PEISOVNER
DESIGN MED SJEL
TRADISJON SOM VARMER
LUNE ØYEBLIKK
VI SKAL VARME NORGE
DESIGN MED SJEL
HISTORIE SOM LEVER
TRADISJON
SOM VARMER
EVOLUSJON, IKKE REVOLUSJON
Det er flere former for design. Trendy design,
design som er sterkt preget av nuet og
motebildet på tidspunktet designet utformes. Tidløs design, design som ikke går
av moten, men som fortsetter å fascinere
deg år etter år.
Den første Dovrepeisen ble konstruert og
produsert for over 70 år siden, og skapte
revolusjon i peishistorien. Takket være
konstruksjonen kunne man nå bygge en peis
etter egen smak som ikke bare ga strålevarme, men også rikelig med varmluft fra
sitt konveksjonskammer. Dette sammen
med en rekke andre fordeler gjorde den
raskt populær og til begrepet Dovrepeisen.
Utviklingen frem til i dag har ført til små og
store forandringer på produktene til Dovre,
både i konstruksjon og i design. Summen av
vår erfaring, opparbeidet gjennom mange år,
kan du nå se resultatet av i våre nyeste peisovner; Dovre Astroline og Dovre Cinderella.
Tidløs design, kombinert med det siste av
varmeeffektive detaljløsninger. Det kalles
evolusjon. En videreutvikling, basert på kunnskap, erfaring og naturlige valg gjennom en
årrekke. En peisovn som vil varme deg langt
inn i fremtiden.
Anette H. Solheim
Salgs- og markedsdirektør
Vi mener at et ildsted i hjemmet skal være et
koselig samlingspunkt, en del av interiøret og
en nyttig oppvarmingskilde – alle ildstedene
til Dovre er laget med nettopp dette for øyet.
I denne brosjyren finner du vårt utvalg av
peisovner og tradisjonelle vedovner.
Og husk; alle produktene til Dovre er laget i
solid støpejern, derfor får du 10 års skriftlig
garanti.
Lykke til med ditt nye ildsted!
Nils P. Viberg
Adm. direktør
INNHOLD
UNG
ASTROLINE ...................................
6
CINDERELLA .................................
7
DOVRE 350 CB ............................
9
DOVRE 360 CB ............................
9
EGENSKAPER ............................... 10
KLASSISK
DOVRE 760 CB ........................... 14
DOVRE 560 CB ........................... 15
DOVRE 550 CB ........................... 15
DOVRE 510 CB ............................ 16
DOVRE KOMBI 510 P .................... 17
DOVRE 250 CB ............................ 18
DOVRE 425 CB ............................ 19
DOVRE 425 BV GAP...................... 21
EGENSKAPER ............................... 22
TRADISJON
DOVRE 100 CB/120 CB ............... 26
DOVRE 40 CB/45 CB ................... 29
EGENSKAPER ............................... 30
VALG AV ILDSTED ........................... 32
MILJØ........................................... 34
FYRINGSRÅD ................................ 36
FYRING OG VEDLIKEHOLD ............. 37
PROBLEMER MED ILDSTEDET? .......... 38
TEKNISK INFO ............................. 40
3
KALD SOM SNE
GNISTRENDE BÅL
OG VARME HJERTER
- UNG I SINNET
DOVRE ASTROLINE • DOVRE CINDERELLA • DOVRE 350 CB • DOVRE 360 CB
DOVRE ASTROLINE
Tidløs ung smak og varig design. Skapt for å gi deg den mest fascinerende peisopplevelsen.
▲
Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 11000 W.
Dovre Astroline med lakkerte stålsider
▲
Rene linjer og tidløst design, et lite eventyr som må oppleves. Vedlengde 35 cm. Varmeeffekt maks. 8000 W.
Dovre Cinderella med klebersten sideplater
▲
▲
DOVRE CINDERELLA
Dovre Cinderella i standard utgave, uten sideplater
7
Dovre 360 CB
DOVRE 350 CB / 360 CB
To effektive og fleksible peisovner med godt
innsyn til det vakre flammespillet.
Vedlengde 350 CB 35 cm.
Vedlengde 360 CB 40 cm.
Varmeeffekt 350 CB maks. 8000 W.
Varmeeffekt 360 CB maks. 9000 W.
Dovre 350 CB
9
EGENSKAPER
DOVRE ASTROLINE
DOVRE CINDERELLA
DOVRE 350 CB
Det er forskjell på trendy produkter og
varig moderne design. Enkelte ting går
aldri av moten. Dovre Astroline, Dovre
Cinderella, Dovre 350 CB og Dovre 360
CB er resultatet av en langvarig evolusjon. Tidløst design og varmeeffektive
løsninger. Peisovner som er konstruert
for å gi deg estetiske opplevelser med
store, vakre bålbilder. Produsert i
støpejern, som tåler ekstrem varme,
over lang tid. Solide peisovner som varmer deg langt inn i fremtiden.
▲
Topplate på Dovre Cinderella.
