Binatone | HD-1802 | Universal remote control

Universal remote control
nl
ow
D
d
m
fro
SRP 3004/10
de
remote control
oa
Register your product
Universal
and get support at
www.philips.com/welcome
or
b
en
nd
a
.v
w
w
w
e
.b
re
NL Gebruikershandleiding
nl
ow
D
oa
1
d
Inleiding .........................................................................3
Installeren van de afstandsbediening ......................3-6
Inzetten van de batterijen ..............................................................................3
De universele afstandsbediening testen ............................................3-4
De afstandsbediening instellen voor TV ............................................4-6
Toetsen en functies ...................................................7-9
Hulp nodig? ...................................................................9
Codelijst van alle merken / apparatuur .......................................10-25
Lijst met apparatuur .......................................................................................26
Hulplijn ....................................................................................................................26
Informatie voor de consument ................................................................27
m
fro
1.
2.
e
.b
re
2
1. Inleiding
8
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Philips SRP 3004 universele
afstandsbediening. Als de afstandsbediening is ingesteld, kunt u
maximaal 4 apparaten bedienen.
3
8
4
Dankzij de gepatenteerde snelle en eenvoudige installatie kunt u de
afstandsbediening eenvoudig instellen voor TV, STB (set-top boxes
voor kabeldoos, satellietontvanger, DVBT-ontvanger voor digitale
televisie), DVD-speler/recorder en videorecorder.
Volg gewoon de instructies in het hoofdstuk ‘De afstandsbediening
instellen voor TV’ om de afstandsbediening eenvoudig in te stellen
voor uw apparaten.
2. Installeren van de afstandsbediening
Inzetten van de batterijen
1 Duw het klepje in en schuif het in
5
7
2
3
de richting van de pijl.
Plaats twee batterijen, type AAA, in
het batterijvak zoals aangegeven.
Schuif het klepje terug en klik het
vast.
6
ñ
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
De universele afstandsbediening testen
Het is raadzaam om voor het instellen te controleren of uw
apparaten al op de SRP 3004 reageren (zie ‘De afstandsbediening
instellen voor TV’). In het onderstaande voorbeeld (tv) leest u hoe.
U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere apparaten (STB (settop boxes voor kabeldoos, satellietontvanger, DVBT-ontvanger voor
digitale televisie - DVB-T), DVD-speler/recorder en videorecorder)
die u wilt bedienen met de SRP 3004.
2
NL
3
Installeren van de afstandsbediening
or
b
en
9
3.
4.
nd
a
.v
w
w
w
Nederlands
de
Inhoudsopgave
nl
ow
D
oa
Voorbeeld tv:
Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele
afstandsbediening. stem af op kanaal 1.
2 Druk op de toets om de tv
tv te kiezen. Druk op de toets tot
deze oplicht.
–
Licht de toets niet op, controleer
dan of de batterijen op de juiste
manier geplaatst zijn (zie ‘Inzetten van
de batterijen’).
3 Controleer of de toetsen die u
nodig hebt om de TV te bedienen
werken. Voor een overzicht van de
toetsen en hun functies zie
‘3. Toetsen en functies’.
–
Reageert de tv naar behoren op álle
toetscommando’s dan is de SRP 3004 klaar voor gebruik.
4
•
•
Probeer de toets te herstellen als deze niet (goed) werkt.
Raadpleeg hiervoor 'Een toets herstellen'.
6
Druk tweemaal op de toets
om
de installatiemodus af te sluiten en
uw instellingen op te slaan.
Als u gedurende 2 minuten of langer
geen toets indrukt, verlaat de
afstandsbediening de
installatiemodus automatisch.
m
e
.b
re
NL
or
4
Zoek het merk van uw tv op in de
codelijst achterin deze
gebruikershandleiding. Hierin vindt u
voor elk merk een viercijferige code.
Noteer deze code.
b
en
3
Installeren van de afstandsbediening
nd
a
.v
w
w
w
Voorbeeld tv:
Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele
afstandsbediening. stem af op kanaal 1.
2 Selecteer TV: houd de toets
5 sec.
5 seconden ingedrukt totdat deze
tweemaal knippert en vervolgens
blijft branden.
1
fro
–
5
–
–
De afstandsbediening instellen voor TV
Dit is alleen nodig wanneer uw apparatuur niet of slechts
gedeeltelijk te bedienen is via de SRP 3004. In dit geval kent de
SRP 3004 merk en/of model van uw apparatuur niet en dient u dit
kenbaar te maken aan de SRP 3004. In het onderstaande voorbeeld
(tv) leest u hoe. U kunt dezelfde stappen herhalen voor andere
apparaten (STB (set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger,
DVBT-ontvanger voor digitale televisie - DVB-T), DVD-speler/
recorder en videorecorder) die u wilt bedienen met de SRP 3004.
Nederlands
d
Reageert het apparaat helemaal niet of niet op álle
toetscommando’s, volg dan de instructies onder ‘De
afstandsbediening instellen voor TV’, of ga voor on line
installeren naar: www.philips.com/urc.
Volg de instructies op het scherm in het Philipshelpcenter voor universele afstandsbedieningen. In stap
1, 'Find your remote' (Zoek uw afstandsbediening'),
selecteert u SRP 3004 als uw afstandsbediening.
Voer nu de bij stap 3 genoteerde
code in met de numerieke toetsen.
De toets
knippert nu tweemaal
en blijft branden.
Als de toets tweemaal snel knippert
dan is de code niet correct
ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd.
Begin opnieuw vanaf stap 2.
Houd de toets
ingedrukt en laat
30 sec.
deze direct los wanneer de TV
uitschakelt (overschakelt naar standby). Dit kan maximaal 30 seconden
duren.
Schakel de TV in en controleer of u
alle functies op uw TV kunt bedienen met de SRP 3004.
Als de TV op alle opdrachten reageert, is de SRP 3004 klaar
voor gebruik.
de
1
•
2x
Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten
reageert of als u de code voor uw merk niet kunt
vinden, houd dan de toetsen
en
tegelijkertijd
gedurende 5 seconden ingedrukt tot de toets
tweemaal knippert. Laat dan beide toetsen los en ga
door met stap 4. De afstandsbediening doorzoekt nu de
gehele database naar een code die met uw TV werkt.
Dit kan maximaal 15 minuten duren.
De afstandsbediening instellen voor andere apparaten (STB
(set-top boxes voor kabeldoos, satelliet- ontvanger, DVBTontvanger voor digitale televisie - DVB-T) DVDspeler/recorder en videorecorder).
1 Zorg dat het apparaat is ingeschakeld, volledig actief is en kan
reageren op opdrachten van de afstandsbediening. Plaats
bijvoorbeeld een videoband in de videorecorder of een disc in
de DVD-speler/recorder.
2 Volg vervolgens stap 2 t/m 6 uit 'De afstandsbediening
instellen voor TV'.
NL
5
nl
ow
D
oa
d
m
fro
De afbeelding op pagina 2 geeft een overzicht van alle toetsen en
hun functies.
1 y Standby .....................Hiermee schakelt u de TV, STB (set-top
boxes voor kabeldoos, satellietontvanger,
DVBT-ontvanger voor digitale televisie DVB-T), DVD-speler/recorder of
videorecorder in en uit.
2 MENU /
..................Bij DVD:
- openen en afsluiten van het diskmenu.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
openen van het systeemmenu.
Bij TV:
- teletekst aan/uit.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
openen van het
tv-menu.
VCR: samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee opent u het menu van de
videorecorder.
STB:
- hiermee opent u het menu voor settop boxes,
Box office, Lijst.
- samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee schakelt u teletekst in/uit.
A/V / s ...........................- uitschakelen van het geluid van de tv.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
kiezen van externe audio-/videoingangen.
OK /
...........................Bij TV:
- kiezen van breedbeeld-tv (16:9).
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
bevestigen
van uw keuze.
DVD: samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee selecteert
u de afspeelmodus.
BACK /
...................- één niveau terugkeren binnen het
menu of afsluiten
van het menu.
- teletekst uitschakelen.
DVD: samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee opent u Showview.
3 - VOL + ............................- instellen van het volume van de tv.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
cursor naar links,
naar rechts in een menu.
NL
7
Toetsen en functies
e
.b
NL
re
6
Als de toets nog steeds niet (goed) werkt, houdt u de toets
nogmaals gedurende een langere tijd ingedrukt.
or
•
b
en
4
Houd de toetsen
en
3 sec.
tegelijkertijd ingedrukt gedurende 3
seconden.
Houd de toets die niet werkt
ingedrukt en laat direct los zodra het
apparaat reageert.
nd
3
a
.v
Na de eerste installatie
Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als
u bijvoorbeeld probeert de afspeelknop van uw DVD-speler
te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVDspeler is geplaatst, omdat de afspeelknop anders niet kan
werken.
2 Selecteer het apparaat dat u wilt
bedienen (bijv. DVD). Houd de knop
voor het apparaat (DVD) ingedrukt
totdat deze tweemaal knippert en
daarna blijft branden.
1
w
Als de toets nog steeds niet (goed) werkt, houdt u de toets
nogmaals gedurende een langere tijd ingedrukt.
w
•
w
Tijdens de eerste installatie
Zorg ervoor dat het ontvangende apparaat kan reageren. Als
u bijvoorbeeld probeert de afspeelknop van uw DVD-speler
te herstellen, zorg er dan voor dat er een DVD in de DVDspeler is geplaatst, omdat de afspeelknop anders niet kan
werken.
2 Houd de toets die niet werkt ingedrukt en laat de toets
onmiddellijk los zodra het apparaat reageert.
Herhaal dit voor elke toets die niet werkt.
1
Nederlands
3. Toetsen en functies
de
Een toets herstellen
Als een apparaat niet goed op een opdracht reageert, kunt u de
afstandsbediening in de database laten zoeken naar de toetsfunctie.
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
4. Hulp nodig?
Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door
te lezen. Deze wordt geleverd om u te helpen bij het instellen en
gebruiken van de afstandsbediening.
Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over
het instellen, het gebruik, reserveonderdelen, garantie enz. van de
SRP 3004, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vul eerst de apparatuurlijst in die u achter in deze
gebruikershandleiding vindt voordat u de hulplijn belt. Zorg ervoor
dat u de lijst en de SRP 3004 bij de hand hebt wanneer u belt,
zodat onze medewerkers u kunnen helpen te bepalen of de
SRP 3004 goed werkt.
U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding.
Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips
is SRP 3004/10.
Aankoopdatum:
......../ ......../ ........
(dag/maand/jaar)
NL
9
Hulp nodig?
or
b
en
nd
a
.v
w
w
w
Nederlands
d
NL
; ............................................Bij TV: gele FastText-toets.
Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen
onderbreken.
STB: geel, A. Samen ingedrukt met SHIFT
5: hiermee onderbreekt u het
afspelen.
7 / ........................................kiezen tussen één- en tweecijferige
kanaalnummers.
8 - PROG + ......................- kiezen van een vorig of volgend kanaal/
programma.
- indien samen met SHIFT 5 ingedrukt:
cursor naar boven, naar beneden in
een menu.
9 TV/STB/ .........................hiermee selecteert u de modus TV, STB
VCR/DVD
(set-top boxes voor kabeldoos,
satellietontvanger, DVBT-ontvanger voor
digitale televisie - DVB-T), videorecorder
of DVD.
de
8
oa
4 Numerieke ..................direct kiezen van zenders en nummers.
toetsen
Samen ingedrukt met SHIFT 5:
1 ..............................................TV: Info, Display.
DVD/STB: Info, Display, Titel.
2 ..............................................TV/VCR/DVD/STB: hiermee sluit u het
menu af.
4 ..............................................TV/DVD/STB: hiermee selecteert u de
ondertiteling.
5 ..............................................TV: hiermee selecteert u de vorige
afbeelding.
DVD: laatste.
STB: laatste.
6 ..............................................TV/VCR/DVD/STB: sleeptimer.
7 ..............................................STB: *.
8 ..............................................STB: #.
5 SHIFT ................................voor extra functies. Indien ingedrukt
samen met een tweede toets, dan krijgt
die tweede toets een andere functie.
Alleen de functies die op uw originele
afstandsbediening voorkomen, zijn
beschikbaar.
6 5 .........................................Bij TV: rode FastText-toets
STB: rood, C.
Bij VCR/DVD/STB: versneld achteruit
zoeken..
2 / GUIDE ...................Bij VCR/DVD: het afspelen starten.
DVD: samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee selecteert u
de elektronische programmagids.
STB: hiermee selecteert u de
elektronische programmagids.
Samen ingedrukt met SHIFT 5:
hiermee start u het afspelen.
6 .........................................Bij TV: blauwe FastText-toets.
STB: blauw, B. Samen ingedrukt met
SHIFT 5:
hiermee zoekt u snel vooruit.
Bij VCR/DVD: versneld vooruit zoeken.
9 ...........................................Bij TV: groene FastText-toets.
Bij VCR/DVD: het afspelen/opnemen
beëindigen.
STB: groen, D. Samen ingedrukt met
SHIFT 5: hiermee stopt u het
afspelen.
0 / FAV ...........................TV: witte fasttext-toets.
Bij VCR/DVD: opnemen starten. Samen
ingedrukt met SHIFT 5:
favorieten.
STB: favorieten. Samen ingedrukt met
SHIFT 5: hiermee start u het
opnemen.
d
m
fro
or
b
en
nd
a
.v
w
e
.b
re
B & K ...............................................0304
Baihehua ........................................4091
Baihua..............................................4092
Baile..................................................0310
Baird.................................................0311
Bang & Olufsen .........................0314
BaoHuaShi ....................................0316
Baosheng .......................................0318
Barcom ...........................................0320
BARON .........................................3959
Basic Line.......................................0325
Bastide ............................................0327
Baur ..................................................0331
Baze..................................................0334
Bazin.................................................0335
BBK ...................................................0337
BBT...................................................0338
BeauSAT ........................................0341
BEC...................................................0342
Beijing ..............................................0345
Beko .................................................0346
Belgacom TV ...............................0349
Bell Atlantic ..................................0351
Bellagio ...........................................0354
Belson..............................................0355
Benjamin ........................................0358
Benq.................................................0359
Beon.................................................0361
w
B
Best...................................................0364
Best Buy.........................................0365
Bestar...............................................0368
Bestar-Daewoo..........................0369
Bestavision ....................................0370
Beston.............................................4152
Big Brother...................................0375
Binatone.........................................0378
Birmingham Cable
Communications.......................0382
Black Panther Line ...................4196
Black Star.......................................0386
Blackbird ........................................0387
Blacktron........................................3526
Blackway ........................................0388
Blaupunkt ......................................0390
Blue Sky..........................................0395
Blue Star ........................................0396
Boca .................................................0399
Boghe ..............................................0400
Bondstec........................................0403
Boom...............................................0404
Boots ...............................................0405
BOSE ...............................................0407
Bosston...........................................0409
Boston.............................................0410
BPL....................................................0413
Brain Wave...................................3692
Brainwave......................................0415
Brandt .............................................0416
Brinkmann.....................................0423
Brionvega.......................................0424
Britannia.........................................0425
British Telecom...........................0427
Broadcast.......................................0428
Broco...............................................0431
Bruns................................................0435
BSkyB...............................................0436
BSR ..................................................0437
BT ..................................................0438
BT Cable .......................................3995
BT Satellite ...................................3693
BT Vision........................................3742
BTC ..................................................0439
Bubu Sat ........................................0440
Bush..................................................0445
BVV ..................................................0447
w
10
Asuka...............................................0227
ATACOM......................................0228
Atlanta ............................................0232
Atlantic ...........................................0233
ATLM...............................................4151
Atori.................................................0237
Auchan ...........................................0240
Audiosonic ...................................0264
AudioTon ......................................0266
Auna.................................................0272
Aurora ............................................0274
Ausind.............................................0276
Austar..............................................0277
Autovox .........................................0280
Avalon.............................................0286
Avious .............................................0291
AVM.................................................0294
Awa ..................................................0296
Axiel.................................................0297
Axil....................................................0298
Axis...................................................0300
Ayomi..............................................3525
de
A.R. Systems ................................0012
AB Sat.............................................3689
ABC..................................................0013
ACE ..................................................0026
Acme ...............................................3521
Action..............................................0033
Acura...............................................0036
ADA.................................................0038
ADB .................................................0039
ADC ................................................0040
Addison..........................................0043
Adelsound ....................................0044
Admiral...........................................0046
Adyson ...........................................0058
AEG..................................................0059
Aegir ................................................0060
Agashi..............................................0063
Agazi ................................................3522
AGB..................................................0064
AGS ..................................................0067
Aiko..................................................0069
Aim ...................................................0070
Airis ..................................................0071
Aiwa.................................................0072
Akai...................................................0074
Akiba................................................0078
Akira.................................................0079
Akishi ...............................................4148
Akito ................................................0082
Akura...............................................0083
Akustic ............................................4149
Alaron .............................................0085
Alba ..................................................0086
ALBIRAL........................................3775
Alcatel .............................................0089
Alcyon.............................................0093
Aldes................................................0094
Alize..................................................0100
Alkos................................................3523
Allantide.........................................0102
Allegro ............................................0103
Allorgan..........................................0105
Allsar ................................................4088
Allsat ................................................0106
Allsonic ...........................................0107
Allstar ..............................................0108
Alltech.............................................0109
oa
A
Alpha ...............................................0112
Altai ..................................................3690
Ambassador.................................0120
Amino .............................................0128
Amitech..........................................0130
Amitronica....................................0131
AMOi ..............................................0132
Ampere..........................................0134
Amplivision...................................0138
Amstrad .........................................0140
AMW ..............................................0143
Amway ...........................................0144
Anam...............................................0146
Anam National ..........................0147
Andover.........................................0149
Anglo ...............................................0151
Anhua..............................................0153
Anitech ...........................................0154
Ankaro............................................0155
Ansonic ..........................................0156
AntSat .............................................0161
Anttron...........................................0162
AnySat.............................................0164
AOC ................................................0165
Aodeiong.......................................4150
Aolinpiya........................................4089
Aolinpu...........................................4090
Apex ................................................3691
Apollo .............................................0171
Arc en Ciel...................................0178
Arcam .............................................0179
Arcam Delta................................3524
Arcon ..............................................0182
Ardem.............................................0184
Arion................................................0187
Aristona .........................................0192
Ariza.................................................0193
Armstrong ....................................0195
Arrox...............................................0198
Arthur Martin.............................0200
ASA ..................................................0202
Asat ..................................................0204
Asberg ............................................0205
ASCI.................................................0206
ASLF.................................................0211
Asono..............................................0212
AST...................................................0216
Astacom.........................................0217
Aston...............................................0220
Astra ................................................0221
Astratec..........................................0223
Astro................................................0224
11
Codelijst
nl
ow
D
888....................................................0006
1&1 ...................................................3908
4Kus..................................................0005
Cybertron.....................................0675
Cyrus ...............................................0679
de
d
or
b
en
nd
a
.v
w
w
e
.b
re
Daehan...........................................0689
Daenyx ...........................................0690
Daeryung ......................................0691
Daewoo.........................................0692
Dainichi...........................................0694
Dalton .............................................0696
Dansai .............................................0699
Dansat.............................................0700
Dantax ............................................0702
Datsura...........................................0703
Dawa ...............................................0707
Daytek.............................................0708
Dayton............................................0709
Daytron..........................................0710
Dayu.................................................0711
D-Box..............................................0682
DCS..................................................4154
DDC ................................................0714
De Graaf .......................................0716
DEC .................................................0717
Decca ..............................................0718
Decsat.............................................0719
Deitron...........................................0722
Delega.............................................3697
Demo..............................................0729
Denca..............................................4083
Denko .............................................0730
Denon.............................................0731
Denver............................................0733
Denzel.............................................0734
Desay...............................................0737
Desmet...........................................0738
Dew .................................................0742
DGStation.....................................0744
Diamant .........................................0746
Diamond........................................0747
Digatron.........................................0751
Digenius .........................................0752
Digi1.................................................3388
Digiality...........................................0755
Digiline............................................0759
DigiO2 ............................................3389
Digipro............................................0762
DigiQuest......................................0763
DigitAll World ............................0775
Digitor.............................................0781
Digiturk...........................................0783
Dihe..................................................4155
Dilog ................................................0788
Ding Tian .......................................4156
DiPro ...............................................0792
Discoverer ....................................0796
Discovery......................................0797
Diseqc .............................................3698
Diskxpress ....................................0802
Distratel .........................................0804
Distrisat ..........................................0805
Ditristrad .......................................3699
Dixi ...................................................0807
DK Digital .....................................0808
Dmtech ..........................................0813
DNR ................................................0815
DNT ................................................0816
Dong Woo ...................................0819
DongBao .......................................4098
DongDa .........................................0820
Donghai..........................................0821
DongHua.......................................4099
Donglin...........................................4100
Drake...............................................0825
Drean ..............................................0832
DSE...................................................0833
DStv .................................................0835
DTS ..................................................0837
Dual..................................................0838
Dual-Tec.........................................3528
Dumont .........................................0840
Dune................................................0841
Duongjie ........................................4101
Dux...................................................0843
D-Vision.........................................0684
DVX .................................................0847
Dynasat ..........................................0852
DynaStar........................................0853
Dynatron .......................................0855
w
D
m
fro
12
Chunlan..........................................4097
Chunsun.........................................0549
Churchill.........................................0550
Cimline ...........................................0552
Cinetec ...........................................0560
CineVision.....................................0562
Citizen.............................................0567
City ..................................................0569
CityCom ........................................0570
Clarivox..........................................0576
Classic..............................................0580
Clatronic ........................................0581
Clemens Kamphus...................0587
Clyde ...............................................0588
Clyde Cablevision.....................3694
CMS .................................................0590
CMS Hightec...............................0591
CNT.................................................0594
Coby ................................................0597
Colombia.......................................0599
Columbia.......................................0604
COLUMBUS ...............................0605
Comag ............................................0606
Comcrypt .....................................0610
Commander................................0613
Commlink .....................................0616
Comtech .......................................3776
Concorde......................................0626
Condor...........................................0627
Conia ...............................................0628
Conic ...............................................0629
Connect TV..................................3384
Connexions..................................0631
Conrad ...........................................0633
Conrad Electronic....................3695
Conrowa .......................................0634
Contec............................................0635
Continental Edison ..................0637
Cosat ...............................................0645
Coship.............................................0646
Cosmel ...........................................0647
Crosley ...........................................0655
Crown.............................................0658
Crypto ............................................0660
Cryptovision................................0661
CS Electronics ............................0663
CTC .................................................0664
CTC Clatronic............................3527
C-Tech ............................................0449
CVG .................................................3996
CyberHome ................................0672
Cybermaxx ..................................3696
oa
Cable Innovations.....................0453
Cabletime......................................0457
Caihong..........................................0462
Cailing..............................................0463
Caixing............................................4093
Cambridge....................................0469
Cambridge Audio.....................0470
Cameron .......................................4032
Camundosat ................................0474
Canal Digital ................................0476
Canal Satellite.............................0477
Canal+............................................0478
Capsonic........................................0486
Carad...............................................0488
Caravell...........................................4153
Carena ............................................0489
Carrefour ......................................0492
Cascade..........................................0496
Casio................................................0499
CAT..................................................0500
Catha ...............................................4094
Cathay.............................................0501
Caton ..............................................4095
Catron.............................................0502
CCE..................................................0504
CCI ..................................................0505
Celestial..........................................0511
cello..................................................0514
CellularVision ..............................0515
Centrex..........................................0516
Centrum........................................0519
Centurion......................................0520
Century..........................................0521
CGE..................................................0523
CGV.................................................0524
Changcheng .................................0526
Changfei.........................................0527
Changfeng.....................................0528
Changhai........................................0529
Changhong ...................................0530
Channel Master .........................0531
Chaparral ......................................0533
Chengdu ........................................0535
CHEROKEE .................................0536
Chesley...........................................0537
Chess...............................................0538
Chili ..................................................0540
Chimei ............................................3563
Chuangjia.......................................4096
Chunfeng.......................................0546
Chung Hsin ..................................0547
E
Eastern............................................0859
Easy Home...................................3700
Echostar .........................................0866
Eclipse .............................................0867
E-Dem ............................................3624
EIF......................................................0873
Einhell ..............................................0875
Elap ..................................................0877
Elbe ..................................................0880
Elbe-Sharp ....................................3529
Elcatech ..........................................0882
Elcit ..................................................0883
Electa ...............................................3530
13
Codelijst
nl
ow
D
C
nl
ow
D
d
m
fro
w
H&B..................................................3635
Haaz .................................................1172
Haensel & Gretel .....................1173
Haier ................................................1175
HaiHong ........................................1176
Haile.................................................4106
Haitai................................................4159
Haiyan .............................................1177
Halifax .............................................1179
Hampton.......................................1183
Hanseatic.......................................1190
Hantarex........................................1192
Hantor ............................................1193
Hanuri .............................................1194
Haoji.................................................4160
Harting und Helling.................1201
Harwood.......................................1204
Hase & Igel...................................1205
Hauppauge...................................1206
HCM................................................1210
HE@D.............................................1213
Heliocom.......................................1218
Helium ............................................1220
Hema...............................................1222
Hemmermann............................1223
Hifivox.............................................1233
Higashi ............................................1234
Highline ..........................................1236
Hikona.............................................1237
HiMAX ...........................................1241
Hinari...............................................1243
Hirschmann..................................1246
Hisawa ............................................1247
Hisense...........................................1249
Hitachi.............................................1251
Hitachi Fujian...............................1252
Hitsu.................................................1257
Hivion..............................................1258
HNE .................................................1260
HNS .................................................1261
Hoeher ...........................................1262
Home Tech Industries............1266
Homecast......................................1268
HomeChoice ..............................1269
Hongmei........................................1272
Hongyan ........................................1274
Hornyphon...................................1277
Hoshai.............................................1278
Hotel TV ........................................4107
Houston.........................................1280
Huabao...........................................4161
or
b
en
nd
e
.b
re
15
Codelijst
H
a
.v
Galaxi...............................................1068
Galaxis.............................................1069
Galaxisat ........................................1070
Gangtai ...........................................4104
Ganxin ............................................1072
Gardiner.........................................1073
GBC .................................................1078
GC Electronics...........................1080
GE .....................................................1081
Geant Casino..............................1082
GEC..................................................1083
Gecco..............................................1084
Geloso ............................................1087
General...........................................1090
General Instrument.................1093
General Technic .........................1095
Genexxa ........................................1097
Gensat.............................................1100
Geotrack........................................1102
Gericom.........................................1103
Gewang..........................................4158
Giant ................................................1113
Giec ..................................................1115
Global Solutions........................1120
Global Sphere ............................1121
Globo ..............................................1122
GMI...................................................1124
Go Video .......................................1126
Goldbox.........................................3704
Golden Channel........................1133
Golden Interstar........................1134
Goldhand ......................................1136
GoldStar.........................................1140
Gooding.........................................1141
Goodmans....................................1142
Gorenje..........................................1144
Gould ..............................................1145
GPM.................................................1149
Gradiente......................................1151
Graetz .............................................1152
Granada .........................................1154
Grandin ..........................................1156
Great Wall ....................................4105
Gronic .............................................1160
Grothusen.....................................1161
Grundig ..........................................1162
Grunkel ..........................................1164
G-Sat................................................1067
GVG.................................................1169
w
G
Fagor Life.......................................4102
Fast....................................................0988
Fastweb ..........................................0989
Feilang .............................................0990
Feilu ..................................................0991
Feiyan...............................................0992
Feiyue ..............................................0993
Fenmenti........................................4103
Fenner.............................................0994
Ferguson........................................0996
Fidelity.............................................0998
Filmnet ............................................0999
Filmnet Cablecrypt..................3701
Filmnet Comcrypt....................3702
Filsai ..................................................1000
Finepass..........................................1002
Finlandia .........................................1003
Finlux ...............................................1004
FinnSat ............................................1005
Fintec ...............................................1006
Firstline ...........................................1008
Fisher ...............................................1009
Flair Mate ......................................1010
Flint ...................................................1014
FNR ..................................................1016
Formenti ........................................1023
Formenti-Phoenix ....................1024
Fortec Star ...................................1026
Fortress ..........................................1027
Foxtel...............................................1029
Fraba ................................................1030
Fracarro..........................................1032
France Satellite/TV...................3703
France Telecom..........................1033
Free ..................................................4157
Freebox..........................................1036
Freecom.........................................1037
Freesat ............................................1038
Friac..................................................1040
Frontech.........................................1042
FTE....................................................1043
FTEmaximal .................................1044
Fuba..................................................1045
Fugionkyo......................................1046
Fujitsu ..............................................1052
Fujitsu General...........................1053
Funai.................................................1056
FUTEC............................................3960
w
F
de
14
oa
Electricord ....................................0886
ELECTRO TECH ......................3531
Electrohome................................0890
Electron..........................................0891
Electus.............................................0894
Elekta ...............................................0895
Elektra .............................................0896
ELG...................................................0900
Elin.....................................................0902
Elite...................................................0903
Elman...............................................0907
Elsat ..................................................0908
Elsay..................................................0909
Elta ....................................................0910
Emanon ..........................................0913
Emerson.........................................0917
Emme Esse...................................0919
Emperor.........................................0921
Engel.................................................0929
Enzer................................................0934
Ep Sat ..............................................0935
Epson...............................................0937
Erastar .............................................0940
Erres.................................................0942
ESC...................................................0945
Etron ................................................0949
Etzuko .............................................4203
EURIEULT.....................................0950
Euro1...............................................0951
Eurocrypt ......................................0952
Eurodec..........................................0953
Eurofeel..........................................0954
Euroline ..........................................0955
Euroman ........................................0956
Europa ............................................0957
European.......................................0958
Europhon ......................................0959
Europlus .........................................0960
Eurosat............................................0962
Eurosky...........................................0963
Eurospace .....................................0964
Eurostar..........................................0965
Euskaltel .........................................0966
Eutelsat ...........................................0967
Eutra.................................................0968
Exator..............................................0974
Expert .............................................0976
Exquisit ...........................................0978
m
or
b
en
nd
a
.v
w
e
.b
re
L&S Electronic............................1588
Lafayette ........................................1591
Lasat .................................................1597
Lawson ...........................................1603
Layco................................................4117
Lecson.............................................1606
Legend-V.......................................4169
Lemon.............................................1614
w
L
Lenco...............................................1615
Leng..................................................3708
Lennox............................................1616
Lenoir ..............................................1617
Lenson ............................................1620
Lesa ..................................................1622
Lexus ...............................................3649
Leyco ...............................................1627
LG......................................................1628
LG Alps ..........................................1629
LG/GoldStar ................................3536
Liesenk............................................3537
Liesenk & Tter ............................1630
Life.....................................................3538
Lifesat ..............................................1632
Lifetec..............................................1633
Lihua.................................................1636
Limit .................................................1637
Linshuma .......................................4170
Lion...................................................1643
Liteon ..............................................1645
Lloyd's .............................................1648
Local India TV .............................1653
Loewe .............................................1660
Loewe Opta................................3540
LogicLab.........................................3650
Logik.................................................1661
Longjiang........................................1664
Longzhipai.....................................4171
Lorenzen........................................1666
Lorraine..........................................1669
Luma ................................................1674
Lumatron.......................................1676
Lupus ...............................................1678
Lux May .........................................1680
Luxor ...............................................1683
Luxorit ............................................1684
LuxSAT...........................................1685
Lyonnaise.......................................3709
w
Kabel Deutschland...................1468
Kaige.................................................1470
Kaisui................................................1471
Kamm ..............................................1474
Kamosonic ....................................3535
Kamp................................................1475
Kangchong ....................................1476
Kanghua..........................................1477
Kangli................................................1478
Kangwei..........................................4115
Kangyi ..............................................1479
Kansai...............................................1480
Kansalaisboksi..............................3498
Kaon.................................................1482
Kapsch.............................................1483
Karcher ...........................................1484
Kathrein..........................................1486
Kathrein Eurostar......................3707
fro
K
d
16
Janeil .................................................1414
Jazztel...............................................1419
JEC ....................................................1426
Jerrold .............................................1431
Jeutech ............................................1433
Jiahua................................................1435
JiaLiCai.............................................1436
Jian Sheng......................................4112
Jieke ..................................................4163
Jinfeng ..............................................1438
Jingewangpai ................................4164
Jingwei .............................................4165
Jinhai.................................................1439
Jinlipu ...............................................4113
Jinque...............................................1440
Jinta ...................................................1441
Jinwang............................................4166
Jinxing ..............................................1442
Jinxingban ......................................4114
Jiuzhou ............................................1443
Johansson ......................................1449
JOK ...................................................1451
JSR .....................................................1459
Jugao ................................................4167
Juhua ................................................1461
JVC....................................................1464
Kawa.................................................1487
Kawasho.........................................1489
Kendo..............................................1500
Kennedy .........................................1504
Kennex............................................1505
Kenwood.......................................1507
Ketai .................................................4168
Key West .......................................1509
KeyPlug ...........................................3646
KIC ....................................................1512
Kiiro ..................................................1513
Kingavon.........................................1519
Kingsely...........................................4116
Kingsley...........................................1520
Kiota.................................................1522
Kiss ....................................................1524
Kiton.................................................1525
Klap...................................................1526
Kneissel...........................................1535
Koda.................................................1539
Kolin .................................................1541
Kolon ...............................................1542
Kolster.............................................1543
Kongque.........................................1545
Konig................................................1547
Konka...............................................1548
Korpel..............................................1552
Korting............................................1554
Kosmos...........................................1557
Koyoda............................................1561
KR......................................................1562
Kreatel.............................................1565
Kreiselmeyer................................1567
K-SAT ..............................................1467
KTV...................................................1572
Kuaile ...............................................1573
Kunlun .............................................1578
Kuro..................................................1579
KXD .................................................1581
Kyoshu.............................................1583
Kyostar ............................................1584
Kyoto ...............................................1585
de
Iberia................................................1320
ICE ....................................................1324
ICeS..................................................1325
ID Digital .......................................1329
Imex .................................................1344
Impego............................................4207
Imperial...........................................1346
Imperial Crown .........................1347
Indesit..............................................1349
Indiana.............................................1350
Ingelen.............................................1354
Ingersol...........................................1355
Inno Hit..........................................1358
Innovation .....................................1360
InOutTV.........................................1365
INTER .............................................4109
Interactive .....................................3534
Interbuy ..........................................1376
Interfunk.........................................1377
Internal............................................1379
International.................................1380
Interstar..........................................1383
Intertronic.....................................1384
Intervision .....................................1386
Inverto ............................................1387
InVideo ...........................................1388
IR........................................................4110
Irradio..............................................1396
IRTE..................................................1398
Isukai ................................................1402
IT........................................................4111
ITC....................................................1404
J
oa
I
ITS .....................................................1405
ITT.....................................................1406
ITT Nokia......................................1407
ITV ....................................................1408
M
M & B..............................................3710
M Technologies ..........................1689
Macab..............................................1692
Macom............................................1693
Madison..........................................1698
Maestro ..........................................1700
Magnadyne ...................................1702
Magnafon.......................................1703
Magnavox......................................1706
Magnex...........................................1707
Magnum .........................................1709
17
Codelijst
nl
ow
D
Huabaojamo................................4162
Huafa ...............................................1287
Huanghaimei ...............................1288
Huanghe ........................................1289
Huanglong.....................................1290
Huangshan....................................1291
Huanyu ...........................................1292
Huaqiang .......................................1293
Huari................................................1294
Huijiaban........................................4108
Humax............................................1298
Huodateji.......................................1302
Huth.................................................1305
Hygashi ...........................................1308
Hyper ..............................................1309
HyperVision .................................1311
Hypson ...........................................1312
Hyundai..........................................1315
nl
ow
D
O
d
m
fro
w
Oceanic..........................................2061
Octagon.........................................2062
Okana..............................................4122
Okano.............................................2065
Okon ...............................................4175
Omni ...............................................2074
Omniview .....................................2076
ONCEAS ......................................3544
Ondigital ........................................3714
Onimax ..........................................2082
Onkyo .............................................2085
Ono..................................................2086
Onwa ..............................................2087
Oopla ..............................................2088
Opera..............................................2090
Optex..............................................2093
Optim..............................................2094
Optimus.........................................2095
Optus ..............................................2100
Orange ...........................................3866
Orava...............................................2101
Orbit ................................................2103
Orbitech ........................................2104
Origo...............................................2110
Orion...............................................2111
Oritron ...........................................2112
Orline..............................................2113
Ormond.........................................2114
Orson..............................................2115
Orsowe..........................................2116
Osaki................................................2118
Osat .................................................2119
Oscar...............................................2120
Osio .................................................2121
Oso...................................................2122
Osume............................................2123
Otto Versand ..............................2126
Oulin................................................4123
Oxford............................................2131
or
b
en
nd
a
.v
w
w
e
.b
re
NAD................................................1926
Naiko...............................................1930
Nakamichi .....................................1932
Nakimura.......................................1933
Nanbao ..........................................1934
Nansheng ......................................1935
Naonis.............................................1936
Napa ................................................1938
National Microtech .................1943
Navex..............................................1944
NEC .................................................1950
Neckermann ...............................1951
NEI....................................................1952
Nesco..............................................1960
Neta .................................................1963
Netgem..........................................1965
Netsat .............................................1966
Network........................................1968
Neuf Telecom .............................3999
Neufunk .........................................1970
Neuhaus ........................................1971
Neusat ............................................1974
Nevir................................................1977
New Tech......................................1979
New World..................................1980
Newave..........................................1981
Next Base.....................................1983
NextWave....................................1988
Nicamagic .....................................1994
Nikkai...............................................1998
Nikko...............................................2000
Noblex............................................2013
Nobliko...........................................2014
Nogamatic ....................................2016
Nokia...............................................2017
Nomex ...........................................2018
Noos................................................2019
Nordic.............................................2021
Nordmende.................................2022
Nordvision....................................3543
Normerel ......................................2024
Northcoast...................................2026
Nova ................................................2031
Novaplex.......................................2034
Novatronic ...................................2035
Novis ...............................................2036
Now.................................................2038
NTC.................................................2045
NTL..................................................2047
Numericable................................3949
NU-TEC ........................................2048
P
P&B...................................................2132
Pace..................................................2134
Pacific...............................................2135
Packsat ............................................2139
Pael ...................................................2140
Pai Gao...........................................4176
Pal......................................................2143
Palcom ............................................2144
Palladium .......................................2145
Palsat................................................2146
19
Codelijst
N
de
18
Micronik .........................................1825
Microstar .......................................1827
Microtec.........................................1828
Midland...........................................1831
Migros .............................................1832
Minato.............................................1835
Minerva ..........................................1838
Minoka ............................................1840
Minowa...........................................1843
Mirror..............................................1851
Mitsubishi.......................................1855
Mitsui ...............................................4173
Mitsumi...........................................1856
Mitzu ................................................4174
Mivar ................................................1857
Mizuda ............................................1860
Mnet.................................................1862
MoDeng.........................................4120
Mogen.............................................1865
Monyka...........................................1873
Mood...............................................1874
Morgan Sydney..........................3712
Morgans .........................................3970
Morgan's........................................1875
Motion ............................................1877
Motorola........................................1878
Movie Time ..................................1880
Mr Zapp ........................................3713
MTC.................................................1889
MTEC..............................................1890
MTlogic...........................................1892
MuDan............................................1896
Multichoice...................................1900
Multiscan........................................1903
Multistandard ..............................1904
Multistar .........................................1905
Multisystem ..................................4121
Multitec ..........................................1906
Multitech........................................1907
Muratto ..........................................1910
Murphy ...........................................1911
Musikland ......................................1915
Mustek ............................................1916
Mx Onda.......................................1919
Mysat ...............................................1923
Mystral ............................................1925
oa
Majestic...........................................1713
Malata..............................................1715
Manata ............................................1716
Mandor...........................................1717
Manesth .........................................1718
Manhattan.....................................1719
Marann ...........................................1723
Marantz ..........................................1724
Marelli..............................................1729
Mark.................................................1731
Marks and Spencer .................3585
Marquant.......................................1734
Mascom..........................................1738
Maspro............................................1739
Master's..........................................1742
Masuda ...........................................1744
Matav...............................................1745
Matsui..............................................1750
Matsushita.....................................1751
Max...................................................1753
Maxdome......................................3586
Maxi..................................................1758
Maxview.........................................4172
MB.....................................................3711
MBO ................................................1765
Mecotek.........................................1776
Mediabox ......................................1779
Mediamarkt..................................1781
Mediasat.........................................1782
Mediator ........................................1784
Mediencom..................................1786
Medion ...........................................1787
Medison .........................................1788
Mega ................................................1789
Meile ................................................1797
MeiShi..............................................4118
Melectronic ..................................3654
Melvox ............................................1799
Memorex ......................................1800
Memphis ........................................1802
Mengmei........................................4119
Mercury..........................................1804
Meta.................................................1808
Metronic ........................................1809
Metz .................................................1810
MiCO ..............................................1813
Micro Com...................................3998
Micro electronic ........................3656
Micro Technology .....................1820
Micromaxx ...................................1822
Micromedia ..................................1823
Micromega....................................1824
m
or
b
en
nd
a
.v
w
e
.b
re
Saba..................................................2429
Sabaki ..............................................2430
Sabre................................................2431
saccs .................................................2432
Sagem..............................................2434
Saige.................................................2435
Saisho ..............................................2437
Saivod..............................................2439
Sakura..............................................2441
Salora...............................................2443
Sambers .........................................2445
Sampo.............................................2446
Samsung.........................................2448
Samurai...........................................2451
Sandra .............................................2454
Sanjian .............................................2455
Sansui...............................................2458
Sanwa..............................................2461
Sanyo ...............................................2462
Sanyuan ..........................................2464
Sast ...................................................2468
SAT ...................................................2470
Sat Cruiser ...................................2472
Sat Partner ...................................2473
Sat Team.........................................2474
Satbox.............................................2476
Satcom............................................2477
w
S
SatConn .........................................2478
Satec ................................................2479
Satel..................................................2480
Satelco ............................................2481
Satford ............................................2483
Satline..............................................2484
Satmaster ......................................2485
Satplus.............................................2486
Satstar .............................................2488
Saville...............................................2491
SBR ...................................................2492
ScanMagic .....................................2496
Schacke...........................................3720
Schaub Lorenz ...........................2500
Schneider ......................................2501
Schwaiger......................................2502
Scientific Atlanta ........................2503
Scientific Labs..............................2504
Scott.................................................2508
SCS ...................................................2510
Seam ................................................2513
Sedea Electronique .................2518
Seeltech..........................................2519
Seemann........................................2521
SEG...................................................2522
SEI......................................................2524
SEI-Sinudyne................................2525
Seleco..............................................2528
Sencora ..........................................2531
Sentra..............................................2534
Sentron...........................................4216
Septimo..........................................2536
Serino..............................................2539
Servi Sat.........................................3721
Setec ................................................2543
Seye..................................................4131
Shancha ..........................................2546
Shangguangdian .........................4132
Shanghai.........................................2547
Shanshui .........................................4133
Shaofeng ........................................2549
Sharp................................................2550
Shencai............................................2553
Sheng Chia ...................................2554
Shengli.............................................4134
Shenyang........................................2555
Sherwood .....................................2557
Shinco..............................................2560
Shintom..........................................2563
Shintoshi ........................................2564
Shivaki .............................................2567
Shorai ..............................................2569
w
Radialva ..........................................2329
Radio................................................4128
Radiola ............................................2330
Radiomarelli .................................2331
RADIONETTE...........................2332
RadioShack...................................2333
Radiotone .....................................2334
Radix................................................2335
Rainbow.........................................2339
Raite .................................................2340
Rank .................................................2345
RBM..................................................2350
RCA .................................................2351
REC ..................................................2357
Recor...............................................2359
Rectiligne .......................................2362
Rediffusion....................................2364
Redpoint........................................2365
Redstar ...........................................2366
Reflex ..............................................2368
Regency..........................................2371
fro
R
d
Qingdao.........................................2308
Qinghuatongfang.......................4179
Qisheng..........................................2309
Qixing..............................................4180
Quadral..........................................2314
Quandra Vision ..........................3546
Quasar ............................................2320
Quelie .............................................4127
Quelle .............................................2322
Questa............................................2324
Quiero ............................................3718
Reoc.................................................2379
Revox ..............................................2383
Revoy...............................................2384
Rex....................................................2385
RFT ...................................................2386
Rhapsody.......................................2387
Rimax ..............................................2391
Risheng ...........................................4129
Rizhi..................................................4130
R-Line ..............................................2327
Roadstar.........................................2398
Robotron.......................................2401
Roch.................................................2402
Rockdale ........................................2403
Ronin ...............................................2412
Rover ...............................................2415
Rowa................................................2416
Rownsonic....................................2417
Royal ................................................2419
Royal Lux ......................................2420
RTF ...................................................3548
Ruefach...........................................2422
Ruyi...................................................2425
de
Q
oa
20
Profi ..................................................2270
Profile ..............................................2271
Profilo..............................................2272
Profitronic .....................................2273
Proline.............................................2274
Promax...........................................2275
Prosat ..............................................2278
Prosonic .........................................2282
Protech...........................................2284
Protek..............................................2285
Protelcon.......................................2286
Provision ........................................2291
PVP Stereo Visual Matrix.....2301
Pye ....................................................2302
Pymi..................................................2304
Pyxis .................................................2305
21
Codelijst
nl
ow
D
Palsonic...........................................2147
Paltec ...............................................2148
Panama ...........................................2149
Panasat............................................2151
Panasonic.......................................2153
Panavision......................................2154
Panda...............................................2155
Pansat ..............................................2158
Pantech...........................................2159
Pathe Cinema.............................2168
Pathe Marconi ............................2169
Patriot..............................................2170
Pausa................................................2171
peeKTON .....................................2178
Penney ............................................2182
Pensonic.........................................3778
Perdio ..............................................2185
Perfekt.............................................2186
Philco ...............................................2192
Philharmonic................................2194
Philips...............................................2195
Philips Magnavox.......................3715
Philon...............................................2197
Phoenix ..........................................2199
Phonola ..........................................2201
Phonotrend..................................2202
Pilot ..................................................2207
Pioneer ...........................................2212
Pionier.............................................2213
Plantron..........................................2219
Playsonic ........................................2224
Pointer ............................................2229
Polestar...........................................4124
Polsat ...............................................3716
Polytron..........................................2235
Poppy...............................................2236
Portland .........................................2238
Power Sound ..............................4177
Powerpoint...................................2241
Prandoni Prince.........................4125
Praxis ...............................................2243
Precision ........................................2244
Predki ..............................................2245
Preisner ..........................................2246
Prelude ...........................................2247
Premiere ........................................3666
Priesner ..........................................3717
Prima................................................2253
Primas..............................................4178
Prinz .................................................2260
Profekt ............................................4126
Profex..............................................2269
oa
d
m
fro
or
b
en
nd
a
.v
w
e
.b
re
T.D.E. Systems ............................2822
Tactus..............................................2825
TaeKwang .....................................2828
Tai Wah..........................................4139
Taishan............................................2835
Taisho..............................................2836
Tandberg.......................................2842
Tandy...............................................2843
Tantec .............................................2845
Tashiko ...........................................2850
Tatung.............................................2852
TBoston.........................................2853
TCL..................................................2856
TCM ................................................2857
Teac..................................................2860
Teachimagen ...............................4140
Tec.....................................................2861
Tech Line ......................................2863
Techica ...........................................2865
Technema.....................................2866
Technics.........................................2869
Technika.........................................2870
Techniland ....................................2872
TechniSat.......................................2873
Technology ..................................3726
Technomate ................................2876
Technosat .....................................2877
Technosonic ................................2878
Technotrend ...............................2879
Technovision ...............................4141
Technowelt ..................................2881
Teco.................................................2886
TEDELEX .....................................2889
Tee-Comm ..................................2890
Teknika ...........................................2895
Telanor............................................3727
Telasat .............................................2897
Tele+1.............................................2900
Teleavia ...........................................2901
Teleciel ............................................2903
Telecom..........................................2906
Telecor............................................2910
Teledirekt.......................................2912
w
T
Telefonica ......................................2913
Telefunken.....................................2914
Telefusion ......................................2915
Telegazi ...........................................2917
Telegent..........................................2918
Teleka ..............................................2919
Telemaster ....................................2922
Telemax..........................................2923
Telemeister...................................2924
Telenet ............................................2925
Telepiu.............................................2926
Telesat .............................................2928
TELESERVICE .............................2929
Telesonic........................................2930
Telestar ...........................................2931
Teletech..........................................2934
Teleton............................................2935
Televes ............................................2937
Televideon ....................................2938
Teleview .........................................2939
Televiso...........................................2941
Telewest.........................................2942
Telewire..........................................2943
Temco .............................................2946
Tempo.............................................2949
Tennessee .....................................2952
Tenosal............................................2953
Tensai...............................................2954
Tenson ............................................2955
Tesmet ............................................3550
Tevion..............................................2962
Texet................................................2963
Texla.................................................2964
Thomson.......................................2972
Thorens..........................................2973
Thorn ..............................................2974
Thorn-Ferguson ........................2976
Tiane ................................................2980
Tiankeban......................................4142
Tianli.................................................4183
Timeless .........................................2985
Tioko ...............................................2989
Tiscali ...............................................3442
TNT .................................................4184
TOBO .............................................2999
Tocom.............................................3000
Tokai.................................................3001
Tokyo...............................................3004
Tomashi ..........................................3006
Tongguang.....................................3008
Tonna...............................................3011
Tonsai...............................................4223
w
Sydney............................................2808
Symphonic ...................................2810
Synn.................................................2813
Sysline.............................................2815
Systec..............................................2816
Sytong.............................................2820
S-ZWO .........................................2427
de
22
Sonolor...........................................2676
Sontec.............................................2677
Sontech ..........................................3435
Sony..................................................2679
Sound & Vision...........................2680
Soundmaster ...............................2685
Soundmax.....................................2687
Soundwave...................................2689
Sowa ................................................2691
Spectra............................................2697
SR ......................................................2704
Srypton...........................................4138
Standard.........................................2713
Star Cluster..................................3724
Star Clusters................................2717
Star Trak .........................................2720
Star View........................................3598
Starcom..........................................2722
Stargate ..........................................2723
Starland ..........................................2726
Starlite.............................................2728
Starmedia......................................2730
Starring ...........................................2733
Start Trak.......................................3725
Stellar One...................................2738
Stenway..........................................2739
Stern ................................................2741
Strato...............................................2745
Strong .............................................2748
STVI .................................................2751
Stylandia ........................................2752
Sumida ...........................................2756
Sunkai .............................................2762
Sunny Sound ..............................2765
Sunsat .............................................2767
Sunstar ...........................................2768
Sunstech........................................2769
Suntronic.......................................2770
Sunwood ......................................2772
Super Sat ......................................2775
Super Track..................................2776
SuperGuide .................................2780
Superla...........................................2782
Supermax.....................................2783
Supersonic ...................................2787
SuperTech ....................................2789
Supervision..................................2791
Supra...............................................2792
Susumu ..........................................2797
Sutron.............................................2798
Sva.....................................................2800
Swisstec .........................................2806
23
Codelijst
nl
ow
D
Shumaling......................................4181
Shuyuan..........................................4135
Siam..................................................2572
Siarem .............................................2573
Sicatel ..............................................3780
Siemens..........................................2574
Siera .................................................2576
Sierra ...............................................3549
Siesta................................................2577
Sigmatek.........................................2580
Silva...................................................2591
Silva Schneider ...........................2592
Silver.................................................2594
SilverCrest ....................................2595
Simz..................................................3505
Singer...............................................2599
SingTel .............................................3516
Sinudyne ........................................2601
Skantic.............................................2605
Skantin ............................................2606
Skardin ............................................2607
Skinsat .............................................3722
SKR ...................................................2608
SKT ...................................................2609
Sky.....................................................2610
Sky Digital .....................................3723
Sky New Zealand.....................3595
Sky Television...............................2613
SkyCable........................................2617
Skymaster......................................2621
Skymax ...........................................2622
SkySat ..............................................2625
Skyvision ........................................2630
Skyworth.......................................2631
SL.......................................................2632
Slim Art..........................................2636
SM Electronic..............................2639
Smart...............................................2642
Sogera.............................................2649
Sogo .................................................2650
Solavox ...........................................2654
Sonaecom.....................................3597
Sonashi............................................2661
Sonawa...........................................2663
Songba ............................................2665
Songdian ........................................4136
SongRi .............................................4137
Sonico .............................................4182
Soniko .............................................2669
Sonitron .........................................2671
Sonneclair......................................2673
Sonoko ...........................................2675
nl
ow
D
or
b
en
nd
a
.v
w
w
e
.b
re
Xbox................................................3295
Xcom Multimedia ....................4000
Xenon .............................................3686
Xiahua.............................................3299
Xiangyang......................................3301
Xiangyu...........................................3302
Xianpai............................................4189
Xihu..................................................3303
Xinaghai .........................................3304
Xindai ..............................................4190
Xingfu..............................................3305
Xinghai............................................3306
Xingmenban ................................4147
Xinrisong .......................................3308
Xinsida ............................................3309
Xlogic ..............................................3310
XMS .................................................3312
Xoro ................................................3315
Xrypton .........................................3317
XSat..................................................3318
Xuelian............................................3320
w
X
Yakumo...........................................3324
Yamada...........................................3325
Yamaha ...........................................3326
Yamakawa .....................................3327
Yamishi............................................3328
YingGe............................................3334
YMT .................................................4191
Yokan ...............................................3335
Yoko .................................................3336
Yonggu ............................................3339
Yorx ..................................................3340
Youbishen......................................4192
Youlanasi ........................................3342
Yousida............................................3343
Yuhang ............................................3345
Yukai.................................................3346
Yuxing..............................................4193
Z
Zanussi............................................3349
Zaunkonig .....................................3352
Zehnder.........................................3353
Zenith..............................................3356
Zhuhai.............................................3364
Zinwell ............................................3365
Zodiac.............................................3366
Zwergnase....................................3371
25
Codelijst
m
Waitec ............................................3227
Waltham........................................3230
Wanbao .........................................4186
Wanyan ..........................................4187
Warumaia .....................................3232
Watson...........................................3233
Watt Radio ..................................3234
Wega ...............................................3238
Wega Color.................................4146
Y
fro
24
W
Wegavox .......................................3239
Weifa ...............................................4188
Weipai.............................................3241
Wela.................................................3730
Welltech ........................................3244
Weltblick........................................3245
Weston...........................................3251
WeTeKom.....................................3252
Wevasat .........................................3253
Wewa..............................................3254
Wharfedale ..................................3255
White Westinghouse..............3258
Windstar........................................3266
Winersat........................................3269
Wintel .............................................3271
Wintergarten..............................3272
Wisi ..................................................3273
Wittenberg ..................................3731
Woorisat........................................3280
World..............................................3281
Worldsat........................................3283
Woxter...........................................3286
d
UEC..................................................3088
Uher.................................................3089
Ultravox .........................................3095
Umax...............................................3098
Unic Line .......................................3100
Unic Linie ......................................4144
Uniden ............................................3101
Union...............................................3781
Unisat ..............................................3104
United .............................................3106
United Cable...............................3108
United Quick Star....................4226
Unitor..............................................3110
Universal........................................3113
Universum ....................................3115
Univox.............................................3116
Unnisat............................................3117
Vantage...........................................3492
Variosat...........................................3134
Vector..............................................3136
Vega..................................................3138
Vegavox..........................................4145
Ventana...........................................3142
Vestel ...............................................3148
Vexa .................................................3149
Via Digital......................................3729
Viasat ...............................................3153
Vibrant............................................3154
Victor...............................................3155
VIDEOLOGIC............................3165
Videologique ...............................3166
Videon ............................................4227
Videosat .........................................3170
VideoSystem ...............................3172
Videotechnic ...............................3173
Videoway.......................................3176
VideoWorks ................................3177
Vidtech ...........................................3179
Viewmaster ..................................3182
Viewsonic......................................3186
Viewstar .........................................3187
Virgin................................................4185
Visiola ..............................................3197
Vision...............................................3198
Visionetics .....................................3199
Visionic............................................3200
Visiopass ........................................3203
Visiosat............................................3204
Visorex ...........................................3206
Vistar................................................3207
Viva...................................................3208
Vivanco...........................................3209
Vivid .................................................3210
Vortec .............................................3217
Voxson............................................3220
VTech...............................................3222
Vtrek ................................................3224
de
U
V
oa
Top Suxess ...................................3013
Topfield...........................................3014
Torx ..................................................3020
Toshiba............................................3021
Towada ...........................................3028
Towika.............................................4224
Toyoda ............................................3030
TPS ...................................................3032
Trakton ...........................................3036
Trans Continens........................3037
TRANS-continents ..................3039
Transfec..........................................4143
Transonic .......................................3041
Transtec..........................................3042
Tratec ..............................................3043
Triad .................................................3049
Triasat..............................................3050
Triax .................................................3051
Trident ............................................3054
Trio ...................................................3056
Tristar...............................................3057
Triumph..........................................3058
TruVision .......................................3061
Tsinghua tongfang ....................3064
TSM..................................................3065
Tudi...................................................3068
Turnsat............................................3071
TVA ..................................................4225
Tvonics ...........................................3080
Twinner...........................................3083
nl
ow
D
oa
Informatie voor de consument
de
Lijst met apparatuur
d
fro
Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen
en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden.
m
TV
a
.v
w
w
w
Merk
Modelnummer
Code
Als u op uw product een doorstreepte
afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het
product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.
or
re
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische
en elektronische producten in uw regio gescheiden worden
ingezameld.
e
.b
(set-top boxes voor kabeldoos, satellietontvanger, DVBT-ontvanger voor digitale televisie DVB-T)
b
en
nd
STB
Merk
Modelnummer
Code
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
VCR
Merk
Modelnummer
Code
Informatie over de batterij
Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn
2006/66/EC vallen.
Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden
afgevoerd. Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart
inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve
effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
DVD
Merk
Modelnummer
Code
3 Hulplijn
Land
België
Nederland
26
Telefoonnummer
080 080 190
0800 023 0076
Tarief
gratis
gratis
27
nl
ow
D
de
oa
d
m
fro
or
b
en
nd
a
.v
w
w
w
e
.b
re
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is
prohibited without the prior written consent of the copyright
owner. The information presented in this document does not
form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice. No liability will
be accepted by the publisher for any consequence of its use.
Publication there of does not convey nor imply any license under
patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number: 3139 235 5249 2
November 2010
www.philips.com
RTP/4610
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising