SPRZĘT
LISTOPAD 2009
Denon DN-S3700
tekst
pojedynczy odtwarzacz/kontroler dla DJ-a
Nowość – magiczne słowo, na brzmienie którego unosi się każda schylona
głowa. Producenci nieustannie prześcigają się w wypuszczaniu na rynek
coraz to nowszych rozwiązań, bogatszych funkcjonalnie i bardziej
oryginalnych pod względem wizualnym. Dlatego, gdy tylko na horyzoncie
pojawi się coś nowego, warto się z tym zaznajomić i sprawdzić, czym różni
się od sprzętu konkurencji. Zdarzyć się może sytuacja, że to właśnie ten
świeżo wypuszczony na rynek produkt okaże się optymalnym dla nas
rozwiązaniem i zagości w kanonie sprzętowym na długie lata.
Tomasz Żentara
Muzyka i Technologia
rencji. Nadrabia on jednakże zarówno wysokością,
jak i wagą (5,7 kg). Skąd taka masa? Odpowiedzi na
to pytanie jest kilka, jako pierwsza przychodzi mi na
myśl obudowa – wykonana z metalowej blachy, od
frontu okryta dodatkowym plastikiem, zapewniająca
dobrą ochronę ukrytej w środku elektronice. Wizualnie sprzęt przedstawia się bardzo dystyngowanie, wszystkie elementy wykonano bardzo solidnie
i precyzyjnie, co zwiększa jego elegancję i cieszy przyszłego użytkownika. Denon po wyciągnięciu z pudła
Przyznam szczerze, że nie mogłem się doczekać
Czy tak jest na pewno? Czy Denon DN-S3700 zre-
wydaje się pod względem kolorystycznym nieco po-
pierwszego kontaktu z zawartością ukrytą w kartonie
wolucjonizuje rynek? Zapraszam do lektury testu.
szarzały – na panelu przednim widzimy pełno szarych
z napisem Denon. Na rynku sprzętów dla DJ-ów
i czarnych przycisków oraz ciemne kolory obudowy.
to urządzenie określane jest mianem „świeżej bułecz-
Budowa odtwarzacza
Nasz pogląd zmieni się po pierwszym włączeniu
ki”. Czym jest ta nowość? Denon DN-S3700 to po-
Testowany Denon DN-S3700 jest urządzeniem
urządzenia, ponieważ szarość przycisków zmieni ich
jedynczy odtwarzacz płyt CD, jak również zawartości
o standardowych jak na sprzęt DJ-ski wymiarach
kolorowe podświetlenie, a my ujrzymy pełną gamę
pamięci USB, a do tego także kontroler oprogramo-
– całą konstrukcję zamknięto w obudowie 32 ×
barw. Wróćmy jednak do podania kolejnej (być
wania. Omawiane narzędzie wydaje się być bardzo
36 × 12 (wymiary w centymetrach), co czyni go
może głównej) przyczyny, odpowiedzialnej za przy-
bogate w funkcje i z dużym zapasem możliwości.
jedynie o centymetr krótszym od urządzeń konku-
rost wagi testowanego sprzętu – to dwunastopolo-
66
www.muzyka-tech.pl
SPRZĘT
O D T WA R Z AC Z / KO N TR OLER DLA D J- A
LISTOPAD 2009
system operacyjny. W tym momencie na wyświetlaczu pojawia się napis firmowy, zaś po jego zniknięciu,
sprzęt jest gotowy do przyjęcia nośnika. Następną
czynnością jest wybór trybu pracy jednostki, która –
w zależności od preferencji użytkownika, działać może
jako odtwarzacz lub kontroler MIDI. Dodatkowo,
w pierwszej opcji występuje rozróżnienie na rodzaj
użytego nośnika danych, czyli płytę CD bądź pamięć
masową USB. Do zmiany trybu służą trzy przyciski
(kolejno CD, USB, MIDI) znajdujące się w prawym,
górnym rogu urządzenia, tuż przy wielkim talerzu
sterującym. Najpierw chciałbym opisać funkcjonoDuży zasób gniazd podłączeniowych gwarantuje szeroki wachlarz możliwości wykorzystania kontrolera. Ciekawostką jest gniazdo Ethernet do spięcia się z drugim
DN-S3700, zapewniające tym samym komunikację między jednostkami.
wanie odtwarzacza CD, ponieważ przełączenie się
na tryb USB wywołuje tylko niewielkie różnice w działaniu jednostki, a te opiszę w dalszej części artykułu.
wy, bezszczotkowy motor. Brzmi tajemniczo, ale
służą do podłączenia zewnętrznej pamięci masowej
... czyli odtwarzacz CD/USB
chodzi o dziewięciocalowe koło JOG, które posiada
(USB A), oraz połączenia się z komputerem (USB typu
Po wejściu w tryb odtwarzania CD pierwszą czynno-
dwunastozwojowy silnik, tj. napęd bezpośredni z
B; przewód również załączono w komplecie). Całość
ścią winno być wsunięcie płytki do szczeliny z przo-
momentem trzymania 2,5 kg/cm. Takie rozwiązanie
dopełnia sporych rozmiarów włącznik urządzenia oraz
du urządzenia. Jeżeli w podajniku nie ma wcześniej
ma symulować działanie gramofonu analogowego.
gruby, przymocowany na stałe przewód zasilający.
włożonej płyty CD, nad szczeliną będzie się świecić
światełko informujące nas o gotowości przejęcia no-
Dodatkowym elementem jest tu budowa talerza,
stylizowana na wzór gramofonowego, tj. koło zama-
Denon na początek...
śnika. Następnie urządzenie „pochłonie” nasz CD,
chowe, slipmata, a na niej prawdziwa płyta winylowa.
Przyglądając się budowie panelu przedniego, a do-
oświetlenie nad szczeliną zgaśnie, po czym zaświeci
kładniej, rozmieszczeniu elementów sterujących,
się czerwona lampka stroboskopowa, oświetlają-
Prawidłowe podłączenie
zauważyć możemy, iż cała wolna przestrzeń została
ca wyżłobienia w podstawie talerza (podobnie jak
Podłączenie sygnałów audio do DJ-miksera jest czyn-
zagospodarowana przez pokrętła, przełączniki, przy-
w gramofonie), co oznacza załadowanie i gotowość
nością nadzwyczaj prostą, choć musimy dokonać wy-
ciski itp. Taka ilość kontrolek na pierwszy rzut oka
do odtwarzania. Teraz wystarczy wcisnąć duży,
boru, jaki sygnał mamy zamiar wysłać, gdyż Denon
może przerażać i wprowadzać mylne wnioski na te-
podświetlany na zielono przycisk Play (lewy, dolny
zapewnia nam dwa standardy przesyłania sygnałów
mat wysokiego poziomu trudności w obsłudze urzą-
róg). I na tym mógłbym skończyć opis funkcjonalny
audio: analogowo lub cyfrowo. Obydwa oparto na
dzenia. Nie należy się jednak poddawać zwątpieniu,
CD-playera... Jest jednak jeszcze mnóstwo rzeczy,
niesymetrycznych gniazdach RCA (Chinch), a nam zo-
gdyż po krótkiej chwili poświęconej na zapoznanie
które czynią Denona luksusowo wyposażonym mo-
staje tylko spiąć odtwarzacz i DJ-mikser odpowiednim
się z urządzeniem, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia
delem, dlatego o nich również należy wspomnieć.
kabelkiem, który znajdziemy w komplecie z urządze-
pracy z Denonem DN-S3700.
Przemieszczając się zgodnie z ruchem wskazówek
niem. Oprócz wspomnianych wcześniej „sygnałówek
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest włącze-
zegara, kolejnym interesującym punktem, jaki znaj-
akustycznych”, na panelu tylnym znajdziemy szereg
nie zasilania i odczekanie krótkiej chwili, aż załaduje się
dziemy, jest przycisk CUE. Dzięki niemu mamy moż-
innych przyłączy. Jest tutaj gniazdo mały jack, które zapewnia znaną głównie wśród DJ-ów opcję Fader Stard,
dzięki czemu podniesienie „hebla” na DJ-mikserze powoduje wystartowanie utworu z odtwarzacza. Obok
zobaczymy gniazdo znane głównie z informatycznych
sieci komputerowych, tj. RJ45 na tzw. skrętkę. W tym
przypadku nie służy ono do zarządzania odtwarzaczem
z poziomu komputera, lecz do spięcia dwóch takich
samych playerów, dzięki czemu zapewniona będzie
wymiana danych pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Pamiętać jedynie należy, iż w tym celu musimy
użyć kabla krosowanego (dodatkowo, według zaleceń
producenta, nie dłuższego niż trzy metry), który bez
problemu kupimy w najbliższym sklepie komputerowym. Poniżej „RJ-tki” znajdziemy kolejną niespodzian-
Swoją budową
koło JOG przypomina standard stosowany
w gramofonach
analogowych.
Zadowoleni
z tego stanu
rzeczy powinni
być zwolennicy
czarnej płyty,
gdyż i taką
znajdziemy na
talerzu.
kę. Otóż, przyszłemu użytkownikowi poprzez gniazdo PS2 dano możliwość podłączenia zewnętrznej
klawiatury, z poziomu której w łatwy i szybki sposób
będzie mógł wyszukać utwór, jak również przemieszczać się po menu. Idąc dalej tropem dostępnych
podłączeń, na panelu tylnym znaleźć możemy dwa
gniazda USB, zarówno w standardzie A, jak i B, które
www.muzyka-tech.pl
67
SPRZĘT
LISTOPAD 2009
OD T WARZAC Z/KONTR OLER D L A D J - A
Hot Start i Auto Loop wykonujemy dedykowanym
przełącznikiem, zaś wyjście z autopętli wykonujemy
poprzez guzik Exit. Dodatkowo szerokość założonej
pętli możemy zmieniać za pomocą enkodera Effect
lub przycisków Loop Trim. Wygląd i funkcjonalność
opisywanego „kącika” dopełnia przełącznik trybu pracy talerza (czy działa do przodu, czy przód i tył) oraz
przycisk, za pomocą którego możemy w pamięci
jednostki zapisać informacje o utworze (BMP, CUE,
Hot Start, Auto Loop, Pitch).
Centralnie nad talerzem producent umieścił sporych
rozmiarów wyświetlacz LCD, który dla polepszenia
widoczności parametrów i czytelności ekranu nachylono w stronę użytkownika. Na wyświetlaczu znajdują się podstawowe parametry jednostki, tj. czas trwania utworów, wartość pitch oraz wiele, wiele innych
kluczowych dla miksu, informujących DJ-a o wciśnię-
Tak może wyglądać podstawowe
stanowisko pracy DJ-a. Dwa decki,
mikser i dobry kręgosłup
do noszenia to wszytko,
czego nam potrzeba.
ciu przycisku, zapętleniu utworu, nazwie ścieżki itp.
Z prawej strony wyświetlacza zamieszczono blok
ręcznego zapętlania utworu oraz modyfikacji parametrów pętli. Znajdziemy tutaj przyciski początku
pętli A, końca pętli B (obydwa podświetlane na pomarańczowo), wyjścia z pętli i ponownego zapętlenia, „wyczyszczenie” punktów A i B oraz przycięcia
ramki pętli. Widać więc, że modyfikacji związanych
z zapętlaniem możemy wykonać naprawdę dużo.
Powyżej opisywanej grypy znajdziemy trzy przyciski
funkcyjne odnoszące się do wyświetlacza. Pierwszym
modyfikujemy wyświetlanie czasu utworu – możemy
wyświetlić cztery rodzaje czasu: od początku utworu/płyty do punktu obecnego, od obecnego punktu
do końca trwania ścieżki/płyty. Drugim przyciskiem
wyświetlamy informacje o utworze – mogą to być:
nazwa, tytuł, artysta, album itp. Natomiast ostatnim
z puli trzech przycisków zmieniamy tryb wyświetlania ścieżki, którym kolejno może być pasek postępu wraz z punktami CUE, Hot Start i Loop, tudzież
przebieg ścieżki i jej „wygląd”. Ostatnia ze wspomnianych opcji nosi nazwę Waveform Display i dostępny
jest wyłącznie, jeśli w pliku z metadanymi (czyli tzw.
informacjami o tracku) umieszczonymi w formacie
ID3, zapisany został graficzny „przebieg” utworu.
liwość szybkiego powrotu do startującego markera,
czone po dwóch stronach urządzenia. W bloku znaj-
W opisywanym rogu urządzenia znajdziemy również
umieszczonego na ścieżce. Natomiast jego dłuższe
duje się również zielony przycisk TAP do ręcznego
przycisk Next Track – niby prosta sprawa, a cieszy.
przytrzymanie powoduje włączenie odtwarzania, a po
nabijania tempa efektów.
Otóż za jego pomocą możemy w płynny sposób
zwolnieniu, powrót do zaznaczonego miejsca. Ponad
Skrajny, lewy, górny róg urządzenia zawiera blok Hot
przeskoczyć pomiędzy dwoma utworami. Dzięki
CUE znajdują się dwa przyciski szybkiego przeszuki-
Start / Auto Loop. W tym miejscu możemy tworzyć
takiemu rozwiązaniu nie musimy kolejno zmieniać
wania utworu, ich jednorazowe wciśnięcie powodu-
pętle o automatycznie dobranej długości i wstawiać
deków podczas grania, lecz mamy możliwość wy-
je czasowy przeskok w materiale dźwiękowym, zaś
w utwór punkty szybkiego startu, podobne w działa-
szukania z płyty kolejnego utworu i przejścia pomię-
przytrzymanie na dłuższą chwilę – przewijanie tracka.
niu do CUE. Jednocześnie możemy wykorzystać trzy
dzy nimi. Wyszukania ścieżki dokonujemy pokrętłem
Kolejny blok funkcyjny w Denonie obejmuje trzy
banki danych, w których zapisujemy Loop albo Hot
Parameters, a jego wciśnięcie ładuje utwór.
efekty: Filter, Flanger oraz Echo/Loop. Dodatkowo
Start, z tą drobną różnicą, iż mamy dowolny wybór
Kontynuując obrót zgodnie z ruchem wskazó-
dla każdego z nich mamy możliwość zmiany kluczo-
w rodzaju zapisanego w banku materiału, przez co
wek zegara, koleją funkcją, jaką napotykamy, jest
wego dla miksu parametru, np. rodzaju filtru, często-
możemy w grupie trzech mieszać pętle (podświe-
obsługa tempa. Znajdziemy tutaj suwak Pitch i
tliwości zadziałania, czasu wybrzmiewania modulato-
tlenie czerwone) z punktami „gorącego startu” (pod-
przycisk Pitch Range, którym zmieniamy procen-
ra flanger itp., jak również stopnia nasycenia efektem.
świetlenie zielone). Wyczyszczenie banków odbywa
towy zasięg suwaka tempa (w zakresach ± 6%,
Do modyfikacji służą dwa obrotowe, podświetlane
się za pomocą zamieszczonych powyżej każdego z
10%, 16%, 100%). Jak wiadomo, zmiana Pitch
niebieskim pierścieniem, srebrne enkodery, umiesz-
nich przycisków Clear. Natomiast przeskok pomiędzy
powoduje również zmianę wysokości dźwięku.
68
www.muzyka-tech.pl
SPRZĘT
LISTOPAD 2009
OD T WARZAC Z/KONTR OLER D L A D J - A
nić mogę Traktor Scratch, Serato Scratch Live bądź
Virtual DJ. Widać więc, że opcji do eksperymentowania mamy naprawdę dużo i jedyne, co nas ogranicza,
to czas i koszt oryginalnego oprogramowania.
Praktyczne pogrywanie
Pierwszą praktyczną kwestią, o której należy powiedzieć, jest praca z silnikiem, ponieważ w doskonałym
stopniu oddaje on doznania, jakie powstają podczas
używania gramofonu analogowego. Talerz obraca się
jak przy graniu na prawdziwych winylach, a dodatkowo realizm zwiększa fakt, iż na wyprofilowanym
łożu znajduje się prawdziwa dziewięciocalowa płyta
winylowa, brak jest tylko ramienia i igły. Działanie tego
mechanizmu jest bardzo precyzyjne i nawet delikatne
dotknięcie płyty odwzorowywane jest w odgrywanym materiale. Dodatkowo mechanizm koła można
Tutaj zastosowano rozwiązanie Key Adjust, które
następnego utworu oraz możliwościami wyświetla-
podzielić na dwa sektory, gdyż nie tylko płyta jest pod-
zatrzymuje wysokość dźwięku, a zmienia tylko jego
nia danych na temat ścieżki.
łączona do czujnika, ale przesunięcie łoża również
szybkość. Dodatkową opcją jest tzw. Pitch Bend,
wywołuje zmiany brzmienia. Dzięki takiemu roz-
gdzie przytrzymanie przycisku powoduje chwilo-
... czyli kontroler oprogramowania
wiązaniu będziemy mogli swobodnie scratchować
we przyśpieszenie/zwolnienie ścieżki. Obok bloku
Praca z DN-S3700 w roli kontrolera software'owego
z pełnym realizmem płyty winylowej, przez co nawet
Pitch odnajdziemy tajemniczy Platter Mode – pod
podobna jest do odtwarzania utworów, a co za tym
najmniejsze „pociągnięcie” za płytę będzie słyszalne.
tą nazwą ukrywa się modyfikator działania talerza,
idzie, jest bardzo prosta i intuicyjna, choć wymaga
Kolejną kwestią są wbudowane efekty, które bardzo
który może pracować w jednym z dwóch trybów.
kilku wstępnych kroków. W pierwszej kolejności
przyjemnie wgrywają się w „sound” utworów, a sze-
Pierwszy ma za zadanie symulować działanie gra-
należy spiąć komputer i jednostkę kablem USB A-B
rokie możliwości modyfikowania ich parametrów
mofonu (kolor pomarańczowy przycisku), zaś drugi
(w oprogramowaniu połączenie to jest widziane jako
sprawią, iż będziemy mogli do suchego miksu doda-
zwykłego enkodera, którym przeszukujemy utwór,
interfejs MIDI), następnie włączyć zasilanie i pocze-
wać nutę własnej kreacji.
bądź uzyskujemy opcję podobną jak Pitch Bend.
kać, aż urządzenie zostanie rozpoznane. Następnie
Sprytnym rozwiązaniem jest możliwość podłączenia
Poniżej koła zamachowego znajdziemy trzy efek-
wymagana jest instalacja dedykowanego sterowni-
klawiatury, przez co nie będziemy zmuszeni przeszu-
ty talerza: Brake, Dump, Revers. Pierwszy po
ka, który po wcześniejszej rejestracji może pobrać
kiwać naszej biblioteki utworów po jednym kawał-
aktywowaniu działa identycznie jakbyśmy wyłą-
ze strony producenta. Tak przygotowane urzą-
ku. Wystarczy tylko wybrać zmienną, według której
czyli zasilanie w gramofonie, czyli powoli hamuje
dzenie jest gotowe do pracy jako kontroler, a przy
przeszukujemy bazę plików, wpisać to, czego szuka-
utwór. Kolejny daje wrażenie odtwarzania utworu
tym i zewnętrzny interfejs USB audio, który obej-
my i enterem zatwierdzić nasz wybór, ładując utwór
do tyłu, lecz talerz kręci się do przodu, a czas
muje dwukanałowe wyjście (stereo) z 24-bitowymi
do decka. Dodatkowo spięcie dwóch takich samych
ścieżki postępuje dalej. Natomiast ostatni odtwarza
przetwornikami (częstotliwości próbkowania 44,1
urządzeń kablem ethernetowym poprzez wbudo-
do tyłu ścieżkę i obraca koło w przeciwną stronę
kHz) zrealizowanymi na układzie firmy Burr Brown.
wany protokół D-Link sprawi, że będziemy mogli
niż ruch wskazówek zegara.
Niską latencję zapewniają sterowniki ASIO/OSX.
jedną klawiaturą sterować dwoma odtwarzaczami.
Tak pokrótce przedstawia się podstawowa obsługa
Teraz w zależności od zainstalowanego oprogra-
Możliwość podłączenia zewnętrznych nośników pa-
trybu CD, odtwarzanie z pamięci masowej nie różni
mowania będziemy wykorzystywać odpowiednie
mięci, takich jak popularne pendrive'y i zewnętrzne
się praktycznie niczym innym, jak miejscem włożenia
funkcje kontroler. Software'ów, z jakimi współpracuje
dyski twarde, uwolni nas od stosu płyt CD noszo-
nośnika danych, zaawansowaniem w poszukiwaniu
Denon, jest naprawdę sporo, a spośród nich wymie-
nych ze sobą. Jest to dość wygodne rozwiązanie,
choć pliki muszą być dobrej jakości. Na szczęście
70
CENA
SPRZET DOSTARCZYŁ
Denon DN-S3700 – 3700 PLN
Horn Distribution, Warszawa
tel. 22 331 55 55
www.denon.dj
www.horn.pl
testowany Denon daje nam możliwość odtwarzania
zarówno plików mp3, jak i wave.
Kończąc wypowiedź
Denon DN-S3700 jest narzędziem gotowym
Wybrane parametry
Denon DN-S3700
do podjęcia ciężkiej pracy u boku mobilnego DJ-a.
Pasmo przenoszenia
20 Hz - 20 kHz
Jego wytrzymała obudowa, bogate możliwości pod-
Przetwornik
44,1 kHz / 16 bit
Zniekształcenia harmoniczne
0,05% @ 1 kHz
Czas uruchomienia
w ciągu 20 ms
Regulacja prędkości
±6%, ±10%, ±16%, ±100%
Precyzja wyszukiwania
1/75 s (dokładność 1 klatki)
Napięcie zasilania
230 V / 50 Hz
Wymiary
320 × 122 × 357 [mm]
Waga
5,7 kg
www.muzyka-tech.pl
łączenia, „obfitość” funkcji dodatkowych sprawią,
że będzie to godne polecenia narzędzie pracy, które
przetrwa w spokoju trudy klubowego grania. Prawdą jest, że kosztuje on tyle, ile cyfr ma w nazwie, ale
po zakupie na pewno nie będziemy na niego narzekać.
Wręcz przeciwnie, ciszyć on będzie wszystkich DJ-ów,
szczególnie sceptyków cyfrowego scratchowania, gdyż
działa on praktycznie w czasie rzeczywistym, a i wygląd
zbliżony jest do oryginalnego gramofonu.
Download PDF

advertising