DOVRE 360 CB
DOVRE ASTROLINE:
DOVRE CINDERELLA:
DOVRE 350 CB/360 CB:
Astroline med
Cinderella uten
Regulerbare
sideplate i
sideplater.
ben kan øke
lakkert stål.
Standard
høyden med
Utskiftbar.
utgave.
opptil 8 cm.
Astroline med
Cinderella med
Med klebersten
sideplate i
sideplate i
sideplater og
klebersten.
klebersten.
topplate på
Utskiftbar.
Kan leveres i
350 CB får du
lakkert stål
en konveksjonsovn
Askeskuff
Cinderella
Side- topp eller
skjult bak
håndtak og
bakuttak.
døren.
ben.
Askeskuff
skjult bak dør.
Konveksjonsvarme.
11
FLAMMENE DANSER BAK
MYKE LINJER
SANSENE FYLLES
LUKTEN AV VARME
LEVENDE
KLASSISKE DETALJER
DOVRE 760 CB • DOVRE 560 CB • DOVRE 550 CB • DOVRE 510 CB •
DOVRE KOMBI 510 P • DOVRE 250 CB • DOVRE 425 CB • DOVRE 425 BV GAP
13
DOVRE 760 CB
Varig moderne design, gir mye varme. Ekstra bred med plass til lange vedkubber. Vedlengde 60 cm.
Varmeeffekt maks. 11000 W.
DOVRE 560 CB
Moderne design i solid støpejern. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W.
DOVRE 550 CB
Stort glassvindu med godt
innsyn. Vedlengde 40 cm.
Varmeeffekt maks. 9000 W.
Regulerbare ben.
15
DOVRE 510 CB
Et perfekt kompromiss mellom det klassiske og det tidløse. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W.
DOVRE KOMBI 510 P
En kombinasjon av stabil parafinvarme og vedfyring. Vedlengde 40 cm. Varmeeffekt maks. 9000 W. Maks.
varmeeffekt parafinbrenner 4000 W. Ovnen er sammensatt av Dovre 510 CB og 500 P.
17
DOVRE 250 CB
En sjarmerende liten peisovn med en stor sjel. Vedlengde 30 cm. Regulerbare ben. Varmeeffekt maks. 6000 W.
DOVRE 425 CB
Klassisk tidløshet. Litt større utgave av Dovre 250 CB. Vedlengde 40 cm. Regulerbare ben. Varmeeffekt maks. 9000 W.
19
GASSFYRING ER MILJØVENNLIG
OG EFFEKTIVT
Gass gir en regulerbar varme, som
gjennom sin rene forbrenning bidrar
til et mindre forurenset miljø. Enkel
betjening. Se vår gasspeis i peiskatalogen.
Dovre 425 BV GAP
Peisovn for propan i klassisk design med stort og
levende bålbilde. Varmeeffekt maks. 6000 W.
Opptennings- og
Kunstige kubber av fiber
reguleringspanel samt
gir et tilnærmet ekte bål-
konveksjonsrist
bilde!
21
EGENSKAPER
DOVRE 760 CB
DOVRE 560 CB
DOVRE 550 CB
DOVRE 510 CB
Peisovner i klassisk design. Små
detaljer og myke linjer. Store glassflater med innsyn til fascinerende
bålbilder skaper atmosfære. Tidløse
konstruksjoner du vil ha glede av i lang
tid. Alle peisovnene er produsert i
støpejern og tåler ekstrem varme.
Perfekt tilpasset en lang og kald norsk
vinter.
▲▲
Sidedør på Dovre 760 CB.
▲
Trekkventiler både i overkant og under døren. Enkel betjening gir god lufttilførsel.
Dekorative detaljer
DOVRE KOMBI 510 P
DOVRE 425 CB
DOVRE 425 BV GAP
DOVRE 250 CB
på Dovre 250 CB,
Dovre 425 CB
Dovre 425 BV GAP
og Dovre 760 CB.
Regulerbare ben
som kan øke høyden med opptil 8 cm
på Dovre 250 CB,
Dovre 425 CB,
Dovre 550 CB og
Dovre 560 CB.
Røykuttak topp gir
større utnyttelse av
varmen.
Røykuttak side på
Dovre 550 CB og
Dovre 560 CB.
▲▲
Røykuttak bak.
Kaldthåndtak gjør det enkelt å åpne døren uten at man
brenner seg.
▲
Askeskuff som enkelt tas ut og tømmes.
23
DESIGN MED SJEL
HISTORIE SOM LEVER
TRADISJON
SOM VARMER
DOVRE 100 CB • DOVRE 40 CB
25
DOVRE 100 CB/120 CB
Dovre 100 CB
Liten vedovn med tradisjonelt eventyrmotiv.
Vedlengde 30 cm. Varmeeffekt maks.
4000 W (120 CB 5000 W).
Dovre 120 CB
DOVRE 40 CB/45 CB
Dovre 40 CB
Vedovn med nostalgisk design, Bukkene
Bruse dekor og glassdør. Vedlengde 40 cm.
Varmeeffekt maks. 7000 W (45 CB 8000 W).
Dovre 45 CB
29
EGENSKAPER
DOVRE 100 CB
Vedovnene
tradisjonene
med
for
de
gode,
hytter
og
DOVRE 120 CB
DOVRE 40 CB
DOVRE 45 CB
gamle
hjem.
Eventyrmønster på sideplatene. Dette
er rentbrennende vedovner som gir god
varmeøkonomi. Begge ovnene kan
enkelt bygges ut til etasjeovner. Dovre
40 CB fås om ønskelig med en eller to
kokeplater, nærmere det opprinnelige
kommer du nesten ikke når det gjelder
vedovner.
▲▲
Ved bruk av etasje øker varmeeffekten.
Her vises etasjen på Dovre 120 CB.
▲
Glassdør på Dovre 40/45 CB gir godt innsyn til bålbildet.
Bakuttak på Dovre
100 CB/120 CB
Eventyrmønster på
ben til Dovre
100 CB/ 120 CB.
Regulerbare ben på
Dovre 40/45 CB kan
øke høyden med
opptil 8 cm.
Kokeplater til
Dovre 40 CB.
▲
Bukkene Bruse motiv på Dovre 40/45 CB.
Kaldthåndtak gjør
det enkelt å åpne
døren uten at man
brenner seg.
Festes under ovnen
40/45 CB.
31
VALG AV ILDSTED
Et ildsted skal ofte dekke flere behov:
Det skal være
- et koselig samlingspunkt
- en del av interiøret
- en oppvarmingskilde
Ildstedet bør passe inn i rommet i forhold
til størrelse, plassering og utseende.
Størrelsen på ildstedet
Det er naturlig å begynne med og se på
hvor stort ildsted du har behov for:
- hvor stort er rommet ?
- hvor stort totalareal skal du varme opp?
- plasseringen - hvor skal ildstedet stå?
- skal det være hovedoppvarmingskilde?
- skal det være tilleggsvarme?
Sentralt i huset er det en fordel med et
større ildsted, som kan varme opp store
arealer. Også i en underetasje er det
wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9.600 W.
Dovreforhandler - de kan hjelpe deg.
gunstig å ha et ildsted med høy varme-
Hytter har større wattbehov.
I tillegg til størrelse og plassering, må du
også ta hensyn til hvilken type ildsted du
kapasitet, gjerne ca. 9000 W eller mer.
ønsker - hva passer inn hjemme hos deg?
Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en
Ved plassering av ildstedet er det fysiske
åpen løsning mellom kjeller og huset for
og praktiske hensyn å ta:
øvrig, vil du utnytte varmen over hele
- Skorsteinens plassering i rommet.
Peisovn - en mellomting mellom peis og
huset. Et ildsted varmer sjelden for lite!
- Skorsteinens tverrsnitt
vedovn - utstyrt med stor glassdør som
- Brannmurens størrelse
gir deg godt innsyn til bålet. Ypperlig for
- Gulv og evt. forsterkning av gulv
deg som har lyst på peis men har liten
Det totale varmebehovet vil normalt ligge
2
plass.
mellom 60 - 80 W/m , avhengig av hustyper, isolasjon, størrelse på vindusareal,
Plasser ildstedet slik at du får glede av å
samt klimaet der du bor. I et vanlig godt
se bålet og føle varmen fra det stedet du
Peisovn med parafin - du kan fyre med
isolert bolighus vil for eksempel watt-
tilbringer mest tid i rommet. Virker det
parafin og ved hver for seg eller samtidig.
behovet ligge på 60 - 80 W pr. m . Et bolig-
vanskelig å få plassert ildstedet der du vil
Kjekt for deg som ønsker å komme hjem
hus på 120m2 vil dermed ha følgende totale
ha det, ta med tegning av rommet til din
til oppvarmet hus.
2
dekkes med en plate av stål eller lignende.
Vedovn - kan plasseres overalt, både
Før montering:
hjemme og på hytta, på et kjøkken, i stua
- Olje- og gassovner/peiser er søknads-
eller på et soverom.
pliktige.
Søknad
sendes
stedlige
bygningsråd eller feiervesen.
Peisinnsats - med en peisinnsats har du
muligheten til å mure din egen drømmepeis eller sette opp en elementpeis i kjøkken og stue.
- Les monteringsveiledningen nøye før
arbeidet påbegynnes.
- Installasjonen skal foretas etter gjeldende forskrifter, som er beskrevet i
monteringsveiledningen. Er du i tvil ta
Hva gjør du med montering?
kontakt med feiervesenet.
andre vil ha hjelp. Det enkleste er å høre
Ta hensyn til følgende:
hva din Dovreforhandler anbefaler - de
- Vekt - enkelte ildsteder har så høy vekt
gi deg annen hjelp du måtte trenge.
er stor nok, sjekk materiale, tykkelse.
Generelt krav til brannmur er minimum
100 mm tykkelse på Leca, Siporex, teglstein eller betong - evt. kan godkjent
brannpanel brukes. Brannmur av naturstein er ikke godkjent som brannmur.
- Avstand fra røykrør til brennbart materiale skal være min. 300 mm, eller etter
angitte krav i monteringsveiledningen
Noen ønsker å sette opp ildstedet selv,
kan hjelpe deg med å skaffe en montør og
- Brannmuren - kontroller at brannmuren
at det krever fundament.
- Gulvbelegg/tepper må fjernes. Tregulv
for det aktuelle produktet.
- I tillegg er det viktig å fjerne tapet og
annet brennbart materiale bak ildstedet.
- Følg alltid monteringsveiledningen nøye.
33
NY TEKNOLOGI
GJØR VEDFYRING
MILJØVENNLIG
Menneskene har laget ildsteder og brent
ved i tusener av år. Ilden er fremdeles den
samme, men vi har lært oss å utnytte den
på en ny og effektiv måte.
Vedfyring er en miljøvennlig og rimelig
oppvarmingsmåte. Riktig vedfyring bidrar
ikke til økt drivhuseffekt, og gir lite utslipp
som virker forsurende. Vedkubber avgir
ikke mer CO2 ved fyring enn ved forråtnelse i naturen. Fyring med ved i stedet
for med et fossilt brensel, i rentbrennende
ildsteder, bidrar faktisk til å redusere
klimagassutslippene i Norge.
For
at
forbrenningskretsløpet
skal
fungere, er det viktig at du fyrer riktig!
- tørr ved, ofte og mindre ilegg og riktig
tilførsel av luft, gir lavt utslipp av forurensende gasser og mye varme til rommet.
RENTBRENNENDE ILDSTEDER
Rentbrennende
ildsteder
forurenser
mindre enn gamle, tradisjonelle ildsteder.
ildsteder slipper ut ca. 140 kg med
Undersøkelser har vist at rundfyring – mye
uforbrente gasser og partikler pr. favn
ved, stengt trekk - gir dårlig utnyttelses-
med ved. Dovre’s rentbrennende ildsted
grad av veden, økt miljøskadelig utslipp og
med sekundærforbrenning har et utslipp
det dannes tjære og sot i pipa som kan
på ca. 3 – 6 kg pr. favn ved.
føre til pipebrann. I nye, rentbrennende ild-
Tørr ved er viktig! For å oppnå høy ut-
steder er forbrenningssystemet effektivt.
nyttelsesgrad bør ikke fuktigheten i
Det har høy virkningsgrad (ca. 70%), lite
veden overstige 20%. Dette oppnås som
miljøskadelige utslipp og høy sikkerhet –
regel etter et til to års tørking. 2 kg ved vil
i tillegg er det lett å fyre. Tradisjonelle
da gi 5800 W pr. time ved 70% utnyttelse.
I dag er alle våre peiser og ovner utviklet
deg som er opptatt av kvalitet. Alle ild-
med tanke på å gi maksimal brukervennlig-
stedene til Dovre er testet og godkjent av
het og sikkerhet. Støping og produksjon
SINTEF og DBE. Vi har egen peisbrosjyre
foregår i vårt anlegg, som er en av Europas
som vil gi deg opplysninger om våre peis-
mest moderne og velutstyrte fabrikker.
innsatser. Besøk gjerne våre Internettsider
Høy teknologi, løpende kontroll og utstrakt
www.dovrepeisen.no.
bruk av spesialutviklede maskiner sikrer
produktene høy kvalitet og yteevne. Derfor
kan vi for alle våre produkter gi 10 års
skriftlig garanti. En ekstra sikkerhet for
35
FYRINGSRÅD
En peis forbruker mer luft enn et frittstående ildsted når peisen fyres med
dørene åpne. Det er derfor viktig med god
lufttilførsel til rommet peisen er plassert i.
Hvis skorsteinen er kald når du tenner
opp, vil det hjelpe bra å brenne noen
sammenkrøllede avissider oppe mot
hvelvplaten i ildstedet. Du får da oppvarmet skorsteinen og oppdriften øker.
Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Etter 5 – 15 min. fyring kan
trekkventilene reguleres til ønsket stilling.
For ildsteder med 2 trekkventiler:
Ventilene under døren tilfører ildstedet
den nødvendige undertrekk under opptenning og skal lukkes når opptenningsfasen er ferdig. Overtrekken (over døren )
sørger for "luftspyling" nedover glassene,
dette for å holde disse rene, samtidig som
denne luften blander seg med røykgassene og gir den beste forbrenningen.
La peisbålet "dø ut" av seg selv. Ilden eller
asken i ildstedet må aldri slukkes med
vann eller lignende da dette kan forårsake
Trekkregulering
for varmeeffekt
sprekkdannelser i godset. For å unngå at
og luftspyling av
skorsteinen "suger varme" fra rommet,
glass
bør dørene lukkes før peisen forlates.
Dette gir også sikkerhet mot gnistsprut.
Opptenningsventil
Sekundærluft
inn antenner
uforbrente gasser
FYRING OG VEDLIKEHOLD
Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor
Kontroller ildstedet jevnlig:
del av varmen til å fordampe fuktigheten.
Dørpakninger må være hele. Ved utskift-
Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen
ning skal ikke pakningene strekkes. Din
stor i ildsted og pipe/skorstein.
Dovre forhandler har sett med pakningssnor og lim. Brennplater, rister og annen inn-
Tenn opp med papir og vedfliser, legg på
mat må også være hele og riktig plassert.
grovere ved etter hvert. Benytt aldri
impregnert, malt eller lakkert tre.
Påse at ildsted og ovnsrør blir feiet rent for
sot. Bruk røykrørsbørste eller lignende.
Plasser veden liggende – da utnytter du
Soten dyttes innover i røykgangen slik at
brennverdien i veden bedre.
den faller ned i skorsteinsløpet. Pass på
at det ikke blir liggende sot på røykhvelv
Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende
og innerst i røykkanalen. Rengjøring ut-
til opptenning.
føres før fyringssesongen starter.
Åpne trekkventilen på fullt og la døren stå
Se etter at det ikke er sprekker i støpe-
på gløtt i opptenningsfasen.
jernet eller lekkasjer ved røykrør.
Lukk døren når det brenner godt. Reguler
Dersom
varmeeffekten med trekkventilen. Før du
denne enkelt etterbehandles med original
åpner døren, bør alltid trekkventilene
Dovre grå ovnslakk.
lakken
blir
misfarget,
kan
åpnes slik at bålet/glørne tar seg opp.
Deretter åpnes døren langsomt og
Glassdørene tørkes av etter hver gangs
eventuelle røykutslag unngås.
bruk. Fjern sot på glasset med et papir med
vann som dyppes i asken, tørk deretter av
Fordel glørne over bunnen i ildstedet før
glasset med en ren klut eller papir.
du legger på ny ved.
NB! Følg bruks- og monteringsveiledning
Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1
for det aktuelle produktet.
cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler
opptenningen. For mye aske gir varmetap.
Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst
sotdannelse og er mest miljøvennlig.
37
PROBLEMER MED ILDSTEDET?
Problem
Løsning
Ildstedet ryker inn under opptenning og drift.
De to vanligste feilene:
Undertrykk i rommet der ildstedet står –
for lite lufttilførsel til rommet, fordi huset
er for "tett".
Sjekkes enkelt ved å fyre med et vindu
på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du
sette inn flere/større ventiler.
Undertrykk i rommet der ildstedet står –
Kjøkkenvifte og /eller sentralt
ventilasjonsanlegg trekker for mye luft
ut av rommet.
Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen
ventilasjon. Hjelper dette, må du sette
inn flere/større ventiler i rommet.
Ryker ildstedet ditt fortsatt inn etter at du har sjekket ovenstående
punkter? Sjekk videre.
Røykrør fra to ildsteder er tilsuttet
skorsteinen i samme høyde.
Monteres om. Høydeforskjell mellom
røykrørene bør være min 200 mm.
Røykrøret heller nedover.
Røykrøret må flyttes slik at det er
stigende fra ildstedet til skorsteinen på
min. 10 grader.
Røykrøret stikker for langt inn i
skorsteins-løpet.
Røykrøret må monteres om. Avsluttes 5
mm. før skorsteinen innervegg.
Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller
er defekt – skaper falsk trekk.
Feieluker må alltid være lukket.
Utette/defekte feieluker må skiftes.
Spjeld/trekkventiler eller dører på
peiser/ildsteder som ikke er i bruk står
åpne – skaper falsk trekk.
Stenge spjeld, dører og trekkventiler på
ildsteder som ikke er bruk.
Åpent hull i skorstein etter ildsteder som
er fjernet – skaper falsk trekk.
Hull må mures igjen.
Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel uttetthet rundt rørgjennomføringen
og/eller ødelagte skillevegger mellom
røykløp skaper falsk trekk.
Tett og puss igjen alle sprekker og
utettheter.
Problem
Løsning
For mange ildsteder på samme
skorstein. Skorsteinen klarer ikke å
transportere all røyk/gass ut i friluft.
Reduser antall ildsteder eller
størrelsen på disse.
For stort tverrsnitt i skorstein. Liten
eller ingen trekk.
Skorsteinen må rehabiliteres.
For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet –
skorsteinen klarer ikke å transportere
all røykgass ut i fri luft.
Installer et mindre ildsted eller bygg ny
skorstein med større tverrsnitt.
For kald skorstein. Utvendig skorstein
eller skorstein som går gjennom høyt og
kaldt loft, fører til liten eller ingen trekk.
Oppvarmes for eksempel med fyring i
nedre feieluke eller oppe mot hvelvplaten
inne i ildstedet med noen sammenkrøllede
papirer.
For lav skorstein.
Øk skorsteinshøyden.
Ildstedet ryker inn, når det er vind ute.
Skorsteinen ligger for lavt i forhold til
omkringliggende terreng, bygninger, trær
og lignende.
Forlenge skorsteinen. Evt. montere
skorsteinshatt.
Rommet hvor ildstedet står kommer på
lesiden i forhold til vinden.
Sørg for overtrykk i rommet ved f.eks. å
åpne ventiler, vinduer etc på vindsiden.
Kan være at elektrisk røykavsug(vifte)
må monteres.
Turbulens rundt skorsteinen p.g.a. for
flatt tak.
Øke skorsteinshøyden og/eller
montere skorsteinshatt.
Ildstedet varmer for dårlig
Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen p.g.a. lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk.
Vanskelig å regulere forbrenningen og
brenselet brenner fort opp.
Evt. Lekkasjer må tettes.
Skorsteinstrekken kan reduseres ved
hjelp av en trekkbegrenser
eventuelt spjeld.
Obs! En lekkasje på bare 5 cm2 er nok til at 30% av den produserte varmluften
forsvinner "rett i pipa".
39
DOVRE ASTROLINE
540
215
215
1055
Senter røykuttak/gulv 850 mm
375
375
480
480
DOVRE CINDERELLA
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt
over lengre tid med opptenningsventil åpen.
Ildstedet er godkjent for plassering mot vegger av
brennbart materiale, med avstand til sidevegg på
minimum 200 mm og til bakvegg 150 mm. Hvis
avstanden fra røykrøret til vegger av brennbart
materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret
beskyttes med rørskjold. Skal ildstedet, uten sideplater, plasseres mot vegger av brennbart matriale
er avstanden til sidevegg 600 mm.
Ø150
425
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt
over lengre tid med opptenningsventil åpen.
Ildstedet er godkjent for plassering mot vegger av
brennbart materiale, med avstand til sidevegg på
minimum 200 mm og til bakvegg 150 mm. Hvis
avstanden fra røykrøret til vegger av brennbart
materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret
beskyttes med rørskjold.
530
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Peisovn
Astroline
40 cm
2500 - 11000 W
140 kg
150 mm
Topp og bak
Nei
Skamolx
550 x 775 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern med valgfrie
sideplater av lakkert stål,
rustfritt stål eller klebersten
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Oppvarmings areal,
takhøyde 2,4 m:
Beregn 60 - 80 W pr m2
Askeskuff:
Aske rake:
Mulighet for stålpipe:
Ja
Ja
Ja
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål:
Overflate behandling:
Materiale:
Peisovn
Cinderella
35 cm
2500 - 8000 W
100 kg
150 mm
Topp og bak
Nei
Skamolx
550 x 650 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern med valgfrie
sideplater av lakkert stål
eller klebersten
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmings areal,
takhøyde 2,4 m:
Askeskuff:
Aske rake:
Mulighet for stålpipe:
Avstand til brennbart materiale
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
Avstand til brennbart materiale med sideplater
Innfelt brannmur med og uten sideplater
Utenpåliggende brannmur med og uten sideplater
Beregn 60 - 80 W pr m2
Ja
Ja
Ja
41
DOVRE 350 CB
430
90
345
685
30-90
170
715-775
250
110
155
325
360
DOVRE 360 CB
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt
over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis
avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er
mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med
rørskjold.
425
475
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt
over lengre tid med opptenningsventil åpen. Med klebersten sideplater er ildstedet et konveksjonsildsted,
og kan plasseres mot vegger av brennbart materiale
med en avstand til side og bakvegg på min 150 mm.
Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale
er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med
rørskjold. Skal ildstedet uten klebersten sideplater
plasseres mot vegger av brennbart materiale er
avstanden til sidevegg 600 mm.
155
475
Ø12
5
Peisovn
Dovre 350 CB
35 cm
2500 - 8000 W
110 kg
125 mm
Topp, sider og bak
Ja*
Ildfast stein/skamolx
450 x 750 mm
Antrasitt lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale med klebersten sideplater
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Beregn 60 - 80 W pr m2
Utenpåliggende brannmur
Askebøtte:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Marmor sideplater:
Ja
Ja
Ja
Ja*
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Innfelt brannmur
*Tilleggsutstyr
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Marmor sideplater:
Peisovn
Dovre 360 CB
40 cm
2500 - 9000 W
110 kg
125 mm
Topp, sider og bak
Ja*
Ildfast stein/skamolx
570 x 750 mm
Antrasitt lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Beregn 60 - 80 W pr m2
Ja
Ja
Ja
Ja*
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
*Tilleggsutstyr
43
DOVRE 760 CB
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimal effekt
over lengre tid med opptenningsventil åpen. Hvis
avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er
mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med
rørskjold.
765-845
545
220-300
640-720
25
540
350
550
445
550
150
Ø150
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid med oppteningsventil åpen.
Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart
materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret
beskyttes med rørskjold.
445
DOVRE 560 CB
550
125
Ø150
410
200
Ø15
0
Peisovn
Dovre 760 CB
60 cm
3500-11000 W
180 kg
150 mm
Topp/bak
Nei
Skamolx
300x830 mm
Antrasitt lakk
Støpejern
Topptrekk og
opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Beregn 60-80 W pr m2
Utenpåliggende brannmur
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Ja
Ja
Ja
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate:
Materiale:
Trekksystem:
Peisovn
Dovre 560 CB
40 cm
2500 - 9000 W
120 kg
150 mm
Topp, sider og bak
Ja
Ildfast stein/skamolx
650 x 750 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Beregn 60 - 80 W pr m2
Ja
Ja
Ja
Utenpåliggende brannmur
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Sidedøren kan ikke benyttes med 60 cm ved, ved hjørneoppstilling.
Innfelt brannmur
Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må
avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.
Innfelt brannmur
45
220-300
640-720
765-845
545
DOVRE 550 CB
550
125
Ø150
410
200
25
540
350
550
445
550
383
445
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid med oppteningsventil åpen.
Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart
materiale er mindre enn 300 mm må røykrøret
beskyttes med rørskjold.
150
Ø150
Ø15
0
542
205
399
548
457
583
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen.
Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materialer er mindre enn 300 mm må røykrøret beskyttes med rørskjold.
749
609
Ø150
Ø150
DOVRE 510 CB
Peisovn
Dovre 550 CB
40 cm
2500 - 9000 W
120 kg
150 mm
Topp, sider og bak
Ja
Ildfast stein/skamolx
650 x 750 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Beregn 60 - 80 W pr m2
Utenpåliggende brannmur
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Ja
Ja
Ja
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate:
Materiale:
Trekksystem:
Peisovn
Dovre 510 CB
40 cm
2500 - 9000 W
118 kg
150 mm
Topp, sider og bak
Nei
Ildfast stein/skamolx
650 x 750 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Beregn 60 - 80 W pr m2
Ja
Ja
Ja
Utenpåliggende brannmur
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må
avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.
Innfelt brannmur
Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden
til side og bakvegg min. 600 mm.
Innfelt brannmur
47
430
542
360
500
10
545
Dovre Kombi 500/510 CB leveres med parafinbrenner 500 P. Røykrør med spjeld anbefales
montert der hvor trekken i skorsteinen/pipen er
stor.
Oppstillingsvilkår med parafinbrenner gjelder Dovre
500/510 CB. (Dovre Kombi 500 P leveres uten
sprosser i døren, med helt glass).
550
520 - 600
660 - 740
DOVRE 250 CB
325
430
405
455
450
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen.
Ildstedet er godkjent for plassering mot brennbart
materiale: til sidevegg min 400 mm, og til bakvegg
200 mm. Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart
materiale er mindre enn 250 mm må røykrøret
beskyttes med rørskjold.
405
Ø125
375
780
780
920
Ø150
DOVRE KOMBI 510 P
Type:
brenner
Produktnavn:
Overflate:
Varmeeffekt:
Vekt:
Fllottørventil:
Gulvplatemål min:
Brenner:
Oljeforbruk maks:
Oljeforbruk min:
Brenseltank:
Brensel:
Kombinert ved/parafin
Dovre Kombi 510 P
Antrasittgrå lakk
800 - 4000 W
52 kg
Type BM 30
650 x 750 mm
Skallbrenner
0,60 l /time
0,12 l/time
Separat
Parafin
Avstand til brennbart materiale
Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale må
avstanden til side og bakvegg være min. 600 mm.
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Askebøtte:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Peisovn
Dovre 250 CB
30 cm
2000 - 6000 W
75 kg
125 mm
Topp og bak
Ja
Skamolx
550 x 740 mm
Antrasittgrå
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Beregn 60 - 80 W pr m2
Ja
Ja
Ja
Utenpåliggende brannmur
Innfelt brannmur
49
550
765 - 845
640 - 720
DOVRE 425 CB
352
445
542
550
550
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid med opptenningsventil åpen.
Hvis avstanden fra røykrøret til brennbart materiale er mindre enn 300 mm, må røykrøret beskyttes
med rørskjold.
DOVRE 425 BV GAP
445
Ø150
Peisovn
Dovre 425 CB
40 cm
2500 - 9000 W
125 kg
150 mm
Topp og bak
Ja
Ildfast stein/skamolx
650 x 750 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern
Topptrekk og opptenningsventil
Luftkammer med sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4m:
Beregn 60 - 80 W pr m2
Utenpåliggende brannmur
Askeskuff:
Mulighet for stålpipe:
Askerake:
Ja
Ja
Ja
Type:
Produktnavn:
Gasstype:
Maks inngående effekt:
Maks varmeeffekt:
Gassbruk ved
maks varmeeffekt:
Leveringstrykk
for gass:
Diameter på
brenner dysen:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Regulerbare bein:
Innvendig:
Tilknytning skorstein:
Overflate:
Røykuttak:
Gulvplate mål:
Gass peisovn
Dovre 425 BV GAP
Propan
7200 W
6300 W
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål minimum:
Overflate:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Skal ildstedet plasseres mot vegger av brennbart materiale er
avstanden til side - og bakvegg min 600 mm.
Innfelt brannmur
Avstand til brennbart materiale
0,25 m2/t, 0,45 kg/t
30 mbar
2 x 1,10 mm
64 kg
100 mm
Nei
Kubber i fiber
Ja
Antrasitt lakk
Bak
450 x 600 mm
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
51
DOVRE 100 CB/
DOVRE 120 CB
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid. Hvis avstanden fra røykrøret
til brennbart materiale er mindre enn 300 mm må
røykrøret beskyttes med rørskjold.
500
320
320
230
485
380
695
232
1035-1105
225
475
350
230-300
DOVRE 40 CB/
DOVRE 45 CB
400
Ildstedet anbefales ikke å fyres på maksimum
effekt over lengre tid. Hvis avstanden fra røykrøret
til brennbart materialer er mindre enn 300 mm må
røykrøret beskyttes med rørskjold.
530
600
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4 m:
Askeskuff:
Askerake:
Mulighet for stålpipe:
Vedovn/
Vedovn med etasje
Dovre 100 CB/
Dovre 120 CB
30 cm
1500 - 4000 W
2000 - 5000 W
58 kg/76 kg
125 mm
Topp*, sider og bak/
Topp* og sider
Nei
Ildfast masse/støpejern
500 x 800 mm
Antrasittgrå lakk
Støpejern
Primærluft
Primærluft
Avstand til brennbart materiale
Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden
til side og bakvegg min. 600 mm.
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
Beregn 60 - 80 m2
Nei
Ja
Ja
*Røykuttak for toppmontering 100 CB er tilleggsutstyr.
Type:
Produktnavn:
Vedlengde:
Varmeeffekt:
Vekt:
Røykuttak diameter:
Røykuttak:
Regulerbare bein:
Brennkammer:
Gulvplatemål min:
Overflate behandling:
Materiale:
Trekksystem:
Forbrenningssystem:
Oppvarmingsareal,
takhøyde 2,4 m:
Askeskuff:
Askerake:
Mulighet for stålpipe:
Vedovn/
Vedovn med etasje
Dovre 40 CB/
Dovre 45 CB
40 cm
2000 - 7000 W/
2500 - 8000 W
90 kg/114 kg
125 mm
Topp, sider og bak/
Topp og sider
Ja
Ildfast masse/Støpejern
500 x 900 mm
Antrasittgrå lakk eller
emaljert
Støpejern
Primærluft
Luftkammer med
sekundærforbrenning
Avstand til brennbart materiale
Skal ildstedet plasseres mot brennbart materiale er avstanden
til side og bakvegg 600mm.
Innfelt brannmur
Utenpåliggende brannmur
Beregn 60 - 80 W m2
Nei
Ja
Ja
*Røykuttak for toppmontering 40 CB er tilleggsutstyr.
*Kokeplater for 40 CB er tilleggsutstyr.
53
BE OM VÅR STORE PEISKATALOG
DOVRE 2000 CB i Andrea rettvegg
DOVRE 2000 CB PAN i Roma høy
DOVRE 2200 CB i Dionysos
DOVRE 2200 CB PAN i Lyon
DOVRE 1900 CB S i Hera
DOVRE 2300 CB i Ellen høy
DOVRE 2200 CBC PEISKASSETT
DOVRE 2100 CB i Randsfjord
DOVRE 1000 DV
Dovre har i over 70 år vært en av de
fremste innen design og konstruksjon
av peisinnsatser. Se vår peiskatalog så
forstår du hvorfor.
Mer informasjon om Dovres peiser og
peisovner finner du på dovrepeisen.no
Her finner du også flere bilder av
produktene, gode råd, inspirasjon, tips
og ideér, monteringsanvsninger og prislister.
DOVRE HEATILATOR i Lyon petite
DOVRE HEATILATOR i Manhattan
Dovre peisovnkatalog 2004. 200 000 eks.
Idé, layout: Createurene Kommunikasjon og reklame
Trykk: Ålgård Offset AS
Foto omslag, produkter, natur og modeller: Jarle Nyttingnes.
Foto natur s. 34/35: Ragnar Ness/GV Press
Våre samarbeidspartnere:
Gulvplater: Tolmer AS
Tilbehør peis: Hamre AS
Gulv: Alloc AS, Storeys of Lancaster AS
Tapet: Storeys of Lancaster AS
Dovre AS Industriveien 16 Postboks 2 1483 Skytta Telefon 67 06 76 00 Telefax 67 06 11 44
Kontakt din nærmeste Dovreforhandler.
www.dovrepeisen.no
Download PDF
Similar pages
Velkommen i flytsonen
AEG Neue Klasse
Test av dashbordkameraer
QR2520W QR2520X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 19
CASIO QT-6x00 programmering
cashback - Fovi AS