Bosch | LB3-PC250 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie

Systemy komunikacji | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w
obudowie
www.boschsecurity.pl
Wysokiej klasy głośniki firmy Bosch to
szerokopasmowe głośniki pasywne, które mogą być
wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań,
wymagających dużej mocy, szerokiej, kontrolowanej
dyspersji i dużej szerokości pasma, a także
elastyczności montażu w pomieszczeniach oraz na
zewnątrz, pod zadaszeniem.
W ofercie wysokiej klasy dużych głośników firmy Bosch
dostępne są urządzenia w dwóch rozmiarach: modele
12- i 15-calowe. We wszystkich modelach zastosowano
głośnik dwukierunkowy, zamontowany w formowanej
wtryskowo obudowie z tworzywa ABS VO. Głośniki
zawierają 1-calowy głośnik kompresyjny, połączony z
transformatorem impedancji o charakterystyce
jednorodnie kierunkowej oraz 12- lub 15-calowy
głośnik promieniujący bezpośrednio
Zwykle stosuje się je w instalacjach stałych w
audytoriach, salach konferencyjnych, salach
posiedzeń, teatrach, miejscach zebrań, fabrykach,
halach widowiskowych i sportowych.
Głośnik wysokotonowy jest chroniony przed
przypadkowym chwilowym przesterowaniem przy
pomocy zabezpieczenia samopowrotnego.
Transformator odbiera sygnały o częstotliwości od
40 Hz do 22 kHz przy napięciu 100 V lub 70 V.
u
Wysoka jakość odtwarzania muzyki i mowy
u
Odporność na czynniki atmosferyczne i możliwość
montażu na zewnątrz (pod zadaszeniem)
u
Przystosowanie do płytek drukowanych WLS, EOL i
DMY firmy Bosch
u
Punkty mocowania do montażu podwieszanego i na
wysięgniku
u
Zgodność z normą BS 5839‑8
Przegląd systemu
Głośnik LB3‑PC250 jest wyposażony w 12-calowy
głośnik niskotonowy i 1-calowy głośnik kompresyjny.
Głośnik LB3‑PC350 jest wyposażony w 15-calowy
głośnik niskotonowy i 1-calowy głośnik kompresyjny.
Głośnik wysokiej klasy jest wyposażony w specjalnie
zaprojektowaną tubę, która zapewnia równomierne
nagłośnienie niezależnie od częstotliwości. Uchwyty i
wzmocnione punkty montażowe zostały rozmieszczone
w taki sposób, aby ułatwić przenoszenie głośnika i
jego ustawienie podczas montażu. W dolnej części
obudowy znajduje się zintegrowany uchwyt do
mocowania na wysięgniku oraz odporna na działanie
czynników atmosferycznych, wykonana ze stali
ażurowa przednia osłona. Wszystkie wkręty i śruby są
wykonane ze stali nierdzewnej lub pokryte powłoką
zabezpieczającą przed korozją. Obudowa została
zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiać montaż
głośnika blisko bocznej ściany lub na podłodze.
Zapewnia ona również wysoki poziom tłumienia drgań,
jest odporna na uderzenia i działanie czynników
atmosferycznych (pod zadaszeniem).
2 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
Głośniki LB3‑PC250 i LB3‑PC350 są przystosowane do
użytkowania w miejscach, w których wymagany jest
wysoki poziom ciśnienia akustycznego,
szerokopasmowe nagłośnienie oraz w których nie ma
dostępu do zasilania sieciowego lub nie można
stosować aktywnych kolumn głośnikowych. Mogą być
one użytkowane na zewnątrz lub na potrzeby
zastosowań, w których duże znaczenie mają zalety
technologii 100 V, takie jak łatwość podłączenia wielu
głośników czy możliwość stosowania długich
przewodów.
Głośniki LB3‑PC250 i LB3‑PC350 są wyposażone w
transformator 100/70 V z funkcją regulacji mocy.
Głośniki są odporne na działanie czynników
atmosferycznych (IP44, możliwość montażu na
zewnątrz pod zadaszeniem).
Podstawowe funkcje
Głośnik posiada dwa złącza SPEAKON, połączone
równolegle. Wejście ze złącza SPEAKON znajduje się
pod wodoszczelną osłoną w tylnej części głośnika. Nad
częścią tylnego panelu zawierającą elementy sterujące
zamontowano bryzgoszczelną osłonę, która
zabezpiecza urządzenie przed wilgocią,
zanieczyszczeniem oraz manipulowaniem przez osoby
niepowołane. Pod osłoną znajduje się wejście ze
złącza SPEAKON, które umożliwia podłączenie kanału
1 lub kanału 2 do ceramicznego zespołu zacisków.
Możliwe jest również podłączenie przewodu E30
bezpośrednio przez wodoszczelny przepust PG11 do
zacisku ceramicznego (wraz z bezpiecznikiem
termicznym). Głośnik posiada dwa przepusty PG11,
które umożliwiają przelotowe połączenie przewodów
bezpośrednich. Blok ceramiczny umożliwia dołączanie
głośników. Możliwy jest wybór pełnej mocy, połowy
mocy lub jednej czwartej mocy przy napięciu 100 V i
70 V.
W osłonie znajduje się specjalne miejsce na diodę LED
modułu EOL (zakończenie linii – ang. End Of Line). W
przypadku korzystania z płytki drukowanej EOL firmy
Bosch, lokalizacja ta umożliwia stosowanie
opatentowanego układu nadzoru linii Bosch w celu
monitorowania poszczególnych głośników lub linii. W
głośniku zastosowano specjalny filtr pasmowozaporowy, który odfiltrowuje sygnał pilotowy o
częstotliwości 20 kHz. Powoduje to obniżenie wartości
sygnału pilotowego 20 kHz. Standardowo montowany
jest mostek umożliwiający obejście filtra.
Wśród zastosowanych zabezpieczeń należy wymienić
bezpiecznik termiczny w transformatorze, bezpiecznik
termiczny w ceramicznym bloku wejściowym zgodny z
normami w zakresie ewakuacji oraz resetujący się
samoczynnie ogranicznik prądowy, pomiędzy wyjściem
filtra HF i sterownikiem HF.
Zasięg głośnika wynosi 90° x 60° (poz. x pion.).
Przewody łączą sterowniki z tylnym panelem
metalowym w miejscu, w którym znajduje się punkt
mocowania przewodu zabezpieczającego.
Certyfikaty i świadectwa
Wszystkie głośniki firmy Bosch są tak skonstruowane,
aby zapewnić nieprzerwaną emisję dźwięku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z
wymaganiami IEC 268‑5 (PHC). Firma Bosch
opracowała specjalny test symulujący wystąpienie
dodatniego sprzężenia akustycznego (SAFE –
Simulated Acoustical Feedback Exposure), aby
wykazać, że jej głośniki są w stanie emitować przez
krótki czas moc dwa razy większą od mocy
znamionowej bez ich uszkodzenia. Gwarantuje to
niezawodność działania nawet w warunkach
ekstremalnych, co zapewnia większe zadowolenie
klienta, dłuższy czas użytkowania urządzenia i o wiele
mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia lub
obniżenia jakości reprodukowanego dźwięku podczas
eksploatacji.
Standardy bezpieczeństwa
Zgodnie z normą EN 60065
Ostrzeganie
Zgodnie z BS 5839‑8
Zgodnie z EN 60849
Odporność na wodę i kurz
Zgodnie z EN 60529 IP44
Niepalne tworzywo ABS
Zgodnie z UL 94 V 0
Region
Certyfikacja
Europa
CPD
Polska
CNBOP
Planowanie
410
16.1
367
16.9
595
23.4
mm
in
Wymiary modelu LB3‑PC250
470
18.5
420
16.6
720
28.4
mm
in
3 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
Wymiary modelu LB3‑PC350
0
350
340
10
20
5
330
30
0
320
310
40
50
-5
-10
300
60
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
260
100
250
110
240
120
230
130
220
140
210
150
200
160
190
170
180
125
250
500
1000
0
10
350
340
20
5
30
330
0
320
310
40
50
-5
300
60
-10
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
260
100
250
110
120
240
230
130
220
140
210
150
200
160
190
170
180
1000
2000
4000
8000
Charakterystyka kierunkowości (w pionie) modelu
LB3-PC250 (pasmo szumu różowego, normalizowane
według osi 0º)
0
350
340
10
20
5
330
30
0
320
310
40
50
-5
-10
300
60
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
260
100
250
110
240
120
230
130
220
140
210
150
200
160
190
170
180
125
250
500
1000
0
350
340
10
20
5
330
30
0
320
310
40
50
-5
300
60
-10
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
260
Panel połączeniowy w tylnej części
100
250
110
240
dB SPL
110
120
230
130
220
100
140
210
150
200
160
190
170
180
90
1000
2000
4000
8000
80
70
60
10
100
1000
Pasmo przenoszenia modelu LB3-PC250
10000
100000
Frequency
Charakterystyka kierunkowości (w poziomie) modelu
LB3-PC250 (pasmo szumu różowego, normalizowane
według osi 0º)
4 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
Czułość pasma oktawowego*
0
350
340
10
20
5
330
SPL pasma
oktawowego
1W/1m
Całkowite SPL
pasma
oktawowego
1W/1m
Całkowite SPL
pasma
oktawowego
Pmax/1 m
30
0
320
310
40
50
-5
300
60
-10
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
125 Hz
92,8
-
-
250 Hz
93,3
-
-
500 Hz
93,6
-
-
1000 Hz
94,7
-
-
260
100
250
110
240
120
230
130
220
140
210
150
200
160
190
2000 Hz
97
-
-
4000 Hz
96,8
-
-
8000 Hz
98
-
-
170
180
1000
2000
4000
8000
Charakterystyka kierunkowości (w pionie) modelu
LB3-PC350 (pasmo szumu różowego, normalizowane
według osi 0º)
0
350
340
10
20
5
330
A-ważone
-
93,7
-
Lin-ważone
-
95,1
-
30
0
320
310
40
50
-5
-10
300
60
-15
290
70
-20
280
Kąty zasięgu pasma oktawowego
80
-25
270
90
-30
260
W poziomie
W pionie
100
110
250
240
125 Hz
360
120
360
230
130
220
250 Hz
183
180
500 Hz
152
162
1000 Hz
100
70
140
210
150
200
160
190
250
500
77
0
350
340
66
87
10
20
5
30
0
310
44
40
50
-5
300
4000 Hz
1000
330
320
2000 Hz
170
180
125
60
-10
-15
290
70
-20
280
8000 Hz
86
80
-25
32
90
270
-30
260
LB3-PC250. Tabela parametrów odniesienia.
*Wszystkie pomiary wykonywane są z sygnałem szumu
różowego; wartości w dBSPL
100
250
110
240
120
130
230
140
220
210
150
dB SPL
200
160
190
110
170
180
1000
100
2000
4000
8000
Charakterystyka kierunkowości (w poziomie) modelu
LB3-PC350 (pasmo szumu różowego, normalizowane
według osi 0º)
90
80
70
Czułość pasma oktawowego*
60
10
100
1000
10000
100000
Frequency
SPL pasma
oktawowego
1W/1m
Całkowite SPL
pasma
oktawowego
1W/1m
Całkowite SPL
pasma
oktawowego
Pmax/1 m
125 Hz
93,3
-
-
250 Hz
93,8
-
-
500 Hz
93,0
-
-
1000 Hz
93,6
-
-
2000 Hz
95,2
-
-
4000 Hz
96,6
-
-
8000 Hz
98,4
-
-
Pasmo przenoszenia modelu LB3-PC350
0
350
340
10
20
5
330
30
0
320
310
40
50
-5
-10
300
60
-15
290
70
-20
280
80
-25
270
90
-30
260
100
250
110
240
120
230
130
220
140
210
150
200
160
190
170
180
125
250
500
1000
5 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
A-ważone
-
93,3
-
* Parametry techniczne zgodnie z IEC 60268‑5
Lin-ważone
-
95,3
-
Parametry mechaniczne
Kąty zasięgu pasma oktawowego
Produkt
LB3‑PC250
LB3‑PC350
W poziomie
W pionie
Wymiary (szer. x gł. x
wys.)
410 x 367 x 595
mm
470 x 420 x 720
mm
125 Hz
360
360
Złącza
SPEAKON
SPEAKON
250 Hz
183
180
500 Hz
152
162
3‑stykowy
ceramiczny zacisk
śrubowy
3‑stykowy
ceramiczny zacisk
śrubowy
1000 Hz
100
70
2000 Hz
77
66
Niskotonowy
305 mm
381 mm
4000 Hz
87
44
Głośnik
25,4 mm
25,4 mm
8000 Hz
86
32
ABS VO
ABS VO
Ażurowa przednia
osłona
Stal lakierowana
proszkowo
Stal lakierowana
proszkowo
Kolor
Grafitowy
(RAL 7021) (D)
Grafitowy
(RAL 7021) (D)
19 kg
34 kg
Średnica głośnika
Materiał
LB3-PC350. Tabela parametrów odniesienia.
*Wszystkie pomiary wykonywane są z sygnałem szumu
różowego; wartości w dBSPL
Dołączone części
Obudowa
Ilość
Element
1
LB3-PCx50
Ciężar
1
Instrukcja instalacji
Parametry środowiskowe
Dane techniczne
Parametry elektryczne*
Temperatura pracy
-10ºC ÷ +40ºC
Temperatura
przechowywania
-40°C ÷ +70°C
<95%
Produkt
LB3‑PC250
LB3‑PC350
Wilgotność względna
Opis
Głośnik wysokiej
klasy w obudowie,
250 W
Głośnik wysokiej
klasy w obudowie,
350 W
Pozostałe parametry są dostępne w raporcie z testu
CNBOP nr 4788/BA/10.
Moc maksymalna
500 W
700 W
Moc znamionowa
(PHC)
250 W
350 W
Odczepy mocy
250 / 125 / 62,5 W
350 / 175 / 87,5 W
Poziom ciśnienia
akustycznego
przy mocy znam. /
1 W (1 kHz, 1 m)
117 dB / 94 dB
(SPL)
122 dB / 97 dB
(SPL)
Efektywne pasmo
przenoszenia (-10 dB)
55 Hz – 18 kHz
48 Hz – 18 kHz
1438
Bosch Security Systems BV
Kapittelweg 10, 4827 HG Breda, The Netherlands
10
1438-CPD-0208
EN 54-24:2008
Loudspeaker for voice alarm systems
for fire detection and fire alarm systems for buildings
Kąt promieniowania
przy 1 kHz / 4 kHz
(-6 dB)
Premium loudspeaker 250 W and 350 W cabinet
LB3-PC250 and LB3-PC350
Type B
w poziomie
100 °/ 87 °
100 °/ 87 °
w pionie
70 °/ 44 °
70 °/ 44 °
Wejściowe napięcie
znamionowe
70 / 100 V
70 / 100 V
Impedancja
znamionowa
20 / 40 Ω
14 / 29 Ω
Zamówienia - informacje
LB3‑PC250 Głośnik wysokiej klasy w obudowie, 250 W
Głośnik w obudowie Premium, 12", 250 W.
Numer zamówienia LB3-PC250
6 | LB3-PCx50 Głośniki wysokiej klasy w obudowie
LB3‑PC350 Głośnik wysokiej klasy w obudowie, 350 W
Głośnik w obudowie Premium, 15", 350 W.
Numer zamówienia LB3-PC350
Sprzęt
LM1‑MBX12 Uchwyt montażowy
do głośnika LB3‑PC250
Numer zamówienia LM1-MBX12
LM1-MBX15 Uchwyt montażowy
do głośnika LB3‑PC350
Numer zamówienia LM1-MBX15
Reprezentowana przez:
Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
© Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems 2014 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
1909591307 | pl, V4, 26. Maj 2014
Download PDF

advertising