zibro bränsle
SÄNK DINA
MÅNADSUTGIFTER
och öka komforten i hemmet med Zibro
• SRE 346 E med energibesparande rörelsesensor
• Energibesparande värmepumpar
• Allt för rätt luftfuktighet
www.zibro.se
SPECIALIST PÅ KLIMATKONTROLL
Hur du känner dig beror i hög grad på klimatet i
Zibro har under 25 år specialiserat sig på inom-
huset. Det är inte alltid optimalt. Ofta blir det för
husklimatkontroll. I synnerhet också efter-
varmt, för kallt, för fuktigt eller för torrt inom-
som vi villkorslöst väljer varaktiga lösningar
hus, beroende på hur vädret är. Också luftförore-
av hög kvalitet. Dessutom är våra produkter
ningar inomhus medför i stigande grad problem.
lätta att använda och Zibro garanterar alltid
Därför ser Zibro till att du året runt kan skapa ditt
ett förmånligt förhållande
eget klimat genom att påverka luften omkring
mellan pris och kvalitet och
dig så att du mår bra hemma.
vi erbjuder pålitlig service
och två till fyra års garanti. För att få
ett behagligt inomhusklimat behöver
du bara komma ihåg ett namn, nämligen Zibro. Det kan du lita på – även
under de kommande 25 åren.
1983
1986
2000
2005
2008
Innehåll
Värme precis där du vill ha den
sida 4 - 5
Värmepumpar
sida 20 - 21
Paraffin värmare
sida 6 - 15
Avfuktare och befuktare
sida 22 - 23
Zibro bränsle
sida 14
Luftrenare
sida 24
Översikt fotogenvärmare
sida 14 - 15
www.zibro.se
Mer information om våre produkter på vår
hemsida.
Gasvärmare + elektriska värmare
sida 16 - 19
2
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
KOMFORTZONEN I HUSET
Människan mår i regel som bäst vid en
De senaste åren har det varit mycket prat om
temperatur på 18-22 °C och en relativ luft-
klimatförändringarna på nyheterna. Fenome-
fuktighet kring 50 %. Om det är mycket
nets exakta omfattning är man inte enig om än,
varmare i huset mår man snart mindre bra
men det är tydligt att uppvärmningen av jorden
och känner sig mindre i form.
fortsätter. En av de viktigaste konsekvenserna
kommer att vara att vädret blir mer extremt.
En för hög eller för låg luftfuktighet kan också
Problemet är naturligtvis att våra hus oftast inte
orsaka hälsoproblem, precis som rök, pollen
är byggda för detta. Men lyckligtvis kan du lätt
eller andra delar i luften. God ventilation kan
rusta dig mot det föränderliga klimatet med en
förebygga många problem. Men där det inte
Zibro.
fungerar kan Zibro ta dig in i ’komfortzonen’.
40°C
Det vill säga under de omständigheter då både
35°C
kropp och själ fungerar optimalt.
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
WWW.ZIBRO.SE
90%
3
ZIBRO KAMINER SPARER ENERGI
VÄRME PRECIS DÄR D
Värm upp det specifika området så som du önskar för komfortabel värme – Detta är styrkan
hos Zibros portabla värme-produkter. På köpet
slipper du besvärliga installationer då en produkt från Zibro är klar att använda direkt. Det
perfekta och mest ekonomiska sättet att hålla
din energiförbrukning nere.
Zibros flyttbara kaminer är en perfekt lösning för extra
värme. De kräver ingen installation eller skorsten.
Eftersom våra kaminer kan användas så enkelt och
målinriktat är de perfekta som uppvärmningskälla i
vardagsrummet, köket, allrummet, sommarstugan –
ja, överallt där du behöver värme. Centralvärmen kan
på så sätt sänkas och på våren och hösten kan den
stängas av helt.
Mysig och energibesparande
Zibros kaminer är enkla att använda och värmer bara
upp det rum där du vill ha en behaglig värme. En flyttbar kamin från Zibro når blixtsnabbt upp till rätt temperatur. Den har en behaglig glöd och ger en skön värme,
precis där du behöver det. Dessutom omvandlar de så
gott som allt bränsle till värme så att ingen dyr energi
går till spillo. Med den behagliga cirkulationsvärmen får
du en mysigare stämning i huset och minskar samtidigt
uppvärmningskostnaderna.
Säkerhet framför allt
Alla våra kaminer är testade av godkända kontrollinstanser och är CE-märkta. De har nödstopp, tippskydd
och stängs av automatiskt när ventilationen är för
dålig. Zibros produkter har dessutom mycket hög kvalitet vilket gör att de håller i många år. Som standard
får du 2 års garanti på våra kaminer. I många fall är
4
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
garantiperioden till och med 4 år! Men erfarenhet visar
att du kan ha glädje av din Zibro i 15-20 år. Du kan
välja mellan olika stilar, kapacitet och brännarsystem.
Laser FF 55
Fast installerade kaminer
När du vill ha en permanent lösning i ett specifikt rum
kommer vår fast installerade laserkamin in i bilden.
Denna modell behöver inte heller något utsläpp eller
skorsten. Det enda som behövs är ett litet rör genom
ytterväggen. Det medföljer ett litet bortledningsrör
som ska monteras genom ytterväggen. Detta geniala
rör-i-rör-system leder ut alla restgaser och tillför ny
luft till förbränningen så att ingen värme går förlorad.
Denna Laser FF 55 är också helt luktfri och den extra
kapaciteten gör att den passar särskilt bra i större rum.
* inte användbar på Zibro FF 55
DU VILL HA DEN
Fuzzy Logic
Våra Laserkaminer styrs av ett “självtänkande”, elektroniskt styrsystem. När timern används
beräknar Laserkaminen själv ut när den ska tändas för
att nå upp till rätt temperatur i tid. Den väljer även
automatiskt den mest rationella förbränningsnivån.
Veckotimer
Med den Zibro veckotimer kan du förprogrammera i upp till en vecka när kaminen ska sättas
igång och när den ska stängas av. Den ser till exempel
till att det är behagligt varmt när du går upp på morgonen eller när du kommer hem från jobbet.
Ekonomi läge
Sparfunktionen används för att begränsa
temperaturen. När denna funktion är aktiverad, slocknar kaminen automatiskt, när rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen med 3 °C. Därefter
startar kaminen automatiskt igen när temperaturen
har sjunkit under den inställda temperaturen.
Boosterstart
Snabbuppvärmning. För 10% extra utnyttjande i uppstartsfasen (5 minuter) om det är mycket
kallt (uppmätt temperatur < 10ºC och inställd temperatur > 15ºC).
Rörelsesensor
Sensorn sitter på kaminens framsida och
signalerar rörelser. Rörelsesensorn har en horisontell avkänningsvinkel på 80° och en vertikal avkänningsvinkel på 20°. Sensorn känner av rörelser på
ett avstånd på upp till 7 m. Om sensorn inte känner
av några rörelser under 10 minuter växlar kaminen
automatiskt till en lägre förbränningsnivå. På så vis
förbrukas mindre bränsle.
7
E-Guard
Ventilationskontroll. Om ventilationen i rummet inte är tillräcklig tänds en varningslampa och en
varningssignal hörs. Dessutom anpassas kaminens förbränningsnivå så att du får lite längre tid att reagera
(t.ex. genom att öppna en dörr eller ett fönster lite
mer). Om du inte ser till att ventilationen är tillräcklig
inom 5 - 10 minuter stängs kaminen av automatiskt.
Timer
Med hjälp av timerfunktionen kan du förhandsinställa när kaminen ska sättas på automatiskt.
1
WWW.ZIBRO.SE
5
En flyttbar kamin från Zibro når blixtsnabbt
upp till rätt temperatur. Den har en behaglig glöd och ger en skön värme, precis där
du behöver det.
ZIBRO R 24 C
ZIBRO R 421 E
EN KÄLLA TILL VÄLBEF
Våra kaminer är lätta och därför smidiga att
flytta runt, samtidigt som de är enkla att använda. Du sätter igång kaminen genom att
trycka på startknappen och du behöver inget
vägguttag.
Enkelhetens styrka
Zibro Control R 24 C har ett kompakt förbränningssystem i ett steg. Denna kamin är en perfekt lösning till verkstäder och hobbyrum eller
andra utrymmen där det räcker med en enkel
värmekälla.
Den unika Turbo från Zibro
Som enda märket inom flyttbara kaminer har
Zibro också ett dubbelt förbränningssystem.
Zibro R 421 E med patenterade förbränningssystemet Turbo ger en nästintill luktfri förbränning
och utnyttjar bränslet så gott som till 100 %.
Efter en första förbränning på 800 °C tillsätts
extra syre i den övre förbränningskammaren för
att optimera förbränningen vid 1200 °C, särskilt
om du använder det rena bränslet från Zibro.
Värmekapacitet i W
Turbo-förbränningssystem¹
Vältskydd
Säker topp1
E-Guard¹
Överhettnings- Säkerhetsstopp
säkring
Rum upp till m³
Bränsleförbrukning
liter / timme
Tankens volym liter
6
Clean Grip cap²
Utragbar
bränsletank
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
Färg
¹ R 421 E
² R 24 C
R 24 C
R 421 E
2200
2160 - 2700
35 - 80
45 - 95
0,229
0,225 - 0,281
4,0
4,0
Svart
Rostfritt stål - svart
EFINNANDE
WWW.ZIBRO.SE
7
Laserkaminerna från Zibro har ett avancerat, elektroniskt styrt brännarsystem. Temperaturen kan enkelt regleras till önskad
temperatur. Två flamsensorer garanterar en
ren, säker och korrekt förbränning.
ZIBRO SRE 25 TC
ZIBRO SRE 153 TC
ZIBRO SRE 228 TC
LASERKAMINER FYLLD
Själva brännarsystemet är självrenande och kräver
därför i stort sett inget underhåll. Om du använder rätt bränsle är risken för att driftsfel ska uppstå otroligt liten. Dessutom innebär Laserkaminer
extra komfort och värmeutnyttjande.
Extra användarkomfort
Alla Zibros Laserkaminer är utrustade med en
timer och en inbyggd ventilator så att värmen
snabbt sprids jämnt över hela rummet. Kaminens
kabinett blir inte varmt och förutom våra vanliga
säkerhetsanordningar har Laserkaminen även en
barnsäkring. Dessutom har alla Laserkaminer en
antifrostinställning. Vissa modeller har även en
sparfunktion samt en boosterstart för extra utnyttjande i uppstartsfasen om det är mycket kallt.
Vinsterna med Fuzzy Logic
Våra Laserkaminer styrs av Fuzzy Logic – ett
“självtänkande”, elektroniskt styrsystem. När
timern används beräknar Laserkaminen själv ut
när den ska tändas för att nå upp till rätt temperatur i tid. Den väljer även automatiskt den mest
rationella förbränningsnivån.
Värmekapacitet i W
Vältskydd
Barnskydd
Överhettningssäkring
Fuzzy Logic
Boosterstart
Frostskydd
Bränsleförbrukning
liter / timme
1
Ekonomi läge 24 timmars timer
8
Rum på till m³
Tankens volym liter
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
Färg
SRE 25 TC
SRE 153 TC
830 - 2700
800 - 3000
40 - 105
40 - 120
0,086 - 0,281
0,083 - 0,313
4,0
4,0
Rostfritt stål - svart
Rostfritt stål - svart
LDA MED TEKNISKT
SRE 228 TC
800 - 3100
40 - 120
0,083 - 0,323
5,4
Mörkgrå
WWW.ZIBRO.SE
9
Zibro flyttbara värmeapparater värma upp
det område du vill. Om du köper en kamin
från Zibro slipper du besvärliga installationer eftersom Zibros apparater kan börja
användas på en gång.
ZIBRO SRE 158 E
ZIBRO SRE 230 E
OPTIMAL SÄKERHET
Med Zibro Laser får du ett teknologiskt mirakel inom hemmets fyra väggar. Dessa moderna
kaminer uppfyller alla önskemål. Kaminen är
inte bara utrustad med normala säkerhetsanordningar utan är även barnsäkrad, vilket innebär att barn inte kan tända eller programmera
den. Dessutom blir kaminens yttersidor aldrig
varma. Kaminen har även en frostsäkringsfunktion, en sparfunktion samt ett backupsystem
som kommer ihåg kaminens inställningar i upp
till 10 minuter om det blir strömavbrott. Detta
är mycket praktiskt om kaminen ska flyttas runt
i huset. Men en Laserkamin har ännu mer att
erbjuda…
Den är ett perfekt sätt att spara både pengar
och energi. Zibro Laser SRE 158 E och SRE 230 E
är utrustade med en så kallad E-Guard för ventilationskontroll. Om ventilationen i rummet inte
är tillräcklig tänds en varningslampa och en varningssignal hörs. Dessutom anpassas kaminens
förbränningsnivå så att du får lite längre tid att
reagera. Om du inte ser till att ventilationen är
tillräcklig inom 5-10 minuter stängs kaminen av
automatiskt.
Värmekapacitet i W
E-Guard
Barnskydd
Överhettningssäkring
Fuzzy Logic
Boosterstart¹
Frostskydd
Bränsleförbrukning
liter / timme
1
Ekonomi läge 24 timmars timer
Rum upp till m³
Tankens volym liter
Färg
SRE 158 E
SRE 230 E
800 - 3000
800 - 3000
40 - 120
40 - 120
0,083 - 0,313
0,083 - 0,313
5,4
5,4
Rostfritt stål - svart
Rostfritt stål - svart
¹ SRE 230 E
10
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
OCH KOMFORT
WWW.ZIBRO.SE
11
Om du valt målinriktad uppvärmning med
Zibro använder du redan energin på ett
mycket ekonomiskt sätt. Tack vare målinriktad
innovation kan du minska din bränsleåtgång
ytterligare med våra senaste Laserkaminer.
ZIBRO SRE 179 E
ZIBRO SRE 234 E
ZIBRO SRE 346 E
SPARAR YTTERLIGARE
SRE 346 E: med rörelsesensor
Den allra senaste uppfinningen från Zibro är
en rörelsesensor som ser till att kaminen inte
värms upp onödigt mycket, om ingen befinner
sig i rummet längre. Om sensorn inte känner av
några rörelser under 10 minuter växlar kaminen
automatiskt till en lägre förbränningsnivå. På så
vis förbrukas mindre bränsle. Om du vill förvärma
ett tomt rum behöver du bara stänga av rörelsesensorn.
Förbättrad ekonomiinställning
En annan av Zibros innovationer, som du sparar
ytterligare energi med, är den förbättrade ekonomiinställningen. Denna ser till att den exakt
inställda temperaturen bibehålls. När ekonomiinställningen är aktiverad övergår kaminen
automatiskt till en anpassad förbränningsnivå
om temperaturen avviker från den inställda temperaturen. På så sätt förhindras att kaminen ofta
slås av och på. Och det gör även stor skillnad när
det gäller energibesparing. I kombination med
den nya rörelsesensorn kan du spara upp till 19 %
extra energi.
Värmekapacitet i W
Rörelsesensor¹
E-Guard
Fuzzy Logic
Förbättrat
ekonomi läge
7
Frostskydd
12
Inbyggd
veckotimer¹
Rum upp till m³
Bränsleförbrukning
liter / timme
Tankens volym liter
Boosterstart²
Komfortknap
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
Färg
SRE 179 E
SRE 234 E
1050 - 3900
1050 - 3500
65 - 170
50 - 130
0,109 - 0,406
0,105 - 0,365
7,6
7,6
Rostfritt stål - svart
Rostfritt stål - svart
¹ SRE 346 E
² Inte användbar på SRE 346 E
RE ENERGI
SRE 346 E
1450 - 4650
75 - 190
0,151 - 0,484
7,6
Rostfritt stål - svart
WWW.ZIBRO.SE
13
ZIBRO BRÄNSLE
För att undvika driftsstöringar är det vik-
ZIBRO CONTROL, TURBO OCH
LASERKAMINER
Sortiment och detaljer
tigt att du använder bränsle av rätt kvalitet.
Zibro ger dig möjlighet att välja mellan tre
varianter:
Zibro Extra är ett svagt luktande bränsle med 80 %
mindre svavel än vanlig petroleum. Zibro Extra
finns i 20 liters återvinningsdunk och i en praktisk 5 liters engångsdunk.
Värmekapacitet i W (min-max)
For rum på upp till m³ (m²)
Bränsleförbrukning liter/timme
min.
Mått i mm
R 421 E
2200
2160 - 2700
35 - 80
(14 - 32)
45 - 95
(18 - 38)
0,229
0,225
max.
Tankens volym liter
Zibro Kristal är ett helsyntetiskt isoparaffin som
R 24 C
0,281
4,0
4,0
B
422
428
D
281
295
H
446
513
7,5
9,0
är helt luktfritt. Att använda dessa rena bränslen
Vikt i kg (netto)
som är specialtillverkade för kaminer är bäst för
Garanti i år
4
4
dig själv och belastar miljön mindre. Zibro Kristal
Säkerhet
R 24 C
R 421 E
finns i 20 liters återvinningsdunk.
E-Guard
Zibro Bio är ett miljövänligt alternativ som är
Två flamsensorer
baserat på vegetabiliskt material. Att använda
dessa rena bränslen som är specialtillverkade för
kaminer är bäst för dig själv och belastar miljön
mindre.
Vältskydd
✓
✓
✓
Säkerhetsstopp
✓
✓
Barnskydd
✓
Lock till avtagbar bränsletank
Överhettnings säkring
✓
✓
Säker topp
✓
✓
R 24 C
R 421 E
Att använda dessa rena bränslen som är speci-
Extra komfort
altillverkade för kaminer är bäst för dig själv och
Minne (10 min)
belastar miljön mindre. Se alltid till att ha god
Ekonomi läge
ventilation. Frisk luft är nödvändigt både för dig
Förbättrat ekonomi läge
själv och för att uppnå en god förbränning.
Rörelsesensor
24 timmars timer
Självrengörande brännare
Clean Grip cap
Fläkt
Frostskydd
“Fuzzy Logic” elektronik
Boosterstart
Komfortknapp
Möjlig tillkoppling för veckotimer
Inbyggd veckotimer
Rör genom ytterväggen (luktfri)
14
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
✓
SRE 25 TC
SRE 153 TC
SRE 158 E
SRE 179 E
SRE 228 TC
SRE 230 E
SRE 234 E
SRE 346 E
Laser FF 55
830 - 2700
800 - 3000
800 - 3000
1050 - 3900
800 - 3100
800 - 3000
1050 - 3500
1450 - 4650
1480 - 5500
40 - 105
(16 - 42)
40 - 120
(16 - 48)
40 - 120
(16 - 48)
65 - 170
(22 - 70)
40 - 120
(16 - 48)
40 - 120
(16 - 48)
50 - 130
(20 - 52)
75 - 190
(30 - 76)
82 - 230
(32 - 92)
0,086
0,083
0,083
0,109
0,083
0,083
0,105
0,151
0,180
0,281
0,313
0,313
0,406
0,323
0,313
0,365
0,484
0,623
4,0
4,0
5,4
7,6
5,4
5,4
7,6
7,6
7,6
334
374
405
550
376
404
435
550
496
300
280
295
328
296
295
315
328
418
415
430
435
445
428
435
437
445
600
9,0
9,5
10,0
12,0
8,0
10,0
11,5
13,5
20,0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SRE 25 TC
SRE 153 TC
SRE 158 E
SRE 179 E
SRE 228 TC
SRE 230 E
SRE 234 E
SRE 346 E
Laser FF 55
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
SRE 25 TC
SRE 153 TC
SRE 158 E
SRE 179 E
SRE 228 TC
SRE 230 E
SRE 234 E
SRE 346 E
Laser FF 55
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
WWW.ZIBRO.SE
15
EN ENKEL OCH EKONOMISK LÖSNING
GASVÄRMARE OCH EL
Sedan 1983 erbjuder Zibro olika flyttbara fotogenvärmare så att du kan värma upp valfritt rum.
Från och med denna säsong har vi utökat vårt
produktutbud av värmekällor med olika nya uppvärmningssystem. Vart och ett av dem har sina
egna egenskaper och fördelar.
Gasvärmare: ekonomisk och omedelbar värme
Zibros gaskaminer är mycket enkla att använda och
flytta. Så fort du tänder din gaskamin från Zibro avger
den en behaglig värme. Allt som behövs är att vrida på
en knapp. Dessutom är den mycket enkel och effektiv.
Elektriska värmare: ett fördelaktigt alternativ
Om du är på jakt efter en fördelaktig lösning för direkt
kompletterande värme, kan en elektrisk värmare från
Zibro vara helt rätt för dig. Zibro erbjuder ett brett
utbud av allt från fläktvärmare till oljefyllda element.
Idealisk för arbetsrum, läsrum eller för att förhindra att
vattenledningar fryser. Ta en titt på specifikationsöversikten på nästa sida och undersök vilken modell som
skulle kunna passa dig.
Zibros gasvärmare är mycket effektiva och utrustade
med tre värmarinställningar. Dessutom är de ytterligt mångsidiga, lätta att flytta och ger en behaglig
Oljeelement
Anslut sladden till vägguttaget. Sätt på elementet med
strömbrytaren. Vrid upp termostaten på högsta nivå
i ca 30 min. eller tills rummet har uppnått en lämplig
temperatur och vrid därefter ner termostaten igen.
Nu har elementet den önskade temperaturen och vär-
värme med en enda knappvridning. Alla gasvärmare
har ett säkerhetsavstängningssystem och ett syrebristsäkerhetssystem (ODS) som stänger av gastillförseln
när CO2-halten i luften är högre än lägsta godkända
säkerhetsgräns.
men regleras nu automatiskt med hjälp av termostaten
så att den korrekta temperaturen alltid hålls stabil i
rummet. Elementet är utrustat med ett automatiskt
överhettningsskydd. Det startar om automatiskt när
strömmen stängs av.
Zibro GH 1062 RF har en elektrisk fläktvärmare som
aktiverar en extra stark ström av varm luft (2000 W)
som når längre och färdas snabbare i rummet, vilket
skapar en varm och behaglig temperatur för användaren. För en mer konstant, jämn omgivningstemperatur
och en omedelbar känsla av värme rekommenderar vi
en gasvärmare med en katalytisk brännare som t.ex.
GH 2028 C Dessa enheter producerar en kombination
av konvektionsvärme och utstrålningsvärme. Värmaren
med katalytiska värmare säkerställer ett värmeflöde
som värmer upp hela rummet effektivt utan att överupphetta området direkt framför lågan.
16
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
Konvektorelement/Värmefläkt
Temperaturen kan ställas in steglöst med hjälp av
termostaten. Vrid termostaten medurs tills det tar
stopp. Låt termostaten stå i denna position tills den
önskade temperaturen har uppnåtts och vrid därefter
ELEKTRISKA VÄRMARE
termostaten moturs tills apparaten stängs av. Detta
är termostatens korrekta inställning. Apparaten startar automatiskt när temperaturen faller under den
inställda nivån och stängs automatiskt av igen när temperaturen har uppnåtts. Aktivera den inbyggda fläkten
för bättre fördelning av värmen (beroende på modell).
Värmepumpar: ekonomisk prestandakoefficient
Zibros delade luftkonditioneringsapparater är utrustade med en värmefunktion som värmer upp ditt rum
under kalla perioder. Värmepumparna drivs elektriskt
och har en tilltalande COP (prestandakoefficient); förbrukning av 1 kwH ger minst 3,5 kWh uppvärmning.
Mer information om Zibros värmepumpar finns på sida
20-21.
Besök vår webbplats
Zibro utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter. Gå till vår webbplats på www.zibro.com för att få
mer information om våra flyttbara och väggmonterade
värmesystem.
Elvärmepaneler
Våra fastmonterade värmekällor är en integrerad del av
rummet: de monteras på väggen, är mycket driftsäkra,
tar lite plats och gör rummet så möbleringsvänligt som
möjligt – och så är de dessutom vackra att se på. Designen är både elegant och superenkel. Temperaturen kan
ställas in steglöst med hjälp av termostaten. Inklusive
väggbeslag.
WWW.ZIBRO.SE
17
GASVÄRMARE OCH ELEKTRISKA VÄRMARE
Sortiment och detaljer
Värmekapacitet i W (min.–max.)
Rum upp till m³,
GH
1042 R
GH
1062 RF
GH
2028 C
GH
3042 B
EOR
1200
EOR
1500
LCD
EOR
1010
EOR
1015
EOR
1124
Turbo
1400 4200
1400 - 4200
(gas) 2000
(elektricitet)
2800
4200
1200
1500
1000
1500
2400
80
80
85
85
45
60
40
60
95
1,20
1,50
1,00
1,50
2,40
0,139 0,300
0,139 0,300
gas / elektricitet
0,140 0,224
0,197 0,355
gas
gas
Effekt kW
Förbrukning (kg/t)
Bränsle
gas
Tankens volym (kg)
15,0
15,0
15,0
15,0
50 - 107
50 - 107
67 - 107
42 - 76
B
415
415
415
410
250
400
300
340
400
D
370
370
315
350
170
250
250
250
250
H
710
710
710
710
340
630
630
630
630
9,2
13,8
9,2
9,2
7,2
12,0
6,5
8,5
12,0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
GH
1042 R
GH
1062 RF
GH
2028 C
GH
3042 B
EOR
1200
EOR
1500
LCD
EOR
1010
EOR
1015
EOR
1124
Turbo
3
4
1
1
3
3
3
3
3
Justerbar termostat
✓
✓
✓
✓
✓
Digital termostat med timer
✓
✓
✓
✓
✓
Brinntid per bränsletank (t)
Mått (b x d x h) mm
Vikt (kg)
Garanti i år
Extra komfort
Antal värmeinställningar
elektricitet elektricitet elektricitet elektricitet elektricitet
Svängfunktion
LCD-display
✓
Fjärrkontroll
Överhettningsskydd
✓
Autostart
Frostskydd
Inbyggd Turbo fläkt
✓
Syrgastömningssystem
✓
✓
✓
✓
Piezoelektrisk tändning
✓
✓
✓
✓
Vältskydd
✓
✓
✓
✓
Inklusive elektrisk värmefläkt
18
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
✓
ECH
3015
ECH
3020
1500
2000
1800
2000
2000
2000
2000
3000
650
750
1200
1800
60
80
70
80
80
80
75
110
24
28
45
67
1,50
2,00
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
0,65
0,75
1,20
1,80
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
elektricitet
485
510
180
225
205
240
198
292
450
750
660
870
180
200
150
255
235
115
213
303
70
70
70
70
333
380
285
110
560
245
315
410
440
200
400
400
2,0
3,0
2,0
1,5
3,5
1,5
4,5
5,5
3,0
3,0
4,5
5,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ECH
3015
ECH
3020
3
3
✓
✓
EFH 1800 EFH 2000
EFH 1800 EFH 2000
2
2
✓
✓
EFH 2000
EPH 650 EPH 750 EPH 1200 EPH 1800
EFH 2010 EFH 5020 EFH 5030
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
EFH 2000
EPH 650 EPH 750 EPH 1200 EPH 1800
EFH 2010 EFH 5020 EFH 5030
LCD
LCD
LCD
LCD
LCD
2
2
3
3
1
1
1
1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
WWW.ZIBRO.SE
19
Den energibesparande värmefunktionen kan
användas för att få in värme i huset på ett fördelaktigt sätt. Framför allt på våren och hösten
kan du sänka energiräkningen, speciellt om du
använder avfuktningsfunktionen.
ZIBRO
VÄRMEPUMPAR
VÄRME OCH KYLA I
Om du söker en permanent klimatlösning till ett
visst rum behöver du inte leta längre – Zibros väggmonterade klimatanläggning är den perfekta lösningen. Detta sätt att värma upp rum kräver lika
lite energi som nedkylning och du kommer mycket
oftare kunna stänga av övrig värme och spara in på
värmekostnaderna, framför allt på våren och hösten.
Detta gör en väggmodell från Zibro till den perfekta
lösningen för ditt vardagsrum, sovrum, konsultationsrum eller kontor.
Permanent lösning
Dessa tvådelade anläggningar är en tystast inomhuslösningen. Inomhus hänger en kompakt enhet
med termostatfunktion, medan kompressorenheten
monteras på utsidan. Tack vare den konstruktionen
utnyttjas det stängda kylkretsloppet också optimalt.
Med Zibros SC-serie (med ParkerTM snabbkoppling)
kan en behändig gör-det-självare snabbt spara
hundratals kronor på installationskostnader.
Mer information om våre värmepumpar på vår hemsida www.zibro.se
Avfuktare
Miljövänligt
kylmedel
S(C) 1326
Fjärkontroll med
LCD-skärm
Filterpaket
2,60
3,20
Kylningskapacitet i kW
2,80
3,20
För rum på upp till m³
Energiklass
Energiförbrukning i kW
Timer
20
Parker™
Inverter-system² Extra frostskydd
snabbkoppling¹
till -15°C
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
S(C) 1332
Uppvärmningskapacitet i kW
EER / COP W/W
1 SC-serie
2 inte användbar på S(C)13-serie
* SC 3050
90
100
A3 / A4
A3 / A4
0,813 / 0,774
0,993 / 0,894
3,23 / 3,64
3,23 / 3,64
3 Vid kylning
4 Vid uppvärmning
ETT
FÖRDELAR INVERTER-TEKNOLOGI
Begränser temperatursvängningar
Förbrukar upp till 35% mindre ström
Högeffektiv
Arbetar mycket tystare
Mer komfort
Hög förbrukning
mindre komfort. Stora
forändringar.
Rums­
temperatur
Programmerad
temperatur
Kompressor
För stark
uppvärming
För stark
uppvärming
tid
Vridning
Avbryt
Vridning
Stop
Vridning
konventionell typ (slår på och av)
Låg förbrukning
mer komfort. Små
forändringar.
S 3025
S(C) 3032
S(C) 3050
2,50
3,60
5,0
2,70
3,20
5,0
Rums­temperatur
85
100
150
A3 / A4
A3 / A4
A3 / A4
Programmerad
temperatur
0,773 / 0,754
0,993 / 0,974
1,553 / 1,384
1,553 / 1,464 *
3,23 / 3,64
3,23 / 3,74
3,23 / 3,64
Tid
Kompressor
Vridning
Inverter typ (kontinuerligt arbetande/modulerande)
WWW.ZIBRO.SE
21
Både en för hög och för låg luftfuktighet
kan ge problem i ditt hem. Genom att hålla
den relativa luftfuktigheten på en behaglig
nivå (omkring 50 %) skapar du ett hygieniskt och sunt inomhusklimat.
AVFUKTARE
OCH BEFUKTARE
ALLT FÖR RÄTT LUFTFU
Avfuktare
Våra avfuktare kan dagligen dra ut litervis med
överskottsfukt från luften. Vattnet samlas upp i
en avtagbar vattenbehållare som är utrustad med
frost- och översvämningsskydd. Du kan enkelt
ansluta en slang för permanent vattenavrinning.
Alla modeller är utrustade med ett hygrostat och
ventilator som reglerar luftfuktigheten.
DD 108 avände sorptions teknologi. Rotorn i apparaten har en silica beläggning som ser till att apparatens fuktabsorberande egenskaper blir konstanta
oavsett vad det är för omgivningstemperatur. Tack
vare denne nya teknologi fungerar Zibro DD 108
optimals även vid låga temperaturer.
Permanent
avløp mulig
Varme*
Frostsikring
Timer
Avfuktare
Hygrometer**
D 112
black
Filterpakke**
Befuktare
DD 108
Kapacitet l / 24 tim
12¹
8²
Energiförbrukning i kW
0,26
0,37 - 0,60
50 - 75
50 - 75
Fungerar med hjälp av ett ultraljuds element som
För rum upp till m³
använder sig av högfrekvens svängningar. En för-
Maximal luftcirkulation i m³ / timme
150
150
del med detta är att den tillför luften negative
Vattenbehållare i liter
3,50
3,50
joner vilket gagnar luftkvaliteten. Zibro befuktare
Hygrostat
är ljudlöst och enkla att handha.
Permanent avrinning möjlig
✓
✓
Luftfilter och aktivt kolfilter
✓
3M™ HAF filter
✓
Ultralyd
22
Timer
Hygrometer
Ionisator
ZIBRO HOME MADE CLIMATES
Jonisator
✓
* DX 118 / ** dette gäller inte DD 108
1- Vid 32ºC, 80% relativ luftfuktighet / 2- Vid 20ºC, 80% relativ luftfuktighet
UKTIGHET
Befuktare
D 116
DX 118
H 208
H 509
16¹
18¹
8
9
0,32
0,32
0,045
0,045
70 - 105
80 - 120
35
40
150
150
3,50
3,50
4,50
6,00
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
WWW.ZIBRO.SE
23
Zibro luftrenare A 40
FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT I HUSET
En mobil Zibro luftrenare behöver bara ett
vägguttag. Den renar luften snabbt och
effektivt där du tycker det är viktigt med
bra luft.
Alla våra luftrenare är utrustade med ett filter,
som luften i rummet passerar minst tre gånger i
timmen. Zibro luftrenare hjälper till att återupprätta jonbalansen i huset, så att luftkvaliteten
förbättras och att du mår bättre inomhus.
ZIBRO A 20
Luftcirkulation 60 - 120 m³ / timme
För rum upp till 40 m³
Energiförbrukning 30 W / timme
Luftfilter, HEPA filter, aktivt kolfilter
ZIBRO A 40
Luftcirkulation 60 - 300 m³ / timme
För rum upp till 100 m³
Energiförbrukning 80 W / timme
Luftfilter, HEPA filter, aktivt kolfilter, enzym
aktivt filter
Hur du känner dig beror i hög grad på klimatet i
och befuktare beskrivs utförligt i denna katalog.
huset. Det är inte alltid optimalt. Ofta blir det för
Vi har dessutom olika klimatanläggningar. Med
varmt, för kallt, för fuktigt eller för torrt inomhus,
Zibros ’hemmagjorda klimat’ kan du skapa ditt
beroende på hur vädret är. Också luftföro-
eget inomhusklimat året runt, genom att
reningar inomhus medför i stigande
påverka luften omkring dig så att
grad problem. Därför ser Zibro
du mår bra i huset. Våra produk-
till att du året runt kan skapa
ter är prisvärda och enkla att
ditt eget klimat genom att
använda. Och väljer du Zibro
påverka luften omkring dig
så att du mår bra hemma.
Våra flyttbara kaminer, avfuktare
home made climates
Feiyue Group Europe AB
Hulda Mellgrensgata 3, 3TR
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Tel: + 45 9677 9728
Fax: + 45 9831 1668
www.zibro.se
får du en bestående lösning,
pålitlig service och 2 och 4 års
garanti.
Med förbehåll för prisändringar och tryckfel. ©2010
ALLT FÖR ETT BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising