AT&T | E2912 | Jag läser psykologi och jag fullkomligt älskar att titta på och

Valberedningen vårterminen 2014
Från v.: Ludwig Schönbäck, Kerstin Backteman, Gabriella Nadjafi, Fabian Rost & Sanna Stomberg
BEREDNINGEN INFÖR VALEN
På onsdag är det dags för årets första storval, det är
”Jag läser psykologi och jag fullkomligt älskar att
då nationen väljer in nya förmän och framförallt en
ny PQ. Ostroskopet träffade valberedningens ordfö- titta på och analysera hur människor beter sig. Det
är häftigt hur folk kan vara så lika samtidigt som
rande, Gabriella (Gabbi) Nadjafi för att prata lite om
valberedningen och deras arbete.
de skiljer sig så sjukt mycket från varandra.”
Skulle du kunna berätta lite om valberedningen, vilka är ni?
- Ja! Vi är en liten grupp på fem personer varav fyra ledamöter
ter och en ordförande. Vi som sitter är jag Gabriella, Kerstin Backteman, Fabian Rost, Sanna Stomberg och Ludwig Schönbeck. Vi
är en härlig grupp alla med olika erfarenheter inom nationen såväl
som utbildning, vilket bidrar med en bred vinkel på alla de olika
utskotten.
Hur jobbar ni inom valberedningen?
- En vanlig uppfattning jag fått höra från många utanför valberedningen är att ordförande ska göra “allt”. Så är det verkligen inte.
Visst jag har ett lite mer ansvar då det är jag som bland annat utlyser och anslår poster samt pratar på valet, men överlag så delegerar jag ut uppgifter till någon av ledamöterna om det är något som
ska utföras. När vi utlyst poster sätter vi oss alla ned och diskuterar
vad vi anser varje post innebär, just för att vi ska ha en enhetlig
överblick. Under en intervju är det ordförande som inleder och
avslutar intervjun. Vem som ställer frågor om den aktuella posten
delar vi upp i förväg. Nu idag har vi lagt ner runt 100 timmar totalt.
Jag är inte helt säker, men ungefär. Och då har vi precis börjat sista
intervjuveckan.
Hur går det till när ni tillsätter alla poster?
- Det är en typisk missuppfattning många har - att det är vi som väljer vilken
kandidat som ska få vilken post. Vår uppgift är endast att intervjua kandidater och lämna fram förslag på vilka vi anser vara mest lämpad för respektive
post. När vi valt vilka vi ska nominera ringer vi till de aktuella kandidaterna
och berättar vårt beslut. Tackar personen ja innebär inte detta att han eller
hon fått posten, utan det är först på valet under nationsmötet vår nominerade får posten. Om alla närvarande röstar ja det vill säga. Självklart ringer vi
även de som vi inte valt att nominera och vi informerar också rätten om att
motkandidera.
Vad är det roligaste med att sitta i valberedningen?
- Att jag får veta precis allt! Haha, skämt å sido. För mig personligen tycker
jag det är att se hur kandidater som kommer på intervju beter sig samt hur
eller vad de svarar. Jag läser psykologi och jag fullkomligt älskar att titta på
och analysera hur människor beter sig. Det är häftigt hur folk kan vara så
lika samtidigt som de skiljer sig så sjukt mycket från varandra. Sen tycker
jag även det är kul att vi i gruppen kommer varandra nära och lär känna
varandra på ett annat sätt än vad vi gjort om vi inte suttit i valberedningen
tillsammans. Att få mat när vi jobbar och att vi alltid fikar är också nice, du
kanske hört om det kända syndromet “valberedningsmage”.
För de som inte varit på ett storval innan,skulle du kunna berätta lite
Finns det något som är mindre roligt?
vad man kan vänta sig den 9 april?
- Det får jag väl säga är att man måste välja mellan sina vänner.
Samtidigt är detta en utmaning som jag tycker är väldigt rolig. Man - Det som händer i stora drag är att vi går igenom föredragningslistan.
får lära sig att gå in i sin roll som valberedning och koppla bort sina Med andra ord dagordningen. Här får de som är närvarande information
personliga relationer och åsikter. Åh och juste, en sak till. Att ingen från bland annat quratelet och seniors om lite olika saker. Under detta val
längre pratar med en när det kommer något som valberedningen har kommer vi rösta om ifall vi ska införa en fjärde quratelare, Notarie. Sen
att göra med. Detta var något på förhand jag fick höra att så skulle kommer vi även till den delen där valberedningen är aktuell. Jag kommer
bland annat informera om hur vi gått tillväga när vi tagit fram våra nominedet bli men tänkte nog på något omedvetet plan att såklart mina
vänner skulle fortsätta prata med mig precis som tidigare. Haha, tror ringar till alla förmannaposter. Jag kommer även berätta om hur vi gjort när
vi tagit fram kandidater till de arvoderade posterna. Inför detta val är det tre
jag visst hade lite fel. Ett exempel är när jag frågade min kompis
om det gick några rykten vilka som sökt vad för post, då jag inte fått stycken arvoderade poster* utlysta, varav en är på heltid. Sen kommer vi
höra något. Helt ärligt fick jag lite av en chock då det var så mycket självklart också att välja kandidater till posterna.
som hon berättade för mig som jag inte hade en aning folk gick och
snackade om. Huruvida ryktet stämde eller ej kan jag varken säga Till sist, varför ska man gå på storvalet?
- För att man har chansen att påverka och yttra sin mening! Det är även
till henne eller här. Att undvika svara på vissa frågor är nämligen
också något man får lära sig när man sitter i valberedningen, då allt mycket viktig info som är kul att ta del av. Just detta val är extra spännande tycker jag då vi ska rösta om ny quratelspost vilket är stort för nationen.
behandlas konfidentiellt.
Och som sagt, tre arvoderade poster har utlysts - det lär bli spännande helt
enkelt! Hoppas vi ses!
Om man är intresserad av att sitta I valberedningen, hur ska
man gå tillväga då?
- Valberedningen är ingen post man söker till genom att gå på inter- Tack!
vju utan man blir tillfrågad om man vill sitta i valberedningen, det är * ProQurator, Husförman, Vice Husförman.
en så kallad förtroendepost. Detta görs av seniors och är man intresserad tycker jag självklart man ska skicka iväg ett mail till dem! Som
jag sa tidigare lägger vi ner otroligt mycket tid och många kvällar blir Valet sker under stormötet onsdagen den 9 april klockan
att ägna åt valberedningen men det är hur kul som helst. Do it, det är
18.00(..) i nationens gillestuga. Håll sedan utkik efter
lätt värt det!
utlysningarna till fyllnadsvalet den 21 maj!
Download PDF

advertising