Aristo | Voyager X500 | INFORMACJE O INSTRUKCJI

INFORMACJE O INSTRUKCJI
Instrukcja Obsługi
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Spis treści:
INFORMACJE O INSTRUKCJI .................................... 4
Pogrubiona czcionka .................................................... 4
Ikony ............................................................................................... 5
Wprowadzenie ................................................................................ 6
Główne cechy systemu ............................................................... 6
Uruchomienie urządzenia ............................................................... 7
Wybór języka............................................................................... 7
Ustawianie strefy czasowej ......................................................... 7
Zabezpieczenia ........................................................................... 7
Połączenie GPS .......................................................................... 8
Główne ekrany ................................................................................ 9
Menu główne ............................................................................... 9
Mapy ......................................................................................... 10
Tryb Tracking i tryb Browsing ................................................ 10
Ekran Nawigacji ........................................................................ 12
Korzystanie z aplikacji .................................................................. 13
Wybieranie i odnajdywanie lokalizacji ....................................... 13
Szukanie adresu .................................................................... 13
Jak szukać adresu ............................................................. 14
Wprowadzanie kraju .......................................................... 16
Szukanie miejscowości ...................................................... 16
Szukanie ulicy .................................................................... 16
Nawigacja do odnalezionego adresu ................................. 17
Szukanie i wybieranie punktów POI ...................................... 18
Wybieranie punktów POI ................................................... 18
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Szukanie punktów POI ...................................................... 19
Wybieranie lokalizacji na mapie ............................................ 20
Ulubione Użytkownika ........................................................... 20
Zakładki.............................................................................. 21
Ostatnio.............................................................................. 23
Trasy .................................................................................. 23
Ustawienia fabryczne......................................................... 23
Nawigacja.................................................................................. 24
Przeglądanie mapy podczas nawigacji ................................. 24
Opcje Menu ........................................................................... 25
Planowanie trasy ....................................................................... 26
Ustawienia................................................................................. 29
Ustawienia ogólne ................................................................. 30
Ustawienia Mapy ................................................................... 31
Opcje trasy ............................................................................ 33
Rodzaje transportu - przegląd ........................................... 34
Poziom głośności .................................................................. 35
Usługi dodatkowe ......................................................................... 36
Przewodniki ............................................................................... 36
Dynamiczne Informacje o ruchu drogowym (TMC) .................. 36
Nagrywanie trasy ...................................................................... 37
Ostrzeżenie przed kontrolą prędkości (radarem)...................... 38
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) .......................................... 39
Prawa Autorskie i Licencje ........................................................... 40
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
INFORMACJE O INSTRUKCJI
Pogrubiona czcionka
Tak zapisane są elementy takie jak opcje menu, przyciski
komend czy też elementy na liście.
1. Wypunktowanie
Tak zapisane są procedury postępowania krok po kroku.
Możesz korzystać z tych instrukcji, żeby rozwiązać jakiś
konkretny problem.
Komentarz w ramce
Tak zapisane są wyjątkowo ważne i warte uwagi informacje,
Czcionka Monospace
Tak zapisane są informacje, które musisz napisać lub nazwy
folderów czy plików.
WIELKIE LITERY
Tak zapisane są nazwy klawiszy na klawiaturze, np., SHIFT,
CTRL lub ALT.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
IKONY
Podczas obsługi aplikacji użytkownik spotka się z
następującymi ikonami:
Nazwa
Funkcja
Ikona Menu
Otwiera główne
Menu.
Ikona Wstecz
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Ikona Nawigacji
Rozpoczyna
nawigację.
Ikona GPS
Określa
dostępność/siłę
sygnału GPS.
Ikona Szukaj
Otwiera ekran
przeszukiwania.
Ikona
Potwierdzenia
Akceptuje
ustawienia.
Zaznacza/odznacza
wszystko.
Ikona Usuń
Usuwa ustawienia
trasy.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
WPROWADZENIE
Wybrałeś najnowocześniejszy system nawigacji. Gratulujemy!
Będziesz zadowolony z jego użytkowania. System sprawi, że
dotrzesz do wyznaczonego celu w możliwie najprostszy
sposób, dogodnym dla siebie środkiem transportu, czy
podróżujesz samochodem, czy też idziesz pieszo. Dzięki
wybranemu systemowi nawigacji planujesz i realizujesz swoją
podróż posługując się prostym i obsługiwanym w sposób
intuicyjny interfejsem, do obsługi, którego używasz jedynie
swojego palca. Możesz również zaplanować swoją osobistą
trasę wycieczki, która będzie w pełni odpowiadała twoim
zainteresowaniom, wyznaczając miejsca i elementy, które
chciałbyś zobaczyć czy zwiedzić. Ta instrukcja pomoże Ci
zrozumieć wszystkie najważniejsze funkcje systemu.
Główne cechy systemu
•
Nawigacja w całej Europie bazująca na 1-GB
mapie Europy (usługa extra)
•
Dynamiczne Informacje o ruchu drogowym,
TMC (usługa extra)
•
Prawdziwy tryb dla wycieczek pieszych
•
Planowanie trasy
•
Wyszukiwarka lokalizacji
•
Trójwymiarowy podgląd wybranych budynków
w wybranych miastach Europy (usługa extra)
•
Przeglądanie mapy Ziemi
•
Unikalny tryb nocny
•
Ulepszona nawigacja
•
Unikalne informacje z markowych
przewodników (usługa extra)
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Upewnij się, że bateria w urządzeniu jest naładowana.
Na pierwszym ekranie wybierz ikonkę NAVI lub
NAWIGACJA (NAVIGATION).
Wybór języka
Jeśli w urządzeniu możesz dokonać zmiany języka obsługi
oprogramowania, wybierz swój język.
Kliknij na flagę reprezentującą twój kraj/język.
Na kolejnym ekranie, wybierz rodzaj głosu lektora, który
będzie udzielał porad podczas jazdy i nawigacji (np.
głos kobiecy lub męski).
Ustawianie strefy czasowej
Urządzenie może samo ustawiać godzinę bazując na sygnałach
GPS. Aby mu to umożliwić, ustaw strefę czasową kraju, w
którym przebywasz.
•
Wybierz strefę czasową z listy, Możesz zmienić te
ustawienia w każdej chwili (patrz strona 31).
•
Wciśnij ikonkę Potwierdzenia.
Zabezpieczenia
Następnie wyświetli się ekran z ważnymi informacjami.
•
Przeczytaj uważnie, jakie są zabezpieczenia
urządzenia.
•
Wybierz opcję Nie pokazuj tej informacji w
przyszłości (Hide at startup), aby informacje te
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
nie pojawiały się przy każdym uruchomieniu
urządzenia.
•
Wciśnij strzałkę “Dalej”.
Połączenie GPS
Oprogramowanie nawigacyjne bazuje na technologii GPS.
Urządzenie odbiera sygnały z kilku satelit GPS, tak by móc
określić bieżącą lokalizację użytkownika.
Zawsze staraj się używać urządzenie w warunkach
sprzyjających odbieranie sygnałów GPS, tj.: bezchmurne niebo,
przestrzeń nieograniczona wysokimi budynkami czy ścianami.
W samochodzie montuj urządzenie na przedniej szybie.
Przy ustanowieniu pierwszego połączenia proces może
potrwać kilka minut. Kolejne połączenia są zwykle
szybsze (30 sekund do 1 minuty), ale jeśli nie używałeś
urządzenia kilka dni, albo używasz go bardzo daleko od
miejsca pierwszego połączenia, proces odszukiwania
sygnału może znowu potrwać ok. 5 minut.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
GŁÓWNE EKRANY
Menu główne
Menu główne jest twoim “centrum dowodzenia”. Znajdziesz w
nim wszystkie elementy potrzebne do obsługi urządzenia
nawigacyjnego. Dzięki menu będziesz mógł ustawić trasę i
wyznaczony cel, zarządzać wszystkimi ustawieniami
urządzenia.
Po lewej stronie ekranu znajdziesz trzy duże przyciski, kliknij na
jeden z nich, aby wyświetlić kilka możliwych sub-opcji:
•
Przeznaczenie (Destination) pozwala na określenie
wyznaczonego celu podróży – zarówno poprzez
określenie adresu (patrz str. 14), szukanie punktów POI
lub sugestii przewodnika (patrz str. 18), wybór miejsca
z mapy, (patrz str. 20) jak i ostatnio określanych celów
podróży. (patrz str. 23).
•
Ulubione Użytkownika (Favorites) pozwala na powrót
do ulubionych miejsc, tras, ostatnio używanych tras.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Możesz zmieniać ich nazwy, sortować je wg uznania,
usuwać. (patrz str. 20).
•
Używaj przycisku Ustawienia (Settings), aby
konfigurować urządzenie wg własnych potrzeb. Definiuj
ustawienia ogólne (tj. godzina, język, system miar
odległości, patrz str. 30), konfiguruj ustawienia mapy
(np., tryb 2D lub 3D, tryb dzienny lub nocny, złożoność
mapy) lub załaduj mapę innego miejsca (patrz str. 31),
ustawiaj opcje trasy (tzn. wybieraj trasy płatne lub
omijaj je, wybierz środek transportu; patrz str. 30) lub
reguluj poziom głośności urządzenia (patrz str. 35).
Mapy
Mapa jest głównym komponentem Przenośnego systemu
nawigacji Voyager X500. Bazuje ona na bieżącej lokalizacji
użytkownika, która jest określana za pomocą sygnałów
odbieranych z satelity GPS. Możesz przeglądać mapę,
wyświetlać informacje na temat różnych lokalizacji pokazanych
na mapie, czy np. wybrać daną lokalizację, jako cel podróży i
wyświetlić proponowaną przez oprogramowanie trasę.
Tryb Tracking i tryb Browsing
Mapa posiada dwa główne trybu obsługi: tracking (poruszanie
się) i browsing (przeglądanie).
W trybie tracking mapa podąża za aktualną pozycją
użytkownika (pozycją GPS), wyświetla informacje dotyczącą
pozycji geograficznej, aktualnej prędkości poruszania się etc.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Prędkość
Stan GPS
Stan naładowania baterii
Czas
Pomniejszenie
Wysokość nad
poziomem
morza Dane
geograficzne
Pozycja GPS
Powiększenie
Ikona Wstecz
Ikona Menu
Kiedy przeglądasz mapę korzystasz z trybu browsing:
Stan GPS
Stan naładowania Baterii
Pomniejsz
enie
Kursor
Pozycja GPS
Powiększenie
Ikona Wstecz
Ikona Menu
Do przeglądania mapy używaj palca lub rysika.
Wybrana lokalizacja będzie wskazywana kursorem.
Kliknięcie ikonki na mapie otwiera okno z informacjami
na temat wybranego elementu.
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz wybierz ikonę +
lub -. Dopóki będziesz wciskał jedną z tych ikonek
suwak powiększenia będzie się wyświetlał tak, by
umożliwić ci płynną zmianę obrazu.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Aby określić swoje położenie możesz użyć ikony
Kompasu (w lewym dolnym rogu ekranu).
•
Aby powrócić do trybu tracking, wybierz ikonę Powrót
Ekran Nawigacji
Ikona manewru
Odległość do następnego
manewru
Następny
zakręt/skrzyżowanie/wyjazd
Prędkość
Bieżący czas
Oczekiwany
czas przybycia
Pomniejszenie
Odległość do
celu
Kierunek
Pozycja GPS
Powiększenie
Ikona Wstecz
Ikona Menu
Na ekranie nawigacji wyświetla się twoja zaplanowana droga
(na niebiesko) i jej najbliższe otoczenie. Czerwona strzałka
określa kierunek następnego zakrętu. Następny konieczny do
wykonania manewr jest również wyświetlany w górnym lewym
rogu, razem z odległością dzielącą cię od tego manewru. Kiedy
zbliżasz się do zakrętu, uprzedzi cię o tym także głos lektora.
Po lewej stronie ekranu wyświetlają się dodatkowe informacje,
takie jak: bieżący czas, oczekiwany czas przybycia celu,
odległość do celu.
Na drogach jednokierunkowych kierunek sygnalizowany jest
przez czerwoną strzałkę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat nawigacji patrz str. 24.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Ten rozdział opisuje po kolei funkcje przenośnego systemu
nawigacji. Na kolejnych stronach znajdziesz opisy, jak:
- Znaleźć i wybrać lokalizację (patrz str. 13)
- Odnaleźć drogę do wyznaczonego celu podróży (patrz str. 24)
- Używać planera trasy (patrz str. 26)
- Konfigurować aplikację (patrz str. 29)
Wybieranie i odnajdywanie lokalizacji
Ten rozdział opisuje różne sposoby odnajdywania i wybierania
pozycji. Możesz to zrobić poprzez określenie adresu, szukanie
punktów POI lub sugestii przewodnika, wybór miejsca z mapy,
lub poprzez Ulubione - czyli ostatnio określane cele podróży (tj.
adres domu lub biura, Twoje ulubione lub ostatnio odwiedzane
miejsca).
Szukanie adresu
Używaj tę funkcję do odnajdywania konkretnego, znanego ci
adresu. Wpisz znane ci dane z adresu, wybierz propozycję z
listy znalezioną przez system i używaj odnaleziony adres do
różnych celów, np. umiejscowienia adresu na mapie,
zaplanowania trasy dojazdu czy nawigacji.
•
W menu głównym, kliknij Przeznaczenie (Destination).
•
Wciśnij Adres (Address).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się okno Znajdź adres (Find Address):
•
Wpisz odpowiednie dane adresowe.
Jak szukać adresu
Przenośny system nawigacji posiada przydatną funkcję
szukania z ominięciem błędów przy wpisywaniu adresu. Przy
wpisywaniu liter system bierze pod uwagę wyłącznie litery, po
których może odszukać adres, inne są blokowane!
•
Wpisz pierwszą literę.
Na klawiaturze niektóre klawisze zostaną podświetlone na
szaro. Kolejną literę adresu możesz wybrać wyłącznie spośród
liter białych (niepodświetlonych na szaro).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
•
Wprowadź drugą literę.
Znowu operacja podświetlenia się powtórzy. I znowu możesz
wybierać spośród pozostałych niepodświetlonych liter.
•
Kontynuuj wprowadzanie liter do końca wprowadzenia
adresu.
LUB
•
Kliknij ikonkę Szukaj (lupa).
Wyświetli się na ekranie lista proponowanych adresów.
•
Wybierz odpowiedni adres z listy.
Przełączaj się z trybu pisania liter na liczby poprzez
wciśnięcie ciągu 123 lub ABC. Przełączaj się z trybu
pisania dużych na małe litery poprzez wciśnięcie ^.
Jeśli z jakiejś przyczyny, będziesz chciał wrócić lub
usunąć jakąś literę, wybierz na ekranie przycisk
backspace <-. Aby zrobić spację, kliknij przycisk spacji
_.
Jeśli chciałbyś wprowadzić znak apostrofu (‘) użyj
zamiast niego przycisk spacji.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wprowadzanie kraju
•
Aby wybrać kraj, kliknij przycisk Kraj (State/Prov.).
•
Wybierz interesujący cię kraj z listy.
Wprowadzanie kodu
Zamiast nazwy miasta możesz wprowadzić kod pocztowy.
•
Aby wprowadzić kod, kliknij Kod pocztowy (Zip code).
•
Wprowadź kod miejscowości, której szukasz.
•
Wciśnij ikonę Szukaj (lupa).
Na ekranie wyświetli się lista miast.
•
Wybierz miasto z listy.
Kiedy wrócisz do ekranu Znajdź adres, pola Kraj i Kod
pocztowy będą wypełnione wybranymi przez ciebie opcjami.
Możesz również wprowadzić wyjątkowy 7-cyfrowy kod
pocztowy. Wtedy nie będziesz potrzebował wprowadzać
nazwy ulicy. (usługa extra).
Szukanie miejscowości
•
Aby wybrać miejscowość, kliknij przycisk Miejscowość
(City).
•
Szukaj miejscowości tak jak zostało to opisane
powyżej.
Na ekranie wyświetli się lista miejscowości.
•
Wybierz miejscowość/miasto z listy.
Kiedy wrócisz do ekranu Znajdź adres, pole Miejscowość
będzie wypełnione wybraną przez ciebie opcją.
Szukanie ulicy
•
Aby wybrać ulicę, kliknij Ulica (Street).
•
Szukaj ulicy tak jak zostało to opisane powyżej.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Na ekranie wyświetli się lista ulic.
•
Wybierz ulicę z listy.
Kiedy wrócisz do ekranu Znajdź adres, wszystkie pola będą
wypełnione wprowadzonymi przez ciebie opcjami.
Możesz również wprowadzić numer domu.
Nawigacja do odnalezionego adresu
Kiedy wprowadzisz adres, możesz rozpocząć nawigację.
Kliknij ikonę Menu, aby wejść do kolejnych opcji:
•
Aby rozpocząć nawigację do wyznaczonego celu, kliknij
Nawiguj (Navigate) (patrz str. 24).
•
Aby użyć adresu do planowania trasy, kliknij Przez
(Via) (patrz str. 27).
•
Aby zapisać adres, jako Ulubiony, kliknij Zapisz (Save)
(patrz str. 20).
•
Aby pokazać adres na mapie, kliknij Na mapie (On
Map).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Szukanie i wybieranie punktów POI
Wyszukiwarka punktów POI pozwoli na szybkie odnalezienie
interesujących punktów tj.: stacje benzynowe, restauracje, etc.
Wyszukiwarka zawsze wyszukuje punkty znajdujące się
najbliżej obecnej lokalizacji użytkownika.
•
W Menu głównym, wybierz Przeznaczenie
(Destination).
•
Kliknij Szukaj punktów POI (POI Search).
Wyświetli się ekran Szukaj punktów POI:
Wybieranie punktów POI
•
Wybierz żądaną kategorię punktów POI
Wyświetli się lista subkategorii.
•
Wybierz pozycję z subkategorii.
•
Aby powrócić do poprzednich kategorii, kliknij ikonę
Wstecz.
Wyświetli się lista dostępnych punktów POI.
•
Wybierz punkt POI klikając na niego.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się menu dostępnych działań:
•
Aby nawigować do wybranego punktu, kliknij Nawiguj
(Navigate) (patrz str. 24).
•
Aby użyć punktu do zaplanowania trasy, kliknij Przez
(Via) (patrz str. 26).
•
Aby zapisać punkt, kliknij Zapisz (Save) (patrz str. 20).
•
Aby umiejscowić punkt na mapie, kliknij Na mapie (On
Map).
•
Aby wyświetlić informacje o punkcie, kliknij Opis
(Description).
Aby ustawić punkt startowy, kliknij Gdzie? (Where?).
Wyświetli się ekran z wybranymi opcjami
przeszukiwania.
Szukanie punktów POI
•
Aby otworzyć klawiaturę do wpisania szukanego
adresu, wciśnij ikonę Szukaj.
•
Wprowadź przynajmniej trzy pierwsze litery adresu i
kliknij ikonkę Potwierdzenia.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Lista najbliższych punktów POI wyświetli się na ekranie.
•
Wybierz punkt POI klikając na niego.
Wyświetli się menu z listą dostępnych działań, tak jak zostało to
opisane powyżej.
Wybieranie lokalizacji na mapie
Prostym sposobem na wybór lokalizacji jest zaznaczenie jej na
mapie. Wyświetl otoczenie miejsca, w którym się znajdujesz, a
następnie wybierz ulicę lub punkt, w którym jesteś, i użyj ich do
nawigacji lub zaplanowania trasy.
•
W menu głównym, kliknij Przeznaczenie (Destination).
•
W menu głównym, kliknij Mapa (Map).
•
Ustaw kursor w jakimkolwiek miejscu na mapie, nazwa
wybranej ulicy/punktu zostanie wyświetlona w okienku
informacyjnym na dole ekranu.
•
Wciśnij ikonę Menu.
Z menu możesz wybrać opcję – nawigacji do danego punktu,
użycia go do zaplanowania trasy, pokazania go na mapie, etc.
(patrz str. 24).
Ulubione Użytkownika
Zapisuj najczęściej uczęszczane przez ciebie trasy i cele.
Możesz wybierać pomiędzy zakładkami, zapisanymi ostatnio
trasami, zachowanymi wcześniej lokalizacjami. (patrz str. 26) i
obecnymi (np., adres domu i biura).
•
W menu głównym, wybierz Przeznaczenie
(Destination).
•
Następnie kliknij Użytkownik (Favorites).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Menu Użytkownik (Favorites) wyświetli się na ekranie:
Zakładki
Zakładki to lista zawierająca cele podróży, które zapisałeś, jako
ulubione (z przewodnika, poprzez wybór ich na mapie, etc.).
Dzięki istnieniu zakładek nie musisz ponownie odszukiwać tych
miejsc.
•
Kliknij Zakładki (Bookmarks).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Na ekranie wyświetli się lista zakładek:
Ekran przesuniesz za pomocą przesuwaka z boku ekranu.
•
Wybierz interesujący Cię zapis i kliknij.
Wyświetli się menu dostępnych działań:
•
Aby nawigować do wybranego punktu, kliknij Nawiguj
(Navigate) (patrz str. 24).
•
Aby użyć punktu do zaplanowania trasy, kliknij Przez
(Via) (patrz str. 26).
•
Aby uporządkować listę lokalizacji wg alfabetu, kliknij
Sortuj (Sort).
•
Aby umiejscowić punkt na mapie, kliknij Na mapie (On
Map).
•
Aby usunąć lokalizację, kliknij Usuń wybrane (Delete
selected).
•
Aby edytować lokalizację, kliknij Zmień nazwę
(Rename).
•
Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń wszystko (Delete
all).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wszystkie informacje dotyczące użytkownika, tj.
ustawienia, zakładki, ostatnie trasy magazynowane są
na karcie pamięci, a nie w pamięci urządzenia.
Ostatnio
Kliknij Ostatnio (Recent). Wyświetli się lista ostatnio
przejechanych tras i wyznaczonych celów podróży.
•
Kliknij Ostatnio (Recent).
Na ekranie wyświetli się lista ostatnio przejechanych tras i
wyznaczonych celów podróży.
Używaj przesuwaka z boku ekranu, aby przeglądać listę.
•
Wybierz pożądaną pozycję i kliknij na nią.
Wyświetli się menu dostępnych działań, tak jak zostało to
opisane powyżej.
Trasy
•
Aby wejść do menu ostatnio zapisanych tras, dróg,
kliknij Trasy (Trips) (patrz str. 26).
Ustawienia fabryczne
Możesz zapisać adres domowy i biura, tak byś miał do nich
szybki dostęp.
•
Kliknij Ustawienia fabryczne (Presets).
•
Kliknij Dom (My Home).
Wyświetli się menu dostępnych działań:
•
Aby nawigować do wybranego punktu, kliknij Nawiguj
(Navigate) (patrz str. 24).
•
Aby edytować lokalizację, kliknij Zmień nazwę
(Rename)
•
Aby usunąć lokalizację, kliknij Usuń wybrane (Delete
selected).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
•
Aby umiejscowić punkt na mapie, kliknij Na mapie (On
Map).
•
Aby użyć punktu do zaplanowania trasy, kliknij Przez
(Via) (patrz str. 26).
•
Aby usunąć wszystko, kliknij Usuń wszystko (Delete
all).
Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś domu, możesz to zrobić
teraz – poprzez szukanie adresu, wyszukiwanie
aktualnej pozycji GPS lub poprzez ostatnio odwiedzane
miejsca.
Adres biura możesz ustawić tak samo.
Nawigacja
Korzystaj z doskonałych zdolności nawigacyjnych swojego
przenośnego systemu nawigacji Voyager X500. To urządzenie
pozwoli Ci na przemieszczenie się z każdego punktu A do
każdego punku B, dzięki głosowi lektora i trójwymiarowemu
podglądowi przebywanej trasy.
Ten rozdział wprowadzi Cię w funkcje nawigacyjne urządzenia.
Na stronie 20 znajdziesz informacje na temat
wybierania lokalizacji na mapie. Na stronie 13 szukaj
informacji na temat odnajdywania i wybierania adresów,
punktów POI i lokalizacji w przewodniku.
•
Wybierz lokalizację poprzez Przeznaczenie
(Destination) i kliknij Nawigacja (Navigate) w Menu.
Po przeliczeniu trasy, wyświetli się ekran nawigacji (patrz str.
12).
Przeglądanie mapy podczas nawigacji
Możesz przeglądać mapę nawet podczas nawigacji. Ta funkcja
przydaje się, jeśli chcesz np. Zmienić cel podróży podczas
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
nawigacji. Nawet wtedy jednak, tryb nawigacji nie zostanie
przerwany – nadal będziesz kierowany przez głos lektora. Aby
przełączyć się z powrotem na tryb nawigacji, kliknij ikonę
Wstecz.
Opcje Menu
•
Aby otworzyć tablicę z opcjami, kliknij ikonę Menu:
Na ekranie znajdziesz:
Trasa
Ta opcja pozwala za zablokowanie długości wyznaczonej trasy
lub zaproponowanie przez system innej trasy, która spełni
wybraną długość. Kliknięcie na ikonę spowoduje wyświetlenie
się pożądanych odległości. Wybierz jedną z nich. Twoja trasa
zostanie ponownie przeliczona i zostanie ci zaproponowana
trasa dostosowana do wyznaczonej odległości
Lista dróg
Otwiera listę dróg na Twojej trasie.
Zapisz
Zapisuje Twoją aktualną pozycję, jako zakładkę.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Poziom głośności
Reguluje poziom głośności głosu lektora.
Szukaj
Możesz zmienić swoją trasę poprzez odszukanie pożądanych
punktów POI np. stacji benzynowej.
Ustawienia
Zmienia ustawienia urządzenia Voyager X500, tak jak zostało to
opisane na str. 29.
Planowanie trasy
Ten rozdział opisuje planowanie tras.. Dzięki tej funkcji możesz
zaplanować trasę wcześniej, czy np. Planować miejsca
zatrzymania się i odpoczynku w czasie jazdy.
Na stronie 20 znajdziesz informacje na temat
wybierania lokalizacji na mapie. Na stronie 13
informacje na temat odnajdywania i wybieranie
adresów, punktów POI i lokalizacji w przewodniku
•
Wybierz lokalizację na mapie, klikając Użytkownik, a
następnie Trasy (Trips) w menu.
•
Wyświetli się Lista miejsc docelowych (Destination
List):
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Lokalizacja zostanie dodana do listy.
•
Aby dodać kolejny przystanek, kliknij ikonę +.
Aby wybrać Miejsce zatrzymania (Choose stopover):
Wyświetli się ekran miejsc zatrzymania. Możesz wybrać takie
miejsce, wpisując adres, wybierając adres domu lub biura,
wywołując zakładkę, ostatnio odwiedzane miejsca, punkty POI,
czy zaznaczając miejsce na mapie.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Kiedy dodasz miejsce zatrzymania (za pomocą ikony +) i
powrócisz do Listy miejsc docelowych, będziesz mógł:
•
Użyć ikony+, aby dodać kolejne miejsce zatrzymania
się.
•
Zmienić kolejność przystanków, wybrać dany
przystanek i za pomocą strzałek przesunąć go na liście.
•
Użyć ikonki Kosza, aby usunąć miejsce zatrzymania.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Kiedy już wybierzesz trasę, masz kilka opcji. Możesz wejść do
tych opcji poprzez wciśnięcie ikony Menu (prawy dolny róg
ekranu).
•
Aby symulować zaplanowaną trasę, kliknij Symuluj
(Simulate).
•
Aby uruchomić nawigację, kliknij Uruchom Nawigację
(Start Navi). Na ekranie wyświetli się mapa nawigacji.
•
Aby przeliczyć trasę, wciśnij Trasowanie (Routing).
Wyświetli się Podsumowanie trasy (Route
Summary). Kliknij na jedną z pozycji Podsumowania,
aby wyświetlić Listę dróg (Waylist). Kliknij ponownie,
aby wyświetlić mapę.
•
Aby zapisać trasę, jako ulubioną, kliknij Zapisz (Save
as) (patrz str. 23).
Ustawienia
Możesz tak ustawić urządzenie Voyager X500, aby odpowiadał
Twoim potrzebom. W nawigacji np., możesz wybrać lub
zablokować płatne drogi lub promy. Możesz również wybrać
rodzaj pojazdu, jak np.: szybki/wolny samochód, skuter czy
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
nawet tryb pieszy. Możesz też edytować różne ustawienia
urządzenia tj.: tryb 2D lub 3D, tryb dzienny/nocny, jakie miejsca
i informacje ma zawierać mapa, etc.
•
W Menu głównym, kliknij Ustawienia (Settings).
Ustawienia ogólne
•
Wybierz Ogólne ustawienia (General), aby je zmienić.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się ekran z opcjami:
•
Aby zmienić język obsługi, kliknij Język (Language).
•
Aby zmienić strefę czasową, kliknij Ustaw czas (Set
time).
•
Aby zmienić system mierzenia odległości, kliknij Mile
(Miles) lub Kilometry (Kilometers).
•
Aby wyświetlić informacje o urządzeniu, kliknij
Informacje ( About).
Ustawienia Mapy
•
Wybierz Ustawienia mapy (Map Options), aby
dokonać zmian.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się ekran z opcjami:
•
Aby przełączyć tryb dzienny na nocny (i odwrotnie),
kliknij na ikonę Noc/Dzień. Aby przejść na tryb
domyślny wybierz Automatyczny (Automatic). Tryb
będzie ustawiany automatycznie, zależnie od
aktualnego czasu.
•
Aby wybrać mapę, kliknij Mapy (Maps).
Jeśli posiadasz dodatkowe oprogramowanie na karcie
pamięci – mapy różnych regionów/ miast, kliknij na
nazwę miasta, w którym obecnie przebywasz (np.
Londyn). Wszelkie dostępne na karcie mapy wyświetlą
się. Wybierz interesującą Cię mapę regionu, klikając na
nią.
•
Aby przełączyć tryb 3D na 2D (i odwrotnie), kliknij na
ikonę 3D/2W.
•
Aby zoptymalizować orientację mapy podczas
nawigacji, kliknij Ścieżka (Track Up). Aby zachować
orientację mapy na Północ, kliknij Północ (North Up).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
•
Aby wybrać, jakie elementy mają się pojawiać na
mapie, kliknij Warstwy Informacji (Info Layers):
•
Wybierz kategorię informacji, które chcesz wyświetlić
na mapie. Niezaznaczone nie ukażą się na mapie.
•
Aby zapisać wprowadzone ustawienia, kliknij ikonę
Potwierdzenia.
•
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wciśnij strzałkę
Wstecz.
Opcje trasy
•
Wybierz Opcje trasy (Route Options), aby zmienić
ustawienia trasy.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się ekran z opcjami:
•
Aby wybierać pomiędzy trybami, po prostu wciśnij
żądaną ikonę.
Możesz wybierać pomiędzy następującymi opcjami: rodzaj
transportu (szybki samochód, wolny samochód, motor, rower,
pieszy, etc.), najszybsza/najkrótsza droga, blokuj/odblokuj
płatne drogi, autostrady, promy. Możesz również wybrać
jednostkę mierzenie odległości (mile/kilometry).
Strefa London Congestion w Londynie centralnym jest
w systemie nawigacji zapisana, jako droga płatna.
Zatem jeśli zablokujesz drogi płatne, system nie
poprowadzi Cię przez tę strefę. Jednakże, jeśli
przypadkowo tam trafisz, system nie wyśle Ci
ostrzeżenia o płatnościach.
Kiedy już wybierzesz swoje ustawienia, kliknij ikonę
Potwierdzenia. Wrócisz w ten sposób do głównego Menu.
Rodzaje transportu - przegląd
Najszybszy – oznacza szybką jazdę głównie autostradami. Ten
wybór preferuje drogę głównie przez autostrady i drogi
szybkiego ruchu.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Powoli – oznacza wolną jazdę autostradami. Ten wybór
znacznie redukuje preferencję wyznaczania trasy głównie przez
autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Rower – bierze pod uwagę ścieżki rowerowe i ignoruje
autostrady, gdzie jazda rowerem jest zabroniona.
Motor – bierze pod uwagę regulacje drogowe dot. jazdy
motorem w danym kraju.
Skuter – bierze pod uwagę regulacje drogowe dot. jazdy
skuterem w danym kraju.
Ciężarówka – bierze pod uwagę regulacje drogowe dot. jazdy
samochodem ciężarowym w danym kraju.
Pieszo – Wyznacza trasy, w których występują chodniki dla
pieszych.
Poziom głośności
•
Aby zmienić poziom głośności urządzenia, kliknij
Poziom głośności (Volume).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
USŁUGI DODATKOWE
Możesz rozbudowywać swój przenośny system nawigacji
Voyager X500, kupując usługi dodatkowe. Do podstawowego
oprogramowania możesz dodawać:
•
Przewodniki
•
Dynamiczne Informacje o ruchu drogowym ( Traffic
Message Channel - TMC)
•
Nagrywanie trasy
•
Ostrzeżenie przed kontrolą prędkości (radarem)
Przewodniki
Na witrynie service.smart2go.com znajdziesz wiele cennych
informacji na temat oferowanych usług dodatkowych, miejsc
dostępu do Internetu, przewodników miast. Przewodniki miast
zawierają wiele dokładnych informacji o różnych miejscach w
mieście – ich opisy, ceny biletów, godziny otwarcia, etc.
Aby zakupić przewodniki i dowiedzieć się jak je ściągnąć, wejdź
na witrynę service.smart2go.com.
Dynamiczne Informacje o ruchu
drogowym (TMC)
Po zainstalowaniu dynamicznych informacji o ruchu drogowym:
(Traffic Message Channel, TMC).
•
Na mapie, kliknij ikonę Menu.
Otworzy się Menu główne.
•
Kliknij Ustawienia (Settings).
•
Kliknij Opcje trasy (Route Options).
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Wyświetli się okno z wytycznymi trasy.
•
Kliknij przycisk TMC (Transmitter icon), aby móc
przełączać ustawienia TMC na
Automatyczne/Manualne lub Wyłączyć moduł.
Jeśli używasz opcji Automatyczne, system nawigacji
automatycznie pokieruje Cię omijając korki na Twojej trasie.
Kiedy aktywujesz opcję Manualnie, system będzie Cię na
bieżąco informował o korkach na trasie i proponował inną
drogę.
Podczas nawigacji możesz również na bieżąco wyświetlać listę
zakorkowanych dróg na trasie.
•
Dotknij ekran podczas nawigacji.
Wyświetli się ekran Ustawień.
•
Aby wyświetlić listę zakorkowanych ulic, kliknij
Informacje o ruchu (Traffic Info.). Nieprzejezdne
drogi wyświetlą się na czerwono.
Nagrywanie trasy
Funkcja Nagrywania tras służy głównie do dokumentacji
przejechanych wycieczek. Możesz nagrać trasę i odtworzyć ją
później w jakimkolwiek programie typu NMEA.
•
Aby nagrać trasę, dotknij ekranu podczas nawigacji i
następnie kliknij Nagraj (Record).
Trasa będzie nagrywana dopóki ponownie nie wciśniesz tego
przycisku.
•
Aby powrócić do ekranu nawigacji, wciśnij ikonę
Wstecz.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Ostrzeżenie przed kontrolą prędkości
(radarem)
Z tą funkcją możesz ominąć radary na swojej trasie.
•
Na Mapie, kliknij ikonę Menu.
Otworzy się Menu główne.
•
Kliknij Ustawienia (Settings).
•
Kliknij Opcje trasy (Route Options).
•
Wciskaj Radar (SpeedCam), dopóki ikonka radaru się
nie aktywuje.
W przypadku umiejscowienia (foto)radaru na twojej trasie,
otrzymasz ostrzeżenie. Otrzymasz po dwa ostrzeżenia na
każdy radar. Ostrzeżenie będzie zawierać informację o typie
radaru i jak daleko się od niego znajdujesz.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
(FAQ)
Nie mogę znaleźć adresu.
Upewnij się najpierw, że poprawnie wpisałeś zawartość adresu.
Jeśli nie znasz dokładnie pisowni adresu, wpisz jego część,
której jesteś pewien (np., “Lond”, “Leic” dla Leicester Square w
Londynie). Następnie przeglądnij listę podpowiedzi i tam
odszukaj adres. Upewnij sie też, że miasto, w którym szukasz
adresu jest wpisane poprawnie. Jeśli to nic nie da, spróbuj
poszukać adresu znajdującego się obok poszukiwanego,
przejrzyj Mapę i tam odnajdź adres.
Gdzie mogę otrzymać wsparcie techniczne?
W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą lub importerem
urządzenia..
Gdzie mogę otrzymać uaktualnienia oprogramowania?
Aby otrzymać aktualizacje oprogramowania, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub importerem urządzenia.
Gdzie mogę dostać opcjonalne mapy i przewodniki?
Nasz wirtualny sklep, z którego można ściągnąć aplikacje
service.smart2go.com.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
Prawa autorskie tego tłumaczenia instrukcji należą do:
© Comes S.A., 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część oprogramowania chroniona jest prawami autorskimi ©
1996-2002 The FreeType Project (www.freetype.org). Wszelkie
prawa zastrzeżone.
Download PDF

advertising