Asus | PRO550C | Kannettavan tietokoneen

Kannettavan tietokoneen
FI9102
Ensimmäinen painos
Maaliskuu 2014
Kannettavan
tietokoneen
E-käyttöopas
Tekijänoikeustiedot
Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,
tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun
ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK
COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.
ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA
TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI
KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,
TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET,
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN
KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.
Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai
selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.
TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN
INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA,
JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA
MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Vastuurajoitus
Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen
osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan
vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan
lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista
vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä
takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan
lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.
ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat
tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.
Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja
jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.
ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN
KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI
KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI
TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA
ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.
Huolto ja tuki
Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com
2
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Sisältö
Tietoja tästä käyttöoppaasta..................................................................................7
Tämän käyttöoppaan merkintätavat........................................................................ 9
Kuvakkeet........................................................................................................................... 9
Typografia.......................................................................................................................... 9
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet.........................................................................10
Kannettavan tietokoneen käyttö............................................................................... 10
Kannettavan tietokoneen ylläpito............................................................................. 11
Oikea hävittäminen........................................................................................................ 12
Luku 1: Laitteiston asetus
Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen..................................................14
Näkymä päältä.................................................................................................................. 14
Pohja.................................................................................................................................... 17
Oikea puoli......................................................................................................................... 19
Vasen puoli......................................................................................................................... 21
Etupuoli............................................................................................................................... 23
Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö
Näin pääset alkuun....................................................................................................26
Asenna akku...................................................................................................................... 26
Lataa kannettava tietokone......................................................................................... 27
Avaa näyttöpaneeli nostamalla.................................................................................. 29
Paina virtapainiketta....................................................................................................... 29
Kosketuslevy ja eleet.................................................................................................30
Osoittimen siirtäminen.................................................................................................. 30
ASUS Smart Gesture -sovelluksen käyttö..........................................................35
Kiertoeleen ottaminen käyttöön............................................................................... 35
Kolmen sormen eleiden käyttöön ottaminen....................................................... 37
Kierto- ja kolmen sormen eleiden käyttö............................................................... 39
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
3
Näppäimistön käyttö.................................................................................................40
Toimintonäppäimet........................................................................................................ 40
Windows® 8.1 -näppäimet........................................................................................... 41
Näppäimistö numeronäppäimistönä....................................................................... 41
Optisen levyaseman käyttö....................................................................................42
Luku 3: Työskentely Windows® 8.1:lla
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa..................................................................46
Windows®-käyttöliittymä (UI)................................................................................47
Käynnistysnäyttö............................................................................................................. 47
Kohdepisteet..................................................................................................................... 48
Käynnistä-painike............................................................................................................ 51
Käynnistys-näytön mukauttaminen......................................................................... 53
Työskentely Windows®-sovelluksilla...................................................................54
Sovellusten käynnistäminen....................................................................................... 54
Sovellusten mukauttaminen....................................................................................... 54
Sovellukset-näytön käynnistäminen........................................................................ 56
Charms bar......................................................................................................................... 58
Snap-ominaisuus............................................................................................................. 61
Muut näppäimistön pikavalinnat.........................................................................63
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin .............................................................65
Wi-Fi-yhteys....................................................................................................................... 65
Bluetooth ........................................................................................................................... 66
Airplane mode (Lentokonetila).................................................................................. 67
Yhdistäminen langallisiin verkkoihin .................................................................68
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen................................... 68
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen...................................................... 69
Kannettavan tietokoneen sammuttaminen.....................................................70
Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan............................................. 70
Windows® 8.1 -lukitusnäyttö..................................................................................71
Jatkaminen lukitusnäytöstä......................................................................................... 71
Lukitusnäytön mukauttaminen................................................................................. 72
4
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 4: ASUS-sovellukset
USB Charger+...............................................................................................................76
Pikalatausrajan asettaminen....................................................................................... 76
ASUS FingerPrint.........................................................................................................78
ASUS FingerPrint -sovelluksen käyttäminen......................................................... 78
ASUS FingerPrint -asetukset........................................................................................ 83
Trusted Platform Module (TPM)............................................................................85
TPM-sovellukset .............................................................................................................. 85
TPM-tuen käyttöönotto................................................................................................. 86
ASUSPRO Business Center*.....................................................................................87
ASUS Business Centerin käyttäminen...................................................................... 87
ASUSPRO Business Center -alkunäyttö.................................................................... 88
Luku 5: Virta päällä -itsetesti (POST)
Virta päällä -itsetesti (POST)...................................................................................94
POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään................... 94
BIOS.................................................................................................................................94
Siirtyminen BIOS-asetuksiin......................................................................................... 94
BIOS-asetukset.................................................................................................................. 95
Vianetsintä....................................................................................................................105
Tietokoneen virkistäminen.......................................................................................... 105
Tietokoneen nollaaminen............................................................................................ 106
Lisäasetukset..................................................................................................................... 107
Vinkkejä ja Usein kysyttyä
Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan tietokoneen käytöstä..............................110
Usein kysyttyä laitteistosta......................................................................................111
Usein kysyttyä ohjelmistosta..................................................................................114
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
5
Liitteet
DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa)..................................................... 118
Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa).................................................... 120
Sisäinen modeemiyhteensopivuus........................................................................... 120
Yleiskatsaus........................................................................................................................ 121
Verkkoyhteensopivuusilmoitus.................................................................................. 121
Ei-puheäänilaitteisto ..................................................................................................... 121
FCC-lausunto..................................................................................................................... 123
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus.............................................................................. 124
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)..................... 125
CE-merkkivaroitus........................................................................................................... 125
Langaton käyttökanava eri alueilla........................................................................... 126
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat................................................... 126
UL-turvallisuushuomautukset.................................................................................... 128
Virtaturvallisuusvaatimus............................................................................................. 129
Huomautuksia TV-virittimestä.................................................................................... 129
REACH-huomautukset................................................................................................... 129
Macrovision Corporationin tuotehuomautus....................................................... 129
Suojautuminen kuulovauriolta................................................................................... 129
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)........... 130
Optisen aseman turvallisuustiedot........................................................................... 131
CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille,
joissa on sisäänrakennettu modeemi)..................................................................... 132
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote.......................................................................... 134
Euroopan unionin ekomerkintä ................................................................................ 134
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus ........ 135
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut............................................................................... 135
6
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja kannettavan tietokoneesi laitteiston ja
ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:
Luku 1: Laitteiston asetus
Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti kannettavan
tietokoneesi komponentit.
Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö
Tässä luvussa näytetään, kuinka kannettavan tietokoneen eri osia
käytetään.
Luku 3: Työskentely Windows® 8.1:lla
Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Windows® 8.1:n käytöstä
kannettavassa tietokoneessa.
Luku 4: ASUS-sovellukset
Tässä kappaleessa kerrotaan kannettavan tietokoneesi Windows®
8.1 -käyttöjärjestelmän mukana tulleista ASUS-sovelluksista.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
7
Luku 5: Virta päällä -itsetesti (POST)
Tässä luvussa näytetään, kuinka POST-sovellusta käytetään
kannettavan tietokoneen asetusten muuttamiseen.
Vinkkejä ja Usein kysyttyä
Tässä osassa esitetään joitakin suositeltavia vinkkejä, usein
kysyttyä osat laitteistosta ja ohjelmistosta, joista voit katsoa
ohjeita kannettavan tietokoneesi kunnossapitoon ja ratkaisuja
yleisimpiin ongelmiin.
Liitteet
Tämä osa sisältää kannettavan tietokoneen huomautukset ja
turvallisuusilmoitukset.
8
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Tämän käyttöoppaan merkintätavat
Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on
esitetty seuraavasti:
TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa
tehtävän suorittamiseksi.
HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat
tehtävien suorittamista.
VAROITUS! Tämä viestin sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa
turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai
kannettavan tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen
estämiseksi.
Kuvakkeet
Alla näkyvät kuvakkeet ilmaisevat mitä laitetta voi käyttää kannettavan
tietokoneen tehtäväsarjojen tai toimenpiteiden suorittamiseen.
= Käytä kosketuslevyä.
= Käytä näppäimistöä.
Typografia
Lihavoitu = Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
Kursivoitu
= Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa
lisätietoja.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
9
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet
Kannettavan tietokoneen käyttö
Tätä kannettavaa tulisi käyttää vain ympäristössä,
jonka lämpötila on välillä 5°C (41°F) ja 35°C (95°F).
Tarkista kannettavan pohjassa olevasta merkinnästä
että käytettävä virta-adateri ja kannettava toimivat
samalla jännitteellä
Älä pidä kannettavaa tietokonetta sylissäsi
tai muuten päälläsi, jotta välttyisit kuumalle
altistumisen aiheuttamasta epämukavuudesta tai
loukkaantumisesta.
ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita
tai muita lisävarusteita.
Varmista virran ollessa päällä, ettet käytä tai peitä
kannettavaa tietokonetta millään materiaalilla, joka
voi vähentää ilmankiertoa.
Älä aseta kannettavaa tietokonetta epätasaiselle tai
epävakaalle työtasolle.
Voit viedä kannettavan tietokoneen
lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään
matkatavarahihnoilla olevien kohteiden
tutkimiseen), mutta älä altista sitä magneettisille
tunnistimille ja sauvoille.
Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan
liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista
ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä
kannettavaa tietokonetta lennon aikana.
10
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kannettavan tietokoneen ylläpito
Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen
kannettavan tietokoneen puhdistusta. Käytä
puhdasta selluloosasientä tai säämiskää, jota on
kostutettu hankaamattomalla pesuaineliuoksella
ja muutamalla pisaralla lämmintä vettä. Poista
kannettavaan tietokoneeseen mahdollisesti jäänyt
kosteus kuivalla liinalla.
Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä,
bentseeniä tai muita kemikaaleja kannettavan
tietokoneen pinnalla tai sen lähellä.
Älä aseta esineitä kannettavan tietokoneen päälle.
Älä altista kannettavaa tietokonetta vahvoille
magneetti- tai sähkökentille.
Älä altista kannettavaa tietokonetta nesteille,
sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.
Älä altista kannettavaa tietokonetta pölyisille
ympäristöille.
Älä käytä kannettavaa tietokonetta lähellä
kaasuvuotoja.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
11
Oikea hävittäminen
ÄLÄ heitä kannettavaa tietokonetta kunnalliseen
jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten,
että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja
kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli
ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen
tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa
hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi
sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.
ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa
roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua
saa laittaa talousjätteisiin.
12
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 1:
Laitteiston asetus
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
13
Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen
Näkymä päältä
HUOMAUTUS: Näppäimistön asettelu voi vaihdella alueittain tai
maittain. Kannettavan näkymä voi myös vaihdella ulkoasultaan riippuen
kannettavan PC:n mallista.
14
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kamera
Voit ottaa kannettavan tietokoneen sisäisellä kameralla kuvia tai
nauhoittaa videota.
Kameran merkkivalo
Kameran merkkivalo näyttää, kun sisäänrakennettu kamera on
käytössä.
Mikrofoni
Sisäistä mikrofonia voi käyttää videokokouksissa, äänisaneluun
tai yksinkertaiseen audiotallennukseen.
Näyttöpaneeli
Näyttöpaneeli tarjoaa loistavia katseluominaisuuksia
kuville, videoille ja muille kannettavan tietokoneesi
multimediatiedostoille.
Virtapainike
Paina virtapainiketta kytkeäksesi kannettavan tietokoneen
päälle tai pois päältä. Voit käyttää virtapainiketta myös
kannettavan tietokoneen kytkemiseen lepo- tai unitilaan ja
herättää sen niistä.
Jos kannettava tietokone lakkaa vastaamasta, pidä
virtapainiketta painettuna noin neljä (4) sekuntia, kunnes
kannettava tietokone sammuu.
Caps Lock -merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun Caps Lock -toiminto aktivoidaan.
Caps Lock -toiminto aktivoituna kannettavan tietokoneen
näppäimistöllä voi kirjoittaa isoja kirjaimia (kuten A, B, C).
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
15
Näppäimistö
Näppäimistö tarjoaa täysikokoiset QWERTY-näppäimet, joissa
on kirjoitettaessa mukava painallussyvyys. Näppäimistöllä voi
myös käyttää toimintonäppäimiä, joilla voi käyttää nopeasti
Windows®-toimintoja ja ohjata multimediaa.
HUOMAUTUS: Näppäimistön asettelu vaihtelee malleittain ja
alueittain.
Kosketuslevy
Kosketuslevy mahdollistaa moni-eleiden käytön näytöllä
navigointiin, mikä tuottaa intuitiivisen käyttäjäkokemuksen.
Se myös simuloi tavallisen hiiren toimintoja.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan
Kosketuslevy ja eleet -osasta.
Numeronäppäimistö
Numeronäppäimistöä käytetään numeroiden syöttöön tai
osoittimen suuntanäppäiminä.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan
Numeronäppäimistö-osasta.
Sormenjälkianturi
Tämä sisäinen sormenjälkianturi kuvaa sormenjälkesi ja käyttää
sitä biometrisenä todennuksena kannettavan tietokoneen
järjestelmään ja muihin ohjelmiin kirjautumista varten
Windows® 8.1:ssa.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan
Sormenjälkianturi ja eleet -osasta.
16
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Pohja
HUOMAUTUS: Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.
VAROITUS! Kannettavan tietokoneen pohjavoi lämmetä tai kuumentua
käytettäessä tai akkua ladatessa. Älä aseta kannettavalla tietokoneella
työskennellessäsi sitä pinnoille, jotka voivat tukkia tuuletusaukot.
TÄRKEÄÄ! Akun kesto määräytyy käytön ja kannettavan tietokoneen
teknisten tietojen mukaan. Akkua ei voi purkaa.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
17
Akku
Akku latautuu automaattisesti, kun kannettava tietokone
liitetään virtalähteeseen. Ladattuna akku toimii kannettavan
tietokoneen virtalähteenä.
Akun jousilukko
Akun jousilukko lukitsee akun automaattisesi paikalleen, kun
akku on asetettu akkulokeroon.
TÄRKEÄÄ! Tämä lukko tulee pitää lukitsemattomassa asennossa,
kun akku poistetaan.
Audiokaiuttimet
Sisäiset audiokaiuttimet mahdollistavat audion kuuntelun
suoraan kannettavasta tietokoneesta. Tämän kannettavan
tietokoneen audio-ominaisuudet ovat ohjelmistolla ohjattavia.
Tuuletusaukot
Tuuletusaukot mahdollistavat viileän ilman pääsyn
kannettavaan tietokoneeseen ja kuuman ilman poistumisen
siitä.
VAROITUS! Varmista, etteivät paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit
tai muut esineet tuki tuuletusaukkoja, muuten laite voi
ylikuumentua.
18
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Oikea puoli
Kuulokelähtö / Mikrofonitulon yhdistelmäliitäntä
Tällä portilla kannettavaan tietokoneeseen voi liittää vahvistetut
kaiuttimet tai kuulokkeet. Voit käyttää tätä porttia myös
ulkoisen mikrofonin liittämiseen kannettavaan tietokoneeseen.
USB 2.0 -portti
Tämä Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) -portti on yhteensopiva
USB 2.0 - tai USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten näppäimistöt,
osoitinlaitteet, flash-levyasemat, ulkoiset kiintolevyt, kaiuttimet,
kamerat ja tulostimet.
Optinen asema
Kannettavan tietokoneesi optinen asema tukee useita
levymuotoja, kuten CD- ja DVD-levyt sekä tallentavat ja
uudelleenkirjoitettavat levyt.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
19
Optisen levyaseman avauspainike
Paina tätä painiketta avataksesi optisen aseman levykelkan.
Optisen levyaseman manuaalinen avausreikä
Reikää manuaalista avaamista varten käytetään levykelkan
avaamiseen, jos elektroninen avauspainike ei toimi.
VAROITUS! Käytä manuaalisen avauksen reikää vain, kun
elektroninen avauspainike ei toimi.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Optisen
levyaseman käyttö -osasta.
Kensington®-lukkoportti
Kensington® -lukkoportti mahdollistaa kannettavan tietokoneen
suojaamisen Kensington®-yhteensopivilla turvallisuustuotteilla.
20
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Vasen puoli
Virtaliitäntä
Liitä verkkolaite tähän porttiin virtalähteeksi kannettavalle
tietokoneelle ja lataamaan sisäistä akkua.
VAROITUS! Verkkolaite voi lämmetä tai kuumentua käytössä.
Älä peitä verkkolaitetta ja pidä sitä erillään kehostasi, kun se on
liitetty virtalähteeseen.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta
virtalähteenä kannettavalle tietokoneelle ja sisäisen akun
lataamiseen.
Tuuletusaukot
Tuuletusaukot mahdollistavat viileän ilman pääsyn
kannettavaan tietokoneeseen ja kuuman ilman poistumisen
siitä.
VAROITUS! Varmista, etteivät paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit
tai muut esineet tuki tuuletusaukkoja, muuten laite voi
ylikuumentua.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
21
VGA-portti
Tämä portti mahdollistaa ulkoisen näytön liittämisen
kannettavaan tietokoneeseen.
LAN-portti
Liitä verkkokaapeli tähän porttiin muodostaaksesi yhteyden
lähiverkkoon.
HDMI-portti
Tämä portti on tarkoitettu High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) -liitännälle ja se on HDCP-yhteensopiva HD DVD:n, Blurayn ja muiden sisältösuojattujen medioiden kanssa.
USB 3.0 -portti
Tämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -portti tarjoaa enintään
5 Gbit/s -siirtonopeuden ja se on taaksepäin yhteensopiva USB
2.0:n kanssa
USB 3.0 -portti ja USB Charger+
Tämä Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) -portti tarjoaa enintään
5 Gbit/s -siirtonopeuden ja se on taaksepäin yhteensopiva USB
2.0:n kanssa. -kuvake osoittaa tämän portin USB-laturin+
ominaisuuden, joka antaa sinun ladata nopeasti mobiililaitteita,
myös kun kannettava PC on sammutettuna.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan
USB-laturin+ ja eleet -osasta.
22
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Etupuoli
Tilan merkkivalot
Tilan merkkivalot auttavat havaitsemaan kannettavan
tietokoneen laitteiston nykyisen tilan.
Virran merkkivalo
Virran merkkivalo syttyy, kun kannettava tietokone
kytketään päälle, ja vilkkuu hitaasti, kun kannettava
tietokone on lepotilassa.
Kaksivärinen akun varauksen merkkivalo
Tämä kaksivärinen LED-merkkivalo näyttää
visuaalisesti akun varaustilan. Katso lisätietoja
seuraavasta taulukosta:
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
23
Väri
Tila
Tasainen vihreä
Kannettavan tietokoneen on
liitetty virtalähteeseen, joka
lataa sen akkua, ja akun varaus
on 95–100 %.
Tasainen oranssi
Kannettavan tietokoneen on
liitetty virtalähteeseen, joka
lataa sen akkua, ja akun varaus
on alle 95 %.
Vilkkuva oranssi
Kannettava tietokone käy
akkutilassa ja akun varaustaso
on alle 10 %.
Valot pois
Kannettava tietokone käy
akkutilassa ja akun varaustaso
on välillä 10–100 %.
Aseman toiminnan merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun kannettava tietokone
käyttää sisäisiä tallennusasemia.
Bluetooth/Langaton-merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun kannettavan
tietokoneen langaton toiminto (Bluetooth tai Wi-Fi)
otetaan käyttöön.
Muistikortin lukija
Tässä kannettavassa tietokoneessa on yksi sisäinen
muistikortinlukija, joka tukee MMC- ja SD-korttimuotoja.
24
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 2:
Kannettavan tietokoneen
käyttö
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
25
Näin pääset alkuun
HUOMAUTUS: Jos kannettavassa tietokoneessa ei ole asennettuna akkua,
asenna se seuraavasti.
Asenna akku
A.
Siirrä akun jousisalpa auki-asentoon.
B.
Aseta akku kuvassa näkyvässä kulmassa ja paina sitä, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
6-kennoinen litiumioniakku
9-kennoinen litiumioniakku
26
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Lataa kannettava tietokone.
A.
Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
B.
Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.
C.
Liitä verkkolaitteen liitin kannettavan tietokoneen tasavirtatuloon
(DC).
Lataa kannettavaa tietokonetta 3 tuntia ennen kuin
käytät sitä ensimmäistä kertaa akkutilassa.
HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen
mukaan.
HUOMAUTUS:
Verkkolaitetiedot:
•
Tulojännite: 100–240 VAC
•
Tulotaajuus: 50–60Hz
•
Nimellisantovirta: 3,42 A (65 W)
•
Nimellisantojännite: 19 VDC
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
27
TÄRKEÄÄ!
•
Paikallista otto-/antojännite-arvokilpi kannettavasta tietokoneesta
ja varmista, että se vastaa verkkolaitteen otto-/antojännite-tietoja.
Joillakin kannettavien tietokoneiden malleille voi olla useita
antojännitearvoja käytettävissä olevan tuotekoodin mukaan.
•
Varmista, että kannettava tietokone on liitetty verkkolaitteeseen,
ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. On vahvasti suositeltavaa,
että käytät maadoitettua pistorasiaa käyttäessäsi kannettavaa
tietokonetta verkkolaitetilassa.
•
Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lähellä kannettavaa
tietokonetta.
•
Irrottaaksesi kannettavan tietokoneen verkkovirrasta, irrota se
virtapistokkeesta.
VAROITUS!
Lue seuraavat kannettavan tietokoneen akun varotoimet.
28
•
Tässä laitteessa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen
palovamman vaaran, jos se poistetaan tai puretaan.
•
Seuraavien varoitustarrojen tarkoitus on varmistaa turvallisuutesi.
•
Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu vääräntyyppiseen akkuun.
•
Älä hävitä polttamalla.
•
Älä yritä oikosulkea kannettavan tietokoneen akkua.
•
Älä koskaan yritä purkaa ja koota akkua uudelleen.
•
Jos havaitset, vuodon lopeta akun käyttö.
•
Akku ja sen osat on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.
•
Pidä akku ja muut pienet osat lasten ulottumattomissa.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Avaa näyttöpaneeli nostamalla.
Paina virtapainiketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
29
Kosketuslevy ja eleet
Eleet mahdollistavat kannettavan tietokoneen ohjelmien
käynnistämisen ja asetusten käytön. Katso seuraavista kuvista, kuinka
käsieleitä käytetään kosketuslevyllä.
Osoittimen siirtäminen
Voit napauttaa tai napsauttaa mitä tahansa kosketuslevyn kohtaa
aktivoidaksesi sen osoittimen ja sitten liu'uttaa sormea kosketuslevyllä
siirtääksesi näytöllä näkyvää osoitinta.
Vaakasuuntaan liu'uttaminen
Pystysuuntaan liu'uttaminen
Vinottain liu'uttaminen
30
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kosketuslevyn käyttö
Vasen napsautus
Oikea napsautus
•
Napsauta käynnistysnäytöllä •
sovellusta käynnistääksesi
sen.
•
Käynnistä sovellus
kaksoisnapauttamalla sitä
työpöytätilassa.
•
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Valitse sovellus
käynnistysnäytössä
napsauttamalla sitä ja
käynnistä asetuspalkki. Voit
myös painaa tätä painiketta
käynnistääksesi All Apps
(Kaikki sovellukset) -palkin.
Käytä tätä painiketta
työpöytätilassa avataksesi
hiiren oikean painikkeen
valikon.
31
Napauta/Kaksoisnapauta
•
Napauta Start -käynnistysnäytössä sovellusta käynnistääksesi
sen.
•
Kaksoisnapsauta työpöytätilassa kohdetta käynnistääksesi sen.
Vedä ja pudota
Kaksoisnapauta kohdetta ja liu'uta sitten samaa sormea nostamatta
sitä kosketuslevystä. Pudota kohde uuteen sijaintiin nostamalla
sormesi kosketuslevyltä.
32
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Yläreunan pyyhkäisy
•
Pyyhkäise Start -käynnistysnäytössä yläreunasta käynnistääksesi
Kaikki sovellukset -palkin.
•
Pyyhkäise käynnissä olevassa sovelluksessa yläreunasta
näyttääksesi sen valikon.
Vasemman reunan pyyhkäisy
Oikean reunan pyyhkäisy
Pyyhkäise vasemmasta reunasta
sekoittaaksesi käynnissä olevia
sovelluksia.
Pyyhkäise oikeasta reunasta
käynnistääksesi Charms bar
-sovelluksen.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
33
Kahden sormen eleet
Kahden sormen vieritys
(ylös/alas)
Kahden sormen vieritys
(vasemmalle/oikealle)
Liu'uta kahta sormea vierittääksesi Liu'uta kahta sormea vierittääksesi
ylös tai alas.
vasemmalle tai oikealle.
Loitonna
Lähennä
Tuo kaksi sormea yhteen
kosketuslevyllä.
Levitä kaksi sormea erilleen
kosketuslevyllä.
Vedä ja pudota
Valitse kohde ja pidä sitten vasenta napsautuspainiketta painettuna.
Liu'uta kahdella sormella kosketuslevyllä vetääksesi ja pudottaaksesi
kohteen uuteen sijaintiin.
34
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUS Smart Gesture -sovelluksen käyttö
Voit ottaa kannettavan tietokoneen ASUS Smart Gesture -sovelluksella
käyttöön muita kosketuslevyeleitä tai ottaa valittuja eleitä pois käytöstä
tarpeen mukaan.
Kiertoeleen ottaminen käyttöön
1.
Napsauta työpöydän tehtäväpalkissa
2.
Käynnistä ASUS Smart Gesture -sovellus kaksoisnapsauttamalla
-kuvaketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
-kuvaketta.
35
3.
Rastita ASUS Smart Gesture -ikkunassa Rotate (Kierrä).
4.Napsauta Apply (Käytä) tallentaaksesi muutokset ja sitten OK
sulkeaksesi ASUS Smart Gesture -ikkunan.
36
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kolmen sormen eleiden käyttöön ottaminen
1.
Napsauta työpöydän tehtäväpalkissa
2.
Käynnistä ASUS Smart Gesture -sovellus kaksoisnapsauttamalla
-kuvaketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
-kuvaketta.
37
3.
Rastita ASUS Smart Gesture ikkunassa eleet, jotka haluat ottaa
käyttöön Kolme sormea -kohdassa.
4.Napsauta Apply (Käytä) tallentaaksesi muutokset ja sitten OK
sulkeaksesi ASUS Smart Gesture -ikkunan.
38
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kierto- ja kolmen sormen eleiden käyttö
Kierrä
Pyyhkäise vasemmalle tai
oikealle
Pitäen yhtä sormea
kosketuslevyllä kierrä toista
sormea myötä- tai vastapäivään.
Pyyhkäise kolmella sormella
vasemmalle tai oikealla
navigoidaksesi sivuilla.
Pyyhkäisy ylös
Pyyhkäisy alas
Pyyhkäise kolmella sormella
ylöspäin näyttääksesi kaikki
käynnissä olevat sovellukset.
Pyyhkäise kolmella sormella
alaspäin näyttääksesi työpöytätilan.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
39
Näppäimistön käyttö
Toimintonäppäimet
Kannettavan tietokoneen näppäimistön toimintonäppäimet voi
aktivoida seuraavilla komennoilla:
Asettaa kannettavan tietokoneen sleep mode
(lepotilaan)
Kytkee airplane mode (lentokonetilan) päälle tai
pois
Huomautus: käyttöön otettuna airplane mode
(lentokonetila) ottaa kaikki langattomat yhteydet
pois käytöstä.
Vähentää näytön kirkkautta
Lisää näytön kirkkautta
Kytkee näyttöpaneelin pois päältä
Näyttötilan vaihtamiseen
Huomautus: varmista, että toinen näyttö on liitetty
kannettavaan tietokoneeseen.
Ottaa kosketuslevyn käyttöön tai pois käytöstä.
Kytkee kaiuttimen päälle tai pois päältä.
40
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta alas.
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta ylös.
Windows® 8.1 -näppäimet
Kannettavan tietokoneen näppäimistössä on kaksi erikois-Windows®näppäintä, joita käytetään seuraavasti:ç
Paina tätä painiketta siirtyäksesi takaisin Start
-käynnistysnäyttöön. Jos olet jo Start -käynnistysnäytössä,
paina tätä painiketta palataksesi viimeksi avaamaasi
sovellukseen.
Paina tätä näppäintä simuloidaksesi hiiren oikean
painikkeen napsautustoimintoja.
Näppäimistö numeronäppäimistönä
HUOMAUTUS: Numeronäppäimistön asettelu voi poiketa mallin tai
alueen mukaan, mutta käyttötoimenpiteet ovat samat.
Numeronäppäimistö on käytettävissä tietyissä
kannettavan tietokoneen malleissa. Voit
käyttää tätä näppäimistöä numeroarvojen
syöttöön tai osoittimen suuntanäppäiminä.
Paina
-painiketta
vaihtaaksesi näiden näppäinten
käyttöön numeronäppäiminä tai
alkuperäisenä näppäimistötoimintona.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
41
Optisen levyaseman käyttö
HUOMAUTUS:
•
Elektronisen avauspainikkeen todellinen sijainti vaihtelee
kannettavan tietokoneen mallin mukaan.
•
Kannettavan tietokoneen optisen aseman todellinen ulkoasu
vaihtelee mallin mukaan, mutta käyttötoimenpiteet ovat samat.
Optisen levyn asettaminen paikalleen
1.
42
Kun kannettava tietokone on päällä, paina elektronista
avauspainiketta avataksesi optisen aseman levykelkan osittain.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
2.
Vedä levykelkkaa varovasti ulospäin.
TÄRKEÄÄ! Varo koskettamasta optisen aseman linssiä. Varmista, ettei
lähellä ole mitään esineitä, jotka voivat juuttua levykelkan alle.
3.
Pitele levyä reunasta painettu puoli ylöspäin ja aseta se varovasta
levykelkan keskiöön.
4.
Paina levyn muovista keskiötä alaspäin, kunnes se napsahtaa
kiinni levykelkan keskiöön.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
43
5.
Työnnä levykelkka varovasti takaisin paikallee sulkeaksesi optisen
aseman.
HUOMAUTUS: Kun dataa luetaan, on normaalia, että optisesta asemasta
kuuluu pyörinnän aiheuttamaa ja värisevää ääntä.
Reikä manuaalista avaamista varten
Reikä manuaalista avaamista varten sijaitsee optisen aseman kannessa
ja sitä käytetään optisen aseman avaamiseen, kun elektroninen
avauspainike ei toimi.
Voit avata optisen levyaseman pistämällä suoristetun paperiliittimen
manuaalisen avaamisen reikään, kunnes levyasema avautuu.
VAROITUS! Käytä manuaalisen avauksen reikää vain, kun elektroninen
avauspainike ei toimi.
44
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 3:
Työskentely Windows® 8.1:lla
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
45
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja
näyttöjä, jotka opastavat sinua Windows® 8.1:n käyttöjärjestelmän
perusasetusten määrittämisessä.
Kannettavan tietokoneen käynnistäminen ensimmäistä kertaa:
1.
Paina kannettavan tietokoneen virtapainiketta. Odota muutama
minuutti, kunnes asetusnäyttö tulee näkyviin.
2.
Valitse asetusnäytössä kannettavassa tietokoneessa käytettävä
kieli.
3.
Lue huolellisesti käyttöoikeussopimuksen ehdot.
Valitse I accept (Minä hyväksyn).
4.
Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat
peruskohteet:
•
Mukauttaminen
•
Hae online-tilassa
•
Asetukset
•
Tilisi
5.
Kun olet määrittänyt peruskohteet, Windows® 8.1 jatkaa
sovellustesi ja haluamiesi asetusten asentamista. Varmista, että
kannettava tietokone pysyy kytkettynä päälle asetuksen aikana.
6.
Kun asetus on valmis, Käynnistysnäyttö tulee näkyviin.
46
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Windows®-käyttöliittymä (UI)
Windows® 8.1:ssa on vierekkäisiin ruutuihin perustuva käyttöliittymä
(UI), joka mahdollistaa Windows®-sovellusten helpon organisoinnin ja
käytön Käynnistysnäytössä. Se sisältää myös seuraavat ominaisuudet,
joita voit käyttää työskennellessäsi kannettavalla tietokoneella.
Käynnistysnäyttö
Käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun kirjautuminen käyttäjätilille on
onnistunut. Se auttaa organisoimaan kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja
sovellukset yhteen paikkaan.
Windows®-sovellukset
Nämä sovellukset on kiinnitetty käynnistysnäyttöön ja ne näytetään
ruutumuodossa helpon käytettävyyden vuoksi.
HUOMAUTUS: Jotkut sovellukset vaativat Microsoft-tilille kirjautumisen
ennen kuin ne voidaan käynnistää kokonaan.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
47
Kohdepisteet
Näytön kohdepisteet mahdollistavat kannettavan tietokoneen
ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön. Näiden kohdepisteiden
toiminnot voi aktivoida kosketuslevyllä.
Käynnistetyn sovelluksen kohdepisteet
Käynnistysnäytön kohdepisteet
48
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Kohdepiste
Toiminta
vasen yläkulma
Osoita hiiren kohdistimella aiemmin
käyttämäsi sovelluksen kuvakkeen vasempaa
yläkulmaa ja napauta sitä jatkaaksesi kyseisen
sovelluksen käyttöä.
Jos käynnistit useamman kuin yhden
sovelluksen, liu'uta alaspäin näyttääksesi
kaikki käynnistetyt sovellukset.
vasen alakulma
Käynnissä olevan sovelluksen näytössä:
Osoita hiiren kohdistimella vasenta
alakulmaa ja napauta
palataksesi
käynnistysnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit myös painaa
näppäimistön Windows-näppäintä
palataksesi käynnistysnäyttöön.
Käynnistysnäytössä:
Osoita hiiren kohdistimella vasenta alakulmaa
ja napauta
palataksesi kyseiseen
sovellukseen.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
49
Kohdepiste
Toiminta
yläosa
Osoita hiiren kohdistimella, kunnes se
muuttuu käsikuvakkeeksi. Vedä ja pudota
sitten sovellus uuteen sijaintiin.
HUOMAUTUS: Tämä kohdepistetoiminto
toimii vain käynnissä olevassa sovelluksessa,
tai kun haluat käyttää Snap-ominaisuutta.
Katso lisätietoja kohdasta "Snapominaisuus" luvussa Työskentely Windows®
-sovelluksilla.
oikea ylä- ja alakulma Osoita hiiren osoittimella oikeaa ylä- tai
alakulmaa käynnistääksesi Charms bar
-palkin.
50
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Käynnistä-painike
Windows 8.1:ssä on Käynnistä-painike, joka mahdollistaa vaihtamisen
kahden uusimman avaamasi sovelluksen välillä. Käynnistys-painike
on käytettävissä Käynnistys-näytössä työpöytätilassa ja kaikissa
sovelluksissa, jotka ovat parhaillaan avattuna näytöllä.
Käynnistys-näytön Käynnistys-painike
HUOMAUTUS: Käynnistys-painikkeen todellinen väri vaihtelee
Käynnistys-näytölle valitsemiesi näyttöasetusten mukaan.
Vie hiiren kohdistin Käynnistys-näytön vasemman kulman
päälle tai mille tahansa avatulle sovellukselle tuodaksesi
Käynnistys-painikkeen esiin.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
51
Käynnistys-painike työpöytätilassa
Pikavalikko
Kun napautat Käynnistä-painiketta ja pidät sitä painettuna, pikavalikko
tulee näkyviin ruutuna, jossa on pikavalintoja joihinkin Windows® 8.1:n
ohjelmiin.
Pikavalikko sisältää myös seuraavat kannettavan tietokoneen
sammutusvalinnat: kirjaudu ulos, lepotila, sammuta, käynnistä
uudelleen.
52
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Käynnistys-näytön mukauttaminen
Windows® 8.1 mahdollistaa myös Käynnistys-näytön mukauttamisen,
ja sallii uudelleenkäynnistyksen suoraan Työpöytä-tilasta ja antaa
mukauttaa näytöllä näkyvien sovellusten järjestystä.
Käynnistä-näytön asetusten mukauttaminen:
1.
Käynnistä työpöytä
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa
kohtaa tehtäväpalkissa, paitsi Käynnistys-painiketta,
käynnistääksesi ponnahdusikkunan.
3.Napsauta Properties (Ominaisuudet) ja valitse
sitten Navigation (Navigointi) -välilehti valitaksesi
Navigointi- ja Käynnistysnäyttö-valinnat, joita
haluat käyttää.
4.Napauta/napsauta Apply (Käytä) tallentaaksesi
uudet asetukset ja lopeta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
53
Työskentely Windows®-sovelluksilla
Käynnistä ja mukauta sovelluksiasi kannettavan tietokoneen
kosketuslevyllä tai näppäimistöllä.
Sovellusten käynnistäminen
Siirrä hiiren kohdistin sovelluksen päälle ja käynnistä
se hiiren vasenta painiketta napsauttamalla tai
napauttamalla kerran.
Paina kahdesti
ja selaa sitten sovelluksia
nuolinäppäimillä. Paina
käynnistääksesi
sovelluksen.
Sovellusten mukauttaminen
Voit siirtää sovelluksia, muuttaa niiden kokoa tai vapauttaa sovellusten
kiinnityksen aloitusnäytössä seuraavasti.
Sovellusten siirtäminen
Siirrä sovellusta kaksoisnapsauttamalla sitä ja vetämällä
ja pudottamalla sitten sovellus uuteen sijaintiin.
Sovellusten koon muuttaminen
Napsauta sovellusta hiiren oikealla painikkeella
aktivoidaksesi sen asetuspalkin ja napauta sitten
valitse sovellusruudun koko.
54
ja
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Sovellusten kiinnityksen vapauttaminen
Napsauta sovellusta hiiren oikealla näppäimellä
aktivoidaksesi Customize (Mukauta) -palkin ja napauta
sitten
.
Sovellusten sulkeminen
1.
Siirrä hiiren kohdistin käynnistetyn sovelluksen
yläosaan ja odota, kunnes kohdistin muuttuu
käsikuvakkeeksi.
2.
Sulje sovellus vetämällä ja pudottamalla se näytön
alaosaan.
Paina käynnistetyn sovelluksen näytössä
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
.
55
Sovellukset-näytön käynnistäminen
Aloitusnäyttöön jo kiinnitettyjen sovellusten lisäksi voit avata myös
muita sovelluksia Sovellukset-näytössä.
HUOMAUTUS: Todelliset näytöllä näkyvät sovellukset vaihtelevat mallin
mukaan. Seuraava näyttökuva on vain viitteellinen.
Sovellukset-näytön käynnistäminen
Käynnistä Sovellukset-näyttö kannettavan tietokoneen kosketuslevyllä
tai näppäimistöllä.
Napsauta käynnistysnäytössä
Paina käynnistysnäytössä
-painiketta.
ja paina sitten
.
56
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Lisäsovellusten lisääminen Käynnistysnäytölle
Voit kiinnittää lisää sovelluksia käynnistysnäyttöön käyttämällä
kosketuslevyä.
1. Käynnistä Kaikki sovellukset -näyttö
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella sovelluksia,
jotka haluat lisätä Käynnistys-näyttöön.
3.Napauta/napsauta
-kuvaketta
kiinnittääksesi valitut sovellukset Käynnistysnäytölle.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
57
Charms bar
Charms bar on työkalupalkki, jonka voi aktivoida näytön oikealle
puolelle. Se koostuu useista työkaluista, joilla voit jakaa sovelluksia,
ja jotka tarjoaavat nopean pääsyn mukauttamaan kannettavan
tietokoneen asetuksia.
Charms bar
58
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Charms bar -palkin käynnistäminen
HUOMAUTUS: Esiin kutsuttuna Charms bar koostuu aluksi sarjasta
valkoisia kuvakkeita. Yllä olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar
näyttää, kun se on aktivoitu.
Käynnistä Charms bar kannettavan tietokoneen kosketuslevyllä tai
näppäimistöllä.
Siirrä hiiren kohdistin näytön oikeaan tai vasempaan
yläkulmaan.
Paina
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
59
Charms bar -palkin sisällä
Search (Etsi)
Tämä työkalu mahdollistaa tiedostojen, sovellusten tai
ohjelmien etsimisen kannettavasta tietokoneesta.
Share (Jaa)
Tämä työkalu mahdollistaa sovellusten jakamisen
sosiaalisissa verkoissa tai sähköpostitse.
Start (Käynnistä)
Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin
Käynnistysnäytöksi. Käynnistysnäytössä voit myös käyttää
tätä aiemmin avattuun sovellukseen palaamiseen.
Devices (Laitteet)
Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja
kannettavaan tietokoneeseen liitetyistä laitteista, kuten
ulkoisesta näytöstä tai tulostimesta.
Settings (Asetukset)
Tällä työkalulla voit käyttää kannettavan tietokoneesi
tietokoneasetuksia.
60
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Snap-ominaisuus
Snap-ominaisuus näyttää kaksi sovellusta vierekkäin, mikä mahdollistaa
työskentelyn tai vaihtamisen sovellusten välillä.
TÄRKEÄÄ! Varmista, että kannettavan tietokoneen näyttötarkkuudeksi
on asetettu vähintään 1366 x 768 pikseliä ennen kuin käytät Snapominaisuutta.
Snap-palkki
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
61
Snap-toiminnon käyttö
Käytä kannettavan tietokoneen kosketuslevyä tai näppäimistöä Snappalkin aktivointiin ja käyttämiseen.
1.
Käynnistä sovellus, johon haluat käyttää Snaptoimintoa.
2.
Pidä hiiren kohdistinta näytön yläosan yllä.
3.
Kun kohdistin muuttuu käsikuvakkeeksi, vedä ja
pudota sovellus näyttöpaneelin vasemmalle tai
oikealle puolelle.
4.
Käynnistä toinen sovellus.
1.
Käynnistä sovellus, johon haluat käyttää Snaptoimintoa.
2.Paina
ja vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä ja
napsauta sovellus vasempaan tai oikeaan ruutuun.
3.
62
Käynnistä toinen sovellus. Tämä sovellus asetetaan
automaattisesti tyhjään ruutuun.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Muut näppäimistön pikavalinnat
Voit käyttää näppäimistöllä myös seuraavia pikavalintoja helpottaaksesi
sovellusten käynnistämistä ja navigointia Windows® 8.1:ssa.
\
Vaihtaa Käynnistysnäytön ja käynnissä olevan
sovelluksen välillä
Käynnistää työpöydän
Käynnistää This PC (Tämä tietokone) -ikkunan
Työpöytätilassa
Avaa File (Tiedosto) -valinnan
Search (Haku) -charm-palkissa
Avaa Jaa-ruudun
Avaa Asetukset-ruudun.
Avaa Laitteet-ruudun
Aktivoi lukitusnäytön
Pienentää nyt avoinna olevan ikkunan
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
63
Käynnistä Project (Projekti) -ruutua
Avaa Everywhere (Kaikkialla) -valinnan
Search (Haku) -charm-palkissa
Avaa Suorita-ikkunan
Avaa Helppokäyttökeskuksen
Avaa Settings (Asetukset) -valinnan Search
(Haku) -charm-palkissa
Avaa Käynnistys-painikkeen pikavalikon
Käynnistää suurennuslasikuvakkeen ja
lähentää näyttöön
Loitontaa näytöstä
Avaa Narrator-asetukset
64
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin
Wi-Fi-yhteys
Avaa sähköposteja, surffaa internetissä ja jaa sovelluksia sosiaalisissa
verkoissa kannettavan tietokoneen Wi-Fi-yhteydellä.
TÄRKEÄÄ! Varmista, että Airplane mode (Lentokonetila) on kytketty
pois päältä voidaksesi ottaa käyttöön kannettavan tietokoneen Wi-Fitoiminnon. Katos lisätietoja tämän käyttöoppaan Lentokonetila-osasta.
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön
Aktivoi kannettavan tietokoneen Wi-Fi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1.
Käynnistä Charms bar.
2.
Napauta
3.
Valitse tukiasema käytettävissä olevien Wi-Fiyhteyksien luettelosta.
4.
Muodosta verkkoyhteys napauttamalla Connect
(Yhdistä).
ja napauta
.
HUOMAUTUS: Sinua voidaan kehottaa antamaan
suojausavain Wi-Fi-yhteyden aktivoimiseksi.
5.
Jos haluat ottaa käyttöön jakamisen kannettavan
tietokoneen ja muiden langattomien järjestelmien
välillä, napauta/napsauta Yes (Kyllä). napauta/
napsauta No (Ei), jollet halua ottaa käyttöön
jakamistoimintoa.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
65
Bluetooth
Käytä Bluetoothia langattoman datan siirtoihin muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
TÄRKEÄÄ! Varmista, että Airplane mode (Lentokonetila) on kytketty
pois päältä voidaksesi ottaa käyttöön kannettavan tietokoneen Bluetoothtoiminnon. Katos lisätietoja tämän käyttöoppaan Lentokonetila-osasta.
Laiteparin muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden
kanssa
Kannettavasta tietokoneesta on muodostettava laitepari toisen
Bluetooth-laitteen kanssa tietojen siirron ottamiseksi käyttöön. Tee se
kosketuslevyllä seuraavasti:
1.
Käynnistä Charms bar.
2.Napauta
ja napauta sitten Change PC
Settings (Muuta tietokoneasetuksia)
3.Valitse PC Settings (Tietokoneasetukset)
-kohdassa Devices (Laitteet) ja napauta sitten
Add a Device (Lisää laite) hakeaksesi Bluetoothlaitteita.
4.
Valitse laite luettelosta. Vertaa kannettavan
tietokoneen salakoodia valitsemallesi laitteelle
lähetettyyn salakoodiin. Jos ne ovat samat,
napauta Yes (Kyllä) Muodostaaksesi kannettavasta
tietokoneesta ja laitteesta laiteparin.
HUOMAUTUS: Joissakin Bluetooth-laitteissa sinua
saatetaan kehottaa näppäilemään kannettavan
tietokoneen salakoodi.
66
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Airplane mode (Lentokonetila)
Airplane mode (Lentokonetila) ottaa langattoman tiedonsiirron pois
käytöstä, jolloin voit käyttää kannettavaa tietokonetta turvallisesti
lennon aikana.
Lentokonetilan kytkeminen päälle
1.
Käynnistä Charms bar.
2.
Napauta
3.
Siirrä liukusäädintä oikealle kytkeäksesi
lentokonetilan päälle.
ja napauta
.
.
Paina
Lentokonetilan kytkeminen pois päältä
1.
Käynnistä Charms bar.
2.
Napauta
3.
Siirrä liukusäädintä vasemmalle kytkeäksesi
lentokonetilan pois päältä.
Paina
ja napauta
.
.
HUOMAUTUS: Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan
liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on
noudatettava käytettäessä kannettavaa tietokonetta lennon aikana.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
67
Yhdistäminen langallisiin verkkoihin
Voit myös muodostaa yhteyden langallisiin verkkoihin, kuten
lähiverkkoihin ja laajakaista-internet-yhteyteen käyttämällä kannettavan
tietokoneen LAN-porttia.
HUOMAUTUS: Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi (ISP) saadaksesi
lisätietoja tai järjestelmänvalvojaan, jos tarvitset apua internet-yhteyden
muodostamisessa.
Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
TÄRKEÄÄ! Varmista, että verkkokaapeli on liitetty kannettavan
tietokoneen LAN-portin ja lähiverkon välille ennen seuraavien toimintojen
suorittamista.
Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden
määrittäminen
1.Käynnistä Desktop (Työpöytä).
2.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®:in
tehtäväpalkiin verkkokuvaketta
ja napauta
sitten Open Network and Sharing Center (Avaa
Verkko- ja jakamiskeskus).
68
3.
Napauta Verkko- ja jakamiskeskus -ikkunassa
Change adapter settings (Muuta
sovitinasetuksia).
4.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella LAN-valintaa
ja valitse sitten Properties (Ominaisuudet).
5.
Napauta Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)) ja
napauta sitten Properties (Ominaisuudet).
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
6.
Napauta Obtain an IP address automatically
(Hanki IP-osoite automaattisesti) napauta sitten
OK.
HUOMAUTUS: Siirry seuraavaan vaiheeseen, jos käytät PPPoE-yhteyttä.
7.Palaa Network and Sharing Center (Verkko- ja
jakamiskeskus) -ikkunaan ja napauta sitten Set up
a new connection or network (Aseta uusi yhteys
tai verkko).
8.Valitse Connect to the Internet (Muodosta yhteys
internetiin) ja napauta sitten Next (Seuraava).
9.
Napauta Broadband (PPPoE) (Laajakaista
(PPPoE)).
10. Näppäile Käyttäjänimi, Salasana ja Yhteyden nimi ja
napauta sitten Connect (Yhdistä).
11.Napauta Close (Sulje) päättääksesi määrityksen.
12.
13.
Napauta tehtäväpalkin
-kuvaketta ja
napauta sitten juuri luomaasi yhteyttä.
Näppäile käyttäjänimesi ja salasanasi ja napauta
sitten Connect (Yhdistä) aloittaaksesi yhteyden
muodostamisen internetiin.
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen
1.
Toista vaiheet 1–5 kohdasta Configuring a
dynamic IP/PPPoE network connection (Liittäminen
dynaamiseen IP/PPPoE-verkkoon).
2Napauta Use the following IP address (Käytä
seuraavaa IP-osoitetta).
3.
Anna palveluntarjoajan antamat IP-osoite,
aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä.
4.
Jos on tarpeen, voit myös näppäillä ensisijaisen
ja vaihtoehtoisen DNS-palvelimen osoitteen ja
napauttaa sitten OK.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
69
Kannettavan tietokoneen sammuttaminen
Voit sammuttaa kannettavan tietokoneen kahdella tavalla:
•
Napauta Charms bar -palkin
ja napauta sitten
-kuvaketta
> Shut down (Sammuta)
sammuttaaksesi laitteen normaalisti.
> Shut down
•
Napauta kirjautumisnäytössä
•
Voit myös sulkea Notebook PC:n työpöytätilassa.
Tee se käynnistämällä työpöytä ja painamalla
alt + f4, mikä käynnistää sammutusikkunan.
Valitse avattavasta luettelosta Shut Down
(Sammuta) ja valitse OK.
•
Jos kannettava tietokone ei vastaa, pidä
virtapainiketta painettuina vähintään neljä (4)
sekuntia, kunnes kannettava tietokone sammuu.
(Sammuta).
Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan
Voit asettaa kannettavan tietokoneen lepotilaan painamalla kerran
virtapainiketta.
Voit myös asettaa Notebook PC:n lepotilaan
työpöytätilassa. Tee se käynnistämällä työpöytä ja
painamalla alt + f4, mikä käynnistää sammutusikkunan.
Valitse avattavasta luettelosta Sleep (Lepotila) ja
valitse OK.
70
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Windows® 8.1 -lukitusnäyttö
Windows® 8.1 -lukitusnäyttö tulee näkyviin, kun herätät kannettavan
tietokoneen lepo- tai unitilasta. Se tulee näkyviin myös, kun lukitset
Windows® 8.1:n tai vapautat sen lukituksen.
Lukitusnäytön voi mukauttaa säätelemään käyttöjärjestelmän käyttöä.
Voit muuttaa sen taustanäyttöä ja käyttää joitakin sovelluksia, kun
kannettava tietokone on vielä lukittuna.
Jatkaminen lukitusnäytöstä
1.
Jatka napauttamalla/napsauttamalla
lukitusnäyttöä tai painamalla mitä tahansa
näppäintä kannettavan tietokoneen
näppäimistöllä.
2.
(valinnainen) Jos tilisi on salasanasuojattu,
sinun on näppäiltävä salasana jatkaaksesi
Käynnistysnäyttöön.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
71
Lukitusnäytön mukauttaminen
Voit mukauttaa lukitusnäytön näyttämään haluamasi valokuvan,
diaesityksen, sovelluspäivityksiä ja pikakäyttää kannettavan tietokoneen
kameraa. Muuttaaksesi lukitusnäytön asetuksia, voit katsoa seuraavat
tiedot:
Valokuvan valitseminen
1. Käynnistä Charms bar > Settings (Asetukset).
2.valitse Change PC Settings (Muuta
tietokoneasetuksia) > Lock screen (Lukitusnäyttö).
3.Napsauta Lock screen preview (Lukitusnäytön
esikatselu) -kohdassa Browse (Selaa) valitaksesi
valokuvan käytettäväksi lukitusnäytön taustana.
Diaesityksen toistaminen
1. Käynnistä Charms bar > Settings (Asetukset).
2.valitse Change PC Settings (Muuta
tietokoneasetuksia) > Lock screen (Lukitusnäyttö).
3.Siirrä Lock screen preview (Lukitusnäytön
esikatselu) -kohdassa Play a slide show on the lock
screen (Toista diaesitys lukitusnäytöllä) -liukusäädin
kohtaan On (Päälle).
4. Vieritä alas mukauttaaksesi seuraavia lukitusnäytön
diaesityksen valintoja:
72
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Sovelluspäivitysten lisääminen
1.
Käynnistä Charms bar > Settings (Asetukset).
2.valitse Change PC Settings (Muuta
tietokoneasetuksia) > Lock screen
(Lukitusnäyttö).
3.
Vieritä alas, kunnes näet Lock screen apps
(Lukitusnäytön sovellukset) -valinnan.
4.
Käytä seuraavia valintoja lisätäksesi sovelluksia,
joiden päivitykset haluat nähdä lukitusnäytössä:
Kannettavan tietokoneen kameran aktivointi
lukitusnäytössä
Voit pyyhkäistä alas lukitusnäytössä aktivoidaksesi kannettavan
tietokoneen kameran ja käyttääksesi sitä. Katso seuraavista ohjeista,
kuinka tämä ominaisuus otetaan käyttöön:
1. Käynnistä Charms bar > Settings (Asetukset).
2.valitse Change PC Settings (Muuta
tietokoneasetuksia) > Lock screen (Lukitusnäyttö).
3. Vieritä alas, kunnes näet Camera (Kamera) -valinnan.
4. Siirrä liukusäädin kohtaan On (Päälle).
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
73
74
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 4:
ASUS-sovellukset
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
75
USB Charger+
USB Charger+ mahdollistaa laitteiden pika-latauksen kannettavan
tietokoneen USB 3.0 -latausportista, jossa on -kuvake.
VAROITUS! Jos liitetty laite ylikuumenee, irrota se välittömästi.
Pikalatausrajan asettaminen
Kannettava tietokoneesi tukee oletuksena pikalataamista
USB Charger+ -portista verkkolaitetilassa ollessaan.
Voit asettaa USB Charger+ -asetuksilla pikalatausrajan niin, että voit
jatkaa laitteiden pikalatausta samasta portista, vaikka kannettava
tietokone olisi käynnissä akkutilassa tai sammutettuna.
HUOMAUTUS: Jotkut kannettavat tietokonemallit tukevat tuotekoodin
mukaan pikalatausta, vaikka olisivat lepo-, uni- tai sammutustilassa.
1.
2.
Napsauta työpöydän tehtäväpalkissa
-kuvaketta..
Napsauta hiiren oikealla painikkeella
-kuvaketta ja napsauta sitten Settings
(Asetukset).
76
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
3.
Siirrä prosenttiliukusäädintä vasemmalle tai
oikealle asettaaksesi rajan ladattaville laitteille.
HUOMAUTUS: Oletusrajaksi on asetettu 40 % mutta voi
asettaa pikalatauksen rajaksi 20–99 %.
4.Napsauta OK tallentaaksesi ja lopettaaksesi.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
77
ASUS FingerPrint
Kuvaa kannettavan tietokoneen sormenjälkianturilla
sormenjälkibiometriikka käyttämällä ASUS FingerPrint -sovellusta.
Tämä sovellus mahdollistaa sormenjälkibiometriikan käyttämisen
käyttäjäntodennuksena käytettäessä kannettavan tietokoneen
järjestelmää ja sovelluksia.
Voit ottaa tällä sovelluksella käyttöön seuraavat ominaisuudet:
•
Pyyhkäise sormella sormenjälkianturin yli kirjautuaksesi
käynnistyksestä suoraan Windows®-käyttöjärjestelmään
näppäilemättä manuaalisesti salasanoja.
•
Aseta käynnistysnäppäin sormenjälkibiometriikan
varakäynnistimeksi.
•
Tuo tai varmuuskopioi toinen sormenjälkibiometriikka, jolla
haluat kirjautua sisään kannettavaan tietokoneeseen ja
järjestelmäohjelmiin.
ASUS FingerPrint -sovelluksen käyttäminen
Luo sormenjälkibiometriikka seuraavasti:
1.
Käynnistä Sovellukset näyttö ja napsauta sitten
ASUS FingerPrint -kuvaketta sovellusluettelossa ASUS-kohdassa.
78
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
2.Napsauta Register (Rekisteröi) luodaksesi uuden
sormenjälkitilin.
3.
Näppäile tilin salasana ja napsauta sitten OK-painiketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
79
4.Napsauta
sormikuvassa, joka vastaa sormea, jota haluat
käyttää sormenjälkibiometriikkadatana.
5.
Pyyhkäise määritetyllä sormella kahdesti sormenjälkianturia
luodaksesi sormenjälkibiometriikkadatan.
80
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
6.
1 ja 2 muuttuvat siniseksi ilmaisten, että sormenjäljen kuvaus
onnistui. Jatka napsauttamalla Next (Seuraava) -painiketta.
7.
Luo seuraavassa ikkunassa käynnistysnäppäinsalasana
varakäynnistimeksi sormenjälkibiometriikkadatalle.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
81
8.Napsauta Enable (Ota käyttöön) aktivoidaksesi nykyisen
sormenjälkibiometriikkadatan järjstelmään kirjautumista varten.
9.
ASUS FingerPrint -asetusikkuna tulee näkyviin. Voit joko sulkea
tämän ikkunan tai muuttaa sormenjälkibiometriikkadatan
asetuksia.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja sormenjälkibiometriikkadatan asetusten
määrittämisestä tämän käyttöoppaan ASUS FingerPrint -asetukset-osasta.
82
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUS FingerPrint -asetukset
Määritä käynnistysnäppäinasetukset ja sormenjälkibiometriikkadata
ASUS FingerPrint -asetusten perus- ja lisäasetuksilla.
ASUS FingerPrint -asetusten käyttäminen
ASUS FingerPrint -asetusikkuna tulee näkyviin heti, kun olet luonut
ensimmäisen sormenjälkibiometriikkadatan. Voit käyttää tätä ikkunaa
myös myöhemmin käynnistämällä ASUS FingerPrint -sovelluksen
käynnistysnäytöstä.
Basic (Perusasetukset)
ASUS FingerPrint -sovelluksen perusasetukset mahdollistavat
sormenjälkibiometriikkadatan määrittämisen, uusien
sormenjälkibiometriikkojen lisäämisen ja käynnistysnäppäimen
tietojen muuttamisen. Se näyttää myös kannettavan tietokoneen
sormenjälkianturin nykyisen tilan.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
83
Advanced (Lisäasetukset)
ASUS FingerPrint -sovelluksen lisäasetuksissa voi asettaa
lukitusvalintoja, kun annetaan väärä salasana tai tunnistetaan väärä
sormenjälki, varmuuskopioida ja tuoda tilitietoja ja poistaa sormenjäljen
tai käynnistysavaintietueita järjestelmästä.
84
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Trusted Platform Module (TPM)
TPM (Trusted Platform Module) on emolevyllä oleva suojauslaite,
joka säilyttää tietokoneen luomia avaimia salausta varten. Se on
laitteistopohjainen ratkaisu, joka auttaa välttämään hakkerihyökkäyksiä,
joissa haetaan luottamuksellisten tietojen salasanoja ja salausavaimia.
TPM:n suojausominaisuudet ovat jokaisen TPM:n seuraavien
salausominaisuuksien sisäisesti tukemia:
•
hajautus
•
satunnaisten numeroiden luominen
•
epäsymmetrinen avaimen luominen
•
epäsymmetrinen salaus / salauksen purkaminen
Jokaiseen yksittäiseen TMP:hen jokaisessa tietokonejärjestelmässä
alustetaan silikonin valmistusprosessin aikana ainutkertainen
allekirjoitus, joka edelleen parantaa sen luotettavuutta ja suojauksen
tehoa. Jokaisella yksittäisellä TPM:llä on oltava omistaja ennen kuin sitä
voi hyödyntää suojauslaitteena.
TPM-sovellukset
TPM on hyödyllinen henkilöille, joita kiinnostaa hankkia
tietokonejärjestelmään lisäsuojaustaso. Suojausohjelmistopaketin
osana TPM tarjoaa järjestelmän yleissuojauksen, tiedostonsuojauksen ja
suojauksen sähköposti-/tietosuojauhkia vastaan.
TPM tarjoaa suojauksen, joka voi olla voimakkaampi kuin järjestelmän
BIOSiin, käyttöjärjestelmään tai muuhun kuin TMP-sovellukseen
sisältyvä.
HUOMAUTUS: TPM on oletuksena pois käytöstä. Ota tämä ominaisuus
käyttöön BIOS-asetuksissa.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
85
TPM-tuen käyttöönotto
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa.
Aseta TPM Support (TPM-tuki) tilaan [Enable] (Ota käyttöön)
kohdassa BIOS-asetus Advanced (Lisäasetukset) > Trusted
Computing (Luotettava tietojenkäsittely).
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Luku 5: Virta
päällä -itsetesti (POST)-osasta.
Main
ASUS Setup Utility
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Configuration
Security Device Support
[Enabled]
Pending operation
[None]
TPM State
[Enabled]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status:
TPM Active Status:
TPM Owner Status:
Enables or disables
TPM Support. O.S.
will not show TPM.
Reset of platform
is required.
TPM Support
Disabled
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1236.
TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi TPM-sovelluksen "Backup" (Varmuuskopiointi)tai "Migration" (Siirto)-toiminnolla TPM-suojaustietosi.
86
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUSPRO Business Center
ASUSPRO Business Center on sovelluskeskitin, jossa on joitakin
vain ASUS -sovelluksia ja Intel® Small Business Advantage (SBA)
hallittavuuden parantamiseksi käytettäessä kannettavaa tietokonetta
tuottavasti liiketoiminnassa.
ASUS Business Centerin käyttäminen
Käynnistä Sovellukset-näyttö ja napsauta sitten sovellusluettelosta
ASUSPRO Business Center -kuvaketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
87
ASUSPRO Business Center -alkunäyttö
valikkovalinnat
Napsauta jotakin näistä kuvakkeista käynnistääksesi sovelluksen.
88
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUSPRO Business Center -valikkovalinnat
Login/Logout (Sisään/ulos kirjautuminen) - Tämä valinta mahdollistaa
sisään tai kirjautumisen ASUSPRO Business Center -sovellukseen tai siitä
ulos ASUSPRO Business Center -salasanalla.
Home (Koti) - Tällä valinnalla voi palata ASUSPRO Business Center
-kotisivulle.
Alert Center (Hälytyskeskus) - Tällä valinnalla voi tarkastella luetteloa
kannettavalle tietokoneelle lähetetyistä hälytyksistä.
Settings (Asetukset) - Tällä sovelluksella voi määrittää salasanaasetukset, lähettää sähköpostiasetuksia ja viedä tai tuoda asetuksia.
Update (Päivitä) - Tällä valinnalla voi tarkistaa ASUSPRO Business
Center -sovelluksen käytettävissä olevat asetukset.
About (Tietoja) - Tämä valinta näyttää joitakin tärkeitä tietoja ASUSPRO
Business Center -sovelluksesta, kuten tekijänoikeuspäivämäärän ja
sovelluksen versionumeron.
Contact (Yhteystiedot) - Tämä valinta näyttää linkit, joilla voit ottaa
yhteyden ASUKSEEN sovellukseen liittyvissä asioissa.
Help (Ohje) - Tämä valinta näyttää yksityiskohtaisia tietoja Intel® Small
Business Advantage (SBA) -ohjelmasta ja sen sovelluksista.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
89
ASUSPRO Business Center -sovellukset
USB Blocker
Tämä sovellus antaa rajoittaa, minkä USB-laitteiden on
sallittua käyttää kannettavaa tietokonettasi. Tällä sovelluksella
voit estää kannettavan tietokoneen valtuuttamattoman käytön
näistä USB-laiteluokista: audio/video, viihde, tallennustila,
toimista ja muita.
Software Monitor
Tämä sovellus mahdollistaa muiden suojaukseen liittyvien
järjestelmäsovellusten valvonnan, jolloin saat hälytyksen, jos ne
lakkaavat toimimasta.
90
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Health Center
Tämä sovellus mahdollistaa aikatauluttaa kunnossapitotehtäviä,
jotka huolehtivat järjestelmän suorituskyvyn säilyttämisestä.
Se mahdollistaa myös sähköpostien vastaanottamisen, kun
kannettava tietokone vastaanottaa hälytyksiä puhekuplaviesteinä
tai lähetettyinä Windows®-ilmaisinalueelle.
Data Backup and Restore
Tällä sovelluksella voit varmuuskopioida automaattisesti
määritetyt tiedot perustuen ennalta määritettyyn aikatauluun.
Tämä varmuuskopiointi käy automaattisesti taustalla myös
käyttäessäsi kannettavaa tietokonetta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
91
92
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Luku 5:
Virta päällä -itsetesti (POST)
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
93
Virta päällä -itsetesti (POST)
Virta päällä -itsetesti (POST) on sarja ohjelmiston ohjaamia
diagnostiikkatestejä, jotka käynnistyvät, kun käynnistät tai käynnistät
uudelleen kannettavan tietokoneen. Ohjelmisto, joka ohjaa POST-tilaa,
on asennettu kannettavan tietokoneen arkkitehtuuriin pysyväksi osaksi.
POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja
vianetsintään
POST-tilassa voit siirtyä BIOS-asetuksiin tai suorittaa vianetsintävalinnat
käyttämällä kannettavan tietokoneen toimintonäppäimiä. Katso
seuraavasta lisätietoja.
BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) tallentaa järjestelmän
laitteistoasetukset, joita tarvitaan kannettavan tietokoneen järjestelmän
käynnistämisessä.
Kannettavan tietokoneen oletus-BIOS-asetuksia käytetään useimmissa
tilanteissa. Muuta oletus-BIOS-asetuksia vain seuraavissa tilanteissa:
•
Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä näyttöön tulee näkyviin
virheviesti, joka pyytää sinua suorittamaan BIOS-asetukset.
•
Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii BIOSasetusten muuttamista tai päivityksiä.
VAROITUS: Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän
epävakauteen tai käynnistyksen epäonnistumiseen. On vahvasti
suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun
huoltohenkilöstön avustuksella.
Siirtyminen BIOS-asetuksiin
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa.
94
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
BIOS-asetukset
HUOMAUTUS: Tämän luvun BIOS-näyttökuvat ovat vain viitteellisiä.
Todelliset näyttökuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.
Uudelleenkäynnistys
Tällä valikolla voit asettaa uudelleenkäynnistysvalintojen ensisijaisuudet.
Voit ottaa mallia seuraavista toimenpiteistä asettaessasi omia
uudellenkäynnistyksen ensisijaisuuksia.
1.Valitse Boot (Käynnistys) -näytössä Boot Option #1
(Käynnistysvalinta 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
Launch CSM
[Enabled]
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
95
2.
Paina
-painiketta ja valitse laite Boot Option #1:nä
(Käynnistysvalinta 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
Sets the system
boot order
[Disabled]
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
96
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Suojaus
Tällä valikolla voit asettaa järjestelmänvalvojan ja käyttäjän salasanan
kannettavaan tietokoneeseen. Se sallii sinun myös valvoa kannettavan
tietokoneen kiintolevyn käyttöä, input/output (I/O) -käyttöliittymää ja
USB-käyttöliittymää.
HUOMAUTUS:
Main
•
Jos asennat User Password Käyttäjän salasanan), sinua kehotetaan
syöttämään se ennen siirtymistä kannettavan tietokoneen
käyttöjärjestelmään.
•
Jos asennat Administrator Password (Järjestelmänvalvojan
salasanan), sinua kehotetaan syöttämään se ennen siirtymistä BIOSasetuksiin.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot Control
[Enabled]
Secure Boot state
Key Management
Enabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
97
Salasanan asettaminen:
1.Valitse Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator
Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User
Password (Käyttäjän salasana).
2. Kirjoita salasana ja paina
.
3.
Kirjoita salasana uudelleen ja paina
.
Salasanan tyhjentäminen:
1.Valitse Security (Suojaus) -näytössä Setup Administrator
Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana) tai User
Password (Käyttäjän salasana).
2.
Näppäile nykyinen salasana ja paina
-painiketta..
3.Jätä Create New Password (Luo uusi salasana) -kenttä tyhjäksi
ja paina
4.
98
-painiketta..
Valitse vahvistusruudussa Yes (Kyllä) ja paina
.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
I/O-liittymän suojaus
Voit käyttää suojausvalikossa I/O-liittymän suojausta joidenkin
kannettavan tietokoneen liittymätoimintojen sulkemiseen tai
avaamiseen.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
USB Interface Security
Lock
[UnLock]
LAN Network Interface
UnLock
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
I/O-käyttöliittymän lukitseminen:
1.Valitse Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface
Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus).
2.
Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta
.
3.Valitse Lock (Lukko).
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
99
USB-käyttöliittymäturvallisuus
I/O-liittymän suojausvalikossa voit käyttää myös USB-liittymän
suojausta porttien ja laitteiden lukitsemiseen tai lukituksesta
vapauttamiseen.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
If Locked, all
USB device will
be disabled
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
USB-käyttöliittymän lukitseminen:
1.Valitse Security (Turvallisuus)-näytössä I/O Interface
Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus) > USB Interface
Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus).
2.
Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta Lock
(Lukitse).
HUOMAUTUS: USB Interface (USB-liittymän) asettaminen Lock (Lukko)
-tilaan myös lukitsee ja piilottaa External Ports (Ulkoiset portit) ja
muut laitteet, jotka sisältyvät USB Interface Security (USB-liittymän
suojaukseen).
100
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Aseta master-salasana
Suojausvalikossa voit käyttää Set Master Password (Aseta
master-salasana) -toimintoa kiintolevyn käytön salasanaa
edellyttäväksi.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
Set HDD Master
Password.
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
NOT INSTALLED
Set User Password
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
HDD-salasanan asettaminen:
1.Napsauta Security (Turvallisuus)-näytössä Set Master
Password (aseta ylläpitäjän –salasana)
.
2.
Näppäile salasana ja paina
3.
Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina
.
4.
Napsauta Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) ja
aseta käyttäjän salasana toistamalla yllä esitetyt vaiheet.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
101
Tallenna ja lopeta
Valitse määritysasetusten säilyttämiseksi Save Changes and Exit
(Tallenna muutokset ja lopeta) ennen BIOS-asetuksista poistumista.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
102
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
BIOS:in päivittäminen.
1.
Tarkista kannettavan tietokoneen tarkka malli ja lataa sitten
mallin uusin BIOS-tiedosto ASUS-web-sivustolta.
2.
Tallenna kopio ladatusta BIOS-tiedostosta flash-levyasemaan.
3.
Liitä flash-levyasema kannettavaan tietokoneeseen.
4.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina POST-tilassa
.
5.
Napsauta BIOS-asennusohjelmasta Advanced > Start Easy
Flash (Lisäasetukset > Käynnistä Easy Flash), sen jälkeen paina
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Wake on Lid Open
SATA Configuration
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
103
6.
Paikallista ladattu BIOS-tiedosto flash-levyasemassa ja paina
sitten
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: PU550
Platform: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Version: 101
Build Time: 11:51:05
FSO
FS1
Version: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
104
Napsauta BIOSin päivitysprosessin jälkeen Exit > Restore
Defaults (Lopeta > Palauta oletukset) palauttaaksesi
järjestelmän oletusasetuksiinsa.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Vianetsintä
Painamalla POST-tilassa
voit käyttää seuraavia Windows® 8.1:n
vianetsintävalintoja:
•
Tietokoneen virkistäminen
•
Tietokoneen nollaaminen
•
Lisäasetukset
Tietokoneen virkistäminen
Käytä Refresh your PC (Virkistä tietokone) -toimintoa, jos haluat
virkistää järjestelmän kadottamatta nykyisiä tiedostoja ja sovelluksia.
Tämän käyttö POST-tilassa:
1.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa
.
2.
Odota, kunnes Windows® on ladannut "Choose
an option" (Valitse vaihtoehto) -näytön ja napauta
sitten Troubleshoot (Vianetsintä).
3.Napauta Refresh your PC (Virkistä tietokone).
4.
Lue "Refresh your PC screen" (Virkistä tietokoneen
näyttö) -kohdasta luettelomerkityt tiedot oppiaksesi
lisää tämän valinnan käyttämisestä ja napauta
sitten Next (Seuraava).
5.
Napauta virkistettävää tiliä.
6.
Näppäile tilin salasana ja napauta sitten Continue
(Jatka).
7.Napauta Refresh (Virkistä).
TÄRKEÄÄ! Varmista, että kannettava tietokone on liitetty
ennen kuin virkistät järjestelmän.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
105
Tietokoneen nollaaminen
TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan
suorittamista.
Käytä Reset your PC (Nollaa tietokone) toimintoa kannettavan
tietokoneen palauttamiseen oletusasetuksiinsa.
Tämän käyttö POST-tilassa:
1.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa
2.
.
Odota, kunnes Windows® on ladannut "Choose
an option" (Valitse vaihtoehto) -näytön ja napauta
sitten Troubleshoot (Vianetsintä).
3.Napauta Reset your PC (Nollaa tietokone).
4.
Lue "Reset your PC screen" (Nollaa tietokoneen
näyttö) -kohdasta luettelomerkityt tiedot
oppiaksesi lisää tämän valinnan käyttämisestä ja
napauta sitten Next (Seuraava).
5.
Napauta haluamaasi nollausvaihtoehtoa: Just
remove my files (Poista vain omat tiedostoni)
tai Fully clean the drive (Tyhjennä asema
kokonaan).
6. Napauta Reset (Nollaa).
TÄRKEÄÄ! Varmista, että kannettava tietokone on liitetty
ennen kuin nollaat järjestelmän.
106
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Lisäasetukset
Suorita Advanced options (Lisäasetukset) -valinnalla
lisävianetsintävaihtoehtoja kannettavassa tietokoneessa.
Tämän käyttö POST-tilassa:
1.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa
2.
.
Odota, kunnes Windows® on ladannut "Choose
an option" (Valitse vaihtoehto) -näytön ja napauta
sitten Troubleshoot (Vianetsintä).
3.Napauta Advanced options (Lisäasetukset).
4.
Valitse Lisäasetukset-näytössä suoritettava
vianetsintävaihtoehto.
5.
Suorita toimenpide loppuun seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Palauttaminen järjestelmän kuvalla
Advanced options (Lisäasetukset) -kohdassa voit käyttää System
Image Recovery (Palauttaminen järjestelmän kuvalla) -toimintoa
järjestelmän palauttamiseen määrätyllä kuvatiedostolla.
Tämän käyttö POST-tilassa:
1.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja paina
POST-tilassa
2.
.
Odota, kunnes Windows® on ladannut "Choose
an option" (Valitse vaihtoehto) -näytön ja napauta
sitten Troubleshoot (Vianetsintä).
3.Napauta Advanced options (Lisäasetukset).
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
107
4.
Valitse Lisäasetukset-näytössä System Image
Recovery (Palauttaminen järjestelmän kuvalla).
5.
Valitse tili, jonka haluat palauttaa käyttämällä
järjestelmän kuvatiedostoa.
6.
Näppäile tilin salasana ja napauta sitten Continue
(Jatka).
7.Valitse Use the latest available system image
(recommended) (Käytä uusinta käytettävissä
olevaa järjestelmän kuvaa (suositeltava) ja
napauta sitten Next (Seuraava) Voit myös valita
Select a system image (Valitse järjestelmän
kuva), jos järjestelmän kuva on ulkoisessa
laitteessa tai DVD-levyllä.
8.
Suorita palautus järjestelmän kuvalla loppuun
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: On vahvasti suositeltavaa
varmuuskopioida järjestelmä säännöllisesti tietojen
menetyksen estämiseksi, jos kannettava tietokone lakkaa
toimimasta.
108
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Vinkkejä ja Usein kysyttyä
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
109
Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan
tietokoneen käytöstä
Maksimoidaksesi maksimaalisen tehon kannettavan tietokoneen
käytöstä, ylläpitääksesi se järjestelmän suorituskykyä ja varmistaaksesi
kaikkien tietojesi säilymisen suojattuina, tässä on joitakin hyödyllisiä
vinkkejä, joiden mukaan toimia:
•
Päivitä Windows® säännöllisesti varmistaaksesi, että
sovelluksessasi on uusimmat suojausasetukset.
•
Käytä ASUS Live Update -palvelua päivittääksesi kannettavan
tietokoneen ASUKSEN omat sovellukset, ohjaimet ja apuohjelmat.
Katso lisätietoja kannettavaan tietokoneeseen asennetusta ASUS
Tutor -sovelluksesta.
•
Käytä virustorjuntaohjelmistoa tietojesi suojaamiseen ja pidä
sekin päivitettynä.
•
Jollei ole pakko, vältä pakotettua sammutusta kannettavan
tietokoneen sulkemisessa.
•
Varmuuskopioi aina tietosi ja varmuuskopioi säännöllisesti tietosi
ulkoiseen tallennustila-asemaan.
•
Vältä kannettavan tietokoneen käyttämistä hyvin korkeissa
lämpötiloissa. Jollet aio käyttää kannettavaa tietokonetta pitkään
aikaan (vähintään kuukauteen), on suositeltavaa poistaa akku, jos
on irrotettava.
•
Irrota kaikki ulkoiset laitteet ja varmista, että seuraavat kohteet
ovat käsillä ennen kuin nollaat kannettavan tietokoneen.
-
Käyttöjärjestelmän ja muiden asennettujen sovellusten
tuoteavaimet
-
Varmuuskopioidut tiedot
-
Kirjautumistunnus ja salasana
-Internet-yhteystiedot
110
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Usein kysyttyä laitteistosta
1.
Musta piste, toisinaan värillinen, tulee näkyviin näyttöön,
kun käynnistän kannettavan tietokoneen. Mitä minun pitäisi
tehdä?
Vaikka tällaisia pisteitä näkyisi normaalisti näytöllä, niillä ei ole
vaikutusta järjestelmän toimintaan. Jos ilmiö jatkuu ja lopulta
vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn, ota yhteys valtuutettuun
ASUS-huoltokeskukseen.
2.
Näyttöpaneelin värit ja kirkkaus ovat epätasaisia. Kuinka
korjaan tämän?
Näyttöpaneelin väreihin ja kirkkauteen saattaa vaikuttaa
katselukulma ja kannettavan tietokoneen sijainti. Kannettavan
tietokoneen näytön kirkkaus ja värisävy voivat myös
vaihdella mallin mukaan. Voit säätää näyttöpaneelin ulkoasua
toimintonäppäimillä tai käyttöjärjestelmän näyttöasetuksia
säätämällä.
3.
Miten maksimoin kannettavan tietokoneen akkukeston?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
•
Käytä Power4Gear-sovelluksen Battery Mode (Akkutila)
-valintaa.
•
Säädä näytön kirkkautta toimintonäppäimillä.
•
Ota käyttöön Battery Saving (Akun säästö) Heti päälle
-valikossa.
•
Jolle käytössä ole Wi-Fi-yhteyttä, vaihda järjestelmä tilaan
Airplane mode (Lentokonetila).
•
Irrota käyttämättömät USB-laitteet.
•
Sulje käyttämättömät sovellukset, erityisesti sellaiset, jotka
vievät liikaa järjestelmämuistia.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
111
4.
5. 6.
Akun LED-merkkivalo ei syty. Mikä on vialla?
•
Tarkista on verkkolaite tai akku kiinnitetty oikein. Voit myös
irrottaa verkkolaitteen tai akun, odottaa minuutin, ja liittää
ne takaisin virtalähteeseen ja kannettavaan tietokoneeseen.
•
Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUShuoltokeskukselta.
Miksi kosketuslevy ei toimi?
•
Paina
ottaaksesi kosketuslevyn käyttöön.
•
Tarkista onko ASUS Smart Gesture asetettu ottamaan
kosketuslevyn pois käytöstä liitettäessä ulkoiseen
osoitinlaitteeseen.
Miksi en kuule ääntä kannettavan tietokoneen
audiokaiuttimista, kun toistan audio- ja videotiedostoja?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
•
Paina
säätääksesi kaiuttimen
äänenvoimakkuutta ylös.
7.
•
Tarkista onko kaiuttimet mykistetty.
•
Tarkista onko kuulokeliitin liitetty kannettavaan
tietokoneeseen ja irrota se.
•
Poista lukitus I/O-liittymän suojauksesta järjestelmän
BIOS-asetuksissa. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan I/
O-liittymän suojaus -osasta.
Mitä pitää tehdä, jos kannettavan tietokoneen verkkolaite
katoaa tai akku lakkaa toimimasta?
Pyydä apua paikallisesta ASUS-huoltokeskuksesta.
112
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
8. Miksi audio tulee yhä ulos kannettavan tietokoneen
audiokaiuttimista, vaikka olen jo liittänyt kuulokkeet oikeaan
liitäntäporttiin?
Siirry kohtaan Control Panel (Ohjauspaneeli) > Hardware and
Sound (Laitteisto ja ääni) ja määritä asetukset Audio Manager
(Audiohallinta) -sovelluksella.
9.
Kannettava tietokoneeni näppäinpainallukset eivät toimi
oikein, koska kohdistin siirtyy jatkuvasti. Mitä minun pitäisi
tehdä?
Varmista, ettei mikään kosketa tai paina vahingossa kosketuslevyä
näppäillessäsi näppäimistöä. Voit myös ottaa kosketuslevyn pois
käytöstä painamalla
.
10. Kannettavan tietokoneen kosketuslevy ei toimi. Mitä minun
pitäisi tehdä?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
•
Tarkista onko ASUS Smart Gesture asetettu ottamaan
kosketuslevyn pois käytöstä yhdistettäessä ulkoinen
osoitinlaite kannettavaan tietokoneeseen. Jos on, ota tämä
toiminto pois käytöstä.
•
Paina
.
11. Kirjainten asemesta ”U”-, ”I”- ja ”O”-näppäinten painaminen
näppäimistöllä näyttää numeroita. Kuinka muutan tämän?
Paina kannettavan tietokoneen
- tai
-näppäintä (tietyissä malleissa) kytkeäksesi tämän toiminnon pois
päältä ja käyttääksesi kyseisiä näppäimiä kirjainten syöttämiseen.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
113
Usein kysyttyä ohjelmistosta
1.
Kun kytken kannettavan tietokoneen päälle, virran
merkkivalo syttyy, mutta aseman toiminnan merkkivalo ei.
Järjestelmä ei myöskään käynnisty uudelleen. Miten korjaan
tämän?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
2.
•
Pakota kannettavan tietokoneen sammutus painamalla
virtapainiketta yli neljä (4) sekuntia. Tarkista onko verkkolaite
ja akku liitetty oikein ja käynnistä sen jälkeen kannettava
tietokone.
•
Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUShuoltokeskukselta.
Mitä pitää tehdä, kun näytössä näkyy tämä viesti: ”Remove
disks or other media. Press any key to restart. (Poista levyt tai
toinen media. Paina mitä tahansa näppäintä käynnistääksesi
uudelleen).”?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
3. •
Irrota kaikki liitetyt USB-laitteet ja käynnistä kannettava
tietokone uudelleen.
•
Poista optiseen asemaan sisälle jätetty levy ja käynnistä
uudelleen.
•
Jos ongelma jatkuu, kannettavassa tietokoneessa voi olla
muistitallennusongelma. Pyydä apua paikallisesta ASUShuoltokeskuksesta.
Kannettava tietokone käynnistyy uudelleen hitaammin
kuin tavallisesti ja käyttöjärjestelmä toimii viiveellä. Kuinka
korjaan tämän?
Poista viimeksi asentamasi sovellukset tai sellaiset, jotka eivät
kuuluneet käyttöjärjestelmän toimitukseen ja käynnistä sitten
järjestelmä uudelleen.
114
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
4.
Kannettava tietokone ei käynnisty uudelleen. Kuinka korjaan
tämän?
Voit kokeilla seuraavia ehdotuksia:
5.
•
Irrota kaikki kannettavaan tietokoneeseen liitetyt laitteet ja
käynnistä sitten järjestelmä uudelleen.
•
Paina käynnistyksen aikana F9-painiketta. Kun kannettava
tietokone siirtyy Troubleshooting (Vianetsintä) -tilaan,
valitse Refresh (Virkistä) tai Reset your PC (Nollaa
tietokone).
•
Jos ongelma jatkuu, pyydä apua paikalliselta ASUShuoltokeskukselta.
Miksi kannettava tietokone ei herää uni- tai horrostilasta?
•
Sinun on painettava virtapainiketta jatkaaksesi viimeistä
työskentelytilaa.
•
Järjestelmä on ehkä käyttänyt loppuu akun varauksen. Liitä
kannettavaan tietokoneeseen verkkolaite ja liitä verkkolaite
pistorasiaan ja paina sitten virtapainiketta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
115
6.
Kuinka käynnistän DOS-tilaan käyttämällä USB- tai optista
asemaa?
Toimi seuraavasti:
a.
Käynnistä kannettava tietokone uudelleen ja siirry BIOStilaan painamalla näppäimistön F2-näppäintä.
b.
Siirry kohtaan Boot (Käynnistä uudelleen) > Launch CSM
(Käynnistä CSB) > Enabled (Käytössä).
c.Siirry Security (Suojaus) -valikkoon ja aseta Secure Boot
Control (Suojattu käynnistyksen ohjaus) -valinta tilaan
Disabled (Pois käytöstä).
d. Paina F10 tallentaaksesi muutokset ja poistu BIOSasetuksista.
e.Pidä ESC-näppäintä painettuna käynnistääksesi
uudelleenkäynnistysvalikon, kun kannettava tietokone
käynnistyy uudelleen.
116
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Liitteet
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
117
DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa)
DVD-ROM-asema antaa sinun katsoa ja luoda omat CDt ja DVDt. Voit ostaa
valinnaisen DVD-katseluohjelmiston DVD-kappaleiden katsomiseksi.
Tietoja alueellisesta toistosta
DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua
sekä CSS-suojatun sisällön avaamista. CSS on elokuvateollisuuden käyttöön
ottama sisällönsuojelumalli, joka täyttää laittoman sisällön monistamisen
estämisen tarpeen.
Vaikka CSS-lisensoijien suunnittelusääntöjä on paljon, oleellisin niistä on, että toisto
pitää rajoittaa alueellisen sisällön mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen
elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille
maantieteellisille alueille “Aluemääritykset-kohdan” mukaisesti. Kopiosuojalait
vaativat, että kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietylle alueelle (yleensä alueelle,
jossa ne myydään). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSSsuunnittelusäännöt vaativat, että CSS-salattua sisältöä toistavien järjestelmien
tulee pystyä näyttämään vain yhtä aluetta.
TÄRKEÄÄ! Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minkä jälkeen
se toistaa vain viimeisimmän aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamien
sen jälkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mikä ei kuulu takuuseen. Jos
palauttamista halutaan, käyttäjän on maksettava lähetys- ja palautuskulut.
118
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Aluemääritykset
Alue 1
Kanada, Yhdysvallat, US Territories
Alue 2
Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti,
Italia, Japani, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, EteläAfrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset
Jugoslavian tasavallat, Slovakia
Alue 3
Burma, Indonesia, Etelä-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa,
Vietnam
Alue 4
Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti,
Tyynenmeren saaret, Etelä-Amerikka
Alue 5
IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Venäjä, Pohjois-Korea
Alue 6
Kiina
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
119
Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa)
Blu-ray ROM -asema antaa sinun näyttää teräväpiirto (HD) -videoita ja muita
levytiedostoformaatteja kuten DVDt ja CDt.
Aluemääritykset
Alue A
Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maat ja niiden territoriot, Taiwan, Hongkong,
Macao, Japani, Korea (Etelä- ja Pohjois-), Etelä-Aasian maat ja niiden territoriot.
Alue B
Euroopan, Afrikan ja Etu-Aasian maat ja niiden territoriot, Australia ja UusiSeelanti.
Alue C
Keski- ja Etelä-Aasian, Itä-Euroopan maat ja niiden territoriot, Kiina ja Mongolia.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja Blu-ray Discin kotisivulta osoitteesta www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx.
Sisäinen modeemiyhteensopivuus
Kannettava tietokone, jossa on sisäinen modeemimalli, on JATE (Japani) -, FCC
(Yhdysvallat, Kanada, Korea, Taiwan) - ja CTR21-yhteensopiva. Sisäinen modeemi
on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EC mukaisesti yleiseurooppalaiseksi
yhden päätteen liitännäksi yleiseen puhelinverkkoon (public switched telephone
network) (PSTN). Kuitenkin johtuen eroista yksittäisten yleisten puhelinverkkojen
välillä eri maissa hyväksyntä ei tarjoa itsestään tai itsessään ehdotonta varmuutta
onnistuneeseen käyttöön jokaisessa PSTN-verkon päätepisteessä. Jos kohtaat
ongelmia, sinun tulisi ottaa ensisijaisesti yhteyttä laitetoimittajaan.
120
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Yleiskatsaus
Euroopan neuvoston CTR 21 -hyväksyntää koskeva päätös on julkaistu 4. elokuuta,
1998 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. CTR 21 -standardi soveltuu
kaikkiin ei-puheääni-päätelaitteisiin, joissa käytetään DTMF-numerovalintaa,
joka on tarkoitettu yhdistettäväksi analogiseen PSTN (Public Switched Telephone
Network) verkkoon.
CTR 21 (Common Technical Regulation) - standardin liitäntävaatimukset
päätelaitteen liittämiselle yleisiin analogisiin puhelinverkkoihin (poislukien
päätelaitteet, jotka tukevat puhelintoimintapalvelua), joissa numerovalinta, jos
kuuluu palveluun, on toteutettu äänitaajuusvalintana.
Verkkoyhteensopivuusilmoitus
Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava ilmoitetulle laitokselle ja
laitteen myyjälle: ”Tässä vakuutuksessa mainitaan verkot, joissa laite on
suunniteltu toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut verkot, joissa laitteella voi olla
yhteentoimivuusongelmia.
Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava käyttäjälle: ”Tässä vakuutuksessa
mainitaan verkot, joissa laite on suunniteltu toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut
verkot, joissa laitteella voi olla yhteentoimivuusongelmia. Laitteen valmistajan
on myös liitettävä laitteeseen tiedote, jossa kerrotaan selkeästi tapauksista, joissa
yhteensopivuus verkon kanssa riippuu laitteiston ja ohjelmiston asetuksista.
Tiedotteessa on myös opastettava käyttäjää ottamaan yhteys myyjään, jos laitetta
halutaan käyttää jossakin toisessa verkossa.”
Tähän mennessä ilmoitettu laitos CETECOM on julkaissut useita yleiseurooppalaisia
hyväksyntöjä CTR 21 -standardia käyttämällä. Tuloksena Euroopan ensimmäiset
modeemit, jotka eivät vaadi säädöstenmukaista hyväksyntää jokaisessa
yksittäisessä Euroopan maassa.
Ei-puheäänilaitteisto
Puhelinvastaajat ja kovaääniset puhelimet voivat kuulua ilmoituksen piiriin samoin
kuin modeemit, faksit, automaattiset numeronvalitsimet ja hälytysjärjestelmät.
Laitteisto, jossa end-to-end-puheäänen laatu on säädösten määräämä (esim.
luuripuhelin ja joissakin maissa myös langattomat puhelimet) ei kuulu ilmoituksen
piiriin.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
121
Taulukossa on lueteltu maat, joissa CTR21-standardi on
käytössä.
Maa
Sovellettu
Lisätestejä
Itävalta1
Kyllä
Ei
Belgia
Kyllä
Ei
Tšekin tasavalta
Ei
Ei sovellettavissa
Tanska1
Kyllä
Kyllä
Suomi
Kyllä
Ei
Ranska
Kyllä
Ei
Saksa
Kyllä
Ei
Kreikka
Kyllä
Ei
Unkari
Ei
Ei sovellettavissa
Islanti
Kyllä
Ei
Irlanti
Kyllä
Ei
Italia
Odottaa yhä
Odottaa yhä
Israel
Ei
Ei
Liechtenstein
Kyllä
Ei
Luxemburg
Kyllä
Ei
Alankomaat1
Kyllä
Kyllä
Norja
Kyllä
Ei
Puola
Ei
Ei sovellettavissa
Portugali
Ei
Ei sovellettavissa
Espanja
Ei
Ei sovellettavissa
Ruotsi
Kyllä
Ei
Sveitsi
Kyllä
Ei
Iso-Britannia
Kyllä
Ei
122
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Nämä tiedot on kopioitu CETECOMilta ja ne on toimitettu ilman sitoumusta.
Jos haluat päivittää taulukon tietoja, vieraile osoitteessa http://www.cetecom.
de/technologies/ctr_21.html
1 Kansallisia vaatimuksia sovelletaan vain, jos laitteisto voi käyttää pulssivalintaa
(laitevalmistaja voi ilmoittaa käyttöoppaassa, että laite on tarkoitettu vain
tukemaan DTMF-signaalia, mikä tekee lisätesteistä tarpeettomia).
Alankomaissa lisätestausta vaaditaan sarjaliitäntöjen ja soittajan
tunnustoimintojen vuoksi.
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
•
Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
•
Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien
häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B
rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on
suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan
kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja
jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi
tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai
televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja
päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla
toimenpiteillä:
•
Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
•
Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
123
•
Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen
pistoke.
•
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
VAROITUS! Suojatun virtajohdon käyttöä vaaditaan, jotta FCC:n säteilyrajat
saavutetaan ja jotta läheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei häiritä.
On tärkeää, että käytetään vain mukana tullutta virtajohtoa. Käytä vain suojattuja
johtoja liittämään I/O-laitteita tähän laitteistoon. Varoitamme, että kaikki luvattomat
muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole
nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.
(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus
VAROITUS! Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erikseen
ole hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. “Valmistaja
ilmoittaa, että tämän laitteen käyttö on rajoitettu kanaville 1 – 11 taajuudella 2,4 GHz
tietyillä Yhdysvalloissa säädellyillä laiteohjelmistoilla.”
Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintäkomissio FCC:n säteilyaltistusrajoja,
jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä. Jotta FCC-radiotaajuuden
altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin
lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta
radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.
124
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTEdirektiivi 1999/5/EY)
Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:
•
Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
•
Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa
[Article 3.1a]
•
Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
•
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa
[Article 3.1b]
•
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN
301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
•
Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]
CE-merkkivaroitus
CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa
Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY
(sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).
CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth
Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY
(9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
125
Langaton käyttökanava eri alueilla
Pohjois-Amerikka
2.412-2.462 GHz
Ch01 - CH11
Japani
2.412-2.484 GHz
Ch01 - Ch14
Eurooppa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 - Ch13
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat
Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit
valtuutettuna tehona sisällä ovat:
•
10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz) •
100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz
HUOMAUTUS: Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.
Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten
henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen
puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 –
2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.
Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:
•
Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
•
Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW
126
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100
mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta
verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta
(http://www.arcep.fr).
HUOMAUTUS: Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
127
UL-turvallisuushuomautukset
Vaaditaan UL 1459:n sisältämälle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka
on tarkoitettu sähköisesti yhdistettäväksi telekommunikaatioverkkoon, jossa
on käyttöjännite maahan, joka ei ylitä 200 V huippujännitettä, 300 V huipusta
huippuun -jännitettä ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai käytetty
National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.
Kannettavan modeemia käytettäessä tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia
tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
loukkaantumisen vaara olisi pienempi:
•
Älä käytä kannettavaa veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen,
pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lähellä, märässä kellarissa tai uimaaltaan lähellä.
•
Älä käytä kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etäinen
sähköiskun vaara salamasta.
•
Älä käytä kannettavaa kaasuvuodon läheisyydessä.
Vaaditaan UL 1642:n sisältämälle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille
(ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtalähteenä. Nämä paristot sisältävät
metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittäisestä
elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai sekä
että liitetystä kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sähköenergiaksi
peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.
•
Älä hävitä kannettavan akkua tuleen, sillä se saattaa räjähtää. Tarkista
paikalliset säännökset erityisten hävittämisohjeiden varalta, jotta
henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi.
•
Älä hävitä muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkilöiden
loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi. Käytä vain ULhyväksyttyjä muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu
jälleenmyyjä.
128
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Virtaturvallisuusvaatimus
Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee
käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 tai
H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Huomautuksia TV-virittimestä
Huomautus CATV-järjestelmän asentajalle - Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla
maadoitettu (maatettu) ANSI/NFPA 70 –normin mukaisesti, National Electrical
Code (NEC), erityisesti osan 820.93, Koaksiaalikaapelin sähköäjohtavan suojauksen
maadoittaminen – asennuksen tulee sisältää koaksiaalikaapelin verkon liittämisen
maahan rakennuksen sisääntulossa.
REACH-huomautukset
REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals
(kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) -sääntelykehysten mukaisesti
julkaisemme tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla
osoitteessa HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.
Macrovision Corporationin tuotehuomautus
Tämä tuote käyttää kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen
Yhdysvaltain patenttien menetelmä sekä muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa
Macrovision Corporation ja muut oikeuksien omistajat. Tämän kopio-oikeudeltaan
suojatun tekniikan käytön tulee olla Macrovision Corporationin valtuuttamaa
ja se on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun katseluun ellei
Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut. Ohjelmiston takaisinmallinnus
tai purkaminen on kielletty.
Suojautuminen kuulovauriolta
Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla
äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
129
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden
varoitukset (litium-ioniakut)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
130
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Optisen aseman turvallisuustiedot
Laserturvallisuustiedot
CD-ROM-aseman turvallisuusvaroitus
LUOKAN 1 LASERTUOTE
VAROITUS! Estääksesi altistumisen optisen aseman laserille, älä yritä purkaa tai korjata
optista asemaa itse. Ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä ammattitaitoiseen
teknikkoon avun saamiseksi.
Palveluvaroitusmerkki
VAROITUS! NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AUKINAISENA. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN
TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VÄLINEELLÄ.
CDRH-säännökset
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaisen Center for Devices and Radiological
Health (CDRH) otti käyttöön lasertuotteiden säännökset 2. elokuuta 1976. Nämä
säännökset pätevät lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976
jälkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan
Yhdysvalloissa.
VAROITUS! Muiden kuin tässä tai lasertuotteen asennusoppaassa määritettyjen
ohjainten tai säätöjen tai toimintojen käyttö voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.
Pinnoitehuomautus
TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi kannettavan
tietokoneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IOportit sijaitsevat.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
131
CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille,
joissa on sisäänrakennettu modeemi)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
132
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
133
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote
ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja
Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma,
joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan
ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.
Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY
STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena
päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan kymmenen ja
kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään
napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä.
Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta
http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja
ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.
HUOMAUTUS: Energy Star EI ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.
Euroopan unionin ekomerkintä
Tälle kannettavalle tietokoneelle on myönnetty EU:n kukkamerkintä, mikä
tarkoittaa, että tuote täyttää seuraavat ehdot:
1.
Pienempi energiankulutus käytön ja valmiustilan aikana.
2.
Myrkyllisten raskasmetallien rajoitettu käyttö.
3.
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten ainesosien rajoitettu käyttö.
4.
Luonnonvarojen vähäisempi käyttö kierrätystä edistämällä.
5.
Suunniteltu tarjoamaan helpommat päivitykset ja pitemmän käyttöiän
tarjoamalla yhteensopivia varaosia, kuten paristot, virtalähteet,
näppäimistön, muistin, ja jos käytettävissä, CD- tai DVD-aseman.
6.
Kiinteää jätettä kertyy vähemmän, koska vanhan tuotteen voi palauttaa
myyjäliikkeeseen.
Lisätietoja EU:n kukkamerkinnästä saat Euroopan unionin ekomerkinnän
kotisivuilta osoitteesta: http://www.ecolabel.eu.
134
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Globaalien ympäristösäädösten
vaatimustenmukaisuus ja vakuutus
ASUS toimii vihreä design -käsitteen mukaisesti tuotteidensa suunnittelussa
sekä valmistuksessa ja varmistaa, että ASUS-tuotteiden kaikki elämänkaaren
vaiheet ovat globaalien ympäristösäädösten mukaisia. Lisäksi ASUS julkistaa
asiaankuuluvat säädösvaatimuksiin perustuvat tiedot.
Katso osoitteesta http://csr.asus.com/english/Compliance.htm tiedot ASUSyrityksen noudattamista säädösvaatimuksiin perustuvista julkaistuista tiedoista:
Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU:n REACH SVHC
Korea RoHS
Sveitsin energialait
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut
ASUS-laitteiden kierrätys ja palautusohjelmat perustuvat ympäristömme suojelun
korkeimpiin standardeihin. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan
sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat
sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm
saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
135
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
PU550C, PRO550C, E550C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 01/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
136
Signature : __________
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook
Model name :
PU550C, PRO550C, E550C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 01/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Signature : __________
137
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
PU551L,PRO551L,E551L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 05/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
138
Signature : __________
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
PU551L,PRO551L,E551L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 05/05/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Signature : __________
139
140
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising