Medion X-PC User manual

Medion X-PC User manual
X-PC
MEDION® Akoya® S1000
Medion B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
Hotline: 0900 - 2352534 (0,15 €/min.)
Fax: 0900 - 3292534 (0,15 €/min.)
E-mail Support
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.nl onder “service” en “contact”.
MSN 2005 2426
20052426_HB_MD8372_NL_v2.indd 1
W 30/12
Internet
www.medion.nl
Handleiding
MD 8372
15.05.12 17:05
B
C
A
O
Aansluitingen achterzijde
J
D
K
Voorkant
L
A
I
H
G
F
F
D
POS Beschrijving van de componenten
Zie
blz.
A
Draaibare frontpaneel
15
BAan-/uitschakelaar
19
C
Kaartlezer29
D
USB 2.0-aansluiting (scanner, camera etc.)
15, 33
E
Microfoon aansluiting
16, 31
F
Hoofdtelefoon aansluiting/Line out
16, 31
G
Digital Audio OUT SPDIF (opt.)
16, 31
H
Monitor aansluiting VGA
17, 30
I
HDMI-aansluiting
17, 30
J
Gigabit LAN (RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s)
17, 34
K
USB 3.0-aansluiting
15, 33
L
Stroomvoorziening aansluiten18
O
Verbindingsschacht voor externe harde schijf Medion HDDrive2Go super speed 6,35 cm/2,5"
28
E
De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch
Belangrijk: uw computer heeft uitsluitend aansluitingen
die overeenkomen met uw computermodel.
20052426_HB_MD8372_NL_v2.indd 2
15.05.12 17:05
B
C
A
O
Aansluitingen achterzijde
J
D
K
Voorkant
L
A
I
H
G
F
F
D
POS Beschrijving van de componenten
Zie
blz.
A
Draaibare frontpaneel
15
BAan-/uitschakelaar
19
C
Kaartlezer29
D
USB 2.0-aansluiting (scanner, camera etc.)
15, 33
E
Microfoon aansluiting
16, 31
F
Hoofdtelefoon aansluiting/Line out
16, 31
G
Digital Audio OUT SPDIF (opt.)
16, 31
H
Monitor aansluiting VGA
17, 30
I
HDMI-aansluiting
17, 30
J
Gigabit LAN (RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s)
17, 34
K
USB 3.0-aansluiting
15, 33
L
Stroomvoorziening aansluiten18
O
Verbindingsschacht voor externe harde schijf Medion HDDrive2Go super speed 6,35 cm/2,5"
28
E
De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch
Belangrijk: uw computer heeft uitsluitend aansluitingen
die overeenkomen met uw computermodel.
20052426_HB_MD8372_NL_v2.indd 2
15.05.12 17:05
Inhoud
Betreffende deze handleiding ....................................................................... 5
In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden ...... 5
Gebruik voor het beoogde doel .................................................................... 6
Conformiteitsinformatie ............................................................................... 6
Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................... 7
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
apparaten te bedienen ............................................................................. 7
Veiligheid ..................................................................................................... 7
Nooit zelf reparaties uitvoeren .................................................................. 8
Beveiliging van gegevens ......................................................................... 8
Leveringsomvang ......................................................................................... 9
Opstellen van de PC ................................................................................... 10
Plaats van opstelling ............................................................................... 10
Omgevingstemperatuur ......................................................................... 10
Ergonomie.............................................................................................. 11
Comfortabel werken ........................................................................... 11
Aansluiten .................................................................................................. 13
Bekabeling tips ....................................................................................... 13
Openen en sluiten van het draaibare frontpaneel ................................... 15
USB-Apparatuur aansluiten .................................................................... 15
Microfoon aansluiting ............................................................................ 16
Hoofdtelefoon aansluiten ....................................................................... 16
Line out / luidsprekers aansluiten ........................................................... 16
Monitor aansluiten ................................................................................. 17
HDMI-toestel aansluiten ......................................................................... 17
Netwerk (LAN) aansluiten ....................................................................... 17
Stroomvoorziening aansluiten ................................................................ 18
Eerste Ingebruikname ................................................................................. 19
Stap 1: Aanzetten ................................................................................... 19
Netadapter ......................................................................................... 19
Aan-/uitschakelaar .............................................................................. 19
Stap 2: Start van de eerste initialisatie ..................................................... 20
Stap 3 : Aanmelden ................................................................................ 20
Korte beschrijving van de Windows-omgeving ....................................... 20
De muis ...................................................................................................... 24
Het toetsenbord ......................................................................................... 25
Alt-, Alt Gr- en Ctrl-toetsen ..................................................................... 25
De harde schijf ........................................................................................... 26
Belangrijke Mappen ............................................................................... 27
Aansluiten van een externe harde schijf .................................................. 28
De kaartlezer .............................................................................................. 29
Grafische kaart ........................................................................................... 30
Vormgeving en persoonlijke instellingen ................................................ 30
Het soundsysteem ...................................................................................... 31
USB-aansluiting .......................................................................................... 33
Netwerkgebruik .......................................................................................... 34
Wat is een netwerk? ................................................................................ 34
Probleemoplossing in het netwerk .......................................................... 35
Software ..................................................................................................... 36
Windows® 7 leren kennen ........................................................................ 36
Windows® 7 - Nieuwigheden ............................................................... 36
Windows® 7 - Help en ondersteuning .................................................. 38
Windows® 7 - Introductie ..................................................................... 39
Windows® 7 – Gebruikersaccountbeheer ............................................. 40
Windows® 7 - Configuratiescherm ....................................................... 41
Windows Media Center........................................................................... 42
Software installatie .................................................................................. 45
Verwijderen van Software ................................................................... 46
Windows activering ................................................................................ 47
Productactivering bij uw PC ................................................................ 47
BIOS setup .............................................................................................. 48
Uitvoeren van de Bios setup ................................................................ 48
Tips en trucs ............................................................................................... 49
Bedieninghulpjes .................................................................................... 49
Bestand en Systeemveiligheid ..................................................................... 51
Back-up................................................................................................... 51
Onderhoudprogramma´s ....................................................................... 51
Systeemherstel............................................................................................ 52
Foutoplossing ......................................................................................... 52
Windows® Update ................................................................................... 53
Windows Update-Informatie over Gegevensbeveiliging ...................... 54
Kooptoestand herstellen ............................................................................. 55
Beperking van de systeemherstelling ...................................................... 55
Uitvoering van de herstelling .............................................................. 55
FAQ ............................................................................................................ 56
Klantendienst.............................................................................................. 57
Eerste Hulp bij fout functioneren ............................................................ 57
Lokaliseren van de oorzaak ..................................................................... 57
Fouten en oorzaken ................................................................................ 58
Heeft u meer ondersteuning nodig ?....................................................... 58
Drivers ondersteuning ............................................................................ 58
Transport ................................................................................................ 59
Reiniging en onderhoud ......................................................................... 59
Montage, uitrusting en herstellingen .......................................................... 60
Tips voor de onderhoudstechnicus ..................................................... 60
Recycling en afvalverwerking ..................................................................... 61
Index .......................................................................................................... 62
2
Persoonlijk
Gelieve uw eigendomsbewijs te noteren:
Serienummer
......................................
Aankoopdatum
......................................
Plaats van aankoop
......................................
Het serienummer van uw PC vindt u op de onderkant van uw PC. Neem dit nummer
eventueel ook op in uw waarborgdocumenten.
Doelgroep
Deze handleiding is zowel bedoeld voor nieuwe gebruikers als ook gevorderde
gebruikers. Ongeacht het mogelijk beroepsmatig gebruik is de PC bedoeld voor
gebruik in een privé-woning. De vele toepassingsmogelijkheden staan ter beschikking
voor het hele gezin.
Kwaliteit
We hebben voor de componenten de aandacht vooral gevestigd op hoge
functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een
afgewogen hard- en softwareconcept kunnen we u een PC voor de toekomst
voorstellen die u veel plezier zal leveren tijdens uw werk en uw vrije tijd. We danken u
voor uw vertrouwen in onze producten en zijn verheugd om u als nieuwe klant te
mogen begroeten.
Kopiëren, fotokopiëren en verveelvoudigen van dit handboek
Dit document bevat wettelijk beschermde informaties. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, verveelvoudigd,
vertaald, verzonden of opgeslagen op een elektronisch leesbaar medium zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
Copyright © 2012
Alle rechten voorbehouden.
Dit handboek is door de auteurswet beschermd.
Handelsmerk:
®
®
®
MS-DOS en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft .
®
®
Pentium is een geregistreerd handelsmerk van de firma Intel .
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.
Technische wijzigingen voorbehouden.
3
4
Betreffende deze handleiding
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het
apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die
op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan.
Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze
handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders
verkoopt of overdraagt.
In deze handleiding gebruikte symbolen en
waarschuwingswoorden
GEVAAR!
Waarschuwing voor direct levensgevaar!
WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zware
onherstelbaar letsel!
VOORZICHTIG!
Let op deze aanwijzingen om persoonlijk letsel en materiële schade te
voorkomen!
LET OP!
Let op deze aanwijzingen om materiële schade te voorkomen!
OPMERKING!
Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!
OPMERKING!
Houd u aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing!
WAARSCHUWING!
Waarschuwing voor gevaar door elektrische schokken!
•
Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de
bediening
►
Advies over uit te voeren handelingen
5
Gebruik voor het beoogde doel
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van
elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie. Het
apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor
industrieel/commercieel gebruik.
Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te
vervallen:
•
Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen
randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
•
Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en
accessoires.
•
Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan
de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend
gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
•
Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.
Conformiteitsinformatie
Dit apparaat ondersteunt de volgende functies:
•
Wireless LAN
Bepaald door het vermogen van de ingebouwde draadloze LAN oplossing is het
gebruik in Frankrijk alleen binnenin gebouwen toegestaan. In alle andere EU-landen
gelden er momenteel geen beperkingen. Gelieve ter plaatse informatie in te winnen
betreffende de wettelijk geldende regels in voorschriften wat betreft het gebruik in
andere landen.
Hierbij verklaart MEDION AG dat deze apparaten conform zijn aan de fundamentele
vereisten en aan de overige desbetreffende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG.
Dit toestel voldoet aan de basisvereisten en de relevante regelingen van de ecodesign
richtlijn 2009/125/EG.
Volledige conformiteitsverklaringen vindt u onder www.medion.com/conformity.
6
Veiligheidsaanwijzingen
Gevaren voor kinderen en personen met beperkte
vermogens om apparaten te bedienen
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met
onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of
geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het
apparaat gaan spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
Berg het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen op
WAARSCHUWING!
Houd ook de plastic verpakkingen buiten bereik van
kinderen. Verstikkingsgevaar!
Veiligheid
Gelieve dit hoofdstuk aandachtig te lezen en alle vermelde voorschriften in acht te
nemen. Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw
PC.
•
Open nooit de behuizing van de PC of de netadapter! Dit kan leiden tot
kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw PC zou worden beschadigd.
•
Steek geen voorwerpen door de gleuven en openingen in de binnenkant van de
PC. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs tot brand, waardoor uw PC zou worden
beschadigd.
•
De gleuven en openingen van de PC dienen voor een goede luchtstroom. Dek
deze openingen niet af, omdat anders een oververhitting kan ontstaan. Zorg er
tijdens het opstellen van de pc voor dat u aan alle kanten minstens
20 cm ruimte laat.
•
Bescherm het apparaat tegen waterdruppels en waternevel. Plaats geen
voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof (vazen of iets dergelijks) op het toestel.
Het voorwerp kan omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid nadelig
kan beïnvloeden.
7
Zet uw PC onmiddellijk uit of zet hem niet eens aan en contacteer de serviceafdeling ...
•
... de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel of stekker beschadigd is.
Vervang de defecte netkabel/voedingseenheid door originele onderdelen.
Repareer nooit beschadigde kabels en stekkers.
•
... wanneer de behuizing van de PC beschadigd is of vloeibare stoffen zijn
binnengedrongen
Nooit zelf reparaties uitvoeren
WAARSCHUWING!
Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of te
repareren. Daardoor loopt u het risico van een elektrische schok!
•
Neem om risico's te vermijden bij storingen contact op met het Medion Service
Center of een deskundig reparatiebedrijf.
Beveiliging van gegevens
LET OP!
Maak na elke update van uw gegevens een reservekopie op
externe informatiedragers. Schadevergoedingsclaims voor
gegevensverlies en de daaruit voortvloeiende schade zijn
uitgesloten.
8
Leveringsomvang
Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen na
aankoop te contacteren, indien de levering niet compleet is. Gelieve hiervoor zeker het
serienummer op te geven.
Bij de door u aangekochte PC heeft u de volgende onderdelen ontvangen:
•
PC met aansluitkabel
•
Stekker met aansluitingskabel (FSP Group Inc., model: FSP065-ASC)
•
OEM Versie van het besturingssysteem
•
Documentatie
GEVAAR!
Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies, buiten
het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik bestaat er
verstikkingsgevaar!
9
Opstellen van de PC
De juiste opstelling van uw PC is een belangrijke factor om er voor te zorgen, dat u
met uw PC op een comfortabele manier kunt werken.
Plaats van opstelling
•
Houd uw PC en alle aangesloten toestellen weg van vocht en vermijd stof, warmte
en rechtstreekse zonnestralen. De niet-inachtneming van deze tips kunnen leiden
tot storingen of tot beschadiging van de PC.
•
Plaats en gebruik alle componenten op een vlak, stabiel en trillingsvrij oppervlak
om te vermijden dat de PC zou omvallen.
Omgevingstemperatuur
•
De PC kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van
+10° C tot +35° C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 30% - 70% (niet
condenserend).
•
In uitgeschakelde modus kan de PC worden opgeslagen bij -20° C tot 50° C.
•
Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en verwijder vooral, indien
aanwezig, de antennekabel. We raden u voor meer veiligheid aan om een
overspanningbescherming te gebruiken, zodat uw PC wordt beschermd tegen
spanningspieken of blikseminslag vanuit het stroomnet.
•
Wacht na het transport van de PC met de ingebruikneming tot het toestel de
omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of
vochtigheidsschommelingen kan het door condensatie tot de vorming van vocht
binnenin de PC komen. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.
10
Ergonomie
OPMERKING!
Voorkom verblindingen, spiegelingen en te harde licht-donkercontrasten om uw ogen te sparen.
De monitor mag nooit direct in de buurt van ramen staan, omdat deze plek in de
werkruimte door het daglicht het sterkst belicht is. Deze lichtintensiteit maakt het
moeizaam voor de ogen, zich aan de donkerdere monitor aan te passen.
De monitor, moet steeds met een naar de raamkant parallelle kijkrichting opgebouwd
zijn.
De parallelle kijkrichting zou, ook in betrekking op kunstmatige
belichtingsinrichtingen, aangehouden worden. Dit betekent, dat voor de verlichting
van de werkruimte met kunstmatig licht dezelfde eisen gelden.
Comfortabel werken
Langdurig in dezelfde houding zitten is op den duur niet prettig. Een goede houding
verkleint de kans op lichamelijke aandoeningen of letsel.
Algemeen: Verander regelmatig van houding en neem geregeld pauzes om
vermoeidheid te voorkomen.
Rug: Als u aan uw bureau zit, moet uw rug gesteund worden door de rugleuning van
de stoel, terwijl uw rug recht is of iets naar achteren gebogen.
11
Benen: Uw bovenbenen moeten horizontaal zijn of iets schuin naar beneden gericht.
Uw onderbenen moeten vrijwel een rechte hoek met uw bovenbenen vormen. Uw
voeten moeten plat op de vloer rusten. Indien gewenst kunt u een voetensteun
gebruiken. In dat geval moet u echter extra controleren of de hoogte van uw stoel
goed is ingesteld op het gebruik van de voetensteun.
Armen: Ontspan uw armen, houd uw ellebogen dichtbij uw zij, terwijl de onderarmen
en handen ongeveer horizontaal liggen.
Polsen: Houd uw polsen zo recht mogelijk als u het toetsenbord, de muis of de
trackball gebruikt. Beweeg ze niet zijwaarts of meer dan 10 graden omhoog of omlaag.
Hoofd: Houd uw hoofd recht of iets voorover gebogen. Probeer te vermijden dat u
met een gedraaid hoofd of een gedraaide romp moet werken.
12
•
Oppervlakte voor de handen:
5 tot 10 cm
•
Kijkafstand:
50 tot 70 cm
•
Beenruimte (verticaal):
minimum 65 cm
•
Beenruimte (horizontaal):
minimum 60 cm
•
Bovenste regel op het
beeldscherm op ooghoogte of
iets daaronder.
Aansluiten
Gelieve de linkerkant van de kaft open te klappen om de bijbehorende
tekeningen te bekijken.
Bekabeling tips
Volg de onderstaande aanwijzingen om uw PC correct en veilig aan te sluiten:
•
Leg de kabel zo dat niemand erop kan gaan staan of erover kan vallen.
•
Zet geen voorwerpen op de kabel, omdat deze anders kan worden beschadigd.
•
Zorg ervoor dat, bijvoorbeeld van opzij, geen zware druk wordt uitgeoefend op
stopcontacten. Dit leidt tot beschadiging aan en in het apparaat.
•
Oefen geen druk uit bij het aansluiten van kabels en stekkers en zorg ervoor dat de
stekkers op correcte wijze worden aangesloten.
•
Als u een aansluitkabel van het apparaat loskoppelt, trek dan steeds aan de stekker
en niet aan de kabel.
•
Sluit de randapparatuur zoals het toetsenbord, muis, monitor etc. alleen aan, als
de PC is uitgeschakeld, om beschadigingen van apparatuur te voorkomen.
Sommige apparatuur kan ook aangesloten worden, als de PC aanstaat. Dit zijn
meestal apparaten die door een USB- aansluiting met de PC worden verbonden.
Volg in ieder geval de veiligheidsinstructies van de desbetreffende handleiding.
•
Hou tenminste één meter afstand tussen de PC en magnetische stoorzenders en
stoorzenders met hoge frequentie (Tv-toestel, luidsprekers, GSM’s, enz.) om
functiestoringen en gegevensverlies te vermijden.
•
Gelieve er bovendien op te letten dat in combinatie met deze PC enkel
afgeschermde kabels (max. 3 m) mogen worden gebruikt. Voor printerkabels
gebruikt u enkel de dubbel afgeschermde kabels.
•
Vervang de meegeleverde kabels niet door andere. Gebruik uitsluitend de bij de
levering horende kabels aangezien deze in onze labs uitvoerig getest werden.
•
Gebruik voor het aansluiten van uw randapparatuur enkel de kabels die samen
met de apparaten geleverd worden.
•
Verzeker u ervan dat alle verbindingskabels met hun specifieke randapparatuur
verbonden zijn; zo vermijdt u storingsstralingen. Verwijder alle kabels die u niet
gebruikt.
13
•
U mag aan uw PC enkel randapparatuur aansluiten die beantwoordt aan de
EN60950 norm voor „Veiligheid van inrichtingen van de informatietechniek“ ofwel
apparatuur die aan de EN60065 „Veiligheidsvereisten - audio-, video- en
gelijkende elektronische apparaten“ voldoet.
•
Nieuwe toestellen kunnen tijdens hun eerste werkingsuren een typische,
onvermijdelijke, maar volledig ongevaarlijke geur afgeven. In de loop van de tijd
zal deze geur gestaag afnemen.
Om deze geurontwikkeling tegen te gaan, raden wij u aan uw werkkamer
regelmatig te luchten. Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product zorg voor
gedragen de geldende grenswaarden nooit te overschrijden.
OPMERKING!
Sluit enkel apparaten op uw PC aan, die u ook gebruikt. Als u niet
beschikt over een toestel dat hier wordt beschreven, dan slaat u
het betreffende thema over en/of voert u het eventueel later uit..
14
Openen en sluiten van het draaibare frontpaneel
Positie in het opengeklapt overzicht: A
Er zitten nog enkele aansluitingen achter het frontpaneel. Dit biedt u het grote
voordeel, dat u verbindingen die u zeer frequent gebruikt snel en makkelijk kunt
maken zonder dat u de PC dient om te draaien. De afdekkingklep beschermt de
aansluitingen.
USB-Apparatuur aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: D, K
LET OP!
Sluit extra USB-apparaten pas na de eerste installatie van uw
nieuwe PC aan. Op die manier vermijdt u onnodige verwarring
tijdens de installatie. Normaal gezien kunt u deze toestellen
aansluiten terwijl u er mee werkt. Om hierover meer te weten te
komen, kunt u de handleiding van uw randapparatuur
doornemen.
•
De stroomuitgangen van uw PC voor USB worden door een zekering (Limited
Power Source in de zin van EN60950) beschermd. Hierdoor kunnen, bij een
technisch defekt van uw PC, de randapparaten verbonden met de aansluitingen in
kwestie, niet worden beschadigd.
Er staan meestal meerdere aansluitingen ter beschikking, die vrij gekozen kunnen
worden.
OPMERKING!
Let op dat stekker en aansluiting exact overeenkomen, om
beschadiging van de conctacten te voorkomen. Door de
asymmetrische vorm past de stekker maar op 1 manier in de
poort.
► Sluit hier apparatuur met deze aansluiting (printer, scanner, camera etc.)
aan de desbetreffende aansluitingen aan.
OPMERKING!
Indien mogelijk sluit u uw apparaten steeds aan de aansluiting
aan, waaraan ze werden geïnstalleerd. Anders krijgt u een nieuwe
ID en is een bijbehorende installatie van de drivers nodig.
15
Microfoon aansluiting
Positie in het opengeklapte overzicht: E
► Sluit op de roze poort een microfoon aan met een 3,5 mm mono-jackplug.
► Plaats de microfoon zo dat deze niet rechtstreeks naar de luidsprekers wijst.
Hierdoor veroorzaakt u akoestische terugkoppelingen, waardoor u een luide
pieptoon kunt horen.
Hoofdtelefoon aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: F
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
► Steek de kabel met de 3,5 mm Stereo-jackplug in de groene poort van uw PC
(positie F).
WAARSCHUWING!
U kunt permanente schade aan uw gehoor oplopen bij het
gebruik van een hoofdtelefoon met een te hoog volume.
Wij raden u aan dat u het volume op een lage waarde
instelt, voordat u begint geluid af te spelen. Dan start u de
weergave en regelt u het geluidsniveau zo, dat het voor u
aangenaam is.
Als een toestel langdurig met hoge geluidsterkte via een
hoofdtelefoon wordt gebruikt, dan kan dat blijvende
schade aan het gehoor van de luisteraar berokkenen.
Line out / luidsprekers aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: F
Sluit hier actieve luidsprekers of de geluidskabel voor opnames aan. Sla er de
gebruikshandleiding van uw stereoinstallatie op na, om te weten welke ingang u moet
gebruiken (in de meeste gevallen zal dat Line In of Aux) zijn.
► Sluit de kabel met de 3,5 mm stereo-jackplug in de groene poort aan de
achterkant van uw PC.
Een digitale audio-uitgang (SPDIF) kan met een optische kabel aangesloten worden.
Positie in het opengeklapte overzicht: G
► Verbind een optische kabel met de optische aansluiting.
► Verbind het andere uiteinde van de kabel met een geluidstoestel met
passende digitale ingang.
16
Monitor aansluiten
Positie in het opengeklapt overzicht: H
Uw PC is met een VGA-aansluiting uitgerust.
OPMERKING!
Om problemen met de signaaltoekenning te voorkomen sluit u
enkel één datakabel aan als uw monitor over meerdere
aansluitingen beschikt (bv. VGA en DVI).
Let op dat stekker en aansluiting exact overeenkomen, om zo
beschadiging van de contacten te voorkomen. Door de
asymmetrische vorm past de stekker enkel in één positie in de
poort.
► Verbind de gegevenskabel van het beeldscherm met de poort van de grafische
kaart (overzicht: H). Verwijder eventueel de witte beschermingsring op de
monitorstekker.
► U draait de schroeven van de monitorkabel bij het aansluiten van een VGA
toestel met de hand goed vast.
HDMI-toestel aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: I
HDMI is de afkorting voor "High Definition Multimedia Interface", een aansluiting voor
de volledig digitale overdracht van audio- en videogegevens.
► Als een tv-toestel, een monitor of een projector over de geschikte aansluiting
beschikt, dan sluit u ze op dit contact aan.
Netwerk (LAN) aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: J
Uw PC beschikt over een netwerkaansluiting om uw PC op een netwerk aan te sluiten.
De netwerkkabel beschikt normaal over twee RJ45-stekkers, zo dat het niet uitmaakt,
welke kant in welke aansluiting gestopt wordt.
► Sluit het ene einde van de kabel op de poort van uw PC aan.
► Sluit het andere einde van de kabel op een andere PC of Hub/Switch aan.
Nog meer tips vindt u in het hoofdstuk „Netwerkgebruik“ vanaf blz 34.
17
Stroomvoorziening aansluiten
Positie in het opengeklapte overzicht: L
Als laatste zorgt u voor de stroomvoorziening naar uw PC en monitor door de
netspanningkabel in het stopcontact te steken en met de elektrische voeding (L) te
verbinden.
Let goed op de onderstaande veiligheidstips:
WAARSCHUWING!
Ook als uw stroomnetschakelaar uitgeschakeld is, staan
er nog delen van het toestel onder spanning. Om de
stroomtoevoer naar uw PC te onderbreken, of om het
toestel volledig van spanning te ontdoen, trekt u de
stroomstekker uit het stopcontact.
•
Het stopcontact moet zich in de buurt van de PC bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
•
Sluit de PC enkel aan op een geaard stopcontact met een residentiële
stroomvoorziening.
•
Gebruik enkel de bijgeleverde stekker en aansluitings-kabel.
•
Wij raden voor de veiligheid aan, een beveiliging tegen spanningspieken, om uw
PC tegen beschadiging door spanningspieken of bliksemslag van uit het
stroomnet te beschermen.
•
De standaard PC-voeding heeft een aan- en uitschakelaar. Hiermee kan de PC
worden aan- en uitgeschakeld. Staat de schakelaar op UIT (0), dan is er geen
stroomverbruik.
Start uw PC nog niet!
Lees eerst in het volgende hoofdstuk waarop u bij de ingebruikneming moet letten.
.
18
Eerste Ingebruikname
De PC is reeds compleet voorgeïnstalleerd.
Nadat u alles aangesloten heeft en alle noodzakelijke aansluitingen vastgeschroefd zijn
(vanaf pagina 13), kunt u de pc in gebruik nemen:
Stap 1: Aanzetten
► Zet de monitor aan.
Netadapter
► Zet de schakelaar op de netadapter op ‚aan‘, door hem in positie I te zetten.
(Zet deze schakelaar op 0, om de stroomtoevoer te onderbreken.)
Aan-/uitschakelaar
Positie in het opengeklapte overzicht: B
► Druk een maal op de aan-/uitschakelaar om uw pc aan te zetten.
In het Configuratiescherm van Windows® (Energiebeheer) kan de hoofdschakelaarfunctie worden geprogrammeerd (zie online hulp). Sowieso schakelt u de PC uit, als u
de aan/uit knop, als u de hoofdschakelaar langer als 4 seconden indrukt.
LET OP!
Als u het besturingssysteem -> niet correct afsluit (via

, kan het gevaar bestaan, dat gegevens
verloren gaan.
19
Stap 2: Start van de eerste initialisatie
De PC start op en doorloopt nu verschillende fases:
Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt het
opstarten iets langer. Pas nadat alle nodige gegevens zijn ingevoerd, is het
besturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een
welkomstscherm wordt getoond. Volg de instructies op het scherm. De dialogen
verklaren de uit te voeren stappen. De begroetingsprocedure leidt u o.a. door
navolgende schermen en dialogen.
•
Licentieovereenkomst
Lees het licentiecontract aub. zorgvuldig door. U krijgt belangrijke rechtelijke
informatie voor het gebruik van uw softwareproduct. Om de complete tekst te
bekijken, moet u met de muis de rolbalken naar beneden schuiven, tot u het einde
van het document hebt bereikt. U stemt in het contract toe, indien u op het
optieveld Ik accepter de voorwaarden klikt.
Stap 3 : Aanmelden
Na het aanmelden verschijnt Windows op uw beeldscherm. U kunt dit veranderen,
zodat het beeldscherm van uw PC er in uw geval eventueel anders uitziet.
Het basisgebruik verandert echter niet.
Korte beschrijving van de Windows-omgeving

De start-knop
Door een keer met de linker muistoets op deze knop te klikken roept u het afgebeelde
startmenu op.

Alle programma’s
Hier vindt u een lijst van alle programma’s die op uw PC zijn geïnstalleerd. Met de
rechter muistoets kunt u de onderwerpen in de lijst bewerken.
20

Taakbalk
Vanaf de taakbalk onderaan het beeldscherm kunt u programma’s starten en tussen
reeds opgestarte programma’s switchen. Onder Windows® 7 kunt u elk programma in
de taakbalk zetten, zodat u het steeds met één enkele muisklik kunt openen. Bovendien
kunt u de symbolen op de taakbalk ook opnieuw organiseren, door er gewoon op te
klikken en ze naar de gewenste positie te slepen. Beweeg de muisaanwijzer over de
symbolen en er worden miniaturen van elk bestand of elk venster getoond dat in dit
programma geopend is. Wanneer u met de muis over de miniatuur beweegt, wordt
een full screen preview van het desbetreffende venster getoond. Wanneer u de
muisaanwijzer weg van de miniatuur beweegt, wordt ook het full screen gesloten.

Windows Search
Windows Search helpt u om alle bestanden die op het systeem staan snel en
eenvoudig te vinden. Met Windows® 7 worden de zoekresultaten bovendien
relevanter, en zijn ze makkelijker te begrijpen.

Programmalijst
De meest gebruikte programma’s worden hierin opgenomen. Het besturingssysteem
herkent deze vanzelf. Als u met de rechter muistoets op een onderwerp klikt, dan kunt
u zelf bepalen welk onderwerp in de lijst zou moeten worden bewaard of verwijderd.
Het programma, dat aan het onderwerp is verbonden, wordt niet gewist.

Uitschakelen
Om uw PC uit te zetten, klikt u met de linker muistoets op deze knop en kiest u de
optie Afsluiten.

Bureaublad weergeven
Wanneer u alle geopende vensters op de taakbalk wil minimaliseren om een vrij zicht
op de desktop te hebben, klik dan op dit venster.

„Pictrogrammen“ op het bureaublad
Pictrogrammen zijn programmalinks, die gebruikt worden om het bijhorende
programma op te roepen. Met een dubbele klik (de linker muistoets twee keer kort
achtereen drukken) op het symbool wordt de toepassing gestart.
Het bureaublad omvat nagenoeg het volledige scherm en is ook de bewaarplaats voor
deze soort van snelkoppelingen en andere snelkoppelingen, waar u snelle toegang toe
wilt hebben.
21

Aangemelde gebruiker
Hier wordt de aangemelde gebruiker weergegeven. Als u op het beeld klikt, kunt u het
wijzigen.

Configuratiescherm
Dit is het besturingscenter van uw PC. Hier kunt u uw PC naar wens aanpassen. We
bevelen u aan in „Help en ondersteuning“ na te lezen, wat de effecten van bepaalde
aanpassingen kunnen zijn.

Systeemvak
Informatie over het huidige uur. Wanneer er zich bepaalde evenementen voordoen,
bijvoorbeeld het ontvangen van een e-mailbericht of bij het openen van de TaskManager, kan het gebeuren dat er te veel berichtsymbolen in deze zone worden
getoond. Windows® toont een waarschuwingssymbool, wanneer er zich een
evenement voordoet. Na korte tijd zet Windows® het symbool op de achtergrond, om
de zone overzichtelijk te houden. U heeft toegang tot symbolen, die op de achtergrond
werden geplaatst, door op een scherm in de infozone te drukken.
22
23
 
  





De muis
Naast de twee knoppen heeft deze muis ook nog een wiel (wheel) dat als volgt
gebruikt kan worden:
Voor scrollen in bijvoorbeeld documenten of Internet pagina’s: beweeg het wiel naar
boven of beneden
OPMERKING!
U kunt het wiel ook als toets gebruiken. De functie is afhankelijk
van de gebruikte toepassing. In Word b.v. verandert de
muisaanwijzer naar Virtueel scrollen. Indien u met de muis naar
boven of beneden bladert, rolt de schermweergave in de
betreffende richting.
Als u de cursor niet vlot over het beeldscherm kunt laten bewegen, gelieve dan een
andere ondergrond te gebruiken (muismat). Een spiegelende ondergrond kan
problemen veroorzaken.
24
Het toetsenbord
In deze paragraaf vindt u de nodige tips om het toetsenbord te bedienen. Alle
afbeeldingen zijn schematisch.
Alt-, Alt Gr- en Ctrl-toetsen
De Alttoets voert in combinatie met andere toetsen bepaalde functies uit. Deze functies
worden bepaald door het programma waarin men op dat moment werkt. Om een
toetsencombinatie met de Alttoets in te voeren moet u de Alttoets ingedrukt houden
en op een andere toets drukken. De Alt Gr-toets functioneert zoals de Alttoets maar
selecteert bepaalde speciale tekens. De Ctrl-toets (Control) voert net zoals de Alttoets
programmafuncties uit.
Handige toetsencombinaties (afhankelijk van de software):
Toetsen-combinatie Functie en omschrijving
Alt + F4
Beëindigt doorgaans het geselecteerde programma of
sluit het geopende venster.
Alt + Print
Kopieert het beeld van het momenteel geselecteerde
venster naar het klembord.
Alt Gr + /
De backslash ( \ ) wordt ingevoerd.
Alt Gr + 5
Het Eurosymbool (€) wordt ingevoerd.
Alt Gr + Q
De voor E-mail nodige @ (zeg: “et”) wordt ingevoerd.
Ctrl + Alt + Del
Windows Taakbeheer
(De toetsencombinaties kunnen verschillen per landinstelling.)
25
De harde schijf
De harde schijf is uw hoofdopslagmedia, met hoge opslagcapaciteit en snelle
gegevensoverdracht ineen.
*
Met uw PC hebt u een OEM- versie van het besturingssysteem Microsoft Windows®
gekocht, welke u in staat stelt om uw PC optimaal te benutten.
Wij hebben de harde schijf van uw PC reeds zo geconfigureerd, zodat u er normaal
gesproken optimaal ermee kunt werken, zonder dat u zelf iets hoeft te installeren. Het
®
Besturingssysteem Windows neemt een klein gedeelte van de capaciteit voor de
administratie van de harde schijf in, daarom staat niet de complete capaciteit van de
harde schijf ter beschikking. Dit verklaart mogelijke verschillen tussen BIOS- informatie
en Besturingssysteeminformatie. Op de harde schijf bevindt zich het besturingssysteem
van de PC, verdere toepassingsprogramma´s en veiligheidsbestanden, zodat de volle
capaciteit reeds verlaagd is.
OPMERKING!
Probeer nooit om uw PC uit te schakelen terwijl hij toegang heeft
tot de harde schijf, dit kan leiden tot verlies van gegevens.
Wanneer de aanduiding van de vaste schijf flikkert, weet u dat de
PC toegang heeft tot de vaste schijf.
Op de eerste partitie (C:\) bevinden zich het besturingssysteem, de toepassingsprogramma´s en de documenten en instellingen van de ingerichte gebruikers.
De tweede partitie (D:\) dient ter beveiliging van informatie en bevat extra
stuurprogramma´s (D: \Driver) en software (D: \Tools) voor uw PC.
OPMERKING!
Bovendien vindt u in nog twee andere, niet-overschrijfbare
partities de startbestanden voor systeemherstel ( p. 53), evenals
de installatiebestanden van Windows® 7. Deze partities zijn niet
zichtbaar en mogen niet worden gewist.
*
Original Equipment Manufacturer / van de fabrikant aangekochte programmaversies, die
meestal in combinatie met volledige producten worden verkocht.
26
Belangrijke Mappen
Hieronder hebben wij de belangrijkste mappen opgenoemd en de inhoud beschreven.
LET OP!
Wis of wijzig deze directories of de inhoud ervan niet aangezien
gegevens daardoor verloren zouden kunnen gaan of de
systeemfunctionaliteit in gevaar zou kunnen komen.
C:\
In de hoofdmap van station C: bevinden zich belangrijke, voor de
start van Windows noodzakelijke bestanden. In de kooptoestand
zijn deze bestanden uit veiligheidsredenen niet te zien.
C:\Program Files Als de naam al laat vermoeden, installeren programma´s in deze
mappen de bij toepassingen behorende bestanden.
C:\Windows
De hoofdmap van Windows. Hier slaat het besturingssysteem zijn
bestanden op.
D:\Driver
In deze map vind u het voor uw PC noodzakelijke
stuurprogramma´s (reeds geïnstalleerd).
D:\Tools
Hier vind u extra programma´s en verdere documentatie voor uw
PC.
27
Aansluiten van een externe harde schijf
Positie in het opengeklapte overzicht: O
Uw pc beschikt over een schacht waarmee u de externe MEDION harde schijf HDDrive
2Go super speed makkelijk en ongecompliceerd kunt aansluiten.
De aansluiting gebeurt, zoals bij een USB memory stick, bij geboot besturingssysteem.
De harde schijf wordt automatisch herkent en krijgt een driveletter toegekend.
OPMERKING!
Hou er a.u.b. rekening mee dat enkel de
bovenvermelde. MEDION harde schijf op de schacht
voor de harde schijf aangesloten kan worden.
Deze schacht is enkel compatibel met MEDION harde
schijf HDDrive 2 Go super speed.
Geen van de andere HDDrive 2Go harde schijven van de
oudere generatie kunnen worden gebruikt.
MEDION harde schijven HDDrive 2Go super speed
worden niet meegeleverd!
Zodra u de harde schijf via de harde schijfsleuf aansluit, zal deze als wisselmedium door
uw PC worden herkend.
Sluit de externe harde schijf als volgt aan:
► Steek de externe harde schijf HDDrive 2Go super speed voorzichtig in de
daartoe voorziene sleuf.
LET OP!
Let daarbij op dat de bovenzijde van de HDDrive 2Go
super speed naar boven wijst en dat de rubberpootjes
en de verluchtingsopeningen/het verluchtingsrooster
naar beneden wijzen.
(vergelijkbare afbeelding)
28
De MEDION harde schijf HDDrive 2Go super speed is verkrijgbaar in volgende maten:
•
MEDION harde schijf HDDrive 2Go super speed 6,35 cm / 2,5“ USB 3.0.
LET OP!
Gebruikt alleen de MEDION harde schijf HDDrive 2Go
super speed 6,35 cm / 2,5“.
De kaartlezer
Positie in het opengeklapte overzicht: C
Wanneer de PC voorzien is van een kaartlezer, kunt u o. a. volgende kaarttypes op de
volgende wijze gebruiken:
Sleuf
Kaarttype
Verbindingscontacten
MS
Memory Stick
Memory Stick Pro
SD (Secure Digital)
MMC (MultiMediaCard)
wijzen naar beneden
SD
MC
Bevindt een kaart zich in een gleuf*, dan krijgt ze een vrije driver toegewezen in het
Computer.
* enkel van toepassing op wisselmedia.
29
Grafische kaart
Positie in het opengeklapt overzicht: H, I
Vormgeving en persoonlijke instellingen
Dit programma biedt u de mogelijkheid de vormgeving op uw beeldscherm aan te
passen. Daartoe behoort bijvoorbeeld de bureaublad achtergrond, de
schermbeveiliging, de active desktop ( web) evenals meer gespecialiseerde instellingen
van uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het programma kan als volgt worden
opgestart:
•
Rechter muisklik op het windows bureaublad (desktop) en linker muisklik op
Persoonlijke instellingen.
of
•
30
Via Start  Configuratiescherm  Vormgeving en persoonlijke instellingen
door te dubbelklikken met de linkermuisknop.
Het soundsysteem
Positie in het opengeklapt overzicht: E, F, G
De externe audioverbindingen kunnen zo geconfigureerd worden dat ze op een
stereosysteem aangesloten kunnen worden.
Als u het basisvolume wilt wijzigen, klikt u op het luidsprekersymbool op uw taakbalk.
U klikt op Mixer, om het mengpaneel voor het geluidsvolume te openen.
31
WAARSCHUWING!
U kunt permanente schade aan uw gehoor oplopen bij het
gebruik van een hoofdtelefoon met een te hoog volume.
Wij raden u aan dat u het volume op een lage waarde
instelt, voordat u begint geluid af te spelen. Dan start u de
weergave en regelt u het geluidsniveau zo, dat het voor u
aangenaam is.
Als een toestel langdurig met hoge geluidsterkte via een
hoofdtelefoon wordt gebruikt, dan kan dat schade aan het
gehoor van de luisteraar berokkenen.
32
USB-aansluiting
Positie in het opengeklapte overzicht: D, K
OPMERKING!
Apparaten die direct aan een USB-BUS worden aangesloten,
mogen niet meer dan 500 mA vereisen. De stroomuitgang is door
een veiligheidszekering (Limited Power Source in de zin van EN
60950) beveiligd. Heeft de apparatuur een hoger vermogen
nodig, dan bevelen wij de aankoop van een Hub (verdeler /
versterker) aan.
Aan de aansluitingen voor USB (Universal Serial Bus 1.1 en 2.0, optioneel) kunt u tot
127 apparaten aansluiten, die alle aan de USB-standaard voldoen.
De USB 3.0-aansluiting is volledig backwards compatibel met USB 2.0 en 1.1.
OPMERKING!
Sluit indien mogelijk uw USB-toestellen altijd op dezelfde
aansluiting aan waarop ze geïnstalleerd werden. Anders krijgt u
een nieuwe ID en is een bijbehorende installatie van de drivers
nodig.
33
Netwerkgebruik
Positie in het opengeklapte overzicht: J
Uw PC is uitgerust met een Fast Ethernet-Netwerk-aansluiting.
Nog meer verklaringen voor het netwerk vindt u in het Windows®-Help in het StartMenu.
Wat is een netwerk?
Men spreekt over een netwerk, als meerdere PCs met elkaar zijn verbonden.
Op deze manier kunnen de PC- gebruikers informatie en bestanden van PC tot PC
oversturen en zich hun bronnen (printer, modem en stations) delen.
Hier een paar voorbeelden uit de praktijk:
•
In een bureau worden mededelingen via E-mail verstuurd en afspraken worden
centraal opgeslagen.
•
PC-gebruikers delen een printer in het netwerk en slaan hun informatie op een
centrale computer op (Server).
•
Twee of meer PC´s worden met elkaar verbonden, om netwerk spelletjes te spelen
of informatie te delen.
34
Probleemoplossing in het netwerk
Waarom worden in de netwerkomgeving de gedeelde bestanden niet
getoond?
De Netwerkomgeving is tijd vertraagd. Controleer de gedeelde
mappen, indien u naar de desbetreffende Computernamen zoekt.
Waarom krijg ik een foutmelding als ik op de netwerkomgeving klik?
De Computernaam moet in het netwerk uniek zijn en mag niet
precies zo heten als de Werkgroep.
Het ziet er zo uit, als of de netwerkkaarten niet kunnen communiceren.
Waaraan kan dit liggen?
Misschien werkt een van de gebruikte netwerkkaarten met een
andere snelheid (bvb. 10 in plaats van 100 Mbit) en uw netwerkPC is niet in staat dit te herkennen. Stel zo nodig, de compatible
snelheid in het netwerk stuurprogramma in.
Moeten twee PC´s met elkaar verbonden worden, heeft u een
Cross-Link Kabel nodig, anders gebruikt u gewoon een Patch
kabel.
Controleer ook de protocollen en de configuratie.
De gegevensoverdracht geeft fouten of is zeer langzaam. Waaraan kan
dat liggen?
U hebt misschien de verkeerde kabel (UTP / CAT3 of lager) of de
kabel ligt in de buurt van een stroomkabel of een andere
storingsbron.
Aanvullende informatie i.v.m. het oplossen van problemen vindt u in Windows Help
onder het trefwoord "Netwerkproblemen".
35
Software
Dit gedeelte houdt zich bezig met het thema software. Daarbij maken wij een
onderscheid tussen het besturingssysteem, de software (de toepassingsprogramma‘s), de Windows-activering en de BIOS.
®
Windows 7 leren kennen
Met Windows® 7 stelt Microsoft het nieuwe besturingssysteem en de opvolger van
Vista® voor. Windows® 7 bevat een reeks innovatieve functies en nieuwe
technologieën, waarmee uw PC snel en betrouwbaar werkt en nog eenvoudig te
bedienen is ook.
®
Windows 7 - Nieuwigheden
Verbeterde taakbalk
Vanaf de taakbalk onderaan het beeldscherm kunt u programma’s starten en tussen
reeds opgestarte programma’s switchen. Onder Windows® 7 kunt u elk programma in
de taakbalk zetten, zodat u het steeds met één enkele muisklik kunt openen. Bovendien
kunt u de symbolen op de taakbalk ook opnieuw organiseren, door er gewoon op te
klikken en ze naar de gewenste positie te slepen. De vormgeving van de symbolen
werd ook een stuk groter, zodat ze makkelijker te bedienen zijn. Beweeg de
muisaanwijzer over de symbolen en er worden miniaturen van elk bestand of elk
venster getoond dat in dit programma geopend is. Wanneer u met de muis over de
miniatuur beweegt, wordt een full screen preview aan het desbetreffende venster
getoond. Wanneer u de muisaanwijzer weg van de miniatuur beweegt, wordt ook het
full screen gesloten.
Spronglijsten
Spronglijsten bieden een praktische mogelijkheid om bestanden te openen, die u de
afgelopen tijd heeft bewerkt. Voor het aangeven van de bestanden die u de afgelopen
tijd heeft gebruikt, klikt u gewoon met de rechtermuisknop op het toepassingssymbool
op de taakbalk. Wanneer u dus met de rechtermuisknop op het Word-symbool klikt,
worden de Word-documenten getoond die u de afgelopen tijd heeft gebruikt.
Bovendien kunt u ook andere bestanden, die u snel bij de hand wil hebben, eenvoudig
in de spronglijst zetten, opdat ze altijd zouden worden getoond. Op die manier hebt u
met slechts enkele muiskliks toegang tot de bestanden die u vaker gebruikt.
De spronglijsten van enkele programma’s zoals Windows® Media Player kunnen vooraf
met vaak gebruikte commando‘s worden gevuld. Zo ziet u in de spronglijst voor
Windows® Media Player bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle muziek of voor
het opnieuw openen van de laatste weergavelijst.
In de spronglijst voor Internet Explorer worden de vaak en laatst bezochte websites
aangegeven. Bij enkele programma’s kunt u hiermee zelfs snel toegang hebben tot
36
bepaalde commando’s, die in het verleden enkel vanuit het programma zelf konden
worden opgeroepen, zoals het commando om een nieuw e-mailbericht op te stellen.
Verbeterde Desktop
Windows® 7 vereenvoudigt het werken met vensters op de desktop. U beschikt
daarmee over meer intuïtieve mogelijkheden voor openen en sluiten, voor het wijzigen
van de grootte en voor het sorteren.
Met Windows® 7 wordt het afhandelen van dagelijkse taken nog eenvoudiger. Met de
inschakelfunctie ("Snaps") wordt het bijvoorbeeld makkelijker dan ooit, om twee
geopende vensters te vergelijken. U moet de grootte van de geopende vensters voor
het vergelijken niet manueel aanpassen. Sleep het venster gewoon met de muis naar
een van de zijranden van het beeldscherm, en het vult het halve beeldscherm.
Sluit de vensters aan beide zijden in elkaar en het is eenvoudiger dan ooit om de
vensters te vergelijken.
Wanneer u alle desktop-minitoepassingen wil tonen, beweegt u dan gewoon met de
muis in de rechterbenedenhoek van de desktop. Daarmee worden alle geopende
vensters transparant, zodat de desktop en de minitoepassingen die zich erop bevinden
onmiddellijk zichtbaar worden.
Klik op de titelbalk van het venster, "schud" ermee, en alle andere geopende vensters
worden als symbool op de taakbalk aangeduid. "Schud" het venster nog een keer en de
andere vensters worden weer aangeduid.
Beter beheer van de randapparatuur
Met Windows® 7 kunt u alle randapparatuur via de centrale functie "Apparaten en
printers" aansluiten, beheren en gebruiken.
Alle randapparatuur worden op een centrale plaats aangeduid.
Met de nieuwe Device Stage-technologie gaat Windows® 7 bij het beheer van
randapparatuur evenwel nog een stapje verder. Device Stage helpt u bij het gebruik
van alle compatibele toestellen, die op de computer aangesloten zijn. Dankzij Device
Stage kunt u nu in een enkel venster de toestelstatus aanduiden en vaak gebruikte
commando’s uitvoeren. Hier vindt u zelfs foto’s van randapparatuur, zodat u heel
eenvoudig kunt zien welke toestellen er aangesloten zijn. De fabrikanten van de
randapparatuur kunnen Device Stage zelfs aanpassen. Wanneer de fabrikant
bijvoorbeeld voor uw camera een aangepaste versie van Device Stage ter beschikking
stelt, kunt u vermeldingen zoals het aantal foto’s op de camera zien en krijgt u links in
verband met nuttige informatie voor wanneer u de camera op de PC aansluit.
37
Thuisgroep
Met thuisgroepen, een nieuwe functie van Windows® 7, wordt het aansluiten van
thuiscomputers kinderspel. Een thuisnetwerk wordt automatisch ingesteld, wanneer u
de eerste pc onder Windows® 7 met het thuisnetwerk verbindt. Het toevoegen van
meer pc’s met Windows® 7 aan het thuisnetwerk is dan snel gebeurd. U kunt exact
aangeven wat op elke pc voor alle andere pc’s in het thuisnetwerk moet worden
vrijgegeven. Aansluitend is het gemeenschappelijke gebruik van bestanden op
verschillende homecomputers – en op vele andere toestellen – net zo eenvoudig, als
zouden alle bestanden zich op één enkele harde schijf bevinden. Op deze manier kunt
u digitale foto’s op de computer in uw werkkamer opslaan en ze dan in een andere
ruimte op uw laptop bekijken. Ook de printer in uw werkkamer wordt dan
automatisch voor alle pc’s in huis vrijgegeven, eens hij zich in het thuisnetwerk
bevindt.
Windows® 7 - Help en
ondersteuning
Hier vindt u een uitgebreide verzameling van
handleidingen, hulpjes en voorstellen voor de
probleemoplossing.
Deze hulp bespreekt het gehele spectrum van het
Windows-Besturingssysteem.
Deze is voor beginners als ook voor professionals
aangeraden. De in thema´s opgedeelde
informatie kan worden afgedrukt of kan digitaal
worden doorgenomen. Zo start U:
► Klik op Start
.
► Kies nu Help en ondersteuning
38
.
Windows® 7 - Introductie
Verneem alles, wat u moet weten over het installeren van de PC.
Dit venster wordt getoond om beginners maar ook ervaren gebruikers ,na de eerste
ingebruikname,bijkomende instellingen te laten doen om Windows® 7 optimaal te
kunnen gebruiken.
39
Introductie is in vele kleine thema’s onderverdeeld, om de gebruiker de mogelijkheid
te bieden, de inhoud optimaal op zijn kennis af te stemmen. Een aantal voorbeelden:
•
Informatie over nieuwe onderdelen in Windows®7 online weergeven
•
Windows aan persoonlijke voorkeur aanpassen
•
Bestanden en instellingen van een andere computer overzetten
•
Een thuisgroep gebruiken om te delen met andere computers thuis
•
Meldingen over wijzgingen op uw computer instellen
•
Een back-up van uw bestanden maken
•
Nieuwe gebruikers aan uw computer toevoegen
•
tekengrootte en de tekst op het scherm wijzigen
Gebruik Introductie, om uw PC beter te begrijpen en hem optimaal te kunnen
bedienen. Het is bedoeld als bijkomende bron van informatie voor het herkennen en
verhelpen van mogelijke problemen.
Roep Introductie als volgt op:
► U klikt op Start
.
► Uit de programmalijst kiest u
Introductie.
Windows® 7 – Gebruikersaccountbeheer
Het gebruikersaccountbeheer helpt, om niet geautoriseerde wijzigingen aan de PC te
voorkomen.
Zodra u een niet geautoriseerde wijziging wilt doorvoeren, verschijnt een dialoog met
de volgende opmerking: Wilt u het volgende programma toestaan wijzigingen aan
deze computer aan te brengen?.
► U klikt op Doorgaan om met de actie door te gaan.
► U klikt op Annuleren om de actie te annuleren.
40
Windows® 7 - Configuratiescherm
Met behulp van de systeembesturing kunt u de instellingen voor Windows wijzigen.
Deze instellingen besturen bijna alles voor de voorstelling en de manier van
functioneren van Windows, en zij laten u toe Windows in te stellen volgens uw eisen.
Wanneer u het Configuratiescherm voor het eerst opent, worden enkel de meest
gebruikte elementen van de systeembesturing, gegroepeerd volgens categorie,
aangeduid.
Heeft u in de categoriereeks meer informatie nodig over een element van de
systeembesturing, moet u de muisaanwijzer over het symbool of de categorienaam
plaatsen en dan de daarin aangeduide tekst lezen.
Om een van deze elementen te openen, moet u op het desbetreffende symbool of de
desbetreffende categorie klikken.
Voor enkele van deze elementen wordt een lijst met uitvoerbare taken en een keuze
van afzonderlijke systeembesturingselementen geopend.
Voor het zoeken naar het gewenste besturingselement zijn er de twee hiernavolgende
methodes:
► Geef een woord of een uitdrukking op in het zoekveld.
► Klik onder Beeldscherminstellingen op Grote pictogrammen of Kleine
pictogrammen, om een lijst van alle systeembesturingselementen aan te
geven.
41
Windows Media Center
Windows Media Center is het platform voor uw individuele home-entertainment in
Windows® 7. Met Windows Media Center kunt u televisie kijken, televisie-uitzendingen
opnemen, dvd’s en muziek afspelen, foto’s bekijken en nog veel meer- met de
afstandsbediening (niet meegeleverd) of met een muisklik.
OPMERKING!
De ondersteuning van de functies is afhankelijk van de hardware
uitrusting van uw PC. Bijv. vereist de functie TV een TV-tuner (niet
meegeleverd).
En zo start u uw individuele home-entertainment op:
► Zet de PC aan.
► Klik op Start
► Klik op
.
Windows Media Center.
Hierna volgt een overzicht van de functies van Windows Media Center:
Hoofdmenu
Submenu
Tv + films
Opnames
Bij gebruik van de tuner kunt uitzendingen opnemen. Via dit
menu-item kunt u de opgenomen uitzendingen weergeven,
wissen of op externe media branden.
Dvd weergeven
Via dit item speelt u dvd’s af.
Tv instellen
Configureer via dit item het tv-signaal
Onlinemedia
Programma‘s
Deze programmabibliotheek biedt een oplijsting van
verschillende onlinemedia. Via onlinemedia roept u een inhoud
op via internet- uit de onlinevideotheek via nieuwsportalen tot
de muziekshop. Voorwaarde om deze functie te gebruiken is
dat u een internetverbinding heeft.
42
Hoofdmenu
Submenu
Taken
Instellingen
Pas hier het Windows Media Center aan uw eisen en behoeften
aan. Hier kunt u bijvoorbeeld de kinderbeveiligingsinstellingen
uitvoeren.
Afsluiten
Zo beëindigt u niet alleen Windows Media Center, maar kunt u
tevens het gehele bestuurssysteem afsluiten. Let erop dat alle
andere toepassingen al afgesloten werden, alvorens u het
systeem afsluit.
Synchroniseren
Sluit een extern toestel zoals bijvoorbeeld een MP3-speler of
een digitale camera aan, u kunt dan de gegevens op het externe
toestel met de PC synchroniseren.
Extender-Setup
Via dit item kunt u een Windows Media Center Extender
instellen. Via een kabelnetwerk of ook een draadloos netwerk
heeft u dan toegang tot de gegevens van uw PC.
"Alleen media"
Via dit item schakelt u naar de ‚volledig beeld’-modus van het
Media Center om.
Foto’s en video’s
Fotobibliotheek
In de fotobibliotheek bevinden zich alle foto’s die op uw PC
staan. Start hier de weergave voor een slideshow op.
Alles weergeven
Om onmiddellijk met de weergave van een diashow te
starten, kiest u "alles weeregeven".
Videobibliotheek
In de videobibliotheek bevinden zich alle video’s die op uw PC
staan.
43
Hoofdmenu
Muziek
Submenu
Muziekbibliotheek
In de muziekbibliotheek bevinden zich alle muziektitels die op
uw PC staan. Hier kunt u een welbepaald album of nummer,
dan wel een welbepaalde artiest weergeven.
Alles weergeven
Via dit item start u de weergave van alle bestanden op die zich
in de muziekbibliotheek bevinden.
Radio
In zoverre u over externe radiotunerhardware beschikt, kunt u
hier de radiozenders beluisteren en beheren.
Zoeken
Via dit item kunt u gericht naar muziektitels, componisten,
vertolkers, albums enz. zoeken. De zoektocht begint van zodra
u de eerste letter heeft ingevoerd.
44
Software installatie
OPMERKING!
Voor de software-installatie is een extern station nodig (niet
meegeleverd).
Mocht uw besturingssysteem zo zijn ingesteld, dat de installatie
van software en stuurprogramma´s alleen worden aangenomen,
als deze zijn gesigneerd (door Microsoft vrijgegeven), verschijnt
een dialoog.
De meegeleverde software is reeds compleet geïnstalleerd.
LET OP!
Bij de installatie van programma´s of stuurprogramma´s kunnen
belangrijke bestanden overschreven en verandert worden. Om bij
eventuele problemen na de installatie op de originele bestanden
te terugvallen, raden wij aan dat u voor de installatie een backup van de harde schijf maken.
Volg de instructies die de softwareleverancier bij het softwarepakket heeft bijgevoegd.
Als u de CD invoert, wordt automatisch het installatiemenu gestart.
OPMERKING!
Mocht de automatische start niet werken, is waarschijnlijk het
zog. „Autorun“-functie gedeactiveerd. Kijk in de Windows® help
na, om dit te veranderen.
45
Voorbeeld voor een handmatige installatie zonder Autorun:
► Klik op Start
.
► Klik op  Alle programma’s.
► U opent het programmapunt
► Kies de optie
Bureau-accessoires.
Uitvoeren.
► Voer nu de stationsletter van de CD-ROM station in, gevolgd van een dubbele
punt en de programmanaam setup in het veld “Openen” in.
► Bevestig uw invoer met een klik op „OK“.
► Volg de instructies van het programma.
Verwijderen van Software
Om de geïnstalleerde software van uw PC te verwijderen, volgt u a.u.b de volgende
stappen:
► klik op Start
► Klik op
.
Configuratiescherm.
► Daarna kiest u de optie
Programma’s en onderdelen.
► Selecteer het betreffende programma, start de de-installatie en volg de
instructies op het scherm.
46
Windows activering
Ter bescherming tegen softwarepiraterij heeft Microsoft de productactivering
ingevoerd.
De op uw PC geïnstalleerde als ook de met de PC geleverde Windows® 7- versie hoeft
u niet te activeren, omdat deze door ons voor uw PC is geactiveerd.
Een activering is alleen dan noodzakelijk, als u meerdere belangrijke onderdelen van de
PC uitwisselt of een niet geautoriseerd BIOS gebruikt. U kunt Windows® 7 zo vaak als u
wilt activeren, als dit noodzakelijk zou zijn. Gedetailleerde informatie vind u in het
helpsysteem en op volgende Internetpagina:
www.microsoft.com/belux/nl/piracy/mpa/default.aspx
Productactivering bij uw PC
In enkele gevallen is het toch noodzakelijk, om Windows® 7 te activeren. Indien de
activering via Internet met een foutmelding wordt beantwoord, moeten de volgende
stappen worden uitgevoerd.
► U kiest telefonische activering.
► Vervolgens klikt u op Product Key veranderen. Hierop verschijnt een nieuw
venster. U geeft hier de Product Key in. U vindt deze op het certificaat van
echtheid (Certificate of Authenticity, COA), dat zich op de onderkant of
achterkant van uw PC bevindt.
► Bevestig uw invoer en volg verder de aanwijzingen op het beeldscherm. In het
geval dat u een OEM-versie gekoppeld aan uw PC heeft, deelt u dit de
Microsoft-contactpersoon mee.
47
BIOS setup
In de BIOS setup (Hardware Basis -configuratie van uw systeem) hebt u veelvuldige
instellingsmogelijkheden voor het gebruik van uw PC.
U kunt bijvoorbeeld de gebruikswijze van de interfaces, de veiligheidsrichtlijnen of de
regeling van de stroomverzorging veranderen.
LET OP!
De PC is reeds vanuit de fabriek zo ingesteld, dat een optimaal
gebruik is gegeven. Verander de instellingen alleen, als dit
absoluut noodzakelijk is en u vertrouwd bent met de
configuratiemogelijkheden.
Uitvoeren van de Bios setup
U kunt het configuratieprogramma alleen bij de systeemstart uitvoeren. Als de PC reeds
®
gestart is, beëindig dan Windows en start deze opnieuw.
Druk direct na het inschakelen van uw pc herhaaldelijk op de "Del" toets, tot de
melding “Entering Setup” verschijnt.
48
Tips en trucs
Bedieninghulpjes
Windows – Toetsenbordbesturing
Tips voor het Toetsenbord vindt u vanaf Blz. 25.
•
Met ALT + TAB wisselt u het actieve venster.
•
Met de TAB -toets springt u naar het volgende Tekst-/invoer veld, met SHIFT + TAB
naar de vorige.
•
ALT + F4 sluit het actuele venster/programma.
•
Ctrl + F4 sluit een venster van een programma.
•
Hebt u geen Windows ( )-toetsen op het toetsenbord, kunt u het startmenu ook
via Ctrl + ESC oproepen. Met de Windows -toets + M kan men alle vensters
minimaliseren. Het actuele venster wordt met ALT + SPATIE + N geminimaliseerd.
•
Met de ALT - toets komt u het programmamenu in door welke u met de
pijltoetsen kunt navigeren.
•
Met de Windows (
weer.
)-toets + TAB schakelt u tussen de actieve vensters heen en
Instellingen van de muis veranderen
De instellingsmogelijkheden van de muis vindt u in het Configuratiescherm:
► Klik op Start
.
► Klik op Configuratiescherm.
► Open Hardware en geluiden en klik op de optie Muis.
► Nu kunt u de muis naar uw behoeftes (knoppenconfiguratie, Dubbelklik
snelheid, Muispijl enz.) aanpassen.
49
Hoe kan ik bestanden, Tekst of plaatjes naar een andere plek kopiëren?
Het best via het Klembord. Markeer de Tekst met de muis (sleep de muispijl met
ingedrukte linker toets over de tekst) of klik het plaatje aan.
Druk Ctrl + C, om het gemarkeerde op het klembord te kopiëren. Ga nu naar de plek,
waar het gemarkeerde ingevoegd moet worden. Druk Ctrl + V, om de inhoud van het
klembord daar te plakken.
50
Functie
Bevel
Knippen
[Ctrl]+[X]
Plakken
[Crtl]+[V]
Kopiëren
[Ctrl]+[C]
Wissen
[Del]
Bestand en Systeemveiligheid
De beschreven programma´s zijn reeds in Windows verwerkt. Gedetailleerde
informatie vindt u onder weergave van de vetgeschreven trefwoorden in de WindowsHelp in het startmenu.
Back-up
Maak regelmatig Back-ups op externe media. Windows bied u daarvoor het
programma Status en configuratie van back-up. Dit vindt u onder Bureauaccessoires  Systeemwerkset. Maak Veiligheidsdiskettes van uw wachtwoorden en
van de systeem-configuratie.
Onderhoudprogramma´s
Het regelmatige uitvoeren van de programma´s Schijfdefragmentatie en
Schijfopruiming kan foutbronnen verwijderen en de systeemprestatie verhogen. Zeer
behulpzaam is ook het Helpprogramma Systeeminformatie, welke u gedetailleerde
informatie over uw systeemconfiguratie geeft. Ook deze programma´s vind u in de
programmamap onder Bureau-accessoires  Systeemwerkset.
51
Systeemherstel
Windows® 7 levert een nuttige functie (Systeemherstel) die het mogelijk maakt
zogenoemde Herstelpunten op te slaan.
Het systeem onthoudt de actuele configuratie als momentopname en gaat als het
nodig is naar deze terug. Dit heeft het voordeel dat een mislukte installatie weer
ongedaan gemaakt kan worden.
Herstelpunten worden automatisch door het systeem gemaakt, maar kunnen ook
handmatig gemaakt worden. U kunt dit zelf bepalen en configureren hoeveel
opslagruimte maximaal daarvoor gereserveerd moet worden. Dit programma vindt u
in het startmenu onder Bureau-accessoires  Systeemwerkset.
Wij raden u aan, voor de installatie van nieuwe software of een stuurprogramma een
Herstelpunt te maken. Zou uw systeem niet meer stabiel lopen, hebt u zo meestal de
mogelijkheid naar een goed werkende configuratie terug te keren, zonder dat nieuw
gemaakte documenten gewist worden. Lees in het volgende hoofdstuk welke
mogelijkheden u voor de reparatie van een defecte installatie hebt.
Foutoplossing
Windows® 7 omvat verschillende functies, die er voor zorgen, dat de PC zoals de
geïnstalleerde toepassingen en apparaten correct functioneren.
Deze functies helpen u bij het oplossen van problemen, die door toevoegen,
verwijderen of vervangen van bestanden kunnen ontstaan, die voor de functionaliteit
van het besturingssysteem, toepassingen en apparaten noodzakelijk zijn.
Welke herstellingsfunctie of -functies u gebruikt, is afhankelijk van het type van het
opgetreden probleem of fout. In de Windows-help vindt u gedetailleerde informatie
hierover.
52
®
Windows Update
Windows Update is de Online uitbreiding van Windows. U gebruikt Windows Update,
om elementen zoals beveiligingsupdates, belangrijke updates, de nieuwste
hulpbestanden, driver en internetproducten via het internet te downloaden.
De website wordt regelmatig met nieuwe inhoud aangevuld, zodat u op elk gegeven
moment de meest recente updates en foutcorrecties kunt laden, om uw PC te
beschermen. U bent op die manier verzekerd van een optimale functionaliteit.
Windows Update doorzoekt uw PC en maakt een lijst op van individuele updates die
specifiek op de configuratie van uw PC zijn bedacht.
Elke update, die Microsoft belangrijk acht voor de werking van het besturingssysteem,
van programma’s of hardware-componenten, wordt als "belangrijke Update" vermeld
en automatisch voor u uitgekozen om geïnstalleerd te worden.
Belangrijke updates worden ter beschikking gesteld, om bekende problemen op te
lossen en uw PC te beschermen tegen gekende beveiligingsrisico’s.
U voert de volgende stappen uit, waardoor u de nodige updates kunt laden en uw
computer up-to-date houden.
OPMERKING!
Updates uitvoeren werkt enkel via het internet. U dient er dan ook
zeker van te zijn dat uw PC online is, als u de updates aan het
laden bent.
► U klikt op Start
.
► U klikt op  Alle programma’s.
► U opent
Windows Update.
► U klikt op Naar updates zoeken.
► Vervolgens klikt u op Bijvoegen, terwijl u de beschikbare updates in elke
categorie doorzoekt, om de gewenste update uit te kiezen en bij de te
installeren updates te voegen. U kunt tevens een volledige beschrijving van
elk element apart lezen, als u op de snelkoppeling Verder lezen klikt.
► Tenslotte klikt u op Updates nakijken en installeren, nadat u alle gewenste
updates heeft uitgekozen. U klikt als laatste op Nu installeren.
53
Windows Update-Informatie over Gegevensbeveiliging
Omdat er voor u een gepaste lijst met updates kan worden samengesteld, heeft
Windows Update bepaalde informatiegegevens nodig over elk systeem. Deze
informatiegegevens bevatten het volgende:
•
Versienummer van het besturingssysteem
•
Versienummer van Internet Explorer
•
Versienummers van verdere softwareprogramma’s
•
Plug&Play-ID van de hardwaretoestellen
Windows Update komt op voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en
registreert noch uw naam, adres, e-mail adres of andere vormen van persoonlijke
gegevens. De verzamelde informatie wordt enkel op het moment gebruikt, wanneer u
de website bezoekt. Deze informatie wordt ook niet opgeslagen in het geheugen.
54
Kooptoestand herstellen
Beperking van de systeemherstelling
•
Achteraf voorgenomen configuratieveranderingen (Desktop-/Internetinstelling) en
software-installaties worden niet hersteld.
•
Er wordt geen rekening gehouden met achteraf gebeurde stuurprogramma actualisatie en hardware uitbreidingen.
Uitvoering van de herstelling
► Verwijder alle eventueel aangesloten massaopslagtoestellen(geheugenkaarten, usb-stick, externe harde schijves enz.).
► Zet de PC aan.
► Druk bij de melding Press F11 to run recovery op de desbetreffende toets.
Na enkele seconden verschijnt de melding „Windows is loading files“.
Wacht af tot de bestanden geladen zijn. Op het einde verschijnt het menu
Power Recover.
► Kies de taal voor het herstelmenu.
► Klik op Next.
► U kunt nu kiezen tussen twee beveiligingen
•
Herstellen naar harde schijf – geen back-up van gebruikersgegevens
Alle gegevens op de notebook worden onherroepelijk gewist. De
fabrieksinstellingen worden hersteld.
•
Herstellen naar harde schijf – met back-up van gebruikersgegevens
Fabrieksinstellingen worden hersteld en alle gebruiksgegevens onder
C:\User worden beveiligd.
LET OP!
Bij de optie met back-up van gebruikersgegevens duurt de
beveiliging erg lang. Alleen die gegevens worden beveiligd die
zich in de map C:\user bevinden. Alle andere gegevens worden
gewist. Maak daarom regelmatig een backup op externe media.
U kunt geen aanspraak op schadevergoeding maken voor verlies
van gegevens en de daardoor ontstane gevolgschade.
► Klik op Next en volg dan de aanwijzingen op het beeldscherm om de
fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen.
55
FAQ
Wanneer moet ik Windows activeren?
Uw software werd in de fabriek vooraf geactiveerd. Een activering
is alleen dan nodig, wanneer...
... meerdere hoofdcomponenten door andere werden
vervangen.
... u een nieuw moederbord heeft ingebouwd.
... een onbekende BIOS-versie werd geïnstalleerd.
... u de software op een andere PC installeert.
Waar vind ik de nodige drivers voor mijn PC?
De drivers staan in de mappen Driver en Tools op de tweede partitie
van de harde schijf.
Hoe voer ik een gegevensbeveiliging uit?
Maak een beveiliging en een extra beveiliging van de
geselecteerde gegevens op externe media, zodat u met deze
techniek vertrouwd wordt. Een beveiliging is onbruikbaar, als u de
gegevens niet opnieuw kunt aanmaken, het medium defect is, of
niet meer voorhanden is.
Moet ik de bijgevoegde disc nog installeren?
Nee. Normaal gesproken zijn alle programma’s reeds
geïnstalleerd. De discs zijn enkel bedoeld als veiligheidskopieën.
Waarom moet ik mijn USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat
reeds gedaan heb?
Indien het apparaat een andere USB-aansluiting krijgt dan deze
waarop het geïnstalleerd werd, krijgt het automatisch een nieuwe
identificatie. Het besturingssysteem behandelt het dan als een
nieuw apparaat en wil het opnieuw installeren.
Gebruik de geïnstalleerde driver of sluit het apparaat aan op de
poort waarop u het geïnstalleerd heeft.
56
Klantendienst
Eerste Hulp bij fout functioneren
Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar af en toe ook door defecte
componenten worden veroorzaakt. Wij willen u hierbij een beknopte handleiding aan
de hand doen om het probleem op te lossen. Zouden de hier genoemde maatregelen
geen succes hebben dan helpen wij u graag verder. Neem dan telefonisch contact met
ons op!
Lokaliseren van de oorzaak
Voer allereerst een zorgvuldige controle van alle kabelverbindingen uit. Wanneer de
controlelampjes niet functioneren,kunt u zelf nagaan of de computer en alle
randapparatuur zoals voorgeschreven van stroom worden voorzien.
•
Controleer stopcontact, voedingskabel en alle schakelaars in het schakelcircuit van
het stopcontact.
•
Zet de computer uit en controleer alle kabelverbindingen. Is op de computer ook
randapparatuur aangesloten, controleer dan ook hier de aansluiting van alle
kabels. Verwissel de kabels voor de verschillende apparaten niet willekeurig, ook
wanneer ze identiek aan elkaar lijken te zijn. De toewijzing van de polen is in de
kabel misschien anders. Wanneer u zeker weet, dat het apparaat stroom krijgt en
alle verbindingen intact zijn, dan kunt u de computer weer inschakelen.
®
Het regelmatig uitvoeren van de Windows programma's Schijfdefragmentatie en kan
fouten helpen voorkomen en de algemene prestaties verhogen.
Heel nuttig is ook het hulpprogramma Systeeminformatie, dat u in de
programmamap Systeemwerkset vindt.
57
Fouten en oorzaken
Het beeldscherm is zwart.
•
Controleer of de computer zich niet in de Stand-by-Modus bevindt. Druk op
een willekeurige toets op het toetsenbord.
Verkeerde tijd- en datumweergave.
•
Klik op de tijdweergave in de taakbalk en stel vervolgens de correcte waarden
in.
Na het opnieuw opstarten van het systeem ontvangen de kaarten in het
kaartleesstation een andere stationsletter.
•
Dit kan gebeuren wanneer het kaartleesstation bij het opstarten van het systeem
zijn sleuven gaat actualiseren. Dan worden eventueel nieuwe ID’s toegewezen
met als gevolg, dat sommige kaarten een nieuwe stationsletter ontvangen.
De muis functioneert niet.
•
Controleer de kabelverbinding.
De harde schijf beschikt niet over voldoende ruimte.
•
Geluids- en video-opnamen vergen heel veel opslagruimte (1-2 GB/uur).
Bewaar bestanden, die u niet meer nodig heeft, zet ze tijdelijk over op externe
harde schijven.
Heeft u meer ondersteuning nodig ?
Wanneer de adviezen in de vorige rubriek uw probleem niet hebben opgelost, stel u
dan in verbinding met uw hotline. Wij zullen proberen om u telefonisch te helpen.
Neem eerst onderstaande punten door, voordat u zich tot uw Service Center wendt:
•
Hebt u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
•
Welke extra randapparatuur gebruikt u?
•
Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm (als deze tenminste
verschijnen)?
•
Welke software gebruikte u, toen de storing optrad?
•
Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem zelf op te lossen?
Drivers ondersteuning
Het systeem is met de geïnstalleerde drivers in onze testlaboratoria uitvoerig en met
succes getest. In de computerbranche is het echter gebruikelijk, dat de drivers van tijd
tot tijd worden geactualiseerd. Dit gebeurt, omdat bijv. eventuele
compatibiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's,
apparaten) optraden. Actuele drivers vindt u op het Internet op het volgende adres:
http://www.medion.com
58
Transport
Let op het volgende, als u de PC wil transporteren:
•
Om transportschade te vermijden verpakt u de PC het best in zijn originele
verpakking.
Reiniging en onderhoud
De levensduur van de PC kan u door de volgende maatregelen verlengen.
LET OP!
Er zijn geen te onderhouden of te reinigen onderdelen in de
behuizing van de PC.
•
Trek voor het reinigen steeds de stekkers van alle verbindingskabels uit het
stopcontact. Reinig de PC met een vochtige, pluisvrije doek.
•
Stof kan de verluchtingsgaten blokkeren, wat tot oververhitting en storingen kan
leiden. Controleer regelmatig (ongeveer elke 3 maanden) of de verluchtingsgaten
voor voldoende luchtcirculatie zorgen. U gebruikt best een stofzuiger om de
verluchtingsgaten stofvrij te houden. Indien uw toestel in de regel veel stof
aantrekt, is het aan te raden de computerbehuizing ook van binnenin door een
vakman te laten reinigen.
•
Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigings-middelen.
59
Montage, uitrusting en herstellingen
•
Laat de montage of uitrusting van uw PC uitsluitend door gekwalificeerd
vakpersoneel uitvoeren.
Mocht u niet over de nodige kwalificatie beschikken,
gelieve dan een geschikte onderhoudstechnicus te raadplegen. Gelieve contact op
te nemen met ons service center, als u technische problemen heeft met uw PC.
•
Neem in geval van noodzakelijke reparaties aub. Alleen contact op met onze
geautoriseerde servicepartner.
Tips voor de onderhoudstechnicus
•
Trek vóór het openen van de behuizing alle stroom- en aansluitingskabels uit.
Wordt de PC vóór het openen niet losgekoppeld van het stroomnet, dan bestaat
het gevaar dat de componenten kunnen worden beschadigd.
•
Interne componenten van de PC kunnen door elektrostatische ontlading (ESD)
worden beschadigd. Voer de systeemverwijderingen en –wijzigingen alsook
herstellingen uit op een ESD-werkplaats. Is een dergelijke werkplaats niet
voorhanden, draag dan een antistatische manchet of raak een goed geleidend
metalen lichaam aan. Schade die door ondeskundige bediening ontstaat, wordt
door ons herstelt mits betaling van de kosten.
•
Gelieve enkel originele reserveonderdelen te gebruiken.
LET OP!
Op het moederbord zit een lithium-batterij. Lithium-Batterijen
mogen niet worden opgeladen. Ook mogen deze niet aan hoge
temperaturen of vuur blootgesteld worden. Houd de batterijen
buiten bereik van kinderen. Word de batterij niet correct
uitgewisseld, bestaat explosiegevaar. Vervang de batterij alleen
door het zelfde batterijtype (CR2032). Oude en/of defecte
batterijen horen bij chemisch afval.
60
Recycling en afvalverwerking
Verpakking
Om uw toestel tijdens het transport tegen beschadiging te
beschermen, wordt het in een verpakking geplaatst. Verpakkingen
zijn uit materialen vervaardigd die op een milieuvriendelijke manier
behandeld en op een correcte manier gerecycleerd kunnen worden.
Apparaat
Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval
als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het
milieuvriendelijk als afval te verwijderen.
Batterijen
Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten bij een verzamelpunt voor lege batterijen worden ingeleverd.
Als u vragen heeft i.v.m. de verwerking, gelieve dan uw handelaar of onze dienst-naverkoop te contacteren.
61
Index
A
H
Aansluiten ....................................... 13
LAN.............................................. 17
Line out ....................................... 16
Luidspreker .................................. 16
Microfoon .................................... 16
USB-apparatuur ........................... 15
Afvalverwerking ............................... 61
Autorun ........................................... 45
Autostart.......................................... 45
Harde schijf ...................................... 26
Helpdesk .......................................... 58
Herstellingen ................................... 60
Hoofdschakelaar .............................. 19
B
K
Back-up ........................................... 51
Bediening
Muis ............................................ 24
Toetsenbord ................................ 25
Bedieninghulpjes ............................. 49
Bestand- en Systeemveiligheid ......... 51
Bestanden kopieren ......................... 50
Bij fout functioneren ........................ 57
BIOS Setup ...................................... 48
Kaartlezer......................................... 29
Kabelverbindingen opstellen ........... 13
Klantendienst ................................... 57
Kooptoestand .................................. 55
D
Defragmentering ............................. 51
Deïnstallatie van software ................ 46
Driver-ondersteuning ...................... 58
E
Eerste Hulp ...................................... 57
Bedieninghulpjes ......................... 49
Tips en trucks............................... 49
Ergonomie ....................................... 11
F
Fouten en oorzaken ......................... 58
Foutoplossing .................................. 52
G
Grafische kaart ................................. 30
62
I
Ingebruikname ................................ 19
Inschakelen ...................................... 19
Installatie van nieuwe software ........ 45
L
Leveringsomvang .............................. 9
Licentieovereenkomst ...................... 20
M
Mappen ........................................... 27
Memory Stick ................................... 29
MMC ............................................... 29
Montage, uitrusting ......................... 60
Muis .......................................... 24, 49
MultiMediaCard ............................... 29
N
Netwerk
Probleemoplossing in het
netwerk.................................... 35
Wat is een Netwerk? .................... 34
Netwerkgebruik ............................... 34
O
Omgevingstemperatuur .................. 10
Onderhoud ...................................... 59
Onderhoudprogramma´s ................ 51
Onderhoudstechnicus ..................... 60
P
Transport ........................................ 59
Plaats van opstelling ....................... 10
Productactivering bij uw PC ............ 47
U
R
R&TTE ............................................... 6
Recycling......................................... 61
Reiniging ......................................... 59
Reinigingsmiddelen......................... 59
Reparaties ......................................... 8
S
Scandisk .......................................... 51
SD ................................................... 29
Software.......................................... 36
Windows Activering .................... 47
Soundsysteem................................. 31
Stroomvoorziening ......................... 18
Systeemherstel ................................ 52
Systeemprestatie ............................. 51
T
Tips & Trucks
Kopieren van bestanden en
plaatjes .................................... 50
Tips en trucs.................................... 49
Toetsenbord.................................... 25
Uitschakelen .................................... 19
Uitvoeren van de Bios Setup ............ 48
USB-aansluiting ............................... 33
V
Veiligheid .......................................... 7
Veiligheidsraadgevingen
Reparaties ...................................... 8
Stroomvoorziening...................... 18
Verzorging ...................................... 59
Voorstelling en sound aanpassen .... 30
W
Werkplaats van het beeldscherm ..... 11
Windows Activering ........................ 47
Windows® 7
Nieuwigheden ............................. 36
®
Windows Update ............................ 53
®
Windows -bureaublad ..................... 20
Z
Zelfhulp
Bestand- en systeemveiligheid ..... 51
Vaak gestelde vragen ................... 56
63
64
X-PC
MEDION® Akoya® S1000
Medion B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland
Hotline: 0900 - 2352534 (0,15 €/min.)
Fax: 0900 - 3292534 (0,15 €/min.)
E-mail Support
Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.nl onder “service” en “contact”.
MSN 2005 2426
20052426_HB_MD8372_NL_v2.indd 1
W 30/12
Internet
www.medion.nl
Handleiding
MD 8372
15.05.12 17:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement