i760/M760E
Quick guide
Din i760/M760E
Din i760/M760E systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen.
Din i760/M760E systemtelefon er enkel og nem at bruge takket være:
- et alfabetisk tastatur (mulighed for at ringe op vha. navn),
- præsentation af opkalderid sammen med privat telefonbog på 100 numre,
- en indkommende kaldslog (sidste 50) og en udgående kaldslog (sidste 10),
- en beskedlampe,
- 20 programmerbare taster (til at programmere numre eller faciliteter),
- et display samt 5 interaktive taster og en navigatør.
Vigtigt!
Tilgængeligheden af visse af de beskrevne funktioner i denne manual kan afhænge af softwareversion eller konfiguration af systemet. Vi anbefaler, at du udfører følgende test (efter at have
tilsluttet telefonen) for at finde systemets softwareversion:
Find systemets
softwareversion:
HVILKEN TELEFONBOG ØNSKER DE AT SE?
Privat Forkort Liste Info -->
INTAST ØNSKET KORTNUMMER: _
<-- Start
- Tryk på
tasten.
Displayet viser telefonbogssiden (Privat - Forkort.
- Liste - Info). Indikationerne og tilhørende faciliteter,
som er fremhævet på den blå baggrund i denne guide,
er specielt relevante for dig.
Hvis displayet ikke viser telefonbogssiden (og beder dig
indtaste et kortnummer):
- Faciliteterne fremhævet på den blå baggrund i denne
guide er ikke tilgængelige med den nuværende softwareversion.
Vi anbefaler, at du kontakter din systemadministrator, hvis du er i tvivl.
2
Beskrivelse af din i760/M760E
Tilslutninger
Tilslutning af
optionskort* (under dæksel)
Mikro-headset tilslutning*
Telefonrørsledning
Linietilslutning
(kun M760E)
Tilslutning af
sidekonsol*
*Tilbehør til i760/M760E
Til i760/760E er der følgende optioner: mikro-headset, sidekonsol. Kontakt din systemadministrator for mere information.
Anbefalinger og sikkerhed
Installer ikke udstyret i damprum eller nær vandudtag.
Dette udstyr må anvendes ved temperaturer mellem
5°C og 45°C.
Dette udstyr må ikke tilsluttes et offentligt netværk.
Udstyret er designet til at blive installeret på et privat
switchet netværk fra NeXspan porteføljen.
Spændingen på dette netværk er klassificeret TNV1 i
henhold til standard EN 60-950.
Dette bekræfter konformiteten på apparatet
med reglement som anvendt sammen med
regulativ R & TTE 1999/5/CE.
Vedligeholdelse: Apparatet rengøres med en opvredet
klud, der har været i let sæbevand og eftertøres med en
tør og blød klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler
på apparatet.
3
Beskrivelse af din i760/M760E
Telefonrør
Interaktivt
display
Beskedlampe
(indikerer indkommende
kald og beskeder)
Numerisk
tastatur
Interaktive
taster
Programmerbare
taster og lamper
Alfabetisk
tastatur
Mikrofon
(håndfri)
Tastaturdæksel
Mandag, 16 oktober
10:40
Opkald Indtag Funktion Sprog
Assistent
Filtrering
M. Martin
Viderestil
Interaktivt display: med en informationslinie øverst og
anden linie indeholder funktioner, vist i denne guide med xxxx
som man har adgang til via de interaktive taster.
Displayet viser dato og klokkeslet, når det er inaktivt.
Hvis telefonen aktiveres (opkald, besked indtales etc.) viser displayet andre informationer; tryk på Slet tasten for at slette
-->
<-beskeden.
, Mere eller
tasterne bruges til
adgang til næste eller forrige funktion.
20 programmerbare taster (vist her som
) bruges til at
gemme
- numre på personer
- funktioner, som du ofte bruger.
Lamper tilknyttet de programmerbare taster. Dette gør
Assistent
Filtrering
Viderestil
dig i stand til at se status på linien eller den programmerede
funktion:
- indkommende opkald (lampen blinker)
- kald der venter (hurtige blink)
- optaget eller funktion aktiveret (lampen lyser)
- linie ledig eller funktion deaktiveret (lampen er slukket)
Alfabetisk tastatur: Bruges til at indtaste tekst og kalde person
vha. navn. Fjern dækslet for at se tastatur.
4
Beskrivelse af din i760/M760E
Grøn tast: anvendes til
- at besvare et indkommende opkald i håndfri
- at du kan ringe til det sidst kaldte nummer (RSN funktionen) eller
se RSN log, når telefonen er ledig eller aktiv
- at kigge i telefon- og logbøger og kalde det viste nummer.
Rød tast: anvendes til
- at stoppe ringetone under indkommende kald,
- at afslutte samtale,
- at slette opsætning under programmering eller afslutte programmeringssekvens,
- at låse/åbne telefonen, når den er ledig (hold tasten nede).
Telefonbogstasten: bruges til at aktivere telefonbogen for
- at kalde et personligt kortnummer
- at kalde et nummer fra den indkommende opkaldslog.
Programmeringstast: anvendes for adgang til
- indstillinger af telefon (ringetone og kontrast)
- opsætning af telefon (telefonbøger).
Højtalertast: anvendes
- t il at aktivere/deaktivere intercom funktionen, når telefonen er
ledig,
- ved indkommende kald til at besvare i håndfri
- under samtale til at aktivere/deaktivere højtaler og håndfri.
Den tilhørende lampe lyser/blinker afhængigt af situationen.
Mikrofon fra/til: under samtale kan mikrofonen slås fra (i telefonrør,
håndfri eller headset) og du kan tale, uden kalder kan lytte med. Den
tilhørende lampe lyser som påmindelse om, at faciliteten er aktiveret.
R tast: anvendes under opkald til at få adgang til andet opkald (f.eks.
viderestilling til anden person).
Voice mailtast for direkte adgang: Når telefonen er ledig, anvendes tasten til opkald til voicemailboksen.
Navigatør: består af fire pile og en central tast
eller
tasterne anvendes til at vise andre sider
eller
tasterne anvendes til at justere skærmkontrast, når telefonen er ledig, ringevolumen eller et indkommende kald og lydniveau
under en samtale
- tasten anvendes til at bekræfte opsætning, valg eller adgang.
5
Opkald
Opkald til intern person
intern omstilling
ekstern person
vha navn (tryk de første bogstaver i personens navn,
i det alfabetiske tastatur)
Nummer
9 (eller eller
+ Omstil. )
Ekstern adgangskode (0 el.
) + Nummer
Se
kald
Navn+
(eller
+ --> )
Opkald
+
Opkald
+
-->
brug en programmerbar tast
sidst kaldte nummer (RSN)
Konsulter RSN log og ring
(+
)+
Opkald
(eller
)
Notering
(Kan udføres hvis en intern person er optaget eller ikke Genkald Når den kaldte person lægger
på, bliver du ringet op
svarer)
Modtag opkald
eller
Besvar et opkald
eller løft røret
Indtræk et opkald
til
en superviseret telefon
en telefon i din gruppe*
en telefon i en anden gruppe
Indtag
Indtag
generel klokke
Indtag
Forbigå til andet lokalnummer
Forbigaa
Under samtale:
Viderestil et opkald
Opkald
+ Gruppe
+ Lokalnr. + nummer
+ Ring
+ nummer
+ nummer +
eller læg røret på
Håndtering af flere opkald samtidig
Under samtale:
Ring til en anden person
Besvar andet opkald (du hører et bip)
Hvis multitastfunktion er programmeret
Skift fra en person til en anden
Skift til anden person og afslut første
Etablér et konferencekald
Afslut konferencekaldet
Opkald
+ Nummer
Vente
Vente
+ Svar
Pendle
Tilbage
Konf.
Overfor
eller
eller læg røret på
Afslut opkald
eller læg røret på
Aktiver/déaktiver intercomfunktion
Når du modtager et internt opkald, behøver du ikke løfte røret af
(lampen blinker for at vise at intercomfunktionen er aktiv)
6
* Afhænger af systemkonfigurationen
Funktioner
Programmering af taster
Adgang til programmering
Du har mulighed for at programmere et nummer eller en funktion
+
+
+
+
Tast
Skift
Brug af log og telefonbog
Adgang til fælles telefonbog
for interne eller eksterne personer
Personligt kortnummer: opret personligt kortnummer
Tryk nummeret og gem
Slet et kortnummer
Ring til et personligt kortnummer
Adgang til telefonbog og indkommende kaldslog
Vælg telefonbog eller log
Opkald
(eller
Int.Navn
Navn (første bogstav) +
Funktion.
Facilit.
+
+
+ Nummer +
Aktiver.
Slet
Søgning i telefonbog
privat telefonbogsliste
for et internt navn eller et eksternt navn
Adgang til mere information
Ring til valgt person
et personligt kortnummer
Opret en person i den private telefonbog
Gem registeret opkald i den private telefonbog
Ændr eller Slet en person
Log (RSN og indkommende kald): adgang til at slette
funktion (sletter alle)
Privat telefonbog: adgang til administrationsfunktion
Privat info: adgang til privat informationslogbog, her
kan gemmes fax-, mobil- og DECTnumre.
Ext.Navn
*)
+
(+
Se kald
Kortnr.
-->>
-->>
)
Godkend
+ 0 til 9
Privat
Kortnr.
eller
eller
Info
+
-->
Log
eller
+
-->
(tryk for mere info)
+ Liste x +
Navn (første bogstav) +
Int.navn
eller
eller Ekst.navn
Lister
Opkald
0 til 9
Opret
Ændre
-->>
eller
+
)+
+
Opret
Liste x
+
Se kald
Navn
+
+ nummer +(
(+ Navn +
eller
Password
+
+
Liste x
+
)
Slet
+
(+
Slet
)+
+
+
+
+ +
(tryk for info)
(
+
tryk for mere info) +
+
(tryk for mere info)
Viderestilling
Adgang til viderestillingsservice
Valg af viderestillingstype
Valg af opkaldsoprindelse
Viderestil til andet lokalnummer
et eksternt nummer*
the voice mail*
Slet viderestilling
* Afhænger af systemkonfiguration
Funktion
Ej svar
Alle
Lokalnr.
Bylinie
Voice M.
-->>
+
Facilit.
eller
eller
+
Optaget
Ext.nr.
Viderst.
eller
eller
+ Nummer +
+ Nummer +
eller
Lokalnr..
+
Slet
Straks
Int.nr.
Godkend
Godkend
+ nr. VMail +
Godkend
7
Funktion og opsætning
Ring til din voice mail
Når dit display viser «KALD VENLIGST DERES
MAILBOKS»
Genkald
* eller
Når beskedlampen lyser, tryk på
# +) password + #
herefter følg voice guiden
(Nr. mailboks +
Adgang til din voice mailboks(*)
Opsætning
+
Adgang til opsætning
Ringesignal: vælg melodi (16 forskellige) og ringevolume
Anden ringemelodi (tilhører numre i liste 4 i den private
telefonbog): vælg melodi
(16 forskellige) og ringevolume
Displaykontrast: vælg kontrastniveau (8)
Vælg volume på tasteturbip
Opret kode
(tryk for mere info) +
eller
+
+
eller
eller
+
+
eller
+
eller
eller
Funktion
Indtast din gamle kode, som standard er 0000, og herefter den nye kode to gange
+
+
+
Facilit.
Gammel kode +
+ Ny kode
Godkend
+
+
Kode
Godkend
+
Skift
Ny kode
Godkend
Lås telefon
Aktivér lås (du skal ændre din standardkode, før du kan
låse din telefon).
Bemærk: hvis en funktion ikke vises i displayet, så tryk
-->
for at få det vist.
Funktion
eller
Funktion
+ Facilit. + Laas +
(tryk i 3 sek.) +
+
+ kode +
Déaktiver lås
eller
Facilit.
+
Godkend
Laas
+
(tryk i 3 sek) + kode
* Afhænger af systemkonfiguration
i760/M760EQuick -
0406 FB/HWE
Aastra Telecom Denmark A/S
Roskildevej 342 B, 2.
DK - 2630 Tastrup
Tlf: +45 43 305 305
Fax: +45 43 305 306
www.nexspan.net/dk
Skift
Skift
+
Download PDF

advertising