Black & Decker | KW712KA | KW712 KW712KA - Service Client

402011 - 38 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KW712
KW712KA
B
A
C
D
(KW712KA)
E
2
F
G
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a
uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii vii sau componente în
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Rindeaua Black & Decker a fost concepută pentru rindeluirea lemnului, a produselor din lemn
şi a materialelor plastice. Unealta este destinată
utilizării manuale. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările
enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi
o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de
neatenţie în timpul operării uneltelor electrice
poate conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru
vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de
alimentare şi/sau la acumulator, înainte de
ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a
uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie
sau un cleşte rămas ataşat la o componentă
rotativă a uneltei electrice poate conduce la
vătămări personale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul. Acest lucru permite un control
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
4
mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei
de lucru.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării
uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta
de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o
utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase
în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar
putea afecta operarea uneltelor electrice.
În cazul deteriorării, prevedeţi repararea
uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai uşor
de controlat.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru rindele
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
5
Ţineţi unealta de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care unealta de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de
către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Aşteptaţi să se oprească cuţitul înainte
de a pune jos unealta. Un cuţit expus poate prinde suprafaţa, determinând pierderea
eventuală a controlului şi vătămări grave.
Păstraţi cuţitul ascuţit. Cuţitele boante sau
deteriorate pot determina rindeaua să devieze sau să se blocheze în timpul apăsării pe
aceasta. Utilizaţi întotdeauna tipul corect de
cuţit pentru unealta electrică.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau cuţitul
imediat după utilizarea uneltei. Acestea pot
deveni foarte fierbinţi.
Scoateţi cuiele şi obiectele metalice din piesa
de prelucrat înainte de a rindelui.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini şi
folosind mânerele prevăzute în acest scop.
◆ Deconectaţi imediat cablul de la reţeaua de
alimentare dacă acesta este deteriorat sau
tăiat.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de rindeluire poate
pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf special
concepută pentru protejarea împotriva pulberilor
şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona
de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru
sunt, de asemenea, protejate.
◆ Această unealtă nu este destinată utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de către persoane lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite
cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
◆ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite de
cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
personală şi/sau daune asupra obiectelor.
de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de
utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte
peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor
ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul
de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a
expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare
şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare
precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele
în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
◆ În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita
pericolul.
Siguranţa terţilor
◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
◆ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Evacuare aşchii
4. Buton de reglare a adâncimii de rindeluire
5. Scală micrometrică
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de
conformitate au fost măsurate în conformitate cu
metoda standard de testare prevăzută de norma
EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea
diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă
că unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Înlocuirea lamelor de tăiat (fig. A)
Lamele de tăiat furnizate împreună cu această
unealtă sunt reversibile. Înlocuirea lamelor de tăiat
poate fi efectuată la comerciantul local.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi
6
Demontarea
◆ Slăbiţi şuruburile (6) folosind cheia din dotare.
◆ Glisaţi lama (7) afară din suport.
◆ Inversaţi lama astfel încât latura neuzată să
fie fixată pe poziţie. Dacă ambele laturi sunt
uzate, lama trebuie să fie înlocuită.
bele (17).
◆ Trageţi sacul textil (18) peste structura cadrului, conform ilustraţiei. Aveţi grijă ca gura
elastică (19) să fie bine fixată în jurul marginii
plăcii de conectare (15).
◆ Glisaţi placa de conectare peste evacuarea
pentru aşchii (3).
Montarea
◆ Glisaţi lama în suport până când intră în contact cu opritorul de capăt.
◆ Strângeţi şuruburile folosind cheia din dotare.
Avertisment! Înlocuiţi întotdeauna ambele cuţite.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. B)
Adâncimea de tăiere este indicată de marcaj (8).
Adâncimea setată poate fi citită pe gradaţie (5).
◆ Rotiţi butonul de reglare a adâncimii de
rindeluire (4) la adâncimea adecvată de
tăiere.
◆ Rotiţi butonul în poziţia „P” atunci când unealta
nu este utilizată.
◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare.
◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
◆ Afectarea auzului.
◆ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.)
KW712KA Montarea si demontarea ghidajului paralel (fig. C)
Ghidajul paralel este utilizat pentru controlul optim
pe piesele înguste de prelucrat.
◆ Slăbiţi butonul de blocare (9).
◆ Introduceţi ghidajul paralel (11) prin deschidere (10).
◆ Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
◆ Strângeţi butonul de blocare.
◆ Pentru a scoate ghidajul paralel, procedaţi în
ordine inversă.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
◆ Reglaţi adâncimea de tăiere.
◆ Dacă este necesar, montaţi şi reglaţi ghidajul
paralel.
Conectarea unui aspirator la unealtă
(fig. D)
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui
aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului
la unealtă.
◆ Glisaţi adaptorul (12) peste evacuarea pentru
aşchii (3).
◆ Conectaţi furtunul aspiratorului (13) la adaptor.
Pornirea şi oprirea
Pornirea
Asamblarea şi montarea sacului de colectare a aşchiilor (fig. E)
◆ Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
◆ Eliberaţi butonul de deblocare.
Sacul de colectare a aşchiilor este foarte util atunci
când se lucrează în spaţii înguste. Geanta poate
fi achiziţionată de la distribuitorul dumneavoastră
local Black & Decker.
Înainte de prima utilizare, va trebui să asamblaţi
sacul de colectare a aşchiilor.
◆ Montaţi cadrele din sârmă (14) pe placa de
conectare (15) folosind şuruburile (16) şi şai-
Oprirea
◆ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire.
Rindeluirea
◆ Ţineţi unealta cu vârful ghidajului aşezat pe
7
Întreţinerea
suprafaţa piesei de prelucrat.
◆ Porniţi unealta.
◆ Deplasaţi cu fermitate unealta înainte pentru
a efectua mişcarea de tăiere.
◆ Opriţi unealta după ce mişcarea a fost finalizată.
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o
perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
◆ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe unealtă folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
◆ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie
de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Realizarea canelurilor (fig. F)
◆ Montaţi şi reglaţi ghidajul paralel. (NUMAI
PENTRU KW712KA)
◆ Procedaţi ca în cazul rindeluirii.
Bizotarea marginilor
Canelura în V din vârful ghidajului vă permite să
bizotaţi margini în unghiuri de 45°.
◆ Ţineţi unealta înclinată cu canelura în jurul
marginii piesei de prelucrat şi efectuaţi mişcarea de tăiere.
Înlocuirea curelei de antrenare (fig. G)
◆ Slăbiţi şuruburile (20) şi scoateţi capacul (21).
◆ Scoateţi vechea curea de antrenare.
◆ Poziţionaţi cureaua nou (22) peste fulii. Poziţionaţi cureaua mai întâi peste fulia mare
(23), apoi peste fulia mică (24), rotind manual
cureaua cu fermitate.
◆ Puneţi la loc capacul şi strângeţi şuruburile.
Golirea sacului de colectare a aşchiilor
Sacul de colectare a aşchiilor trebuie să fie golit
în mod regulat în timpul utilizării.
◆ Deschideţi sacul şi goliţi-l înainte de a continua.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Sfaturi pentru utilizarea optimă
◆ Deplasaţi unealta de-a lungul fibrei lemnului.
◆ Dacă fibra este transversală sau încreţită sau
dacă materialul piesei de prelucrat este un
lemn dur, reglaţi adâncimea de tăiere pentru
a elimina doar un strat foarte subţire la fiecare
trecere şi efectuaţi mai multe treceri pentru a
obţine rezultatul dorit.
◆ Pentru a menţine unealta în linie dreaptă,
apăsaţi la început pe partea din faţă a uneltei
şi apăsaţi pe partea din spate a acesteia la
sfârşitul operaţiei.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
◆ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi
◆ C
 onectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din ştecherul nou.
◆ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu ştecherele de
bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Accesorii
Protejarea mediului înconjurător
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt
proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs.
Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Tipurile următoare de lame de tăiat pot fi procurate
de la comerciantul local:
- Lame de tăiere reversibile, cu vârf din
carbură de tungsten (articol nr. X35007,
furnizate în pereche)
- Lame de tăiere reversibile, pentru viteze
ridicate (articol nr. X24192-XJ11, furnizate în pereche)
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea
separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
8
Declaraţia de conformitate CE
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
DIRECTIVA UTILAJE
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
KW712/KW712KA
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-14
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului Internaţional
de Inginerie
Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
28-02-2013
Specificaţie tehnică
Tensiune de
intrare
Putere
absorbită
Viteză în gol
Lăţime de
rindeluire
Adâncime de
rindeluire
Adâncime de
bizotare
Greutate
KW712/KW712KA TIP 2
Vc.a. 230
W 650
min-1 17.000
mm 82
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
mm 2
mm 8
kg 3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma
vectorială a trei direcţii) conform cu EN
60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,6 m/s2,
incertitudine (K) 1,5 m/s2
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L ) 90 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A)
Putere sonoră (L ) 105 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A)
pA
WA
9
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs
Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire
la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi
despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Înregistraţi-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/productregistration sau transmiteţi
prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei
Black & Decker din ţara dvs.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00210759 - 04-07-2013
10
11
Download PDF

advertising