Zanussi | ZI 419 | Az újság teljes egészében -ben is letölthető!

Az újság teljes egészében -ben is letölthető!
Interneten: http://www.nyugatijelen.com
“Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk!”
XIX. évfolyam, 4740. szám • 12 oldal • Csütörtök • 2007. július 5. • Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében
70 bani
Polgári napilap
70 Ft; 0,50 €
Havi 1200 Ft; 8,00 € + postaköltség
Elõfizetõknek csak
36 bani
Rajtol a megaberuházás Aradon
KILIN SÁNDOR
H
Köszönés
íres várossá kezd válni Arad: záros határidõn
belül már második polgármesterének
vagyonát zárolják a korrupcióellenes
hatóságok.
A mostani eset nem jön jól Bãsescu elnöknek, hisz
úgy hírlik, hogy Falcã polgármester szombatra tervezte nemrég született gyermeke keresztelõjét,
amelyre násznagyát is meghívta, ezúttal keresztapai
minõségben, s az eddigi hírek szerint az államfõ a
meglehetõsen kellemetlen incidens után sem mond
le aradi magánlátogatásáról. Hisz miért lenne bûnös
emiatt egy csecsemõ, kérdezi szónokian. Amiben igaza van. S apai minõségében talán abban is, hogy kisebbik lánya szerelmi idilljébe is beleszól. Elvégre
hogy néz az ki, hogy egy bizonyos Hrenbenciuc úr
fia, akinek a tatája a szociáldemokraták – tehát ádáz
ellenségei – szürke eminenciása, a hazai politikai
bábjáték fõ mozgatója, arra vetemedik, hogy kisebbik
lányának udvaroljon. Annak a Hrebenciucnak a fia,
aki – amint azt egy tegnapelõtti tévéinterjúban elmondta a Cotroceni palotából – az RMDSZ-es Verestóy Attilával és a liberális Bogdan Olteanuval együtt
a hazai maffiózó rendszer kezesei.
Az említett, éjfélbe nyúló interjúból más, igen-igen
fontos dolgokat is megtudhatott a kíváncsi tévénézõ,
ha volt türelme végignézni az adást, nem szundított
el közben, vagy nem bosszankodott fel annyira, hogy
elzárja a készüléket.
Az egyik: bármi is történjék, a következõ kormányt a választások után a Demokrata Párt egyedül
fogja alkotni, “demokrata” lesz a miniszterelnök is.
A másik: bármi is történjék, ha szeptember elsõ
napjaiban a parlament nem szavazza meg az egyéni
körzetes választási törvényt, azonnal referendumot
ír ki, hogy az istenadta nép döntse el, neki van igaza.
A harmadik: Bãsescu megérti ugyan, hogy a parlament – szociáldemokrata nyomásra – elfogadott egy
olyan törvényt, amely jelentõsen emeli a nyugdíjakat,
e jogszabályt azonban ebben a formában nem írhatja
alá, mert szerinte nincs pénz megvalósítására.
Különben is, az ország elsõ számú prioritása a tanügy, a második az egészségügy, válasszon a kormány,
melyiket fogja finanszírozni jobban.
Ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak Bãsescu
nem hajlandó “Sã trãiþi mai bine!” híres mondásával
köszönni.
Türelmi
feladvány
Az új vágányokon a villamosok is csendesebbek lesznek. Fent: Falcã polgármester és
Sanchez. Nem ül le a város
l Mese
l Vers
l Kifestõs
Gyerekeknek – 6. oldal
Hamis autóalkatrészeket forgalmazó cég bukott le
Kínából importálta a veszélyes darabokat
Arad – Kínából importált, több mint 2500
darab hamis gépjármûalkatrészt foglaltak le a
határrendõrök egy aradi cégnél, melynek
vezetõje ellen már meg is indult a bûnügyi
eljárás. Március elején a határrendõrök olyan
információk birtokába jutottak, melyek
szerint az ország több autósboltjában várhatóan hamis alkatrészeket fognak forgalmazni.
Már akkor titokban megindult egy vizsgálat,
majd eljutottak ahhoz az aradi céghez, melytõl
elkezdték volna a készlet szétosztását Arad
megyében, illetve az ország többi részén is. A
kalóztermékek között fõként futómûveket és
féktípusokat találtak, mint késõbb kiderült:
a tulajdonos Kínából hozta be õket potom
pénzért, majd a General Motors vállalat ismertetõ jeleit ragasztotta rájuk.
Folytatása a 4. oldalon
SÓLYA R. EMÍLIA
A lakosság idegileg máris
megkezdheti a felkészülést a várható dugókra, átszállásokra, amiket a hármas villamos vonalának, a
párhuzamos utaknak, járdáknak a felújítása okoz
másfél éven keresztül.
“A vegyipari kombinát
építése óta ez lesz Arad legjelentõsebb beruházása” –
mondta tegnap Gheorghe
Falcã polgármester, mielõtt
aláírta volna a kivitelezési
szerzõdést Manuel Sanchezzel, aki a Spie Rail–ISAF–
ICIM hármas nevében látta el
kézjegyével a dokumentumot.
Amint arról már menet
közben beszámoltunk, az önkormányzat több mint negyvenmillió eurós hitelt kapott az
EBRD-tõl, amelybõl újjáépítik
a 3-as villamos nyomvonalát,
valamint az érintett keresztezõdéseket, a párhuzamosan
futó utat, járdát, parkokat,
megállókat, és sorolhatnánk a
járulékos fejlesztések listáját.
Folytatása a 3. oldalon
I RHÁZI JÁNOS
Jön Bãsescu
a polgármester lányának keresztelõjére
Arad – Ha semmi rendkívüli nem jön közbe, biztosan
itt lesz szombaton Traian Bãsescu államfõ, Gheorghe Falcã násznagya, aki magánlátogatás keretében érkezik az
aradi polgármester lányának,
Ana Mariának a keresztelõjére. Hogy hol lesz a keresztelõ
buli, amelyre körülbelül kétszáz személyt hívtak meg, a
polgármester nem volt hajlandó elárulni, annyit viszont
elmondott: valahol a szabadban egy sátrat állítanak fel, és
az elõétel után biztosan lesz
roston sült csirkemell, “micike” és más frissensültek. Vár-
hatóan Bãsescu csak rövid
idõre érkezik, mert vasárnap
egy másik meghívásnak kell
eleget tennie a fõvárosban, és
Aradon a Continentalban fog
aludni. Magánlátogatás lévén,
csak szûk testõri kísérettel
jön.
A keresztelõ zártkörû lesz,
a sajtót nem engedik be a mulatságra, annyit viszont megtudtunk, hogy egy aradi román újságíró biztosan jelen
lesz, mert családi barát a polgármester anyósával, aki föltette a meghívottak listájára.
(IRHÁZI)
(F OTÓ: WWW.CARREFOURSICILIA.IT )
2
Csütörtök, 2007. július 5.
Napzárta
Diákmunka-támogatás
Az Országos Munkaerõelosztó Ügynökség vállalja a
vakáció ideje alatt tanulókat
vagy egyetemistákat alkalmazó cégek költségeinek egy részét, az országos minimálbér
mintegy felét fizetve minden
diák után – jelentette be
tegnap Cãlin Popescu-Tãriceanu miniszterelnök. “Ösztökélni szeretnénk a fiatalok,
a diákok alkalmazását, mivel
ez jó szakképzést nyújt nekik.
Eldönthetik, milyen foglalkozás és tanulmányok felé orientálódjanak” – mondta Tãriceanu. Az intézkedést szerdán
fogadta el a kormány.
Köszönet Markónak
A kormány tegnapi ülésének elején Cãlin Popescu-Tãriceanu miniszterelnök megköszönte Markó Béla miniszterelnök-helyettesnek a kormányban kifejtette tevékenységét. “Nagyon jól együttmûködtünk a kormányban. Egy
sor megvalósításunk volt,
amelyekre büszke vagyok. A
továbbiakban is ugyanolyan
tisztelettel viseltetek iránta,
és az elkövetkezõ idõszakban
is együtt fogunk mûködni” –
mondta a kormányfõ. Markó
is köszönetet mondott. “Sajnálattal hagyom el a kormányt, mivel nagyon jó csapattal dolgoztam együtt, és
nem csupán kollégák, hanem
partnerek, sõt, remélem, hogy
barátok is voltunk” – mondta
a többi között.
Több külföldi jön
Jelentõsen növekedhet idén
az idén az országba látogató
külföldi turisták száma: az
utazási irodák szövetségének
elõrejelzése szerint idén a
tavalyinál 30 százalékkal
több, mintegy 2 millió külföldi látogatót várnak.
Nagy-Britanniából 115 ezer
turista érkezhet, kétszer annyi,
mint 10 évvel ezelõtt. Ausztriából 1,25 százalékkal több,
170 ezer beutazót várnak. Az
idei év elsõ négy hónapjában
a Nagy-Britanniából és Bécsbõl Romániába érkezõ turisták több mint 40 millió eurót
költöttek utazási csomagokra.
Szerencsés baleset
Egy csíkszeredai 25 éves
fiatalember, aki egy strandról
sietett hazafelé, sértetlenül
megúszta, hogy az általa vezetett személygépkocsit mintegy 300 méteren át hurcolta
magával a vonat, amelynek
nekiütközött. A gépkocsi 70
százalékban tönkrement. A
baleset a zsögödfürdõi vasúti
átkelõnél történt, Csíkszereda
közelében. A Hargita megyei
sürgõsségi helyzetek felügyelõségének csoportja a szélvédõn keresztül emelte ki a gépkocsi roncsai közül a figyelmetlen fiatalembert, akit a
megyei kórházba szállították.
Az orvosok megállapították,
hogy semmi baja nem történt
– nyilatkozta Fekete Zsuzsanna szolgálatos orvos.
Szerkeszti
K ILIN SÁNDOR
Közélet
Romániában még van mit javítani
Európai probléma
a halálos közúti balesetek kérdése
Arad – Európai szintû kampányt akarnak a halálos közlekedési balesetek számának csökkentésére és általában a közúti szerencsétlenségek megelõzésére. Ebbõl
a szempontból, sajnos, Románia
listavezetõ, sem a törvénykezés,
sem pedig a rendõrség birtokában
lévõ felszerelés nem elegendõ ahhoz, hogy komolyan megszorítsák
az úton szabálytalankodó sofõröket.
Mindezekrõl szó esett a TISPOL
európai közlekedési hálózat Németországban (Münster) megtartott négynapos szemináriumán,
ahol Arad megye is képviseltetett
az EU tagállamainak rendõrei
mellett.
Adrian Lile, az aradi közúti
rendõrség vezetõje szerint európai
szinten egyetértettek abban, hogy
a közlekedési balesetek három
legfontosabb oka a túlzott sebesség, az alkohol vagy drogfogyasztás, illetve a biztonsági öv hiánya.
– Nálunk az utóbbi idõben jelentõsen kevesebben kötik be a biztonsági öveket, ami azt mutatja, hogy
nem fogják fel ésszel, milyen
veszélybe sodorhatják életüket.
Ezenkívül egy súlyos balesetben, ha
nincs bekapcsolva az övük, nemcsak maguk, hanem a gépkocsiban
ülõ társaik életét is kockáztatják –
mondta a fõfelügyelõ, aki szerint a
szemináriumon azért is meghúzták
a vészharangot, mivel úgy vélik:
lassan oda jutnak, hogy minden
egyes családban lesz egy halálos
áldozat a gépkocsibalesetek miatt.
A rendõrrazziák ellenére sokan még mindig elfelejtik betartani a
közlekedési szabályokat
Több országnak sikerült az sofõrt. A pénzbírságok pedig horribiutóbbi években 50%-kal csökken- lis értékeket súrolnak. Tekintve, hogy
teni a halálos áldozatokat követelõ egy profi megfigyelõ berendezés akár
balesetek számát, Franciaország és a 100 000 eurót is elérheti, nem nehéz
Magyarország is köztük van. Ro- kitalálni, mikor lesz erre pénze a
román rendõrségnek…
mánia ezzel nem büszkélkedhet.
Adrian Lile fõfelügyelõ elmond– Európai szinten valóságos
háborút indítottak a szabálytalan- ta: a németországi szemináriumon
kodó sofõrök ellen, hisz egyre több, veszélyes baleseteket bemugyorsabb autók kerülnek a piacra tató kisfilmet is kommentáltak, és
és az autópark is rohamosan nõ. Az sok praktikus dolgot tanultak,
esetek nagy többségében a baleset melyeket jó lenne Romániában is
fõ oka mellé mindig társul a túlzott alkalmazni. És mivel Arad megyésebesség is – közölte Lile fõfelü- ben sem olyan fényes a helyzet a
gyelõ, aki szerint a külföldi illeté- tragédiák szempontjából, a fõfelükesek a nagy teherszállítókat is ko- gyelõ felhívta a figyelmet, hogy a
molyan ellenõrzik, és ezt Romá- továbbiakban megpróbálnak még
drasztikusabban fellépni a baleseniára is ki akarják terjeszteni.
Az EU államaiban rengeteg pénzt tek ellen és tudatosítani a sofõrökfordítanak a radar, videó és egyéb ben, hogy felelõsek a maguk és
hasonló megfigyelõ berendezésekre, mások életéért.
melyekkel azonnal kiszúrják a vétkes
SÓLYA R. EMÍLIA
Búcsú Benkõ (Bernhardt) Gyuritól
Bárki rendezõ a költõi lélek Rageneau vendéglõs szerepét osztotta volna
rá. Most, utoljára mégis Rostand Cyrano-szerepét játszatta el vele a sors.
Gyuri, mint minden évben, május elsõ napjaiban érkezett szeretett
városába, Aradra. Jött feltöltõdni, szórakozni, talán még fiatalodni is.
Örült a barátoknak, a römi köveinek, egy tepertõs pogácsának, de még
egy pohár hideg víznek is.
“Berhardtba nem üt a menykõ,
Különösen ha a neve Benkõ.”
Ezt a szójátékot nekünk, barátoknak, régebben kedves közönségének
gyakran elõadta. Mindig sikere volt.
Buta körülmények között szerencsétlenül lépett.
Lábára “márványcsizma” feszült, s egy makacs vérrög rossz helyre tévedt.
“Jó!… A szerencse mindétig került.
Még a halálom, az sem sikerült.”
Szomorúan gondolunk vissza Benkõ Györgyre, a színészre, a jóbarátra.
Emléke legyen áldott.
RÉHON JÓZSEF
• TEGNAPTÓL NEM KELL
VÍZUM azoknak, akik Szerbiába
utaznak. Az intézkedést azért hozták,
mivel az Európai Unió tagjai vagyunk.
Mivel azonban Szerbia nem EU-tagállam, polgárainak továbbra is vízumot kell szerezniök ahhoz, hogy átlépjék a román a határt. • A JÉGESÕ
több mint 400 hektár vetést tett tönkre
a Beszterce-Naszód megyei Mezõkecsed községben. A becsült kár 200 000 lej.
• A MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG sepsiszéki szervezetének
vezetõsége úgy gondolja, hogy csak
színészkedés Markó Béla lemondása
a miniszterelnök-helyettesi tisztségbõl, az RMDSZ elnöke így próbál
visszaszerezni valamennyit a Szövetség elveszített népszerûségébõl. Gazda
Zoltán, a sepsiszéki szervezet elnöke
a Mediafax tudósítójának tegnap
kijelentette: Markó lemondása reménytelen próbálkozás, mivel a magyar
választóközösség már nem hisz az
ilyenfajta színészkedésnek. “Világos,
hogy nem természetes gesztus a
Markóé. Az RMDSZ foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz, és ezt
az is bizonyítja, hogy a Szövetség nem
mondott le a miniszterelnök-helyettesi tisztségrõl, tehát az elkövetkezõ
napokban várható, hogy valaki mást
javasolnak a tisztségbe” – mondta az
MPSZ helyi vezetõje. • SMARANDA ENACHE, a marosvásárhelyi Pro
Európa Liga elnöke tegnap, sajtótájékoztatón kijelentette: a liga inkább azt
szeretné, ha a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem kétnyelvûvé válna. Enache szerint az egyetem szétszakításának megelõzése érdekében
újra kell kezdeni a párbeszédet.
Kétnyelvû egyetemek léteznek, például, Kanadában vagy Svájcban –
mondta Enache. Hozzátette: ez azt feltételezné, hogy a magyarok és a románok paritásos alapon vesznek részt
a BBTE szenátusában, illetve látják el
a vezetõi tisztségeket, az elnöki tisztséget pedig rotációs alapon töltenék
Külföldön élõ aradi
szerzõ könyve
Arad – Ma 15 órakor Aradon, a Forradalom útja 85–87.
szám alatt, a Vasile Goldiº
Nyugati Egyetem könyvtárában mutatják be Greffner Otto Németországban élõ ny.
egyetemi tanár román nyelven most megjelent, Aspecte ºi
acþiuni ale forþelor aeriene în al
doilea rãzboi mondial c. könyvét. Az egykori aradi muzeológus, történész igen érdekes
munkája bemutatójára mindenkit szeretettel várnak.
Bombariadók,
sorozatban
Józanul gondolkodó ember számára nehéz
felfogni, miért vetemedhet valaki napjainkban
minden ok nélkül arra, hogy hamis bombariadóval riasztgassa környezetét, a hatóságokat. Hisz van éppen elég valóságos eset ahhoz,
hogy stresszelje a közvéleményt. A távirati
irodák, a tévécsatornák szinte ontják a
szörnyûségeket, melyeket az alattomosan
elhelyezett bombák okoznak szerte a világban.
Örüljünk annak, hogy bennünket egyelõre
elkerültek a terroristák, és nem kell a tarkónkon
éreznünk gyilkos leheletüket. Ne fessük hát az
ördögöt a falra, mert megjelenhet, figyelmeztet
a közmondás, és ez esetben súlya van a szónak…
A józan érvelés azonban egyesek számára falra hányt borsó. Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy a vakáció beköszöntése ellenére a Bega-parti városban nem csökkent a hamis riadók száma. Pedig mondhatni általános
vélemény szerint – melyet a szakértõk is megerõsítettek – az a nézet kerekedett felül, hogy
vásott kölykök csintalankodásainak vagyunk az
áldozatai. Amint megszûnik a tanítás, önmagától elenyészik a bombával való heccelõdés.
Nos, nem ez történt. Sõt az eddigieknél
sokkal körmönfontabban járnak el azok a felnõttek, akik “átvették” a gyermekektõl a
stafétabotot. A tizenéves tanulók rendszerint
otthonról tárcsázták a 112-es számot, és iskolájukat jelölték meg célpontul, így könnyû
volt a nyomukra bukkanni. A mostani
betyárkodókkal nehezebb dolga van a
nyomozó hatóságnak, mert nyilvános fülkébõl telefonálnak, és folyamatosan változtatják
a helyüket. A legfrissebb sorozatriasztás elsõ
vészjelzését például a Szabadság téri fülkébõl
adta le a “jóindulatú” polgár. Bejelentette,
hogy terroristák bombát helyeztek el az
Operaház épületébe, mely hamarosan felrobban. Kis idõ múlva ugyanaz a hang a
Nagyposta elõtti nyilvános fülkébõl jelentkezett és közölte, hogy a Múzeum elõtti parkolóban, ilyen és ilyen rendszámú fekete
BMW személygépkocsiban hamarosan bombát robbantanak. A harmadik jelzést – ugyanaz
a hang – egy bár telefonjáról küldte, és arra
figyelmeztette a hatóságot, hogy robbantásra
készülnek a Megyei Kórház épületében.
Bár a kérdésben jártas nyomozók sejtették,
hogy hamis riadókról van szó, mégis bevetették a tûzszerészeket, akik nyomát sem találták a bombának. A heccelõdõnek is tudnia
kellene, hogy egy-egy átvizsgálás nem olcsó
mulatság. És ha elkapják, nemcsak a költséget
vasalják be rajta, hanem rács
mögé is kerülhet, mivel a
bombával való fenyegetõzés
bûncselekménynek számít.
be. A Liga véleménye szerint a BBTE
vezetõsége elutasította a dialógust az
egyetem magyar képviselõivel, ehelyett kampányt indított “az aritmetikai multikulturalitás mellett”.
• “ELENGEDHETETLENÜL
FONTOS az erdélyi magyar–magyar
párbeszéd intézményesítése egy Erdélyi Magyar Kerekasztal által. Az
összefogás új módozatait kell megtalálni, ehhez pedig párbeszédre van
szükség. A pártegység ideje lejárt, mivel az egypártrendszer visszafejleszti
a közösség alkotó energiáit” – summázta Tõkés László EMNT-elnök
tegnapi sajtótájékoztatóján, a június
30-i Erdélybõl Európába címmel,
Marosvásárhelyen tartott ellenzéki
“válságkezelõ” fórum eredményeit,
melyrõl a Transindex számolt be. A
közlemény megállapítja: az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács, a Székely
Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári
Szövetség, a Magyar Polgári Egyesület, a Magyar Ifjúsági Tanács, az
Erdélyi Magyar Ifjak, valamint a
fórum többi résztvevõje egyetértettek
Tõkés László további független EP-jelöltségében. Emellett a marosvásárhelyi színházban jelenlevõ hat szerve-
SIPOS JÁNOS
zet felkérte az RMDSZ-t, támogassa
a püspök-politikus megválasztását az
õsszel esedékes szavazáson. A közleményben az áll még, hogy “a civil
társadalom, a sajtószabadság és az
ifjúsági szféra fejlõdése is veszélybe
került az egypártrendszer klientúraépítõ és mindenre rátelepedõ politikája által. A magyar közösség számára
elérhetõ források pártpolitikai szempontok szerint történõ szétosztása
nem csak az »állampártot« gyengítette
le, de az egész közösség fejlõdését is
veszélybe sodorta.” “Az erdélyi magyar közélet jelenlegi válságát elsõrendûen a hatalmi politika hitelvesztése okozza. A magyar közösség érdekérvényesítõ képessége a belsõ demokrácia és az intézményesült pluralizmus hiányában olyannyira legyengült, hogy a politikai képviselet puszta
léte is veszélybe került” – áll a
kiértékelõben. Tõkés László az MTI-nek
hivatalosan is közölte: az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elfogadja azt
a javaslatot, hogy a július 18–22.
közötti Bálványosi Nyári Szabadegyetemen Markó Béla RMDSZ-elnökkel
párbeszédet folytasson.
Összeállította SZALONTAI SÁNDOR
Csütörtök, 2007. július 5.
Krónika
Sürgetné a döntéshozatalt
A szocdemek már lereagálták
a polgármester ügyét
Arad – “A bûnügyi dossziéban szereplõ Gheorghe Falcã
és együttmûködõ partnerei az
egész ország és az európai hivatalosságok figyelmét is felhívták, tekintve a szóban forgó személyek és a jelenlegi politikus vezetõk közötti rokoni
kapcsolatokat – legyen az Traian Bãsescu násznagy, vagy Videanu, Berceanu és Boc barátok. Nehéz elhinni, hogy a polgármesternek gondot okoz a
végsõ határozat késése. Bízom
benne, hogy az igazságügy
gyõzedelmeskedik, még Ma-
covei asszony nélkül is, és úgy
gondolom: Gheorghe Falcã
épp annyira szeretné elhúzni
a döntéshozatalt, mint annak
idején a Flotta-dosszié esetében
történt” – kommentálta tegnap Marian Melinte, az SZDP
alelnöke a DNA (Országos
Korrupcióellenes Igazgatóság)
döntését, mellyel zár alá
helyezték a polgármester vagyonát az Elecon-ügy miatt.
A szocdemek természetesen
most felhasználhatják a polgármester körül újra kirobbant botrányt, melyrõl el-
Költségvetés- és
tevékenység-elemzések
a megyei tanácsnál
Fehér – A megyei tanács a napokban vizsgálja
felül az intézmény keretén belül mûködõ igazgatóságok, valamint az alárendeltségébe tartozó intézmények eddig kifejtett tevékenységét. Év közepén
elemzik a megyei költségvetés helyzetét és a folyamatban levõ programok, projektek megvalósítási
fokát.
– A találkozások célja nem kizárólag az ellenõrzésé,
fontos a tanács szakemberei és az alárendeltségébe
tartozó intézmények munkatársainak szoros együttmûködése. Ezeknek az intézményeknek a tevékenysége is a megye fejlesztését kell hogy szolgálja – nyilatkozta Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke.
A tegnapi tárgyalások ennek vetületében zajlottak
és napirendre kerültek az intézmények gondjai is.
T AKÁCS I.
mondták: a vagyon zár alá helyezését teljesen célszerûnek
tartják, mivel az egy biztosítási rendelkezés az Elecon üzlettel a municípiumnak okozott
esetleges kár visszatérítésére.
Egyébként a polgármester
tegnap sem kívánta bõvebben
kommentálni a történteket:
“Nincs titkolni valóm és szeretném, ha minél hamarább döntés születne az ügyben. Úgy vélem, hogy a politikusokat ellenõrizni kell, és nincs semmi ellenvetésem ezzel kapcsolatban”
– mondta.
S. R. E.
Gyárváros
hallatni akar
magáról
Temesvár – Azzal a kéréssel fordultak a gyárvárosi tanácsosok Gheorghe
Ciuhandu polgármesterhez, hogy támogassa a városnegyed ünnepének tervét.
A civilszervezetekkel karöltve ugyanis
eldöntötték, hogy július 20–22. között
nagyszabású rendezvénysorozattal
hívják fel a figyelmet kulturális örökségére. A programban eddig egyházi
rendezvény, folklórmûsor, sport (nõsek
és nõtlenek hagyományos focimérkõzése, tenisz, kosárlabda, pingpong stb.),
gyermekelõadások szerepelnek. A városháza támogatásának arányában a szervezõk tovább gazdagítják a mûsort.
(S.)
Aratóverseny Békésen
Harmadik díj
Zimándújfalunak
Vasárnap a Békés megyei Békésen hagyományos aratóversenyt szervezett a helybeli gazdakör, amelynek elnöke, Pásztor János az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületét is
meghívta a megmérettetésre. A
megyei gazdaszövetség a zimándújfalui gazdakört delegálta a versenyre, ahova szurkolókkal együtt 12 tagú küldöttség utazott.
A 3-3 tagú, összesen 7 aratócsapatnak 90 perc alatt kellett
a maga által kikalapált, megfent
kaszával levágnia, a búzaszárból ugyancsak maga által készített kötélre rászedni, azt bekötni és keresztbe rakni egy 20x15
méteres parcella termését.
A Kocsis József kaszásból,
Kozma Matild marokszedõ-
bõl, illetve Anghel József kévekötõbõl álló zimándújfalui
csapatnak a munkát az elõkészítés után 15 perc alatt sikerült teljesítenie, noha kézzel
soha nem arattak. Miután a
szakemberekbõl álló zsûri
megvizsgálta a hagyott tarló
magasságát, arányos voltát, az
elhullott kalászok mennyiségét, a bekötött kéve, illetve a
18 kévébõl álló búzakereszt
állagát, a zimándújfalui csapat
munkáját harmadik díjjal jutalmazta.
Az aratóversenyt követõen
a környékrõl összesereglett
több mint 200 gazda bográcsgulyás, illetve egy kis itóka
mellett kellemesen elbeszélgetett.
(BALTA)
A bronzérmes zimándújfalui arató csapat: Anghel József,
Kocsis József és Kozma Matild
Vakáció után döntenek a parlamentben
A prefektust hibáztatják
a Kisjenõi Bíróság ügye miatt Haladék a kilakoltatásra
váró lakóknak
Arad – Újabb támadások
érik a prefektust és újra a demokraták felõl. Nicolae Ioþcu
Arad megyei szenátor tegnap
kijelentette: Gavril Popescu
prefektus a kormány területi
képviselõjeként nem tett semmit azért, hogy megakadályozza a Kisjenõi Bíróság megszüntetésére vonatkozó központi
szándék megvalósítását. A
bíróság megszüntetése egyébként már hónapok óta vitatéma, fõként azért, mert a helybeliek és a környezõ falvak,
községek lakosai mind oda
járnak. Ha az intézmény megszûnik, az embereknek be kell
majd utazniuk Aradra mindenféle papírért, intézkedésért.
“A prefektus vagy nem ismeri
az Igazságügyi Minisztérium
szándékát – ami súlyos, mert
akkor nem ismeri Arad megyét
–, vagy tudott róla és nem tett
semmit, ami még súlyosabb,
hisz akkor vagy nem méltó erre
a tisztségre, vagy rosszindulatú,
vagy nem védi az aradiak érdekét” – mondta a szenátor.
Egyébként a bíróság megszüntetésére vonatkozó, a demokrata szenátor által benyújtott interpellációra Tudor
Chiurariu miniszter válaszolt,
és megerõsítette a bezárási
szándékot gazdasági problémákra hivatkozva.
Popescu prefektus minderre annyit mondott: nem kíván a sajtón keresztül válaszolni a politikai támadásokra, de véleménye szerint nem
fogják megszüntetni a bíróságot.
SÓLYA R. EMÍLIA
Kilakoltatás helyett két év
haladékot kaphatnak a visszaszolgáltatott lakásokat bérlõ
személyek a bérleti szerzõdésük lejárta után – ha a kormány elfogadja a Gheorghe
Chiper aradi SZDP-s képviselõ, illetve Vasile Dan Ungureanu szenátor által javasolt
törvénytervezetet. A két aradi
politikus javaslata szerint, ha
a törvény életbe lép, a szerzõdés letelte után az amúgy ki-
Türelmi feladvány
Folytatás az 1. oldalról
A polgármester kiemelte: Arad volt az elsõ önkormányzat, amellyel az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank, az EBRD kormánygarancia nélkül
írta alá a hitelszerzõdést. A kivitelezési pályázatra
öt konzorcium jelentkezett, végül négyen tettek le
konkrét ajánlatot, a gyõztes pedig, 39,5 millió eurós
kínálatával, az AMEC Spie Rail–ISAF–ICIM alkotta joint venture (egy feladat érdekében összeálló
cégek) lett.
Az aláírást követõen a pályázatkészítõ csapat vezetõje, Rãzvan Popa, a polgármesteri hivatal vagyoni osztályának vezetõje tegnap röviden vázolta a
munkálatok menetét. Eszerint az elsõ szakaszban
újjáépítik a villamosvágányokat a Fãt-Frumos végállomástól a Vörös Ökörig, kicserélik a vezeték tartóoszlopait, a síneket, strasbourgi mintára fûbe
süllyesztik, erõsebb lesz a közvilágítás, az UTA téren, a Podgoriánál és a Vörös Ökörnél megváltozik
a forgalmi rend, rendezik a zöldövezeteket. A közlekedés gyorsítása érdekében, ahol lehet, a megállókat a keresztezõdések utánra költöztetik,
ugyanakkor a 24 keresztezõdésben új, összehangoltan mûködõ forgalmi jelzõlámpákat tesznek, és
még sorolhatnánk a változásokat, amelyektõl re-
3
mélhetõleg Arad élhetõbbé válik. A munkálatok két
héten belül elkezdõdhetnek, de hogy pontosan
melyik nap zárják le az elsõ szakaszt, arról késõbb
döntenek. A kivitelezés elsõ szakaszával 2008.
december 1-jéig kell végezni, ellenkezõ esetben az
EBRD büntetõkamatokat vet ki a kivitelezõre, ha
az nem tudja ésszerû érvekkel megindokolni a késést.
Elvarrt szálak
Az EBRD-hitel elköltésére összeállt konzorciumból csupán az ICIM neve cseng ismerõsnek, és
a jelek szerint politikai hátszél is kellett az említett
trió gyõzelméhez. Az Európában jól hangzó nevû,
közlekedésfejlesztésben vezetõ, brit gyökerû francia Spie Railway – amely, például, a francia gyorsvasút, a TGW villanyoszlopait építette – hat évvel ezelõtt tette le talpát Romániába, és a CFR-en
keresztül elsõsorban állami megrendelésekre specializálódott. Manuel Sanchez referenciaként említette a Bukarest–Câmpina vasútvonal villamosvezetékének építését, de szerepet kapnak a IV-es
páneurópai vasúti folyosó további munkálataiban
is. Vélhetõen õk húzták magukkal a konzorciumba
korábbi és jelenlegi partnerüket, a vasúti jelzõ-
lakoltatásra váró személyek
még két évig lakhatnak a lakásukban. Az aradi szocdemek szerint tervezetük nagy
támogatottságnak örvend, a
szövegben azonban komoly
kötelezettségeket rónak a
helyhatóságok nyakába, ami
nem mindenkinek fog tetszeni. A tervezet megszavazására
csak a parlamenti vakáció
után lehet számítani.
SÓLYA R. EMÍLIA
berendezések terén egyeduralkodónak számító
ISAF-ot, amelyet néhány ügyes üzletember
“kiprivatizált” az évekkel ezelõtt szétszedett
CFR-bõl. A jelenleg is hullámhegyen lovagoló, kb.
kétszáz részvényest tömörítõ ISAF-vezér Doru
Secelanu – aki a legnagyobb részvénypakettet, 10
százalékot birtokol – a közelmúltban bejelentette:
szívesen eladnának egy kisebbségi csomagot
külföldi cégnek, hisz így könnyebben jutnának
szeletekhez a hasonló pályázatoknál. A rossz
nyelvek szerint az egyik “udvarló”, a Siemens vagy
az Alstom mellett pont a Spie Railway lehet, amely
állítólag már szándéknyilatkozatot is letett
Secelanu asztalára. Az ISAF-ot egyébként szálak
fûzik a Demokrata Párthoz (PD), hisz a Bãsescu
látogatta Golden Blitz vendéglõ tulajdonosi
köréhez tartozó Euro Construct Trading árnyékában nekik is cseppentek fõvárosi megrendelések.
Az ICIM pedig nyilvánvalóan helyi fuvallatra
került a pixisbe, hisz nincs a városban jelentõs
beruházás, amelybõl ne hasítana ki részt magának.
Tegnap Gheorghe Falcã polgármester máris kérte
az aradiakat, legyenek türelemmel és megértéssel,
mert a szakaszosan végzett munkálatok is közlekedési káoszt, kényelmetlenséget fognak okozni. De
megéri kivárni az átadást.
A hamburgi hírmagazin a
párizsi kormányfõ kormányzati céljait ismerteti. A nemzetgyûlés kedd este 321 szavazattal, 224 ellenében bizalmat szavazott a Fillon-kabinetnek és az új kormányprogramnak. François Hollande,
a szocialisták vezetõje François Fillon javaslatait igazságtalannak és gazdasági értelemben értelmetlennek minõsítette. 2012-ig terjedõ kormányzati ciklusa legfontosabb céljának Fillon a teljes
foglalkoztatottságot nevezte.
Ennek érdekében “új növekedésre” van szükség – mondta
a polgári UMP politikusa
programbeszédében. A miniszterelnök a politikai intézmények “leporolását” tervezi,
valamint jelentõsen növelni
kívánja az oktatás és kutatás
támogatását – a francia fõiskolák számára ötmilliárd eurónyi pluszbefektetést ígért.
Veszélyes és naiv azt hinni,
hogy Washington és Teherán
diplomáciával megoldhatná
nézeteltéréseit – írja az amerikai lap. Jó példa az õszinteség nélküli diplomácia következményeire a 2000–2005 közötti idõszak: az EU és Irán
közti kereskedelem megtriplázódott, de Teherán a reform
helyett ballisztikus rakétaprogramba, illetve a titkos
nukleáris fegyverprogramba
fektette a kemény valutát –
szól az érvelés.
Az iraki helyzet továbbra
sem mutatja a pozitív változás
jeleit – írja az amerikai folyóirat. Az olajtermelés még
most is 21 százalékkal van a
háború elõtti szint alatt: a
jelenlegi napi 1,97 millió
hordó áll szemben a háború
elõtti 2,5 millióval. Ami
pedig a munkanélküliséget
illeti, az 25-40 százalék között mozog.
Alexej Miller, a világ legnagyobb földgáz-monopóliuma, a Gazprom igazgatótanácsának vezetõje az energiatermelõk globális szervezetének
létrehozására tett javaslatot,
melynek az ENSZ Biztonsági
Tanácsa szolgálna példaképül
– írja a bécsi napilap. “A
globális energiapiac kockázatai megkövetelik a világméretû energiabiztonság szervezetének megvalósítását, amit
csak akkor lehet létrehozni,
ha az országokon belüli legnagyobb cégek nem egymással versenyeznek, hanem globális multikként együttmûködnek” – nyilatkozta Miller.
Egy ilyen szervezetnek, fogalmazott Miller, nem szabad a
kitermelési mennyiségben
megállapodni, hanem az árképzésben kell közös álláspontot képviselniük. Ez azonban azonos lenne egy kartell
létrehozásával, amit a Föld
összes földgázfogyasztója megszenvedne – teszi hozzá a lap.
(A MAGYARNEMZET ÖSSZEÁLLÍTÁSA NYOMÁN)
4
Csütörtök, 2007. július 5.
Jelenidõ
Már júliusban több mint 1,6 millió
Bécsi bál
személy kap emelt nyugdíjat
Kis-Bécsben
Hosszú hónapokig tartott
azoknak az idõs nyugdíjasoknak a Canossa-járása, akik
1947. szeptembere elõtt vagy
1947. szeptember 1. és 1963. január 1. között ledolgozott éveikre nem tudták felmutatni,
mennyi volt a fizetésük. Nem
volt beírva a munkakönyvbe, s
hiába kilincseltek hajdani gyáraikban, pontosabban azok jogutódjainál (ha egyáltalán volt még
ilyen), számtalan esetben a hiányos archívum miatt nem kapták meg a kért iratot, hogy csatolhassák dossziéjukhoz a nyugdíj újraszámítása céljából. Ilyen
esetekben az újraszámításnál az
azokban az években érvényes országos minimálbért vették alapul, ami negatívan befolyásolta
a nyugdíj összegét.
Nos, ezt az áldatlan helyzetet orvosolta végre a 19/2000-es
nyugdíjtörvény vonatkozó
elõírásait módosító 19/2007-es
sürgõsségi kormányrendelet,
amelyet július elsejétõl alkalmaznak. A módosító jogsza-
bály lényege: a nyugdíjak újraszámításánál (a nyugdíjpontszám
emelésénél) nem a minimálbért, hanem az átlagbért veszik alapul. Alkalmazása országos viszonylatban 1 629 842
nyugdíjast (Arad megyében is
több mint 45 ezret) érint kedvezõen! – tájékoztatta lapunkat
Mihaela Vasil, az Arad Megyei
Nyugdíjpénztár igazgatója. Már
ebben a hónapban átlagosan 6,88
százalékkal, konkrétabban: 1-jétõl
200 új lejig terjedõ összeggel megemelt nyugdíjat kézbesítenek.
A 19/2007-es sürgõsségi kormányrendelet alkalmazását követõen a nyugdíjrendszerben
még tapasztalható méltánytalanságok kiküszöbölése érdekében az Országos Nyugdíjpénztár
tanulmányozni fogja azoknak a
problémáját is – ígérte a munkaügyi miniszter –, akik bizonyos
csoportokba, fokozatokba voltak
besorolva a munkafeltételek súlyosságának függvényében, ám
ezt nem vették figyelembe a
nyugdíjak kiszámításánál.
A fenti sürgõsségi kormányrendeletnek van még egy nagyon
fontos, sok százezer nyugdíjast
érintõ elõírása: alkalmazásával
megszûnik annak lehetõsége,
hogy a megyei nyugdíjpénztáraktól fel nem vett nyugdíjszelvények címzettjei nyugdíjának
folyósítását felfüggesszék. Ez elsõsorban azokra vonatkozik,
akiknek a nyugdíja banki folyószámlára megy. Amint azt már
többször megírtuk, a pénzintézmények nem veszik át a nyugdíjszelvényeket, azokat a postás
viszi ki a címzetteknek. Ha a címzett nincs otthon, a szelvény viszszakerül a megyei nyugdíjpénztárhoz. Sokáig az volt az úzus,
hogy aki három egymást követõ
hónapban nem vette át a nyugdíjszelvényét, a következõ hónapban nem kapott nyugdíjat.
Ilyesmi többé nem fordul elõ, ezt
is garantálja a 19/2007-es sürgõsségi kormányrendelet. Hisz a
nyugdíjas, ha szüksége van a szelvényre, elõbb-utóbb mindenképpen elmegy érte! (BALÁZS)
Bántalmaztak egy színészt
Arad – Tegnap délután megdöbbentõ
tartalmú és igen kemény hangvételû közleményt
kaptunk a Ioan Slavici Klasszikus Színház
vezetõségétõl. Az átirat azt a sajnálatos eseményt
közli, amelynek szenvedõ alanya Andrei Elek,
az aradi színház színmûvésze volt, akit egy ittas
csoport vasárnap este a Neptun strandon
“minden ok nélkül” összevert. Andrei Elek
állapota hosszú ideig megkérdõjelezheti aktív
mûvészi munkásságát – áll a közleményben,
amely a hatóságok törvényben elõírt, a hasonló
erõszakos cselekedetek megelõzését szolgáló
lépéseit sürgeti, különben szélsõséges lépésként
“testületileg utcai fizikai megtorlásokat is
kilátásba helyeznek”.
A Nyugati Jelen érdeklõdésére Camelia
Tuduce, a megyei rendõrség szóvivõje elmondta: tegnap délutánig hozzájuk semmiféle
információ, feljelentés nem érkezett az esetrõl.
K. K.
Temesvár – Szombaton a Temesvári Német Színház szervezésében táncestére kerül
sor a Dóm téren a Temesvár – Kis-Bécs
szabadtéri fesztiválsorozat keretében. Az
este hét órakor kezdõdõ mûsort a Temesvári Televízió is rögzíti, a látványosnak
ígérkezõ “bécsi bál”
programjában keringõ,
valcer, emellett német
dalok szerepelnek.
ban lepleztek le. Az ünnepségre 11 órakor kerül sor,
beszédet mond Ioan Bohãncanu helyi polgármester és
dr. Halmágyi Pál, a makói
József Attila Múzeum igazgatója. A koszorúzás után a
részvevõk megtekintik a
négylyukú szárazhidat és a
hármas-határkövet, a Triplex Confiniumot.
Téry (édesapja Rickerrõl
változtatta meg a nevét)
Ödön az akkor még Magyarországhoz (az Osztrák–
Magyar Monarchiához)
tartozó Óbében született
1856. július 4-én ebben a
községben. Már ifjú korában felkeltette érdeklõdését
Folytatás az 1. oldalról
A rendõrség és a General
Motors vezetõi közösen kopogtattak be az aradi céghez,
ahol az összes hamis terméket
lefoglalták. A szakemberek
szerint az alkatrészekkel – tekintve minõségüket – komoly
veszélybe sodorhatták volna a
gépkocsivezetõket az utakon.
A nyomozásból kiderült: ha
az alkatrészeket az eredetiek
árával forgalmazzák, az elkobzott tárgyakért 207 ezer eurót
kaptak volna.
A cég vezetõjének bûnügyi
dossziét állítottak ki többek
között hamis márkanevû termékek forgalmazásáért, import-export tevékenység engedély nélküli lebonyolításáért, illetve hamis vámügyi
iratok felhasználásáért. A
vizsgálatok még folytatódnak,
A kalóz alkatrészekkel veszélybe sodorhatták volna a
gépkocsivezetõk életét az utakon
a határrendõrök és a General
Motors vezetõi a továbbiakban a román piacon “szétdobott” hasonló hamis alkatré-
szeket keresnek, mivel nem
tudják, pontosan hol és hány
ilyen darabot forgalmaztak az
országban.
hektárnyi területet vásárolt meg a várostól.
A kisjenõi Maschi Gaspardo most nagy nemzetközi rendezvényre – úgy is
mondhatnánk: világpremierre – készül. Július 21-én
a világ minden részébõl
meghívott szakemberek,
együttmûködõ üzleti partnerek, állandó megrendelõk, hivatalosságok jelenlétében szabadtéri termékbemutatót tart a Nyugaton
megszokott, elterjedt
nagyvonalú stílusban!
B. K.
Fehér – Harmadik alka- és 9 bal kanyarral, valamint 3 mint a temesvári Bârlovan. A
lommal rendezi meg július hajtûkanyarral kell meg- versenyre az N csoportba
6–8-án a megyei tanács és az birkóznia a benevezett 30 tartozó gépkocsik nevezhetabrudbányai “Fair Play” au- versenyzõnek, akik között tek be.
tós sportklub az “Alba Motor olyan nevek is szerepelnek,
Július 6-án az ellenõrzések és
Challenge” gépkocsiveredzõfutamok folynak,
senyt. Idén az országos
szombat–vasárnap pedig a
hegyi gyorsasági bajnokversenyé a pálya. A legjobb
ság részét képezõ megpilóta az “Alba Motor
mérettetést a DJ 107
Challenge” Kupát vasárOláhherepe és Õregynap Gyulafehérváron veháza (Hãpria–Srtaja)
heti át.
közötti, újonnan korszeAz autóverseny miatt a
rûsített szakaszán renDJ 107 fent említett szakadezik. Ennek leromlott
szán a forgalom július 7-én
állapota miatt az elõzõ
8–13, valamint 14–16 óra
két verseny Zalatna és
között, július 8-án pedig
Abrudbánya között zaj7.30–11 és 11.30-16 óra
lott. Az idei pálya 3,3 Idén a Bereve (Berghin) községhez tar- között lesz lezárva.
km-es szakaszán 9 jobb tozó Õregyházán száguldanak az autók
TAKÁCS I.
a közegészségügy, hivatásául az orvosi pályát választotta, fõtisztviselõ, majd
minisztériumi tanácsos
volt, közben szabad idejét
a természetjárás népszerûsítésének szentelte. 1917.
szeptember 11-én hunyt el.
A természetjáró hétvége
egyébként pénteken Makón kezdõdik a víztorony
megtekintésével, és a helyi
a Belvárosi Általános Iskola
Kálvin téri épületében
baráti szalonnasütéssel.
Július 8-án, vasárnap társasutazást szerveznek a Makó–
A Csongrád Megyei Természetbarát Arad–Világos–MáriaradSzövetség tavaly állíttatott szobrot na–Makó útvonalon.
Forrás: www.csmtsz.mako.hu
Óbében
P. L. ZS .
Kínából importálta a veszélyes darabokat
Arad – A hatalmas
Maschio Gaspardo olasz céget, melynek gyárai
megtalálhatók Európától
Ázsiáig számos országban,
világszerte úgy ismerik,
mint az általa gyártott
mezõgazdasági gépek
piacvezetõjét. Ez a cég
erõteljesen megvetette
lábát Kisjenõben is, s a
Fehér-Körös-parti városka
legjelentõsebb külföldi
beruházójaként az évek
során tovább fejlesztette,
bõvítette itt felépített gyárát. E célból újabb 20
A III. “Alba Motor Challenge” Õregyházán
Téry Ödön-emléktúra Óbében makói kezdeményezésre
Temes – A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség július 6–8. között szervezi
meg a XV. Határ Menti Turista Találkozót, amelynek
kiemelkedõ rendezvénye a dr.
Téry Ödön-emléktúra a Temes megyei Óbébre július 7-én,
szombaton – tájékoztatott
Mendei Árpád, az egyesület
szakosztályvezetõje. A kerékpáros és személygépkocsis zarándoklat részvevõi megkoszorúzzák az elkötelezett orvos, sikeres hegymászó, a közép-európai turizmus fáradhatatlan szervezõjének szobrát, Zayzon Ágnes hódmezõvásárhelyi képzõmûvész alkotását, amelyet tavaly május-
Világpremier
Kisjenõben
Külföldi
üzletasszony tûnt el
Arad – Egy külföldi, pontosabban tunéziai asszonyt keres a
rendõrség. A 34 éves Neila Anri
vásárlás közben tûnt el kedden,
azóta a kollégái semmit nem
tudnak róla. Az asszony üzleti
látogatásra jött Arad megyébe,
majd több honfitársával meglátogatott egy borosjenõi vállalatot.
Mindezek után bejöttek a municípiumba vásárolni, és az asszony
elvált a csoporttól. Aki bármit is
tud segíteni a megtalálásában,
hívja a rendõrség 0257/207-100-as
telefonszámát vagy a 112-es sürgõsségit.
SÓLYA R. E.
PÉNTEK DÉLUTÁNTÓL
HÉTFÕ DÉLUTÁNIG
LEZÁRJÁK
A LUCIAN BLAGA UTCÁT!
Értesítjük az aradiakat, hogy a Lucian Blaga utca Forradalom útja és
Ion Georgescu utca közötti szakaszát, útjavítási munkák miatt lezárják
a közúti forgalom elõl, folyó év július 6-án 18 órától július 8-án 14 óráig.
Az említett idõszakban
az autóforgalom az alábbi útvonalakon történik:
– 1. Forradalom útja–Vasile Goldiº utca–Cicio Pop utca–Ion
Georgescu utca–Lucian Blaga utca vagy
– 2. Forradalom útja–Vasile Alecsandri utca–Episcopiei utca–Lucian
Blaga utca.
Az esetleges kényelmetlenségekért elõre is elnézést kérünk.
Sport
Ma Filzmoosba utazik az FCM UTA
Tucho megérkezett,
de lehet, ahogy jött,
úgy megy is
Arad – Az FCM UTA kedden délután tartotta meg elsõ
aradi edzését a félixfürdõi edzõtáborból való visszaérkezése
után. Marius Lãcãtuº edzõ az
utóbbi két napban inkább a
labdás gyakorlatokra helyzete a
hangsúlyt, hiszen a soron
következõ ausztriai edzõtáborban inkább a technikaitaktikai gyakorlatoké lesz a
fõszerep, valamint az edzõmeccseké. A Félixfürdõn
edzõtáborozott kerethez képest az UTA-ban egy új név
tûnt fel, éspedig a sokat emlegetett brazil támadó középpályás, Anderson Cordoval de
Barros, mûvésznevén Tucho.
A 27 éves középpályás az elsõ
edzésen nem sokat mutatott,
csupán pár passzt váltott
csapattársaival a bemelegítõ
gyakorlatnál, majd pár kör
után visszavonult az öltözõbe.
Az aradi játékosok ma utaznak el az ausztriai Filzmoosba
repülõgéppel, ahol újabb
edzõtábor vár rájuk, s mint
már említettük, itt inkább az
edzõmérkõzésekre helyezik a
hangsúly. Az UTA csapatának egy része már tegnap útra
kelt Ausztria felé, hiszen
Marcel Coraº sportigazgató, a
másodedzõk, Ioan Naghi és
Dan Þapoº, valamint a három
masszõr a csapat autóbuszával
elõrement, hogy elõkészítse a
játékosok érkezését. Mint
ahogy az a felsorolásból is kitûnik, az UTA másik másodedzõje, Nagy Roland nem
utazott a csapattal, mivel még
mindig nem oldódott meg
állampolgársági ügye. Emlékeztetõül mondjuk el, hogy
Nagy Roland korábban német állampolgársági kérelme
miatt mondott le a román
állampolgárságról, s miután a
németet nem kapta meg, most
vissza kellett igényelje a régit,
de a procedúra már több mint
egy éve húzódik, így Nagy
edzõ nem hagyhatja el az
országot.
Az UTA-sok egyébként a
filzmoosi Unterhof Szállóban
fognak megszállni.
Marius Lãcãtuº 27-es kerettel – Tudor, Huþan, Mârne –,
Bãlan, Codreanu, Chiþa, Miu,
Chiriþã, Buican, Paºcovici,
Bumbac, Simao, Vasiljevic,
Vãsâie, Hora, Melinte, Cristian Todea, Florin Dan, Varga, Hidiºan, Lucian Todea,
Furdean, Röszel, Edson, Bãlþoi, Mircea Ilie, Radovanovic
– utazik majd Ausztriába. A
felsoroltakon kívül elképzelhetõ, hogy csatlakozik még a
kerethez az új brazil játékos,
Tucho, ha beleegyezik abba,
hogy próbajátékon vegyen
részt.
Az UTA Filzmoosban és
környékén öt edzõmérkõzést
szeretne játszani, de a korábban lekötött meccseket több
együttes visszamondta, így
ami biztosra vehetõ, az a július 15-ei Crvena zvezda
elleni és a 17-ei Larisa elleni
mérkõzés.
A rovatot szerkesztette:
BERKI F LÁVIUSZ
Pizarro megmentette
Perut, kieshet
a selecao
Megszületett az idei Copa
América elsõ gól nélküli
döntetlenje, amely egyben a
torna leggyengébb mérkõzését hozta – bár azok után,
hogy az A-csoport utolsó
fordulójában Bolívia és Peru
döntetlent játszott, sejteni lehetett, hogy a Venezuela–
Uruguay összecsapáson valami hasonló történik, lévén,
hogy az egy pont mind a két
együttesnek megfelelt.
Eredmények: Bolívia–Peru
2:2 (Moreno – 24., Campos –
45+1., illetve Pizarro – 34.,
85.), Venezuela–Uruguay 0:0.
A csoport végeredménye: 1.
Venezuela 5 (4:2), 2. Peru 4
(5:4), 3. Uruguay 4 (1:3), 4.
Bolívia 2 (4:5) ponttal. Azonos
pontszám esetén az egymás
elleni eredmény döntött, s
Peru 3:0-ra legyõzte Uruguayt.
Az esõ verhetetlen
Wimbledonban
Az utóbbi 25 évben elõször
fordul elõ Wimbledonban,
hogy a tenisztorna második
hetének szerdáján még rendeznek 3. fordulós mérkõzést.
Az óriási csúszás oka az esõ:
a spanyol Rafael Nadal szombat (!) óta viaskodik a legjobb
32 között a svéd Robin Söderlinggel, míg a szerb Novak
Djokovic és a német Nicolas
Kiefer meccsét szintén négy
napja le kellett volna játszani,
de csak kedden kezdõdhetett
el. Végül tegnap Nadal és
Djokovic gyõztesen hagyta el
a pályát.
mük a 10. helyre lett jó. A
helyosztón: Suceava–Petrozsény 35:14.
A további helyosztókon: 7–8.:
Iaºi–Kolozsvár 31:12, 5–6.:
Olimpia–Nagybánya 28:14
(lám, az aradiak legújabb mumusának sem sikerült igazán az
elsõ forduló), 3–4.: Farul–Arad
38:7.
A 2x10 perces döntõt (a
többi 41 mérkõzés 2x7 perces
idõtartamú volt) a Dinamo
nyerte 26:21 arányban. Ezért
a gyõztes 12, a döntõs pedig
11 pontot kapott, de a többi
csapat is csökkenõen, helyezésének megfelelõ ponttal lett
gazdagabb. A pontozási rendszert az utolsó pillanatban,
pontosabban: a turné befejeztével – ad hoc (!) – módosították a szövetség jelen lévõ
képviselõi – nem utolsósorban a Nyugati Jelen tudósítójának “nyomására” is. Az más
kérdés, hogy ennek a logikus
változ(tat)ásnak pont kedvenc csapata itta meg a levét:
5
Mehmedovic
az Urziceni-hez igazolt
Temesvár – Mint azt már
május végén megelõlegeztük, a
nyár folyamán több olyan
játékos távozott, akire az elmúlt
szezonban keveset vagy egyáltalán nem számítottak. Mircea
Oprea és Rareº Soporan a Piatra
Neamþi-i Ceahlãulhoz igazoltak, ªtefan Grigorie a Buka-
resti Rapidhoz, Adrian Olah
végül megegyezett a Kolozsvári
Universitateával, George ªoltuz majd kétéves huzavona
után távozott a Besztercei Gloriához, a hét elején pedig Ersin
Mehmedovic egyezett meg az
Urziceni-i Unirea vezetõségével. A szerbiai bosnyák középhátvéd elmondása szerint örvend, hogy a két együttes megegyezett átigazolását illetõen,
így a következõ két évben Dan
Petrescu együttesében szerepelhet. Ugyanakkor Mihai
Stoica menedzser csapatában
találkozhat jó haverjaival,
Cãtãlin Grigore kapussal, Dan
Balauruval és Bogdan Marával.
(LÁSZLÓ)
Mehmedovic csendesen
távozott Temesvárról
László-fotó
U18-as nõi kosárlabda Eb
Elkezdõdött a következõ kör
Temesvár – Öt nap alatt a
csoportmeccses szakasz végéhez érkezett az idei U18-as nõi
kosárlabda Európa-bajnokság,
s kiderült, mely csapatok játszhatnak a felsõházban (az 1–8.
helyért), melyek az alsóházban
(9–16. helyért), és melyek az
utolsó 17., 18. és 19. helyért.
Az A-csoportban a következõ rangsor alakult ki: 1. Írország 7, 2. Izrael 6, 3. Portugália 6, 4. Belgium 6, 5. Dánia
5 ponttal. B-csoport: 1. Románia 8, 2. Horvátország 7, 3.
Montenegró 6, 4. Finnország
5, 5. Luxemburg 4 ponttal.
C-csoport: 1. Észtország 6, 2.
Lettország 5, 3. Anglia 4, 4.
Bosznia és Hercegovina 3
ponttal. D-csoport: 1. Szlovénia 8, 2. Görögország 7, 3.
Hollandia 6, 4. Skócia 5, 5.
Ausztria 4 ponttal. Minden
csoportból az elsõ kettõ jutott
a legjobb nyolc közé, a harmadik és negyedik helyezett
pedig a 9–16., míg Dánia,
Luxemburg és Ausztria az
utolsó három helyért játszhat.
az eredeti 10 pont helyett
most azok csak 9-cel várhatják a második fordulót!
Íme az aradiak eredménylistája és pontszerzõik: Contor Group UAV (CG)–Bârlad
35:7, CG–Olimpia 14:19 (!),
CG–Kolozsvár 33:5, CG–
Petrozsény 40:0, Steaua–CG
35:5, Dinamo–CG 47:0 (!).
A CG összesített pontaránya 134:151, célaránya
pedig 20:23 volt. Közülük
Dimofte 49 pontos (5 cél +
12 jutalomrúgás), míg Gîrbãu
21 (3+3), Adãscãliþei 17
(3+1), Preda 15 (3 cél), Dinu
12 (2+1), Daniel Stoica 10 (2
cél), Cristian Stoica és Bradu
5-5 (1 cél) ponttal járultak
hozzá a “terméshez”. Bacalu
és Cioriciu nem szerzett pontot.
A turné fináléjában bekasszírozott nagyarányú vereségekre “enyhítõ körülménynek” számítható be az a tény,
hogy az utolsó 4, illetve 3
mérkõzésen az aradi csapat-
Románia az utolsó csoportmeccsen Luxemburgot
iskoláztatta kosárlabdázásból, 88:46-ra (szünetben
37:27) tarolta le a hercegségi lányokat. Piperea mester
tanítványai közül mindenki
betalált: ªanta 16, Claudia
Pop 14, Uiuiu 13, Pavel 12,
Teodorescu 11 (3x3), Lungu 10 (2), Manta 6, Tarþa 3,
Andreea Pop 2, Grãdinaru
1.
A házigazda együttes a B-csoport elsõ helyezettjeként tegnap este, a lapzártánk után véget ért mérkõzésen már meg
is mérkõzött az A-csoport
másodikjával, Izraellel, holnap 18 órától, a Constantin
Jude Sportcsarnokban Írország ellen játszik az elõdöntõbe jutásért.
LÁSZLÓ ÁRPÁD
Luxemburg ellen Daniela ªanta (labdával) volt
Románia legeredményesebb kosárlabdázója
László-fotó
Egy kis ráadás Kolozsvárról
Arad – Arról már beszámoltunk, hogy az elmúlt hétvégén a kincses városban lejátszották a rögbisek “7-es”
bajnokságának elsõ fordulóját. A hétfõi krónikát most
megtoldjuk néhány gondolattal és fõleg az eseményhez
kapcsolódó statisztikai adattal.
Régiónkból – a 4. helyezett
aradiakon kívül – részt vett a
Nemzeti Divízióból éppen kiesett temesvári és petrozsényi
csapat is. Közülük a Begapartiak szerepeltek gyengébben: mind a 7 meccsüket elveszítve az utolsó, 12. helyen
végeztek. A 11–12. helyért:
Bârlad–Temesvár 31:7.
A Mihai Bucos vezette Zsilvölgyiek már sokkal jobb
benyomást keltettek: utolsó
csoportmeccsükön – óriási
meglepetésre – legyõzték a
vízórásokat megszégyenítõ
Olimpiát, megajándékozván
ezzel az aradiakat egy elõdöntõbe jutással! Három gyõzel-
Csütörtök, 2007. július 5.
ból, sérülés miatt, Gîrbãu,
Bacalu és Cioriciu is kidõlt a
sorból, s már csak a minimális
7 játékossal állhatott ki, vagyis cserék nélkül volt kénytelen lejátszani legerõsebb ellenfelei elleni mérkõzéseit!
Mindez azért történhetett
meg, mert a rendezõ kolozsváriak képtelenek voltak “feltölteni” a tízes keretet készenlétben álló játékosaikkal,
ahogyan azt a (mint látjuk:
rossz!) szabályzat elõírja!
Ritka látványban (és élményben) részesülhet a nézõ
egy ilyen turnén: reggeltõl
estig azt látja minden pillanatban, hogy 10 csapat – még
ha csökkentett létszámban is
– üli körül a pályát és figyeli
azt a kettõt, amelyik épp egymás ellen játszik.
Itt a légkör is elüt a (már
megszokott) bajnoki meccseken tapasztalhatóktól: barátságosnak, szinte családiasnak
mondható, akár egy pikniken...
HAAS MIKLÓS
Temesvári Poli ªtiinþa–FC Lenkaran 6:1 (4:1)
Letiporták az azerieket
Az ausztriai edzõtáboron
készülõ Temesvári Poli ªtiinþa
gárdája erõsen kezdte a kedd
esti, FC Lenkaran elleni találkozót: rögtön az elsõ percekben a fiatal Gabriel Torje
tette próbára az azeri kapus reflexeit. A nagy hajsza nem maradt eredménytelen, ugyanis a
21. percben Dare Vrsic jó
helyzetben történt önzetlen
átadását követõen Mihãiþã
Pleºan szerzett vezetést csapatának (1:0). A 29. percben
Cristian Dancia hibáját követõen a szovjet utódállam gárdájának sikerült kiegyenlítenie
(1:1), viszont egy perc elteltével
Vrsic magánakcióját követõen
visszaállt az egygólos temesvári
elõny (2:1). A szünetig a lilafehér gárdának még sikerült
kétszer betalálnia, elõbb Gigel
Bucur (3:1), majd Gabriel Torje
(4:1) volt eredményes.
A második játékrészben a
bánsági támadások nem csitultak, az 58. percben Gabriel Ca-
ramarin hozzájárulásával Bucur újból betalált (5:1). Csupán
hat perc telt el, és a Steaua által
hívogatott Pleºan még egy gólt
szerzett, 6:1-re állítva be a
végeredményt. A meccs végéig
csupán Agunbiade Abiodun
sérülése okozott némi riadalmat a temesváriak kispadján,
amúgy az sem kizárt, hogy
Pleºannak ez volt az utolsó
mérkõzése a Poli színeiben, az
utóbbi napokban ugyanis a Bukaresti Steauához való szerzõdése egyre valószínûbbé vált.
Gólszerzõk: Pleºan (21.,
64.), Vrsic (30.), Bucur (40.,
58.), Torje (45.).
Ifjabb Dusan Uhrin a következõ összeállításban küldte pályára csapatát: Popa –
Sorin Rãdoi, McKain, Raþiu,
Dancia – Torje, Pleºan, Vrsic,
Artyom Karamian – Ganea,
Bucur. Játszott még: Stancu,
Abiodun, Mansour, Caramarin, Arman Karamian és
Alexa.
LÁSZLÓ ÁRPÁD
6
Csütörtök, 2007. július 5.
Arany László
Gyerekeknek
Magyar népmesék
A szomorú királykisasszony
Egyszer volt, hol nem volt,
volt a világon egy király,
annak volt egy gyönyörûséges
szép leánya, aki soha el nem
mosolyodott, mindig szomorú volt, senki se tudta
megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon,
hogy az õ gyönyörû szép
leánya úgy a búnak adta magát; kihirdette az országban,
hogy aki az õ leányát megnevetteti, annak adja feleségül
fele királyságával együtt.
Élt abban az idõben egy
pásztor, annak volt egy kis
aranyszõrû báránykája, ennek
az a tulajdonsága volt, hogy
aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belõle lett
volna kinõve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni, amint
legelteti, arra megy egy eladó
leány; megsimogatta a bárányt, mindjárt odaragadt.
Elkezdi a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes
aranyszõrû báránykám, szõröd szálán a nagy lyány.
Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött
a botjával a lányra.
– Ej, te nagy bolond, mit
töltöd itt az idõt? – mindjárt
odaragadt. Megint elkezdte a
pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes
aranyszõrû báránykám, szõröd
szálán a nagy lyány, nagy lyány
hátán pálca, pálca végén a pap.
Azután arra ment egy aszszony egy sütõlapáttal a kezében. Ráütött a sütõlapáttal a
pap farára.
– Ugyan, tiszteletes uram,
minek bántja azt a szegény
leányt!
Ez is odaragadt; megint elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes
aranyszõrû báránykám,
Vicces találós kérdések
A fokhagyma.
Mi a nyomós ok?
Miért õsz az idõs férfiak
haja, a bajuszuk meg sötét
színû?
Mert a bajuszuk 20 évvel
fiatalabb.
Mert kirúgja alólad a létrát.
Mi veszi el a vöröshagyma
kellemetlen szagát?
Mi az emberi test legfontosabb része?
A bõre, mert az tartja össze
az egészet.
Miért nem szabad a zsiráfot
orrbavágni?
Ha elnyom az álom.
ázat
Rajzpály
Ezen a héten is két ügyes nyertest választottunk ki:
Komlósi Dávid (6 éves, Feketegyarmat) és Gál Brigitta
Gabriella (12 éves, Vadász) jöhet a nyereményéért. A
következõ hét témája: “Delfinek a tengerben”. Sok sikert!
szõröd szálán a
nagy lyány, nagy
lyány hátán pálca,
pálca végén a pap,
pap farán a lapát,
lapát végén aszszony.
Jött arra megint
egy katona, vezetett arra egy paripát; megfogta az
asszony karját csintalanságból,
mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj
elõ, édes aranyszõrû báránykám,
szõröd szálán a
nagy lyány, nagy
lyány hátán a pálca, pálca
végén a pap, pap farán lapát,
lapát végén asszony, asszony
karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron
paripa.
Megint jött egy takács egy
csomó vászonnal, rávágott a
paripa farára.
– Ejnye, be szép paripa ez!
– Azzal ez is odaragadt. Elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes
aranyszõrû báránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
Inspiráló és vicces nézõpontok a szeretetrõl. Egy
tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek
néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük
mi a szeretet. A kérdésekre
adott válaszok mélysége és
komolysága sok esetben a
kérdezõket is meglepte.
“Amikor nagyinak begyulladtak az ízületei, nem tudott
már elõrehajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit.
Most mindig a nagypapa festi
a nagyi körmeit, pedig neki is
ízületgyulladása van. Ez a
szeretet.”
“Amikor szeret valaki,
akkor máshogy mondja ki a
Július
Gál Brigitta Gabriella
Hangya
A bábok között elaludt egy hangya.
Szél, a bábokat
most el ne fúdd!
Különben jó az is.
Kis, fáradt fejét
csillámokra hajtja,
és alszik véle
csöpp árnyéka is.
Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
De jobb, ha már
indulunk haza,
erõsen beborult –
A bábok közt elaludt
egy hangya,
és -hopp- egy
csöpp már a kezemre hullt.
Az oldalt
S ÓLYA R.
EMÍLIA
szerkesztette
Düh csikarja fenn a felhõt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hõség ül a
fényesarcú fák felett.
Kosztolányi
Dezsõ
Állatok beszéde
(részlet)
Medve
Gyermekek szájából
Radnóti Miklós
Komlósi Dávid
lyány hátán a pálca, pálca
végén a pap, pap farán lapát,
lapát végén asszony, asszony
karján katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron
paripa, paripa farán vászon,
vászon végén takács.
Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a takácsra.
– Mit bámul itt, komámuram?
Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes
aranyszõrû báránykám, szõröd szálán a nagy lyány, nagy
lyány hátán pálca, pálca végén
a pap, pap farán lapát, lapát
végén asszony, asszony karján
katona, katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa,
paripa farán vászon, vászon
végén takács, takács hátán
kapta, kapta végén varga.
Amint így terelgette õket
elõre, arra ment a király a
szomorú lányával. A királykisasszony, amint azt a furcsaságot
meglátta, olyan jóízût nevetett,
hogy majd eldûlt bele.
A király is, amint meglátta,
magához hívatta a pásztort,
neki adta fele királyságát meg
a szép leányát; megesküdtek,
nagy lakodalmat csaptak, még
ma is élnek, ha meg nem haltak.
József Attila
neved. Valahol érzed, hogy az
õ szájában biztonságban van
a neved.”
“A szeretet az, amikor anyu
kávét fõz apának, de belekortyol mielõtt odaadná neki,
csak a biztonság kedvéért,
hogy ellenõrizze, hogy biztosan finom-e.”
“A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy
tetszik neked az inge, erre õ
ezután minden nap csak azt
hordja majd.”
“A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon és
nagyon féltem. Odanéztem a
közönségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak õ mosolygott. Ezután már nem féltem.”
– Mindig ölelnék,
mindent, a világot,
a fát, a sziklát, a kisgyerekeket,
vagyok a lompos és otromba jóság,
a láncravert, esetlen szeretet...
Vadkan
– Zrínyi Miklósnak aljas
gyilkosa.
Röfögve száz alakot öltök,
s amint elbántam a dicsõ
magyarral,
ármánykodással vagy kemény agyarral
irtok a földön mindenféle
költõt.
Ezt fesd ki!
Víziló
– Csak azt tudom, hogy
lenni, enni jó!
Leírni szörnypofám nincs
semmi szó!
Iszonyú száj, hús-poklokhoz nyíló!
Négyszögletes tömb, kétezer kiló!
Grammban kimondva épp
kétmillió!
Egyiptom álma! Roppant
vízió!
Lidércnyomás! Húszmázsás víziló!
Jelenidõ l Hirdetés
Bezárják az enyedszentkirályi kisegítõ iskolát
Fehér – A megyei tanács
határozata alapján számolják
fel az Enyedszentkirályon
mûködtetett kisegítõ iskolát,
mivel a megyei tanfelügyelõség az oktatásügyi minisztérium jóváhagyásával kivonta
a kisegítõ iskolát az állami
oktatási intézmények rendszerébõl. Az itt tanuló gyerekeket pedig a társadalomba
való beilleszkedésüket elõsegítendõ, szeptember 1-jétõl a
megye közoktatási intézményeiben helyezik el. Két
osztály a nagyenyedi “Axente
Sever” I–VIII. osztályos iskolában kap helyet, a többit pedig a gyulafehérvári kisegítõ
iskolába helyezik át. Az idén
végzett VIII. osztályosok a
szakiskolákban tanulhatnak
tovább.
Az iskola épülete a hozzá
tartozó telekkel együtt közterület, a megyei tanács adminisztrációjába kerül. Az isko-
Békés
egyezkedés –
törvénykezés
helyett
Temesvár – Érdekesnek ígérkezõ kezdeményezésnek lehetnek tanúi a
Bega-parti város gyakran
pereskedõ polgárai. Amerikai mintára – és az USA
bukaresti nagykövetségének anyagi támogatásával
– Egyeztetõ Bizottság kezdte meg tevékenységét, melynek legfõbb feladata az
állampolgárok rászoktatása arra, hogy békés úton
intézzék vitás ügyeiket, ne
terheljék minden kicsiséggel a bíróságok amúgy is
zsúfolt munkáját.
A gyakorlatban a nagykövetségtõl kapott 8000
dollárral Alapítványt létesítettek, mely a továbbiakban koordinálja a bizottság
tevékenységét. Kezdeti
lépésként az Alapítvány tíz
gyakorlott ügyvédet foglalkoztat, akik egy személyben töltik be a védõ, az
ügyész és a bíró szerepét.
Közremûködésükkel a
szembenálló felek – legalábbis az amerikai példa
ezt tanúsítja – higgadtabban hallgatják meg egymás
érveit, és a méltányosság
jegyében engednek a negyvennyolcból. Az eddigi
tapasztalat pozitív: az
Egyeztetõ Bizottságnak a
hozzá fordult húsz pereskedõ közül ötnek ügyét
házon belül sikerült megoldania.
Ha már szóba jött, hadd
mondjuk el, hogy a megoldás nem ér fel bírói ítélettel. A felek az egyeztetõ
szerepét betöltõ jogász
elõtt aláírnak egy jegyzõkönyvet, mely rögzíti a
megállapodásukat. Ha valamelyik fél felrúgná, akkor hivatalos aktaként szerepelhet bíróságra vitt
perben.
(S.)
Felszámolják az enyedszentkirályi komplexumot
la egyéb anyagi javai a gyerekeketkövetik,afelszereléseket
ugyanis szétosztják a fogyatékos gyerekeket befogadó iskolák között. Ugyanez történik
a költségvetésre leutalt és az
év végéig el nem költött pénzekkel is, a befogadott gyerekek számát véve a szétosztásnál alapul.
A megyei tanács ugyanakkor jóváhagyta az enyedszentkirályi Kihelyezési Központ
és a Fogyatékos gyermekeket
gondozó központ felszámolását is, ugyanis a megyei gyermekvédelem átszervezi a gyulafehérvári, abrudbányai és
enyedszentkirályi kihelyezési központokat. Ennek érde-
kében a Megyei Szociális
Gondozási és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság együttmûködési szerzõdést kötött a Romániában 2000-ben megalakult “Hope and Homes for
Children” Alapítvánnyal,
melynek fõ célkitûzése éppen
ezen központok bezáratása.
Az alapítvány eddig 4 családi
jellegû házat épített a megyében: hármat Gyulafehérvárra,
egyet pedig Balázsfalvára. Az
enyedszentkirályi központok
48 lakóját most ezekbe a házakba költöztetik. A két intézet
dolgozói a munkájuk felmérését követõ eredmények alapján az újonnan létesített házakban folytathatják tevékenységüket, a szabadon maradt helyeket pedig versenyvizsgára írják
ki. Az épületek sorsáról, további rendeltetésérõl a megyei tanács és a gyermekvédelmi fõigazgatóság közösen dönt.
TAKÁCS ILDIKÓ
Csütörtök, 2007. július 5.
7
Olasz adomány a megyei kórháznak
Temesvár – Harmincezer
euró értékû felszerelést adományozott a megyei kórháznak a temesvári olasz vállalkozók közössége. Gyakorlatilag az urológiai osztály mûtõszalonját teljes egészében új
felszerelésekkel látták el; az
adakozók a pénzt “dobták”
össze, és átadták az intézmény
vezetõségének, amely megvásárolta a szükséges eszközöket. “Sokan tizenöt éve élünk
Temesváron, és szeretnénk
tenni valamit a közösségért is.
Úgy éreztük, a legalkalmasabb az egészségüggyel kezdeni” – jelentette ki az olasz
vállalkozók képviseletében
Gianluca Testa üzletember.
A megyei kórház urológiai
osztályán végezték az elsõ romániai veseátültetést, még
1980-ban; azóta a berendezést
nem újították fel. Az osztálynak
nyolcvan ágya van, évente 12
ezer személyt vizsgálnak meg,
és 3200-3500 személyt utalnak
be, akiknek a 62 százaléka
mûtétre is szorul. P. L. ZS .
Nyári munkarend
a fogyatékosok hivatalában
Temes – Július 16. és augusztus 17. között beszünteti
tevékenységét a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretében mûködõ Fogyatékos Személyeket Nyilvántartó Bizottság. Ebben az idõszakban nem fogadnak és nem
vizsgálnak át a fogyatékosigazolásra benyújtott kérvényeket. A testület utolsó ügyfélfo-
gadási munkanapja július 13-án
lesz, és legközelebb csak augusztus 20-án fogadják a publikumot. Ezzel egy idõben a temesvári Liszt Ferenc utca 3.
szám alatti Fogyatékos Személyeket Nyilvántartó Hivatal
munkarendje is csökken, hétköznapokon csak 8 és 12 óra
között fogadják az ügyfeleket.
(PATAKY)
8
Csütörtök, 2007. július 5.
Hirdetés
ROMÁNIA OKTATÁSI
ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUMA
ARADI VASILE GOLDIª
NYUGATI EGYETEM
Akkreditálva a 240/2002-es törvénnyel
OKTATÁSI AJÁNLAT A 2007–2008-AS EGYETEMI ÉVRE
JOGTUDOMÁNYOK
Forradalom útja 94–96. szám
Tel. 0257-210-171
Jog – 4 év – 240 kredit
Oktatási forma – nappali, csökkentett látogatási idejû, távoktatás
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
Praporgescu utca 1–3. szám
Tel. 0257-257-108
Testnevelés és sport
Kinetoterápia és speciális motorikus rendszerek
– 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Liviu Rebreanu utca 91–93. szám
Tel. 0257-228-622
Biológia
Ökológia és környezetvédelem
Földrajz
A turizmus földrajza
– 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali
PSZICHOLÓGIA ÉS OKTATÁSTUDOMÁNYOK
Praporgescu utca 1–3. szám
Tel. 0257-338-533, 0257-250-609
Pszichológia
Az elemi és iskola elõtti oktatás módszertana
– 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali
GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
Cocorilor utca 57. szám
Tel. 0257-213-066
Marketing
Üzletvezetés
Vagyonkezelési könyvelés és informatika
A kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana
Pénzügy-bankok
– 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali, csökkentett látogatási idejû,
távoktatás
HUMÁN, POLITIKAI ÉS KÖZIGAZGATÁSI
TUDOMÁNYOK
Unirii utca 3. szám
Tel. 0257-282-324, 0257-250-599
Történelem
Újságírás
Angol nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Alkalmazott modern nyelvek (angol, francia, német)
Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom
Kommunikáció és közszolgálat
Társadalombiztosítás
Politikai tudományok
Közigazgatás
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
Filozófia
– 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali, csökkentett látogatási idejû,
távoktatás
ÁLTALÁNOS ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZETI ÉS
FOGORVOSI
Feleacului utca 1. szám
Tel. 0257-212-204
Általános orvosi – 6 év – 360 kredit
Fogorvosi – 6 év – 360 kredit
Gyógyszerészeti – 5 év – 300 kredit
Szülésznõ – 4 év – 240 kredit
Orvosi asszisztens – 4 év – 240 kredit
Balneofizioterápia és rekuperáció – 3 év – 180 kredit
Fogtechnika – 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali
INFORMATIKA
Forradalom útja 85–87. szám
Tel. 0257-214-505
Informatika – 3 év – 180 kredit
Oktatási forma – nappali, távoktatás
MÉRNÖKI
Tudor Vladimirescu utca 25–27. szám
Tel.: 0257/251-566
Vendéglátóipari és agroturisztikai mérnöki és menedzsment
Erdészeti
– 4 év – 240 kredit
Oktatási forma – nappali
POSZTLICEÁLIS ISKOLA
Feleacului utca 1. szám
Tel.: 0257/256-394
Vámügynök
Gyógyszerész asszisztens
Turisztikai asszisztens-idegenvezetõ
Titkárság-birotika
Társadalmi asszisztens
Vagyonkezelési pénzügyi-könyvelési asszisztens
A 2007–2008-AS EGYETEMI ÉVBEN
BEINDÍTANDÓ ÚJ SZAKOK
Polgári, ipari és mezõgazdasági építkezések
Mûépítészeti, ingatlanfenntartás és restaurálás
BEIRATKOZÁSI
ÉS VIZSGAEREDMÉNY HIRDETÉSI IDÕSZAK
június 1.– július 27.
július 28. – eredményhirdetés
A BEIRATKOZÁSHOZ
SZÜKSÉGES IRATOK:
– Az érettségi diploma eredetiben, a 2007-es
végzõsöknek bizonylat
– A születési bizonyítvány hitelesített másolata
– Orvosi bizonyítvány
– 3 darab 3/4 -es fénykép
– irattartó
F.E.D.E.-TAG
A Felsõfokú Tanintézetek Európai Szövetsége
Forradalom útja 85–87. szám
Tel.: 0257/285–110
HELYI CISCO AKADÉMIA
Forradalom útja 85–87. szám
Tel.: 0257/285-110
E.C.D.L. TESZTELÕ KÖZPONT
Európai Számítógép-kezelési Igazolvány
Forradalom útja 85–87. szám
Tel.: 0257/285%110
ORSZÁGOS PREMIER
A MAGÁNOKTATÁSI RENDSZERBEN
Az aradi Vasile Goldiº Nyugati Egyetem, elsõként
a magánoktatási rendszerben, a 2007–2008-as
egyetemi évtõl kezdõdõen 300 Vasile Goldiº
tanulmányi ösztöndíjat ad, ami ingyenes iskoláztatást jelent a tanulmányok egész idejére.
Az ösztöndíjakat az elsõ 300 bekerült jelöltnek adják, a nappali tagozati szakokra, a 2007-es érettségi
vizsga médiája alapján. Az egyetem 200 érdem- és
társadalmi ösztöndíjat is ad.
– A házassági bizonyítvány hitelesített másolata
– Orvosi bizonyítvány
– 3 darab 3/4 –es fénykép
– irattartó
KEDVEZMÉNYEK A HALLGATÓKNAK
A 2007–2008-AS EGYETEMI ÉVBEN
Az elsõ évbe beiratkozott egyetemisták, akik 2007-es
évfolyamelsõk, mentesülnek az iskoláztatási díj kifizetése
alól a 2007–2008-as egyetemi évben.
• Azok a hallgatók, akik gyermekotthonokból jöttek, vagy
mindkét szülõ szerint árvák, és nem haladják meg a 25 éves
életkort, mentesülnek az iskoláztatási díj kifizetése alól.
• A II–VI. évbe beiratkozott hallgatók, akiknek szülei
tanügyi káderek, 15%-os engedményt kapnak az iskoláztatási díjból.
• A II–VI. évbe beiratkozott nappali tagozatos hallgatók,
akik nem haladják meg a 25 éves életkort és szüleik nyugdíjasok, 10%-os kedvezményt kapnak az iskoláztatási
díjból.
• Azok a II–VI. éves hallgatók, akik más egyetemek
végzõsei és az egyetem keretében a második szakot
látogatják, 10 %-os engedményt kapnak.
• Azok a II–VI. éves hallgatók, akik a második szakot látogatják
és az egyetem végzõsei, 15%-os engedményt kapnak.
• Azok a II–VI. éves hallgatók, akik egy családból
származnak, mindegyik külön-külön 10%-os engedményben részesülnek.
Részletes információ kérhetõ
az állandó információs és beiratkozási központban,
Forradalom útja 94–96. szám alatt, tel. 0257-280-373, és a karok titkárságán www.uvvg.ro
¥
2007.
július
5.,
csütörtök
Csütörtök, 2007. július 5.
Napról napra
Naptár
Szeretettel
köszöntjük a
ma névnapjukat ünneplõ Emese és
Sarolta nevû kedves olvasóinkat.
Évforduló
• CIRILL és METÓD
napja. Mindketten görög
szerzetesek, bizánci hittérítõk, a szláv írásbeliség
megteremtõi. Cirill 862-ben
szláv ábécét (glagovita írás)
állított össze, s lefordított
néhány részletet az újszövetségi evangéliumokból a
Szaloniki környékén élõ bolgár-szlávok nyelvére. Cirill és
Metód Európa társvédõszentje (1980-tól), valamenynyi szláv nép apostola (1963-tól).
Ünnepük az ortodox kalendárium szerint július 5., a
r. katolikus szerint febr. 14.
Útitárs
Jézus eljött a galileai
Názáretbõl, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor
feljött a vízbõl, látta, hogy
megnyílik az ég és a
Szentlélek galamb képében rászáll. Szózat is
hallatszott az égbõl: Te
vagy az én szeretett Fiam.
Benned telik kedvem.
Mk 1, 9–11
Katolikus
A megtestesülés titkánál
sejtelmünk támadt arról,
milyen megdicsõülésben
részesült az emberi természet. Benne van az isteni erõ
és az emberi gyengeség, az
isteni dicsõség és az emberi
mulandóság.
GÁL F.
Nyári egyetem a Vlaicun
Temesvári Rádió
Interkulturalitás és kommunikáció
Magyar nyelvû mûsor
Naponta 14–15 óra
között a 630 kHz-es
középhullámú
frekvencián, továbbá
naponta 20–21 óra
között a 105.9 MHz-es
ultrarövidhullámú
frekvencián és
interneten a
www.radiotimisoara.ro
vagy
a www.triplexregio.net
címen, valamint
a Thor III mûholdon
(0,8° Ny), a Focus Sat
csomagban
Arad – Az Aurel Vlaicu Egyetem idén is megszervezi népszerû nyári egyetemét, ezúttal
Interkulturalitás és kommunikáció átfogó címmel.
A július 5–10. között sorra kerülõ, angolul és románul zajló találkozókon szabadon részt vehet
minden érdeklõdõ. A korábbi rendezvényekhez hasonlóan ezúttal is
neves hazai és külföldi elõadók
közelítik meg számos irányból az
igen idõszerû témakört.
Így egyszerû
A rejtvény fõsoraiban egy
közmondás olvasható.
VÍZSZINTES:
1. A közmondás elsõ
része 10. Túljut a küszöbön
11. Cseppfolyóssá válik 12.
Denver központja! 13. Lágy,
bársonyszerûen bolyhozott
szövetféle 15. Gyökér 16.
Angol helyeslés 18. Relatív
(röv.) 19. 599 méteres hegycsúcs a Déli-Bakonyban 20. A
Bering-tenger egyik öble 22.
... Tyson, amerikai ökölvívó
24. Aszfalt 26. ... herceg, Antoine de Saint-Exupéry mûve
27. Bonyodalom, gond 31.
Idegen férfinév 32. Egy magában álló bazalt-kúphegy
Vas megye keleti részében 33.
Képzõ, a -nal párja 34. Loireszakasz! 35. Ruhatisztítás 37.
Magad 38. Csel 40. Színvonalas.
Resicabánya/Krassó-Szörény
– A Körömhír címû gyülekezeti
lap “nyomdája”, azaz egy sokszorosító gép (sapirográf) Makay
Botond gyûjtemé nyeként hat írógéppel, egy másik sapirográffal és
egy stencilgéppel együtt a resicabányai Bánsági Hegyvidék Múzeumába került, amelyet Dumitru
Þeicu igazgató személyesen vett át.
Az igazgató az átvételkor elmondta: hamarosan kiállítást tud
majd rendezni az eddig is raktáron
Július 5., csütörtök
(mûsorvezetõ Erdély
Rita): Hírösszefoglaló,
Sportkrónika, Magyar
közösségek, Lapelõzetes,
Idõjárás-jelentés;
este (mûsorvezetõ Lehõcz László ): Zenés mûsor: válogatás Koncz Zsuzsa dalaiból.
Jöjjön velünk!
Arad – Július 7-én, szombaton a sofronyai termálstrandra
hívjuk kirándulásra az érdeklõdõket. Indulás Aradról a 7.58
órai vonattal Sofronyáig, visszatérés Aradra 19.35 órakor.
Csoportvezetõ Ittu Ioan (tel.: 0357-419-731), útiköltség és
strandbelépõ kb. 8 lej. Kerékpárosok is jöhetnek, õket Kovács
Imre (tel.: 0727-346-209) vezeti. Találkozás mindkét csoporttal
7.30-kor az aradi nagyállomás bejáratánál.
Júliusi
nyugdíjas-tevékenységek
Temesvár – A Magyar
Nyugdíjasok Klubja a következõ programokat kínálja júliusban a tagjainak és az érdeklõdõknek: 7-én nótadélután, 14-én
csigatészta-készítés, 21-én kézimunka-délután, 28-án kirán-
dulás (jó idõ esetén). A rendezvények minden szombaton
16 órakor kezdõdnek a temesvári Kós Károly Közösségi
Központban. Részletek felõl a
0356/421-407-es telefonszámon
lehet érdeklõdni.
elõadás mûsorvezetõi Christinel-Ungar Þopescu és Cristian
Þopescu. Az elõadás a Román
Televízió produkciója a Temesvári Municípiumi Polgármesteri Hivatallal, a német színházzal és a TVR temesvári stúdiójával együttmûködésben. Tá-
mogatói: a Temesvári Helyi Tanács, a Stuttgarti Külföldi Kapcsolatok Intézete, a Siemens
VDO Romania, a Duna menti
Svábok Kultúrájáért németországi alapítvány.
A belépés ingyenes.
7. Párosan szilárd! 8. Esztendõ 9. Kisebb folyóvíz 14.
Szabálytalankodás a labdarúgásban 17. A gyermekbénulás
elleni oltás kidolgozója (Albert Bruce) 19. A malária ellenszere 21. Német és izlandi
gkj. 22. ... Gibson, színész 23.
A közmondás második
része 25. Egyedüllét 27.
Egyiptom fõvárosa 29. Cement, víz és adalékanyag
képlékeny keveréke 30. Francia F–1-es versenyzõ volt
(Jean) 32. Hosszú ideig 35.
Hangtalan makáma! 36. A
Balaton vizét vezeti le 39.
Kozmosz 41. Üres váz!
1
2
3
4
5
10
12
13
16
17
20
0
26
27
H
6
7
8
9
14
22
25
N
28
29
32
30
SZAKMÁRY KÁROLY
Ö
Arad – változékony
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
11–23 °C
11–24 °C
13–28 °C
20–31 °C
Temes – változékony
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
11–32 °C
17–23 °C
15–26 °C
12–28 °C
Ö
Hunyad – változékony
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
12–23 °C
11–23 °C
14–27 °C
12–30 °C
Ö
9–18 °C
15–21 °C
12–24 °C
11–26 °C
Fehér – változékony
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
9–17 °C
14–18 °C
10–24 °C
8–22 °C
m
KOS
(márc. 21.–ápr. 20.)
n
BIKA
(ápr. 21.–máj. 20.)
Ma nagyon nehéz napja lesz
munkahelyén, és délután kimerülten fog hazatérni. Munka után egyik barátjával beszélget, és egy új vállalkozási
lehetõség juthat eszükbe.
Úgy érzi, tele van energiával, ezért bátran vág bele az
új feladatokba. Legyen óvatos!
Ne kezdjen olyan dolgokba,
amiket nem tud befejezni.
o
Krassó-Szörény – borús
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Horoszkóp
Ö
Arad-belvárosi és Alfa-telepi
elõfizetõink figyelmébe!
IKREK
(máj. 21.–jún. 21.)
Egy befektetés sikere
egyál talán nem olyan biztos,
mint gondolta, ezért nem árt
minden részletet alaposan végiggondolnia. Volt szerelme
közös vagyonuk sorsát szeretné
megbeszélni Önnel.
p
RÁK
(jún. 22.–júl. 22.)
Ma úgy érzi, minden tervét
képes lenne megvalósítani,
még akkor is, ha sokat közülük
eddig kivihetetlennek hitt. A
pozitív hozzáállás gyakran
kulcsa a sikernek.
q
OROSZLÁN
(júl. 23.–aug. 23.)
Megkérjük mindazon arad-belvárosi és Alfa-telepi elõ fizetõinket, akik eddig Ács Ferencnél fizettek elõ a Nyugati Jelenre,
hogy ezután Bauer Zoltánnak fizessenek – aki igazolja magát – a
következõ hónapokban, illetve, ha van, a hátralékot is.
Egyébként a kézbesítést továbbra is Ács Ferenc és segédei
végzik, az elõfizetést azonban Bauer Zoltán gyûjti.
Megértésüket, együttmûködésüket megköszönjük.
Kellemes meglepetés érheti.
Lehet, hogy visszakapja a
kölcsönadott pénzét, melynek
viszontlátásáról már szinte le
is mondott. A mai nap kedvez
a pénzügyeknek.
Az aradi zsidóság
társadalmi szerepvállalása
Otthon komoly problémákkal kell szembenéznie, amikor
fiatal rokona egy bonyolult ügy
megoldásához kéri a tanácsát.
Az aradi zsidó közösség számarányát meghaladóan járult hozzá
szülõvárosa gazdasági felvirágoztatásához, polgáriasodásához és
kitörölhetetlen nyomot hagyott
városa társadalmi életében. Két
és fél évszázadon keresztül Aradon egy olyan etnikai csoportot
alkotott, amely az élet minden
területén számtalan kiváló személyiséget adott a városnak,
szervesen beépült a magyar
kultúrába, de emellett megõrizte
vallását és õsi hagyományait.
¸
Az Aradi Hagyományõrzõ
Polgárok Egyesülete és a pécskai
Kálmány Lajos Egyesület, Puskel Péter helytörténész segítségével 2007. július 10-én, kedden 18
órakor a minorita kultúrházban
zenés, videovetítéssel egybekötött
elõadás keretében eleveníti fel a
magyar zsidóság múltbeli közéleti szerepvállalását. Házigazda:
Murvai Miklós.
A szervezõk minden kedves
érdeklõdõt sok szeretettel várnak.
Mozi
Arad
DACIA A Karib-tenger kalózai 3 – A világ végén (am) 11
14 17 20 (280-224).
ARTA Vadidegen – Perfect Stranger (fr) 15 17.30 20 (280526).
Tõzsdei árfolyamok
New York:
Dow
Nasdaq
FTSE*
DAX*
CAC*
SENG*
NIK*
BUX*
BET*
13 577,30
2644,95
6673,10
8075,26
6098,08
22 218,55
18 168,72
29 408
9990,22
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
0,31%
0,48%
0,50%
0,31%
0,48%
0,30%
0,10%
0,35%
2,52%
19.50 órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi.
Tegnap este egy dollár 0,7341 eurót, 122,63 japán jent, 0,4962 angol
fontot ért.
r
SZÛZ
(aug. 24.–szept. 23.)
s
MÉRLEG
(szept. 24.–okt. 23.)
Most megvásárolhatja azt
a dolgot, amit már régóta
keresett! Így mindenképpen
térjen be egy boltba! Hasznos
vásárt bonyolíthat le a csillagok jótékony hatása alatt!
t
SKORPIÓ
(okt. 24.–nov. 22.)
u
NYILAS
(nov. 23.–dec. 22.)
v
BAK
(dec. 23.–jan. 20.)
w
VÍZÖNTÕ
(jan. 21.–febr. 19.)
Majdnem kiad egy kalap
pénzt valamilyen felesleges
holmira, de szerencsére még
idejében észhez tér. Egyik
kollégája segít Önnek egy
nehéz feladatot megoldani.
Ha teheti, vásárolja meg a
kellékeket lakása kicsinosításához! Ez a nap kimondottan erre alkalmas. Szeretteit lepje meg valami aprósággal! Az estének adjon
ünnepélyes hangulatot!
Ne adja fel eredeti elképzeléseit csak azért, mert a
körülmények nem a tervei
szerint alakulnak. Legyen
kitartó, bízzon képességeiben, hisz így komoly sikereket érhet el.
Otthona felújítási munkálatai jól haladnak. Egyik
barátja hosszabb látogatást
kíván tenni önnél.
HALAK
33
36
lévõ írógépekbõl. Mint ismeretes,
a Körömhír címû resicabányai
református gyülekezeti lap Makay Botond szerkesztésében az
1990-es fordulat utáni elsõ belsõ
terjesztésû lap volt, amely 1994-ben
szûnt meg a Délnyugat megjelenésével egy idõben, mikor is
a Körömhír a Délnyugat vallási
rovatának a címeként élt tovább
a szórványlap 1997-es megszüntetéséig.
London:
Frankfurt:
Párizs:
Hongkong:
Tokió:
Budapest:
Bukarest:
15
19
24
35
I
11
18
31
34
Û
B. K.
21
23
K. K.
Múzeumba került
a Körömhír “nyomdája”
Szabadtéri elõadás ingyenes belépéssel
Temesvár – A Temesvári
Állami Német Színház július 7-én,
szombaton 21 órakor az Unirii
téren tartja évadzáró elõadását
Nyári estecímmel. A Temesvár,
kis-Bécs elnevezésû nagyobb
szabású program részeként
tartott zenés-táncos színházi
Az elõadássorozat ma 10 órakor nyílik meg az egyetem rektorátusának Forradalom útja 77.
szám alatti székhelyén, július
6–7-én Menyházán a Parc Szálló
nagytermében folytatódik, majd
9–10-én szintén a rektorátus
székhelyén zárul.
A menyházai foglalkozásokon
részt venni szándékozóknak az
utazást maguknak kell megoldaniuk.
Változékony idõ
9
37
FÜGGÕLEGES:
38
39
40
41
1. Európa nagy részén honos ragadozó madár 2. Száznak a fele 3. Lyukas nyél! 4.
K
N
Személy egyik megjelölése 5.
Mustárgáz 6. Aretha Franklin
Dolgozatírás címû rejtvényünk helyes megfejtése: anya,
e zenei stílusnak a királynõje csak egy van.
Valutaárfolyam – tegnap
$
RNB
2,3014
RKB
2,2550/2,3750
RFB
2,2550/2,3450
Sanpaolo IMI Bank 2,2600/2,3300
Raiffeisen Bank 2,2550/2,3400
Feketepiac
2,2300/2,3200
EURÓ
3,1354
3,1000/3,2000
3,0800/3,1800
3,0900/3,1600
3,0900/3,1700
3,0800/3,1400
HUF
100 Ft/1,2743
0,0123/0,0133
0,0119/0,0132
0,0115/0,0130
0,0118/0,0135
0,0127/0,0130
x (febr. 20.–márc. 20.)
Szomszédja olyasvalamit
tehet, amit Ön etikátlannak
tart. Kerülje a vitákat. Önnek
szinte tehetsége van ahhoz,
hogy kiküszöbölje az esetleges összeütközéseket!
A horoszkópot nem elhinni
kell, hanem szórakozni rajta.
10
Csütörtök, 2007. július 5.
Hirdetés
Csütörtök, 2007. július 5.
Hirdetés
Jókívánságok
n Zimándújfalura Zsámbok Emesének névnapja alkalmából boldog
gyermekkort és kellemes vakációt
kíván mama és tata Galsáról.
n Erdõhegyre Fodor Hanna elsõ
születésnapjára minden elképzelhetõ jót kívánnak a Fodor nagyszülõk. Isten éltessen!
n Kisfiunk, Páll Antal László ma
1 éves. Vidám gyermekkort, boldog életet kíván anya és apa.
Adásvétel
n Eladó vagy kiadó új ház (100 m2
+ nagy kert), amely üzlet vagy cég
kialakítására alkalmas Albertirsán
(60 km-re Pesthez). Telefon: 0728665-761.
12202
n Eladó ház Kisjenõn kedvezményes áron. Telefon: 0743-940-911
vagy 0257/351-252.
12205
n Eladó Békés megyében, Orosházán, a belvárosban, a Kós Károly utca 18. szám alatti polgári
családi ház. 4 szoba, fürdõszoba
gázfûtéssel, szárazkapu bejáró,
üzlethelyiség, melléképületek.
Irányár 16 millió Ft. Telefon: 06/68/
413-662.
n Eladó 9,5 ha kültelek (gesztenyeültetvény, istálló, lakóépület)
Lökösháza és Elek között, Magyarországon. Telefon: 0740-032306, 0747-881-161.
n Eladó 1987-es gyártmányú
Peugeot 309 GT személygépkocsi. Telefon: 0722-648-782.
Polgári napilap
Kiadja az OCCIDENT MEDIA Kft.
Postai katalógusszám: 213203
ISSN 1223-3536
Egyhavi elõfizetés:
9,00 lej + kézbesítési díj
n Eladó BMW 318 személygépkocsi, 1981-es gyártmány. Irányár
500 euró. Telefon: 0727-223-071.
n 110-120 kg-os hússertések
eladók. Telefon: 0751-069-392.
n Eladó különleges, kb. 44-es
menyasszonyi ruha igen kedvezõ
áron. Telefon: 0357/310-546.
n Eladó Aradon az Eminescu utca
25. számú házban kétszobás,
összkomfortos lakás. Hívható
telefonszám: 0256/360-810, mobilszám: 0730-767-409.
n Eladó kertes ház Tornyán a 375.
szám alatt. Telefon: 0741-242-131.
n Veszek régi könyveket, levelezõlapot, mozsarat, szénvasalót,
kávédarálót, mérleget, lámpákat,
szódásüveget és mindenféle
régiséget. Telefon: 0257/210-622.
n Eladók régi magyar könyvek,
térképek, atlaszok, ezüstpénzek,
Alba Lux 9 és Szlatinka mosógép,
antik jégszekrény. Telefon: 0257/
210-622.
n Eladó olcsón 3 datolyapálma.
Ideális vendéglõk, termek, kerthelyiségek díszítésére is. Telefon:
0257/-251-537, 0357/805-411.
n Eladó nagy ház nagy kerttel és
öntözõberendezéssel Majlát központjában. Érdeklõdni a 0257/419758-as telefonszámon.
n Eladó kétszoba-fürdõszobás
ház Batonyán, a Hunyadi utca 98.
szám alatt. Gáz bevezetve. Telefon: 0257/258-576.
n Eladó fateknõ, vasüst, varrógép,
50 literes üvegballon, demizson,
háromfázisos motor, automata
mosógép alkatrésznek. Telefon:
0723-689-895, 0746-051-648.
n Eladó Sony CCD-TRV408E
videokamera Samsonite táskával,
két akku, sok kazetta. Telefon:
0744-359-025.
n Eladó Zanussi fagyasztóláda és
4 fiókos NEI típusú fagyasztó. Telefon:
0257/240-455, 0723-360-442.
n A gáji temetõben két sírhely
kõkereszttel együtt eladó 10 millió
lejért. Érdeklõdni Iratoson az 5.
szám alatt vagy a 0744-887-174es telefonszámon.
n Eladó 1888 m 2-es telek a
Szurdok-tó partján, gyönyörû
természeti környezetben. Út és
villanyáram van, ideális panzió
létesítésére is. Hívható telefonszám: 0766/332-823.
n Eladó fehér -fekete Diamant
163-as televízió 20 lejért és automata mosógép 100 lejért. Telefon: 0356/414-083 délután, este.
n Eladok régi magyar regényeket
olcsón. Telefon: 0356/414-083
délután, este.
n Eladó nagy ház melléképülettel
és kert Majláthfalván, a fõutcán.
Érdeklõdni a 0356-441-001-es,
0751-019-265-ös telefonszámokon.
n Eladó 3 szobás, 2 fürdõszobás,
96 m 2 -es, felújított blokklakás
Temesváron, a Sági úton. Telefon:
0744-458-068.
n Eladó Hoinar típusú Moped
motorkerékpár. Hívható telefonszám: 0256/410-848, 19 óra után.
n Újmosnicán 1439 m2-es telek
családi házzal, kerttel eladó.
Telefon: 0256/393-692.
n Eladó: kihúzható rekamié,
libatoll, sporttévé (AN), hûtõgép,
fagyasztóláda, írógép, varrógép,
katonai csizmák, lemezek, nõi
bicikli (Tohan), régi konyhabútor.
Telefon: 0256/209-296.
n Régi képeslapokat, levélborítékot, karácsonyi üdvözlõlapot
keresek megvételre. Telefon:
0256/494-227, délután, este.
n Déván jó állapotú Škoda 100-as
személygépkocsi, többrészes
konyhabútor, illetve 4 személyes
kempingsátor eladó. Telefon:
0254/218-999.
n Eladó 1300-as Dacia, 1983-as
gyártmány, nagyon jó állapotban.
Telefon: 0258/871-090, 0724-934221.
n Déván nagy választékban eladó
makramé garnitúra. Telefon: 0254235-444.
n Nagyenyeden kéményes gázkonvektor eladó. Érdeklõdni a
0745-491-867-es telefonszámon.
n Nagyenyeden olcsón eladó
ruhásszekrény, egyszemélyes
ágyak, székek, éjjeliszekrények,
tükör, fotelek, szõnyegek, porszívó, egyéb gazdasági tárgyak.
Telefon: 0740-563-695.
n Eladók Nagyenyeden Skoda
120-as alkatrészek. Telefon: 0258/
860-404, este 6 órától.
n Eladó családi ház, telek, szõlõ,
erdõ Lõrincrévén (Fehér megye).
Telefon: 0741-311-607.
n Eladó L ada 2107, 1991-es
gyártmány, 1557 köbcenti. Telefon:
0751-078-213.
n Székelykocsárdon eladó magánház: két szoba, konyha, fürdõszoba, pince, nagy, füves udvar.
Telefon: 0258/878-023.
n Nagyenyeden, az Ebháton
eladó befejezés elõtt álló, hõszigetelt, négyszobás (két fürdõszoba, konyha, garázs) családi
ház. Telefon: 0720-527-942.
n Resicabányán a Laminoarelor
utca 45. szám alatti több lakrészes
családi ház mûködõképes kolbászfüstölõvel eladó. Telefon:
0256/392-849.
n Marosújváron 3 szobás (90 m2 -es)
földszinti tömbházlakás sürgõsen
eladó. Irodahelyiségnek ideális.
Telefon: 0742-039-116.
n Nagyenyeden olcsón eladó
konyhakredenc, dívány két fotellel,
éjjeliszekrény, 2/1m-es tükör,
képeslapok, könyvek, régi folyóiratok. Telefon: 0742-039-116.
Állásajánlat
n Magyar érdekeltségû motork erékpár, kerékpár és
alkatrész forgalmazó kf t.
mûszaki és eladói tapasztalattal rendelkezõ eladót keres aradi üzletébe. Román és
magyar nyelvismeret szükséges. Jelentkezés: Arad,
Dâmboviþei utca 23. szám, A .
Vlaicu negyed, naponta
10–15 óra között.
n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt Aradra. Telefon: 0257/
280-751.
n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerk esztõsége lapterjesztõt (újságkihordót)
alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u.
2 sz. alatt vagy a 0258/860798 telefonszámon naponta
9–14 óra között.
Különféle
n Üzlettársat, gyógyszerészt
keresek egy új gyógyszertár
alapítására Albertirsán (60 km-re
Pesthez). Telefon: 0728-665-761.
12202
n 39 éves fiatalember munkát
keres. Telefon: 0752-656-446,
0720-007-160.
n Jegyelõvétel és társasutazás a
Szegedi és Gyulai Szabadtéri
Játékokra! Telefon: 0257/254-616,
0357/411-825, 0745-860-111.
n Fiatal, komoly házaspár egy
gyermekkel, lakás ellenében
eltartana idõs személyt. Telefon:
0357/801-198-as vagy 0724-525408.
n Vállalok rolójavítást, felújítást,
szerelést, fa, mûanyag, alumíni-
11
um, minden típust. Telefon: 0740257-239, 0744-987-786.
n Kiadó téglagarázs a Podgoria
negyedben. Telefon: 0357/411825, 0744-860-111.
n Temesváron csemperakásra
keresek olyan személyt, aki jótállást vállal munkájáért. Telefon:
0723/346-521.
n Elcserélném két lakóépületbõl
álló temesvári ingatlanomat kertes
családi házra. Cím: Temesvár, E.
Gârleanu utca 6. szám. Érdeklõdni
egész nap lehet.
n Gátaljára, idõs asszony gondozására komoly, megbízható személyt keresünk. Telefon: 0256/
410-437.
n Parajdon szoba kiadó jutányos
áron. Telefon: 0740-543-804.
n Nagyenyeden értelmiségi
házaspár idõs személy/házaspár
gondozását vállalja lakás ellenében. Telefon: 0258/863-562,
naponta 9–11 óra között.
n Reflexo- és testmasszást
vállalok Nagyenyed, Marosújvár
és környékén, igény esetén a
kliens lakásán is. Telefon: 0742514-261.
n 1952-ben Nagyenyeden végzett
tanítóképzõsök találkoznak 2007.
augusztus 25-én. Jelentkezés
augusztus 10-ig, naponta 18
órától. Szakács József, telefon:
0258/860-404.
Gyászjelentések
Tudatjuk tisztelõivel, hogy
BENKÕ BERNHARDT GYÖRGY színész
július 3-ra virradó éjjel, Baján, elhúzódó szenvedés után átadta
lelkét a Teremtõnek.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és rokon,
VERES LAJOS
életének 79. évében méltósággal viselt, hosszú szenvedés után
július 2-án Szombathelyen elhunyt.
A gyászmise július 7-én, szombaton lesz a ségai katolikus
templomban, a temetés pedig ezt követõen 14 órak or a
Felsõtemetõ (Eternitatea) halottasházából.
A gyászoló család
Részvétnyilvánítás
Piros Dénes és családja együtt érez a legjobb barát,
VERES LAJOS
elhunyta alkalmából a gyászoló Carmennel és Ritával.
12203
1
Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/566-521; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: KURJATKÓ P ÉTER tel.: 0765/234-912, marketing@nyugatijelen.com
Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR G YULA fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi
fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, KILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: 310085 Arad, Eminescu utca
55–57. szám, telefonszám: 0357-412-470, (0)257/280-751, 280-596 (fax).
Temesvári szerkesztõség: 300055 Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/432-485, 434-328, fax: 434-303, E-mail: temes@nyugatijelen.com, szerkesztõségveze tõ PATAKY LEHEL ZSOLT .
Dévai szerkesztõség: 330011 Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/232-032, 0354/405-014 E-mail: hunyad@nyugatijelen.com Szerkesztõségvezetõ: CHIRMICIU ANDRÁS .
Nagyenyedi szerkesztõség: 515200 Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/860-798, szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR I RÉN. • Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND , tel.: (0)255/212-136.
Internet: http://www.nyugatijelen.com, E-mail: jelen@nyugatijelen.com
Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München).
Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/233-545, fax: 0257/254-339.
A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhezcímû versébõl származik.
12
Csütörtök, 2007. július 5.
Jelenidõ l Hirdetés
Zsebünkre gazdálkodó távfûtés
Hunyad – Három éven belül minden lakóházi társulatnak el kell döntenie, hogy
egy-egy tömbház lakói egyénileg oldják-e meg otthonaik
fûtését, vagy testületileg viszszatérnek a városi távfûtési
rendszerre – döntötte el tegnap a dévai tanács.
A városatyák által elfogadott határozat tulajdonképpen nem fakultatív jellegû
volt, hiszen idén március 21-én
életbe lépett 325-ös törvény
minden önkormányzatot kötelez arra, hogy ilyen jellegû
döntést hozzon a lakóházak
fûtését illetõen. Az egy lakóház – egyfajta fûtési rendszer
szlogenje alatt futó program
három évet biztosít a tömb-
Bekeményít
a prefektúra
Temes – Megkezdi a közbeszerzési eljárások szabályosságának a vizsgálatát a prefektúra ellenõrzõ testülete – jelentette be sajtótájékoztatón Laviniu Bedrosian,
a kormánybiztosi hivatal kancelláriájának vezetõje. A tisztviselõ
elmondta, hogy a Belügy és Közigazgatási Reform Minisztériumának rendelkezésére tekintik át a
pénzügyõrökkel közösen az összes
polgármesteri hivatal által meghirdetett versenytárgyalás lebonyolítását, a közpénzek célszerû
felhasználását stb. A hivatalnok
hozzátette, hogy ezután börtönbüntetést szabhatnak azokra, akik
a közbeszerzési eljáráson szerzett
pénzt nem a célnak megfelelõen
használták fel, vagy hamis dokumentumok alapján végezték az elszámolást.
Ovidiu Drãgãnescu ezt azzal
egészítette ki, hogy a megyei önkormányzat urbanisztikai osztályával közösen a települések helységrendezési terveit is felülvizsgálják.
Ezzel akarják elejét venni a további
– miként a kormánybiztos fogalmazott – kaotikus terjeszkedéseknek. Új villanegyedek, lakóparkok,
toronyházak emelkednek egyik hónapról a másikra, és sok esetben
nem rendelkeznek a településrendezési tervvel, ellentmondanak a
jogi elõírásoknak, vagy éppenséggel nem tartják tiszteletben az emberi együttélési normákat, sõt ami
még rosszabb, a zöldövezetekbõl
kanyarítanak ki területeket – sorolta –, és ezért a prefektúra elszámoltatja az önkormányzatok urbanisztikai bizottságait. P. L. ZS .
Dévai tömbház, melyben
minden második-harmadik lakás falán tör elõ a
saját kazán létérõl árulkodó szellõztetõ. Az egységesített fûtési rendszer itt
kész rémálom lesz
házlakóknak a közös döntésre: egyéni vagy központi fûtést akarnak. Amennyiben
egy-egy tömbházban már
csak egy-két lakás van a
városi távfûtésre kötve, maga
az önkormányzat is besegíthet e családoknak, hogy önálló kazánt vásároljanak, hiszen még ez is gazdaságosabb, mint a tömbházhoz vezetõ teljes fûtõhálózatot
fenntartani – fejtegette a tanácsülésen Mircia Muntean
polgármester.
A gond természetesen
azokban a tömbházakban
lesz, ahol megközelítõleg felefele arányban szavaznak a
lakók a két fûtési rendszerre.
Végül is senki sem kötelez-
hetõ sem arra, hogy kidobja a
kazánjába fektetett milliókat,
de arra sem, hogy szintén
milliós kiadásba verje magát
az önálló fûtés beszereléséért
– érveltek a tanácsosok. A
vitát végül Ioan Cristea, a
távfûtés- szolgáltató Calor Rt.
vezetõje zárta le, leszögezve:
ez egy energiatakarékosságot
célzó országos vonatkozású
törvény, melyet tetszik, nem
tetszik, mindenki el kell
fogadjon. Így a városatyák
meghajtották fejüket az okos
magyarázat elõtt és elfogadták
az erre vonatkozó határozatot.
Most már csak az a kérdés,
hogyan fogják gyakorlatba
ültetni?
GÁSPÁR-BARRA RÉKA
A munkaadók kötelezettségei
kánikulában
Már hetek óta minden a kánikuláról, az
emberpróbáló hõségrõl szól. Ezzel foglalkozik az Egészségügyi Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, s a miniszterelnök is
szinte naponta említi valamilyen formában,
valamilyen alkalommal. A minap francia,
sürgõsségi esetekre specializálódott orvosdelegáció érkezett Bukarestbe. Velük is
tárgyal a miniszterelnök a kánikula negatív
hatásainak ellensúlyozását, leküzdését célzó
leghatékonyabb intézkedésekrõl, feltehetõen azért, hátha tudnak (és biztos tudnak!)
olyasmit mondani, javasolni, amit mi még
nem tudunk.
Tény, hogy a Munkaügyi Minisztérium
utasította a megyei területi munkafelügyelõségeket, hogy szigorúan és folyamatosan
ellenõrizzék a munkaadókat – és szükség
esetén bírságoljanak is! –, betartják-e a szélsõséges idõjárási viszonyok (nagy hideg,
nagy meleg) esetén, az alkalmazottak egészségi állapotának megóvását célzó intézkedéseket tartalmazó 99/2000-es sürgõsségi
kormányrendelet elõírásait. Az Arad Megyei Területi Munkafelügyelõség szakfelügyelõi is megkezdték az ellenõrzéseket.
Bár többször is írtunk már a munkaadók
hatáskörébe tartozó, szigorúan betartandó
szabályokról, úgy véljük, nem árt feleleveníteni a legfontosabbakat. A szabad ég alatt
dolgozó munkások esetében csökkenteni
kell a fizikai erõkifejtés intenzitását és ritmusát, bizonyos idõközönként biztosítani
kell a pihenést, lehetõleg árnyékos helyen.
Azok számára, akik zárt helyiségben
dolgoznak, meg kell teremteni a helyiség
megfelelõ szellõztetését. A munkaadónak
kötelessége mûszakonként minden alkalmazott számára 2-4 liter ásványvizet, zuhanyozási lehetõséget, alkalmanként védõfelszerelést biztosítani. Ahol nincs lehetõség
ezeknek a feltételeknek a betartására, a
munkaadónak és a szakszervezet, illetve az
alkalmazottak képviselõinek közösen kell
dönteniük a munkaidõ csökkentésére, felosztására vonatkozóan.
A vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet
értelmében ezeket az intézkedéseket késedelem nélkül kell alkalmazni, ha két egymást követõ napon a hõmérséklet meghaladja a plusz 37 Celsius-fokot, vagy a levegõ
nedvességtartalma túllépi a 80-as értéket.
Azt sem árt megjegyezni, hogy a munkafelügyelõség állandó telefonügyeletet tart.
A 0257/283644-es telefonszám hívható sürgõsségi esetekben.
(BALÁZS)
Ingyen utazó nyugdíjasok
Hunyad – Lényegesen kibõvült a városi
közszállítási eszközökön kedvezményesen
utazó nyugdíjasok száma, miután tegnap a
dévai tanács Pogocsán Ferdinánd RMDSZtanácsos javaslatára 250-rõl 500 új lejre
emelte a jövedelmi plafont. Aki ennél kevesebb nyugdíjat kap, az havonta 15 ingyenes menettérti jegyet igényelhet. E kedvezmény vonatkozik a Dévához tartozó tele-
pülések közti utazásra is. Ráadásul Vasile
Þonea szociáldemokrata tanácsos javaslatára az 500 lejes plafon a következõ idõszakban
a nyugdíjemelésekkel azonos arányban
emelkedik, így akinek jelen pillanatban 500
lejnél alacsonyabb a nyugdíja, az az emeléseket követõen is megtarthatja utazási kedvezményét.
GBR
Nyári programra tért át
a Törvényszék
Temesvár – A Temes Megyei Törvényszékre is megjött
a szokásos évi pihenõszabadságok ideje, mely együtt jár a
munkarend megváltoztatásával. Augusztus 31-ig a Dikaszteriális palotában a következõ
órarend szerint folyik az ügyintézés: a nyilvántartó hétfõtõl
péntekig 9–11 óra között áll az
ügyfelek rendelkezésére, hasonló órarend szerint dolgozik
a levéltár és a tájékoztató iroda
is. A láttamozási hivatal hétfõtõl péntekig 9–11 óra között beveszi az iratokat, és még aznap
14.30–15 óra között láttamozva kiadják.
(S.)
Ezt a lapszámot
BEGE MAGDOLNA szerkesztette
Számítógépes tördelés:
SZABÓ BALÁZS, VAJDOVICS ATTILA, VERES R UDOLF
Ma fejezõdik be
az érettségi
Arad – Ma zárul a június–
júliusi, elsõ idei vizsgaidõszak: az utolsó próba a szakon
kívüli választott írásbeli vagy
gyakorlati vizsga.
A megyei tanfelügyelõségen összesített adatok szerint
a keddi kötelezõ írásbeli szakvizsgán matematikából a beiratkozott 2908 jelöltbõl 2886
jelent meg – innen került ki
az egyetlen kizárt tanuló. A
románok történelmébõl a 373
beiratkozottból 366 vizsgázott, Románia földrajzából
pedig az 598-ból 596. Tegnap
a szakon belül választott írásbelire vagy gyakorlati szakvizsgára került sor, összesen
negyven különféle tantárgyból, a latin nyelvtõl és az ortodox dogmatikától egészen a
könyvelõségig és az erdõgazdálkodásig. A beiratkozott 3662
jelölt közül 3638-an vettek
részt, egyet sem kellett kizárni
valamilyen fegyelmi okból.
A mai, utolsó próbát követõen július 7-én, szombaton
16 óráig teszik közzé a vizsgaközpontokban az eredményeket, az óvásokat ugyanott
16–20 óra között lehet benyújtani. Július 8–9-én oldják
meg az óvásokat, és július 10-én,
szerdán 16 óráig teszik közzé
a végeredményeket.
K. K.
Integrált vízszolgáltatás
Arad – A megyei tanács
dísztermében mutatták be azt
a konzultációs csapatot, amelyik segít összeállítani a megye víz- és csatornahálózatának egységes korszerûsítését
célzó pályázati dokumentációt. A megbeszélésen részt vett
Magda Stoian, a Környezetvédelmi Minisztérium képviselõje, Iosif Matula megyei tanácselnök, Gheorghe Falcã
polgármester, valamint Arad,
Kürtös, Pécska, Nagylak,
Szentanna, Lippa önkormányzati képviselõi, de képviseltette magát a helyi kör-
nyezetvédelmi hivatal és vízgazdálkodás is.
A megbeszélésen pontosították a települések céljait, elvárásait, egyeztették a stratégiát, hisz
sikeres pályázat esetén a megye
körülbelül 160 millió eurónak
megfelelõ összeget is kaphat.
Matula figyelmeztetett, hogy
egy település harmincéves
fejlesztési perspektívája – beleértve a vizet és csatornahálózatot is – kizárólag a polgármesterek és az önkormányzatok kezében van, mindannyiuknak tisztában kell lenni a
felelõsséggel.
(IRHÁZI)
Megújul a színház honlapja
Arad – Még kettõt kell csak aludni, és a legkorszerûbb, minden igényt kielégítõ formában fogadja az érdeklõdõket a színház eleddig alaposan elavult honlapja – szól Laurian Oniga,
az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház igazgatójának optimista jóslata a honlap megújulásával kapcsolatban.
Aki az utóbbi idõben felkereste az aradi színház honlapját,
legfeljebb a legfrissebb mûsort találta abban idõszerûnek, a
többi információ – enyhén szólva is – idejétmúlt volt. Aki
viszont az elmúlt napokban látogatott a www.teatrulclasic.ro
címû honlapra, azt az átmenetre, a honlap átépítésére jellemzõ
állapot fogadta.
Ha minden igaz, mától vagy holnaptól már igazán érdemes
lesz felkeresni az aradi színház honlapját: eddigi elõadásokról,
tervekrõl, színészekrõl, rendezõkrõl találnak ott részletes, minõségi fotókkal illusztrált információkat.
K. K.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising