Movado | Aprezi 605331 | Marto 2006 - Király Lajos

Marto 2006 - Király Lajos
NORDHUNGARIA INFORMO
Informilo de „Király Lajos” Esperanto Amika Rondo
ÉSZAKMAGYARORSZÁGI HÍR
A „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör Tájékoztatója
2006. Március
Marto 2006.
Előszó helyett
Március – megújulás, (meg) világosodás. Mindnyájan óhajtjuk, várjuk. Külön-külön és mint
közösség, baráti kör és egyesület,. és minden hazai eszperantista a Magyar Eszperantó Szövetségen
belül és kívül. Meg kell újulnunk. Meg kell ezt próbálnunk.
Nem biztos, hogy sikerrel járunk? Meglehet. De ha meg sem próbáljuk, biztos a kudarc.
Indiai költő szavaival köszöntöm kedves Mindnyájukat, köszönetet mondva azért, hogy erre
lehetőséget kaptam.
Dudich Endre
a MESZ alelnök
Tavaszi fény
Ó fény, tavaszi fény, világot kitöltő,
szemet csókoló, szivet simogató fény!
A fény táncol nekem, kedvesem, az élet közepén,
a fény pendíti meg nekem az élet hárfáját.
Megnyílik az ég, szilajon süvít a szél,
kacagás száll a föld fölött.
Madarak tárják ki szárnyukat a fény-tengerben,
jázminok és liliomok nyílnak a fény-özönben.
A fény bearanyoz minden felleget, kedvesem,
és drágaköveket szór pazarul szerteszét.
Vidámság ugrál ágról-ágra, kedvesem,
és mérhetetlen öröm.
A Menny folyója kilép medréből,
örömöt árasztva mindenre.
(Rabindranath Tagore: Dal-áldozatok 57)
*
Anstataŭ antaŭparolo
Marto – re-noviĝo, (ek)lumiĝo. Ni ĉiuj deziras, atendas tion. Individue kaj kolektive, kiel amika rondo
kaj societo, ĉiu hungaria esperantisto ene kaj ekstere de Hungaria Esperanto-Asocio.
Ni devas
renoviĝi. Ni devas tion provi.
Ke ne estas certa la sukceso? Eble. Sed sen provo, la malsukceso estas certa. Kun la
vortoj de hindia poeto mi salutas vin ĉiujn, dankante pro tio ke mi ricevis eblecon tion fari.
Endre Dudich
vicprezidanto de HEA
1
Printempa lumo
Ho lumo, mia lumo, mondon pleniganta,
okulojn kisanta, koron karesanta lumo.
La lumo dancas por mi, karulo, centre de l’vivo,
la lumo tuŝas por mi la harpon de amo.
Malfermiĝas la ĉielo, sovaĝe blovas vento,
rido pasas super la tero.
Birdoj etendas la flugilojn en lum-maro,
jasminoj kaj lilioj burĝonas en la lum-inundo.
La lumo spruĉas oron sur ĉiun nubon, karulo,
kaj malavare dispersas juvelojn.
Gajeco saltadas de folio al folio, karulo,
kaj senmezura ĝojo.
La rivero de Ĉielo forlasas sian ejon,
inundante ĉion per ĝojo.
(Rabindranath Tagore: Kant.-oferoj, 57.)
- Rabindranath Tagore szép versét a Magyar Eszperantó Szövetség alelnöke, Dr. Dudich
Endre c. professzor úr fordította angol nyelvből magyarra és eszperantó nyelvre.
- La belan poemon de Rabindranath Tagore, el la angla lingvo hungarigis kaj Esperantigis la
vicprezidanto de HEA: D-ro, profesoro Endre Dudich. -
2
Bartók Béla élete és munkássága
Bartók Béla 125 évvel ezelőtt, 1881.március 25-én született a Nagyszentmiklós nevű
faluban Torontál megyében. / A helység mai neve: Sinnicolaul Mare és Romániában van./
Szülei zenekedvelő emberek voltak.
Először 1892. május l-én szerepelt a „csodagyerek” egy iskolai ünnepségen, amikor
Beethoven op.53.Waldstein szonátájának l. tételét játszotta. 1894-től Pozsonyban élt, ahol
Liszt műveket játszott. Itt vette át zenei továbbképzését Erkel László, Erkel Ferenc a híres
magyar komponista fia/Erkel Ferenc komponálta a Bánk Bán c. opera zenéjét/. Bartók Béla
Liszt műveket játszott Budapesten is 1901-ben. Itt ismerte meg Kodály Zoltánt.
A fiatal Bartók sokat betegeskedett a tuberkulózis miatt.
Első műve 1892-ben a „Duna áramlása” címet viseli és zongoramű.
1901-ben R.Strauss követővé vált muzsikája hatására.
1903-ban írta a „Kossuth Szimfóniát” a magyar kultúra szolgálatára.
Bartók Béla 1904-ben játszotta el a saját, zongorára írt rapszódiáját.
1905-ben írta az első zenekari szvitjét. Bécsben járva is magyar - ruhát viselt, mert Habsburg
ellenes volt. 1906-ban Kodály Zoltán hatására Vésztőn magyar és szlovák népdalokat
gyűjtött.
1909-ben feleségül vette Ziegler Mártát, tanítványát.
1910-ben írta az 1. vonósnégyesét.
1911-ben írta a Kékszakállú Herceg Vára c. operáját, melynek szövegét Balázs Béla, a
tehetséges író írta.
Az erdélyi románság zenéjét 1913-ban adta ki a Román Tudományos Akadémia.
1913-ban Kodály Zoltánnal együtt arab népzenét gyűjtött Észak-Afrikában.
1919-ben részt vett a Zenei Direktórium munkájában.
1920-ban a Tanácsköztársaság bukása után a sajtó rágalomhadjáratot indított ellene. Ez évben
Berlinben a zongorajátéka nagy sikerű volt.
1922-ben a szlovákiai, romániai hangversenyei növelték a hírnevét.
1926-ban sok népzenei és egyéb művet adott ki. Ilyenek például: Csodálatos Mandarin,
Erdélyi magyar népdalok, 3. 4. vonósnégyes, a 2. zongoraverseny.
1927-1928-ban az USA-ban hangversenyezett, 1929-ben a Szovjetúnióban.
1930-ban a Cantata Profana énekkari feldolgozása, melyet 1934-ben Londonban, 1936-ban
Budapesten mutattak be.
1937-1938-ban Európában volt hegedűversenye.
1937 őszén Bartók megtiltotta művei tolmácsolását a fasiszta Olasz- és Németországban.
1939-ben meghalt az édesanyja.
1940-ben nyugdíjaztatta magát. 1940.október 8-án búcsúhangversenyt adott, utána az USA-ba
költözött. Fia Péter 1,5 év múlva ment utána.
Ettől kezdve betegeskedett, de még Yehudi Menuhinnak szonátát komponált hegedűre.
1944-ben még részt vett egy koncertjén és 1945-ben kis híján elkészült 3. zongoraversenye.
1945.szeptember 26-án New Yorkban a West Side kórházban halt meg.
A népzene tudományos feldolgozásával forrott össze a munkássága, mivel a paraszt zenét ott,
a helyszínen élhette át a parasztokkal együtt.
Bartók, az egyik legfontosabb egyénisége a modern Európa zenéjének.
3
Fontosabb művei:
Kékszakállú herceg vára, Fából faragott királyfi, Csodálatos Mandarin, Cantata Profana,
1.2.3. zongoraverseny, l.2. hegedűverseny. Brácsaverseny. Román és erdélyi táncok.
Rapszódiák,Vonós négyesek.
Ifjú korának nemzeti élményei tűzték Bartók elé a zenei stílus magyarrá formálását.
Vonzódott a népzenéhez és igazi zene folkloristává vált
Bartók gyerekkorától a német klasszikus és konzervatív romantikus zene hagyatékán
nevelkedett, stílusára ez is hatott. Kortársainak volt része abban, hogy érdeklődése megújult a
barokk zene iránt. Ezek, a hangversenyein állandóan szerepeltek. Magyar, szlovák, román
gyűjtéseit az arab, török gyűjtései egészítik ki. / 8000 db/
Gyűjtő útjaira arab és török nyelvismerettel indult.
A MTA Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma 1961. szeptember 5-én nyílt meg.
A Miskolci Egyetem „Bartók Béla” Zeneművészeti Intézete Miskolcon működik.
A Bartók + … Tavaszköszöntő keretében Koncertet tart a Miskolci Nemzeti Színház
2006.március 18-án a miskolci Deszka templomban. Wolfgang Amadeus Mozartra is
emlékezve.
Miklósa Erika ária és dalestjén zongorán kísér Harazdy Miklós.
„Bartók + Verismo 2006” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál 2006. junius 15-25.
Bartók Béla remekművei mellett Leoncavallo, Mascagni, Alfano, Giordano stb. ismert és
kevésbé ismert operáit kínálják a szervezők az operabarát közönségnek.
Információk:
Fesztiváliroda:
Tel: + 36 46 509 407, Fax:509 408, E-mail: operami@axelero.hu
Szeretettel várnak mindenkit a rendezvényre.
Néhai TEB elnökünk Dr. Győry Nagy Lajos úr lányától: Kiss Ferencné : Győry Nagy Ilonától
kapott zenetörténeti és egyéb szöveg alapján írta Pásztor Lászlóné
4
Vivo kaj muzikverkaro de Béla Bartók
Antaǔ 125 jaroj, la 25-an de marto en 1881 naskiĝis Béla Bartók / Adalberto Bartok/
en la la vilaĝo Nagyszentmiklós, en la tiama departemento Torontal./Tiu loko nun nomiĝas
Sinnicolaul Mare kaj estas en Rumanio./
Liaj gepatroj estis muzikamantoj. La „genia infano” rolis unue la l-an de majo en 1892, dum
lerneja festo. Tie li ludis la unuan movimenton de op.53 Waldstein sonato de Beethoven.
Lia unua komponaĵo apartenas al „La fluo de la Danubo” titola verko kaj komponita estas
por fortepiano, en 1892.
La juna Bartók plurfoje malsanadis pro tuberkolozo.
Ekde 1894 li vivis en Bratislavo, kie li ludis komponaĵojn de Ferenc Liszt /List/. Ĉi tie László
Erkel,filo de Ferenc Erkel / la fama hungara komponisto, kiu komponis la opermuzikon de
opero Bánk Baǔno/ transprenis lian muzikan instruadon. Béla Bartók ludis komponaĵojn de
Liszt /List/ ankaǔ en Budapeŝto. Tie li konatiĝis kun hungara komponisto Zoltán Kodály en
1901/Zoltan Kodaly /
En 1901 li iĝis sekvanto de R.Strauss: pro lia muzika efiko de tiam li komponis kiel lia
adepto.
En 1903 li verkis la Simfonion Kossuth, por servi la nacian kulturon.
En1905 Béla Bartók skribis la 1-an orkestran suiton. Ankaǔ en Vieno li survestis hungaran—
vestaĵon, ĉar nome li estis kontraǔ – Habsburga senta.
En 1906 efike de Kodály en hungara urboVésztő li kolektis hungarajn kaj slovakajn
popolkantojn.
En 1909 li edzinigis fraǔlinon Marta Ziegler, sian disĉiplon.
En 1910 li skribis lian arĉkvarteton.
En 1911 li skribis sian operon: La fortikaĵo de la Blubarba Princo, kies tekston skribis la
talenta verkisto Béla Balázs /Bela Balaĵ /.
En 1913 la Rumana Akademio eldonis muzikon de transilvania rumanaro.
En 1913 kune kun Zoltán Kodály li kolektis araban popolmuzikon en Nord-Afriko.
Dum 1919 li partoprenis en laboro de la Muzika Direktorio de la Konsilentara
Respubliko En 1920 post falo de la Hungara Konsilentara Respubliko la gazetaro komencis
kalumnio kampanjon kontraǔ li. En1920 en Berlino lia pianludo estis sukcesa. En 1922 liaj
slovakiaj, rumaniaj koncertoj pliigis lian famon.
En 1926 liu skribis multe da popolmuzikaj kaj ceteraj komponaĵoj. Ekz:transilvaniaj
hungaraj popolkantoj, slovakaj kaj rumanaj popolkantoj, 20 hungaraj popolkantoj, 3. kaj 4.
arĉkvartetoj, 2.piankonĉerto.
En 1927-1928 li koncertis en Usono kaj en 1929 en Sovetunio.
En 1930 okazis la kantoĥora prilaboro de „Kantato Profana”, kion oni prezentis en 1934 en
Londono, en 1936 en Budapeŝto.
En 1937-1938 li havis koncertojn en diversaj eǔropaj landoj.
Dum aǔtuno de 1937 li malpermesis prezenti siajn verkojn en la faŝizma Italio kaj Germanio.
En 1938 post la tn. „Anschluss”li forlasis la aǔstran jurprotektadan societon kaj iris al
la angla societo.
En 1939 mortis sia patrino.
Li pensiiĝis en 1940. La 8-an de oktobro 1940, post lia adiaǔa koncerto li translokiĝis al
Usono. Lia filo Péter /Petro/ tansloĝiĝis tien post 1,5 jaroj.
Ekde tiam li malsanadis kaj longtempe ne verkis. Sed tamen por Yehudi Menuhin li
komponis sonaton por violono. En 1944 li partoprenis lian iun koncerton.
En 1945 sia 3.piankonĉerto preskaǔ pretiĝis. En 1945 sia sanstato malboniĝis, kaj la 26-an de
septembro 1945 en New York, en la „West Side” Hospitalo li mortis.
5
Li samiĝis per lia komponista verkaro de la scienca prilaboro de la popolmuziko,ĉar li
povis travivi la kamparanan muzikon kune kun la kamparanoj, surloke.
Bartók estas unu el la korifeoj de la moderna Eǔropa muziko.
Liaj pli gravaj muzikverkoj estas:
Fortikaĵo de blubarba princo. El ligno skulptita reĝido. Mirinda Mandarino. Kantata Profano.
1.2.3. piankonĉertoj. 1. 2.violonkonĉertoj. Aldviolonkonĉerto. Rumanaj dancoj, transilvaniaj
dancoj. Rapsodioj. Arĉkvartetoj…ktp
Bartók edukiĝis ekde sia infanaĝo sub efiko de la klasika kaj konservativa romantika
muziko, lian stilon ĝi influis.
En 1923 helpe de liaj samtempuloj li komencis interesiĝi pri la baroka muziko.Dum liaj
koncertoj ĉi tiuj muzikaĵoj daǔre ĉeestis. Liajn hungarajn,slovakajn, rumanajn kolektojn
kompletigas la arabaj kaj turkaj kolektoj./ 8000 pecoj / Li iris al liaj kolektantaj turneoj kun
araba kaj turka lingvokonoj.
En lia juna aĝo liaj naciaj travivaĵoj donis la celon al Bartók, por la transformo de la muzika
stilo, je hungara. Li altiriĝis al la popolmuziko kaj li iĝis vera muzika flolkloristo.
La Bartók Arkivo de Muzikscienca Instituto malfermiĝis en Budapeŝto la 5-an de
septembro de 1961.
La „Bartók Béla” Muzikarta Instituto de Miŝkolca Universitato, funkcias en Miŝkolco.
En kadro de „Bartók + Printempo saluto” koncerton aranĝis la miŝkolca Nacia Teatro, la l8an de marto 2006, de la 18-a horo en la tn. Deszka / legu Deska=lignotabula/ preĝejo. Oni
rememoris pri Wolfgang Amadeus Mozart.
Dum la ario – kaj kantovespero de operkantistino Erika Miklósa / legu :Mikloŝa/sur piano
akompanis la pianartisto Miklós Harazdy / Mikloŝ /.
„Bartók + Verismo 2006” Miŝkolca Internacia Operfestivalo okazos
en 2006, la 15-20 – an de junio en urbo Miskolc
Krom muzikaj klasikaĵoj de Béla Bartók, la organizantoj prezentos ankaǔ la bone- kaj malpli
bone konatajn operojn de Leoncavallo, Mascagni, Alfano, Giordano…ktp al la operamika
publiko.
Informacion vi povas peti per telefone, fakse kaj retpoŝte:
Telefono: + 36 46 509 407, fakso:06 46 509 408, retpoŝto: operami@axelero.hu
La organizantoj atendas ankaǔ vin al la aranĝaĵoj!
El muzikhistoria kaj cetera teksto de sinjorino Ilona Győry Nagy, Ferencné Kiss - filino de nia
mortinta prezidanto de TEK – skribis Lászlóné Pásztor
Tradukis László / Ladislao / Pásztor
6
Kalendárium
1845. március 3-án született Baudouin de Conurtenay francia származású lengyel nyelvész,
aki kora nyelvtudósai közül elsőként ismerte fel az Eszperantó jelentőségét. Sok írása jelent
meg eszperantó nyelven.
1865. március 8-án született Leo Belmont / valódi nevén Leopold Blumenthal / lengyel és
eszperantista költő és kritikus.
Az eszperantó első hívei közé tartozott.
1967. március 17-én halt meg Baghy Gyula világhírű magyar eszperantista író és költő.
1868.március 28-án született Ernest Archdeacon francia ügyvéd, a repülés népszerűsítője, aki
1908-ban tanult meg eszperantóul és szerepet játszott a francia eszperantó mozgalomban is.
1906-ban alapult meg a Német Eszperantó – Szövetség.
1957-ben alakult meg a Kínai Eszperantó Liga.
1991-ben alakult meg az Eszperantó PEN Centrum
1991-ben volt az első Afrikai Eszperantó Kongresszus.
Baghy Gyula emlékére tesszük most közzé Marjorie Bulton : eszperantóul írt, A Gazdag
Fösvény c. versét, mely a Magyar Élet c. magyarországi eszperantó lapban jelent meg 1977ben. A versnek magyar nyelvű fordítása nincs.
Baghy Gyula
7
Kalendaro
La 3-an de marto 1845 naskiĝis Baudouin de Conurtenay franca devena pola lingvisto, kiu el
inter lingvosciencistoj de sia epoko kiel unua rekonis la gravecon de Esperanto. Liaj multaj
skribaĵoj aperis Esperantlingve.
La 8-an de marto 1865 naskiĝis Leo Belmont / sia originala nomo estis: Leopold Blumenthal
/ pola kaj esperantista verkisto, poeto, kritikisto. Li apartenis al unuaj kreduloj de Esperanto.
La 17-an de marto 1967 mortis Julio Baghy, la mondfama hungara esperantista verkisto kaj
poeto.
La 28-an de marto 1868 naskiĝis Ernest Archdeachon franca advokato, populariganto de la
aviado, kiu en 1908 lernis Esperante kaj li ludis signifan rolon ankaǔ en la Franca Esperanto
Movado.
En 1906 fondiĝis la Germana Esperanto – Asocio.
En 1957 fondiĝis la Ĉina Esperanto – Ligo.
En 1991 okazis la unua Afrika Esperanto – Kongreso
Je memoro de Julio Baghy, nun ni publikas poemon de:
Marjorie Bulton:
MALAVARA RIĈULO
Al Julio Baghy
Nenion havis vi, kaj ĉion donis,
en neĝo Siberia, koro-varmon,
sanigan spriton, respondigan ĉarmon
kie banalaj vivoj monotonis.
Vi venis, kien iu vin bezonis,
Kareson donis aǔ kunsentan larmon,
Vi amis nin, malican homan svarmon,
Amadis daǔre, kiom ajn vi konis,
Nenion havas vi, sed riĉon sentan
Posedas vi, disdonas el la koro:
Brilajn smeraldojn, vian art-genion,
Principojn, ligilaron lumarĝentan,
Sinceron, kiu veras kiel oro,
Amokuraĝon kiel uranion
El Hungara Vivo 2. / 1977
8
Julio Baghy skribis kiel voĉojn de la Morto: en la triakta lirika komedio: Sonĝe sub
pomarbo:
Mi estas reĝo
ĉiusfera
eĉ ekster leĝo
plenlibera.
En mond’ dancanta
mi dancemas,
pri fat’finanta
suverenas.
Turnodance
ringe, svinge
senbalance
vivestinge
sendestinge
neniun mi neglektas
sed ĉiun mi elektas
La poemcitaĵo devenas el la tria akto, unua bildo.
A versidézet Baghy Gyula: Álmodva az almafa alatt - c.három felvonásos lírai komédiájának
harmadik felvonás első képéből származik, ezek a Halál szavai voltak. A műnek magyar
nyelvű fordítása nincs.
2006.februári újságunk keresztrejtvényének helyes megfejtése:
UGRÓSÁSKA
2006.februári újságunkban az eszperantó TOTÓ helyes megfejtése:
2X1 X12 X12 2X1 X2
La ĝusta solvo de Esperanto – krucenigmo de nia 2006.februara informilo estas la sekva:
AKRIDO
La ĝusta solvo de Esperanto – TOTO de nia februara informilo estas:
2X1 X12 X12 2X1 X2
9
A miskolci béka története
Miskolc város történelméhez nagyon sok legenda kötődik.
Egyik ilyen elhíresült történet a kocsonyába dermedt béka esete, amit azóta is emlegetnek, ha
a rezgős étek az asztalra kerül.
Természetesen, az igazi kocsonya nem békával készül, még Miskolcon sem. A mondás,
csupán csak egy véletlennek köszönheti születését.
A mai Szeles utcában működött egy Magyar Huszár nevű vendégfogadó. A városunkon
áthaladó fuvarosok szívesen pihentek meg a vendéglőben, az igen szemrevaló fogadósné
Potyka Kati miatt is. A vendéglő egyik specialitása a kocsonya volt, melyet a kocsma
pincéjében dermesztettek.
Egyszer, egy szlovák kereskedő tért be a fogadóba és rendelt a híres, hideg
csemegéből. A kocsmárosné leszaladt a pincébe és felkapta az első tálat, majd a vendég elé
tette. A kereskedő jó ízűen látott hozzá a felséges eledelhez., majd hirtelen felkiáltott:
„Jaj, a kocsonyának szeme van, pislog a kocsonya!”
A sötét pincében ugyanis a még híg lébe beleugrott a kétéltű és ott megdermedt szegény az
étellel együtt.
Így terjedt el a mondás, hogy „ pislog és reszket mint miskolci kocsonyában a béka”.
Ennek ellenére a miskolciak nem álltak el a kocsonya evéstől, sőt e nemes étel tiszteletére
minden évben bált is rendeznek 2001 óta.
Historio de la miŝkolca rano
Al la historio de urbo Miskolc ligiĝas tre multaj legendoj. Unu, el la pluraj famaj
legendoj estas la historio de la rano rigidiĝinta en galantinon, kiun oni menciadas ankaǔ ekde
tiam, se oni metas, servas la vibran manĝaĵon sur la tablon de iu restoracio.
Nature, la vera galantino ne pretiĝas per rano nek en Miŝkolc, nek alie. La onidiro
naskiĝis nur pro hazarda evento.
Antaǔ multaj jaroj, en la nuna Szeles / Seleŝ=Venta / strato gastoakceptejo funkciis laǔnome:
Magyar Huszár / Madjar Husar= Hungara husaro / .
Tra la nia urbo vojaĝantaj transportistoj volonte ekripozis en la restoracio, ankaǔ pro la
belaspekta drinkejmastrino Kati Potyka./ Kati Potjka/.
Unu, el la pluraj specialaĵoj de la gastoakceptejo estis la galantino, kio en kelo rigidiĝis.
Foje, iu slovaka komercisto vizitis la gastejon, kaj mendis el la fama malvarma
delikataĵo.
La drinkejmastrino malsupren kuris en la kelon kaj suprenkaptis de la tero la unuan galantinan
pladon, poste ŝi metis ĝin antaǔ la gaston.
La komercisto bonguste komencis manĝi la majestan manĝaĵon. Poste, subite li
ekkriis:
„ Ho, ve!- la galantino havas okulojn, palpebrumas la galantino!”
Do, nome en la malhela kelo en la ankoraǔ maldensan sukon ensaltis la amfibio. Tie, la
malfeliĉa besto rigidiĝis kune kun la suko. Ĉi tiel disvastiĝis la onidiro : „Tiu tiel
palpebrumas kaj tremetas, kiel en la miskolca galantino la rano.”
Malgraǔ ĉi tiu okazintaĵo, la miŝkolcanoj ne ĉesigis la galantino-manĝadon, eĉ je
estimo de ĉi tiu majesta manĝaĵo oni aranĝas ankaǔ balon ĉiujare ekde 2001.
La hungaran tekston skribis, poste tradukis:
László Pásztor
10
Aforizmák
/ Gyűjtötte Theodor Andreas , Košice, Szlovákia/
Egy autót vezető nő olyan jelenség, mint egy csillag az égen. Te látod őt, de ő nem lát téged.
Hogyan megy a feleségednek az autóvezetés?
Mindig jobban. Az utcák már kezdenek oda vezetni, ahová ő menni akar.
Az edző bekiabál a ringbe a bokszolónak:
A világbajnoki címért küzdesz és nem a Nobel békedíjért!
Aforizmoj
/ Kolektis Theodor Andreas. Košice, Slovakio /
La aǔtomobilon kondukanta virino estas tia fenomeno, kiel la stelo sur la ĉielo. Vi vidas ŝin,
sed ŝi vin ne.
Kiel sukcesas la aǔtokondukado de via edzino? Ho, ĉiam pli bone. La vojoj jam komencas
tien konduki, kien ŝi volas veturi.
La trejnisto enkriadas en la boksringon al la boksisto:
Vi luktas por la mondĉampiona titolo, ne pro la Nobel pacpremio!
11
MAGYARORSZÁGI KIRÁNDULÁSOK
Diósgyőr
A vár első fénykora
4. rész
Néhány évi átmeneti várnagyi uralom után Róbert Károly a várat és környékét
királynői javadalommá tette és megkezdte egy új királyi palota építését. Az olasz izlés szerint
tervezett épülettömb, elkészülte után már a teljes külső és belső várat, a tornyokat és a
csatlakozó épületeket tartalmazta. Tornyai a mainál magasabbak voltak. A teremsor tagjai
ablakaikkal és ajtóikkal az udvarra nyíltak,a külső falakon nyílás nem volt.
Igazi fénykorát Nagy Lajos / l342-1382/ uralkodása alatt élte a vár. Különösen lengyel
királlyá való választása után tartózkodott itt sokszor udvartartásával együtt. Innen intézte az
ország dolgait. A vár parancsnokává Zudar Péter borsodi és Sáros megyei főispánt tette meg.
Az építőmester nevét is ismerjük: Ambrus mester volt, akit a király innen Eperjesre / ma
Prešov Szlovákia/ küldött városfalakat építeni. A legfontosabb történeti esemény 1381-ben
játszódott le Diósgyőrben: a Velencével kötött ún. „Torinói-békét” ünnepi külsőségek között
a várban ratifikálták.
A teljesen kőből épült, szabályos négyszögű vár, sarkaiban a négy hatalmas toronnyal kora
legnagyszerűbb épületei közé tartozott. Az emelet az udvartartás céljait szolgálta, a
földszinten és az alagsorban tanyáztak az őrség és a személyzet tagjai. A pincékben
raktározták az uradalomból befolyt gabonát, bort, stb. A várárkon keresztül felvonóhíd
vezetett, mellette halastavat létesítettek. Ha mindehhez hozzászámítjuk a vár környékének
elragadó szépségét, az őserdő szerű hátteret, a fürdőt, malmokat, akkor megértjük miért
időzött itt a király sokszor és vendégei miért dicsérték a várat és a falut.
Nagy Lajos király halála után szerencsétlen sorsú lánya Mária is sokat tartózkodott a várban.
Erről nem csak az innen keltezett hivatalos iratok, hanem a fennmaradt török mogyorófa
mondája is tanúskodik. Férje, a kalandor természetű Zsigmond alatt Diósgyőr királynéi vár
lett: annak jövedelme a mindenkori királyné udvartartásának céljaira szolgált. A király
második felesége, a romlott életű Cillei Borbála az első magas rangú tulajdonos.
Zsigmond király halála után Albert Erzsébet királynénak adja. Mátyás király pedig előbb
első feleségének Podjebrád Katalinnak, majd ennek halála után Beatrix királynénak
adományozza eljegyzési ajándékul.
A fennmaradt nagy számú lelet sok használati tárgyat és kályhacsempe töredéket tartalmaz.
Pásztor László
Folytatása következik…
12
HUNGARLANDAJ EKSKURSOJ
Diósgyőr
La unua prospera epoko de la fortikaĵo
4. parto
Post kelkjara provizora fortikaĵsinjora rego: reĝo Karlo Roberto igis je reĝinbieno la
fortikaĵon kaj ties ĉirkaǔaĵon kaj li komencis konstruon de nova reĝa palaco.
La konstruaĵbloko planita laǔ itala stilo jam enhavis la tutan eksteran kaj internan
fortikaĵon, la turojn kaj la aliĝintajn konstruaĵojn post ties konstruiĝo.Ĝiaj turoj estis pli altaj,
ol la hodiaǔaj. Pordoj kaj fenestroj de la ĉambregvico malfermiĝis al la kortego, sur la
eksteraj muroj ne estis aperturoj. Vera prospera epoko de la fortikaĵo estis dum la regado de
reĝo Ludoviko la Granda / 1342- 1382 /. Ĉefe post lia elekto pola reĝo li restadis ĉi tie
multfoje, kun lia kortega mastrumado. Li prizorgis la aferojn de la lando de tie. Li nomumis
Petron Zudar , komandanto de la fortikaĵo, kiel Borŝod – kaj Ŝároŝ departementan
ĉefĵupanon. La konstrumajstro estis majstro Ambruŝ, kiun la reĝo sendis de ĉi tie al Prešov /
Eperjes nun en Slovakio / urbomurojn konstrui.
En jaro 1381 en la fortikaĵo oni ratifas feste tie kun la Venezio ligitan tn: „Torinan
pacon”.
La tute ĉe siaj anguloj regula kvadrata fortikaĵo, konstruita el ŝtono kun kvar
grandiozaj turoj apartenis en sia epoko inter la plej belegajn konstruaĵojn.
La etaĝo servis celojn de la kortega mastrumado, sur la teretaĝo kaj kaj sutereno restadis anoj
de la gardistaro kaj la personaro. En la keloj oni stokis grenon envenantan el la latifundio,
vinon, ktp. Tra la fortikaĵkavo kondukis levponto, apud ĝi oni faris fiŝan lageton.
Se al ĉio – ĉi ni alkalkulas la belecon de ĉirkaǔaĵo de la fortikaĵo, la similan fonon al
praarbaro, la banejon, muelejojn, tiam ni povas kompreni tion, ke la reĝo kial restadis ĉi tie
kaj liaj gastoj, kiuj laǔdis ĉiam la vilaĝon kaj la fortikaĵon.
Post morto de nia reĝo Ludoviko la Granda ankaǔ lia malfeliĉsorta filino, Maria
restadis multfoje ĉi tie en la fortikaĵo. Pri tio atestas oficialaj dokumentoj kaj la legendo de la
turka avelarbo. En tempo de ŝia edzo la aventureca reĝo Zsigmond / Sigismundo/ igis
Diósgyőr je reĝina fortikaĵo. Ties salajro servis al celoj de kortega mastrumado de la ĉiama
reĝino. La dua edzino de la reĝo, la perversviva Borbála Cillei estis la unua altranga
posedanto.
Post morto de Zsigmond /Sigismundo/, Alberto / nepo de Ludoviko la Granda/
donacis la fortikaĵon al reĝino Erzsébet /Elizabeto/.
Matiaso Hunyadi / Hunjadi/, nia reĝo donis ĝin unue al sia unua edzino Katalina
Podjebrad, poste post ŝia morto li donacis ĝin al Beatrica, kiel gefianĉiĝan donacon.
La arkeologia trovaĵo enhavas multajn uzobjektojn kaj fornokahelerojn.
László Pásztor
Daǔrigo sekvos…
13
Arvid Lydecken: A Nagymamánál
A nagymamánál, ha ott vagyunk
virágok nyílnak, a nap ragyog.
Sehol a világon nem jobb mint ott,
nála nyalánkságokat kóstolunk.
Nagymama csak mesél, mesél nekünk,
és mi hallani vágyjuk újra a mesét.
Újra felfedezzük bennük
A csodákat és örök szépségeket.
Hiszen, a mesék nagy országútját
A nagymama járta.
Hallgatta a meseliget suttogását,
A mesés gyermek bölcsőjét ő látta.
/Arvid Lydecken finn nyelven írt versét egy japán eszperantista csoport fordította
eszperantó nyelvre.
Eszperantó nyelvről magyarra fordította: Pásztor Lászlóné.
A fordítást ellenőrizte:Dr. Jáki Ferenc, az Eszperantó Világszövetség tiszteletbeli tagja /
Arvid Lydecken: Ĉe la avino
Nenie en la granda mondo
Estas tiel, kiel ĉe la avinjo
Floroj floras, la suno brilas
Frandojn ni gustumas.
Avinjo al ni rakontas siajn fabelojn
ĉiam denove kaj denove.
Tamen ni renkontas ĉiam
novajn miraklojn, belegecojn de fabeloj.
Avinjo ja iris tie
Sur la granda ŝoseo de fabelo.
Aǔdis flustrojn de fabela bosko,
Vidis lulilon de fabela infano.
/La finnlingvan poemon skribis: Arvid Lydecken. Iu japana Esperanto grupo tradukis
ĝin en Esperanto lingvon /
14
Nagymama mesél
A tanú
Egy öreg uzsorás egy bizonyos pénzösszeget kölcsön adott egy szegény parasztnak. A
felgyűlt kamatok miatt a szegény ember nem fizette ki a félelmetes hitelezőt.
Egy napon az uzsorás eljött a földműveshez, hogy követelje a pénzét, ki tudja
hányadszor. A ház néptelen volt. Az udvaron csak egy gyerek játszott.
- Hol vannak a szüleid?- kérdezte a gazdag ember. A kisgyermek szótlan maradt
- Kérdeztelek téged, hogy hol vannak a szüleid! Vigyázz magadra, ha továbbra is
makacskodsz!
A gyerek azonnal, de szándékos lassúsággal válaszolt:
- Apám lefejezni ment az élő növényeket és elültetni a holtakat. Anyám a szelet
ment eladni!
Az uzsorás törte a fejét, mit akart mondani a gyerekecske. Hiába kérte, hogy magyarázza meg
a beszéd értelmét.
- Ha megmondanád nekem, ki lenne egyenlítve szüleid adóssága!- ajánlotta mint
csábítást.
- Megpróbál engem becsapni, uram!
- Nem, ez becsületes beszéd.
- Ki lesz a per tanúja?
- A gekkó, amelyik annak a vázának a szélén mászik!
- Jó, a gekkó! Apám elment visszaültetni a rizspalántákat, anyám pedig eladja a
szellőztetőt.
No, az öreg róka aki sem ajándékot nem akart adni az apának, és ígérni sem akart semmit a
fiának, újból követelte a kölcsönadott pénzösszeget.
- Semmivel sem tartozunk neki, apuka – mondta a gyerek. Az utolsó napon már
ünnepélyesen megígérte, hogy megszabadít bennünket az adóságtól.
- Ocsmány hazudozó! – zsörtölődött az uzsorás.
- Nekem van egy tanúm, ezt ne felejtse el!
Az öreg fösvény elment panaszt tenni.
- Én nem tagadom a tartozást, - nyilatkozta a földműves a vizsgálódó mandarinnak.
A fiam kitartóan állítja, hogy a Gazdag úr megígérte neki, hogy a tartozásunkat
elengedi. A gyereket beidézték és ő elmesélt mindent, ami történt.
- Neked bizonyítékod van arról, amit állítasz?kérdezte őt a mandarin.
- Van egy tanúm!
- Hívassa őt ide, ez egy hazudozó!- vihogott az
uzsorás.
- Méltóságos úr, - válaszolta a mindig flegma
gyerek, az az úr maga fogott tanúként egy gekkót, amely
a házam oszlopán mászott!
- Hazudik, Mandarin Úr! A gekkó a váza szélén
volt és nem az oszlopon.
A mandarin, aki tudta méltányolni a szellemességet és az igazságot ápolta, felkiáltott:
- Elárultad magad, esküszegő uzsorás!
Az ostorcsapások, melyeket azonnal kapni fogsz, megtanítják neked, hogy tiszteld az igéretet,
amelyet a gyereknek adtál.
/A mese, a Vietnámiul nevetni c. kiadványból származik. „Hibiskus” gyűjtemény.
Idegen nyelvi kiadó. Hanoi, 1981./
Fordította: Pásztor László
15
Avinjo rakontas
La atestanto
Iu maljuna uzuristo pruntedonis ian monsumon al mizera kampulo. Pro la akumulitaj
interezoj, tiu lasta trovas neebla repagi sian timindan kreditoron
Iun tagon, la uzuristo venas ĉe la kampulo por postuli sian monon je kioma fojo oni ne
scias. La domo estas senhoma. En la korto ludas nur unu infaneto.
- Kie estas viaj gepatroj? – demandas la riĉulo. La etulo restas senparole.
- Mi demandas vin, kie estas viaj gepatroj? Gardu vin, se vi plu montrus vin obstina!
La infano tuj respondas kun tute intenca malrapidemo:
- Mia patro iras senkapigi la vivantajn plantojn kaj planti la mortintajn. Mia patrino
iras vendi la venton!
La uzuristo longtempe cerbumas sen kompreni, kion volas diri la etulo. Li vane petas tiun
lastan ekspliki la sencon de tiuj paroloj.
- Se vi dirus tion al mi, viaj gepatroj kvitiĝus kun mi! – li fine proponas, kiel
logaĵon.
- Vi provpenas min trompi, Sinjoro!
- Sed ne, honorparolo!
- Kiu estos atestanto de via promeso?
- La geko, kiu rampas sur la randaĵo de tiu bovlo!
- Bone por la geko! Mia patro iras replanti la rizplantidojn kaj mia patrino vendi
ventumilojn.
Nu, la maljuna vulpo, kiu havis intencon nek fari donacon al la patro, nek teni sian
promeson al la filo, denove postulas sian pruntedonitan monsumon.
- Nenion plu vi ŝuldas al li, paĉjo, - diras la infano. Lastan tagon, li jam solene
promesis liberigi nin je la ŝuldo.
- Fia mensogulo!- grumblas la uzuristo.
- Mi havas atestanton, tion vi ne forgesu!
La maljuna avarulo iras meti plendon.
- Mi ne neas la ŝuldon, - deklaras la kampulo al la mandareno-enketisto. Sed mia
filo persiste asertas, ke Sinjoro la Riĉulo donis al li la promeson kvitigi nin.
La infano estas kunvokita, kaj li rakontas ĉion okazintan.
- Ĉu vi havas pruvon pri tio, kion vi asertas?- lin demandas la mandareno.
- Mi havas unu atestanton!
-
Venigu lin ĉi tien, mensogulo!-rikanas la uzuristo.
Via ekscelenco, - respondas la ĉiam flegma infano,
tiu sinjoro mem prenis, kiel atestanton unu gekon,
kiu rampis sur kolono de mia domo!
- Li mensogas, Sinjoro mandareno! La geko estis sur
la randaĵo de bovlo kaj ne sur kolono.
La mandareno, kiu scias aprezi la spritecon kaj kulturas la
justecon, ekridas:
- Vi perfidis vin mem, ĵurrompinta uzuristo!
La vipbatoj, kiujn vi tuj ricevos lernigos al vi respekti vian promeson, eĉ tiun donitan al
infano.
/La fabelo devenas el la eldonaĵo „Ridi Vjetname”. El Kolekto „Hibisko”.
Fremdlingva eldonejo. Hanojo – 1981. /
16
Itthon történt
Fényképkiállítás
Tavaly, amikor Dr. Kalocsay Kálmán születése 114. évfordulóját ünnepeltük, akkor
ismerkedtem meg Theodor Andreas úrral. Ő képviselte akkor Abaújszántón Košicét/ Kassát,
Miskolc testvérvárosát.
A testvérvárosi kapcsolat erősítésére, tiszteletből meghívót kaptunk tőle 2006.február
7-re, hogy részt vegyünk a mi fővárosunkban, Budapesten rendezett fotókiállításának
megnyitóján, melynek a Szlovák Intézet adott helyet.
A fővárosi illetve a magyar eszperantistákat a Magyar Eszperantó Szövetség alelnöke,
Dr. Dudich Endre c. professzor úr, továbbá Dr. Bujdosó Iván, Paszabi János, Zöld Frigyesné
és Bardócz Erika képviselte.
A miskolci „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör jókívánságait a Pásztor házaspár
adta át a művész úrnak.
A kiállításon bemutatott képek számomra nem mutattak teljesen új megjelenési
formát, mivel édesapám díjnyertes szénrajzaihoz hasonlítottak / 1952 /. A fotóművésztől
hallottam, hogy ezek nem a hagyományos vegyszeres technikával, hanem számítógépes
kidolgozással készültek.
Az alkotásokon jól érvényesül a
művészi kifejezésmód. Az önarckép
szuggesztív erejű, humoros karikatúra. A női
fényképeknél szépen mutatkozik a lágyan
omló haj, a gyermek bája, a fiatal lány
szűziessége. A női aktnál a felnőtt nő érett
szépsége.
A „Nő a téglafal előtt” egészen új érzést fejez
ki. A fotó a vágyakozást és mégis a
tehetetlenséget, a kétségbeesést sugallja. Az
elmosódott vonalú ábrázolás titokzatossá teszi
a női arcokat. A férfiak azt mondják, hogy nem létezik nagyobb titok, mint maga a nő.
Nos, nézzük meg Theodor Andreas képeit és ugyanazt állapíthatjuk meg.
Ph. Dr. Eleonora Kovalčiková ünnepi megnyitó beszédéből megtudtuk, hogy Theodor
Andreas a szlovák művészi fotográfia jellegzetes alakja. Ő volt az egyik alapítója az „Új
Fotóklubnak”Kassán. A Szlovák fényképész Szövetség vezetőségétől a „Szlovák
Fotószövetség szerzője” címet kapta, valamint a J.M.Petzval aranyérmet. A 2003. évben a
„Szlovák Fotószövetség Mestere” címmel tüntették ki.
Fényképkiállításának megtekintése után megállapíthatjuk, hogy Theodor Andreas
eszmetársunk méltó fia hazájának.
Boldogok vagyunk, hogy ismerjük őt.
A megnyitóra hóesésben érkeztünk. Hóakadályokról hallottunk mindenhonnan.
Azt kérdezték tőlünk, hogyan indulhattunk el Miskolcról Budapestre ilyen rossz időben.
Mi azt válaszoltuk, hogy „ a barátság is, az eszperantó is kötelez.”
Pásztor Lászlóné, Miskolc
17
Hejme okazis
Fotoekspozicio
Pasintjare, kiam ni festis la 114 jaran datrevenon de naskiĝo de D-ro Kolomano
Kalocsay, fama esperantista poeto kaj tradukartisto, mi konatiĝis kun samideano Theodor
Andreas. Tiam, en la urbo Abaújszántó li reprezentis sian urbon Košice, la fraturbon de
Miskolc.
Por fortigi la fraturban kontakton, ni ricevis de li honorigan invitilon je la 7-a. de
februaro 2006, por partopreni en la inaǔguro de lia fotoekspozicio en nia ĉefurbo Budapeŝto.
Por la ekspozicio donis lokon la Slovaka Instituto.
Dum la inaǔguro la ĉefurbajn kaj ceteran hungaran esperantistaron reprezentis D-ro
profesoro Endre Dudich vicprezidanto de Hungara Esperanto – Asocio, krome D-ro Iván
Bujdosó, János Paszabi, sinjorino Zöld, kaj samideanino Erika Bardócz.
El la miskolca „Király Lajos” Esperanto Amika Rondo
ĉeestis la geedzoj Pásztor. Ni transdonis ties gratulojn al la
fotoartisto.
La prezentitaj fotoj montris aperformon por mi ne tute
novan, ĉar ili ege similis al la premiitaj karbokrajonaj desegnaĵoj
de mia patro el la jaro 1952. Mi aǔdis de la sinjoro fotoartisto, ke
ĉi tiuj fotobildoj estas preparitaj ne per la tradicia kemia
fotoprepara tekniko, sed per komputila prilaborado. Sur la
kreaĵoj bone efikas la arta esprimmaniero de la aǔtoro
La memportreto estas sugestie forte, humura karikaturo.
Sur la fotoj de la virinoj bele montriĝas la milde falanta hararo,
la ĉarmo de la infaneco, kaj la virgeco de la junfraǔlino. Ĉe la
plenkreska nudulino ni konstatas la maturan plenecon de la
virina korpo.
La bildo „Virino antaǔ la brikmuro” esprimas tute novan senton. La foto sugestas plej
ardan sopiron kaj samtempe senpovecon, malesperon.
La forviŝiĝintaj konturoj igas la virinajn vizaĝojn sekretecaj. Kutime la viroj diras, ke
„ ne ekzistas pli granda sekreto ol la virino.” Nu, rigardu la fotojn de Theodor Andreas, kaj vi
povos konstati la samon.
El la inaǔgura festparolo Ph.D-ro Eleonora Kovalĉiková ni eksciis, ke Theodor
Andreas estas karakteriza personeco de la slovaka artfotografado. Li estas unu el la fondintoj
de la „Nova Fotoklubo” de la urbo Koŝice. De la estraro de la Slovaka Fotoasocio li ricevis
titolon, „Aǔtoro de la Slovaka Fotoasocio”, kaj la J.M. Petzval oran medalon. Poste, en 2003,
oni distingis lin per la titolo „Majstro de Slovaka Fotoasocio”.
Rigardante la ekspozicion ni konstatis, ke sinjoro samideano Theodor Andreas estas
inda filo de sia patrujo.
Ni ĝojas koni lin.
Al la inaǔguro ni alvenis en la hungaran ĉefurbon en neĝfalego. El ĉiuj partoj de Hungario ni
aǔdis pri neĝaj malhelpaĵoj. Oni demandis nin, kial ni vojaĝis en tiel aĉa vetero el Miskolc al
Budapeŝto? Ni respondis: „tio estis nia devo, pro la amikeco kaj ankaǔ Esperanto.”
Lászlóné Pásztor, Miskolc, Hungario
18
Kegyeleti Látogatás
A „Király Lajos” Eszperantó Baráti Kör nevében a Pásztor házaspár kegyeleti
látogatást tett a híres eszperantista költő, író és szinész Baghy Gyula sírjánál 2006-március
10-én. Ebből az alkalomból koszorút helyeztek a sírra.
Baghy Gyula sírja Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, a 34/1-es parcellában található.
Pásztor Lászlóné
Baghy Gyula sírjánál
Pieca vizito
Nome de la „Király Lajos” Esperanto Amika Rondo, la Pásztor geedzoj faris piecan
viziton
ĉe tombo de la fama Esperantista poeto, verkisto kaj aktoro: Julio Baghy, la 10-an de marto
2006. El tiu okazo ili metis florkronon sur la tombon.
La tombon de Julio Baghy oni povos trovi en la 34/l-a parcelo de la Fiumei strata
tomboĝardeno en Budapeŝto.
Lászlóné Pásztor
Ĉe tombo de Julio Baghy
19
Nevezetes dátumok
március 8
március 15
március 15
március 21
március 22
március 23
március 24
március 27
Nemzetközi nőnap. Megünneplését 1910-ben Koppenhágában
határozták el. Az egyetemes Eszperantó Világszövetségtől az
elnök úr Renato Corsetti Rotterdamból Hollandiából és
Guojiang Wu úr Kínából küldték el üdvözletüket..
A megemlékezéseket köszönjük.
Az 1848 évi forradalom és szabadságharc évfordulója,
A Magyar Köztársaság Nemzeti ünnepe,
A Magyar Sajtó napja
Az 1919 évi Magyar Tanácsköztársaság évfordulója,
A Faji megkülönböztetés Elleni Nemzetközi Küzdelem napja,
A Költészet világnapja
A Magyar fordítók és Tolmácsolók Napja
Meteorológiai világnap
Ifjúsági világnap
Színházi Világnap.
Gravaj tagoj
La 8-a de marto:
La 15-a de marto:
La 15-a de marto:
La 21-a de marto:
La 22-a de marto:
La 23-a de marto:
La 24-a de marto:
La 27-a de marto:
Internacia tago de virinoj. Ties feston oni decidis en Kopenhago
en jaro 1910. De UEA ni ricevis salutojn de la sinjoro
prezidanto Renato Corsetti el Roterdamo el Nederlando, krome
de samideano Guojiang Wu el Ĉinio.
Ni dankas la elkorajn voĉojn.
Ĝi estas datreveno de la 1848. jara hungara revolucio kaj
liberecbatalo, Nacia. Festo estas de la Hungara Respubliko
Tago de la Hungara Gazetaro
Ĝi estas datreveno de la 1919. jara Hungara Konsilia
Respubliko, Tago de la Kontraǔ Rasa Diskriminacia Internacia
Lukto, Mondotago de la Poezio
Tago de Hungaraj Tradukistoj kaj Interpretistoj
Meteologia Mondotago
Junulara Mondotago
Teatra Mondotago
20
Eszperantó - Esemény
Március 1-én 17-19 óra között a Magyar Eszperantó Szövetség alelnöke Dr. Dudich
Endre c. professzor úr látogatást tett Miskolcon a „Király Lajos” Eszperantó Baráti Körnél.
A találkozás színhelye, az „ Őszi Napfény „ Szociális Otthon egyik terme, melyet
Parkánszkiné Gerő Zsuzsa biztosított az összejövetel számára.
A beszélgetés kötetlenül folyt. A megjelentek nem csak a „Király Lajos” E.B.K. tagjai ,
hanem még máshonnan is eljött, a velünk jó kapcsolatot fenntartó eszperantisták voltak.
Az alelnök úr beszélt nekünk a MESZ jelenlegi helyzetéről, a magyar eszperantó
mozgalomról. Az összejövetel vidám hangulatban zajlott le.
Pásztor Lászlóné
Esperanto – Evento
La 1-an de marto 2006. je la 17-19 horoj , samideano D-ro profesoro Endre Dudich,
vicprezidanto de HEA, faris viziton en Miskolc. Li vizitis kunvenon de „Király Lajos”
Esperanto Amika Rondo. Loko de la kunveno estis ejo de la „Aǔtuna Sunradio” Sociala
Hejmo. Suzana Gerő sinjorino Parkánszki petis permeson al la grupo por uzi la ĉambron. La
ĉeestantoj estis ne nur la membroj de la „Király Lajos” E.A.R., sed krome en la urbo Miskolc
vivantaj, kaj kun ni bonan kontakton tenantaj geesperantistoj .
La sinjoro vicprezidanto konigis la nuntempan situacion de la HEA, kaj de la
Hungara Esperanto movado. La kunveno okazis en bonetoso.
Lászlóné Pásztor
21
Emlékezzünk!
Tíz évvel ezelőtt 1996. január 23-án halt meg Dr. Bácskai István - 88 éves korában - a
Magyarországi Vasutas Eszperantó Szövetség elnöke. Kíváló vezető, mindig udvarias és
mindig segítőkész ember volt. Ő alapította a Magyar Vasutas világ c. szakmai
lapot / szemlét/, melybe magas színvonalú cikkeket írt. Motorja volt a magyarországi vasútas
eszperantó mozgalomnak.
Hiányát érezzük és emlékét szívünkben megőrizzük.
Kívánjuk, akik ismertük, hogy nyugodjon békében!
Pásztor Lászlóné
Ni rememoru!
Antaǔ dek jaroj, la 23-an de januaro 1996 mortis D-ro István Bácskai / Iŝtvan Baĉkai /,
en lia 88-a jaraĝo la prezidanto de la Hungara Fervojista Asocio, honora membro de IFEF,
kaj de UEA. Li estis elstara gvidanto, ĉiam ĝentila kaj helpema homo.. Li fondis la fakan
revuon Hungara Fervojista Mondo, en kiu li verkis altnivelajn artikolojn, donis taǔgajn kaj
saĝajn konsilojn. Li estis la motoro de la hungarlanda Fervojista Esperanto Movado.
Ni sentas lian foreston, kaj lian memoron ni gardas en nia koro.
Kiuj konis lin, ni deziras, ke samideano D-ro Stefano Bácskai ripozu en paco!
Lászlóné Pásztor
Figyelem!
2006.március 31-ig még kedvezményesen lehet jelentkezni a 91.Eszperantó
Világkongresszusra. De lehet jelentkezni a helyszínen is, az utolsó napon. A Kongresszus
Olaszországban, Toscánában, Firenzében lesz!
Pásztor Lászlóné
22
Érdemes-e ellátogatni Firenzébe?
Az olaszországi Firenzében tartandó 91. Eszperantó Világkongresszusra 2006. február
közepéig már csaknem 1400-an jelentkeztek. Ha Önök örményországi, benini, újkaledóniai
vagy vietnámi eszperantistákkal szeretnének találkozni, jöjjenek el Firenzébe!
Bár eddig a legtöbb jelentkezés a szomszédos Franciaországból érkezett (219 fő), a távoli
Japánból is jött 118, Oroszországból 51, Brazíliából 45. A teljes statisztika megtekinthető
az UEA (Eszperantó Világszövetség) www.uea.org. web lapon.
Ha ti „zöldnyelvet” / eszperantó nyelvet / beszélő gyermekek vagytok, vagy önök ilyenek
szülei, érdemes ellátogatni a http://bertosch.free.fr/iik2006/alighintoj.html -re. Ott
megtekinthetők nem csak a Prato melletti Nemzetközi Gyermek Kongresszusra mint kisérő
rendezvényre vonatkozó információk, hanem az eddig jelentkezett 22 gyermek többségének
arcképe és rövid életrajza is.
Tekintsék meg a http://ukflorenco2006.it/ web.lapot is. Abból megismerhetik a gazdag
művészeti programot, a város térképét. Ezen jól látható, milyen eszményi helyen van a
kongresszusi épület: gyalog elérhető távolságban van minden szállodától, közvetlenül a
főpályaudvar mellett. Ez a web.lap még egyéb információkat is tartalmaz az Eszperantó
Világkongresszusról.
A Kongresszust támogatja: A Kulturális Értékek és Tevékenységek Minisztériuma, valamint a
Külügy Minisztérium. Ezeken kívül még a következők csatlakoztak a Tiszteleti Bizottsághoz:
Tullio de Mauro: nyelvész, Moni Ovadia: szinész, Francesco Cossiga: a szenátus örökös
tagja, Francesco Sabatini: az Olasz Nyelv Akadémiájának elnöke ( „Accademia della
Crusca”), Augusto Marinelli: a Firenzei Egyetem rektora, Andrea Bocelli és Luciano
Pavarotti énekesek, Dr. Giulio Prigioni: a litvániai olasz nagykövet, Sergio Maria Pisana: a
piemonti Számvevőszék bírói testületének elnöke, Valeriano Trubbiani szobrász.
Eltölteni egy hetet a világ leghíresebb túrisztikai célpontjainak egyikében – sokan
álmodoznak erről, akik nagyra becsülik a műemlékek, az építészeti alkotások hihetetlen
sokaságát és a város csaknem minden négyzetméterén jelen levő művelődéstörténetet..
Kedvükre sétálhatnak a szállodájuktól, Firenze utcáin, jelentkezhetnek a fél - vagy egész
napos kirándulások egyikére, vagy egyszerűen csak élvezhetik az Arnó folyó feletti Ponte
Veccio-n a „Régi Hídon” való átsétálást, melyen egymásba érnek az ékszerüzletek.
Élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy meglátogassanak néhányat a leghíresebb látnivalókból,
mint amilyen pl: az UFFIZI Képtár.
Diccon Masterman, a Helyi Kongresszusi Bizottság titkára.
Fordította: Pásztor Lászlóné
23
Atentu!
Ankoraǔ ĝis la 31-a de marto 2006 vi povos anonciĝi rabatpreze, ke partoprenu la 91an UK! Sed, aliĝi ankoraǔ eblas, eĉ lastatage. La UK okazos en Italio, en la fabela Toscanio,
en Florenco!
Lászlóné Pásztor
Ĉu ne havas sencon viziti Florencon?
Ĝis la mezo de februaro 2006 jam aliĝis al la 91-a UK en Florenco, Italio, preskaǔ
1,400 homoj el 52 landoj. Se vi volas renkonti esperantistojn el, ekzemple Armenio, Benino,
Novkaledonio aǔ Vjetnamio, venu al Florenco. Kvankam la plej granda nombro de samlandaj
aliĝoj venas el apuda Francio (219), venis ankaǔ 118 el fora Japanio, 51 el Rusio kaj 45 el
Brazilo.
Vidu la plenan statistikon ĉe www.uea.org. Se vi estas verdlingva infano aǔ ties gepatroj vidu
http://bertosch.free.fr/iik2006/alighintoj.html por vidi ne nur ĉiujn informojn pri la akompana
Internacia Infana Kongreseto en apuda Prato sed ankaǔ bildojn kaj biografietojn de la
plimulto de la ĝis nun 22 aliĝintaj infanoj.
Rigardu ankaǔ http://ukflorenco2006.it/ kie vi povos noti la riĉan artan programon, mapon de
la urbo kiu substrekas kiom konvene lokita estas la kongresejo/piedira distanco de preskaǔ
ĉiuj hoteloj, tute apud la ĉefa stacidomo/ kaj multajn ceterajn informojn pri la UK.
La kongreso okazos kun la apogo de la Ministerio pri Kulturaj Havaĵoj kaj Agadoj kaj la
Ministerio de Eksterlandaj Aferoj. Krome aliĝis al la Honora KomitatoTullio de Mauro
lingvisto, Moni Ovadia aktoro, Francesco Cossiga dumviva senatano, Francesco Sabatini
prezidanto de la Akademio de la Itala Lingvo („Accademia della Crusa), Augusto Marinelli
rektoro de Florenca Universitato, Andrea Bocelli kaj Luciano Pavarotti kantistoj, D-ro Giulio
Prigioni itala ambasadoro de Litovio, Sergio Maria Pisana prezidanto de la juĝsekcio
„Kortumo pri Kontoj” de Piemonto, Valeriano Trubbiani skulptisto.
Pasigi semajnon en la sino de unu el la plej famaj turismaj celoj en la mondo estas la revo de
multaj kiuj aprezas la nekredeblan amason de artaĵoj, arĥitekturaĵoj kaj kultúra historio kiu
troviĝas sur preskaǔ ĉiu kvadratmetro de ĉi tiu famega urbo. Vi povos libervole promeni de
via hotelo tra la stratoj de Florenco aǔ aliĝi al unu el la duontagaj aǔ tuttagaj ekskursoj, ĉu por
simple ĝui la plezuron transiri la „Malnovan ponton” super la rivero Arno (kiu estas ponto
kovrita de juvelistaj butikoj), ĉu por ekspluati la ŝancon viziti kelkajn el la plej famaj
vidindaĵoj kiel la artgalerio Uffizi.
Diccon Masterman : Informoj pri la 91-a UK
Sekretario de LKK
24
Figyelem!
Dr. Ferenczy Imre úr, az újságunk, az Északmagyarországi Hír revizorának betegsége
miatt a márciusi számot a Magyar Eszperantó Szövetség alelnöke: Dr. Dudich Endre c.
professzor úr lektorálta.
Atentu!
Pro malsano de D-ro Imre Ferenczy: de la revidianto de nia gazeto Nordhungaria
Informo, nun la vicprezidanto de HEA: sinjoro D-ro profesoro Endre Dudich lektoris la
martan numeron.
25
NORDHUNGARIA INFORMO
Pásztor László 3530. Miskolc, Király u.25. 2/2.
Tel.: + 36 70 206 1739
Retpoŝto / E-Mail: pasztor.laszlo4@chello.hu
Weblap / Retpaĝo: http://members.chello.hu/pasztor.laszlo4
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising