actualizare oră la Automat.
Reţineţi că trebuie să fiţi conectat la reţeaua wireless.
• Pentru a seta manual data şi ora, modificaţi câmpul Actualizare oră la Manual. Faceţi clic pe câmpul Setare
oră sau pe câmpul Setare dată. Modificaţi ora sau data. Faceţi clic pe OK.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o solicitare atunci când dispozitivul detectează un nou fus orar, modificaţi câmpul Actualizare
automată fus orar la Solicitare.
• Pentru ca dispozitivul să actualizeze automat fusul orar când detectează un nou fus orar, modificaţi câmpul
Actualizare automată fus orar la Pornit.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Ora dispozitivului meu este incorectă, 204
Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul În timpul încărcării.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Modificarea aspectului ceasului
Puteţi seta un aspect diferit al ceasului, cronometrului şi temporizatorului.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Modificaţi câmpul Aspect ceas, câmpul Aspect cronometru sau câmpul Aspect temporizator.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
201
Ghidul utilizatorului
Ceas
Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas
Puteţi afişa două fusuri orare pe ceas. De exemplu, în cazul în care călătoriţi într-un fus orar diferit, puteţi afişa ora în
locaţia dvs. curentă şi ora în fusul orar de acasă.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Fus orar acasă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Ora dispozitivului meu este incorectă, 204
Activarea alarmei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
> Setare alarmă.
Apăsaţi tasta
Pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau în jos pentru a evidenţia Pornit sau Zile lucrătoare.
Faceţi clic pe trackpad.
În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.
Pentru a seta alarme suplimentare sau pentru a seta alarme pentru anumite zile din săptămână, puteţi programa
alarmele prin aplicaţia Calendar.
Informaţii înrudite
Oprirea dispozitivului, 268
Oprirea sunetului alarmei
•
•
Dacă amânarea nu este activată, faceţi clic pe Respingere.
Dacă amânarea este activată, faceţi clic pe Amânare.
Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă
1.
2.
3.
4.
202
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
În secţiunea Alarmă, modificaţi câmpul Ton alarmă, câmpul Volum, câmpul Timp amânare şi câmpul Vibraţie.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Ceas
Ghidul utilizatorului
Activarea modului de noapte al ceasului
Puteţi seta opţiunile pentru modul de noapte al ceasului astfel încât să puteţi vedea ceasul fără a fi întrerupt de
apelurile sau mesajele primite.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Intrare în mod de noapte.
Pentru a dezactiva modul de noapte al ceasului, apăsaţi tasta
.
Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. În secţiunea Mod de noapte, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a primi o notificare prin intermediul LED-ului intermitent când modul de noapte este activat, debifaţi
caseta de validare Dezactivare LED.
• Pentru a dezactiva conexiunea la reţeaua wireless astfel încât dispozitivul să nu primească apeluri telefonice
sau mesaje când este activ modul de noapte al ceasului, bifaţi caseta de validare Dezactivare radio.
• Pentru a dezactiva estomparea ecranului în timp ce modul de noapte al ceasului este activ, debifaţi caseta de
validare Scădere luminozitate ecran.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Utilizarea cronometrului
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Cronometru.
3. Faceţi clic pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a înregistra timpul unei ture, faceţi clic pe pictograma Tură.
• Pentru a opri cronometrarea, faceţi clic din nou pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a trimite rezultatele într-un mesaj, apăsaţi tasta
> Trimitere rezultate. Faceţi clic pe un tip de
mesaj.
Utilizarea temporizatorului
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Temporizator.
203
Ghidul utilizatorului
Ceas
3. Apăsaţi tasta
> Setare temporizator.
4. Setaţi ora.
5. Faceţi clic pe OK.
• Pentru a porni sau a opri temporizatorul, faceţi clic pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a reseta temporizatorul, faceţi clic pe pictograma Resetare.
Temporizatorul continuă să numere invers după ce ieşiţi din aplicaţia Ceas.
Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru notificare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
În secţiunea Temporizator, modificaţi câmpurile Ton temporizator, Volum sau Vibraţie.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Depanare: ceas
Ora dispozitivului meu este incorectă
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.
2. Apăsaţi tasta
> Setare oră.
3. Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:
• În cazul în care câmpul Setare oră este setat la Automat, apăsaţi tasta
> Actualizare oră.
• Dacă aţi călătorit într-o zonă cu fus orar diferit, setaţi câmpul Fus orar pentru a afişa fusul orar corect.
• Dacă vă aflaţi într-o regiune care a modificat recent ora de vară sau a trecut la alt fus orar, este posibil să fie
necesar să vă actualizaţi datele referitoare la fusul orar din dispozitivul BlackBerry®. Pentru actualizarea
> Obţinere actualizări de fus orar. Pentru ca această
datelor referitoare la fusul orar, apăsaţi tasta
caracteristică să fie acceptată, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă servicii de date (cum ar fi
mesageria de e-mailuri sau serviciul de browser). În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează
BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu vă puteţi actualiza datele referitoare la fusul orar. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Informaţii înrudite
Setarea datei şi a orei, 201
Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas, 202
204
Ghidul utilizatorului
Sarcini şi mementouri
Sarcini şi mementouri
Crearea unei sarcini sau a unui memento
Puteţi crea sarcini în aplicaţiile Sarcini sau Calendar şi puteţi afişa oricare din sarcini în calendar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar sau, în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma
Sarcini sau pe pictograma MemoPad.
• Pentru a crea o sarcină în aplicaţia Calendar, apăsaţi tasta
> Sarcină nouă. Introduceţi titlul sarcinii şi
completaţi detaliile, precum data scadentă şi recurenţa.
• Pentru a crea o sarcină în aplicaţia Sarcini, faceţi clic pe Adăugare sarcină. Introduceţi titlul sarcinii şi
completaţi detaliile, precum data scadentă şi recurenţa.
• Pentru a crea un memento, faceţi clic pe Memento nou. Introduceţi un titlu şi mementoul.
2. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini sau pe pictograma
MemoPad.
2. Evidenţiaţi o sarcină sau un memento.
3. Apăsaţi tasta
> Redirecţionare ca.
4. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini sau pe pictograma MemoPad.
• Pentru a modifica o sarcină sau un memento, faceţi clic pe acestea. Modificaţi informaţiile referitoare la
sarcină sau la memento. Apăsaţi tasta
> Salvare.
• Pentru a şterge o sarcină sau un memento, evidenţiaţi-le. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Modificarea stării unei sarcini
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
2. Evidenţiaţi o sarcină.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a marca sarcina ca finalizată, faceţi clic pe Marcare ca finalizat.
205
Ghidul utilizatorului
Sarcini şi mementouri
• Pentru a marca sarcina ca amânată, în curs sau în aşteptare, faceţi clic pe Deschidere. Modificaţi câmpul
Status. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea sarcinilor finalizate
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini.
2. Apăsaţi tasta
> Ascundere sarcini finalizate.
Afişarea sarcinilor în calendar
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.
Apăsaţi tasta
Bifaţi caseta de validare Afişare sarcini.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări
din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicaţia de e-mail de
pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless.
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone
al abonatului şi aplicaţia pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless. Atunci când
abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie
arhivate sau şterse din aplicaţia pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra
mesajelor de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.
În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui
cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul
smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare
al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
206
Sarcini şi mementouri
Ghidul utilizatorului
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1.
2.
3.
4.
În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
Bifaţi caseta de validare Sincronizare wireless.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop
Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry
Desktop Software.
Informaţii înrudite
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului
Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a
datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din
browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi
restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate
din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în
dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
207
Ghidul utilizatorului
Sarcini şi mementouri
Dacă reconciliaţi e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă emailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere
a e-mailurilor.
Dacă sincronizaţi datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de
sincronizare a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor
Puteţi schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate
prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opţiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor
organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe
informaţii despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Despre categorii
Puteţi crea categorii pentru a grupa contactele, sarcinile şi mementourile dvs. De asemenea, puteţi să grupaţi
contactele, sarcinile şi mementourile care sunt afişate, în funcţie de categorii.
Numele categoriilor nu ţin cont de majuscule/minuscule. Unui contact, unei sarcini sau unui memento îi pot fi aplicate
mai multe categorii. Dacă utilizaţi IBM® Lotus Notes®, puteţi aplica mai multe categorii unei sarcini de pe dispozitivul
BlackBerry®, dar numai o categorie se sincronizează cu sarcina din Lotus Notes.
Categoriile sunt partajate între lista de contacte, lista de sarcini, lista de mementouri, iar modificările pe care le
efectuaţi pentru o aplicaţie se aplică pentru toate aplicaţiile.
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento
1. Când creaţi sau modificaţi un contact, o sarcină sau un memento, apăsaţi tasta
2. Bifaţi caseta de validare din dreptul unei categorii.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
208
> Categorii.
Sarcini şi mementouri
Ghidul utilizatorului
Pentru a elimina o categorie de la un contact, o sarcină sau un memento, debifaţi caseta de validare din dreptul
categoriei.
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri
Puteţi crea categorii pentru a organiza elementele din aplicaţia pentru contacte, sarcini şi MemoPad.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte, pictograma Sarcini sau
pictograma MemoPad.
2. Apăsaţi tasta
> Filtru.
3. Apăsaţi tasta
> Nou.
4. Introduceţi un nume pentru categorie.
5. Apăsaţi tasta .
Pentru a şterge o categorie, evidenţiaţi categoria. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele
Puteţi dezactiva solicitarea care este afişată înainte de a şterge mesaje, jurnale de apeluri, contacte, intrări din
calendar, sarcini, mementouri sau parole.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma aplicaţiei pentru o aplicaţie care vă solicită permisiunea
înainte să ştergeţi elemente.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe Opţiuni generale.
4. Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
209
Introducerea textului
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Elemente de bază despre introducerea textului
Evidenţierea, decuparea, copierea sau lipirea textului
1. Ţineţi apăsată tasta
şi faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
• Pentru a evidenţia textul linie cu linie, glisaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.
2. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a decupa textul evidenţiat, faceţi clic pe Decupare.
• Pentru a copia textul evidenţiat, faceţi clic pe Copiere.
3. Puneţi cursorul în locul în care doriţi să inseraţi textul decupat sau copiat.
4. Apăsaţi tasta
> Lipire.
Introducerea unui simbol
1. Apăsaţi tasta pentru simboluri.
2. Apăsaţi tasta cu litera care apare sub simbol.
Introducerea unui accent sau a unui caracter special
Ţineţi apăsată o tastă cu literă de pe tastatură şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga sau la dreapta până la
afişarea caracterului accentuat sau special.
Golirea textului dintr-un câmp
Într-un câmp în care aţi introdus text, apăsaţi tasta
> Golire câmp.
Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă
În momentul în care introduceţi textul, efectuaţi oricare din următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceţi clic pe cuvânt.
• Pentru a ignora sugestiile, continuaţi să tastaţi.
210
Introducerea textului
Ghidul utilizatorului
Metodele de introducere a textului
Comutarea metodelor de introducere a textului în timpul tastării
Puteţi comuta între metoda de introducere SureType şi metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Când introduceţi text, apăsaţi tasta
> Activare <metodă de introducere a textului>.
Schimbarea stilului de introducere a textului
Puteţi schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceţi selectând un stil de
introducere a textului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
3. Pentru tastatură, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicţii pentru cuvinte pe măsură ce tastaţi, modificaţi câmpul Stil la
Predictiv.
• Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsaţi tasta o dată şi să
introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsaţi tasta de două ori, modificaţi câmpul Stil la Tastare
multiplă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Metodele de introducere a textului prin tehnologia SureType şi prin
tastare multiplă
Despre tehnologia SureType şi tastarea multiplă
Puteţi introduce text pe dispozitivul BlackBerry® utilizând metoda de introducere SureType® sau metoda de
introducere a textului prin tastare multiplă.
Tehnologia SureType combină dispunerea tradiţională a tastelor de telefon cu o dispunere intuitivă a literelor,
asemănătoare cu tastatura pentru computer, fiind special concepută pentru a facilita introducerea rapidă şi
confortabilă a textului şi formarea numerelor de telefon.
Tehnologia SureType este proiectată pentru a prevedea cuvintele pe măsură ce le introduceţi. Când utilizaţi
tehnologia SureType, apăsaţi tasta cu literă pentru fiecare literă dintr-un cuvânt o singură dată, până când cuvântul
apare într-o listă care se afişează pe ecran. Când utilizaţi metoda de introducere prin tastare multiplă, apăsaţi o tastă
o singură dată, pentru a introduce prima literă asociată tastei respective sau de două ori, pentru a introduce a doua
literă.
211
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Tehnologia SureType este metoda de introducere prestabilită pentru majoritatea câmpurilor. Metoda de introducere
prin tastare multiplă este metoda prestabilită pentru numerele de telefon şi câmpurile pentru parolă.
Despre tehnologia SureType şi tastarea multiplă
Puteţi introduce text pe dispozitivul BlackBerry® utilizând metoda de introducere SureType® sau metoda de
introducere a textului prin tastare multiplă.
Tehnologia SureType este proiectată pentru a prevedea cuvintele pe măsură ce le introduceţi. Când utilizaţi
tehnologia SureType, apăsaţi tasta cu literă pentru fiecare literă dintr-un cuvânt o singură dată, până când apare
cuvântul. Când utilizaţi metoda de introducere prin tastare multiplă, apăsaţi o tastă o singură dată, pentru a introduce
prima literă asociată tastei respective, de două ori pentru a introduce a doua literă etc.
Tehnologia SureType este metoda de introducere prestabilită pentru majoritatea câmpurilor. Metoda de introducere
prin tastare multiplă este metoda prestabilită pentru numerele de telefon şi câmpurile pentru parolă.
Introducerea textului utilizând tehnologia SureType
1. Apăsaţi tasta cu litere o dată pentru fiecare literă dintr-un cuvânt.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta un element din lista care se afişează când tastaţi şi începeţi să scrieţi un cuvânt nou,
evidenţiaţi cuvântul. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
• Pentru a selecta un element din lista care se afişează când introduceţi cuvântul şi pentru a continua să
introduceţi acelaşi cuvânt, faceţi clic pe element.
• Pentru a schimba o literă dintr-un cuvânt pe care-l introduceţi, evidenţiaţi litera. Faceţi clic pe litera alternativă
care este afişată pe ecran.
• Pentru a schimba o literă dintr-un cuvânt după ce aţi terminat de introdus cuvântul, faceţi clic pe cuvânt.
Evidenţiaţi litera. Faceţi clic pe litera alternativă care este afişată pe ecran.
De exemplu, pentru a introduce run, trebuie să apăsaţi tasta R o dată, tasta U o dată etc., până când cuvântul run
apare în listă. Trebuie să evidenţiaţi apoi cuvântul run şi să apăsaţi tasta
.
Introducerea textului utilizând metoda de tastare multiplă
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a introduce prima literă asociată unei taste, apăsaţi tasta o dată.
• Pentru a introduce a doua literă asociată unei taste, apăsaţi tasta de două ori.
De exemplu, pentru a introduce cuvântul run, apăsaţi de două ori tasta R, o dată tasta U şi de două ori tasta N.
Introducerea textului utilizând metoda de tastare multiplă
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a introduce prima literă asociată unei taste, apăsaţi tasta o dată.
• Pentru a introduce a doua literă asociată unei taste, apăsaţi tasta de două ori.
• Pentru a introduce a treia literă asociată unei taste, apăsaţi tasta de trei ori.
212
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
• Pentru a introduce a patra literă asociată unei taste, apăsaţi tasta de patru ori.
De exemplu, pentru a introduce cuvântul run, apăsaţi de trei ori tasta R, de două ori tasta U şi de două ori tasta N.
Găsiţi mai multe informaţii despre introducerea textului în alte limbi
Puteţi învăţa să introduceţi text în alte limbi, cum ar fi chineza şi thailandeza, citind Ghidurile de introducere a textului
care sunt disponibile online. Vizitaţi www.blackberry.com/go/docs şi căutaţi Ghidul de introducere a textului în limba
dvs.
Opţiuni de introducere a textului
Modificarea simbolului monedei implicite
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Modificaţi câmpul Tasta Monedă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea afişării contactelor în lista care apare în timpul tastării
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
Pentru o tastatură, faceţi clic pe Opţiuni avansate stil.
Debifaţi caseta de validare Nume.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Activarea sunetului tastelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Bifaţi caseta de validare Sunet taste.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Dezactivarea sunetelor trackpadului
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Sensibilitate trackpad.
Debifaţi caseta de validare Rotire sonoră.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou sunetele trackpadului, bifaţi caseta de validare Rotire sonoră.
213
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Setarea sensibilităţii trackpadului
Puteţi seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puţină
presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Sensibilitate trackpad.
3. Modificaţi câmpul Sensibilitate orizontală şi câmpul Sensibilitate verticală.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea vitezei cursorului
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Modificaţi câmpul Viteză de tastare.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Corectorul ortografic
Puteţi efectua verificarea ortografiei dacă limba de introducere a textului este setată la Afrikaans, Arabă, Catalană,
Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Rusă,
Spaniolă, Suedeză sau Turcă.
Verificarea ortografică
Puteţi verifica ortografia din mesajele, intrările din calendar, sarcinile sau mementourile pe care le creaţi.
1. Apăsaţi tasta
> Verificare ortografică.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a accepta ortografia sugerată, faceţi clic pe un cuvânt din lista care apare.
• Pentru a ignora ortografia sugerată, apăsaţi tasta
.
• Pentru a ignora toate instanţele de ortografie sugerate, apăsaţi tasta
> Ignorare toate.
• Pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta
> Adăugare la dicţionar.
• Pentru a dezactiva verificarea ortografică, apăsaţi tasta
> Anulare verificare ortografică.
Modificarea opţiunilor de verificare ortografică
Puteţi modifica tipul şi lungimea cuvintelor pe care le include corectorul ortografic în timpul verificării ortografice. De
exemplu, s-ar putea să nu doriţi ca în corectorul ortografic să fie incluse acronime sau cuvinte dintr-o singură literă.
De asemenea, puteţi seta dispozitivul BlackBerry® să verifice automat ortografia înainte să trimiteţi un mesaj de email.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
214
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Verificare ortografică.
3. Modificaţi una sau mai multe opţiuni.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea afişării sugestiilor de ortografie în lista care apare în
timpul tastării
Implicit, dacă începeţi să introduceţi o combinaţie de litere pe care dispozitivul BlackBerry® nu o recunoaşte,
sugestiile de ortografie apar cu font aldin în lista care este afişată în timpul tastării.
1. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
2. Pentru o tastatură, faceţi clic pe Opţiuni avansate stil.
3. Debifaţi caseta de validare Ortografie.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dicţionarul personalizat
Despre dicţionarul personalizat
Puteţi adăuga cuvinte în dicţionarul personalizat, astfel încât dispozitivul BlackBerry® să recunoască cuvântul când
verificaţi ortografia. Deoarece tehnologia SureType® utilizează acelaşi dicţionar, dacă utilizaţi metoda de introducere
SureType, cuvintele pe care le adăugaţi în dicţionarul personalizat sunt afişate în lista care apare când introduceţi
textul.
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui cuvânt în dicţionarul
personalizat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Dicţionar personalizat.
• Pentru a adăuga un cuvânt în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta
> Nou. Introduceţi un cuvânt sau o
de pe tastatură.
combinaţie de litere. Apăsaţi tasta
• Pentru a modifica un cuvânt din dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta
> Nou. Modificaţi cuvântul.
de pe tastatură.
Apăsaţi tasta
• Pentru a şterge un cuvânt din dicţionarul personalizat, evidenţiaţi cuvântul. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Oprirea adăugării automate de elemente în dicţionarul personalizat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
3. Pentru o tastatură, faceţi clic pe Opţiuni avansate stil.
215
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
4. Debifaţi caseta de validare Introducere text.
5. Modificaţi câmpul E-mail la Oprit.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
AutoText
Despre AutoText
AutoText este conceput pentru a înlocui cu intrări preîncărcate un anumit text pe care îl introduceţi. Dacă introduceţi
un text care poate fi înlocuit cu o intrare AutoText, textul se modifică după ce apăsaţi tasta Spaţiu.
Dispozitivul BlackBerry® are intrări AutoText încorporate, care corectează greşelile obişnuite. De exemplu, AutoText
schimbă „hte” în „the”. Puteţi crea intrări AutoText pentru cele mai obişnuite greşeli de ortografie sau pentru
prescurtări. De exemplu, puteţi crea o intrare AutoText care înlocuieşte „ttyl” cu „talk to you later".
Crearea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Substituire cuvinte.
> Nou.
Apăsaţi tasta
În câmpul Înlocuire, introduceţi textul de înlocuit.
În câmpul Cu, efectuaţi una dintre următoarele:
• Introduceţi textul de înlocuire.
• Pentru a introduce o macrocomandă (de exemplu, data sau ora curentă), apăsaţi tasta
> Introducere
macrocomandă.
6. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a scrie intrarea cu majuscule, exact aşa cum aţi introdus-o, modificaţi câmpul Utilizând la Scriere cu
majuscule/minuscule specificată.
• Pentru a scrie intrarea cu majuscule în funcţie de context, modificaţi câmpul Utilizând la SmartCase.
7. În câmpul Limbă, schimbaţi limba.
8. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea sau ştergerea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
216
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Substituire cuvinte.
Evidenţiaţi o intrare AutoText.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a modifica intrarea AutoText, faceţi clic pe Editare. Modificaţi intrarea. Apăsaţi tasta
• Pentru a şterge intrarea AutoText, faceţi clic pe Ştergere.
> Salvare.
Introducerea textului
Ghidul utilizatorului
Anularea unei modificări AutoText
În cazul în care caracteristica AutoText modifică un cuvânt pe care nu doriţi să îl modificaţi, puteţi anula modificarea.
Pentru a anula o modificare AutoText când introduceţi text, apăsaţi tasta
de două ori.
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături comune pentru introducerea textului
Introducerea unui punct
Apăsaţi tasta Spaţiu de două ori. Următoarea literă devine
majusculă.
Obţinerea majusculelor
Ţineţi apăsată tasta cu literă până când apare litera cu majusculă.
Introducerea unui caracter alternativ de pe o
tastă
Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta corespunzătoare
caracterului respectiv.
Introducerea unui caracter accentuat sau
special
Ţineţi apăsată tasta cu literă şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta. Faceţi clic pe caracterul selectat. De exemplu, pentru
a tasta ü, ţineţi apăsată tasta 3 şi glisaţi degetul pe trackpad spre
stânga până la evidenţierea literei ü. Faceţi clic pe trackpad.
Pentru a introduce un număr într-un câmp
numeric
Apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce un număr într-un câmp de
text
Ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.
Introducerea unei litere într-un câmp numeric
Ţineţi apăsată tasta Alt şi utilizaţi metoda de introducere a textului
prin tastare multiplă.
Activarea opţiunii NUM lock
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Alt. Pentru a dezactiva opţiunea NUM
lock, apăsaţi tasta Alt.
Pentru a introduce rapid un cuvânt lung
Introduceţi parţial cuvântul. În lista care este afişată când tastaţi,
evidenţiaţi un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care
doriţi să-l introduceţi. Glisaţi degetul pe trackpad spre dreapta.
Introducerea simbolurilor
Introducerea unui a-rond (@) sau a unui punct
(.) în câmpul unei adrese de e-mail
Apăsaţi tasta Spaţiu.
217
Introducerea textului
Ghidul utilizatorului
Introducerea unui simbol
Apăsaţi tasta pentru simboluri. Pentru a vedea mai multe
simboluri, apăsaţi iar tasta pentru simboluri. Introduceţi litera care
apare sub simbol.
Lucrul cu textul
Evidenţierea unui rând de text
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau
în jos.
Evidenţierea textului caracter cu caracter
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta.
Anularea unei selecţii de text
Apăsaţi tasta Ieşire.
Decuparea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Ştergere.
Copierea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.
Lipirea textului evidenţiat în timpul tastării
Apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.
Scurtături pentru introducerea textului
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Scurtături comune pentru introducerea textului
Introducerea unui simbol
Apăsaţi tasta pentru simboluri. Pentru a vedea mai multe
simboluri, apăsaţi iar tasta pentru simboluri. Faceţi clic pe un
simbol din lista care apare.
Comutarea limbilor pentru introducerea
textului în timpul tastării
Ţineţi apăsată tasta pentru simboluri.
Obţinerea majusculelor
Apăsaţi tasta Shift. Apăsaţi o tastă cu literă.
Pentru a introduce un număr într-un câmp
numeric
Apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să ţineţi apăsată tasta
numerică.
Activarea opţiunii NUM lock
Apăsaţi tasta Shift până la apariţia indicatorului NUM lock. Pentru
a dezactiva opţiunea NUM lock, apăsaţi iar tasta Shift.
Lucrul cu textul
Evidenţierea unui rând de text
218
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul în sus sau
în jos.
Introducerea textului
Ghidul utilizatorului
Evidenţierea textului caracter cu caracter
Ţineţi apăsată tasta Shift şi, pe trackpad, glisaţi degetul la stânga
sau la dreapta.
Anularea unei selecţii de text
Apăsaţi tasta Ieşire.
Scurtături pentru tehnologia SureType
Introducerea unui semn de punctuaţie sau a
unui simbol comun
Apăsaţi 1. Faceţi clic pe simbolul din lista care apare.
Introducerea unui număr
Ţineţi apăsată o tastă numerică.
Introducerea unui punct şi a unui spaţiu
Apăsaţi tasta Spaţiu de două ori. Următoarea literă devine automat
majusculă.
Introducerea rapidă a unui cuvânt lung
Introduceţi parţial cuvântul. În lista care este afişată când tastaţi,
evidenţiaţi un element cu aceleaşi prime litere ca şi cuvântul pe care
doriţi să-l introduceţi. Glisaţi degetul pe trackpad spre dreapta. În
cea de a doua listă care apare, evidenţiaţi cuvântul pe care doriţi săl introduceţi. Apăsaţi tasta Enter.
Scurtături pentru tastare multiplă
Introducerea unui număr
Menţineţi apăsată tasta cu literă rapid până la apariţia numărului.
Introducerea unui punct
Apăsaţi tasta 1 o dată. Pentru a introduce alte simboluri sau semne
de punctuaţie comune, menţineţi apăsat 1 rapid până la apariţia
simbolului.
Depanare: introducere text
Nu pot introduce o parolă
Verificaţi dacă utilizaţi metoda de introducere a textului prin tastare multiplă.
Tehnologia SureType nu recunoaşte un cuvânt
Utilizaţi lista care este afişată când introduceţi text pentru asistenţă la compunerea cuvintelor pe care tehnologia
SureType® nu le recunoaşte. Apăsaţi o singură dată tasta corespunzătoare primei litere din cuvânt. Evidenţiaţi o
literă din listă. Apăsaţi o singură dată tasta corespunzătoare următoarei litere din cuvânt. Evidenţiaţi o combinaţie de
litere. Faceţi clic pe trackpad. Continuaţi să introduceţi cuvântul.
219
Ghidul utilizatorului
Introducerea textului
Nu pot verifica ortografia
Puteţi verifica numai ortografia textului introdus de dvs. Puteţi verifica ortografia engleză, afrikaans, arabă, catalană,
cehă, daneză, olandeză, franceză, germană, greacă, ebraică, maghiară, italiană, norvegiană, poloneză, portugheză,
română, rusă, spaniolă, suedeză şi turcă.
220
Ghidul utilizatorului
Tastatură
Tastatură
Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă
Dispozitivul BlackBerry® are una sau mai multe taste rapide pe partea laterală. În funcţie de tema dvs., este posibil
să nu puteţi schimba aplicaţia alocată unei taste rapide.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Taste rapide.
3. Modificaţi câmpul Tasta rapidă din dreapta deschide sau Tasta rapidă din stânga deschide.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea simbolului monedei implicite
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Modificaţi câmpul Tasta Monedă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea vitezei cursorului
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Modificaţi câmpul Viteză de tastare.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Activarea sunetului tastelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Tastatură.
Bifaţi caseta de validare Sunet taste.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
221
Ghidul utilizatorului
Tastatură
Setarea sensibilităţii trackpadului
Puteţi seta modul în care trackpadul răspunde la atingere. Un nivel ridicat de sensibilitate necesită mai puţină
presiune decât un nivel mai scăzut de sensibilitate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Sensibilitate trackpad.
3. Modificaţi câmpul Sensibilitate orizontală şi câmpul Sensibilitate verticală.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea sunetelor trackpadului
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Sensibilitate trackpad.
Debifaţi caseta de validare Rotire sonoră.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Pentru a activa din nou sunetele trackpadului, bifaţi caseta de validare Rotire sonoră.
Depanare: tastatură
Nu se deschide nicio aplicaţie când apăs o tastă rapidă
Încercaţi următoarele:
• Dacă nu aţi procedat astfel, alocaţi o aplicaţie unei taste.
• Asiguraţi-vă că nu aţi şters aplicaţia pe care aţi alocat-o tastei.
222
Ghidul utilizatorului
Limbă
Limbă
Despre limbile pentru introducerea textului
Puteţi seta o limbă de introducere a textului pentru a fi utilizată când tastaţi. Limba de introducere a textului poate fi
diferită de limba de afişare. Când setaţi o limbă de introducere a textului, AutoText şi alte opţiuni de introducere trec
la limba selectată. De exemplu, puteţi să utilizaţi dispozitivul BlackBerry® în limba franceză, dar să introduceţi
mesaje în limba engleză.
Când setaţi o limbă pentru introducerea textului, indicaţi şi dacă dispozitivul utilizează metoda de introducere a
textului prin tastare multiplă sau metoda SureType®.
Dacă limba de introducere a textului este diferită de limba de afişare, un dreptunghi cu forma prescurtată a limbii
curente de introducere a textului este afişat în lista care apare în timp ce introduceţi.
Schimbarea limbii
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Limbă.
• Pentru a schimba limba de afişare, modificaţi câmpul Limbă afişare.
• Pentru a schimba limba de introducere a textului, modificaţi câmpul Limbă de introducere a textului.
• Pentru a modifica limba pentru comenzile vocale, modificaţi câmpul Apelare vocală.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unei limbi de afişare
Puteţi utiliza BlackBerry® Desktop Software pentru a adăuga o limbă de afişare pe dispozitivul BlackBerry. Pentru a
descărca BlackBerry Desktop Software, de pe computer, vizitaţi www.blackberry.com/desktop şi selectaţi opţiunea
adecvată pentru computerul dvs.
Conectaţi dispozitivul la computer şi deschideţi BlackBerry Desktop Software.
Pentru informaţii suplimentare despre adăugarea aplicaţiilor şi limbilor de afişare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry
Desktop Software.
Ştergerea unei limbi
Puteţi şterge limbi pe care nu le utilizaţi pentru a creşte cantitatea de spaţiu disponibil.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Configurare.
223
Ghidul utilizatorului
Limbă
2. Faceţi clic pe Limbi > Ştergere limbă.
3. Selectaţi limbile pe care doriţi să le păstraţi.
4. Faceţi clic pe Actualizare.
Toate limbile pe care nu le selectaţi sunt şterse din dispozitivul BlackBerry®.
Depanare: limbă
Anumite caractere nu sunt afişate corect pe dispozitivul meu
Este posibil ca serverul BlackBerry® Enterprise Server sau serviciul BlackBerry® Internet Service care este asociat
cu dispozitivul dvs. BlackBerry® să nu accepte caracterele respective. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
224
Ghidul utilizatorului
Afişare ecran
Afişare ecran
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a modifica intensitatea iluminării de fundal a ecranului, modificaţi câmpul Intensitate iluminare
fundal.
• Pentru a modifica durata în care iluminarea de fundal rămâne activă când nu atingeţi dispozitivul
BlackBerry®, modificaţi câmpul Durată iluminare fundal.
• Pentru a opri modificarea iluminării de fundal în funcţie de condiţiile de iluminare, debifaţi caseta de validare
Estompare automată iluminare fundal.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Ecranul se dezactivează, 229
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Imagini.
2. Navigaţi la o imagine.
3. Apăsaţi tasta
> Setare ca fundal.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Modificarea fontului de afişare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
Modificaţi câmpurile pentru font.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
225
Ghidul utilizatorului
Afişare ecran
Organizarea aplicaţiilor pe ecranul de întâmpinare
Despre organizarea pictogramelor aplicaţiilor
Pictogramele aplicaţiilor pot fi afişate pe ecranul de întâmpinare sau în dosare pe ecranul de întâmpinare. Dacă nu
puteţi vedea toate pictogramele aplicaţiilor dvs., este posibil ca acestea să fie ascunse. Puteţi afişa toate
pictogramele aplicaţiilor dvs. pe ecranul de întâmpinare sau în dosare, selectând Afişare toate din meniul Ecran de
întâmpinare.
Puteţi reordona pictogramele aplicaţiilor pentru a schimba ce pictograme apar primele pe ecranul de întâmpinare. De
asemenea, puteţi crea şi şterge dosare, modifica stilul pictogramei dosarului pentru dosarele pe care le creaţi şi muta
pictogramele aplicaţiilor în dosare sau afară din dosare.
Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicaţie
În funcţie de tema dvs., este posibil să nu puteţi ascunde anumite pictograme de aplicaţii.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a vedea toate pictogramele de aplicaţii, apăsaţi tasta
> Toate.
• Pentru a ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
• Pentru a afişa toate pictogramele de aplicaţii ascunse, apăsaţi tasta
> Afişare toate.
• Pentru a nu mai ascunde o pictogramă de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma. Apăsaţi tasta
> Ascundere.
În dreptul câmpului Ascundere nu trebuie să apară un marcaj de verificare.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui dosar de pe ecranul de
întâmpinare
În ecranul de întâmpinare, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga un dosar, apăsaţi tasta
> Adăugare dosar. Introduceţi un nume pentru dosar. Pentru a
modifica stilul pictogramei dosarului, faceţi clic pe pictograma dosarului. Faceţi clic pe un stil de pictogramă de
dosar. Faceţi clic pe Adăugare.
• Pentru a modifica un dosar, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Editare dosar. Schimbaţi numele dosarului sau
stilul pictogramei dosarului. Faceţi clic pe Salvare.
• Pentru a şterge un dosar, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
226
Ghidul utilizatorului
Afişare ecran
Deplasarea pictogramei unei aplicaţii
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar de aplicaţie, evidenţiaţi pictograma unei aplicaţii.
2. Apăsaţi tasta Meniu.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în altă locaţie pe ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe Mutare. Pe
trackpad, glisaţi degetul spre locaţia nouă. Faceţi clic pe trackpad.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei într-un dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi clic pe
un dosar de aplicaţie.
• Pentru a deplasa pictograma aplicaţiei în afara unui dosar de aplicaţii, faceţi clic pe Mutare în dosar. Faceţi
clic pe Pagină principală sau pe un dosar de aplicaţie.
Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul
este blocat
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Mesaj pe ecranul Blocare.
Introduceţi textul care doriţi să apară pe ecran atunci când dispozitivul este blocat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru
afişarea pe ecran
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Accesibilitate.
• Pentru a utiliza tonuri de gri pentru afişarea pe ecran, modificaţi câmpul Contrast culoare la Tonuri de gri.
• Pentru a utiliza inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran, modificaţi câmpul Contrast culoare la
Inversare contrast.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea
wireless
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
227
Ghidul utilizatorului
Afişare ecran
3. Bifaţi caseta de validare LED indicator de acoperire.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.
Pentru a dezactiva notificarea pentru acoperirea wireless, debifaţi caseta de validare LED indicator de acoperire.
Teme
Despre teme
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, pe dispozitivul dvs. BlackBerry® puteţi configura o temă care modifică
modul în care sunt afişate articolele precum aplicaţii, indicatoare, cuvinte şi pictograme. Temele pot fi preîncărcate în
dispozitiv sau puteţi descărca teme în format .cod.
Comutarea temelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
În secţiunea Temă, faceţi clic pe o temă.
Faceţi clic pe Activare.
Pentru a şterge o temă, faceţi clic pe temă. Faceţi clic pe Ştergere.
Informaţii înrudite
Afişajul meu s-a schimbat, 228
Depanare: ecran
Afişajul meu s-a schimbat
În funcţie de temă, opţiunile de afişare, cum ar fi pictogramele, fontul şi fundalul ecranului de întâmpinare, se pot
schimba când comutaţi temele.
Informaţii înrudite
Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs., 12
Găsirea sau ascunderea unei pictograme de aplicaţie, 11
Comutarea temelor, 28
228
Ghidul utilizatorului
Afişare ecran
Nu se deschide nicio aplicaţie când apăs o tastă rapidă
Încercaţi următoarele:
• Dacă nu aţi procedat astfel, alocaţi o aplicaţie unei taste.
• Asiguraţi-vă că nu aţi şters aplicaţia pe care aţi alocat-o tastei.
Ecranul se dezactivează
Când nu utilizaţi dispozitivul BlackBerry® o perioadă de timp, ecranul acestuia se dezactivează pentru a economisi
bateria. Puteţi modifica durata în care iluminarea de fundal rămâne activă atunci când nu atingeţi dispozitivul.
Pentru a activa ecranul, faceţi clic pe trackpad sau apăsaţi o tastă.
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
229
Ghidul utilizatorului
Tehnologia GPS
Tehnologia GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Despre tehnologia GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Puteţi utiliza tehnologia GPS de pe dispozitivul BlackBerry® pentru a obţine locaţia dvs. prin GPS şi pentru a utiliza
aplicaţii şi servicii bazate pe locaţie. Aplicaţiile bazate pe locaţie pot utiliza locaţia dvs. prin GPS pentru a vă furniza
informaţii, precum direcţiile de deplasare.
Dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern sau furnizorul dvs. de servicii wireless nu acceptă servicii
bazate pe locaţie şi doriţi să utilizaţi tehnologia GPS, puteţi asocia dispozitivul dvs. BlackBerry cu un receptor GPS
compatibil Bluetooth®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA şi efectuaţi un apel de urgenţă sau dacă dispozitivul este în modul
de revenire cu apel telefonic de urgenţă, este posibil ca un operator de urgenţă să poată utiliza tehnologia GPS
pentru a estima locaţia dvs.
Notă: În caz de urgenţă, oferiţi întotdeauna operatorului de urgenţă cât mai multe informaţii posibil. Utilizând numai
tehnologia GPS este posibil ca operatorii de urgenţă să nu poată estima locaţia dvs.
Activarea tehnologiei GPS
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să
nu fie acceptată.
Notă: Opţiunile GPS care apar pe dispozitiv pot fi puţin diferite faţă de opţiunile care apar în această sarcină.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
3. Modificaţi câmpul Servicii de localizare la Locaţie pornită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva tehnologia GPS, modificaţi câmpul Servicii de localizare la Locaţie oprită.
Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a
vă urmări deplasarea
Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveţi un receptor GPS intern, trebuie să asociaţi dispozitivul BlackBerry®
cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.
230
Ghidul utilizatorului
1.
2.
3.
4.
Tehnologia GPS
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
Modificaţi câmpul Sursă GPS.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să vă asociaţi dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS
compatibil Bluetooth®, dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
3. Apăsaţi tasta
> Reîmprospătare GPS.
Sunt afişate coordonatele de longitudine şi latitudine ale locaţiei dvs. curente.
Împiedicarea depistării locaţiei dvs.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, administratorul poate
urmări locaţia dispozitivului dvs. BlackBerry. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
3. Modificaţi câmpul Servicii de localizare la Locaţie oprită.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea asistenţei pentru locaţie
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată. În mod implicit, asistenţa pentru locaţie este activată pentru a îmbunătăţi performanţa tehnologiei GPS.
Când asistenţa pentru locaţie este activată, dispozitivul BlackBerry® se conectează periodic la un server central,
ceea ce poate mări tariful pentru serviciul de date. Pentru a evita acest tarif suplimentar, puteţi dezactiva asistenţa
pentru locaţie, dar va dura mai mult timp până când dispozitivul va obţine locaţia dvs. prin GPS. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
• Pentru a dezactiva asistenţa pentru locaţie, modificaţi câmpul Asistenţă locaţie la Dezactivat.
• Pentru a dezactiva asistenţa pentru locaţie în regim de roaming, modificaţi câmpul Asistenţă locaţie la
Dezactivat în roaming.
231
Tehnologia GPS
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Depanare: tehnologie GPS
Nu pot utiliza tehnologia GPS
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Dacă sunteţi în exterior, deplasaţi-vă departe de clădiri şi expuneţi dispozitivul sub cerul liber.
• Dacă sunteţi în interior, deplasaţi-vă lângă fereastră.
• Dacă aţi asociat dispozitivul BlackBerry® cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, verificaţi dacă receptorul
GPS compatibil Bluetooth este pornit.
• Dacă utilizaţi pentru prima oară tehnologia GPS, aşteptaţi o scurtă perioadă de timp pentru ca dispozitivul să
obţină locaţia dvs. prin GPS.
232
Ghidul utilizatorului
Hărţi
Hărţi
Elementele de bază ale hărţilor
Vizualizarea unei locaţii pe o hartă
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Găsire locaţie.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a căuta un punct de interes, precum o companie sau un reper topografic, în lista derulantă din partea
superioară dreaptă a ecranului, faceţi clic pe Companie. Introduceţi informaţiile pentru punctul de interes din
câmpul Companie. Evidenţiaţi punctul de interes.
• Pentru a vizualiza o locaţie nouă, în lista derulantă din partea dreapta sus a ecranului, faceţi clic pe Locaţie.
Introduceţi o adresă în câmpul Locaţie. Evidenţiaţi locaţia.
• Pentru a vizualiza o locaţie pentru un contact, introduceţi numele contactului în câmpul Locaţie sau în câmpul
Companie. Evidenţiaţi informaţiile de contact.
• Pentru a vizualiza o locaţie marcată, evidenţiaţi locaţia din secţiunea inferioară a ecranului.
4. Apăsaţi tasta
> Vizualizare pe hartă.
Dacă vizualizaţi altă locaţie decât locaţia dvs. curentă, pentru a obţine îndrumări pentru a ajunge în această locaţie
din locaţia dvs. curentă, apăsaţi tasta
> Navigaţi aici. Dispozitivul trebuie să conţină un receptor GPS intern
sau să fie asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth pentru a efectua această sarcină.
Vizualizarea unei adrese pe o hartă cu ajutorul unei legături
Când dispozitivul BlackBerry® recunoaşte o adresă în anumite aplicaţii, precum aplicaţiile de mesagerie instantanee
sau MemoPad, acesta subliniază adresa.
1. Evidenţiaţi o adresă subliniată.
2. Apăsaţi tasta
> Vizualizare pe hartă.
Trimiterea unei locaţii
Puteţi trimite o locaţie ca mesaj, de exemplu, într-un mesaj de e-mail sau un mesaj instantaneu. Mesajul pe care îl
trimiteţi include o legătură la locaţie, astfel încât destinatarul să poată vizualiza locaţia pe o hartă.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Trimitere locaţie.
2. Faceţi clic pe un tip de mesaj.
Obţinerea de instrucţiuni
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
233
Ghidul utilizatorului
Hărţi
2. Apăsaţi tasta
> Obţinere instrucţiuni.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni pentru a specifica o locaţie de pornire:
• Pentru a specifica locaţia dvs. curentă, dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® are un receptor GPS intern sau
este asociat cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®, setaţi câmpul Start la Locaţia mea.
• Pentru a specifica locaţia pe care o vizualizaţi curent pe o hartă, setaţi câmpul Start la Utilizare centru hartă.
Dacă vizualizaţi o locaţie marcată, faceţi clic pe Utilizare locaţie fixată.
• Pentru a specifica o locaţie nouă prin selectarea locaţiei pe o hartă, setaţi câmpul Start la Selectare de pe
hartă. Faceţi clic pe locaţia de pe hartă.
• Pentru a specifica un punct de interes, precum o companie sau un reper topografic, setaţi câmpul Start la
Căutare locaţie. În lista derulantă din partea superioară a ecranului, faceţi clic pe Profesionale. În câmpul
Căutare, introduceţi informaţiile punctului de interes. Apăsaţi tasta
de pe tastatură. Faceţi clic pe un punct
de interes.
• Pentru a specifica adresa unui contact, setaţi câmpul Start la Căutare locaţie. Începeţi să introduceţi numele
contactului. Faceţi clic pe contact.
• Pentru a specifica o locaţie nouă introducând adresa, setaţi câmpul Start la Căutare locaţie. În lista derulantă
din partea superioară a ecranului, faceţi clic pe Locaţie. În câmpul Căutare, introduceţi adresa. Apăsaţi tasta
de pe tastatură. Faceţi clic pe locaţie.
• Pentru a specifica o locaţie marcată, setaţi câmpul Start la Căutare locaţie. În panoul inferior, faceţi clic pe o
locaţie marcată.
4. Repetaţi pasul 3 pentru a specifica o destinaţie finală.
5. Pentru a schimba opţiunile rutei, faceţi clic pe Opţiuni rută. Bifaţi sau debifaţi casetele de validare din dreptul
uneia sau mai multor rute. Faceţi clic pe OK.
6. Faceţi clic pe Căutare.
Panoramarea unei hărţi
Pentru a panorama o hartă, dispozitivul BlackBerry® trebuie să fie în modul panoramare şi nu în modul transfocare.
Modul în care se află dispozitivul este afişat în partea superioară a hărţii.
1. Dacă dispozitivul este în modul transfocare, faceţi clic pe trackpad pentru a comuta în modul panoramare.
2. Pe trackpad, glisaţi degetul în orice direcţie.
Mărirea sau micşorarea
Pe o hartă, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni
• Pentru a mări, dacă dispozitivul nu este deja în modul transfocare, apăsaţi pe trackpad. Glisaţi degetul în sus
pe trackpad.
• Pentru a micşora, dacă dispozitivul nu este deja în modul transfocare, apăsaţi pe trackpad. Glisaţi degetul în
jos pe trackpad.
• Pentru a mări un punct de pe o rută, apăsaţi tasta
> Transfocare la punct.
234
Hărţi
Ghidul utilizatorului
Vizualizarea punctelor de interes din apropierea unei locaţii
Puteţi căuta puncte de interes precum companii sau repere topografice. De exemplu, puteţi căuta cafenele în
apropierea locaţiei dvs. curente.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Căutare locaţie.
2. Introduceţi informaţiile punctului de interes.
3. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Vizualizarea informaţiilor de contact pentru un punct de interes
1. Pe o hartă sau într-o listă de puncte de interes, evidenţiaţi un punct de interes.
2. Apăsaţi tasta
> Detalii.
Golirea unei hărţi
Când goliţi o hartă, pe hartă nu mai este afişată nicio informaţie despre rută.
Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Golire hartă.
Adăugarea unui marcaj pentru o locaţie sau o rută
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
2. Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Adăugare ca preferinţă > OK.
Redenumirea unui marcaj pentru o locaţie sau o rută
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
> Preferinţe.
Apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un marcaj.
Apăsaţi tasta
> Redenumire.
Introduceţi un nume nou.
Faceţi clic pe OK.
Ştergerea unui marcaj pentru o locaţie sau o rută
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Hărţi.
> Preferinţe.
Pe o hartă, apăsaţi tasta
Evidenţiaţi un marcaj.
Apăsaţi tasta
> Ştergere.
235
Hărţi
Ghidul utilizatorului
Opţiunile pentru hărţi
Menţinerea iluminării de fundal în timpul urmăririi deplasării
În mod implicit, iluminarea de fundal se dezactivează automat după o perioadă specificată, pentru a economisi
bateria. Puteţi schimba opţiunile pentru hărţi, astfel încât iluminarea de fundal să rămână activă atunci când vă
urmăriţi deplasarea, cu excepţia cazului în care energia bateriei scade sub un anumit procent.
1. Pe o hartă, apăsaţi tasta
> Opţiuni.
2. Modificaţi câmpul Durată iluminare fundal când.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări
deplasarea
Pentru a efectua această sarcină, dacă nu aveţi un receptor GPS intern, trebuie să asociaţi dispozitivul BlackBerry®
cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări de localizare.
Modificaţi câmpul Sursă GPS.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Scurtături pentru hărţi
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Mărirea unei hărţi
Apăsaţi tasta virgulă (,).
Micşorarea unei hărţi
Apăsaţi tasta punct (.).
Deplasarea la următoarea direcţie a unei rute
Apăsaţi 6
Deplasarea la direcţia anterioară a unei rute
Apăsaţi 4
236
Hărţi
Ghidul utilizatorului
Scurtături pentru hărţi
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Mărirea unei hărţi
Apăsaţi 3
Micşorarea unei hărţi
Apăsaţi 9
Deplasarea la următoarea direcţie a unei rute
Apăsaţi 6
Deplasarea la direcţia anterioară a unei rute
Apăsaţi 4
Depanare: hărţi
Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv
Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.
În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.
Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi www.blackberry.com/go/devices.
Informaţii înrudite
Disponibilitatea caracteristicilor, 19
237
Aplicaţii
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Despre sarcinile multiple
Dispozitivul BlackBerry® acceptă sarcini multiple, care vă permit să rulaţi mai multe aplicaţii simultan. În timpul unui
apel, de exemplu, este posibil să doriţi să comutaţi la aplicaţia pentru calendar pentru a vizualiza întâlnirile sau să
comutaţi la aplicaţia pentru contacte pentru a căuta un contact. În timpul redării unei melodii, este posibil să doriţi să
comutaţi la aplicaţia de mesaje pentru a răspunde la un mesaj.
De asemenea, există scurtături pentru majoritatea aplicaţiilor, care vă pot ajuta să efectuaţi rapid sarcini obişnuite.
Notă: Cu cât aveţi mai multe aplicaţii care rulează, cu atât dispozitivul dvs. utilizează mai multă memorie şi baterie.
Pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs., încercaţi să închideţi aplicaţiile când aţi terminat de lucrat cu
acestea.
Informaţii înrudite
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie, 238
Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal, 238
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă
aplicaţie
•
•
•
Pentru a comuta la altă aplicaţie, ţineţi apăsată tasta
până când apare comutatorul aplicaţiei. Faceţi clic pe
pictograma unei aplicaţii. Dacă pictograma aplicaţiei dorite nu apare, faceţi clic pe pictograma Ecran de
întâmpinare şi navigaţi la pictograma aplicaţiei pe care o căutaţi.
Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare dacă nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta
.
până când
Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare dacă nu sunteţi în timpul unui apel, ţineţi apăsată tasta
apare comutatorul aplicaţiei. Faceţi clic pe pictograma Ecran de întâmpinare.
Notă: Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel, veţi încheia apelul chiar dacă aţi comutat la altă aplicaţie.
Informaţii înrudite
Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal, 238
Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal
Pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®, încercaţi să închideţi aplicaţiile când aţi terminat de
lucrat cu acestea.
Într-o aplicaţie, efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Apăsaţi tasta
> Închidere.
238
Aplicaţii
Ghidul utilizatorului
• Apăsaţi tasta
de întâmpinare.
. Dacă este necesar, menţineţi în continuare apăsată tasta
până la apariţia ecranului
Informaţii înrudite
Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie, 238
Despre adăugarea aplicaţiilor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de regiune, puteţi avea opţiunea de a adăuga sau a actualiza
aplicaţii utilizând vitrina virtuală BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software sau Centrul de aplicaţii.
Puteţi, de asemenea, să descărcaţi aplicaţii de pe o pagină Web (încercaţi să vizitaţi mobile.blackberry.com de pe
dispozitivulBlackBerry) sau dintr-o aplicaţie oferită de furnizorul de servicii wireless.
Se pot aplica termeni şi condiţii suplimentare pentru software-ul şi serviciile puse la dispoziţie prin vitrina virtuală
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software sau Centrul de aplicaţii. Pot fi percepute taxe când adăugaţi
sau utilizaţi o aplicaţie prin reţeaua wireless. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
BlackBerry App World
Dacă aveţi BlackBerry App World pe dispozitivul dvs., puteţi căuta şi descărca jocuri, aplicaţii pentru reţele sociale,
aplicaţii pentru productivitate personală şi multe altele. Prin utilizarea unui cont PayPal® existent, puteţi cumpăra şi
descărca articole în dispozitiv prin reţeaua wireless.
Pentru a descărcaBlackBerry App World, vizitaţi www.blackberryappworld.com.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry App World, faceţi clic pe
pictograma BlackBerry App World. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
BlackBerry Desktop Software
Dacă aveţi BlackBerry Desktop Software instalat pe computer, puteţi conecta dispozitivul la computer pentru a
adăuga, actualiza, şterge sau restaura aplicaţii. De asemenea, puteţi să adăugaţi pe dispozitiv aplicaţii pe care le-aţi
descărcat pe computer, fără a trebui să utilizaţi reţeaua wireless.
Pentru a descărca BlackBerry Desktop Software, vizitaţi www.blackberry.com/desktop.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând BlackBerry Desktop Software, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Centru de aplicaţii
Dacă aveţi Centrul de aplicaţii pe dispozitiv, puteţi adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unui anumit
număr de aplicaţii care sunt găzduite de furnizorul de servicii wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless,
este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea aplicaţiilor utilizând Centrul de aplicaţii, faceţi clic pe pictograma
Centru de aplicaţii. Apăsaţi tasta
> Asistenţă.
239
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Despre aplicaţiile pentru reţele sociale
Puteţi utiliza aplicaţii pentru reţele sociale pe dispozitivul BlackBerry® pentru a păstra legătura cu contactele dvs. din
reţelele sociale. În funcţie de aplicaţia pentru reţele sociale, puteţi trimite mesaje, partaja imagini, modifica starea şi
multe altele.
Puteţi descărca aplicaţii pentru reţele sociale pentru dispozitivul dvs. BlackBerry din vitrina virtuală BlackBerry App
World™. Trebuie să aveţi un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicaţii. În funcţie de
furnizorul dvs. de servicii wireless sau de organizaţie, este posibil ca anumite aplicaţii sau caracteristici să nu fie
acceptate.
Pentru informaţii suplimentare despre aplicaţiile pentru reţele sociale, vizitaţi www.blackberry.com/support. Dacă
aveţi nevoie de asistenţă la utilizarea unei aplicaţii pentru reţele sociale, puteţi găsi răspunsuri în aplicaţie apăsând
tasta Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în dispozitiv.
Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee
Puteţi descărca aplicaţii de mesagerie instantanee pentru dispozitivul BlackBerry® din vitrina virtuală BlackBerry App
World™. În mod implicit, dispozitivul BlackBerry are inclus BlackBerry® Messenger. Puteţi utiliza BlackBerry
Messenger pentru a conversa prin chat cu persoanele care au un dispozitiv BlackBerry, trimiţând şi primind mesaje
şi fişiere. De asemenea, puteţi schimba statusul şi imaginea afişată. Folosind caracteristica BlackBerry® Groups a
BlackBerry Messenger puteţi partaja imagini, liste, întâlniri şi multe altele.
Trebuie să aveţi un plan de date al serviciului wireless pentru a folosi aceste aplicaţii. În funcţie de furnizorul dvs. de
servicii wireless sau de organizaţie, este posibil ca anumite aplicaţii sau caracteristici să nu fie acceptate.
Pentru informaţii suplimentare despre BlackBerry Messenger şi alte aplicaţii de mesagerie instantanee, vizitaţi
www.blackberry.com/support. Dacă aveţi nevoie de asistenţă la utilizarea unei aplicaţii de mesagerie instantanee,
puteţi găsi răspunsuri în aplicaţie apăsând tasta Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în dispozitiv.
Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea
unei aplicaţii
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să aveţi setată o parolă pentru dispozitivul BlackBerry®.
1.
2.
3.
4.
240
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Modificaţi câmpul Se solicită la instalarea aplicaţiilor la Da.
> Trimitere.
Apăsaţi tasta
Ghidul utilizatorului
Aplicaţii
Ştergerea unei aplicaţii
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, organizaţia dvs. poate să nu vă
permită să ştergeţi unele aplicaţii. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, evidenţiaţi aplicaţia.
2. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
3. Faceţi clic pe o aplicaţie.
Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Status.
3. Apăsaţi tasta
> Dimensiuni bază de date.
Depanare: aplicaţii
Nu pot adăuga, actualiza sau reveni la versiunea anterioară a unei
aplicaţii
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, organizaţia dvs. s-ar putea să nu vă
permită să adăugaţi sau să actualizaţi aplicaţiile dispozitivului. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Verificaţi dacă dispozitivul are suficientă memorie pentru a adăuga sau actualiza aplicaţia.
241
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
BlackBerry Device Software
Despre actualizarea BlackBerry Device Software
Este posibil să doriţi actualizarea BlackBerry® Device Software din unul dintre următoarele motive:
• pentru a accesa noi aplicaţii şi caracteristici
• pentru a rezolva o problemă tehnică
• furnizorul dvs. de servicii wireless vă solicită actualizarea BlackBerry Device Software.
Este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless, de pe un site Web
sau cu ajutorul BlackBerry® Desktop Software.
Durata procesului de actualizare este cuprinsă între 15 minute şi 2 ore, în funcţie de tipul actualizării, de cantitatea
de date din dispozitiv şi de numărul aplicaţiilor din dispozitivul dvs. BlackBerry. Nu puteţi utiliza dispozitivul sau
efectua apeluri de urgenţă în timpul actualizării software-ului. Nu scoateţi bateria în timpul actualizării.
Prin reţeaua wireless
Puteţi actualiza BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless dacă pe ecranul de întâmpinare al
dispozitivului dvs. este afişată o pictogramă Actualizare wireless. De asemenea, puteţi căuta actualizări manual, prin
intermediul opţiunilor dispozitivului. Actualizarea disponibilă poate fi o actualizare completă a software-ului sau numai
o actualizare parţială a software-ului. Dacă actualizarea disponibilă este o actualizare completă a software-ului, în
timpul procesului de instalare, datele din dispozitivul dvs. sunt copiate pentru siguranţă şi restaurate pe dispozitiv. În
funcţie de opţiunile setate de furnizorul de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi actualiza
BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, se pot aplica
tarife suplimentare în momentul descărcării actualizării pe dispozitiv.
De pe un site Web
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Internet Service sau un BlackBerry® Enterprise Server
care acceptă această caracteristică, puteţi actualiza BlackBerry Device Software conectând dispozitivul la computer
şi vizitând site-ul Web de actualizare la adresa www.blackberry.com.
Utilizarea BlackBerry Desktop Software
Dacă aveţi instalat BlackBerry Desktop Software pe computer, puteţi actualiza BlackBerry Device Software de pe
computer. Pentru mai multe informaţii despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe computer, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
242
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să nu puteţi efectua
această sarcină. Consultaţi administratorul dvs. pentru actualizări BlackBerry® Device Software care au fost
aprobate pentru utilizare în organizaţia dvs.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1. De pe computer, vizitaţi site-ul de actualizare BlackBerry Device Software.
2. Faceţi clic pe Căutare actualizări.
3. Conectaţi dispozitivul BlackBerry la computer.
4. De pe ecranul Actualizare rezumat, selectaţi caseta de validare din dreptul actualizării pe care doriţi să o instalaţi.
5. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a adăuga sau a elimina aplicaţii opţionale, faceţi clic pe Opţiuni. Bifaţi sau debifaţi caseta de validare
din dreptul uneia sau mai multor aplicaţii. Faceţi clic pe Înainte.
• Pentru a crea copii de siguranţă ale datelor dispozitivului sau pentru a şterge toate datele dispozitivului, faceţi
clic pe Setări. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de date. Faceţi clic pe OK.
6. Faceţi clic pe Înainte.
7. Completaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a accepta sau a refuza notificările prin e-mail pentru produse
software noi.
8. Faceţi clic pe Înainte > Finalizare.
Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând
BlackBerry Desktop Software
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Conectaţi dispozitivul BlackBerry® la computer şi deschideţi BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa care este disponibilă în BlackBerry Desktop Software.
243
Ghidul utilizatorului
BlackBerry Device Software
Depanare: BlackBerry Device Software
Nu pot actualiza BlackBerry Device Software prin reţeaua wireless
În funcţie de opţiunile stabilite de furnizorul dvs. de servicii wireless sau de administrator, este posibil să nu puteţi
actualiza BlackBerry® Device Software prin reţeaua wireless.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la o reţea wireless.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. are suficient spaţiu de memorie pentru a actualiza BlackBerry Device Software.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi serviciul roaming în afara zonei cu acoperire wireless a furnizorului dvs. de servicii
wireless. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry Device
Software când utilizaţi serviciul roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Încercaţi să actualizaţi BlackBerry Device Software prin reţeaua wireless mai târziu. În funcţie de furnizorul de
servicii wireless, este posibil să nu puteţi actualiza BlackBerry Device Software în anumite momente din zi, când
volumul de trafic în reţea este mai mare.
Vizitaţi site-ul Web al furnizorului de servicii wireless, deoarece este posibil să puteţi actualiza BlackBerry Device
Software de pe site-ul Web.
Dispozitivul meu nu are suficientă memorie disponibilă pentru a
actualiza BlackBerry Device Software
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Ştergeţi fişierele media, limbile de afişare sau aplicaţiile de la terţi pe care nu le utilizaţi.
• Transferaţi pe un card media fişierele media pe care le aveţi stocate pe memoria dispozitivului BlackBerry®.
244
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor
Verificarea tipurilor de reţele wireless la care se conectează
dispozitivul dvs.
De asemenea, puteţi verifica tipurile de reţele la care se poate conecta dispozitivul dvs., vizitând
www.blackberry.com/go/devices, pentru a vedea specificaţiile caracteristicilor pentru modelul dispozitivului dvs.
Tipurile de reţele listate nu reflectă conexiunile reţelei, ci capacitatea dispozitivului dvs. de a se conecta la acele
reţele.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Despre versiunile dispozitivului. Tipurile de reţele la care se poate conecta
dispozitivul sunt listate în paranteze, după modelul dispozitivului dvs.
Pentru mai multe informaţii despre reţelele wireless la care se poate conecta dispozitivul dvs. BlackBerry®, consultaţi
Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.
Indicatoare pentru acoperire wireless
Indicatoarele din colţul dreapta sus al ecranului de întâmpinare arată nivelul de acoperire wireless pentru zona în
care utilizaţi dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii despre zonele cu acoperire wireless, contactaţi
furnizorul de servicii wireless.
Indicator
Descriere
Furnizează informaţii despre puterea semnalului wireless. Trei sau mai multe
bare indică un semnal puternic. Un afişaj pentru semnal redus poate indica
o putere de ieşire crescută a dispozitivului, deoarece încearcă să se
conecteze la un semnal slab.
1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE sau NTWK
Sunteţi conectat la o reţea mobilă şi puteţi accesa caracteristici precum
mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet. Dacă nu vedeţi niciunul dintre
indicatoare, se poate să vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless redusă,
unde unele funcţii nu sunt disponibile (este posibil să puteţi doar efectua
apeluri sau trimite şi primi mesaje text).
Puteţi apela doar numere de urgenţă.
Vă aflaţi într-o zonă fără acoperire wireless.
245
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Indicator
Descriere
Conexiunea la reţeaua mobilă este dezactivată.
Sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi® şi puteţi accesa serviciile BlackBerry,
precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet, prin conexiunea WiFi.
Conexiunea dvs. Wi-Fi este activată, dar nu sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi
sau sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi dar nu puteţi accesa serviciile
BlackBerry, precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet prin
conexiunea Wi-Fi.
Conexiunea dvs. Bluetooth® este activată şi sunteţi conectat la un dispozitiv
compatibil Bluetooth.
Conexiunea dvs. Bluetooth este activată, dar nu sunteţi conectat la un
dispozitiv compatibil Bluetooth.
Informaţii înrudite
Despre apelurile de urgenţă şi modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă, 50
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea
Trebuie să păstraţi conexiunile la reţea dezactivate în anumite locuri, cum ar fi în avion sau în spital. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
• Pentru a activa o conexiune la reţea, bifaţi caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
• Pentru a dezactiva o conexiune la reţea, debifaţi caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
• Pentru a activa conexiunile la reţea pe care le-aţi activat anterior, faceţi clic pe Restaurare conexiuni.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi, 258
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 250
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor
de roaming
În funcţie de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteţi dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail,
mesaje PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie
disponibile doar serviciile de telefonie şi mesagerie text de bază. Puteţi, de asemenea, seta dispozitivul să
dezactiveze serviciile de date în regim de roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
246
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificaţi câmpul Servicii de date.
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificaţi câmpul În roaming.
• Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activaţi sau dezactivaţi serviciul de date,
modificaţi câmpul În roaming la Solicitare.
4. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 250
Verificarea statusului conexiunilor şi serviciilor reţelei
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Status servicii.
Reţeaua mobilă
Roaming
Despre roaming şi roaming internaţional
În cele mai multe cazuri, dispozitivul BlackBerry® se conectează automat la reţeaua wireless adecvată atunci când
călătoriţi în afara zonei cu acoperire a furnizorului dvs. de servicii wireless. S-ar putea să fie necesar să furnizaţi
informaţii de conectare înainte de a putea accesa reţeaua wireless. În regim de roaming, un indicator de roaming
triunghiular apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Dacă dispozitivul necesită o cartelă SIM, s-ar putea să fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să configureze în
prealabil cartela SIM pentru servicii de roaming înainte de a putea utiliza aceste servicii.
Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o reţea CDMA şi acceptă roaming internaţional, s-ar putea să
fie necesar ca furnizorul de servicii wireless să vă furnizeze un cardo cartelă SIM configurată pentru roaming
internaţional. Numărul dvs. de telefon rămâne neschimbat când călătoriţi în străinătate.
Pentru mai multe informaţii despre roaming şi tarifele aplicate în regim de roaming, contactaţi furnizorul dvs. de
servicii wireless.
Comutarea manuală a reţelelor wireless
Pentru a efectua această sarcină, planul dvs. de servicii wireless trebuie să includă acest serviciu, iar dispozitivul
dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau UMTS®.
247
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Dispozitivul dvs. este conceput pentru a comuta automat la o reţea wireless adecvată în timp ce călătoriţi.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Modificaţi câmpul Mod de selectare reţea la Manual.
4. Faceţi clic pe o reţea wireless.
5. Faceţi clic pe Selectare reţea.
6. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Pentru a vă conecta din nou la reţeaua furnizorului dvs. de servicii wireless, modificaţi câmpul Mod de selectare
reţea la Automat.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 250
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming
În funcţie de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteţi dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail,
mesaje PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie
disponibile doar serviciile de telefonie şi mesagerie text de bază. Puteţi, de asemenea, seta dispozitivul să
dezactiveze serviciile de date în regim de roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificaţi câmpul Servicii de date.
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificaţi câmpul În roaming.
• Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activaţi sau dezactivaţi serviciul de date,
modificaţi câmpul În roaming la Solicitare.
4. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 250
Lista de reţele wireless preferate
Despre lista reţelelor wireless preferate
Furnizorul dvs. de servicii wireless poate să aibă acorduri cu alţi furnizori de servicii wireless care permit utilizarea
serviciilor lor atunci când călătoriţi. Puteţi utiliza lista de reţele wireless preferate pentru a controla ordinea în care
dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează alte reţele wireless.
248
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Dispozitivul dvs. încearcă să se conecteze la o reţea wireless în funcţie de ordinea în care reţelele wireless sunt
afişate în lista reţelelor wireless preferate. Atunci când călătoriţi, dispozitivul dvs. caută mai întâi reţelele wireless din
această listă. Dacă niciuna din reţelele din listă nu este disponibilă, dispozitivul este conceput să se conecteze
automat la o altă reţea wireless.
Notă: De obicei, în regim de roaming, se aplică tarife suplimentare. Pentru mai multe informaţii despre tarifele
aplicate în regim de roaming, contactaţi furnizorul dvs. de servicii wireless.
Adăugarea unei reţele wireless în lista de reţele wireless preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau
UMTS®.
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta
> Lista reţelelor mele preferate.
4. Apăsaţi tasta
> Adăugare reţea.
• Pentru a căuta o reţea wireless de adăugat, faceţi clic pe Selectaţi dintre reţelele disponibile. Faceţi clic pe
o reţea wireless. Faceţi clic pe Selectare reţea.
• Pentru a căuta o reţea wireless pe care dispozitivul dvs. o cunoaşte deja, faceţi clic pe Selectaţi dintre
reţelele cunoscute. Faceţi clic pe o reţea wireless. Faceţi clic pe Selectare reţea.
• Pentru a adăuga o reţea wireless, faceţi clic pe Intrare manuală. Stabiliţi prioritatea reţelei wireless.
Introduceţi MCC şi MNC.
5. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Ştergerea unei reţele wireless din lista de reţele wireless preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau
UMTS®.
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta
> Lista reţelelor mele preferate.
4. Evidenţiaţi o reţea wireless.
5. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
6. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Modificarea ordinii reţelelor preferate
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să fie conectat la o reţea GSM® sau
UMTS®.
249
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Dispozitivul
BlackBerry se conectează la reţele în baza ordinii în care acestea apar în lista de reţele preferate.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta
> Lista reţelelor mele preferate.
4. Evidenţiaţi o reţea wireless.
5. Apăsaţi tasta
> Mutare.
6. Faceţi clic pe locaţia nouă.
7. Apăsaţi tasta
> Închidere.
Opţiunile reţelei mobile
Modificarea vitezei conexiunii pentru reţeaua wireless
O viteză mai mare a conexiunii necesită mai multă energie.
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil să nu puteţi modifica viteza conexiunii pentru reţeaua
wireless.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni.
Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
Modificaţi câmpul Mod reţea.
Apăsaţi tasta Ieşire.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 250
Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
Bifaţi caseta de validare LED indicator de acoperire.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Când dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless, lumina ledului clipeşte verde.
Pentru a dezactiva notificarea pentru acoperirea wireless, debifaţi caseta de validare LED indicator de acoperire.
Depanare: reţea mobilă
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
250
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
• Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, verificaţi introducerea corectă a cartelei SIM în
dispozitiv.
• Dacă dispozitivul dvs. se conectează în mod normal la o reţea CDMA şi acceptă roamingul internaţional,
verificaţi ca dispozitivul să fie în modul de roaming global şi cartela SIM să fie introdusă corect în dispozitiv.
• Verificaţi dacă aţi activat conexiunea la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă sunteţi conectat la reţeaua furnizorului dvs. de servicii wireless. Dacă schimbaţi manual
reţeaua wireless, dispozitivul rămâne conectat la acea reţea wireless până când selectaţi din nou reţeaua
furnizorului dvs. de servicii wireless.
• Dacă aţi setat o anumită viteză pentru conexiunile la reţeaua wireless, verificaţi dacă vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless care acceptă viteza de conexiune respectivă.
• Dacă aveţi un dispozitiv compatibil Wi-Fi® şi furnizorul de servicii wireless acceptă UMA, asiguraţi-vă că
preferinţa dvs. pentru conectare nu este setată la Doar Wi-Fi.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Modificarea preferinţelor dvs. de conectare UMA, 256
Comutarea manuală a reţelelor wireless, 247
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 246
Mesajele de eroare
Servicii de date indisponibile :
Descriere
Acest mesaj apare când aveţi acces la servicii de date pe dispozitivul dvs. BlackBerry®.
Soluţii posibile
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
Verificaţi dacă vă aflaţi într-o zonă de acoperire wireless.
Asiguraţi-vă că serviciul de date de pe dispozitivul dvs. este activat.
Dacă folosiţi serviciul roaming, verificaţi dacă puteţi accesa serviciile de date în timp ce folosiţi serviciul roaming.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 246
Tehnologia Wi-Fi
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţionalitatea Wi-Fi® să nu fie acceptată.
251
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Despre conectarea la o reţea Wi-Fi
Cu tehnologia Wi-Fi®, dispozitivul BlackBerry® poate accesa Internetul prin conectare la un ruter wireless sau la un
punct de acces wireless de acasă, de la serviciu sau dintr-o zonă hotspot. Dispozitivul utilizează reţeaua Wi-Fi în
locul reţelei mobile pentru a vizita pagini Web, a trimite şi a primi mesaje de e-mail ş.a.m.d. Când vă conectaţi la
Internet printr-o reţea Wi-Fi, puteţi evita tarifele pentru serviciul de date asociate cu utilizarea reţelei dvs. mobile şi, în
multe cazuri, viteza conexiunii este mai rapidă.
Hotspoturile sunt disponibile în multe locuri publice, precum biblioteci, aeroporturi, hoteluri, cafenele ş.a.m.d. Unele
hotspoturi pot fi utilizate gratuit, în timp ce altele necesită plată. Furnizorul de servicii wireless vă poate pune la
dispoziţie o aplicaţie pentru dispozitivul dvs. care permite conectarea la un hotspot. Dacă nu aveţi o aplicaţie pe
dispozitiv, poate fi necesar să vă configuraţi propriul cont online şi să vă conectaţi manual.
Dacă aveţi un punct de acces sau un ruter care acceptă Wi-Fi Protected Setup™, vă puteţi conecta la acesta
utilizând Wi-Fi Protected Setup.
Când vă conectaţi la o reţea Wi-Fi, dispozitivul salvează informaţiile de conectare, astfel încât, data următoare când
vă aflaţi în raza de acoperire a reţelei respective, dispozitivul se conectează automat la aceasta.
Conectarea la o reţea Wi-Fi
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare Wi-Fi.
3. Dacă doriţi să vă conectaţi la un hotspot public sau la o reţea Wi-Fi® care nu necesită autentificare, bifaţi caseta
de validare Afişare doar reţele deschise.
4. Faceţi clic pe reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
5. Dacă reţeaua Wi-Fi necesită autentificare, introduceţi o parolă pentru reţea.
Numele reţelei Wi-Fi apare în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi, 258
Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând Wi-Fi Protected Setup
Dacă ruterul dvs. wireless sau punctul de acces wireless include Wi-Fi Protected Setup™, vă puteţi conecta rapid la
o reţea Wi-Fi® fără să introduceţi o parolă lungă.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare Wi-Fi > Alte modalităţi de conectare.
• Pentru a utiliza butonul Wi-Fi Protected Setup de pe ruter sau punctul de acces, faceţi clic pe Apăsaţi
butonul de pe ruter. Pe ruter sau pe punctul de acces, apăsaţi butonul Wi-Fi Protected Setup. Pe dispozitivul
BlackBerry®, faceţi clic pe Start.
252
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
• Pentru a utiliza un cod PIN, faceţi clic pe Introducere PIN în ruter. Pe dispozitiv, faceţi clic pe Start.
Dispozitivul dvs. vă furnizează un PIN. În ecranul de administrare pentru ruterul sau punctul dvs. de acces,
introduceţi codul PIN.
Conectarea manuală la o reţea Wi-Fi
În cazul în care cunoaşteţi numele reţelei Wi-Fi® la care doriţi să vă conectaţi, puteţi să vă conectaţi manual la reţea.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare Wi-Fi > Alte modalităţi de conectare > Conectare manuală la reţea.
3. În câmpul SSID, introduceţi numele reţelei Wi-Fi.
4. Faceţi clic pe Înainte.
5. În câmpul Tip securitate, faceţi clic pe tipul de securitate pentru reţeaua Wi-Fi şi specificaţi toate informaţiile
solicitate.
6. Faceţi clic pe Salvare şi conectare.
Informaţii înrudite
Opţiuni pentru reţele Wi-Fi salvate, 254
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi, 258
Modificarea, mutarea sau ştergerea unei reţele Wi-Fi salvate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare reţea Wi-Fi > Reţele Wi-Fi salvate.
3. Evidenţiaţi o reţea Wi-Fi® salvată.
4. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a modifica opţiunile pentru reţeaua salvată, faceţi clic pe Editare. Modificaţi opţiunile. Faceţi clic pe
Salvare.
• Pentru a muta reţeaua salvată şi a modifica ordinea în care dispozitivul BlackBerry® încearcă să se
conecteze la reţelele salvate, faceţi clic pe Mutare. Faceţi clic pe o locaţie nouă.
• Pentru a şterge reţeaua salvată, faceţi clic pe Ştergere.
Informaţii înrudite
Opţiuni pentru reţele Wi-Fi salvate, 254
Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi salvată
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic Configurare Wi-Fi > Reţele Wi-Fi salvate.
3. Evidenţiaţi o reţea Wi-Fi® salvată.
4. Apăsaţi tasta
> Dezactivare.
253
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Activarea solicitării care apare pentru hotspoturi
În mod implicit, dispozitivul BlackBerry® vă solicită permisiunea dacă sunteţi în raza de acoperire a unei reţele WiFi® salvate care pare să fie un hotspot. Dacă dezactivaţi aceste solicitări, le puteţi activa din nou.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Configurare Wi-Fi.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Bifaţi caseta de validare Solicitare când un hotspot salvat este găsit în apropiere.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Opţiuni pentru reţele Wi-Fi salvate
Opţiuni comune
Opţiune
Descriere
Nume
Introduceţi un nume de afişare pentru reţeaua Wi-Fi®.
SSID
Introduceţi numele reţelei Wi-Fi.
Tip securitate
Stabiliţi tipul de securitate pe care îl acceptă reţeaua Wi-Fi.
Tip bandă
Setaţi tipul reţelei Wi-Fi. Dacă nu cunoaşteţi tipul reţelei, nu modificaţi acest câmp.
SSID trimis
Setaţi dacă reţeaua Wi-Fi transmite SSID-ul său.
Obţinere automată
adresă IP şi DNS
Stabiliţi dacă dispozitivul BlackBerry® primeşte de la reţeaua Wi-Fi o adresă IP rutabilă, o
mască de subreţea, setări DNS şi o adresă de gateway.
Acceptare remitere
punct de inter-acces
Stabiliţi dacă dispozitivul rămâne conectat la reţeaua Wi-Fi când vă deplasaţi între puncte de
acces wireless.
Profil VPN
Dacă este necesar, setaţi un profil VPN pentru a fi utilizat împreună cu reţeaua Wi-Fi salvată.
Adresă IP
Introduceţi adresa IP pentru dispozitivul dvs.
Mască de subreţea
Introduceţi masca de subreţea pentru punctul de acces wireless la care trebuie să se
conecteze dispozitivul.
DNS principal
Introduceţi adresa serverului DNS principal la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
DNS secundar
Introduceţi adresa serverului DNS secundar la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
Adresă gateway
implicită
Introduceţi adresa IP a gateway-ului implicit la care trebuie să se conecteze dispozitivul.
Sufix domeniu
Introduceţi domeniul pe care îl utilizează dispozitivul pentru a transforma numele gazdelor în
adrese IP.
Opţiuni WEP
254
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Aceste opţiuni apar dacă alegeţi tipul de securitate WEP.
Opţiune
Descriere
Selectare cheie
WEP
Stabiliţi tipul de cheie WEP pentru reţeaua Wi-Fi.
Cheie WEP
Introduceţi cheia WEP pentru reţeaua Wi-Fi în format hexazecimal.
Opţiuni personale WPA/WPA2
Aceste opţiuni apar dacă alegeţi tipul de securitate WPA/WPA2 Personal.
Opţiune
Descriere
Frază de acces
Dacă este necesar, introduceţi fraza de acces WPA™ sau WPA2™-Personal pentru
conectarea la reţeaua Wi-Fi.
Opţiuni WPA/WPA2 Enterprise
Aceste opţiuni apar dacă alegeţi tipul de securitate WPA/WPA2 Enterprise.
Opţiune
Descriere
Subtip Enterprise
Dacă este necesar, setaţi metoda de securitate Enterprise pentru reţeaua Wi-Fi.
Nume de utilizator
Dacă este necesar, introduceţi numele de utilizator pe care îl utilizaţi pentru a vă conecta la
reţeaua Wi-Fi.
Parolă
Dacă este necesar, introduceţi parola pe care o utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi.
Certificat CA
Setaţi certificatul rădăcină pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a verifica dacă se
conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
Certificat client
Setaţi certificatul de autentificare pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze pentru a se conecta
la reţeaua Wi-Fi.
Securitate legătură
interioară
Dacă este necesar, setaţi protocolul de securitate pe care reţeaua Wi-Fi îl acceptă pentru
metoda sa de autentificare internă.
Simbol
Stabiliţi dacă utilizaţi un simbol hardware pentru conectare la reţeaua Wi-Fi.
Subiect server
Dacă este necesar, introduceţi numele subiectului serverului pe care dispozitivul trebuie să îl
utilizeze pentru a verifica dacă se conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
SAN server
Dacă este necesar, introduceţi SAN-ul serverului pe care dispozitivul trebuie să îl utilizeze
pentru a verifica dacă se conectează la reţeaua Wi-Fi corectă.
255
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Instalarea unui certificat rădăcină pe dispozitiv
Este posibil să nu vă puteţi conecta la unele reţele Wi-Fi® până când nu instalaţi un certificat rădăcină pe dispozitivul
BlackBerry®. Puteţi instala certificatul rădăcină pe computer şi apoi puteţi utiliza instrumentul de sincronizare a
certificatelor din BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza certificatul rădăcină între dispozitiv şi computer.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Asistenţa pentru BlackBerry Desktop Software sau contactaţi-vă
administratorul.
Setări de conexiune UMA
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Despre utilizarea UMA cu o reţea Wi-Fi
Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA (cunoscut, de asemenea, ca GAN) şi vă abonaţi la acest
serviciu, este posibil să puteţi efectua apeluri, să vizitaţi pagini Web şi să trimiteţi şi primiţi mesaje de e-mail, mesaje
PIN şi mesaje text cu o reţea Wi-Fi®. Dispozitivul BlackBerry® comută automat între utilizarea reţelei mobile şi a
reţelelor Wi-Fi, în funcţie de reţeaua disponibilă în zona în care utilizaţi dispozitivul. Pentru mai multe informaţii
despre UMA, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Modificarea preferinţelor dvs. de conectare UMA
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Modificaţi câmpul Preferinţă de conectare.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi, 258
Trimiterea unui raport de diagnosticare Wi-Fi
1.
2.
3.
4.
256
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea Wi-Fi.
> Depanare > Diagnosticare Wi-Fi.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Raport e-mail sau Raport PIN.
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Setarea opţiunilor pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi
Atunci când setaţi opţiuni pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi®, dacă setaţi un destinatar implicit, de fiecare
dată când trimiteţi un raport de diagnosticare Wi-Fi, dispozitivul BlackBerry® trimite raportul respectivului destinatar.
Dacă doriţi să specificaţi de fiecare dată destinatarul la care trimiteţi un raport, nu setaţi un destinatar implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea Wi-Fi.
3. Apăsaţi tasta
> Depanare > Diagnosticare Wi-Fi.
4. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a include date avansate în rapoartele de diagnosticare Wi-Fi, modificaţi câmpul Mod de afişare la
Avansat.
• Pentru a seta un destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare Wi-Fi, introduceţi informaţiile de
contact.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Permisiunile de conectare pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Permisiune
Descriere
USB
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiunile fizice, cum ar fi un
cablu USB sau RS-232, pe care le-aţi configurat pentru dispozitivul BlackBerry®.
Bluetooth
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiuni Bluetooth®.
Telefon
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot efectua apeluri sau pot accesa jurnalele
de apeluri.
Date locaţie
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza informaţiile despre locaţia GPS.
Reţea server
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa Internetul sau intranetul
organizaţiei dvs. utilizând reţeaua organizaţiei.
Internet
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa Internetul prin intermediul
furnizorului dvs. de servicii wireless (de exemplu utilizând o conexiune directă la
Internet sau un gateway WAP).
Wi-Fi (dacă este compatibilă)
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot utiliza conexiuni Wi-Fi®.
Despre utilizarea Wi-Fi cu VPN şi simboluri software
Dacă aveţi un dispozitiv BlackBerry® activat pentru Wi-Fi® şi dacă organizaţia dvs. utilizează VPN pentru a controla
accesul la reţeaua sa, puteţi să vă conectaţi la VPN şi să accesaţi reţeaua organizaţiei dvs. utilizând o reţea Wi-Fi.
Dacă aveţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, s-ar putea să aveţi nevoie, de asemenea, de un simbol software
pentru vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs. utilizând o reţea Wi-Fi.
257
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Depanare: tehnologia Wi-Fi
Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca o caracteristică Wi-Fi® să nu fie acceptată.
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă aţi activat conexiunea la reţeaua Wi-Fi.
• Verificaţi dacă vă aflaţi într-o zonă cu acoperire Wi-Fi.
• Verificaţi dacă ora dispozitivului dvs. este sincronizată cu ora reţelei.
• Dacă reţeaua Wi-Fi nu apare în aplicaţia Configurare Wi-Fi, aceasta poate fi ascunsă. În cazul în care
cunoaşteţi numele reţelei, încercaţi să vă conectaţi manual la reţeaua Wi-Fi.
• În aplicaţia Configurare Wi-Fi, verificaţi dacă opţiunile pentru reţeaua Wi-Fi sunt corecte.
• Dacă aţi comutat reţelele Wi-Fi manual, comutaţi la altă reţea Wi-Fi sau setaţi dispozitivul BlackBerry pentru
reţelele Wi-Fi disponibile.
• Dacă furnizorul dvs. de servicii wireless acceptă UMA, asiguraţi-vă că preferinţa dvs. pentru conectare nu
este setată la valoarea Doar reţea mobilă.
• În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, s-ar putea ca dispozitivul dvs.
să vă împiedice să vă conectaţi la anumite puncte de acces wireless. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi administratorul.
• Dacă utilizaţi metoda de configurare Push Button, verificaţi dacă punctul de acces are funcţionalitate Wi-Fi
Protected Setup™ şi că a fost setat pentru trimiterea profilului său. Verificaţi dacă un alt dispozitiv nu încearcă
să se conecteze în acelaşi timp şi asiguraţi-vă că nu se află mai mult de un punct de acces în raza de acţiune
în acest mod.
• Dacă utilizaţi PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS sau EAP-SIM pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi,
verificaţi dacă aveţi instalat certificatul rădăcină pentru serverul autorităţii de certificare care a creat certificatul
pentru serverul de autentificare.
• Dacă utilizaţi EAP-TLS pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi, verificaţi dacă aţi adăugat certificatul de
autentificare în dispozitivul dvs.
Informaţii înrudite
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Conectarea la o reţea Wi-Fi, 252
Conectarea manuală la o reţea Wi-Fi, 253
258
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Tehnologia Bluetooth
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth
Despre Bluetooth
Tehnologia Bluetooth® este concepută pentru a stabili o conexiune wireless între dispozitivul dvs. BlackBerry® şi un
dispozitiv compatibil Bluetooth, precum un set auto hands-free sau un set de căşti wireless.
Înainte de a conecta dispozitivul dvs. BlackBerry la un dispozitiv compatibil Bluetooth, trebuie să activaţi tehnologia
Bluetooth la ambele dispozitive şi apoi să asociaţi dispozitivele. Asocierea stabileşte o relaţie între dispozitive şi, de
obicei, trebuie efectuată numai o singură dată.
După ce asociaţi dispozitivele, le puteţi conecta când dispozitivul compatibil Bluetooth se află în raza de acoperire a
dispozitivului BlackBerry (raza uzuală este de circa 10 metri). Pentru rezultate optime, ţineţi dispozitivul BlackBerry în
cadrul razei vizuale directe a dispozitivului compatibil Bluetooth. De exemplu, dacă dispozitivul dvs. BlackBerry se
află pe partea dreaptă a dvs., purtaţi setul de căşti compatibile Bluetooth în urechea dreaptă.
Când activaţi tehnologia Bluetooth sau când conectaţi dispozitivul dvs. BlackBerry la alt dispozitiv compatibil
Bluetooth, indicatorii de stare Bluetooth se afişează în partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Activarea tehnologiei Bluetooth
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Bifaţi caseta de validare Bluetooth.
Pentru a dezactiva tehnologia Bluetooth®, debifaţi caseta de validare Bluetooth.
Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth
Trebuie să vă asociaţi dispozitivul BlackBerry® cu un dispozitiv compatibil Bluetooth® înainte de a-l putea conecta la
acesta. Pentru informaţii suplimentare despre pregătirea dispozitivului compatibil Bluetooth pentru asociere,
consultaţi documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth > Adăugare dispozitiv nou > Căutare.
3. Selectaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth.
4. Dacă este necesar, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
259
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
• Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth nu are o tastatură (de exemplu, un set de căşti wireless), de pe
dispozitivul BlackBerry, introduceţi cheia de acces pentru asociere care apare pe dispozitivul compatibil
Bluetooth sau care este furnizată în documentaţia care însoţeşte dispozitivul compatibil Bluetooth. Cheia de
acces este cel mai adesea un cod numeric sau alfanumeric.
• Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth are o tastatură (de exemplu, un laptop), introduceţi pe ambele
dispozitive o cheie de acces la discreţia dvs. pentru asociere.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth, 266
Conectarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat
Pentru a efectua această sarcină, tehnologia Bluetooth® trebuie să fie activată şi dispozitivul BlackBerry® trebuie să
fie asociat cu un dispozitiv compatibil Bluetooth.
Dispozitivul BlackBerry poate încerca să se conecteze automat la dispozitivul compatibil Bluetooth când tehnologia
Bluetooth este activată şi dispozitivele se află în raza de acoperire.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth.
4. Apăsaţi tasta
> Conectare.
5. Dacă este necesar, verificaţi dacă acelaşi număr apare în caseta de dialog pentru ambele dispozitive asociate.
Pentru a vă deconecta de la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat, evidenţiaţi dispozitivul. Apăsaţi tasta
Deconectare.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth, 266
Comutarea la un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat în timpul unui apel
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth.
În timpul unui apel, apăsaţi tasta
> Activare <dispozitiv Bluetooth>.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Partajarea contactelor cu un set auto compatibil Bluetooth asociat
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un set auto compatibil Bluetooth®.
260
>
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Transfer contacte.
Informaţii înrudite
Nu pot partaja contactele cu un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat, 267
Primirea unui fişier media utilizând tehnologia Bluetooth
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth.
Atunci când un fişier media este trimis către dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizând tehnologiaBluetooth, o casetă de
dialog este afişată pe ecran.
1. În caseta de dialog care apare pe dispozitiv, faceţi clic pe Da.
2. În lista derulantă, faceţi clic pe o locaţie în care să salvaţi fişierul.
3. Faceţi clic pe Salvare.
Informaţii înrudite
Activarea tehnologiei Bluetooth, 259
Trimiterea unui fişier media
Puteţi să trimiteţi imaginile şi clipurile video la aplicaţiile pe care le-aţi instalat, precum Facebook® pentru dispozitive
BlackBerry® şi YouTube® pentru dispozitive BlackBerry. Puteţi trimite numai fişierele media adăugate de dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de fişier media.
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Evidenţiaţi un fişier media.
5. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a trimite o imagine sau un clip video, faceţi clic pe Trimitere. Faceţi clic pe un tip de mesaj sau pe o
aplicaţie.
• Pentru a trimite un fişier audio, faceţi clic pe opţiunea de trimitere pentru un tip de mesaj.
6. Dacă este necesar, activaţi tehnologia Bluetooth® şi alegeţi un dispozitiv sau asociaţi cu un dispozitiv.
Redenumirea unui dispozitiv compatibil Bluetooth asociat
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsaţi tasta
> Proprietăţi dispozitiv.
5. În câmpul Nume dispozitiv, modificaţi numele dispozitivului compatibil Bluetooth.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea unui dispozitiv compatibil Bluetooth asociat
Pentru a efectua această sarcină, trebuie mai întâi să deconectaţi dispozitivul BlackBerry® de la dispozitivul
compatibil Bluetooth®.
261
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsaţi tasta
> Ştergere dispozitiv.
Opţiunile pentru tehnologia Bluetooth
Profiluri Bluetooth
În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca unele profiluri să nu fie
acceptate.
Opţiune
Descriere
Sursă audio
(A2DP)
Acest profil vă permite să transmiteţi semnal audio de la dispozitivul BlackBerry la dispozitive
compatibile Bluetooth® care acceptă semnal audio stereo, precum seturi de căşti stereo,
difuzoare şi seturi auto.
Telecomandă A/V
(AVRCP)
Acest profil vă permite să utilizaţi butoanele de pe un set de căşti compatibile Bluetooth pentru
a efectua acţiuni precum ajustarea volumului sau redarea fişierului media următor/anterior pe
dispozitivul BlackBerry.
Transfer de date
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile
Bluetooth care acceptă transferul de date precum fişiere media.
Conectivitate
desktop
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la un computer compatibil
Bluetooth care rulează BlackBerry® Desktop Software, astfel încât să puteţi sincroniza datele
organizatorului.
Reţea pe linie
comutată (DUN)
Acest profil vă permite să utilizaţi dispozitivul BlackBerry ca modem atunci când acesta este
conectat la un computer compatibil Bluetooth care rulează BlackBerry Desktop Software.
Handsfree (HFP)
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la seturi de căşti şi seturi auto
compatibile Bluetooth care acceptă profilul Handsfree.
Set de căşti (HSP)
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la seturi de căşti compatibile
Bluetooth care acceptă profilul Set căşti.
Profil de acces la
mesaje (MAP)
Acest profil vă permite să utilizaţi un set auto compatibil Bluetooth împreună cu dispozitivul
BlackBerry pentru a vă înştiinţa despre mesajele noi. De asemenea, acest profil vă poate ajuta
să citiţi, ştergeţi, parcurgeţi, redactaţi şi să trimiteţi mesaje.
Profil port serial
Acest profil vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la dispozitive compatibile Bluetooth
care acceptă conectivitate desktop, bypass wireless şi transfer de date.
262
Gestionare conexiuni
Ghidul utilizatorului
Opţiune
Descriere
Acces la SIM
Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry utilizează o cartelă SIM, acest profil vă permite să utilizaţi
un set auto compatibil Bluetooth pentru a controla cartela SIM din interiorul dispozitivului
BlackBerry, astfel încât să puteţi efectua şi primi apeluri prin intermediul setului auto. Când
utilizaţi această caracteristică, serviciile de date (serviciul de browser, mesageria e-mail,
mesageria PIN şi mesageria MMS) nu sunt disponibile pe dispozitivul dvs., iar serviciile de
telefonie sunt accesibile numai prin intermediul setului auto. Înainte de a utiliza această
caracteristică, este posibil să fie necesar să introduceţi în dispozitivul dvs. BlackBerry un cod
alfanumeric de 16 caractere, generat de setul auto.
Bypass Wireless
Acest serviciu vă permite să conectaţi dispozitivul BlackBerry la un computer compatibil
Bluetooth care rulează BlackBerry Desktop Software, astfel încât să puteţi trimite şi primi
mesaje de e-mail şi să sincronizaţi datele organizatorului fără a utiliza o conexiune la reţeaua
wireless. Pentru a utiliza acest serviciu, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un
BlackBerry® Enterprise Server.
Împiedicarea dispozitivului dvs. să pună contactele la dispoziţia altor dispozitive
compatibile Bluetooth
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Modificaţi câmpul Transfer de contacte.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a permite dispozitivului dvs. să pună din nou contactele la dispoziţia dispozitivelor compatibile Bluetooth®,
modificaţi câmpul Transfer de contacte la Toate.
Restricţionarea apelurilor efectuate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Setaţi câmpul Acceptare efectuare apeluri la Niciodată sau Dacă este deblocat.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
263
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Permiterea descoperirii dispozitivului dvs. BlackBerry
Dacă permiteţi descoperirea dispozitivului BlackBerry®, alte dispozitive compatibile Bluetooth® vă pot detecta
dispozitivul.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Setaţi câmpul Poate fi descoperit la 2 minute.
După două minute, câmpul Poate fi descoperit se schimbă automat la Nu.
Modificarea numelui de asociere al dispozitivuluiBlackBerry
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. În câmpul Nume dispozitiv, introduceţi un nume pentru dispozitivul BlackBerry®.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea notificării pentru conexiunea Bluetooth
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Debifaţi caseta de validare Indicator conexiune LED.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a reactiva notificarea pentru conexiunea Bluetooth®, bifaţi caseta de validare Indicator conexiune LED.
Dezactivarea solicitării care apare la conectare sau la asociere
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Evidenţiaţi un dispozitiv compatibil Bluetooth® asociat.
4. Apăsaţi tasta
> Proprietăţi dispozitiv.
5. Setaţi câmpul Creditat la Da.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou solicitarea, setaţi câmpul Creditat la Solicitare.
264
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Setarea tipurilor de mesaje cu care doriţi să fiţi notificat de către setul auto compatibil
Bluetooth
Pentru a efectua această sarcină, setul auto compatibil Bluetooth® trebuie să accepte Profilul de acces la mesaje
(MAP).
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea tehnologiei Bluetooth cu maşina dvs., consultaţi documentaţia livrată
împreună cu maşina.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni MAP.
4. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor tipuri de mesaje.
Dezactivarea unui profil Bluetooth
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. În secţiunea Servicii, debifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor profiluri Bluetooth®.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Informaţii înrudite
Profiluri Bluetooth, 262
Criptarea datelor pe care le trimiteţi sau le primiţi utilizând tehnologia Bluetooth
Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul compatibil Bluetooth® asociat trebuie să accepte criptarea datelor.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Bifaţi caseta de validare Criptare.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea reconectării automate la dispozitivele compatibile Bluetooth
În mod implicit, când porniţi dispozitivul BlackBerry®, acesta încearcă să se conecteze la ultimul dispozitiv compatibil
Bluetooth® pe care l-aţi utilizat.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.
2. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth.
265
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
3. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
4. Debifaţi caseta de validare Conectare la pornire.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Depanare: tehnologia Bluetooth
Nu pot introduce o cheie de acces pe un dispozitiv compatibil Bluetooth
Dacă nu puteţi introduce o cheie de acces pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®, parola poate să fie deja definită.
Pe dispozitivul dvs. BlackBerry®, în câmpul Introduceţi cheia de acces <nume dispozitiv>, încercaţi să introduceţi
0000.
Lista mea de dispozitive Bluetooth asociate nu este afişată
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
Verificaţi dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
Verificaţi dacă aţi adăugat dispozitivele compatibile Bluetooth în lista dispozitivelor compatibile Bluetooth
asociate.
Informaţii înrudite
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 259
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este compatibil cu dispozitivul compatibil Bluetooth®. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
• Dacă nu cunoaşteţi cheia de acces pentru dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth, consultaţi documentaţia
furnizată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
• Dacă dispozitivul BlackBerry nu detectează dispozitivul compatibil Bluetooth cu care doriţi să îl asociaţi,
încercaţi să permiteţi descoperirea dispozitivului dvs. BlackBerry un interval scurt. Numeroase seturi auto au
nevoie să descopere dispozitivul dvs. BlackBerry, mai degrabă decât dispozitivul BlackBerry să descopere
setul auto. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau
faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth. Faceţi clic pe
Adăugare dispozitiv nou. Faceţi clic pe Ascultare. Dispozitivele compatibile Bluetooth vă pot detecta
dispozitivul BlackBerry timp de 2 minute.
• Dezactivaţi criptarea pentru conexiunile Bluetooth dintre dispozitivul dvs. BlackBerry şi dispozitivul compatibil
Bluetooth. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau
faceţi clic pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe Conexiuni Bluetooth. Evidenţiaţi un dispozitiv
> Proprietăţi dispozitiv. Debifaţi caseta de validare Criptare.
compatibil Bluetooth. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Apăsaţi tasta
266
Ghidul utilizatorului
Gestionare conexiuni
Nu pot partaja contactele cu un dispozitiv compatibil Bluetooth asociat
Încercaţi următoarele:
•
•
•
•
Verificaţi dacă tehnologia Bluetooth® este activată.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este asociat cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
Asiguraţi-vă că, în opţiunile pentru Bluetooth, câmpul Transfer de contacte nu este setat la Dezactivat.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este conectat la un dispozitiv compatibil Bluetooth care acceptă
profilul Handsfree sau profilul Object Push. Pentru mai multe informaţii despre profilurile acceptate, consultaţi
documentaţia care este livrată cu dispozitivul compatibil Bluetooth.
Informaţii înrudite
Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth, 259
Partajarea contactelor cu un set auto compatibil Bluetooth asociat, 260
267
Ghidul utilizatorului
Alimentare şi baterie
Alimentare şi baterie
Oprirea dispozitivului
În funcţie de tema dvs., locaţia sau denumirea pictogramei Alimentare oprită poate fi diferită faţă de locaţia şi
denumirea din această procedură.
• Dacă nu aţi configurat dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se oprească automat la orele specificate,
ţineţi apăsată tasta
.
• Dacă v-aţi setat dispozitivul să pornească şi să se oprească automat la anumite ore, pe ecranul de întâmpinare
sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Alimentare oprită. Dacă doriţi ca dispozitivul dvs. să rămână oprit
până când îl porniţi din nou, faceţi clic pe Alimentare oprită complet. Dacă doriţi ca dispozitivul dvs. să
pornească din nou la ora specificată sau pentru alarmă sau mementourile din calendar, faceţi clic pe
Dezactivare.
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Pornire/Oprire automată.
Bifaţi caseta de validare Zi lucrătoare.
Specificaţi orele la care dispozitivul BlackBerry® trebuie să pornească şi să se oprească în zilele lucrătoare.
Bifaţi caseta de validare Weekend.
Specificaţi orele la care dispozitivul trebuie să pornească şi să se oprească în weekend.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Resetarea dispozitivului
Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateria.
Verificarea nivelului bateriei
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Informaţii despre dispozitiv şi de status.
268
Alimentare şi baterie
Ghidul utilizatorului
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Setaţi dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se
oprească automat.
Vă puteţi seta dispozitivul să se oprească dacă nu îl
utilizaţi o perioadă îndelungată, de ex., atunci când
dormiţi. Datele pe care le primiţi în timp ce dispozitivul
este închis automat se actualizează la pornirea
dispozitivului.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv > Pornire/
Oprire automată.
Setaţi iluminarea de fundal să rămână activă pentru o
perioadă mai scurtă de timp şi micşoraţi-i luminozitatea.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare > Afişare
ecran.
Opriţi conexiunile la reţea pe care nu le utilizaţi.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de
conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic
pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe o
conexiune la reţea pentru a debifa caseta de validare.
Închideţi aplicaţiile când aţi terminat de lucrat cu acestea.
Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta
> Închidere.
Când comutaţi de la o aplicaţie la alta, anumite aplicaţii
precum aplicaţia Browser sau Muzică rulează în fundal,
consumând bateria.
Comutaţi notificările prin vibraţii la notificări sonore sau
notificări prin LED, reduceţi volumul notificărilor sonore
sau selectaţi un ton de apel mai scurt.
Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Profiluri sunet şi alarmă. Faceţi clic pe Schimbare
sunete şi alerte.
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns
Când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi tasta
Dacă dispozitivul dvs. are cameră foto cu bliţ, dezactivaţi
bliţul
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Cameră. Faceţi clic pe pictograma bliţ din partea de jos
a ecranului până la apariţia indicatorului dezactivare bliţ.
Păstraţi contactele bateriei curate.
La fiecare câteva luni, utilizaţi un pămătuf din bumbac
sau o bucată de pânză uscată pentru a curăţa contactele
metalice ale bateriei şi dispozitivului.
>
Ştergere text original.
Menţinând bateria curată, îi prelungiţi durata de viaţă.
Informaţii înrudite
269
Ghidul utilizatorului
Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului, 268
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal, 225
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 246
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 10
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 75
270
Alimentare şi baterie
Ghidul utilizatorului
Carduri de memorie şi media
Carduri de memorie şi media
Despre cardurile media
În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, puteţi introduce un card media microSD în dispozitiv pentru a
realiza clipuri video şi a extinde memoria disponibilă pe dispozitiv pentru stocarea fişierelor media, precum melodii,
tonuri de apel, clipuri video sau imagini. Pentru informaţii suplimentare despre introducerea unui card media în
dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.
Carduri media acceptate
Dispozitivul dvs. BlackBerry® acceptă carduri media de dimensiuni de până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri
media microSD.
Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe
dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Memorare.
Informaţii înrudite
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă, 274
Dezactivarea acceptării cardului media
Când dezactivaţi acceptarea cardului media, dispozitivul BlackBerry® nu poate accesa fişierele de pe cardul media.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv.
3. Faceţi clic pe Stocare.
4. Debifaţi caseta de validare Suport card media.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
271
Ghidul utilizatorului
Carduri de memorie şi media
Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe
dispozitiv
ATENŢIE: Dacă rulaţi caracteristica de reparare pe dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul poate şterge fişiere cu erori
de pe cardul media sau de pe dispozitivul BlackBerry.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Memorare.
3. Apăsaţi tasta
> Reparare.
4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.
În cazul în care cardul media nu este reparat după ce rulaţi caracteristica de reparare, puteţi încerca să îl formataţi.
Despre compresie
Compresia este concepută pentru a reduce spaţiul ocupat de datele din dispozitivul BlackBerry®, menţinând în
acelaşi timp integritatea acestor date. Când compresia este activată, dispozitivul comprimă toate datele, inclusiv
mesajele, contactele, intrările din calendar, sarcinile şi mementourile. Se recomandă să menţineţi activată
compresia.
În cazul în care compresia şi criptarea sunt activate, dispozitivul comprimă datele înainte de a le cripta.
Despre criptarea fişierelor
Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memoraţi în dispozitivulBlackBerry® şi pe un
card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteţi cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o
cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.
Dacă criptaţi fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteţi accesa fişierele de pe cardul media
numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptaţi fişierele utilizând parola
dispozitivului, puteţi accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceţi cardul media, cu
condiţia să cunoaşteţi parola dispozitivului.
Activarea criptării
Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.
272
Carduri de memorie şi media
Ghidul utilizatorului
În funcţie de spaţiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteţi cripta fişiere
pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Criptare.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secţiunea Memorie dispozitiv, bifaţi caseta de validare Criptare.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifaţi caseta de validare Card
media şi efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificaţi câmpul Mod la
Cheie dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă
dispozitiv şi cheie dispozitiv.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifaţi caseta de validare
Includere fişiere media.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifaţi caseta de validare Memorie dispozitiv. Pentru a
dezactiva criptarea fişierelor, debifaţi caseta de validare Card media.
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare
Încercaţi să păstraţi cel puţin 400 KB de spaţiu de memorare disponibil pentru aplicaţii pe dispozitivul BlackBerry®. În
cazul în care constataţi că procesele dispozitivului dvs. sunt mai lente ca de obicei, încercaţi să eliberaţi spaţiu de
memorare ştergând fişierele de care nu aveţi nevoie. Schimbarea opţiunilor pentru mesajele de e-mail, intrările din
calendar şi fişierele media vă poate ajuta să păstraţi spaţiu de memorare.
Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.
Verificaţi cât spaţiu liber de memorare aveţi
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv >
Memorare.
Ştergeţi fişierele inutile
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Fişiere. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier. Apăsaţi
tasta
> Ştergere.
Ştergeţi istoricul de navigare şi goliţi memoria cache
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Browser. Apăsaţi tasta
> Opţiuni. Accesaţi
secţiunea Ştergere date navigare.
Reduceţi intervalul de timp în care dispozitivul
memorează mesajele de e-mail şi intrările din calendar
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje sau pe pictograma Calendar. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
273
Carduri de memorie şi media
Ghidul utilizatorului
Dezactivarea memorării mesajelor trimise pe dispozitiv
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Preferinţe email.
Primiţi numai prima parte a mesajelor de e-mail lungi şi
alegeţi dacă doriţi să descărcaţi mai mult
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Mesaje. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Afişare mesaj
şi acţiuni.
Memoraţi fişierele pe un card media în loc de dispozitiv
Dispozitivul dvs. BlackBerry acceptă carduri media de
până la 32 GB. Sunt acceptate doar carduri media
microSD.
Reduceţi dimensiunea fotografiilor pe care le efectuaţi
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Cameră. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 130
Ştergerea informaţiilor despre navigare, 173
Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv, 83
Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe dispozitiv, 188
Dezactivarea stocării pe dispozitiv a mesajelor trimise de pe computer, 83
Dezactivarea stocării pe computer a mesajelor trimise de pe dispozitiv, 83
Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 82
Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizaţi, 143
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă, 274
Depanare: stocare şi carduri media
Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă
Când memoria pentru aplicaţii disponibilă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® este redusă, dispozitivul afişează o
casetă de dialog care listează aplicaţiile şi limbile pe care nu le utilizaţi în mod frecvent. Puteţi şterge aplicaţii şi limbi
din această listă.
Luaţi în considerare următoarele instrucţiuni:
• Asiguraţi-vă că aţi şters mesaje de e-mail şi mesaje MMS vechi, în special mesaje cu ataşamente.
• Asiguraţi-vă că aţi şters contacte care se găsesc deja în agenda organizaţiei dvs.
• Asiguraţi-vă că aţi şters fişiere media din memoria dispozitivului.
274
Ghidul utilizatorului
•
•
Carduri de memorie şi media
Dacă aţi actualizat recent BlackBerry® Device Software prin reţeaua wireless, asiguraţi-vă că aţi şters versiunea
anterioară de BlackBerry Device Software.
Asiguraţi-vă că aţi golit memoria cache a browserului.
Informaţii înrudite
Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs., 271
Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare, 25
275
Căutare
Ghidul utilizatorului
Căutare
Căutarea unui element
Puteţi căuta elemente din organizator, imagini, clipuri video, subiecte de asistenţă şi altele pe dispozitivul
BlackBerry®. De asemenea, puteţi alege să extindeţi căutarea pe Internet.
1. În ecranul de întâmpinare, în colţul din dreapta sus, faceţi clic pe pictograma Căutare.
2. Introduceţi termenii de căutat.
Pentru a opri o căutare, apăsaţi tasta
de două ori.
Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Căutare.
Specificaţi tipurile de elemente pe care doriţi să le includeţi în căutări.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Căutarea mesajelor
Puteţi căuta mesaje pe dispozitivul BlackBerry®. De asemenea, puteţi să căutaţi mesaje în aplicaţia pentru e-mail de
pe computer sau în alt cont de e-mail integrat, în cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Internet
Service sau un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
• Pentru a căuta mesaje pe baza subiectului, evidenţiaţi un mesaj. Apăsaţi tasta
> Căutare după >
Subiect.
• Pentru a căuta mesaje pe baza expeditorului, evidenţiaţi un mesaj. Apăsaţi tasta
> Căutare după >
Expeditor.
• Pentru a efectua o căutare avansată, apăsaţi tasta
> Avansat. Specificaţi criteriile de căutare. Pentru a
salva criteriile de căutare, faceţi clic pe Salvare. Faceţi clic pe Căutare.
• Pentru a căuta mesaje utilizând criteriile de la ultima căutare avansată, apăsaţi tasta
> Avansat >
Ultima.
Notă: În cazul în care căutaţi mesaje, dispozitivul nu va căuta în ataşamente.
Pentru a opri o căutare, apăsaţi tasta
276
.
Căutare
Ghidul utilizatorului
Criterii de căutare pentru mesaje
Câmp
Descriere
Criterii de căutare avansată
Specificaţi dacă doriţi să căutaţi mesaje pe dispozitivul
BlackBerry® sau în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
Nume
Specificaţi unul sau mai multe contacte sau una sau mai
multe adrese de e-mail pe care dispozitivul trebuie să le
caute în mesaje. Pentru a extinde căutarea, puteţi să
specificaţi, de asemenea, o parte dintr-un nume.
Apare în
Schimbaţi tipul câmpului pentru adresă în care dispozitivul
trebuie să caute numele sau adresa de e-mail.
Subiect
Specificaţi unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul
trebuie să le caute în subiectul mesajelor.
Mesaj
Specificaţi unul sau mai multe cuvinte pe care dispozitivul
trebuie să le caute în conţinutul mesajelor.
Includere mesaje criptate
Specificaţi dacă dispozitivul caută în mesaje criptate,
mesaje text simplu şi mesaje semnate digital.
Serviciu
Dacă dispozitivul este asociat cu mai multe adrese de email, schimbaţi contul de e-mail în care dispozitivul trebuie
să caute mesaje. Nu toate conturile de e-mail acceptă
această caracteristică.
Dosar
Schimbaţi dosarul în care dispozitivul trebuie să caute
mesaje.
Afişare
Modificaţi statusul mesajelor pe care dispozitivul trebuie să
le caute.
Tip
Modificaţi tipul mesajelor pe care dispozitivul trebuie să le
caute.
Realizaţi mai multe cu rezultatele căutării de mesaje
1. În rezultatele căutării, evidenţiaţi un mesaj.
2. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a vizualiza mai multe rezultate disponibile ale căutării, faceţi clic pe Obţinere mai multe rezultate.
277
Căutare
Ghidul utilizatorului
•
•
•
•
Pentru a adăuga mesajul pe care l-aţi evidenţiat la inboxul de mesaje, faceţi clic pe Adăugare.
Pentru a adăuga toate mesajele din rezultatele căutării la inboxul de mesaje, faceţi clic pe Adăugare toate.
Pentru a şterge rezultatele căutării, faceţi clic pe Ştergere căutare.
Pentru a începe o căutare nouă, faceţi clic pe Căutare după.
ATENŢIE: Dacă ştergeţi un mesaj din rezultatele căutării de mesaje, acesta este şters şi din inboxul de mesaje sau
din aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o
pagină Web
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta
pagină.
2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.
Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta
> Caută sau Găsire pe
> Caută următorul.
Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Căutare.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a vizualiza o listă de căutări salvate, faceţi clic pe Reapelare.
• Pentru a modifica o căutare salvată, faceţi clic pe Reapelare. Evidenţiaţi o căutare. Apăsaţi tasta
Editare căutare. Modificaţi criteriile de căutare. Apăsaţi tasta
> Salvare.
• Pentru a şterge o căutare salvată, faceţi clic pe Reapelare. Evidenţiaţi o căutare. Apăsaţi tasta
Ştergere căutare.
>
>
Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
278
Căutare
Ghidul utilizatorului
2.
3.
4.
5.
Apăsaţi tasta
> Căutare.
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact.
Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a adăuga un contact în lista dvs. de contacte, faceţi clic pe Adăugare la contacte.
• Pentru a adăuga toate contactele, faceţi clic pe Adăugare toate la contacte.
• Pentru a vizualiza informaţiile despre un contact, faceţi clic pe Vizualizare.
• Pentru a şterge un contact din rezultatele căutării contactului, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge rezultatele căutării de contacte, faceţi clic pe Ştergere căutare.
• Pentru a începe o nouă căutare de contacte, faceţi clic pe Căutare.
Scurtături pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®
Începeţi să introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact
sau introduceţi iniţialele separate de un spaţiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament
Apăsaţi Q
Căutarea de text într-o prezentare
Apăsaţi Q
Notă: Puteţi modifica ce se întâmplă când introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
Scurtături pentru căutare
În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.
Căutarea unui element pe dispozitivul BlackBerry®
Începeţi să introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
Căutarea unui contact într-o listă de contacte
Introduceţi parţial sau în întregime numele unui contact
sau introduceţi iniţialele separate de un spaţiu.
Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament
Apăsaţi 7
Căutarea de text într-o prezentare
Apăsaţi 7
Notă: Puteţi modifica ce se întâmplă când introduceţi text în ecranul de întâmpinare.
279
Ghidul utilizatorului
Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.
280
Căutare
Cartela SIM
Ghidul utilizatorului
Cartela SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi reţeaua wireless, dispozitivul dvs. BlackBerry® poate să nu utilizeze o
cartelă SIM.
Despre agenda din cartela SIM
Dacă furnizorul de servicii wireless a configurat cartela dvs. SIM cu o agendă, puteţi utiliza cartela SIM pentru a
accesa contactele pe care le-aţi adăugat în cartela SIM. Agenda de pe cartela SIM este diferită de lista de contacte
din dispozitivul BlackBerry®. Dacă schimbaţi cartelele SIM, contactele din agenda cartelei SIM se schimbă.
Puteţi introduce intrări ADN în agenda din cartela SIM. De asemenea, puteţi căuta intrări ADN sau SDN. Intrările
ADN sunt afişate ca text simplu, iar intrările SDN sunt afişate cu font aldin.
Adăugarea unui contact pe cartela SIM
1.
2.
3.
4.
În lista de contacte, apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Nou.
Introduceţi informaţiile de contact.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
> Agendă SIM.
Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În lista de contacte, apăsaţi tasta
> Agendă SIM.
2. Apăsaţi tasta
> Copiere toate în Contacte.
Notă: Dacă încercaţi să copiaţi un contact de pe cartela SIM al cărui număr de telefon este identic cu numărul de
telefon al unui contact care există deja în lista de contacte, dispozitivul BlackBerry® nu copiază contactul de pe
cartela SIM.
Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM
1. În lista de contacte, faceţi clic pe un contact.
2. Evidenţiaţi un număr de telefon.
3. Apăsaţi tasta
> Copiere în agendă SIM.
281
Cartela SIM
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM
1. În lista de contacte, apăsaţi tasta
> Agendă SIM.
2. Evidenţiaţi un contact.
• Pentru a modifica un contact de pe cartela SIM, apăsaţi tasta
contact. Apăsaţi tasta
> Salvare.
• Pentru a şterge un contact de pe cartela SIM, apăsaţi tasta
> Editare. Modificaţi informaţiile de
> Ştergere.
Memorarea mesajelor text pe cartela SIM
În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM şi dacă setaţi cartela SIM pentru a memora mesajele text,
acestea vor apărea în continuare în aplicaţia de mesaje.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
> Opţiuni > Mesaje text.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Da.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva memorarea mesajelor text pe cartela SIM, modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Nu.
Dacă modificaţi acest câmp la Nu, mesajele text sunt şterse de pe cartela SIM.
Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon
În cazul în care cartela SIM acceptă mai multe numere de telefon, puteţi personaliza numele de afişare pentru
numerele de telefon.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Cartelă SIM.
3. Evidenţiaţi un număr de telefon.
4. Apăsaţi tasta
> Editare număr de telefon SIM.
5. Introduceţi un nume de afişare pentru numărul de telefon.
de pe tastatură.
6. Apăsaţi tasta
282
Ghidul utilizatorului
Cartela SIM
Despre securitatea cartelei SIM
Puteţi proteja cartela SIM cu un cod PIN pentru a adăuga un alt nivel de securitate dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Dacă blocaţi cartela SIM cu un cod PIN, alte persoane nu pot utiliza cartela lor SIM în dispozitivul dvs. Pentru a
putea utiliza cartela SIM în alt dispozitiv, trebuie să introduceţi codul PIN.
Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN
Pentru a obţine codul PIN al cartelei dvs. SIM, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
Notă: Dacă introduceţi incorect de trei ori codul PIN al cartelei SIM, aceasta nu va mai funcţiona.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Cartelă SIM.
3. Apăsaţi tasta
> Activare securitate.
4. Introduceţi codul PIN al cartelei SIM.
5. Apăsaţi tasta
de pe tastatură.
Modificarea codului PIN al cartelei SIM
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Cartelă SIM.
3. Apăsaţi tasta
> Modificare cod PIN2.
283
Ghidul utilizatorului
Securitate
Securitate
Elementele de bază ale securităţii
Despre parola dispozitivului
Dacă introduceţi incorect parola dispozitivului BlackBerry®, este posibil să primiţi o solicitare de a introduce
blackberry înainte de a continua. Când încercaţi să introduceţi din nou parola, caracterele pe care le introduceţi sunt
afişate pe ecran.
Dacă depăşiţi numărul permis de încercări de introducere a parolei, dispozitivul şterge toate datele de pe dispozitiv
din motive de securitate.
Setarea parolei dispozitivului
Dacă uitaţi parola dispozitivuluiBlackBerry®, aceasta nu poate fi recuperată. Puteţi reseta parola fără a şti parola
curentă ştergând toate datele dispozitivului.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Faceţi clic pe Setare parolă.
Introduceţi o parolă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva parola dispozitivului BlackBerry®, debifaţi caseta de validare Activare.
Schimbarea parolei dispozitivului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Parolă > Schimbare parolă.
284
Ghidul utilizatorului
Securitate
Blocarea dispozitivului dvs.
Dacă nu sunteţi în timpul unui apel, puteţi bloca tastatura pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor atunci când
redaţi o melodie sau când nu utilizaţi dispozitivul BlackBerry®. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează
BlackBerry® Enterprise Server, în funcţie de opţiunile pe care administratorul le setează, este posibil să nu puteţi
efectua această sarcină. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a bloca dispozitivul BlackBerry, dacă aţi setat o parolă, în ecranul de întâmpinare sau într-un dosar,
faceţi clic pe pictograma Blocare cu parolă.
• Pentru a bloca tastatura, ţineţi apăsată tasta
din partea superioară a dispozitivului.
Pentru a debloca dispozitivul, introduceţi parola dispozitivului dvs. Apăsaţi tasta Enter. Pentru a debloca tastatura,
ţineţi din nou apăsată tasta
.
Blocarea dispozitivului când îl introduceţi în toc
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Bifaţi caseta de validare Blocare dispozitiv portabil în toc.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a
parolei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Modificaţi câmpul Număr de încercări parolă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de
pe cardul media
Înainte de a şterge datele din dispozitivul dvs. BlackBerry® sau fişierele de pe cardul media, luaţi în considerare
copierea de siguranţă a acestor elemente, astfel încât să aveţi o copie a acestora pe computer.
ATENŢIE: Dacă aţi activat criptarea, procesul de ştergere a tuturor datelor din dispozitiv poate dura chiar şi o oră
până la finalizare. Nu puteţi opri procesul după ce l-aţi pornit. Dacă resetaţi dispozitivul, procesul reporneşte după
repornirea dispozitivului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Ştergere de securitate.
• Pentru a şterge date din aplicaţia de mesaje, aplicaţia pentru contacte şi alte aplicaţii, bifaţi caseta de validare
E-mailuri, Contacte etc.
285
Ghidul utilizatorului
Securitate
• Pentru a şterge toate aplicaţiile de la terţe părţi pe care le-aţi adăugat, bifaţi caseta de validare Aplicaţii
instalate de utilizator.
• Pentru a şterge toate fişierele de pe cardul media, bifaţi caseta de validare Card media.
3. Introduceţi blackberry.
4. Faceţi clic pe Ştergere.
Dacă pregătiţi dispozitivul pentru revânzare şi aveţi un cont de e-mail care utilizează BlackBerry® Internet Service,
pentru a împiedica trimiterea mesajelor din acest cont către dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de servicii wireless
pentru a disocia contul de dispozitiv.
Aplicaţia de stocare a parolelor
Despre aplicaţia de stocare a parolelor
Utilizaţi aplicaţia de stocare a parolelor pentru a stoca toate parolele într-un singur loc. Aplicaţia de stocare a
parolelor este proiectată pentru a proteja parolele dvs. printr-o parolă a aplicaţiei de stocare a parolelor. La
introducerea acestei parole, aplicaţia de stocare a parolelor decriptează parolele dvs.
Puteţi utiliza aplicaţia de stocare a parolelor şi pentru a genera parole aleatoare care să conţină cifre, litere şi
simboluri.
Schimbarea unei parole din aplicaţia de stocare a parolelor
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
Evidenţiaţi o parolă.
Apăsaţi tasta
> Deschidere.
Modificaţi informaţiile parolei.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Adăugarea unei parole în aplicaţia de stocare a parolelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Aplicaţie de stocare a parolelor.
> Nou.
Apăsaţi tasta
Introduceţi informaţiile despre parolă.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Generarea unei parole aleatorii
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta
> Nou.
3. Apăsaţi tasta
> Parolă aleatorie.
286
Securitate
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Setarea criteriilor pentru parolele generate aleatoriu
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Setaţi câmpurile parolei generate aleatoriu.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea parolei aplicaţiei de stocare a parolelor
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta
> Schimbare parolă.
Ştergerea unei parole din aplicaţia de stocare a parolelor
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Evidenţiaţi o parolă.
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Copierea unei parole
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Evidenţiaţi o parolă.
3. Apăsaţi tasta
> Copiere nume de utilizator sau Copiere parolă.
Pentru a goli clipboardul, apăsaţi tasta
> Golire clipboard.
Notă: Parolele nu sunt criptate când se află în clipboard.
Împiedicarea copierii parolei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
Debifaţi caseta de validare Acceptare copiere în clipboard.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a
parolei în aplicaţia de stocare a parolelor
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Setaţi câmpul Încercări parolă.
287
Securitate
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ascunderea parolelor în aplicaţia de stocare a parolelor
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Debifaţi caseta de validare Afişare parolă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a afişa din nou parolele din aplicaţia de stocare a parolelor, bifaţi caseta de validare Afişare parolă.
Criptare
Despre criptarea datelor pe dispozitivul dvs.
Când criptarea datelor în dispozitivul BlackBerry® este activată, dispozitivul utilizează o cheie privată pentru a cripta
datele pe măsură ce acestea sunt stocate în dispozitiv, inclusiv datele pe care dispozitivul le primeşte când este
blocat. Dispozitivul decriptează datele pe măsură ce le accesaţi.
Puteţi seta criptarea pentru a include sau a exclude contactele. Dacă activaţi criptarea pentru contacte şi primiţi un
apel când dispozitivul dvs. este blocat, numele apelantului nu este afişat pe ecran.
Dacă utilizaţi un certificat de card inteligent pentru autentificare, în funcţie de cardul inteligent, este posibil să puteţi
utiliza unul din certificatele de card inteligent pentru a asigura o criptare cu doi factori. Pentru a accesa conţinutul
criptat, trebuie să furnizaţi parola dispozitivului şi să vă conectaţi dispozitivul la cititorul de card inteligent.
Când blocaţi dispozitivul, un indicator de blocare-deblocare este afişat în partea superioară a ecranului pentru a
indica că dispozitivul este în curs de securizare a datelor, care include ştergerea unei copii a cheii private din
memoria temporară a dispozitivului. Un indicator de blocare este afişat în partea superioară a ecranului atunci când
dispozitivul a şters cheia.
Despre criptarea fişierelor
Criptarea fişierelor este concepută pentru a proteja fişierele pe care le memoraţi în dispozitivulBlackBerry® şi pe un
card media care poate fi introdus în dispozitiv. Puteţi cripta fişierele de pe dispozitiv şi de pe cardul media utilizând o
cheie de criptare generată de dispozitiv, parola dispozitivului sau ambele.
Dacă criptaţi fişierele utilizând o cheie de criptare generată de dispozitiv, puteţi accesa fişierele de pe cardul media
numai atunci când cardul media este introdus în dispozitivul dvs. În cazul în care criptaţi fişierele utilizând parola
dispozitivului, puteţi accesa fişierele de pe cardul media de pe orice dispozitiv în care introduceţi cardul media, cu
condiţia să cunoaşteţi parola dispozitivului.
288
Ghidul utilizatorului
Securitate
Activarea criptării
Pentru criptarea datelor de pe dispozitivul BlackBerry®, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitiv.
În funcţie de spaţiul de stocare disponibil pentru stocarea fişierelor pe dispozitiv, este posibil să nu puteţi cripta fişiere
pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Criptare.
3. Pentru a cripta date pe dispozitivul dvs., în secţiunea Memorie dispozitiv, bifaţi caseta de validare Criptare.
4. Pentru a cripta fişiere care sunt memorate pe un card media şi pe dispozitiv, bifaţi caseta de validare Card
media şi efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare pe care o generează dispozitivul, modificaţi câmpul Mod la
Cheie dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă dispozitiv.
• Pentru a cripta fişiere utilizând o cheie de criptare şi parola dispozitivului, modificaţi câmpul Mod la Parolă
dispozitiv şi cheie dispozitiv.
5. Pentru a cripta de asemenea fişiere media, cum ar fi imagini, melodii şi clipuri video, bifaţi caseta de validare
Includere fişiere media.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva criptarea datelor pe dispozitivul dvs., debifaţi caseta de validare Memorie dispozitiv. Pentru a
dezactiva criptarea fişierelor, debifaţi caseta de validare Card media.
Setarea puterii de criptare
În cazul în care criptarea datelor memorate pe dispozitivul BlackBerry® este activată, puteţi seta puterea de criptare
pe care o utilizează dispozitivul dvs. pentru a proteja datele pe care le primiţi când dispozitivul dvs. este blocat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Criptare.
3. Modificaţi câmpul Putere.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Utilizarea unui certificat pentru a cripta chei de criptare de pe
dispozitiv
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
În cazul în care criptarea datelor memorate pe dispozitivul BlackBerry este activată şi cititorul de card inteligent
acceptă această caracteristică, este posibil să puteţi utiliza un certificat de pe un card inteligent pentru a cripta chei
de criptare de pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Criptare.
289
Ghidul utilizatorului
Securitate
3. Bifaţi caseta de validare Protecţie cu doi factori.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Despre cheile de criptare
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un BlackBerry® Enterprise Server
sau BlackBerry® Desktop Redirector, dispozitivul este proiectat să utilizeze o cheie de criptare pentru a proteja
datele transmise între BlackBerry Enterprise Server sau BlackBerry Desktop Redirector şi dispozitiv.
La fiecare 2 săptămâni, trebuie să generaţi o nouă cheie de criptare.
Generarea unei chei de criptare
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry Enterprise Server care nu acceptă această
caracteristică, puteţi genera o cheie de criptare utilizând BlackBerry® Desktop Software, dacă include instrumentul
de configurare a e-mailului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa care este disponibilă în BlackBerry
Desktop Software.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Informaţii status de securitate.
3. Evidenţiaţi un serviciu.
4. Apăsaţi tasta
.
5. Faceţi clic pe Regenerare cheie de criptare.
Curăţarea memoriei
Despre curăţarea memoriei
Curăţarea memoriei este concepută pentru a şterge datele sensibile din memoria temporară a dispozitivului
BlackBerry®. Exemplele de date sensibile includ datele din memoria cache pentru browserul memoriei de chei,
datele necriptate din mesajele de e-mail, parolele de autentificare LDAP şi datele din căutările de certificate şi chei.
La activarea curăţării memoriei, aplicaţia de curăţare a memoriei este proiectată să şteargă automat datele sensibile
în următoarele situaţii:
•
•
•
•
•
290
când introduceţi dispozitivul într-un toc
când nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă specificată de timp
când sincronizaţi cu computerul
când modificaţi ora sau fusul orar al dispozitivului dvs.
când blocaţi dispozitivul
Ghidul utilizatorului
Securitate
Activarea curăţării memoriei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Curăţare memorie.
Bifaţi caseta de validare Activare.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea momentului când dispozitivul şterge datele sensibile din
memoria temporară a dispozitivului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Curăţare memorie.
• Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile de către dispozitivul BlackBerry® atunci când introduceţi
dispozitivul în toc, debifaţi caseta de validare Curăţare în toc.
• Pentru a împiedica ştergerea datelor sensibile când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp, debifaţi
caseta de validare Curăţare inactiv.
• Pentru a modifica perioada de aşteptare înainte de începerea ştergerii datelor sensibile după oprirea
dispozitivului, modificaţi câmpul Inactiv expirat.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea datelor sensibile ale aplicaţiilor din memoria temporară a
dispozitivului
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Curăţare memorie.
3. Pentru a şterge datele sensibile ale tuturor aplicaţiilor, faceţi clic pe Curăţare.
Vizualizarea pictogramei aplicaţiei de ştergere a memoriei în ecranul
de întâmpinare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Curăţare memorie.
Bifaţi caseta de validare Plasare scurtătură pentru curăţător de memorie pe ecranul de întâmpinare.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Certificate
291
Ghidul utilizatorului
Securitate
Despre certificate
Un certificat este un document digital care obligă respectarea identităţii şi a cheii publice a unui subiect al
certificatului. În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi descărca certificate prin reţeaua wireless dintr-un profil de autoritate de certificare furnizat de
administratorul dvs. Autoritatea de certificare semnează certificatul pentru a verifica dacă poate fi creditat.
În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea pentru un certificat şi acest lucru se poate
produce automat.
Elementele de bază ale certificatelor
Descărcarea unui certificat de pe un server LDAP sau DSML
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Apăsaţi tasta
> Recuperare certificate.
Specificaţi criteriile de căutare.
> Căutare.
Apăsaţi tasta
Faceţi clic pe un certificat.
Faceţi clic pe Adăugare certificat în memorie de chei.
Despre înregistrarea certificatelor
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi descărca certificate prin reţeaua wireless de la un profil de autoritate de certificare furnizat de
administratorul dvs. În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea unui certificat şi acest
lucru se poate produce automat.
Când vă înregistraţi la un profil de autoritate de certificare, cel mai recent certificat este descărcat în dispozitivul
BlackBerry şi este adăugat în lista dvs. de certificate. Profilul de autoritate de certificare indică statusul certificatului.
În cazul în care certificatul este programat să expire curând, vă puteţi reînregistra la profilul de autoritate de
certificare pentru a primi un certificat actualizat.
Descărcarea unui certificat de la o autoritate de certificare
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă administratorul dvs. v-a furnizat un profil de autoritate de certificare, vă puteţi înregistra cu profilul respectiv
pentru a descărca un certificat în dispozitivul dvs. BlackBerry. În cazul în care certificatul este programat să expire în
curând, vă puteţi reînregistra pentru a primi un certificat actualizat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
292
Securitate
Ghidul utilizatorului
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Înregistrare certificat > Înregistrare sau
Reînregistrare.
3. Dacă este necesar, introduceţi acreditivele pe care le utilizaţi pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs.
Pentru a ascunde ecranul pentru profilul de autoritate de certificare în timp ce solicitarea dvs. este procesată, apăsaţi
tasta
> Ascundere. Pentru a reveni la acest ecran, în ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profil
de autoritate de certificare.
Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Căutaţi şi evidenţiaţi un certificat sau o cheie PGP®.
3. Apăsaţi tasta
> Import certificat sau Import cheie PGP.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsaţi tasta
> Afişare certificat sau Afişare cheie PGP.
Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe un card media
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate sau PGP.
3. Apăsaţi tasta
> Afişare certificate card media sau Afişare chei PGP card media.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsaţi tasta
> Afişare certificat sau Afişare cheie PGP.
Vizualizarea proprietăţilor unui certificat
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
3. Faceţi clic pe un certificat.
Proprietăţile certificatelor
Proprietate
Descriere
Status revocare
Acest câmp afişează statusul de revocare a certificatului
la o dată şi o oră specificate.
Status de creditare
Acest câmp afişează statusul de creditare a lanţului de
certificate. Un certificat poate fi acreditat explicit
(certificatul însuşi este acreditat), acreditat implicit
(certificatul rădăcină din lanţul de certificate este acreditat
pe dispozitivul BlackBerry®) sau neacreditat (certificatul
nu este acreditat explicit şi certificatul rădăcină din lanţul
de certificate nu este acreditat sau nu există în dispozitiv).
293
Securitate
Ghidul utilizatorului
Proprietate
Descriere
Data expirării
Acest câmp afişează data de expirare a certificatului,
specificată de emitentul certificatului.
Tip certificat
Acest câmp afişează formatul certificatului. Dispozitivul
dvs. acceptă formatele de certificat X.509 şi WTLS.
Tip cheie publică
Acest câmp afişează standardul respectat de cheia
publică. Dispozitivul acceptă chei RSA®, DSA, DiffieHellman şi ECC.
Subiect
Acest câmp afişează informaţii despre subiectul
certificatului.
Emitent
Acest câmp afişează informaţii despre emitentul
certificatului.
Număr de serie
Acest câmp afişează numărul de serie al certificatului în
format hexazecimal.
Utilizare cheie
Acest câmp afişează utilizările aprobate pentru cheia
publică.
Nume alternativ subiect
Acest câmp afişează o adresă alternativă de e-mail
pentru subiectul certificatului, dacă este disponibilă.
Amprentă digitală SHA1
Acest câmp afişează amprenta digitală SHA1 a
certificatului.
Amprentă digitală MD5
Acest câmp afişează amprenta digitală MD5 a
certificatului.
Vizualizarea unui tip de certificat din lista de certificate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Apăsaţi tasta
.
Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:
• Afişare certificatele mele
• Afişare certificate ale altor persoane
• Afişare certificate CA
• Afişare certificate rădăcină
Pentru a vizualiza toate certificatele din dispozitivul dvs. BlackBerry®, apăsaţi tasta
certificatele.
294
> Afişare toate
Securitate
Ghidul utilizatorului
Trimiterea unui certificat
Când trimiteţi un certificat, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată corespondentă.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
3. Evidenţiaţi un certificat.
4. Apăsaţi tasta
> Trimitere prin e-mail sau Trimitere prin PIN.
Ştergerea unui certificat
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Vizualizarea lanţului de certificate pentru un certificat
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta
> Afişare lanţ.
Statusul certificatelor
Indicatoarele de status pentru certificate şi profiluri de autoritate de certificare
Indicatoarele de status pentru certificate
Indicator
Descriere
Certificatul are o cheie privată corespondentă care este stocată pe dispozitivul BlackBerry®
sau pe un card inteligent.
Lanţul de certificate este creditat şi valid, iar statusul de revocare a lanţului de certificate
este bun.
Statusul de revocare a lanţului de certificate este necunoscut sau o cheie publică a unui
certificat din lanţul de certificate este slabă.
Certificatul nu este creditat sau este revocat sau un certificat din lanţul de certificate nu este
creditat, este revocat, expirat, nu este valid sau nu poate fi verificat.
Indicatoarele de status pentru profiluri de autoritate de certificare
295
Securitate
Ghidul utilizatorului
Indicator
Descriere
Un certificat valid este asociat cu profilul de autoritate certificat.
Un certificat nou este recuperat, deoarece certificatul curent este programat să expire în
curând.
Solicitarea de înregistrare aşteaptă aprobarea de la autoritatea de certificare.
Înregistrarea cu profilul de autoritate de certificare este în aşteptare, deoarece pentru a
continua este necesară o acţiune din partea utilizatorului sau deoarece înregistrarea este
programată să se efectueze mai târziu.
Înregistrarea cu profilul de autoritate de certificare este necesară şi va fi efectuată automat.
Verificarea statusului de revocare a unui certificat sau lanţ de certificate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta
> Recuperare status sau Recuperare status lanţ.
Schimbarea statusului de creditare a unui certificat
În funcţie de tipurile de certificate permise de administratorul dvs., este posibil să nu puteţi credita anumite tipuri de
certificate.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
> Creditare sau Discreditare.
Apăsaţi tasta
În cazul în care creditaţi un certificat, efectuaţi una dintre următoarele:
• Pentru a credita certificatul evidenţiat, faceţi clic pe Certificat selectat.
• Pentru a credita certificatul evidenţiat şi toate celelalte certificate din lanţ, faceţi clic pe Întregul lanţ.
Revocarea unui certificat
Dacă revocaţi un certificat, acesta este revocat numai în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®. Dispozitivul
nu actualizează statusul de revocare la autoritatea de certificare sau pe serverele CRL.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
3. Evidenţiaţi un certificat.
4. Apăsaţi tasta
> Revocare >Da.
5. Modificaţi câmpul Motiv.
6. Faceţi clic pe OK.
296
Securitate
Ghidul utilizatorului
Pentru a anula statusul de aşteptare a certificatului, evidenţiaţi certificatul. Apăsaţi tasta
> Anulare aşteptare.
Motivele revocării unui certificat
Motiv
Descriere
Necunoscut
Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
Cheie compromisă
Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea
cheii private.
Compromis CA
Este posibil ca cineva să fi dezvăluit cheia privată a emitentului certificatului.
Modificare afiliere
Subiectul certificatului nu mai lucrează pentru organizaţie.
Înlocuit
Un certificat nou înlocuieşte un certificat existent.
Încetare operaţie
Subiectul certificatului nu mai solicită certificatul.
Deţinere certificat
Dvs. doriţi să revocaţi temporar certificatul.
Opţiunile pentru certificate
Modificarea numelui de afişare al unui certificat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
> Schimbare etichetă.
Apăsaţi tasta
Introduceţi un nume de afişare pentru certificat.
Faceţi clic pe OK.
Adăugarea unei adrese de e-mail la un certificat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Evidenţiaţi un certificat.
Apăsaţi tasta
> Adrese asociate.
Apăsaţi tasta
> Adăugare adresă.
Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Faceţi clic pe un contact.
• Faceţi clic pe Utilizare o dată. Introduceţi o adresă de e-mail. Apăsaţi tasta
7. Apăsaţi tasta
> Salvare.
de pe tastatură.
297
Securitate
Ghidul utilizatorului
Dezactivarea solicitării numelui afişat care apare când adăugaţi un certificat în memoria
de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Apăsaţi tasta
> Recuperare certificate.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Solicitare pentru etichetă la Nu.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Când adăugaţi un certificat, dispozitivul BlackBerry® utilizează subiectul certificatului ca nume al certificatului.
Dezactivarea solicitării de recuperare a statusului care apare când adăugaţi un certificat
în memoria de chei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
Apăsaţi tasta
> Recuperare certificate.
> Opţiuni.
Apăsaţi tasta
• Pentru a descărca statusul de revocare a unui certificat când îl adăugaţi în memoria de chei, modificaţi
câmpul Recuperare status la Da.
• Pentru a adăuga un certificat în memoria de chei fără a descărca statusul de revocare, modificaţi câmpul
Recuperare status la Nu.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea frecvenţei cu care un profil de autoritate de certificare verifică statusul
certificatului
În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să puteţi modifica frecvenţa cu care un profil de autoritate de certificare
verifică statusul certificatului său. În cazul în care certificatul este programat să expire curând, vă puteţi reînregistra
cu profilul de autoritate de certificare pentru a primi un certificat actualizat.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
3. Modificaţi câmpul Interval de verificare status certificat.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Scurtăturile certificatelor
Vizualizarea etichetei şi a emitentului unui certificat
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Vizualizarea proprietăţilor unui certificat
Apăsaţi tasta
298
tastă
Securitate
Ghidul utilizatorului
Vizualizarea nivelului de securitate al unui certificat
personal
Apăsaţi tastele Alt şi L.
Vizualizarea numărului de serie al unui certificat
Apăsaţi tastele Alt şi 8.
Vizualizarea certificatelor pentru autorităţile de certificare
Apăsaţi tastele Alt şi 7.
Vizualizarea certificatelor personale şi a certificatelor
altor persoane
Apăsaţi tastele Alt şi 3.
Vizualizarea certificatelor personale
Apăsaţi tastele Alt şi 9.
Vizualizarea certificatelor altor persoane
Apăsaţi tasta Alt şi tasta punct (.).
Vizualizarea certificatelor rădăcină
Apăsaţi tastele Alt şi 1.
Vizualizarea tuturor certificatelor
Apăsaţi tasta Alt şi tasta semnul întrebării (?).
Cheile PGP
Despre cheile PGP
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi descărca chei PGP® prin reţeaua wireless de pe un server de certificate furnizat de
administratorul dvs. În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să fie necesară înregistrarea pentru un certificat şi
acest lucru se poate produce automat.
PGP vă permit să trimiteţi şi să primiţi mesaje PGP utilizând dispozitivul BlackBerry® dacă trimiteţi şi primiţi deja
mesaje PGP pe computer.
PGP Elementele de bază ale cheilor
Descărcarea unei chei PGP de pe un server LDAP
Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi descărca chei PGP de pe un server LDAP.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Chei PGP.
3. Apăsaţi tasta
> Recuperare chei PGP.
4. Specificaţi criteriile de căutare.
5. Apăsaţi tasta
> Căutare.
6. Faceţi clic pe o cheie PGP.
7. Faceţi clic pe Adăugare cheie PGP în memorie de chei.
299
Securitate
Ghidul utilizatorului
Descărcarea unei chei PGP personale de pe PGP Universal Server
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Apăsaţi tasta
> Descărcare chei.
Descărcarea unei chei PGP actualizate de pe un server LDAP
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
> Recuperare cheie PGP actualizată.
Apăsaţi tasta
Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Căutaţi şi evidenţiaţi un certificat sau o cheie PGP®.
3. Apăsaţi tasta
> Import certificat sau Import cheie PGP.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP, apăsaţi tasta
> Afişare certificat sau Afişare cheie PGP.
Importul unui certificat sau al unei chei PGP de pe un card media
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate sau PGP.
3. Apăsaţi tasta
> Afişare certificate card media sau Afişare chei PGP card media.
Pentru a vizualiza certificatul sau cheia PGP®, apăsaţi tasta
> Afişare certificat sau Afişare cheie PGP.
Vizualizarea proprietăţilor unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Faceţi clic pe o cheie PGP®.
Faceţi clic pe Vizualizare subcheie.
Proprietăţile cheii PGP
Proprietate
Descriere
Status revocare
Acest câmp afişează statusul de revocare a cheii PGP® la data şi ora specificată.
300
Securitate
Ghidul utilizatorului
Proprietate
Descriere
Status de creditare
Acest câmp afişează statusul de acreditare a cheii PGP. O cheie PGP poate fi
acreditată explicit (cheia PGP este ea însăşi acreditată), acreditată implicit (cheia
PGP este asociată cu o cheie privată de pe dispozitivul BlackBerry®) sau
neacreditată (cheia PGP nu este acreditată explicit şi nici nu este asociată cu o
cheie PGP acreditată de pe dispozitiv şi nu există un lanţ de semnături digitale către
o cheie acreditată).
Dată creare
Acest câmp afişează data la care PGP® Universal Server a generat cheia PGP.
Data expirării
Acest câmp afişează data pe care PGP Universal Server a specificat-o ca dată de
expirare a cheii PGP.
Adresă de e-mail
Acest câmp afişează adresa de e-mail asociată cu cheia PGP. Este posibil să fie
afişate mai multe câmpuri pentru adresa de e-mail.
Tip cheie publică
Acest câmp afişează standardul respectat de cheia publică. Dispozitivul dvs.
acceptă chei RSA®, DSA şi Diffie-Hellman.
Utilizare cheie
Acest câmp afişează utilizările aprobate ale cheii PGP.
Amprentă digitală
Acest câmp afişează amprenta cheii PGP în format hexazecimal.
Trimiterea unei chei PGP
Când trimiteţi o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® trimite cheia publică, dar nu trimite cheia privată
corespondentă.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Evidenţiaţi o cheie PGP.
4. Apăsaţi tasta
> Trimitere prin e-mail sau Trimitere prin PIN.
Ştergerea unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Golirea datelor PGP din memoria cache
Datele PGP® din memoria cache conţin chei publice PGP stocate în memoria cache şi politica PGP® Universal
Server pe care dispozitivul BlackBerry® o descarcă de pe PGP Universal Server.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
301
Securitate
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Ştergere memorie cache universală.
La următoarea trimitere a unui mesaj protejat prin PGP, dispozitivul descarcă o politică actualizată a PGP Universal
Server şi chei publice PGP actualizate de pe PGP Universal Server.
PGP Statusul cheii
Indicatoarele de status ale cheii PGP
Indicator
Descriere
Cheia PGP® are o cheie privată corespondentă, stocată pe dispozitivul BlackBerry®.
Cheia PGP este creditată şi validă şi statusul de revocare a cheii PGP este bun.
Statusul de revocare a cheii PGP este necunoscut sau cheia este slabă.
Cheia PGP nu este creditată, este revocată, expirată, nu este validă sau nu poate fi
verificată.
Verificarea statusului de revocare a unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
> Recuperare status.
Apăsaţi tasta
Modificarea statusului de creditare a unei chei PGP
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta
> Creditare sau Discreditare.
Revocarea unei chei PGP
Dacă revocaţi o cheie PGP®, cheia PGP este revocată numai în memoria de chei a dispozitivului BlackBerry®.
Dispozitivul nu actualizează statusul de revocare pe PGP® Universal Server.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Evidenţiaţi o cheie PGP®.
4. Apăsaţi tasta
> Revocare >Da.
5. Modificaţi câmpul Motiv.
6. Faceţi clic pe OK.
302
Securitate
Ghidul utilizatorului
Motivele revocării cheii PGP
Motiv
Descriere
Necunoscut
Motivul revocării nu se potriveşte cu niciunul din motivele predefinite.
Înlocuit
O cheie PGP® nouă înlocuieşte o cheie PGP existentă.
Cheie compromisă
Este posibil ca o persoană care nu este subiectul cheii să fi descoperit valoarea cheii
private.
Cheie retrasă
Cheia PGP nu mai este utilizată.
ID utilizator nevalid
Informaţiile despre utilizator pentru cheia PGP nu sunt valide.
PGP Opţiunile pentru chei
Modificarea numelui afişat pentru o cheie PGP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Evidenţiaţi o cheie PGP®.
Apăsaţi tasta
> Schimbare etichetă.
Introduceţi un nume de afişare pentru cheia PGP.
Faceţi clic pe OK.
Dezactivarea solicitării numelui afişat care apare când adăugaţi o cheie PGP în memoria
de chei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > PGP.
Apăsaţi tasta
> Recuperare chei PGP.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Modificaţi câmpul Solicitare pentru etichetă la Nu.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Când adăugaţi o cheie PGP®, dispozitivul BlackBerry® utilizează numele care a fost stabilit pentru cheie de PGP®
Universal Server când acesta a generat cheia.
Dezactivarea solicitării de preluare a statusului, care apare când adăugaţi o cheie PGP în
memoria de chei
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
303
Securitate
Ghidul utilizatorului
3. Apăsaţi tasta
> Recuperare chei PGP.
4. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a descărca statusul de revocare a unei chei PGP® când o adăugaţi în memoria de chei, modificaţi
câmpul Recuperare status la Da.
• Pentru a adăuga o cheie PGP în memoria de chei fără a descărca statusul de revocare, modificaţi câmpul
Recuperare status la Nu.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Scurtăturile cheii PGP
Vizualizaţi eticheta unei chei PGP®
Apăsaţi tasta Spaţiu.
Vizualizaţi proprietăţile unei chei PGP
Apăsaţi tasta
Vizualizaţi nivelul de securitate a unei chei private PGP
Apăsaţi tasta Alt şi tasta virgulă (,).
Vizualizaţi numărul de serie al unei chei PGP
Apăsaţi tastele Alt şi 8.
Vizualizaţi chei PGP personale
Apăsaţi tastele Alt şi 9.
Vizualizaţi chei PGP pentru alte persoane
Apăsaţi tasta Alt şi tasta punct (.).
Vizualizaţi toate cheile PGP
Apăsaţi tasta Alt şi tasta semnul întrebării (?).
.
Depanare: chei PGP
Nu pot descărca o cheie PGP de pe un server LDAP
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă organizaţia dvs. vă permite să descărcaţi chei PGP® de pe un server LDAP. Pentru informaţii
suplimentare, contactaţi administratorul.
• Dacă aţi schimbat tipul conexiunii utilizate de dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la un server LDAP,
încercaţi să utilizaţi tipul de conexiune implicit.
Serverele de certificate
Adăugarea unui server de certificate
1.
2.
3.
4.
304
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Servere de certificate.
> Server nou.
Apăsaţi tasta
Specificaţi informaţiile pentru serverul de certificate.
Securitate
Ghidul utilizatorului
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Servere de certificate.
Evidenţiaţi un server de certificate.
Apăsaţi tasta
> Editare.
Modificaţi informaţiile de conectare pentru serverul de certificate.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Opţiunile de conectare pentru serverele OCSP şi CRL
Opţiune
Descriere
Nume afişat
Introduceţi un nume de afişare pentru serverul de certificate.
Server URL
Introduceţi adresa Web a serverului de certificate.
Opţiuni de conectare pentru serverele LDAP şi DSML
Opţiune
Descriere
Nume afişat
Introduceţi un nume de afişare pentru server.
Nume server
Introduceţi adresa de reţea a serverului.
Interogare de bază
Introduceţi informaţiile de interogare de bază ale serverului utilizând sintaxa pentru
certificate X.509 (de exemplu, o=test.rim.net).
Port
Introduceţi numărul portului pentru reţeaua organizaţiei dvs. Numărul implicit al
portului este 389.
Tip autentificare
Specificaţi dacă trebuie să vă conectaţi la server.
Tip conexiune
Specificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o conexiune SSL sau TLS
pentru a se conecta la server.
Trimiterea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Servere de certificate.
Evidenţiaţi un server de certificate.
Apăsaţi tasta
> Server de e-mail sau Server PIN.
305
Ghidul utilizatorului
Securitate
Ştergerea unui server de certificate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Servere de certificate.
Evidenţiaţi un server de certificate.
Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Memoria de chei
Despre memoria de chei
Memoria de chei din dispozitivul BlackBerry® poate memora următoarele elemente. Pentru a accesa aceste
elemente din memoria de chei, trebuie să introduceţi parola memoriei de chei.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certificate personale (perechi de certificate şi chei private)
Certificate pe care le descărcaţi utilizând instrumentul de sincronizare a certificatelor din BlackBerry® Desktop
Software
Certificate pe care le descărcaţi de pe un server LDAP sau DSML
Certificate pe care le descărcaţi de pe un profil de autoritate de certificare
Certificate pe care le importaţi din memoria dispozitivului sau de pe un card media
Certificate pe care le adăugaţi dintr-un mesaj
Certificate rădăcină care sunt incluse în BlackBerry Desktop Software
Chei PGP® personale (perechi de chei publice şi private)
Chei PGP publice pe care le descărcaţi de pe un server LDAP
Chei PGP publice pe care le importaţi din memoria dispozitivului sau de pe un card media
Chei PGP publice pe care le adăugaţi dintr-un mesaj
Schimbarea parolei memoriei de chei
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
3. Apăsaţi tasta
> Schimbare parolă memorie de chei.
Sincronizarea parolei memoriei de chei cu parola dispozitivului
Dacă sincronizaţi parola memoriei de chei cu memoria dispozitivului BlackBerry®, la modificarea parolei
dispozitivului, parola memoriei de chei se modifică automat pentru a se potrivi cu aceasta.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
3. Schimbaţi câmpul Utilizare parolă dispozitiv ca parolă memorie de chei la Da.
306
Securitate
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea momentului când dispozitivul şterge parola memoriei de
chei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
Modificaţi câmpul Expirare parolă memorie de chei.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a accesa cheile private după ce dispozitivul BlackBerry® a şters parola memoriei de chei, trebuie să
introduceţi parola memoriei de chei.
Adăugarea automată a contactelor în aplicaţia Contacte când adăugaţi
elemente în memoria de chei
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
Bifaţi caseta de validare Adăugare e-mail certificat la contacte.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Schimbarea serviciului pe care dispozitivul îl utilizează pentru a
descărca certificate
În funcţie de organizaţia dvs., este posibil să nu puteţi schimba serviciul pe care îl utilizează dispozitivul dvs.
BlackBerry® pentru a descărca certificate. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
3. Modificaţi câmpul Serviciu certificat.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea copierii automate de siguranţă şi a restaurării datelor din
memoria de chei
Implicit, elementele din memoria de chei a dispozitivului BlackBerry® sunt copiate pentru siguranţă sau restaurate
odată cu datele dispozitivului. Din motive de securitate, dacă nu doriţi să creaţi o copie de siguranţă pentru cheia
privată pe calculator sau să restauraţi cheia privată de pe calculator, puteţi dezactiva copierea automată de siguranţă
şi restaurarea datelor din memoria de chei.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
3. Debifaţi caseta de validare Permitere copiere de siguranţă/restaurare memorie de chei.
307
Securitate
Ghidul utilizatorului
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa copierea automată de siguranţă şi restaurarea datelor din memoria de chei, bifaţi caseta de validare
Permitere copiere de siguranţă/restaurare memorie de chei.
Modificarea frecvenţei de reîmprospătare a listelor certificatelor
revocate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
În secţiunea Status certificat, modificaţi câmpul Expiră după.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® descarcă automat un nou status de revocare când utilizează un element din memoria de
chei cu o stare mai veche decât limita pe care aţi stabilit-o.
Respingerea listelor certificatelor revocate de la serverele CRL
neverificate
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Memorii de chei.
Debifaţi caseta de validare Acceptare CRL-uri neverificate.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® respinge listele certificatelor revocate de la serverele CRL pe care BlackBerry® MDS
Connection Service nu le poate verifica.
Cardurile inteligente
Despre utilizarea unui card inteligent cu dispozitivul dvs.
Cardurile inteligente stochează certificate şi chei private. Puteţi utiliza un cititor de carduri inteligente pentru a
importa certificatele de pe un card inteligent în memoria de chei din dispozitivul BlackBerry®, dar nu puteţi importa
chei private. În consecinţă, operaţiile cu chei private, cum ar fi semnarea şi decriptarea, utilizează cardul inteligent,
iar operaţiile cu chei publice, cum ar fi verificarea şi criptarea, utilizează certificatele publice de pe dispozitivul dvs.
Dacă utilizaţi un certificat de card inteligent pentru autentificare cu dispozitivul, după ce aţi conectat cititorul de card
inteligent la dispozitiv, acesta solicită autentificarea cardului inteligent la fiecare deblocare a dispozitivului.
308
Ghidul utilizatorului
Securitate
Puteţi instala mai multe drivere de carduri inteligente pe dispozitivul dvs., inclusiv drivere pentru carduri inteligente
microSD, însă puteţi autentifica numai un singur card inteligent o dată. Dacă vă autentificaţi utilizând un card
inteligent microSD şi doriţi să transferaţi fişiere media între cardul dvs. inteligent microSD şi computerul dvs. în
modul pentru memorie de mare capacitate, trebuie să dezactivaţi temporar autentificarea cu doi factori sau să
selectaţi altă opţiune de autentificare.
Dacă pe dispozitivul dvs. este instalat S/MIME Support Package pentru dispozitive BlackBerry®, puteţi utiliza
certificatele pentru carduri inteligente pentru a trimite mesaje protejate prin S/MIME.
Activarea autentificării cu doi factori
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fi setat o parolă pentru dispozitivul dvs. BlackBerry® şi trebuie să aveţi
parola cardului inteligent pe care aţi primit-o împreună cu cardul inteligent.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
• Pentru a utiliza un card inteligent şi parola dispozitivului dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setaţi câmpul
Tip autentificare la Card inteligent.
• Pentru a vă utiliza cititorul de card inteligent (chiar dacă nu este inserat cardul inteligent) şi parola
dispozitivului dvs. pentru a vă debloca dispozitivul, setaţi câmpul Tip autentificare la Proximitate. Bifaţi
caseta de validare Solicitare parolă dispozitiv.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Importul unui certificat de pe un card inteligent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Certificate.
> Import certificate card inteligent.
Apăsaţi tasta
Introduceţi parola cardului inteligent.
Bifaţi caseta de validare din dreptul unui certificat.
Faceţi clic pe OK.
Introduceţi parola memoriei de chei.
Faceţi clic pe OK.
Blocarea dispozitivului când scoateţi cardul inteligent din cititorul de
carduri inteligente
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
Modificaţi câmpul Blocare la scoatere card la Activat.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
309
Ghidul utilizatorului
Securitate
Despre introducerea inteligentă a parolei
Dacă utilizaţi autentificarea avansată şi parola dispozitivului BlackBerry® sau parola cardului inteligent este
numerică, este posibil să puteţi utiliza introducerea inteligentă a parolei în unele câmpuri pentru parolă. Când
introducerea inteligentă a parolei este activată, dispozitivul este proiectat să îşi amintească formatul unei parole pe
care o introduceţi într-un câmp pentru parolă. Când introduceţi din nou parola, dispozitivul aplică un filtru inteligent
câmpului pentru parolă. Dacă parola este numerică, un indicator 123 este afişat în dreptul câmpului pentru parolă şi
nu trebuie să apăsaţi tasta Alt pentru a introduce numerele. Dacă parola este alfanumerică, un indicator ABC este
afişat în dreptul câmpului pentru parolă.
Pentru a utiliza introducerea inteligentă a parolei, autentificarea avansată trebuie să fie activată, iar pe dispozitivul
dvs. trebuie să fie instalate driverul corect pentru cardul inteligent şi cititorul corect de carduri inteligente.
Dezactivarea introducerii inteligente a parolei
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
Puteţi dezactiva introducerea inteligentă a parolei pentru a reduce şansele ca cineva să poată ghici parola
dispozitivului dvs. sau parola cardului inteligent bazată pe filtrul inteligent de parole pe care dispozitivul îl aplică
câmpurilor pentru parole.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
3. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
4. Setaţi câmpul Introducere inteligentă parolă la Dezactivat.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa din nou introducerea inteligentă a parolei, setaţi câmpul Introducere inteligentă parolă la Activat.
Comutarea filtrelor de parole inteligente
Într-un câmp de parolă gol, apăsaţi tasta Enter.
Indicatorul pentru noul filtru de parole inteligent este afişat în dreptul câmpului pentru parolă.
Cerinţe preliminare: Utilizarea certificatelor de autentificare
•
•
•
•
•
310
Dispozitivul BlackBerry® trebuie să aibă instalate driverele corecte pentru cardul inteligent şi pentru cititorul de
carduri inteligente.
Trebuie să importaţi un certificat de pe cardul inteligent pe care îl puteţi utiliza pentru semnare şi verificare.
Trebuie să activaţi autentificarea avansată.
Trebuie să stabiliţi o parolă pentru dispozitiv.
Trebuie să aveţi parola cardului inteligent pe care aţi primit-o împreună cu cardul inteligent.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
Dacă utilizaţi un certificat pentru autentificarea cardului inteligent, certificatul autentifică cardul dvs. inteligent ori de
câte ori utilizaţi cardul inteligent pentru a vă debloca dispozitivul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Parolă.
3. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
4. Modificaţi câmpul Certificat de autentificare.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a dezactiva utilizarea unui certificat pentru autentificarea cardului inteligent, setaţi câmpul Certificat de
autentificare la Niciunul.
Verificarea automată a statusului certificatului de autentificare
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să utilizaţi un card inteligent şi o parolă pentru a debloca dispozitivul
BlackBerry®.
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Parolă.
Dacă este necesar, modificaţi câmpul Autentificator utilizator la Card inteligent.
Modificaţi câmpul Verificare status certificat.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Dacă dispozitivul dvs. verifică statusul certificatului de autentificare şi află că acesta este revocat sau expirat,
dispozitivul se blochează.
Memorarea frazei de acces pentru cardul inteligent pe dispozitiv
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Card inteligent.
Bifaţi caseta de validare Memorare cache PIN.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dispozitivul BlackBerry® memorează frazele de acces pentru aceeaşi perioadă de timp pentru care memorează
parola memoriei de chei.
Dezactivarea notificărilor pentru conexiunile cardului inteligent
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
311
Ghidul utilizatorului
Securitate
2. Faceţi clic pe Securitate > Card inteligent.
3. Debifaţi caseta de validare Indicator sesiune LED.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a activa notificările pentru conexiunile cardului inteligent, bifaţi caseta de validare Indicator sesiune LED.
Setările VPN
În funcţie de opţiunile pe care administratorul le-a setat pentru dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
Despre profilurile VPN
Un profil VPN conţine informaţiile necesare pentru conectarea la reţeaua organizaţiei dvs. prin VPN. În funcţie de
organizaţia dvs., puteţi avea mai multe profiluri VPN pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii despre
profilurile VPN, contactaţi administratorul.
Conectarea la VPN
•
•
Contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această
caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
Dacă utilizaţi un simbol software pentru a vă conecta la VPN, acesta trebuie să fie pe dispozitivul dvs., iar
informaţiile despre simbolul software care apar în profilul VPN trebuie să fie corecte.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
3. Pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs., faceţi clic pe Conectare.
Modificarea numelui de utilizator şi parolei pentru un profil VPN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
312
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
Evidenţiaţi un profil VPN.
> Editare.
Apăsaţi tasta
În câmpul Nume de utilizator, introduceţi un nume de utilizator nou.
În câmpul Parolă, introduceţi o parolă nouă.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ghidul utilizatorului
Securitate
Despre simbolurile software
S-ar putea să aveţi nevoie de un simbol software pentru a vă conecta la VPN. Un simbol software include un cod de
simbol pe care dispozitivul îl regenerează periodic şi un cod PIN. Pentru mai multe informaţii despre simbolurile
software, contactaţi administratorul.
Modificarea simbolului software pentru un profil VPN
Pentru a efectua această sarcină, simbolul software pe care doriţi să îl utilizaţi trebuie să fie instalat pe dispozitivul
BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
Evidenţiaţi un profil VPN.
Apăsaţi tasta
> Editare.
Modificaţi câmpul Număr serial simbol software.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea codului PIN al unui simbol software din dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Simboluri software.
3. Faceţi clic pe un simbol software > Specificare PIN.
Verificarea manuală a software-ului de securitate
Autotestele de securitate sunt concepute pentru a verifica dacă software-ul de securitate este implementat corect pe
dispozitivul BlackBerry®. Testele trebuie să ruleze automat după ce reporniţi dispozitivul, dar puteţi să verificaţi, de
asemenea, manual software-ul de securitate.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Informaţii status de securitate.
3. Apăsaţi tasta
> Verificare software securitate.
313
Ghidul utilizatorului
Securitate
Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi
Despre permisiunile pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Puteţi stabili permisiunile care controlează modul în care aplicaţiile de la terţe părţi de pe dispozitivul BlackBerry®
interacţionează cu celelalte aplicaţii de pe dispozitiv. De exemplu, puteţi controla dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot
accesa datele sau Internetul, pot efectua apeluri sau pot utiliza conexiunile Bluetooth®.
Dacă aţi adăugat aplicaţii de la terţe părţi pe dispozitiv, dispozitivul este proiectat să împiedice aceste aplicaţii să
trimită sau să primească date fără ştirea dvs. Înainte ca o aplicaţie a unei terţe părţi să trimită sau să primească date,
o casetă de dialog vă solicită să acceptaţi sau să respingeţi solicitarea de conectare. Pentru o aplicaţie selectată,
puteţi dezactiva această solicitare pentru o locaţie sau resursă specifice.
Resetarea permisiunilor de conectare pentru aplicaţiile de la terţe
părţi
1.
2.
3.
4.
5.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
> Editare permisiuni implicite.
Apăsaţi tasta
Apăsaţi tasta
> Resetare toate solicitările de firewall.
Apăsaţi tasta
> Aplicare implicite la toate.
Despre conexiunile directe la Internet ale aplicaţiilor de la terţe părţi
Unele dintre aplicaţiile de la terţe părţi pe care le adăugaţi pe dispozitivul BlackBerry® pot necesita o conexiune
directă TCP sau HTTP la Internet. De exemplu, o aplicaţie pentru preţul acţiunilor poate avea nevoie să se
conecteze la Internet pentru a prelua cele mai noi preţuri ale acţiunilor. S-ar putea să fie necesar să setaţi APN-ul pe
care aplicaţia terţei părţi îl utilizează pentru această conexiune.
Configurarea unei conexiuni directe la Internet pentru o aplicaţie a
unei terţe părţi
Pentru a obţine numele de utilizator şi parola pentru APN, contactaţi furnizorul de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > TCP IP.
3. Introduceţi informaţiile pentru APN.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
314
Ghidul utilizatorului
Securitate
Activarea modului de siguranţă
La pornirea dispozitivului BlackBerry®, puteţi activa modul de siguranţă pentru a împiedica rularea automată a
aplicaţiilor de la terţe părţi. Acest mod de siguranţă vă permite să depanaţi sau să eliminaţi aplicaţiile nedorite.
1. Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateria.
2. Când ledul roşu se stinge, ţineţi apăsată tasta Ieşire în timp ce dispozitivul se încarcă.
3. Când este afişată caseta de dialog, faceţi clic pe OK.
Când modul de siguranţă este activat, un indicator pentru modul de siguranţă este afişat în secţiunea pentru statusul
dispozitivului din ecranul de întâmpinare.
Pentru a dezactiva modul de siguranţă, repetaţi pasul 1.
Setarea permisiunilor pentru o aplicaţie a unei terţe părţi
Notă: Modificarea permisiunilor pentru aplicaţiile de la terţe părţi poate afecta semnificativ funcţionarea aplicaţiilor pe
dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii privind modul în care aceste permisiuni pot afecta funcţionarea
aplicaţiilor din dispozitiv, contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
• Pentru a seta permisiunile pentru o anumită aplicaţie a unei terţe părţi, evidenţiaţi aplicaţia. Apăsaţi tasta
> Editare permisiuni.
• Pentru a seta permisiunile pentru toate aplicaţiile de la terţe părţi, apăsaţi tasta
> Editare permisiuni
implicite.
3. Extindeţi Conexiuni, Interacţiuni sau Date utilizator.
4. Modificaţi câmpurile pentru permisiuni.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dezactivarea solicitării pentru conexiunea unei aplicaţii a unei terţe
părţi
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Gestionare aplicaţie.
Evidenţiaţi o aplicaţie a unei terţe părţi.
> Editare permisiuni > Excepţii la solicitare.
Apăsaţi tasta
• Pentru a permite aplicaţiei să se conecteze la o locaţie sau resursă specifică fără a afişa o solicitare, faceţi
clic pe Adăugare acceptare. Specificaţi un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
• Pentru a împiedica aplicaţia să se conecteze la o locaţie sau resursă specifică fără a afişa o solicitare, faceţi
clic pe Adăugare respingere. Specificaţi un protocol şi, dacă este necesar, domeniul.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
315
Securitate
Ghidul utilizatorului
Permisiunile de interacţiune pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Permisiune
Descriere
Comunicare între aplicaţii
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot comunica şi partaja date
cu alte aplicaţii de pe dispozitivul BlackBerry®.
Setări dispozitiv
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot porni sau opri
dispozitivul sau pot modifica opţiunile dispozitivului, cum ar fi opţiunile
de afişare.
Media
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişiere media
din dispozitiv.
Gestionare aplicaţie
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot adăuga sau şterge
module de aplicaţii sau pot accesa informaţii despre modul cum ar fi
un nume sau o versiune de aplicaţie.
Teme
Specificaţi dacă dispozitivul poate utiliza aplicaţii de la terţe părţi drept
sursă pentru teme personalizate.
Simulare intrare
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot simula acţiuni, cum ar
fi apăsarea unei taste de pe dispozitiv.
Filtrare browser
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot înregistra filtre prin
browserul de pe dispozitivul dvs. pentru a adăuga, a modifica sau a
şterge conţinutul unui site Web înainte ca acesta să fie afişat în
browser.
Înregistrare
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot efectua capturi ale
ecranului dispozitivului sau utiliza alte aplicaţii de pe dispozitiv pentru
a realiza fotografii sau a înregistra.
Resetare temporizator securitate
Specificaţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot reseta durata în care
dispozitivul rămâne deblocat după ce nu îl mai utilizaţi.
Permisiunile de accesare a datelor pentru aplicaţiile de la terţe părţi
Permisiune
Descriere
E-mail
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa mesajele de e-mail, mesajele text
sau mesajele PIN din dispozitivul BlackBerry®.
Date organizator
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa datele organizatorului, cum ar fi
contacte, intrări din calendar, sarcini sau mementouri.
316
Securitate
Ghidul utilizatorului
Permisiune
Descriere
Fişiere
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişierele pe care le stocaţi pe
dispozitiv. De exemplu, puteţi stabili dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa fişierele
pe care le transferaţi pe dispozitiv utilizând tehnologia Bluetooth® sau instrumentul
Media Manager al BlackBerry® Desktop Software.
Date securitate
Stabiliţi dacă aplicaţiile de la terţe părţi pot accesa certificatele sau cheile din memoria
de chei de pe dispozitivul dvs.
Depanare: securitate
Nu pot descărca un certificat
Dacă aţi schimbat tipul conexiunii utilizate de dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la serverul LDAP sau
DSML, încercaţi să comutaţi la tipul de conexiune implicit.
Nu pot debloca dispozitivul utilizând cardul meu inteligent
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă în cititorul de carduri inteligente este introdus cardul inteligent corect.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul inteligent în cititorul de carduri inteligente.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect parola cardului inteligent. Această parolă ar fi trebuit să o primiţi atunci când
aţi primit cardul inteligent.
• Dacă utilizaţi un certificat pentru a autentifica cardul inteligent, asiguraţi-vă că certificatul nu este revocat sau
expirat.
Dispozitivul îmi solicită efectuarea unui apel de urgenţă când introduc
o parolă
Dacă parola dispozitivului BlackBerry® conţine o combinaţie de litere care corespunde unui număr de acces de
urgenţă, este posibil ca dispozitivul să vă solicite efectuarea unui apel de urgenţă atunci când introduceţi parola.
Pentru a continua introducerea parolei dispozitivului, apăsaţi tasta Ieşire.
317
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Registrele de servicii şi rapoartele de
diagnosticare
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de
servicii
Furnizorul dvs. de servicii wireless sau administratorul pot trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
BlackBerry® prin reţeaua wireless pentru a adăuga un serviciu sau o aplicaţie suplimentare dispozitivului dvs.
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, puteţi, de asemenea, primi registrele
de servicii pe dispozitivul dvs. prin BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Registru de servicii.
Evidenţiaţi un registru de servicii.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a accepta un registru de servicii, faceţi clic pe Acceptare.
• Pentru a şterge un registru de servicii, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a restaura un registru de servicii, faceţi clic pe Anulare ştergere.
Rularea unui raport de diagnosticare
Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail, furnizorul de
servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare. Furnizorul de
servicii wireless sau administratorul poate utiliza raportul pentru a vă ajuta să depanaţi problema.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta
> Test de diagnosticare.
4. Apăsaţi tasta
> Rulare.
Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de
diagnosticare
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
318
Ghidul utilizatorului
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
3. Apăsaţi tasta
> Test de diagnosticare.
4. Evidenţiaţi un raport.
5. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a vizualiza raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Vizualizare raport.
• Pentru a trimite raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Raport e-mail sau Raport PIN.
• Pentru a şterge raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge toate rapoartele de diagnosticare, faceţi clic pe Ştergere totală.
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de
diagnosticare
Dacă setaţi destinatarul implicit, de fiecare dată când trimiteţi un raport de diagnosticare, dispozitivul BlackBerry®
trimite raportul respectivului destinatar. Dacă doriţi să specificaţi destinatarul de fiecare dată când trimiteţi un raport,
nu setaţi destinatarul implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta
> Test de diagnosticare.
4. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
5. Introduceţi informaţiile de contact.
6. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
Încercaţi să rulaţi din nou raportul de diagnosticare. În raportul de diagnosticare, apăsaţi tasta
> Repetare
toţi paşii.
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către o adresă de e-mail, încercaţi să îl trimiteţi către un cod PIN.
În acelaşi mod, dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către un cod PIN, încercaţi să îl trimiteţi către o
adresă de e-mail.
Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software
din dispozitiv
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
319
Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare
Ghidul utilizatorului
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Despre versiunile dispozitivului.
Pentru a reveni la ecranul Opţiuni, apăsaţi tasta
320
de trei ori.
Ghidul utilizatorului
Sincronizare
Sincronizare
Despre sincronizare
Caracteristica de sincronizare wireless a datelor este destinată sincronizării datelor organizatorului (contacte, intrări
din calendar, sarcini şi mementouri) între telefonul smartphone BlackBerry® al unui abonat şi aplicaţia de e-mail de
pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless.
Caracteristica de reconciliere wireless a e-mailurilor este destinată reconcilierii e-mailurilor între telefonul smartphone
al abonatului şi aplicaţia pentru e-mail de pe computerul acestuia prin intermediul reţelei wireless. Atunci când
abonatul arhivează sau şterge mesajele de e-mail din telefonul smartphone, aceste mesaje de e-mail trebuie
arhivate sau şterse din aplicaţia pentru e-mail. În acelaşi mod, toate modificările pe care acesta le efectuează asupra
mesajelor de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computer trebuie să fie reflectată pe telefonul smartphone.
În cazuri rare, dacă un telefon smartphone nu recunoaşte câmpurile unui contact, unei intrări din calendar sau a unui
cont de e-mail, unele date sau e-mailuri nu pot fi sincronizate sau reconciliate.
Dacă sincronizarea wireless a datelor sau reconcilierea wireless a e-mailurilor nu este disponibilă pe telefonul
smartphone sau dacă abonatul a dezactivat aceste caracteristici, abonatul poate utiliza instrumentul de sincronizare
al BlackBerry® Desktop Software pentru a sincroniza datele din organizator şi e-mailurile. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless
Puteţi seta opţiunea Reconciliere wireless pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Bifaţi caseta de validare Reconciliere wireless.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi instrumentul de
sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele personale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
321
Sincronizare
Ghidul utilizatorului
Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru
e-mail de pe computer
Puteţi seta opţiunea Ştergere din pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificaţi câmpul Ştergere din la Căsuţă poştală şi dispozitiv portabil.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Ştergerea e-mailurilor prin reţeaua wireless durează puţin.
Informaţii înrudite
Ştergerea mesajelor, 76
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
1.
2.
3.
4.
În aplicaţia Contacte, aplicaţia Calendar, aplicaţia Sarcini sau MemoPad, apăsaţi tasta
Dacă este necesar, faceţi clic pe un calendar sau pe o listă de contacte.
Bifaţi caseta de validare Sincronizare wireless.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop
Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry
Desktop Software.
Informaţii înrudite
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Despre conflictele de sincronizare, 88
Despre conflictele de sincronizare
Un conflict de sincronizare se produce când modificaţi acelaşi e-mail sau element de date din organizator în
dispozitivul BlackBerry® şi în aplicaţia pentru e-mail de pe computer.
322
Ghidul utilizatorului
Sincronizare
Dacă reconciliaţi e-mailurile utilizând reconcilierea wireless a e-mailurilor, în dispozitivul dvs., puteţi stabili dacă emailul din dispozitivul dvs. sau e-mailul din computer are prioritate atunci când se produce un conflict de reconciliere
a e-mailurilor.
Dacă sincronizaţi datele din organizator utilizând sincronizarea wireless a datelor, datele organizatorului de pe
computer au prioritate în faţa datelor organizatorului de pe dispozitiv atunci când se produce un conflict de
sincronizare a datelor.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect după sincronizare, 190
Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului
Puteţi seta opţiunea La conflicte pentru fiecare adresă de e-mail asociată cu dispozitivul BlackBerry®.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
3. Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
4. Modificaţi câmpul La conflicte.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor
Puteţi schimba modul în care conflictele care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului sunt rezolvate
prin dezactivarea sincronizării wireless a datelor, modificarea opţiunilor de rezolvare şi sincronizarea datelor
organizatorului cu ajutorul instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software. Pentru mai multe
informaţii despre gestionarea conflictelor care se produc în timpul sincronizării datelor organizatorului, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor
dispozitivului
Dacă aveţi instalat pe computer BlackBerry® Desktop Software, puteţi face backup şi restaura cea mai mare parte a
datelor dispozitivului BlackBerry, inclusiv mesajele, datele din organizator, fonturile, căutările salvate şi marcajele din
browser utilizând instrumentul de backup şi restaurare din BlackBerry Desktop Software. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.
323
Ghidul utilizatorului
Sincronizare
În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil să puteţi
restaura datele sincronizate din organizator pe dispozitiv, prin reţeaua wireless. Pentru a restaura datele sincronizate
din organizator prin reţeaua wireless, trebuie să aveţi o parolă de activare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi
administratorul.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin
intermediul dispozitivului dvs.
Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze un BlackBerry® Enterprise
Server care să accepte această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
Apăsaţi tasta
> Opţiuni > Reconciliere e-mail.
Dacă apare câmpul Servicii de mesagerie, setaţi acest câmp la contul de e-mail corespunzător.
Apăsaţi tasta
> Eliminare elemente şterse.
Depanare: sincronizare
E-mailul nu se reconciliază prin reţeaua wireless
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.
• Reconciliaţi manual e-mailul. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje. Apăsaţi tasta
Reconciliere acum.
Datele organizatorului nu se sincronizează prin reţeaua wireless
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
• Verificaţi dacă sincronizarea wireless a datelor este activată în aplicaţiile Contacte, Calendar, Sarcini şi
MemoPad.
324
>
Ghidul utilizatorului
Sincronizare
• Dacă utilizaţi BlackBerry® Internet Service, trebuie să utilizaţi instrumentul de sincronizare din BlackBerry®
Desktop Software pentru a sincroniza datele calendarului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa
disponibilă în BlackBerry Desktop Software.
Datele unui câmp din listă de contacte nu sunt afişate pe computer
Puteţi sincroniza datele unui câmp personalizat din lista de contacte numai cu un câmp text din aplicaţia pentru email de pe computer. De exemplu, nu puteţi să adăugaţi data de naştere a contactului într-un câmp personalizat din
listă de contacte din dispozitivul BlackBerry® şi să îl sincronizaţi cu aplicaţia pentru e-mail de pe computer, deoarece
în aplicaţia de e-mail de pe computer acesta este un câmp de date.
Informaţii înrudite
Crearea unui câmp de contact personalizat, 192
Anumite caractere din intrările din calendar nu sunt afişate corect
după sincronizare
Dacă întâlnirile sau şedinţele pe care le programaţi de pe dispozitivul BlackBerry® conţin caractere speciale sau
accente, computerul poate să nu accepte aceste caractere.
Pe computer, verificaţi dacă utilizaţi pagina de cod implicită corectă şi dacă suportul corect de font este instalat pe
computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia sistemului de operare de pe computer.
Research In Motion recomandă crearea şi salvarea în mod regulat a unui fişier de backup pe computer, în special
înainte de actualizarea unui software. Păstrarea unui fişier de backup actualizat pe computer vă poate permite să
recuperaţi datele de pe dispozitiv în cazul în care acesta este pierdut, furat sau corupt în urma unei probleme
neprevăzute.
Informaţii înrudite
Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless, 186
Despre conflictele de sincronizare, 88
Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe
computer
Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi
instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele
personale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa disponibilă în BlackBerry Desktop Software.
325
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Opţiunile de accesibilitate
Despre opţiunile de accesibilitate
Dispozitivele BlackBerry® includ multe caracteristici care facilitează utilizarea de către persoane cu handicap. Pentru
informaţii suplimentare despre opţiunile de accesibilitate, vizitaţi www.blackberry.com/accessibility.
Opţiuni de accesibilitate ecran
Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video
Puteţi activa subtitrările în chenar, astfel încât textul să fie afişat pe ecran atunci când redaţi fişiere video care sunt
compatibile cu subtitrările în chenar.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
3. Bifaţi caseta de validare Afişare subtitrări în chenar.
4. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Aspect, câmpul Poziţie şi câmpul Dimensiune font.
5. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Modificarea fontului de afişare
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
Modificaţi câmpurile pentru font.
> Salvare.
Apăsaţi tasta
Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea
pe ecran
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Accesibilitate.
• Pentru a utiliza tonuri de gri pentru afişarea pe ecran, modificaţi câmpul Contrast culoare la Tonuri de gri.
• Pentru a utiliza inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran, modificaţi câmpul Contrast culoare la
Inversare contrast.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
326
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului
Activarea sunetelor pentru evenimente
Sunetele pentru evenimente vă înştiinţează când porniţi sau opriţi dispozitivul BlackBerry®, când nivelul bateriei este
plin sau scăzut şi când conectaţi sau deconectaţi un cablu USB sau un accesoriu de la dispozitiv.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Accesibilitate.
3. Bifaţi caseta de validare Sunete eveniment.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Adăugarea unei alerte pentru contacte
Puteţi crea alerte pentru contacte care vă permit să personalizaţi tonurile de apel şi alertele pentru apelurile şi
mesajele de la anumite contacte sau grupuri de contacte. La primirea unui apel sau unui mesaj de la un contact,
dispozitivul BlackBerry® utilizează tonul de apel sau alerta alocată, chiar dacă aţi selectat profilul de sunet la
Silenţios sau Doar vibraţie. Dacă nu doriţi să fiţi notificat cu tonul de apel sau alerta alocate, puteţi selecta Toate
alertele oprite.
1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Faceţi clic pe Schimbare sunete şi alerte > Sunete pentru contacte > Adăugare alertă contact.
3. În câmpul Nume, introduceţi numele alertei de contact.
4. În câmpul Contacte, introduceţi numele contactului.
5. Faceţi clic pe un contact.
6. Schimbaţi tonul de apel şi informaţiile de alertă pentru apeluri şi mesaje.
7. Apăsaţi tasta
> Salvare.
Pentru a şterge o alertă de contact, evidenţiaţi alerta pe care doriţi să o ştergeţi. Apăsaţi tasta
> Ştergere.
Compatibilitatea cu TTY
În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Despre compatibilitatea TTY
Când activaţi compatibilitatea TTY şi conectaţi dispozitivul BlackBerry® la un dispozitiv TTY care operează la 45,45
biţi/sec., puteţi efectua apeluri către şi recepţiona apeluri de la dispozitive TTY. Dispozitivul BlackBerry este conceput
pentru a converti apelurile recepţionate în text pe care îl puteţi citi pe dispozitivul dvs. TTY.
Dacă dispozitivul TTY este conceput pentru utilizare cu o mufă pentru setul de căşti de 2,5 mm, trebuie să utilizaţi un
adaptor pentru a conecta dispozitivul TTY la dispozitivul BlackBerry. Pentru a achiziţiona un adaptor aprobat de
Research In Motion pentru utilizare împreună cu dispozitivul BlackBerry, vizitaţi www.shopblackberry.com.
327
Opţiunile de accesibilitate
Ghidul utilizatorului
Activarea compatibilităţii TTY
1.
2.
3.
4.
Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta
> Opţiuni > TTY.
Apăsaţi tasta
Modificaţi câmpul Mod TTY la Da.
Apăsaţi tasta
> Salvare.
.
Un indicator TTY este afişat în zona de conexiuni din partea superioară a ecranului de întâmpinare.
Pentru a dezactiva compatibilitatea TTY, modificaţi câmpul Mod TTY la Nu.
Apelarea vocală
Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Apelare vocală.
2. După semnalul sonor, rostiţi o comandă vocală.
Informaţii înrudite
Nu pot efectua apeluri utilizând comenzi vocale, 67
Comenzi vocale disponibile
"Apel <numele sau numărul de telefon al unui contact>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a efectua un apel. Pentru a efectua această sarcină cu un dispozitiv
compatibil Bluetooth®, precum un set auto handsfree sau un set de căşti wireless, dispozitivul compatibil
Bluetooth asociat trebuie să accepte această caracteristică, iar dvs. trebuie să activaţi tehnologia Bluetooth. Nu
puteţi efectua apeluri la numerele de urgenţă utilizând comenzi vocale.
"Apel <nume contact> <tip număr de telefon>"
Rostiţi această comandă vocală pentru a apela un număr de telefon specific al unui contact care se află în lista
de contacte. De exemplu, în cazul în care contactul are un număr de telefon de serviciu şi un număr de telefon
mobil, puteţi rosti „Apel <nume contact> serviciu” pentru a apela numărul de telefon de serviciu.
"Apelare interior <număr interior>"
Rostiţi această comandă vocală pentru apelarea unui interior. Pentru a efectua această sarcină, trebuie să setaţi
opţiunile pentru apelarea interioarelor. Puteţi apela numai interioarele din cadrul companiei dvs.
"Verificare număr de telefon"
Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate dispozitivului dvs. BlackBerry®, rostiţi această comandă vocală
pentru a verifica numărul dvs. de telefon activ.
"Verificare putere semnal"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul de acoperire wireless.
328
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
"Verificare reţea"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs.
"Verificare baterie"
Rostiţi această comandă vocală pentru a verifica nivelul bateriei.
"Repetare"
Rostiţi această comandă vocală pentru ca solicitarea vocală cea mai recentă să fie repetată.
"Anulare"
Rostiţi această comandă vocală pentru a închide aplicaţia de apelare vocală.
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor, 59
Introducerea opţiunilor de accesibilitate
Modificarea sau ştergerea unei intrări AutoText
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Substituire cuvinte.
Evidenţiaţi o intrare AutoText.
Apăsaţi tasta
.
• Pentru a modifica intrarea AutoText, faceţi clic pe Editare. Modificaţi intrarea. Apăsaţi tasta
• Pentru a şterge intrarea AutoText, faceţi clic pe Ştergere.
> Salvare.
Introducerea textului utilizând metoda de introducere predictivă
În momentul în care introduceţi textul, efectuaţi oricare din următoarele acţiuni:
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a începe tastarea unui noi cuvânt, apăsaţi tasta Enter.
• Pentru a selecta o sugestie evidenţiată şi a continua tastarea aceluiaşi cuvânt, faceţi clic pe cuvânt.
• Pentru a ignora sugestiile, continuaţi să tastaţi.
Schimbarea stilului de introducere a textului
Puteţi schimba modul în care dispozitivul dvs. BlackBerry® recunoaşte ce text introduceţi selectând un stil de
introducere a textului.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
3. Pentru tastatură, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a seta dispozitivul să sugereze predicţii pentru cuvinte pe măsură ce tastaţi, modificaţi câmpul Stil la
Predictiv.
329
Ghidul utilizatorului
Opţiunile de accesibilitate
• Pentru a seta dispozitivul să introducă prima literă de pe o tastă atunci când apăsaţi tasta o dată şi să
introducă a doua literă de pe tastă atunci când apăsaţi tasta de două ori, modificaţi câmpul Stil la Tastare
multiplă.
4. Apăsaţi tasta
> Salvare.
330
Ghidul utilizatorului
Calculator
Calculator
Utilizarea calculatorului
În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calculator.
• Pentru a apăsa o tastă în calculator, faceţi clic pe tastă sau apăsaţi pe tasta corespunzătoare de pe tastatura
dispozitivului BlackBerry®.
Conversia unei unităţi de măsură
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calculator.
2. Introduceţi un număr.
3. Apăsaţi tasta
.
• Pentru a converti numărul din sistemul imperial în cel metric, faceţi clic pe În metric.
• Pentru a converti numărul din sistemul metric în cel imperial, faceţi clic pe Din metric.
4. Faceţi clic pe un tip de conversie.
331
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
BrickBreaker
Despre BrickBreaker
Obiectivul BrickBreaker este de a distruge cărămizile utilizând o paletă şi o bilă. În timpul jocului, din cărămizile pe
care le distrugeţi cad capsule. Capsulele vă oferă diferite mecanisme de distrugere a cărămizilor sau de control al
bilei sau al paletei.
Dacă bila loveşte paleta, o cărămidă sau partea superioară a tablei de joc de 50 de ori la orice nivel, cărămizile
coboară cu un spaţiu de fiecare dată când loviţi bila cu paleta.
Capsulele BrickBreaker
Lungă:
Această capsulă lungeşte paleta.
Lentă:
Această capsulă încetineşte bila.
Armă:
Această capsulă vă permite să trageţi în cărămizi cu trei gloanţe; un glonte poate distruge cărămizile
indestructibile.
Laser:
Această capsulă vă permite să trageţi nelimitat cu raze laser în cărămizi.
Multi:
Această capsulă pune în joc patru bile.
Prindere:
Această capsulă vă permite să prindeţi şi să reţineţi bila.
Inversare:
Această capsulă schimbă direcţia paletei.
Încadrare:
Această capsulă vă permite să deplasaţi paleta dincolo de marginea ecranului.
Bombă:
Această capsulă distruge cărămida următoare celei pe care aţi lovit-o şi deteriorează cărămizile din apropiere.
Viaţă:
332
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
Această capsulă vă oferă o viaţă suplimentară.
Punctajul BrickBreaker
Prinderea unei capsule:
50 de puncte
Împuşcarea unei cărămizi cu arma:
50 de puncte
Lovirea unei cărămizi cu bila:
10 puncte
Împuşcarea unei cărămizi cu laserul:
10 puncte
Deteriorarea unei cărămizi cu o bombă:
5 puncte
Cum se joacă BrickBreaker
•
•
•
Pentru a deplasa paleta, glisaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.
Pentru a elibera bila în modul de prindere, apăsaţi tasta Spaţiu.
Pentru a trage cu laserul sau cu arma, apăsaţi tasta Spaţiu.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
333
Ghidul utilizatorului
BrickBreaker
Setarea vitezei paletei
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma BrickBreaker.
2. Apăsaţi tasta
> Opţiuni.
• Pentru a seta viteza paletei, setaţi câmpul Viteză de mişcare paletă.
• Pentru a accelera paleta pe măsură ce glisaţi degetul pe trackpad, bifaţi caseta de validare acceleraţie.
3. Apăsaţi tasta
> Salvare.
334
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Jocul Word Mole
Elementele de bază ale jocului Word Mole
Despre jocul Word Mole
Obiectivul jocului Word Mole® este de a forma cuvinte utilizând literele din grădină. Dacă formaţi un cuvânt utilizând
literele care sunt chiar deasupra, sub sau una lângă alta în grădină, veţi primi litere noi pe care le puteţi utiliza pentru
a forma cuvinte noi. În caz contrar, în grădină apar găuri, făcând formarea cuvintelor noi mai dificilă. Puteţi înlocui o
gaură cu o literă nouă prin formarea unui cuvânt care utilizează o literă de lângă gaură.
Într-un joc individual, puteţi termina un nivel trimiţând suficiente cuvinte pentru a atinge punctajul necesar înainte de
expirarea timpului. Într-un joc de antrenament, aveţi timp nelimitat pentru a juca un joc. Într-un joc cu mai mulţi
jucători, dvs. concuraţi împotriva altor jucători pentru a câştiga premii pentru rezultate precum trimiterea celui mai
lung cuvânt sau primirea celui mai mic număr de găuri.
Formarea unui cuvânt
1. Faceţi clic pe fiecare literă din cuvânt.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a trimite un cuvânt, apăsaţi tasta
de pe tastatură.
• Pentru a deselecta o literă, faceţi clic pe literă din nou.
• Pentru a deselecta toate literele, apăsaţi tasta
.
Punctajul jocului Word Mole
Lungime cuvânt:
Formaţi cuvinte mai lungi pentru a câştiga mai multe puncte şi litere bonus pentru legume.
Utilizare litere:
Utilizaţi litere mai puţin obişnuite pentru a câştiga mai multe puncte.
Viteză:
Terminaţi nivelul cât mai repede posibil pentru a câştiga mai multe puncte.
Litere bonus pentru apă:
Utilizaţi literele bonus pentru apă într-un cuvânt pentru a umple stropitoarea.
Stropitoare:
Umpleţi stropitoarea pentru a creşte literele bonus pentru legume.
335
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Litere bonus pentru legume:
Utilizaţi literele bonus pentru legume într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus. Pentru a câştiga chiar şi mai
multe puncte bonus, utilizaţi mai multe litere bonus pentru legume într-un singur cuvânt.
Literele bonus pentru steluţe:
Utilizaţi literele bonus pentru steluţe într-un cuvânt pentru a câştiga puncte bonus.
Literele bonus pentru timp:
Utilizaţi literele bonus pentru timp într-un cuvânt pentru a câştiga timp ca bonus.
Ajustarea volumului
•
•
•
Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.
Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta
din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula
. Dacă apăsaţi tasta
în timpul unui apel,
dezactivarea sunetului, apăsaţi din nou tasta
dispozitivul dezactivează sunetul apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată
auzi.
Informaţii înrudite
Dezactivarea sunetului unui apel, 48
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 137
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 137
Jocurile pentru un singur jucător
Activarea modului de învăţare
1. În timpul unui joc, apăsaţi
> Opţiuni de joc > General.
2. Bifaţi caseta de validare Afişare sfaturi tutorial.
3. Faceţi clic pe OK.
Salvarea unui joc
Puteţi salva până la patru jocuri odată.
1. În timpul unui joc, apăsaţi
> Salvare joc.
2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un joc pentru a-l suprascrie.
3. Introduceţi un nume pentru joc.
4. Faceţi clic pe OK.
336
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
Reluarea unui joc
1. În ecranul de întâmpinare, în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma Word Mole.
2. Faceţi clic pe Redare > Reluare joc.
3. Faceţi clic pe un joc.
Jocurile cu mai mulţi jucători
Invitarea unui jucător
1.
2.
3.
4.
În ecranul de întâmpinare, în dosarul Jocuri, faceţi clic pe pictograma Word Mole.
Faceţi clic pe Joc nou > Mai mulţi jucători > Invitare.
Faceţi clic pe un contact.
Faceţi clic pe OK.
Când un jucător acceptă o invitaţie, un indicator verde este afişat în dreptul numelui său afişat. Pentru a începe jocul,
faceţi clic pe Începere joc.
Acceptarea unei invitaţii
În invitaţia jocului Word Mole®, faceţi clic pe Acceptare.
Pentru a începe jocul, faceţi clic pe Pregătit. Aşteptaţi să înceapă jocul.
Setarea opţiunilor jocului cu mai mulţi jucători
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul jocului.
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe Opţiuni.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Pentru a seta durata unui joc, setaţi câmpul Obiectiv puncte.
• Pentru a seta un sezon pentru un joc, setaţi câmpul Anotimp.
• Pentru a seta bonusurile pentru un joc, setaţi câmpul Bonusuri.
3. Faceţi clic pe OK.
Informaţii înrudite
Nu mă pot conecta la un joc cu mai mulţi jucători, 338
Modificarea numelui de ecran
1. În ecranul de configurare a jocului cu mai muţi jucători, faceţi clic pe numele de ecran.
337
Ghidul utilizatorului
Jocul Word Mole
2. Faceţi clic pe Schimbare nume ecran.
3. Introduceţi un nume de ecran nou.
4. Apăsaţi tasta
.
Chat cu alţi jucători
1. În ecranul Configurare joc cu jucători multipli, în câmpul Chat, introduceţi un mesaj.
2. Apăsaţi tasta
.
Verificarea statisticilor unui jucător
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe un jucător.
2. Faceţi clic pe Afişare statistică.
Eliminarea unui jucător
Pentru a efectua această sarcină, trebuie să fiţi organizatorul jocului.
1. În ecranul Configurare joc cu mai mulţi jucători, faceţi clic pe un jucător.
2. Faceţi clic pe Scoatere jucător.
Depanare: Word Mole
Nu mă pot conecta la un joc cu mai mulţi jucători
Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:
•
•
•
•
Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.
Dacă sunteţi organizatorul jocului, încercaţi să retrimiteţi invitaţia.
Dacă sunteţi un participant la joc, încercaţi să acceptaţi din nou invitaţia.
Dacă sunteţi un participant la joc, asiguraţi-vă că organizatorul jocului nu a părăsit jocul cu mai mulţi jucători.
Informaţii înrudite
Setarea opţiunilor jocului cu mai mulţi jucători, 337
Unele cuvinte pe care le trimit nu sunt recunoscute
Unele cuvinte utilizate mai rar pot să nu fie în dicţionarul de pe dispozitivul BlackBerry®. Încercaţi să trimiteţi cuvinte
utilizate mai frecvent.
338
Ghidul utilizatorului
Glosar
Glosar
ADN
Un număr de apelare abreviat (ADN) este un număr de telefon scurt, precum 911 sau 112, utilizat pentru
apelarea serviciilor publice.
APN
nume punct de acces
BCC
copie la indigo oarbă
Dispozitiv compatibil BlackBerry
Un dispozitiv compatibil BlackBerry este un dispozitiv cu software BlackBerry® Connect™, un dispozitiv cu
software BlackBerry® Built-In™ sau un dispozitiv pe care rulează BlackBerry® Application Suite. Dispozitivele
compatibile BlackBerry oferă utilizatorilor acces la aplicaţiile dispozitivului BlackBerry şi la serviciile BlackBerry.
BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System
CC
copie la indigo
CDMA
Code Division Multiple Access
certificat
Un certificat este un document digital care obligă respectarea identităţii şi a cheii publice a unui subiect al
certificatului. Fiecare certificat are o cheie privată corespunzătoare stocată separat. O autoritate de certificare
semnează certificatul pentru a indica faptul că acesta este autentic şi poate fi creditat.
CMIME
Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions
CRL
lista certificatelor revocate
Server CRL
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server CRL pentru a verifica starea de revocare cel mai recent publicată
pentru un certificat. Autorităţile de certificare publică liste de revocări de certificate pe serverele CRL.
DNS
Domain Name System
DSA
339
Ghidul utilizatorului
Digital Signature Algorithm
DSML
Directory Service Markup Language
Server DSML
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server DSML pentru a căuta şi descărca certificate.
EAP-FAST
Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling
EAP-SIM
Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module
EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security
EAP-TTLS
Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security
ECC
Criptografie cu curbe eliptice
FDN
Număr de apelare fixă
FIPS
Standarde federale de procesare a informaţiilor
GAN
reţeaua cu acces general
GPS
Sistem de poziţionare globală
GSM
Global System for Mobile Communications®
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
IMSI
International Mobile Subscriber Identity
IP
Internet Protocol
340
Glosar
Ghidul utilizatorului
Glosar
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
Server LDAP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server LDAP pentru căutarea şi descărcarea certificatelor şi cheilor
PGP®.
LED
diodă cu emisie de lumină
memorie flash
Modul pentru memorie de mare capacitate le permite utilizatorilor să transfere fişiere între un card media şi
computer atunci când conectează dispozitivul BlackBerry la computer.
MCC
prefix ţară mobil
MMS
Multimedia Messaging Service
MNC
cod reţea mobilă
MTP
Media Transfer Protocol
OCSP
Online Certificate Status Protocol
Server OCSP
Un dispozitiv BlackBerry® utilizează un server OCSP pentru a verifica la cerere statusul de revocare a unui
certificat.
PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol
certificat personal
Un certificat personal este un certificat pe care o autoritate de certificare îl atribuie unui utilizator.
cheie PGP personală
O cheie PGP® personală constă într-o cheie PGP publică şi o cheie PGP privată pentru un utilizator.
PIN
număr de identificare personal
cheie privată
341
Ghidul utilizatorului
Glosar
O cheie privată este o cheie care poate fi utilizată numai de subiectul certificatului. Informaţiile referitoare la
cheia privată nu sunt distribuite public. Dispozitivele BlackBerry® utilizează chei private pentru a semna mesaje
de e-mail sau mesaje PIN trimise de utilizatori şi pentru a decripta mesaje de e-mail primite de utilizatori.
cheie publică
O cheie publică este o cheie care poate fi utilizată de alte persoane decât subiectul certificatului. Dispozitivele
BlackBerry® utilizează chei publice pentru a cripta mesaje de e-mail sau mesaje PIN trimise de utilizatori către
subiecţii certificatului şi pentru a verifica semnătura din mesajele de e-mail sau mesajele PIN primite de utilizatori
de la subiecţii certificatului.
certificat rădăcină
Un certificat rădăcină este un certificat semnat automat, care aparţine de obicei unei autorităţi de certificare.
RTSP
Real Time Streaming Protocol
R-UIM
Removable User Identity Module
SAN
nume alternativ subiect
SDN
Un număr de apelare a serviciilor (SDN) este un număr preîncărcat pe cartela SIM de către furnizorul de servicii
wireless, pe care îl puteţi utiliza pentru a accesa informaţii despre serviciile dispozitivului, cum ar fi starea
curentă de redirecţionare a apelurilor.
SHA
Secure Hash Algorithm
SIM
Subscriber Identity Module
S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
SMS
Short Message Service
SMSC
Short Message Service Center
SSID
identificator set servicii
SSL
342
Ghidul utilizatorului
Glosar
Secure Sockets Layer
TCP
Transmission Control Protocol
TLS
Transport Layer Security
DES triplu
Standard de criptare date triplă
TTY
teletype
VPN
reţea privată virtuală
WAN
reţea extinsă
WAP
Wireless Application Protocol
WEP
Wired Equivalent Privacy
WML
Wireless Markup Language
WPA
Wi-Fi Protected Access
WTLS
Wireless Transport Layer Security
343
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
Notificare legală
©2011 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® şi mărcile
comerciale corelate, numele şi siglele sunt proprietatea Research In Motion Limited şi sunt înregistrate şi/sau
utilizate în SUA şi diferite ţări din întreaga lume.
iTunes este marcă comercială a Apple Inc. Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. DataViz, Documents
To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go şi Word to Go sunt mărci comerciale ale DataViz, Inc. UMTS este marcă
comercială a European Telecommunications Standard Institute. Gears şi Google Mail sunt mărci comerciale ale
Google Inc. GSM şi Global System for Mobile Communications sunt mărci comerciale ale GSM MOU Association.
IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes şi Lotus Notes sunt mărci comerciale ale International Business Machines
Corporation. JavaScript este marcă comercială a Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live şi
Windows Media sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Novell şi GroupWise sunt mărci comerciale ale
Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional şi PGP Universal Server sunt mărci comerciale ale PGP Corporation.
RSA este marcă comercială a RSA Security. vCard este marcă comercială a Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi
Protected Access, Wi-Fi Protected Setup şi WPA sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci
comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
Deţinătorii de conţinut utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru
a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru
a accesa conţinutul protejat WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, deţinătorii de
conţinut pot solicita Microsoft revocarea capacităţii software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea
conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi licenţe pentru conţinut protejat,
sunteţi de acord că Microsoft poate include o listă de revocare cu licenţele. Deţinătorii de conţinut vă pot solicita să
actualizaţi WMDRM pentru a putea accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi mai putea accesa conţinutul
care necesită respectivul upgrade.
Porţiuni din BlackBerry® Device Software se află sub licenţa copyright © 2007-2008 The FreeType Project
(www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Această documentaţie, incluzând toate documentaţiile incluse de referinţă în acest document precum documentaţiile
furnizate sau puse la dispoziţie la adresa www.blackberry.com/go/docs este oferită sau pusă la dispoziţie "CA
ATARE" şi "CA DISPONIBILĂ", fără nicio condiţie, aprobare sau garanţie de orice fel de către Research In Motion
Limited şi companiile sale afiliate ("RIM") şi RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau
alte imprecizii, greşeli sau omisiuni din acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/
sau secretele comerciale ale RIM, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei RIM în
termeni generali. RIM îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu toate acestea,
RIM nu se angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte adăugiri pentru acest document,
regulat sau în orice alt mod.
Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau software, produse
sau servicii incluzând componente şi conţinut precum un conţinut protejat de drepturi de autor şi/sau la site-uri Web
ale unor terţi (denumite colectiv "Informaţii de la terţi"). RIM nu controlează şi nu este responsabil pentru niciun
Produs sau serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, acurateţe, conformitatea de drepturi de autor,
compatibilitate, performanţă, exactitate, legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele sau
serviciile de la terţi. Includerea unei referinţe la Produse sau servicii de la terţi în acest document nu implică
aprobarea de către RIM a Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţilor în nici un fel.
344
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., TOATE
CONDIŢIILE, APROBĂRILE, GARANŢIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE,
INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU REPREZENTĂRI DE
DURABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA, VANDABILITATEA, CALITATEA
VANDABILITĂŢII, RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE
DECURGE DINTR-UN STATUT SAU UN CURS AL FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU
DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA SA SAU PERFORMANŢE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE
APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI
MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, SUNT EXCLUSE. PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE
VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT SAU PROVINCIE. UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA
SAU LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI CONDIŢIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANŢII
SAU CONDIŢII IMPLICATE CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE PRECUM
ESTE STABILIT MAI SUS, DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA DATA
CÂND AŢI OBŢINUT PRIMA DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE SUBIECTUL CERINŢEI DVS.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ÎN NICIO SITUAŢIE RIM NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CORELATE CU ACEST DOCUMENT SAU
UTILIZAREA SA SAU PERFORMANŢA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE,
HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST
DOCUMENT ÎNCLUZÂND FĂRĂ LIMITAREA VREUNEIA DINTRE URMĂTOARELE DAUNE: DIRECTE,
CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE ETC. SAU DAUNE AGRAVATE,
DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A REALIZA ECONOMIILE
PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI SAU
CORUPEREA SAU PIERDEREA DE INFORMAŢII, EŞECUL DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE
INFORMAŢII, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE APLICAŢII UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU
SERVICIILE, COSTURI DE RELAXARE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR SAU SERVICIILOR RIM SAU
ORICE PORŢIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL
BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂŢILOR ŞI SERVCIILOR, COSTUL CAPITALULUI
SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU FOST PREVĂZUTE SAU
NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ RIM A FOST ANUNŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., RIM NU VA AVEA NICIUN FEL DE
OBLIGAŢIE, DATORIE SAURĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU DVS. INCLUZÂND ORICE
RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ.
LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE VOR
APLICA: (A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACŢIUNII, CERERII SAU ACŢIUNII DVS. INCLUZÂND, DAR
NU LIMITAT LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU
ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEŢUI UNEI SAU MAI MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECUL
SCOPULUI INIŢIAL SAU AL ALTUI REMEDIU CONŢINUT ÎN ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE RIM ŞI
COMPANIILE SALE AFILIATE, SUCCESORILOR LOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR, INCLUZÂND
FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI CONTRACTANŢII LOR
INDEPENDENŢI RESPECTIVI.
345
Notificare legală
Ghidul utilizatorului
PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAŢIE NICIUN DIRECTOR,
ANAGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT A COMPANIEI RIM SAU A
ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE RIM NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ
SAU SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.
Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terţ, este responsabilitatea dvs. de
a asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să accepte toate funcţiile lor. Este posibil ca
unii furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere funcţionalitatea de navigare pe Internet cu un abonament
la BlackBerry® Internet Service. Consultaţi furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming,
planuri de servicii şi funcţii. Instalarea sau utilizarea Produselor sau Serviciilor de la terţi cu produsele şi serviciile ale
companiei RIM pot necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licenţe pentru a
evita încălcarea sau violarea drepturilor terţilor. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru stabilirea utilizării Produselor
şi serviciilor de la terţi şi dacă sunt necesare, în acest caz, licenţe de la terţi. Dacă sunt necesare, sunteţi responsabil
pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalaţi sau utilizaţi Produse sau servicii de la terţi până când toate licenţele
necesare au fost dobândite. Orice Produse sau servicii de la terţi furnizate împreună cu produsele şi serviciile
companiei RIM sunt oferite ca o comoditate pentru dvs. şi sunt furnizate "CA ATARE" fără condiţii exprese sau
implicate, garanţii, reprezentări sau garanţii de orice fel din partea RIM şi RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate în
legătură cu aceasta. Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru
condiţiile licenţelor separate şi alte acorduri aplicabile cu terţi, exceptând măsura în care este expres prezentat de o
licenţă sau alt acord cu RIM.
Anumite funcţii prezentate în această documentaţie necesită un o versiune minimă a aplicaţiilor software
BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop şi/sau BlackBerry® Device.
Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei RIM sunt stabiliţi într-o licenţă separată sau alt acord
cu RIM aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU
GARANŢII SCRISE EXPRESE, OFERITE DE CĂTRE RIM PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU
SERVICIU RIM, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.
Licenţă oferită de QUALCOMM Incorporated în baza a cel puţin unuia dintre următoarele patente din Statele Unite şi/
sau a patentelor corespunzătoare din alte ţări:
5.490.165
5.504.773
5.506.865
5.511.073
5.228.054
5.535.239
5.267.261
5.544.196
5.568.483
5.337.338
5.600.754
5.414.796
5.657.420
5.416.797
5.659.569
5.710.784
5.778.338
Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois
Toate drepturile rezervate.
Test de performanţă Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
346
Ghidul utilizatorului
Notificare legală
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research (Laboratorul Naţional pentru cercetare în reţele aplicate)
National Center for Supercomputing Applications (Centrul Naţional de aplicaţii pentru supercalculatoare)
Universitatea Illinois la Urbana-Champaign
www.ncsa.uiuc.edu
Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obţine o copie a acestui software (Iperf) şi a fişierelor de
documentaţie asociate ("Software-ul"), să folosească software-ul fără restricţie, inclusiv, dar fără limitare la drepturile
de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire, sublicenţiere, şi/sau vindere de exemplare ale
software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se furnizează software-ul să facă acest lucru, în următoarele
condiţii:
•
•
•
Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate.
Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii
şi următoarele denegări de responsabilitate în documentaţia şi/sau materialele distribuite.
Nici numele Universităţii Illinois, NCSA, nici numele contribuabililor nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau
promovarea produselor derivate de la acest software fără permisiune prealabilă specifică, în scris.
SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP
ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE CONTRIBUABILII SAU DEŢINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO CERINŢĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT,
PREJUDICII SAU ALTFEL, CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE
UTILIZĂRI ALE SOFTWARE-ULUI.
PCRE este o bibliotecă de funcţii pentru acceptarea expresiilor obişnuite, a căror sintaxă şi semantică sunt foarte
apropiate de sintaxa şi semantica limbii Perl 5.
Aceasta este varianta JavaScriptCore a bibliotecii PCRE. Deşi această bibliotecă a început ca o copie a PCRE,
multe din caracteristicile PCRE au fost eliminate.
Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea sub formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise, cu condiţia să fie
îndeplinite următoarele condiţii:
•
Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de
condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate.
347
Notificare legală
Ghidul utilizatorului
•
•
Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această
listă de condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate la
distribuire.
Nici numele Universităţii Cambridge, nici numele Apple Inc., nici numele colaboratorilor acestora nu pot fi folosite
pentru susţinerea sau promovarea produselor derivate de la acest software, fără o autorizaţie scrisă prealabilă
specifică.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI COLABORATORI
"CA ATARE" ŞI SE DENEAGĂ RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU
UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE DEŢINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII NU
ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE,
SPECIALE, EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
PROCURAREA BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU
PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), ORICARE AR FI CAUZA ŞI RĂSPUNDEREA, FIE ÎN
CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), CARE
DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST ANUNŢAŢI DE POSIBILITATEA
APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Număr model telefon smartphone BlackBerry® Pearl™ 9100: RCV71UW sau RCX71UW
Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricţiilor de utilizare din unele
state membre ale Comunităţii Europene.
Număr model telefon smartphone BlackBerry® Pearl™ 9105: RCV72UW sau RCX72UW
Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricţiilor de utilizare din unele
state membre ale Comunităţii Europene.
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Marea Britanie
Publicat în Canada
348
Download PDF

advertising